Kaukametsän opiston viestintäsuunnitelma Viestinnän välineet, menettelytavat ja vastuut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukametsän opiston viestintäsuunnitelma Viestinnän välineet, menettelytavat ja vastuut"

Transkriptio

1 Kaukametsän opiston viestintäsuunnitelma Viestinnän välineet, menettelytavat ja vastuut Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, KAJAANI Puh , fax

2 Miksi? Mitä? Miten? Viestinnän tavoitteet, sisällöt, kanavat. Kaukametsän opiston perustehtävä Kaukametsän opiston perustehtävä on kaikkien väestöä ja ikäryhmien oppimisen tukeminen sekä sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen. Arvot Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa Kaukametsän opiston visio Kaukametsän opisto on arvostettu vapaan sivistystyön toimija ja suunnannäyttäjä. Kaukametsän opiston viestinnän tavoitteet Asiakkaat ja ovat tyytyväisiä opiston palveluihin ja vievät myönteisiä viestejä eteenpäin. Henkilökunta saa riittävästi tietoa, jotta se pystyy tekemään työnsä sujuvasti, jaksaisi ja viihtyisi työssään hyvän ilmapiriin vallitessa. Viestintä yhteinen asia. Viestinnän avulla Kaukametsän opisto luo ja ylläpitää yhteistä kulttuuria. Ulkoisella viestinnällä opisto rakentaa imagoa, muokkaa brändiä ja hallitsee mainetta. Sisäisellä viestinnällä rakennetaan opiston kulttuuria ja yhteisöllisyyttä, välitetään perustietoa. Viestintä on myös johtamisen väline, sillä on suuri merkitys työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Jotta viestintä toimii tehokkaasti, niin henkilökunta tunnistaa Kaukametsän opiston perusviestin merkityksen ja sitoutuu sen toteuttamiseen. Hyvällä tiedonkululla varmistetaan palvelujen laatu, saatavuus ja sujuvuus. Kaukametsän opiston viestintä tukeutuu osaltaan koko Kaukametsän ja Kajaanin kaupungin viestintään. 2

3 Sisäinen viestintä Tavoitteet Sisällöt Ajoitus Kanavat / Ohjeistus Kohderyhmät Vastuut Valmisteilla olevista ja tapahtuneista asioista tiedottaminen Neljännessvuosittain Heti ja tarvittaessa Henkilökunnan kokous Opiston johto Talousarvio ja talouden seuranta Organisaatiotiedottaminen Henkilöstöasiat Henkilökunnan kokous Viranhaltijapäätökset Opiston johto Sidosryhmät Henkilöstön vaikuttamismahdollis uuksien lisääminen Opiston työryhmät toiminnan tavoitteiden mukaan Ryhmien sisäisten ohjeiden mukaan Työryhmät Opiston johto Sidosryhmät Yhtenäisten käytäntöjen luominen vaivattoman ja sujuvan toiminnan aikaansaamiseksi Sähköpostin käyttö Sisäiset kokouskutsut, muistiot sekä tiedotteet Tarpeen mukaan tai heti Sähköposti Asianosaiset Ulkoinen sähköposti ohjataan asiaa koskevalle henkilölle Teamvare-postin käytön ohjeita sähköpostin arkistossa >YP säännöt ja käyttöohjeet >sähköpostin käyttöohje Postin jakelu Nimellinen posti suoraan ao. työpöydälle Kaukametsän opiston posti rehtorille Tuntiopettajille menevä posti opettajainhuoneessa oleviin nimellisiin Päivittäin ja tarpeen mukaan Vahtimestarit jakavat tulevan postin. Lähtevän postin jokainen huolehtii omalta osaltaan joko sisäisen tai ulkoisen postin lokeroon. Vahtimestari Asianosaiset 3

4 Henkilökunnan liikkumisen seuraaminen lokeroihin Puhelut kaupungin vaihteeseen poissa ollessa Kellokortin käyttö Sähköpostikalenteriin merkintä poissaoloista/lomista Tarvittaessa Päivittäin Tarvittaessa Kaupungin lähetti käy ulkoisen postin hakemassa kerran päivässä kaupungintalolle edelleen postitettavaksi. Kellokortti Sähköposti Opiston johto Toimistohenkilökunta Asianosaiset Uuden tukipalvelujen työntekijän perehdyttäminen Uuden opettajan perehdyttäminen Opas- ja lomakkeet y- asemalla Sähköinen versio opiston kotisivuilla Painettuja versioita opiston toimistossa Heti Perehdyttämisopas ja - lomake Painettuja oppaita opiston toimistossa Heti Perehdyttämisopas ja lomake Toimistosihteeri päivittää oppaan opettajalta /rehtorilta saamiensa tietojen perusteella ennen syyslukukauden alkua ja tarpeen mukaan. Asianosainen Asianosainen /lähin esimies /lähin esimies Asiakaslähtöinen toimintatapa tiedottamisessa Tiedottaminen opiston tapahtumista ja kursseista Opiston tapahtumat kaksi-kuusi viikkoa ennen tapahtumaa. Kursseista tarpeen mukaan Opasteet Tiedotussihteeri tekee saamiensa tietojen perusteella Julisteiden jakelu Heti Julisteiden jakelulistan perusteella Jakelulista Y-asemalla Opettajat valitsevat jakelulistasta valittavat kohteet Tilojen varaukset Tilat varataan Timmi- Hyvissä ajoin Opettajat ilmoittavat tilatarpeen vahtimestarille Opiston johto ja /opettajat /vahtimestari Asianosaiset /vahtimestari Asianosaiset 4

5 tilanvaraus ohjelmasta opetussuunnitelman mukaisesti. Uusien tilojen perustaminen Timmiin. Lukujärjestykset Lyseo, Vienankatu Vahtimestari perustaa uudet toimitilat Timmiin Kaukametsän opetustila vaihtuu ulkopuolisen tilaisuuden takia Tuntiopettajan aloitteesta tapahtuva äkillinen muutos Heti Heti Tieto korvaavasta tilasta ko. kurssin opettajalle ja toimistoon. Opettaja sopii opiskelijoille tiedottamisesta toimiston kanssa Opettajalta tieto toimistolle Tiedon saanut vie asian talon sisällä eteenpäin Vahtimestari/markkinointisihteeri Opettaja /asianosaiset Tuntiopettaja ilmoittaa joko päätoimiselle opettajalle, toimistoon, rehtorille tai vahtimestarille muutoksesta. Toimistosihteeri/ yhteys opiskelijoihin Vahtimestari ilmoitukset oviin Tiedon saanut ilmoittaa edellä mainituille. Toimistosta yhteys opiskelijoihin. Ilmoitukset opetustilan oveen. Kurssien alkaminen ja peruuttaminen Opettajat huolehtivat oman sektorinsa kurssien alkamisesta ja Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen Toimisto ilmoittaa opiskelijoille /opettajat 5

6 peruuttamisesta. Opiston tapahtumat Viikko ennen ko. tapahtumaa Käsiohjelmat Muistamis- ja keräyslistat Sähköposti / Toimistopäällikkö/ henkilöstösihteeri Joulu-, kutsu- ja kiitoskortit Opiston näkyvyys tiedotusvälineissä Jokainen huolehtii omaa asiaa koskevan artikkelin vahtimestarille leikekirjaa varten Heti Leikekirja Henkilökunta Sidosryhmät /Tiedotussihteeri Asianosaiset/ vahtimestari Tiedottaminen tuntiopettajille valmistelee kirjeet. Kirjeisiin tulevasta tiedosta ja materiaalista sovitaan henkilöstöpalaverissa. Tarvittaessa Opettajien kirjeet Tuntiopettajat rehtori/opettajat/ 6

7 Ulkoinen viestintä Tavoitteet Sisällöt Ajoitus Kanavat / Ohjeistus Kohderyhmät Vastuut Asiakaslähtöisyys ja vaivattomuus tiedottamisessa Tarjoukset oppaan taitosta ja jakelusta kolmeksi vuodeksi Kurssitiedot Hellewiin Opinto-ohjelma Hellewistä ja muokkaus taittoa varten Muun tiedon sisältö oppaaseen Muun tiedon tekninen toteutus Ilmestyy kerran tai kaksi vuodessa Tarjoukset kolmen vuoden sopimus Sovitaan henkilöstöpalaverissa Sovitaan henkilöstöpalaverissa Sovitaan henkilöstöpalaverissa Koko lukuvuoden opas jakeluvalmiina elokuun alussa Kevätlukukauden opas jakeluvalmiina 15. joulukuuta Kaukametsän opiston opinto-opas Kajaanilaiset /toimistopäällik kö / Lehti-ilmoituksets Tarvittaessa Kajaanilaiset ja lähialueen asukkaat Keskiviikon Koti- Ilmoitukset/vedokset Kajaaniin maanantaisin. Lauantain Koti- Kajaani torstaisin. Radiomainokset / / Toteutus radion kanssa Kaksi päivää ennen mainosten lukemista / 7

8 Kurssiohjelma reaaliajassa opiston kotisivuilla. Opettajat toimittavat uudet/päivitettävät tiedot. Tiedostussihteeri kerää myös tietoa. Uudet tapahtumat Muuttuvat tiedot Tapahtumista tiedottaminen Tapahtumat ja kurssien markkinointi Kaupungin keskus pyytää tarkistuksen Pikaisessa. Kopio edellisestä luettelosta, johon muutokset kirjataan Hellewi-ohjelmassa opettajalomakkeet Henkilökunta toimittaa ilmoitustauluille menevän tiedon Sivujen päivittäminen jatkuvaa Päivitys tapahtumien mukaista Opettajat toimittavat sisällöt Maanantaisin tiedotusvälineille Opettajat toimittavat sisällöt Joka viikon maanantai Opettajat toimittavat sisällöt Keväällä kerran vuodessa Aina uuden henkilön tullessa töihin ja opettajat toimittavat Tarpeen mukaan Opiston www-sivut Kainuun.fi - tapahtumakalenteri Median viikon menot /menovinkit Pikainen/ kaupungin sisäinen tiedotuslehti OUKA-puhelinluettelo Opettajien yhteystiedot Ilmoitustaulut / / toimistopäällikkö /opettajat /vahtim estari Julisteiden sisältö Tarpeen mukaan Julisteet Tekninen toteutus Tiedostussihteeri Jakelu Vahtimestarit 8

9 Kurssiesitteiden sisältö Kurssiesitteet Tekninen toteutus, kohderyhmäosoitteistot Esitteiden jakelu Vahtimestarit, opettajat Väline valitaan järkevimmän kanavan kautta Tiedostustilaisuuden sisältö Jokainen omalta osaltaan Jatkuvaa Kirjeitse, sähköpostilla ja puhelimella tiedottaminen Tiedotustilaisuudet Tiedotusvälineet Kutsu tiedotustilaisuuteen Kutsut viikkoa ennen tilaisuutta Lehdistötiedotteet /opettajat / tiedostussihteeri Tiedotteiden ulkoasu ja lähettäminen Kaukametsän opistoa koskeva esittely PowerPoint-esitys Y- asemalla ja nettisivuilla Tilojen esittely Opistorakennusta koskevia kuvia on kansiossa y- asemalla. Tiedote valmis tiedotustilaisuutta edeltävänä päivänä Buffeja lähetetään tarpeen mukaan Henkilökunta käyttää tarvittaessa PowerPoin-esitystä. Tilojen esittelystä tarpeen mukaan huolehtivat vahtimestarit Tiedotussihteeri Buffit Kaukametsän opiston esittely Opiston valokuvat Opiskelijatöistä valokuvia opiston esitteisiin ja verkkosivuille. Tarpeen mukaan Internet 9

10 Kaupungin sivistyslautakunnassa vahvistetaan vuokrattavien tilojen hinnat. Vuokrasopimukset Tilojen vuokraaminen Kaukametsän opiston rehtori/markkinointisihteeri Päivitetty

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63

2005-2008. KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia. AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 KAJAANIN KAUPUNKI viestintästrategia Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2006 63 AJAANIN KAUPUNGIN ilöstöstrategia 2005-2008 in kaupungin henkilöstöpalvelut Kajaanin kaupungin keskushallinto SISÄLTÖ

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Miten voidaan tehostaa tiedotusta?

Miten voidaan tehostaa tiedotusta? Miten voidaan tehostaa tiedotusta? jaetaan vastuuta sovitaan selkeä työnjako ja mikä on kenenkin vastuulla käytetään järjestölehteä myös tehokkaampana tiedotusväylänä esitetään asiat yksinkertaisesti ja

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2013 2 1. Viestinnän visio Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista:

METKAn viestintä voidaan jakaa myös tärkeysluokkiin. Esimerkkejä sisäisen viestinnän tärkeysluokista: VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty 31.1.2012 METKAn viestintäsuunnitelman tarkoitus on helpottaa ja selkiyttää kaikkien METKAn viestinnän kanssa työskentelevien tehtäviä. Suunnitelma sisältää ohjeita ja työkaluja,

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot