Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen"

Transkriptio

1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen Taina Jokinen, erikoissuunnittelija, THL Operatiivisen toiminnan ohjaus Pikassos Infopäivä sos.huollon tiedonhallinnan kehittämisestä , Tampere

2 Sisältö Kansa -hanke ; toimeenpanon suunnitelmaa Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Hankesuunnitelmasta; aikataulua, tavoitteita, organisointi ym. Asiakastietomalli ja kirjaamisen yhtenäistäminen Asiakasasiakirjojen yhdenmukaistaminen Asiakastiedon käsittelyn yhdenmukaistaminen Asiakastietojen yhtenäiset kirjaamistavat Kehittämistä tehdään yhdessä Mistä saa ajantasaista tietoa? Taina Jokinen/ OPER 2

3 Sosiaalihuollon määrämuotoisten asiakasasiakirjojen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toimeenpanohanke Kansa-hanke Maarit Laaksonen, Oper

4 Hankkeen taustaa Toimeenpanohanke sosiaalihuollon valtakunnallisten määritysten ja tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotoksi Kokonaisarkkitehtuuri (KA) kertoo MITÄ tavoitellaan ja hankesuunnitelma kertoo MITEN ja MILLOIN tavoitteeseen päästään Taustalla valtakunnallinen kehittämistyö 2005 alkaen Tikesos hanke Vastuu THL Operilla Hanke on aikataulutettu käyttöönotettavaksi terveydenhuollon vastaavien palveluiden käyttöönoton jälkeen Pitkä kehittämishistoria antaa hyvät lähtökohdat hankkeen läpivientiin Sosiaalihuollon kentällä paljon odotuksia ja haluja edetä Maarit Laaksonen, Oper

5 Lähtötilanne Valtakunnallisen kehittämisen lähtötilanne lähes nolla Ei alueellisia toimijoita (vrt. sairaanhoitopiiri terveydenhuollossa) Toimijakenttä: n. 365 kuntaa = 365 toimintatapaa N yksityistä toimijaa, n toimintatapaa Ei lainsäädäntöä tai valtakunnallista ohjausta (vrt. potilasasiakirjaasetus ja asiakastietolaki terveydenhuollossa) Ei kattavaa kirjaamisvelvoitetta Ei kirjaamisen ohjausta Ei tietojärjestelmien yhteensovittamisvastuuta (vrt. shp:t) Pääasiassa ei omaa tietohallintohenkilöstöä (paitsi isot kunnat) Ei alueellisia toimintatapoja, järjestelmiä, tai tietohallinnon organisaatioita THL/OPER

6 Vaihe I: Tikesos-hanke STM:n hanke Kuntaliitto, Stakes / THL, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Itä- Suomen yliopisto Tuotoksina runsaasti selvityksiä ja määrityksiä Painopiste ollut asiakirjahallinnon mukaisessa toimintaarkkitehtuurissa sekä erityisesti tietoarkkitehtuurissa Kanta-arkkitehtuurin mukaisesta toteutuksesta päätettiin 2008 Terveydenhuollossa tehdyt ratkaisut työn pohjaksi Mm. Arkiston toiminnallisuus ja vaatimusmäärittely, metatiedot ja viestinvälitys, asianhallinnan määrittelyt, tietojen saatavuuteen liittyviä määrittelyjä Laajat standardointiselvitykset Sosiaalialan toimijoiden osallistuminen ollut merkittävää Keskeistä rakenteisen kirjaamisen kehittäminen. Järjestelmät väline tiedon jakamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi (vrt. toteutus) THL/OPER

7 Vaihe II: pysyvä kehittäminen 2012 THL:lla on laissa annettu rooli, joka painottuu tietoarkkitehtuurin kehittämiseen Kehittämisresurssit ollut ohuemmat Tikesos-hankkeen jälkeen Tikesos loppuvuosina 2 milj / vuosi, parhaimmillaan n. 40 htv hanketyössä Oper-aikana noin 0,5 milj / vuosi, THL:ssa 3-4 htv/ vuosi vakituisesti Viime vuosina jatkettu määrittelyjä ja hiottu tietomäärittelyjä Mm. tietosisältöjen ja prosessien katselmointi valtionapuhankkeina ja hankintoina Tietojärjestelmätoimittajat ottaneet käyttöön asiakirjarakenteita keskeneräisinä SoTe KA:ha perustuva sosiaalihuollon oma KA-kuvaus on viimeistelyssä ja ratkaisuarkkitehtuuri työn alla Hankesuunnitelma toimeenpanosta on valmistelussa THL/OPER

8 Sosiaalihuollon kokonaisuus osana Kantaarkkitehtuuria Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 8

9 Tieto oikeassa paikassa oikeaan aikaan Asiakasprosessi Julkisten palvelunantajien tietojärjestelmät (sote-alueet, tuotantoalueet) Yksityisten palvelunantajien tietojärjestelmät Kansalaisten sähköiset palvelut Reseptikeskus Potilastiedon arkisto Vanhojen potilastietojen arkisto Tiedonhallintapalvelu Kuvantaminen Sosiaalihuollon asiakastietojen arkisto Sosiaalihuollon vanhojen asiakastietojen arkisto Kansalaisten omat hyvinvointitiedot THL/OPER, esote nvk

10 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuus THL/OPER, esote nvk

11 Tietovirrat THL/OPER, esote nvk

12 Palvelutehtävät THL/OPER, esote nvk

13 Kanta-ympäristössä toimivat järjestelmät, tavoitetila SOS TH SoTe THL/OPER, esote nvk

14 SOTE-uudistuksen vaikutukset Kanta-/Kansatoteutukseen SOTE-integraatio etenee ja hyvä niin SOTE-palveluiden järjestämisen ja palveluiden tiivistyminen Sosiaalihuolto tai terveydenhuolto ei ole kuitenkaan katoamassa Esim. uusi Sosiaalihuoltolaki Todennäköisesti jatkossakin on omaa sosiaalihuollon lainsäädäntöä Tulevaisuuden integroituneissa organisaatioissa edelleen eri ammattiryhmiä, joilla omia tiedonhallintatarpeita. Nykyistä Kanta-arkkitehtuuria laajennettava sosiaalihuollon erityistarpeet täyttäväksi 2008 peruslinjaukset edelleen ok, jonkin verran lisämäärittelytarpeita Käyttöönottojen kannalta SOTE-uudistus iso mahdollisuus! Suoraan uuteen toimintamalliin (uusilla järjestelmillä?) Maarit Laaksonen, Oper

15 Hankesuunnitelmasta Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 15

16 Hankesuunnitelma Hankesuunnitelma sosiaalihuollon kokonaisuuden toimeenpanoksi Kehittämisen aikataulut Kehittämiskokonaisuudet Rahoitus Ylätason suunnitelma, johon kiinnittyy Valtakunnallinen kehittäminen Liittyvien organisaatioiden kehitystyö Testaukset Käyttöönotot Eri osapuolien vastuut Tavoite: lausuntokierros hankesuunnitelmasta ja kokonaisarkkitehtuurista toteutuisi kevään aikana THL/OPER, esote nvk

17 SOTE-toimijat Yhteinen liittyminen THL & KELA STM Lainsäädännön valmistelu Hankkeen organisointi Asiakastietomallin katselmointi ja kehittäminen Määrittelyjen tarkennukset ja tekninen suunnittelu Valtakunnallisten palveluiden hankinta ja toteutukset Käyttöönottojen valmistelu Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto (asiakasasiakirjalaki) Yhteistestaus Arkistopalvelun pilotointi Valtakunnallisten tietosisältöjen ja palveluiden käyttöönotto Liittyvien järjestelmien hankinnat THL/OPER

18 Hankkeen strategiset tavoitteet Asiakastietojärjestelmien tekninen ja semanttinen yhteentoimivuus on parantunut Asiakastietojen saatavuus on parantunut Asiakastiedon päällekkäinen kirjaaminen on vähentynyt Asiakastiedon laatu on parantunut Asiakastietojen vertailukelpoisuus on parantunut Asiakastietojen hyödynnettävyys on parantunut Asiakasprosessia tukevat tietojärjestelmät ovat lisääntyneet Sosiaalihuollon tietohallinto, asiakirjahallinta ja palvelutuotanto ovat tehostuneet Maarit Laaksonen, Oper

19 SAATAVUUS paikallinen valtakunnallinen Tavoitteena tiedon saatavuuden ja yhtenäisyyden parantaminen Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kanta ja Kansa) TAVOI- TETILA NYKY- TILA Rakenteinen potilaskertomus ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjat vapaamuotoinen YHTENÄISYYS Maarit Laaksonen, Oper rakenteinen

20 Hanke on onnistunut, kun seuraavat kriteerit ovat täyttyneet: 1. Sosiaalipalveluja antavat organisaatiot kirjaavat sosiaalihuollon asiakastyötä valtakunnallisten asiakirjarakenteiden ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla määrämuotoisina asiakirjoina. 2. Sosiaalipalveluissa käytettävät tietojärjestelmät pystyvät tallentamaan ja välittämään asiakirjoja standardoidussa muodossa valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistopalveluun. 3. Sosiaalipalveluissa käytettävät tietojärjestelmät pystyvät hakemaan toisen organisaation laatimia asiakasasiakirjoja sosiaalihuollon valtakunnallisesta arkistopalvelusta. 4. Tallennettaessa tai haettaessa tietoja sosiaalihuollon valtakunnallisesta arkistopalvelusta käyttäjät (järjestelmät, organisaatiot ja ammattilaiset) todennetaan luotettavasti ja asiaton tiedon käyttö estetään. 5. Sosiaalihuollon asiakkaat näkevät heistä laadittuja asiakasasiakirjoja kansalaisen käyttöliittymän (Omakanta) kautta ja pystyvät hoitamaan tiettyjä sosiaalihuollon asioita sähköisesti Maarit Laaksonen, Oper

21 Onnistumisen edellytykset Kansa-hanke ja sen osaprojektit suunnitellaan huolellisesti STM:llä, THL:lla, Kelalla ja muiden sidosryhmien edustajilla on hankkeen läpiviennin edellyttämät resurssit käytössään Kansa-hankkeen toimeenpanoon liittyvä päätöksentekorakenne on sovittu ja toimijat sitoutuvat hankkeen toteuttamiseen Kunnat / SOTE-alueet ja muut palvelunantajat sekä tietojärjestelmien toteuttajat sitoutuvat annettuun käyttöönottoaikatauluun Käyttöönottajille on tarjolla riittävästi koulutusta ja (alueellista) tukea Sosiaalihuollon koulutusorganisaatiot osallistuvat ammattilaisten kouluttamiseen Sosiaalialan osaamiskeskuksille tai muille alueellisille toimijoille annetaan riittävät resurssit ja selkeä rooli määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanossa ja alueellisessa tuessa Sosiaalihuoltoon saadaan alueelliset toimijat, joille annetaan rooli tietojärjestelmien yhteensovittamisessa ja sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen teknisessä käyttöönotossa Maarit Laaksonen, Oper

22 Lainsäädännön tilanne Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä HE asiakastietolain muutoksista Kansa toimeenpanosta viimeistelyssä (toimivaltasäädökset THL, Kela, Valvira, VRK) Eduskuntaan Tarkoitus tulla voimaan Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (uusi), sis. mm. Kirjaamisvelvoite THL:lle määräyksenanto oikeus ja velvoite asiakirjojen tietosisällöistä ja rakenteista sekä käyttöoikeusperusteista sähköisiin asiakirjoihin Eduskuntaan Tarkoitus tulla voimaan Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (uusi) Sosiaalihuollon laillistetut ammattinimikkeet ja ammattihenkilöiden rekisteröinti Eduskuntaan Maarit Laaksonen, Oper

23 Ehdotus Kansa-hankkeen vastuunjaoksi STM THL Kela Kunnat / SOTEalueet Osket Yksityiset SOTEtoimijat Kuntaliitto / AKUSTI VRK Valvira Järjestelmä -toimittajat Lainsäädännön valmistelu A/R C C C C C C C C C Asiakastietomallin katselmointi ja kehittäminen Valtakunnallisten määrittelyjen laatiminen ja tekninen suunnittelu I A/R C R C C C I I R C A/R R C C C C R R C Käyttöönottojen valmistelu C A/R R R R R C R R R Valtakunnallisten palveluiden hankinta ja toteutus Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto Liittyvien tietojärjestelmien hankinta C A/R R I C I I R R R C A/R I R R R C I I R C C C A/R R A/R R C C R Testaus C C A/R R I R I I I R Pilotointi C A/R R R C R C R R R Tietosisältöjen käyttöönotto ja liittymiset valtakunnallisiin palveluihin C A/R R R C R C R R R Maarit Laaksonen, Oper A = accountable (valvoo, että tehtävä tulee suoritetuksi) R = responsible (osallistuu tehtävän suorittamiseen) C = consulted (konsultoidaan tarvittaessa) I = informed (informoidaan tehtävän suorittamisesta)

24 Kustannukset-hyödyt, keskiarvo (ei sisällä liittyjien kustannuksia eikä toimikorttimaksuja) Kustannukset ja hyödyt vuositasolla Kustannukset Hyödyt THL/OPER

25 Sosiaalihuollon asiakastietomalli Yhtenäinen käytäntö käsitellä ja kirjata tietoja Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 25

26 SAATAVUUS Tavoitteena asiakastiedon hyödynnettävyys Asiakastieto on valtakunnallisesti saatavilla, mutta sitä ei voi tulkita ja hyödyntää ohjelmallisesti. TAVOITETILA Asiakastieto on sisällöllisesti, rakenteellisesti ja semanttisesti yhtenäistä ja valtakunnallisesti saatavilla. NYKYTILA Asiakastiedon sisältö, rakenne ja semantiikka vaihtelee, ja se on vain paikallisesti saatavilla. Asiakastieto on sisällöllisesti, rakenteellisesti ja semanttisesti yhtenäistä, mutta ei valtakunnallisesti saatavilla. YHTENÄISYYS Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 26

27 Kansallisen asiakastietovarannon käyttö edellyttää yhtenäiset Asiakastiedon ryhmittelyn periaatteet Asiakastietojen tallennus yhteiseen tietovarantoon ja tiedon haku sieltä edellyttää loogista ryhmittelytapaa sekä myös Sosiaalihuollon henkilörekisterien muodostamisen periaatteet Käyttötarkoituksensa perusteella yhteenkuuluvat henkilötiedot tallennetaan samaan rekisteriin Asiakastiedon käytön perusteet (käyttöoikeudet) Työntekijällä on oikeus saada tarvittavat tiedot asiakkaan asian hoitamiseksi tehtävän sallimissa rajoissa Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 27

28 Asiakastietomalli sosiaalihuollossa Malli esittää sosiaalihuollossa yhtenäisesti hyödynnettävät asiakastiedot asiakasasiakirjoina, tietokomponentteina ja luokituksina sekä kuvaa näiden keskinäisiä suhteita Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 28

29 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja niiden käsittelyn yhdenmukaistaminen 1/2 Asiakirjojen yhdenmukaistaminen 1. Sisällön yhdenmukaistaminen: mitä tietoja asiakkaasta 2. Rakenteiden yhdenmukaistaminen: mitkä tiedot missäkin asiakirjassa ja missä järjestyksessä Noin 280 asiakasasiakirjaa eri palvelutehtävistä tukiprosesseista Noin 150 tietokomponenttia, jotka kuvaavat reaalimaailman ilmiöitä Noin 50 luokitusta, joita käytetään asiakasasiakirjoissa ja asiakastiedon ryhmittelyssä 3. Ulkoasun yhdenmukaistaminen: miltä asiakirjat näyttävät Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 29

30 Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja niiden käsittelyn yhdenmukaistaminen 2/2 Tiedon käsittelyn yhdenmukaistaminen: Mitä asiakasasiakirjoja syntyy Missä tehtävässä asiakirja syntyy Missä palvelussa asiakirja syntyy Missä prosessissa palvelu toteutetaan Missä prosessin vaiheessa asiakirja valmistuu ja arkistoituu Minkä ajan kuluttua asiakirja hävitetään tai siirretään pysyvään säilytykseen Asiakastiedon käsittelyn yhdenmukaistamisen keskiössä on sosiaalipalvelujen luokitus Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 30

31 Luokitukset ja niiden väliset suhteet liittyy 1 1 n TOTEUTUS- TAPA 1 n tarkentaa 1 n PALVELU- PERUSTE 1 asettaa 1 n PALVELU- TEHTÄVÄ (20+2) 1 sisältää 1 n SOSIAALI- PALVELU (59) toteuttaa 1 n 1 n PALVELU- PROSESSI (9) VAIHE säädännöllinen LUOKITTELUNÄKÖKULMA toiminnallinen Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 31

32 Sosiaalihuollon lainsäädäntö SOSIAALI- HUOLTO- SOSIAALI- HUOLLON ASIAKAS- LAPSEKSI- OTTAMI- SESTA ISYYS KEHITYS- VAMMA VAMMAIS- PALVELU- LAPSEN ELATUK- SESTA LAPSEN HUOLLOSTA JA TAP. OIKEUD. LASTEN- SUOJELU- IKÄ KOTOUTU- MISEN EDISTÄMI- SESTÄ OMAIS- HOIDON TUESTA AVIOLIITTO- PÄIHDE- HUOLTO- SOSI- AALISESTA LUOTO- TUKSESTA TOIMEEN- TULO- TUESTA KUNTOUT- TAVASTA TYÖTOIMIN- NASTA OPISKELU- JA OPPILAS- HUOLTO Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 32

33 Palvelutehtävät perustuvat lainsäädäntöön SOSIAALI- HUOLTO- LAIN MUK. PALVELUT ISYYDEN SELVITTÄ- MINEN ISYYS KEHITYS- VAMMAIS- ERITYIS- HUOLTO SOSIAALI- HUOLTO- SOSIAALI- HUOLLON SOSIAALI- ASIAMIES- ASIAKAS- TOIMINTA LAPSEKSI- ADOPTIO- NEUVONTA OTTAMI- SESTA KEHITYS- VAMMA- TEN VAM- VAMMAIS- MAIS- PALVELU- PALVELUT AVUN VAH- VISTAM. LAPSEN HUOLLON LAPSEN HUOLL. JA TAP.OIK. JA TAP. OIK. TURVAAM. IKÄIHMISTEN IKÄ PALVELUT LAPSEN LAPSEN ELATUS- ELATUK- SESTA LASTEN- SUOJELU- LASTEN- SUOJELU MAAHAN- KOTOUT- TAMINEN MUUTT. KOTOUTT. OMAIS- HOIDON TUKI TUESTA OMAISHOI- PUOLISON ASIOIDEN ELATUS- SOVITTELU AVUN VAHVIST. PERHE- AVIO- LIITTO- PÄIHDE- HUOLTO- PÄIHDE- HUOLTO Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER SOSI- AALISESTA SOSIAALI- NEN LUOTO- LUO- TUKSESTA TOTUS TOIMEEN- TOIMEEN- TULOTUKI TULO- TUESTA TYÖLLIS- KUNTOUT- TYMISEN TAVASTA TUKEMI- TYÖT. NEN OPISKELU- JA KOULUN OPPILAS- SOSIAALI- HUOLTO- TYÖ 33

34 Palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut KOTIPALVELUT (mm.) KULJETUS- SIIVOUSPALVELU KODINHOITOAPU ATERIAPALVELU PALVELU VAMMAISPALVELUT (mm.) HENKILÖ- KOHTAINEN APU KUNTOUTUS- OHJAUS KULJETUS- PALVELU PÄIVÄTOIMINTA Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER

35 Esimerkki palvelutuotannon kuvaamisesta tekijä: Maarit Laaksonen, THL PALVELUTEHTÄVÄT SOSIAALIPALVELUT Adoptioneuvontapalvelu k Ammatillinen perhehoito k k k k Asiakas- ja resurssiohjaus k k k k k k Asiointipalvelu k k k k Asumisen järjestäminen k k k k Asumiskokeilu k k k Asumisvalmennus k k k Asunnon muutostyö k k Ateriapalvelu k k Harrastus- ja kerhotoiminta k k k k k Kasvatus- ja perheneuvonta Adoptioneuvonta Isyyden selvittäminen Lapsen elatusavun vahvistaminen Kehitysvammaisten erityishuolto Kotipalvelut Kotouttaminen Laps. Huol. Ja tap.oik. Turvaaminen Lastensuojelu Omaishoidon tuki Perheasioiden sovittelu Pitkäaikaistyöttömien tyl.tukeminen Puolison elatusavun vahvistaminen Päihdehuolto Sosiaaliasiamiestoiminta Sosiaalinen luototus Toimeentulotuki Vammaispalvelut Vammaisten henkilöiden työllis Sosiaalihuoltolain muka Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 35

36 Kaikki kansallisesti hyväksytyt sosiaalihuollon luokitukset löytyvät koodistopalvelimelta, jota ylläpitää THL:n koodistopalvelu: Taina Jokinen/ OPER 36

37 Esimerkkinä Aikuissosiaalityö SOSIAALI- HUOLTO- SHL:n mukainen sosiaalityö SOSIAALI- KEHITYS- HUOLLON LAPSEKSI- Sosiaalihuoltolain ISYYS ASIAKAS- OTTAMImukaiset palvelut VAMMA- SESTA VAM- MAIS- PALVELU- LAPSEN ELATUK- SESTA AVIO- LIITTO- LAPSEN HUOLL. JA TAP. OIK. PÄIHDE- HUOLTO- Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER SHL:n mukaiset asumispalvelut LASTEN- SUOJELU- LASTEN PÄIVÄ- HOIDOSTA Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen Kuntouttava työtoiminta Toimeentulotuki Taloudellisen tuen palvelu SOSI- AALISESTA LUOTO- TUKSESTA TOIMEEN- TULO- TUESTA MAAHAN- MUUTT. KOTOUTT. KUNTOUT- TAVASTA TYÖT. OMAIS- HOIDON TUESTA 37

38 Esimerkki: Toimeentulotuki Päätös toimeentulotuesta Tiedot asiakkaasta ja palveluorganisaatiosta sekä asiakirjan tiedot näkyvät käyttäjälle. Asiakirja tunnistetaan ja haetaan arkistosta mm. seuraavien hakutietojen avulla, jotka eivät välttämättä näy käyttäjälleen (metatiedot): Asiakirjatyyppi: Palvelutehtävä: Sosiaalipalvelu: Prosessi: Prosessin vaihe: Päätös Toimeentulotuki Taloudellisen tuen palvelu Hallintoasian käsittely Ratkaiseminen Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 38

39 Asiakastietojen kirjaamisen yhtenäiset tavat Sosiaalihuollon asiakastyön rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa eri sosiaalipalvelujen asiakastietojen kirjaamista yhtenäisesti sovitulla tavalla asiakastietoa kirjataan asiakirjoihin sekä vapaamuotoisena tekstinä että määrämuodossa, rakenteisesti, esim. luokitusten avulla Määrämuotoisuus auttaa ja mahdollistaa tiedon automaattisen käsittelyn tietojärjestelmissä Asiakirjojen määrämuotoisuus tarkoittaa että Asiakirjan tarkoitus on ennalta määrätty Asiakirjaan kirjattaville tiedoille on määritelty» tietty paikka (järjestys)» tietty esitysmuoto (teksti, koodi, numero jne..)» tietty rakenne (esim. tietyissä asiakirjatyypeissä on aina tietyt tietokentät ja rakenteet) Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 39

40 Asiakastietojen käsittely ja käyttö Asiakirjat tulee pystyä liittämään aina vähintään yhteen palvelutehtävään Ammattilaisen käyttöoikeudet jaetaan jatkossa palvelutehtävittäin (+ paikallisia rooleja) Sosiaalipalvelua ja palvelutehtävää käytetään hakutietona yhteisestä arkistosta: pitää tietää missä roolissa kulloinkin toimii Asiakirjat on määritelty palvelutehtävittäin (muutama poikkeus): tämä ylärakenne ohjaa kehittämistä MUTTA lainsäädännön muuttuessa mallinnustapaa tarkennetaan Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 40

41 Rakenteisen kirjaamisen tavoitteena yhdenmukaistaa asiakastyön kirjaamista. Se helpottaa oikean tiedon löytämistä myös muiden työntekijöiden kirjaamista asiakirjoista. Myös asiakkaan on helpompi lukea asiakirjoja kun ne ovat samankaltaiset riippumatta siitä, missä laadittu. pyrkii helpottamaan asiakkaan saaman palvelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia, kun asiakastyön kirjaamiselle on määritelty yhtenäiset rakenteet. Jokaisen työntekijän tai organisaation ei tarvitse itse ratkaista, mitä tietoja asiakkaasta tulee kirjata kussakin palveluprosessin vaiheessa. mahdollistaa sen, että muissa organisaatioissa tai tietojärjestelmissä laadittuja asiakirjoja voidaan siirtää sähköisesti järjestelmien välillä. Tämä lisää asiakastiedon yhteiskäyttöisyyttä ja tiedon saatavuutta Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 41

42 Lisäksi tavoitteena Työntekijän ja asiakkaan oikeusturva vahvistuu Tilastoja ei tuoteta irrallaan asiakastyöstä Vertailevan tutkimuksen tekeminen helpottuu Sosiaalihuollon tietopohja vahvistuu Hyöty Työmäärä Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 42

43 Työntekijä arvioi itse, mikä on tärkeää Työntekijä päättää, mikä tieto on välttämätöntä tai tarpeellista kirjata missäkin asiakastilanteessa Rakenteinen kirjaaminen ei vähennä työntekijän mahdollisuuksia kirjoittaa tärkeiksi arvioimansa tiedot asiakkaasta. Vain pieni osa tiedoista on määritelty valtakunnallisesti pakollisiksi kaikissa asiakastapauksissa. Organisaatiot voivat lisäksi määritellä osan asiakirjoissa käytettävistä tiedoista pakollisiksi. Ks. myös Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 43

44 Kehittämistä tehdään yhdessä ASKO-projektissa Asiakastietomallin katselmointi katselmoinnilla pyritään saamaan tietoa seuraavista asioista: Asiakasasiakirjojen tarpeellisuus ja riittävyys asiakastyössä sisältämien tietojen riittävyys, soveltuvuus, oikeellisuus, pakollisuus, ehdollisuus, toistuvuus ja sijainti asiakastyön näkökulmasta Käytännön esimerkkejä asiakasasiakirjoissa esitetyistä tiedoista Lisäksi asiakastapauskuvauksia kaikista sosiaalihuollon palvelutehtävistä ja tukiprosesseista Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 44

45 Muita kehittämisprojekteja SAKKE-projekti prosessien, luokitusten ja asiakirjojen päivitykset I-vaihe päättyi 12/2014, uusia luokituksia valmistuu n. 25 II-vaihe: mallinnetaan ikääntyneiden palvelujen asiakirjat ja toimintaprosessit, sekä päivitetään kaikki olemassa olevat palvelutehtäväkohtaiset prosessit Sanastotyön projekti Uudet sanastot: asiakirjasanasto II-osa, tietokomponenttien sanasto ja taloudellisten luokitusten sanasto Sanastojen harmonisointi 6/ / Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 45

46 Määrämuotoisten asiakirjojen ja prosessien käyttöönotto pilottihankkeissa Asiakirjojen tietosisältöjen käyttöönottoprojektit (Valtionavustettavia projekteja 1/2014-2/2016) KiTi: Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa (Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Hattula, Ypäjä, Tammela, Janakkala ja Pikassos) LaTo: Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen (Lohja, Mäntsälä, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Sosiaalitaito) KAPSA: Kansalliset palveluprosessit ja sähköinen asiointi (Turku) Perho: Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset (Etelä- ja Pohjois-Savo, ISO, alueellisia koulutus- ja kehittämisorganisaatioita) Uusimpana Iki-hanke: Raision kaupungin Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset -hanke Maarit Laaksonen / OPER, Taina Jokinen/ OPER 46

47 TUTUSTU! Taina Jokinen/ OPER 47

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna

Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti. Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna Kirjaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen valtakunnallisesti Taina Jokinen, OPER-yksikkö Hämeenlinna 17.9.2014 Sisältö Asiakastietomalli sosiaalihuollossa Keskeiset käsitteet Tavoitetila ja asiakastietojen

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke

Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke Mitä, kuka, kenelle ja milloin?? 18.1.2017 18.1.2017 Maarit Rötsö / THL 1 Sisältö Sosiaalihuollon Kanta-palvelut ja Kansa-hanke Miksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen THL:n Tieto-osaston vierailu Sosiaalialan osaamiskeskusalueille 2012-2013 10.12.2012 Vasso 1 Sisältö THL:n rooli sosiaalihuollon tiedonhallinnassa

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano ja tietojärjestelmät 9.9.2016 Nina Peronius Aluekoordinaattori, Lappi ja Pohjois Pohjanmaa Dia: Maarit Rötsä/THL Dia: Maarit Rötsä/THL Kansa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 1-4 / 2016

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 1-4 / 2016 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 1-4 / 2016 Sisältö Valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Ajankohtaista Kansa-hankkeesta ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyn yhdenmukaistaminen käyttöoikeuksilla

Ajankohtaista Kansa-hankkeesta ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyn yhdenmukaistaminen käyttöoikeuksilla Ajankohtaista Kansa-hankkeesta ja sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyn yhdenmukaistaminen käyttöoikeuksilla Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset

THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset Maarit Rötsä Kehittämispäällikkö THL/OPER 16.11.2016 Maarit Rötsä / OPER 1 Sisältö Palvelutehtäväluokitusta

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto

Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto Matti Karvonen 05.09.2016 Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija Kansa-koulu-hanke/Pikassos matti.karvonen@pikassos.fi p. 050 599 64 11 www.pikassos.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 11/2015 4/2016 1 Sisältö Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus, Kanta-palvelut,

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 16.2.2017 Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Kansa-koulu-hanke

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisessa kehittämisessä. KiTi-päätösseminaari, Hämeenlinna Antero Lehmuskoski, THL / OPER

Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisessa kehittämisessä. KiTi-päätösseminaari, Hämeenlinna Antero Lehmuskoski, THL / OPER Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisessa kehittämisessä KiTi-päätösseminaari, Hämeenlinna 4.2.2016 Antero Lehmuskoski, THL / OPER Esityksen sisältö Kanta-palvelut Kansa-hanke ja sen

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt?

Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Miten sosiaalihuollon tiedonhallinta on kehittynyt jo nyt? johtaja Pirjo Marjamäki 1 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila 2020 Kansallinen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa

Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Havaintoja asiakkuuden käsitteen haasteista sosiaalihuollon Kanta-palveluiden pilottihankkeessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, SosKanta-hanke Kaisa Pesonen & Jaana Taina SOSKANTA-HANKE Eksote

Lisätiedot

Kansallinen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehitys

Kansallinen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehitys Kansallinen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehitys Valtakunnallinen tilanne, kokonaisarkkitehtuuri ja palvelutehtäväluokitus 6.10.2015 Oulu 6.10.2015 /Maarit Laaksonen 1 MIKÄ ON KANSA? 6.10.2015 Oulu

Lisätiedot

Posken alueen kirjaamisvalmentajaverkostopäivät. Nina Peronius Kansa-koulu hanke, Aluekoordinaattori Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

Posken alueen kirjaamisvalmentajaverkostopäivät. Nina Peronius Kansa-koulu hanke, Aluekoordinaattori Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa Posken alueen kirjaamisvalmentajaverkostopäivät 30. ja 31.10.2017 Nina Peronius Kansa-koulu hanke, Aluekoordinaattori Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa Ohjelma, noin Avaus ja lyhyt esittäytyminen Vierailijoiden

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys. Helsinki Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT

Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys. Helsinki Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys Helsinki 13.4.2015 Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Lähtötilanne SOTE -uudistus asettaa vaatimuksia saumattomalle yhteistyölle

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 Kommenttipuheenvuoro Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 "sote-uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille pääsee... Vaiko jostain muustakin? Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Apotti-hankkeen tuotokset

Apotti-hankkeen tuotokset Apotti-hankkeen tuotokset Apotti-hanke Veli-Pekka Lehtonen 13.04.2015 Alustuksen sisältö Apotin toiminnallisen vaatimusmäärittelyn viitekehyksestä Toteutuksesta Tuotokset Etelä-Suomen sote-asiakastietojen

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija

Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kansa-koulu-hanke ja toiminta- ja tietomääritysten pilotointi Tampere 26.8.2016 Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Rahoittaja: Lukujärjestys Kansa-koulu-hanke Toiminta- ja tietomääritysten

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton myötä kohti sote tietointegraatiota Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 23.-24.5.2018 Helsinki Maarit Rötsä, THL/OPER 23.5.2017 Maarit Rötsä / THL 1 Mitä

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 30.3.2017 Tampere Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Asiakirjat, kirjaaminen ja itsemäärämisoikeus 18.1.2017 Niina Häkälä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena

Kansa-koulu-hanke. Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon organisaatioiden tukena 27.4.2017 Jyväskylä Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen 5.6. 2017 THL Päivi Achté Kanta-palvelut sote -digitalisaation peruselementti VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus

Lisätiedot

Asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyy

Asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyy Asiakastietojen kirjaaminen yhtenäistyy Sosiaalialan asiantuntijapäivät 14.3.2017 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijat Hanna Lohijoki ja Teppo Taskinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut?

Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Kansallinen arkisto missä hoivapalvelut? Mitä kansallinen arkisto tarkoittaa hoivatalon arjessa? Hoivapalvelut uuteen aikaan, workshp4, Kajaani Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, Tieto-osasto/Oper,

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hanke KanSa-koulu Operhaku Sosiaalialan osaamiskeskukset

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hanke KanSa-koulu Operhaku Sosiaalialan osaamiskeskukset Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen hanke KanSa-koulu Operhaku 30.4.2015 Sosiaalialan osaamiskeskukset Taustaa Hankkeella tuetaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain toimeenpanoa

Lisätiedot

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet

Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Kunnista kuultua Varsinais- Suomen tunnistetut kehittämisen tarpeet Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö 15.1.2015 Vasso kehittäjäorganisaationa 11 lakisääteistä alueellista

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden ratkaisuarkkitehtuuri Tilannekatsaus 13.3.2015 Arkkitehtuuriryhmä Ratku projektissa: määritellään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen. (Kansa-hanke)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen. (Kansa-hanke) OHJAUS XX/2015 Maarit Laaksonen, Heidi Berglind, Mikko Huovila, Konstantin Hyppönen & Tiina Peksiev Hankesuunnitelma vuosille 2014 2020 THL Ohjaus nro/2015 1 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon valmistautuminen

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon valmistautuminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon valmistautuminen Projektipäällikkö Kaija Leskinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 26.2.2016 Kaija Leskinen 1 Hankkeet ja projektit 1. Valtakunnallinen Kansa-hanke sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja tietoperustan kehittäminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja tietoperustan kehittäminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja tietoperustan kehittäminen THL:n Tieto-osaston vierailu Sosiaalialan osaamiskeskusalueille 2012-2013 1 Sisältö THL:n rooli sosiaalihuollon tiedonhallinnassa THL:n lakisääteiset

Lisätiedot

Omaishoidon tuen toimintaprosessit

Omaishoidon tuen toimintaprosessit Omaishoidon tuen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Tarkoitus tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä Solutions for Value-Based Health Care Taustaa Vuonna 2015 valtionavustusten yleinen hakuaika päättyy

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa

Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa Sosiaalihuollon luokitusten käyttö ja tiedon rakentuminen Apotissa Annukka Paasivirta, kehittämispäällikkö, Apotti Susanna Kaisla, kehittämispäällikkö, Apotti 16.2.2017, sosiaalityön tutkimuksen päivät,

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

12. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SOSIAALITYÖSSÄ

12. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SOSIAALITYÖSSÄ Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Tampere 16. 17.2.2012 12. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SOSIAALITYÖSSÄ Työryhmän vetäjät: Jarmo Kärki ja Maarit Laaksonen Perjantai

Lisätiedot

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen SOSKANTA-HANKE Eksote pilotoi THL:n rahoituksella sosiaalihuollon Kanta-palveluihin

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhteyshenkilöiden työpaja 06.10.2015 Maarit Hiltunen Toura hankejohtaja Kansa koulu hankkeen tarkoitus Tukea

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön Strategian sisältö ja toimeenpano

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön Strategian sisältö ja toimeenpano Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön Strategian sisältö ja toimeenpano Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuriryhmä 27.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus THL OPER-yksiköstä 1.3.2014-28.2.2016 Mukana

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010. Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet?

Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010. Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet? Konstantin Hyppönen, FT Terveydenhuollon ATK-päivät 26.5.2010 Mitä ovat Tikesos-lopputuotteet? Sisällys 2 Johdanto Määritysten tyypit Määritysten ryhmittely Käsitemääritykset Käsitemallit Sisältömääritykset

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus, IT-jaos Puheenjohtaja Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot