KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010"

Transkriptio

1 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS Toimittanut: Leena Hauhio Sirje Liukko Virve Pekkarinen Toimitustyöhön osallistunut: Eija Zitting ISSN Helsinki 2009 Multiprint

2 2 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Kädessäsi oleva tiedekunnan opinto-opas on tärkeä käsikirja tutkinnon rakenteeseen ja opintohallintoon. Tutustu oppaaseen huolella, siinä on tietoa opiskelusta ja opinnoista kemian tekniikan, materiaalitekniikan ja puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmassa. Oppaan avulla voit suunnitella opintojasi, tutustua ohjeisiin ja säädöksiin ja löytää oman tiesi tekniikan kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi. Tutkintovaatimukset määräytyvät alkuvaiheessa opintojen aloitusvuoden mukaisesti. Myöhemmin noudatat sinulle vahvistettua opintosopimusta. Tämä opinto-opas toimii opintoasioiden käsikirjana myös fuksivuoden jälkeen, joten säilytä se huolellisesti. Tutkintorakennemuutosten ja uuden tutkinto-ohjelman myötä tutkintovaatimuksiin voi tulla muutoksia ja tarkennuksia vielä tämän oppaan painamisen jälkeen, joten seuraa koulutus- ja tiedekuntaneuvoston päätöksiä, tiedekunnan www-sivuja ja laitosten ilmoitustauluja. Tämä opinto-opas, opintopolun varrella tarvittavia lomakkeita ja lisätietoa kursseista on tiedekunnan www-sivuilla: Jos tunnet kaipaavasi lisää neuvoja, käänny rohkeasti isohenkilön, opintoneuvojien, opettajatutorin, opintosihteerien ja opintojen suunnittelijoiden puoleen. Autamme sinua mielellämme! Antoisaa opiskeluvuotta! t. Leena Hauhio, Sirje Liukko, Eija Zitting ja Virve Pekkarinen Suunnittelija (opintoasiat) Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma Kemian tekniikan tutkinto-ohjelma Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma

3 3 DEKAANIN TERVEISET Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta kouluttaa insinöörejä teollisuuden aloille, jotka vastaavat yli puolesta ulkomaankaupastamme ja siten merkittävällä tavalla maamme vauraudesta. Puunjalostus-, kemian-, öljynjalostus-, lääke-, elintarvike-, biotekniikka- ja materiaalien valmistusteollisuus ovat ihmiskuntaa kohtaavien merkittävien haasteiden keskipisteessä: riittääkö energia, riittävätkö raaka-aineet, riittääkö ruoka, riittääkö puhdas vesi, saastuuko luonto? Haluamme kouluttaa sinut ymmärtämään näitä haasteita ja etsimään niihin ratkaisuja. Tutkinto-ohjelmissamme kokeellinen luonnontiede yhdistyy insinööritieteisiin. Opit matematiikan ja fysiikan lisäksi myös kemian ja ehkäpä vielä biotieteidenkin perusteita, jotka luovat pohjan tuotteiden valmistamiselle ja tuotantoprosessien kehittämiselle. Juuri teorian ja käytännön yhdistäminen tekee opiskelusta kiinnostavan. Kiinnostavuutta lisää vielä se, että tiedekuntamme opetus ja tutkimus liittyy läheisesti yhteiskuntamme todellisiin tarpeisiin. Omasta biotekniikan opiskelustani ( ) jäi mieleen erityisesti opiskelijoiden yhteishenki, joka syveni laboratoriotöiden aikana eriväristen sakkojen, liekkien sekä erilaisten tuoksujen keskellä. Punnitsemiset, titraukset, uutot, suodatukset, analyysit, mikro-organismien kasvatukset ja suunnittelutehtävät tulivat tutuiksi. Kaikkein parhaiten muistan kuitenkin epäonnistumiset ja virheet erityisesti muiden tekemät. Toivon, että opiskelustasi tulee samanlainen mielenkiintoinen ja mieleenpainuva kokemus. Pyrimme opettajakunnan kanssa tekemään siitä antoisan. Matti Leisola Dekaani Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta

4 4 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIEDEKUNNAN ESITTELY Yleistä Hallinto Virastomestarit Kirjastot TUTKINTOJEN TAVOITTEET JA RAKENNE Alempi perustutkinto Alemman perustutkinnon tavoitteet Alemman perustutkinnon rakenne Ylempi perustutkinto Ylemmän perustutkinnon tavoitteet Ylemmän perustutkinnon rakenne Jatkotutkinto Jatkotutkinnon tavoitteet Jatkotutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelmien tavoitteet Kemian tekniikka Materiaalitekniikka Puunjalostustekniikka Opiskelun kulku II vaiheen valinnan kautta hyväksytyt Pääaineet Kemian tekniikka Materiaalitekniikka Puunjalostustekniikka OPISKELUUN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT Opetus- ja tenttijaksot Luku- ja tenttijärjestykset HOPS Tutkintorakenteen siirtymäkautena huomattavaa Kurssit ja opintojaksot Tentit ja välikokeet Suoritusmerkinnät ja opintorekisteri Opintosuoritukset, oikeusturva ja kurinpito Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suorittamisajat Tutkinto-ohjelman vaihto ja koulutusohjelman vaihto Opintohyvitykset muualla suoritetuista opinnoista Tutkintotodistukset ja valmistuminen Alempi perustutkintotodistus - tekniikan kandidaatti Ylempi perustutkintotodistus - diplomi-insinööri Todistuksenjakotilaisuus Urapalvelut Alumnitoiminta Aalto-yliopisto OHJAUS JA OPINTONEUVONTA Tutorointi... 34

5 5 4.2 Opintojen suunnittelu ja HOPS Opinto-, kv-, abi- ja harjoitteluneuvojat Opintojen suunnittelija Opintosihteeri Muu neuvonta ja ohjaus sekä opintososiaaliset asiat Opintotuki Terveydenhoito TKY:n opintososiaaliset palvelut Muita palveluja OPETUS, ARVIOINTI JA PALAUTE Opetusmenetelmät Arviointi ja arvostelu Palaute HARJOITTELU Työnhakuun ja harjoitteluun liittyvät palvelut TKK:lla Harjoittelun tavoitteet Harjoittelua koskevat ohjeet Harjoittelupaikan hakeminen Kansainvälinen harjoittelu Ulkomaan harjoittelun apurahat OPINNOT MUISSA YLIOPISTOISSA Valtakunnallinen JOO-sopimus Kansainvälinen opiskelu Suomen virtuaaliyliopisto KANDIDAATINTYÖ JA KANDIDAATTISEMINAARI Kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin tavoitteet ja sisältö Kandidaatintyön ja kypsyysnäytteen kielivaatimukset Kandidaattiseminaarin toteutus Kypsyysnäyte DIPLOMITYÖ Yleistä diplomityöstä Diplomityön toteutus Diplomityön kirjoittaminen Oikeudellisia kysymyksiä Hyödyllistä luettavaa TÄYDENTÄVÄT OPINNOT JA AVOIN YLIOPISTO-OPETUS Täydentävät opinnot Avoin yliopisto-opetus Opintoyhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS Jatko-opintojen aloittaminen Jatko-opintojen tutkimusalat Kemian tekniikka Materiaalitekniikka Puunjalostustekniikka... 64

6 Opinnäytetyö Lisätietoja jatko-opinnoista STUDIERÅDGIVNING Examensstruktur och målsättning Lägre grundexamen Högre grundexamen - målsättning och uppbyggnad Praktik Studier vid Tekniska högskolan Undervisning, examination och utvärdering Läs- och tentordningar, kurser och studieplanering Att studera på svenska Målsatta studietider Byte av examensprogram Studier vid andra högskolor Studiehandledning Det nya Aalto-universitetet KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA Rakennekaaviot Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelma (HEBIOT) Master-ohjelma Process Systems Engineering Sivuainemoduulit muille tutkinto-ohjelmille Kurssikuvaukset Suositellut kurssien suoritusajankohdat Kurssien lisäykset ja poistot lukuvuoden opetusohjelmaan Opetushenkilöstö MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA Rakennekaaviot Kurssikuvaukset Suositellut kurssien suoritusajankohdat Kurssien lisäykset ja poistot lukuvuoden opetusohjelmaan Opetushenkilöstö PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA Rakennekaaviot Kurssikuvaukset Suositellut kurssien suoritusajankohdat Kurssien lisäykset ja poistot lukuvuoden opetusohjelmaan Opetushenkilöstö LIITTEET Liite 1 Liite 2 Perustutkintojen suorittamiseen liittyviä asioita Jatko-tutkintojen suorittamiseen liittyviä asioita

7 7 1 TIEDEKUNNAN ESITTELY 1.1 Yleistä Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunnan toiminta käynnistyi Teknillisen korkeakoulun organisaatiouudistuksen myötä. Tiedekuntaan kuuluu neljä laitosta: biotekniikan ja kemian tekniikan laitos, kemian laitos, materiaalitekniikan laitos ja puunjalostustekniikan laitos. 1.2 Hallinto Tiedekunnan hallintoa hoitavat dekaani, tiedekuntaneuvosto ja koulutusneuvosto. Tiedekuntaneuvoston kokoonpano : Jäsenet: Varajäsenet: Leisola Matti, dekaani, puheenjohtaja Vuorinen Tapani laitoksen johtaja, varadekaani Kairi Matti, laitoksen varajohtaja Hannula Simo-Pekka, laitoksen johtaja Forsén Olof, laitoksen varajohtaja Karppinen Maarit, laitoksen johtaja Koskinen Ari, laitoksen varajohtaja Seppälä Jukka, laitoksen johtaja Nordström Katrina, laitoksen varajohtaja Mattila-Sandholm Tiina, tutkimus- ja Toivonen Hannu, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Valio Oy teknologiajohtaja, Kemira Oyj (myös Hännisen varajäsen) Hänninen Pauli teknologiajohtaja, Knuutila Kari, teknologiajohtaja, UPM-Kymmene Oyj Outotec Oyj (myös Mattila-Sandholmin varajäsen) Murtomäki Lasse, opettava tutkija Westerlund Lasse, laboratorioinsinööri Klemetti Ursula, laboratorioinsinööri Louhenkilpi Seppo, opettava tutkija Ikonen Leena, tekniikan ylioppilas Kangaspunta Petri, tekniikan ylioppilas (myös Väkevän varajäsen) Väkevä Minna, tekniikan ylioppilas Gustafsson Eeva, tekniikan ylioppilas (myös Ikosen varajäsen) Opiskelijajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Pöytäkirjanpitäjä: osastosihteeri Tuija Mäkinen Esittelijät: Hallintopäällikkö Marjukka Petänen Suunnittelija Leena Hauhio Suunnittelija Sirje Liukko Suunnittelija Virve Pekkarinen Suunnittelija Eija Zitting

8 8 Koulutusneuvoston kokoonpano : Jäsenet: Varajäsenet: Professori Kari Heiskanen puheenjohtaja Professori Olof Forsén Professori Reija Jokela Lehtori Minna Nieminen Professori Jouni Paltakari Professori Tapani Vuorinen Yliopisto-opettaja Pirjo Pietikäinen Professori Markku Hurme Opettava tutkija Jari Aromaa Opettava tutkija Ilkka Penttinen Tutkija Annika Mauno Tutkija Pia Lahti Tekniikan ylioppilas Juho Perälä Tekniikan ylioppilas Henna Jääskeläinen Tekniikan ylioppilas Valtteri Pitkänen Tekniikan ylioppilas Jussi-Pekka Partio Tekniikan ylioppilas Sampsa Veijalainen Tekniikan ylioppilas Matti Eskelinen Opiskelijajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Pöytäkirjanpitäjä: opintosihteeri Johanna Mäenpää Esittelijät: Hallintopäällikkö Marjukka Petänen Suunnittelija Leena Hauhio Suunnittelija Sirje Liukko Suunnittelija Virve Pekkarinen Suunnittelija Eija Zitting Opintosihteeri Johanna Mäenpää Opintosihteeri Anna Mäkilä Opintosihteeri Arja Salmenhaara Dekaani ja varadekaani Dekaani: prof. Matti Leisola, D418 (Kemistintie 1) Varadekaani: prof. Tapani Vuorinen, 213 (Vuorimiehentie 1) Dekaani ja varadekaani ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Tiedekunnan hallintopäällikkö Marjukka Petänen, C208 (Kemistintie 1, PL6100) Tiedottaja Minna Pasanen Tiedekunnan yhteystiedot: Kemian tekniikka: postiosoite: PL 6100, TKK käyntiosoite: Kemistintie 1 Materiaalitekniikka: postiosoite: PL 6200, TKK käyntiosoite: Vuorimiehentie 2 A Puunjalostustekniikka: postiosoite: PL 6400,02015 TKK käyntiosoite: Tekniikantie 3 Puh. (09) 4511

9 9 1.3 Virastomestarit Kemian tekniikka: Taisto Honkola, A Matti Kivinen, A Materiaalitekniikka: Tuomo Laakkonen, 007a Jari Vuori, 161b Puunjalostustekniikka: Ari Häkkinen, 108 (Puu2) 8176 tai Timo Jokinen, 108 (Puu2) 8323 tai Kirjastot Kemian tekniikan kirjasto Kirjastoamanuenssi Marjukka Patrakka työskentelee Materiaalitekniikan kirjastossa. Hänet tavoittaa MT-talosta p. (09) tai sähköpostitse Kemian tekniikan kirjat on sijoitettu tutkimusryhmien kirjastoihin ja materiaalitekniikan kirjastoon. Tutkimusryhmien kirjastoja: Fysikaalinen kemia yhteyshenkilö: Eeva-Mari Laitala, , Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia yhteyshenkilö: Annika Tuomola, , Teknillinen kemia ja polymeeriteknologia yhteyshenkilö: Tuula-Riitta Viljava, , Kemian laitetekniikka ja tehdassuunnittelu yhteyshenkilö: Sirpa Aaltonen, , Materiaalitekniikan laitoksen kirjasto Materiaalitekniikan laitoksen kirjasto on maan ainoa kaivosalan ja metallurgian erikoiskirjasto. Kokoelma koostuu alan kirjoista, aikakausilehdistä, sarjoista, käsi- ja kurssikirjoista, slavica- ja diplomi/lisensiaattityökokoelmista sekä väitöskirjoista. Huomattava osa kokoelmaan luetteloiduista hankinnoista on sijoitettu laitoksen tutkimusryhmien käsikirjastoihin tai työhuonekirjoiksi. Kurssikirjojen laina-aika on rajattu. Lehtien laina-aika on 1-3 vuorokautta ja muun materiaalin laina-aika on 1 kuukausi. Kirjastossa on käytössä atk-lainaus (Voyager, myös itsepalvelu), diplomitöistä ja lehdistä täytetään paperinen lainakuitti. Alan tärkeimpien kansainvälisten aikakausijulkaisujen tilauksia on vuosittain noin 80. Kaukopalvelutilauksia kirjasto vastaanottaa, paitsi pääkirjaston kautta, myös suoraan, esim. sähköpostitse ja puhelimitse. Kirjaston palveluita ovat mm. tiedonhaut, saatavuustiedustelut, laina- ja artikkelipyyntöjen välitys. Lukusalin lisäksi kirjastossa on ryhmätyötila, muutama lukupaikka ja 6 mikroa asiakaskäytössä. Kirjasto on avoinna lukukausien aikana maanantaista perjantaihin klo sekä aattoina ja kesällä klo

10 10 Puunjalostustekniikan kirjasto (PK) (Tekniikantie 3; PL 6400, TKK) kirjastoamanuenssi Kati Mäenpää puh , fax sähköposti: Kirjasto on avoinna ma-pe klo Henkilökunnalle ja laitoksen opiskelijoille lukusali on avoinna ma-to klo , pe klo (lukukauden ulkopuolella ma-pe ). Kirjastossa on paperi- ja painatustekniikkaan, puunjalostuksen kemiaan, sellu- ja ympäristötekniikkaan sekä puutekniikkaan liittyvää kirjallisuutta. Kaikki Teknillisen korkeakoulun (TKK) kirjastoihin rajoittamattomin kampuslisenssein hankittu elektroninen aineisto lehdistä kokoteksti- ja viitetietokantoihin on käytettävissä kirjaston mikrotietoasemilla. NELLI tiedonhakuportaalin kautta (www.nelliportaali.fi) tiedonhakuja voi tehdä yhteen tai useampaan aineistoon kerralla tai siirtyä suoraan yksittäisiin aineistoihin. TKK:n kirjastojen aineistoa voi hakea TEEMU- ja TENTTU- tietokannoista, LINDA-tietokannasta voi etsiä tietoa muiden yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen kirjoista ja sarjajulkaisuista. Lisätietoja palveluista, kokoelmista ja tiedonhausta on pääkirjaston kotisivuilla (http://lib.tkk.fi/) sekä puunjalostustekniikan laitoksen kirjaston kotisivuilla (http://puu.tkk.fi/fi/kirjasto/). Teknillisen korkeakoulun pääkirjasto Otaniementie 9; PL 7000, TKK Kirjasto palvelee kaikkia teknistä tietoa tarvitsevia asiakkaita. Kirjasto huolehtii siitä, että erityisesti korkeakoulun tutkijoilla, opettajilla ja opiskelijoilla on käytettävissään ajanmukainen, ajantasainen ja tarpeisiin sopiva tietoaineisto. Aineisto- ja tietopalvelujen lisäksi TKK:n opiskelijoita perehdytetään informatiikkakursseilla kirjaston ja tiedonlähteiden käyttöön. Yhteystiedot: Lainat ja lainojen uudistukset, puh , Informaatiopäivystys ja neuvonta, puh , Laina-ajat ja lainaus: kirjat ja raporttisarjat 4 viikkoa kurssikirjat 2 viikkoa Kurssikirjojen lukusalikappaleita saa yö- ja viikonloppulainaan. Yölainan voi hakea illalla klo ja viikonloppulainan lauantaina klo (kesällä poikkeavat ajat). Laina on palautettava seuraavana kirjaston aukiolopäivänä viimeistään klo 9, lauantaisin klo 10. Jos kurssikirja palautetaan myöhässä, kirjasta peritään 1 /tunti myöhästymismaksua. Myös muista myöhässä palautetuista tai myöhässä uusituista kirjoista on maksettava myöhästymismaksu voimassaolevan hinnaston mukaan. Lainassa olevia julkaisuja voi varata. Saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Noutamattomasta tai peruuttamattomasta varauksesta peritään 1. Tarkempia tietoja kirjaston palveluista ja kokoelmista on www-sivuilla osoitteessa:

11 11 Muut kirjastot Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tietopalvelu, Vuorimiehentie 5 A, Otaniemi; postiosoite PL 2000, VTT; vaihde puh. 4561; kirjaston lainaustoimiston suora ohivalinta puh Helsingin yliopisto: Pääkirjasto, Unioninkatu 36, vaihde 1911; palvelutoimiston suora ohivalinta puh ; opiskeluosasto, Vuorikatu 7, kurssikirjalainaamo ja yleinen lainaamo, puh Kumpulan tiedekirjasto, Gustaf Hällströminkatu 2, puh Viikin tiedekirjasto, Viikinkaari 11 A, puh HY Terveystieteiden keskuskirjasto (entinen Lääketieteen keskuskirjasto) Haartmaninkatu 4, lainaustoimisto puh tai

12 12 2 TUTKINTOJEN TAVOITTEET JA RAKENNE Teknillinen korkeakoulu on siirtynyt kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon, tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylempiä tutkintoja ovat diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnot. Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op). Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintojen laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinnot voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Perustutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäväalueisiin suuntautuvina tutkinto-ohjelmina. 2.1 Alempi perustutkinto Alemman perustutkinnon tavoitteet Alemman perustutkinnon tavoitteet on määritelty Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä (10 ). Alempaan perustutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: - tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; - valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; - edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; - valmiudet ymmärtää ja eritellä tekniikan vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä; - kyky yhteistyöhön ja päämäärätietoiseen ryhmätyöskentelyyn; - edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; - tutkintoasetuksen vaatima suomen ja ruotsin kielen sekä vieraan kielen taito; sekä - työelämässä tarvittavat hyvät viestintätaidot. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan käytäntöihin Alemman perustutkinnon rakenne Alemman perustutkinnon opinnot koostuvat: - perusopintojen moduulista (80 op), joka sisältää tutkinto-ohjelman edellyttämiä matemaattisluonnontieteellisiä ja muita perusopintoja; - ohjelman yhteisten opintojen moduulista (20 op); - kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla omaan tutkinto-ohjelmaan kuuluva jatkomoduuli ( op); - vapaasti valittavista opinnoista (vähintään 10 op); sekä - kandidaattiseminaarista ja siihen kuuluvastasta kandidaatintyöstä (yhteensä 10 op).

13 13 Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa alempaan perustutkintoon johtaviin opintoihin kuuluu kolme laaja-alaista perusmoduulia, jolloin tutkinnossa ei eritellä pää- ja sivuainetta. Jatkomoduuli A2 20 op Perusmoduuli B1 20 op Kandidaatintyö ja seminaari K 10 op Vapaasti valittavat opinnot V 10 op Perusmoduuli A1 20 op P901-P Perusopinnot P 80 op Ohjelman yhteiset opinnot O 20 op Kuva 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op Pää- ja sivuaine Alemman perustutkinnon pääaine muodostuu tutkinto-ohjelmaan kuuluvasta perusmoduulista ja sen jatkomoduulista. Sivuaine muodostuu toisesta perusmoduulista tai pääaineen perusmoduuliin pohjautuvasta toisesta jatkomoduulista. Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö Kandidaattiseminaari ja siihen kuuluva kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jossa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaattiseminaaria ja kandidaatintyötä käsitellään luvussa 8. Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (TS 9 ): 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Opiskelijan, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, on alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoitettava saavuttaneensa ainoastaan tutkintosäännön 9 :n edellyttämän vieraan kielen taidon. Mikäli tällainen opiskelija on

14 14 hyväksytty suorittamaan alempaa ja ylempää perustutkintoa, tulee hänen lisäksi suorittaa alemman perustutkinnon suorittamisen yhteydessä vähintään 2 opintopisteen laajuiset kieliopinnot valitsemassaan vieraassa kielessä. Näitä opintoja ei voi suorittaa opiskelijan omassa koulusivistyskielessä. Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, voidaan osoittaa suorittamalla yliopiston toisen kotimaisen kielen koe, määrätty toisen kotimaisen kielen kurssi tai toisen korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Mikäli pakollisen vieraan kielen suoritus koostuu useammasta kurssista, niiden tulee olla saman kielen kursseja. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Mikäli yliopistossa on jossakin vieraassa kielessä käytössä kielitaidon osoittamista varten erityinen koe, vaadittu kielitaito voidaan osoittaa joko kokonaan tai osaksi suorittamalla kyseinen koe. Lisää tietoa toisen kotimaisen kielen suorittamisesta löydät osoitteesta ja pakollisen vieraan kielen suorittamisesta osoitteesta Harjoittelu Alempaan perustutkintoon voi sisältyä tutkinto-ohjelman määräysten mukaista asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua. Pakollinen harjoittelu sisältyy perusopintoihin ja vapaaehtoinen harjoittelu vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelusta lisää luvussa Ylempi perustutkinto Ylemmän perustutkinnon tavoitteet Ylemmän perustutkinnon tavoitteet on määritelty Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä (21 ). Ylempään perustutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: - tutkinto-ohjelmaan kuuluvan pääaineen hyvä tuntemus; - valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön sekä valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen; - valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta; - valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; - riittävä kielitaito toimia alan kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä; sekä - valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen.

15 15 Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan käytäntöihin Ylemmän perustutkinnon rakenne Ylemmän perustutkinnon opinnot koostuvat: - tieteen metodiikan opinnoista (10 op); - kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla oman tutkinto-ohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli ( op); - vapaasti valittavista opinnoista (vähintään 20 op); sekä - diplomityöstä (30 op). Aine- ja syventävät opinnot sisältyvät moduuleihin. Vapaasti valittavat opinnot W 20 op Tieteen meto-diik ka M 10 op Diplomityö D 30 op Syventävä moduuli A3 20 op Jatkomoduuli B2 20 op Erikoismoduuli C 20 op Kuva 2. Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op; esimerkkikuva Pää- ja sivuaine Ylemmän perustutkinnon pääaine pohjautuu sisällöltään tarkoituksenmukaisesti suunnattuihin aineopintoihin. Opiskelijan pääaine muodostuu kolmesta tutkinto-ohjelmaan kuuluvasta moduulista: alemman tai ylemmän perustutkinnon yhteydessä suoritetusta perusmoduulista ja sen jatkomoduulista sekä mainitun jatkomoduulin yhdestä syventävästä moduulista. Vaikka opiskelija suorittaisi useamman samaan jatkomoduuliin perustuvan syventävän moduulin, hänen tutkintoonsa sisältyy ainoastaan yksi pääaine. Opiskelijalle muodostuu sivuaine perusmoduulista ja sen jatkomoduulista tai jatkomoduulista ja sen syventävästä moduulista. Tutkintosäännön 24 :ssä on määritelty tarkemmin miten pää- ja sivuaine muodostuvat moduuleista. Opiskelijan ainevalinnat vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Opiskelija voi valita sivuaineen myös muista tutkinto-ohjelmista tai toisesta koti- tai ulkomaisesta yliopistosta edellyttäen, että se hyväksytään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ylempi tutkinto-ohjelma on mahdollista suorittaa myös ilman sivuainetta.

16 16 Opiskelijan pää- ja sivuaineeseen ei voi kuulua samoja moduuleja. Erikoismoduuli Erikoismoduuli (20 op) voi olla tutkinto-ohjelman suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön tutkinto-ohjelma hyväksyy. Tieteen metodiikan opinnot Ylempään perustutkintoon kuuluvat tieteen metodiikan opinnot (10 op) koostuvat tieteellisistä menetelmäopinnoista. Diplomityö Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä tiedekunta voi antaa luvan diplomityön laatimiseen myös sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Diplomityöstä lisää luvussa 9. Kielitaidon osoittaminen (Tutkintosäännön 9 :n kielitaitovaatimukset, ks. alempi perustutkinto ) Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla diplomityöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa jo tekniikan kandidaatin tutkintoa tai muuta alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää ylempää perustutkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä. Toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, voidaan osoittaa suorittamalla yliopiston toisen kotimaisen kielen koe, määrätty toisen kotimaisen kielen kurssi tai toisen korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Mikäli yliopistossa on jossakin vieraassa kielessä käytössä kielitaidon osoittamista varten erityinen koe, vaadittu kielitaito voidaan osoittaa joko kokonaan tai osaksi suorittamalla kyseinen koe. Mikäli opiskelija on osoittanut toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taitonsa jo tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää ylemmän perustutkinnon suorittamisen yhteydessä. Harjoittelu Ylempään perustutkintoon voi sisältyä tutkinto-ohjelman määräysten mukaista asiantuntijuutta syventävää harjoittelua. Harjoittelu voi olla pakollista harjoittelua, jolloin se sisältyy johonkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määrättyyn moduuliin, tai vapaaehtoista harjoittelua, jolloin se sisältyy vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelusta lisää kappaleessa 6.

17 Jatkotutkinto Teknillisessä korkeakoulussa suoritetaan jatkotutkintoina pääsääntöisesti tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa suoraan ylemmän perustutkinnon jälkeen suorittamatta ensin tekniikan lisensiaatin tutkintoa. Erityisin perustein voidaan suorittaa filosofian tohtorin tutkinto. Teknillisessä korkeakoulussa ei ole mahdollista suorittaa filosofian lisensiaatin tutkintoa Jatkotutkinnon tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteet on määritelty Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä (34 ). Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: - perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; - perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä - saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen Jatkotutkinnon rakenne Jatkotutkinto koostuu teoreettisista opinnoista ja tutkimustyöstä. Pääpaino on tieteellisellä tutkimustyöllä. Väitöskirja Lisensiaatintutkimus Tutkimusala T op Täydentävän aihealueen opinnot S op Tieteen käytännöt ja periaatteet Y 5-15 op Kuva 3. Jatkotutkinnon rakennekaavio Teoreettiset opinnot Jatko-opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot, yhteensä 60 opintopistettä, suoritetaan moduuleina. Tutkimusalan moduuli on op. Opiskelija valitsee tutkimusalansa

18 18 jatkokoulutuksen tutkimusaloista, jotka vahvistetaan vuosittain. Tutkimusalan lisäksi suoritetaan toinen moduuli, laajuudeltaan op, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan tutkimusalan opintoja ja tutkimustyön tekemistä. Teoreettisiin opintoihin kuuluu myös jatko-opintoihin johdattava moduuli, 5-15 op. Tähän moduuliin hyväksyttävissä opinnoissa on eri tutkimusalojen tarpeista johtuvia eroavaisuuksia. Tutkimusalat on julkaistu TKK:n opetusohjelmassa (http://www.tkk.fi/fi/opinnot/perusopinnot/opetusohjelma/) ja jatkokoulutussivuilla (http://www.tkk.fi/fi/opinnot/jatko-opinnot/tutkimusalat/). Osana jatkotutkintoon voidaan hyväksyä myös sellaisia ennen perustutkintoa suoritettuja jatko-opintotasoisia kursseja, jotka eivät sisälly perustutkintoon. Myös muissa yliopistoissa suoritettuja jatko-opintotasoisia kursseja voidaan hyväksyä osasuorituksena jatkotutkintoon. Tiedekunta voi asettaa jatko-opinnoille esitietovaatimuksia ja ylemmän korkeakoulututkinnon arvosanoille vähimmäisvaatimuksia. Opinnäytetyö Jatkotutkinnon tärkein osuus on tutkimustyö. Lisensiaatintutkintoon tehdään lisensiaatintutkimus. Tohtorintutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on laadittava ja julkaistava väitöskirja sekä puolustettava sitä julkisesti. Mikäli teoreettiset opinnot on suoritettu lisensiaatintutkinnon yhteydessä, tohtoriopintoihin kuuluu ainoastaan väitöskirjatyö. 2.4 Tutkinto-ohjelmien tavoitteet Kemian tekniikka Kemian tekniikan tutkinto-ohjelman ammatillisena tavoitteena on antaa valmiudet toimia prosessiteollisuuden sekä siihen liittyvien alojen suunnittelu-, tutkimus-, kehitys-, käyttö-, koulutus- ja johtotehtävissä, joissa edellytetään kemian, biokemian, kemian laitetekniikan, tehdassuunnittelun, teknillisen kemian tai bioprosessitekniikan asiantuntemusta. Tutkinto-ohjelman tieteellisenä tavoitteena on antaa kemian, kemian tekniikan ja teknillisen biokemian tuntemus, yhden tai useamman erikoisalan syventävä teoreettinen ja soveltava tietous, ja näihin perustuva teoreettinen ja metodinen valmius itsenäiseen työskentelyyn ja alan kehityksen seuraamiseen sekä valmius tutkimustyöhön, jatko opintoihin ja asiantuntijatehtäviin. Tutkinto-ohjelman opinnot sisältävät insinööritieteiden ohella luonnontieteiden, kansantaloustieteen, yhteiskuntatieteen, ympäristönsuojelun ja työsuojelun opintoja siinä määrin, että valmistuneet kemisti insinöörit saavuttavat vaaditun ammattipätevyyden ja tuntevat tekniikan kehityksen yhteiskunnalliset syyt ja seuraukset kokonaisvaltaisesti sekä pystyvät vastaamaan teknillisten ratkaisujen sosiaalisista seurauksista. Lisäksi tutkinto-ohjelman opintoihin sisältyy molempien kotimaisten kielten ja yhden tai useamman vieraan kielen opintoja Materiaalitekniikka Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät perustiedot matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa sekä laaja materiaalitekniikan osaaminen.

19 19 Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutoksiin pyritään vastaamaan nopeasti muuttuvilla erikoismoduuleilla (mm. APD), jotka sijoittuvat opintojen loppuvaiheeseen Puunjalostustekniikka Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelman ammatillisena perustana ovat mekaanisen ja kemiallisen puunjalostus-teollisuuden, paperiteollisuuden, graafisen teollisuuden sekä näiden teollisuuksien koneita, laitteita ja järjestelmiä valmistavan teollisuuden teknistieteellistä asiantuntemusta edellyttävät tehtävät. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia em. teollisuuksien käyttö-, tehdassuunnittelu-, tuotannonsuunnittelu-, ympäristönsuojelu-, tutkimus-, kehitys-, markkinointi-, konsultointi- ja johtotehtävissä. Tutkinto-ohjelman tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen ja menetelmällinen valmius tutkimustyöhön, jatko-opintoihin ja teknillistaloudellisten ongelmien ratkaisuun. Tutkinto-ohjelman opinnot sisältävät insinööritieteiden ohella luonnontieteiden, taloustieteen, yhteiskuntatieteen ja ympäristötekniikan opintoja siinä määrin ja laajuisena, että vastavalmistuneet puunjalostusinsinöörit saavuttavat vaaditun ammattipätevyyden ja tuntevat tekniikan kehityksen yhteiskunnalliset syyt ja seuraukset kokonaisvaltaisesti sekä pystyvät vastaamaan teknillisten ratkaisujen sosiaalisista seurauksista. 2.5 Opiskelun kulku Opiskelu tiedekunnan eri tutkinto-ohjelmissa keskittyy kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta matemaattis-luonnontieteellisen pohjan rakentamiseen sekä samalla oman alan perusteiden opiskeluun. Nämä opinnot ovat esitietoina myöhemmille opinnoille. Tämän opinto-oppaan luvuissa 13.3, 14.3 ja 15.3 ovat kurssien ohjeelliset suorittamisajankohdat. Ne ja kahden ensimmäisen opintovuoden mallilukujärjestykset helpottavat opiskelun suunnittelua. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta on tarkemmin luvuissa 3.3 ja 4.2. Opintojen edetessä riippuu opiskelijan tekemistä moduulivalinnoista, missä järjestyksessä kurssit on tarkoituksenmukaista suorittaa. Puutteelliset esitiedot voivat aiheuttaa tarpeetonta opintojen viivästymistä. Tämän vuoksi on tärkeää suorittaa esitietoina olevat kurssit suositellussa järjestyksessä. Laboratoriotyöt muodostavat merkittävän osan opiskelusta kemian tekniikan ja puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmissa. Niiden suorittamiseen ajallaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska monissa laboratorioissa on mahdollista työskennellä vain tiettyinä aikoina. Mikäli laboratoriotöitä ei suorita ajallaan voi käydä niin, että keskenjääneitä töitä pääsee jatkamaan vasta vuoden kuluttua. Matematiikassa, fysiikassa ja tietotekniikassa voi suorittaa niin sanotun laajan oppimäärän. Opiskelijat kutsutaan ohjelmaan, mutta siihen voi myös itse hakea. Ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee ilmoittaa oman tutkinto-ohjelman kansliaan, mikäli laajan oppimäärän

20 20 suoritusoikeutta ei käytetä hyväksi. Tietoja laajasta oppimäärästä saa osoitteesta: II vaiheen valinnan kautta hyväksytyt Toisen vaiheen valinnan kautta tulleet opiskelijat tekevät heti opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja opintosopimuksen, lisätietoja luvuissa 3.3 ja 4.2. Täydentävät opinnot on syytä pyrkiä suorittamaan mahdollisimman pian opintojen alussa. Huomattavaa on, että täydentävien opintojen käsittelyyn liittyy erilaisia säännöksiä, lisätietoja oman tutkinto-ohjelman kansliasta. AMK-tutkinnon suorittaneille määrättyä noin 30 op täydentävien opintojen pakettia ei voi sisällyttää tutkintoon. Toisaalta henkilökohtaisia täydentäviä opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon, mikäli voidaan noudattaa yleisiä hyväksilukemisen ehtoja. 2.6 Pääaineet Kemian tekniikka Kemian tekniikan tutkinto-ohjelmassa on neljä (4) pääainetta: Kemia (KE3001) Kem-4: Prof. Reija Jokela Kem-4: Prof. Ari Koskinen Kem-31: Prof. Kyösti Kontturi Kem-35: Prof. Sakari Kulmala Kem-35: ma. prof. Matti Putkonen Biotekniikka ja elintarviketekniikka (KE3002) Kem-30: Prof. Katrina Nordström Kem-30: Prof. Simo Laakso Kem-70: Prof. Matti Leisola Prosessit ja tuotteet (KE3003) Kem-40: Prof. Outi Krause Kem-42: Ville Alopaeus Kem-100: Prof. Jukka Seppälä Kem-107: Prof. Markku Hurme Process Systems Engineering (KE3004) Kem-42: Ville Alopaeus Kem-90: Prof. Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela Kem-107: Prof. Markku Hurme Pääainetta haetaan toisen vuosikurssin I periodin aikana. Pääainevalinnat tehdään jättämällä kansliaan hyväksyttäväksi moduulitasoinen HOPS, josta käytetään nimitystä HOPS, tiedekunnan www-sivuilta (http://chemat.tkk.fi/fi/) löytyvällä lomakkeella (opinnot -> lomakkeet). Valinnat vahvistaa opintojen suunnittelija.

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot