O P I N T O - O P A S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O P I N T O - O P A S 2 0 0 9-2 0 10"

Transkriptio

1 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U O P I N T O - O P A S KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPIS- KELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN Toimittanut: Leila Kuusela ISSN X Multiprint Oy, Espoo 2009

2 Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos Koneenrakennustekniikan laitos Sovelletun mekaniikan laitos PL 4100, TKK Postiosoite: Espoo Käyntiosoite: Otakaari 4 Puh. vaihde kanslia fax kanslia

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE TUTKINTO-OHJELMIEN ESITTELYT Yleistä Hallinto ja yhteystiedot Aalto-yliopisto Tiedekunta ja laitokset Kirjastot TUTKINTOJEN TAVOITTEET JA RAKENNE Alempi perustutkinto Alemman perustutkinnon tavoitteet Alemman perustutkinnon rakenne Ylempi perustutkinto Ylemmän perustutkinnon tavoitteet Ylemmän perustutkinnon rakenne Jatkotutkinto Jatkotutkinnon tavoitteet Jatkotutkinnon rakenne Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien tavoitteet ja rakenne Perusopinnot ja perustieteiden laaja oppimäärä Tutkinto-ohjelmavalinnan vaikutus moduulivalintoihin Moduulien ja pääaineen valinta Sivuaineen valinta Erikoistapaukset Kieliopinnot Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi/suomi) 2 op Äidinkielen ja viestinnän opinnot Muut kieliopinnot Kielitodistukset Vapauttavat kielikokeet OPISKELUUN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT Opetus- ja tenttijaksot Luku- ja tenttijärjestykset Tutkintorakenteen siirtymäkautena huomattavaa Kurssit ja opintojaksot Tentit ja välikokeet Suoritusmerkinnät, opintorekisteri ja osoitteenmuutos Opintosuoritukset, oikeusturva ja kurinpito Tutkinto-ohjelman vaihto ja siirtyminen uuteen tutkintorakenteeseen TKK:n sisällä siirtyjät eli tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat Ulkoa tulevat hakijat ylempään korkeakoulututkintoon... 33

4 Siirtyminen vuoden 2005 mukaiseen tutkintorakenteeseen Opintohyvitykset muualla suoritetuista opinnoista Päätös muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon Anomukset muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi Tutkintotodistukset ja valmistuminen Alempi perustutkintotodistus - tekniikan kandidaatti Ylempi perustutkintotodistus - diplomi-insinööri Todistuksenjakotilaisuus Ura- ja rekrytointipalvelut Alumnitoiminta Tutkintojen tavoitteelliset ja sallitut suoritusajat Kirjastot Teknillisen korkeakoulun kirjasto Muut kirjastot OHJAUS JA OPINTONEUVONTA Tuutorointi Opintojen suunnittelu ja HOPS Omien opintojen suunnitelma (omahops) Vahvistettu moduulitasoinen HOPS (= opintosopimus) Opinto- ja harjoitteluneuvojat Kanslia Opintososiaaliset asiat sekä muu neuvonta ja ohjaus Opintotuki Terveydenhoito TKY:n opintososiaaliset palvelut Muita palveluja Koneinsinöörikilta ry OPETUS, ARVIOINTI JA PALAUTE Opetusmenetelmät Lähiopetus Arviointi ja arvostelu Palaute Opetuksen kehittämistoimia HARJOITTELU Työnhakuun ja harjoitteluun liittyvät palvelut TKK:lla Harjoittelun tavoitteet Harjoittelupaikan hakeminen Kansainvälinen harjoittelu Ulkomaan harjoittelun apurahat Harjoittelun hyväksymistä koskevat ohjeet Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan harjoitteluohjeet... 54

5 Harjoittelun hyväksyminen Harjoitteluraportti Professuurikohtaiset harjoitteluohjeet Yleiset ohjeet Energia- ja LVI-tekniikka Polttomoottoritekniikka Tuotantotekniikka Koneensuunnitteluoppi (Tuotekehitys / Mekatroniikka) Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Valutuotetekniikka Meritekniikka Lentotekniikka Lujuusoppi OPINNOT MUISSA YLIOPISTOISSA Opintoyhteistyö muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Kansainvälinen opiskelu Suomen virtuaaliyliopisto KANDIDAATINTYÖ JA SEMINAARI Kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin tavoitteet ja sisältö Kandidaatintyön ja kypsyysnäytteen kielivaatimukset Kandidaattiseminaarin toteutus DIPLOMITYÖ Diplomityötä koskevia ohjeita Diplomityön arvostelu Kypsyysnäyte AVOIN YLIOPISTO-OPETUS TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS Jatkotutkinnot Jatko-opintojen aloittaminen Esitietovaatimukset Päätoiminen ja sivutoiminen jatko-opiskelu Hakuajat jatkokoulutukseen Jatkotutkinnon rakenne ja sisältö Jatko-opintojen rahoitus Lisätietoja jatko-opinnoista ATT STUDERA VID TEKNISKA HÖGSKOLAN Institutionerna för energiteknik, tillämpad mekanik samt produktutveckling och produktion Examensstruktur och målsättning Lägre grundexamen - målsättning och uppbyggnad... 74

6 Högre grundexamen - målsättning och uppbyggnad Praktik Studier vid Tekniska högskolan Undervisning, examination och utvärdering Läs- och tentordningar, kurser och studieplanering Värt att notera gällande övergångsbestämmelserna Att studera på svenska Begränsning av studietiderna Byte av examensprogram Det nya Aalto-universitetet Studier vid andra högskolor Studiehandledning Kontaktinformation KONETEKNIIKAN JA ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMA Konetekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot Perustieteiden laajan oppimäärän opinnot konetekniikan kandidaattiohjelmassa Konetekniikan kandidaattiohjelman mallilukujärjestykset syksyllä 2009 aloittaville opiskelijoille Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opinnot Konetekniikan tutkintoohjelmassa Konetekniikan tutkinto-ohjelman moduulit sekä niistä koostettavat pää- ja sivuaineet Energia- ja LVI-tekniikan kandidaattiohjelman perusopinnot Perustieteiden laajan oppimäärän opinnot Energia- ja LVI-tekniikan kandidaattiohjelmassa Energia- ja LVI-tekniikan kandidaattiohjelman mallilukujärjestys syksyllä 2009 aloittaville opiskelijoille Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opinnot Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmassa Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelman moduulit sekä niistä koostettavat pää- ja sivuaineet

7 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 7 Konetekniikan opinto-opas on tärkeä informaationlähde tulevia valintoja varten ensimmäisestä opiskelusyksystä valmistumiseen asti. Se on käsikirja Konetekniikan sekä Energia- ja LVItekniikan tutkinto-ohjelmien opintoihin, tutkintojen rakenteeseen ja opintohallintoon. Opintooppaan tarkoitus on täydentää ja tarkentaa TKK:n opetusohjelmaa, helpottaa opintojen suunnittelua, tutustuttaa ohjeisiin ja säädöksiin sekä tasoittaa tietä valmiiksi diplomi-insinööriksi. Oma opintosuunnitelma kannattaa tehdä jo syyslukukauden alussa ja päivittää sitä joka lukukausi. Myös TKK:n opintotoimiston www-sivuihin ja kurssien kotisivuihin on hyödyllistä tutustua huolella, sieltä löytyvät vastaukset moniin kysymyksiin. Kurssien kotisivuilta näet TKK:n opetustarjonnan, kurssikuvaukset ja niiden suorittamisen edellytyksenä mahdollisesti olevat esitietovaatimukset. Kaikkien kurssien kotisivut löydät opiskelu- ja opetusportaali Nopasta, Tutkintovaatimukset määräytyvät pääasiassa opintojen aloitusvuoden mukaisesti. Tämä opas on suunnattu vuoden 2005 tutkintosäännön mukaan opiskelun TKK:ssa aloittaville. Mikäli tarvitset jostakin asiasta enemmän ja täsmällisempää tietoa kuin tässä opinto-oppaassa on, sinun kannattaa olla aktiivinen ja tarkistaa, onko etsimästäsi asiasta lisätietoa esim. tiedekunnan tai tutkintoohjelman opintoasioiden www-sivuilla tai TKK:n opintotoimiston www-sivuilla. Mikäli wwwsivuilta ei löydy etsimääsi tietoa, kannattaa asiaa tiedustella esim. opintoneuvolasta, kansliasta tai opettajilta. Tutustu oppaan antiin huolella. Huomaat, että sieltä löytyy vastaus moniin opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Tämä opas julkaistaan myös www-muodossa. Verkossa olevan oppaan löydät osoitteesta engineering.tkk.fi. Oppaan parannusehdotuksista sekä mahdollisista virheistä voit ilmoittaa kansliaan tai opintotoimen suunnittelijalle. Mikäli tunnet tarvitsevasi lisätietoa, älä epäröi kysyä. Opintoneuvojat auttavat sinua yksilöllisesti opintoihin ja tutkintoon liittyvissä kysymyksissä. Sinun kannattaa käydä myös opettajien vastaanotoilla, sillä ne järjestetään opiskelijoita varten. Muiden tutkinto-ohjelmien opinto-oppaita on nähtävänä www-sivuilla, opintoneuvojien luona sekä kanslioissa. Näin saat koko ajan täydentävää, korjattua ja ajankohtaista tietoa opintoihisi liittyvissä kysymyksissä. Vastuu opintojen käynnistymisestä ja edistymisestä on opiskelijalla itsellään. Oma opintosuunnitelma auttaa hahmottamaan luettavat kurssit osana tavoitteena olevaa DI-tutkintoa. Opintojen suunnittelun tueksi Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmat järjestävät informaatiotilaisuuksia opintojen alkuvaiheessa ja valintojen yhteydessä sekä tarjoavat opettajatuutortoimintaa ja tarvittaessa myös yksilöllistä opinto-ohjausta. Menestyksellistä opiskeluvuotta! Konetekniikan koulutusneuvosto

8 1 TUTKINTO-OHJELMIEN ESITTELYT 1.1 Yleistä 8 Konetekniikan tutkinto-ohjelman opetus suuntautuu kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden tuotekehitykseen ja tuotantoon. Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelman opetus suuntautuu energiantuotantoon ja -käyttöön liittyville tekniikan aloille. Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien opetuksen järjestämisestä vastaa Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta. Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmissa oli vuonna 2008 ilmoittautuneita perusopiskelijoita n sekä lisäksi 220 ilmoittautunutta jatko-opiskelijaa. Professoreita on 26. Vuonna 2008 suoritettiin 155 perustutkintoa ja 13 jatkotutkintoa. 1.2 Hallinto ja yhteystiedot Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien asioista päättää niiden yhteinen koulutusneuvosto, johon kuuluu täysivaltaisina jäseninä neljä professoria, kaksi muun henkilökunnan edustajaa sekä kolme opiskelijaa. Koulutusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jerzy Matusiak, sihteerinä osastosihteeri Salme Pylkkänen ja opintohallinnon asioiden esittelijöinä suunnittelijat Leila Kuusela ja N.N. sekä osastosihteeri Salme Pylkkänen. Koulutusneuvoston tehtävät määritellään Teknillisen korkeakoulun hallintojohtosäännön 6. luvussa. Koulutusneuvoston toimikausi on kolmevuotinen nykyisen päättyessä Opiskelijajäsenet nimetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Kalenterivuodeksi 2009 on nimetty seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Varajäsen tekn.yo. Leena Mäkinen tekn.yo. Eetu Kejonen tekn.yo. Joona Seppälä tekn.yo. Mikko Raittila tekn.yo. Heikki Sjöman tekn.yo. Jukka Viljanen Opiskelijoiden varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Opintohallintoon liittyviä kysymyksiä hoitavat suunnittelijat Leila Kuusela (puh ) ja N.N., toimistosihteeri Maire Kainiemi ( ), osastosihteeri Salme Pylkkänen ( ) ja opintosihteeri Erika Ruohonen (puh ). Konetekniikan kanslia on avoinna arkipäivisin kello 9-11 ja Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi yliopisto, joka aloittaa Myös kaikki opiskelijat siirtyvät tuolloin Aalto-yliopiston opiskelijoiksi. Aalto-yliopisto on opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö. Uudesta yliopistosta valmistuu edelleenkin kauppatieteiden kandidaatteja ja maistereita, taiteen kandidaatteja ja maistereita sekä tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä ja maisemaarkkitehtejä. TKK:n, TaiK:n ja HSE:n nykyisiä vahvuuksia voimistetaan. Aalto-yliopiston tavoitteena on edelleen syventää kunkin yliopiston omaa osaamista yhteisten monitieteisten hankkeiden lisäksi. Jo nyt on ollut mahdollista suorittaa opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia kyseisissä yhdistyvissä korkeakouluissa joustavan opinto-oikeuden sopimuksen eli JOO-opintojen kautta. Tavoit-

9 9 teena on lisätä Aallon sisäistä opiskelijaliikkuvuutta. Tätä toteutetaan osittain jo syksyllä Hakukäytännöistä ja menettelyistä tiedotetaan erikseen. Opiskelija voi suorittaa sisäisesti liikkuen paitsi erillisiä kursseja, myös esimerkiksi sivuainekokonaisuuksia. Suunnitteilla on myös Aalto-yliopiston yhteisiä sivuaineita, kuten esimerkiksi IDBM (International Design Business Management) ja Creative Sustainability. Yhteistä opiskelua tukevat myös Aallon Factoryt eli Design Factory, Media Factory ja Service Factory. Ne ovat oppimis-, opetus-, tutkimus- ja yhteistyöympäristöjä, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset tai julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Pajat tukevat kansainvälisyyttä, avointa innovointia ja uusia opetuksen ja oppimisen tapoja sekä poikkitieteellisyyttä. Pajoissa syntyvä tutkimustieto siirtyy opetukseen saumattomasti. Pajojen taustalla ovat alueet, joissa kolmella korkeakoululla on jo olemassa tieteenvälistä yhteistyötä. Design Factory painottuu tuotekehitykseen, Media Factory media-alaan ja Service Factory korkean lisäarvon palveluihin. Lisää Aalto-yliopistosta: ja opiskelusta Aalto-yliopistossa: jossa voit tutustua myös useimmin kysyttyihin kysymyksiin opiskelusta Aalto-yliopistossa. 1.4 Tiedekunta ja laitokset TKK:ssa on neljä tiedekuntaa. Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmat kuuluvat Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntaan, jonka dekaani on professori Petri Varsta ja varadekaani professori Juha Paavola. Tiedekunnan ylin päättävä elin on tiedekuntaneuvosto. Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmat sijoittuvat kolmeen laitokseen: Energiatekniikan laitos johtaja, professori Kai Sirén Koneenrakennustekniikan laitos johtaja, professori Matti Juhala Sovelletun mekaniikan laitos johtaja, professori Olli Saarela Energiatekniikan laitokseen kuuluvat tutkimusryhmät Energiatalous ja voimalaitostekniikka, Energiatekniikka ja ympäristönsuojelu, LVI-tekniikka ja Sovellettu termodynamiikka sekä Polttomoottoritekniikka. Useat niistä sijaitsevat Konetekniikka 4 -rakennuksessa. Polttomoottoritekniikka sijaitsee Konetekniikka 3:ssa. Energiatalous ja voimalaitostekniikan, LVI-tekniikan ja Sovelletun termodynamiikan tiloja on myös Konetekniikka 1:ssä. Koneenrakennustekniikan laitokseen kuuluva Koneensuunnittelu sijaitsee Konetekniikka 1:ssä ja 3:ssa; Tuotantotekniikka ja Koneenrakennuksen materiaalitekniikka sijaitsevat Konetekniikka 2:ssa ja Auto- ja työkonetekniikka sekä Valutuotetekniikka Konetekniikka 3:ssa. Sovelletun mekaniikan laitokseen sisältyvät Aerodynamiikka ja Virtausmekaniikka, jotka sijaitsevat Konetekniikka 4:ssä sekä Kevytrakennetekniikka ja Lujuusoppi, jotka sijaitsevat Konetekniikka 3:ssa. Meritekniikka sijaitsee Laivatekniikan talossa. 1.5 Kirjastot Konetekniikka 1:ssä, kanslian yhteydessä, sijaitsee kirjasto. Ammattikirjallisuus on koottu eri laitoksissa sijaitseviin käsikirjastoihin. Näistä saa tietoja myös assistenteilta. Kirjastot ja niiden sijainnit: Kirjasto (K1, K 104a, puh ; opinnäytetöitä) Auto- ja työkonetekniikka (K3, huone 123A, puh. 3411) Lujuusoppi (K3, huone 123A, puh. 3411) Polttomoottoritekniikka (K3, huone 123A, puh. 3411)

10 10 Energiatalous ja voimalaitostekniikka (K1, K 316, puh ) Energiatekniikka (K4, huone 357, puh ) Koneensuunnitteluoppi (K1, K 236a, puh ) Meritekniikka (108c, puh ) Lentotekniikka (K1, huone 204 d, puh ) LVI -tekniikka (K1, K 303, puh ) Koneenrakennuksen materiaalitekniikka (K2, huone 216, puh ) Sovellettu termodynamiikka (K4, huone 404, puh ) Tuotantotekniikka (K2, huone 216, puh ) Valutuotetekniikka (K3, K116b) TKK:n pääkirjaston henkilökunnalta saa neuvoja kirjastonkäyttöön liittyvissä asioissa. Lisätietoja löytyy kirjaston www-sivuilta

11 2 TUTKINTOJEN TAVOITTEET JA RAKENNE 11 Teknillinen korkeakoulu on siirtynyt kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon, tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon. Ylempiä tutkintoja ovat diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnot. Opintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä (op). Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Diplomi-insinöörin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintojen laajuus on 120 opintopistettä ja tutkinnot voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. Perustutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäväalueisiin suuntautuvina tutkinto-ohjelmina. 2.1 Alempi perustutkinto Alemman perustutkinnon tavoitteet Alemman perustutkinnon tavoitteet on määritelty Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä (10 ). Alempaan perustutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijalle: tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemusta sekä edellytyksiä alan kehityksen seuraamiseen; valmiuksia tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia; edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; valmiuksia ymmärtää ja eritellä tekniikan vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä; kykyä yhteistyöhön ja päämäärätietoiseen ryhmätyöskentelyyn; edellytyksiä soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; tutkintoasetuksen vaatimaa suomen ja ruotsin kielen sekä vieraan kielen taitoa; sekä työelämässä tarvittavia hyviä viestintätaitoja. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan käytäntöihin.

12 Alemman perustutkinnon rakenne Jatkomoduuli A2 20 op Perusmoduuli B1 20 op Kandidaatintyö ja seminaari K 10 op Vapaasti valittavat opinnot V 10 op Perusopinnot P op Perusmoduuli A1 20 op Ohjelman yhteiset opinnot O op Kuva 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op Alemman perustutkinnon opinnot koostuvat: perusopintojen moduulista P (75 85 op), joka sisältää tutkinto-ohjelman edellyttämiä matemaattisluonnontieteellisiä ja muita perusopintoja; Konetekniikan ja Energia- ja LVItekniikan tutkinto-ohjelmissa P-moduulin laajuus on tasan 80 op. ohjelman yhteisten opintojen moduulista O (15 25 op), kuitenkin niin, että yhteensä P- ja O-moduulit muodostavat 100 opintopisteen kokonaisuuden; Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmissa O-moduulin laajuus on tasan 20 op. kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla omaan tutkinto-ohjelmaan kuuluva jatkomoduuli ( op, tässä A1, A2 ja B1); vapaasti valittavista opinnoista V (vähintään 10 op); sekä kandidaattiseminaarista ja siihen kuuluvasta kandidaatintyöstä K (yhteensä 10 op). Pää- ja sivuaine Alemman perustutkinnon pääaine muodostuu tutkinto-ohjelmaan kuuluvasta perusmoduulista ja sen jatkomoduulista. Sivuaine muodostuu toisesta perusmoduulista tai pääaineen perusmoduuliin pohjautuvasta toisesta jatkomoduulista.

13 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö 13 Kandidaattiseminaari ja siihen kuuluva kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jossa opiskellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaattiseminaaria ja kandidaatintyötä käsitellään luvussa 8. Kielitaito Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (Tutkintosääntö 9 ): 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisenä viranomaisena, ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Opiskelijan, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, on alempaan tai ylempään perustutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoitettava saavuttaneensa tutkintosäännön 9 :n edellyttämän vieraan kielen taidon. Mikäli tällainen opiskelija on hyväksytty suorittamaan alempaa ja ylempää perustutkintoa, tulee hänen lisäksi suorittaa alemman perustutkinnon suorittamisen yhteydessä vähintään 2 opintopisteen laajuiset kieliopinnot valitsemassaan vieraassa kielessä. Näitä opintoja ei voi suorittaa opiskelijan omassa koulusivistyskielessä. Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla kandidaatintyöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, voidaan osoittaa suorittamalla yliopiston toisen kotimaisen kielen koe, määrätty toisen kotimaisen kielen kurssi tai toisen korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito osoitetaan suorittamalla yliopiston kielikeskuksen tätä tarkoitusta varten osoittama vieraan kielen kurssi tai kurssit. Näissä opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Mikäli yliopistossa on jossakin vieraassa kielessä käytössä kielitaidon osoittamista varten erityinen koe, vaadittu kielitaito voidaan osoittaa joko kokonaan tai osaksi suorittamalla kyseinen koe. Lisää tietoa toisen kotimaisen kielen suorittamisesta löydät osoitteesta: ja vieraan kielen suorittamisesta osoitteesta: Harjoittelu Alempaan perustutkintoon voi sisältyä määräysten mukaista harjoittelua. Pakollinen harjoittelu sisältyy perusopintoihin. Harjoittelusta on lisää luvussa 6.

14 Ylempi perustutkinto Ylemmän perustutkinnon tavoitteet Ylemmän perustutkinnon tavoitteet on määritelty Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä (21 ). Ylempään perustutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijalle: tutkinto-ohjelmaan kuuluvan pääaineen hyvän tuntemuksen; valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön sekä valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen; valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta; valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; riittävän kielitaidon toimia alan kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä; sekä valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan käytäntöihin Ylemmän perustutkinnon rakenne Ylemmän perustutkinnon opinnot koostuvat: tieteen metodiikan opinnoista (10 op); kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla oman tutkinto-ohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli ( op). Muutoin moduulit voivat olla opiskelijan TKK:n opetustarjonnasta vapaasti valittavia perus-, jatko-, syventäviä tai erikoismoduuleita, esitietovaatimukset huomioonottaen; vapaasti valittavista opinnoista (vähintään 20 op); sekä diplomityöstä (30 op). Aine- ja syventävät opinnot sisältyvät moduuleihin. Vapaasti valittavat opinnot W 20 op Tieteen metodiikka M 10 op Diplomityö D 30 op Syventävä moduuli A3 20 op Jatkomoduuli B2 20 op Erikoismoduuli C 20 op Kuva 2. Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op

15 Pää- ja sivuaine 15 Ylemmän perustutkinnon pääaine pohjautuu sisällöltään tarkoituksenmukaisesti suunnattuihin aineopintoihin. Opiskelijan pääaine muodostuu kolmesta tutkinto-ohjelmaan kuuluvasta moduulista: pääsääntöisesti alemman tai ylemmän perustutkinnon yhteydessä suoritetusta perusmoduulista ja sen jatkomoduulista sekä mainitun jatkomoduulin yhdestä syventävästä moduulista. Vaikka opiskelija suorittaisi useamman samaan jatkomoduuliin perustuvan syventävän moduulin, hänen tutkintoonsa sisältyy ainoastaan yksi pääaine. Opiskelijalle muodostuu sivuaine pääsääntöisesti perusmoduulista ja sen jatkomoduulista tai jatkomoduulista ja sen syventävästä moduulista. Tutkintosäännön 24 :ssä on määritelty tarkemmin, miten pää- ja sivuaine muodostuvat moduuleista. Opiskelijan ainevalinnat vahvistetaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Ylempi tutkinto-ohjelma on mahdollista suorittaa myös ilman sivuainetta. Opiskelija voi valita sivuaineen myös vapaasti muista tutkinto-ohjelmista. Sivuaineen voi suorittaa myös toisessa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa edellyttäen, että se hyväksytään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Opiskelijan pää- ja sivuaineeseen ei voi kuulua samoja moduuleja. Erikoismoduuli Erikoismoduuli (20 op) voi olla tiedekunnan suunnittelema moduuli tai opiskelijan henkilökohtaisista opinnoista koostuva moduuli, jonka sisällön tiedekunta hyväksyy. Tieteen metodiikan opinnot Tieteen metodiikan moduulin (M-moduuli, 10 op) tavoitteena on tukea opiskelijan diplomityön tekemistä. Opinnot koostuvat tieteellisistä menetelmäopinnoista. Tieteen metodiikan moduuliin kuuluu kaikille tutkinto-ohjelmille yhteinen tieteen filosofiaa, tieteen tekemistä, tieteen etiikkaa ja/tai insinöörietiikkaa käsittelevä osa. Opiskelija valitsee tästä tarjonnasta vähintään 3 opintopisteen laajuiset opinnot. Tieteen metodiikka moduulin yhteisen osuuden kurssilista lukuvuonna : A Tutkimusmetodologia (5 op) L A-60.xxxx Introduction to Architectural Research (3 cr) 1) AS Tietokonemallintaminen (5 op) L 2) AS Monimuuttujaregression menetelmät (4 op) L 2) Kon Kokeelliset menetelmät (5 op) 2) Maa Maanmittaustieteiden metodologia (5 op) Mat Tieteen filosofia I&II (5 op) L 2) Mat Tieteen historia I&II (5 op) L 2) Mat Tilastollinen päättely (5 op) L 2) Mat Filosofia ja systeemiajattelu (3 op) L V 2) Mat Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit (5 op) 2) Mat Tilastollisen analyysin perusteet (5 op) 2) Mat Riskianalyysi (5 op) L 2) S Sähkötekniikan historia (3 op) L T Signaalien tilastollinen mallinnus (5 op) 2) T Machine Learning: Basic Principles (5 cr) 1) T Information Visualization (5 cr) P 1) T Methods for Software Engineering Research (3-5 cr) P V 1) TU Industrial Management Research Methods (5 cr) 1) TU Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

16 Yhd Ympäristötekniikan kokeelliset menetelmät (5 op) L Kie Thesis Writing (2 cr) 1) Kie ) 3) Integrated course in English (1-2 cr) Kie Conference Talk (2 cr) 1) Kie Tieteellinen kirjoittaminen (1 op) Eri Diplomityöntekijän työkalut (3 op) Vie Väittelytaito (2 op) 1) Opetuskieli: Englanti. 2) Opetuskieli: Suomi pääosin. Pyydettäessä suoritettavissa englanniksi. 3) Suoritus mahdollinen tieteellisen menetelmäkurssin yhteydessä. 16 Helsingin kauppakorkeakoulun kurssitarjonta: 30E00500 Quantitative Empirical Research (6 cr) (max 10 TKK:n opiskelijaa) 80E80100 Business Research Methods (6 cr) (max 5 TKK:n opiskelijaa) Muu kurssitarjonta: Språkalliansen, Kurssi: Vetenskapligt skrivande (2 sp), TKK:n yhteyshenkilö: suunnittelija Ingeborg Rask, Opintoasiain toimisto Tutkinto-ohjelman määräämät pakolliset kurssit M-moduuliin määritellään tutkinto-ohjelmittain. Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien tieteen metodiikan opintojen tutkinto-ohjelmakohtaiseen osuuteen tulee valita joko kurssi Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta A (5 op) tai kurssi Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op). Tieteen metodiikan opintoihin on sisällytettävä yllä kuvatulta yhteiseltä listalta vähintään 3 opintopisteen edestä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Mahdollisista muista opinnoista sovitaan pääaineen syventävästä moduulista vastaavan professorin kanssa. Mahdollisista korkeakoulun ulkopuolella suoritettavista, moduuliin kiinnitettävistä kursseista sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) vahvistamisen yhteydessä. Diplomityö Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä tiedekunta voi antaa luvan diplomityön laatimiseen myös sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Diplomityöstä on lisää luvussa 9. Kielitaidon osoittaminen (Tutkintosäännön 9 :n kielitaitovaatimukset, ks. alempi perustutkinto ) Suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka on tarpeen oman alan kannalta, osoitetaan kirjoittamalla diplomityöhön liittyvä kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Mikäli opiskelija on suorittanut toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taitonsa jo tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulu tutkinnon suorittamisen yhteydessä, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää ylemmän perustutkinnon suorittamisen yhteydessä. Harjoittelu Ylempään perustutkintoon voi sisältyä tutkinto-ohjelman määräysten mukaista asiantuntijuutta syventävää harjoittelua. Harjoittelu voi olla pakollista harjoittelua, jolloin se sisältyy johonkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa määrättyyn moduuliin, tai vapaaehtoista harjoittelua, jolloin se sisältyy vapaasti valittaviin opintoihin. Harjoittelusta on lisää kappaleessa 6.

17 Jatkotutkinto Teknillisessä korkeakoulussa suoritetaan jatkotutkintoina pääsääntöisesti tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Tohtorin tutkinnon voi suorittaa suoraan ylemmän perustutkinnon jälkeen suorittamatta ensin tekniikan lisensiaatin tutkintoa. Erityisin perustein voidaan suorittaa filosofian tohtorin tutkinto. Teknillisessä korkeakoulussa ei ole mahdollista suorittaa filosofian lisensiaatin tutkintoa Jatkotutkinnon tavoitteet Jatkokoulutuksen tavoitteet on määritelty Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä (34 ). Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija: perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa; perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kohdalla jatkokoulutuksen tavoitteena on lisäksi, että opiskelija kykenee syvällisesti ymmärtämään taiteellisen ilmaisun aseman tutkimusaiheensa tavoittelussa Jatkotutkinnon rakenne Jatkotutkinto koostuu teoreettisista opinnoista ja tutkimustyöstä. Pääpaino on tieteellisellä tutkimustyöllä. Väitöskirja Lisensiaatintutkimus Tutkimusala T op Täydentävän aihealueen opinnot S op Tieteen käytännöt ja periaatteet Y 5-15 op Teoreettiset opinnot Kuva 3. Jatko-opintojen rakenne Jatko-opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot, yhteensä 60 opintopistettä, suoritetaan moduuleina. Tutkimusalan moduuli T on laajuudeltaan op. Opiskelija valitsee tutkimusalansa jatkokoulutuksen tutkimusaloista, jotka vahvistetaan vuosittain. Tutkimusalan lisäksi suoritetaan täydentävän aihealueen opinnot (moduuli S, laajuudeltaan op), jonka tarkoituksena on tukea opiskelijan tutkimusalan opintoja ja opinnäytetyön tekemistä. Teoreettisiin opintoihin kuuluu myös tieteen käytännöt ja periaatteet (moduuli Y, 5-10 op). Tähän moduuliin hyväksyttä-

18 18 vissä opinnoissa on tiedekuntakohtaisia, eri tutkimusalojen tarpeista johtuvia eroavaisuuksia. Tutkimusalat löytyvät TKK:n www-sivuilta Osana jatkotutkintoon voidaan hyväksyä myös sellaisia ennen perustutkintoa suoritettuja jatkoopintotasoisia kursseja, jotka eivät sisälly perustutkintoon. Myös muissa yliopistoissa suoritettuja jatko-opintotasoisia kursseja voidaan hyväksyä osasuorituksena jatkotutkintoon. Tiedekuntaneuvosto voi asettaa jatko-opinnoille esitietovaatimuksia ja ylemmän korkeakoulututkinnon arvosanoille vähimmäisvaatimuksia. Opinnäytetyö Jatkotutkinnon tärkein osuus on tutkimustyö. Lisensiaatintutkintoon tehdään lisensiaatintutkimus. Tohtorintutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on laadittava ja julkaistava väitöskirja sekä puolustettava sitä julkisesti. Mikäli teoreettiset opinnot on suoritettu lisensiaatintutkinnon suorittamisen yhteydessä, tohtoriopintoihin kuuluu ainoastaan väitöskirjatyö. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheen, määrää työlle valvojan, yhden tai useamman ohjaajan sekä päättää työn kielestä, tarkastamisesta ja hyväksymisestä.

19 Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien tavoitteet ja rakenne Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien tavoitteena on antaa kyseisten alojen tutkimukseen yhdistyvää ylintä opetusta sekä edistää kone- ja energiateknisen tiedon ja taidon monipuolista tieteellistä hyväksikäyttöä yhteiskunnassa olemalla tutkimus- ja opetustehtävissä aktiivisessa vuorovaikutuksessa teollisuuden ja muun yhteiskunnan kanssa. Opiskelija voi eri moduuleja yhdistelemällä sekä täydentämällä tutkintoa muiden tutkinto-ohjelmien kursseilla hankkia laaja-alaisen koulutuksen, joka antaa pohjan monenlaisiin tehtäviin. Opiskelija voi halutessaan erikoistua myös johonkin tiettyyn tekniikan alueeseen ja toimia valmistuttuaan erikoisasiantuntijana tällä alueella. Tutkinto-ohjelmien tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ja ymmärrys toimia vaativien teknillistieteellisten tehtävien parissa sekä kehittää omaa osaamistaan että työtehtäviään valitsemallaan alalla. Opetuksen tavoitteena on johdattaa opiskelijat saavuttamaan todellinen ymmärrys alastaan, edellytykset omien tietojen arvioimiseen ja lisäämiseen sekä luovaan ja tiedettä eteenpäin kehittävään soveltamiseen käytännössä. Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien ammatillisina ja tieteellisinä tavoitteina ovat: opiskelijan matematiikan, luonnontieteiden ja konetekniikan alan perustieteisiin pohjautuva vahva perusosaaminen sekä tietyn konetekniikan alan syvällinen erityisosaaminen sekä valmiudet jatkuvaan oppimiseen, tutkimiseen ja alan eteenpäinviemiseen; valmiudet tieteelliseen ajatteluun, syvälliseen teknistieteelliseen ymmärrykseen alastaan ja tietojen soveltamiseen sekä luovaan ongelmanratkaisuun; valmiudet tutkimustyöhön, jatko-opintoihin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin; motivoida opiskelijat ja henkilöstö sisäistämään tieteellisen tason merkityksen ja mahdollisuudet opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa sekä sitoutumaan näiden laatutavoitteiden saavuttamiseen; valmiudet uutta luovaan, eri lähtökohtia yhdistävään työskentelyyn niin tutkimustehtävissä kuin tuotekehityksessä ja suunnittelussa sekä organisaatioiden johtamiseen liittyvissä tehtävissä; valmiudet tieteellisen tiedon omatoimiseen hankintaan ja soveltamiseen omissa työtehtävissä sekä uusiutuvien insinööritieteiden kehittämiseen; valmiudet kehittää omaa työtehtäväaluettaan sekä uudelleensuunnata omaa ja työyhteisön toimintaa; sekä valmiudet laadukkaaseen ammatilliseen ja tieteelliseen työskentelyyn ja jatko-opiskeluun sekä tieteen ja tuloksen tuottamiseen myös kansainvälisessä ympäristössä. Tutkinto-ohjelmien tavoitteena on myös antaa selkeät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, hyvä kielitaito, monipuoliset tietotekniikkataidot, hyvät ryhmätyövalmiudet sekä valmiudet johtamisja projektitoimintaan että talousalan tuntemukseen. Tavoitteena on myös, että opiskelija olisi tietoinen yleisistä ympäristöongelmista ja niiden ratkaisukeinoista sekä motivoitunut ja valmis ratkaisemaan koneenrakennustekniikan, sovelletun mekaniikan ja energia- ja LVI-tekniikan alan tulevia kotimaisia ja kansainvälisiä haasteita. Sekä Energia- ja LVI-tekniikan että Konetekniikan tutkinto-ohjelmat antavat opiskelijalle erinomaiset perusvalmiudet sekä teoreettisesti vaativiin että käytännönläheisiin diplomi-insinöörin tehtäviin. Konetekniikan ja energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmista valmistuneet diplomiinsinöörit toimivat monenlaisissa suunnittelun, valmistuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen, teknisen kaupan ja kunnossapidon eriasteisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa myös valmiudet erilaisiin opetustehtäviin.

20 20 Eri aineiden yhdistelymahdollisuus antaa opiskelijalle lukuisia vaihtoehtoja suunnitella opintojaan haluamallaan tavalla. Opiskelija voi halutessaan erikoistua johonkin tiettyyn tekniikan alueeseen ja toimia valmistuttuaan erikoisasiantuntijana tällä alueella. Hän voi myös hankkia laajaalaisemman koulutuksen ja pätevöityä laitos- tai tehdastoimituksia johtavaksi projektipäälliköksi. Vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ura alkaa usein suunnittelu-ryhmän jäsenenä, mutta varsin nopeasti monet siirtyvät erilaisiin johtotehtäviin ja esimiehiksi. Alan tutkimuksen lisääntyessä Suomessa yhä useammalle valmistuneelle tarjoutuu myös tutkijan toimia Perusopinnot ja perustieteiden laaja oppimäärä Perusopinnot (80 op) antavat kaikissa insinöörialojen tutkinto-ohjelmissa vahvan matemaattisluonnontieteellisen pohjan opinnoille. Teknillisessä korkeakoulussa voi myös suorittaa perusaineissa, matematiikassa, fysiikassa ja tietojenkäsittelyssä normaalia laajemmat opintokokonaisuudet. Nämä perustieteiden laajan oppimäärän opinnot korvaavat tällöin tutkinto-ohjelman tavanomaiset perusopinnot. Ohjelmaan kutsutaan vuosittain 10 % uusista opiskelijoista valintamenestyksen perusteella. Ohjelmaan voi lisäksi erikseen hakea. Ks. Opiskelijan valitessa laajan matematiikan opinnot Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan P-moduulin matematiikat (K1+K2+K3b=25 op) korvataan laajoilla matematiikoilla (L1+L2+TnA=25 op) eikä P-moduuliin tarvitse tehdä muita muutoksia. B1-moduuliin voidaan sitten sijoittaa laajan oppimäärän muita kursseja, eli esimerkiksi L3+L4=20 op. Perustieteiden laajan oppimäärän DI-tutkinnon sivuaineeksi täydentävän jatkomoduulin (B2) suorittaminen on myös mahdollista, sisältö on sovittava perustieteiden laajan oppimäärän vastaavan professorin kanssa. Tutkinto-ohjelmakohtaisesta osuudesta ja oman opintosuunnitelman laatimisesta laajan matematiikan suorittamisen yhteydessä saa lisätietoa opintoneuvolasta Tutkinto-ohjelmavalinnan vaikutus moduulivalintoihin Energiatekniikan kautta vuosiotossa hyväksytyt lukevat perusmoduulina A1 Energia- ja LVItekniikkaa. Konetekniikan vuosiotossa hyväksytyt lukevat puolestaan perusmoduulina A1 joko Koneenrakennustekniikkaa tai Sovellettua mekaniikkaa. Pääaine rakentuu valitun perusmoduulin A1 jatkoksi tarjottavien yhteensopivien jatko-, syventävien- ja erikoismoduulien avulla.

21 Moduulien ja pääaineen valinta Syksyllä 2009 opintonsa aloittavat opiskelijat tekevät perusmoduuli- ja pääainevalinnat pääsääntöisesti seuraavan lukuvuoden keväällä Pääainemoduulit valitaan omasta tutkintoohjelmasta (Ene/Kon) ja sen alalta tehdään pääsääntöisesti diplomityö. Lisätietoa kiintiöistä, mahdollisesta karsinnasta ja karsinnan toteutustavasta annetaan ennen kevään 2011 pääaineen valintaprosessia järjestettävissä informaatiotilaisuuksissa. Opetusresurssit ja diplomi-insinöörien kysyntä työelämään asettavat rajoituksia tiettyyn pääaineeseen valittavien opiskelijoiden määriin. Järjestettävällä informaatioluentosarjalla Kon Konetekniikan yleisinformaatio sekä muulla valintaa tukevalla informaatiolla ja opintoohjauksella pyritään siihen, ettei karsintatilanteeseen jouduttaisi. Mahdollisessa karsintatilanteessa koulutusneuvosto asettaa opiskelijat järjestykseen opiskelijoiden opintomenestyksen perusteella. Valinnassa huomioidaan ne suoritetut kurssit, jotka liittyvät TKK:n opetusohjelmaan. Vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisissa moduulivalinnoissa sovelletaan seuraavaa kaavaa: X 0. 3 X A LOL jossa: X = opintopisteiden määrä, A = painotettu arvosanojen keskiarvo ja LOL = läsnäololukukausien määrä. Yhden kerran karsittu voi osallistua uudelleen samaan pääainevalintaan vain kerran. Karsittujen uuden valinnan yhteydessä huomioidaan opintosuoritusten määrä edellisen valinnan jälkeen. Mahdolliset valitukset valinnoista osoitetaan konetekniikan koulutusneuvostolle. Moduulikarsintakaavaa käytettäessä perustieteiden laajan oppimäärän opiskelijat saavat kertoimen 1.25 laajan oppimäärän kursseista saamaansa opintopistemäärään. Kerroin koskee vain niitä opiskelijoita, jotka on hyväksytty perustieteiden laajan oppimäärän opiskelijoiksi, ja opiskelevat sitä edelleen valintojen ajankohtana. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet perustieteiden laajassa oppimäärässä, mutta jättäneet sen kesken, eivät saa kerrointa. Opiskelijan katsotaan luopuneen laajan oppimäärän opiskelusta, jos hän on suorittanut muita kuin laajan oppimäärän matematiikan peruskursseja. Opiskelijat, jotka omatoimisesti käyvät muita kuin K-peruskursseja, eivät saa kerrointa Sivuaineen valinta Vuoden 2005 tutkintorakenteessa sivuaineet ovat pääsääntöisesti kahden moduulin otoksia TKK:n pääaineista. Tarjolle tulee myös muita, varta vasten suunniteltuja kahden moduulin sivuainepaketteja. Sallittuja sivuaineita tulevat olemaan kaikki kahdesta TKK:n moduulista muodostuvat sivuaineet (ellei pääaineen yhteydessä erikseen mainita rajoituksista). Sivuaineeksi voi myös ottaa Konetekniikan tai Energia ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien toisessa korkeakoulussa vahvistaman sivuaine kokonaisuuden.

22 2.4.5 Erikoistapaukset 22 Erikoistapaukset (poissaolevat, tutkinto-ohjelman ja korkeakoulun vaihtajat, ym.) suorittavat valinnat oman opiskeluvaiheensa mukaisesti sen jälkeen, kun he ovat virallisesti siirtyneet konetekniikan tai energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Tutkinto-ohjelmaa tai korkeakoulua vaihtaneiden opiskelijoiden suositellaan valitsevan ainakin perusmoduulin tutkinto-ohjelmaan hyväksymistä seuraavan lukukauden alkuvaiheessa. Valinnat käsitellään kunkin laitoksen kokouksessa ja ne samoin kuin pääaineen valinnat vahvistetaan pääsääntöisesti Konetekniikan ja Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien koulutusneuvostossa. 2.5 Kieliopinnot Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi/suomi) 2 op Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen kaikille DI-tutkintoa suorittaville. Kotimaisten kielten opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Opiskelijan äidinkieli on se kieli, jolla hän on saanut koulusivistyksensä eli kirjoittanut ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen. Tämän mukaan määräytyy, onko toinen kotimainen kieli ruotsi vai suomi. Opiskelijan kirjallinen ja suullinen kielitaito toisessa kotimaisessa kielessä arvioidaan erikseen arvosanoilla ht (hyvät tiedot) tai tt (tyydyttävät tiedot). Vuoden 2005 tutkintorakenteen mukaisesti opintonsa aloittavat opiskelijat saavat merkinnän sekä kirjallisesta että suullisesta osiosta toisen kotimaisen kielen opintoja suorittaessaan. Merkinnät kirjautuvat opintosuoritusrekisteriin (Oodiin) seuraavasti: Kie /7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio 1 op Kie /7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio 1 op Merkinnän toisen kotimaisen kielen kokeen suorittamisesta (arvosanat 1-2 = TT ja 3-5 = HT) voi saada seuraavien vaihtoehtoisten suoritusten perusteella: 1) Suorittamalla Teknillisen korkeakoulun toisen kotimaisen kielen kokeen, joka käsittää sekä kirjallisen että suullisen osan. a) Kirjallinen koe: Kokeen kirjallinen osuus koostuu ruotsin kielellä kirjoitettavasta tiivistelmästä, joka kirjoitetaan suomenkielisestä tekstistä. Referaatin suuruuden tulee olla noin 200 sanaa ja siinä tulee olla myös omia mielipiteitä. Referaatin tulee olla kirjoitettu hyvällä ruotsin kielellä. Kirjallisen kokeen aihealueet ovat tekniikka ja arkkitehtuuri. Kokeiden päivämäärät ilmoitetaan kielten kanslian (U 401) ilmoitustauluilla sekä kielikeskuksen www-sivuilla. Tenttiin ilmoittaudutaan weboodissa viimeistään kolme päivää ennen koetta. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Jos opiskelija hylätään kirjallisessa kokeessa, hänelle suositellaan osallistumista jollekin ruotsin kurssille. b) Suullinen koe: Kirjallisen kokeen yhteydessä opiskelija varaa ajan suulliseen kokeeseen. Suullisessa kokeessa keskustellaan pareittain osion alussa luettavan ruotsinkielisen tekniikan/arkkitehtuurin alalta tai ajankohtaisesta aiheesta annetun tekstin pohjalta noin 20 min ajan. 2) Suorittamalla Teknillisen korkeakoulun asianomaisen kielen kurssin. Tällöin opiskelija saa merkinnän sekä ko. kurssista, että toisen kotimaisen kielen kokeesta. Joitakin kertaustai erikoiskursseja lukuun ottamatta lähes kaikki Teknillisen korkeakoulun ruotsin kielen kurssit täyttävät vaatimukset kokeen suorittamiseksi. Tarkempia tietoja kielikeskuksen

23 23 www-sivuilla: 3) Jonkin muun korkeakoulun tai yliopiston vastaavan toisen kotimaisen kielen kokeen. 4) Valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus täydennettynä Teknillisessä korkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella. Suullinen koe on haastattelu, jossa opiskelijan on osoitettava oman tekniikan alansa sanaston tuntemusta. 5) Suorittamalla integroidun ruotsinkielisen kurssin TKK:ssa. Tarkemmat ohjeet ks. Kaikista eri tavoin suoritetuista toisen kotimaisen kielen kokeista annetaan samanlainen suoritusmerkintä. Suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) mukaan Teknillisen korkeakoulun pakollinen toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi/suomi) vastaa valtion virkamiehiltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen koetta. Ammattikorkeakoulussa suoritetut kielikokeet hyväksytään suoraan kielilainsäädännön perusteella Äidinkielen ja viestinnän opinnot Tutkintosäännön mukaan opiskelijan tulee osoittaa hyvää äidinkielen ja viestinnän taitoa. Äidinkielen ja viestinnän pakolliset opinnot toteutetaan kandidaattiseminaarin yhteydessä. Äidinkielen ja viestinnän opinnot kandidaattiseminaarin yhteydessä Äidinkieli 1) Tieteellinen kirjoittaminen 2) Tekstin- ja kielenhuolto 3) Palautetilaisuus 4) Tiivistelmä ja kypsyysnäyte 5) Puheviestintä 1. Akateemiset viestintätaidot 1 2. Akateemiset viestintätaidot 2 3. Havainnollistaminen 4. Palautteenanto ja opponointi Muut kieliopinnot Konetekniikan ja energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmissa tutkinnon perusosan opintoihin kuuluu kaikille pakollisena kolmen opintopisteen edestä vieraan kielen opintoja, joilla opiskelijan tulee osoittaa ammatin harjoittamisen kannalta tarpeellinen yhden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito. Pakolliset kieliopinnot koostuvat suullisen ja kirjallisen kielen opinnoista, jotka suoritetaan yhdessä kielessä. Opinnoissa painotetaan koulutusalan kielen hallintaa. Toista kotimaista kieltä ei lueta vieraaksi kieleksi. Pakollisiksi vieraan kielen kursseiksi eivät kelpaa kielten helpot alkeis- ja peruskurssit. Tämän kappaleen lopussa on luettelo hyväksyttävistä kursseista. Alempaan perustutkintoon sisältyy 10 opintopistettä ja ylempään 20 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Näissä tutkintoon on mahdollista sisällyttää kieliopintoja. Suositeltavaa on jatkaa joko lukiossa opiskeltujen kielten kursseilla vaativammalla tasolla tai aloittaa uuden kielen opiskelu. Korkeakoulussa annetaan opetusta englannin, espanjan, italian, japanin, kiinan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielissä. Ulkomaalaisille opiskelijoille järjestetään suomen kielen kursseja. Lisäksi kielikeskuksessa opetetaan puheviestintää ja tieteellistä kirjoittamista englannin, ruotsin ja suomen kielissä. Kielikeskuksen kirjastossa on myös mahdollisuus itseopiskeluun.

24 24 Lisätietoja on kieltenopetuksen ilmoitustaululla sekä sähköisesti kielikeskuksen www-sivuilla (http://kielikeskus.tkk.fi/). Pakollisen vieraan kielen suoritukseksi kelpaavat kurssit lukuvuonna : S: kelpaa suullisen kielitaidon suoritukseksi K: kelpaa kirjallisen kielitaidon suoritukseksi Englannin kieli Kie Tekniikan englannin puhekurssi (2 op) S Kie Tekniikan englannin kirjoituskurssi (2 op) K Kie Konferenssi- ja seminaariesitelmät (2 op) S Kie Opinnäytetyö englanniksi L (2 op) K Kie Englannin kirjallinen koe (1 op) K Kie Englannin suullinen koe (2 op) S Espanjan kieli Kie Espanjaa itsenäisesti 1 (1 op) S+K Kie Espanjaa itsenäisesti 2 (2 op) S+K Kie Espanja 6A (2 op) S+K Kie Espanja 6B (2 op) S+K Kie Espanjankielistä kaunokirjallisuutta 1 (1 op) S Kie Latinalaisen Amerikan kulttuurit 2 (1 op) S+K Kie Espanjankielistä kaunokirjallisuutta 2 (2 op) S Kie Viestintää hispaanisessa maailmassa (2 op) S+K Kie Espanjankielinen elokuva 1 (2 op) S+K Kie Tekniikan espanjaa (4 op) S+K Kie Espanjankielinen elokuva 2 (2 op) S+K Kie Verkkokurssi: Caminando por mundos hispanos 1 (2 op) S+K Kie Verkkokurssi: Caminando por mundos hispanos 2 (2 op) S+K Ranskan kieli Kie Ranska 5B (2 op) S+K Kie Ranska 6A (2 op) S+K Kie Ranska 6B (2 op) S+K Kie Ranska 7A (2 op) S+K Kie Ranska 7B (2 op) S+K Kie Ranska 8A (2 op) S+K Kie Ranska 8B (2 op) S+K Kie Liike-elämän ranskaa 1 (2 op) S+K Kie Liike-elämän ranskaa 2 (2 op) S+K Kie Liike-elämän ranskaa 3 (2 op) S+K Kie Liike-elämän ranskaa 4 (2 op) S+K Kie Tekniikan ranskaa 1 (2 op) S+K Kie Tekniikan ranskaa 2 (2 op) S+K Kie Tekniikan ranskaa 3 (2 op) S+K Kie Tekniikan ranskaa 4 (2 op) S+K Kie Civilisation française 1 (1 op) S+K Kie Civilisation française 2 (1 op) S+K Kie Français pour les stagiaires 1 (1 op) S+K Kie Français pour les stagiaires 2 (1 op) S+K Kie Ranskaa itsenäisesti 1 (1 op) S+K Kie Ranskaa itsenäisesti 2 (2 op) S+K

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 1 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U Konetekniikan osasto O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPISKELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2012-2013 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMIEN OPISKELIJOILLE Toimittanut: Pertti Jokela Ville Kivimäki Anna Kuparinen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut: Annika Salama Multiprint Espoo 2011 Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu KOULUTUSOHJELMAN VASTUUPROFESSORIN TERVEHDYS

Lisätiedot

RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA

RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA JA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULU- TUSOHJELMA OPINTO-OPAS Toimittanut Seppo Hänninen Otaniemi 2011 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2006-2007

OPINTO-OPAS 2006-2007 TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA ESPOO 2006 OPINTO-OPAS 2006-2007 Toimittanut: Kati Voutilainen Perttu Puska Opintotoimisto Erilliset laitokset ISSN 1795-844X HELSINKI Picaset Oy Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010

KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta KEMIAN TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA OPINTO-OPAS 2009 2010 Toimittanut: Leena Hauhio Sirje

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kemian tekniikan korkeakoulu BIOTUOTETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KEMIAN TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011 2012 Toimittanut:

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2007 ISNN 1795-8318 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2006-2007 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2006 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OSASTON

Lisätiedot

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT

1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1 INFORMAATIOVERKOSTOJEN TUTKINTO-OHJELMASTA VASTAAVAT OSASTOT...1 1.1 Tietotekniikan osasto...1 1.1.1 Yleistä...1 1.1.2 Hallinto ja yhteystiedot...1 1.1.3 Laboratoriot...2 1.2 Automaatio-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011-2012

OPINTO-OPAS 2011-2012 ELEKTRONIIKAN JA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ESPOO 2011 OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Kati Voutilainen Eeva Seppä Annika Salama ISSN 1797-6731 ESPOO 2011 Multiprint

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2012 2013. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Opinto-opas 2012 2013. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Opinto-opas 2012 2013 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Lukuvuoden 2012-2013 aikataulu Syyslukukausi 2012 Arviointijakso / intensiiviopetus ma 27.8.- la 8.9.2012 I Periodi ma 10.9.- la 27.10.2012 II

Lisätiedot

Opinto-opas 2012 2013. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Opinto-opas 2012 2013. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Opinto-opas 2012 2013 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Lukuvuoden 2012-2013 aikataulu Syyslukukausi 2012 Arviointijakso / intensiiviopetus ma 27.8.- la 8.9.2012 I Periodi ma 10.9.- la 27.10.2012 II

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu: Opinto-opas 2013 2014 Insinööritieteiden korkeakoulu: Diplomi-insinöörin tutkinto Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia Oy Helsinki 2013 Sisällys Oppaan käyttäjälle 1 Yliopisto ja hallinto 2 Insinööritieteiden

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Opinto-opas 2014 2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Diplomi-insinöörin tutkinto Toimittanut: Jaana Kauppi Unigrafia 2014 Helsinki Sisällys Oppaan käyttäjälle 10 Aalto-yliopisto ja hallinto 11 Insinööritieteiden

Lisätiedot