Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Dnro 4259/065/ LÄHTÖKOHTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 LÄHTÖKOHTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JÄLKEEN LIITTEET... 5

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Lähtökohta Tämä turvallisuusohje kuvaa omavalvontaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen rata- ja tietyömailla, kunnossapitokohteissa, suunnittelussa ja rautatieliikenteen liikenteenohjauksissa. Omavalvontaa voidaan tehdä myös kolmansien osapuolien kohteissa, joissa työskennellään Liikenneviraston antamien lupien perusteella. Tällöin valvotaan lupaehtojen noudattamista. Valvontakohteiden määrä ja laatu sekä vastuuhenkilöt määritellään toimialakohtaisissa omavalvonnan vuosisuunnitelmissa. Omavalvontasuunnitelmissa voidaan antaa myös tarkempia tarkastusohjeita. Omavalvontatarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään tämän ohjeen mukaisesti. Omavalvontatarkastuksessa katsotaan erityisesti turvallisuusdokumentteja ja turvallisuuskierroksella itse turvallisuustoimintaa. Turvallisuuskierrokset tehdään kohteissa pääasiassa kertaluonteisesti, mutta tarvittaessa kierros voidaan uusia, mikäli kierroksella havaitaan merkittäviä turvallisuuspuutteita. 2 Omavalvonnan toteuttaminen Omavalvontatarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään yleensä yhdessä, mutta ne voidaan tehdä myös erillään. Johdon turvallisuuskierrokset toteutetaan myös tämän ohjeen mukaisesti, yleensä johdon turvallisuuskierros kattaa vain itse turvallisuuskierroksen. Omavalvontatarkastuksessa painotetaan erityisesti seuraavia asioita: - turvallisuusdokumentit tilaaja/urakoitsija - turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan vastuuhenkilön nimeäminen - turvallisuussuunnittelu (turvallisuusasiakirja, turvallisuussuunnitelmat) - turvallisuus- ja työpätevyydet - henkilöluettelot - perehdyttäminen (dokumentit) - aliurakoitsijoiden turvallisuuden varmistaminen (sopimukset, ohjeet, palaverikäytännöt) - ratatyöilmoitukset ja -menettelyt (mm. ratatyöstä vastaavan toiminta ja kelpoisuus) - riskienhallinta, riskienarvioinnit - ohjeet henkilönsuojainten käyttöön (riskienarviointi) - kemikaaliluettelo ja käyttöohjeet - turvallisuuteen liittyvät tarkastukset (tarkastuspöytäkirjat) - varautumissuunnittelu, -järjestelyt (suunnitelmat) - huolto- ja korjaustoimintaan liittyvät dokumentit (ohjeet) - toiminta sopimusten mukaan (tarkastukset, huoltokäynnit, viankorjaus) Turvallisuuteen liittyvien dokumenttien osalta tarkastellaan sekä tilaajan että palveluntuottajan turvallisuusdokumentteja. Samassa yhteydessä tarkastellaan sitä, että onko kohde sen turvallisuusdokumenttien (erityisesti suunnitelmat, turvallisuus- ja työohjeet) mukainen.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (17) Turvallisuuskierroksella painotetaan erityisesti seuraavia asioita: - radan merkkien, opastimien ja turvalaitteiden määräystenmukaisuus ja yleinen kunto - pätevyydet (tarkistetaan työmaalla olevien turvallisuuspätevyydet) - henkilötunnisteen käyttö - näkyvän varoitusvaatteen käyttö - muiden henkilönsuojainten käyttö - (turvallinen) käyttäytyminen rautatiealueella/työalueella - turvamiehen nimeäminen ja toiminta - tulityöluvat, paloturvallisuus - liikenteenohjaajan nimeäminen (tieliikenne) - voimassa olevat lupamenettelyt (määräystenmukaisuus) - ratatyöstä vastaavan toiminta (asiapaperien mukana olo, ajantasaisuus, Rt- ilmoitus) - työmaan liikennejärjestelyt (tieliikenne, junaliikenne) - työkohteen suojaaminen ja erottaminen liikenteestä - kaluston turvallisuus (tarkastukset, kunto, havaittavuus, varusteet, CE-merkintä) - vaarallisten töiden suunnittelu (suunnitelmat) - eri töiden yhteensovittaminen - työhön perehdyttäminen, turvallisuustietämys - työpisteiden siisteys ja järjestys, jätteiden poistaminen - työalueen ja rata-alueen yleinen siisteys ja järjestys - radan ja muiden rakenteiden yleinen kunto - mahdolliset ilkivaltakohteet - tarvittaessa käydään läpi Liikenteen turvallisuusviraston valvontaraporteissa tarkastuskohteeseen esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ja niissä esitettyjen puutteiden korjaaminen Turvallisuuskierroksen yhteyteen voidaan järjestää kohteessa toimiville henkilöille kirjallinen turvallisuuskysely, jolla selvitetään henkilöstön turvallisuusosaamista (esimerkiksi Turvakurssin tietojen hallintaa) sekä työkohteeseen perehdyttämisen antamista (työkohteen turvallisuusohjeet). Kyselylomake on joko Turva-kurssin koe tai vastaava toimialakohtainen kyselylomake. Turvallisuuskyselyyn ei vastata nimellä. Henkilöstön turvallisuustietämystä voidaan kartoittaa myös heitä haastattelemalla. Toimialakohtaisissa omavalvontasuunnitelmissa päätetään turvallisuuskyselyn toteuttamisesta ja sen sisällöstä. Omavalvontatarkastuksessa turvallisuusdokumenttien tarkastus tehdään liitteen 1 mukaisesti. 3 Toimenpiteet tarkastuksen jälkeen Omavalvontakäynnistä laaditaan muistio. Muistion laadinnasta huolehtii valvontakäynnin vastuuhenkilö. Muistion allekirjoittaa vastuuhenkilö. Hän vastaa muistion jakelusta. Kopio muistiosta toimitetaan toimialan turvallisuusvastaavalle, rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle ja itse valvontakohteelle. Toimialan turvallisuusvastaavat arkistoivat muistiot turvallisuusraporttien ja turvalliskertomuksen laadintaa varten. Omavalvontatarkastuksien tulokset raportoidaan toimialakohtaisissa tur-

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (17) vallisuusraporteissa. Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö raportoi omavalvonnan toteuttamisesta ja sen keskeisistä tuloksista viraston puolivuotisraporteissa, joka toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tulokset käsitellään omavalvonnan kohteen osapuolien kanssa. Tästä huolehtii kohteesta vastaava Liikenneviraston toimintayksikkö. 4 Liitteet Liite 1. Turvallisuusdokumenttien tarkastus Liite 2. Työmaakierros Liite 3. Omavalvontatarkastuskierros radan merkit, opastimet, turvalaitteet, tasoristeykset ja VAK-ratapihat Liite 4. Rautatieliikenteenohjauksen tarkastuskäynti Liite 5. Suunnittelun tarkastuskäynti

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (17) Liite 1. TURVALLISUUSDOKUMENTTIEN TARKASTUS TILAAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT turvallisuusasiakirja o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko huomioitu työturvallisuusmääräysten vaatimukset (VNa 205/ ) o onko päivitykset tehty tarvittaessa o liittykö riskienarviointi laadintaan (Liikenneviraston ohjeen mukaisesti) o onko turvallisuusasiakirja kohdekohtainen o onko jakelu tehty palveluntuottajille ja suunnittelijoille turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet o onko laadittu Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko käytetty Liikenneviraston menettelyä asiakirjojen laadinnassa (onko käytössä yleinen asiakirja tai vastaava) o onko erillisiä asiakirjoja tai kohdekohtaisia vaatimuksia o onko päivitykset tehty tarvittaessa o onko asiakirjojen jakelu hoidettu riskienhallinta o onko l riskienhallinta toteutettu ja järjestetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko käytetty Liikenneviraston menettelyä riskienarvioinnissa o onko kokonaisvaltainen riskienhallinta ajan tasalla o onko turvallisuusriskien tunnistaminen tehty (myös turvallisuustoimenpiteet) o onko YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta ajan tasalla (vaararekisterin pitäminen) o ovatko riskienarvioinnit ajan tasalla turvallisuuspoikkeamien hallinta o onko olemassa poikkeamarekisteri Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko turvallisuuspoikkeamien tutkinta ja selvittely tehty (myös toimenpiteet) o onko turvallisuuspoikkeamista laadittu raportit ja toimitettu toimialan turvallisuusvastaavalle o onko tapaturmataajuustiedot selvitetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti Tilaajan turvallisuusvalvonta o onko turvallisuuskoordinaattori nimetty (dokumentti) o miten tilaajan turvallisuusvalvonta on järjestetty (dokumentit, ohjeet) o kuinka turvallisuustehtävät on kuvattu rakennuttajakonsultin, muun valvontaorganisaation tai suunnittelijan sopimuksissa o miten turvallisuuteen liittyvät reklamaatiot ja huomautukset on hoidettu o kuinka turvallisuus ja riskienhallinta ovat olleet mukana tilaajan vetämissä kokouksissa ja palavereissa o kuinka käytännön valvontaa turvallisuusasioiden suhteen on tehty työmaalla, työpaikalla tai muissa työkohteissa (reklamaatiot, huomautukset, merkinnät työmaapäiväkirjaan/- pöytäkirjoihin) o miten turvallisuus- ja riskienhallinta on mukana kokousten ja palaverien asialistoilla

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (17) o kuinka turvallisuuteen liittyvä yhteensovittaminen on hoidettu (ratatyöpalaverit, työmaakokoukset) Turvallisuusasiakirja, menettelyohjeet, turvallisuussäännöt ja muut mahdolliset tilaajan turvallisuusdokumentit toimitetaan tarvittaessa tarkastuksen vastuuhenkilölle vähintään viikkoa ennen valvontakäyntiä. PALVELUNTUOTTAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT Turvallisuussuunnittelu turvallisuussuunnitelma o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko laadittu työturvallisuusmääräysten mukaan (VNa 205/ ) o onko kohdekohtainen asiakirja o onko virheellisiä tietoja/vanhentuneita tietoja o onko pidetty ajan tasalla (kuinka päivitetty) o liittyykö riskienarviointi sen laadintaan työmaasuunnitelma o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko laadittu työturvallisuusmääräysten mukaan (VNa 205/ ) o onko pidetty ajan tasalla (kuinka päivitetty) o liittyykö riskienarviointi sen laadintaan (Liikenneviraston ohjeen mukaan) onko riskienarvioinnit tehty Liikenneviraston riskienarviointiohjeiden mukaisesti o onko työturvallisuus huomioitu o onko liikenneturvallisuus huomioitu o onko rautatieturvallisuus huomioitu o miten riskienarviointi on laadittu (onko kohdekohtainen) o onko riskienarviointeja päivitetty vaarallisten töiden suunnitelmat o ovatko vaaralliset työt ja työvaiheet selvitetty luotettavasti o onko vaarallisista töistä tehty suunnitelmat Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko suunnitelmien laadinnassa otettu huomioon työturvallisuusmääräykset (varsinkin VNa 205/ ja sen liite 2) o onko suunnitelmien laadinnassa otettu huomioon rautatieturvallisuuteen liittyvät vaatimukset (TURO) o onko suunnitelmia päivitetty tarvittaessa o miten eri palveluntuottajien töiden suunnitelmat on yhteen sovitettu (yhteistyö ja tiedonkulku) räjäytystyöt o onko laadittu turvallisuussuunnitelma (Vna 644/ ) o onko laadittu räjäytyssuunnitelma (Vna 644/ ) o onko turvallisuussuunnitelman toteutumista seurattu ((Vna 644/ ) o onko peittämisen tarve arvioitu (Vna 644/ ) o onko räjäytystöistä tehty merkintä tarvittaessa ennakkoilmoitusjärjestelmään o onko räjäytystöistä tehty merkintä Rt-ilmoitukseen

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (17) tulityöt o onko olemassa tulitöiden valvontasuunnitelma (yritys- tai työmaakohtainen) o onko annettu tulityöluvat asianmukaisesti o tulitöiden vaara-alue (7 m), kuinka VAK-kuljetukset on otettu huomioon o onko tulitöistä merkinnät tarvittaessa Rt-ilmoituksissa työnaikaiset liikenteenjärjestelyt o onko tieliikenteen osalta tehty liikenteenohjaussuunnitelmat o ovatko ajan tasalla, miten päivitetty o onko liikenteenohjaussuunnitelmat hyväksytetty tienpitäjällä (tarvittaessa) o onko suunnitelmat tehty soveltaen Liikenneviraston ohjeita o onko tiedottaminen tietöistä hoidettu o ovatko tilapäiset nopeusrajoitukset dokumentoitu asianmukaisesti o miten liikenteenohjaajat on perehdytetty ja nimetty Turvallisuusseuranta ovatko työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset pidetty o onko MVR-mittauspöytäkirjat tehty viikoittain o onko tarkastuksissa havaitut puutteet korjattu (korjauskuittaukset) o onko sama puute toistunut viikoittain o mikä on mittausten taso (indeksi) o onko viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehty jollain muulla menettelyllä työkoneiden ja -välineiden vastaanottotarkastukset o onko työkoneille ja -laitteille tehty vastaanottotarkastus (pöytäkirjat) o miten koneturvallisuus on otettu huomioon (CE-merkintä) o radalla liikkuvien koneiden erityiset tarkastusvaatimukset ja -menettelyt telineiden käyttöönottotarkastukset o onko käytössä oleville telineille tehty käyttöönottotarkastukset (pöytäkirjat) o onko huomioitu Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeet (tarkastuskäytäntö maadoitukset) nostokaluston käyttöönottotarkastukset o onko nostokalustolle tehty käyttöönottotarkastukset (pöytäkirjat) o onko huomioitu Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeet (tarkastuskäytäntö) Perehdyttäminen ja pätevyydet onko ajan tasalla oleva luettelo työntekijöistä ovatko luettelossa tiedot perehdyttämisestä ja pätevyyksistä onko pidetty perehdyttämistilaisuuksia tai annettu turvallisuuskoulutusta miten tarvittavat turvallisuus- ja työpätevyydet on selvitetty onko turvallisuuspätevyydet hoidettu asianmukaisesti onko työpätevyydet hoidettu asianmukaisesti onko kelpoisuusvaatimukset hoidettu asianmukaisesti (liikenneturvallisuustehtävät) Turvallisuusjohtaminen onko nimetty tarvittavat turvallisuuden vastuuhenkilöt o päätoteuttajan vastuuhenkilö

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (17) o urakoitsijan vastuunalaiset henkilöt o ratatyöstä vastaava o liikenteenohjaaja o työsuojelupäällikkö o sähköturvallisuus o muut tarvittavat vastuuhenkilöt onko päätoteuttajan taholta laadittu turvallisuusohjeet/-säännöt miten turvallisuusasioita on käsitelty kokouksissa ja palavereissa kuinka turvallisuuspoikkeamien tilastointi ja käsittely on hoidettu kuinka henkilöiden kulunvalvontaa on hoidettu o kulkulupakäytäntö o henkilöntunniste/henkilökortti miten työmaapäiväkirjan laadinta on järjestetty o päiväkirjan säännöllinen täyttäminen o turvallisuuteen liittyvät kirjaukset Nosturien ja rakennustelineiden käyttö rautatiealueella onko nostot suunniteltu kirjallisesti onko nosturin käytölle haettu lupa käytönjohtajalta onko Liikenneviraston edustaja tehnyt käyttöönottotarkastuksen miten maadoitukset on hoidettu Ennakkosuunnitelma ja -ilmoitus onko junaliikenteeseen vaikutettavat ratatyöt ilmoitettu liikenteenohjaukseen asianmukaisesti ja ajoissa onko ratatöistä laadittu kirjalliset ennakkosuunnitelmat onko työalueen rajat määritelty onko työn aiheuttamat riskit arvioitu liikennöinnille ja itse työlle onko ennalta suunnitelluista ratatöistä tehty merkinnät ennakkoilmoitusjärjestelmään onko ennakkoilmoitusten tietojen oikeellisuus tarkastettu ovatko ratatyöstä vastaavalla käytössä reittilistat Ratatyöilmoitus onko ratatyöstä tehty Rt-ilmoitus onko Rt-ilmoitukset annettu asianmukaisesti (ajankohta, ilmoituksen tekijän perehtyneisyys) kuinka ratatyöstä vastaava tarkistanut Rt-ilmoituksen tiedot ennen ratatyöluvan pyytämistä onko ratatöihin ollut liikenteenohjauksen lupa onko toimittu Liikenneviraston viestintäohjeen mukaan onko ratatyön yksilöivä tunnus ollut käytössä (voimassaoloaika) ovatko nopeusrajoitustiedot ilmoitettu Rt-ilmoituksessa Ratatyö liikenteenohjauksen ulkopuolisella alueella onko ratatyö suojattu asianmukaisesti millaista suojausta on käytetty onko asetettu nopeusrajoitus (enintään 20 km/h)

10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (17) Työaikainen menettelyohje onko turvalaitokseen kytkemättömien ratarakenteiden ja turvalaitteiden käytöstä laadittu työnaikainen menettelyohje onko ohjeessa kuvattu siinä vaadittavat asiat (TURO ) Ilmoitukset sähkötöistä ovatko ilmoitukset sähkötöistä tehty käytönjohtajalle (yli 1 kv)

11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (17) Liite 2. TYÖMAAKIERROS Työmaan yleiset järjestelyt työmaa työmaasuunnitelman mukainen työmaan liikennejärjestelyt suunnitelmien mukaiset työmaan yleinen järjestys ja siisteys työmaatiet, jalankulkureitit autojen pysäköinti varastopaikkojen järjestys jätehuolto, jätepisteet, lajittelu paloturvallisuus o tulityöpisteet o alkusammuttimet o pelastustiet työmaan valaistus työmaan sähköistys, työmaakeskukset materiaalien ja rakenteiden maadoittaminen rautatiealueella työmaan valaistus, myös junaliikenteen kannalta (häikäisy) kaasupullojen säilytys Vaaralliset työt työkohteen ja rautatieliikenteen erottaminen toisistaan työkohteen ja tieliikenteen erottaminen toisistaan putoamissuojaus kaivantojen turvallisuus o tuenta o muussa tapauksessa luotettava selvitys nostot o nostopaikat o nostoreitit (sähkörata) o nostoapuvälineiden kunto Työmaan kalusto tarkastusten tekeminen o tarkastusten laatu o tarkastus sähköradalla työskenteleville koneille (korkeusulottuma yli 3,9 m) työkoneiden havaittavuus o työkoneen valaisimet (valot) o varoitusvalaisimet o peruutushälytin o muut varoituslaitteet o väritys

12 LIIKENNEVIRASTO OHJE 12 (17) o äärikulmien merkintä heijastavilla materiaaleilla työkoneiden alkusammuttimet ja ensiapupakkaukset työkoneiden rajoittimet (nostokorkeuden rajoitin sähköradalla) työkoneiden maadoittaminen (sähkörata) varoituskilpi (sähkörata) katsastukset (ratatyökoneet) työkoneen nouseminen radalle työkoneiden liikkuminen raiteilla (akselinlaskentalaitteiden huomioiminen) Työntekijöiden varustus varoitusvaatetus o laatu ja kunto muu henkilökohtaiset suojaimet o määräysten mukaisuus o työmaan ohjeistuksen mukaisuus henkilöntunniste Turvamies ja liikenteenohjaaja pätevyydet varustus tehtävään määrääminen (T-miehellä nimeämisasiakirja) nopeusrajoitusvaatimus turvamiestoiminnan laatu Turvallisuuskäyttäytyminen työskentely työmaa-alueella liikkuminen ATU:n sisällä puhelimen käyttö

13 LIIKENNEVIRASTO OHJE 13 (17) Liite 3. Omavalvontatarkastuskierros radan merkit, opastimet, turvalaitteet, tasoristeykset ja VAK-ratapihat Radan merkkien, opastimien ja turvalaitteiden osalta tehdään tarkastuksia yleensä osana turvallisuuskierrosta. Tarkastus voidaan kuitenkin tehdä omana tarkastuksena, esimerkiksi tarkastetaan jonkin rataosa siihen kohdistuneen hankkeen valmistuttua. Tasoristeysten ja VAK-ratapihojen osalta tarkastukset tehdään yleensä erillisenä tarkastuksena. Tarkastuskierroksilla tarkastetaan silmämääräisesti kohteiden määräystenmukaisuutta ja yleistä kuntoa. Tarkastuksessa havaitut puutteet ja muut korjaustarpeet kirjataan tarkastusmuistioon. Tarkastuskierroksella selvitetään myös kuinka kohteeseen liittyvät Liikenteen turvallisuusviraston valvontaraporteissa esitetyt puutteet on korjattu ja niissä esitetyt toimenpiteet on toteutettu. Tarkastuskierros tehdään yleensä liikenteenohjauksen luvalla, mutta joissain tapauksissa voidaan käyttää turvamiesmenettelyä Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) mukaisesti. Tarkastuskierros tehdään rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön tai kunnossapito-toimialan turvallisuusvastaavan vetämänä: Tarkastuksessa on aina mukana alueen kunnossapidon aluepäällikkö. Tarkastuskierroksessa tarkastetaan myös kohteeseen liittyvän kunnossapidon toteutuminen kunnossapidon tuottamien tarkastus- ja valvontaraporttien pohjalta. Tarkastuksessa tarkastetaan, että kohteeseen liittyvät puutteellisuudet tai turvallisuutta uhkaavat viat on korjattu asianmukaisesti. Radan merkit Radan merkkien osalta tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunt0, kuten merkkien puhtaus, värien kirkkaus ja heijastavan pintamateriaalin kunto. Samalla tarkastetaan merkkien pystytyksen suoruus, oikea sijainti (korkeus, etäisyys ATU:sta) ja merkkien havaittavuus (näkemäesteet). Radan merkkien osalta tarkastetaan myös niiden määräystenmukaisuus. Tietyissä rajatuissa kohteissa tarkastetaan vielä, että merkkien asettaminen ja sijoittelu vastaa sitä koskevia suunnitelmia. Tarkastuksessa arvioidaan myös merkkien tulevaa vaihtotarvetta. Opastimet Opastimien osalta tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunto. Opastimien osalta tarkastetaan myös tarvittaessa niiden oikea sijoittelu ja etäisyys ATU:sta. Lisäksi tarkastetaan niiden havaittavuus (näkemäesteet). Opastimien osalta tarkastetaan myös niiden kulkuteiden ja työtasojen kunto ja määräystenmukaisuus (putoamissuojaus, turvaköyden kiinnityspisteet) sekä nostoja helpottavat rakenteet. Lisäksi tarkastetaan, että opastimessa mainitut tiedot (tunnus) ovat yhteneväiset suunnitelmiin (piirustukset). Epäselvissä tapauksissa selvitetään myös opastimien tiedot liikenteenohjauksessa. Turvalaitteet Turvalaitteiden osalta tarkastetaan niiden dokumenttien ajan tasalla olo ja oikeellisuus ja että onko tarvittavat ohjeet tehty (käyttöohjeet, huolto-ohjeet, turvallisuusohjeet). Turvalaitteiden osalta tarkastetaan myös yhtey-

14 LIIKENNEVIRASTO OHJE 14 (17) det liikenteenohjaukseen (merkinnät, näytöt). Lisäksi tarkastetaan turvalaitteisiin kohdistuneiden vikojen ja häiriöiden korjaustilanne. Samoin tarkastetaan mitä turvalaitteisiin liittyneiden turvallisuuspoikkeamien käsittely on edennyt (myös parannusehdotusten toteuttaminen). Samoin tarkastetaan turvalaitetilojen kulunvalvonta, murto- ja palosuojaus sekä hälytys- ja valvontajärjestelyt. Tasoristeykset Tasoristeysten osalta tehdään rataosakohtaisia katselmuksia. Katselmuksessa tarkastetaan tasoristeyksen näkemien kunto (kasvillisuus, muut näkemäesteet). Samalla tarkastetaan tasoristeysten merkkien määräystenmukaisuus, myös tieliikenteen kannalta. Varoituslaitosten osalta tarkastetaan niiden käyttöohjeiden ajantasaisuus. Lisäksi tarkastetaan laitetilojen lukinnat ja järjestelyt tuhotöiden varalta (kameravalvonta, lukinnat, läpivientien suojaus). Samoin tarkastetaan tasoristeyksen kunto tieliikenteen kannalta (odotustasanne, tasoristeyksen kansi) sekä kunnossapidon tila tarkastushetkellä (liukkaudentorjunta, polanteet). Jos tasoristeyksessä on tapahtunut onnettomuuksia, niin tarkastetaan turvallisuusviranomaisten antamat suosituksien toteuttaminen. VAK-ratapihat VAK-ratapihoilla tehdään vuosittain yhdessä operaattorien kanssa VAK-ratapihatarkastukset. Tällöin tarkastetaan turvallisuusselvitysten ja sisäisten pelastussuunnitelmien ajan tasalla olo ja toimivuus. Lisäksi tarkastetaan pelastusjärjestelyjen toimivuus ja suunnitelmienmukaisuus itse ratapihalla (sammutusjärjestelyt, sammutusvesilinjat, alkusammutuskalusto, vaarallisten aineiden vuotojen torjunta, hälytys- ja valvontalaitteet, kameravalvonta). Tarkastuskierroksessa kiinnitetään huomiota myös ratapihan infran kuntoon ja turvallisuuteen, kuten valaistus, kulkuteiden kunto, raiteiden kunto, jätemateriaalin poisto, kasvillisuus, opastimien ja merkkien näkyvyys ja kunto sekä ympäristön tila (kemikaalipäästöt), pohjaveden suojaukset sekä tuulipussien yms. kunto. Tarkastuksessa käydään läpi myös ratapihalla tapahtuneet VAK-onnettomuudet ja niiden pohjalta laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi käydään läpi ratapihalla pidettyjen harjoitusten pohjalta laadittujen toimenpide-ehdotusten ja suositusten sekä johtopäätösten huomioonottaminen ja toteuttaminen. Samoin käydään läpi turvallisuus- ja pelastusviranomaisten suorittamien valvonta- ja tarkastuskäyntien suositukset ja toimenpidevaatimukset sekä niiden pohjalta päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

15 LIIKENNEVIRASTO OHJE 15 (17) Liite 4. RAUTATIELIIKENTEENOHJAUKSEN TARKASTUSKÄYNTI Tarkastuskäynti rautatieliikenteenohjaukseen muodostuu yleensä kahdesta osasta: Ensimmäisessä osassa käydään läpi ohjauskeskuksen yleinen turvallisuustilanne sekä turvallisuuden valvontaan ja -kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja käytännöt. Tämä osio tehdään ohjauskeskuksen esimiesportaan tms. kanssa. Toisessa osassa tehdään turvallisuusvalvontaa liikenteenohjaajia haastatellen ja heidän käytössä olevia dokumentteja tarkastellen. Tämä osio tehdään liikenteenohjaustiloissa. Ohjauskeskuksen yleinen turvallisuustilanne sekä turvallisuuden valvonta ja kehittäminen -osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Ohjauspalvelukeskuksen kulkuteiden turvaamisvirheet (turvallisuutta vaarantavat) sekä muut liikenteenohjauksen toimintaan liittyvät turvallisuuspoikkeamat vähintään vuoden ajalta o Tavoite vs. toteutuma eli turvallisuusmittarit, turvallisuuspoikkeamien käsittelyprosessi, yksittäisten tapausten tutkintaraportit, tapausten perusteella annetut kehitysehdotukset ja niiden toteutuminen, johtopäätökset tapausten perusteella ja tehdyt muutokset toimintaan Esimiesvalvonta ja muu turvallisuusvalvonta o Vuosittainen valvontasuunnitelma ja sen toteutuminen, keskustelu valvonnan painopisteistä, keskeiset havainnot valvonnan perusteella, ohjauspalvelukeskuksen valvontaraportit ja niiden yhteenveto Keskustelu turvallisuuteen liittyvistä dokumenteista ja ohjeista o dokumentteja ovat mm. rautatieliikenteen ohjauksen käsikirja, muut Liikenneviraston ohjeet liikenteenohjaukselle, liikenteenohjauksen varautumissuunnitelmat, liikenteenohjauksen hälytyskaaviot, ratatyön ja liikenteenohjauksen rajapintaan liittyvät ohjeet, pelastussuunnitelma, ratatyömaiden turvallissuunnitelmat, suunnitelmat häiriötilanteiden hoitoon, suunnitelmat erityistilanteisiin (esim. lumityöhjeet) o Millaisia vaikutuksia ohjemuutoksilla on ollut liikenteenohjaukseen sekä millaisia turvallisuusvaikutuksia muutokset ovat aiheuttaneet o Kehittämiskohteet ohjeisiin ja dokumentteihin Ratatöihin liittyvät turvallisuuskysymykset o Ratatyömaiden turvallisuussuunnitelmien laatu ja ajantasaisuus o Ratatöiden organisointiin ja niiden aikatauluttamiseen liittyvät menettelyt o Ratatöihin liittyvä eri osapuolten perehdytys ja ohjeistus o Ratatöiden paikantaminen ja ratatyöhön liittyvien dokumenttien laatu Koulutus ja sen organisointi sekä henkilöstön pätevyydet o Millaiset koulutuskäytännöt ohjauskeskuksessa on sekä millainen on koulutuksen volyymi o Henkilöstön pätevyyksien ylläpito ja koulutusrekisterit Muutokset ohjauspalvelukeskuksen liikenteenohjausjärjestelmiin o Vaikutukset turvallisuuteen sekä henkilöstön kuormitukseen työpisteittäin o esille tulleet kehitysehdotukset järjestelmiin liittyen Ohjauspalvelukeskuksen muut merkittävimmät ajankohtaiset ja lähitulevaisuuden turvallisuuteen vaikuttavat asiat o Käynnissä olevat ja tulevat ratatyömaat, muutokset liikennöintimäärissä, ohjauspalvelukeskuksen henkilöstömuutokset ym.

16 LIIKENNEVIRASTO OHJE 16 (17) Liikenteenohjaajien haastattelu sekä ohjauskeskuksessa olevien dokumenttien tarkastelu -osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Haastatellaan liikenteenohjaajia ja alueohjaajia työpisteittäin valvontakäynnin ensimmäisen osion tulosten ja havaintojen sekä poikkeamien pohjalta Käydään läpi sattumanvaraisesti tietty määrä (esim. noin 50 kappaletta) Rt-ilmoituksia, joiden perusteella on myönnetty lupa ratatyöhön ja tarkastetaan niiden oikeellisuus (kunnossa/ei kunnossa). Tarkastettavia asioita Rt-ilmoituksissa ovat: o Ratatyömaan sijainti on ilmoitettu asianmukaisesti ja liitteenä olevan kuvan laatu on hyvä o Liikenteenkeskeyttäminen on merkitty asianmukaisesti o Työmaan suojaus on hoidettu ja merkitty ilmoitukseen o Ratatyöstä vastaavan yhteystiedot Tarkastetaan ovatko liikenteenohjaukseen liittyvät työ- ja turvallisuusohjeet saatavilla työpisteissä ja onko työpisteen liikenteenohjausalueen ratatöiden turvallisuussuunnitelmat näkyvillä ja ajan tasalla Keskustellaan erityisesti liikenneviestintään, ratatyömaiden suojaamiseen sekä paikantamiseen liittyvistä asioista Kerätään liikenteenohjaajilta kehityskohteita ohjeisiin ja järjestelmiin liittyen

17 LIIKENNEVIRASTO OHJE 17 (17) Liite 5. SUUNNITTELUN TARKASTUSKÄYNTI TILAAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT onko olemassa suunnittelutoimeksianto onko suunnitteluohjelmaan kirjattu vaatimukset riskienhallinnasta onko suunnittelijan pätevyysvaatimukset kirjattu tarjouspyyntöön ja/tai sopimukseen onko laadittu tarvittaessa turvallisuusasiakirja (tutkimus- ja mittaustyöt) PALVELUNTUOTTAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT onko suunnittelija tehnyt turvallisuussuunnitelman (tutkimus- ja mittaustyöt) onko suunnittelussa toteutettu laadunvarmistusta onko havaitut turvallisuuspoikkeamat (suunnittelupoikkeamat) dokumentoitu onko turvallisuuspoikkeamat saatettu tilaajan edustajan tietoon onko suunnitelmaselostuksessa nostettu esiin riskejä, jotka vaikuttavat aina työmaalle asti onko rakentamisenaikainen turvallisuus huomioitu tehdyissä suunnitelmissa onko maastokatselmus tehty asianmukaisesti olemassa olevien turvallisuusohjeiden mukaan ketä maastokatselmukseen on osallistunut (pätevyydet) Lisäksi tarkastetaan tilaajan ja palveluntuottajan turvallisuusdokumentit Liitteen 1 mukaisesti (soveltuvin osin)

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen

Ohje Liikenneviraston työmaiden turvallisuuden omavalvonnan toteuttamiseen OHJE 1 (7) Voimassa Korvaa 1.3.2015 lukien toistaiseksi Ohje omavalvontatarkastuskäyntien ja turvallisuuskierrosten toteuttamiseen 31.10.2011 Asiasanat turvallisuusjohtaminen, omavalvonta, tarkastus, turvallisuuskierros

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) 31.10.2011 Dnro 4254/065/2011 1 YLEISTÄ... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Suunnitelman keskeinen sisältö... 4 2.2 Suunnitelman käsittely... 5 2.3 Rautatieturvallisuutta koskeva suunnitelma...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet

Radanpidon turvallisuusohjeet Radanpidon turvallisuusohjeet - keskeiset muutokset ja niiden taustat Juha Vuorinen Asiantuntija, rautatieturvallisuus ja riskienhallinta Radanpidon turvallisuusohjeet muuttuvat 16.4. RHK:n julkaisu B24

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 RHK Toimittajien ohjaus ja valvonta turvallisuusasioissa 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET TOIMITTAJILLE... 4 3 TOIMITTAJIEN TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 6 4 TOIMENPITEET ENNEN

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 4 3 RAKENTAMINEN... 5 4 KUNNOSSAPITO... 6 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 7 6 LIIKENTEENOHJAUS... 7 7 TURVALLISUUSKOORDINAATTORI...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4

1 YLEISTÄ TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (5) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSPOIKKEAMISTA ILMOITTAMINEN... 3 2.1 Tarkempi selvitys turvallisuuspoikkeamasta... 4 3 POIKKEAMAN JÄLKEINEN TOIMINTA... 5 4 LIITTEET...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 1.4.2012 Dnro 4783/065/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen laadinta... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen sisältö... 3 1.4 Turvallisuussääntöjen rakenne...

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/8 LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 24.3.2017 LUUMÄKI Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 6 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Liikenneviraston ohjeita 6/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI. AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 101004469-002 9.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLAN ALUE (Kankaanmäentie, Metsärinteentie, Marjametsänkaari, Metsätähdenkuja) KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA LUUMÄEN KUNTA PATERITIE VALLITIE RIIHITIE TAAVETIN KESKUSTAN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS 2018 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 18.12.2017 2/8 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Ei voimassa. Korvattu 1.5.2015 alkaen Liikenneviraston ohjeella 6/2015 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Liikenneviraston ohjeita

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 LIIKENNELAITOS -liikelaitos Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut J. Kaisla K. Kalmari / Y. Judström 18.9. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/11 HKL TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSJOHTAMINEN... 2 1.1 Metroliikenteen toiminnan kuvaus... 2 1.2 HKL:n organisaation toiminnan

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, SYRJÄLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTA-ALUEEN RAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Vesitornin vesikaton peruskorjaus, 22.2.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN

TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILLAN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA YTTERJEPPON RIIPPUSILTA 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS... 4 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 4 1.3

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja Siuntion kunta, tekninen osasto Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen MVR-2017 Keskeiset muutokset MVR 2010 -mittariin 12.10.2017 Ari Kähkönen MVR-mittauksesta 1/2 MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työmaiden työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmä. MVR-mittauksella

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

LIVI/8880/ /2017 VT-065

LIVI/8880/ /2017 VT-065 LIVI/8880/04.02.01/2017 VT-065 LIIKENNEVIRASTON JA TAMPEREEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN SANTALAHDEN MELUSEINÄN SUUNNITTELUA, RAKENTAMISTA, OMISTAMISTA, KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOA SEKÄ MAANKÄYTTÖÄ

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2015 kilpailu ja vuoden 2014 tuloksia Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla Osana Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 hanketta Yhteistyö eri osapuolten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYS- JA PAIKKAUSTYÖT 2017

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYS- JA PAIKKAUSTYÖT 2017 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYS- JA PAIKKAUSTYÖT 2017 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen...

2 TURVALLISUUSPEREHDYTTÄMINEN... 5 2.1 Oman henkilökunnan turvallisuusperehdyttäminen... 5 2.2 Palveluntuottajien turvallisuusperehdyttäminen... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSKOULUTUS... 3 1.1 Oman henkilökunnan turvallisuuskoulutus... 3 1.1.1 Koulutustarpeen kartoitus... 4 1.1.2 Koulutuksen suorittaminen... 4 1.1.3

Lisätiedot

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet VNa 205/2009 1.11.2017 31.12.2019 (optio 1.1.2020-31.12.2020). Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 5.5.2017 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009)

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. (VNa 205/2009) Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) 30.9.2020, (optiona 1.10.2020-30.9.2021 + 1.10.2021-1.10.2022), valvonta-alueet UUD - KAS Liikennevirasto Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, teiden

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011

Versionhallinta. LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) 24.10.2011 Dnro 4249/003/2011 LIIKENNEVIRASTO Päätös 2 (38) Versionhallinta Versio nro pvm muutos hyväksyjä 1 24.10.2011 hyväksytty uusi turvallisuusjohtamisjärjestelmä Juhani Tervala LIIKENNEVIRASTO Päätös 3 (38) Käsikirjan sisällysluettelo

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

LIISA NYROLA KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi

LIISA NYROLA KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi LIISA NYROLA KAISA KAARESOJA Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liisa Nyrölä, Kaisa Kaaresoja Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 21/10 Raidetta lumesta puhdistanut työntekijä jäi junan alle Kunnossapitoyrityksen työntekijä NN (50-v.) oli puhdistamassa tasoristeystä polttomoottorikäyttöisellä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja. Kokonkadun jatke TURVALLISUUSASIAKIRJA

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja. Kokonkadun jatke TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.2.2017 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 4 1.2 Päätoteuttaja... 5 1.3 Töiden yhteensovitus... 5 1.4 Yhdyshenkilöt... 5 2 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET...

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet VNa 205/2009 Lapin ELY-keskus 30.9.2016 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 2 (21) SISÄLTÖ Keskeiset käsitteet 3 0 Johdanto 6 1 Turvallisuussäännöt 8 1.1 Eri osapuolten

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA,

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, SOPIMUS XXX-XXX 1 (15) Dnro XXXX/XXX/XXXX VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, RAKENTAMISEN AIKAA KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot