Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Dnro 4259/065/ LÄHTÖKOHTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 LÄHTÖKOHTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JÄLKEEN LIITTEET... 5

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Lähtökohta Tämä turvallisuusohje kuvaa omavalvontaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen rata- ja tietyömailla, kunnossapitokohteissa, suunnittelussa ja rautatieliikenteen liikenteenohjauksissa. Omavalvontaa voidaan tehdä myös kolmansien osapuolien kohteissa, joissa työskennellään Liikenneviraston antamien lupien perusteella. Tällöin valvotaan lupaehtojen noudattamista. Valvontakohteiden määrä ja laatu sekä vastuuhenkilöt määritellään toimialakohtaisissa omavalvonnan vuosisuunnitelmissa. Omavalvontasuunnitelmissa voidaan antaa myös tarkempia tarkastusohjeita. Omavalvontatarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään tämän ohjeen mukaisesti. Omavalvontatarkastuksessa katsotaan erityisesti turvallisuusdokumentteja ja turvallisuuskierroksella itse turvallisuustoimintaa. Turvallisuuskierrokset tehdään kohteissa pääasiassa kertaluonteisesti, mutta tarvittaessa kierros voidaan uusia, mikäli kierroksella havaitaan merkittäviä turvallisuuspuutteita. 2 Omavalvonnan toteuttaminen Omavalvontatarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään yleensä yhdessä, mutta ne voidaan tehdä myös erillään. Johdon turvallisuuskierrokset toteutetaan myös tämän ohjeen mukaisesti, yleensä johdon turvallisuuskierros kattaa vain itse turvallisuuskierroksen. Omavalvontatarkastuksessa painotetaan erityisesti seuraavia asioita: - turvallisuusdokumentit tilaaja/urakoitsija - turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan vastuuhenkilön nimeäminen - turvallisuussuunnittelu (turvallisuusasiakirja, turvallisuussuunnitelmat) - turvallisuus- ja työpätevyydet - henkilöluettelot - perehdyttäminen (dokumentit) - aliurakoitsijoiden turvallisuuden varmistaminen (sopimukset, ohjeet, palaverikäytännöt) - ratatyöilmoitukset ja -menettelyt (mm. ratatyöstä vastaavan toiminta ja kelpoisuus) - riskienhallinta, riskienarvioinnit - ohjeet henkilönsuojainten käyttöön (riskienarviointi) - kemikaaliluettelo ja käyttöohjeet - turvallisuuteen liittyvät tarkastukset (tarkastuspöytäkirjat) - varautumissuunnittelu, -järjestelyt (suunnitelmat) - huolto- ja korjaustoimintaan liittyvät dokumentit (ohjeet) - toiminta sopimusten mukaan (tarkastukset, huoltokäynnit, viankorjaus) Turvallisuuteen liittyvien dokumenttien osalta tarkastellaan sekä tilaajan että palveluntuottajan turvallisuusdokumentteja. Samassa yhteydessä tarkastellaan sitä, että onko kohde sen turvallisuusdokumenttien (erityisesti suunnitelmat, turvallisuus- ja työohjeet) mukainen.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (17) Turvallisuuskierroksella painotetaan erityisesti seuraavia asioita: - radan merkkien, opastimien ja turvalaitteiden määräystenmukaisuus ja yleinen kunto - pätevyydet (tarkistetaan työmaalla olevien turvallisuuspätevyydet) - henkilötunnisteen käyttö - näkyvän varoitusvaatteen käyttö - muiden henkilönsuojainten käyttö - (turvallinen) käyttäytyminen rautatiealueella/työalueella - turvamiehen nimeäminen ja toiminta - tulityöluvat, paloturvallisuus - liikenteenohjaajan nimeäminen (tieliikenne) - voimassa olevat lupamenettelyt (määräystenmukaisuus) - ratatyöstä vastaavan toiminta (asiapaperien mukana olo, ajantasaisuus, Rt- ilmoitus) - työmaan liikennejärjestelyt (tieliikenne, junaliikenne) - työkohteen suojaaminen ja erottaminen liikenteestä - kaluston turvallisuus (tarkastukset, kunto, havaittavuus, varusteet, CE-merkintä) - vaarallisten töiden suunnittelu (suunnitelmat) - eri töiden yhteensovittaminen - työhön perehdyttäminen, turvallisuustietämys - työpisteiden siisteys ja järjestys, jätteiden poistaminen - työalueen ja rata-alueen yleinen siisteys ja järjestys - radan ja muiden rakenteiden yleinen kunto - mahdolliset ilkivaltakohteet - tarvittaessa käydään läpi Liikenteen turvallisuusviraston valvontaraporteissa tarkastuskohteeseen esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ja niissä esitettyjen puutteiden korjaaminen Turvallisuuskierroksen yhteyteen voidaan järjestää kohteessa toimiville henkilöille kirjallinen turvallisuuskysely, jolla selvitetään henkilöstön turvallisuusosaamista (esimerkiksi Turvakurssin tietojen hallintaa) sekä työkohteeseen perehdyttämisen antamista (työkohteen turvallisuusohjeet). Kyselylomake on joko Turva-kurssin koe tai vastaava toimialakohtainen kyselylomake. Turvallisuuskyselyyn ei vastata nimellä. Henkilöstön turvallisuustietämystä voidaan kartoittaa myös heitä haastattelemalla. Toimialakohtaisissa omavalvontasuunnitelmissa päätetään turvallisuuskyselyn toteuttamisesta ja sen sisällöstä. Omavalvontatarkastuksessa turvallisuusdokumenttien tarkastus tehdään liitteen 1 mukaisesti. 3 Toimenpiteet tarkastuksen jälkeen Omavalvontakäynnistä laaditaan muistio. Muistion laadinnasta huolehtii valvontakäynnin vastuuhenkilö. Muistion allekirjoittaa vastuuhenkilö. Hän vastaa muistion jakelusta. Kopio muistiosta toimitetaan toimialan turvallisuusvastaavalle, rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle ja itse valvontakohteelle. Toimialan turvallisuusvastaavat arkistoivat muistiot turvallisuusraporttien ja turvalliskertomuksen laadintaa varten. Omavalvontatarkastuksien tulokset raportoidaan toimialakohtaisissa tur-

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (17) vallisuusraporteissa. Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö raportoi omavalvonnan toteuttamisesta ja sen keskeisistä tuloksista viraston puolivuotisraporteissa, joka toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tulokset käsitellään omavalvonnan kohteen osapuolien kanssa. Tästä huolehtii kohteesta vastaava Liikenneviraston toimintayksikkö. 4 Liitteet Liite 1. Turvallisuusdokumenttien tarkastus Liite 2. Työmaakierros Liite 3. Omavalvontatarkastuskierros radan merkit, opastimet, turvalaitteet, tasoristeykset ja VAK-ratapihat Liite 4. Rautatieliikenteenohjauksen tarkastuskäynti Liite 5. Suunnittelun tarkastuskäynti

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (17) Liite 1. TURVALLISUUSDOKUMENTTIEN TARKASTUS TILAAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT turvallisuusasiakirja o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko huomioitu työturvallisuusmääräysten vaatimukset (VNa 205/ ) o onko päivitykset tehty tarvittaessa o liittykö riskienarviointi laadintaan (Liikenneviraston ohjeen mukaisesti) o onko turvallisuusasiakirja kohdekohtainen o onko jakelu tehty palveluntuottajille ja suunnittelijoille turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet o onko laadittu Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko käytetty Liikenneviraston menettelyä asiakirjojen laadinnassa (onko käytössä yleinen asiakirja tai vastaava) o onko erillisiä asiakirjoja tai kohdekohtaisia vaatimuksia o onko päivitykset tehty tarvittaessa o onko asiakirjojen jakelu hoidettu riskienhallinta o onko l riskienhallinta toteutettu ja järjestetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko käytetty Liikenneviraston menettelyä riskienarvioinnissa o onko kokonaisvaltainen riskienhallinta ajan tasalla o onko turvallisuusriskien tunnistaminen tehty (myös turvallisuustoimenpiteet) o onko YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta ajan tasalla (vaararekisterin pitäminen) o ovatko riskienarvioinnit ajan tasalla turvallisuuspoikkeamien hallinta o onko olemassa poikkeamarekisteri Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko turvallisuuspoikkeamien tutkinta ja selvittely tehty (myös toimenpiteet) o onko turvallisuuspoikkeamista laadittu raportit ja toimitettu toimialan turvallisuusvastaavalle o onko tapaturmataajuustiedot selvitetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti Tilaajan turvallisuusvalvonta o onko turvallisuuskoordinaattori nimetty (dokumentti) o miten tilaajan turvallisuusvalvonta on järjestetty (dokumentit, ohjeet) o kuinka turvallisuustehtävät on kuvattu rakennuttajakonsultin, muun valvontaorganisaation tai suunnittelijan sopimuksissa o miten turvallisuuteen liittyvät reklamaatiot ja huomautukset on hoidettu o kuinka turvallisuus ja riskienhallinta ovat olleet mukana tilaajan vetämissä kokouksissa ja palavereissa o kuinka käytännön valvontaa turvallisuusasioiden suhteen on tehty työmaalla, työpaikalla tai muissa työkohteissa (reklamaatiot, huomautukset, merkinnät työmaapäiväkirjaan/- pöytäkirjoihin) o miten turvallisuus- ja riskienhallinta on mukana kokousten ja palaverien asialistoilla

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (17) o kuinka turvallisuuteen liittyvä yhteensovittaminen on hoidettu (ratatyöpalaverit, työmaakokoukset) Turvallisuusasiakirja, menettelyohjeet, turvallisuussäännöt ja muut mahdolliset tilaajan turvallisuusdokumentit toimitetaan tarvittaessa tarkastuksen vastuuhenkilölle vähintään viikkoa ennen valvontakäyntiä. PALVELUNTUOTTAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT Turvallisuussuunnittelu turvallisuussuunnitelma o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko laadittu työturvallisuusmääräysten mukaan (VNa 205/ ) o onko kohdekohtainen asiakirja o onko virheellisiä tietoja/vanhentuneita tietoja o onko pidetty ajan tasalla (kuinka päivitetty) o liittyykö riskienarviointi sen laadintaan työmaasuunnitelma o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko laadittu työturvallisuusmääräysten mukaan (VNa 205/ ) o onko pidetty ajan tasalla (kuinka päivitetty) o liittyykö riskienarviointi sen laadintaan (Liikenneviraston ohjeen mukaan) onko riskienarvioinnit tehty Liikenneviraston riskienarviointiohjeiden mukaisesti o onko työturvallisuus huomioitu o onko liikenneturvallisuus huomioitu o onko rautatieturvallisuus huomioitu o miten riskienarviointi on laadittu (onko kohdekohtainen) o onko riskienarviointeja päivitetty vaarallisten töiden suunnitelmat o ovatko vaaralliset työt ja työvaiheet selvitetty luotettavasti o onko vaarallisista töistä tehty suunnitelmat Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko suunnitelmien laadinnassa otettu huomioon työturvallisuusmääräykset (varsinkin VNa 205/ ja sen liite 2) o onko suunnitelmien laadinnassa otettu huomioon rautatieturvallisuuteen liittyvät vaatimukset (TURO) o onko suunnitelmia päivitetty tarvittaessa o miten eri palveluntuottajien töiden suunnitelmat on yhteen sovitettu (yhteistyö ja tiedonkulku) räjäytystyöt o onko laadittu turvallisuussuunnitelma (Vna 644/ ) o onko laadittu räjäytyssuunnitelma (Vna 644/ ) o onko turvallisuussuunnitelman toteutumista seurattu ((Vna 644/ ) o onko peittämisen tarve arvioitu (Vna 644/ ) o onko räjäytystöistä tehty merkintä tarvittaessa ennakkoilmoitusjärjestelmään o onko räjäytystöistä tehty merkintä Rt-ilmoitukseen

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (17) tulityöt o onko olemassa tulitöiden valvontasuunnitelma (yritys- tai työmaakohtainen) o onko annettu tulityöluvat asianmukaisesti o tulitöiden vaara-alue (7 m), kuinka VAK-kuljetukset on otettu huomioon o onko tulitöistä merkinnät tarvittaessa Rt-ilmoituksissa työnaikaiset liikenteenjärjestelyt o onko tieliikenteen osalta tehty liikenteenohjaussuunnitelmat o ovatko ajan tasalla, miten päivitetty o onko liikenteenohjaussuunnitelmat hyväksytetty tienpitäjällä (tarvittaessa) o onko suunnitelmat tehty soveltaen Liikenneviraston ohjeita o onko tiedottaminen tietöistä hoidettu o ovatko tilapäiset nopeusrajoitukset dokumentoitu asianmukaisesti o miten liikenteenohjaajat on perehdytetty ja nimetty Turvallisuusseuranta ovatko työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset pidetty o onko MVR-mittauspöytäkirjat tehty viikoittain o onko tarkastuksissa havaitut puutteet korjattu (korjauskuittaukset) o onko sama puute toistunut viikoittain o mikä on mittausten taso (indeksi) o onko viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehty jollain muulla menettelyllä työkoneiden ja -välineiden vastaanottotarkastukset o onko työkoneille ja -laitteille tehty vastaanottotarkastus (pöytäkirjat) o miten koneturvallisuus on otettu huomioon (CE-merkintä) o radalla liikkuvien koneiden erityiset tarkastusvaatimukset ja -menettelyt telineiden käyttöönottotarkastukset o onko käytössä oleville telineille tehty käyttöönottotarkastukset (pöytäkirjat) o onko huomioitu Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeet (tarkastuskäytäntö maadoitukset) nostokaluston käyttöönottotarkastukset o onko nostokalustolle tehty käyttöönottotarkastukset (pöytäkirjat) o onko huomioitu Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeet (tarkastuskäytäntö) Perehdyttäminen ja pätevyydet onko ajan tasalla oleva luettelo työntekijöistä ovatko luettelossa tiedot perehdyttämisestä ja pätevyyksistä onko pidetty perehdyttämistilaisuuksia tai annettu turvallisuuskoulutusta miten tarvittavat turvallisuus- ja työpätevyydet on selvitetty onko turvallisuuspätevyydet hoidettu asianmukaisesti onko työpätevyydet hoidettu asianmukaisesti onko kelpoisuusvaatimukset hoidettu asianmukaisesti (liikenneturvallisuustehtävät) Turvallisuusjohtaminen onko nimetty tarvittavat turvallisuuden vastuuhenkilöt o päätoteuttajan vastuuhenkilö

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (17) o urakoitsijan vastuunalaiset henkilöt o ratatyöstä vastaava o liikenteenohjaaja o työsuojelupäällikkö o sähköturvallisuus o muut tarvittavat vastuuhenkilöt onko päätoteuttajan taholta laadittu turvallisuusohjeet/-säännöt miten turvallisuusasioita on käsitelty kokouksissa ja palavereissa kuinka turvallisuuspoikkeamien tilastointi ja käsittely on hoidettu kuinka henkilöiden kulunvalvontaa on hoidettu o kulkulupakäytäntö o henkilöntunniste/henkilökortti miten työmaapäiväkirjan laadinta on järjestetty o päiväkirjan säännöllinen täyttäminen o turvallisuuteen liittyvät kirjaukset Nosturien ja rakennustelineiden käyttö rautatiealueella onko nostot suunniteltu kirjallisesti onko nosturin käytölle haettu lupa käytönjohtajalta onko Liikenneviraston edustaja tehnyt käyttöönottotarkastuksen miten maadoitukset on hoidettu Ennakkosuunnitelma ja -ilmoitus onko junaliikenteeseen vaikutettavat ratatyöt ilmoitettu liikenteenohjaukseen asianmukaisesti ja ajoissa onko ratatöistä laadittu kirjalliset ennakkosuunnitelmat onko työalueen rajat määritelty onko työn aiheuttamat riskit arvioitu liikennöinnille ja itse työlle onko ennalta suunnitelluista ratatöistä tehty merkinnät ennakkoilmoitusjärjestelmään onko ennakkoilmoitusten tietojen oikeellisuus tarkastettu ovatko ratatyöstä vastaavalla käytössä reittilistat Ratatyöilmoitus onko ratatyöstä tehty Rt-ilmoitus onko Rt-ilmoitukset annettu asianmukaisesti (ajankohta, ilmoituksen tekijän perehtyneisyys) kuinka ratatyöstä vastaava tarkistanut Rt-ilmoituksen tiedot ennen ratatyöluvan pyytämistä onko ratatöihin ollut liikenteenohjauksen lupa onko toimittu Liikenneviraston viestintäohjeen mukaan onko ratatyön yksilöivä tunnus ollut käytössä (voimassaoloaika) ovatko nopeusrajoitustiedot ilmoitettu Rt-ilmoituksessa Ratatyö liikenteenohjauksen ulkopuolisella alueella onko ratatyö suojattu asianmukaisesti millaista suojausta on käytetty onko asetettu nopeusrajoitus (enintään 20 km/h)

10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (17) Työaikainen menettelyohje onko turvalaitokseen kytkemättömien ratarakenteiden ja turvalaitteiden käytöstä laadittu työnaikainen menettelyohje onko ohjeessa kuvattu siinä vaadittavat asiat (TURO ) Ilmoitukset sähkötöistä ovatko ilmoitukset sähkötöistä tehty käytönjohtajalle (yli 1 kv)

11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (17) Liite 2. TYÖMAAKIERROS Työmaan yleiset järjestelyt työmaa työmaasuunnitelman mukainen työmaan liikennejärjestelyt suunnitelmien mukaiset työmaan yleinen järjestys ja siisteys työmaatiet, jalankulkureitit autojen pysäköinti varastopaikkojen järjestys jätehuolto, jätepisteet, lajittelu paloturvallisuus o tulityöpisteet o alkusammuttimet o pelastustiet työmaan valaistus työmaan sähköistys, työmaakeskukset materiaalien ja rakenteiden maadoittaminen rautatiealueella työmaan valaistus, myös junaliikenteen kannalta (häikäisy) kaasupullojen säilytys Vaaralliset työt työkohteen ja rautatieliikenteen erottaminen toisistaan työkohteen ja tieliikenteen erottaminen toisistaan putoamissuojaus kaivantojen turvallisuus o tuenta o muussa tapauksessa luotettava selvitys nostot o nostopaikat o nostoreitit (sähkörata) o nostoapuvälineiden kunto Työmaan kalusto tarkastusten tekeminen o tarkastusten laatu o tarkastus sähköradalla työskenteleville koneille (korkeusulottuma yli 3,9 m) työkoneiden havaittavuus o työkoneen valaisimet (valot) o varoitusvalaisimet o peruutushälytin o muut varoituslaitteet o väritys

12 LIIKENNEVIRASTO OHJE 12 (17) o äärikulmien merkintä heijastavilla materiaaleilla työkoneiden alkusammuttimet ja ensiapupakkaukset työkoneiden rajoittimet (nostokorkeuden rajoitin sähköradalla) työkoneiden maadoittaminen (sähkörata) varoituskilpi (sähkörata) katsastukset (ratatyökoneet) työkoneen nouseminen radalle työkoneiden liikkuminen raiteilla (akselinlaskentalaitteiden huomioiminen) Työntekijöiden varustus varoitusvaatetus o laatu ja kunto muu henkilökohtaiset suojaimet o määräysten mukaisuus o työmaan ohjeistuksen mukaisuus henkilöntunniste Turvamies ja liikenteenohjaaja pätevyydet varustus tehtävään määrääminen (T-miehellä nimeämisasiakirja) nopeusrajoitusvaatimus turvamiestoiminnan laatu Turvallisuuskäyttäytyminen työskentely työmaa-alueella liikkuminen ATU:n sisällä puhelimen käyttö

13 LIIKENNEVIRASTO OHJE 13 (17) Liite 3. Omavalvontatarkastuskierros radan merkit, opastimet, turvalaitteet, tasoristeykset ja VAK-ratapihat Radan merkkien, opastimien ja turvalaitteiden osalta tehdään tarkastuksia yleensä osana turvallisuuskierrosta. Tarkastus voidaan kuitenkin tehdä omana tarkastuksena, esimerkiksi tarkastetaan jonkin rataosa siihen kohdistuneen hankkeen valmistuttua. Tasoristeysten ja VAK-ratapihojen osalta tarkastukset tehdään yleensä erillisenä tarkastuksena. Tarkastuskierroksilla tarkastetaan silmämääräisesti kohteiden määräystenmukaisuutta ja yleistä kuntoa. Tarkastuksessa havaitut puutteet ja muut korjaustarpeet kirjataan tarkastusmuistioon. Tarkastuskierroksella selvitetään myös kuinka kohteeseen liittyvät Liikenteen turvallisuusviraston valvontaraporteissa esitetyt puutteet on korjattu ja niissä esitetyt toimenpiteet on toteutettu. Tarkastuskierros tehdään yleensä liikenteenohjauksen luvalla, mutta joissain tapauksissa voidaan käyttää turvamiesmenettelyä Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) mukaisesti. Tarkastuskierros tehdään rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön tai kunnossapito-toimialan turvallisuusvastaavan vetämänä: Tarkastuksessa on aina mukana alueen kunnossapidon aluepäällikkö. Tarkastuskierroksessa tarkastetaan myös kohteeseen liittyvän kunnossapidon toteutuminen kunnossapidon tuottamien tarkastus- ja valvontaraporttien pohjalta. Tarkastuksessa tarkastetaan, että kohteeseen liittyvät puutteellisuudet tai turvallisuutta uhkaavat viat on korjattu asianmukaisesti. Radan merkit Radan merkkien osalta tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunt0, kuten merkkien puhtaus, värien kirkkaus ja heijastavan pintamateriaalin kunto. Samalla tarkastetaan merkkien pystytyksen suoruus, oikea sijainti (korkeus, etäisyys ATU:sta) ja merkkien havaittavuus (näkemäesteet). Radan merkkien osalta tarkastetaan myös niiden määräystenmukaisuus. Tietyissä rajatuissa kohteissa tarkastetaan vielä, että merkkien asettaminen ja sijoittelu vastaa sitä koskevia suunnitelmia. Tarkastuksessa arvioidaan myös merkkien tulevaa vaihtotarvetta. Opastimet Opastimien osalta tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunto. Opastimien osalta tarkastetaan myös tarvittaessa niiden oikea sijoittelu ja etäisyys ATU:sta. Lisäksi tarkastetaan niiden havaittavuus (näkemäesteet). Opastimien osalta tarkastetaan myös niiden kulkuteiden ja työtasojen kunto ja määräystenmukaisuus (putoamissuojaus, turvaköyden kiinnityspisteet) sekä nostoja helpottavat rakenteet. Lisäksi tarkastetaan, että opastimessa mainitut tiedot (tunnus) ovat yhteneväiset suunnitelmiin (piirustukset). Epäselvissä tapauksissa selvitetään myös opastimien tiedot liikenteenohjauksessa. Turvalaitteet Turvalaitteiden osalta tarkastetaan niiden dokumenttien ajan tasalla olo ja oikeellisuus ja että onko tarvittavat ohjeet tehty (käyttöohjeet, huolto-ohjeet, turvallisuusohjeet). Turvalaitteiden osalta tarkastetaan myös yhtey-

14 LIIKENNEVIRASTO OHJE 14 (17) det liikenteenohjaukseen (merkinnät, näytöt). Lisäksi tarkastetaan turvalaitteisiin kohdistuneiden vikojen ja häiriöiden korjaustilanne. Samoin tarkastetaan mitä turvalaitteisiin liittyneiden turvallisuuspoikkeamien käsittely on edennyt (myös parannusehdotusten toteuttaminen). Samoin tarkastetaan turvalaitetilojen kulunvalvonta, murto- ja palosuojaus sekä hälytys- ja valvontajärjestelyt. Tasoristeykset Tasoristeysten osalta tehdään rataosakohtaisia katselmuksia. Katselmuksessa tarkastetaan tasoristeyksen näkemien kunto (kasvillisuus, muut näkemäesteet). Samalla tarkastetaan tasoristeysten merkkien määräystenmukaisuus, myös tieliikenteen kannalta. Varoituslaitosten osalta tarkastetaan niiden käyttöohjeiden ajantasaisuus. Lisäksi tarkastetaan laitetilojen lukinnat ja järjestelyt tuhotöiden varalta (kameravalvonta, lukinnat, läpivientien suojaus). Samoin tarkastetaan tasoristeyksen kunto tieliikenteen kannalta (odotustasanne, tasoristeyksen kansi) sekä kunnossapidon tila tarkastushetkellä (liukkaudentorjunta, polanteet). Jos tasoristeyksessä on tapahtunut onnettomuuksia, niin tarkastetaan turvallisuusviranomaisten antamat suosituksien toteuttaminen. VAK-ratapihat VAK-ratapihoilla tehdään vuosittain yhdessä operaattorien kanssa VAK-ratapihatarkastukset. Tällöin tarkastetaan turvallisuusselvitysten ja sisäisten pelastussuunnitelmien ajan tasalla olo ja toimivuus. Lisäksi tarkastetaan pelastusjärjestelyjen toimivuus ja suunnitelmienmukaisuus itse ratapihalla (sammutusjärjestelyt, sammutusvesilinjat, alkusammutuskalusto, vaarallisten aineiden vuotojen torjunta, hälytys- ja valvontalaitteet, kameravalvonta). Tarkastuskierroksessa kiinnitetään huomiota myös ratapihan infran kuntoon ja turvallisuuteen, kuten valaistus, kulkuteiden kunto, raiteiden kunto, jätemateriaalin poisto, kasvillisuus, opastimien ja merkkien näkyvyys ja kunto sekä ympäristön tila (kemikaalipäästöt), pohjaveden suojaukset sekä tuulipussien yms. kunto. Tarkastuksessa käydään läpi myös ratapihalla tapahtuneet VAK-onnettomuudet ja niiden pohjalta laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi käydään läpi ratapihalla pidettyjen harjoitusten pohjalta laadittujen toimenpide-ehdotusten ja suositusten sekä johtopäätösten huomioonottaminen ja toteuttaminen. Samoin käydään läpi turvallisuus- ja pelastusviranomaisten suorittamien valvonta- ja tarkastuskäyntien suositukset ja toimenpidevaatimukset sekä niiden pohjalta päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

15 LIIKENNEVIRASTO OHJE 15 (17) Liite 4. RAUTATIELIIKENTEENOHJAUKSEN TARKASTUSKÄYNTI Tarkastuskäynti rautatieliikenteenohjaukseen muodostuu yleensä kahdesta osasta: Ensimmäisessä osassa käydään läpi ohjauskeskuksen yleinen turvallisuustilanne sekä turvallisuuden valvontaan ja -kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja käytännöt. Tämä osio tehdään ohjauskeskuksen esimiesportaan tms. kanssa. Toisessa osassa tehdään turvallisuusvalvontaa liikenteenohjaajia haastatellen ja heidän käytössä olevia dokumentteja tarkastellen. Tämä osio tehdään liikenteenohjaustiloissa. Ohjauskeskuksen yleinen turvallisuustilanne sekä turvallisuuden valvonta ja kehittäminen -osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Ohjauspalvelukeskuksen kulkuteiden turvaamisvirheet (turvallisuutta vaarantavat) sekä muut liikenteenohjauksen toimintaan liittyvät turvallisuuspoikkeamat vähintään vuoden ajalta o Tavoite vs. toteutuma eli turvallisuusmittarit, turvallisuuspoikkeamien käsittelyprosessi, yksittäisten tapausten tutkintaraportit, tapausten perusteella annetut kehitysehdotukset ja niiden toteutuminen, johtopäätökset tapausten perusteella ja tehdyt muutokset toimintaan Esimiesvalvonta ja muu turvallisuusvalvonta o Vuosittainen valvontasuunnitelma ja sen toteutuminen, keskustelu valvonnan painopisteistä, keskeiset havainnot valvonnan perusteella, ohjauspalvelukeskuksen valvontaraportit ja niiden yhteenveto Keskustelu turvallisuuteen liittyvistä dokumenteista ja ohjeista o dokumentteja ovat mm. rautatieliikenteen ohjauksen käsikirja, muut Liikenneviraston ohjeet liikenteenohjaukselle, liikenteenohjauksen varautumissuunnitelmat, liikenteenohjauksen hälytyskaaviot, ratatyön ja liikenteenohjauksen rajapintaan liittyvät ohjeet, pelastussuunnitelma, ratatyömaiden turvallissuunnitelmat, suunnitelmat häiriötilanteiden hoitoon, suunnitelmat erityistilanteisiin (esim. lumityöhjeet) o Millaisia vaikutuksia ohjemuutoksilla on ollut liikenteenohjaukseen sekä millaisia turvallisuusvaikutuksia muutokset ovat aiheuttaneet o Kehittämiskohteet ohjeisiin ja dokumentteihin Ratatöihin liittyvät turvallisuuskysymykset o Ratatyömaiden turvallisuussuunnitelmien laatu ja ajantasaisuus o Ratatöiden organisointiin ja niiden aikatauluttamiseen liittyvät menettelyt o Ratatöihin liittyvä eri osapuolten perehdytys ja ohjeistus o Ratatöiden paikantaminen ja ratatyöhön liittyvien dokumenttien laatu Koulutus ja sen organisointi sekä henkilöstön pätevyydet o Millaiset koulutuskäytännöt ohjauskeskuksessa on sekä millainen on koulutuksen volyymi o Henkilöstön pätevyyksien ylläpito ja koulutusrekisterit Muutokset ohjauspalvelukeskuksen liikenteenohjausjärjestelmiin o Vaikutukset turvallisuuteen sekä henkilöstön kuormitukseen työpisteittäin o esille tulleet kehitysehdotukset järjestelmiin liittyen Ohjauspalvelukeskuksen muut merkittävimmät ajankohtaiset ja lähitulevaisuuden turvallisuuteen vaikuttavat asiat o Käynnissä olevat ja tulevat ratatyömaat, muutokset liikennöintimäärissä, ohjauspalvelukeskuksen henkilöstömuutokset ym.

16 LIIKENNEVIRASTO OHJE 16 (17) Liikenteenohjaajien haastattelu sekä ohjauskeskuksessa olevien dokumenttien tarkastelu -osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Haastatellaan liikenteenohjaajia ja alueohjaajia työpisteittäin valvontakäynnin ensimmäisen osion tulosten ja havaintojen sekä poikkeamien pohjalta Käydään läpi sattumanvaraisesti tietty määrä (esim. noin 50 kappaletta) Rt-ilmoituksia, joiden perusteella on myönnetty lupa ratatyöhön ja tarkastetaan niiden oikeellisuus (kunnossa/ei kunnossa). Tarkastettavia asioita Rt-ilmoituksissa ovat: o Ratatyömaan sijainti on ilmoitettu asianmukaisesti ja liitteenä olevan kuvan laatu on hyvä o Liikenteenkeskeyttäminen on merkitty asianmukaisesti o Työmaan suojaus on hoidettu ja merkitty ilmoitukseen o Ratatyöstä vastaavan yhteystiedot Tarkastetaan ovatko liikenteenohjaukseen liittyvät työ- ja turvallisuusohjeet saatavilla työpisteissä ja onko työpisteen liikenteenohjausalueen ratatöiden turvallisuussuunnitelmat näkyvillä ja ajan tasalla Keskustellaan erityisesti liikenneviestintään, ratatyömaiden suojaamiseen sekä paikantamiseen liittyvistä asioista Kerätään liikenteenohjaajilta kehityskohteita ohjeisiin ja järjestelmiin liittyen

17 LIIKENNEVIRASTO OHJE 17 (17) Liite 5. SUUNNITTELUN TARKASTUSKÄYNTI TILAAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT onko olemassa suunnittelutoimeksianto onko suunnitteluohjelmaan kirjattu vaatimukset riskienhallinnasta onko suunnittelijan pätevyysvaatimukset kirjattu tarjouspyyntöön ja/tai sopimukseen onko laadittu tarvittaessa turvallisuusasiakirja (tutkimus- ja mittaustyöt) PALVELUNTUOTTAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT onko suunnittelija tehnyt turvallisuussuunnitelman (tutkimus- ja mittaustyöt) onko suunnittelussa toteutettu laadunvarmistusta onko havaitut turvallisuuspoikkeamat (suunnittelupoikkeamat) dokumentoitu onko turvallisuuspoikkeamat saatettu tilaajan edustajan tietoon onko suunnitelmaselostuksessa nostettu esiin riskejä, jotka vaikuttavat aina työmaalle asti onko rakentamisenaikainen turvallisuus huomioitu tehdyissä suunnitelmissa onko maastokatselmus tehty asianmukaisesti olemassa olevien turvallisuusohjeiden mukaan ketä maastokatselmukseen on osallistunut (pätevyydet) Lisäksi tarkastetaan tilaajan ja palveluntuottajan turvallisuusdokumentit Liitteen 1 mukaisesti (soveltuvin osin)

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle

TOT 21/10. työntekijä jäi junan alle TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 21/10 Raidetta lumesta puhdistanut työntekijä jäi junan alle Kunnossapitoyrityksen työntekijä NN (50-v.) oli puhdistamassa tasoristeystä polttomoottorikäyttöisellä

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

LIISA NYROLA KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi

LIISA NYROLA KAISA KAARESOJA. Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi LIISA NYROLA KAISA KAARESOJA Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liisa Nyrölä, Kaisa Kaaresoja Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA,

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, SOPIMUS XXX-XXX 1 (15) Dnro XXXX/XXX/XXXX VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN U-SAIRAALAN KORVAAVA RAKENTAMINEN JUNARADAN PÄÄLLE TURUN KUPITTAALLA, RAKENTAMISEN AIKAA KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet VNa 205/2009 Lapin ELY-keskus 30.9.2016 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET 2 (21) SISÄLTÖ Keskeiset käsitteet 3 0 Johdanto 6 1 Turvallisuussäännöt 8 1.1 Eri osapuolten

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

RAKENTAMISEN RISKIENHALLINTA- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

RAKENTAMISEN RISKIENHALLINTA- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Rakentamisaikaa koskeva sopimus 1 (5) Liite 6 RAKENAMISEN RISKIENALLINA- JA URVALLISUUSVAAIMUKSE 1. SOIMUSKUMANIN URVALLISUUSVELVOIEE uom. OVRO Vaikutus junaliikenteeseen OVRO Vaikutus junaliikenteeseen

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus (09) 471 977 (suora)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely 1 OHJE 1 (4) Suunnittelu ja hankkeet -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa Vna 372/2011 3 TURI-järjestelmä: poikkeamahallinnan käyttöohje 20.6.2016 Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.2.2012, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi Mäntsälän

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje

Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje Työturvallisuusohje 1(12) Siltojen erikoistarkastusten työturvallisuusohje LISÄTIETOJA Risto Lappalainen Liikennevirasto puh. 029 534 3966 Liikennevirasto PL 33 puh. 029 534 3000 kirjaamo@liikennevirasto.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 Seinäjoen kaupunki, Roves Trukkiväylän alue Laatinut: 7.9.2016 Jussi Pajula, Ramboll Finland Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1 Johdanto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Sivu 1/8 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 24.3.2016 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Liikenneviraston ohjeita 6/2015 Ohje päivitetty 1.6.2016 lukien Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) Liikenneviraston ohjeita 6/2015 Ohje päivitetty 1.6.2016 lukien Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 1(8) Oulun alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Ilari Harju

Tiemerkintäpäivät Ilari Harju Tiemerkintäpäivät 2016 Ilari Harju Tiemerkintätöiden työturvallisuus ja turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet Tiemerkintäurakoiden turvallisuusohjeiden pätevyysjärjestys Turvallisuusohjeet 2015 julkaistut

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO TURVALLISUUSASIAKIRJA Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneerausurakka Vaihe: Suunnittelu Tilaaja: Laatija: Kohde: Rakennuttaja: Suunnittelija: Päätoteuttaja:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus TURVALLISUUSASIAKIRJA Urheilukentän kunnostus 2016-2017 28.4.2016 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 HANKKEEN TIEDOT... 3 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 3 1.4 RAKENNUTTAJAN

Lisätiedot

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 509 16.9.2009 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja VNa 205/ Rakennustyöt Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Sahkonkadun jatkeen rakentaminen 2016, Huittinen. 6.9.2016 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: yleinen hätänumero 112 myrkytystietokeskus

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ

YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ YRITYKSEN NIMI KUNNOSSA EI KUNNOSSA EI KOSKE YRITYSTÄ Johtajuus Yrityksessä on johtoryhmä/tiimi, jonka toiminnasta on näyttöä (pöytäkirjat) Henkilöstölle on perehdytetty yrityksen toimintatapa laatuun,

Lisätiedot

turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy

turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala Safety Advisor Oy Liikenteenohjausjärjestelmän turvallisuus Onnettomuustutkinnan näkökulmasta Matti Katajala www.safetyadvisor.fi fi matti.katajala@safetyadvisor.fi +358 44 5301230 Liikenteenohjaus ja onnettomuustutkinta

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot