Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Dnro 4259/065/ LÄHTÖKOHTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) 31.10.2011 Dnro 4259/065/2011 1 LÄHTÖKOHTA... 3 2 OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN... 3"

Transkriptio

1

2 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 LÄHTÖKOHTA OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN TOIMENPITEET TARKASTUKSEN JÄLKEEN LIITTEET... 5

3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 3 (17) 1 Lähtökohta Tämä turvallisuusohje kuvaa omavalvontaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen rata- ja tietyömailla, kunnossapitokohteissa, suunnittelussa ja rautatieliikenteen liikenteenohjauksissa. Omavalvontaa voidaan tehdä myös kolmansien osapuolien kohteissa, joissa työskennellään Liikenneviraston antamien lupien perusteella. Tällöin valvotaan lupaehtojen noudattamista. Valvontakohteiden määrä ja laatu sekä vastuuhenkilöt määritellään toimialakohtaisissa omavalvonnan vuosisuunnitelmissa. Omavalvontasuunnitelmissa voidaan antaa myös tarkempia tarkastusohjeita. Omavalvontatarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään tämän ohjeen mukaisesti. Omavalvontatarkastuksessa katsotaan erityisesti turvallisuusdokumentteja ja turvallisuuskierroksella itse turvallisuustoimintaa. Turvallisuuskierrokset tehdään kohteissa pääasiassa kertaluonteisesti, mutta tarvittaessa kierros voidaan uusia, mikäli kierroksella havaitaan merkittäviä turvallisuuspuutteita. 2 Omavalvonnan toteuttaminen Omavalvontatarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään yleensä yhdessä, mutta ne voidaan tehdä myös erillään. Johdon turvallisuuskierrokset toteutetaan myös tämän ohjeen mukaisesti, yleensä johdon turvallisuuskierros kattaa vain itse turvallisuuskierroksen. Omavalvontatarkastuksessa painotetaan erityisesti seuraavia asioita: - turvallisuusdokumentit tilaaja/urakoitsija - turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan vastuuhenkilön nimeäminen - turvallisuussuunnittelu (turvallisuusasiakirja, turvallisuussuunnitelmat) - turvallisuus- ja työpätevyydet - henkilöluettelot - perehdyttäminen (dokumentit) - aliurakoitsijoiden turvallisuuden varmistaminen (sopimukset, ohjeet, palaverikäytännöt) - ratatyöilmoitukset ja -menettelyt (mm. ratatyöstä vastaavan toiminta ja kelpoisuus) - riskienhallinta, riskienarvioinnit - ohjeet henkilönsuojainten käyttöön (riskienarviointi) - kemikaaliluettelo ja käyttöohjeet - turvallisuuteen liittyvät tarkastukset (tarkastuspöytäkirjat) - varautumissuunnittelu, -järjestelyt (suunnitelmat) - huolto- ja korjaustoimintaan liittyvät dokumentit (ohjeet) - toiminta sopimusten mukaan (tarkastukset, huoltokäynnit, viankorjaus) Turvallisuuteen liittyvien dokumenttien osalta tarkastellaan sekä tilaajan että palveluntuottajan turvallisuusdokumentteja. Samassa yhteydessä tarkastellaan sitä, että onko kohde sen turvallisuusdokumenttien (erityisesti suunnitelmat, turvallisuus- ja työohjeet) mukainen.

4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 4 (17) Turvallisuuskierroksella painotetaan erityisesti seuraavia asioita: - radan merkkien, opastimien ja turvalaitteiden määräystenmukaisuus ja yleinen kunto - pätevyydet (tarkistetaan työmaalla olevien turvallisuuspätevyydet) - henkilötunnisteen käyttö - näkyvän varoitusvaatteen käyttö - muiden henkilönsuojainten käyttö - (turvallinen) käyttäytyminen rautatiealueella/työalueella - turvamiehen nimeäminen ja toiminta - tulityöluvat, paloturvallisuus - liikenteenohjaajan nimeäminen (tieliikenne) - voimassa olevat lupamenettelyt (määräystenmukaisuus) - ratatyöstä vastaavan toiminta (asiapaperien mukana olo, ajantasaisuus, Rt- ilmoitus) - työmaan liikennejärjestelyt (tieliikenne, junaliikenne) - työkohteen suojaaminen ja erottaminen liikenteestä - kaluston turvallisuus (tarkastukset, kunto, havaittavuus, varusteet, CE-merkintä) - vaarallisten töiden suunnittelu (suunnitelmat) - eri töiden yhteensovittaminen - työhön perehdyttäminen, turvallisuustietämys - työpisteiden siisteys ja järjestys, jätteiden poistaminen - työalueen ja rata-alueen yleinen siisteys ja järjestys - radan ja muiden rakenteiden yleinen kunto - mahdolliset ilkivaltakohteet - tarvittaessa käydään läpi Liikenteen turvallisuusviraston valvontaraporteissa tarkastuskohteeseen esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ja niissä esitettyjen puutteiden korjaaminen Turvallisuuskierroksen yhteyteen voidaan järjestää kohteessa toimiville henkilöille kirjallinen turvallisuuskysely, jolla selvitetään henkilöstön turvallisuusosaamista (esimerkiksi Turvakurssin tietojen hallintaa) sekä työkohteeseen perehdyttämisen antamista (työkohteen turvallisuusohjeet). Kyselylomake on joko Turva-kurssin koe tai vastaava toimialakohtainen kyselylomake. Turvallisuuskyselyyn ei vastata nimellä. Henkilöstön turvallisuustietämystä voidaan kartoittaa myös heitä haastattelemalla. Toimialakohtaisissa omavalvontasuunnitelmissa päätetään turvallisuuskyselyn toteuttamisesta ja sen sisällöstä. Omavalvontatarkastuksessa turvallisuusdokumenttien tarkastus tehdään liitteen 1 mukaisesti. 3 Toimenpiteet tarkastuksen jälkeen Omavalvontakäynnistä laaditaan muistio. Muistion laadinnasta huolehtii valvontakäynnin vastuuhenkilö. Muistion allekirjoittaa vastuuhenkilö. Hän vastaa muistion jakelusta. Kopio muistiosta toimitetaan toimialan turvallisuusvastaavalle, rautatietoimintojen turvallisuuspäällikölle ja itse valvontakohteelle. Toimialan turvallisuusvastaavat arkistoivat muistiot turvallisuusraporttien ja turvalliskertomuksen laadintaa varten. Omavalvontatarkastuksien tulokset raportoidaan toimialakohtaisissa tur-

5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 5 (17) vallisuusraporteissa. Rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö raportoi omavalvonnan toteuttamisesta ja sen keskeisistä tuloksista viraston puolivuotisraporteissa, joka toimitetaan myös Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tulokset käsitellään omavalvonnan kohteen osapuolien kanssa. Tästä huolehtii kohteesta vastaava Liikenneviraston toimintayksikkö. 4 Liitteet Liite 1. Turvallisuusdokumenttien tarkastus Liite 2. Työmaakierros Liite 3. Omavalvontatarkastuskierros radan merkit, opastimet, turvalaitteet, tasoristeykset ja VAK-ratapihat Liite 4. Rautatieliikenteenohjauksen tarkastuskäynti Liite 5. Suunnittelun tarkastuskäynti

6 LIIKENNEVIRASTO OHJE 6 (17) Liite 1. TURVALLISUUSDOKUMENTTIEN TARKASTUS TILAAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT turvallisuusasiakirja o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko huomioitu työturvallisuusmääräysten vaatimukset (VNa 205/ ) o onko päivitykset tehty tarvittaessa o liittykö riskienarviointi laadintaan (Liikenneviraston ohjeen mukaisesti) o onko turvallisuusasiakirja kohdekohtainen o onko jakelu tehty palveluntuottajille ja suunnittelijoille turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet o onko laadittu Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko käytetty Liikenneviraston menettelyä asiakirjojen laadinnassa (onko käytössä yleinen asiakirja tai vastaava) o onko erillisiä asiakirjoja tai kohdekohtaisia vaatimuksia o onko päivitykset tehty tarvittaessa o onko asiakirjojen jakelu hoidettu riskienhallinta o onko l riskienhallinta toteutettu ja järjestetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko käytetty Liikenneviraston menettelyä riskienarvioinnissa o onko kokonaisvaltainen riskienhallinta ajan tasalla o onko turvallisuusriskien tunnistaminen tehty (myös turvallisuustoimenpiteet) o onko YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta ajan tasalla (vaararekisterin pitäminen) o ovatko riskienarvioinnit ajan tasalla turvallisuuspoikkeamien hallinta o onko olemassa poikkeamarekisteri Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti o onko turvallisuuspoikkeamien tutkinta ja selvittely tehty (myös toimenpiteet) o onko turvallisuuspoikkeamista laadittu raportit ja toimitettu toimialan turvallisuusvastaavalle o onko tapaturmataajuustiedot selvitetty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti Tilaajan turvallisuusvalvonta o onko turvallisuuskoordinaattori nimetty (dokumentti) o miten tilaajan turvallisuusvalvonta on järjestetty (dokumentit, ohjeet) o kuinka turvallisuustehtävät on kuvattu rakennuttajakonsultin, muun valvontaorganisaation tai suunnittelijan sopimuksissa o miten turvallisuuteen liittyvät reklamaatiot ja huomautukset on hoidettu o kuinka turvallisuus ja riskienhallinta ovat olleet mukana tilaajan vetämissä kokouksissa ja palavereissa o kuinka käytännön valvontaa turvallisuusasioiden suhteen on tehty työmaalla, työpaikalla tai muissa työkohteissa (reklamaatiot, huomautukset, merkinnät työmaapäiväkirjaan/- pöytäkirjoihin) o miten turvallisuus- ja riskienhallinta on mukana kokousten ja palaverien asialistoilla

7 LIIKENNEVIRASTO OHJE 7 (17) o kuinka turvallisuuteen liittyvä yhteensovittaminen on hoidettu (ratatyöpalaverit, työmaakokoukset) Turvallisuusasiakirja, menettelyohjeet, turvallisuussäännöt ja muut mahdolliset tilaajan turvallisuusdokumentit toimitetaan tarvittaessa tarkastuksen vastuuhenkilölle vähintään viikkoa ennen valvontakäyntiä. PALVELUNTUOTTAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT Turvallisuussuunnittelu turvallisuussuunnitelma o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko laadittu työturvallisuusmääräysten mukaan (VNa 205/ ) o onko kohdekohtainen asiakirja o onko virheellisiä tietoja/vanhentuneita tietoja o onko pidetty ajan tasalla (kuinka päivitetty) o liittyykö riskienarviointi sen laadintaan työmaasuunnitelma o onko laadittu Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko laadittu työturvallisuusmääräysten mukaan (VNa 205/ ) o onko pidetty ajan tasalla (kuinka päivitetty) o liittyykö riskienarviointi sen laadintaan (Liikenneviraston ohjeen mukaan) onko riskienarvioinnit tehty Liikenneviraston riskienarviointiohjeiden mukaisesti o onko työturvallisuus huomioitu o onko liikenneturvallisuus huomioitu o onko rautatieturvallisuus huomioitu o miten riskienarviointi on laadittu (onko kohdekohtainen) o onko riskienarviointeja päivitetty vaarallisten töiden suunnitelmat o ovatko vaaralliset työt ja työvaiheet selvitetty luotettavasti o onko vaarallisista töistä tehty suunnitelmat Liikenneviraston turvallisuusohjeen mukaisesti o onko suunnitelmien laadinnassa otettu huomioon työturvallisuusmääräykset (varsinkin VNa 205/ ja sen liite 2) o onko suunnitelmien laadinnassa otettu huomioon rautatieturvallisuuteen liittyvät vaatimukset (TURO) o onko suunnitelmia päivitetty tarvittaessa o miten eri palveluntuottajien töiden suunnitelmat on yhteen sovitettu (yhteistyö ja tiedonkulku) räjäytystyöt o onko laadittu turvallisuussuunnitelma (Vna 644/ ) o onko laadittu räjäytyssuunnitelma (Vna 644/ ) o onko turvallisuussuunnitelman toteutumista seurattu ((Vna 644/ ) o onko peittämisen tarve arvioitu (Vna 644/ ) o onko räjäytystöistä tehty merkintä tarvittaessa ennakkoilmoitusjärjestelmään o onko räjäytystöistä tehty merkintä Rt-ilmoitukseen

8 LIIKENNEVIRASTO OHJE 8 (17) tulityöt o onko olemassa tulitöiden valvontasuunnitelma (yritys- tai työmaakohtainen) o onko annettu tulityöluvat asianmukaisesti o tulitöiden vaara-alue (7 m), kuinka VAK-kuljetukset on otettu huomioon o onko tulitöistä merkinnät tarvittaessa Rt-ilmoituksissa työnaikaiset liikenteenjärjestelyt o onko tieliikenteen osalta tehty liikenteenohjaussuunnitelmat o ovatko ajan tasalla, miten päivitetty o onko liikenteenohjaussuunnitelmat hyväksytetty tienpitäjällä (tarvittaessa) o onko suunnitelmat tehty soveltaen Liikenneviraston ohjeita o onko tiedottaminen tietöistä hoidettu o ovatko tilapäiset nopeusrajoitukset dokumentoitu asianmukaisesti o miten liikenteenohjaajat on perehdytetty ja nimetty Turvallisuusseuranta ovatko työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset pidetty o onko MVR-mittauspöytäkirjat tehty viikoittain o onko tarkastuksissa havaitut puutteet korjattu (korjauskuittaukset) o onko sama puute toistunut viikoittain o mikä on mittausten taso (indeksi) o onko viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehty jollain muulla menettelyllä työkoneiden ja -välineiden vastaanottotarkastukset o onko työkoneille ja -laitteille tehty vastaanottotarkastus (pöytäkirjat) o miten koneturvallisuus on otettu huomioon (CE-merkintä) o radalla liikkuvien koneiden erityiset tarkastusvaatimukset ja -menettelyt telineiden käyttöönottotarkastukset o onko käytössä oleville telineille tehty käyttöönottotarkastukset (pöytäkirjat) o onko huomioitu Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeet (tarkastuskäytäntö maadoitukset) nostokaluston käyttöönottotarkastukset o onko nostokalustolle tehty käyttöönottotarkastukset (pöytäkirjat) o onko huomioitu Liikenneviraston sähköturvallisuusohjeet (tarkastuskäytäntö) Perehdyttäminen ja pätevyydet onko ajan tasalla oleva luettelo työntekijöistä ovatko luettelossa tiedot perehdyttämisestä ja pätevyyksistä onko pidetty perehdyttämistilaisuuksia tai annettu turvallisuuskoulutusta miten tarvittavat turvallisuus- ja työpätevyydet on selvitetty onko turvallisuuspätevyydet hoidettu asianmukaisesti onko työpätevyydet hoidettu asianmukaisesti onko kelpoisuusvaatimukset hoidettu asianmukaisesti (liikenneturvallisuustehtävät) Turvallisuusjohtaminen onko nimetty tarvittavat turvallisuuden vastuuhenkilöt o päätoteuttajan vastuuhenkilö

9 LIIKENNEVIRASTO OHJE 9 (17) o urakoitsijan vastuunalaiset henkilöt o ratatyöstä vastaava o liikenteenohjaaja o työsuojelupäällikkö o sähköturvallisuus o muut tarvittavat vastuuhenkilöt onko päätoteuttajan taholta laadittu turvallisuusohjeet/-säännöt miten turvallisuusasioita on käsitelty kokouksissa ja palavereissa kuinka turvallisuuspoikkeamien tilastointi ja käsittely on hoidettu kuinka henkilöiden kulunvalvontaa on hoidettu o kulkulupakäytäntö o henkilöntunniste/henkilökortti miten työmaapäiväkirjan laadinta on järjestetty o päiväkirjan säännöllinen täyttäminen o turvallisuuteen liittyvät kirjaukset Nosturien ja rakennustelineiden käyttö rautatiealueella onko nostot suunniteltu kirjallisesti onko nosturin käytölle haettu lupa käytönjohtajalta onko Liikenneviraston edustaja tehnyt käyttöönottotarkastuksen miten maadoitukset on hoidettu Ennakkosuunnitelma ja -ilmoitus onko junaliikenteeseen vaikutettavat ratatyöt ilmoitettu liikenteenohjaukseen asianmukaisesti ja ajoissa onko ratatöistä laadittu kirjalliset ennakkosuunnitelmat onko työalueen rajat määritelty onko työn aiheuttamat riskit arvioitu liikennöinnille ja itse työlle onko ennalta suunnitelluista ratatöistä tehty merkinnät ennakkoilmoitusjärjestelmään onko ennakkoilmoitusten tietojen oikeellisuus tarkastettu ovatko ratatyöstä vastaavalla käytössä reittilistat Ratatyöilmoitus onko ratatyöstä tehty Rt-ilmoitus onko Rt-ilmoitukset annettu asianmukaisesti (ajankohta, ilmoituksen tekijän perehtyneisyys) kuinka ratatyöstä vastaava tarkistanut Rt-ilmoituksen tiedot ennen ratatyöluvan pyytämistä onko ratatöihin ollut liikenteenohjauksen lupa onko toimittu Liikenneviraston viestintäohjeen mukaan onko ratatyön yksilöivä tunnus ollut käytössä (voimassaoloaika) ovatko nopeusrajoitustiedot ilmoitettu Rt-ilmoituksessa Ratatyö liikenteenohjauksen ulkopuolisella alueella onko ratatyö suojattu asianmukaisesti millaista suojausta on käytetty onko asetettu nopeusrajoitus (enintään 20 km/h)

10 LIIKENNEVIRASTO OHJE 10 (17) Työaikainen menettelyohje onko turvalaitokseen kytkemättömien ratarakenteiden ja turvalaitteiden käytöstä laadittu työnaikainen menettelyohje onko ohjeessa kuvattu siinä vaadittavat asiat (TURO ) Ilmoitukset sähkötöistä ovatko ilmoitukset sähkötöistä tehty käytönjohtajalle (yli 1 kv)

11 LIIKENNEVIRASTO OHJE 11 (17) Liite 2. TYÖMAAKIERROS Työmaan yleiset järjestelyt työmaa työmaasuunnitelman mukainen työmaan liikennejärjestelyt suunnitelmien mukaiset työmaan yleinen järjestys ja siisteys työmaatiet, jalankulkureitit autojen pysäköinti varastopaikkojen järjestys jätehuolto, jätepisteet, lajittelu paloturvallisuus o tulityöpisteet o alkusammuttimet o pelastustiet työmaan valaistus työmaan sähköistys, työmaakeskukset materiaalien ja rakenteiden maadoittaminen rautatiealueella työmaan valaistus, myös junaliikenteen kannalta (häikäisy) kaasupullojen säilytys Vaaralliset työt työkohteen ja rautatieliikenteen erottaminen toisistaan työkohteen ja tieliikenteen erottaminen toisistaan putoamissuojaus kaivantojen turvallisuus o tuenta o muussa tapauksessa luotettava selvitys nostot o nostopaikat o nostoreitit (sähkörata) o nostoapuvälineiden kunto Työmaan kalusto tarkastusten tekeminen o tarkastusten laatu o tarkastus sähköradalla työskenteleville koneille (korkeusulottuma yli 3,9 m) työkoneiden havaittavuus o työkoneen valaisimet (valot) o varoitusvalaisimet o peruutushälytin o muut varoituslaitteet o väritys

12 LIIKENNEVIRASTO OHJE 12 (17) o äärikulmien merkintä heijastavilla materiaaleilla työkoneiden alkusammuttimet ja ensiapupakkaukset työkoneiden rajoittimet (nostokorkeuden rajoitin sähköradalla) työkoneiden maadoittaminen (sähkörata) varoituskilpi (sähkörata) katsastukset (ratatyökoneet) työkoneen nouseminen radalle työkoneiden liikkuminen raiteilla (akselinlaskentalaitteiden huomioiminen) Työntekijöiden varustus varoitusvaatetus o laatu ja kunto muu henkilökohtaiset suojaimet o määräysten mukaisuus o työmaan ohjeistuksen mukaisuus henkilöntunniste Turvamies ja liikenteenohjaaja pätevyydet varustus tehtävään määrääminen (T-miehellä nimeämisasiakirja) nopeusrajoitusvaatimus turvamiestoiminnan laatu Turvallisuuskäyttäytyminen työskentely työmaa-alueella liikkuminen ATU:n sisällä puhelimen käyttö

13 LIIKENNEVIRASTO OHJE 13 (17) Liite 3. Omavalvontatarkastuskierros radan merkit, opastimet, turvalaitteet, tasoristeykset ja VAK-ratapihat Radan merkkien, opastimien ja turvalaitteiden osalta tehdään tarkastuksia yleensä osana turvallisuuskierrosta. Tarkastus voidaan kuitenkin tehdä omana tarkastuksena, esimerkiksi tarkastetaan jonkin rataosa siihen kohdistuneen hankkeen valmistuttua. Tasoristeysten ja VAK-ratapihojen osalta tarkastukset tehdään yleensä erillisenä tarkastuksena. Tarkastuskierroksilla tarkastetaan silmämääräisesti kohteiden määräystenmukaisuutta ja yleistä kuntoa. Tarkastuksessa havaitut puutteet ja muut korjaustarpeet kirjataan tarkastusmuistioon. Tarkastuskierroksella selvitetään myös kuinka kohteeseen liittyvät Liikenteen turvallisuusviraston valvontaraporteissa esitetyt puutteet on korjattu ja niissä esitetyt toimenpiteet on toteutettu. Tarkastuskierros tehdään yleensä liikenteenohjauksen luvalla, mutta joissain tapauksissa voidaan käyttää turvamiesmenettelyä Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) mukaisesti. Tarkastuskierros tehdään rautatietoimintojen turvallisuuspäällikön tai kunnossapito-toimialan turvallisuusvastaavan vetämänä: Tarkastuksessa on aina mukana alueen kunnossapidon aluepäällikkö. Tarkastuskierroksessa tarkastetaan myös kohteeseen liittyvän kunnossapidon toteutuminen kunnossapidon tuottamien tarkastus- ja valvontaraporttien pohjalta. Tarkastuksessa tarkastetaan, että kohteeseen liittyvät puutteellisuudet tai turvallisuutta uhkaavat viat on korjattu asianmukaisesti. Radan merkit Radan merkkien osalta tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunt0, kuten merkkien puhtaus, värien kirkkaus ja heijastavan pintamateriaalin kunto. Samalla tarkastetaan merkkien pystytyksen suoruus, oikea sijainti (korkeus, etäisyys ATU:sta) ja merkkien havaittavuus (näkemäesteet). Radan merkkien osalta tarkastetaan myös niiden määräystenmukaisuus. Tietyissä rajatuissa kohteissa tarkastetaan vielä, että merkkien asettaminen ja sijoittelu vastaa sitä koskevia suunnitelmia. Tarkastuksessa arvioidaan myös merkkien tulevaa vaihtotarvetta. Opastimet Opastimien osalta tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunto. Opastimien osalta tarkastetaan myös tarvittaessa niiden oikea sijoittelu ja etäisyys ATU:sta. Lisäksi tarkastetaan niiden havaittavuus (näkemäesteet). Opastimien osalta tarkastetaan myös niiden kulkuteiden ja työtasojen kunto ja määräystenmukaisuus (putoamissuojaus, turvaköyden kiinnityspisteet) sekä nostoja helpottavat rakenteet. Lisäksi tarkastetaan, että opastimessa mainitut tiedot (tunnus) ovat yhteneväiset suunnitelmiin (piirustukset). Epäselvissä tapauksissa selvitetään myös opastimien tiedot liikenteenohjauksessa. Turvalaitteet Turvalaitteiden osalta tarkastetaan niiden dokumenttien ajan tasalla olo ja oikeellisuus ja että onko tarvittavat ohjeet tehty (käyttöohjeet, huolto-ohjeet, turvallisuusohjeet). Turvalaitteiden osalta tarkastetaan myös yhtey-

14 LIIKENNEVIRASTO OHJE 14 (17) det liikenteenohjaukseen (merkinnät, näytöt). Lisäksi tarkastetaan turvalaitteisiin kohdistuneiden vikojen ja häiriöiden korjaustilanne. Samoin tarkastetaan mitä turvalaitteisiin liittyneiden turvallisuuspoikkeamien käsittely on edennyt (myös parannusehdotusten toteuttaminen). Samoin tarkastetaan turvalaitetilojen kulunvalvonta, murto- ja palosuojaus sekä hälytys- ja valvontajärjestelyt. Tasoristeykset Tasoristeysten osalta tehdään rataosakohtaisia katselmuksia. Katselmuksessa tarkastetaan tasoristeyksen näkemien kunto (kasvillisuus, muut näkemäesteet). Samalla tarkastetaan tasoristeysten merkkien määräystenmukaisuus, myös tieliikenteen kannalta. Varoituslaitosten osalta tarkastetaan niiden käyttöohjeiden ajantasaisuus. Lisäksi tarkastetaan laitetilojen lukinnat ja järjestelyt tuhotöiden varalta (kameravalvonta, lukinnat, läpivientien suojaus). Samoin tarkastetaan tasoristeyksen kunto tieliikenteen kannalta (odotustasanne, tasoristeyksen kansi) sekä kunnossapidon tila tarkastushetkellä (liukkaudentorjunta, polanteet). Jos tasoristeyksessä on tapahtunut onnettomuuksia, niin tarkastetaan turvallisuusviranomaisten antamat suosituksien toteuttaminen. VAK-ratapihat VAK-ratapihoilla tehdään vuosittain yhdessä operaattorien kanssa VAK-ratapihatarkastukset. Tällöin tarkastetaan turvallisuusselvitysten ja sisäisten pelastussuunnitelmien ajan tasalla olo ja toimivuus. Lisäksi tarkastetaan pelastusjärjestelyjen toimivuus ja suunnitelmienmukaisuus itse ratapihalla (sammutusjärjestelyt, sammutusvesilinjat, alkusammutuskalusto, vaarallisten aineiden vuotojen torjunta, hälytys- ja valvontalaitteet, kameravalvonta). Tarkastuskierroksessa kiinnitetään huomiota myös ratapihan infran kuntoon ja turvallisuuteen, kuten valaistus, kulkuteiden kunto, raiteiden kunto, jätemateriaalin poisto, kasvillisuus, opastimien ja merkkien näkyvyys ja kunto sekä ympäristön tila (kemikaalipäästöt), pohjaveden suojaukset sekä tuulipussien yms. kunto. Tarkastuksessa käydään läpi myös ratapihalla tapahtuneet VAK-onnettomuudet ja niiden pohjalta laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi käydään läpi ratapihalla pidettyjen harjoitusten pohjalta laadittujen toimenpide-ehdotusten ja suositusten sekä johtopäätösten huomioonottaminen ja toteuttaminen. Samoin käydään läpi turvallisuus- ja pelastusviranomaisten suorittamien valvonta- ja tarkastuskäyntien suositukset ja toimenpidevaatimukset sekä niiden pohjalta päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

15 LIIKENNEVIRASTO OHJE 15 (17) Liite 4. RAUTATIELIIKENTEENOHJAUKSEN TARKASTUSKÄYNTI Tarkastuskäynti rautatieliikenteenohjaukseen muodostuu yleensä kahdesta osasta: Ensimmäisessä osassa käydään läpi ohjauskeskuksen yleinen turvallisuustilanne sekä turvallisuuden valvontaan ja -kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja käytännöt. Tämä osio tehdään ohjauskeskuksen esimiesportaan tms. kanssa. Toisessa osassa tehdään turvallisuusvalvontaa liikenteenohjaajia haastatellen ja heidän käytössä olevia dokumentteja tarkastellen. Tämä osio tehdään liikenteenohjaustiloissa. Ohjauskeskuksen yleinen turvallisuustilanne sekä turvallisuuden valvonta ja kehittäminen -osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Ohjauspalvelukeskuksen kulkuteiden turvaamisvirheet (turvallisuutta vaarantavat) sekä muut liikenteenohjauksen toimintaan liittyvät turvallisuuspoikkeamat vähintään vuoden ajalta o Tavoite vs. toteutuma eli turvallisuusmittarit, turvallisuuspoikkeamien käsittelyprosessi, yksittäisten tapausten tutkintaraportit, tapausten perusteella annetut kehitysehdotukset ja niiden toteutuminen, johtopäätökset tapausten perusteella ja tehdyt muutokset toimintaan Esimiesvalvonta ja muu turvallisuusvalvonta o Vuosittainen valvontasuunnitelma ja sen toteutuminen, keskustelu valvonnan painopisteistä, keskeiset havainnot valvonnan perusteella, ohjauspalvelukeskuksen valvontaraportit ja niiden yhteenveto Keskustelu turvallisuuteen liittyvistä dokumenteista ja ohjeista o dokumentteja ovat mm. rautatieliikenteen ohjauksen käsikirja, muut Liikenneviraston ohjeet liikenteenohjaukselle, liikenteenohjauksen varautumissuunnitelmat, liikenteenohjauksen hälytyskaaviot, ratatyön ja liikenteenohjauksen rajapintaan liittyvät ohjeet, pelastussuunnitelma, ratatyömaiden turvallissuunnitelmat, suunnitelmat häiriötilanteiden hoitoon, suunnitelmat erityistilanteisiin (esim. lumityöhjeet) o Millaisia vaikutuksia ohjemuutoksilla on ollut liikenteenohjaukseen sekä millaisia turvallisuusvaikutuksia muutokset ovat aiheuttaneet o Kehittämiskohteet ohjeisiin ja dokumentteihin Ratatöihin liittyvät turvallisuuskysymykset o Ratatyömaiden turvallisuussuunnitelmien laatu ja ajantasaisuus o Ratatöiden organisointiin ja niiden aikatauluttamiseen liittyvät menettelyt o Ratatöihin liittyvä eri osapuolten perehdytys ja ohjeistus o Ratatöiden paikantaminen ja ratatyöhön liittyvien dokumenttien laatu Koulutus ja sen organisointi sekä henkilöstön pätevyydet o Millaiset koulutuskäytännöt ohjauskeskuksessa on sekä millainen on koulutuksen volyymi o Henkilöstön pätevyyksien ylläpito ja koulutusrekisterit Muutokset ohjauspalvelukeskuksen liikenteenohjausjärjestelmiin o Vaikutukset turvallisuuteen sekä henkilöstön kuormitukseen työpisteittäin o esille tulleet kehitysehdotukset järjestelmiin liittyen Ohjauspalvelukeskuksen muut merkittävimmät ajankohtaiset ja lähitulevaisuuden turvallisuuteen vaikuttavat asiat o Käynnissä olevat ja tulevat ratatyömaat, muutokset liikennöintimäärissä, ohjauspalvelukeskuksen henkilöstömuutokset ym.

16 LIIKENNEVIRASTO OHJE 16 (17) Liikenteenohjaajien haastattelu sekä ohjauskeskuksessa olevien dokumenttien tarkastelu -osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita: Haastatellaan liikenteenohjaajia ja alueohjaajia työpisteittäin valvontakäynnin ensimmäisen osion tulosten ja havaintojen sekä poikkeamien pohjalta Käydään läpi sattumanvaraisesti tietty määrä (esim. noin 50 kappaletta) Rt-ilmoituksia, joiden perusteella on myönnetty lupa ratatyöhön ja tarkastetaan niiden oikeellisuus (kunnossa/ei kunnossa). Tarkastettavia asioita Rt-ilmoituksissa ovat: o Ratatyömaan sijainti on ilmoitettu asianmukaisesti ja liitteenä olevan kuvan laatu on hyvä o Liikenteenkeskeyttäminen on merkitty asianmukaisesti o Työmaan suojaus on hoidettu ja merkitty ilmoitukseen o Ratatyöstä vastaavan yhteystiedot Tarkastetaan ovatko liikenteenohjaukseen liittyvät työ- ja turvallisuusohjeet saatavilla työpisteissä ja onko työpisteen liikenteenohjausalueen ratatöiden turvallisuussuunnitelmat näkyvillä ja ajan tasalla Keskustellaan erityisesti liikenneviestintään, ratatyömaiden suojaamiseen sekä paikantamiseen liittyvistä asioista Kerätään liikenteenohjaajilta kehityskohteita ohjeisiin ja järjestelmiin liittyen

17 LIIKENNEVIRASTO OHJE 17 (17) Liite 5. SUUNNITTELUN TARKASTUSKÄYNTI TILAAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT onko olemassa suunnittelutoimeksianto onko suunnitteluohjelmaan kirjattu vaatimukset riskienhallinnasta onko suunnittelijan pätevyysvaatimukset kirjattu tarjouspyyntöön ja/tai sopimukseen onko laadittu tarvittaessa turvallisuusasiakirja (tutkimus- ja mittaustyöt) PALVELUNTUOTTAJAN TURVALLISUUSDOKUMENTIT onko suunnittelija tehnyt turvallisuussuunnitelman (tutkimus- ja mittaustyöt) onko suunnittelussa toteutettu laadunvarmistusta onko havaitut turvallisuuspoikkeamat (suunnittelupoikkeamat) dokumentoitu onko turvallisuuspoikkeamat saatettu tilaajan edustajan tietoon onko suunnitelmaselostuksessa nostettu esiin riskejä, jotka vaikuttavat aina työmaalle asti onko rakentamisenaikainen turvallisuus huomioitu tehdyissä suunnitelmissa onko maastokatselmus tehty asianmukaisesti olemassa olevien turvallisuusohjeiden mukaan ketä maastokatselmukseen on osallistunut (pätevyydet) Lisäksi tarkastetaan tilaajan ja palveluntuottajan turvallisuusdokumentit Liitteen 1 mukaisesti (soveltuvin osin)

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ...

1 YLEISTÄ... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 7 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN PÄÄTTYMISTÄ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSVAATIMUKSET PALVELUNTUOTTAJILLE... 3 3 TURVALLISUUSOSAAMISEN VARMISTAMINEN... 4 4 TOIMENPITEET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA... 4 5

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt Rakennustyömaan kestävät käytännöt Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Yritys: RTA-YHTIÖT Päivitetty: 16.1.2015 Maarakennusliike Raimo T.A Virtanen Oy Maarakennus Rasimus Oy Hyväksyi: Nina Lindström 1 RTA-YHTIÖT, Toimintakäsikirja 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 7/2001 Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI Kirsi Levä Susanna Ritola Helsinki 2001 Mikä Turvatekniikan keskus on ja mitä se tekee? Turvatekniikan keskus

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot