tilastotiedotus statistisk rapport

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tilastotiedotus statistisk rapport"

Transkriptio

1 tilasttiedtus statistisk rapprt Tilastkeskus Statistikctral Ctral Statistical ffice f Finland Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datu Marja-Lea Karjalain (90) ISSN Tilastni-!;:t Statistiin, et Sarja ja nr - Serie ch nr LI 198:21 LIIKENNE SAMFÄRDSEL MAJITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ 198, tukkuu INKVARTERINGSANLÄGGNIMGARNAS BELÄGGNING 198, aj UTILIZATIN F AMDATIN CAPACITY IN 198, May Ju lk a ista e ssa tässä tiedtteessa annettuja tietja pyydetään lähteä ainitse aan Tilastkeskus. JA K A JA : Valtin painatuskeskus, PL Helsinki 10 Puhelin /tilaukset Käteis yynti, Annankatu W 12/ 7 8 / a d s Var gd ange Statistikctral s källa vid ätergivande av uppgifter ur dna rapprt. DISTRIBUTR: Sta te n s tryckerictral, PB H elsingfrs 10 Telefn /beställningar Kntantförsäljning, Annegatan 44. W h quting data fr th is reprt the Ctral Sta tistical ffice f Finland shuld be giv as surce. DISTRIBUTIN: Gvern t Printing Ctre, P..B. 516, SF-1 H ELSIN KI 10, Finland Phne Cash sale : Annankatu 44.

2 - 1 - MAJITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ TUKKUUSSA 198 Majitustilast kuvaa ajitustiintaa niissä ajitusliikkeissä, jilla n asetuks (Asetus ajitus- ja ravitseusliikkeistä 502/69) edellyttää elinkeinlupa ajitustiinnan harjittaise. Huattava sa ajitustiintaa jää tilastn ulkpulelle, esi. useiat lakylät ja retkeilyajat, lähes kaikki leirintäalueet sekä yöajat. Majitustilast tutetaan uudistettuna vud 198 alusta lähti. Uudistusta ja lasktatapaa n selstettu taikuun tietj yhteydessä (tilasttiedte LI 198:14) sekä käsitteitä ja ääriteliä tilasttiedtteessa "Majitusliikkeid kapasiteetti 198" (LI 198:1). Majitusliikkeissä tukkuussa 198 tapahtuneista yöpyisistä li ulkaalaist yöpyisiä 27 % (v %). Yöpyist kknaisäärästä li htelli suus 90 % (v %), kun taas ulkaalaist yöpyisistä tuli htelli salle 96 % (v %). Kapasiteetin käyttöaste li kk aan salta 52. Laskutavan uutksesta jhtu käyttöaste ei le vertailukelpin aikaisepi vusi vastaaviin lukuihin. Peittävyysprstti vaihtelut vivat heiktää jnkin verran etkin lääneittäist lukuj vertailukelpisuutta. INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I MAJ 198 Inkvarteringsstatistik beskriver inkvarteringsverksahet vid de inkvarteringsanläggningar s ligt förrdning (Förrdning härbärgerings- ch förplägnadsrörelser 502/69) har tillständ att bedriva inkvarteringsrörelse. En str del av inkvarteringsverksahet blir utanför dna statistik, t.ex. de flesta seesterbyar ch vandrarhe, sl gtt s alla capingplatser sat natthärbärg. Frln ch ed början av 198 har inkvarteringsstatistik förnyats. I saband ed uppgifterna för januari har förnyels ch beräkningsgrunder redgjrts för (statistisk rapprt LI 198:14). För begrepp ch definitiner har redgjrts i statistisk rapprt "Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 198 (LI 198:1). I aj 198 svarade utlänningar för 27 prct (28 % 1982) av övernattningarna ps inkvarteringsanläggningarna. Av det ttala antalet övernattningar skedde 90 prct ( 89 % 1982) pl htell, edan utlänningars övernattningar tili 96 prct skedde pä htell (94 % 1982). I hela landet var beläggningsgrad 52 prct. Pä grund av det ändrade beräkningsättet är beläggningsgrad inte jäförbar ed uppgifterna för tidigare Ir. Variatinerna i täckningsprcterna kan cksä i nägn än inska jäförbarhet, i synnerhet för uppgifterna länsvis.

3 1 Ml «~ 5 «4 -J 0 M ac K : te- te» * -J QC r tn N ' n - tn s te-»g cg n 0 * M a g -J «n0 n tn - t N cg cg P * ' f " f tn H c c c c g * h» Z > > LL > U i -J Ui -J 0 : te» «ec a. t «0 -J -J t Z te- t -J -J «J -J.J LL LU 't «tn 0» P- h» 0» P r tn r * CL 0. h*» H te» H» te» M tn - * M cg cg P >* tn te» CL 0 0 ' f 0» ^ > > te» te- te» > i U. 1 - M te- at a. M qc - ), _J t NÚ * ' g» 0» * P -» u S 0 c tn * ' 0» - * te- te ^ 0 te» M -Ä a te» * ' «0 - * ' t 0 cg h g *g»g M cg n 0 0 i Z a i cg -g Q N* H* *-* a i 1 tu H* f 0 - J t Q *- te- Z -J i te» a i 0 ac. Q Z *-4 * -J t > *C > K te» 7* te- tn 0»g cg ' c -g ^ tn - 0»g te- si - j Z *-«a»g gd tn tn sf * «G a 0 - * Z Z Z D Z ^ 4 te» ««Z -J W Z t t tesi * g t-»g : t > -J -J 0 t te- te» Z M * *- -4 Ml te» 1 LJ te» «t i te 0 Û, CL l ca i i Z * i si i U > Z * M H» i * Si S * -g -J _J M! te- Z -J -J Z * -J Z ' ' P- te» ' 4* 0'0',*'0'c' * Cte»» g>te-* 41N N ^ te» -«fr tn.-4 ' * ' ' ' ' ' ' ' > uu Z s i -J ^ Z H H P - j te» 0 t 1 0 t ai 0 Z t r ' «g f 0 0 rn pn 0 eg * > ' >a* 0 gj ' n c ' g ' 0 0 >» 0 * ai * ai 0»M»g > a a P r ' ^g te > cl a 0 a LL g 0 LL t ai t i J U J gs N r 0 c te «P ' eg in -J i te» g ' ' a in P- a te- te a a ' *M CC Si 1- Si > > te- Z -g te _J * Z te î i»g c - > M te» te- te» te»» te» a 1 M -g í»g M t 1 CJ c 0 ' sf te- a ' 'f in 0 ' 0 te 0 t ' 0 ' ' ^ ' ' ' ' 0 0* ' 0 ' te * tef te* 0 a. a CL -g»g te- a 0 -J 0 >»» «k I si i * i *»g > te- i te- t te* > 0 M te»»g e :»g ^J ai Z t te Z i _J Z _J LU te» ^ 0 in cg cg in s» te» a n «te Q_ ei Z»g 0 > te» te* te* Si te Z 0 * 0 ' ' ' 0 * ' c ' ' a ' 0 ' t Z uj «a Z * 4 *-4 Z Ü te» Û. te- U -J Z t ai LJ t t -J t te- > tu C M4 * cc *J te» Z 0 -J Z a ci i 0 Z a sí LL Ü 0 t «Ï te- t ai ai te r C a t ai t te» M» LU u. -J ai UI te- *-4 GÏ > 0 Z te 0 CÛ t 1 «J Z te te» Ml S 0 _1 t Z t i Z gf /» LU Li -J Z -J n 0 ri.j t -J te- LU r tg 1 ai > QC > ai CC I Z te a. a _ j at V Ql ai t et ai c _» tet t a. tu 1»g & > Z t 1 0 a Z tu >> t 0 Z si T 1 si * 0 uj a 1 Si > Z Z H- >- 1 1 > - j * > Z te* f-4 Z I * g t Z t 1 «1 U te :»g Z Z t 1 u tg a 1 t te* Z»g uj i*g Ml Sii te- 2 > LU UU LU LU tu Si CL * (/) D M 0 -J J LJ i :r Z Q ei > Si a t J Û- si 0 LU» ««cc «> gg 0 te- CL te Cl -J - j a te- si Z a * > -J *

4 *H ' st tn fp- M 4- ' >» M H» M *>» M H»» H «k *»4 Ui 4* 4* ph N ' PH P» H> M ph 1 1 CD MH I ih tn c LU Z P-> Z Z 4 U 4 L> ' ' ' ' (M ph tn s *H -J r* M s CD tn ' D h- PH LU -J p- M st st P* tn es tn -J t fh «H ' 4- st ph»4 ^ J H h P- M ph Q lij Q ' t c0 I Ï > h H ph tn 4* PM N ' ' tn c Z 1 tn ph ph - t fn c 4 CL 4- n «4 H. a. ' ph ph n -j -j -J u PH u. ll h» x 0 1 H*» 0> H fm. ph ' n s0 ' ' ' 1 «M ' ' N s t M s tn ph tn»h -J Ui i -J CD Z ' PH ' tn tn N ' '. 4» n PH ' N tn 4* *4 c tn ph tn p- ph p- > > 1 fh tn c ph ' tn»h MH I n PH ' M PH s t Sd -J -J fm. ph ' st ph -J MH LL ' ph s0 * ' 1 1 ' ' ' ph n ph tn H st tn ph MH H»H * a. a. 1 0 P» tn M M tn s0 PH -J r - H ph ph ' 4* ph ' - i n ph ph ph i U i i i i -H > a sud Md c»h M -H M st»h N in p- PM tn n0 PH tn st ph s t M Z 1 MH st 4* s t tn ph ph ' MM * hj p- s0 MH MH ^ c 0 * * *» «k» s st I H rh I I Q H H c r- ' ^ H H n CNI N * 4* *H 4 «c t N M» r * 4- M) 4*4* I t in > t> H ' 0 IM> I I st n M 1 st H * H k» p ph p- p- ph i 1 1 H ph PH ' ' H ph M st ' -H ' n c ph PH ' «4 ' n ph in PH ph p h ' N M tn ph ph ' c ph 4 s ph ph n «t s tn P* st PH a ph «H ph in st s K M H tn ' PH s Ph PM PH N st PH -n ' *t ph PH > PH a st P» rh ' ph ph ' n ph «M ' ' ph c P» ph n st M ph t n H N ph 1 ph ' «t (M n ' ph 4» ph a 4 - n c ' s ph n P- 4 * PH s p- st ' st H P* in ' ph CD ph 1 st -h ph s in tn s PH in n ' s s 4 * s ph ph Ns ^ n» P* PH 1 n n P- hh H H ph 0 * ph NH ph n "t 0 > > PH * Ü -J c 1 st ' CD P» P» s PH»H n st a st «cn ' ' in ' PH t M n 4 * ph tn ph ' «H ph ' s cn st n C0 ph cn H ph cn sd st J> P* ' P- n PH s 4 * M -H -H ph ph *4 ph ph cn st ^H N > *H 4 * ph in ph ai «MH LU : LU in ph V- K» a 1 a n ' st cn c H cn i cn 1 1 s0 PH *4 : *h 1 PH n c -H n in n s 4 * ph cn ph H P* n -J P- > ph n PH H st Z -J PH ' * a 9 ph c a Z u0 ph P» ph M cn ' n tn ph a 4 * ph n cn cn *t ph «H s M PH f P» 4 * ph ph c fh s 4 * PH S ph n ' cn st e H in -4 4 * c cn i a M n st n >t ph «H ph ph st -* ph ph 1 st ' ph p- ai CD sß ^4 0i LU f > MH frei *0 MH PH x a. p- i u > 0 ai a. 1 CD P- CL 0 ai 1 # Z * t/ : > i - c a M H JCIi. Z ilim» tn ' 4- >D st ' ' ' cn ph. 4* tn st PH PH a H ph s tn PH ph P* st PH PH s in PH ph in ph fh ' ' PH PH PH ' ph M> in ' Ph in ph PH st p4 ph PH st tn cn PH PH cn cn tn M st ph H ph fh in ph ph t PH ec LU U Ö a..j s/t CD v ' tn st s tn c ph s st h- H t s /> 1 t ph N st ph p- ph a ph st M s 4 - * c tn s st ' fh CD L/ ' PH ' P st ' M? ' st sd st s M H ' tn tn tn M cn Q ' st fh PH P* w «H ph ph ph CD H PM s tn tn P- ««' ph tn p- «> ph p- CD -j! fh -i i i -J 1 i PH t i -ï CÙ d 1 1 Q ai 1 a. p- p* L» LL Ûi L> P- Z PH Z Z 1 LU * t V 1 t > > l u a t P- tn t PH V û. -1 s PH ce Z tn p» L- L» a Pp P-» ce T 7 -J u ûi»-h : in CD -1 tn «i n uj M «lu «i 1 1 0C _J >- Z 1 1 LL > Z ai uj U. h J 1 >- Q - tf -J PH p- P* > - -j B u P- H - 1 tah ai 1 tn 1 -i P- N D L U J Z I - > p h ta. ce _j -1 -J 2 M V L/J iv V. PH i (Y Z CD PH -J p- 1 Q 1 - n p* s T Pp T *s Z f P» PH Z s* V NJ iv LU ^ 1 1 r * -J T -J T P>* «f *P «V (. Z L- P» - y «* Lp P- «J V Z PH PH _j Z n tn ph 0 1 ce 0 0 PH f x Z a ce n V- H- 1 PH PH ce LU «f a. ai Z J 1 ce P P» p* Q M» r p» p- ûi - > PH *e 2 Z LU PH PH P- N P- 1 Z > d >j 1 +- LU H Z Z P- Z 0» -J ai > u «j c a ce LL pj c PH (J) PH H IJ P P -J p- LU 0 S &. U J Z. f H P» P- > g pp PH PH 1 -J 1 P" ce tn 1 LU k a UI J J rsl Z CD Z ** ph M* s* (/) Q I PH Q C Z P PH CD u. \ Z CD PH n, a. t u N» K U - > > > H Q > M U. ^ 1 1 N* > PH LL K LUph ai i PH Z H" i» 1 0 a a t 1 PH Ci Q 1 1 K r d 1 Z p tn ai i H* i/>.j 1 uc i ai PH PH Z 1 KH PH PH PH LU Z 4 P- * Z PH ûi ai H J PH PH Z Z t ai > w uj 1 PH PH H -J P* /) PH t f l Z > H 1 W 0 > Z 0 - J U J t / 1E - I U J Q CL H PH PH CD a ûi Z «Z - g Z u j :r -J a p h ai l u -J ai 0 HZ CL- + PH c j l u > NI K.J Q t Q tn Z C Ûi 0 0 HH p- u CC P- PH tn Z PH P-S PH n a w CC ai " *-* f M st >t c

5 ' c M lu > J h.j H L* ui g h Z. ** a f > i/ ) Q n Z a : Z : C ~ -J Z ' ' f-» 4 c 4 LA U> f*.»4 ^ IA M N s ' la "M «t c >i 't * CT' LA LA 1 : h- N c U H* H- r- LA -H f» ui AJ >i 4 ' f - LA - - * s 6 N ' si ia ' AJ s LA Z.J > -J LA s i s *4 r4 LA H* 0 LA r - c c fm 'T h- h» LA 4 't Al la ' «0 LA a * û. w Z t ^» N h n» n c vû "4-0 c -4 s i LA s f- Al s la 1 LU -J QC H» 0>»4»4 >i Al H»4 f*4 « AJ AJ AJ -4 AJ f s i Ut Z c 44 AJ > H H* > H- * Z 0 0 Z LU LU A 0 0 * a H * LU C H* LU * > a M 44 H» «H- * *U QÈ J U. > 0 H- Z 44 A l > 0C H- c lu ac a - j c a C l Z J LU h QC M4 lil K H * CL h- H* H L- JC t *-4 U. > LU c j > 0 * i n U M l ^ ^ N U M J ^ ^ l ^ U M ^ l i f t ^ l A N i n i f l f l f M f n ^ f C H i A C sf CA ' s i ' i H f-ajajaiiianaj.^aj'iailaai-í'^ai in^h' íi/ M^^NuHl- ílíl' ' í- í' ífiflnia'í' ihtm^s 0 0 ^ ^ 4 - H f n *i «>i si > ^i la '»»i s L A c g r ' - i A ' ' i A s A A t f\j-4 sf (S*J"MfM'-U' ÎAJAJ'i-U' *r4 >4 r4 >4 4-4, u> c c ' * * - Vf ' -H H»44 > H- H- > C Z :I w 4 4 : Vf L/) -J ac > Z H- > L 5 t» -J H- >-» > H- H» t - h- * * V 1 44 Q t-4 VC *-* H U» 1 Vf > H- - 4 c Vf ~J *4 Z Z U. t-4 > L* i Z 44 > CL K M t 4 t M S) > QC 44 «J : H- h - h- LU CL LU a : * - - j C : -» L* > > «t : Z Pi -J -J Mt - -J W * C LU LU Vf Z H» L- h* 4* -J ^J LU > -J -J * : «J Z H- «t I I J h uj a y H > h* H SC QC > QC «J I I H> I I H* Z LU «Í A Z Ü a t D h «l " ^ M > : u j N i 0 * «> Z Z H J * -» Q M4 h- «H* uj > H- M H* 44 1 H» 44 LU. c M M Û. C B4 cl * H* H- w * *U Û. ^ U c > j K L» Z > > «i CL 09 N4 44 H» c H* Z ^ 44 Z U J 44 Z C a H- -J -J * Z - «H- L J L H- t H- 44 -J _i 1 C : lu a. J.j Í Ä) C * «î > -i Z * *- U J Z h 44 H; 44 > * t i W K -J Z 0 0 ; - 0 W H- LL - 4 H L- r> > t - Z LU 1 r h- AJ Al AJ H» -J -J 44 M J l i l U Z > J CÛ Û *-4 f «î «QC K 4-1 L- -»J * ^ c > c c 0 h *'t '(T 'J 'f 0 f ^ ia in v 0 u 'N N 5 > > t't 'û 'û ^ >t c 0 'i «t J 'in '0 't N 'û 0 N v ^ H H ' î N ' f ' Û. J ' B ' C ^ ^ ' C f f l ' l f ' H N ^ M n ' J ' H ^ N N ni c - *» i H H N N H r n ^ N ^ * a*^hn'-ifsj^-^rsip-i-^rsi-^^r^njfmfm cm^^fntifmninumixn-fln^-t-v^ia-th^-i^^^fnsinn M A 0 ' ^ ( f 0 U 'U M f U A ir > ( N N ' t t ' û 0 ' ' ô ' l, ^,Î f,,, ^ «t ^ i J ' > 0 ( 0 > 0 i n H 4 *4 «i H U *4 H «4» 4 H ^ H «4 ^ «4 H H H ^ H H i4 H U H H H ^ H i N j N M-i^'fu'aîffiQ^iriNfncHciN'v^^Mvû''ûc h» «*4 AJ ai ai ai >>»4 «4 AJ s -4 r-* fn Al ' AJ LA LA A 'Hf'>tf'J'Hli>*i, fi>ij,» ffl'th ^«t'4, N la N fm C 't-4 N 'th 'ô 0s Ævs't'tfMU', ' ^ ^ N U M A ^ f n i f n^lfntfn^nfnwcnnih^lah -Í Al fm- ^c' cninh- ^' ^^- ^ia' ^c- ih- Gu^ LA *4 s i LA s Al ' f4 ' Al IA c AJ LA IAAlLA si' a «i Al si 0D r- *Û si A IA f* si si r- 4 LA s )f- IA LA LA LA LA LA S.+«i 4-AJLA LA si»i si si LA siia AI siw LA sû _J «c a Z U u 44 J 44 CL J 44 LUM ~J 44 -JZ 44 -j 44 -J 44 -j 44 -J 44 _j Z 44 Z Z Z -1 Z Z Z Z Z Z Z Q QC U QC QC QCLU QC c -J QC QC QC ce C c Z ac QC c e ce c ce C44 QC ce A A A Z 1 Z 1 Z 1 Z i Z 1 Vf Z i Z 1 U. Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 t fl c CÛ CÛ c CÛ A A A A A L*» A ce QC Z C a i ce Cc QC h» QC ûc QC c e A a c a a a 1 b 1 CÛ 1 1 -J 1 Vf 1 vc 1 Vf QC 1 Vf 1 1 Vf 1 Vf Z 1 Vf QC QC c QC QC c QC «C QC ac QC C QC QC QC t c e ce LU a; 1 C SC c A c e A 1 A > «r > 1 > > > > Û >.J ï* Û > > Í4 :* r 1 î«tfsr T*>*rS '.S S"t44:tr*>r:«r r» *r :r :rr?4tsd Î4f «ïd " t H- t r r L f h~ J H» 1.jL> 1 C i J» * L* 1 V- 1 H* 1 H 1 1 >- 1 L- 44 H- _jl-»- 4- h" c L rla» » QC h- Z > I 1 c e 1 t «1 1 Z 1 H* 1 «f -j 1 CL 1 r Z 1 1 i r 1 t A i r H* Z Z 1 1 H Z h- Z H* Z c H" Z w Z L- Z H* Z A H- Z _JH* Z h- 1- Z 44 a 44 Z 44 > 44 Z Z et44 Z a 44 Z 1 Z 44 Z ' 4t *c 1 *c Vf a a Z *c Z H" Z > Z * Z Z Vf 1 Z Vf t Z Vf Z Vf > Z Vf J Z Vf Z Vf Z Vf 1 44 Z 1 CL h- CL K a Z a. K 1 a H J a K 44 a H CL H» 1 a. H* Z CL h- 1 a H* i a 1- a H- Z Z LU «-> a Vf ac * > bc >c * Vf Vf Vf Vf _J Vf a Vf Vf v: «> 44 a h- a v: Vf > Vf 'J

6 u ta c i * t a * : ac «-«> Z ~ x i k ta ta vt vt vt vt9*vth- r 04 vt «-4 vt a a rg vtih* v0 M >» Z H * 4M "4 G E H F D A Y S ^ a «> * 4ta H >u H»4 ta ta H 4«4»4 -i rg tata ta N r4 4 "4 ta 4 t0 t a * Z U I Z a ) * * 4 4 U J t a > - > u j t a 5 :» l0 _ jl0 I a. 9* - ta ta ta 44 0C QÙ A -4 Z ta ta > a C f i Z 2 r4. ta Z I Z >» > Z Z LU IL ta a * LU ta LU 0C Q a a i Ui LU > ta i a, a r ta M M 4 ai ta -J ai ta I Z ai ta ta ta L9 > ta 0 * * tata r * ta Z ta fr -J ta ac t p 4 Z J U. > Z ta 1 0C CC ta * Q CC -0 I LU c Q ta ta Z 9 * ta I ta ta u. ta M ta ta ta ta > * LU ta ai U ta C ta ta ta ta ta > a r> ta LU ta ta ta a -J ai Z QC * > i a a * uj a. uj ta w * r M «cc ta ta ai ta UI C0 U CC U, ta a u j * *4 A * ta ta Z -> LU M M ta «4 > Z ta ta ta ta LU LL 0Í i *f ta -V. ta > -1 ta i i ta * ta CD s- i V- c : a i >* atf ai Û. ta H Z U : CC QC ta *: ta IL ta LU ta 41«I > 0 ta ta ta CC ta M H4 N4 «1 ta -J U Z i r LU -J Û. a. Q. ta ta ta M s 1 ta ai * U I ai u ta -j *-) ai U) h >H ai CL I- I r -M ai u. r a CL «t >* 44 h- -J -J - J J L) I li i ta ta Ä. cc LU * A vt ta ta v0 v *0 cg f c tata ta ta ta vt c 0* -4 cg 9*9* a r t N ta v vt r 9*c ta * > cg r c ta vt r cg cg ta ta ta «cg cg ta r N v ta «t v 9*ta >t c r\l9* «M 9* - s ta v vt r v a ta v r ta ta r f4 ta ta» 4 ta *4 p4 -t ta ta 9 * cg cg ta c rc> a v0 «-t a ta ta V0 tata ta cg ta e- 9 * ta vt a* a 9 * a 9 * v 9 * N a ta ta ta ta n «t ta vt ta 0 * fr «'ù»t ta 9 * vt v g> ta 9 * cg cg 9 * 4t ta s0 cg a ta cg rt) vt N ta cg 9 * cg ta *t ta rg v0 ta ta ta cg ta ta ta 9* c a N c «t ta 9* r c c ta rg rg a 9* *4 cg cg rt) ta ta r) cg rg rg rg rg ta vt N rg rg vt ta ta ta rg e- >t 9* g> vt rg «49* st ta vt ta ta a rg ta ta fr e«* vt vt ta vt rg ta ta -a a ta a a t a a a c ta ta «t 9 c ta ta a c ta a ta a a rg 9* 9 a»«4 ta ta cg ta rg ta vt ta rg rg ta ta ta ta 4 ta rg ta ta ta ta cprgrm 9*a h* 9* -t ta a r\j a f*»* * a n ' r*» ^ Ift ««t 0 r*- vt c- n «t r r -u vt -u»t > h- a* «fr 9* 9* vt rg»4 9 * 9 * N cg vt a a ta ta taa a vt ta ta fr ta a rt) vt vt c rg a fr rg ta ta vt a ta ta vt rg r ta vt 9 * a a vt vt ta rg ta cg cg ta ta ta ta rg rg ta ta rg vt ta 4 ta ' h* >t M a a Z M ^ t c vt c V a i G _J Z -j a i i t 44 a ta a ^ i ta 4 ta _l tai t 44 cc t et -J-J ta 44af st a J a > LL ta4 _J 1 -j -J >> ta «r f* 1 et >»a«t r ^ a rf 1 ta 1 44 > ef ai Z r > _i 44 Z a uj i í Z I Z _l i ta at > 44 -J44 ta«44 ta ta i ex: > a i rirt2 ta Z ta & «a.j Z 1a -J i 1 talu * a 44LUMI t ^ 44a x ai a > 44 1 ia 1 1 -ja i * uj 1 a. 0. * -J Z 14444* * M > > L 44. LU n Z i * a ta2 1cc> -J UI 2 J -J 1 1 a;> 1-J a 4» U u 44 r4 -> 1Z M 144^ i UI*- Z Z 44jt 1 1 «J i ta M 44 Ü 44 f Z LUtaa i> ta a.-j «Z Û. 1«ZA*CZ 1 I «J «4.JÛ.> ia uj Z taa ai > uj 44 44> * *- Z -1 > > uuj > t0 I UI ai44 > 44CL 44aitat uj M a a : -Jita Û.> ta ii44v:-j^ * 44A - > ^ ta ai * a cc MI i : >- 4^ LU tata -i-ja ta. af > I i N«Z * I H ~ Z ÛL YHTEENSÄ-TT ALT-TTAL

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b I RAUTARUUKKI Oy I RAUTUVAARAN YlVlPÄ.RISTi-)N ALUEELLI- MALMINETSINTÄ NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 0/7b I 3.2. - 30.4.976 osa II -- TUTKIMUSALUE LAATIJA I JAKELU KUNTA LAAT.PVM HYV. SlVlOY OU ma KARTTALEHTI

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg',

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg', !P9) (?trtrr('l rl 9< l ( r,r^iüfl.l ltrt ;ä r!! (r, t 6 t, rti 'le )( ö O RRZöF;ä x öö 1 74ö 9 jii\rtr lrl l jipäp. ldrrr_.^!. 9r. i P.^vä P. t!! v 7 ' '.ä e.q i >6l( t (p C ] ä il; ', +t n l ( e iei

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98 SU0\JEL\I MAINJ[ OY FlNNEXPLORAlON & ESPOO 27..98 HANNU SILVENNOINEN,. Dl 2 KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98. s I s Ä

Lisätiedot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot Tilastkeskus fjl tatistikcentralen T (F VT Rahitus 1992:25 Finansiering Luttvirrat Kreditströar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet 18.7.1992 Ulkailta ueen yönnetyt pitkäaikaiset lutt 1 0 0 rd k 80 60 40

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

+ () 4 Abä. o t-{ +J t4. -s. -r) -^.b. L,'iI. o I=={ ) ts{ A L] l--.l. l*4. op{ cta-rff" ii F{ H H. !Jrl) ..:

+ () 4 Abä. o t-{ +J t4. -s. -r) -^.b. L,'iI. o I=={ ) ts{ A L] l--.l. l*4. op{ cta-rff ii F{ H H. !Jrl) ..: \ H + t4 + to t{ F{ O 4, ) e) 4 Abä,.,'i M ^.b 4 r), U) A ] l.l { ) t{ ) C5 t< cff" rl) t{ A p{ H H ii F{ c l4 ä..: v \ \ \ ) ) \ R V) A ) \ g'ä$ää e;'ü ä; {3;t:Hfä F",r ri 3 äääätäää c;{r;l ä:ärugärlsä:h$

Lisätiedot

g - s Eä;t;i;s!itää# EiäErE ii:ääg Eä E *läeäfiäeräsil* E sis $ä äce:;!ääfät ;1*iEs ;tää:gi g;ää*f ;ij !äef ä:e'geä;:ä Elä tä Efiäilii: ; g E

g - s Eä;t;i;s!itää# EiäErE ii:ääg Eä E *läeäfiäeräsil* E sis $ä äce:;!ääfät ;1*iEs ;tää:gi g;ää*f ;ij !äef ä:e'geä;:ä Elä tä Efiäilii: ; g E H!äf ä'gä;ä lä tä fäl ; $ä äc;!ääfät ;1* ;tääg ä;t;;!tää# är ääg ä *läääeräl* tä*äätäääägtätg B g - ü ;;*ä9äää g;ää*f ' g ;j ä u e *; t t ;; t ü t p ä; u ä; e r * g t g U ).l t r A ä O.* 6) l- C ) t n

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisk rapprt»»«*, Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar äivi Keinänen Maija-Liisa Kskinen ^'90-58001 Tel äiväys - Datu / N : -N r 1980 15..1980 TY 1980:8 TYÖVIMATIEDUSIELUN

Lisätiedot

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää

äiäää?l älägcläälii äisrä lää äää E m vf z ln7 r vr ll n U d \r .Tl vr r E0.Tl : N. ' 6 J n n 5 EF g m : ' ".E q ' v { m i. 'n 9. E!. G r'.n ff ge re E'l n,. q (f,,r L : n 6 :. G N. +.:, lrf s 'T ^ x vr L : @ : L 5 T g G H liäiiiiii$ä1läl

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

w%i rf* meccanoindex.co.uk

w%i rf* meccanoindex.co.uk &, w% r* lr,ryd* kro g ; - C +gä!! r -. ä.;'! dg+s Zt t0, y < 9 -! 8 tü;r" lun.'-y; ',ä lrl;!tä u l - 9 9! - ä 6 ^ 9 b - q - cz * ; *'a! a = ;6 f

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja iillh Tilastokeskus W Statistikcentralen S VT Rahoitus 1997:27 Finansiering Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja Finansmarknadens mänadsserier Tilastokeskus Tilastoarkisto 1997,-heinäkuu - juli Joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

indeksitiedotus indexrapport

indeksitiedotus indexrapport indeksitiedtus indexrapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum 1975 n : - nr rkist Juhani Lauranne 15.02.1975 KH 1975;1 I20/40 nna-liisa Halnen! I20/42 KULUTTJHINTINDEKSI

Lisätiedot

r\rvio metsd maa n a rvosta

r\rvio metsd maa n a rvosta r\rv metsd maa n a rvsta Omstaja Skalatva 8B,B3ha Kunta l(yl Tla Rn: Ala, ha 791 t\32. Rahkla B:2 88,8 Laatjan allekrjtus TSPOO 25.8.219 Teemu Saarnen KTM,LKV Pertt Saarnen Lsdtetja MTT-I I(V Arv phjautuu

Lisätiedot

-lllii;i i Eiää: Iiiii:; ä;äiäeiäi

-lllii;i i Eiää: Iiiii:; ä;äiäeiäi I z v x 'uz1zz?z., d!?.,rtz l t! r zx x tru tl Ifl Ag, lp llg l!q?6 ff -lll I 'g l 1 II giigur gtl,l9 t grliffglgi ggrygtgg , ur?.1,ä.r 'r,!,tzlt "z'.1 {r,? yr,! rz fl. r F g g!fi z,. g! q I?!?+ t f g

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

ä 3 lr;+fä3fää äää+ r

ä 3 lr;+fä3fää äää+ r h. /] fr ff J { 1) -* {s ;; '*J 0 K F * 4 EP f' J d {.l E *e}' -{ ä'r) * fü PE }} ä g {fr ff EW g) f< Q-O -r -l ^= F{ $ $ ä- $FF flü +ä# äf $ E& =4 äh $ F. g ääü f se L ü,,8 g gr- ä äe HSs 9 5 ;n; g Fß;

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü

l, ; i.'s ä E.ä E o gäästaefiiä,ggäeäeää;äggtää EI ;äe E H * eaä* E E 8EP.E .e= äe eääege F EEE;säääg lee sa 8NY ExE öe äec E= : ;H ä a(ü ,. 8\ ( P ;! l, ;.'s ä.ä >. u.a ä q x ö ä : ; ä ;äe * eä* 8P. ee s $e ää ä F äsä ff ääsfä,ääää;äää ä eääe F ;säää le sa r T e q ( r "j (,{,!. r JJ fl *r ( + T r {rl J Y '( S YC T 8Y C0 ( (f J, r, C,9 l

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

/^ TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA

/^ TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA / TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA K1RKKON U'vM t. f #*'. KYKKS.ÄTT Hankkvan ykkn tedt Ykkn nm Yhdykuntateknkka Vamtejan nm Rt Utranen Hanknnan nm Krkknummen vanhan kunnantmtn perukrjau, rakennuurakka arjupyynnn

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Raskan Sanomat. N:o 2, perjantaina 5. lokakuuta 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI

Raskan Sanomat. N:o 2, perjantaina 5. lokakuuta 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI R S N: 2, pj 5. l 2018 KARAN TALON ASIAKASLEHTI www.l. Ol ll K: K Jp K Tl O p, j j l pl 1990-lll. Y pl ll ll d l j lj. Alp l l pö j ll p jl Rll Hlg Kpl d. Vll ll j pll l ö. S l pllj j ö j. K Tl O R l lljöö

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Marina Kostik. Joulu. Naiskuorolle

Marina Kostik. Joulu. Naiskuorolle 32 758 Marina Kostik Joulu Naiskuorolle 2017 Copyright by the Composer All Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the prior permission

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Hollolan Hinnasto: NSM Kartio Kartio 23. Kartio

Hollolan Hinnasto: NSM Kartio Kartio 23. Kartio YKSIVAIHEISET HARJATTOMAT GENERAATTORIT - 2 NAPAISET - 000 RPM - 0Hz ES0 A EA ES0 B EB ES0 D ED ES0 E EE ES0 F EF, 2,2 92,- 2,- 29,- IM B B/B 2 0 J609a 9 ----2A ----2A ----2A ----2A -#-2A 22, 2,/ -#-26

Lisätiedot

Asuntojen hinnat. lk oa , 2. neljännes. Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot)

Asuntojen hinnat. lk oa , 2. neljännes. Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot) Tilastkeskus fa. 5 ^ 7 Statistikcentralen 'M Asuminen 1990:7 Bencfe lk a 90 Asuntjen hinnat 1990, 2. neljännes 17. 9. 1990 A su n tjen hintaindeksi 1 9 8 = 1 0 0 % -m uuts ed. v u si ed. nelj. N im ellish

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

Tuote LVI-numero Pikakoodi KAULUS PURISTETTU HST DN 100/114,3/3,0 EN Puristettu putkikaulus;en ;Todistukset EN 10204:2004/3.

Tuote LVI-numero Pikakoodi KAULUS PURISTETTU HST DN 100/114,3/3,0 EN Puristettu putkikaulus;en ;Todistukset EN 10204:2004/3. Kaulus Tuote LVI-numero Pikakoodi DN 100/114,3/3,0 EN 1.4404 1171035 DD44 DN 125/139,7/3,0 EN 1.4404 1171039 OE47 DN 150/168,3/3,0 EN 1.4404 1171044 JG62 DN 200/219,1/3,0 EN 1.4404 1171048 MH87 DN 200/219,1/4,0

Lisätiedot

Ah.\...;.: -~." --...

Ah.\...;.: -~. --... o UT 0!\ (J ;'/ f' LI M (; Irn in8 t si :.) 2\ () Y 040/:1':j:~4 G:,/Ei

Lisätiedot

äi ä I i ilääiiii: i!

äi ä I i ilääiiii: i! H q;) ri - tr H i : L v ^-1ö c/ tr V AN S n : d : F r i ;*v.1.i-,:xt rh Y l-s i \r 6 = tä Nl z - H A z : l l :, ä c iiiii;iäätäiliiiiä*i :n + E. < E t.! äa* -si ;9:-d ;,1, o

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisi* rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisi* rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisi* rapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar Tapi ksanen Hannu Siitnen Aune Rautakangas Puh. 90-5800 Tel. Päiväys - Datum 2.6.980 3. 6.80 ISSN 0355-2357

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0)

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE. PL 320, Helsinki, FINLAND, +358 (0) , Fax +358 (0) LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO LENTOKELPOISUUSTIEDOTE T 5461/11 18.05.2011 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen

Lisätiedot

1i; i S;Ji'l i. ?::Z+i?; i i räf. i:ä;äi +;la=;iilsi*t li +t ' ?1*1i+;s iii:e: riile s:: : ri;-r2=" ii1js:?i_?7-i17;i i

1i; i S;Ji'l i. ?::Z+i?; i i räf. i:ä;äi +;la=;iilsi*t li +t ' ?1*1i+;s iii:e: riile s:: : ri;-r2= ii1js:?i_?7-i17;i i ,.24 1,? V ) J.,, q " < ^ ; > ). p. Ä I +, 1. ) d. + 1 \ d ; t l r Y ^ L j. 1 > \ 7. r 7 5 r r E,^.. l, 2 9 ; r t 9 j J l 2 1 ; Y,7, ) r 4.. ; G / ) ^ ^ ^ 7 ^ t. r P l t L ) 2 4 P? D 9 ; F I*, 1.. ) /

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008 S rj v Pljärv Pä väylly Rj Rjr R T Päväv v Oj Lä öyälä äää j Prj Sr rä v rj I vä Vh Sj U Rääyää hh rj P J Pl rä Ar rvj Al-A Pr löyrä l Th Plr Pä Plä h Uh Tv Tl Oj Slä Rj Al v Prä-r Tl Ojrä Rää Läj Vjh

Lisätiedot

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä.

RT` 1, Q 3. RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Rakennuskohde. Tilaaja. Ali- ja sivu -urakoitsijat. Käyttäjä. RT` RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA elokuu 2001 1, Q 3. koluaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumerot: 9337022 & 9337023 Rakennuskohde L Ä N T I S E N K A N A V A T I E N R A

Lisätiedot

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639

sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639 DLL sim.exe DLL DLL ISO 639 sim.exe DLL ISO 639 *************************** ISO 639 *************************** () ab aa af sq am ar hy as ay az ba eu bn dz bh bi br bg my be 299 ( ) ( ) () () km ca zh

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. SwithLine, Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT I e AC22, 415V P AC23, 415V 160A

Pienjännitekojeet. SwithLine, Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT Kuormankytkimet OT I e AC22, 415V P AC23, 415V 160A Pienjännitekojeet withline, Kuormankytkimet T 16...160 Esite T30F 01_06/05_01 Kuormankytkimet T16...160 Kuormankytkimet T16...160 T16-ET T16-E 5-63ET 5-63E T80E T100-125ET T100-125E T125A-160E e AC, 415V

Lisätiedot

40, oouokok, R VAKO LA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetusselostus 935. Test report

40, oouokok, R VAKO LA VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Koetusselostus 935. Test report VAKO LA 40, ukk, R "Helsinki 100 12 Helsinki 53 41 61 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute f Engineering in Agriculture and Frestry 1977 Ketusselstus 935 Test

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

NILOJOENMUTKA 2 EUROPINTAOY. Kaiterantie 5 A KUUSAMO Puh: kalevi.huuskonen~europinta.fi 1~ ~ : ~

NILOJOENMUTKA 2 EUROPINTAOY. Kaiterantie 5 A KUUSAMO Puh: kalevi.huuskonen~europinta.fi 1~ ~ : ~ NILOJOENMUTKA 2 1 r 1. 1 : EUROPINTAOY Kaiterantie 5 A 4 93600 KUUSAMO Puh: 0400 780 689 kalevi.huuskoneneuropinta.fi AS OY NILOJOENMUTKA 2 Nilojoenmutka 2 on kauniilla tontilla Nilojoen varrella sijaitseva

Lisätiedot

=*' igäiäigä$jii,äägääggägääfä. E'EEEEiäs*'ääääEäggägäiiläägäääägäää. i;giggggäggg äg;gfggäiggis. E Ei. ä jggä;fäfäää. e;egelgäf EEE : !

=*' igäiäigä$jii,äägääggägääfä. E'EEEEiäs*'ääääEäggägäiiläägäääägäää. i;giggggäggg äg;gfggäiggis. E Ei. ä jggä;fäfäää. e;egelgäf EEE : ! l d=. ö^ 3k 4rcna lc ' *O\ J * '\ tia.2 t :q(cblz c i;iä ä;fäis il 6! iää; iäiäää 9 S # öt == cf) \n.vdtd &= e;läf ;:c cj '5 'tr=lz ä jä;fäfäää c5 FrO! =*' ":rf : 6 Ä'^üi= iu l n. :S Xn.!.< V,; :;,^?'=.!.=Na'tY

Lisätiedot

4 AVililco. c- 1c o o i i n ix t. vonf. S g h a n ^t z. moni - ääni siksi "" s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ,

4 AVililco. c- 1c o o i i n ix t. vonf. S g h a n ^t z. moni - ääni siksi  s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ, jy t / 5r/ 4 AVililco c- 1c o o i i n ix t vonf. S g h a n ^t z M a n a i a n u k a * s o i a ia a l i e moni - ääni siksi "" s avittanut ( Toin en p a i n o s. HELSINGISSÄ, 1871. G.W.Edlundin k u stan

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARIFOORUMI Jonna Heliskoski CEO, PhD candidate

ENNAKOINTIKAMARIFOORUMI Jonna Heliskoski CEO, PhD candidate ENNAKOINTIKAMARIFOORUMI 27.9.2018 Jonna Heliskoski CEO, PhD candidate Kuva: unplash.com VAIKUTTAVUUSAJATTELUN VIITEKEHYS Vaikutusketju (The iooi method by Bertelsmann Stiftung) Vaikuttavuus (impact) (input)

Lisätiedot

ää!ääää ääälrirtiiti

ää!ääää ääälrirtiiti v giiäiääiääi EiääliI ä äilliiääi;fiiääiiäiilii lääiieffi iääi!:;ääti ää!ääää ääälrirtiiti v A oo 5: t.l \J o "-! a ) i < \ J O 11 F z tiie;t; E!.ääEäE ii ze }E ieee:::eee etiä!ä! äerie;icfe giä:lä :iffiti

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI Q 171/272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI 4 171 /272/74/3 T Jokinen 1974-12-02 GEOLOGIIVEIV 'i-litkimuslaitos

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA AATALOUDE TALOUDELLSE TUTKUSLATOKSE TEDOATOJA : 3 TE AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS, 3 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 982 ELSK 98 aatalud taludellis tutkiuslaitks

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

6L61 VSSflfl1V101 - SAAS. f 0 p h l\ vssv13aah 13S1flYllIWVlNfliISflAIS

6L61 VSSflfl1V101 - SAAS. f 0 p h l\ vssv13aah 13S1flYllIWVlNfliISflAIS 6L61 VSSflfl1V101 - SAAS f 0 p h l\ vssv13aah 13S1flYllIWVlNfliISflAIS SIVUSUUNTAMITTAUS HYVELRSSR SYYS-LOKAKUUSSA 1379 1. Yleistä Suomen Malmi Oy on suorittanut Porin pohjoispuolella Hyvelän kohteella

Lisätiedot

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV HÄMEENKATU ÄHÄ HÄMEENKATU TUOMIOKIRKKOSILTA S= S=.................... S= S= Betii Tä/S SILTA TYYPPIPOIKKILEIKKAUS D-D Pysäöiti. Ritivist J Pysäöiti,, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS C-C. Ritiv- j bssiist,, Aji.......................

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100 Tilastokeskus Statistikcentralen SVT Rahoitus 1992:3 Finansiering Tilastoarkist S t a l i s l i k a r l c i v e t Luottovirrat Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet 24.1.1992 Mrd mk Luottojen

Lisätiedot