Lapin yliopiston kaukopalvelu, tilauspyynnöt ja toteutuneet tilaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yliopiston kaukopalvelu, tilauspyynnöt ja toteutuneet tilaukset 1993 2007"

Transkriptio

1 Lapin yliopiston kaukopalvelu, tilauspyynnöt ja toteutuneet tilaukset Marjut Lahtela harjoittelija Lapin yliopiston kirjasto elokuu 2007

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kuihtuuko kaukopalvelu? 1.2. Tutkimustehtävä ja aineisto 2. Otto- ja antolainat Ottolainat vs. antolainat Tilatut vs. toteutuneet anto- ja ottolainat Suomesta ja ulkomailta saapuneet ottolainat (lainat ja jäljenteet) Suomesta ja ulkomailta tilatut antolainat (lainat ja jäljenteet) Ottolainat, otos Otoksen koko 3.2. Lainojen ja jäljenteiden osuus 3.3. Ottolainat tilausmaittain 3.4. Asiakasryhmät 3.5. Tiedekuntien koon suhde lainatilauksiin 3.6. Lainojen ja jäljenteiden ikä 3.7. Lainojen ikä asiakasryhmittäin 3.8. Jäljenteiden ikä asiakasryhmittäin 4. Ei-toteutuneet ottolainapyynnöt ja tilaukset, otos Otoksen koko 4.2. Ei ottolainaa 4.3. Peruuntuneet lainapyynnöt 4.4. Peruuntuneet tilaukset 5. Antolainat, otos Otoksen koko 5.2. Lainojen ja jäljenteiden osuus 5.3. Lainojen jaottelu 5.4. Jäljenteiden jaottelu 5.5. Asiakasryhmät 5.6. Lainojen asiakasryhmät 5.7. Jäljenteiden asiakasryhmät 5.8. Lainojen ikä lainojen jaottelun mukaan 5.9. Jäljenteiden ikä jäljenteiden jaottelun mukaan 6. Yhteenveto 31 Lähdeluettelo 33 2

3 1. Johdanto 1.1. Kuihtuuko kaukopalvelu? Saadut tilaukset Yliopistokirjastot yhteensä Varastokirjasto Yiopistokirjastojen ja Varastokirjaston vastaanottamat kaukopalvelutilaukset ( 18) Kaukopalvelun huippuvuodet ajoittuvat 1980-luvulle, jolloin vuosittainen tilausmäärä oli miltei kappaletta. Vuonna 1993 tilausmäärät kuitenkin vähenivät selvästi, sillä virkapostioikeuden poistumisen sekä valtion maksuperustelain johdosta kirjastot alkoivat periä lähetyskuluja tilaajakirjastolta. Hintapolitiikan ohella tilausten määrää ovat laskeneet lama-ajan resurssit sekä elektronisen aineiston käyttöönotto luvun alun jälkeen tilausmäärät pysyivät kappaleessa, kunnes 1990-luvun lopulta alkaen pudotusta on tullut tilauksen verran. 1 1 Muhonen

4 Vajaa pari vuotta sitten Ari Muhonen 2 ennusti, että kaukopalvelu - yksi kirjaston perinteinen palvelu katoaa. Hän arvio yllä olevan kaavion (v asti) perusteella, että yliopistokirjastojen vastaanottamien tilausten määrä on nollassa vuonna Sittemmin tämä ennuste on osoittautunut täysin epärealistiseksi. Vuoden 2007 kaukolainapäivät nimettiinkin osuvasti paluu tulevaisuudesta, sillä kaukopalvelun tulevaisuudennäkymät eivät ole toteutumassa. 3 Vaikka tilausmäärät ovat laskeneet huippuvuosista, näyttää kaukopalvelu yhä 2000-luvulla pysyvän elinvoimaisena kirjaston toimintona. Esimerkiksi elektroninen aineisto ei ole vähentänyt kaukopalvelun käyttöä yhtä voimakkaasti kuin on ennakoitu. E-aineisto onkin pienentänyt lähinnä artikkeleiden kaukolaina-tarvetta. 4 E-artikkeli on myös vaivattomampi lukea näytöltä kuin kokonainen e-kirja. LaYK:n kaukopalvelun havaintojen mukaan joissain tapauksissa e-kirjat ovat jopa vahvistaneet kaukopalvelun asemaa, sillä asiakas tutustuu aluksi näytöltä e-kirjaan ja mikäli hän haluaa lukea sen kunnolla, asiakas kaukolainaa siitä painetun version. Mikäli asiakkaan mielestä kaukopalvelu on nopeaa, helppoa ja edullista, hän käyttää mieluusti tätä palvelumuotoa. Kaukopalvelun valtti on siinä, että se laajentaa tilapäisesti kirjaston kokoelmaa. Kaukopalvelun avulla tietomassoista saa siis käyttöön olennaisimman tiedon. Kaukopalvelun käyttö riippuu kuitenkin myös asiakkaan tai asiakasta ohjanneen kaukopalvelun tiedonhankintataidoista löytyikö tietomassoista nimenomaan olennaisin tieto kaukolainattavaksi. Kaukopalvelun käytön uhkana on myös se, että asiakkaat käyttävät mieluiten helpommin saatavilla olevaa aineistoa, kuten e-aineistoa, vaikka se ei tarjoaisikaan kattavinta tietoa aiheesta. 5 Kaukopalvelun elinehtoja ovat asiakastoimisuus, automaatio ja aineistojen yhteiskäyttö. Nämä kriteerit täyttyvät muun muassa Universal Borrowing (UB)-toiminnossa, jossa asiakas voi itse Hillan kautta kaukolainata aineistoa Varastokirjastosta. Tosin UB-lainat eivät täytä perinteisen kaukopalvelun määritelmää, sillä siinä asiakas on suoraan yhteydessä toiseen kirjastoon eikä yhteys ole kahden kirjaston tai tietopalvelun välistä. 6 Asiakkaan suoraan varaamat UB-lainat myös työllistävät kaukopalvelua, sillä aineisto kulkee kaukopalvelun kautta, jotta kaukopalvelun sekä yksittäisten asiakkaiden tilaukset erottuisivat toisistaan. 2 Ari Muhonen on Teknillisen korkeakoulun kirjaston ylikirjastonhoitaja. 3 Muhonen Ks. 4 Molander 2006, Molander 2006, 34; Muhonen Muhonen 2006; Muhonen

5 1.2. Tutkimustehtävä ja -aineisto Tämän selvitys käsittelee Lapin yliopiston kirjaston kaukopalveluun saapuneita tilauspyyntöjä. Aluksi luon yleiskuvan tilausten määristä viimeisen 14 vuoden aikana ( ) kirjaston yleistilaston perusteella. Tämän jälkeen tutkin yksityiskohtaisemmin otosten avulla lukuvuonna saapuneita tilauspyyntöjä. Keskeisiä käsitteitä: tilauspyyntö vs. tilaus. Asiakas lähettää kaukopalveluun tilauspyynnön, joka muuttuu tilaukseksi kun kaukopalvelu välittää sen toiseen kirjastoon laina vs. jäljenne. Lainat ovat fyysisiä teoksia (kirjat, opinnäytteet, mikrofilmit jne.) ja jäljenteet ovat paperikopioita alkuperäisestä teoksesta (artikkelikopiot, pro gradu töiden sisällysluettelot ja yhteenvedot jne.). Ottolainat ovat asiakkaan pyynnöstä ja hänen käyttöönsä tilattua aineistoa toisesta kirjastosta tilattua aineistoa, jota ei ole LaYK:n kirjastossa. Peruuntuneet ottolainat ovat LaYK:n asiakkaiden tilauspyyntöjä, jotka eivät toteutuneet ottolainoina. Antolainoja ovat toisista kirjastoista LaYK:oon saapuvat tilaukset. Kaukopalvelussa ei arkistoida peruunteita antolaina-tilauksia, joten en voi analysoida niitä tässä tutkimuksessa. Jäljenteitä olivat muun muassa artikkelikopiot sekä. Otosten koko: Toteutuneet ja ei-toteutuneet ottolainat: tilauspyynnöt, jotka asiakas oli lähettänyt kaukopalveluun Lisäksi analysoin saapuneista tilauspyynnöistä ne, jotka kaukopalvelu ehti tuolloin ennen kesälomaa käsitellä. Otos ei ole täysin yhden vuoden mittainen, sillä siitä puuttuu kesäkuun lopussa sekä heinäkuun aikana saapuneet tilauspyynnöt. Kesäajalla tilauspyyntöjä tulee kuitenkin kuukausittain vähäisin määrä. o Toteutuneet ottolainat: 973 kappaletta o Peruuntuneet ottolainapyynnöt: 124 kappaletta Antolainat: kaukopalvelun asiakkaille lähettämät antolainat. Antolainoista minulla oli käytössä vain toteutuneet tilaukset, joissa aineisto oli jo lähetetty asiakkaalle. 5

6 Toisin kuin ottolainoissa, tämä antolaina-tutkimus ei käsittele kaikkia saapuneita tilauspyyntöjä (mm. peruuntuneet tilaukset sekä tilaukset, joissa antolainaa ei ole lähetetty, koska kyseinen aineisto on vielä toisella asiakkaalla lainassa). Lapin kirjastoista tämä selvitys käsittelee vain Rekku-kuljetuksen ulkopuoliset lainat (5 kpl). o Lähetetyt antolainat: 239 kappaletta Otosten yhteiskoko oli 1336 tilauspyyntöä / tilausta, joista toteutuneita ottolainoja oli 73 %, peruuntuneita ottolainapyyntöjä 9 % ja lähetettyjä antolainoja 18 %. Prosenttiosuudet kuvastavat sitä, ettei ottolainojen sekä antolainojen otos ole ajallisesti yhtä pitkä: ottolainojen otos kattoi vajaa 11 kuukautta, mutta antolainojen otos kattoi vain vajaa 3 kuukautta. Antolainoista otos jäi pienemmäksi, sillä käytössäni oli vain huhti-kesäkuun aikana laskutetut tilaukset. Alkuperäinen tilauspyyntö nimittäin liitetään laskutukseen ja edellinen laskutus oli lähtenyt Otoksista kootut tiedot: Toteutuneet ottolainat: tilauskuukausi, laina/jäljenne, tilausmaa (Suomi/ Pohjoismaat/ muut ulkomaat), asiakasryhmä (10 kategoriaa) sekä teoksen ikä. Ei-toteutuneet ottolainat: tilauskuukausi, laina/jäljenne sekä tilauksen peruuntumisen syy (10 kategoriaa). Toteutuneet antolainat: tilauskuukausi, laina (5 kategoriaa) / jäljenne (3 kategoriaa), asiakasryhmä (6 kategoriaa) sekä teoksen ikä. Ottolainojen kohdalla selvitys kattaa osittain samoja teemoja kuin Maria Molanderin pro gradu työ Elektronisen aineiston vaikutus kaukopalvelutoimintaan Oulun yliopiston kirjastossa. Molander analysoi vuosilta yhteensä 1381 lainapyyntöä. Molanderilla oli vuosilta yhden viikon otos, mikä kattaa noin 2 % vuosittaisesta ottolainatilauksesta. Mielestäni otoksen vaikuttaa liian pieneltä tulosten yleistettävyyden kannalta. Molender itsekin totesi, ettei viikon otantajakso anna täysin luotettavaa kuvaa vuositason ottolainoista. Mikäli otantaviikolle on esimerkiksi sattunut henkilökunnan poissaoloja, ei tilauksia ole edes voitu käsitellä normaalimäärää. 7 7 Molander 2006, 42. 6

7 Mari Molander selvitti gradussaan ottolainojen iän (julkaisuvuosi kaukolainan tilausvuosi), muodon (kirja vai artikkeli), kielen, tieteenalan sekä tilausmaan. Tässä analyysissa on kieltä lukuunottamatta samat muuttujat. Lisäksi Molander selvitti oliko vuosien otosten ottolainat vuonna 2005 saatavissa Oulun yliopiston kokoelmista. Tämä tutkimus ei ole pitkittäisotanta, joten vastaava analyysi ei ole mahdollista. Molander jaotteli kaukolainat tieteenaloittain lainojen nimekkeiden perusteella. Itse en tehnyt vastaavaa kategorisointia, sillä toisin kuin Molanderilla minulla oli käytössä alkuperäiset kaukolainapyynnöt, joihin oli yleensä ilmoitettu asiakkaan tiedekunta tai muu kirjaston käyttäjäryhmä (Arktinen keskus, Menetelmätieteen laitos, Avoin yliopisto jne.). Mikäli kyseinen tieto puuttui, löytyi vastaus Voyagerin asiakastilastosta tai viimeistään henkilökunnan muistitiedosta. Kaukolaina-asiakkaiden sekä kaukolainapyyntöjen kategorisointi tieteenaloittain olisi kertonut esimerkiksi sen, kuinka paljon yhteiskuntatieteilijöiden tekemistä kaukolainoista on yhteiskuntatieteellisiä teoksia, mutta tällainen analyysi olisi selvästi työläämpi. 7

8 2. Otto- ja antolainat Ottolainat vs. antolainat Otto- ja antolainat antolainat ottolainat Lapin yliopiston kaukopalvelussa antolainojen osuus on ottolainoja suurempi. Antolainojen vuosittainen määrä on ollut ja ottolainojen Vuosituhannen vaihteessa antolainoja oli ottolainoihin verrattuna suhteellisesti enemmän, sillä ottolainojen määrä kääntyi antolainoja aiemmin laskuun. Viimeisten vuosien aikana antolainoja on ollut reilu 1500 ja ottolainoja vajaa Vuoden 2006 ottolainoja oli 1100 kappaletta, mikä oli noin 350 tilausta vähemmän kuin vuonna Elokuussa 2007 näyttää kuitenkin siltä, että ottolainojen määrä jälleen nousee edellisvuoden luvusta. Yllä oleva kaavio käsittelee vain toteutuneita lainatilauksia, mutta kaukopalveluun saapuvien tilauspyyntöjen määrä on toteutuneita tilauksia suurempi. Antolainojen kohdalla jokainen saapunut asiakkaan tilauspyyntö numeroidaan ja tämä luku ilmoitetaan kirjastojen yhteistilastoon ( vastaanotetut tilaukset ). Ottolainoissa kirjaston yhteistilastossa lähetetyt tilaukset ei kuitenkaan tarkoita asiakkailta saapuneiden tilauspyyntöjen kokonaismäärää. Tilauksiksi määritellään vain ne tilauspyynnöt, jotka kaukopalvelu lähettää muille kirjastoille. Tilauspyyntö-vaiheessa osa pyynnöistä siis peruuntuu, koska kaukopalvelu löytää kyseisen aineiston esimerkiksi kirjaston 8

9 kokoelmista. Nämä peruuntuneet tilauspyynnöt eivät siis näy ottolainat-tilastoissa, vaikka niiden käsittely vie kaukopalvelun työaikaa Tilatut vs. toteutuneet anto- ja ottolainat Tilatut vs. toteutuneet otto- ja antolainat antolainat, tilaukset ottolainat, tilaukset antolainat, yhtensä ottolainat, yhteensä Kaikki kaukolainapyynnöt eivät siis toteudu eikä kaukolainatilauskaan varmista kaukopalvelun toteutumista. Ottolainoista ei-toteutuneiden tilausten lukumäärä oli vuonna 2006 vajaa 80 kappaletta eli noin 7 % ottolainatilauksista. Antolainatilauksissa ei-toteutuneiden tilausten osuus oli vielä vuosina noin 10 %, mutta vuonna 2006 se oli enää 2 % (34 tilausta). Taulukossa tarkastellaan tilausmääriä vain vuodesta 2002 eteenpäin, sillä aiemmin kirjastojen yhteistilastoissa ainakin ottolainoissa lähetetyt tilaukset tarkoitti vain Suomeen lähetettyjä tilauksia. 9

10 2.3. Suomesta ja ulkomailta saapuneet ottolainat (lainat ja jäljenteet) Suomesta ja ulkomailta saapuneet ottolainat (lainat ja jäljenteet) lainat/ Su jäljenteet / Su lainat ja jäljenteet / kv lainat / kv jäljenteet / kv Vuosina ulkomailta lähetetyt lainat ja jäljenteet on ilmoitettu yhtenä lukuna ja vuosina erillisinä lukuina. Viimeisen 14 vuoden aikana valtaosa ottolainoista on ollut Suomesta tilattuja lainoja. Tämän kategorian osuus on vuosien aikana kohonnut: vuonna 1996 Suomesta tilattujen lainojen osuus oli 65 % ja vuonna 2006 jo 80 %. Suomesta tilattuja lainoja on parhaimmillaan ollut miltei 1500, mutta 2000-luvulla lainojen määrä on liikkunut 1000 lainan molemmin puolin. Toiseksi eniten ottolainoista oli Suomesta tilattuja jäljenteitä luvun puolivälissä näitä oli miltei 500 kappaletta, mutta 2000-luvulla enää noin 200 kappaletta. Ulkomailta lainatun aineiston osuus on puolestaan aina ollut vähäistä: vuonna 1993 lainoja ja jäljenteitä tilattiin vajaa 180 ja vuonna 2006 vajaa 70 kappaletta. Vuosien tilastoissa lainat ja jäljenteet on erotettu toisistaan, ja lainojen osuus on jäljenteitä selkeästi suurempi. Oulun yliopistossa ottolainojen huippuvuosi oli Tämän jälkeen pääkirjastossa lainat ovat tippuneet sekä pääkirjastossa että lääketieteellisessä kirjastossa viidestätuhannesta kolmeentuhanteen. Tämä lasku on ollut voimakkaampaa kuin useimmissa ulkomaalaisissa tutkimuksissa saati LaYK:n tilastossa. Oulun yliopiston ottolainoista ( ) kotimaisia oli 65 10

11 %, pohjoismaisia 15 % ja muiden ulkomaiden 20 % 8. LaYK:n kohdalla kotimaisten ottolainojen osuus oli vastaavan kahdeksan vuoden aikana 94 % eli miltei 30 % enemmän kuin Oulussa. LaYK:n kotimaisista ottolainoista lainoja oli 75 % ja jäljenteitä 19 % ja ulkomaisten ottolainojen osuus jäi 6 % Suomesta ja ulkomailta tilatut antolainat (lainat ja jäljenteet) Suomesta ja ulkomailta tilatut antolainat (lainat ja jäljenteet) lainat/ Su jäljenteet/ Su lainat ja jäljenteet/ kv lainat/ kv jäljenteet/ kv Vuosina ulkomailta tilatut lainat ja jäljenteet on ilmoitettu yhtenä lukuna ja vuosina erillisinä lukuina. Yli 90 % antolainoista oli Suomesta tilattuja kirjoja, mikä oli vielä suurempi luku kuin ottolainojen kohdalla. Tämän ryhmän vuosittainen tilausluku vaikuttikin eniten kokonaismäärään, sillä toiseksi suurimman luokan (jäljenteet/ Su) tilausmäärät jäivät vuosittain muutamaan sataan ja ulkomailta tilattujen antolainojen osuus on ollut korkeimmillaan reilu sata kappaletta. Elektronisen aineiston lisääntynyt määrä ei siis näytä vaikuttavan suuresti kirjaston vastaanottamiin antolainatilauksiin, sillä e-aineisto on pienentänyt enimmäkseen jäljenteiden eikä kotimaisten lainojen määrää. 8 Molander 2006,

12 Suomesta tilattujen lainojen vuosittainen tilausmäärä vaihtelee kappaleen välillä. Viime vuodet lukumäärä on ollut noin Antolainoista toiseksi eniten on kotimaasta tilattuja jäljenteitä. Kun vuoden 2006 ja 2001 lukuja vertaa toisiinsa, on Suomesta tilattujen jäljenteiden osuus viiden vuoden aikana vähentynyt yli puolella (2001: 250 kpl ja 2006: 116 kpl). Ulkomaille lähetetyt antolainat ovat puolestaan selkeä vähemmistö Suomeen lähetetyn aineistoon verrattuna. Vuosien tilastoissa ulkomaille lähetetyt lainat ja jäljenteet on erotettu toisistaan ja näistä enemmistö on jäljenteitä. Vuosina ulkomaalaisten antolainojen lukumäärä oli noin reilu sata tilausta, mutta vuonna 2006 ulkomaalaisia antolainoja oli enää 15 kappaletta. Laskun selittää nimenomaisesti jäljenteiden vähentynyt lukumäärä. 12

13 3. Ottolainat, otos Otoksen koko Ottolainapyynnöt kuukausittain elok. syysk. lokak. marrask. jouluk. tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. ei tiedossa Otos kattoi 10 kokonaisen kuukauden (elo-toukokuu) sekä osan kesäkuun aikana saapuneista tilauksista, jotka johtivat onnistuneeseen ottolainaan. Tilauspyyntöjä ajoittui eniten tammikuulle (153 kpl) ja vähiten elokuulle (56 kpl) sekä joulukuulle (68 kpl). Muutoin kokonaisten kuukausien osalta tilauspyyntöjen määrä oli sadan kappaleen tuntumassa. Kaikkiaan otoksen koko oli 973 tilausta Lainojen ja jäljenteiden osuus Lainojen ja jäljenteiden osuus lainat jäljenteet Ottolainoista selvä enemmistö (82 %) oli lainoja ja viidennes oli jäljenteitä. 13

14 3.3. Ottolainat tilausmaittain Ottolainat tilausmaittain yhteensä jäljenteet kirjat Suomi Pohjoismaat muut ulkomaat Ottolainoista 94 % oli kotimaisista kirjastoista. Lainoja tuli hieman Pohjoismaista (28 kpl), mutta ei juurikaan muista ulkomaista (2). Jäljenteissä tilanne oli päivänvastainen: vain yksi jäljenne oli Pohjoismaista ja muista ulkomaista oli kolmisenkymmentä tilausta. Mikäli asiakas on rajannut tilauspyynnön vain Suomeen, mutta aineistoa ei ole Suomessa saatavilla, tiedustelee kaukopalvelu asiakkaan halukkuutta kaukolainata aineisto ulkomailta. 9 Kohta muut ulkomaat tarkoittaa lähinnä saksalaista Subitoa, joka on myös pohjoismaisia palveluita edullisempi. Artikkelin pituudesta riippuen Subitosta tilaaminen voi olla myös jopa kotimaista tilausta halvempaa. Subito on Saksan opetusministeriön vuonna 1998 alullepanema hanke, jonka tarkoituksena on edistää informaation nopeaa välittämistä. Subito koostuu usean eurooppalaisen kirjaston aineistosta. Oulun yliopiston kirjaston kohdalla nimenomaan Subiton käyttö hillitsi ulkomaalaisten tilausten määrän laskua Lay:n opiskelijalle/ Lay:n henkilökunnalle ja muille opiskelijoille lainat kotimaan kirjastoista maksaa 6/7, Pohjoismaista 8/10 ja muista ulkomaista 22. Jäljenteiden hinta riippuu sivumäärästä, ensimmäisten 10 sivun hinta on 6/7. 10 Molander 2006,

15 3.4. Asiakasryhmät 26; 3 % 19; 2 % 26; 3 % 171; 18 % 35; 4 % 273; 27 % Asiakasryhmät 101; 10 % 179; 18 % 48; 5 % 95; 10 % KMT KTK OTK TTK YTK MELA AK AVO Muu yliopiston henkilökunta Muut Viiden tiedekunnan osuus ottolainoista oli yhteensä 70 % (kt. tiedekunta-erittely, kohta 3.5.) Vajaa 20 % tilauksista oli puolestaan Arktisesta Keskuksesta (AK). AK:lla ei ole omaa kaukopalvelua, vaan tilauspyynnöt välitetään pääkirjastolle. Muiden kirjaston asiakasryhmien (MELA = Menetelmätieteen laitos, AVO = Avoin yliopisto, yliopiston muu henkilökunta ja muut) osuus oli muutaman prosentin suuruinen. Yliopiston kirjaston oman henkilökunnan pyytämät ottolainat olivat noin prosentti kaikista ottolainoista (eli noin puolet kohdan muu yliopiston henkilökunta lainoista). 15

16 3.5. Tiedekuntien koon suhde lainatilauksiin Tiedekuntien koon suhde lainoihin KMT KTK OTK TTK YTK hlö lainat hlö, lkm lainat, lkm hlö, % lainat, % KMT ,80 % 14,50 % KTK 753, ,90 % 25,50 % OTK ,90 % 6,90 % TTK ,30 % 13,70 % YTK 1250, ,10 % 39,40 % yhteensä % 100 % hlö = tiedekunnan opiskelijoiden ja tutkijoiden lukumäärä vuonna 2006 Kota-tietokannan lukujen perusteella. lainat = tiedekuntaan kuuluvien asiakkaiden ottolainat Lapin yliopiston suurin tiedekunta oli YTK (33 %), josta tuli yhteensä vajaa 40 % tiedekuntien lainatilauksista. Toiseksi eniten lainatilauksia eli 25 % tuli KTK:lta, joka oli kuitenkin vasta neljänneksi suurin tiedekunta. Hieman KTK:ta suuremmista tiedekunnista (OTK ja TTK) tuli tiedekunnan kokoon suhteutettuna vähiten lainatilauksia. KTK:n, OTK:n ja TTK:n henkilömäärät olivat kullakin noin 20 %, mutta lainatilastossa OTK:n osuus oli vain 7 % ja TTK:n 14 %. Sen sijaan henkilöstöltään pienimmän tiedekunnan (KMT) lainatilausten määrä oli suurin tiedekunnan kokoon suhteutettuna. KMT:n henkilömäärä oli 6 %, mutta sen laitatilausten osuus oli kolmanneksi suurin eli miltei 15 %. Tiedekuntien lainaosuuksiin vaikuttaa muun muassa se, ettei tiekunnilla ole yhtenäistä käytäntöä graduntekijöiden ilmaisten kaukolainojen määrästä. YKT sekä KMT maksavat 7, KTK 5, OTK 3 ( alkaen) ja TTK ei maksa yhtään graduntekijöiden kaukolainaa. Henkilömääriin suhteutettuna vähiten tilauksia tuli nimenomaan OTK:sta ja TTK:sta, jotka eivät ole kustantaneet 16

17 opiskelijoiden gradututkimukseen liittyviä kaukolainoja. Toisaalta tiedekuntien lainaosuudet voivat selittyä myös sillä, ettei kaukolainaus ole tarpeellista, koska LaYK:n omat kokoelmat ovat tarpeeksi kattavia. Kaukopalvelun käyttämättä jättämisen syyt vaatisivat kuitenkin oman tutkimuksensa Lainojen ja jäljenteiden ikä Lainojen ja jäljenteiden ikä jäljenteet lainat alle 1v. 1-5 v v v v v. Jäljenteissä oli erikseen kategoria alle 1 v., jonka osuus oli 15 %. Luku tarkoittaa lähinnä niitä artikkeleita, joita ei vielä löydy e-muodossa. Kaikkiaan lainoista 30 % ja jäljenteistä 40 % oli ilmestynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Sekä lainoista että jäljenteistä alle 10 vuoden ikäisiä oli reilu 50 %, vuoden ikäistä oli 28 % ja vuoden ikäisiä 16 %. Lainoista yli 51 vuoden ikäisiä oli 4 % ja jäljenteissä 1 %. 17

18 3.7. Lainojen ikä asiakasryhmittäin 1-5 v v v v v. Yht. % KMT KTK OTK TTK YTK MELA AK AVO Muu LaY Muut % Viiden tiedekunnan ja AK:n osalta suurin ikäkategoria oli 1-5 -vuoden ikäiset lainat. Ainoa poikkeus oli TTK, jossa oli eniten tilauksia kategoriassa vuotta. Muutoin asiakasryhmien lainojen ikäjakauma noudatti yleistä lainojen ikäjakaumaa (kt. kohta 3.6.). Kirjojen tilausmäärät asiakasryhmittäin vastaavat 1-2 % tarkkuudella ottolainojen asiakasjakoa (kt. kohta 3.4). Ainoastaan AK poikkesi tästä keskiarvosta, sillä AK:n osuus lainoista oli 12 %, mutta sen osuus kaikista ottolainoista oli 18 %. 18

19 3.8. Jäljenteiden ikä asiakasryhmittäin alle 1 v. 1-5 v v v v v. Yht. % KMT KTK OTK TTK YTK MELA AK AVO Muu LaY Muut % Jäljenteiden ikäjakauma asiakasryhmittäin vastasi pääpiireittäin jäljenteiden yleistä ikäjakaumaa (kt. 3.6.). Ainoastaan AK:n osuudet ikäryhmistä olivat selvästi muista poikkeavia, sillä AK:n osuus tilatuista jäljenteistä oli peräti 44 %. 19

20 4. Ei-toteutuneet ottolainapyynnöt ja tilaukset, otos Otoksen koko Toteutumattoneet lainapyynnöt kuukausittain elok. syysk. lokak. marrask. jouluk. tammik. helmik. maalisk. huhtik. toukok. kesäk. Otoksen joka kuukaudessa oli kymmenisen sellaista lainapyyntöä, jotka eivät johtaneet onnistuneeseen ottolainaan. Yhteensä näitä lainapyyntöjä oli 124 kappaletta Ei ottolainaa Ei ottolainaa peruuntunut tilauspyyntö peruuntunut lainatilaus Kaukolainapyynnöistä 124 ei johtanut ottolainaan. Vain pari näistä lainapyynnöistä koski jäljenteitä ja loput olivat lainoja. Yhteensä 75 % lainapyynnöistä peruuntui ennen kuin kaukopalvelu oli 20

21 lähettänyt tilauksen eteenpäin (ks. kohta 4.3.). Vajaassa 30 tapauksessa lainapyynnöstä tuli lainatilaus, joka ei kuitenkaan toteutunut (ks. kohta 4.4.). Kaikkiaan ottolainapyynnöistä toteutui 88,7 %, peruuntui lainapyyntö-vaiheessa 8,8 % ja peruuntui lainatilaus-vaiheessa 2,5 % Peruuntuneet lainapyynnöt Peruuntuneet lainapyynnöt on saatavissa elektronisena on saatavissa painettuna on saatavissa muista Roin kirjastoista ei kaukolainattu, vaan hankittiin kokoelmaan valmiiksi lainassa asiakkaalla ei tilattu: asiakas perui pyynnön Yleisin peruuntumisen syy oli se, että kaukopalvelu huomasi kyseisen aineiston olleen jo yliopiston kokoelmassa joko elektronisena (39 kpl) tai painettuna (24). Elektroninen aineisto oli esimerkiksi Ebraryn aineistoa, joka näkyi Lindan, muttei Hillan tietokannassa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi e-aineisto onkin tarpeen liittää kirjaston omaan tietokantaan, jotta asiakkaat löytäisivät kyseisen aineiston paremmin 11. Painettu aineisto löytyi puolestaan Hillan tietokannasta. Lisäksi kirjaston varastossa on luetteloimatonta aineistoa, josta ajoittain löytyy yksittäisiä kaukolainapyyntöjen kohteita nämä tapaukset ovat tosin kaukopalvelun työntekijöiden muistitiedon varassa. Kaukolainapyyntöjä hyödynnettiin myös kirjaston oman aineiston kartuttamisessa. Otoksessa oli 18 pyyntöä, jossa teosta ei kaukolainattu, vaan se päätettiin hankkia kirjaston omaan kokoelmaan. 11 ks. esim. Molander 2006,

22 Ennen kaukolainatilauksen tekoa kaukopalvelu tarkistaa aineiston saatavuuden myös muista Rovaniemen kirjastoista. Näin ollen 11 kaukolainapyynnön kohdalla aineisto löytyi kaupunginkirjaston tai amkk-kirjastojen kokoelmista. Harvinaisempi peruuntumisen syy oli se, että kyseinen teos oli jo asiakkaalla lainassa. Kolme tilausta peruuntui puolestaan asiakkaan toimesta ennen kuin lainapyyntö oli kaukopalvelussa muuntunut lainatilaukseksi. Kaikkiaan 94 ( %) peruuntuneen lainapyynnön kohdalla kaukolainatilausta ei tehty, mutta asiakas sai silti toivomansa aineiston käyttöönsä Peruuntuneet tilaukset Peruuntuneet tilaukset tilaus peruttu asiakkaan pyynnöstä tilaus peruttu aikarajan takia ei kaukolainattavissa ei löytynyt mistään Tilaus peruuntui yleensä sen takia, ettei aineisto ollut kaukolainattavissa (19 kpl). Valtaosa näistä tapauksista oli graduja, joita tietyt kirjastot eivät lainaa edes lukusalikäyttöön. Parissa tapauksessa teos ei ollut kirjastossa kaukolainattavissa, koska se oli hukassa tai kadonnut. Toiseksi yleisin syy (6 kpl) oli tilauksen peruuntuminen, koska aineistoa ei saanut LaYK:iin asiakkaan asettamaan aikarajaan mennessä. Yksi tilaus jäi puolestaan toteutumatta, koska asiakas itse perui lainapyyntönsä. Yhtä lainapyyntöä ei voitu toteuttaa, koska kyseistä lehteä ei vielä ollut edes ilmestynyt ( ei löytynyt mistään ). Kaukopalvelun mukaan edellä mainitun kaltaisia epäselviä lainapyyntöjä tulee asiakkaalta enää hyvin harvoin. 22

23 5. Antolainat, otos Otoksen koko Antolainojen otos oli erittäin pieni, 239 tilausta, sillä käytössäni oli vain kolmen kuukauden laskumaton materiaali huhtikuun alusta kesäkuun puoliväliin saakka Lainojen ja jäljenteiden osuus Lainojen ja jäljenteiden osuus % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % lainat/ Su jäljenteet/ Su lainat/ kv jäljenteet/kv Tarkastelemistani otoksessa 87 % oli lainoja (207 kpl, joista 203 meni kotimaisiin kirjastoihin) ja 13 % jäljenteitä (34 kpl, joista 28 meni kotimaisiin kirjastoihin). Aiempiin vuositilastoihin verrattuna otoksessa Suomeen lähetettyjen lainojen osuus oli pari prosenttia pienempi. Vastaavasti Suomeen lähetettyjen jäljenteiden sekä ulkomaille lähetettyjen lainojen osuudet olivat hieman aiempia vuosia suurempia. 23

24 5.3. Lainojen jaottelu Lainojen jaottelu 2; 1 % 7; 3 % 26; 13 % 29; 14 % 143; 69 % kurssikirjat opinnäytteet monografiat sarjat varastokokoelma Lainoista enemmistö, eli noin 70 %, oli kurssikirjoja. Opinnäytteitä sekä yleiskokoelmaan kuuluvia monografioita lainattiin molempia vajaa 30 kappaletta (13-14 %). Yhteensä kurssikirjat, opinnäytteet ja monografiat muodostavat 96 % antolainoista. Loput 4 % sisältävät muutaman kappaleen sarjajulkaisuja sekä varastoon sijoitettuja kirjoja. Kaukopalvelun havaintojen mukaan kurssikirjojen osuus on vuosittain huomattavasti pienempi, mutta tässä otoksessa kurssikirjoja on selvä enemmistö Jäljenteiden jaottelu Jäljenteiden jaottelu 2; 6 % 1; 3 % aikakauslehdet kurssikirjat virallisjulkaisut 29; 91 % Jäljenteet olivat lähinnä artikkelikopiota aikakauslehdistä (29 kpl). Kaksi antolaina-jäljennettä oli kopioita kurssikirjojen sisällöstä ja yksi kopio oli virallisjulkaisusta. 24

25 5. 5. Asiakasryhmät Asiakasryhmät 30; 13 % 9; 4 % 79; 32 % kunnan/kaupunginkirjast ot Lapin kunnankirjastot (ei Rekku) yliopistokirjastot 50; 21 % 5; 2 % erikoiskirjastot amk/ amkk -kirjastot 66; 28 % ulkomaalaiset kirjastot Suurin asiakasryhmä oli yleiset kirjastot (34 %). Lapin kunnankirjastojen osalta antolainoiksi ovat laskettu vain Rekku-kuljetuksen ulkopuoliset kaukolainat (5 kappaletta). Toiseksi eniten tilauksia tuli yliopistokirjastoista (28 %). Kolmas selkeästi iso asiakasryhmä oli erikoiskirjastot (21 %). Tähän ryhmään on kategorisoitu sekä tieteelliset erikoiskirjastot että yritysten ja yhteisöjen tietopalvelut. 12 Neljäs asiakasryhmä oli ammattikoulu- ja ammattikorkeakoulukirjastot (13 %). Tähän ryhmään ei kuulu Lapin läänin amkk-kirjastot (Rovaniemi ja Kemi-Tornio), joihin kaukolainat tehdään Rekku-kuljetuksina. Antolaina-asiakkaat olivat pääosin suomalaisia kirjastoja, sillä vain 4 % tilauksista tuli ulkomaalaisista kirjastoista. Yleisten kirjastojen osuuden selittää näiden kirjastojen suuri lukumäärä esimerkiksi yliopistokirjastoihin verrattuina. Mikäli asiakkaita tarkastellaan yksittäisten kirjastojen tasolla, ovat muun muassa Tampereen yliopiston kirjasto sekä Oulun yliopiston kirjasto suuria asiakkaita. Erikoiskirjastoista otoksen (50 tilausta) suurin asiakas oli Stakesin tietopalvelu, josta tuli yhteensä 11 tilausta. 12 Erikoiskirjasto-kategoriaan kuuluivat muun muassa seuraavat kirjastot tai tietopalvelut: 2 x geodeettinen laitos, 4 x eduskunnan kirjasto, Helsingin hallinto-oikeus, kirjasto, 2 x Helsingin kaupungin tietokeskus, kirjasto, Helsingin kaupunki, hallintokeskus, tietopalvelut, Ilmavoimien esikunta, kauppa- ja teollisuusministeriön tietopalvelu, maa- ja metsätalousministeriön kirjasto, maanpuolustuskorkeakoulun täydennys- ja kehittämiskeskus, 2 x maasotakoulun kirjasto, orion oyj/tietopalvelu, outokumpu stainless oy, reumasäätiön tieteellinen kirjasto, 11 x stakes tietopalvelu, stora enso oyj tutkimuskeskus, suomen kuntaliitto/kirjastotietopalvelu, 2 x tapiola-yhtymä, kirjastotietopalvelut, keski-suomen sairaanhoitopiiri, ulkoasianministeriön kirjasto, vtt tietoratkaisut ja yleisradio. 25

26 5.6. Lainojen asiakasryhmät Lainat asiakasryhmittäin ulkomaalaiset k. amk/ amkk -k. erikoisk. yliopistok. Lapin kunnank. kunnan/ kaupungink kurssikirjat opinnäytteet monografiat sarjat varastokokoelma Asiakasryhmät lainoittain varastokokoelma sarjat monografiat opinnäytteet kurssikirjat kunnan/ kaupungink. Lapin kunnank. yliopistok. erikoisk. amk/ amkk -k. ulkomaalaiset k. 26

27 kurssikirjat opinnäytteet monografiat sarjat varastokokoelma yhteensä % kunnan/ kaupungink Lapin kunnank yliopistok erikoisk amk/ amkk -k ulkomaalaiset k yhteensä % % Lainojen suurimmat asiakasryhmät olivat yleiset kirjastot (39 %), yliopistokirjastot (29 %), erikoiskirjastot (16 %) ja amk/ amkk- kirjastot (14 %). Kurssikirjoissa suurimmat asiakasryhmät olivat kunnan- ja kaupunginkirjastot sekä yliopistokirjastot (molemmilla 33 % eli vajaa 50 lainapyyntöä). Kolmanneksi suurin ryhmä oli erikoiskirjastot, joilta tuli 13 % eli vajaa 30 lainapyyntöä. Kurssikirjat kiinnostivat myös amk/ amkk-kirjastoja, joista tuli 11 % eli 16 lainapyyntöä. Ulkomaalaisten kirjastojen kokonaislainapyyntömäärästä puolet (4/9) oli kurssikirjoja. Opinnäytteitä tilattiin eniten kunnan- ja kaupunginkirjastoihin (12 kpl). Neljännes opinnäytteistä (7 kpl) meni yliopistokirjastoihin sekä amk/ amkk-kirjastoihin. Erikoiskirjastoihin tilattiin kolme (10) opinnäytetyötä. Monografioita kaukolainattiin yhteensä 26 kappaletta, joista yli puolet meni kunnan- ja kaupunginkirjastoihin. Yliopisto-, erikois- ja amk/amkk kirjastoihin tilattiin puolestaan muutama monografia. Sekä opinnäytteitä että monografioita ei tilattu lainkaan ulkomaalaisiin kirjastoihin. Sarjajulkaisuja lainattiin parisen kappaletta kaikkiin muihin kirjastoihin paitsi yliopistokirjastoihin ja ulkomaalaisiin kirjastoihin. Kahdesta varastokappaleesta toinen meni kunnankirjastoon ja toinen yliopistokirjastoon. 27

28 5.7. Jäljenteiden asiakasryhmät Jäljenteet asiakasryhmittäin 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Asiakasryhmät jäljenteittäin 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Jäljennetilauksissa suurin asiakasryhmä oli erikoiskirjastot, joilta tuli puolet kaikista tilauksista (16/32 kpl). Yliopistokirjastoihin lähetettiin viidennes tilauksista (6 kpl) ja loput 11 tilausta jakautuivat loppuihin neljään asiakasryhmään. Aikakauslehti-jäljenteitä lähetettiin kaikille asiakasryhmille, mutta puolet näistä meni nimenomaan erikoiskirjastoihin, joiden omat e-kokoelmat ovat yleensä vähäiset. Kahdesta kurssikirja-jäljenteestä toinen meni erikoiskirjastoon ja toinen ulkomaiseen kirjastoon. Ainut virallisjulkaisu meni ulkomaiseen kirjastoon. 28

29 5.8. Lainojen ikä lainojen jaottelun mukaan Lainojen ikä vuotta vuotta vuotta 6-10 vuotta kurssikirjat opinnäytteet monografiat sarjat varastokokoelma 1-5 vuotta vuotta 6-10 vuotta vuotta vuotta vuotta yhteensä % kurssikirjat opinnäytteet monografiat sarjat varastokokoelma yhteensä % % Lainoista 33 % (67 kpl) oli ilmestynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Kategorioihin 6-10 vuotta sekä vuotta kuului kumpaankin noin 30 % lainoista. Vajaa 7 % lainoista (15 kpl) oli vuoden ikäisiä. ja yli 51 vuotta vanhoja lainoja oli vain yksi kappale. 29

30 5.9. Jäljenteiden ikä jäljenteiden jaottelun mukaan Jäljenteiden ikä vuotta vuotta 6 aikakauslehdet 6-10 vuotta kurssikirjat/ jäljenne 1-5 vuotta 9 1 virallisjulkaisut 0-1 vuotta Kymmenen kopiota kuului 1-5 vuotta tai 6-10 vuotta sitten ilmestyneisiin emojulkaisuihin. Kuuden aikakausjäljenteen ikä oli vuotta ja ainoastaan yksi aikakauslehtijäljenne oli yli 21 vuotta vanha. Uusista, alle vuoden ikäisistä julkaisuista, oli yhteensä viisi kopiota, jotka olivat kaikki aikakauslehdistä. Uusien, alle vuoden sisällä ilmestyneiden aikakauslehtien kohdalla kyse lienee aineistosta, jota ei ole vielä saatavilla elektronisena. Vastaavasti yli 11-vuoden ikäiset artikkelit saattavat olla jo niin vanhoja, ettei niistä ole e-versiota. Muista kuin aikakauslehtijäljenteistä kahden kurssikirja-kopion ikä ajoittui viimeisen kymmenen vuoden sisään ja yksi virallisjulkaisu-kopio oli 6-10 vuotta vanhasta julkaisusta. 30

31 6. Yhteenveto Vuosien aikana antolainojen määrä on ollut ottolainoja korkeampi: vuosittaiset antolainat ovat olleet ja ottolainat tilausta. Vuosien vuositilastojen ohella tarkastelin lähemmin kuluneen lukukauden aikana saapuneita tilauspyyntöjä. Ottolainoista analysoin elokuusta 2006 aina kesäkuun loppupuoliskolle saapuneet tilauspyynnöt. Otoksessa oli yhteensä 1097 tilauspyyntöä, jotka jakautuivat edelleen toteutuneisiin tilaukset (973) sekä peruuntuneisiin lainapyyntöihin (124 kpl). Sen sijaan antolainoissa minulla ei ollut käytössä kuin vajaan kolmen kuukauden toteutuneet tilaukset, jotka oli lähetetty huhtikuun alusta kesäkuun puoleenväliin mennessä. Täten antolainojen otos oli 239. Tulosten analysoinnissa onkin huomioita ottolainojen ja antolainojen otosten kokoero, eli antolaina-otoksen koko on vain neljäsosa ottolainaotoksen koosta. Yleisesti yliopistokirjastojen kaukopalvelun tilausten määrä on laskenut 1990-luvun lopulta alkaen muun muassa lisääntyneen e-aineiston käytön vuoksi. E-aineisto tarkoittaa lähinnä jäljenteitä (artikkelit), mutta LaYK:n ottolainoissa sekä antolainoissa valtaosa aineistosta on ollut kotimaisia lainoja. Esimerkiksi vuoden otoksessa ottolainoista 94 % tuli kotimaisista kirjastoista. Ulkomaiset lainat tulivat lähinnä Pohjoismaista. Sen sijaan jäljenteet tulivat muista ulkomaista, eli lähinnä Subitosta, joka on ajoittain jopa suomalaisiakin kirjastoja edullisempi. Antolaina-otoksessa ulkomaalaisten kirjaston osuus oli puolestaan 4 %. Ottolainojen asiakasryhmä-analyysi vahvisti käsitystä kirjaston tehtävästä tukea tutkimusta ja opetusta, sillä vain 5 % lainoista kohdentui tiedekuntien, AK:n, MELA:n tai AVO:n ulkopuolelle. Viiden tiedekunnan osuus ottolainoista oli yhteensä 70 % ja AK:n vajaa 20 %, Tiedekunnista tuli eniten tilauksia YTK:lta (27 %) ja KTK:lta (18 %). Kun tiedekuntien opiskelijoiden sekä tutkijoiden määrän suhteutti ottolainojen määrään, olivat YTK, KTK ja KMT erityisen aktiivisia kaukopalvelun käyttäjiä. Sen sijaan TTK:n ja erityisesti OTK:n prosenttiosuudet ottolainoista olivat pienempiä kuin tiedekuntien henkilömäärien prosenttiosuudet. Vajaan kolmen kuuden antolaina-otoksessa suurimmat asiakasryhmät olivat yleiset kirjastot (32 % + 2 %), yliopistokirjastot (28 %), erikoiskirjastot (21 %) ja amk/amkk-kirjastot (13 %). Ulkomaalaisten kirjastojen osuus oli 4 %. Yleisistä kirjastoista lappilaisten kirjastojen osuus oli vain 2 %, sillä Lapista analyysissa olivat mukana vain Rekku-kuljetuksen ulkopuoliset antolainat. Lainoista miltei 70 % oli kurssikirjoja ja seuraavaksi yleisimpiä laina-tyyppejä olivat opinnäytteet ja 31

32 monografiat (molemmissa vajaa 15 %). Jäljenteissä puolestaan yli 90 % oli kopioita aikakauslehdistä. Artikkelijäljenteissä erikoiskirjastot olivat erityisen suuri asiakasryhmä. Tämä selittynee sillä, ettei erikoiskirjastoilla ole käytettävissään omia e-aineistokokoelmia. Sekä ottolainoissa että antolainoissa aineiston ikä oli lähinnä korkeintaan 20 vuoden ikäistä. Ottolainojen lainoista 52 % ja antolainojen lainoista 64 % oli ilmestynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ottolainojen jäljenteissä vastaava osuus oli 63 % antolainojen jäljenteissä 55 %. Jäljenteissä oli myös erikseen ikäkategoria 0-1 vuotta, joka kattaa muun muassa sellaisen aineiston, jota ei vielä ole saatavilla e-muodossa. Ottolainoissa tähän kategoriaan kuului 15 % ja antolainoista 16 % kokonaismäärästä. Tämä analyysi perustui valtaosin toteutuneisiin otto- ja antolainatilauksiin. Tämän ohella mielenkiintoinen lisä olivat peruuntuneet tilaukset, joita pystyin ottolainojen osalta analysoimaan. Kaikkiaan reilu 10 % ottolainapyynnöistä oli sellaisia, jotka eivät johtaneet tilaukseen. Tähän oli muun muassa syynä asiakkaan puutteelliset tiedonhankintataidot, sillä asiakkaan tarvitsema aineisto olikin jo saatavilla LaYK:n kirjastosta elektronisena tai painettuna. Lisäksi lainapyyntöjä hyödynnetään hankinnassa ja muutama lainauspyyntö peruuntui, koska kirjasto hankkikin sen omiin kokoelmiinsa. Ottolainojen osalta kaukopalvelu pystyy hyvin palvelemaan asiakkaita, sillä vain 2,5 prosenttia tilauksista ei toteutunut. 32

33 7. Lähdeluettelo Tutkimusaineisto Lähetyt antolainat Saapuneet ottolainapyynnöt Tilastot Kirjastot Kota-tietokanta, LaY:n opiskelijoiden sekä tutkimus- sekä opetushenkilöiden määrä tiedekunnittain Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta, vuodet Kirjallisuus Molander, Mari Elektronisen aineiston vaikutus kaukopalvelutoimintaan Oulun yliopiston kirjastossa. Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulun yliopistossa. Molander.pdf Muhonen, Ari Kuka pelastaisi kaukopalvelun. Tietopalvelu 2/ Muhonen, Ari Kaukopalvelun pilvilinnoja. Esitelmä STKS:n valtakunnallisilla kaukopalvelupäivillä STKS:n valtakunnalliset kaukopalvelupäivät

34 34

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006

Kaukopalvelun työpaja. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun työpaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 30.5.2006 Kaukopalvelun määritelmä Kaukopalvelu on kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa.

Lisätiedot

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Relais-katsaus Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Pilotoinnista Pilotti aloitettiin 2010 Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010 Pilottikirjastot Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto Lapin korkeakoulukirjasto

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI. Pauliina Aittala, Tapani Takalo

LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI. Pauliina Aittala, Tapani Takalo LAPIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJOJEN LÄHDEANALYYSI Pauliina Aittala, Tapani Takalo 7.4.28 1. Johdanto Lapin yliopisto pyrkii enenevästi profiloitumaan tutkimusyliopistoksi. Osana sitä on väitöskirjojen määrän

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

JYK ja Varastokirjasto

JYK ja Varastokirjasto JYK ja Varastokirjasto Kaisa Saikkonen 17.2.2016 Periaatteet Noudatamme Varastokirjaston tarkennettua ohjeistusta Tarkistamme puutteet Vaarista/Melindasta Emme lähetä kotimaista aineistoa Emme pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Kansallisarkiston kirjasto

Kansallisarkiston kirjasto Kansallisarkiston kirjasto Valtakunnallinen arkistoalan, asiakirjadiplomatiikan sekä heraldiikan ja sigillografian tieteellinen erikoiskirjasto. Kansallisarkiston kirjasto palvelee kokoelmillaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ 1 SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 15.-16.5.2013 Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja Oulun

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Yhdistymisen haasteet kokoelma- ja hankintatyössä

Yhdistymisen haasteet kokoelma- ja hankintatyössä Yhdistymisen haasteet kokoelma- ja hankintatyössä Lapin korkeakoulukirjasto 15.10.2010 Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjaston kehitys Aloitusvaihe 2007 Mukana: Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET

LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET 1 6.6.2011 / LL LINDAn kustannushyötyanalyysi KYSELYN ALUSTAVAT TULOKSET Sisältö 1. Taustaa... 2 1.1. LINDAn kustannushyötyanalyysi... 2 1.2 Kyselyistä... 2 2. Kysely kaukopalveluvirkailijoille... 2 2.

Lisätiedot

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa

E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa E-kirjat Helsingin yliopiston kirjastossa FinELibin aineistopäivä 9.3.2011 Marja Hirn ja Seija Karvanen www.helsinki.fi/yliopisto 1 Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmapolittiisen ohjelman linjauksia

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten. Virpi Palmgren Kirsi Heino

Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten. Virpi Palmgren Kirsi Heino Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten Virpi Palmgren Kirsi Heino Kirjasto-opetuksen palikat Kohderyhmät Näkyvyys Käytäntö Tarpeen mukaan Kustannukset Opetustiimi Muuttuvuus

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta Turun yliopiston kirjasto Alku Ei ollut mitään aiempaa kirjattua kokoelmapolitiikkaa Kirjavat käytännöt eri tieteenalojen yksiköissä

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Kuinka hyvin Lapin yliopiston kirjaston kokoelmat auttavat pro gradu -tutkielman teossa?

Kuinka hyvin Lapin yliopiston kirjaston kokoelmat auttavat pro gradu -tutkielman teossa? Kuinka hyvin Lapin yliopiston kirjaston kokoelmat auttavat pro gradu -tutkielman teossa? Lähdeanalyysi Lapin yliopistossa valmistuneista pro gradu -tutkielmista Till Paala 22.12.2009 Sisältö 1 Aluksi 3

Lisätiedot

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Mirja Pakarinen 28.11.2017 Koulutuksen sisältö Millaista oikeuskirjallisuutta Miten löydän tarvitsemani aineiston kun Selma-kokoelmatietokanta on osana Finna -

Lisätiedot

Aineistojen hyöty-kustannus-suhde : Kokoelmapolitiikan priorisoinnit

Aineistojen hyöty-kustannus-suhde : Kokoelmapolitiikan priorisoinnit Aineistojen hyöty-kustannus-suhde : Kokoelmapolitiikan priorisoinnit Tietoaineistoseminaari 15.10.2010 Hannele Nurminen 10/18/2010 Kirjastosta on hyötyä Ilman kirjastoa ei ole yliopistoa Kirjasto on yliopiston

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Henkilöstövaihtoa kolmen kirjaston välillä Marja Sarvilinnan alustuksessa on tietoa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Kaukopalvelun todellisuus tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Markku Laitinen Kansalliskirjasto markku.laitinen (at) helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/

Lisätiedot

Kaukopalvelusuositukset

Kaukopalvelusuositukset Kaukopalvelusuositukset Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi) Kohti aineistojen yhteiskäyttöä kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset seminaari Viikissä 2.11.2011 Seminaarin osallistujat Esityksen

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja tilastointi. Helsinki 1.12.2008 Vuokko Palonen, Tritonia Marita Ahola, Vaasan amk

Rakenteellinen kehittäminen ja tilastointi. Helsinki 1.12.2008 Vuokko Palonen, Tritonia Marita Ahola, Vaasan amk Rakenteellinen kehittäminen ja tilastointi Helsinki 1.12.2008 Vuokko Palonen, Tritonia Marita Ahola, Vaasan amk Millaisia rakenteita olemassa/tulossa 1 1) korkeakoulut yhdistyvät, kirjastot yhdistyvät

Lisätiedot

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 11.5.2011 Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Elisa Paavilainen i SYKE verkossa www.ymparisto.fi/syke www.miljo.fi/syke www.environment.fi/syke Monitieteisyyttä,

Lisätiedot

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho

Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Samanlaisia vai erilaisia? kokoelmat kartoitettiin Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoissa Hilkka Alila & Riitta Juutistenaho Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

K a ukopa lveluohjelm a n va linta. Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen

K a ukopa lveluohjelm a n va linta. Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen K a ukopa lveluohjelm a n va linta Kaukopalvelun koulutuspäivä 22.5.2008 Juhani Räisänen Kaukopalvelu on vaikeimmin automatisoitavia alueita kirjastotyössä varsinkin Suomessa. Millais ta ohjelmaa ets ittiin

Lisätiedot

Liite 1. Sopijaosapuolet

Liite 1. Sopijaosapuolet Liite 1. Sopijaosapuolet Aalto-yliopisto, Y-tunnus 0245902-6 Arkistolaitos, Y-tunnus 0245885-9 Eduskunnan kanslia, Y-tunnus 0245977-1 Helsingin yliopisto, Y-tunnus 0313471-7 Itä-Suomen yliopisto, Y-tunnus

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 IL / HYK sopimus kirjastopalveluista Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 1.2.2011 Ilmatieteen laitos Sää- ja ilmastopalvelu ja -tutkimus, ilmanlaadun seuranta ja tutkimus, merentutkimus kaukokartoitus, avaruustutkimus

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 24.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Lapin yliopiston väitöskirjojen viiteanalyysi

Lapin yliopiston väitöskirjojen viiteanalyysi Lapin yliopiston väitöskirjojen viiteanalyysi Tapani Takalo 19.8.21 1 Sisällys Kokoelmatyö... 1 Viiteanalyysi 2 Tavoitteet... 2 Tutkimusmenetelmät... 2 Väitöskirjat... 3 Saatavuus väitöskirjoittain...

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Lisätiedot

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa E-kirjat kirjastojen kokoelmissa Sirkka-Liisa Korkeila Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Helsingin yliopisto 18.4.2008 TAYK E-kirja -kysely kesäkuu 2007 514 suomalaiselle kirjastolle Kysymykset

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kuva 1 Vaihdon merkitys hankintatapana. Prosenttia vastanneista kirjastoista, joilla on vaihtoja 2007

Kuva 1 Vaihdon merkitys hankintatapana. Prosenttia vastanneista kirjastoista, joilla on vaihtoja 2007 Vaihtojen tämänhetkinen tilanne Suomessa Georg Strien Vaihtokeskus kartoitti viime syksyllä julkaisuvaihdon tilannetta Suomessa lähettämällä n. 400 kirjastolle vastaavan kyselylomakkeen. Edellisestä kyselystä

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Ympäristöohjelman päätavoitteet: Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen Materiaalinkulutuksen Sähköisten palveluiden kehittäminen Tämä ympäristöohjelma on osa Tampereen yliopiston ympäristösuunnitelmaa,

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA

EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA KL2 KL11 EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA LAURA KÄRPIJOKI Informaatikko Helsingin kaupunginkirjasto 21.4.2016 Dia 1 KL2 KL11 Esittely: kuka olen, titteli, missä työskentelen,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON

UUSI OPISKELIJA TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON UUSI OPISKELIJA 1 TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON Kirjasto tukena koko opintopolun ajan OLEMME kaikille avoin tieteellinen kirjasto. o Kampuskirjastojen painetut aineistot, palvelut, tilat

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa Päivitetty 23.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston Mikäli hieman ontuen toimivaan tieteellisten kirjastojen yhteisluetteloon on uskomista, Suomen tieteellisissä kirjastoissa on yhteensä noin 20 miljoonaa säilytysyksikköä painettua aineistoa. Näissä kirjastoissa

Lisätiedot

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä KITT Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle 2007-2009 on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010

Kyselyt 2010. Käyttäjäkysely 2010. Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Kyselyt 2010 Käyttäjäkysely 2010 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus 17.6.2010 Mitä luvassa tänään? Tavoite: saada kirjastojen näkemys kyselyn hyödyistä ja ongelmista jatkoa varten Lyhyt katsaus käyttäjäkyselyn

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015 [Otc list] Seuravaatetilaus 2015 1 viesti OTC Oulu 10. tammikuuta 2015 22.45 Vast. ott.: otc list@kompassi.com Huomio Huomio seuraväki. Lue huolella loppuun saakka, että osaat toimia

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5

3/8. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 0,5 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä 0,500 Kyllä=0,5 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 27502 / Lukki- kirjastojen ja Siuntion kunnankirjaston kirja-aineistohankinnat vuosille 2015-2016, sekä optiovuodet 2017-2018 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa

Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? - Kaukopalvelun todellisuus Suomessa tilastojen valossa Markku Laitinen & Kimmo Vehkalahti Uutiset kuolemastani ovat liioiteltuja, väitetään jo Mark Twainin sanoneen. Myös kaukopalvelu

Lisätiedot

OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN?

OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN? OSUVATKO ASIAKKAAT OIKEAAN? Hankintaehdotukset ja oma valinta Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmien kartunnassa 24.5.2012 Hannele Nurminen Soile Kolehmainen TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Kokoelmatyön

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus Maatalousyrittäjien eläkevakuutus Eläkkeen tulisi olla vakuutusajasta sidonnainen eläkkeelle jäännistä seuraavan tulonmenetyksen korvaus. Koska vakuutusmaksuihin vaikuttavat ansiotulot voivat vaihdella

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54550

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot