LÄMMÖNSIIRTIMIEN LIKAANTUMINEN JA SEN ESTÄMINEN:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMMÖNSIIRTIMIEN LIKAANTUMINEN JA SEN ESTÄMINEN:"

Transkriptio

1 LÄMMÖNSIIRTIMIEN LIKAANTUMINEN JA SEN ESTÄMINEN: Kokeellisen tutkimuksen ja uusien mallinnustekniikoiden yhdistäminen 1 Markus Riihimäki, 2 Eini Puhakka, 1 Tiina M. Pääkkönen, 2 Ulla Ojaniemi, 2 Timo Pättikangas, 2 Mikko Manninen, 1 Esa Muurinen, 1 Riitta L. Keiski 1 University of Oulu, Department of Process and Environmental Engineering FIN University of Oulu, P.O.Box VTT, FIN VTT, P.O. Box 1000

2 LÄMMÖNSIIRTIMET Siirtävät lämpöä kuumasta väliaineesta kylmempään Kaasu-kaasu, kaasu-neste, neste-neste Levylämmönsiirtimet, putkilämmönsiirtimet Prosesseissa kemialliset reaktiot tuottavat lämpöä, jota joudutaan poistamaan lämmönvaihtimella ll usein reaktion käynnistäminen tai nopeuttaminen vaatii lämpöä, joka tuodaan lämmönvaihtimella lämmönvaihtimilla voidaan siirtää lämpöä prosessin osasta toiseen Mahdollistaa energiatehokkaan tuotannon!

3 TUTKIMUSONGELMA Likaantuminen on ei-toivotun aineen kertymistä lämmönsiirtimien pinnoille. Se aiheuttaa merkittäviä iä ongelmia laitteiden id käytössä ä ja suunnittelussa Lämmönsiirto heikkenee ja painehäviö kasvaa energiatehokkuus heikkenee ympäristövaikutukset lisääntyvät Prosessikatkot lisääntyvät ja huoltokustannukset nousevat taloudellinen kannattavuus heikkenee TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Lämmönsiirtopinnat likaantumattomiksi Materiaalivalinnat: pinnan karheus, pinnoite Virtausolosuhteiden parantaminen Prosessiolosuhteiden valinta/säätö Kustannustehokas puhdistettavuus Mekaaninen puhdistus Kemiallinen puhdistus Sähkökemiallinen puhdistus

4 MILLOIN LIKAANTUMISTA TAPAHTUU? Kiteytyvä yy likaantuminen Tapahtuu ylikylläisistä liuoksista Lämmönvaihtimissa: Lämpötilan kohoaminen vähentää likaavien yhdisteiden liukoisuutta Prosessihaihduttimissa: Lämpötilan kohoamisen lisäksi liuoksesta poistuu vettä ja liukoisuus ylitetään liuoksen konsentroituessa Partikkelilikaantuminen Pienet hiukkaset kiinnittyvät lämmönvaihtimen pintaan Kiinnittymistä itt itätapahtuu pintavoimien it i i vaikutuksesta iktk t ja it irtoamista it pinnan lähllä lähellä vaikuttavien hydrodynaamisten voimien vaikutuksesta Muita likaantumisen muotoja Mikrobilikaantuminen, biologiset kasvustot Kemiallisten reaktioiden kautta likaantuminen Korroosiolikaantuminen Jäätymisen tai jähmettymisen aiheuttama lämmönsiirtimien tukkeutuminen

5 LIKAANTUNEET LÄMMÖNVAIHTIMET Stage 3

6 TUTKIMUSMENETELMÄT Pinnoitteet Kuuma pinta Impaktio Inertia Diffuusio MOLEKYYLI- MALLINNUS Virtaus suunta LIKAANTUMIS- KOKEET CFD- MALLINNUS Kuva elektroni- mikroskooppilla

7 KOELAITTEISTO Fouling Test Apparatus Power Supply HOST PC Data Aquision Test surface: Coated Sheet metal Sample holder in the rectagular flow channel of the test section 5. Heating element TCs to measure wall temperature

8 LIKAANTUMISKOKEET Lineaarinen kasvu Initiation Period antumisv vastus Lika Roughness Delay Time Initiation Period Roughness Delay Time Lineaarinen kasvu Aika - Likaantumista kuvaa viiveaika (pintamateriaali) ja olosuhteita (likaantumisnopeus) - Kokeen jälkeen liattu pinta tutkitaan pinta analytiikan keinoin: SEM, XRD, FTIR

9 ELEKTROLYYTTIEN TERMODYNAMINEN MALLINNUS Suolojen kiteytymis alueet ph:n, lämpötilan muuttuessa tai veden haihtuessa Liukoisten yhdisteiden ja kompleksien spesiaation määrääminen Case studies: Mustalipeä, kalsiitti pigmentin prosessointi, merivesi, savukaasun pesuri 0.8 ve molar amo ount Relati Ti(OH)4 TiOSO4 Ti(OH)2+2 Ti(OH) H2SO4 in water [wt%]

10 PARTIKKELIN JA PINNAN VÄLISEN VUOROVAIKUTUKSEN MALLINTAMINEN Kolloidisten partikkelien vuorovaikutuksia kuvaa XDLVO-teoria ΔG TOT = ΔG LW + ΔG EL SiO 2 -partikkelin adheesio pinnoitettu AISI316L 2B:lle Pinnoite ΔG TOT /kt + ΔG AB TiN SiF impl SiOx-CVD Sol-gel Repulsio Adheesio MoS2 impl DLCsput ΔG Br Käsittelemätön AISI316L 2B Metastabiili t johtaa likaantumiseen i Repulsion Potential energ gy /kt Adheesio Attrac ction Potential en nergy /kt sekundääri maksimi DG(EL) DG(TOT) Lenght 4 [nm] primääri minimi DG(LW) DG(AB) DG(TOT)

11 LÄMMÖNSIIRTIMIEN TUTKIMINEN VIRTAUSLASKENNALLA (CFD) Mallissa voidaan huomioida mm.: Virtausnopeus, pyörteisyys Lämmönsiirto Partikkeleiden kulkeutuminen ja tarttuminen pintaan (XDLVO) Suolojen kiteytyminen pinnoille (liukoisuus, pintareaktiot) Ennustetaan lämmönsiirtimien likaantumista From real to model geometry From corrugated to flat plate geometry

12 CFD-MALLI PARTIKKELI- LIKAANTUMISELLE Likaantumisprosessi voidaan ajatella sarjana prosesseja, joissa partikkelit kulkeutuvat seinämän läheisyyteen, ja kiinnittyvät seinämään CFD -mallissa suurimmat partikkelien kulkeutumiseen vaikuttavat voimat on huomioitu: diffuusio, termoforeesi, vastus- ja nostovoimat Partikkelin kiinnittyminen seinämään (adheesio) on mallinnettu XDLVO-teorian avulla Mallia on sovellettu aikariippuvana 2D laskentana käyttäen Eulerian kaksi- faasi -mallia Mallit on implementoitu Fluent -ohjelmistoon omina aliohjelmina Lämmönvaihtimen koelaitteistoa on käytetty testitapauksena mallin validoinnissa Testitapauksena on tutkittu alle mikronin kokoisten CaCO 3 partikkelien aiheuttamaa likaantumista kuumennetulle AISI 316L teräspinnalle

13 CFD:n LASKENTATULOKSIA Partikkelien tilavuusosuusjakauma lämmönvaihtimessa: partikkelikoko 387 nm, virtausnopeus 0.33 m/s Likaantumisnopeus lämmitetyllä seinämällä etäisyyden funktiona nesteen sisäänvirtaus-aukosta. Lämmitetty seinämä Keskimääräinen kasvunopeus: CFD -mallilla 51.7 µm/vrk Kokeellinen tulos 75.2 µm/vrk

14 MOLEKYYLIMALLINNUS Saostumien muodostumista on tutkittu erilaisilla pinnoilla määrittä- mällä CaCO 3 muodostumismekanismi ja vertailemalla muodostumisenergioita Saostumien kemiallinen koostumus ja saostumien sitoutumisvoimakkuus riippuu voimakkaasti veden reaktioista (adsorptio tai dissosiaatio) pinnoilla Pinnan hydrofobisuudella ja hydrofiilisyydellä on merkittävä vaikutus saostumien muodostukselle Saostumien tapahtuu usein HCO 3- -välituotteiden kautta Cr 2 O 3 -pinta TiC-pinta SiO 2 -pinta

15 TYÖKALUT LIKAANTUMISEN ESTÄMISEKSI Likaantumis- Likaan - tumis - ongelma Pesu tai mekaaninen puhdistus puhdistus S ä hk ö - Sähkökemiallinen kemiallinen puhdistus/esto puhdistus Likainen pinta Alkuaine - ja ja rakenneanalyysit: rakenneanalyysit : - pinta -pinta - prosessiliuos - prosessiliuos - likakerros - likakerros Likaantuvaa On - line mittaukset : lämmönvaihdinta - paine - l ä mp ö tila simuloivat - virtausnopeus koe- ja mittaus järjestelyt Termodynamiikka: Termodynamiikka : - elektrolyytit - - DLVO - voimat - DLVO-voimat Molekyyli- Molekyyli - mallinnus mallinnus Virtaus - Virtausmalli laskenta CFD Analyyttinen malli Likaantumisenmekanismi: Likaantumisen mekanismi : - partikkeli - kiteytyminen Pinta - Pintamateriaalien materiaalien modifiointi - partikkelilikaantuminen Prosessi - - kiteytyminen Prosessiolosuh- olosuhteiden teiden muutokset muutokset L ä mm ö nvaih - dingeometrian muutokset Lämmönvaihdingeometrian muutokset Puhtaana pysyvä pinta Ratkaisukeinojen valinta valinta ja ja likaantumisen hallinta hallinta

16 TUTKIMUSVERKOSTO FOULSURFACE-projekti ( ) Konsortioprojekti (EU/MATERA ERA-Net), jossa mukana OY/PYOLÄM, VTT, SINTEF (Norja), UCD (Irlanti) Pinnan (AISI 316L + pintakäsittely) ja partikkelin välinen vuorovaikutuksen mallinnus ja kokeellinen tutkiminen, teräspinnan ja pinnoitteiden molekyylimallinnus KEMLIKA-projekti ( ) Tekesin Pinta-teknologiaohjelman t i l projekti, jossa mukana OY/PYOLÄM, VTT, TKK: Korroosion ja materiaalikemian laboratorio Väitöstutkimukset: Markus Riihimäki,Tiina Pääkkönen, Reeta Ylönen Diplomityöt: 11 kpl Tutkijanvaihto: 3kpl tutkijoita + prof. Simonsonin sapattivapaavierailu

Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä

Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1926 Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä Tiina Koljonen & Kari Sipilä VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998

Lisätiedot

KOTITALOUSVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO

KOTITALOUSVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KOTITALOUSVEDEN LÄMMÖNTALTEENOTTO Sara Salminen Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty Oulun yliopiston Konetekniikan koulutusohjelmassa 16.03.2015 Ohjaaja: Juhani Niskanen

Lisätiedot

HYBRIDIMENETELMÄN KÄYTTÖ KAIVOSVESIEN SULFAATIN POISTOSSA. Mikko Antero Niskanen

HYBRIDIMENETELMÄN KÄYTTÖ KAIVOSVESIEN SULFAATIN POISTOSSA. Mikko Antero Niskanen HYBRIDIMENETELMÄN KÄYTTÖ KAIVOSVESIEN SULFAATIN POISTOSSA Mikko Antero Niskanen Fysikaalisen kemian Pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Kemian koulutusohjelma 2014 Esipuhe Ensimmäiseksi haluan kiittää

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

Lämmönjakokeskuksen lämmönsiirrinten tukkeutumisen syiden selvittäminen

Lämmönjakokeskuksen lämmönsiirrinten tukkeutumisen syiden selvittäminen Lämmönjakokeskuksen lämmönsiirrinten tukkeutumisen syiden selvittäminen Loppuraportti Veli-Matti Mäkelä Jesse Kaski Oulun seudun ammattikorkeakoulu 23.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO Summary... 3 1. Taustaa...

Lisätiedot

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003 PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA JUSSI YLINEN Lisensiaattitutkielma FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003

Lisätiedot

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella 0 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella Oulussa 11.2.2013 Tekijä: Mikko Kalaoja Työn valvoja: Ari Isokangas, TkT

Lisätiedot

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT824 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2418-1 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development

Lisätiedot

Mustekoostumuksen vaikutus inkjet-tulostusjälkeen

Mustekoostumuksen vaikutus inkjet-tulostusjälkeen TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Liisa Hakola Mustekoostumuksen vaikutus inkjet-tulostusjälkeen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. marraskuuta 2013 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA Mikko Ojala Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma

Lisätiedot

Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella

Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio Diplomityö Online-topografiamittauksen hyödyntäminen LWCpaperikoneella Oulussa 4.1.2013 Tekijä: Juho Seppänen Työn valvoja:

Lisätiedot

Puhtauspalvelut ja työympäristö

Puhtauspalvelut ja työympäristö JYVÄSKYLÄ STUDIES IN BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 226 Esko Korhonen Puhtauspalvelut ja työympäristö Ostettujen siivouspalveluiden laadun mittausmenetelmät ja laatu sekä siivouksen vaikutukset sisäilman

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

2/2005 vol. 34. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3. Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5

2/2005 vol. 34. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3. Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5 2/2005 vol. 34 Tässä numerossa Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3 Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5 Ydinturvallisuutta yliopistosta... 6 30 vuotta ydinturvallisuustutkimusta Lappeenrannassa...9

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Tomi Pakkanen SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Diplomityö Tarkastajat: tutkimusjohtaja Juha Vinha ja professori Ralf Lindberg Tarkastajat ja aihe on hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa

Korroosio ja ilmastolliset vaikutukset elektroniikassa ESPOO 2007 Publikationen distribueras av This publication is available from VTT PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 4404 Faksi 020 722 4374 VTT PB 1000 02044 VTT Tel. 020 722 4404 Fax 020 722 4374 VTT P.O.

Lisätiedot

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO

EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO e n e r g i a Pasi Makkonen, asiakaspäällikkö VTT Kehitteillä sekapolttoon soveltuva pienen koon voimalaitos EKOTEHOKAS JÄTTEENPOLTTO tuottaa puhdasta energiaa lähellä 1 2 3 4 5 Jätteiden mukana Suomessa

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO

INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö INKJET-PAPEREIDEN MUSTEENPOISTO Tarkastaja: Professori Kaj Backfolk Ohjaaja: DI Katriina Mielonen

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 497 Sirpa Kolari Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin VTT PUBLICATIONS 497 Ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 V KCED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLAN TUTKIMUSSELOSTUS NRO 41 KIMMO KOIVISTO - KAISA

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

Metallipintojen teollinen maalaus

Metallipintojen teollinen maalaus Metallipintojen teollinen maalaus T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Metallipintojen teollinen maalaus T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Metallipintojen teollinen maalaus Toimituskunta

Lisätiedot