Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset"

Transkriptio

1 Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä 2 1

2 Epäpuhtauksien lähteet vesihöyrypiirissä Prosessin ulkopuolelta tulevat epäpuhtaudet Prosessin sisältä tulevat epäpuhtaudet 3 Sisäiset ja ulkoiset epäpuhtauksien lähteet Kaukolämmön kiertovesi suolat korroosiotuotteet Kattila suolot höyryn mukana korroosiotuotteet kerrostumat Kattilaruiskutus suolot korroosiotuotteet Vesilaitos suolavuodot saostuskemikaalit elvytyskemikaalit hartsit Tulistimet korroosiotuotteet kerrostumat Peittaus peittauskemikaalijäämät Lauhdutin vesi ja ilmavuodot Vesihöyrypiiri Lauhteenpuhdistus Kaasunpoistin happi suolavuodot ioninvaihtohartsit Suljettu JVpiiri glykoli Prosessiputkisto korroosiotuotteet Jäähdytysvesi suolat org. aineet happi Prosessilauhteet suolat happi CO 2 hapot emäkset korroosiotuotteet Säilöntä happi CO 2 Vesipainekoe Suolat korroosiotuotteet 4 2

3 Ioninvaihtohartsin aiheuttama korroosiovaurio ekonomaiserissa 5 Happokorroosion aiheuttama vaurio epäonnistuneen peittauksen jäljiltä 6 3

4 Korroosio Metallien elektrokemiallinen syöpyminen (hapettuminen) Korroosiovauriot aiheuttavat: Huoltokustannukset Turvallisuusriski Laitteiden hyötysuhteen aleneminen 7 Korroosion yleiset edellytykset e Anodi + + H + H Katodi Korroosioparin muodostumiseen tarvitaan: Potentiaaliero Elektrolyyttiliuos Sähköinen kontakti + Me

5 Korroosioparin syntyminen Jaloudeltaan kaksi erilaista metallia kosketuksissa keskenään (esimerkiksi kupari ja rauta) Yksittäisen metallin pinnalle: Metallien epähomogeenisuus Raerajat Raerakenteen virheet Paikalliset poikkeamat lämpökäsittelyssä Ulkoisista tekijöistä johtuvat paikalliset epätasaisuudet Magnetiittikerroksen rikkoutuminen Kerrostumat Raot 9 Esimerkki: happi syövyttää rautaa Fe 2+ Fe 2+ Fe Fe O 2 4 e OH 4 e OH Anodi Katodi Anodi Katodi Fe Fe e O 2 + H 2 O + 4e OH 10 5

6 Korroosiomuotoja Korroosio Yleinen syöpyminen Makroskooppinen korroosio Galvaaninen korroosio Eroosiokorroosio Rakokorroosio Pistekorroosio Valikoiva liukeneminen Paikallinen korroosio Mikroskooppinen korroosio Raerajakorroosio Jännityskorroosio Korroosioväsyminen Vetyhaurastuminen 11 Yleinen syöpyminen Metallipinta syöpyy tasaisesti metalli ohenee Korroosiota voidaan arvioida metallin painonmuutoksen perusteella Huomioitava suunnittelussa riittävänä syöpymisvarana 12 6

7 Galvaaninen korroosio Kaksi eri metallia ovat sähköisesti kosketuksissa toisiinsa epäjalompi metalli syöpyy Tyypillisiä esiintymispaikkoja: metallien liitoskohdat, pultit, ruuvit 13 Eroosiokorroosio (Flow Accelerated Corrosion, FAC) Veden virtaus kiihdyttää korroosiota Metallin mekaaninen kuluminen Kemiallinen korroosio syövyttävän ympäristön johdosta Magneettikerros rikkoutuu/liukenee nopeammin kuin se pystyy uusiutumaan Eroosiokorroosioon vaikuttavat Virtausnopeus (turbulenssi) Materiaali Kemiallinen ympäristö (ph, suolojen pitoisuudet) Kiintoainepitoisuus 14 7

8 Eroosiokorroosio putken mutkassa 15 Pistekorroosio Paikallinen korroosio, jonka seurauksena metallin pintaan tulee reikiä tai kuoppia Pistekorroosiota aiheuttavat: Paikalliset rikkoutumat magnetiittikerroksessa Paikalliset suuret epäpuhtauspitoisuudet Korroosiotuotteita (ruoste, hydroksidit) muodostuu normaalisti vaurioituneeseen kohtaan Kloridit ja happi lisäävät pistekorroosion riskiä 16 8

9 Hapen aiheuttama pistekorroosio 17 Rakokorroosio Korroosio kapeissa raoissa, joista vesi ei pääse helposti pois suolot konsentroituvat paikallisesti rakoon 18 9

10 Jännityskorroosio Jännitys+ syövyttävä ympäristö Jännityksiä: vetojännitys Jäännösjännitys metallin muokkaamisesta Korroosiovaurio alkaa yleensä rikkoutuneesta magnetiittikerroksesta Kun syntynyt halkeama kasvaa, metalli heikkenee Vaikea havaita ennen metallin rikkoutumista NaOH ja kloridi lisäävät jännityskorroosiota 19 Korroosioväsyminen Vaihteleva kuorma/jännitys+ korroosioympäristö Kuorman/jännityksen vaihtelut voivat johtua: Pyörivä akseli Painevaihtelut putkistossa ja säiliöissä Paikalliset lämpötilaerot 20 10

11 Sisäisen paineen vaihteluiden aiheuttamat pitkittäiset halkeamat kattilaputkessa 21 Väärästä pharvosta johtuvat korroosiomuodot Happokorroosio Alkalikorroosio Vetyhaurastuminen Vetyhyökkäys 22 11

12 Vetyhaurastuminen ja hyökkäys Magnetiittikerroksen liuetessa liian happaman tai emäksisen veden vuoksi tapahtuu vetyä muodostavaa korroosiota Sopivissa olosuhteissa vety imeytyy metalliin aiheuttaen sisäisiä halkeamia vetyhaurastuminen Vety voi reagoida rautakarbidien kanssa muodostaen metaania metaanikuplien puhjetessa metallin sisällä metalli haurastuu 23 Vetyhaurastuminen 24 12

13 Vetykorroosion aiheuttama putkirikko 25 Korroosion esto Suunnitteluvaihe Materiaalivalinnat Pinnoitteet Materiaalivahvuudet e Virtausnopeudet Pumppujen mitoitukset: kavitaation esto Rakojen ja virtausvastusten estäminen Galvaanisten parien välttäminen + + H 2 + H Valmistus + Me + Metallin käsittely Käytön aikana Korroosion edellytysten eliminointi (Hyvä vesikemia!) Kerrostumien muodostumisen estäminen ja muodostuneiden kerrostumien poistaminen Laitteiden kunnossapito 26 13

14 Vesihöyrypiirin epäpuhtaudet 27 Kerrostumien aiheuttajat: kovuussuolat Kalsiumin ja magnesiumin liukoisuus veteen laskee lämpötilan noustessa suolat saostuvat muodostuu kerrostumia Tyypillisiä paikkoja kovuussuolakerrostumille: Ekonomaiseri Syöttövesilinja Syöttövesipumput Riski kovuussuolojen saostumiseen kasvaa, kun käytetään käsittelemätöntä tai huonosti pehmennettyä vettä 28 14

15 Silikaatti Muodostaa monenlaisia saostumia Kulkeutuu kattilasta höyryn mukana silikaattihappona ja voi saostua turbiinin teriin Silikaatin saostumat erittäin vaikeasti pestäviä/poistettavia Silikaatin aiheuttamat ongelmat korostuvat paineen kasvaessa Silikaatin lähteitä: Huonosti käsitelty raakavesi Ioninvaihtimien silikaattivuodot 29 Paineen vaikutus kattilaveden sallittuun silikaattipitoisuuteen 30 15

16 Rauta (korroosiotuotteet) Raudan lähteitä: Raakaveden sisältämä rauta Liuennut/irronnut magnetiitti Raudan korroosiotuotteet Korkeat rautapitoisuudet vedessä viittaavat korroosioon vesihöyrypiirissä Rauta muodostaa kerrostumia 31 Kerrostumien vaikutukset Muodostavat hyötysuhdetta huonontavia kerrostumia ekonomaiserissa, höyrystimessä ja tulistimissa Aiheuttavat ylikuumenemisesta johtuvia putkivaurioita Korroosio (rakokorroosio) 32 16

17 Kerrostuman vaikutus putken lämpötilaan Kerrostumat toimivat eristeenä putken pinnalla Hyötysuhteen pieneneminen Putkien ylikuumeneminen 33 Kerrostumien korroosiota edistävä vaikutus 34 17

18 Lipeän rikastuminen kerrostuman alle 35 Tyypillisiä kerrostumien esiintymispaikkoja Kattila Ekonomaiseri Höyrystimien poltinvyöhyke Tulistimet Turbiinin terät Prosessiputkisto Mutkat Paikat, joissa lämpötila muuttuu äkisti 36 18

19 Tulistimen sisäpinnalla oleva lohkeileva kerrostuma 37 Kerrostumien alta paljastuneita korroosiovaurioita korkeapaineturbiinin siivissä 38 19

20 Liuenneet kaasut Happi Yleisin korroosionaiheuttaja neutraalissa ja alkalisessa vedessä Lähteet: Puutteellinen kaasunpoisto Ilmavuodot Hiilidioksidi Liuetessaan laskee veden ph:ta ja altistaa happokorroosiolle Tasaista syöpymistä ja pistesyöpymistä Lähteet: Ilmavuodot Orgaanisten aineiden hajoamistuotteet Lisäveden bikarbonaatit CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Hiilihappo 39 Hiilidioksidin aiheuttama lauhdeputken ohentuma 40 20

21 Liuenneet suolat Liukoiset suolat kiihdyttävät korroosiota Piilokorroosio Rakokorroosio Edistävät eroosiokorroosiota Jännityskorroosio (Na, Cl) Aiheuttavat kerrostumia 41 Yleiset epäpuhtaudet ja ongelmat vesihöyrypiirissä Ongelma Kaasunpoistin Syöttövesipiiri Kattila Tulistimet Turbiini Höyrypiiri Lauhdepiiri Saostumat Kovuus X Silikaatti Rauta X X X X X Metallioksidit X X X X X Orgaanit X X Korroosio Happi X X X X X Alkaliteetti (CO 2 ) Ammoniakki X X X X X Höyryn mukana kulkeutuvat Pisarat X X X X Suolot X X X X 42 21

22 Epäpuhtauksien kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Epäpuhtaudet kulkeutuvat helposti veden mukana (syöttövesi, lauhteet) Kulkeutuminen kattilavedestä höyryyn: Mekaaninen kulkeutuminen Vesipisaroita höyryn mukana Ruiskutusvesi Höyryn mukana voi kulkeutua irtonaista magnetiittia tulistimista turbiiniin Epäpuhtauksien höyrystyminen Haihtuvat epäpuhtaudet kulkeutuvat höyryn mukana kattilasta tulistimiin ja turbiiniin 43 Suolojen mekaaninen siirtyminen, suolojen haihtuminen Korroosio Kattila Tulistimen suolaantuminen, magnetiitin epänormaali kasvu Korroosio, saostumat Korroosio Syöttövesi säiliö Korroosio Korroosio, saostumat Raakavesivuodot, prosessivuodot Lisävesisäiliö Lauhteenpuhdistuksen vuodot: suolavuodot, hartsit suolavuodot, hartsit Lauhdesäiliö Turbiini Epäpuhtauksien vaikutukset vesihöyrypiirissä Lauhdutinvuodot, ilmavuodot, öljyvuodot 44 22

23 Vesikemia Vesikemian ongelmia (=saostumat ja korroosio vesihöyrypiirissä) voidaan ehkäistä: 1. Peittaus ja magnetiittikalvon kehitysajo 2. Syöttöveden käsittely Lisäveden valmistus Kaasunpoisto Lauhteenpuhdistus Kemikaalien annostus 3. Vesikemian valvonta (näytteenotto) 4. Kattilaveden käsittely (kemikaaliannostelu + ulospuhallukset) 5. Säilöntä 45 23

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

KORROOSIO KORROOSIOKENNO

KORROOSIO KORROOSIOKENNO MT-0.3301 Korroosionestotekniikan perusteet osa 1 Perusideoiden kertausta Yleinen ja paikallinen korroosio Yleinen tai tasainen korroosio Eroosiokorroosio 2 KORROOSIO KORROOSIOKENNO Korroosio fysikaalis-kemiallinen

Lisätiedot

Tea Ruha POLTTOLAITOKSEN VEDENKÄSITTELY. Hydratsiinin korvaaminen vastaavalla kemikaalilla

Tea Ruha POLTTOLAITOKSEN VEDENKÄSITTELY. Hydratsiinin korvaaminen vastaavalla kemikaalilla Tea Ruha POLTTOLAITOKSEN VEDENKÄSITTELY Hydratsiinin korvaaminen vastaavalla kemikaalilla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅFConsult 4.2.2016 1 Sisältö Vesilähteet Veden sisältämien epäpuhtauksien jaottelu Veden epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat Veden

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO 25.9.2014 Juha Kilpinen Tekninen Palvelu 1 METALLIN KORROOSIO Metallin korroosiolla tarkoitetaan sen syöpymistä ympäristön kanssa tapahtuvissa

Lisätiedot

Korroosiomuodot KORROOSIOMUODOT 11/6/2015. MT Korroosionestotekniikan perusteet KORROOSIOMUODOT osa 2 KORROOSIO

Korroosiomuodot KORROOSIOMUODOT 11/6/2015. MT Korroosionestotekniikan perusteet KORROOSIOMUODOT osa 2 KORROOSIO MT-0.3301 Korroosionestotekniikan perusteet osa 2 Yleinen ja paikallinen korroosio Piste- ja rakokorroosio Raerajakorroosio Valikoiva liukeneminen Jännityskorroosio ja korroosioväsyminen Vetyhauraus 2

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa 1 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kemian opetuksen päivät Tekniikan yksikkö OULU 2012 Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa Miksi betonissa rauta ruostuu ulkopuolelta ja puussa sisäpuolelta? Rautatanko betonissa:

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN METALLISTEN KÄYTTÖVESIPUTKISTO- JEN JA -LAITTEISTOJEN KESTÄVYYS

KIINTEISTÖJEN METALLISTEN KÄYTTÖVESIPUTKISTO- JEN JA -LAITTEISTOJEN KESTÄVYYS FCG Planeko Oy VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS KIINTEISTÖJEN METALLISTEN KÄYTTÖVESIPUTKISTO- JEN JA -LAITTEISTOJEN KESTÄVYYS Tiivistelmäraportti 2997-D1081 27.3.2009 FCG Planeko Oy Tiivistelmäraportti I

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Kaukolämmön kiertoveden käsittely

Kaukolämmön kiertoveden käsittely Kaukolämmön kiertoveden käsittely Energiateollisuus ry 2007 ET-Kaukolämpökansio 3/3 Energiateollisuus ry Suositus KK3/2007 Kaukolämpö Energiateollisuus ry:n (ET) lämmönjakelutoimikunta asetti vuonna 2005

Lisätiedot

BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon

BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon 1 Korroosio lyhentää lämpöputkien käyttöikää. Seuraavassa korroosion kolme yleisintä syytä ja niiden eliminointi. 2 Korroosion

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

Sähkökemian perusteita, osa 1

Sähkökemian perusteita, osa 1 Sähkökemian perusteita, osa 1 Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 4 - Luento 1 Teema 4: Suoritustapana oppimispäiväkirja Tehdään yksin tai pareittain Tehtävät/ohjeet löytyvät kurssin

Lisätiedot

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely Aino Pelto-Huikko Tutkija, DI 5.6.2014 Kankaanpää Vesivälitteiset epidemiat 69 vesiepidemiaa vuosina 1998 2010 Suurin osa (pienillä) pohjavesilaitoksilla (25)

Lisätiedot

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit 1.5.217 Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit Vesihuoltopäivät Jyväskylä 1.5.217 8.5.217 Page 1 Hankkeen tausta Juomavesidirektiivin muutos (liite II D) Talousveden valvontanäytteet

Lisätiedot

Voimalaitoksen vedenkäsittelyn uudet menetelmät

Voimalaitoksen vedenkäsittelyn uudet menetelmät ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO En2010200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Voimalaitoksen vedenkäsittelyn uudet menetelmät Lappeenrannassa 27.4.2007 Joonas Kaasalainen 0261071 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Seokset ja liuokset 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph -laskut 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset Seostyypit

Lisätiedot

Torjuu ruosteen ja saostumat olemassa oleville tai uusille asennuksille sekä kotijärjestelmiin että suuriin asennuksiin.

Torjuu ruosteen ja saostumat olemassa oleville tai uusille asennuksille sekä kotijärjestelmiin että suuriin asennuksiin. ELYSATOR trio Korroosiosuojaus läitysjärjestelmille Torjuu ruosteen ja saostumat olemassa oleville tai uusille asennuksille sekä kotijärjestelmiin että suuriin asennuksiin. Kolminkertainen mielenrauha

Lisätiedot

Ilmastollinen korroosio

Ilmastollinen korroosio Ilmastollinen korroosio MT-0.3301 Korroosionestotekniikan perusteet Ilmastollinen korroosio Ilmastollinen korroosio yleisin korroosiotapahtuma osuus kaikista korroosiotapahtumista yli 80 % Ilmastollisella

Lisätiedot

Kiinteistölehti. Laajakaistalla surffaus sujuu. Korjaushankkeen tavoitteet selkeästi kaikkien tietoon. Lämmönsäätö kuntoon uusin keinoin

Kiinteistölehti. Laajakaistalla surffaus sujuu. Korjaushankkeen tavoitteet selkeästi kaikkien tietoon. Lämmönsäätö kuntoon uusin keinoin Myrsky nousee ovatko vakuutukset kunnossa? Tulipalolla ja vesivahingolla on pitkät jäljet Talvi testaa kiinteistön LVI-järjestelmiä SUOMEN Kiinteistölehti LUOTETTAVA ASIANTUNTIJA TALOYHTIÖN PÄÄTTÄJILLE

Lisätiedot

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Oppikirjan tehtävien ratkaisut Oppikirjan tehtävien ratkaisut Liukoisuustulon käyttö 10. a) Selitä, mitä eroa on käsitteillä liukoisuus ja liukoisuustulo. b) Lyijy(II)bromidin PbBr liukoisuus on 1,0 10 mol/dm. Laske lyijy(ii)bromidin

Lisätiedot

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen

Lisätiedot

Antti Kaijalainen. Kupariputkien korroosio käyttövesijärjestelmässä

Antti Kaijalainen. Kupariputkien korroosio käyttövesijärjestelmässä Antti Kaijalainen Kupariputkien korroosio käyttövesijärjestelmässä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.9.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa TkT Jari Aromaa Teknillinen korkeakoulu Korroosion ja materiaalikemian laboratorio TAUSTAA Kuparin yleinen korroosio voi

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

Käytännön esimerkkejä on lukuisia. PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIK KA Ilmiömallinnus prosessimet allurgiassa, 01 6 Teema 4 Tehtävien ratkaisut 15.9.016 SÄHKÖKEMIALLISTEN REAKTIOIDEN TERMODYNAMIIKKA JA KINETIIKKA Yleistä Tämä dokumentti sisältää

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Veden kovuus. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi.

Veden kovuus. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi. KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille. Se voidaan tehdä esimerkiksi kursseilla KE5 ja työkurssi. KESTO: n. 60 min. Työn kesto riippuu käsittelylaajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Huomaat,

Lisätiedot

Talousveden ja materiaalien väliset vuorovaikutukset

Talousveden ja materiaalien väliset vuorovaikutukset Talousveden ja materiaalien väliset vuorovaikutukset Matematiikan, fysiikan ja kemian AMK-opettajien päivät 2014 6.5.2014 Riika Mäkinen Erikoistutkija, FT Vesi-Instituutti WANDER SAMKin Raumalla toimiva

Lisätiedot

Voimalaitoksen vedenkäsittely Sekaioninvaihtimen korvaaminen elektrodeionisaatiolaitteistolla

Voimalaitoksen vedenkäsittely Sekaioninvaihtimen korvaaminen elektrodeionisaatiolaitteistolla Tampereen ammattikorkeakoulu Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikka & Ympäristötekniikka Hannu Ruokosalo Opinnäytetyö Voimalaitoksen vedenkäsittely Sekaioninvaihtimen korvaaminen elektrodeionisaatiolaitteistolla

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten

Lisätiedot

JUUSO PEROLAINEN HELSINGIN KAUPUNGIN PITKÄAIKAISTUTKIMUS TERÄSPUTKI- PAALUJEN KORROOSIOSTA KYLÄSAAREN MAAPERÄSSÄ LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS.

JUUSO PEROLAINEN HELSINGIN KAUPUNGIN PITKÄAIKAISTUTKIMUS TERÄSPUTKI- PAALUJEN KORROOSIOSTA KYLÄSAAREN MAAPERÄSSÄ LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS. JUUSO PEROLAINEN HELSINGIN KAUPUNGIN PITKÄAIKAISTUTKIMUS TERÄSPUTKI- PAALUJEN KORROOSIOSTA KYLÄSAAREN MAAPERÄSSÄ LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS Diplomityö Tarkastajat: Associate Professor Pasi Peura ja TkL Jussi

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallien Kemia 25 Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallit ovat käyttökelpoisia materiaaleja. Niiden ominaisuudet johtuvat metallin rakennetta koossa pitävästä metallisidoksesta. Metalleja käytetään

Lisätiedot

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja. JIPPO-POLKU Jippo-polku sisältää kokeellisia tutkimustehtäviä toteutettavaksi perusopetuksessa, kerhossa tai kotona. Polun tehtävät on tarkoitettu suoritettavaksi luonnossa joko koulun tai kerhon lähimaastossa,

Lisätiedot

Kestääkö kuparikapseli

Kestääkö kuparikapseli Kestääkö kuparikapseli korroosiota 100 000 vuotta? Olof Forsén Materiaalitekniikan laitos KUPARIN KORROOSIONKESTÄVYYS Yleistä Kuparin korroosionkestävyys k on hyvä maassa, vedessä ja ilmassa maassa kuparin

Lisätiedot

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250

Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo. Luento 8 CHEM-A1250 Kemiallinen tasapaino 3: Puskuriliuokset Liukoisuustulo Luento 8 CHEM-A1250 Puskuriliuokset Puskuriliuos säilyttää ph:nsa, vaikka liuosta väkevöidään tai laimennetaan tai siihen lisätään pieniä määriä

Lisätiedot

SorbOx. Lämmitysveden suojausjärjestelmä. Asennus Toiminta Käyttö Huolto

SorbOx. Lämmitysveden suojausjärjestelmä. Asennus Toiminta Käyttö Huolto FI Lmmitysveden suojausjrjestelm SorbOx Asennus Toiminta Kyttö Huolto SorbOx on vallankumouksellinen vesisuodatin energiatehokkaisiin lmmitysjrjestelmiin. 4 toimintoa yhdess laitteessa: - Lmmitysveden

Lisätiedot

IONINVAIHTO- JA KÄÄNTEISOSMOOSITEKNIIKAN VERTAILU VESILAITOKSEN UUSIMISTA VARTEN Etelä-Savon Energia Oy:lle

IONINVAIHTO- JA KÄÄNTEISOSMOOSITEKNIIKAN VERTAILU VESILAITOKSEN UUSIMISTA VARTEN Etelä-Savon Energia Oy:lle Irene Auvinen, Tapio Haverinen T579SA, T638SA IONINVAIHTO- JA KÄÄNTEISOSMOOSITEKNIIKAN VERTAILU VESILAITOKSEN UUSIMISTA VARTEN Etelä-Savon Energia Oy:lle Opinnäytetyö Ympäristöteknologia, Talotekniikka

Lisätiedot

Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla

Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla Satu Maaria Karjalainen SYKE TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Oulussa Tausta Osassa turvetuotannon t t valumavesiä puhdistavissa

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS

METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS METALLITASE, KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Document name: METALLITASE, Version: 1 KOKONAISLIUOTUSSAANTI JA KANNATTAVUUS Creation time: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Date: Virhe.

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Kangasalan Vesi, valvojana Ins. Kimmo Suonperä

Kangasalan Vesi, valvojana Ins. Kimmo Suonperä TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö KALKKIKIVIROUHEELLA SUORITETTAVAN ALKALOINNIN OPTIMOIMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007 DI Esa Väliaho Kangasalan Vesi,

Lisätiedot

Torjuu ruosteen ja saostumat olemassa oleville tai uusille asennuksille sekä kotijärjestelmiin että suuriin asennuksiin.

Torjuu ruosteen ja saostumat olemassa oleville tai uusille asennuksille sekä kotijärjestelmiin että suuriin asennuksiin. ELYSATOR trio Korroosiosuojaus lämmitysjärjestelmille Torjuu ruosteen ja saostumat olemassa oleville tai uusille asennuksille sekä kotijärjestelmiin että suuriin asennuksiin. Kolminkertainen mielenrauha

Lisätiedot

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME Martta asuu kaupungissa, jossa vesijohtovesi on kovaa 1. Yksi kovan veden Martalle aiheuttama ongelma ovat kalkkisaostumat (kalsiumkarbonaattisaostumat), joita syntyy kylpyhuoneeseen

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Kaivoveden alkalointi kalkkikivirouheella mitä pitää ottaa huomioon?

Kaivoveden alkalointi kalkkikivirouheella mitä pitää ottaa huomioon? 18.2.2005 Kaivoveden alkalointi kalkkikivirouheella mitä pitää ottaa huomioon? 1 Käyttötarkoitukset veden syövyttävyyden vähentäminen, jolla estetään vesiputkien ja -laitteiden korroosiovaurioita ja korroosiotuotteiden

Lisätiedot

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jermi Tertsunen, VY 11.12.20012 1 Pintavesien neutralointia tarvitaan yleensä kun joku

Lisätiedot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot 4.4 Syntyykö liuokseen saostuma 179. Kirjoita tasapainotettu nettoreaktioyhtälö olomuotomerkintöineen, kun a) fosforihappoliuokseen lisätään kaliumhydroksidiliuosta b) natriumvetysulfaattiliuokseen lisätään

Lisätiedot

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa. sivu 1/5 Kohderyhmä: Aika: Työ sopii sekä yläasteelle, että lukion biologiaan ja kemiaan käsiteltäessä ympäristön happamoitumista. Lukion kemiassa aihetta voi myös käsitellä typen ja rikin oksideista puhuttaessa.

Lisätiedot

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien

Lisätiedot

Talousveden laatu ja verkostot

Talousveden laatu ja verkostot Talousveden laatu ja verkostot Vesihuoltonuoret 2011 18.5.2011 Aino Pelto-Huikko Prizztech Oy:n Raumalla toimiva kehittämis- ja tutkimusyksikkö Perustettu 2005 teollisuuden aloitteesta 10 työntekijää :

Lisätiedot

Liukoisuus

Liukoisuus Liukoisuus REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Kertausta: Eri suolojen liukeneminen veteen on tärkeä arkipäivän ilmiö. Yleensä suolan liukoisuus veteen kasvaa, kun lämpötila nousee. Tosin esimerkiksi kalsiumkarbonaatti,

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOSTEN VESIKEMIA JA KORROOSIONESTO WATER CHEMISTRY AND CORROSION PROTECTION OF NUCLEAR POWER PLANTS

YDINVOIMALAITOSTEN VESIKEMIA JA KORROOSIONESTO WATER CHEMISTRY AND CORROSION PROTECTION OF NUCLEAR POWER PLANTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Petri Koivunen YDINVOIMALAITOSTEN VESIKEMIA JA KORROOSIONESTO WATER CHEMISTRY AND CORROSION PROTECTION

Lisätiedot

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin.

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. suodattaa sedimenttia 20 Mittaa veden virtausta 54,6x29,2x47

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen DEE-5400 Polttokennot ja vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen Alkaalipolttokennot Anodi: Katodi: H 4OH 4 H O 4e O e H O 4OH 4 Avaruussovellutukset, ajoneuvokäytöt

Lisätiedot

Vedenkäsittelyjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

Vedenkäsittelyjärjestelmän suunnittelu ja toteutus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Vedenkäsittelyjärjestelmän suunnittelu ja toteutus The

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio Sähkökemiaa Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio Hapettuminen ja pelkistyminen 1. Määritelmät 2. Hapetusluku Sähkökemiaa 1. Sähköpari 2. Metallien jännitesarja 3. Elektrolyysi ja sen sovelluksia

Lisätiedot

Kemia s2011 ratkaisuja. Kemian koe s 2011 lyhennettyjä ratkaisuja

Kemia s2011 ratkaisuja. Kemian koe s 2011 lyhennettyjä ratkaisuja Kemian koe s 2011 lyhennettyjä ratkaisuja 1. a) Veden autoprotolyysin 2H 2 O(l) H 3 O + (aq) + OH (aq) seurauksena vedessä on pieni määrä OH ja H 3 O + ioneja, jotka toimivat varauksen kuljettajina. Jos

Lisätiedot

SorbOx. Lämmitysveden suojausjärjestelmä. Asennus Toiminta Käyttö Huolto

SorbOx. Lämmitysveden suojausjärjestelmä. Asennus Toiminta Käyttö Huolto FI Lmmitysveden suojausjrjestelm SorbOx Asennus Toiminta Kyttö Huolto SorbOx on vallankumouksellinen vesisuodatin energiatehokkaisiin lmmitysjrjestelmiin. 4 toimintoa yhdess laitteessa: - Lmmitysveden

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

RAUDAN KATALYYTTINEN SUODATUS

RAUDAN KATALYYTTINEN SUODATUS www.watman.fi RAUDAN KATALYYTTINEN SUODATUS Suodatinmallit WatMan FeA, FeAC ja FeACMn 550-2000 Oy WatMan Ab Vedenkäsittely Yrittäjäntie 4 09430 SAUKKOLA Puhelin 020 741 7220 www.watman.fi info@watman.fi

Lisätiedot

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai

Lisätiedot

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet, 4. luento, muut ominaisuudet

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet, 4. luento, muut ominaisuudet CHEM-A1410, luento 4 CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet, 4. luento, muut ominaisuudet Jari Aromaa, Kemian tekniikan ja metallurgian laitos 4. luento, sisällys Kiinteän materiaalin ominaisuudet ovat:

Lisätiedot

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Luku 3 Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 1 MIKÄ ALKUAINE? Se ei ole metalli, kuten alkalimetallit, se ei ole jalokaasu, vaikka onkin kaasu. Kevein, väritön, mauton, hajuton, maailmankaikkeuden yleisin

Lisätiedot

Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC

Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC Ympäristövaikutteinen murtuminen Yleisnimitys vaurioille, joissa ympäristö altistaa ennenaikaiselle vauriolle Lukuisia eri mekanismeja ja tyyppejä Tässä: Jännistyskorroosio

Lisätiedot

Putkimateriaalien kestävyys LVI-järjestelmissä

Putkimateriaalien kestävyys LVI-järjestelmissä Samu Ahola Putkimateriaalien kestävyys LVI-järjestelmissä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 8.3.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Samu

Lisätiedot

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus

Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin. Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus Mitä hulevesi on? - hulevesien vaikutus pinta- ja pohjavesiin Limnologi Eeva Nuotio Espoon ympäristökeskus eeva.k.nuotio@espoo.fi Sisältö Mitä hulevedet ovat? Miksi hulevesien hallintaa? - Pohjavedet -

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Humusvedet Tummien vesien ekologiaa Lauri Arvola Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Sisältö Mitä humus on? Humusaineiden mittaamisesta Humusaineiden hajoaminen Mistä vesistöjen humusaineet ovat

Lisätiedot

Korroosio kaukojäähdytysjärjestelmässä

Korroosio kaukojäähdytysjärjestelmässä Anita Vuorenmaa Korroosio kaukojäähdytysjärjestelmässä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Insinöörityö 30.4.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Anita Vuorenmaa

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa

Lisätiedot

Tähtäimessä viljavat vainiot? Agrimarket kevät 2010

Tähtäimessä viljavat vainiot? Agrimarket kevät 2010 Tähtäimessä viljavat vainiot? Agrimarket kevät 2010 Maanparannuskalkin valmistus Kalkkikivi irrotetaan kalliosta louhimalla. Louhe murskataan ja seulotaan, jolloin syntyvä maanparannuskalkkirouheet ja

Lisätiedot

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä

Lisätiedot

METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS

METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT VALINTAOPAS MCS METALLIKOMPOSIITTIJÄRJESTELMÄT Teollisuuden laitteet joutuvat alttiiksi haitallisille ympäristöolosuhteille, jotka syövyttävät metalliosia ja rakenteita.

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä

Lisätiedot

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio: HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 26.05.2004 1. a) Kun natriumfosfaatin (Na 3 PO 4 ) ja kalsiumkloridin (CaCl 2 ) vesiliuokset sekoitetaan keske- nään, muodostuu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Liukeneminen 31.8.2016

Liukeneminen 31.8.2016 Liukeneminen KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Kertausta: Kun liukenevan aineen rakenneosasten väliset vuorovaikutukset ovat suunnilleen samanlaisia kuin liuottimen, niin liukenevan aineen rakenneosasten välisiä

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

TINAPINNOITETUN KUPARIPUTKEN KORROOSIO CORROSION OF TIN COATED COPPER TUBE

TINAPINNOITETUN KUPARIPUTKEN KORROOSIO CORROSION OF TIN COATED COPPER TUBE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TINAPINNOITETUN KUPARIPUTKEN KORROOSIO CORROSION OF TIN COATED COPPER TUBE

Lisätiedot

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti)

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Ilkka Miettinen 10.1.2013 27.11.2012 / Ilkka Miettinen 1 Juomaveden laadun hallinnan nykytila Talousvesien kemialliset

Lisätiedot