Icewing III hankkeen alustavia tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Icewing III hankkeen alustavia tuloksia"

Transkriptio

1 Icewing III hankkeen alustavia tuloksia Trafin auditorio klo 14 Pekka Koivisto Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 Taustaa Icewing hankkeen ensimmäinen vaihe aloitettiin Trafin rahoittamana Toinen vaihe (Icewing II) 2013 Kolmas vaihe (Icewing III) 2014 hanke jatkuu 2015 loppuun Icewing I ja II hankkeiden tulokset nähtävissä Trafin sivulla: Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 Icewing I ja II Kokeita kahdella siipimallilla: --kiinteä, yksiosainen, jänne 1,8 m profile NACA rotaatiomalli, kolmiosainen (slat+flap), jänne 0,65 m DLR F15 Tutkimukset kohdistuivat: -- Nesteen poistumiseen lentoonlähtökiihdytyksen aikana eri nesteillä, nesteyhdistelmillä, nestepaksuuksilla jne. -- Nesteen aiheuttamaan nostovoimavähenemään -- Rullausajan vaikutukseen (30 kt ilmanopeus) nesteen poistumaan ennen lentoonlähtöä (merkittävä!) Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 Tutkimushankkeen verkostoituminen tiedeja tutkimusyhteisöön Presentations given at: AEA De-Icing/Anti-Icing WG meeting ( Brussels) SAE WG-12 meeting ( New Orleans ) AIAA Conference paper ( San Diego) SAE WG-12 meeting ( Madrid) Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 Icewing III hankkeen sisältö Icewing III hankkeen jatkuessa vuoden 2015 loppuun asti alla olevista tutkimuskohteista kaikkia ei ole vielä aloitettu 1. Huurteen vaikutus siiven aerodynamiikkaan ja tasolevyn rajakerrokseen CSFF huurteen vaikutus nostovoimavähenemään (kokeet tehty) Todellisen huurteen vaikutus tasolevyn rajakerrokseen (talvi ) Tasolevyhuurteen teoreettinen mallinnus (kevät 2015) 2. Nesteen poistumisen mallintaminen CFD:llä (alustavat tutkimukset tehty) 3. Nesteen poistuminen tasolevyltä kolmella eri mallilla (0.3m, 0.6m, 1.8m) Mittakaavaefekti CFD-kokeiden validointi Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 Huurre Miksi ja minkälaista huurretta tutkitaan? CSFF = Cold Soaked Fuel Frost Huurteenpoiston kustannukset ja ympäristön kuormitus Parantaako huurteen poisto kaikissa tapauksissa lentoturvallisuutta?? B 737 NG: CSFF-hyväksyntä: TC ja EASA FAA ei hyväksy: CSFF removal is an FAA regulatory requirement (14 CFR (b)) No person may take off an aircraft when frost, ice, or snow is adhering to the wings, control surfaces, propellers, engine inlets, or other critical surfaces of the aircraft.takeoffs with frost under the wing in the area of the fuel tanks may be authorized by the Administrator EASA also addresses cold soaked fuel frost in OPS 1.345, Ice and Other Contaminants A commander shall not commence take-off unless the external surfaces are clear of any deposit which might adversely affect the performance and/or controllability of the aeroplane except as permitted in the Aeroplane Flight Manual Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 B -737 NG CSFF Tuulitunnelikokeet (2002), joissa huurre simuloitiin santapaperi karheudella Lentokokeet todellisella huurteella (2003) Tulokset (kun OAT > 0 C, huurre <1.5 mm määritellyllä alueella): ei ohjailtavuuden heikkenemistä (pitch, roll) vaikutus saavutusarvoihin merkityksetön (CS (ii) (B) = kriittinen) Ei vaikutusta sertifioituihin saavutusarvoihin Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 Icewing III huurretutkimkset Aiemmat julkaistut tuulitunnelikokeet tehty ekvivalentilla santapaperilla Todellinen huurre sulaa ja sublimoituu kynnyslämpötilan yläpuolella Nostovoimavähenemä transientti ilmiö kuten jäänestonesteelläkin (tehtäessä kokeita siipimallilla CS (ii) (A) = kriittinen VSR rajoittaa) Tuulitunnelikokeet samalla siipimallilla kuin IW2:n nestekokeet. Mallissa p-asäiliötä simuloiva glykolisäiliö, joka jäähdytettiin (pakastin + nestetyppi) C lämpötilaan huurteen generoimiseksi säiliöalueelle Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 Icewing III huurrekokeet Alla olevissa kuvissa huurteen aiheuttama nostovoimakerroinvähenemä CL prosentteina (CS (ii) A:n mukainen sallittu max =5.24%) Huurteen keskimääräinen paksuus = k Huom. Jänteeseen suhteutettuna esim 0.7 mm huurre vastaisi 3 m:n jänteellä 3.5 mm (esim A 321 c = m) Kuvissa aika-akseli alkaa lift-off-hetkestä Kussakin tapauksessa rotaatiota (tässä = lift-off) edeltää 30 s lähtökiidytys kt. Rotaatiossa kohtauskulma kasvaa kulmanopeudella 3 /s Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 Icewing III huurrekokeet OAT:n kasvaessa: 1. CL:n arvo lift-off hetkellä (t=0) pienenee 30 s kiihdytyksen haihduttaessa osan huurteesta 2. CL :n vähenemisen jyrkkyys kasvaa OAT:n kasvaessa lift-off hetken jälkeen Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 Icewing III huurrekokeet Vertailu santapaperikarheuden ja jäänesto/poistonesteiden vaikutukseen: vaikutuksen transientti luonne paksunnettu neste vs. huurre TI-nesteen vaikutus olematon (tässä nestefilmin paksuus 0.1mm) 3,00 Type I Fluid vs. 0 C C L [%] 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 00:00,0 00:10,0 00:20,0 00:30,1-0,50 Time from rotation [s] Frost 0.08 mm 30% TI Fluid Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 CFD laskenta (Computational Fluid Dynamics) Perustuu nesteen/kaasun liikettä kuvaavan yhtälön (Navier-Stokes) numeeriseen ratkaisemiseen: FVM FDM FEM Diskretointi Algebrallinen yhtälöryhmä hilapisteissä vallitseville virtaussuureiden arvoille Virtausalue jaetaan äärellisen kokoisiksi osa-alueiksi, jotka muodostavat ns. hilan: Kun lisäksi reunaehdot huomioidaan on tuloksena ratkaisu hilapisteissä: Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 CFD - laskenta Käytännön virtaukset useimmiten turbulentteja (pyörteisiä mukana satunnaisuutta, kun Re-luku (UL/(µ/ρ)) riittävän suuri) Pienimmät pyörteet niin pieniä, että hilan koppien määrä kasvaa käytännön tehtävien laskennan ulottumattomiin (sadoiksi vuosiksi) DNS = Direct Numerical Simulation turbulenssia ei malliteta LES = Large Eddy Simulation vain hilakoppeja pienemmät pyörteet (turbulenssi) mallinnetaan matemattisesti muu alue lasketaan tarkasti RANS = Reynolds Averaged Navier-Stokes virtaussuureet jaetaan ajallisiin keskiarvoihin ja heilahteluarvoihin: U =Ū + u - turbulenssi mallitetaan koko virtausalueessa Laskenta-aika lyhenee DNS LES RANS Tarkkuus paranee Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 Käytetty CFD-ohjelmisto OpenFOAM koodi + LES-simulaatio: Ei käyttöliittymää vaatii asiantuntemusta Laskenta 2 D (CPU-aika) 2 faasia neste: newtonilainen (TI) tai epänewtonilainen (TIV) Tietokoneaika: 5 s laskeminen vie toista viikkoa Tuloksista: Newtonilaiset nesteet (TI): lupaavia tuloksia - uusia näkökulmia nesteiden käyttäytymiseen ilmavirrassa Epänewtonilaiset nesteet (TIV): haasteena tiedon puute dynaamisesta reologiasta (viskositeetin aikariippuvuus leikkausnopeuden vaihdellessa nopeasti). Ajasta riippumaton viskositeetin potenssilaki johtaa virheellisiin tuloksiin. (aiheesta animaatio tuonnenpana) Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 CFD calculations preliminary results: 1 mm water layer in an airstream with 10 m/s Note shear induced ripples along the whole surface Note the scale difference in x-y-coordinates are 1:7 Fluid layer length 0.6 m Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 CFD calculations preliminary results: ClariantMPI (100 %) fluid (1 mm) in accelerating airflow (0 18 m/s) Note the absence of ripples along the surface. Wave motion starts via solitary waves in the leading edge area Note the scale difference in x-y-coordinates are 1:7 Fluid layer length 0.6 m Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 CFD Calculations - preliminary results: 25 % Type IV fluid (1 mm) in accelerating airflow (0 18 m/s) Note the scale difference in x-y-coordinates are 1:7 Fluid layer length 0.6 m Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 CFD Calculations - preliminary results: Viscosity values and wave generation for a 25 % Type IV fluid in accelerating airflow. Initial thickness 1 mm Note the scale difference in x-y-coordinates are 1:7 Fluid layer length 0.6 m Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 CFD Calculations - preliminary results: Type I fluid (100 %) in airstream of 17 m/s note airstream eddies Fluid transfer is concentrated in the waves. Waves are the carriers of the fluid Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 CFD Calculations - preliminary results: Newtonilaiset nesteet µ = vakio (parametrina T) Uusia aiemmista tutkimuksista poikkeavia näkemyksiä ilman ja nesteen vuorovaikutuksista: Ilmavirran pyörrerata Nestettä ajavat ilmeisesti painevoimat eivät kitkavoimat Nesteen like keskittynyt aaltoihin Epänewtonilaiset nesteet: µa = K (du/dy) n-1 (potenssilaki) Potenssilaki: - ei aikariippuvuutta - ei tietoa nesteen pettämisestä (palautuminen loppuu) Tarvitaan parempi ajasta riippuva viskositeettimalli Tulosten validointi tuulitunnelikokein tärkeää Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 Tasolevykokeet tuulitunnelissa Kolme eri mittaista tasolevyä nesteen poistumisen mittakaavaefektin tutkimiseksi ja CFD-laskelmien validointiin. (jänteet 0.3 m, 0.6 m ja 1.8 m) Nestefilmin paikallinen paksuus mitataan videokuvien valon intensiteetin vaihteluista, rajakerrospaksuus pitot-staattisella haravalla Käytettävät nesteet: TI, TII ja TIV Kokeet jatkuvat vuoden 2015 loppuun Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 Tasolevymalli tuulitunnelikokeisiin Pitot Static Rake Transparent flat plate - PMMA (acrylic) Distributed LED-light sources Liikenteen turvallisuusvirasto 22

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 2. LUMENPOISTOMENETELMÄT 2.

AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 2. LUMENPOISTOMENETELMÄT 2. AIP SUOMI / FINLAND AD 1.2-1 AD 1.2 PALO- JA PELASTUSPALVELU SEKÄ LUMENPOISTOMENETELMÄT AD 1.2 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN 1. PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Lisätiedot

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Tomi Pakkanen SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Diplomityö Tarkastajat: tutkimusjohtaja Juha Vinha ja professori Ralf Lindberg Tarkastajat ja aihe on hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt

Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2372 Nils-Olof Nylund, Kimmo Erkkilä & Tuukka Hartikka Kaupunkibussien polttoaineenkulutus ja pakokaasupäästöt Uusimman dieseltekniikan suorituskyky VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti DI Jukka Huttunen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA 009 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 9 Mirjam Bilker-Koivula Matti Ollikainen SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA ISBN-13: 978-951-711-59-8 ISSN: 0787-917 pdf-isbn: 978-951-711-60-4

Lisätiedot

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Juha Vinha ja diplomi-insinööri Kimmo Lähdesmäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA Mikko Ojala Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma

Lisätiedot

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

- Yhteenveto VTT:n menetelmistä ja mittauksista

- Yhteenveto VTT:n menetelmistä ja mittauksista TUTKIMUSRAPORTTI VTT-M-10542-10 Kaupunkibussien päästötietokanta - Yhteenveto VTT:n menetelmistä ja mittauksista Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kimmo Erkkilä, Petri Laine, Juhani Laurikko Julkinen 2

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003 PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA JUSSI YLINEN Lisensiaattitutkielma FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003

Lisätiedot

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä

Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Antti Saikkonen Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä Diplomityö,

Lisätiedot

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Vuojoen kartano ja Olkiluodon Vierailukeskus Eurajoki Abstraktikokoelma Toimittanut Mari Lahti Sarja B, Nro 96, Eurajoki 2013 ISBN 978-952-9618-93-4

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 6/94 Pia Ahlqvist Tutkimusosasto 23.3.1994 Käteisrahan kysyntä Suomessa 1992 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. marraskuuta 2013 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista

Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista Suppea SHV-harjoitustyö Annina Pietinalho Huhtikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Katastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista 7 2.1 Yleistä.................................

Lisätiedot

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01720-15 Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille Raportti Trafin vuonna 2014 TransSmart-ohjelman puitteissa rahoittamasta toiminnasta. Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi

Lisätiedot

ELINKAARIRAKENTAMINEN Uusia työkaluja infra-alalle. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI

ELINKAARIRAKENTAMINEN Uusia työkaluja infra-alalle. Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA. Villa Real Ltd/SA Espoo FI ELINKAARIRAKENTAMINEN Uusia työkaluja infra-alalle Elinkaarirakentaminen Uusia työkaluja infra-alalle Maarakennuspäivä 2005 29.09.2005, Helsinki Olavi Tupamäki VILLA REAL LTD/SA Villa Real Ltd/SA Espoo

Lisätiedot

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Hydrauliikan-

Lisätiedot

Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä

Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1926 Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä Tiina Koljonen & Kari Sipilä VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998

Lisätiedot

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto VTT TIEDOTTEITA 2521 Ismo Heimonen, Jorma Heikkinen, Keijo Kovanen, Jarmo Laamanen, Tuomo Ojanen, Jouko Piippo, Tapani Kivinen, Pekka Jauhiainen, Jarmo Lehtinen, Sakari Alasuutari, Kyösti Louhelainen &

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Teemu Turunen Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Englanniksiko maailmanmaineeseen?

Englanniksiko maailmanmaineeseen? Englanniksiko maailmanmaineeseen? Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003 Raila Hekkanen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Esitetään Helsingin

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Eero Rinne Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot