Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Turvatoiminnot Nostinkäyttösovellukset Tuotenimet ja tavaramerkit Jätehuolto... 3 Johdanto Järjestelmän kuvaus... 4 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä Projektisuunnitteluohjeita Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta Tahdistettu käynnistys/pysäytys Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus....3 Asennusohjeita Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena... 2 Käyttöönotto Johdanto Käyttöönoton lyhytmuotoinen kuvaus Valmistelut Tahtikäynnin aktivointi Tahtikäynnin testaus käytöt paikoilleen asennettuina Parametrien P22 ja P222 laskentaesimerkkejä Parametrit Parametriarvojen ja toision pyörimisnopeuden suhde Signalointitoiminnot Parametrien kuvaukset Vikailmoitukset ja vikalista Tahdistuskortti DRSB (optio)... 3 Tekniset tiedot Tahdistuskortti DRSB (optio) Hakemisto Osoiteluettelo Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 3

4 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Yleisiä ohjeita. Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä..2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa..3 Vastuun rajoitus MOVIDRIVE -dokumenttien noudattaminen on perusedellytys sähkömoottoreiden varmalle toiminnalle sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

5 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit 2 2 Turvaohjeita 2. Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä käyttöohjetta "MOVIDRIVE MDX0B/B". Lue kyseiset julkaisut huolellisesti läpi ennen lisäkortin DRSB asennuksen ja käyttöönoton aloittamista. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. 2.2 Turvatoiminnot Taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDXB ei saa liittää turvatoimintoja ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan seuraavissa dokumenteissa olevia ohjeita. MOVIDRIVE B:n turvallinen pysäytys 2.3 Nostinkäyttösovellukset MOVIDRIVE MDX0B/B:tä ei saa käyttää nostokäyttösovelluksissa turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. 2.4 Tuotenimet ja tavaramerkit Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2. Jätehuolto Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim.: elektroniikkaromuna muovina peltinä kuparina jne. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

6 3 Johdanto Järjestelmän kuvaus 3 Johdanto 3. Järjestelmän kuvaus Optiolla "Tahdistuskortti DRSB" moottoriryhmän moottoreita voidaan käyttää toisiinsa nähden synkronisessa (tahdistetussa) kulmassa tai toistensa suhteen säädettävillä käyntinopeuksilla ("elektroninen vaihde"). Masterlaitteeksi kutsutaan sitä käyttölaitetta, jonka mukaan paikoitus määräytyy. Sellaisena voi toimia myös inkrementtianturi. Slavelaitteeksi kutsutaan sitä käyttölaitetta, jonka on määrä seurata tätä paikoitusohjetta. Master- ja slavemoottoreissa on tätä varten oltava anturit. Slavelaitteena käytetään taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE MDXB, jossa on optiona "tahdistuskortti DRSB". Option "tahdistuskortti DRSB" on oltava paikallaan laajennuskorttipaikassa ja sitä voidaan käyttää vain yhdessä kortin DEHB tai DERB kanssa. SEIS! Kun master- ja slavelaitetta käytetään tahdistetusti, slavemuuttaja on varustettava jarruvastuksella. Myös masterlaitteeseen tarvitaan sovelluksen mukaan generatorisessa käytössä jarruvastus. Lasketut master- ja slavepulssit muunnetaan parametrien P22/P222 (master- ja slavevaihdekerroin) avulla toisiopuolen vastaaviksi arvoiksi. Ne muodostavat mitan matkan yksikköä kohden laskettaville pulsseille. Järjestelmä ottaa selvää master- ja slavelaitteen matkatietojen erosta ja tallentaa tämän arvon inkrementtianturisignaalien muodossa sisäiseen differentiaali- eli erolaskuriin. Tämän eron mukaan asetetaan digitaalisia viestejä, esimerkiksi "DRS SLAVE IN POS", "LAG ERROR" jne. Tätä laskuria tulkitaan eri toimintatiloissa (P223) (Æ Luku 7.3). Ohjausjärjestelmä laskee slavelaitteelle käyntinopeuden korjausarvon master- ja slavelaitteen kulmaeron minimoimiseksi. Todellinen kulmaero kerrotaan tätä varten parametrilla P220 P Gain. Tulokseksi saadaan slavelaitteen käyntinopeuden korjausarvo. Master ja slave pyörivät tahdissa, eroarvo = 0 Æ korjausarvo = 0 Slave pyörii jäljessä, eroarvo > 0 Æ korjausarvo > 0, slavelaitetta kiihdytetään Slave pyörii edellä, eroarvo < 0 Æ korjausarvo < 0, slavelaitetta hidastetaan Tahtikäyntisäädön käyttäytyminen ajossa määräytyy lähinnä P-vahvistuksen (P Gain) (P220) suuruuden perusteella. Jos P-vahvistus on asetettu liian suureksi, järjestelmällä on taipumusta värähtelyyn. Jos P-vahvistus on asetettu liian pieneksi, ei kulmaeroa voida eliminoida muutosvaiheissa (kiihdytyksen tai hidastuksen aikana). Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

7 Johdanto Järjestelmän kuvaus 3 Tahtikäyntisäädön lohkokaavio P228 DRS:n suodatin-esiohjain Derivaattori Käyntinopeuden esiohjaus P222 P22 P8 Anturin valvonta P Pulssilaskurin valvonta P234 Masteranturin viivaluku P222 Masterkäytön vaihdekerroin Masteranturi X42: Valvonta Laskuri Masterpulssit P224 Slavekäytön laskuri P220 DRS:n P-vahvistus X43: P230 POIS tai SAMANARVOINEN P230 KETJU + - Inc Kulmaero in krementteinä P22 P-säädin P230 Matka-anturi DRS-nollapiste Inkrementtianturin emulointi X4: Laskuri LED (vihreä) näyttö Moottori matka-anturi X: Slave matka-anturi X4: Valvonta P230 Matka-anturi POIS SAMANARVOINEN tai KETJU Laskuri slavepulssit Seurantavirheen esivaroitus Seurantavirhe Slavekäyttö paikoitettu P22 Masterkäytön vaihdekerroin P Anturin valvonta P7 Pulssilaskurin valvonta P230 Matka-anturi POIS P22 SAMANARVOINEN tai KETJU P23 P232 POIS = Slave paikkatoleranssin sisällä P232 Maksimikäyntinopeus Käyntinopeus slavekäytön ohjearvo Digitaalilähdöt 02AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 7

8 4 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä 4 Projektisuunnittelu 4. Käyttöesimerkkejä Esimerkki Ryhmäkokoonpano: Master ja samanarvoiset slaveyksiköt, esimerkiksi monipylväinen nostin. DRSB DRSB DRSB X4 X42 X43 X42 X43 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Slave käyntinopeus n2 Slave 2 käyntinopeus n2 Slave 3 käyntinopeus n2 08AFI Esimerkki 2 Master-slave -ketju: esimerkiksi peräkkäiset hihnakuljettimet DRSB DRSB DRSB X4 X42 X4 X42 X4 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 0AFI 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

9 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä 4 Esimerkki 3 Master-slave -ketju, jolla masterlaitteena ulkoinen inkrementtianturi: DRSB DRSB DRSB X42 X4 X42 X4 X42 X X X Pulssianturi, jossa ulkopuolinen tehonsyöttö Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master k käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 0AFI Esimerkki 4 Master-slave -ketju, johon lisätty matka-antureita: Matkaanturi Slave Matkaanturi Slave 2 Matkaanturi Slave 3 X4 DRSB X4 DRSB X4 DRSB X4 X42 X43 X42 X43 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

10 4 Projektisuunnittelu Projektisuunnitteluohjeita 4.2 Projektisuunnitteluohjeita Noudata seuraavia projektisuunnitteluohjeita: Älä sovella tahtikäyntiä järjestelmiin, jotka on kytketty toisiinsa mekaanisesti jäykällä tavalla. Varusta slave-taajuusmuuttaja jarruvastuksella. Erosuure saa aktivoitua vain silloin, kun edeltävä kulmaero on saatu eliminoiduksi. Ota huomioon tahdistetun käyttölaitesovelluksen projektisuunnittelussa, että slavelaitteen on voitava eliminoida kulmaeronsa masterlaitteeseen milloin tahansa. Aseta slavelaitteen enimmäiskäyntinopeus (P302) siitä syystä masterlaitteen vastaavaa arvoa suuremmaksi. Kun maksimikäyntinopeus asetetaan kolmivaihe-asynkronimoottoreiden yhteydessä moottorin nimelliskäyntinopeutta suuremmaksi, ei moottorista saada kentänheikennysalueella enää täyttä vääntömomenttia. Tämä voi tietyillä master-slave -yhdistelmillä aiheuttaa seurantavirheitä (F42). Tahdistus voi lisäksi vapaakäynnille siirryttäessä tapahtua suurimmalla mahdollisella kiihtyvyydellä tai säädettävää ramppia (P24_tahtikäynti vauhtikäynnistyksellä) noudattaen. Pidä johdinkatkosten valvonta aina aktivoituna tahdistetun käytön aikana (Æ Luku 4.3). Käytä tahdistetuissa käytöissä aina samanlaisia käyttölaitteita, mikäli mahdollista. Käytä monipylväsnostimissa aina samanlaisia moottoreita ja samanlaisia vaihteita (samoja välityssuhteita). Ryhmärakenteissa ( master ja x samanarvoista slaveyksikköä) saa masterlaitteen yhteen digitaalilähtöön kytkeä enintään slave-taajuusmuuttajien digitaalituloa. Jos masterlaite on pysähdyksissä verkkojännitteen ollessa päällä ja slavelaitteen verkkojännite katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle, slavelaite on toimintatilassa "EI AKTIVOINTIA". Jos masterlaite pyörii verkkojännitteen ollessa päällä ja slavelaitteen verkkojännite katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle, masterlaite antaa virheilmoituksen "ULKOINEN RIVILIITIN" (F2). Kun slavelaitteen verkkojännite kytketään uudelleen päälle, slavelaite pystyy asetetun seurantavirherajan (P2) mukaan tunnistamaan vian "SEURANTAVIRHE" (F42). Noudata moottorin anturia lisäkorttiin DEHB / DERB:X kytkettäessä MOVI- DRIVE MDX0B/B:n käyttöohjetta. Huomioi lisäkortin DEHB / DERB kanssa käytettäessä: DEHB: pulssiluku (X4) on sama kuin moottorianturitulon X vastaava arvo DERB: pulssiluku on aina 024 pulssia kierrosta kohden Tuloihin X4 ja X42 voidaan kytkeä seuraavat anturit: TTL-anturi ( V DC), RS422-signalointia käyttävä anturi, sin/cos-anturi Suurin sallittu pulssitaajuus anturitulossa on 200 khz. Matka-antureita käytettäessä tulee moottorin anturin ja matka-anturin pituusresoluutioiden suhteen olla välillä 0, 0. Asenna matka-anturi koneen liikkuvaan osaan muotosulkeisesti (siten, ettei pääse syntymään luistoa). Jos masterlaitteena on ulkoinen inkrementtianturi, tulee sellaisena käyttää mahdollisimman suuriresoluutioista inkrementtianturia. Suurinta tulotaajuutta 200 khz ei kuitenkaan saa ylittää. 0 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

11 Projektisuunnittelu Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta 4 Parametri P30 Change direction of rotation : Tahtikäyntisäädön ollessa aktivoituna on parametri asetettava arvoon P30 = EI. Jos master- ja slavelaitteen on toimittava vastakkaisiin suuntiin, vaihdetaan raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestystä pareittain slavelaitteen tuloliitännässä (DRSB:X42). DRSB:X44-kortille on kytkettävä ulkoinen jännite 24 V DC seuraavissa tapauksissa: Anturit saavat syöttöjännitteen lisäkortin DRSB välityksellä DRSB:n digitaalilähdöt (X40:, X40:0) ovat käytössä. Liitäntää X40:8 käytetään jännitelähtönä Liitäntöihin X4/X42 liitetty antureiden valvonta on mahdollinen vain TTL-antureita käytettäessä. 4.3 Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta Virheetön master- ja slavelaitteen tahdistettu käyttö vaatii masterlaitteen DEHB/DERB liitännän X4 (inkrementtianturin simulointi) ja slavelaitteen DRSB liitännän X42 välisen yhteyden johdinkatkoksen valvontaa. Tätä tarkoitusta varten ovat käytössä seuraavat toiminnot: "MOTOR STANDSTILL" ja "DRS MAST. STOPPED" "/EXT. FAULT" ja "/ERROR" Anturien pulssien siirto slavelaitteelle ei onnistu vain masterlaitteen ollessa pysähdyksissä. Tämä tila ilmoitetaan slavelaitteelle siitä syystä digitaalisen yhteyden välityksellä. Jos masterlaite ei kuitenkaan ilmaise pysähdyksissäoloa eikä slavelaite laske anturin pulsseja, masterlaitteen anturissa on johdinkatkos tai muu vika. Slavelaite kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä ja ilmoittaa tilansa takaisin masterlaitteelle päin lisäyhteyden kautta. Tarvittavat kytkennät Ohjelmoi masterlaitteen johonkin digitaalilähtöön toiminto "MOTOR- STANDSTILL". Yhdistä tämä lähtö slavelaitteen digitaalituloon, johon on ohjelmoitu toiminto "DRS MAST. STOPPED". Ohjelmoi masterlaitteen johonkin digitaalilähtöön toiminto "/EXT. FAULT". Yhdistä tämä lähtö slavelaitteen digitaalilähtöön, johon on ohjelmoitu toiminto "/ERROR". HUOM! Anturin lisävalvonta voidaan aktivoida parametrin P tai P avulla (Æ Luku ). Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

12 4 Projektisuunnittelu Tahdistettu käynnistys/pysäytys 4.4 Tahdistettu käynnistys/pysäytys Kun MOVIDRIVE -taajuusmuuttajia käytetään tahdistetuissa käytöissä, ovat seuraavanlaiset sekakäytöt mahdollisia: Masteryksikön dynamiikka on alhaisempi tai yhtä suuri kuin slaveyksikön Masteryksikkönä toimii inkrementtianturi HUOM! Molemmilla sovellusalueilla on master- ja slavelaite (-laitteet) voitava käynnistää ja pysäyttää tahdistetusti. Tämä on edellytyksenä yhdistelmän asianmukaiselle toiminnalle. Yhdistelmiä, joissa masterlaite on slavelaitetta/-laitteita dynaamisempi, ei siitä syystä saa käyttää. Jarrutustoiminto POIS: Ei lukitusta (DI00 "/SÄÄTIMEN LUKITUS" = "") eikä AKTIVOINTIA (DI03 = "0") Æ slavelaite pysähtyy käyntinopeus säädeltynä nopeuteen 0. Ei lukitusta (DI00 "/SÄÄTIMEN LUKITUS" = "") mutta AKTIVOINTI (DI03 = "") Æ slavelaite tahdistuu masterlaitteen mukaiseen asentoon. Jarrutustoiminto PÄÄLLÄ: Master- ja slavelaitteen ollessa toisiinsa tahdistettuina pysähdyksissä, slavelaitteen jarrutus kytkeytyy päälle. Seuraavassa taulukossa on luettelo edellä mainittujen master-/slavelaiteyhdistelmien asetuksista ja hyppylangoituksista tahdistettuun käynnistykseen/pysäytykseen ja johdinkatkosvalvontaan nähden. Masterlaitteen parametrit Slavelaitteiden parametrit Huomautus Johdinkatkosvalvonta DO0 = "MOTOR STANDSTILL" Tahdistettu käynnistys/pysäytys: DO02 = "OUTPUT STAGE ON" Johdinkatkosvalvonta DI-liitin = "DRS MASTER STOPPED" Tahdistettu käynnistys/pysäytys: DI-liitin = "DRS SLAVE START" Slavelaite pysyvästi aktivoituna Digitaalilähdöt DO0 ja DO02 eivät enää ole käytettävissä masterlaitteessa. SEIS! Jarrutustoiminnon ollessa päällä slavelaitteen liittimen "DRS SLAVE START" on joka tapauksessa oltava ohjelmoituna ja myös johdotettuna. Näin on oltava myös silloin, kun masterlaitteena on vain inkrementtianturi. Signaali "DRS SLAVE START" on tällöin saatava ulkoisesta ohjainlaitteesta. Jarrutustoiminnon ollessa pois päältä paikoitus pidetään paikoituksen ohjaimeen nähden signaalin "DRS SLAVE START" poistuessa tai käyttölaitteen joutuessa pysäytysalueelle (P0). 2 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

13 Projektisuunnittelu Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä 4 4. Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä Kaikissa sovelluksissa, joissa moottoriakselin ja koneen välinen voimansiirto ei ole muotosulkeinen ja joissa on siis odotettavissa luistoa, matka on mitattava lisäinkrementtianturin avulla. Tämä, seuraavassa matka-anturiksi kutsuttu inkrementtianturi kiinnitetään muotosulkeisesti käytettävään koneenosaan. Matka-anturia tarvitaan slavelaitteen (G2) paikoituksen oloarvon selvittämiseen. Moottorin akselille kiinnitettyä anturia käytetään jatkossakin käyttölaitteen käyntinopeuden (G) oloarvon selvittämiseen. Mitä suurempi anturin matkaresoluutio (laskettavien pulssien lukumäärä matkan yksikköä kohden) on, sitä: tarkemmin slavelaite pystyy seuraamaan masterlaitetta jäykemmäksi tahdistetun käytön säätö voidaan asettaa (suuri P-kerroin) pienempi on kiihdytyksen ja hidastuksen yhteydessä ilmenevä kulmavirhe Tahdistetun käytön laskentatarkkuuden johdosta moottorin anturin ja matka-anturin pituusresoluutioiden suhteen (inkr/mm) tulisi olla välillä 0,... 0 inkr/mm. Mikäli suhde on tämän alueen ulkopuolella, voidaan monissa tapauksissa päästä edullisempaan suhteeseen käyttämällä toisenlaista, lisävälityksellä varustettua anturia. MOVIDRIVE Slave DEHB DERB X DRSB X42 X4 X43 Masteranturi X42 (seuraava slavekäyttö) G2 Matka-anturi G Moottorianturi M Vaihteen välityssuhde i 2AFI Kuva : Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä, samanarvoiset tai ketjutetut käyttölaitteet Master-/slavevälityssuhteen asetus Æ Luku.3 Slaveanturin/slavekäytön matka-anturin välityssuhteen asetus Moottorin käyntinopeutta mittaavan inkrementtianturin (G) ja matkaa mittaavan inkrementtianturin (G2) välissä voi olla mekaaninen välitys (vaihde). Sen välityssuhde asetetaan parametrin P23 (slaveanturin kerroin) / P232 (slavekäytön matkaanturin kerroin) asetuksella. Samanarvoiset käytöt: Masteranturin liittimellä X42 vaikuttava signaali välitetään liittimen X43 kautta seuraavalle slavelaitteelle. Kaikki slavelaitteet saavat siten identtiset masterlaitesignaalit. Ketjutetut käytöt: Liittimellä X4 vaikuttava matka-anturin signaali välitetään liittimen X43 kautta seuraavalle slavelaitteelle. Matka-anturin signaalista tulee siten seuraavan slavelaitteen masteranturisignaali. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 3

14 - ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus - ja asennusohjeita. Lisäkorttiyksikön DRSB asennus HUOM! Lisäkorttia DRSB voidaan käyttää vain MOVIDRIVE MDXB-taajuusmuuttajien rakennekokojen yhteydessä. Ennen työn aloittamista DRSB-lisäkortti on työnnettävä kenttäväylän lisäkorttipaikkaan []. Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 V DC-jännite ja verkkojännite. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (maadoitusranneke, antistaattiset kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskettamista. Irrota ohjauspaneeli ja etulevy ennen lisäkortin asentamista. Asenna ohjauspaneeli ja etulevy takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jälkeen. Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asentamista. Käsittele lisäkorttia aina vain reunoista. Älä koske komponentteihin. [] 24AXX 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

15 - ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDXB, rakennekoot -) AXX. Irrota lisäkortin pidikkeen molemmat kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti suoraan ulos liitinpaikaltaan (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pidikkeen mustien peitelevyjen kaksi kiinnitysruuvia. Irrota mustat peitelevyt. 3. Aseta lisäkortti kolmen kiinnitysruuvin avulla juuri niille tarkoitettuihin reikiin lisäkortin pidikkeessä. 4. Aseta lisäkortin pidike, johon lisäkortti on asennettu, painamalla se kevyesti korttipaikalle. Kiinnitä lisäkortin pidike jälleen kiinnitysruuveilla.. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

16 - ja asennusohjeita DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus.2 DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus Tuotenumero Tahdistuskortti tyyppi DRSB: OHJEITA Lisäkorttia DRSB voidaan käyttää vain taajuusmuuttajan MOVIDRIVE MDXB rakennekokojen yhteydessä. Lisäkortti DRSB on työnnettävä lisäkorttipaikkaan. DRSB edestä katsottuna DRSB X40 X44 OFF Sync Kuvaus Liitin Toiminto X40: Digitaalitulojen liitäntä X4: Matkaanturin liitäntä X42:masteranturin liitäntä X40: IN0: Vapaakäynti X40:2 IN: Erosuure X40:3 IN2: Erosuure 2 X40:4 IN3: Erosuure 3 X40: IN4: IPOS-muuttuja H477.0 X40: IN: IPOS-muuttuja H477. X40:7 DCOM X40:8 VO24 X40: OUT0: IPOS-muuttuja H47.0 X40:0 OUT: IPOS-muuttuja H47. X40 DGND X4/X42: signaali, raita A X4/X42:2 signaali, raita B X4/X42:3 signaali, raita C X4/X42:4 vertailupotentiaali DGND X4/X42: vertailupotentiaali DGND X4/X42: signaali, raita A X4/X42:7 signaali, raita B X4/X42:8 signaali, raita C "0"-signaali = tahdistettu käynti, ""-signaali = vapaakäynti "0"-signaali = ei erosuuretta, signaalilla "" tulossa, 2 tai 3 tulee erosuure, 2 tai 3 (P22, P22 tai P227) voimaan. Tulojen IN4 ja IN signaalitaso voidaan lukea IPOS-muuttujan H477 avulla. Liitinten X40:... X40: vertailupotentiaali. Jännitelähtö +24 V DC, max. 00 ma DC. Digitaalilähdöt X40: ja X40:0: max. 0 ma DC, oikosulkuja takavirtasuojattu 30 V DC:hen saakka. Lähtöjen OUT0 ja OUT signaalitaso voidaan lukea ja asettaa IPOS-muuttujan H47 avulla. Digitaalisignaalien vertailupotentiaali. Matka-anturin (C4) tai masteranturin (C42) inkrementtianturitulo. Käytä vain TTL-antureita ( V DC), RS422-signalointia käyttäviä antureita tai sin/cos-antureita. 24 V DCsyöttöisiä antureita voidaan syöttää suoraan liittimestä X4: tai X42:. V DC-syöttöisiä antureita varten on kytkettävä " V anturiteholähde tyyppi DWIA" (optio) liittimen X4/X42 ja anturin väliin. X4/X42: VO24 Antureiden 24 V DC-syöttöjännite, max. 0 ma DC X4 X43: Inkrementtianturilähtö X43: signaali, raita A X43:2 signaali, raita B X43:3 signaali, raita C X43:4 N. C. X43: vertailupotentiaali DGND X43: signaali, raita A X43:7 signaali, raita B X43:8 signaali, raita C X43: N. C. Inkrementtianturilähtö Kun parametri P230 "matka-anturi = POIS" tai "EQUAL- RANKED", pulssiluku kuten anturiliitännässä X42. Kun parametri P230 "matka-anturi = CHAIN", pulssiluku kuten anturiliitännässä X4. X42 X44: 24 V- jännitetulo X44: GND X44:2 24 V DC X44:3 GND 24 V DC-syöttöjännitelähde liittimiin X4/X42 liitetyt anturit (liittimien X4 ja X42 maksimikuormitus: Â 0 ma DC) digitaalilähdöt X40: ja X40:0 (maksimikuormitus: 0 ma DC) jännitelähdölle X40:8: 24 V DC (maksimikuormitus: 00 ma DC) X43 LED POIS (punainen) LED Sync (vihreä) ON = vapaakäynti OFF = tahtikäynti ON = kulmaero > parametrin P4 arvo OFF = kulmaero < parametrin P4 arvo 2424AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

17 - ja asennusohjeita Asennusohjeita.3 Asennusohjeita Suurimmat sallitut johdinpituudet ovat: mastermuuttajan ja slavemuuttajien välillä: 0 m taajuusmuuttajien ja niihin liittyvien anturien välillä: 00 m Käytä vain suojattua parikierrettyä kaapelia (A ja A, B ja B, C ja C) seuraavien elinten kytkennöissä: Moottorin anturi ja matka-anturi Inkrementtianturin emuloinnit Masteranturin anturitulo Kytke tarvittaessa 24 V DC-teholähde liittimeen X44. Teholähteestä syötetään liittimiin X4 ja X42 kytkettyjä antureita, digitaalilähtöjä X40: ja X40:0 sekä jännitelähtöä X40:8. Ota huomioon, että liitinten X4 ja X42 suurin sallittu kokonaiskuormavirta on  0 ma. Huomioi ulkoisesta teholähteestä syötettäviä inkrementtiantureita kytkettäessä: Yhdistä antureiden vertailupotentiaali MOVIDRIVE -peruslaitteen liittimeen X0:2 DGND tai X0:0 DGND. Tahtikäytössä käytettävän slavetaajuusmuuttajan aktivointikäsky (tulojen DI0, DI02 ja DI03 ollessa ohjelmoituina tehdasasetusten mukaisesti): DI00 (X3:) = "" (/säätimen lukitus), DI03 (X3:4) = "" (aktivointi) ja DI0 (X3:2) = "" (myötäpäivään) tai DI02 (X3:3) = "" (vastapäivään) Varmista: Slavekäytön pyörimissuunta tahtikäytössä määräytyy mastertaajuusmuuttajasta slavetaajuusmuuttajaan saatavien ohjearvopulssien pyörimissuuntatiedon perusteella. Kun master- ja slavekäyttö pyörivät samaan suuntaan (Master myötäpäivään = Slave myötäpäivään), johdotetaan raidat : (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Master DEHB/DERB X4 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X42 8 A A A A B 2 2 B B 0 7 B C 3 3 C C Vaihtokytkentä C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 7

18 - ja asennusohjeita Asennusohjeita Kun master- ja slavekäyttö pyörivät vastakkaisiin suuntiin (esim. vastakkain asetetut vaihdemoottorit, joissa on sama määrä välitysportaita): Vaihda pareittain raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestys masterlaitteen lähdön "inkrementtianturin emulointi" ja slavelaitteen tulon "masteranturi" mukaan (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Master DEHB/DERB X4 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X42 8 A A 2 7 B B B 2 A B 0 A C 3 3 C C 8 C Vaihtokytkentä Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Kun kaksi slavekäyttöä pyörii samaan suuntaan (slave n myötäpäivään = Slave n+ myötäpäivään), johdotetaan raidat : (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Slave n DRSB X43 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave n+ DRSB X42 A A B 2 B 7 C 3 C A A B B C C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

19 - ja asennusohjeita Asennusohjeita Kun kaksi slavekäyttöä pyörii vastakkaisiin suuntiin (esim. vastakkain asetetut vaihdemoottorit, joissa on sama määrä välitysportaita): Vaihda pareittain raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestys slavelaitteen lähdön "inkrementtianturin emulointi (X43)" ja slavelaitteen tulon "masteranturi (X42)" mukaan (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Slave n DRSB X43 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave n+ DRSB X42 A A B 2 B 7 C 3 C B B A A C C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

20 - ja asennusohjeita Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave.4 Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave MOVIDRIVE MDXB Slave MOVIDRIVE MDXB Master /Säätimen lukitus Myötäpäivään/Pysäytys* Vastapäivään/Pysäytys* Aktivointi/Seis* n/n2* /ulk. vika Vertailupotentiaali X3:DI00...DI0 +24 V DC Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-48+ RS-48- Tulo TF-/TH-/KTY+ Digitaalisignaalien vertailupotentiaali /Jarru Moottorin pysähtyminen Releen sulkeutuva kosketin Releen avautuva kosketin Pääteaste päälle +24 V DC lähtö +24 V DC tulo Digitaalisignaalien vertailupotentiaali X0: DEHB / DERB X4 Inkrementtianturiemulointi X3: DI00 DI0 2 DI02 3 DI03 4 DI04 DI0 DCOM 7 VO24 8 DGND ST 0 ST2 TF DGND 2 DB00 3 DO0-C 4 DO0-NO DO0-NC DO02 7 VO24 8 VI24 DGND 0 24 V DC Johdinkatkosten valvonta - DC 24 V + V X3: DI00 /Säätimen lukitus DI0 2 Ei toimintoa DI02 3 DRS-nollapisteen asetus DI03 4 Aktivointi/Seis* DI04 MASTER-DRS SEISOO DI0 SLAVE-DRS PÄÄLLE DCOM 7 VO24 8 DGND ST 0 ST2 Vertailupotentiaali X3:DI00...DI0 +24 V DC lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS48+ RS48- X0: TF Tulo TF-/TH-/KTY+ DGND 2 Digitaalisignaalien vertailupotentiaali DB00 3 /Jarru DO0-C 4 DO0-NO DO0-NC Releen kosketin/toimintavalmis* Releen sulkeutuva kosketin Releen avautuva kosketin DO02 7 /Häiriö* VO V DC lähtö VI V DC tulo DGND 0 Digitaalisignaalien vertailupotentiaali DRSB X40 X44 IN0; vapaakäynti IN; = erosuure IN2; = erosuure 2 IN3; = erosuure 3 IN4; = IPOS plus -muuttuja H477.0 IN; = IPOS plus -muuttuja H477. DCOM; vertailupotentiaali X40:IN0...IN VO24; 00 ma OUT0; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47.0 OUT; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47. DGND GND DC 24 V GND 8 Sync OFF [] Esivalmisteltun kaapelin DEH osanumerot B/DERB:X4 - sama pyörimissuunta: eri pyörimissuunta: 88 7 DRSB:X42 [] X4 Inkrementtianturitulo Matka-anturi * Tehdasasetus X42 Inkrementtianturitulo Masteranturi X43 Inkrementtianturilähtö 237AFI 20 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

21 - ja asennusohjeita Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena. Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X40 X44 IN0; vapaakäynti IN; = erosuure IN2; = erosuure 2 IN3; = erosuure 3 IN4; = IPOS plus -muuttuja H477.0 IN; = IPOS plus -muuttuja H477. DCOM; vertailupotentiaali X40: IN0...IN VO24; 00 ma OUT0; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47.0 OUT; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47. DGND GND DC 24 V GND Sync OFF Inkrementtianturi, jossa 24 V DC-syöttö X4 Inkrementtianturitulo Matka-anturi Inkrementtianturi, jossa V DC-syöttö ( Käyttöohje MOVIDRIVE MDX0B/B) DWIA X2: Encoder X: MOVIDRIVE : X42 X43 Inkrementtianturitulo Masteranturi Inkrementtianturilähtö 3AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 2

22 I 0 Käyttöönotto Johdanto Käyttöönotto. Johdanto Seuraavassa kuvataan kaksipylväisen pylväsnostimen tahtikäytön käyttöönottoa (Æ seuraava kuva). Kummassakin käytössä on samanlaiset välityssuhteet, moottoreiden nimellistehot ovat samat ja taajuusmuuttajat ovat identtiset. Moottorin pyöriminen myötäpäivään merkitsee kummassakin käytössä nostimen liikettä ylöspäin. Sen vuoksi voidaan masterlaitteen liittimen X4 ja slavelaitteen liittimen X42 välisenä kaapelina käyttää SEW- EURODRIVEn valmista master-slave-kaapelia (tuotenumero 88 7). [] [] [A] [B] 3AFI [] Inkrementtianturit [A] Masterkäyttö [B] Slavekäyttö Masterkäyttö: Anturilla ja jarrulla varustettu moottori. Master-taajuusmuuttaja: MOVIDRIVE MDXB, jossa lisälaitteena anturikortti, toimintatapana takaisinkytkentä anturin avulla (esim. VFC-n-SÄÄTÖ / CFC / SERVO). 22 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Pisteet 25/100 t max 210 min Muistitikulla on lisämateriaalia! Tehtävän kuvaus Kilpailijapari vastaa tuotantolinjan (Handling station)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. DCU-RM1 FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA metso FI.docx 2001-11-02 / BL 1(9) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 5. ASETUS

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

DeltaSol AX *48006030* pika- asennusohje RESOL DeltaSol AX

DeltaSol AX *48006030* pika- asennusohje RESOL DeltaSol AX DeltaSol AX pika- asennusohje RESOL DeltaSol AX *48006030* 48006030 Kiitämme tämän RESOL-laitteen hankinnasta. Lue tämä ohje huolellisesti läpi, jotta osaat hyödyntää tämän laitteen suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot