Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Turvatoiminnot Nostinkäyttösovellukset Tuotenimet ja tavaramerkit Jätehuolto... 3 Johdanto Järjestelmän kuvaus... 4 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä Projektisuunnitteluohjeita Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta Tahdistettu käynnistys/pysäytys Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus....3 Asennusohjeita Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena... 2 Käyttöönotto Johdanto Käyttöönoton lyhytmuotoinen kuvaus Valmistelut Tahtikäynnin aktivointi Tahtikäynnin testaus käytöt paikoilleen asennettuina Parametrien P22 ja P222 laskentaesimerkkejä Parametrit Parametriarvojen ja toision pyörimisnopeuden suhde Signalointitoiminnot Parametrien kuvaukset Vikailmoitukset ja vikalista Tahdistuskortti DRSB (optio)... 3 Tekniset tiedot Tahdistuskortti DRSB (optio) Hakemisto Osoiteluettelo Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 3

4 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Yleisiä ohjeita. Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä..2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa..3 Vastuun rajoitus MOVIDRIVE -dokumenttien noudattaminen on perusedellytys sähkömoottoreiden varmalle toiminnalle sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

5 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit 2 2 Turvaohjeita 2. Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä käyttöohjetta "MOVIDRIVE MDX0B/B". Lue kyseiset julkaisut huolellisesti läpi ennen lisäkortin DRSB asennuksen ja käyttöönoton aloittamista. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. 2.2 Turvatoiminnot Taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDXB ei saa liittää turvatoimintoja ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan seuraavissa dokumenteissa olevia ohjeita. MOVIDRIVE B:n turvallinen pysäytys 2.3 Nostinkäyttösovellukset MOVIDRIVE MDX0B/B:tä ei saa käyttää nostokäyttösovelluksissa turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. 2.4 Tuotenimet ja tavaramerkit Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2. Jätehuolto Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim.: elektroniikkaromuna muovina peltinä kuparina jne. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

6 3 Johdanto Järjestelmän kuvaus 3 Johdanto 3. Järjestelmän kuvaus Optiolla "Tahdistuskortti DRSB" moottoriryhmän moottoreita voidaan käyttää toisiinsa nähden synkronisessa (tahdistetussa) kulmassa tai toistensa suhteen säädettävillä käyntinopeuksilla ("elektroninen vaihde"). Masterlaitteeksi kutsutaan sitä käyttölaitetta, jonka mukaan paikoitus määräytyy. Sellaisena voi toimia myös inkrementtianturi. Slavelaitteeksi kutsutaan sitä käyttölaitetta, jonka on määrä seurata tätä paikoitusohjetta. Master- ja slavemoottoreissa on tätä varten oltava anturit. Slavelaitteena käytetään taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE MDXB, jossa on optiona "tahdistuskortti DRSB". Option "tahdistuskortti DRSB" on oltava paikallaan laajennuskorttipaikassa ja sitä voidaan käyttää vain yhdessä kortin DEHB tai DERB kanssa. SEIS! Kun master- ja slavelaitetta käytetään tahdistetusti, slavemuuttaja on varustettava jarruvastuksella. Myös masterlaitteeseen tarvitaan sovelluksen mukaan generatorisessa käytössä jarruvastus. Lasketut master- ja slavepulssit muunnetaan parametrien P22/P222 (master- ja slavevaihdekerroin) avulla toisiopuolen vastaaviksi arvoiksi. Ne muodostavat mitan matkan yksikköä kohden laskettaville pulsseille. Järjestelmä ottaa selvää master- ja slavelaitteen matkatietojen erosta ja tallentaa tämän arvon inkrementtianturisignaalien muodossa sisäiseen differentiaali- eli erolaskuriin. Tämän eron mukaan asetetaan digitaalisia viestejä, esimerkiksi "DRS SLAVE IN POS", "LAG ERROR" jne. Tätä laskuria tulkitaan eri toimintatiloissa (P223) (Æ Luku 7.3). Ohjausjärjestelmä laskee slavelaitteelle käyntinopeuden korjausarvon master- ja slavelaitteen kulmaeron minimoimiseksi. Todellinen kulmaero kerrotaan tätä varten parametrilla P220 P Gain. Tulokseksi saadaan slavelaitteen käyntinopeuden korjausarvo. Master ja slave pyörivät tahdissa, eroarvo = 0 Æ korjausarvo = 0 Slave pyörii jäljessä, eroarvo > 0 Æ korjausarvo > 0, slavelaitetta kiihdytetään Slave pyörii edellä, eroarvo < 0 Æ korjausarvo < 0, slavelaitetta hidastetaan Tahtikäyntisäädön käyttäytyminen ajossa määräytyy lähinnä P-vahvistuksen (P Gain) (P220) suuruuden perusteella. Jos P-vahvistus on asetettu liian suureksi, järjestelmällä on taipumusta värähtelyyn. Jos P-vahvistus on asetettu liian pieneksi, ei kulmaeroa voida eliminoida muutosvaiheissa (kiihdytyksen tai hidastuksen aikana). Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

7 Johdanto Järjestelmän kuvaus 3 Tahtikäyntisäädön lohkokaavio P228 DRS:n suodatin-esiohjain Derivaattori Käyntinopeuden esiohjaus P222 P22 P8 Anturin valvonta P Pulssilaskurin valvonta P234 Masteranturin viivaluku P222 Masterkäytön vaihdekerroin Masteranturi X42: Valvonta Laskuri Masterpulssit P224 Slavekäytön laskuri P220 DRS:n P-vahvistus X43: P230 POIS tai SAMANARVOINEN P230 KETJU + - Inc Kulmaero in krementteinä P22 P-säädin P230 Matka-anturi DRS-nollapiste Inkrementtianturin emulointi X4: Laskuri LED (vihreä) näyttö Moottori matka-anturi X: Slave matka-anturi X4: Valvonta P230 Matka-anturi POIS SAMANARVOINEN tai KETJU Laskuri slavepulssit Seurantavirheen esivaroitus Seurantavirhe Slavekäyttö paikoitettu P22 Masterkäytön vaihdekerroin P Anturin valvonta P7 Pulssilaskurin valvonta P230 Matka-anturi POIS P22 SAMANARVOINEN tai KETJU P23 P232 POIS = Slave paikkatoleranssin sisällä P232 Maksimikäyntinopeus Käyntinopeus slavekäytön ohjearvo Digitaalilähdöt 02AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 7

8 4 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä 4 Projektisuunnittelu 4. Käyttöesimerkkejä Esimerkki Ryhmäkokoonpano: Master ja samanarvoiset slaveyksiköt, esimerkiksi monipylväinen nostin. DRSB DRSB DRSB X4 X42 X43 X42 X43 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Slave käyntinopeus n2 Slave 2 käyntinopeus n2 Slave 3 käyntinopeus n2 08AFI Esimerkki 2 Master-slave -ketju: esimerkiksi peräkkäiset hihnakuljettimet DRSB DRSB DRSB X4 X42 X4 X42 X4 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 0AFI 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

9 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä 4 Esimerkki 3 Master-slave -ketju, jolla masterlaitteena ulkoinen inkrementtianturi: DRSB DRSB DRSB X42 X4 X42 X4 X42 X X X Pulssianturi, jossa ulkopuolinen tehonsyöttö Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master k käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 0AFI Esimerkki 4 Master-slave -ketju, johon lisätty matka-antureita: Matkaanturi Slave Matkaanturi Slave 2 Matkaanturi Slave 3 X4 DRSB X4 DRSB X4 DRSB X4 X42 X43 X42 X43 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

10 4 Projektisuunnittelu Projektisuunnitteluohjeita 4.2 Projektisuunnitteluohjeita Noudata seuraavia projektisuunnitteluohjeita: Älä sovella tahtikäyntiä järjestelmiin, jotka on kytketty toisiinsa mekaanisesti jäykällä tavalla. Varusta slave-taajuusmuuttaja jarruvastuksella. Erosuure saa aktivoitua vain silloin, kun edeltävä kulmaero on saatu eliminoiduksi. Ota huomioon tahdistetun käyttölaitesovelluksen projektisuunnittelussa, että slavelaitteen on voitava eliminoida kulmaeronsa masterlaitteeseen milloin tahansa. Aseta slavelaitteen enimmäiskäyntinopeus (P302) siitä syystä masterlaitteen vastaavaa arvoa suuremmaksi. Kun maksimikäyntinopeus asetetaan kolmivaihe-asynkronimoottoreiden yhteydessä moottorin nimelliskäyntinopeutta suuremmaksi, ei moottorista saada kentänheikennysalueella enää täyttä vääntömomenttia. Tämä voi tietyillä master-slave -yhdistelmillä aiheuttaa seurantavirheitä (F42). Tahdistus voi lisäksi vapaakäynnille siirryttäessä tapahtua suurimmalla mahdollisella kiihtyvyydellä tai säädettävää ramppia (P24_tahtikäynti vauhtikäynnistyksellä) noudattaen. Pidä johdinkatkosten valvonta aina aktivoituna tahdistetun käytön aikana (Æ Luku 4.3). Käytä tahdistetuissa käytöissä aina samanlaisia käyttölaitteita, mikäli mahdollista. Käytä monipylväsnostimissa aina samanlaisia moottoreita ja samanlaisia vaihteita (samoja välityssuhteita). Ryhmärakenteissa ( master ja x samanarvoista slaveyksikköä) saa masterlaitteen yhteen digitaalilähtöön kytkeä enintään slave-taajuusmuuttajien digitaalituloa. Jos masterlaite on pysähdyksissä verkkojännitteen ollessa päällä ja slavelaitteen verkkojännite katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle, slavelaite on toimintatilassa "EI AKTIVOINTIA". Jos masterlaite pyörii verkkojännitteen ollessa päällä ja slavelaitteen verkkojännite katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle, masterlaite antaa virheilmoituksen "ULKOINEN RIVILIITIN" (F2). Kun slavelaitteen verkkojännite kytketään uudelleen päälle, slavelaite pystyy asetetun seurantavirherajan (P2) mukaan tunnistamaan vian "SEURANTAVIRHE" (F42). Noudata moottorin anturia lisäkorttiin DEHB / DERB:X kytkettäessä MOVI- DRIVE MDX0B/B:n käyttöohjetta. Huomioi lisäkortin DEHB / DERB kanssa käytettäessä: DEHB: pulssiluku (X4) on sama kuin moottorianturitulon X vastaava arvo DERB: pulssiluku on aina 024 pulssia kierrosta kohden Tuloihin X4 ja X42 voidaan kytkeä seuraavat anturit: TTL-anturi ( V DC), RS422-signalointia käyttävä anturi, sin/cos-anturi Suurin sallittu pulssitaajuus anturitulossa on 200 khz. Matka-antureita käytettäessä tulee moottorin anturin ja matka-anturin pituusresoluutioiden suhteen olla välillä 0, 0. Asenna matka-anturi koneen liikkuvaan osaan muotosulkeisesti (siten, ettei pääse syntymään luistoa). Jos masterlaitteena on ulkoinen inkrementtianturi, tulee sellaisena käyttää mahdollisimman suuriresoluutioista inkrementtianturia. Suurinta tulotaajuutta 200 khz ei kuitenkaan saa ylittää. 0 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

11 Projektisuunnittelu Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta 4 Parametri P30 Change direction of rotation : Tahtikäyntisäädön ollessa aktivoituna on parametri asetettava arvoon P30 = EI. Jos master- ja slavelaitteen on toimittava vastakkaisiin suuntiin, vaihdetaan raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestystä pareittain slavelaitteen tuloliitännässä (DRSB:X42). DRSB:X44-kortille on kytkettävä ulkoinen jännite 24 V DC seuraavissa tapauksissa: Anturit saavat syöttöjännitteen lisäkortin DRSB välityksellä DRSB:n digitaalilähdöt (X40:, X40:0) ovat käytössä. Liitäntää X40:8 käytetään jännitelähtönä Liitäntöihin X4/X42 liitetty antureiden valvonta on mahdollinen vain TTL-antureita käytettäessä. 4.3 Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta Virheetön master- ja slavelaitteen tahdistettu käyttö vaatii masterlaitteen DEHB/DERB liitännän X4 (inkrementtianturin simulointi) ja slavelaitteen DRSB liitännän X42 välisen yhteyden johdinkatkoksen valvontaa. Tätä tarkoitusta varten ovat käytössä seuraavat toiminnot: "MOTOR STANDSTILL" ja "DRS MAST. STOPPED" "/EXT. FAULT" ja "/ERROR" Anturien pulssien siirto slavelaitteelle ei onnistu vain masterlaitteen ollessa pysähdyksissä. Tämä tila ilmoitetaan slavelaitteelle siitä syystä digitaalisen yhteyden välityksellä. Jos masterlaite ei kuitenkaan ilmaise pysähdyksissäoloa eikä slavelaite laske anturin pulsseja, masterlaitteen anturissa on johdinkatkos tai muu vika. Slavelaite kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä ja ilmoittaa tilansa takaisin masterlaitteelle päin lisäyhteyden kautta. Tarvittavat kytkennät Ohjelmoi masterlaitteen johonkin digitaalilähtöön toiminto "MOTOR- STANDSTILL". Yhdistä tämä lähtö slavelaitteen digitaalituloon, johon on ohjelmoitu toiminto "DRS MAST. STOPPED". Ohjelmoi masterlaitteen johonkin digitaalilähtöön toiminto "/EXT. FAULT". Yhdistä tämä lähtö slavelaitteen digitaalilähtöön, johon on ohjelmoitu toiminto "/ERROR". HUOM! Anturin lisävalvonta voidaan aktivoida parametrin P tai P avulla (Æ Luku ). Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

12 4 Projektisuunnittelu Tahdistettu käynnistys/pysäytys 4.4 Tahdistettu käynnistys/pysäytys Kun MOVIDRIVE -taajuusmuuttajia käytetään tahdistetuissa käytöissä, ovat seuraavanlaiset sekakäytöt mahdollisia: Masteryksikön dynamiikka on alhaisempi tai yhtä suuri kuin slaveyksikön Masteryksikkönä toimii inkrementtianturi HUOM! Molemmilla sovellusalueilla on master- ja slavelaite (-laitteet) voitava käynnistää ja pysäyttää tahdistetusti. Tämä on edellytyksenä yhdistelmän asianmukaiselle toiminnalle. Yhdistelmiä, joissa masterlaite on slavelaitetta/-laitteita dynaamisempi, ei siitä syystä saa käyttää. Jarrutustoiminto POIS: Ei lukitusta (DI00 "/SÄÄTIMEN LUKITUS" = "") eikä AKTIVOINTIA (DI03 = "0") Æ slavelaite pysähtyy käyntinopeus säädeltynä nopeuteen 0. Ei lukitusta (DI00 "/SÄÄTIMEN LUKITUS" = "") mutta AKTIVOINTI (DI03 = "") Æ slavelaite tahdistuu masterlaitteen mukaiseen asentoon. Jarrutustoiminto PÄÄLLÄ: Master- ja slavelaitteen ollessa toisiinsa tahdistettuina pysähdyksissä, slavelaitteen jarrutus kytkeytyy päälle. Seuraavassa taulukossa on luettelo edellä mainittujen master-/slavelaiteyhdistelmien asetuksista ja hyppylangoituksista tahdistettuun käynnistykseen/pysäytykseen ja johdinkatkosvalvontaan nähden. Masterlaitteen parametrit Slavelaitteiden parametrit Huomautus Johdinkatkosvalvonta DO0 = "MOTOR STANDSTILL" Tahdistettu käynnistys/pysäytys: DO02 = "OUTPUT STAGE ON" Johdinkatkosvalvonta DI-liitin = "DRS MASTER STOPPED" Tahdistettu käynnistys/pysäytys: DI-liitin = "DRS SLAVE START" Slavelaite pysyvästi aktivoituna Digitaalilähdöt DO0 ja DO02 eivät enää ole käytettävissä masterlaitteessa. SEIS! Jarrutustoiminnon ollessa päällä slavelaitteen liittimen "DRS SLAVE START" on joka tapauksessa oltava ohjelmoituna ja myös johdotettuna. Näin on oltava myös silloin, kun masterlaitteena on vain inkrementtianturi. Signaali "DRS SLAVE START" on tällöin saatava ulkoisesta ohjainlaitteesta. Jarrutustoiminnon ollessa pois päältä paikoitus pidetään paikoituksen ohjaimeen nähden signaalin "DRS SLAVE START" poistuessa tai käyttölaitteen joutuessa pysäytysalueelle (P0). 2 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

13 Projektisuunnittelu Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä 4 4. Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä Kaikissa sovelluksissa, joissa moottoriakselin ja koneen välinen voimansiirto ei ole muotosulkeinen ja joissa on siis odotettavissa luistoa, matka on mitattava lisäinkrementtianturin avulla. Tämä, seuraavassa matka-anturiksi kutsuttu inkrementtianturi kiinnitetään muotosulkeisesti käytettävään koneenosaan. Matka-anturia tarvitaan slavelaitteen (G2) paikoituksen oloarvon selvittämiseen. Moottorin akselille kiinnitettyä anturia käytetään jatkossakin käyttölaitteen käyntinopeuden (G) oloarvon selvittämiseen. Mitä suurempi anturin matkaresoluutio (laskettavien pulssien lukumäärä matkan yksikköä kohden) on, sitä: tarkemmin slavelaite pystyy seuraamaan masterlaitetta jäykemmäksi tahdistetun käytön säätö voidaan asettaa (suuri P-kerroin) pienempi on kiihdytyksen ja hidastuksen yhteydessä ilmenevä kulmavirhe Tahdistetun käytön laskentatarkkuuden johdosta moottorin anturin ja matka-anturin pituusresoluutioiden suhteen (inkr/mm) tulisi olla välillä 0,... 0 inkr/mm. Mikäli suhde on tämän alueen ulkopuolella, voidaan monissa tapauksissa päästä edullisempaan suhteeseen käyttämällä toisenlaista, lisävälityksellä varustettua anturia. MOVIDRIVE Slave DEHB DERB X DRSB X42 X4 X43 Masteranturi X42 (seuraava slavekäyttö) G2 Matka-anturi G Moottorianturi M Vaihteen välityssuhde i 2AFI Kuva : Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä, samanarvoiset tai ketjutetut käyttölaitteet Master-/slavevälityssuhteen asetus Æ Luku.3 Slaveanturin/slavekäytön matka-anturin välityssuhteen asetus Moottorin käyntinopeutta mittaavan inkrementtianturin (G) ja matkaa mittaavan inkrementtianturin (G2) välissä voi olla mekaaninen välitys (vaihde). Sen välityssuhde asetetaan parametrin P23 (slaveanturin kerroin) / P232 (slavekäytön matkaanturin kerroin) asetuksella. Samanarvoiset käytöt: Masteranturin liittimellä X42 vaikuttava signaali välitetään liittimen X43 kautta seuraavalle slavelaitteelle. Kaikki slavelaitteet saavat siten identtiset masterlaitesignaalit. Ketjutetut käytöt: Liittimellä X4 vaikuttava matka-anturin signaali välitetään liittimen X43 kautta seuraavalle slavelaitteelle. Matka-anturin signaalista tulee siten seuraavan slavelaitteen masteranturisignaali. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 3

14 - ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus - ja asennusohjeita. Lisäkorttiyksikön DRSB asennus HUOM! Lisäkorttia DRSB voidaan käyttää vain MOVIDRIVE MDXB-taajuusmuuttajien rakennekokojen yhteydessä. Ennen työn aloittamista DRSB-lisäkortti on työnnettävä kenttäväylän lisäkorttipaikkaan []. Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 V DC-jännite ja verkkojännite. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (maadoitusranneke, antistaattiset kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskettamista. Irrota ohjauspaneeli ja etulevy ennen lisäkortin asentamista. Asenna ohjauspaneeli ja etulevy takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jälkeen. Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asentamista. Käsittele lisäkorttia aina vain reunoista. Älä koske komponentteihin. [] 24AXX 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

15 - ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDXB, rakennekoot -) AXX. Irrota lisäkortin pidikkeen molemmat kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti suoraan ulos liitinpaikaltaan (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pidikkeen mustien peitelevyjen kaksi kiinnitysruuvia. Irrota mustat peitelevyt. 3. Aseta lisäkortti kolmen kiinnitysruuvin avulla juuri niille tarkoitettuihin reikiin lisäkortin pidikkeessä. 4. Aseta lisäkortin pidike, johon lisäkortti on asennettu, painamalla se kevyesti korttipaikalle. Kiinnitä lisäkortin pidike jälleen kiinnitysruuveilla.. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

16 - ja asennusohjeita DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus.2 DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus Tuotenumero Tahdistuskortti tyyppi DRSB: OHJEITA Lisäkorttia DRSB voidaan käyttää vain taajuusmuuttajan MOVIDRIVE MDXB rakennekokojen yhteydessä. Lisäkortti DRSB on työnnettävä lisäkorttipaikkaan. DRSB edestä katsottuna DRSB X40 X44 OFF Sync Kuvaus Liitin Toiminto X40: Digitaalitulojen liitäntä X4: Matkaanturin liitäntä X42:masteranturin liitäntä X40: IN0: Vapaakäynti X40:2 IN: Erosuure X40:3 IN2: Erosuure 2 X40:4 IN3: Erosuure 3 X40: IN4: IPOS-muuttuja H477.0 X40: IN: IPOS-muuttuja H477. X40:7 DCOM X40:8 VO24 X40: OUT0: IPOS-muuttuja H47.0 X40:0 OUT: IPOS-muuttuja H47. X40 DGND X4/X42: signaali, raita A X4/X42:2 signaali, raita B X4/X42:3 signaali, raita C X4/X42:4 vertailupotentiaali DGND X4/X42: vertailupotentiaali DGND X4/X42: signaali, raita A X4/X42:7 signaali, raita B X4/X42:8 signaali, raita C "0"-signaali = tahdistettu käynti, ""-signaali = vapaakäynti "0"-signaali = ei erosuuretta, signaalilla "" tulossa, 2 tai 3 tulee erosuure, 2 tai 3 (P22, P22 tai P227) voimaan. Tulojen IN4 ja IN signaalitaso voidaan lukea IPOS-muuttujan H477 avulla. Liitinten X40:... X40: vertailupotentiaali. Jännitelähtö +24 V DC, max. 00 ma DC. Digitaalilähdöt X40: ja X40:0: max. 0 ma DC, oikosulkuja takavirtasuojattu 30 V DC:hen saakka. Lähtöjen OUT0 ja OUT signaalitaso voidaan lukea ja asettaa IPOS-muuttujan H47 avulla. Digitaalisignaalien vertailupotentiaali. Matka-anturin (C4) tai masteranturin (C42) inkrementtianturitulo. Käytä vain TTL-antureita ( V DC), RS422-signalointia käyttäviä antureita tai sin/cos-antureita. 24 V DCsyöttöisiä antureita voidaan syöttää suoraan liittimestä X4: tai X42:. V DC-syöttöisiä antureita varten on kytkettävä " V anturiteholähde tyyppi DWIA" (optio) liittimen X4/X42 ja anturin väliin. X4/X42: VO24 Antureiden 24 V DC-syöttöjännite, max. 0 ma DC X4 X43: Inkrementtianturilähtö X43: signaali, raita A X43:2 signaali, raita B X43:3 signaali, raita C X43:4 N. C. X43: vertailupotentiaali DGND X43: signaali, raita A X43:7 signaali, raita B X43:8 signaali, raita C X43: N. C. Inkrementtianturilähtö Kun parametri P230 "matka-anturi = POIS" tai "EQUAL- RANKED", pulssiluku kuten anturiliitännässä X42. Kun parametri P230 "matka-anturi = CHAIN", pulssiluku kuten anturiliitännässä X4. X42 X44: 24 V- jännitetulo X44: GND X44:2 24 V DC X44:3 GND 24 V DC-syöttöjännitelähde liittimiin X4/X42 liitetyt anturit (liittimien X4 ja X42 maksimikuormitus: Â 0 ma DC) digitaalilähdöt X40: ja X40:0 (maksimikuormitus: 0 ma DC) jännitelähdölle X40:8: 24 V DC (maksimikuormitus: 00 ma DC) X43 LED POIS (punainen) LED Sync (vihreä) ON = vapaakäynti OFF = tahtikäynti ON = kulmaero > parametrin P4 arvo OFF = kulmaero < parametrin P4 arvo 2424AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

17 - ja asennusohjeita Asennusohjeita.3 Asennusohjeita Suurimmat sallitut johdinpituudet ovat: mastermuuttajan ja slavemuuttajien välillä: 0 m taajuusmuuttajien ja niihin liittyvien anturien välillä: 00 m Käytä vain suojattua parikierrettyä kaapelia (A ja A, B ja B, C ja C) seuraavien elinten kytkennöissä: Moottorin anturi ja matka-anturi Inkrementtianturin emuloinnit Masteranturin anturitulo Kytke tarvittaessa 24 V DC-teholähde liittimeen X44. Teholähteestä syötetään liittimiin X4 ja X42 kytkettyjä antureita, digitaalilähtöjä X40: ja X40:0 sekä jännitelähtöä X40:8. Ota huomioon, että liitinten X4 ja X42 suurin sallittu kokonaiskuormavirta on  0 ma. Huomioi ulkoisesta teholähteestä syötettäviä inkrementtiantureita kytkettäessä: Yhdistä antureiden vertailupotentiaali MOVIDRIVE -peruslaitteen liittimeen X0:2 DGND tai X0:0 DGND. Tahtikäytössä käytettävän slavetaajuusmuuttajan aktivointikäsky (tulojen DI0, DI02 ja DI03 ollessa ohjelmoituina tehdasasetusten mukaisesti): DI00 (X3:) = "" (/säätimen lukitus), DI03 (X3:4) = "" (aktivointi) ja DI0 (X3:2) = "" (myötäpäivään) tai DI02 (X3:3) = "" (vastapäivään) Varmista: Slavekäytön pyörimissuunta tahtikäytössä määräytyy mastertaajuusmuuttajasta slavetaajuusmuuttajaan saatavien ohjearvopulssien pyörimissuuntatiedon perusteella. Kun master- ja slavekäyttö pyörivät samaan suuntaan (Master myötäpäivään = Slave myötäpäivään), johdotetaan raidat : (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Master DEHB/DERB X4 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X42 8 A A A A B 2 2 B B 0 7 B C 3 3 C C Vaihtokytkentä C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 7

18 - ja asennusohjeita Asennusohjeita Kun master- ja slavekäyttö pyörivät vastakkaisiin suuntiin (esim. vastakkain asetetut vaihdemoottorit, joissa on sama määrä välitysportaita): Vaihda pareittain raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestys masterlaitteen lähdön "inkrementtianturin emulointi" ja slavelaitteen tulon "masteranturi" mukaan (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Master DEHB/DERB X4 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X42 8 A A 2 7 B B B 2 A B 0 A C 3 3 C C 8 C Vaihtokytkentä Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Kun kaksi slavekäyttöä pyörii samaan suuntaan (slave n myötäpäivään = Slave n+ myötäpäivään), johdotetaan raidat : (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Slave n DRSB X43 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave n+ DRSB X42 A A B 2 B 7 C 3 C A A B B C C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

19 - ja asennusohjeita Asennusohjeita Kun kaksi slavekäyttöä pyörii vastakkaisiin suuntiin (esim. vastakkain asetetut vaihdemoottorit, joissa on sama määrä välitysportaita): Vaihda pareittain raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestys slavelaitteen lähdön "inkrementtianturin emulointi (X43)" ja slavelaitteen tulon "masteranturi (X42)" mukaan (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Slave n DRSB X43 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave n+ DRSB X42 A A B 2 B 7 C 3 C B B A A C C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

20 - ja asennusohjeita Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave.4 Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave MOVIDRIVE MDXB Slave MOVIDRIVE MDXB Master /Säätimen lukitus Myötäpäivään/Pysäytys* Vastapäivään/Pysäytys* Aktivointi/Seis* n/n2* /ulk. vika Vertailupotentiaali X3:DI00...DI0 +24 V DC Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-48+ RS-48- Tulo TF-/TH-/KTY+ Digitaalisignaalien vertailupotentiaali /Jarru Moottorin pysähtyminen Releen sulkeutuva kosketin Releen avautuva kosketin Pääteaste päälle +24 V DC lähtö +24 V DC tulo Digitaalisignaalien vertailupotentiaali X0: DEHB / DERB X4 Inkrementtianturiemulointi X3: DI00 DI0 2 DI02 3 DI03 4 DI04 DI0 DCOM 7 VO24 8 DGND ST 0 ST2 TF DGND 2 DB00 3 DO0-C 4 DO0-NO DO0-NC DO02 7 VO24 8 VI24 DGND 0 24 V DC Johdinkatkosten valvonta - DC 24 V + V X3: DI00 /Säätimen lukitus DI0 2 Ei toimintoa DI02 3 DRS-nollapisteen asetus DI03 4 Aktivointi/Seis* DI04 MASTER-DRS SEISOO DI0 SLAVE-DRS PÄÄLLE DCOM 7 VO24 8 DGND ST 0 ST2 Vertailupotentiaali X3:DI00...DI0 +24 V DC lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS48+ RS48- X0: TF Tulo TF-/TH-/KTY+ DGND 2 Digitaalisignaalien vertailupotentiaali DB00 3 /Jarru DO0-C 4 DO0-NO DO0-NC Releen kosketin/toimintavalmis* Releen sulkeutuva kosketin Releen avautuva kosketin DO02 7 /Häiriö* VO V DC lähtö VI V DC tulo DGND 0 Digitaalisignaalien vertailupotentiaali DRSB X40 X44 IN0; vapaakäynti IN; = erosuure IN2; = erosuure 2 IN3; = erosuure 3 IN4; = IPOS plus -muuttuja H477.0 IN; = IPOS plus -muuttuja H477. DCOM; vertailupotentiaali X40:IN0...IN VO24; 00 ma OUT0; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47.0 OUT; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47. DGND GND DC 24 V GND 8 Sync OFF [] Esivalmisteltun kaapelin DEH osanumerot B/DERB:X4 - sama pyörimissuunta: eri pyörimissuunta: 88 7 DRSB:X42 [] X4 Inkrementtianturitulo Matka-anturi * Tehdasasetus X42 Inkrementtianturitulo Masteranturi X43 Inkrementtianturilähtö 237AFI 20 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

21 - ja asennusohjeita Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena. Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X40 X44 IN0; vapaakäynti IN; = erosuure IN2; = erosuure 2 IN3; = erosuure 3 IN4; = IPOS plus -muuttuja H477.0 IN; = IPOS plus -muuttuja H477. DCOM; vertailupotentiaali X40: IN0...IN VO24; 00 ma OUT0; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47.0 OUT; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47. DGND GND DC 24 V GND Sync OFF Inkrementtianturi, jossa 24 V DC-syöttö X4 Inkrementtianturitulo Matka-anturi Inkrementtianturi, jossa V DC-syöttö ( Käyttöohje MOVIDRIVE MDX0B/B) DWIA X2: Encoder X: MOVIDRIVE : X42 X43 Inkrementtianturitulo Masteranturi Inkrementtianturilähtö 3AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 2

22 I 0 Käyttöönotto Johdanto Käyttöönotto. Johdanto Seuraavassa kuvataan kaksipylväisen pylväsnostimen tahtikäytön käyttöönottoa (Æ seuraava kuva). Kummassakin käytössä on samanlaiset välityssuhteet, moottoreiden nimellistehot ovat samat ja taajuusmuuttajat ovat identtiset. Moottorin pyöriminen myötäpäivään merkitsee kummassakin käytössä nostimen liikettä ylöspäin. Sen vuoksi voidaan masterlaitteen liittimen X4 ja slavelaitteen liittimen X42 välisenä kaapelina käyttää SEW- EURODRIVEn valmista master-slave-kaapelia (tuotenumero 88 7). [] [] [A] [B] 3AFI [] Inkrementtianturit [A] Masterkäyttö [B] Slavekäyttö Masterkäyttö: Anturilla ja jarrulla varustettu moottori. Master-taajuusmuuttaja: MOVIDRIVE MDXB, jossa lisälaitteena anturikortti, toimintatapana takaisinkytkentä anturin avulla (esim. VFC-n-SÄÄTÖ / CFC / SERVO). 22 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys

DeltaSol AL *11207831* Ammattiasentajan käsikirja. Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille. Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys DeltaSol AL Ohjausyksikkö perusaurinkolämpöjärjestelmille Ammattiasentajan käsikirja Asennus Käyttö Toiminnot ja optiot Vianmääritys Ohjausyksikön ctuvus-sertiointi vahvistaa että ohjausyksikkö on sertioitu

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw

Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Käyttöohje Finnisch UFS 940sw Alkusanat Arvoisa asiakas, tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua hyödyntämään uuden satelliittivastaanottimesi lukuisia toimintoja. Olemme pyrkineet laatimaan ohjeista

Lisätiedot