Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Turvatoiminnot Nostinkäyttösovellukset Tuotenimet ja tavaramerkit Jätehuolto... 3 Johdanto Järjestelmän kuvaus... 4 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä Projektisuunnitteluohjeita Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta Tahdistettu käynnistys/pysäytys Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus....3 Asennusohjeita Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena... 2 Käyttöönotto Johdanto Käyttöönoton lyhytmuotoinen kuvaus Valmistelut Tahtikäynnin aktivointi Tahtikäynnin testaus käytöt paikoilleen asennettuina Parametrien P22 ja P222 laskentaesimerkkejä Parametrit Parametriarvojen ja toision pyörimisnopeuden suhde Signalointitoiminnot Parametrien kuvaukset Vikailmoitukset ja vikalista Tahdistuskortti DRSB (optio)... 3 Tekniset tiedot Tahdistuskortti DRSB (optio) Hakemisto Osoiteluettelo Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 3

4 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Yleisiä ohjeita. Turvaohjeet Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä..2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa..3 Vastuun rajoitus MOVIDRIVE -dokumenttien noudattaminen on perusedellytys sähkömoottoreiden varmalle toiminnalle sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

5 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit 2 2 Turvaohjeita 2. Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä käyttöohjetta "MOVIDRIVE MDX0B/B". Lue kyseiset julkaisut huolellisesti läpi ennen lisäkortin DRSB asennuksen ja käyttöönoton aloittamista. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. 2.2 Turvatoiminnot Taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDXB ei saa liittää turvatoimintoja ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan seuraavissa dokumenteissa olevia ohjeita. MOVIDRIVE B:n turvallinen pysäytys 2.3 Nostinkäyttösovellukset MOVIDRIVE MDX0B/B:tä ei saa käyttää nostokäyttösovelluksissa turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. 2.4 Tuotenimet ja tavaramerkit Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2. Jätehuolto Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim.: elektroniikkaromuna muovina peltinä kuparina jne. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

6 3 Johdanto Järjestelmän kuvaus 3 Johdanto 3. Järjestelmän kuvaus Optiolla "Tahdistuskortti DRSB" moottoriryhmän moottoreita voidaan käyttää toisiinsa nähden synkronisessa (tahdistetussa) kulmassa tai toistensa suhteen säädettävillä käyntinopeuksilla ("elektroninen vaihde"). Masterlaitteeksi kutsutaan sitä käyttölaitetta, jonka mukaan paikoitus määräytyy. Sellaisena voi toimia myös inkrementtianturi. Slavelaitteeksi kutsutaan sitä käyttölaitetta, jonka on määrä seurata tätä paikoitusohjetta. Master- ja slavemoottoreissa on tätä varten oltava anturit. Slavelaitteena käytetään taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE MDXB, jossa on optiona "tahdistuskortti DRSB". Option "tahdistuskortti DRSB" on oltava paikallaan laajennuskorttipaikassa ja sitä voidaan käyttää vain yhdessä kortin DEHB tai DERB kanssa. SEIS! Kun master- ja slavelaitetta käytetään tahdistetusti, slavemuuttaja on varustettava jarruvastuksella. Myös masterlaitteeseen tarvitaan sovelluksen mukaan generatorisessa käytössä jarruvastus. Lasketut master- ja slavepulssit muunnetaan parametrien P22/P222 (master- ja slavevaihdekerroin) avulla toisiopuolen vastaaviksi arvoiksi. Ne muodostavat mitan matkan yksikköä kohden laskettaville pulsseille. Järjestelmä ottaa selvää master- ja slavelaitteen matkatietojen erosta ja tallentaa tämän arvon inkrementtianturisignaalien muodossa sisäiseen differentiaali- eli erolaskuriin. Tämän eron mukaan asetetaan digitaalisia viestejä, esimerkiksi "DRS SLAVE IN POS", "LAG ERROR" jne. Tätä laskuria tulkitaan eri toimintatiloissa (P223) (Æ Luku 7.3). Ohjausjärjestelmä laskee slavelaitteelle käyntinopeuden korjausarvon master- ja slavelaitteen kulmaeron minimoimiseksi. Todellinen kulmaero kerrotaan tätä varten parametrilla P220 P Gain. Tulokseksi saadaan slavelaitteen käyntinopeuden korjausarvo. Master ja slave pyörivät tahdissa, eroarvo = 0 Æ korjausarvo = 0 Slave pyörii jäljessä, eroarvo > 0 Æ korjausarvo > 0, slavelaitetta kiihdytetään Slave pyörii edellä, eroarvo < 0 Æ korjausarvo < 0, slavelaitetta hidastetaan Tahtikäyntisäädön käyttäytyminen ajossa määräytyy lähinnä P-vahvistuksen (P Gain) (P220) suuruuden perusteella. Jos P-vahvistus on asetettu liian suureksi, järjestelmällä on taipumusta värähtelyyn. Jos P-vahvistus on asetettu liian pieneksi, ei kulmaeroa voida eliminoida muutosvaiheissa (kiihdytyksen tai hidastuksen aikana). Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

7 Johdanto Järjestelmän kuvaus 3 Tahtikäyntisäädön lohkokaavio P228 DRS:n suodatin-esiohjain Derivaattori Käyntinopeuden esiohjaus P222 P22 P8 Anturin valvonta P Pulssilaskurin valvonta P234 Masteranturin viivaluku P222 Masterkäytön vaihdekerroin Masteranturi X42: Valvonta Laskuri Masterpulssit P224 Slavekäytön laskuri P220 DRS:n P-vahvistus X43: P230 POIS tai SAMANARVOINEN P230 KETJU + - Inc Kulmaero in krementteinä P22 P-säädin P230 Matka-anturi DRS-nollapiste Inkrementtianturin emulointi X4: Laskuri LED (vihreä) näyttö Moottori matka-anturi X: Slave matka-anturi X4: Valvonta P230 Matka-anturi POIS SAMANARVOINEN tai KETJU Laskuri slavepulssit Seurantavirheen esivaroitus Seurantavirhe Slavekäyttö paikoitettu P22 Masterkäytön vaihdekerroin P Anturin valvonta P7 Pulssilaskurin valvonta P230 Matka-anturi POIS P22 SAMANARVOINEN tai KETJU P23 P232 POIS = Slave paikkatoleranssin sisällä P232 Maksimikäyntinopeus Käyntinopeus slavekäytön ohjearvo Digitaalilähdöt 02AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 7

8 4 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä 4 Projektisuunnittelu 4. Käyttöesimerkkejä Esimerkki Ryhmäkokoonpano: Master ja samanarvoiset slaveyksiköt, esimerkiksi monipylväinen nostin. DRSB DRSB DRSB X4 X42 X43 X42 X43 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Slave käyntinopeus n2 Slave 2 käyntinopeus n2 Slave 3 käyntinopeus n2 08AFI Esimerkki 2 Master-slave -ketju: esimerkiksi peräkkäiset hihnakuljettimet DRSB DRSB DRSB X4 X42 X4 X42 X4 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 0AFI 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

9 Projektisuunnittelu Käyttöesimerkkejä 4 Esimerkki 3 Master-slave -ketju, jolla masterlaitteena ulkoinen inkrementtianturi: DRSB DRSB DRSB X42 X4 X42 X4 X42 X X X Pulssianturi, jossa ulkopuolinen tehonsyöttö Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master k käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 0AFI Esimerkki 4 Master-slave -ketju, johon lisätty matka-antureita: Matkaanturi Slave Matkaanturi Slave 2 Matkaanturi Slave 3 X4 DRSB X4 DRSB X4 DRSB X4 X42 X43 X42 X43 X42 X X X X Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Takaisinkytkentä anturista Master käyntinopeus n Master 2 Slave käyntinopeus n2 Master 3 Slave 2 käyntinopeus n3 Master 4 Slave 3 käyntinopeus n4 AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

10 4 Projektisuunnittelu Projektisuunnitteluohjeita 4.2 Projektisuunnitteluohjeita Noudata seuraavia projektisuunnitteluohjeita: Älä sovella tahtikäyntiä järjestelmiin, jotka on kytketty toisiinsa mekaanisesti jäykällä tavalla. Varusta slave-taajuusmuuttaja jarruvastuksella. Erosuure saa aktivoitua vain silloin, kun edeltävä kulmaero on saatu eliminoiduksi. Ota huomioon tahdistetun käyttölaitesovelluksen projektisuunnittelussa, että slavelaitteen on voitava eliminoida kulmaeronsa masterlaitteeseen milloin tahansa. Aseta slavelaitteen enimmäiskäyntinopeus (P302) siitä syystä masterlaitteen vastaavaa arvoa suuremmaksi. Kun maksimikäyntinopeus asetetaan kolmivaihe-asynkronimoottoreiden yhteydessä moottorin nimelliskäyntinopeutta suuremmaksi, ei moottorista saada kentänheikennysalueella enää täyttä vääntömomenttia. Tämä voi tietyillä master-slave -yhdistelmillä aiheuttaa seurantavirheitä (F42). Tahdistus voi lisäksi vapaakäynnille siirryttäessä tapahtua suurimmalla mahdollisella kiihtyvyydellä tai säädettävää ramppia (P24_tahtikäynti vauhtikäynnistyksellä) noudattaen. Pidä johdinkatkosten valvonta aina aktivoituna tahdistetun käytön aikana (Æ Luku 4.3). Käytä tahdistetuissa käytöissä aina samanlaisia käyttölaitteita, mikäli mahdollista. Käytä monipylväsnostimissa aina samanlaisia moottoreita ja samanlaisia vaihteita (samoja välityssuhteita). Ryhmärakenteissa ( master ja x samanarvoista slaveyksikköä) saa masterlaitteen yhteen digitaalilähtöön kytkeä enintään slave-taajuusmuuttajien digitaalituloa. Jos masterlaite on pysähdyksissä verkkojännitteen ollessa päällä ja slavelaitteen verkkojännite katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle, slavelaite on toimintatilassa "EI AKTIVOINTIA". Jos masterlaite pyörii verkkojännitteen ollessa päällä ja slavelaitteen verkkojännite katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle, masterlaite antaa virheilmoituksen "ULKOINEN RIVILIITIN" (F2). Kun slavelaitteen verkkojännite kytketään uudelleen päälle, slavelaite pystyy asetetun seurantavirherajan (P2) mukaan tunnistamaan vian "SEURANTAVIRHE" (F42). Noudata moottorin anturia lisäkorttiin DEHB / DERB:X kytkettäessä MOVI- DRIVE MDX0B/B:n käyttöohjetta. Huomioi lisäkortin DEHB / DERB kanssa käytettäessä: DEHB: pulssiluku (X4) on sama kuin moottorianturitulon X vastaava arvo DERB: pulssiluku on aina 024 pulssia kierrosta kohden Tuloihin X4 ja X42 voidaan kytkeä seuraavat anturit: TTL-anturi ( V DC), RS422-signalointia käyttävä anturi, sin/cos-anturi Suurin sallittu pulssitaajuus anturitulossa on 200 khz. Matka-antureita käytettäessä tulee moottorin anturin ja matka-anturin pituusresoluutioiden suhteen olla välillä 0, 0. Asenna matka-anturi koneen liikkuvaan osaan muotosulkeisesti (siten, ettei pääse syntymään luistoa). Jos masterlaitteena on ulkoinen inkrementtianturi, tulee sellaisena käyttää mahdollisimman suuriresoluutioista inkrementtianturia. Suurinta tulotaajuutta 200 khz ei kuitenkaan saa ylittää. 0 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

11 Projektisuunnittelu Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta 4 Parametri P30 Change direction of rotation : Tahtikäyntisäädön ollessa aktivoituna on parametri asetettava arvoon P30 = EI. Jos master- ja slavelaitteen on toimittava vastakkaisiin suuntiin, vaihdetaan raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestystä pareittain slavelaitteen tuloliitännässä (DRSB:X42). DRSB:X44-kortille on kytkettävä ulkoinen jännite 24 V DC seuraavissa tapauksissa: Anturit saavat syöttöjännitteen lisäkortin DRSB välityksellä DRSB:n digitaalilähdöt (X40:, X40:0) ovat käytössä. Liitäntää X40:8 käytetään jännitelähtönä Liitäntöihin X4/X42 liitetty antureiden valvonta on mahdollinen vain TTL-antureita käytettäessä. 4.3 Tahdistettu käyttö, jossa anturiliitännän johdinkatkosvalvonta Virheetön master- ja slavelaitteen tahdistettu käyttö vaatii masterlaitteen DEHB/DERB liitännän X4 (inkrementtianturin simulointi) ja slavelaitteen DRSB liitännän X42 välisen yhteyden johdinkatkoksen valvontaa. Tätä tarkoitusta varten ovat käytössä seuraavat toiminnot: "MOTOR STANDSTILL" ja "DRS MAST. STOPPED" "/EXT. FAULT" ja "/ERROR" Anturien pulssien siirto slavelaitteelle ei onnistu vain masterlaitteen ollessa pysähdyksissä. Tämä tila ilmoitetaan slavelaitteelle siitä syystä digitaalisen yhteyden välityksellä. Jos masterlaite ei kuitenkaan ilmaise pysähdyksissäoloa eikä slavelaite laske anturin pulsseja, masterlaitteen anturissa on johdinkatkos tai muu vika. Slavelaite kytkeytyy tämän jälkeen pois päältä ja ilmoittaa tilansa takaisin masterlaitteelle päin lisäyhteyden kautta. Tarvittavat kytkennät Ohjelmoi masterlaitteen johonkin digitaalilähtöön toiminto "MOTOR- STANDSTILL". Yhdistä tämä lähtö slavelaitteen digitaalituloon, johon on ohjelmoitu toiminto "DRS MAST. STOPPED". Ohjelmoi masterlaitteen johonkin digitaalilähtöön toiminto "/EXT. FAULT". Yhdistä tämä lähtö slavelaitteen digitaalilähtöön, johon on ohjelmoitu toiminto "/ERROR". HUOM! Anturin lisävalvonta voidaan aktivoida parametrin P tai P avulla (Æ Luku ). Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

12 4 Projektisuunnittelu Tahdistettu käynnistys/pysäytys 4.4 Tahdistettu käynnistys/pysäytys Kun MOVIDRIVE -taajuusmuuttajia käytetään tahdistetuissa käytöissä, ovat seuraavanlaiset sekakäytöt mahdollisia: Masteryksikön dynamiikka on alhaisempi tai yhtä suuri kuin slaveyksikön Masteryksikkönä toimii inkrementtianturi HUOM! Molemmilla sovellusalueilla on master- ja slavelaite (-laitteet) voitava käynnistää ja pysäyttää tahdistetusti. Tämä on edellytyksenä yhdistelmän asianmukaiselle toiminnalle. Yhdistelmiä, joissa masterlaite on slavelaitetta/-laitteita dynaamisempi, ei siitä syystä saa käyttää. Jarrutustoiminto POIS: Ei lukitusta (DI00 "/SÄÄTIMEN LUKITUS" = "") eikä AKTIVOINTIA (DI03 = "0") Æ slavelaite pysähtyy käyntinopeus säädeltynä nopeuteen 0. Ei lukitusta (DI00 "/SÄÄTIMEN LUKITUS" = "") mutta AKTIVOINTI (DI03 = "") Æ slavelaite tahdistuu masterlaitteen mukaiseen asentoon. Jarrutustoiminto PÄÄLLÄ: Master- ja slavelaitteen ollessa toisiinsa tahdistettuina pysähdyksissä, slavelaitteen jarrutus kytkeytyy päälle. Seuraavassa taulukossa on luettelo edellä mainittujen master-/slavelaiteyhdistelmien asetuksista ja hyppylangoituksista tahdistettuun käynnistykseen/pysäytykseen ja johdinkatkosvalvontaan nähden. Masterlaitteen parametrit Slavelaitteiden parametrit Huomautus Johdinkatkosvalvonta DO0 = "MOTOR STANDSTILL" Tahdistettu käynnistys/pysäytys: DO02 = "OUTPUT STAGE ON" Johdinkatkosvalvonta DI-liitin = "DRS MASTER STOPPED" Tahdistettu käynnistys/pysäytys: DI-liitin = "DRS SLAVE START" Slavelaite pysyvästi aktivoituna Digitaalilähdöt DO0 ja DO02 eivät enää ole käytettävissä masterlaitteessa. SEIS! Jarrutustoiminnon ollessa päällä slavelaitteen liittimen "DRS SLAVE START" on joka tapauksessa oltava ohjelmoituna ja myös johdotettuna. Näin on oltava myös silloin, kun masterlaitteena on vain inkrementtianturi. Signaali "DRS SLAVE START" on tällöin saatava ulkoisesta ohjainlaitteesta. Jarrutustoiminnon ollessa pois päältä paikoitus pidetään paikoituksen ohjaimeen nähden signaalin "DRS SLAVE START" poistuessa tai käyttölaitteen joutuessa pysäytysalueelle (P0). 2 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

13 Projektisuunnittelu Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä 4 4. Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä Kaikissa sovelluksissa, joissa moottoriakselin ja koneen välinen voimansiirto ei ole muotosulkeinen ja joissa on siis odotettavissa luistoa, matka on mitattava lisäinkrementtianturin avulla. Tämä, seuraavassa matka-anturiksi kutsuttu inkrementtianturi kiinnitetään muotosulkeisesti käytettävään koneenosaan. Matka-anturia tarvitaan slavelaitteen (G2) paikoituksen oloarvon selvittämiseen. Moottorin akselille kiinnitettyä anturia käytetään jatkossakin käyttölaitteen käyntinopeuden (G) oloarvon selvittämiseen. Mitä suurempi anturin matkaresoluutio (laskettavien pulssien lukumäärä matkan yksikköä kohden) on, sitä: tarkemmin slavelaite pystyy seuraamaan masterlaitetta jäykemmäksi tahdistetun käytön säätö voidaan asettaa (suuri P-kerroin) pienempi on kiihdytyksen ja hidastuksen yhteydessä ilmenevä kulmavirhe Tahdistetun käytön laskentatarkkuuden johdosta moottorin anturin ja matka-anturin pituusresoluutioiden suhteen (inkr/mm) tulisi olla välillä 0,... 0 inkr/mm. Mikäli suhde on tämän alueen ulkopuolella, voidaan monissa tapauksissa päästä edullisempaan suhteeseen käyttämällä toisenlaista, lisävälityksellä varustettua anturia. MOVIDRIVE Slave DEHB DERB X DRSB X42 X4 X43 Masteranturi X42 (seuraava slavekäyttö) G2 Matka-anturi G Moottorianturi M Vaihteen välityssuhde i 2AFI Kuva : Tahdistettu käyttö matka-anturia käyttämällä, samanarvoiset tai ketjutetut käyttölaitteet Master-/slavevälityssuhteen asetus Æ Luku.3 Slaveanturin/slavekäytön matka-anturin välityssuhteen asetus Moottorin käyntinopeutta mittaavan inkrementtianturin (G) ja matkaa mittaavan inkrementtianturin (G2) välissä voi olla mekaaninen välitys (vaihde). Sen välityssuhde asetetaan parametrin P23 (slaveanturin kerroin) / P232 (slavekäytön matkaanturin kerroin) asetuksella. Samanarvoiset käytöt: Masteranturin liittimellä X42 vaikuttava signaali välitetään liittimen X43 kautta seuraavalle slavelaitteelle. Kaikki slavelaitteet saavat siten identtiset masterlaitesignaalit. Ketjutetut käytöt: Liittimellä X4 vaikuttava matka-anturin signaali välitetään liittimen X43 kautta seuraavalle slavelaitteelle. Matka-anturin signaalista tulee siten seuraavan slavelaitteen masteranturisignaali. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 3

14 - ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus - ja asennusohjeita. Lisäkorttiyksikön DRSB asennus HUOM! Lisäkorttia DRSB voidaan käyttää vain MOVIDRIVE MDXB-taajuusmuuttajien rakennekokojen yhteydessä. Ennen työn aloittamista DRSB-lisäkortti on työnnettävä kenttäväylän lisäkorttipaikkaan []. Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 V DC-jännite ja verkkojännite. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (maadoitusranneke, antistaattiset kengät tms.) ennen ohjainkorttiin koskettamista. Irrota ohjauspaneeli ja etulevy ennen lisäkortin asentamista. Asenna ohjauspaneeli ja etulevy takaisin paikoilleen lisäkortin asennuksen jälkeen. Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asentamista. Käsittele lisäkorttia aina vain reunoista. Älä koske komponentteihin. [] 24AXX 4 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

15 - ja asennusohjeita Lisäkorttiyksikön DRSB asennus Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDXB, rakennekoot -) AXX. Irrota lisäkortin pidikkeen molemmat kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti suoraan ulos liitinpaikaltaan (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pidikkeen mustien peitelevyjen kaksi kiinnitysruuvia. Irrota mustat peitelevyt. 3. Aseta lisäkortti kolmen kiinnitysruuvin avulla juuri niille tarkoitettuihin reikiin lisäkortin pidikkeessä. 4. Aseta lisäkortin pidike, johon lisäkortti on asennettu, painamalla se kevyesti korttipaikalle. Kiinnitä lisäkortin pidike jälleen kiinnitysruuveilla.. Irrota lisäkortti päinvastaisessa järjestyksessä. Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

16 - ja asennusohjeita DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus.2 DRSB-lisäkortin liitäntä ja liittimien kuvaus Tuotenumero Tahdistuskortti tyyppi DRSB: OHJEITA Lisäkorttia DRSB voidaan käyttää vain taajuusmuuttajan MOVIDRIVE MDXB rakennekokojen yhteydessä. Lisäkortti DRSB on työnnettävä lisäkorttipaikkaan. DRSB edestä katsottuna DRSB X40 X44 OFF Sync Kuvaus Liitin Toiminto X40: Digitaalitulojen liitäntä X4: Matkaanturin liitäntä X42:masteranturin liitäntä X40: IN0: Vapaakäynti X40:2 IN: Erosuure X40:3 IN2: Erosuure 2 X40:4 IN3: Erosuure 3 X40: IN4: IPOS-muuttuja H477.0 X40: IN: IPOS-muuttuja H477. X40:7 DCOM X40:8 VO24 X40: OUT0: IPOS-muuttuja H47.0 X40:0 OUT: IPOS-muuttuja H47. X40 DGND X4/X42: signaali, raita A X4/X42:2 signaali, raita B X4/X42:3 signaali, raita C X4/X42:4 vertailupotentiaali DGND X4/X42: vertailupotentiaali DGND X4/X42: signaali, raita A X4/X42:7 signaali, raita B X4/X42:8 signaali, raita C "0"-signaali = tahdistettu käynti, ""-signaali = vapaakäynti "0"-signaali = ei erosuuretta, signaalilla "" tulossa, 2 tai 3 tulee erosuure, 2 tai 3 (P22, P22 tai P227) voimaan. Tulojen IN4 ja IN signaalitaso voidaan lukea IPOS-muuttujan H477 avulla. Liitinten X40:... X40: vertailupotentiaali. Jännitelähtö +24 V DC, max. 00 ma DC. Digitaalilähdöt X40: ja X40:0: max. 0 ma DC, oikosulkuja takavirtasuojattu 30 V DC:hen saakka. Lähtöjen OUT0 ja OUT signaalitaso voidaan lukea ja asettaa IPOS-muuttujan H47 avulla. Digitaalisignaalien vertailupotentiaali. Matka-anturin (C4) tai masteranturin (C42) inkrementtianturitulo. Käytä vain TTL-antureita ( V DC), RS422-signalointia käyttäviä antureita tai sin/cos-antureita. 24 V DCsyöttöisiä antureita voidaan syöttää suoraan liittimestä X4: tai X42:. V DC-syöttöisiä antureita varten on kytkettävä " V anturiteholähde tyyppi DWIA" (optio) liittimen X4/X42 ja anturin väliin. X4/X42: VO24 Antureiden 24 V DC-syöttöjännite, max. 0 ma DC X4 X43: Inkrementtianturilähtö X43: signaali, raita A X43:2 signaali, raita B X43:3 signaali, raita C X43:4 N. C. X43: vertailupotentiaali DGND X43: signaali, raita A X43:7 signaali, raita B X43:8 signaali, raita C X43: N. C. Inkrementtianturilähtö Kun parametri P230 "matka-anturi = POIS" tai "EQUAL- RANKED", pulssiluku kuten anturiliitännässä X42. Kun parametri P230 "matka-anturi = CHAIN", pulssiluku kuten anturiliitännässä X4. X42 X44: 24 V- jännitetulo X44: GND X44:2 24 V DC X44:3 GND 24 V DC-syöttöjännitelähde liittimiin X4/X42 liitetyt anturit (liittimien X4 ja X42 maksimikuormitus: Â 0 ma DC) digitaalilähdöt X40: ja X40:0 (maksimikuormitus: 0 ma DC) jännitelähdölle X40:8: 24 V DC (maksimikuormitus: 00 ma DC) X43 LED POIS (punainen) LED Sync (vihreä) ON = vapaakäynti OFF = tahtikäynti ON = kulmaero > parametrin P4 arvo OFF = kulmaero < parametrin P4 arvo 2424AXX Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

17 - ja asennusohjeita Asennusohjeita.3 Asennusohjeita Suurimmat sallitut johdinpituudet ovat: mastermuuttajan ja slavemuuttajien välillä: 0 m taajuusmuuttajien ja niihin liittyvien anturien välillä: 00 m Käytä vain suojattua parikierrettyä kaapelia (A ja A, B ja B, C ja C) seuraavien elinten kytkennöissä: Moottorin anturi ja matka-anturi Inkrementtianturin emuloinnit Masteranturin anturitulo Kytke tarvittaessa 24 V DC-teholähde liittimeen X44. Teholähteestä syötetään liittimiin X4 ja X42 kytkettyjä antureita, digitaalilähtöjä X40: ja X40:0 sekä jännitelähtöä X40:8. Ota huomioon, että liitinten X4 ja X42 suurin sallittu kokonaiskuormavirta on  0 ma. Huomioi ulkoisesta teholähteestä syötettäviä inkrementtiantureita kytkettäessä: Yhdistä antureiden vertailupotentiaali MOVIDRIVE -peruslaitteen liittimeen X0:2 DGND tai X0:0 DGND. Tahtikäytössä käytettävän slavetaajuusmuuttajan aktivointikäsky (tulojen DI0, DI02 ja DI03 ollessa ohjelmoituina tehdasasetusten mukaisesti): DI00 (X3:) = "" (/säätimen lukitus), DI03 (X3:4) = "" (aktivointi) ja DI0 (X3:2) = "" (myötäpäivään) tai DI02 (X3:3) = "" (vastapäivään) Varmista: Slavekäytön pyörimissuunta tahtikäytössä määräytyy mastertaajuusmuuttajasta slavetaajuusmuuttajaan saatavien ohjearvopulssien pyörimissuuntatiedon perusteella. Kun master- ja slavekäyttö pyörivät samaan suuntaan (Master myötäpäivään = Slave myötäpäivään), johdotetaan raidat : (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Master DEHB/DERB X4 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X42 8 A A A A B 2 2 B B 0 7 B C 3 3 C C Vaihtokytkentä C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 7

18 - ja asennusohjeita Asennusohjeita Kun master- ja slavekäyttö pyörivät vastakkaisiin suuntiin (esim. vastakkain asetetut vaihdemoottorit, joissa on sama määrä välitysportaita): Vaihda pareittain raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestys masterlaitteen lähdön "inkrementtianturin emulointi" ja slavelaitteen tulon "masteranturi" mukaan (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Master DEHB/DERB X4 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X42 8 A A 2 7 B B B 2 A B 0 A C 3 3 C C 8 C Vaihtokytkentä Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Kun kaksi slavekäyttöä pyörii samaan suuntaan (slave n myötäpäivään = Slave n+ myötäpäivään), johdotetaan raidat : (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Slave n DRSB X43 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave n+ DRSB X42 A A B 2 B 7 C 3 C A A B B C C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI 8 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

19 - ja asennusohjeita Asennusohjeita Kun kaksi slavekäyttöä pyörii vastakkaisiin suuntiin (esim. vastakkain asetetut vaihdemoottorit, joissa on sama määrä välitysportaita): Vaihda pareittain raitojen A/A ja B/B liitäntäjärjestys slavelaitteen lähdön "inkrementtianturin emulointi (X43)" ja slavelaitteen tulon "masteranturi (X42)" mukaan (Æ seuraava kuva). MOVIDRIVE MDXB Slave n DRSB X43 maks. 0 m MOVIDRIVE MDXB Slave n+ DRSB X42 A A B 2 B 7 C 3 C B B A A C C Valmiskaapelin tuotenumero: AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

20 - ja asennusohjeita Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave.4 Liitäntä MDXB-master - MDXB-slave MOVIDRIVE MDXB Slave MOVIDRIVE MDXB Master /Säätimen lukitus Myötäpäivään/Pysäytys* Vastapäivään/Pysäytys* Aktivointi/Seis* n/n2* /ulk. vika Vertailupotentiaali X3:DI00...DI0 +24 V DC Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS-48+ RS-48- Tulo TF-/TH-/KTY+ Digitaalisignaalien vertailupotentiaali /Jarru Moottorin pysähtyminen Releen sulkeutuva kosketin Releen avautuva kosketin Pääteaste päälle +24 V DC lähtö +24 V DC tulo Digitaalisignaalien vertailupotentiaali X0: DEHB / DERB X4 Inkrementtianturiemulointi X3: DI00 DI0 2 DI02 3 DI03 4 DI04 DI0 DCOM 7 VO24 8 DGND ST 0 ST2 TF DGND 2 DB00 3 DO0-C 4 DO0-NO DO0-NC DO02 7 VO24 8 VI24 DGND 0 24 V DC Johdinkatkosten valvonta - DC 24 V + V X3: DI00 /Säätimen lukitus DI0 2 Ei toimintoa DI02 3 DRS-nollapisteen asetus DI03 4 Aktivointi/Seis* DI04 MASTER-DRS SEISOO DI0 SLAVE-DRS PÄÄLLE DCOM 7 VO24 8 DGND ST 0 ST2 Vertailupotentiaali X3:DI00...DI0 +24 V DC lähtö Digitaalisignaalien vertailupotentiaali RS48+ RS48- X0: TF Tulo TF-/TH-/KTY+ DGND 2 Digitaalisignaalien vertailupotentiaali DB00 3 /Jarru DO0-C 4 DO0-NO DO0-NC Releen kosketin/toimintavalmis* Releen sulkeutuva kosketin Releen avautuva kosketin DO02 7 /Häiriö* VO V DC lähtö VI V DC tulo DGND 0 Digitaalisignaalien vertailupotentiaali DRSB X40 X44 IN0; vapaakäynti IN; = erosuure IN2; = erosuure 2 IN3; = erosuure 3 IN4; = IPOS plus -muuttuja H477.0 IN; = IPOS plus -muuttuja H477. DCOM; vertailupotentiaali X40:IN0...IN VO24; 00 ma OUT0; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47.0 OUT; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47. DGND GND DC 24 V GND 8 Sync OFF [] Esivalmisteltun kaapelin DEH osanumerot B/DERB:X4 - sama pyörimissuunta: eri pyörimissuunta: 88 7 DRSB:X42 [] X4 Inkrementtianturitulo Matka-anturi * Tehdasasetus X42 Inkrementtianturitulo Masteranturi X43 Inkrementtianturilähtö 237AFI 20 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

21 - ja asennusohjeita Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena. Liitäntä inkrementtianturi masterlaitteena MOVIDRIVE MDXB Slave DRSB X40 X44 IN0; vapaakäynti IN; = erosuure IN2; = erosuure 2 IN3; = erosuure 3 IN4; = IPOS plus -muuttuja H477.0 IN; = IPOS plus -muuttuja H477. DCOM; vertailupotentiaali X40: IN0...IN VO24; 00 ma OUT0; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47.0 OUT; 0 ma; IPOS plus muuttuja H47. DGND GND DC 24 V GND Sync OFF Inkrementtianturi, jossa 24 V DC-syöttö X4 Inkrementtianturitulo Matka-anturi Inkrementtianturi, jossa V DC-syöttö ( Käyttöohje MOVIDRIVE MDX0B/B) DWIA X2: Encoder X: MOVIDRIVE : X42 X43 Inkrementtianturitulo Masteranturi Inkrementtianturilähtö 3AFI Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB 2

22 I 0 Käyttöönotto Johdanto Käyttöönotto. Johdanto Seuraavassa kuvataan kaksipylväisen pylväsnostimen tahtikäytön käyttöönottoa (Æ seuraava kuva). Kummassakin käytössä on samanlaiset välityssuhteet, moottoreiden nimellistehot ovat samat ja taajuusmuuttajat ovat identtiset. Moottorin pyöriminen myötäpäivään merkitsee kummassakin käytössä nostimen liikettä ylöspäin. Sen vuoksi voidaan masterlaitteen liittimen X4 ja slavelaitteen liittimen X42 välisenä kaapelina käyttää SEW- EURODRIVEn valmista master-slave-kaapelia (tuotenumero 88 7). [] [] [A] [B] 3AFI [] Inkrementtianturit [A] Masterkäyttö [B] Slavekäyttö Masterkäyttö: Anturilla ja jarrulla varustettu moottori. Master-taajuusmuuttaja: MOVIDRIVE MDXB, jossa lisälaitteena anturikortti, toimintatapana takaisinkytkentä anturin avulla (esim. VFC-n-SÄÄTÖ / CFC / SERVO). 22 Käsikirja MOVIDRIVE MDXB tahdistuskortti DRSB

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361530 11371544 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361530 11371544 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX6B Tahdistuskortti DRSB FA36530 Julkaisuajankohta 09/2005 37544 / FI Käsikirja

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Korjaus. Julkaisuajankohta 07/ / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Korjaus. Julkaisuajankohta 07/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B Julkaisuajankohta 07/2008 16658132 / FI Korjaus 1 Ohjeita 1 Ohjeita OHJEITA Nämä lisätiedot eivät korvaa yksityiskohtaista

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli DCS21B/31B. Julkaisuajankohta 03/2008 11648732 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli DCS21B/31B. Julkaisuajankohta 03/2008 11648732 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Lisälaite turvamoduuli DCS21B/31B Julkaisuajankohta 03/2008 11648732 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto

Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Tehtävä 2: Manipulaattoriaseman asennus, ohjelmointi ja käyttöönotto Pisteet 25/100 t max 210 min Muistitikulla on lisämateriaalia! Tehtävän kuvaus Kilpailijapari vastaa tuotantolinjan (Handling station)

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/2007 11553944 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B. Julkaisuajankohta 04/2007 11553944 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B lisäkortti DCS31B Julkaisuajankohta 04/2007 11553944 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation

Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut. Siemens Automation Safety Integrated -turvatekniset perusratkaisut Siemens Automation Itsenäisen koneen turvaratkaisu toteutetaan releellä, konetta ei ole kytketty väylään Select language Exit Sivu 2 Industry Sector Turvareleet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO esipuhe... 1 2. lohkokaaviot... 2 3. kytkentäkaavio... 11 4. kytkentäesimerkkejä... 14

SISÄLLYSLUETTELO esipuhe... 1 2. lohkokaaviot... 2 3. kytkentäkaavio... 11 4. kytkentäesimerkkejä... 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. esipuhe... 1 2. lohkokaaviot... 2 peruskytkentä ADI-611:lle ja ADI-616:lle... 2 turvakytketty ADI-611 ja ADI-616... 3 perus kytkentä ADI-611 ja ADI-608... 5 peruskytkentä ADI-611 JA

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIFIT Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIFIT Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX

Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin HMB 6. SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX Asennusohje Viritettävä terrestiaalipäävahvistin SSTL n:o 75 631 26 ULA-VHF I, VHF III, 6 x UHF ja AUX I. Käyttötarkoitus Päävahvistin on valmistettu kansainvälisten laatustandardien mukaisesti ja se täyttää

Lisätiedot