AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY"

Transkriptio

1 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SUOMEN PUNAINEN RISTI, VERIPALVELU FINNISH RED CROSS BLOOD TRANSFUSION SERVICE Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T119 Suomen Punainen Risti palvelu Kivihaantie HELSINKI Finnish Red Cross Transfusion Service Kivihaantie 7 FI HELSINKI FINLAND Hemostaasitutkimukset Trombosyyttitutkimukset Kudossopeutuvuustutkimukset ryhmätutkimukset Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävastaainetutkimukset ryhmägenotyypitystutkimukset Tests for bleeding and thrombotic disorders Platelet tests Histocompatibility tests Group tests

2 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 2(15) Antenatal blood group tests Group genotyping Testausalat Fields of testing Kliininen testaus Clinical testing

3 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 3(15) Kliininen testaus, Hematologia, ryhmätutkimukset Clinical testing, Haematology, group tests B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys B -ABORh, kl 2951 ABO- and Rh-grouping B -ABO- ja Rhveriryhmämääritys ja vastaaineiden seulonta B -ABORh, kl 2951, S -VRAbO, kl 2953 ABO- and Rh-grouping and antibody screening B -ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM S -ABOAbG, kl 2956, S -ABOAbM, kl 2957 E -ABORh, kl 2951, E -Coomb-O, kl 3015, S -VRAbO, kl 2953 ABO-antibodies, IgG and IgM P -Isoagglutiniinititteri E -ABORh, kl 2951 S -ABOAb, kl 2952 P -Isoagglutinin titer E -ryhmä, antigeenityypitys, E ryhmä, laaja antigeenityypitys E -VR-Ty, kl 2950 E - group phenotyping, E - group extended phenotyping B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus B -VRAbTu1, kl 2955, E -ABORh, kl 2951, E -Coomb-O, kl 3015 Red cell antibody identification Agglutinaatiomenetelmä Saline agglutination method ryhmän määrityksessä agglutinaatiomenetelmä, seulonnassa antiglobuliinimenetelmä grouping; saline agglutination method. Antibody screening; saline antiglobulin method Seerumin käsittely ditiotreitolilla, titteri agglutinaatio- ja antiglobuliinimenetelmällä Treatment of serum with dithiothreitol; titration using saline agglutination and antiglobulin methods Agglutinaatiomenetelmä Saline agglutination method Tyypitysreagenssin mukaan According to typing reagent Entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmä Enzyme and antiglobulin method

4 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 4(15) Punasolut Erythrocytes B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus, laajennettu, B- Punasoluvasta-aineiden tunnistus, laajennettu 2 B -VRAbTu2, kl 4180, E -ABORh, kl 2951, E -Coomb-O, kl 3015 Red cell antibody identification, extended; Red cell antibody identification, extended 2 B -Punasoluvasta-aineiden tunnistus, panagglutiniini B -VRAbTu3, kl 4181, E -ABORh, kl 2951, E -Coomb-O, kl 3015 Red cell antibody identification after autoabsorption E -Suora antiglobuliinikoe E -Coomb-O, kl 3015 Direct antiglobulin test B -Veren sopivuuskoe B -XKoe, kl 2935 Compatibility test Entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmä Enzyme and antiglobulin method Punasolujen ZZAP-käsittely, seerumin autoabsorptio ja allovasta-aineiden tunnistus ZZAP treatment of red cells, autoabsorption of serum and identification of alloantibodies Antiglobuliinimenetelmä Antiglobulin method Antiglobuliinimenetelmä Antiglobulin method Kliininen testaus, Hematologia, Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset Clinical testing, Haematology, Antenatal blood group tests B -ryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset B -VRAb-Gr, kl 4469 Antenatal red cell antibody screening B -ryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset seurantatutkimus B -VRAbGrS, kl 6095 B -ABORh, kl 2951 S -VRAbO, kl 2953 B -VRAbTu1, kl 2955 S -ryhmävasta-aine (titteri), kl 3709 Kvantitatiivinen anti-d määritys Antenatal red cell antibody screening, follow-up Agglutinaatiomenetelmä, entsyymi- ja antiglobuliinimenetelmä; Virtaussytometrinen Saline agglutination method, enzyme- and antiglobulin method; Flow cytometry

5 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 5(15) Kliininen testaus, Hematologia, ryhmägenotyypitystutkimukset Clinical testing, Haematology, group genotyping Lapsivesi Amniotic fluid Lapsivesi Amniotic fluid B -RH-genotyypitys B RH-D B -RH genotyping B -KELJKFY-genotyypitys B KELJKFY-D B -KELJKFY genotyping Am-RH-genotyypitys Am RH-D, kl 6205 Am-RH genotyping Am-KEL-genotyypitys Am Kel-D, kl 1811 Am-KEL genotyping B Sikiön RHD-veriryhmä suojausta varten B SikiöRH B FetalRH genotyping Kliininen testaus, Hematologia, Trombosyyttitutkimukset Clinical testing, Haematology, Platelet tests B -Trombosyytit, autovastaaineet (kval.) B -Tromb ABO, kl 3487 Platelets, autoantibody screening B -Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNAtutkimus B -TAg-D, kl 4277 Platelet, alloantigen typing, DNA PCR-SSP PCR-SSP PCR-SSP PCR-SSP Real-Time PCR Sisältää: - T-Glykoproteiinit, IgGautovasta-aineet, MAIPAtutkimus Includes: - T-Glycoproteins, IgGautoantibodies, MAIPAmethod Sisältää: - Trombosyyttien alloantigeenityypitys SSPmenetelmällä Includes: - Platelet alloantigen typing; SSP-method

6 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 6(15) B -Trombosyyttivasta-aineet, tyypitys B -TAb-Ty, kl 2796 Platelet antibodies, identification Sisältää: - T-Glykoproteiinit, IgGautovasta-aineet, MAIPAtutkimus - Trombosyytit, IgG vasta-aineet glykoproteiinia IaIIa kohtaan, MAIPA-tutkimus - Trombosyytit, IgG vasta-aineet glykoproteiinia IIbIIIa kohtaan, MAIPA-tutkimus - Trombosyytit, IgG vasta-aineet glykoproteiinia IbIX kohtaan, MAIPA-tutkimus - Valkosoluvasta-ainetutkimus lisäksi tarvittaessa - Trombosyyttien alloantigeenityypitys SSPmenetelmällä Includes: - T-Glycoproteins, IgGautoantibodies, MAIPAmethod - Platelets, alloantigen phenotyping, MAIPA method, glycoprotein IaIIa - Platelets, alloantigen phenotyping, MAIPA method, glycoprotein IIbIIIa - Platelets, alloantigen phenotyping, MAIPA method, glycoprotein IbIX - Leucocyte antibody assay and if needed - Platelet alloantigen typing; SSP-method

7 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 7(15) B -Immuunitrombopeniatutkimus, vastasyntyneen B -NAIT, kl 4268 Testing for neonatal alloimmune thrombocytopenia Sisältää: - T-Glykoproteiinit, IgG-autovastaaineet, MAIPA-tutkimus - Trombosyytit, IgG vasta-aineet glykoproteiinia IaIIa kohtaan, MAIPA-tutkimus - Trombosyytit, IgG vasta-aineet glykoproteiinia IIbIIIa kohtaan, MAIPA-tutkimus - Trombosyytit, IgG vasta-aineet glykoproteiinia IbIX kohtaan, MAIPA-tutkimus - Trombosyyttien alloantigeenityypitys SSPmenetelmällä Includes: - T-Glycoproteins, IgGautoantibodies, MAIPAmethod - Platelets, alloantigen phenotyping, MAIPA method, glycoprotein IaIIa - Platelets, alloantigen phenotyping, MAIPA method, glycoprotein IIbIIIa - Platelets, alloantigen phenotyping, MAIPA method, glycoprotein IbIX - Platelet alloantigen typing; SSP-method

8 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 8(15) B -Trombosyytit, funktiotutkimus B -TromFu, kl 3125 Testing for platelet function T -Membraaniglykoproteiinit T -MemGp, kl 4432 Platelets, membrane glycoproteins Sisältää: - B-Trombosyytit, solulaskija - Trombosyyttien aggregaatiotutkimus agglutinaatiomenetelmällä - P-Hyytymistekijä VIII, hyytymisaktiivisuuden - P-vonWillebrand-tekijä, ristosetiinikofaktori agglutinaatiomenetelmällä Includes: - Platelet count; cell counter - Testing for platelet aggregation; agglutination method - Coagulation factor VIII; coagulation method - von Willebrand factor, ristocetin cofactor; agglutination method Sisältää: - B-Trombosyytit, solulaskija - Trombosyyttien membraaniglykoproteiini-määritys immunofluoresenssimenetelmällä - Trombosyyttien aggregaatiotutkimus agglutinaatiomenetelmällä Includes: - Platelet count; cell counter - Testing for membrane glycoproteins using an immunofluorescence method - Testing for platelet aggregation, agglutination method

9 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 9(15) B -Hepariinitrombosytopeniatutkimus B -HeparTP, kl 4399 Testing for heparine induced thrombocytopenia Sisältää: - Hepariinivasta-aineiden määritys seerumista ELISAtestillä Lisäksi tarvittaessa: - Hepariinivasta-aineiden määritys seerumista HIPAtestillä Includes: Kliininen testaus, Kliininen immunologia, Kudossopeutuvuustutkimukset Clinical testing, Clinical immunology, Histocompatibility tests, Istukkaveri, Sylki, Lapsivesi, Cord, Saliva Amniotic Fluid Genomisen DNA:n eristys Extraction of Genomic DNA B -HLA-A-tyypitys, DNAtutkimus B -HLAAD, kl 4539 HLA-A typing B -HLA-B-tyypitys, DNAtutkimus B -HLABD, kl 4540 HLA-B typing B -HLA-C-tyypitys, DNAtutkimus B -HLACD, kl 4541 HLA-C typing - Testing for heparine induced thrombocytopenia with ELISA test and if needed - Testing for heparine induced thrombocytopenia with HIPA test Solujen hajotus, DNA:n puhdistus (pylväs / saostus / magneettierottelu), DNA:n eluutio / liuotus Cell lysis, DNA purification (column / precipitation / magnetic separation), DNA elution / dissolving PCR-SSO ja/tai SBT ja/tai PCR-SSP ja/tai RT-PCR PCR-SSO and/or SBT and/or PCR-SSO and/or PCR-SSP and/or RT-PCR PCR-SSO ja/tai SBT ja/tai PCR-SSP ja/tai RT-PCR PCR-SSO and/or SBT and/or PCR-SSO and/or PCR-SSP and/or RT-PCR PCR-SSO ja/tai SBT ja/tai PCR-SSP ja/tai RT-PCR PCR-SSO and/or SBT and/or PCR-SSO and/or PCR-SSP and/or RT-PCR

10 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 10(15) B -HLA-A-tyypitys, DNAtutkimus, tarkennettu B -HLAADT, kl 4739 HLA-A typing, specified B -HLA-B-tyypitys, DNAtutkimus, tarkennettu B -HLABDT, kl 4738 HLA-B typing, specified B -HLA-C-tyypitys, DNAtutkimus, tarkennettu B -HLACDT, kl 4737 HLA-C typing, specified B -HLA-DPB-tyypitys, DNAtutkimus Ly-HLADPBD, kl 4538 HLA-DPB typing B -HLA-DQA-tyypitys, DNAtutkimus Ly-HLADQAD, kl 4536 HLA-DQA typing B -HLA-DQB-tyypitys, DNAtutkimus Ly-HLADQBD, kl 4537 HLA-DQB typing B -HLA-DRB-tyypitys, DNAtutkimus B -HLADRBD, kl 1866 HLA-DRB typing B -HLA-DRB-tyypitys, DNAtutkimus, tarkennettu B -HLADRDT, kl 4542 HLA-DRB typing, specified Sekvensointi (SBT) ja/tai PCR- SSO ja/tai PCR-SSP ja/tai RT- PCR Sequence based typing (SBT) and/or PCR-SSO and/or PCR- SSP and/or RT-PCR Sekvensointi (SBT) ja/tai PCR- SSO ja/tai PCR-SSP ja/tai RT- PCR Sequence based typing (SBT) and/or PCR-SSO and/or PCR- SSP and/or RT-PCR Sekvensointi (SBT) ja/tai PCR- SSO ja/tai PCR-SSP ja/tai RT- PCR Sequence based typing (SBT) and/or PCR-SSO and/or PCR- SSP and/or RT-PCR Sekvensointi (SBT) ja/tai PCR- SSO ja/tai RT-PCR Sequence based typing (SBT) and/or PCR-SSO and/or RT- PCR PCR-SSO ja/tai PCR-SSP ja/tai RT-PCR PCR-SSO and/or PCR-SSP and/or RT-PCR Sekvensointi (SBT) ja/tai PCR- SSO ja/tai PCR-SSP ja/tai RT- PCR Sequence based typing (SBT) and/or PCR-SSO and/or PCR- SSP and/or RT-PCR PCR-SSO ja/tai SBT ja/tai PCR-SSP ja/tai RT-PCR PCR-SSO and/or SBT and/or PCR-SSO and/or PCR-SSP and/or RT-PCR Sekvensointi (SBT) ja/tai PCR- SSO ja/tai PCR-SSP ja/tai RT- PCR Sequence based typing (SBT) and/or PCR-SSO and/or PCR- SSP and/or RT-PCR

11 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 11(15) Seerumi Serum Seerumi Serum Seerumi Serum Seerumi Serum Seerumi Serum Seerumi Serum Seerumi Serum S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta S -Leuk-AbO, kl 4272 S -Leucocyte antibody screening S -Leukosyyttivasta-aineet, sytotoksiset, seulonta S -LeuAbCO, kl 6227 S -Leucocyte antibody screening, lymphocytotoxic S -Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG S -LeuAbPR, kl 6230 S -Leucocyte antibodies, panel reactive S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus S -LeuAbI, kl 6231 S -Leucocyte antibodies, class I identification S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus S LeuAbII, kl 6232 S -Leucocyte antibodies, class II identification S Leukosyyttien sopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet S LeuXCDC, kl 6228 S Cytotoxic cross match for transplantation S Leukosyyttien sopivuuskoe, IgG ja IgM, virtaussytometria S LeuXFc, kl 6229 S Flow cytometric cross match for transplantation Vasta-aineseulonta virtaussytometrisesti Antibody screening flow cytometric Vasta-aineseulonta sytotoksisuusmenetelmällä tunnetuilla paneelisoluilla Antibody screening lymphocytotoxicity assay using frozen cell panel Vasta-aineseulonta virtaussytometrisesti Antibody screening flow cytometric Vasta-aineseulonta virtaussytometrisesti Antibody screening flow cytometric Vasta-aineseulonta virtaussytometrisesti Antibody screening flow cytometric Vasta-ainevälitteinen sytotoksisuustesti Antibody mediated lymphocytotoxicity assay Virtaussytometria Flow cytometry

12 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 12(15) Mukautuva pätevyysalue Flexible scope B HLA-tutkimus. tautiassosiaation osoitus B HLAX-O, kl 6067 HLA-typing, disease association B HLA-tutkimus, farmakogeneettinen assosiaatio B HLAX-O, kl 6067 HLA-typing, pharmacogenetic association Kliininen testaus, Hematologia, Vuoto- ja tukostaipumustutkimukset Clinical testing, Haematology, Tests for bleeding and thrombotic disorders P -Hyytymistekijä IX P -FIX, kl 1211 Coagulation factor IX P -Hyytymistekijä VIII P -FVIII, kl 1097 Coagulation factor VIII P -Hyytymistekijä XI P -FXI, kl 2547 Coagulation factor XI P -Hyytymistekijä XIII P -FXIII, kl 4411 Coagulation factor XIII P -Trombiiniaika P -Trombai, kl 2782 Thrombin time P -Antitrombiini III P -AT3, kl 1103 Antithrombin III P -von Willebrand-tekijä, antigeeni P -vwf-ag, kl 4031 von Willebrand factor, antigen P -von Willebrand-tekijä, ristosetiinikofaktori P -vwfrco, kl 4032 von Willebrand factor, ristocetin cofactor PCR-SSO ja/tai SBT ja/tai PCR-SSP PCR-SSO and/or SBT and/or PCR-SSO and/or PCR-SSP PCR-SSO ja/tai SBT ja/tai PCR-SSP PCR-SSO and/or SBT and/or PCR-SSO and/or PCR-SSP Kromogeeninen menetelmä Chromogenic method Immunoturbidometrinen menetelmä Immunoturbidometric method Agglutinaatiomenetelmä Agglutination method

13 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 13(15) P -Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen P -APTT, kl 2783 Thromboplastin time, activated, partial P -Tromboplastiiniaika, P -TT, kl 1731 P -TT-INR, kl 4520 Thromboplastin time P -Proteiini C P -PC, kl 3435 Protein C P -Hyytymistekijä V P -FV, kl 2500 Coagulation factor V P -Hyytymistekijä VII P -FVII, kl 2506 Coagulation factor VII P -Protrombiini P -FII, kl 2542 Prothrombin P -Hyytymistekijä XII P -FXII, kl 1509 Coagulation factor XII P -Hyytymistekijä X P -FX, kl 2704 Coagulation factor X P -Proteiini S P -PS, kl 4449 Protein S P Fibrinogeeni P -Fibr, kl 1399 Fibrinogen Kromogeeninen menetelmä Chromogenic method Claussin menetelmä Clauss method

14 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 14(15) Plasm P -Vuototaipumuksen selvittely P -Vuotot, kl 3355 P -Evaluation of bleeding tendency P -Lupusantikoagulantti P -LupusAk, KL 3578 Lupusanticoagulant B -Protrombiinigeeni, DNAtutkimus B -FII-D, KL 1920 Prothrombin gene mutation B -Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus B -FV-D, KL 4410 Factor V Leiden mutation P Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet P B2GPAbG, kl 1713 β2gpi antibodies (IgG) P Kardiolipiini, IgG vastaaineet P -KardAbG, kl 3609 Anticardiolipin antibodies (IgG) P Kardiolipiini, IgM vastaaineet P -KardAbM, kl 3610 Anticardiolipin antibodies (IgM) Sisältää: / Includes: : / Coagulation method: P-APTT, SPRV 3245, kl 2783 P-TT, SPRV 3246, kl 1731 P-FII, SPRV 3276, kl 2542 P-FV, SPRV 3274, kl 2500 P-FVII, SPRV 3275, kl 2506 P-FX, SPRV 3282, kl 2704 P-FVIII, SPRV 3219, kl 1097 Agglutinaatiomenetelmä: / Agglutination method P-vWFRCo, SPRV 3237, kl 4032 Entsymaattinen menetelmä: / Enzymatic method P-FXIII, SPRV 3209, kl 4411 Sisältää: / Includes: P LuakRVV; KL 4425 P LuakPTT; KL 4426 ja tarvittaessa varmistustestit Reaaliaikainen PCR Real time PCR Reaaliaikainen PCR Real time PCR ELISA-menetelmä ELISA test ELISA-menetelmä ELISA test ELISA-menetelmä ELISA test

15 T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 15(15) Tromboositaipumuksen selvittely P -Trombot, kl 4025 P -Evaluation of thrombotic tendency P Fosfolipidivastaainetutkimus, laaja P Plab, kl 3607 P -Evaluation of antiphosphoholipid antibodies P -von Willebrand-tekijä, kollageeniin sitoutuminen P vwf:cb, kl 6073 von Willebrand factor, collagen binding Sisältää: / Includes: P -AT3, kl 1103 P -PC, kl 3435 P -PS, kl 4449 P -LupusAk, kl 3578 P -KardAbG, kl 3609 P -KardAbM, kl 3610 P B2GPAbG, kl 1713 B -FII-D, kl 1920 B -FV-D, kl 4410 P -TT, kl 1731, P -TT-INR, kl 4520 P -Trombai, kl 2782 Sisältää / Includes: P -LupusAk, kl 3578 P -KardAbG, kl 3609 P -KardAbM, kl 3610 P B2GPAbG, kl 1713 ELISA-menetelmä ELISA test

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

SPR Veripalvelussa tehtävät kudossopeutuvuus-, tautiassosiaatio- ja leukosyyttivasta-ainetutkimukset muuttuvat atk-välitteisiksi 10.12.

SPR Veripalvelussa tehtävät kudossopeutuvuus-, tautiassosiaatio- ja leukosyyttivasta-ainetutkimukset muuttuvat atk-välitteisiksi 10.12. TUTKIMUSTIEDOTE 2013:60 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 3.12.2013 Kliininen kemia ja hematologia SPR Veripalvelussa tehtävät kudossopeutuvuus-, tautiassosiaatio- ja leukosyyttivasta-ainetutkimukset

Lisätiedot

Verenvuoto miten diagnosoin, mitä huomioin ja miten hoidan. Aino Lepäntalo LT, hematologian erikoislääkäri 14.4.2016

Verenvuoto miten diagnosoin, mitä huomioin ja miten hoidan. Aino Lepäntalo LT, hematologian erikoislääkäri 14.4.2016 Verenvuoto miten diagnosoin, mitä huomioin ja miten hoidan Aino Lepäntalo LT, hematologian erikoislääkäri 14.4.2016 Sidonnaisuudet Kansainvälisiä kokousmatkoja Amgen, Baxter, BMS, Leo-Pharma, Mundipharma,

Lisätiedot

Mitä laboratorion hyytymiskokeet kertovat

Mitä laboratorion hyytymiskokeet kertovat Mitä laboratorion hyytymiskokeet kertovat Lotta Joutsi-Korhonen dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Osastonylilääkäri HUSLAB Naantali 22.3.2013 Hemostaasijärjestelmä Hyytymisnäytteiden preanalytiikka

Lisätiedot

Hemostaasitutkimusten preanalytiikka ja analytiikan ongelmat

Hemostaasitutkimusten preanalytiikka ja analytiikan ongelmat Hemostaasitutkimusten preanalytiikka ja analytiikan ongelmat Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry:n (SKKY) ja Sairaalakemistit ry:n koulutuspäivä 24.3.2011 Kaija Javela, sairaalakemisti, hemostaasi- ja

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER 1(10) AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER LABQUALITY OY ULKOISET LAADUNARVIOINTIPALVELUT PT02 (EN ISO/IEC 17043) LABQUALITY LTD. EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M15/2014 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

Näytteenotto hyytymistutkimuksia varten HUS-piirin ulkopuolisille laboratorioille

Näytteenotto hyytymistutkimuksia varten HUS-piirin ulkopuolisille laboratorioille PREANALYTIIKKA Sivu 1(6) Laatijat: Paula Pohja-Nylander, Lotta Joutsi- Korhonen Tarkastaja: Riitta Lassila 4.2.2013 Hyväksyjä: Maria Raitakari 7.2.2013 HUS-piirin ulkopuolisille laboratorioille Viittaukset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/M18/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

Hyytymishäiriöt - laboratoriotutkimukset

Hyytymishäiriöt - laboratoriotutkimukset Hyytymishäiriöt - laboratoriotutkimukset Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri 4.12.2012 Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Hyytymishäiriöpotilas klinikassa Kliiniset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M17/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

- TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ KIIRE JA HÄTÄ VERIKESKUSTYÖSSÄ - TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ Labquality Days 2016 11.2.2016 Susanna Sainio, LT, Dos. luovutetun veren kuljetus Veripalveluun verenluovutus, terveen verenluovuttajan valinta Turvallinen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER PT02/M02/2013 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER LABQUALITY OY ULKOISET LAADUNARVIOINTIPALVELUT PT02 (EN ISO/IEC 17043)

Lisätiedot

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus

Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Verensiirtoa edeltävät sopivuustutkimukset ja niiden oikea ajoitus Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Immunologian perusteita taustaksi Immunologia on tieteenala, jossa tutkitaan

Lisätiedot

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät?

Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? Ennen verensiirtoa tehtävät tutkimukset miksi veret viipyvät? 16.3.2016 Anu Korhonen www.veripalvelu.fi Veriryhmät punasolun pintarakenne periytyvä löydetty siihen tarttuvan vasta-aineen perusteella veriryhmäjärjestelmät

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M18/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana

RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana RhD-negatiivisten äitien suojaus raskauden aikana Valtakunnalliset Neuvolapäivät 9.10.2013 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaation syntymekanismi fetomaternaalivuoto FMH: 1. trim.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(12) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T007/M27/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ALKO OY ALKOHOLINTARKASTUSLABORATORIO (ACL) ALKO INC. ALCOHOL CONTROL LABORATORY (ACL)

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista

Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Ajankohtaisia asioita veriryhmätutkimuksista Inna Sareneva FM Laboratorioasiantuntija 13.5.2013 1 1 1 1 1 Veripalvelu lyhyesti 18 toimipaikkaa ja lukuisia verenluovutustilaisuuksia ei tavoittele voittoa

Lisätiedot

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen

Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Positiivisesta seulonnasta sopivien verien löytymiseen Anu Korhonen, FM, SPR Veripalvelu Laboratoriolääketiede 2014 ja näyttely 1 1 1 1 1 Veren sopivuustutkimukset Ennen verensiirtoa punasoluvalmisteiden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.07 / Appendix 1.07 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat

Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Vastasyntyneen veriryhmämääritys ja sopivuuskoeongelmat Laboratoriolääketiede ja näyttely 2014 Susanna Sainio,SPR Veripalvelu 1 1 1 2 2 2 Vastasyntyneen veriryhmämääritys ABO A ja B antigeenien määrä punasolujen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY T290/M05/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T290 Grant4Com Oy

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA T212/A14/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

Verensiirtotoiminta. Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Verensiirtotoiminta. Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Verensiirtotoiminta Lotta Joutsi-Korhonen LT, dos, kliinisen kemian erikoislääkäri 9.12.2013 Kliininen kemia Helsingin yliopisto ja HUSLAB Sisältö Veriturvatoiminta Verivalmisteet Veriryhmät, punasoluantigeenit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa

Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Jouni Lauronen Elinsiirtojen perusteet kurssi 29.1.14 1 1 1 1 1 Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineet voivat johtaa elinsiirtotarpeeseen Autoimmuunitaudit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T245/M08/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS

Lisätiedot

Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset. Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB. Labquality-päivät 6.2.

Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset. Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB. Labquality-päivät 6.2. Hyytymisjärjestelmän perustutkimukset Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, kl kemia Helsingin kaupunki, HUSLAB Labquality-päivät 6.2.2014 Sidonnaisuudet Työsuhteet Helsingin kaupunki, HUSLAB Matka-avustukset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD T229/M09/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T229 Akukon

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(12) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, oyl, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen, oyl Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis / SLT =

Lisätiedot

Evolution of the role of Finnish Red Cross Blood Service in the national plasma product program

Evolution of the role of Finnish Red Cross Blood Service in the national plasma product program Evolution of the role of Finnish Red Cross Blood Service in the national plasma product program IPFA/PEI 20th International Workshop on surveillance and screening of blood borne pathogens Helsinki 23 24

Lisätiedot

Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla. 8.5.2006 el Hannele Rintala

Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla. 8.5.2006 el Hannele Rintala Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla 8.5.2006 el Hannele Rintala Laskimotukoksen epidemiologia Ilmaantuvuus 1/1000 hv Miehillä yleisempiä Yleisyys lisääntyy 40 v jälkeen 10 v lisäys iässä kaksinkertaistaa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M18/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY K013

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY K013 K013/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS 3. LOGISTIIKKARYKMENTTI ILMAVOIMIEN VARIKKO

Lisätiedot

Päivystäjä ja uudet antikoagulantit: Verenvuodon hoito. Elina Armstrong, el Hyytymishäiriöyksikkö HUS Meilahti 7.10.2011

Päivystäjä ja uudet antikoagulantit: Verenvuodon hoito. Elina Armstrong, el Hyytymishäiriöyksikkö HUS Meilahti 7.10.2011 Päivystäjä ja uudet antikoagulantit: Verenvuodon hoito Elina Armstrong, el Hyytymishäiriöyksikkö HUS Meilahti 7.10.2011 1 Hätätilanteet päivystyksessä Vakava verenvuoto Välitön toimenpide tarpeen - verenvuodon

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.12 / Appendix 1.12 Sivu / Page 1(6) Ilmoitettu laitos, Notified body, AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY I005/A12/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I005 Inspecta

Lisätiedot

Näytteenotto hyytymistutkimuksia varten HUS-piirin ulkopuolisille laboratorioille

Näytteenotto hyytymistutkimuksia varten HUS-piirin ulkopuolisille laboratorioille PREANALYTIIKKA Sivu 1(8) Laatijat: Marja Nikiforow, Timea Szanto, Jaana Perholehto, Jari Leinonen, Lotta Joutsi-Korhonen Tarkastaja : Hannele Kangas 10.2.2017 Hyväksyjä: Tiina Mäki 10.2.2017 HUS-piirin

Lisätiedot

Aino Alahäivälä ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA

Aino Alahäivälä ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA Aino Alahäivälä ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA ID-DIASCREEN PROPHYLAX -SEULONTASOLUPANEELI ANTI-D-VASTA-AINEEN TUNNISTUKSESSA Aino Alahäivälä Opinnäytetyö

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(24) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T126/M25/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-RAUMALAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

DIAGNOSTISIA ONGELMIA. Hyytymistutkimukset. Vesa Rasi

DIAGNOSTISIA ONGELMIA. Hyytymistutkimukset. Vesa Rasi DIAGNOSTISIA ONGELMIA Hyytymistutkimukset Vesa Rasi Veren hyytymisen häiriintyminen on niin tavallista, että jokainen sairaalalääkäri kohtaa vuototaipumuksen omaavia potilaita. Häiriön voi kartoittaa yksinkertaisilla

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY IRCAL OY

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY IRCAL OY K052/A05/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY IRCAL OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www K052 Ircal Oy

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

Labqualitypäivät 04.02.10 Riitta Karttunen. HUSLAB, kl. Mikrobiologia Virologian ja immunologian osasto

Labqualitypäivät 04.02.10 Riitta Karttunen. HUSLAB, kl. Mikrobiologia Virologian ja immunologian osasto Syfiliksen laboratoriodiagnostiikka ato od ag ost a Labqualitypäivät 04.02.10 Riitta Karttunen HUSLAB, kl. Mikrobiologia Virologian ja immunologian osasto Aiheet suora bakteerin osoitus tai nukleiinihappotestiosoitus

Lisätiedot

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas

Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö. Uusi Verensiirto-opas Raskaana olevien ja vastasyntyneiden verensiirto ja seulonta käytäntö Uusi Verensiirto-opas Tomi Koski 11.5.2017 1 Raskaana olevien veriryhmä ja seulonta käytäntö 2 periaatteellista estettä ei ole raskauden

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Uusi testi tukostaipumuksen selvittelyyn. Freja Ebeling, Tom Pettersson, Leila Muukkonen, Elina Vahtera ja Vesa Rasi

Uusi testi tukostaipumuksen selvittelyyn. Freja Ebeling, Tom Pettersson, Leila Muukkonen, Elina Vahtera ja Vesa Rasi Alkuperäistutkimus Uusi testi tukostaipumuksen selvittelyyn Freja Ebeling, Tom Pettersson, Leila Muukkonen, Elina Vahtera ja Vesa Rasi Fosfolipidivasta-aineoireyhtymä on hankinnainen autoimmuunitila, jossa

Lisätiedot

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy

Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy 14.4.2016 Susanna Sainio SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Raskausimmunisaatioiden ennaltaehkäisy anti-d-suojaus synnytyksen jälkeinen suojaus 1969 riskiperusteinen suojaus

Lisätiedot

LABORATORIOTIEDOTE 15/2014

LABORATORIOTIEDOTE 15/2014 1 (5) Jakelussa mainitut KANTA-HÄMEEN ALUEEN LABORATORIOIDEN TIETOJÄRJESTELMÄVAIHDOS 9.4.2014 JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tutkimusten tilaaminen ja vastaaminen Laboratorio siirtyy keskiviikkona

Lisätiedot

HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET

HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET KLIINISEN KEMIAN RYHMÄOPETUS Anna Lempiäinen kl. op., el, LT Helsingin Yliopisto/ HUSLAB Kevät 2014 SISÄLTÖ Sisältö Verisolujen kehitys Hematologiset laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

Uudet laskimotromboosin estolääkkeet ja leikkaus

Uudet laskimotromboosin estolääkkeet ja leikkaus Uudet laskimotromboosin estolääkkeet ja leikkaus Elina Armstrong, LT, el Hyytymishäiriöyksikkö HYKS 22.3.2013 SIDONNAISUUDET Tutkimusrahoitus Alexion (PNH-rekisteri) Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa..

Labquality-päivät Anri Tienhaara TYKSLAB. Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Labquality-päivät 7.2.2008 Anri Tienhaara TYKSLAB Verensiirtojen ongelmatilanteita verikeskuksessa esimerkkien valossa.. Verensiirtohoito.. Punaisen Ristin Veripalvelu verivalmisteet laboratoriopalvelut

Lisätiedot

Verensiirtoserologian laadunarviointi. Tarja-Terttu Pelliniemi

Verensiirtoserologian laadunarviointi. Tarja-Terttu Pelliniemi Verensiirtoserologian laadunarviointi Tarja-Terttu Pelliniemi 13.2.2004 Laadunarviointi Taustaa Sisäinen laadunvarmistus Ulkoinen laadunarviointi Tulevaisuuden näkymiä 8.2.2003 EU-Direktiivi 6 Artikla

Lisätiedot

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus

Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus Verensiirtoon liittyvät toimenpiteet sairaalassa ja verensiirron toteutus 22.3.2013 Anestesiakurssi 2013 Anri Tienhaara, verikeskuslääkäri Vsshp-Sapa, Tykslab Verensiirron tarpeellisuuden arviointi verensiirtohoito

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL FINLAND LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL FINLAND LTD. T302/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL LTD., AIR QUALITY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T171 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VITA-TERVEYSPALVELUT OY, VITA LABORATORIO VITA HEALTH CARE SERVICES LTD, VITA LABORATORY

Lisätiedot

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016 INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016 Elina Porkkala-Sarataho Tuotantopäällikkö Fimlab Laboratoriot Oy Keski-Suomen alue SISÄLTÖ Tromboplastiiniaika,

Lisätiedot

HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET JA VIERITESTAUS

HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET JA VIERITESTAUS HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET JA VIERITESTAUS KLIINISEN KEMIAN RYHMÄOPETUS L2 Anna Lempiäinen vs. kl. op., el Helsingin Yliopisto/ HUSLAB Syksy 2012 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Sisältö Verisolujen kehitys

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY I005/M11/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

Virtsan partikkelilaskenta virtsatieinfektioissa. Hannu Sarkkinen

Virtsan partikkelilaskenta virtsatieinfektioissa. Hannu Sarkkinen Virtsan partikkelilaskenta virtsatieinfektioissa Hannu Sarkkinen Virtsatieinfektiot Suomessa hoidetaan vuosittain sairaaloissa noin 20 0000 ja avohoidossa noin 250 000 virtsatieinfektiota (6%avohoitokäynneistä)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Organisaatio Organisation

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Hemofilia ja muut perinnölliset vuototaudit

Hemofilia ja muut perinnölliset vuototaudit Hemofilia ja muut perinnölliset vuototaudit Elina Armstrong, LT, Hematologian erikoislääkäri Riitta Lassila, dosentti Sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri Hyytymishäiriöyksikkö HYKS Meilahti,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.02 / Bilaga 1.02 / Appendix 1.02 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot