AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY"

Transkriptio

1 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(24) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS INSTITUTET FÖR HÄLSA OCH VÄLFÄRD NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND WELFARE Tunnus Nummer Code Laboratorio Laboratorium Laboratory Osoite Adress Address Puh./fax/ /www Tel./fax/ /www Tel./fax/ /www T077 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL HELSINKI Puhelin: Fax: Institutet för hälsa och välfärd (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS Telefon: Fax: National Institute for Health and Welfare P.O. Box 30 FI HELSINKI Phone: Fax:

2 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 2(24) Testausalat Testningsområde Fields of testing Biokemiallinen testaus Biokemisk testning Biochemical testing Väestön terveyteen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvien tutkimusnäytteiden biokemiallinen analysointi Biokemisk analys av prover som relaterar till hälsa och förebyggande av sjukdomar Biochemical analysis of samples related to health and diseases prevention Alkoholi-, huume- ja lääkeainetestaus biologisista näytteistä Bestämning av alkohol och narkotika från biologiska prov Determination of alcohol and drugs from biological samples Kliininen mikrobiologia Klinisk mikrobiologi Clinical microbiology Genetiikka Genetik Genetics Bakteriologia Bakteriologi Bacteriology Kliininen immunologia Klinisk immunologi Clinical immunology Infektioserologia Infektionsserologi Infection serology Virologia Virologi Virology Vesi- ja ympäristöanalytiikka Vatten och miljöanalytik Water and environmental analytics Vesimikrobiologia Vattenmikrobiologi Water microbiology Ympäristömikrobiologia Miljömikrobiologi Environmental microbiology

3 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 3(24) Tunnus Nummer Code Laboratorio Laboratorium Laboratory Osoite Adress Address Puh./fax/ /www Tel./fax/ /www Tel./fax/ /www T077 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL HELSINKI Puhelin: Fax: Institutet för hälsa och välfärd (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS Telefon: Fax: National Institute for Health and Welfare P.O. Box 30 FI HELSINKI Phone: Fax: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Genomiikka ja biomarkkerit yksikkö: Biokemian laboratorio PL HELSINKI Institutet för hälsa och välfärd Enheten för genomik och biomarkörer: Laboratoriet för biokemi (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS National Institute for Health and Welfare Genomics and Biomarkers Unit: Biochemistry laboratory P.O. Box 30 FI HELSINKI Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Oikeustoksikologiayksikkö PL HELSINKI Institutet för hälsa och välfärd Enheten för rättstoxikologi (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS National Institute for Health and Welfare Forensic Toxicology Unit P.O. Box 30 FI HELSINKI

4 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 4(24) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Bakteeri-infektiot-yksikkö Institutet för hälsa och välfärd Enheten för bakterieinfektioner National Institute for Health and Welfare Bacterial Infections Unit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rokotusohjelmayksikkö: Rokoteimmunologian laboratorio Institutet för hälsa och välfärd Enheten för vaccinationsprogrammet: Laboratoriet för vaccinimmunologi PL HELSINKI (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS P.O. Box 30 FI HELSINKI (Kiinamyllynkatu 13) PL TURKU (Kinakvarnsgatan 13) PB ÅBO (Kiinamyllynkatu 13) P.O. Box 57 FI TURKU (Haartmaninkatu 8) PL HELSINKI (Haartmansgatan 8) PB HELSINGFORS National Institute for Health and Welfare Vaccination Programme Unit: Vaccine Immunology Laboratory Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vaikutusarviointiyksikkö: Neuvolaserologian laboratorio Institutet för hälsa och välfärd Enheten för konsekvensbedömning: Laboratoriet för prenatal serologi National Institute for Health and Welfare Impact Assessment Unit: Prenatal Serology Laboratory (Haartmaninkatu 8) P.O. Box 30 FI HELSINKI (Aapistie 1) PL OULU (Aapistie 1) PB ULEÅBORG (Aapistie 1) P.O. Box 310 FI OULU

5 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 5(24) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Virusinfektiot-yksikkö Institutet för hälsa och välfärd Enheten för virusinfektioner National Institute for Health and Welfare Viral Infections Unit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Oikeusgenetiikkayksikkö Institutet för hälsa och välfärd Enheten för rättsgenetik National Institute for Health and Welfare Forensic Genetics Unit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kemikaalit ja terveys -yksikkö Institutet för hälsa och välfärd Enheten för kemikalier och hälsa National Institute for Health and Welfare Chemicals and Health Unit PL HELSINKI (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS P.O. Box 30 FI HELSINKI PL HELSINKI (Mannerheimvägen 166) PB HELSINGFORS P.O. Box 30 FI HELSINKI (Neulaniementie 4) PL KUOPIO (Neulaniementie 4) PB KUOPIO (Neulaniementie 4) P.O. Box 95 FI KUOPIO

6 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 6(24) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vesi ja terveys -yksikkö Institutet för hälsa och välfärd Enheten för vatten och hälsa National Institute for Health and Welfare Water and Health Unit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Asuinympäristö ja terveys yksikkö: Ympäristömikrobiologian laboratorio Institutet för hälsa och välfärd Enheten för boendemiljö och hälsa: Laboratoriet för miljömikrobiologi National Institute for Health and Welfare Living Environment and Health Unit: Environmental Microbiology Laboratory (Neulaniementie 4) PL KUOPIO (Neulaniementie 4) PB KUOPIO (Neulaniementie 4) P.O. Box 95 FI KUOPIO (Neulaniementie 4) PL KUOPIO (Neulaniementie 4) PB KUOPIO (Neulaniementie 4) P.O. Box 95 FI KUOPIO

7 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 7(24) Biokemiallinen testaus Biokemisk testning Biochemical testing Väestön terveyteen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvien tutkimusnäytteiden biokemiallinen analysointi (Genomiikka ja biomarkkerit yksikkö: Biokemian laboratorio) Biokemisk analys av prover som relaterar till hälsa och förebyggande av sjukdomar (Enheten för genomik och biomarkörer: Laboratoriet för biokemi) Biochemical analysis of samples related to health and diseases prevention (Genomics and Biomarkers Unit: Biochemistry laboratory), plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma Alaniiniaminotransferaasi Alanin aminotransferas Alanine aminotransferase S -ALAT, KL 1026 P -ALAT, KL 1024 Lipoproteiini, apo A1 Lipoprotein, apo A1 Lipoprotein, apo A1 fs-lipoa1, KL 2247 S -LipoA1 fp-lipoa1 P -LipoA1 Lipoproteiini, apo B Lipoprotein, apo B Lipoprotein, apo B fs-lipob, KL 2248 S -LipoB fp-lipob P -LipoB C-Reaktiivinen proteiini, herkkä C-reaktiv protein, sensitiv C-Reactive protein, high sensitive S -hs-crp P -hs-crp Fotometrinen, kineettinen IFCC Fotometri, kinetisk IFCC Photometric, kinetic IFCC Immunoturbidimetrinen Immunoturbidimetrisk Immunoturbidimetric Immunoturbidimetrinen Immunoturbidimetrisk Immunoturbidimetric Immunoturbidimetrinen Immunoturbidimetrisk Immunoturbidimetric

8 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 8(24), plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma Veri Blod Blood, plasma, plasma, plasma D-Vitamiini-25-OH D-Vitamin 25-OH 25-OH Vitamin D S D-25, KL 1220 P D-25 Glukoosi Glukos Glucose S -Gluk, KL 1473 fs-gluk, KL 1469 P -Gluk, KL 1471 fp-gluk, KL 1468 Glutamyylitransferaasi Glutamyltransferas Glutamyltransferase S -GT, KL 1489 P -GT, KL 4597 Hemoglobiini-A1c Hemoglobin-A1c Hemoglobin-A1c B -HbA1c, KL 6128 Insuliini Insulin Insulin fp-insu, KL 1700 P -Insu fs-insu S -Insu, KL 1701 CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay Entsymaattinen, heksokinaasi Enzymatisk, hexokinas Enzymatic, hexokinase Fotometrinen, kineettinen IFCC Fotometrisk, kinetisk IFCC Photometric, kinetic IFCC Fotometrinen, entsymaattinen Fotometrinen. immunoturbidimetrinen Fotometrisk, enzymatisk Fotometrisk, immunoturbidimetrisk Photometric, enzymatic Photometric, immunoturbidimetric CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeli immunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay

9 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 9(24), plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma, plasma Kalsium Kalcium Calsium S -Ca, KL 2013 P -Ca, KL 4598 Kreatiniini Kreatinin Creatinine fs-krea, KL 2143 S -Krea fp-krea, KL 2142 P -Krea, KL 4600 Kolesteroli Kolesterol Cholesterol fs-kol, KL 2095 S -Kol fp-kol, KL 4515 P -Kol Kolesteroli, high density lipoproteiinit Kolesterol, high density lipoprotein Cholesterol, High Density Lipoprotein fs-kol-hdl, KL 2097 S -Kol-HDL fp-kol-hdl, KL 4516 P -Kol-HDL Triglyseridit Triglycerider Triglycerides fs-trigly, KL 2770 S -Trigly fp-trigly, KL 4568 P -Trigly, KL 4530 Fotometrinen, Arsenatso- (III)-menetelmä Fotometrisk, Arsenatso-(III)- metod Photometric, Arsenazo-(III) method Entsymaattinen Enzymatisk Enzymatic Fotometrinen, entsymaattinen Fotometrisk, enzymatisk Photometric, enzymatic Fotometrinen, entsymaattinen Fotometrisk, enzymatisk Photometric, enzymatic Fotometrinen, entsymaattinen Fotometrisk, enzymatisk Photometric, enzymatic

10 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 10(24), plasma, plasma, plasma Tyreotropiini Tyrotropin Thyreotropin S -TSH, KL 2832 P -TSH, KL 4831 CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeli immunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay Alkoholi-, huume- ja lääkeainetestaus biologisista näytteistä (Oikeustoksikologiayksikkö) Bestämning av alkohol och narkotika från biologiska prov (Enheten för rättstoxikologi) Determination of alcohol and drugs from biological samples (Forensic Toxicology Unit) Veri Blod Blood Veri, seerumi ja virtsa Blod, serum och urin Blood, serum and urine Veri ja virtsa Blod och urin Blood and urine Veri Blod Blood Etanoli Etanol Ethanol Buprenorfiini ja norbuprenorfiini Buprenorfin och norbuprenorfin Buprenorphine and norbuprenorphine Gammahydroksibutyraatti (GHB) GHB GHB Karbamatsepiini ja 10-monohydroksikarbamatsepiini Karbamatsepin och 10- monohydroxi-karbamatsepin Carbamazepine and 10- monohydroxycarbamazepine Sisäinen menetelmä MO.001, kaasukromatografinen määritys Intern metod MO.001, GC-bestämning In-house method MO.001, GC determination Sisäinen menetelmä KV.028, GC-MS-määritys Intern metod KV.028, GC-MS-bestämning In-house method KV.028, GC-MS determination Sisäinen mentelmä KV.047, GC-MS -määritys Intern metod KV.047, GC-MS-bestämning In-house method KV.047, GC-MS determination Sisäinen menetelmä KV.039, GC-MS-määritys Intern metod KV.039, GC-MS-bestämning In-house method KV.039, GC-MS determination

11 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 11(24) Virtsa Urin Urine Virtsa Urin Urine Veri ja virtsa Blod och urin Blood and urine Mukautuva pätevyysalue Flexible kompetensområde Flexible scope of Virtsa Urin Urine Virtsa Urin Urine Kokaiinin ja sen aineenvaihduntatuotteet Kokain och dess metaboliter Cocaine and metabolites Kannabishappo Tetrahydrocannabinosyra Tetrahydrocannabinolic acid Pregabaliini ja gabapentiini Pregabalin och gabapentin Pregabalin and gabapentin Huumausaineiden seulonta Screening av narkotika Screening of drugs Bentsodiatsepiinit, unilääkkeet ja niiden kaltaiset yhdisteet Bensodiazepin, bensodiazepinliknande hypnotika och andra föreningar Benzodiazepines, benzodiazepine-like hypnotics and other substances Sisäinen menetelmä VA.006, GC-MS-määritys Intern metod VA.006, GC-MS-bestämning In-house method VA.006, GC-MS determination Sisäinen menetelmä VA.002, GC-MS-määritys Intern metod VA.002, GC-MS-bestämning In-house method VA.002, GC-MS determination Sisäinen menetelmä KV.056, GC-MS-määritys Intern metod KV.056, GC-MS-bestämning In-house method KV.056, GC-MS determination Sisäinen menetelmä SE.004, immunologinen seulonta Intern metod SE.004, immunologisk screening In-house method SE.004, immunological screening Sisäinen menetelmä VA.013, GC-MS- määritys Intern metod VA.013, GC-MS- bestämning In-house method VA.013, GC-MS determination

12 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 12(24) Virtsa Urin Urine Virtsa Urin Urine Veri Blod Blood Veri, seerumi ja virtsa Blod, serum och urin Blood, serum and urine Veri Blod Blood Veri Blod Blood Opiaatit Opiater Opiates Huumaus- ja lääkeaineet Narkotika och läkemedel Drugs of abuse and medicinal drugs Huumausaineiden seulonta Screening av narkotika Screening of drugs of abuse Amfetamiinin kaltaiset stimulantit Amfetamin typ stimulanter Amphetamine type stimulants Huumaus- ja lääkeaineet Narkotika och läkemedel Drugs of abuse and medicinal drugs Huumaus- ja lääkeaineet II Narkotika och läkemedel II Drugs of abuse and medicinal drugs II Sisäinen menetelmä VA.007, GC-MS-määritys Intern metod VA.007, GC-MS-bestämning In-house method VA.007, GC-MS determination Sisäinen menetelmä SE.010, GC-MS-määritys Intern metod SE.010, GC-MS-bestämning In-house method SE.010, GC-MS determination Sisäinen menetelmä SE.005, immunologinen menetelmä Intern metod SE.005, immunologisk metod In-house method SE.005, immunological method Sisäinen menetelmä KV.032, GC-MS-määritys Intern metod KV.032, GC-MS-bestämning In-house method KV.032, GC-MS determination Sisäinen menetelmä KV.055, GC-MS-määritys Intern metod KV.055, GC-MS-bestämning In-house method KV.055, GC-MS determination Sisäinen menetelmä KV.057, LC-MS/MS-määritys Intern metod KV.057, LC-MS/MS-bestämning In-house method KV.057, LC-MS/MS determination

13 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 13(24) Kliininen mikrobiologia Klinisk mikrobiologi Clinical microbiology Bakteriologia (Bakteeri-infektiot-yksikkö) Bakteriologi (Enheten för bakterieinfektioner) Bacteriology (Bacterial Infections Unit) Salmonellakanta Salmonellastam Salmonella strain Salmonellakanta Salmonellastam Salmonella strain Salmonella Enteritidis kanta Salmonella Enteritidis stam Salmonella Enteritidis -strain Salmonella Typhimurium kanta Salmonella Typhimurium stam Salmonella Typhimurium -strain Salmonellakanta Salmonellastam Salmonella strain Salmonella Paratyphi B - ja Salmonella Java kanta Salmonella Paratyphi B - och Salmonella Java stam Salmonella Paratyphi B and Salmonella Java -strain Fenotyypitys Fenotypning Phenotyping Salmonellan lajivarmistus Artkonfirmering av Salmonella Species confirmation of Salmonella Fenotyypitys Fenotypning Phenotyping Fenotyypitys Fenotypning Phenotyping Monofaasisten Salmonella Typhimurium -kantojen (4, [5], 12:i-) tunnistus Identifiering av monofas Salmonella Typhimurium stammar (4, [5], 12:i-) Identification of monophase Salmonella Typhimurium species (4, [5], 12:i-) Fenotyypitys Fenotypning Phenotyping Serotyypitys Serotypning Serotyping InvA-spesifinen PCR PCR specifik för InvA InvA specific PCR Faagityypitys Fagtypning Phage typing Faagityypitys Fagtypning Phage typing Salmonella flib-flia- ja fljb multiplex-pcr Salmonella flib-flia- och fljb multiplex-pcr Samonella flib-flia- and fljb multiplex-pcr Faagityypitys Fagtypning Phage typing

14 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 14(24) Salmonellakanta Salmonellastam Salmonella strain Salmonellakanta Salmonellastam Salmonella strain Salmonellakanta Salmonellastam Salmonella strain Streptococcus pneumoniae kanta Streptococcus pneumoniae stam Streptococcus pneumoniae - strain Streptococcus pneumoniae kanta Streptococcus pneumoniae stam Streptococcus pneumoniae - strain Mykobakteeriviljelmä Mykobakterieodling Mycobacterial culture Salmonella Paratyphi B kantojen erottaminen Salmonella Java kannoista Separering av Salmonella Paratyphi B stammar från Salmonella Java stammar Separation of Salmonella Paratyphi B strains from Salmonella Java strains Herkkyysmääritys Känslighetsbestämning Susceptibility testing MIC-määritys (Siprofloksasiini) MIC-bestämning (Ciprofloxasin) MIC determination (Ciprofloxacine) Serotyypitys Serotypning Serotyping Serotyypitys Serotypning Serotyping Mykobakteeri-lajimääritys Identifikation av mykobakterier Identification of Mycobacteria Salmonella tartraatti-pcr Salmonella tartrat-pcr Salmonella tartrate-pcr Kiekkomenetelmä Diskdiffusion Disc test E-testi E-test E-test Kapseligeeni-spesifinen PCR PCR specifik för kapselgener Capsule gene specific PCR Kapselin turpoamistesti (Quellung) Kapselsvällning (Quellung) Capsular swelling test (Quellung) Hybridisaatio, sekvensointi, PCR Hybridisering, sekvensering, PCR Hybridization, sequencing, PCR

15 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 15(24) Mycobacterium tuberculosis complex kanta Mycobacterium tuberculosis complex stam Mycobacterium tuberculosis complex strain Mycobacterium tuberculosis complex kanta Mycobacterium tuberculosis complex stam Mycobacterium tuberculosis complex strain Staphylococcus aureus kanta Staphylococcus aureus stam Staphylococcus aureus stain Mycobacterium tuberculosis complex lääkeherkkyysmääritys (ensimmäisen ja toisen linjan lääkeaineet) Resistensbestämning av Mycobacterium tuberculosis complex (den första och den andra linjens läkemedel) Drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis complex (first and second line drugs) Mycobacterium tuberculosis complex genotyypitys Mycobacterium tuberculosis complex genotypning Mycobacterium tuberculosis complex genotyping Staphylococcus aureus genotyypitys Staphylococcus aureus genotypning Staphylococcus aureus genotyping Viljely kriittisessä lääkeainekonsentraatiossa Odling i kritisk läkemedelskoncentration Culture in critical drug concentration Spoligotyypitys Spoligotypning Spoligotyping Spa-tyypitys sekvensoinnilla Spa-typning via sekvensering Spa typing by sequencing Kliininen immunologia (Rokotusohjelmayksikkö: Rokoteimmunologian laboratorio) Klinisk immunologi (Enheten för vaccinationsprogrammet: Laboratoriet för vaccinimmunologi) Clinical immunology (Vaccination Programme Unit: Vaccine Immunology Laboratory) Streptococcus pneumoniae, konjugaattirokoteserotyypit, vasta-aineet, IgG Streptococcus pneumoniae, konjugatvaccin serotyper, antikroppar, IgG Streptococcus pneumoniae, conjugate vaccine serotypes, antibodies, IgG S -SpnAbVT 6297 Fluoresenssiin perustuva helmipohjainen multiplex immunologinen menetelmä (FMIA) Multiplex immunologisk metod baserad på fluorescerande pärlor (FMIA) Fluorescent-bead-based multiplex immunoassay (FMIA)

16 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 16(24) Haemophilus influenzae tyyppi b, vasta-aineet, IgG Haemophilus influenzae typ b, antikroppar, IgG Haemophilus influenzae type b, antibodies, IgG S HibAb 3585 Infektioserologia (Vaiktusarviointiyksikkö: Neuvolaserologian laboratorio) Infektion serologi (Enheten för konsekvensbedömning: Laboratoriet för prenatal serologi) Infection serology (Impact Assessment Unit: Prenatal Serology Laboratory) Kardiolipiini, vasta-aineet Kardiolipin, antikroppar Cardiolipin antibodies S -Kard-Ab, KL 2031 Treponema pallidum, vasta-aineet Treponema pallidum, antikroppar Treponema pallidum, antibodies S -Trpa-Ab Treponema pallidum, vastaaineiden varmistus Treponema pallidum, konfirmering av antikroppar Treponema pallidum, confirmation of antibodies S -TPLIA Hepatitis B virus, pintaantigeeni Hepatit B-virus, ytantigen Hepatitis B-virus, surface antigen S -HBs-Ag, KL 1605 Fluoresenssiin perustuva helmipohjainen multiplex immunologinen menetelmä (FMIA) Multiplex immunologisk metod baserad på fluorescerande pärlor (FMIA) Fluorescent-bead-based multiplex immunoassay (FMIA) Agglutinaatiomenetelmä Agglutination metod Agglutination method CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay Line-immunomenetelmä Immunoanalys med band Line-immuno Assay CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay

17 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 17(24) Hepatitis B-virus, pintaantigeeni, varmistustesti Hepatit B-virus, konfirmering av ytantigen Hepatitis B-virus, surface antigen, confirmation test S -HBs-Ag Hepatitis B-virus, e-antigeeni Hepatit B-virus, e-antigen Hepatitis B-virus, e antigen S -HBeAg Hepatitis C-virus, vasta-aineet Hepatit C-virus, antikroppar Hepatitis B-virus, antibodies S HCV-Ab Hepatitis C-virus, vastaaineiden varmistustesti Hepatit C-virus, konfirmering av antikroppar Hepatitis C-virus, antibodies, confirmation test S -HCV-Ab HI-virus, vasta-aineet ja antigeeni HI-virus, antikroppar och antigen HI-virus, antibodies and antigen S -HIV-Ag/Ab, KL 3473, KL 3671 CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA) Enzymimmunologisk metod Enzyme immunological assay CMIA, Kemiluminesenssimikropartikkeliimmunomääritys CMIA, Kemiluminesens mikropartikel-immunometrisk analys CMIA, Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay

18 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 18(24) Virologia (Virusinfektiot-yksikkö) Virologi (Enheten för virusinfektioner) Virology (Viral Infections Unit) Uloste/jätevesi/selkäydinneste /nenä-/nielunäyte/ rakkulanäyte Avföring/avloppsvatten/likvor/ nasofarynxprov/blåssekret Faeces/sewage water/spinal fluid/nasopharynx/vesicle Ulostenäyte Avföring Faeces Virusisolaatti Isolerad virus Virus isolate Plasma Plasma Plasma HI-virus, vasta-aineet, varmistustesti HI-virus, konfirmering av antikroppar HI-virus, confirmation of antibodies S -HIVLIA HI-virus, antigeenin tunnistus HI-virus, identifiering av antigen HI-virus, identification of antigen Enteroviruseristys Isolering av enterovirus Isolation of enteroviruses Enterovirus, molekyyligeneettinen tunnistus Enterovirus, molekyl genetisk identifikation Enterovirus, molecular genetics identification Enterovirustyypitys Identifiering av enterovirus Identification of enterovirus HIV-1 resistenssimääritys Resistensbestämning av HIV-1 Resistance determination of HIV-1 Line-immunomenetelmä Immunoanalys med band Line Immuno Assay Entsyymi-immunologinen menetelmä Enzymimmunologisk metod Enzyme Immuno Assay Virusviljely Virusodling Cultivation of virus Reaaliaikainen RT-PCR Realtids RT-PCR Real-time RT-PCR Molekyyligenetiikka, sekvensointi Molekulär genetic, sekvensering Molecular genetic, sequencing Molekyyligenetiikka, sekvensointi Molekulär genetic, sekvensering Molecular genetic, sequencing

19 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 19(24) Ulostenäyte ja eristetty RNA Avföring och isolerad RNA Faeces and isolated RNA /plasma/likvor /plasma/likvor /plasma/cerebrospinal fluid Hengitystie-eritenäyte Lufvägsekret Respiratory excretions Ulostenäyte Avföring Faeces Hengitystie-eritenäyte Lufvägsekret Respiratory excretions Hengitystie-eritenäyte Lufvägsekret Respiratory excretions Hengitystie-eritenäyte Lufvägsekret Respiratory excretions Norovirustyypitys Identifiering av norovirus Identification of norovirus Poliovirus, vasta-aineet Poliovirus, antikroppar Poliovirus, antibodies Rinovirus, molekyyligeneettinen tunnistus Rinovirus, molekyl genetisk identifikation Rinovirus, molecular genetics identification Rotavirus, molekyyligeneettinen tunnistus Rotavirus, molekyl genetisk identifikation Rotavirus, molecular genetics identification Influenssa A-, influenssa B- ja respiratory syncytial virukset (IA/IB/RSV) Influensa A-, influensa B- och respiratory syncytial virus (IA/IB/RSV) Influenza A-, influenza B- and respiratory syncytial viruses (IA/IB/RSV) Influenssa A -tyypitys Influensa A -typning Influenza A typing Influenssa B -tyypitys Influensa B -typning Influenza B typing Molekyyligenetiikka, sekvensointi Molekulär genetic, sekvensering Molecular genetic, sequencing Neutralisaatio Neutralisation Neutralization Reaaliaikainen RT-PCR Realtids RT-PCR Real-time RT-PCR Reaaliaikainen RT-PCR Realtids RT-PCR Real-time RT-PCR Reaaliaikainen RT-PCR Realtids RT-PCR Real-time RT-PCR Reaaliaikainen RT-PCR Realtids RT-PCR Real-time RT-PCR Reaaliaikainen RT-PCR Realtids RT-PCR Real-time RT-PCR

20 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 20(24) Genetiikka (Oikeusgenetiikkayksikkö) Genetik (Enheten för rättsgenetik) Genetics (Forensic Genetics Unit) Veri ja pumpulipuikkoon otettu irtosolunäyte posken sisäpinnalta Blod och cellutstryk från insidan av kinden Blood and buccal swap sample Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotauti-virukset, vastaaineet, IgG ja IgM Mässling, röda hund-, påssjukevirus, antikroppar, IgG och IgM Measles-, rubella-, mumpsviruses, antibodies, IgG and IgM DNA-analyysi/ isyystutkimus DNA-analys/ faderskapsundersökning DNA analysis/ paternity examination Vesi- ja ympäristöanalytiikka (Kemikaalit ja terveys -yksikkö) Vatten och miljöanalytik (Enheten för kemikalier och hälsa) Water and environmental analytics (Chemicals and Health Unit) Virtsa Urin Urine Perfluoroyhdisteet (PFHxS, PFHpS, PFOS, PFDS, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnA, PFDoA, PFTrA, PFTeA) Perfluoroföreningar Perfluoro compounds Bisfenoli A Bisfenol A Bisphenol A Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA) Enzymimmunologisk metod Enzyme immunological assay DNA-eristys, PCR, DNAfragmenttianalyysi, isyysindeksin ja todistusvoiman laskenta DNA-isolering, PCR, DNAfragmentanalys, räkning av faderskapsindex och beviskraft DNA isolation, PCR, DNA fragment analysis, calculation of a paternity index and a power of evidence Sisäinen menetelmä, LC ESI-MS/MS Intern metod, LC ESI-MS/MS In-house method, LC ESI-MS/MS Sisäinen menetelmä, LC ESI-MS/MS Intern metod, LC ESI-MS/MS In-house method, LC ESI-MS/MS

21 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 21(24) Virtsa Urin Urine Mukautuva pätevyysalue Flexibelt kompetensområde Flexible scope of Kudos-, elintarvike- sekä muut biologiset näytteet ja ympäristönäytteet sekä muut kiinteät ja nestemäiset näytteet Vävnader, livsmedel och andra biologiska prov och miljö prov och andra fasta och flytande prov Tissue, food and other biological samples and environmental samples and other solid and liquid samples Parabeenit Paraben Paraben Organometalliyhdisteet Organometallföreningar Organometallic compounds Sisäinen menetelmä, LC ESI-MS/MS Intern metod, LC ESI-MS/MS In-house method, LC ESI-MS/MS Sisäiset matriisikohtaiset menetelmät. Mittaus korkean resoluution massaspektrometrillä (HRMS) Interna matris-specifika metoder konstatering och bestämning med HRMS In-house matrix-specific methods. Detection and quantitation with high resolution mass-spectrometer (HRMS)

22 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 22(24) Elintarvike-, rehu-, kudossekä muut rasvaa tai öljyä sisältävät näytteet, vesi- ja ympäristönäytteet sekä tuhkaja muut kiinteät ja nestemäiset näytteet, seerumi ja plasma Livsmedel, foder, vävnader och andra fett eller olja innehållande prov, vatten, miljö, aska, andra fasta och flytande prov, serum och plasma Food, feed, tissue and other fat or oil containing samples, water, environmental, ash and other solid and liquid samples, serum and plasma Vesimikrobiologia (Vesi ja terveys -yksikkö) Vattenmikrobiologi (Enheten för vatten och hälsa) Water microbiology (Water and Health Unit) Talousvesi Hushållsvatten Household water Talousvesi Hushållsvatten Household water Polyklooratut dioksiinit (PCDD), furaanit (PCDF), dioksiinin kaltaiset polyklooratut bifenyylit, muut bifenyylit (PCB), muut pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt (POP), mikro-pop Polyklorerade dioksiner (PCDD), furaner (PCDF), dioxin-liknande polyklorerade bifenyler, andra bifenyler (PCB), andra permanenta organiska miljögifter (POP), mikro-pop Polychlorinated dibenzo dioxins (PCDD), furans (PCDF), Polychlorinated biphenyls, other biphenyls (PCB), other persistent organic pollutants (POP), micro-pop Heterotrofinen pesäkeluku Heterotrofa microber Heterotrophic plate count Heterotrofinen pesäkeluku, 22 C ja 36 C Heterotrofa microber, 22 C och 36 C Heterotrophic plate count, 22 C and 36 C Sisäiset matriisikohtaiset menetelmät. GC-HRMS, GC- MS/MS (GC-QQQ) määritys Intern metod. GC-HRMS, GC- MS/MS (GC-QQQ) bestämning In-house method. GC-HRMS, GC-MS/MS (GC-QQQ) determination Sisäinen menetelmä, R2Aalusta Intern metod, R2A In-house method, R2A SFS-EN ISO 6222:1999

23 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 23(24) Talousvesi Hushållsvatten Household water Talousvesi Hushållsvatten Household water Talousvesi ja lämmin käyttövesi Hushållsvatten och varmt bruksvatten Household water and hotwater Talousvesi Hushållsvatten Household water Kolimuotoiset bakteerit ja Escherichia coli Koliforma bakterier och Escherichia coli Coliform bacteria and Escherichia coli Suolistoperäiset enterokokit Intestinala enterokocker Intestinal enterococci Legionella Lämpökestoiset kampylobakteerit, toteaminen Termotoleranta kampylobakterier, detektering Thermotolerant campylobacteria, detection SFS 3016:2011 ja sisäinen menetelmä, Chromocult Coliform Agar alusta SFS 3016:2011 och intern metod, Chromocult Coliform Agar SFS 3016:2011 and in-house method, Chromocult Coliform Agar SFS-EN ISO :2000 Sisäinen menetelmä, perustuu ISO 11731:1998 Intern metod, baserad på ISO 11731:1998 In-house method, based on ISO 11731:1998 ISO 17995:2005 Ympäristömikrobiologia (Asuinympäristö ja terveys yksikkö: Ympäristömikrobiologian laboratorio) Miljömikrobiologi (Enheten för boendemiljö och hälsa: Laboratoriet för miljömikrobiologi) Environmental microbiology (Living Environment and Health Unit: Environmental Microbiology Laboratory) Rakennusmateriaalinäyte Byggnad material prov Building material sample Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus sekä homesienilajisto Bestämning av mögel, jäst, bakterier och actinomyceter och mögel arter Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomycetes, and mold species Asumisterveysohje 2003:1 ja Asumisterveysopas 2009 Anvisning om boendehälsa 2003:1 och Guide om boendehälsa Guideline for Healthy Housing, Ministry of Social Affairs and Health, 2003:1 and Handbook for Healthy Housing 2009

24 T077/M20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 24(24) Pintanäyte Planprov Surface sample Sisä- ja ulkoilmanäyte (Andersen-keräin) Inomhus och utomhus luft prov (Andersen samlare) Indoor and outdoor air samples (Andersen impactor) Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus sekä homesienilajisto Bestämning av mögel, jäst, bakterier och actinomyceter och mögel arter Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomycetes, and mold species Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus sekä homesienilajisto Bestämning av mögel, jäst, bakterier och actinomyceter och mögel arter Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomycetes, and mold species Asumisterveysohje 2003:1 ja Asumisterveysopas 2009 Anvisning om boendehälsa 2003:1 och Guide om boendehälsa Guideline for Healthy Housing, Ministry of Social Affairs and Health, 2003:1 and Handbook for Healthy Housing 2009 Asumisterveysohje 2003:1 ja Asumisterveysopas 2009 Anvisning om boendehälsa 2003:1 och Guide om boendehälsa Guideline for Healthy Housing, Ministry of Social Affairs and Health, 2003:1 and Handbook for Healthy Housing 2009

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T077/M25/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(30) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T126/M25/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-RAUMALAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M17/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M15/2014 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.07 / Appendix 1.07 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/M18/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T092/M20/2013 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖLABORATORIO JYVÄSKYLÄ ENVIRONMENTAL LABORATORY T092 (EN ISO/IEC 17025)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/M18/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content

Kuiva-aine/kosteus Dry matter/moisture Tuhka Ash Hiilihydraatit ja energiasisältö Carbohydrate and energy content T042/M18/2012 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PORILAB T042 (EN ISO/IEC 17025) Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY T114/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SCANLAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T114 ScanLab Oy (Tutkijantie

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(12) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(12) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T096/A24/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS VILJAVUUSPALVELU OY EUROFINS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.04 / Bilaga 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/A20/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(10) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T133/M22/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(6) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB, LABORATORIUM

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M27/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T245/M08/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN LIIKELAITOS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T108/A19/2017 Bilaga 1 / Liite 1 / Appendix 1 Sida / Sivu / Page 1(10) ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY T043 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB MEDICAL LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M21/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER 1(10) AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER LABQUALITY OY ULKOISET LAADUNARVIOINTIPALVELUT PT02 (EN ISO/IEC 17043) LABQUALITY LTD. EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SERVICES

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T007/M27/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ALKO OY ALKOHOLINTARKASTUSLABORATORIO (ACL) ALKO INC. ALCOHOL CONTROL LABORATORY (ACL)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T147/M22/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY T106/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SEILAB OY SEILAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T106 SeiLab

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.05 / Bilaga 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Sida / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY T104/A26/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY BOTNIALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Organisaatio Organisation

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD T043 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(11) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY FIMLAB LABORATORIOT OY FIMLAB LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA T212/A14/2015 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M18/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.03 / Bilaga 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Sida / Page 1(17) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T119/M25/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SUOMEN PUNAINEN RISTI, VERIPALVELU FINNISH RED CROSS BLOOD TRANSFUSION SERVICE Tunnus

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T113/M17/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(28) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (NORDLAB), OULUN ALUELABORATORIO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M30/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M31/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T072/M22/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (ISLAB) EASTERN LABORATORY CENTRE

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T142/M23/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(23) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T171 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(22) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VITA-TERVEYSPALVELUT OY, VITA LABORATORIO VITA HEALTH CARE SERVICES LTD, VITA LABORATORY

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/A24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T071 Novalab Oy Lepolantie

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.02 / Bilaga 1.02 / Appendix 1.02 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD T229/M09/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T229 Akukon

Lisätiedot

Mitä virustutkimuksia lastenlääkäri haluaa? Harri Saxén HUS/LKL

Mitä virustutkimuksia lastenlääkäri haluaa? Harri Saxén HUS/LKL Mitä virustutkimuksia lastenlääkäri haluaa? Harri Saxén HUS/LKL Kuumeinen 11 v poika edellisenä iltana (23.10. 2009) alkanut korkea kuume ei nuhaa tai yskää ei matkoja väsynyt ja korkeakuumeinen (39.6C)

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.01 / Bilaga 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Sida / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T047/M32/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY, LABORATORIO ENVIRONMENTAL RESEARCH OF SAVO-KARJALA,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLABORATORION TUTKIMUSMAKSUT 1.6.2013 ALKAEN Hinnastoon on koottu laboratoriossa tehtävien määritysten ja muiden peluiden verottomat ja arvonlisäverolliset hinnat. Laboratoriomme on FINAS pelun akkreditoima testauslaboratorio T190. Akkreditoidut

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(14) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T171 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(21) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VITA-TERVEYSPALVELUT OY, VITA LABORATORIO VITA HEALTH CARE SERVICES LTD, VITA LABORATORY

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T089/M31/2016 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(15) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS SCIENTIFIC FINLAND OY EUROFINS

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY T071/M25/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(18) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY NOVALAB OY Tunnus Nummer Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T089/M33/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(16) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS SCIENTIFIC FINLAND OY EUROFINS

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Vesi- ja elintarvikelaboratori PL 51 (Tehtaankatu 26) 08100 Lohja EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit NMKL 86:1999 Enterobacteriaceae

Lisätiedot

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER

AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER PT02/M02/2013 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU VERTAILUMITTAUSJÄRJESTÄJÄ ACCREDITED PROFICIENCY TESTING PROVIDER LABQUALITY OY ULKOISET LAADUNARVIOINTIPALVELUT PT02 (EN ISO/IEC 17043)

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T014 Liite 1.04 / Bilaga 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Sida / Page 1(13) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY T111/M34/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NAB LABS OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T111 Nab Labs Oy,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T167/M18/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY SÄTEILYTURVAKESKUS YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/A21/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T131/M23/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(19) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AHMA YMPÄRISTÖ OY, LABORATORIOT JA NÄYTTEENOTTO AHMA ENVIRONMENT LTD, LABORATORIES AND

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039 Liite 1.01 / Appendix 1.01 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, RAMBOLL ANALYTICS RAMBOLL FINLAND LTD, RAMBOLL ANALYTICS Tunnus Code

Lisätiedot

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus Alueellinen sairaalahygieniapäivä 22.11.2017 -Epidemiologinen katsaus infektiolääkäri Hanna Viskari 1 2 7-vuotiaan tytön virtsan klebsiella. Anamneesissa ei ole erityistä syytä tällaiseen resistenssiin

Lisätiedot

1.1.2012 Yleisimpiä labroja

1.1.2012 Yleisimpiä labroja 1 1026 S - ALAT Alaniiniaminotransferaasi 5,00 15,00 15,00 11,25 1028 S - Alb Albumiini 5,00 15,00 15,00 11,25 3425 du- Alb-Mi Albumiini, mikroalbuminuria 8,00 35,00 35,00 29,00 1046 S - AFOS Alkalinen

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOTIEDOTE Nro 1 / 2012

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOTIEDOTE Nro 1 / 2012 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOTIEDOTE Nro 1 / 2012 EPIDEMIOLOGINEN KATSAUS 1.1.2011 15.2.2012 YLEISVAARALLISIA JA ILMOITETTAVIA TARTUNTATAUTEJA kuukausittain Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason sairaanhoito 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 3. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 1. Lakisääteinen, kattavan

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT T062/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY PÖYRY FINLAND OY, ENERGIA, MITTAUSPALVELUT PÖYRY FINLAND OY, ENERGY, MEASUREMENT SERVICES

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M32/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(27) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T039/M34/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(30) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND OY EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FINLAND LTD Tunnus

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason sairaanhoito 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 3. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 1. Lakisääteinen, kattavan

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T064/M33/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(26) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY (KVVY), LABORATORIOT Tunnus Code Laboratorio

Lisätiedot