OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND"

Transkriptio

1 OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

2 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö Symbolien merkitykset Yleisiä turvallisuusohjeita Tuotekuvaus Asennus Käyttöönotto ja ylläpito Käyttöönotto Itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Ei itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Mitattujen arvojen resetointi Tarvittavan liikevoiman kasvu DIP kytkimien asettelu Tuntoreunan testaus Tuntoreunan helpotus Automaattinen sulkeutuminen Jos ovessa ei ole tuntoreunaa Käyntiajanrajoitin Huolto Huolto Vianhaku KV1 ja KV2 ohjelmaversiot Led koodit ja niiden merkitykset KV1 3 vaihe koneistoille, vanhat ohjelmat KV1 3 vaihe koneistoille, uudet ohjelmat Ohjauskeskus KV2 1 vaihe koneistoille KV1 ohjausjännitekaavio, vanhat ohjelmat KV1 ohjausjännitekaavio, uudet ohjelmat Ohjauskeskus KV2 ohjausjännitekaavio Tekniset tiedot EY liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kohderyhmä Vain pätevä ja koulutettu sähköasentaja saa kytkeä, ohjelmoida ja huoltaa laitetta. Toimenpiteet suorittavan asentajan täytyy: Tietää yleiset ja erityiset turvallisuusmääräykset Tietää asiaan liittyvät sähköalan määräykset Olla koulutettu käyttämään tarpeellista turvavaatetusta ja laitteistoa Tietää ja ymmärtää sähkön kanssa työskentelyyn liittyvistä vaaroista Turvallisuus ohjeita asennukseen ja kytkentään Ennen sähkötöiden aloittamista laite/laitteet pitää irrottaa syöttölähteestä. Varmista, että syöttöä ei kytketä päälle koko toimenpiteen aikana Paikallisia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa Vedä syöttö ja ohjauskaapelit erillään toisistaan 2. SYMBOLIEN SELITYKSET Henkilövahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Ainevahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Tietoa Erityisiä ohjeita Viittaus muihin tietolähteisiin 2 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

3 4. TUOTEKUVAUS Ohjauskeskukset KV1 ja KV2 ovat OVITOR OY:n perusohjauskeskukset automaattisille oville, porteille ja vastaaville. Ohjauslogiikka on toteutettu ohjelmallisesti. Turvavirtapiirit on kytketty suoraan sarjaan moottorin ohjauksen kanssa siten, ettei mikään turvallisuuteen liittyvä toiminta ole riippuvainen ohjelman tai elektroniikan tilasta. Itseoppivassa ohjausjärjestelmässä ohjausjärjestelmälle opetetaan oven käyttöönottovaiheessa oven liikuttamiseen tarvittava voima. Jos oven normaalissa käytössä voima poikkeaa opetetusta, reagoi ohjaus muuttuneeseen kuormitukseen. Avautuva ovi pysähtyy ja sulkeutuu hetken, sulkeutuva ovi pysähtyy avautuen sen jälkeen uudestaan, jos kuormitus poikkeaa opetetusta. Käyttövoiman mittaus on toteutettu koneistossa olevalla anturilla. Tavanomaiset perusasetukset, kuten automaattisen sulkeutumisen aika ja eräät käyttöönottoon ja toimintatapaan liittyvät valinnat tehdään kortilla olevilla potentiometreillä ja DIP kytkimillä. Rajakytkimet, käsikäyttölaitteen kytkin, moottorin lämpösuoja ja moottori on kytketty valmiiksi koneiston yhteydessä olevaan ohjauskeskukseen. Käyttämättömät rajakytkimet voidaan käyttää haluttuun toimintaan kuten esim. oven asentotietoon tai vastaavaan. Kytkennät näihin lisärajakytkimiin tehdään suoraan eristetyin lattaliittimin (pun. 0,5 1,5 mm2, 4,8 x 0,8 mm), joko avautuviin tai sulkeutuviin koskettimiin. Lisärajakytkimiin kytkettävän jännitteen on oltava pienoisjännite. Koneisto ohjausjärjestelmä toimitetaan joko valmiiksi kytkettynä tai irrallisena yksikkönä. Normaalisti valmiiksi kytketty järjestelmä koostuu kytketyn kaapelin päässä olevasta riviliitinkotelosta ja keskuksen pistotulpalla varustetusta syöttökaapelista. Tarvittava pistorasia on suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Tällöin koneistossa olevaan keskukseen ei tarvitse kytkeä mitään. Riviliitinkotelon kannessa on ohjauspainike. Riviliitinkotelossa on liittimet muiden oheislaitteiden kytkemistä varten. Riviliitinkoteloon voidaan asentaa esim. radio ohjausjärjestelmän vastaanotin. 5. ASENNUS Asenna riviliitinkotelo ja suorita siihen tarvittavat oheislaitteiden kytkennät. Suorita tarvittavat standardien mukaiset tarkistusmittaukset, ellei niitä ole jo tehty valmiiksi kytketyn järjestelmän valmistuksen yhteydessä. Tarkista, että tasapainotetun oven tasapainotus on kunnossa ja että ovi toimii moitteettomasti myös sitä käsin liikutettaessa. Ensiasennuksessa 3 vaihe moottorin pyörimissuunta voi olla väärä ja vaihejärjestys on muutettava. Keskuksen syöttöjohdin varustetaan yleisesti vaiheenvaihtopistokkeella, jolloin vaihejärjestys on helposti muutettavissa ilman kytkentämuutosta oheisen kuvan mukaisesti. Pyörimissuunnan vaihto: 1. Aseta leveä ruuvimeisseli pistokkeen hahloon. 2. Paina alas ja käännä pistokkeen vaihetapit 180. Kuva 1. Asenna käyttökoneisto keskuksineen ohjekirjan ja oven valmistajan ohjeiden mukaisesti. Työnnä ruuvimeisseli oheisen nuolen osoittamaan kohtaan, paina sisään ja käännä 180 Yksivaihemoottorin pyörimissuunnan saa muuttaa vain alan ammattihenkilö vaihtamalla moottorilta tulevat käämijohdot liittimissä U1 ja U2 keskenään. Ennen muutosta varmista yksikön luotettava jännitteettömyys irrottamalla syöttöjohdon tulppa pistorasiasta. Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

4 6. KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 6.1. KÄYTTÖÖNOTTO 1. Käännä kaikki DIP kytkimet OFF asentoon ja käännä potentiometrit vastapäivään ääriasentoonsa. Siirrä ovi käsikäytöllä puoliväliin aukkoa. 2. Kytke jännitteet keskukseen. 3. Ohjaa kortilla olevalla painikkeella ovea pakkoohjatusti aukisuuntaan. Jos ovi sulkeutuu, vaihda moottorin pyörimissuunta. Avaa ovi täysin auki ja tarkista aukirajan säätö (vihreä nokka), säädä tarvittaessa. Ohjaa ovea kiinnisuuntaan ja uudelleen aukisuuntaan ja varmista aukirajan oikea säätö. 4. Ohjaa ovea pakko ohjatusti kiinnisuuntaan ja pysäytä ovi mm ennen kiinniasentoa. Säädä kiinniraja (valkea nokka) kytkeytymään tälle kohdalle. Säätö on oikein, kun kiinniraja toimii juuri ennen kuin tuntoreuna osuu lattiaan. Normaalitoiminnassa (DIP kytkin 5 ON asennossa) kiinnirajan toimittua ovi kuitenkin liikkuu kiinnisuuntaan odottaen pulssia tuntoreunalta, joka pysäyttää oven. Jos pulssia ei tule 300 ms aikana, pysäyttää ohjaus oven, ilmoittaa tuntoreunan vikaantumisen ja muuttaa oven pakkoohjatuksi kiinnisuuntaan. 5. Käännä DIP kytkimet 1,2 ja 5 ON asentoon. 6. Rajojen säädön ja toiminnan tarkastuksen jälkeen suoritetaan liikevoiman mittaukset ja asetus. 6.2 ITSEOPPIVALLE OHJAUSJÄRJESTELMÄLLE Kohdat 1 6 kuten yllä 7. Tarkista, että DIP kytkin no. 3 on käännetty ONasentoon, joka aktivoi mittaustoiminnon. 8. Sulje ovi kiinnipainikkeella. Ohjaus tapahtuu pakkotoimisesti, koska voimakäyrästöä ei ole järjestelmän muistissa. Avaa ja sulje ovi pakkotoimisesti painikkeilla täydellisesti kaksi kertaa. Ovea ei saa pysäyttää ääriasentojen väliin. Varmista, ettei kukaan katkaise mahdollisen suojavalokennon sädettä ajon aikana. Tämän jälkeen voimakäyrät on automaattisesti tallennettu järjestelmän muistiin EI ITSEOPPIVALLE OHJAUSJÄRJESTELMÄLLE Kohdat 1 6 kuten yllä 7. Avaa ovi täysin. 8. Aja ovea KIINNI suuntaan kääntäen samalla potentiometriä P1 (Kuva 3) vastapäivään kunnes ovi vaihtaa kulkusuuntaa. 9. Toista kohta 8 kunnes ovi sulkeutuu täysin ilman kulkusuunnan vaihtoa. 10. Käännä DIP kytkin 3 ON asentoon MITATTUJEN ARVOJEN RESETOINTI Itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Mitatut arvot voidaan resetoida. Resetointi tapahtuu painamalla pakkotoimisesti koko ajan kiinnipainiketta oven sulkeutuessa ja kun ovi on saavuttanut kiinniasennon jatketaan painamista vielä 10 s. Resetointi voidaan suorittaa myös kääntämällä DIP kytkin no. 3 OFF asentoon. Resetoinnin jälkeen liikevoiman mittaukset on suoritettava uudelleen edellä olevan mukaisesti TARVITTAVAN LIIKEVOIMAN KASVU Itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Ajan myötä tapahtuvan oven kulumisen, tasapainotuksen muuttumisen ja vastaavan aiheuttama tarvittavan liikevoiman kasvu. Ohjausjärjestelmä mittaa ja päivittää koko ajan oven liikuttamiseen tarvittavaa voimaa. Normaalioloissa voiman tarve kasvaa mm. oven kulumisen ja tasapainotuksen muuttumisen myötä. Kun tarvittava voima on kasvanut niin paljon, että pyörimisnopeus on muuttunut 6% alkuperäisestä mitatusta arvosta, muuttuu ohjaus automaattisesti pakko ohjatuksi ja ohjauskeskuksessa vilkkuu SPEED/RUNT led (huoltopyyntö kts. Taulukko 3, sivu 7). Tällöin voimakäyriä ei saa ajaa uudestaan vaan OVELLE ON SUORITETTAVA HUOLTO. Oven huollon ja tarkastuksen jälkeen suoritetaan liikevoiman mittaukset edellä olevan mukaisesti. Huoltopyyntö voidaan tarkistaa kytkemällä hetkeksi ohjaukselta syöttöjännitteet pois. Jos ovi tarvitsee huoltoa, syttyy SPEED/RUNT led uudelleen ensimmäisestä aukikiinni ohjauksesta. 4 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

5 6.6. DIP KYTKIMIEN ASETTELU Kuva 2 Kytkin Nr Toiminto 1 Avaa impulssista (ON)/pakko ohjattu (OFF) 2 Sulkee impulssista (ON)/pakko ohjattu (OFF) 3 Voiman tunnistus ei käytössä (OFF) 4 1 painikeohjaus (avaa suljetun oven, sulkee avoimen oven tai vaihtaa sulkeutuvan oven suunnan)(on) 5 Kiinniraja asetetaan n. 50 mm lattiasta, ovi jatkaa yli rajan ja pysähtyy kun tuntoreunalta on tullut pulssi. Jos ei pulssia tule tuntoreunalta, sulkee ohjaus ovea kiinteästi asetetun ajan 6 Sähköinen tuntoreuna 6.8. TUNTOREUNAN HELPOTUS (TAKANYKY) Järjestelmille, joissa tuntoreunan helpotus mahdollisuus (kts. Taulukko 2 sivu 7) Jos käytössä on sähköinen tai optinen tuntoreuna ja sille halutaan käyttää edellä mainittua tuntoreunan testausta, on tuntoreuna ajettava riittävän tiukasti vasten lattiaa pulssin saamiseksi. Tämän tyyppistä tuntoreunaa ei kuitenkaan saa jättää puristuneeseen tilaan sen vikaantumisen estämiseksi. KV1 ohjauksessa voidaan tuntoreuna vapauttaa puristuksesta ns. takanykyllä. Oven saavutettua kiinniasennon, avautuu ovi potentiometrillä P1 (kuva 3) määritetyn lyhyen ajan. Jos helpotusta ei haluta käyttää, on potentiometri käännettävä vastapäivään ääriasentoonsa. Järjestelmissä, joissa tuntoreunan helpotus kytketään päälle DIP kytkimellä SW1, ovi avautuu vakioksi määritetyn lyhyen ajan. Potentiometrin säätö varovaisesti!!! 6.9. AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN Taulukko TUNTOREUNAN TESTAUS Liikkuvien ovien tärkein suojalaite on oven törmäävässä reunassa oleva tuntoreuna. Pneumaattinen tuntoreuna on yleisimmin käytetty. KV1 ohjaus testaa tuntoreunan toiminnan joka kertaa oven sulkeutuessa tiiviisti lattiaa, karmia tai vastaavaa estettä vasten. Testaustoiminnan edellytys on, että DIP kytkin no. 5 on ON asennossa. Jos tuntoreunalta ei tule pulssia, muuttuu ovi pakko ohjatuksi kiinnisuuntaan ja keltainen FAIL led alkaa vilkkua. Kuittaus pois tästä tilasta tapahtuu vain kytkemällä syöttöjännitteet hetkeksi pois, tarkista tuntoreunan toiminta. Jos tilanne uusiutuu kuittauksen jälkeen, on selvitettävä syy tuntoreunan toimimattomuuteen. Kuva 3 Ovelle voidaan määrittää automaattinen sulkeutuminen. Aukioloajan aika asetellaan potentiometrillä P2 (auto close), aika alue on lineaarinen s. Jos automaattista sulkeutumista ei käytetä, poisto tapahtuu kääntämällä potentiometri vastapäivään ääriasentoonsa. Automaattinen sulkeutuminen voidaan poistaa myös väliaikaisesti esim. jos halutaan pitää ovea auki kesäaikana. Tämä tapahtuu painamalla oven aukiasennossa SEIS painiketta yli 5s. Tämän jälkeen ovi on suljettava kiinnipainikkeella ja seuraavan kerran automaattisen sulkeutuminen tapahtuu normaalisti. Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

6 6. KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO JOS OVESSA EI OLE TUNTOREUNAA Eräissä hitaasti liikkuvissa ovissa, joissa törmäävässä reunassa on riittävän joustava tiiviste, ei välttämättä tuntoreunaa tarvita. Puristusvoimavaatimukset täyttyvät pelkästään voimantunnistuksen ja riittävän joustavan tiivisteen ansiosta. Tällöin DIP kytkin 5 jätetään OFF asentoon ja rajojen säädössä käyttöönotto tapahtuu seuraavasti: 1. Käännä kaikki DIP kytkimet OFF asentoon ja käännä potentiometrit vastapäivään ääriasentoonsa. 2. Siirrä ovi käsikäytöllä puoliväliin aukkoa. 3. Kytke jännitteet keskukseen. 4. Ohjaa kortilla olevalla painikkeella ovea pakkoohjatusti aukisuuntaan. Jos ovi sulkeutuu, vaihda moottorin pyörimissuunta. Avaa ovi täysin auki ja tarkista aukirajan säätö (vihreä nokka), säädä tarvittaessa. Ohjaa ovea kiinnisuuntaan ja uudelleen aukisuuntaan ja varmista aukirajan oikea säätö. 5. Ohjaa ovea pakko ohjatusti kiinnisuuntaan ja pysäytä ovi n. 20 mm ennen kiinniasentoa. Säädä kiinniraja (valkea nokka) kytkeytymään 20 mm kohdalla. Tuntoreunattomassa normaalitoiminnassa (DIP kytkin 5 OFF asennossa) kiinniraja pysäyttää oven heti kytkeytyessään. Ohjaa ovea aukisuuntaan ja uudelleen kiinnisuuntaan ja tarkista oven oikea pysähtyminen, tarvittaessa säädä raja uudelleen siten, että ovi sulkeutuu tiiviisti. 6. Käännä DIP kytkimet 1,2 ja 3 ON asentoon, varmista, että DIP kytkin 5 jää OFF asentoon. Rajojen säädön ja toiminnan tarkastuksen jälkeen suoritetaan edellä kuvatun mukaisesti liikevoiman mittaukset KÄYNTIAJANRAJOITIN Ohjausjärjestelmässä on käyntiajanrajoitin. Käyntiajalle ei ole asetusta vaan järjestelmä asettaa sen itse liikevoimien mittauksen yhteydessä. Jos rajat tai muut suojalaitteet eivät ole häiriötilanteessa pysäyttäneet ovea, niin käyntiajanrajoitin pysäyttää koneiston. SPEED/RUNT led vilkkuu ilmoittaen viasta. Selvitä häiriön syy ennen uutta käynnistystä. Uusi ohjaus käynnistää koneiston uudelleen. 7. HUOLTO 7.1. HUOLTO Itse ohjauskeskus komponentteineen on sähkömekaaninen ja elektroninen laite ja se ei normaalisti kaipaa huoltoa. Laitteen tiivis kotelo estää lian ja pölyn tunkeutumisen itse keskukseen. Tärisevissä olosuhteissa saattaa olla tarpeellista tarkistaa johtimien liitosten kireys riviliittimissä esim. oven huollon yhteydessä. Oheislaitteina käytettävien valokennojen linssit ja mahdolliset peilit on puhdistettava olosuhteista riippuen säännöllisesti oven häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi VIANHAKU Tarkista, että tässä ohjeessa kuvatut asetukset on tehty kyseisen oven tyypin ja toimintatavan mukaisesti ja että lisälaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti juuri niille varattuihin liittimiin. Tarkista, että piirikortilla palaa vihreä POWER led osoittaen 24 Vdc ohjausjännitteen olevan kunnossa. Tarkista, ettei toimintahäiriö johdu tässä ohjekirjassa aikaisemmin selvitetyistä vikatilanteista. Käytä vianhaussa apuna tässä ohjekirjassa olevaa piirikortin turvapiirikaaviota ja tapauskohtaisesti johdotuskaaviota. 6 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

7 8. KV1 JA KV2 OHJELMAVERSIOT Vanha ohjelma Uusi ohjelma Verkkojännite Ominaisuuksia KV1 S07 3 (S4341) KV1 A419 3 (S4342) KV1 A417 3 (S4343) KV1 S08 2 (S4344) KV2 4G02 (S4345) KV1 4G27 2 (S4346) KV1 A409 2 (S4347) KV1 4G31 2 (S4348) KV1 4G33 2 (S4349) KV1 S430 (S43411) KV1 A420 1 (S43421) KV1 A421 (S43431) KV1 S431 (S43441) KV (S43451) KV1 G440 (S43461) KV1 G442 (S43481) 230/400 V/ 50 Hz /1500 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä. Dipkytkimellä SW1 mahdollista poistaa takanyky. Elektroninen laskuri ja led koodit. 400 V/ 50 Hz / 1500 rpm Itseoppiva. Herkkyys auki 5%, kiinni 3%, kuluminen 6%. Takanykyn asetus potentiometrillä P1. Elektroninen laskuri ja led koodit. 400 V / 50 Hz / 1000 rpm Itseoppiva. Herkkyys auki 5%, kiinni 3%, kuluminen 6%. Takanykyn asetus potentiometrillä P1 400 V / 50 Hz / 1000 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä. Dipkytkimellä SW1 mahdollista poistaa takanyky. 115 V / 60 Hz / 1800 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä 230 V / 50 Hz / 1500 rpm 400 V / 50 Hz / 1500 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä. Elektroninen laskuri ja led koodit. 400 V / 50 Hz / 1500 rpm Itseoppiva ohjelma, jossa potentiometri P1 ei ole käytössä. 208 (230) V / 60 Hz / 1800 rpm 480 V / 60 Hz / 1800 rpm (muuntajan vaihto) 208 (230) V / 60 Hz / 3600 rpm 480 V / 60 Hz / 3600 rpm (muuntajan vaihto) Potentiometrillä P1 säädetään herkkyyttä. Elektroninen laskuri ja led koodit. Potentiometrillä P1 säädetään herkkyyttä. Elektroninen laskuri ja led koodit. Taulukko 2 9. LED VALOKOODIT JA NIIDEN MERKITYKSET KOODI Power LED (vihreä) Stop LED (punainen) Safety Fail LED (keltainen) JATKUVA VALO Virta päällä Stop tai hätä seis aktivoitu Tuntoreuna tai valokenno aktiivinen, kun KIIN NI painike on painettu ja ovi ei ole sulkeutunut Speed/Runt. LED (keltainen) Voimantunnistusta ja oppivaa käyntiaikaa ei opetettu 1 välähdys Ei käytössä Ei käytössä Tuntoreuna virhe Oppiva käyntiaika opetettu, voimantunnista ei 2 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Voimantunnistus pysäyttänyt oven 3 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä EEPROM virhe prosessorissa Ovi pysäytetty käyntiajan johdosta 4 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Huoltopyyntö ovelle (kulumisen aiheuttama pyörimisnopeuden muutos) 5 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Pulssianturivirhe. Pulsseja puuttuu Taulukko 3 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

8 10. OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE, VANHAT OHJELMAT (TAULUKKO 2) Potentiometri P1 Kts. Taulukko 2 s.7 LED -valojen merkitykset Kts. taulukko 3 s. 7 Automaattisulku: sekuntia, jos ei käytössä käännä vastapäivään ääriasentoon DIP-kytkimet SW6 -sähköinen tuntoreuna 8k2 SW5 -kiinnirajan asetus/tuntoreunan testaus SW4-1-painikeohjaus SW3 -voiman tunnistuksen aktivointi SW2 -impulssisulku SW1 -impulssiavaus Syöttöjännitteen valinta Ohjauslaitteiden liittimet: Pulssianturi 24 VDC ulostulo Sähköinen tuntoreuna Varmistusvalokenno (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Pneumaattinen tuntoreuna (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Auki/impulssiohjauspainike Kiinni-painike Seis-painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Testauspainikkeet: käytetään rajojen säädössä Syötön riviliitin: Kytke 3-vaihe AC syöttö näihin liittimiin (toimii myös ilman 0-johtoa). 1-vaihe syöttö L->L1 ja N->L2 Maadoitusliittimet: Kytke PE-johtimet näihin liittimiin HUOM! HUOM! Prosessorin asennuksessa käytä oikean suunnan määrittämiseksi nuolen osoittamia merkkejä, ÄLÄ prosessorin päällä olevaa tarraa VARMISTA VARMISTA, AINA OIKEA ETTÄ VERKON JA KÄYTTÖJÄNNITE! KONEISTON JÄNNITTEET VAS TAAVAT KESKUKSESTA VALIT TUA JÄNNITETTÄ! Vanhat kortit: S4335, S4336, S Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

9 11. OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE, UUDET OHJELMAT (TAULUKKO 2) Potentiometri P1 Kts. Taulukko 1 s.3 LED -valojen merkitykset Kts. taulukko 3 s. 9 Automaattisulku: sekuntia, jos ei käytössä käännä vastapäivään ääriasentoon Ohjauslaitteiden liittimet: Seis-painike Oikosulje, jos ei käytössä Optinen tuntoreuna Pulssianturi DIP-kytkimet SW6 -sähköinen tuntoreuna 8k2 SW5 -kiinnirajan asetus/tuntoreunan testaus SW4-1-painikeohjaus SW3 -voiman tunnistuksen aktivointi SW2 -impulssisulku SW1 -impulssiavaus Syöttöjännitteen valinta 24 VDC ulostulo Sähköinen tuntoreuna Varmistusvalokenno (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Pneumaattinen tuntoreuna (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Auki/impulssiohjauspainike Kiinni-painike Seis-painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Testauspainikkeet: käytetään rajojen säädössä Syötön riviliitin: Kytke 3-vaihe AC syöttö näihin liittimiin (toimii myös ilman 0-johtoa). 1-vaihe syöttö L->L1 ja N->L2 Maadoitusliittimet: Kytke PE-johtimet näihin liittimiin HUOM! Prosessorin asennuksessa käytä oikean suunnan määrittämiseksi nuolen osoittamia merkkejä, ÄLÄ prosessorin päällä olevaa tarraa HUOM! HUOM! VARMISTA, ETTÄ VERKON JA VARMISTA KONEISTON JÄNNITTEET AINA OIKEA VASTAAVAT KESKUKSESTA KÄYTTÖJÄNNITE! VALITTUA JÄNNITETTÄ! Uudet kortit: S43351, S43361, S43371 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

10 12. OHJAUSKESKUS KV2 EPÄSYMMETRISESTI KÄÄMITYLLÄ 1 VAIHE MOOTTORILLA VARUSTETUILLE KONEISTOILLE Potentiometri P1 Kts. Taulukko 2 s.7 LED -valojen merkitykset Kts. taulukko 3 s. 7 Automaattisulku: sekuntia, jos ei käytössä käännä vastapäivään ääriasentoon Ohjauslaitteiden liittimet: Seis painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Optinen tuntoreuna Pulssianturi DIP-kytkimet SW6 -sähköinen tuntoreuna 8k2 SW5 -kiinnirajan asetus/tuntoreunan testaus SW4-1-painikeohjaus SW3 -voiman tunnistuksen aktivointi SW2 -impulssisulku SW1 -impulssiavaus 24 VDC ulostulo Sähköinen tuntoreuna Varmistusvalokenno (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Pneumaattinen tuntoreuna (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Auki/impulssiohjauspainike Kiinni-painike Seis-painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Syöttöjännitteen valinta Syötön riviliitin: Kytke 1-vaihe AC syöttö näihin liittimiin Testauspainikkeet: käytetään rajojen säädössä HUOM! HUOM! Maadoitusliittimet: Kytke PE-johtimet näihin liittimiin HUOM! Prosessorin asennuksessa käytä oikean suunnan määrittämiseksi nuolen osoittamia merkkejä, ÄLÄ prosessorin päällä olevaa tarraa VARMISTA VARMISTA, ETTÄ VERKON JA AINA OIKEA KONEISTON JÄNNITTEET VAS TAAVAT KÄYTTÖJÄNNITE! KESKUKSESTA VALIT TUA JÄNNITETTÄ! 10 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

11 13. OHJAUSKESKUS KV1 OHJAUSJÄNNITEKAAVIO, VANHAT OHJELMAT (TAULUKKO 2) PIIR. NO E Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

12 14. OHJAUSKESKUS KV1 OHJAUSJÄNNITEKAAVIO, UUDET OHJELMAT (TAULUKKO 2) PIIR. NO. 415V 1F 12 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

13 15. OHJAUSKESKUS KV2 OHJAUSJÄNNITEKAAVIO PIIR. NO. 483V 1 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

14 16. TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi EN :2005 Virtalaji AC 50/60 Hz Napaluku KV1: 3/PE KV2: 1/N+PE Nimellisjännite Ue KV1: 3x208;230;400;480 V +6%... 10% normaali sovellus KV2: 1x115;230 V +6%... 10% normaali sovellus Nimelliseristysjännite Ui 500 V Ohjausjännite 24 VDC Nimellisvirta In 6 A Etusulake KV1: 3x10 A (normaali tai nopea) KV2: 1x10 A Muuntajan ylikuormitussuoja Polyfuse Oikosulun kestävyys Icw <10 ka Kotelointiluokka IP54 normaali sovellus Iskulujuus EN IK 08 (+35 C 25 C) Suojaus sähköiskulta, keskus Suojausluokka II normaali sovellus EMC käyttöympäristö A ja B Jakelujärjestelmä TN (TN S) normaali sovellus 14 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

15 17. EY LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi:ohjauskeskus KV1 ja KV2 Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/108/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN A1, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN A1, EN A1+A2, EN 60529, EN , EN , EN , EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN SFS Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS EN ISO 9001:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 207 106 600 Fax. +358 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita...2

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RCL03 JA 04 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Antenni Antenni CH1 CH2 Kuva 1. RCL03 Impulssi ON/OFF Pakko-ohjaus Kuva 2. RCL04 Painike

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 ASENNUSOHJE Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus RCD-2030 vikavirtasuojattu lattiatermostaatti on tyylikäs ja saneerauskohteissa myös erittäin kustannustehokas

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_30_52_MT_A5_ver7_2 1. Yleistä Moottori on ns. monitoimimoottori, jolloin samassa moottorissa on useita toimintatapoja. Sopivat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 Maahantuoja Suomen Allaslaite Oy Tourukatu 24 40100 JYVÄSKYLÄ Tel 020 720 9292, Fax 020 720 9293 sal@suomenallaslaite.fi www.suomenallaslaite.fi 2 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 YLEISTÄ Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 1S5-01 savunpoistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite LRQ24A-SR Jännitesäätöinen toimilaite 2- ja 3 -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 4 Nm Nimellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: jännitesäätöinen DC 0-10 V oiminta-alue: DC 2-10 V

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Liukuportin automatiikka

Liukuportin automatiikka Versio 6.02 Liukuportin automatiikka Käyttäjän käsikirja, Versio 6.02 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M Valmistus: WWW.PURAIT.FI Sisältö: 2 OHJAUSKESKUS

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Ohjeita kuvun ongelmatilanteisiin

Ohjeita kuvun ongelmatilanteisiin Ohjeita kuvun ongelmatilanteisiin Ennen jokaista käyttökertaa, tähtitornia käyttävän tulee tarkistaa, että 1. luukun avausvaijerit ovat ehjiä ja ne kulkevat oikein rissa- ja taittopyörien yli. Jos havaitset

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN-00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358-207 106 600 Fax. +358-207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCEA

Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin BCEA Ohje BASIC Pyörivä lämmönvaihdin 1. Yleistä Lämmönvaihdin on pyörivä lämmönvaihdin, jonka lämpötilaja kosteushyötysuhde on korkea. Sen hyötysuhde on jopa 82% tulo- ja poistoilmavirtojen ollessa yhtä suuret.

Lisätiedot

PALOSULKULAITE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

PALOSULKULAITE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND PALOSULKULAITE FI ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Fibox AL Digi Piharasia asennus- ja käyttöohjeet

Fibox AL Digi Piharasia asennus- ja käyttöohjeet Fibox AL Digi Piharasia asennus- ja käyttöohjeet HUOM! Ennen kuin asennus aloitetaan, on tämä asennus- ja käyttöohje luettava huolellisesti. Asennuksen ja käytön on muilta osin noudatettava paikallisia

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Pikarullaovi Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Pikarullaovi Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Pikarullaovi Albany RR200 Albany RR200 -pikarullaovi on kekseliäillä sivujohteilla varustettu ovi yleiskäyttöön sisätiloissa. PVC-kangas vetoketjujärjestelmällä

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot