OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND"

Transkriptio

1 OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

2 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö Symbolien merkitykset Yleisiä turvallisuusohjeita Tuotekuvaus Asennus Käyttöönotto ja ylläpito Käyttöönotto Itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Ei itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Mitattujen arvojen resetointi Tarvittavan liikevoiman kasvu DIP kytkimien asettelu Tuntoreunan testaus Tuntoreunan helpotus Automaattinen sulkeutuminen Jos ovessa ei ole tuntoreunaa Käyntiajanrajoitin Huolto Huolto Vianhaku KV1 ja KV2 ohjelmaversiot Led koodit ja niiden merkitykset KV1 3 vaihe koneistoille, vanhat ohjelmat KV1 3 vaihe koneistoille, uudet ohjelmat Ohjauskeskus KV2 1 vaihe koneistoille KV1 ohjausjännitekaavio, vanhat ohjelmat KV1 ohjausjännitekaavio, uudet ohjelmat Ohjauskeskus KV2 ohjausjännitekaavio Tekniset tiedot EY liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kohderyhmä Vain pätevä ja koulutettu sähköasentaja saa kytkeä, ohjelmoida ja huoltaa laitetta. Toimenpiteet suorittavan asentajan täytyy: Tietää yleiset ja erityiset turvallisuusmääräykset Tietää asiaan liittyvät sähköalan määräykset Olla koulutettu käyttämään tarpeellista turvavaatetusta ja laitteistoa Tietää ja ymmärtää sähkön kanssa työskentelyyn liittyvistä vaaroista Turvallisuus ohjeita asennukseen ja kytkentään Ennen sähkötöiden aloittamista laite/laitteet pitää irrottaa syöttölähteestä. Varmista, että syöttöä ei kytketä päälle koko toimenpiteen aikana Paikallisia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa Vedä syöttö ja ohjauskaapelit erillään toisistaan 2. SYMBOLIEN SELITYKSET Henkilövahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Ainevahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Tietoa Erityisiä ohjeita Viittaus muihin tietolähteisiin 2 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

3 4. TUOTEKUVAUS Ohjauskeskukset KV1 ja KV2 ovat OVITOR OY:n perusohjauskeskukset automaattisille oville, porteille ja vastaaville. Ohjauslogiikka on toteutettu ohjelmallisesti. Turvavirtapiirit on kytketty suoraan sarjaan moottorin ohjauksen kanssa siten, ettei mikään turvallisuuteen liittyvä toiminta ole riippuvainen ohjelman tai elektroniikan tilasta. Itseoppivassa ohjausjärjestelmässä ohjausjärjestelmälle opetetaan oven käyttöönottovaiheessa oven liikuttamiseen tarvittava voima. Jos oven normaalissa käytössä voima poikkeaa opetetusta, reagoi ohjaus muuttuneeseen kuormitukseen. Avautuva ovi pysähtyy ja sulkeutuu hetken, sulkeutuva ovi pysähtyy avautuen sen jälkeen uudestaan, jos kuormitus poikkeaa opetetusta. Käyttövoiman mittaus on toteutettu koneistossa olevalla anturilla. Tavanomaiset perusasetukset, kuten automaattisen sulkeutumisen aika ja eräät käyttöönottoon ja toimintatapaan liittyvät valinnat tehdään kortilla olevilla potentiometreillä ja DIP kytkimillä. Rajakytkimet, käsikäyttölaitteen kytkin, moottorin lämpösuoja ja moottori on kytketty valmiiksi koneiston yhteydessä olevaan ohjauskeskukseen. Käyttämättömät rajakytkimet voidaan käyttää haluttuun toimintaan kuten esim. oven asentotietoon tai vastaavaan. Kytkennät näihin lisärajakytkimiin tehdään suoraan eristetyin lattaliittimin (pun. 0,5 1,5 mm2, 4,8 x 0,8 mm), joko avautuviin tai sulkeutuviin koskettimiin. Lisärajakytkimiin kytkettävän jännitteen on oltava pienoisjännite. Koneisto ohjausjärjestelmä toimitetaan joko valmiiksi kytkettynä tai irrallisena yksikkönä. Normaalisti valmiiksi kytketty järjestelmä koostuu kytketyn kaapelin päässä olevasta riviliitinkotelosta ja keskuksen pistotulpalla varustetusta syöttökaapelista. Tarvittava pistorasia on suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Tällöin koneistossa olevaan keskukseen ei tarvitse kytkeä mitään. Riviliitinkotelon kannessa on ohjauspainike. Riviliitinkotelossa on liittimet muiden oheislaitteiden kytkemistä varten. Riviliitinkoteloon voidaan asentaa esim. radio ohjausjärjestelmän vastaanotin. 5. ASENNUS Asenna riviliitinkotelo ja suorita siihen tarvittavat oheislaitteiden kytkennät. Suorita tarvittavat standardien mukaiset tarkistusmittaukset, ellei niitä ole jo tehty valmiiksi kytketyn järjestelmän valmistuksen yhteydessä. Tarkista, että tasapainotetun oven tasapainotus on kunnossa ja että ovi toimii moitteettomasti myös sitä käsin liikutettaessa. Ensiasennuksessa 3 vaihe moottorin pyörimissuunta voi olla väärä ja vaihejärjestys on muutettava. Keskuksen syöttöjohdin varustetaan yleisesti vaiheenvaihtopistokkeella, jolloin vaihejärjestys on helposti muutettavissa ilman kytkentämuutosta oheisen kuvan mukaisesti. Pyörimissuunnan vaihto: 1. Aseta leveä ruuvimeisseli pistokkeen hahloon. 2. Paina alas ja käännä pistokkeen vaihetapit 180. Kuva 1. Asenna käyttökoneisto keskuksineen ohjekirjan ja oven valmistajan ohjeiden mukaisesti. Työnnä ruuvimeisseli oheisen nuolen osoittamaan kohtaan, paina sisään ja käännä 180 Yksivaihemoottorin pyörimissuunnan saa muuttaa vain alan ammattihenkilö vaihtamalla moottorilta tulevat käämijohdot liittimissä U1 ja U2 keskenään. Ennen muutosta varmista yksikön luotettava jännitteettömyys irrottamalla syöttöjohdon tulppa pistorasiasta. Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

4 6. KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 6.1. KÄYTTÖÖNOTTO 1. Käännä kaikki DIP kytkimet OFF asentoon ja käännä potentiometrit vastapäivään ääriasentoonsa. Siirrä ovi käsikäytöllä puoliväliin aukkoa. 2. Kytke jännitteet keskukseen. 3. Ohjaa kortilla olevalla painikkeella ovea pakkoohjatusti aukisuuntaan. Jos ovi sulkeutuu, vaihda moottorin pyörimissuunta. Avaa ovi täysin auki ja tarkista aukirajan säätö (vihreä nokka), säädä tarvittaessa. Ohjaa ovea kiinnisuuntaan ja uudelleen aukisuuntaan ja varmista aukirajan oikea säätö. 4. Ohjaa ovea pakko ohjatusti kiinnisuuntaan ja pysäytä ovi mm ennen kiinniasentoa. Säädä kiinniraja (valkea nokka) kytkeytymään tälle kohdalle. Säätö on oikein, kun kiinniraja toimii juuri ennen kuin tuntoreuna osuu lattiaan. Normaalitoiminnassa (DIP kytkin 5 ON asennossa) kiinnirajan toimittua ovi kuitenkin liikkuu kiinnisuuntaan odottaen pulssia tuntoreunalta, joka pysäyttää oven. Jos pulssia ei tule 300 ms aikana, pysäyttää ohjaus oven, ilmoittaa tuntoreunan vikaantumisen ja muuttaa oven pakkoohjatuksi kiinnisuuntaan. 5. Käännä DIP kytkimet 1,2 ja 5 ON asentoon. 6. Rajojen säädön ja toiminnan tarkastuksen jälkeen suoritetaan liikevoiman mittaukset ja asetus. 6.2 ITSEOPPIVALLE OHJAUSJÄRJESTELMÄLLE Kohdat 1 6 kuten yllä 7. Tarkista, että DIP kytkin no. 3 on käännetty ONasentoon, joka aktivoi mittaustoiminnon. 8. Sulje ovi kiinnipainikkeella. Ohjaus tapahtuu pakkotoimisesti, koska voimakäyrästöä ei ole järjestelmän muistissa. Avaa ja sulje ovi pakkotoimisesti painikkeilla täydellisesti kaksi kertaa. Ovea ei saa pysäyttää ääriasentojen väliin. Varmista, ettei kukaan katkaise mahdollisen suojavalokennon sädettä ajon aikana. Tämän jälkeen voimakäyrät on automaattisesti tallennettu järjestelmän muistiin EI ITSEOPPIVALLE OHJAUSJÄRJESTELMÄLLE Kohdat 1 6 kuten yllä 7. Avaa ovi täysin. 8. Aja ovea KIINNI suuntaan kääntäen samalla potentiometriä P1 (Kuva 3) vastapäivään kunnes ovi vaihtaa kulkusuuntaa. 9. Toista kohta 8 kunnes ovi sulkeutuu täysin ilman kulkusuunnan vaihtoa. 10. Käännä DIP kytkin 3 ON asentoon MITATTUJEN ARVOJEN RESETOINTI Itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Mitatut arvot voidaan resetoida. Resetointi tapahtuu painamalla pakkotoimisesti koko ajan kiinnipainiketta oven sulkeutuessa ja kun ovi on saavuttanut kiinniasennon jatketaan painamista vielä 10 s. Resetointi voidaan suorittaa myös kääntämällä DIP kytkin no. 3 OFF asentoon. Resetoinnin jälkeen liikevoiman mittaukset on suoritettava uudelleen edellä olevan mukaisesti TARVITTAVAN LIIKEVOIMAN KASVU Itseoppivalle ohjausjärjestelmälle Ajan myötä tapahtuvan oven kulumisen, tasapainotuksen muuttumisen ja vastaavan aiheuttama tarvittavan liikevoiman kasvu. Ohjausjärjestelmä mittaa ja päivittää koko ajan oven liikuttamiseen tarvittavaa voimaa. Normaalioloissa voiman tarve kasvaa mm. oven kulumisen ja tasapainotuksen muuttumisen myötä. Kun tarvittava voima on kasvanut niin paljon, että pyörimisnopeus on muuttunut 6% alkuperäisestä mitatusta arvosta, muuttuu ohjaus automaattisesti pakko ohjatuksi ja ohjauskeskuksessa vilkkuu SPEED/RUNT led (huoltopyyntö kts. Taulukko 3, sivu 7). Tällöin voimakäyriä ei saa ajaa uudestaan vaan OVELLE ON SUORITETTAVA HUOLTO. Oven huollon ja tarkastuksen jälkeen suoritetaan liikevoiman mittaukset edellä olevan mukaisesti. Huoltopyyntö voidaan tarkistaa kytkemällä hetkeksi ohjaukselta syöttöjännitteet pois. Jos ovi tarvitsee huoltoa, syttyy SPEED/RUNT led uudelleen ensimmäisestä aukikiinni ohjauksesta. 4 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

5 6.6. DIP KYTKIMIEN ASETTELU Kuva 2 Kytkin Nr Toiminto 1 Avaa impulssista (ON)/pakko ohjattu (OFF) 2 Sulkee impulssista (ON)/pakko ohjattu (OFF) 3 Voiman tunnistus ei käytössä (OFF) 4 1 painikeohjaus (avaa suljetun oven, sulkee avoimen oven tai vaihtaa sulkeutuvan oven suunnan)(on) 5 Kiinniraja asetetaan n. 50 mm lattiasta, ovi jatkaa yli rajan ja pysähtyy kun tuntoreunalta on tullut pulssi. Jos ei pulssia tule tuntoreunalta, sulkee ohjaus ovea kiinteästi asetetun ajan 6 Sähköinen tuntoreuna 6.8. TUNTOREUNAN HELPOTUS (TAKANYKY) Järjestelmille, joissa tuntoreunan helpotus mahdollisuus (kts. Taulukko 2 sivu 7) Jos käytössä on sähköinen tai optinen tuntoreuna ja sille halutaan käyttää edellä mainittua tuntoreunan testausta, on tuntoreuna ajettava riittävän tiukasti vasten lattiaa pulssin saamiseksi. Tämän tyyppistä tuntoreunaa ei kuitenkaan saa jättää puristuneeseen tilaan sen vikaantumisen estämiseksi. KV1 ohjauksessa voidaan tuntoreuna vapauttaa puristuksesta ns. takanykyllä. Oven saavutettua kiinniasennon, avautuu ovi potentiometrillä P1 (kuva 3) määritetyn lyhyen ajan. Jos helpotusta ei haluta käyttää, on potentiometri käännettävä vastapäivään ääriasentoonsa. Järjestelmissä, joissa tuntoreunan helpotus kytketään päälle DIP kytkimellä SW1, ovi avautuu vakioksi määritetyn lyhyen ajan. Potentiometrin säätö varovaisesti!!! 6.9. AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN Taulukko TUNTOREUNAN TESTAUS Liikkuvien ovien tärkein suojalaite on oven törmäävässä reunassa oleva tuntoreuna. Pneumaattinen tuntoreuna on yleisimmin käytetty. KV1 ohjaus testaa tuntoreunan toiminnan joka kertaa oven sulkeutuessa tiiviisti lattiaa, karmia tai vastaavaa estettä vasten. Testaustoiminnan edellytys on, että DIP kytkin no. 5 on ON asennossa. Jos tuntoreunalta ei tule pulssia, muuttuu ovi pakko ohjatuksi kiinnisuuntaan ja keltainen FAIL led alkaa vilkkua. Kuittaus pois tästä tilasta tapahtuu vain kytkemällä syöttöjännitteet hetkeksi pois, tarkista tuntoreunan toiminta. Jos tilanne uusiutuu kuittauksen jälkeen, on selvitettävä syy tuntoreunan toimimattomuuteen. Kuva 3 Ovelle voidaan määrittää automaattinen sulkeutuminen. Aukioloajan aika asetellaan potentiometrillä P2 (auto close), aika alue on lineaarinen s. Jos automaattista sulkeutumista ei käytetä, poisto tapahtuu kääntämällä potentiometri vastapäivään ääriasentoonsa. Automaattinen sulkeutuminen voidaan poistaa myös väliaikaisesti esim. jos halutaan pitää ovea auki kesäaikana. Tämä tapahtuu painamalla oven aukiasennossa SEIS painiketta yli 5s. Tämän jälkeen ovi on suljettava kiinnipainikkeella ja seuraavan kerran automaattisen sulkeutuminen tapahtuu normaalisti. Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

6 6. KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO JOS OVESSA EI OLE TUNTOREUNAA Eräissä hitaasti liikkuvissa ovissa, joissa törmäävässä reunassa on riittävän joustava tiiviste, ei välttämättä tuntoreunaa tarvita. Puristusvoimavaatimukset täyttyvät pelkästään voimantunnistuksen ja riittävän joustavan tiivisteen ansiosta. Tällöin DIP kytkin 5 jätetään OFF asentoon ja rajojen säädössä käyttöönotto tapahtuu seuraavasti: 1. Käännä kaikki DIP kytkimet OFF asentoon ja käännä potentiometrit vastapäivään ääriasentoonsa. 2. Siirrä ovi käsikäytöllä puoliväliin aukkoa. 3. Kytke jännitteet keskukseen. 4. Ohjaa kortilla olevalla painikkeella ovea pakkoohjatusti aukisuuntaan. Jos ovi sulkeutuu, vaihda moottorin pyörimissuunta. Avaa ovi täysin auki ja tarkista aukirajan säätö (vihreä nokka), säädä tarvittaessa. Ohjaa ovea kiinnisuuntaan ja uudelleen aukisuuntaan ja varmista aukirajan oikea säätö. 5. Ohjaa ovea pakko ohjatusti kiinnisuuntaan ja pysäytä ovi n. 20 mm ennen kiinniasentoa. Säädä kiinniraja (valkea nokka) kytkeytymään 20 mm kohdalla. Tuntoreunattomassa normaalitoiminnassa (DIP kytkin 5 OFF asennossa) kiinniraja pysäyttää oven heti kytkeytyessään. Ohjaa ovea aukisuuntaan ja uudelleen kiinnisuuntaan ja tarkista oven oikea pysähtyminen, tarvittaessa säädä raja uudelleen siten, että ovi sulkeutuu tiiviisti. 6. Käännä DIP kytkimet 1,2 ja 3 ON asentoon, varmista, että DIP kytkin 5 jää OFF asentoon. Rajojen säädön ja toiminnan tarkastuksen jälkeen suoritetaan edellä kuvatun mukaisesti liikevoiman mittaukset KÄYNTIAJANRAJOITIN Ohjausjärjestelmässä on käyntiajanrajoitin. Käyntiajalle ei ole asetusta vaan järjestelmä asettaa sen itse liikevoimien mittauksen yhteydessä. Jos rajat tai muut suojalaitteet eivät ole häiriötilanteessa pysäyttäneet ovea, niin käyntiajanrajoitin pysäyttää koneiston. SPEED/RUNT led vilkkuu ilmoittaen viasta. Selvitä häiriön syy ennen uutta käynnistystä. Uusi ohjaus käynnistää koneiston uudelleen. 7. HUOLTO 7.1. HUOLTO Itse ohjauskeskus komponentteineen on sähkömekaaninen ja elektroninen laite ja se ei normaalisti kaipaa huoltoa. Laitteen tiivis kotelo estää lian ja pölyn tunkeutumisen itse keskukseen. Tärisevissä olosuhteissa saattaa olla tarpeellista tarkistaa johtimien liitosten kireys riviliittimissä esim. oven huollon yhteydessä. Oheislaitteina käytettävien valokennojen linssit ja mahdolliset peilit on puhdistettava olosuhteista riippuen säännöllisesti oven häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi VIANHAKU Tarkista, että tässä ohjeessa kuvatut asetukset on tehty kyseisen oven tyypin ja toimintatavan mukaisesti ja että lisälaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti juuri niille varattuihin liittimiin. Tarkista, että piirikortilla palaa vihreä POWER led osoittaen 24 Vdc ohjausjännitteen olevan kunnossa. Tarkista, ettei toimintahäiriö johdu tässä ohjekirjassa aikaisemmin selvitetyistä vikatilanteista. Käytä vianhaussa apuna tässä ohjekirjassa olevaa piirikortin turvapiirikaaviota ja tapauskohtaisesti johdotuskaaviota. 6 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

7 8. KV1 JA KV2 OHJELMAVERSIOT Vanha ohjelma Uusi ohjelma Verkkojännite Ominaisuuksia KV1 S07 3 (S4341) KV1 A419 3 (S4342) KV1 A417 3 (S4343) KV1 S08 2 (S4344) KV2 4G02 (S4345) KV1 4G27 2 (S4346) KV1 A409 2 (S4347) KV1 4G31 2 (S4348) KV1 4G33 2 (S4349) KV1 S430 (S43411) KV1 A420 1 (S43421) KV1 A421 (S43431) KV1 S431 (S43441) KV (S43451) KV1 G440 (S43461) KV1 G442 (S43481) 230/400 V/ 50 Hz /1500 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä. Dipkytkimellä SW1 mahdollista poistaa takanyky. Elektroninen laskuri ja led koodit. 400 V/ 50 Hz / 1500 rpm Itseoppiva. Herkkyys auki 5%, kiinni 3%, kuluminen 6%. Takanykyn asetus potentiometrillä P1. Elektroninen laskuri ja led koodit. 400 V / 50 Hz / 1000 rpm Itseoppiva. Herkkyys auki 5%, kiinni 3%, kuluminen 6%. Takanykyn asetus potentiometrillä P1 400 V / 50 Hz / 1000 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä. Dipkytkimellä SW1 mahdollista poistaa takanyky. 115 V / 60 Hz / 1800 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä 230 V / 50 Hz / 1500 rpm 400 V / 50 Hz / 1500 rpm Potentiometrillä P1 säädetään pulssianturin herkkyyttä. Elektroninen laskuri ja led koodit. 400 V / 50 Hz / 1500 rpm Itseoppiva ohjelma, jossa potentiometri P1 ei ole käytössä. 208 (230) V / 60 Hz / 1800 rpm 480 V / 60 Hz / 1800 rpm (muuntajan vaihto) 208 (230) V / 60 Hz / 3600 rpm 480 V / 60 Hz / 3600 rpm (muuntajan vaihto) Potentiometrillä P1 säädetään herkkyyttä. Elektroninen laskuri ja led koodit. Potentiometrillä P1 säädetään herkkyyttä. Elektroninen laskuri ja led koodit. Taulukko 2 9. LED VALOKOODIT JA NIIDEN MERKITYKSET KOODI Power LED (vihreä) Stop LED (punainen) Safety Fail LED (keltainen) JATKUVA VALO Virta päällä Stop tai hätä seis aktivoitu Tuntoreuna tai valokenno aktiivinen, kun KIIN NI painike on painettu ja ovi ei ole sulkeutunut Speed/Runt. LED (keltainen) Voimantunnistusta ja oppivaa käyntiaikaa ei opetettu 1 välähdys Ei käytössä Ei käytössä Tuntoreuna virhe Oppiva käyntiaika opetettu, voimantunnista ei 2 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Voimantunnistus pysäyttänyt oven 3 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä EEPROM virhe prosessorissa Ovi pysäytetty käyntiajan johdosta 4 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Huoltopyyntö ovelle (kulumisen aiheuttama pyörimisnopeuden muutos) 5 välähdystä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Pulssianturivirhe. Pulsseja puuttuu Taulukko 3 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

8 10. OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE, VANHAT OHJELMAT (TAULUKKO 2) Potentiometri P1 Kts. Taulukko 2 s.7 LED -valojen merkitykset Kts. taulukko 3 s. 7 Automaattisulku: sekuntia, jos ei käytössä käännä vastapäivään ääriasentoon DIP-kytkimet SW6 -sähköinen tuntoreuna 8k2 SW5 -kiinnirajan asetus/tuntoreunan testaus SW4-1-painikeohjaus SW3 -voiman tunnistuksen aktivointi SW2 -impulssisulku SW1 -impulssiavaus Syöttöjännitteen valinta Ohjauslaitteiden liittimet: Pulssianturi 24 VDC ulostulo Sähköinen tuntoreuna Varmistusvalokenno (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Pneumaattinen tuntoreuna (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Auki/impulssiohjauspainike Kiinni-painike Seis-painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Testauspainikkeet: käytetään rajojen säädössä Syötön riviliitin: Kytke 3-vaihe AC syöttö näihin liittimiin (toimii myös ilman 0-johtoa). 1-vaihe syöttö L->L1 ja N->L2 Maadoitusliittimet: Kytke PE-johtimet näihin liittimiin HUOM! HUOM! Prosessorin asennuksessa käytä oikean suunnan määrittämiseksi nuolen osoittamia merkkejä, ÄLÄ prosessorin päällä olevaa tarraa VARMISTA VARMISTA, AINA OIKEA ETTÄ VERKON JA KÄYTTÖJÄNNITE! KONEISTON JÄNNITTEET VAS TAAVAT KESKUKSESTA VALIT TUA JÄNNITETTÄ! Vanhat kortit: S4335, S4336, S Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

9 11. OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE, UUDET OHJELMAT (TAULUKKO 2) Potentiometri P1 Kts. Taulukko 1 s.3 LED -valojen merkitykset Kts. taulukko 3 s. 9 Automaattisulku: sekuntia, jos ei käytössä käännä vastapäivään ääriasentoon Ohjauslaitteiden liittimet: Seis-painike Oikosulje, jos ei käytössä Optinen tuntoreuna Pulssianturi DIP-kytkimet SW6 -sähköinen tuntoreuna 8k2 SW5 -kiinnirajan asetus/tuntoreunan testaus SW4-1-painikeohjaus SW3 -voiman tunnistuksen aktivointi SW2 -impulssisulku SW1 -impulssiavaus Syöttöjännitteen valinta 24 VDC ulostulo Sähköinen tuntoreuna Varmistusvalokenno (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Pneumaattinen tuntoreuna (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Auki/impulssiohjauspainike Kiinni-painike Seis-painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Testauspainikkeet: käytetään rajojen säädössä Syötön riviliitin: Kytke 3-vaihe AC syöttö näihin liittimiin (toimii myös ilman 0-johtoa). 1-vaihe syöttö L->L1 ja N->L2 Maadoitusliittimet: Kytke PE-johtimet näihin liittimiin HUOM! Prosessorin asennuksessa käytä oikean suunnan määrittämiseksi nuolen osoittamia merkkejä, ÄLÄ prosessorin päällä olevaa tarraa HUOM! HUOM! VARMISTA, ETTÄ VERKON JA VARMISTA KONEISTON JÄNNITTEET AINA OIKEA VASTAAVAT KESKUKSESTA KÄYTTÖJÄNNITE! VALITTUA JÄNNITETTÄ! Uudet kortit: S43351, S43361, S43371 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

10 12. OHJAUSKESKUS KV2 EPÄSYMMETRISESTI KÄÄMITYLLÄ 1 VAIHE MOOTTORILLA VARUSTETUILLE KONEISTOILLE Potentiometri P1 Kts. Taulukko 2 s.7 LED -valojen merkitykset Kts. taulukko 3 s. 7 Automaattisulku: sekuntia, jos ei käytössä käännä vastapäivään ääriasentoon Ohjauslaitteiden liittimet: Seis painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Optinen tuntoreuna Pulssianturi DIP-kytkimet SW6 -sähköinen tuntoreuna 8k2 SW5 -kiinnirajan asetus/tuntoreunan testaus SW4-1-painikeohjaus SW3 -voiman tunnistuksen aktivointi SW2 -impulssisulku SW1 -impulssiavaus 24 VDC ulostulo Sähköinen tuntoreuna Varmistusvalokenno (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Pneumaattinen tuntoreuna (oikosulkulenkki, jos ei käyt.) Auki/impulssiohjauspainike Kiinni-painike Seis-painike (oikosulkulenkki, jos ei käytössä) Syöttöjännitteen valinta Syötön riviliitin: Kytke 1-vaihe AC syöttö näihin liittimiin Testauspainikkeet: käytetään rajojen säädössä HUOM! HUOM! Maadoitusliittimet: Kytke PE-johtimet näihin liittimiin HUOM! Prosessorin asennuksessa käytä oikean suunnan määrittämiseksi nuolen osoittamia merkkejä, ÄLÄ prosessorin päällä olevaa tarraa VARMISTA VARMISTA, ETTÄ VERKON JA AINA OIKEA KONEISTON JÄNNITTEET VAS TAAVAT KÄYTTÖJÄNNITE! KESKUKSESTA VALIT TUA JÄNNITETTÄ! 10 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

11 13. OHJAUSKESKUS KV1 OHJAUSJÄNNITEKAAVIO, VANHAT OHJELMAT (TAULUKKO 2) PIIR. NO E Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

12 14. OHJAUSKESKUS KV1 OHJAUSJÄNNITEKAAVIO, UUDET OHJELMAT (TAULUKKO 2) PIIR. NO. 415V 1F 12 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

13 15. OHJAUSKESKUS KV2 OHJAUSJÄNNITEKAAVIO PIIR. NO. 483V 1 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

14 16. TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi EN :2005 Virtalaji AC 50/60 Hz Napaluku KV1: 3/PE KV2: 1/N+PE Nimellisjännite Ue KV1: 3x208;230;400;480 V +6%... 10% normaali sovellus KV2: 1x115;230 V +6%... 10% normaali sovellus Nimelliseristysjännite Ui 500 V Ohjausjännite 24 VDC Nimellisvirta In 6 A Etusulake KV1: 3x10 A (normaali tai nopea) KV2: 1x10 A Muuntajan ylikuormitussuoja Polyfuse Oikosulun kestävyys Icw <10 ka Kotelointiluokka IP54 normaali sovellus Iskulujuus EN IK 08 (+35 C 25 C) Suojaus sähköiskulta, keskus Suojausluokka II normaali sovellus EMC käyttöympäristö A ja B Jakelujärjestelmä TN (TN S) normaali sovellus 14 Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev 1.25

15 17. EY LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi:ohjauskeskus KV1 ja KV2 Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/108/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN A1, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN A1, EN A1+A2, EN 60529, EN , EN , EN , EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN SFS Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS EN ISO 9001:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus KV1 ja KV2 / Rev

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN-00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358-207 106 600 Fax. +358-207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTOTILAT 9 ITSE-OPPIVA

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy.

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy. SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02 SSam Käyttöohjekirja SC3.6 Versio 1.01 2 Turvamääräykset Tämä dokumentti on osa tuotetta. Käytä

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120

Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120 Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120 1 Yleistä Lämmönsiirrinohjain on 380 W askelmoottorin ohjausjärjestelmä, Se on tarkoitettu pyörivien lämmönsiirtimien

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa

Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa Käyttöopas Ultraääni-virtausmittari DulcoFlow DFMa FI Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Älä hävitä käyttöohjetta. Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot