YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA"

Transkriptio

1 OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND Tel Fax

2 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö Tuotekuvaus Toiminta Hälytys automaattisesti palosulkunopeudella sulkeutuvasta ovesta Toimintaperiaate Akkujen varaustilan valvonta ja hälytys Palohälytyksen kaksoiskuittauspainike Latausjärjestelmä ja akut Asennus ja käyttö Keskuksen ja koneiston asennus Keskuksen pääkytkin Rajakytkimet ja oven pysähtymispaikkojen säätö Oven liikenopeuksien säätö Käyntiajan rajoitin Valvontayksikkö SAVU Huolto ja vianhaku Valvontayksikön SAVU2 vianhaku Palo-ovijärjestelmän toiminnan tarkastus Vianhakuohje/Huolto Tekniset tiedot EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta DC-ohjaus Palo-oven käyttökoneiston vapauttaminen huollon ajaksi Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

3 2. TUOTEKUVAUS E6LDC on OVITOR OY:n akkukäyttöinen ohjauskeskus palo-oville, joissa avautuminen ja sulkeutuminen tapahtuu automaattisesti tai impulssista ja ovi on varustettu oven liikkeestä aiheutuvan puristumisvaaran suojaamiseksi käytettävillä oheislaitteilla. Tässä ohjekirjassa ei ole kuvattu E6L-pohjaisen keskuksen yksityiskohtaista toimintaa, säätöjä ja asetuksia vaan kyseiset tiedot löytyvät E6L ohjauskeskuksen käyttäjän ohjekirjasta. PALO-OVIEN OHJAUSKESKUSTA E6LDC EI SAA KÄYTTÄÄ SUORAAN KIINTEISTÖN PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄN OSANA, mutta kiinteistön palohälytysjärjestelmä voi ohjata potentiaalivapaalla koskettimella palo-oven toimintaa. 2.1 TOIMINTA Normaalitilanteessa ovi toimii tilatun automatiikan mukaisesti. Palotilanteessa ohjaus tarvitsee potentiaalivapaan hälytystiedon hälytysjärjestelmästä, ilmaisimelta tms. Tällöin ohjaus sulkee oven kaikista aukiasennoista hitaalla palosulkunopeudella asetetun ajan kuluttua. Painettaessa paloavauspainiketta avautuu ovi normaalilla nopeudella tarvittavan kulkuaukon leveydeltä ja sulkeutuu automaattisesti hitaalla palosulkunopeudella. Jos ovi avataan käsin, sulkee ohjaus sen hitaalla palosulkunopeudella automaattisesti. Automatiikkaa sisältävissä ohjauksissa normaalisti muut avauslaitteet ja suojalaitteet seis-painikkeita lukuun ottamatta ohitetaan. Tapauskohtaisesti voidaan suojalaitteet jättää toimintaan. SEIS-painikkeet eivät saa olla lukkiutuvia. Aukipainikkeet ohitetaan palotilanteessa, sillä aukipainikkeissa on sulkeutuva kosketin ja tulipalossa ohjauskaapelit saattavat sulaa ensin yhteen. Paloavauspainike on toteutettu avautuvalla koskettimella jolloin oikosulkuun sulava kaapeli ei aiheuta avausta. 2.2 HÄLYTYS AUTOMAATTISESTI PALOSULKUNOPEUDELLA SULKEUTUVASTA OVESTA Palotilanteessa itsestään ilman suojalaitevalvontaa sulkeutuva palo-ovi saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Ohjauskeskuksen E6LDC tasasähköohjaimelta DC1 on mahdollisuus saada erillinen hälytys joka varoittaa kun ovi sulkeutuu palohälytyksessä. Hälytys on mahdollista muuttaa myös sellaiseksi, että se varoittaa aina kun ovi liikkuu. Muutos tehdään tasasähköohjaimen DC1 kortilla olevalla jumpperilla S1. Asennossa P (tehdasasetus) hälytys tapahtuu vain palosulkutilanteessa ja asennossa N hälytys tapahtuu aina kun ovi liikkuu. Asento tarkoittaa piikkiriman keskimmäisen ja kirjaimen puoleisen piikin oikosulkemista oikosulkupalalla, vrt. oheinen kuva no 1. Hälytysjännite 24Vdc viedään akulta ohjaimen liittimeen 1 ja hälytystieto saadaan liittimistä 2 ja 3. Jännitettä kytketään nollaan liittimestä 3 joten hälyttimen molemmissa navoissa on 24Vdc jännite silloin, kun se ei toimi. Suurin sallittu kuormitus on 200 madc. Jos hälytin on tehokkaampi kuin suurin sallittu kuormitusvirta edellyttää, on käytettävä apuna relettä. Kortilla on valmiiksi kytkettynä nolladiodi. Ohjauskeskukseen E6LDC saadaan lisäksi erilliset hälytykset oven liikkeistä, vrt. E6L käyttäjän ohjekirja kohta VAROITUSVALO-OHJAUS. Kuva 1. Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-3

4 2. TUOTEKUVAUS 2.3 TOIMINTAPERIAATE Oviautomatiikalla varustetun palo-oven sulkeutuminen on varmistettava suunnittelemalla oven toiminta sellaiseksi, että ovi sulkeutuu sähkökatkoksen sattuessa tai käyttämällä verkkovirrasta riippumatonta teholähdettä. Ohjauskeskus E6LDC toimii akuilla, joita ladataan jatkuvasti verkkojännitteellä. Verkkojännitteen katkettua akkujen lataus riittää vähintään 10 avaukseen ja sulkuun. 2.4 AKKUJEN VARAUSTILAN VALVONTA JA HÄLYTYS Jos akkujen jännite putoaa alle asetellun arvon, keskuksen kannessa oleva punainen varoitusvalo vilkkuu. Hälytyksestä on mahdollisuus saada myös jännitetieto 24Vdc tai potentiaalivapaa kosketintieto (lisäreleistys). Keskuksen kannessa olevan lampun toiminta tarkistetaan kääntämällä keskuksen pääkytkin 0-asentoon ja tämän jälkeen takaisin I-asentoon, jolloin lampun ollessa ehjä se välähtää. Normaalisti hälytys alkaa vilkkua, kun akkujen varaustila on laskenut ja ovea ajetaan konekäytöllä. JOS OHJAUSKESKUS JOUDUTAAN ASENTAMAAN MUUALLE KUIN NÄKYVÄLLE PAIKALLE PALO-OVEN VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN, ON VARMISTETTAVA, ETTÄ ALENTUNUT AKKUJÄNNITE - VAROITUSVALO HAVAITAAN AJOISSA! 2.5 PALOHÄLYTYKSEN KAKSOISKUITTAUSPAINIKE Ohjauskeskuksen kannessa on keltainen valopainike tekstillä PALOHÄLYTYS KAKSOISKUITTAUS. Valopainikkeen valo syttyy palohälytyksen tullessa tai, jos akuilta tuleva syöttö katkaistaan esim. käytettäessä pääkytkin 0-asennossa. Jos pääkytkin on käännetty 0-asennosta takaisin I-asentoon, syttyy hälytysvalo ja se kuittaantuu kuittauspainikkeen riittävän pitkällä painalluksella. Jos paloilmaisin on antanut hälytyksen, ilmaisin ei itsekseen kuittaannu kovinkaan nopeasti, vaikka syy hälytykseen on poistunutkin, esim. pakokaasu trukista. Tällaisessa tapauksessa hälytys kuittaantuu ilmaisimista katkaistaessa ilmaisimilta jännite. Paloilmaisimilta tullut hälytys on kuitattava ilmaisintyypistä riippuen yhdellä tai useammalla riittävän pitkällä kuittauspainikkeen painalluksella, jolloin hälytys poistuu niin keskukselta kuin ilmaisimiltakin. Jos ilmaisin on ilmaisseena ja syy hälytykseen ei ole poistunut, hälytys uusiutuu palautettaessa painike. 2.6 LATAUSJÄRJESTELMÄ JA AKUT Ohjauskeskuksen akkuja varataan verkkojännitteestä muuntajalla ja säätäjällä DC2. Säätäjä asettaa akkujen latausvirran oikeaksi, varmistaa, ettei akkuja ladata liian suurelle jännitteelle ja valvoo akkujen varaustilaa. Latausvirran ja -jännitteen valvonta pidentää akkujen käyttöikää. Akkujen elinikään vaikuttaa suuresti oven käyttötiheys ja ympäristöolosuhteet. Normaalissa käytössä akkujen oletettu käyttöikä on 3-5 vuotta. Akkuina käytetään normaalisovelluksessa kahta kappaletta sarjaan kytkettyä 12V:n 7Ah:n akkua. Akut ovat rakenteeltaan täysin suljettuja, jolloin ei ole vaaraa vuodoista ja niiden asennusasento on vapaa. Akkuja ei tarvitse huoltaa, mutta ne on uusittava vähintään 5 vuoden välein. Akut on aina vaihdettava yhtä aikaa samanlaisiin symmetrisesti täyteen varattuihin ladattaviin samankokoisiin akkuihin. Akkujen vaihdon saa suorittaa vain tehtävään perehdytetty henkilö ja vaihdossa ohjauskeskuksen pääkytkin on oltava 0-asennossa. Akkujen kytkennän oikea napaisuus on varmistettava ja tarkistettava vaihdon yhteydessä. Mekaanisesti vaurioituneet akut on välittömästi vaihdettava. Ennen ohjauskeskuksen romuttamista akut on poistettava. Poistetut akut on toimitettava soveltuvaan ongelmajätepisteeseen. 4 - Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

5 3. ASENNUS JA KÄYTTÖ 3.1 KESKUKSEN JA KONEISTON ASENNUS Ohjauskeskus on asennettava vähintään 530 mm etäisyydelle oviaukosta. Ovikoneisto on asennettava liukukiskon kauimmaiseen päähän oviaukosta. 3.2 KESKUKSEN PÄÄKYTKIN Keskus rakennetaan aina metallikoteloon. Jotta akkujen latausta ei vahingossa kytketä pois, keskuksen pääkytkin asennetaan pääsääntöisesti keskuksen sisälle. Keskuksen pääkytkin katkaisee ohjaukselta laturin verkkojännitesyötön ja akkujen virransyötön keskukselle. PÄÄKYTKINTÄ EI SAA JÄTTÄÄ 0-ASENTOON. 3.3 RAJAKYTKIMET JA OVEN PYSÄHTYMISPAIKKOJEN SÄÄTÖ Normaalikäytössä tarvitaan oven käyttökoneistossa 4 rajakytkintä: aukiraja, kiinniraja, hidastusraja ja palohälytysavauksen raja. Auki- ja kiinnirajan koskettimet avautuvat oven saavuttaessa ääriasentonsa. Hidastusrajan koskettimet sulkeutuvat hieman ennen oven kiinniasentoa, jolloin moottorin säätäjä pudottaa nopeuden tasaisesti hidastaen nollaan. Tällöin oven pysähtyminen on nykäyksetön. Raja on säädettävä siten, että nopeuden hidastuminen on tasainen täydestä nopeudesta nollaan. Jos ovi ryömii loppumatkan on rajan sulkeutumista säädettävä hieman myöhäisemmäksi. Taittopalo-ovissa ei hidastusrajaa normaalisti käytetä, sillä oven mekaniikka aiheuttaa luonnollisen hidastuksen oven liikkeelle. E6LDC käytöissä palohälytysrajan koskettimet SULKEUTUVAT, kun ovea ohjataan palohälytystilassa palohälytysavauspainikkeella ja ovi on avautunut riittävästi oviaukosta kulkemiselle. Jos ohjauskeskuksessa E6LDC on käytössä tuntoreuna, tarvitaan koneistoon lisäksi turvalaiteraja. Turvalaiterajan koskettimet sulkeutuvat 5-50 mm ennen oven kiinniasentoa. Turvalaiteraja poistaa ohjauksesta tuntoreunan avaavan toiminnon, mutta pysäyttää oven tuntoreunan impulssista. Toiminto estää oven avautumisen uudelleen kun tuntoreuna osuu lattiaan tai karmiin. Tarkista tarvittaessa turvarajan toiminta E6L käyttäjän ohjekirjasta kohdasta RAJAKYTKIMET JA OVEN PYSÄHTYMISPAIKKOJEN SÄÄTÖ. 3.4 OVEN LIIKENOPEUKSIEN SÄÄTÖ Oven liikenopeudet säädetään tasasähköohjaimen DC1 etupaneelissa olevilla trimmereillä RT2 ja RT3. Maksiminopeuden säätötrimmerillä RT3 voidaan asetella oven nopeus normaalissa ajotilanteessa %. Palosulkunopeuden säätötrimmerillä RT2 asetetaan palohälytystilanteen sulkeutumisnopeus. Säätöalue on % normaalin toiminnan täydestä nopeudesta, vrt. oheinen kuva no. 2. Palosulkunopeus tulisi asettaa suhteellisen pieneksi, koska ovi sulkeutuu automaattisesti ilman suojalaitevalvontaa. Koeajo on suoritettava huolella varmistuen oven täydellisestä sulkeutumisesta myös palosulkunopeudella. Oven sulkeutuminen täydellisesti saattaa vaatia sulkeutumisen loppuvaiheessa melko suurta voimaa koneistolta, jolloin pienellä nopeudella moottorin momentti voi olla liian pieni. Tällaisessa tapauksessa on palosulkunopeutta suurennettava. Tilanne on tyypillinen esim. palotaitto-ovissa. Kuva 2. Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-5

6 3. ASENNUS JA KÄYTTÖ 3.5 KÄYNTIAJAN RAJOITIN Ohjauskeskuksessa E6LDC on suojalaitteena käyntiajan rajoitin, joka pysäyttää moottorin sallitun käyntiajan päätyttyä. Käyntiajan rajoitin sijaitsee tasasähköohjaimessa DC1. Palohälytyksessä tasavirtaohjaimen käyntiajan rajoitin ohitetaan. E6- ohjauksessa on oma käyntiajanrajoitin. Se säädetään ohjauskeskuksen E6L ohjekirjan mukaan. Käyntiajanrajoittimen toimittua kiinnisuuntaan avataan ovea 2 s ja ovi sulkeutuu uudestaan automaattisen sulkeutumisen ajan kuluttua, erillistä kuittausta ei tarvita. Jos käyntiajan rajoitin on pysäyttänyt aukisuuntaan tapahtuu tietenkin automaattinen sulkeutuminen, paloovikäytössä hälytyksen aikana ovi ei saa jäädä mihinkään aukiasentoon. Palo-ovikäytössä hälytyksen aikana E6L ohjauksessa ohjelmallisesti ovi ei jää mihinkään aukiasentoon. Sallittu käyntiaika asetetaan tasasähköohjaimen DC1 etupaneelissa olevalla trimmerillä RT1 (kts. kuva no. 2) s pidemmäksi kuin oven normaalin liikkeen vaatima käyntiaika. Normaali aika-alue on lineaarinen s. Aikaa voidaan kasvattaa DC1:n kortilla tehtävällä muutoksella. Käännettäessä trimmeriä myötäpäivään pitenee sallittu käyntiaika. Käyntiaika voidaan asetella esim. seuraavasti. Aja ovi kiinnirajalta aukirajalle ja mittaa oven tarvitsema kulkuaika. Aja ovi kiinni. Irrota moottorin johto ja paina aukipainiketta, mittaa aika joka kuluu käyntiaika ylitetty ledin L1 syttymiseen DC1:n etupaneelissa. Ajan pitäisi olla yllämainittua pidempi kuin mitattu oven todellinen käyntiaika. Jos aseteltu moottorin yhtäjaksoinen käyntiaika ylittyy, punainen valodiodi L1 syttyy tasasähköohjaimen DC1 etupaneelissa ja ovi pysähtyy. Tämä voi tapahtua esim. jos ovi ei pääse liikkumaan normaalia liikettään. Vikaindikointi poistuu ja valodiodi sammuu, kun jompikumpi suuntakontaktoreista päästää. Tämä tapahtuu pakko-ohjatuissa ajosuunnissa kun ohjauspainike vapautetaan ja impulssista liikkuvissa ajosuunnissa kun seis-painiketta painetaan. Jos käyntiajan rajoitin on pysäyttänyt oven, niin ENNENKUIN ohjaat ovea kumpaankaan suuntaan tarkista, että: Ovi voi vapaasti kulkea johteissaan ääriasennosta toiseen Oven saranoiden, lamellien tai vastaavien välissä ei ole vieraita esineitä Ovi ei ole jäätynyt kiinni Jokin muu seikka ei estä oven normaalia liikkumista Jos kaikki on kunnossa, ohjaa ovea auki- tai kiinnisuuntaan ääriasennosta toiseen tarkkaillen ovea koko ajomatkan. Jos vikailmaisu toistuu, on oven kulkuvastus jostain syystä kasvanut ja/tai akun jännite laskenut, jolloin alentuneesta jännitteestä moottorin pyörimisnopeus on pienentynyt ja oven liike hidastunut. Aikaa voidaan säätää pidemmäksi, mutta tärkeää on myös selvittää syy, miksi oven käyttöönotossa asetettu kulkuaika on kasvanut. 6 - Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

7 4. VALVONTAYKSIKKÖ SAVU2 Ohjauskeskuksessa E6LDC voidaan käyttää kaksikanavaista valvontayksikköä SAVU2 palo-ovien paloilmaisimien toiminnan ja niiden virtapiirin kunnon ilmaisuun ilmaisinkannoissa, joissa ei ole erillistä relelähtöä ohjaamaan palo-oven ohjauslogiikkaa hälytystilanteessa. Paloilmaisimen kantaan asennetun ilmaisimen antaessa hälytyksen tai kaapelin vioittuessa katkeaa valvontayksikön ohjaama virtapiiri ja oven ohjausjärjestelmä toimii valitun toimintatavan mukaisesti. SAVU2 asennetaan erilliseen kuvan 3 mukaiseen Din-kiskoon kiinnitettävään kantaan SEMS. Kuva 3. Valvontayksikkö SAVU2 kannassa SEMS SAVU2 on kaksikanavainen, joten sitä voidaan käyttää yhden tai useamman ilmaisimen hälytyksen tai kaapeloinnin vikaantumisen ilmaisuun. Kumpaankin kanavaan saa liittää enintään 4 ilmaisinta. SAVU2:een liitetyn ilmaisinlinjan viimeisessä ilmaisinkannassa tulee olla 12 kω:n 1 %:n päätevastus, jonka kautta kulkevan lepovirran avulla SAVU2 ilmaisee mahdollisen anturipiirin katkeamisen tai vioittumisen. Varmista aina, että päätevastus on asennettu ilmaisinlinjan viimeiseen ilmaisinkantaan, jos ilmaisimia on kytketty useampia rinnan (kts. kuva 3). Kantoja kytkettäessä on huomioitava, ettei käytettyjen kaapeleiden silmukkavastus saa ylittää 100Ω. SAVU2:ssa on kaksi erillistä identtistä valvontapiiriä ilmaisinkantojen ja niiden kaapeleiden kunnon tarkkailuun. Molemmat piirit tarkkailevat kumpaakin kanavaa. Jos toisesta valvontapiiristä vikaantuu yksi tai useampi komponentti, toinen valvontapiiri pystyy ilmaisemaan hälytyksen tai vikaantumisen. SAVU2 kytketään tapauskohtaisen johdotuskaavion mukaisesti. Kytkettäessä on huomioitava, että katkaistava ohjausjännite tuodaan liittimeen 46 ja se lähtee liittimestä 47. Elektroniikan nollapotentiaali kytketään liittimeen 54. Kun SAVU2 valvontayksikköä käytetään vain yhdelle kanavalle, toisen kanavan liittimiin on kytkettävä 12 kω:n 1 %:n vastus. Normaalitoimituksissa vastukset on valmiiksi kytkettyinä molempien kanavien liittimiin. SAVU2 valvoo myös yhden kanavan tapauksessa ilmaisimia molemmilla valvontapiireillään. Valvontayksikkö SAVU2 on tarkoitettu käytettäväksi vain palo-ovien ohjauskeskuksen E6LDC yhteydessä palo-ovien ohjaukseen. SAVU2 valvontayksikköä kuten ei palo-ovien ohjauskeskuksiakaan saa käyttää esim. kiinteistön palohälytysjärjestelmän osana! HUOM! Jos ohjausjärjestelmässä on suurempi kuin 1 A ohjaussulake, on SAVU2 varustettava omalla 1A etusulakkeella Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-7

8 5. HUOLTO JA VIANHAKU Oven, ohjauskeskuksen ja valvontayksikön huoltoa saa suorittaa vain huoltopätevyyden omaava henkilö. 5.1 VALVONTAYKSIKÖN SAVU2 VIANHAKU Kun vahvistinyksiköllä on jännitteet, eivätkä ilmaisimet hälytä ja niiden kaapelointi on ehjä, ei valvontayksikössä pala yksikään led ja ohjausjärjestelmän virtapiiri on kunnossa. Ilmaisimen hälyttäessä tai ilmaisinvirtapiirin vastuksen pienentyessä syttyvät valvontayksikössä keltaiset ledit H1 ja H3, ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa ja ohjauspiirissä käytetty rele päästää. Jos ilmaisinvirtapiiri katkeaa tai sen vastus kasvaa, syttyvät valvontayksikössä punaiset ledit H2 ja H4 ja ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa. Jos jokin ledeistä H1, H2, H3 tai H4 palaa yksinään, on valvontayksikössä vika ja ohjausjärjestelmän virtapiiri on poikki. Tällöin on valvontayksikkö vaihdettava. Vikatilanteessa ovi toimii samalla tavalla kuin palohälytystilanteessakin. Ilmaisinjärjestelmän ja valvontayksikön toiminta on tarkastettava säännöllisesti, esim. aina oven huollon yhteydessä. Tarkastuksen yhteydessä annetaan keinotekoinen hälytys esim. savuilmaisimen testauskaasulla. Oven ohjausjärjestelmän on tällöin reagoitava valitun toimintatavan mukaan. Irrotettaessa ilmaisinpiirin johtimista toinen tai tehtäessä niiden välille oikosulku, on oven ohjausjärjestelmän myös reagoitava valitun toimintatavan mukaan. 5.2 PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN TARKASTUS Koko palo-ovijärjestelmän toiminta on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa, elleivät määräykset ja oven toimittajan ohjeet edellytä useampaa tarkastusta ja huoltoa. Oven, koneiston ja voimansiirron huolto ja tarkistus suoritetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Jos palo-ovijärjestelmä ei ole päivittäisessä käytössä, järjestelmä tulisi koekäyttää päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Ohjausjärjestelmän tarkistus suoritetaan seuraavasti: TOIMILAITTEET 1. Tarkista oven normaaliin toimintaan tarvittavien toimilaitteiden kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät. SUOJALAITTEET 2. Tarkista oven suojalaitteiden kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät. 3. Tarkista oven seis-painikkeiden kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät ja ettei seis-painikkeita ole korvattu lukkiutuvilla painikkeilla. 4. Tarkista ovessa mahdollisesti olevan käyntioven kytkimen kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät. 5. Tarkista keskuksen kannessa olevan akkujen varaustilaindikaattorin lampun kunto käyttäjän ohjekirjan kohdan AKKUJEN VARAUSTILAN VALVONTA JA HÄLYTYS mukaisesti. 8 - Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

9 TOIMINTA PALOHÄLYTYKSESSÄ ILMAN VERKKOSYÖTTÖÄ 6. Suorita keskukselle palohälytystoiminnan tarkastus verkkosyöttö katkaistuna käyttäjän ohjekirjan kohdan TOIMINTA mukaisesti. Verkkosyötön katkaisu on yksinkertaisinta toteuttaa irrottamalla verkkosyötön sulake ryhmäkeskuksesta. Muista, että pääkytkin katkaisee myös virransyötön akuista ohjaukselle. Palohälytystieto on annettava keskukselle tapauskohtaisesti käytettävän hälytystiedon mukaan. Tarkista keskuksen kannessa olevan palohälytyskuittauspainikkeen lampun toiminta. Lamppu palaa, kun keskukselle on annettu palohälytystieto. 7. Tarkista akkujen kunto suorittamalla useita (> 10) avauksia ovelle ilman verkkosyöttöä. Jos akut ovat testauksen alussa täyteen ladattuja, ei akkujen varaustilan merkkivalo saa vilkkua ovea ajettaessa. Varaustilan merkkivalon vilkkuminen ajon aikana saattaa olla merkki akkujen ikääntymisestä ja varauskyvyn pienentymisestä, jolloin akkujen vaihto saattaa olla aiheellinen. Tällaisessa tapauksessa ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai huoltajaan akkujen vaihtamiseksi. 5.3 VIANHAKUOHJE/HUOLTO Tarkista, että tässä ohjeessa ja ohjauskeskusten E6LDC yhteydessä E6L käyttäjän ohjekirjassa kuvatut asetukset on tehty kyseisen oven tyypin ja toimintatavan mukaisesti. Tarkista, että lisälaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti juuri niille varattuihin liittimiin. Ohjauskeskuksen E6L käyttäjän ohjekirjassa on yksityiskohtaisesti kuvattu E6-pohjaisen keskuksen vianhaku. Tässä ohjekirjassa ei ole yleiskaaviota palo-ovien kytkennälle, vaan jokaiselle keskukselle toimitetaan toimituksen yhteydessä tarkat tapauskohtaiset piirustukset. Jos oheisilla ohjeilla et saa ovea toimimaan, niin ennen muita toimenpiteitä, esim. komponenttien vaihtoa, kannattaa ottaa yhteys myyjän huolto-organisaatioon. Useimmat sähkökäyttöisten ovien toimintahäiriöt liittyvät oheis- ja suojalaitteiden kiinnityksiin ja kytkentöihin. Koska paloovien ohjauskeskukset on varustettu monipuolisilla toimintatilaa ilmaisevilla järjestelmillä, huolto pystyy usein antamaan tarkemmat vianhaku- tai korjausohjeet jopa puhelimitse. Ennen yhteydenottoa huoltoon selvitä ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistenumero tai piirustusnumero ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta, jolloin vastaavat dokumentit löytyvät arkistosta ja nopeuttavat vianmääritystä. Tilatessasi huoltomiestä ilmoita aina tarkasti: ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistenumero tai piirustusnumero ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta oma nimesi sekä yritys tms. ja puhelinnumerosi yhteyshenkilö työkohteessa, sekä tarkka katuosoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero. laskutusosoite. Tilausnumeron tai merkin ilmoittaminen nopeuttaa huoltomiehelle annettavan työmääräimen kirjoittamista ja nopeuttaa huoltoa. Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-9

10 6. TEKNISET TIEDOT OHJAUSKESKUS E6LDC TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi EN :2005 Toiminta Suomen rakentamismääräyskokoelma E6: Osastoivat ovet Virtalaji AC 50Hz Napaluku 3 Nimellisjännite U n 230VAC/24VDC +6%...-10% Nimelliseristysjännite U i 400V Ohjausjännite 24VDC Nimellisvirta I n 6A verkkojännitepuoli Nimellisvirta I n Käyttöpuoli moottorin tehon mukaan Etusulake (verkkosyöttö) Max.10A Akustosyötön etusulake 20A normaali sovellus Varasulake akustosyöttöön 20A 1 kpl normaali sovellus Muuntajan ylikuormitussuoja Muuntajan koon mukaan Oikosulun kestävyys I CW <10kA Kotelointiluokka IP54 normaali sovellus Suojaus sähköiskulta Suojausluokka I normaali sovellus Jakelujärjestelmä TN-S normaali sovellus EMC-käyttöympäristö 1 ja 2 Mitat 650x400x230 mm, mukana pituusmitassa holkkitiivistelaippa ja korkeudessa kannessa olevat merkkivalot, normaali sovellus Paino 26,5 kg normaalisovellus VALVONTAYKSIKKÖ SAVU2 TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Ohjausjärjestelmää suojaava sulake Reagointiaika Transistorilähtö Un =24 Vdc, minimi 16 Vdc, maksimi 28 Vdc, reguloitu max. 1 A 5 ms 2xPNP HUOM! Jos ohjausjärjestelmässä on suurempi ohjaussulake kuin 1A, SAVU2 on varustettava omalla 1A etusulakkeella Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

11 7. EY-LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi: Ohjauskeskus E6LDC Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/108/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN A1, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN A1, EN A1+A2, EN 60529, EN , EN , EN , EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN 12978, EN SFS-Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS-EN ISO 9001:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus E6LDC / Rev

12 8. DC-OHJAUS Q1 KESKUKSEN KANNESSA HUOM! KUN LAMPPU VILKKUU, ON AKUN JÄNNITE LIIAN MATALA. AKUN VARAUSTILA LAMPPUTESTI: KÄÄNNETTÄESSÄ PÄÄKYTKIN PÄÄLLE VÄLÄHTÄÄ LAMPPU. HUOM! SULAKEKOKO MUUNTAJAN TEHON MUKAAN Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

13 9. PALO-OVEN KÄYTTÖKONEISTON VAPAUTTAMINEN HUOLLON AJAKSI 1. IRROTA KONEISTON RAJAKOTELON KANSI. 2. OTA IRROTUSVIPU KESKUKSESTA JA ASENNA SE IRROTUSAKSELIIN KUVAN MUKAISESTI 3. KÄÄNNÄ 90 o JOLLOIN KONEISTO VAPAUTTAA OVEN KÄSIKÄYTÖLLE 4. HUOLLON JÄLKEEN KÄÄNNÄ VIPUA TAKAISIN 90 o JA VARMISTA LIIKUTTAMALLA OVEA KÄSIN, ETTÄ OVI ON PALAUTUNUT KONEKÄYTÖLLE. OVEA EI SAA JÄTTÄÄ KÄSIKÄYTÖLLE HUOLTOTYÖN JÄLKEEN Ohjauskeskus E6LDC / Rev

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot 2012 2 (53) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Dokumentin soveltamisalue... 5 1.2 Vastuut... 5 1.3 Suomen rataverkolla käytettävien tasoristeyslaitosten erityispiirteitä... 5 1.4 Tärkeitä yleisiä vaatimuksia...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTOTILAT 9 ITSE-OPPIVA

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120

Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120 Lämmönsiirrinohjaimen SILVER C RX käyttöohje, RECOnomic-koot 100/120, RECOsorptic-koot 50-120 1 Yleistä Lämmönsiirrinohjain on 380 W askelmoottorin ohjausjärjestelmä, Se on tarkoitettu pyörivien lämmönsiirtimien

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2013 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

EN 12101-10 : 2005/AC

EN 12101-10 : 2005/AC RZN 4416-M AdComNet ready G 506001 0786 - CPD - 50382 Hyväksymisnro EN 12101-10 : 2005/AC 2007 B 06 05 22802 024 Todistuksen nro fi Sisältö....Sivu...2 Alkuperäiset ohjeet....sivu...3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

MATRIX-hälytysjärjestelmät

MATRIX-hälytysjärjestelmät MATRIX-hälytysjärjestelmät Ohjelmistoversio 2 RINS 486 1 TAKUU Tämä tuote myydään normaaleilla takuuehdoillamme, joiden mukaisesti sillä on kahden vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Jatkuvan tuotekehityksen

Lisätiedot

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS

3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS 3500 PERINTEINEN PALOILMOITINKESKUS KÄYTTÖOHJE Lismar Oy, Telinetie 3, 33880 Lempäälä Puhelin : (03) 31249110 Fax: (03) 3672116 Web: www.lismar.fi Email: lismar@lismar.fi Document Revision Details Issue

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot