YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA"

Transkriptio

1 OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND Tel Fax

2 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö Tuotekuvaus Toiminta Hälytys automaattisesti palosulkunopeudella sulkeutuvasta ovesta Toimintaperiaate Akkujen varaustilan valvonta ja hälytys Palohälytyksen kaksoiskuittauspainike Latausjärjestelmä ja akut Asennus ja käyttö Keskuksen ja koneiston asennus Keskuksen pääkytkin Rajakytkimet ja oven pysähtymispaikkojen säätö Oven liikenopeuksien säätö Käyntiajan rajoitin Valvontayksikkö SAVU Huolto ja vianhaku Valvontayksikön SAVU2 vianhaku Palo-ovijärjestelmän toiminnan tarkastus Vianhakuohje/Huolto Tekniset tiedot EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta DC-ohjaus Palo-oven käyttökoneiston vapauttaminen huollon ajaksi Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

3 2. TUOTEKUVAUS E6LDC on OVITOR OY:n akkukäyttöinen ohjauskeskus palo-oville, joissa avautuminen ja sulkeutuminen tapahtuu automaattisesti tai impulssista ja ovi on varustettu oven liikkeestä aiheutuvan puristumisvaaran suojaamiseksi käytettävillä oheislaitteilla. Tässä ohjekirjassa ei ole kuvattu E6L-pohjaisen keskuksen yksityiskohtaista toimintaa, säätöjä ja asetuksia vaan kyseiset tiedot löytyvät E6L ohjauskeskuksen käyttäjän ohjekirjasta. PALO-OVIEN OHJAUSKESKUSTA E6LDC EI SAA KÄYTTÄÄ SUORAAN KIINTEISTÖN PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄN OSANA, mutta kiinteistön palohälytysjärjestelmä voi ohjata potentiaalivapaalla koskettimella palo-oven toimintaa. 2.1 TOIMINTA Normaalitilanteessa ovi toimii tilatun automatiikan mukaisesti. Palotilanteessa ohjaus tarvitsee potentiaalivapaan hälytystiedon hälytysjärjestelmästä, ilmaisimelta tms. Tällöin ohjaus sulkee oven kaikista aukiasennoista hitaalla palosulkunopeudella asetetun ajan kuluttua. Painettaessa paloavauspainiketta avautuu ovi normaalilla nopeudella tarvittavan kulkuaukon leveydeltä ja sulkeutuu automaattisesti hitaalla palosulkunopeudella. Jos ovi avataan käsin, sulkee ohjaus sen hitaalla palosulkunopeudella automaattisesti. Automatiikkaa sisältävissä ohjauksissa normaalisti muut avauslaitteet ja suojalaitteet seis-painikkeita lukuun ottamatta ohitetaan. Tapauskohtaisesti voidaan suojalaitteet jättää toimintaan. SEIS-painikkeet eivät saa olla lukkiutuvia. Aukipainikkeet ohitetaan palotilanteessa, sillä aukipainikkeissa on sulkeutuva kosketin ja tulipalossa ohjauskaapelit saattavat sulaa ensin yhteen. Paloavauspainike on toteutettu avautuvalla koskettimella jolloin oikosulkuun sulava kaapeli ei aiheuta avausta. 2.2 HÄLYTYS AUTOMAATTISESTI PALOSULKUNOPEUDELLA SULKEUTUVASTA OVESTA Palotilanteessa itsestään ilman suojalaitevalvontaa sulkeutuva palo-ovi saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Ohjauskeskuksen E6LDC tasasähköohjaimelta DC1 on mahdollisuus saada erillinen hälytys joka varoittaa kun ovi sulkeutuu palohälytyksessä. Hälytys on mahdollista muuttaa myös sellaiseksi, että se varoittaa aina kun ovi liikkuu. Muutos tehdään tasasähköohjaimen DC1 kortilla olevalla jumpperilla S1. Asennossa P (tehdasasetus) hälytys tapahtuu vain palosulkutilanteessa ja asennossa N hälytys tapahtuu aina kun ovi liikkuu. Asento tarkoittaa piikkiriman keskimmäisen ja kirjaimen puoleisen piikin oikosulkemista oikosulkupalalla, vrt. oheinen kuva no 1. Hälytysjännite 24Vdc viedään akulta ohjaimen liittimeen 1 ja hälytystieto saadaan liittimistä 2 ja 3. Jännitettä kytketään nollaan liittimestä 3 joten hälyttimen molemmissa navoissa on 24Vdc jännite silloin, kun se ei toimi. Suurin sallittu kuormitus on 200 madc. Jos hälytin on tehokkaampi kuin suurin sallittu kuormitusvirta edellyttää, on käytettävä apuna relettä. Kortilla on valmiiksi kytkettynä nolladiodi. Ohjauskeskukseen E6LDC saadaan lisäksi erilliset hälytykset oven liikkeistä, vrt. E6L käyttäjän ohjekirja kohta VAROITUSVALO-OHJAUS. Kuva 1. Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-3

4 2. TUOTEKUVAUS 2.3 TOIMINTAPERIAATE Oviautomatiikalla varustetun palo-oven sulkeutuminen on varmistettava suunnittelemalla oven toiminta sellaiseksi, että ovi sulkeutuu sähkökatkoksen sattuessa tai käyttämällä verkkovirrasta riippumatonta teholähdettä. Ohjauskeskus E6LDC toimii akuilla, joita ladataan jatkuvasti verkkojännitteellä. Verkkojännitteen katkettua akkujen lataus riittää vähintään 10 avaukseen ja sulkuun. 2.4 AKKUJEN VARAUSTILAN VALVONTA JA HÄLYTYS Jos akkujen jännite putoaa alle asetellun arvon, keskuksen kannessa oleva punainen varoitusvalo vilkkuu. Hälytyksestä on mahdollisuus saada myös jännitetieto 24Vdc tai potentiaalivapaa kosketintieto (lisäreleistys). Keskuksen kannessa olevan lampun toiminta tarkistetaan kääntämällä keskuksen pääkytkin 0-asentoon ja tämän jälkeen takaisin I-asentoon, jolloin lampun ollessa ehjä se välähtää. Normaalisti hälytys alkaa vilkkua, kun akkujen varaustila on laskenut ja ovea ajetaan konekäytöllä. JOS OHJAUSKESKUS JOUDUTAAN ASENTAMAAN MUUALLE KUIN NÄKYVÄLLE PAIKALLE PALO-OVEN VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN, ON VARMISTETTAVA, ETTÄ ALENTUNUT AKKUJÄNNITE - VAROITUSVALO HAVAITAAN AJOISSA! 2.5 PALOHÄLYTYKSEN KAKSOISKUITTAUSPAINIKE Ohjauskeskuksen kannessa on keltainen valopainike tekstillä PALOHÄLYTYS KAKSOISKUITTAUS. Valopainikkeen valo syttyy palohälytyksen tullessa tai, jos akuilta tuleva syöttö katkaistaan esim. käytettäessä pääkytkin 0-asennossa. Jos pääkytkin on käännetty 0-asennosta takaisin I-asentoon, syttyy hälytysvalo ja se kuittaantuu kuittauspainikkeen riittävän pitkällä painalluksella. Jos paloilmaisin on antanut hälytyksen, ilmaisin ei itsekseen kuittaannu kovinkaan nopeasti, vaikka syy hälytykseen on poistunutkin, esim. pakokaasu trukista. Tällaisessa tapauksessa hälytys kuittaantuu ilmaisimista katkaistaessa ilmaisimilta jännite. Paloilmaisimilta tullut hälytys on kuitattava ilmaisintyypistä riippuen yhdellä tai useammalla riittävän pitkällä kuittauspainikkeen painalluksella, jolloin hälytys poistuu niin keskukselta kuin ilmaisimiltakin. Jos ilmaisin on ilmaisseena ja syy hälytykseen ei ole poistunut, hälytys uusiutuu palautettaessa painike. 2.6 LATAUSJÄRJESTELMÄ JA AKUT Ohjauskeskuksen akkuja varataan verkkojännitteestä muuntajalla ja säätäjällä DC2. Säätäjä asettaa akkujen latausvirran oikeaksi, varmistaa, ettei akkuja ladata liian suurelle jännitteelle ja valvoo akkujen varaustilaa. Latausvirran ja -jännitteen valvonta pidentää akkujen käyttöikää. Akkujen elinikään vaikuttaa suuresti oven käyttötiheys ja ympäristöolosuhteet. Normaalissa käytössä akkujen oletettu käyttöikä on 3-5 vuotta. Akkuina käytetään normaalisovelluksessa kahta kappaletta sarjaan kytkettyä 12V:n 7Ah:n akkua. Akut ovat rakenteeltaan täysin suljettuja, jolloin ei ole vaaraa vuodoista ja niiden asennusasento on vapaa. Akkuja ei tarvitse huoltaa, mutta ne on uusittava vähintään 5 vuoden välein. Akut on aina vaihdettava yhtä aikaa samanlaisiin symmetrisesti täyteen varattuihin ladattaviin samankokoisiin akkuihin. Akkujen vaihdon saa suorittaa vain tehtävään perehdytetty henkilö ja vaihdossa ohjauskeskuksen pääkytkin on oltava 0-asennossa. Akkujen kytkennän oikea napaisuus on varmistettava ja tarkistettava vaihdon yhteydessä. Mekaanisesti vaurioituneet akut on välittömästi vaihdettava. Ennen ohjauskeskuksen romuttamista akut on poistettava. Poistetut akut on toimitettava soveltuvaan ongelmajätepisteeseen. 4 - Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

5 3. ASENNUS JA KÄYTTÖ 3.1 KESKUKSEN JA KONEISTON ASENNUS Ohjauskeskus on asennettava vähintään 530 mm etäisyydelle oviaukosta. Ovikoneisto on asennettava liukukiskon kauimmaiseen päähän oviaukosta. 3.2 KESKUKSEN PÄÄKYTKIN Keskus rakennetaan aina metallikoteloon. Jotta akkujen latausta ei vahingossa kytketä pois, keskuksen pääkytkin asennetaan pääsääntöisesti keskuksen sisälle. Keskuksen pääkytkin katkaisee ohjaukselta laturin verkkojännitesyötön ja akkujen virransyötön keskukselle. PÄÄKYTKINTÄ EI SAA JÄTTÄÄ 0-ASENTOON. 3.3 RAJAKYTKIMET JA OVEN PYSÄHTYMISPAIKKOJEN SÄÄTÖ Normaalikäytössä tarvitaan oven käyttökoneistossa 4 rajakytkintä: aukiraja, kiinniraja, hidastusraja ja palohälytysavauksen raja. Auki- ja kiinnirajan koskettimet avautuvat oven saavuttaessa ääriasentonsa. Hidastusrajan koskettimet sulkeutuvat hieman ennen oven kiinniasentoa, jolloin moottorin säätäjä pudottaa nopeuden tasaisesti hidastaen nollaan. Tällöin oven pysähtyminen on nykäyksetön. Raja on säädettävä siten, että nopeuden hidastuminen on tasainen täydestä nopeudesta nollaan. Jos ovi ryömii loppumatkan on rajan sulkeutumista säädettävä hieman myöhäisemmäksi. Taittopalo-ovissa ei hidastusrajaa normaalisti käytetä, sillä oven mekaniikka aiheuttaa luonnollisen hidastuksen oven liikkeelle. E6LDC käytöissä palohälytysrajan koskettimet SULKEUTUVAT, kun ovea ohjataan palohälytystilassa palohälytysavauspainikkeella ja ovi on avautunut riittävästi oviaukosta kulkemiselle. Jos ohjauskeskuksessa E6LDC on käytössä tuntoreuna, tarvitaan koneistoon lisäksi turvalaiteraja. Turvalaiterajan koskettimet sulkeutuvat 5-50 mm ennen oven kiinniasentoa. Turvalaiteraja poistaa ohjauksesta tuntoreunan avaavan toiminnon, mutta pysäyttää oven tuntoreunan impulssista. Toiminto estää oven avautumisen uudelleen kun tuntoreuna osuu lattiaan tai karmiin. Tarkista tarvittaessa turvarajan toiminta E6L käyttäjän ohjekirjasta kohdasta RAJAKYTKIMET JA OVEN PYSÄHTYMISPAIKKOJEN SÄÄTÖ. 3.4 OVEN LIIKENOPEUKSIEN SÄÄTÖ Oven liikenopeudet säädetään tasasähköohjaimen DC1 etupaneelissa olevilla trimmereillä RT2 ja RT3. Maksiminopeuden säätötrimmerillä RT3 voidaan asetella oven nopeus normaalissa ajotilanteessa %. Palosulkunopeuden säätötrimmerillä RT2 asetetaan palohälytystilanteen sulkeutumisnopeus. Säätöalue on % normaalin toiminnan täydestä nopeudesta, vrt. oheinen kuva no. 2. Palosulkunopeus tulisi asettaa suhteellisen pieneksi, koska ovi sulkeutuu automaattisesti ilman suojalaitevalvontaa. Koeajo on suoritettava huolella varmistuen oven täydellisestä sulkeutumisesta myös palosulkunopeudella. Oven sulkeutuminen täydellisesti saattaa vaatia sulkeutumisen loppuvaiheessa melko suurta voimaa koneistolta, jolloin pienellä nopeudella moottorin momentti voi olla liian pieni. Tällaisessa tapauksessa on palosulkunopeutta suurennettava. Tilanne on tyypillinen esim. palotaitto-ovissa. Kuva 2. Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-5

6 3. ASENNUS JA KÄYTTÖ 3.5 KÄYNTIAJAN RAJOITIN Ohjauskeskuksessa E6LDC on suojalaitteena käyntiajan rajoitin, joka pysäyttää moottorin sallitun käyntiajan päätyttyä. Käyntiajan rajoitin sijaitsee tasasähköohjaimessa DC1. Palohälytyksessä tasavirtaohjaimen käyntiajan rajoitin ohitetaan. E6- ohjauksessa on oma käyntiajanrajoitin. Se säädetään ohjauskeskuksen E6L ohjekirjan mukaan. Käyntiajanrajoittimen toimittua kiinnisuuntaan avataan ovea 2 s ja ovi sulkeutuu uudestaan automaattisen sulkeutumisen ajan kuluttua, erillistä kuittausta ei tarvita. Jos käyntiajan rajoitin on pysäyttänyt aukisuuntaan tapahtuu tietenkin automaattinen sulkeutuminen, paloovikäytössä hälytyksen aikana ovi ei saa jäädä mihinkään aukiasentoon. Palo-ovikäytössä hälytyksen aikana E6L ohjauksessa ohjelmallisesti ovi ei jää mihinkään aukiasentoon. Sallittu käyntiaika asetetaan tasasähköohjaimen DC1 etupaneelissa olevalla trimmerillä RT1 (kts. kuva no. 2) s pidemmäksi kuin oven normaalin liikkeen vaatima käyntiaika. Normaali aika-alue on lineaarinen s. Aikaa voidaan kasvattaa DC1:n kortilla tehtävällä muutoksella. Käännettäessä trimmeriä myötäpäivään pitenee sallittu käyntiaika. Käyntiaika voidaan asetella esim. seuraavasti. Aja ovi kiinnirajalta aukirajalle ja mittaa oven tarvitsema kulkuaika. Aja ovi kiinni. Irrota moottorin johto ja paina aukipainiketta, mittaa aika joka kuluu käyntiaika ylitetty ledin L1 syttymiseen DC1:n etupaneelissa. Ajan pitäisi olla yllämainittua pidempi kuin mitattu oven todellinen käyntiaika. Jos aseteltu moottorin yhtäjaksoinen käyntiaika ylittyy, punainen valodiodi L1 syttyy tasasähköohjaimen DC1 etupaneelissa ja ovi pysähtyy. Tämä voi tapahtua esim. jos ovi ei pääse liikkumaan normaalia liikettään. Vikaindikointi poistuu ja valodiodi sammuu, kun jompikumpi suuntakontaktoreista päästää. Tämä tapahtuu pakko-ohjatuissa ajosuunnissa kun ohjauspainike vapautetaan ja impulssista liikkuvissa ajosuunnissa kun seis-painiketta painetaan. Jos käyntiajan rajoitin on pysäyttänyt oven, niin ENNENKUIN ohjaat ovea kumpaankaan suuntaan tarkista, että: Ovi voi vapaasti kulkea johteissaan ääriasennosta toiseen Oven saranoiden, lamellien tai vastaavien välissä ei ole vieraita esineitä Ovi ei ole jäätynyt kiinni Jokin muu seikka ei estä oven normaalia liikkumista Jos kaikki on kunnossa, ohjaa ovea auki- tai kiinnisuuntaan ääriasennosta toiseen tarkkaillen ovea koko ajomatkan. Jos vikailmaisu toistuu, on oven kulkuvastus jostain syystä kasvanut ja/tai akun jännite laskenut, jolloin alentuneesta jännitteestä moottorin pyörimisnopeus on pienentynyt ja oven liike hidastunut. Aikaa voidaan säätää pidemmäksi, mutta tärkeää on myös selvittää syy, miksi oven käyttöönotossa asetettu kulkuaika on kasvanut. 6 - Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

7 4. VALVONTAYKSIKKÖ SAVU2 Ohjauskeskuksessa E6LDC voidaan käyttää kaksikanavaista valvontayksikköä SAVU2 palo-ovien paloilmaisimien toiminnan ja niiden virtapiirin kunnon ilmaisuun ilmaisinkannoissa, joissa ei ole erillistä relelähtöä ohjaamaan palo-oven ohjauslogiikkaa hälytystilanteessa. Paloilmaisimen kantaan asennetun ilmaisimen antaessa hälytyksen tai kaapelin vioittuessa katkeaa valvontayksikön ohjaama virtapiiri ja oven ohjausjärjestelmä toimii valitun toimintatavan mukaisesti. SAVU2 asennetaan erilliseen kuvan 3 mukaiseen Din-kiskoon kiinnitettävään kantaan SEMS. Kuva 3. Valvontayksikkö SAVU2 kannassa SEMS SAVU2 on kaksikanavainen, joten sitä voidaan käyttää yhden tai useamman ilmaisimen hälytyksen tai kaapeloinnin vikaantumisen ilmaisuun. Kumpaankin kanavaan saa liittää enintään 4 ilmaisinta. SAVU2:een liitetyn ilmaisinlinjan viimeisessä ilmaisinkannassa tulee olla 12 kω:n 1 %:n päätevastus, jonka kautta kulkevan lepovirran avulla SAVU2 ilmaisee mahdollisen anturipiirin katkeamisen tai vioittumisen. Varmista aina, että päätevastus on asennettu ilmaisinlinjan viimeiseen ilmaisinkantaan, jos ilmaisimia on kytketty useampia rinnan (kts. kuva 3). Kantoja kytkettäessä on huomioitava, ettei käytettyjen kaapeleiden silmukkavastus saa ylittää 100Ω. SAVU2:ssa on kaksi erillistä identtistä valvontapiiriä ilmaisinkantojen ja niiden kaapeleiden kunnon tarkkailuun. Molemmat piirit tarkkailevat kumpaakin kanavaa. Jos toisesta valvontapiiristä vikaantuu yksi tai useampi komponentti, toinen valvontapiiri pystyy ilmaisemaan hälytyksen tai vikaantumisen. SAVU2 kytketään tapauskohtaisen johdotuskaavion mukaisesti. Kytkettäessä on huomioitava, että katkaistava ohjausjännite tuodaan liittimeen 46 ja se lähtee liittimestä 47. Elektroniikan nollapotentiaali kytketään liittimeen 54. Kun SAVU2 valvontayksikköä käytetään vain yhdelle kanavalle, toisen kanavan liittimiin on kytkettävä 12 kω:n 1 %:n vastus. Normaalitoimituksissa vastukset on valmiiksi kytkettyinä molempien kanavien liittimiin. SAVU2 valvoo myös yhden kanavan tapauksessa ilmaisimia molemmilla valvontapiireillään. Valvontayksikkö SAVU2 on tarkoitettu käytettäväksi vain palo-ovien ohjauskeskuksen E6LDC yhteydessä palo-ovien ohjaukseen. SAVU2 valvontayksikköä kuten ei palo-ovien ohjauskeskuksiakaan saa käyttää esim. kiinteistön palohälytysjärjestelmän osana! HUOM! Jos ohjausjärjestelmässä on suurempi kuin 1 A ohjaussulake, on SAVU2 varustettava omalla 1A etusulakkeella Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-7

8 5. HUOLTO JA VIANHAKU Oven, ohjauskeskuksen ja valvontayksikön huoltoa saa suorittaa vain huoltopätevyyden omaava henkilö. 5.1 VALVONTAYKSIKÖN SAVU2 VIANHAKU Kun vahvistinyksiköllä on jännitteet, eivätkä ilmaisimet hälytä ja niiden kaapelointi on ehjä, ei valvontayksikössä pala yksikään led ja ohjausjärjestelmän virtapiiri on kunnossa. Ilmaisimen hälyttäessä tai ilmaisinvirtapiirin vastuksen pienentyessä syttyvät valvontayksikössä keltaiset ledit H1 ja H3, ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa ja ohjauspiirissä käytetty rele päästää. Jos ilmaisinvirtapiiri katkeaa tai sen vastus kasvaa, syttyvät valvontayksikössä punaiset ledit H2 ja H4 ja ohjausjärjestelmän virtapiiri katkeaa. Jos jokin ledeistä H1, H2, H3 tai H4 palaa yksinään, on valvontayksikössä vika ja ohjausjärjestelmän virtapiiri on poikki. Tällöin on valvontayksikkö vaihdettava. Vikatilanteessa ovi toimii samalla tavalla kuin palohälytystilanteessakin. Ilmaisinjärjestelmän ja valvontayksikön toiminta on tarkastettava säännöllisesti, esim. aina oven huollon yhteydessä. Tarkastuksen yhteydessä annetaan keinotekoinen hälytys esim. savuilmaisimen testauskaasulla. Oven ohjausjärjestelmän on tällöin reagoitava valitun toimintatavan mukaan. Irrotettaessa ilmaisinpiirin johtimista toinen tai tehtäessä niiden välille oikosulku, on oven ohjausjärjestelmän myös reagoitava valitun toimintatavan mukaan. 5.2 PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TOIMINNAN TARKASTUS Koko palo-ovijärjestelmän toiminta on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa, elleivät määräykset ja oven toimittajan ohjeet edellytä useampaa tarkastusta ja huoltoa. Oven, koneiston ja voimansiirron huolto ja tarkistus suoritetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Jos palo-ovijärjestelmä ei ole päivittäisessä käytössä, järjestelmä tulisi koekäyttää päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Ohjausjärjestelmän tarkistus suoritetaan seuraavasti: TOIMILAITTEET 1. Tarkista oven normaaliin toimintaan tarvittavien toimilaitteiden kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät. SUOJALAITTEET 2. Tarkista oven suojalaitteiden kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät. 3. Tarkista oven seis-painikkeiden kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät ja ettei seis-painikkeita ole korvattu lukkiutuvilla painikkeilla. 4. Tarkista ovessa mahdollisesti olevan käyntioven kytkimen kunto, toiminta ja asianmukaiset merkinnät. 5. Tarkista keskuksen kannessa olevan akkujen varaustilaindikaattorin lampun kunto käyttäjän ohjekirjan kohdan AKKUJEN VARAUSTILAN VALVONTA JA HÄLYTYS mukaisesti. 8 - Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

9 TOIMINTA PALOHÄLYTYKSESSÄ ILMAN VERKKOSYÖTTÖÄ 6. Suorita keskukselle palohälytystoiminnan tarkastus verkkosyöttö katkaistuna käyttäjän ohjekirjan kohdan TOIMINTA mukaisesti. Verkkosyötön katkaisu on yksinkertaisinta toteuttaa irrottamalla verkkosyötön sulake ryhmäkeskuksesta. Muista, että pääkytkin katkaisee myös virransyötön akuista ohjaukselle. Palohälytystieto on annettava keskukselle tapauskohtaisesti käytettävän hälytystiedon mukaan. Tarkista keskuksen kannessa olevan palohälytyskuittauspainikkeen lampun toiminta. Lamppu palaa, kun keskukselle on annettu palohälytystieto. 7. Tarkista akkujen kunto suorittamalla useita (> 10) avauksia ovelle ilman verkkosyöttöä. Jos akut ovat testauksen alussa täyteen ladattuja, ei akkujen varaustilan merkkivalo saa vilkkua ovea ajettaessa. Varaustilan merkkivalon vilkkuminen ajon aikana saattaa olla merkki akkujen ikääntymisestä ja varauskyvyn pienentymisestä, jolloin akkujen vaihto saattaa olla aiheellinen. Tällaisessa tapauksessa ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai huoltajaan akkujen vaihtamiseksi. 5.3 VIANHAKUOHJE/HUOLTO Tarkista, että tässä ohjeessa ja ohjauskeskusten E6LDC yhteydessä E6L käyttäjän ohjekirjassa kuvatut asetukset on tehty kyseisen oven tyypin ja toimintatavan mukaisesti. Tarkista, että lisälaitteet on kytketty piirustusten mukaisesti juuri niille varattuihin liittimiin. Ohjauskeskuksen E6L käyttäjän ohjekirjassa on yksityiskohtaisesti kuvattu E6-pohjaisen keskuksen vianhaku. Tässä ohjekirjassa ei ole yleiskaaviota palo-ovien kytkennälle, vaan jokaiselle keskukselle toimitetaan toimituksen yhteydessä tarkat tapauskohtaiset piirustukset. Jos oheisilla ohjeilla et saa ovea toimimaan, niin ennen muita toimenpiteitä, esim. komponenttien vaihtoa, kannattaa ottaa yhteys myyjän huolto-organisaatioon. Useimmat sähkökäyttöisten ovien toimintahäiriöt liittyvät oheis- ja suojalaitteiden kiinnityksiin ja kytkentöihin. Koska paloovien ohjauskeskukset on varustettu monipuolisilla toimintatilaa ilmaisevilla järjestelmillä, huolto pystyy usein antamaan tarkemmat vianhaku- tai korjausohjeet jopa puhelimitse. Ennen yhteydenottoa huoltoon selvitä ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistenumero tai piirustusnumero ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta, jolloin vastaavat dokumentit löytyvät arkistosta ja nopeuttavat vianmääritystä. Tilatessasi huoltomiestä ilmoita aina tarkasti: ohjauskeskuksen tyyppimerkintä, valmistenumero tai piirustusnumero ohjauskeskuksessa olevasta tarrasta tai piirustuksesta oma nimesi sekä yritys tms. ja puhelinnumerosi yhteyshenkilö työkohteessa, sekä tarkka katuosoite ja yhteyshenkilön puhelinnumero. laskutusosoite. Tilausnumeron tai merkin ilmoittaminen nopeuttaa huoltomiehelle annettavan työmääräimen kirjoittamista ja nopeuttaa huoltoa. Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3-9

10 6. TEKNISET TIEDOT OHJAUSKESKUS E6LDC TEKNISET TIEDOT Valmiste/rakenne standardi EN :2005 Toiminta Suomen rakentamismääräyskokoelma E6: Osastoivat ovet Virtalaji AC 50Hz Napaluku 3 Nimellisjännite U n 230VAC/24VDC +6%...-10% Nimelliseristysjännite U i 400V Ohjausjännite 24VDC Nimellisvirta I n 6A verkkojännitepuoli Nimellisvirta I n Käyttöpuoli moottorin tehon mukaan Etusulake (verkkosyöttö) Max.10A Akustosyötön etusulake 20A normaali sovellus Varasulake akustosyöttöön 20A 1 kpl normaali sovellus Muuntajan ylikuormitussuoja Muuntajan koon mukaan Oikosulun kestävyys I CW <10kA Kotelointiluokka IP54 normaali sovellus Suojaus sähköiskulta Suojausluokka I normaali sovellus Jakelujärjestelmä TN-S normaali sovellus EMC-käyttöympäristö 1 ja 2 Mitat 650x400x230 mm, mukana pituusmitassa holkkitiivistelaippa ja korkeudessa kannessa olevat merkkivalot, normaali sovellus Paino 26,5 kg normaalisovellus VALVONTAYKSIKKÖ SAVU2 TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Ohjausjärjestelmää suojaava sulake Reagointiaika Transistorilähtö Un =24 Vdc, minimi 16 Vdc, maksimi 28 Vdc, reguloitu max. 1 A 5 ms 2xPNP HUOM! Jos ohjausjärjestelmässä on suurempi ohjaussulake kuin 1A, SAVU2 on varustettava omalla 1A etusulakkeella Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

11 7. EY-LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi: Ohjauskeskus E6LDC Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/108/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN A1, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN A1, EN A1+A2, EN 60529, EN , EN , EN , EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN 12978, EN SFS-Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS-EN ISO 9001:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus E6LDC / Rev

12 8. DC-OHJAUS Q1 KESKUKSEN KANNESSA HUOM! KUN LAMPPU VILKKUU, ON AKUN JÄNNITE LIIAN MATALA. AKUN VARAUSTILA LAMPPUTESTI: KÄÄNNETTÄESSÄ PÄÄKYTKIN PÄÄLLE VÄLÄHTÄÄ LAMPPU. HUOM! SULAKEKOKO MUUNTAJAN TEHON MUKAAN Ohjauskeskus E6LDC / Rev 1.3

13 9. PALO-OVEN KÄYTTÖKONEISTON VAPAUTTAMINEN HUOLLON AJAKSI 1. IRROTA KONEISTON RAJAKOTELON KANSI. 2. OTA IRROTUSVIPU KESKUKSESTA JA ASENNA SE IRROTUSAKSELIIN KUVAN MUKAISESTI 3. KÄÄNNÄ 90 o JOLLOIN KONEISTO VAPAUTTAA OVEN KÄSIKÄYTÖLLE 4. HUOLLON JÄLKEEN KÄÄNNÄ VIPUA TAKAISIN 90 o JA VARMISTA LIIKUTTAMALLA OVEA KÄSIN, ETTÄ OVI ON PALAUTUNUT KONEKÄYTÖLLE. OVEA EI SAA JÄTTÄÄ KÄSIKÄYTÖLLE HUOLTOTYÖN JÄLKEEN Ohjauskeskus E6LDC / Rev

PALOSULKULAITE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

PALOSULKULAITE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND PALOSULKULAITE FI ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien merkitykset... 2 3. Yleisiä

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05

3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 3.06.26 SAVUNPOISTOKESKUKSET EDULLISET KOTIMAISET HELPPO ASENTAA 03/05 YLEISTÄ Kotimaisilla, akkuvarmennetuilla 1S5-01 savunpoistokeskuksilla ja niiden lisälaitteilla ohjataan seinä- ja lasikateikkunoiden

Lisätiedot

SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO

SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO SAVUNPOISTON OHJE-, HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Savunpoistosta 2-3 Asennus ja kytkentä 4 Vianhaku 5 Kunnossapito-ohjelma 6 Huoltovihko 7 TOIMIVA SAVUNPOISTO SÄÄSTÄÄ IHMISHENKIÄ JA

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Liukuportin automatiikka

Liukuportin automatiikka Versio 6.02 Liukuportin automatiikka Käyttäjän käsikirja, Versio 6.02 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M Valmistus: WWW.PURAIT.FI Sisältö: 2 OHJAUSKESKUS

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RCL03 JA 04 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Antenni Antenni CH1 CH2 Kuva 1. RCL03 Impulssi ON/OFF Pakko-ohjaus Kuva 2. RCL04 Painike

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Kaba mini delta 5:11. - Ohjauskeskus valittavissa (DC-1 tai DC-3) vastaamaan eri asennusvaatimuksia.

Kaba mini delta 5:11. - Ohjauskeskus valittavissa (DC-1 tai DC-3) vastaamaan eri asennusvaatimuksia. R Kaba mini delta Moottorilukko Motorisoitu vastarauta, joka tarjoaa joustavan vakio lukitusratkaisun. Erilaiset lukkorungot voidaan voidaan sovittaa -erilaisten lukitus- ja ovitoimintojen kanssa (profiiliovet,

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-3000 ja EXI-4000 230 V AC Exilight Oy Hermiankatu 6-8A 33720 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄT

ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄT ABLOY PALONSULKUJÄRJESTELMÄT ABLOY PALONSU PALOTURVALLISUUS JA OSASTOIVAT OVET (PALO-OVET) Ovia koskee Ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelma E1: Rakennusten paloturvallisuus, määräykset

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-24, 24/600 JA 24/1200 24V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskuset toimivat 24 V:n akustolla joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajänniteellä. 1. ASENNUS Keskus

Lisätiedot

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-1000 ja 2000 230 V AC ExExiligilighhtt Oy Oy Hermiankatu 6-8A 33720 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 Y-TUNNUS 1865741-4 Nordea 114630-1066775

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä

Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä Hälytyskeskus SÄLE 10 plus järjestelmä SÄLE 10 plus hälytyskeskus Sno.71 150 20 SLY 10 plus silmukkakortti Sno.71 150 22 SA 10 akkuyksikkö Sno.71 150 24 SL 11 alahälytyskoje Sno.71 150 25 SL 12 alahälytyskoje

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot:

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot: Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä SÄLE 10 hälytyskeskus S.no.71 150 01 SLY 10 silmukkakortti S.no.71 150 19 SA 2 akkuyksikkö S.no.71 150 11 SL 1 alahälytyskoje S.no.71 150 05 SL 2 alahälytyskoje S.no.71

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

Aurinko-C1 ja C2 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C1 ja C2 asennus ja käyttöohje Aurinko-C1 ja C2 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet: 1. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akku irrallaan).

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS JA KÄYTTÖOPAS TURVAVALOKESKUS EXI-300, EXI-450 JA EXI-900 230 V AC/DC Exilight Oy Hyllilänkatu 15 33730 Tampere tel. +358-(0)10773 5400 telefax +358-(0)10773 5409 etunimi.sukunimi@exilight.fi Y-TUNNUS

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI-00760 HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT

0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI-00760 HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT 0544 OVITOR OY Sienitie 24 FI-00760 HELSINKI 1 OHJAUSKESKUKSET OK31VUT JA OK61VUT ILMASULKUJEN PUHALTIMIEN OHJAUKSEEN YHDELLE (31) JA KAHDELLE (61) SUUTINRUMMULLE ASENNUKSEN, SÄÄDÖN, KÄYTTÖÖNOTON JA HUOLLON

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ

KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

ABLOY LIUKUOVIKONEISTO DB200 -SARJA Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Turvallisuus...4 Koneiston käyttö...9 Huolto ja tarkistukset...11 Vianhaku...12 Muistiinpanoja...13 2 YLEISTÄ Toiminta: Liukuovikoneisto

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Savunpoistokeskus RZN 4202

Savunpoistokeskus RZN 4202 käyttöohje Savunpoistokeskus RZN 4202 Turvajärjestelmät suojaavat ihmishenkiä ja ehkäisevät materiaalivahinkoja. Testaus kerran vuodessa valtuutetun liikkeen toimesta tai, valmistajan valtuumattaman henkilön

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Savukaasupellit. Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu RABC

Savukaasupellit. Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu RABC E RABC Yleistä Savukaasupelti asennetaan ilmastointikanavaan estämään savukaasujen leviämistä tilasta toiseen. Savukaasupelti sulkeutuu saatuaan signaalin savuilmaisimelta tai palovaroitinjärjestelmästä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7

ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 ASENNUSOHJE ALLASPEITE GS 7 Maahantuoja Suomen Allaslaite Oy Tourukatu 24 40100 JYVÄSKYLÄ Tel 020 720 9292, Fax 020 720 9293 sal@suomenallaslaite.fi www.suomenallaslaite.fi 2 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen

Lisätiedot

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi)

PIKAOHJE. Optima Ohjauskeskus. 408152 (fi) PIKAOHJE Optima Ohjauskeskus 408152 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 7.8.2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot