Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja"

Transkriptio

1 Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND

2 . SISÄLTÖ. Sisältö Symbolien selitykset Yleisiä turvallisuusohjeita Yleiskuva tuotteista Ohjauskeskuksen DGC piirilrvy Käyttöönotto Yleistä tietoa Verkkoliitäntä Laitteen ohjelmointi Tehdasasetusten palauttaminen Käyttötila Raja asentotyypin valinta Aukirajan säätö (digitaalinen järjestelmä) Kiinnirajan säätö (digitaalinen järjestelmä) Puoliauki rajan asetukset Tuntoreuna Tuntoreunan valvonta Lisätuntoreuna Tuntoreunan helpotus Lisäasetukset Valokennontoiminnot Automaattinen sulkeutuminen Autopesu toiminto Käyntiajanrajoitin Oven suunnanvaihtohidastuksen asetukset Oven käyntikertalaskuri Absoluuttianturin asentovirhe Liikevoimat Liikevoimien säätö Liikevoimien manuaalinen säätö aukisuuntaan Liikevoimien manuaalinen säätö kiinnisuuntaan Liikevoimien itseoppivuuteen liittyvät asetukset Invertteri LED virhekoodit (D5) Näytön ilmoitukset RUN tilassa Keskuksen tilanäyttö ( RUN tilassa) Varoitusvalokortin toiminnot Tekniset tiedot EY liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta SYMBOLIEN SELITYKSET Henkilövahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Ainevahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Tietoa 3. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tuotevastuu Laitteen toiminta ja turvallisuus voidaan taata ainoastaan silloin, kun tämän käyttöohjeen varoituksia ja turvallisuusohjeita noudatetaan. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ohjausjärjestelmään saa kytkeä tai vaihtaa vain alkuperäisiä tai valmistajan erikseen hyväksymiä komponentteja. Kaikki komponentit on valittu, suojattu ja rakennettu siten, että ne kestävät ja täyttävät asetetut toiminta ja turvallisuusvaatimukset Ovitor Oy ei vastaa henkilö ja ainevahingoista, jotka aiheutuvat varoituksen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tuotteen käyttö Ohjauskeskus DGC on tarkoitettu pelkästään ovikoneistojen ohjaukseen. Käyttöönotto ja asennus Vain pätevät ja koulutetut sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa ohjausjärjestelmän asennus, kytkentä, ohjelmointi ja huoltotoimenpiteitä huomioiden näihin toimenpiteisiin oikeuttavat sähköalan säännökset. Pätevän ja koulutetun sähköalan ammattilaisen on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: tietous yleisistä ja erityistä turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevista määräyksistä, perehtyminen laitteen asennus ja käyttöohjeisiin yksiselitteinen sähköasennus ja työturvallisuusmääräysten tuntemus, koulutus asianmukaisten turvavarusteiden käyttöön ja hoitoon, pystyä tunnistamaan sähkölaitteistoihin liittyvät vaarat, riittävä ensiapukoulutus. Asennusta, kytkentää ja huoltoa koskevia ohjeita järjestelmä on kytkettävä luotettavasti jännitteettömäksi ennen laitteistolla työskentelyä, jännitteettömyys todennettava mittaamalla, toimenpiteiden aikana on varmistettava, ettei järjestelmää voida kytkeä jännitteiseksi, järjestelmän muiden osien ja komponenttien kytkentä, käyttö ja asennusohjeisiin on tutustuttava asennuspaikkakohtaisia suojamääräyksiä on noudatettava Erityisiä ohjeita Viittaus muihin tietolähteisiin 2 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

3 Tarkastusperusteet ja määräykset Laitteiden liitännässä, ohjelmoinnissa ja huollossa on noudatettava seuraavia määräyksiä (emme vastaa ohjeiden täydellisyydestä). Rakennustuotteita koskevat standardit EN 324 (teollisuus, liike ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa : tuotteet joissa ei ole palonkestävyys tai savunhallintaominaisuuksia) EN 2445 (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Tarkastusmenettely) EN 2453 (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Vaatimukset) EN 2978 (konekäyttöisten ovien ja porttien suojalaitteet Vaatimukset ja tarkastusmenettely) EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN 5504 (Kotitalouslaitteiden häiriöpäästöt) EN (Vaikutukset verkkovirralle Yliaallot) EN (Vaikutukset verkkovirralle Jännitehuojunta) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 2: Alan perusstandardit Häiriönsieto Teollisuusympäristö) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 3: Alan perusstandardit Häiriönpäästöt Kotitalous, toimisto ja kevyen teollisuuden ympäristöissä) Konedirektiivi EN (Koneturvallisuus, koneiden sähkölaitteisto osa : Yleiset vaatimukset) EN 200 (Koneturvallisuus Perusteet, yleiset suunnitteluperusteet osa : Peruskäsitteet ja menetelmät) Pienjännite EN (Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus) EN (Erikoisvaatimukset porttien, ovien ja ikkunoiden käyttölaitteille) EN Ohjauskeskus DGC / Rev..0 3

4 4. YLEISKUVA TUOTTEISTA 4.. OHJAUSKESKUKSEN DGC PIIRILEVY PULSSI- ANTURI HÄTÄSEI S SEI S AUKI KII NNI I MPULSSI KII NNI RAJA AUKI RAJA / 2 AUKI RAJA SI N. KELT. + PUN. - PHOTO 2 +24V SUOJAVALO- KENNO 2 8k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA OPTI NEN TUNTOREUNA ABSOLUUTTI ANTURI RS485 TYYPPI BROWN GREEN WHI TE LÄMPÖSUOJA +2V GND DATA + DATA - KÄSI- KÄYTTÖ PULSE I N X D2 D X5 X4 X2 LOOP DET. X3 2 X9 X X DI SPLAY 0 0 : 0 0 X X6 RADI O D28 D29 D27 K X P PROCESSOR X0 D5 X9 S2 S S3 4 3 S4 S W S W2 S W3 2 S W4 TR K2 X X2 L L2L3 N PE PEU V W X2 PUN VI HREÄ NL X8 VAROI TUSVAL O- KORTTI I NVERTTERI VERSI O X22 X Merkinnät: X Syötön riviliittimet X2 Moottorin liittimet X3 Ohjaus ja suojalaitteiden riviliittimet X5 Liitin kannen painikkeille X7 Radiovastaanotin X8 Liitin varoitusvalokortille X2 Suojavalokenno X3 Liitin digitaaliselle raja asentoanturille X4 Liitin kannen LED:lle X20 Suojalaitteiden lisäriviliittimet X22 Invertteriliitännät X23 Invertteriliitännät D0 D2 D4 D5 D27 D28 D29 S S2 S3 P LED: SEIS LED: aukiraja LED: kiinniraja LED: vikailmoitukset LED: Ryömintä LED: auki LED: kiinni Pysäytys painike AUKI painike KIINNI painike Potentiometri liikevoimien manuaalista säätöä varten 4 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

5 5. KÄYTTÖÖNOTTO 5.. YLEISTÄ TIETOA Varoitus! Seuraavien kohtien on toteuduttava moitteettoman toiminnan takaamiseksi: Ovi on asennettu ja toimintakunnossa MFZOVITOR ovikoneisto on asennettu ja toimintavalmis Ohjaus ja suojalaitteet on asennettu ja toimintavalmiita DGC ohjauskeskus on asennettu Tietoa 5.2. VERKKOLIITÄNTÄ Oven, MFZOVITOR ovikoneistojen sekä ohjaus ja suojalaitteiden asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjeita Vaara! Seuraavien kohtien on toteuduttava ohjauksen toiminnan takaamiseksi. Verkkojännitteen on vastattava tyyppikilven tietoja. Syöttävässä verkossa on oltava oikea pyörimissuunta. Kiinteässä liitännässä on käytettävä pääkytkintä. Syötön sulakkeet max. 3x0 A Varoitus! Kun kaapelointi/johdotus on saatu valmiiksi ja ohjaus halutaan kytkeä päälle ensimmäisen kerran, on varmistettava, että kaikki moottoriliitännät ohjauksessa ja moottorissa on kiristetty kunnolla ja että kaikki ohjausjännitekytkennät on erotettu galvaanisesti verkkojännitteistä Lisäksi suositellaan, että kaikki liitettävät ohjauslaitteet ovat vähintään >230 V:n nimellisjännitteisiä. Kytke verkkosyöttö ohjauskeskuksen liittimeen X X Kuva. Syötön riviliittimet 0 : L L2L3 N PE 5.3. LAITTEEN OHJELMOINTI Laite toimii aina pakko ohjatusti ohjelmointi tilassa Varmista, että seispiiri on ehjä ennen ohjelmointitilaan siirtymistä Laitteen ohjelmointi suoritetaan ohjauskeskuksen kansi auki Ohjelmointia varten tarvitset kortilta painikkeet S S3 sekä DIP kytkimen S4.. Siirry ohjelmointitilaan vaihtamalla (S4) DIP kytkin nr. asentoon ON. 2. Ohjelmointitilassa navigointi tapahtuu kortin SEISpainikkeella (S). SEIS painiketta painamalla siirrytään ohjelmoitavan parametrin ja sen arvon välillä. 3. Ohjelmoitavaa parametria tai sen arvoa muutetaan kortin AUKI (S2) ja KIINNI (S3) painikkeilla. Jos näytössä lukee RUN, ohjaavat painikkeet ovea pakko ohjatussa tilassa. 4. Parametrien selitykset Parametrin arvo. Arvot, jotka näkyvät tässä käyttöohjeessa, ovat tehdasasetuksia Ohjelmoitavan numero parametrin Ohjauskeskus DGC / Rev..0 5

6 5. KÄYTTÖÖNOTTO DIP kytkimet: SW Ohjelmointitilaan siirtyminen (kappale 5.3) SW2 Oven tilanäyttöön siirtyminen (Kappale 3) SW3 SW4 Tehdasasetusten palauttaminen (kappale 5.4) 2 S W S W2 S W3 S W TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN S4 Kuva 2. DIP kytkimet S4 Tehdasasetusten palauttaminen tehdään siirtämällä S4 DIPkytkin SW4 asentoon ON ja painamalla STOP ja AUKIpainikkeita n. 2 s. Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen näyttö näyttää FAC ja ohjelmaversion numeron. Muista palauttaa DIP kytkin SW4 OFF asentoon 5.5. KÄYTTÖTILA Parametrin numero 0 Parametrin arvot: 0: Pakko ohjattu AUKI suuntaan Pakko ohjattu KIINNI suuntaan 02: Impulssi AUKI suuntaan Pakko ohjattu KIINNI suuntaan 03: Impulssi AUKI suuntaan Impulssi KIINNI suuntaan 04: Impulssi AUKI suuntaan * Impulssi KIINNI suuntaan * Oven liikkuessa aukisuuntaan ja voimantunnistuksen pysäyttäessä oven peruuttaa ovi 0,5 s ajan. Ovi toimii pakko ohjattuna aina ohjelmointitilassa Keskuksen tehdasasetukset näkyvät kyseisen parametrin otsikon perässä 5.6. RAJA ASENTOTYYPIN VALINTA Parametrin numero: Parametrin arvot: 00: Mekaaniset rajat (mikrokytkin) Kuva 2. Pyörimissuunta aukisuuntaan, kun koneisto on asennettu kuvan mukaisesti. 0 04: Ei käytössä Ovitorin ohjauskeskuksissa 05: Digitaalinen raja asentojärjest. pyörimissuunta (kts. Kuva 2) 06: Digitaalinen raja asentojärjest. pyörimissuunta 2 Vaihdettuasi käyttöön digitaalisen raja asento järjestelmän, on keskus käynnistettävä uudestaan. 6 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

7 5.7. AUKIRAJAN SÄÄTÖ (DIGITAALINEN JÄRJES TELMÄ) + AUKI rajan opettaminen: Paina STOP painiketta kunnes näytössä välkkyy RUN Ohjaa ovi auki asentoonsa. Paina STOP painiketta uuden AUKI rajan tallentamiseksi. (Näyttö näyttää AUKI rajan symbolia n. 2 s ajan ja palautuu sen jälkeen automaattisesti aktiiviseen parametrin numeroon) AUKIRAJAN HIENOSÄÄTÖ /2 AUKI raja ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana (parametri 6) Valokenno oven karmissa (parametri 3) ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana Rajojen uudelleen opetuksen aikana parametrit 4 (voimantunnistus) ja 5 (käyntiaika) palautuvat tehdasasetuksiin Hienosäädä AUKI raja: enemmän auki arvot 6 9 vähemmän auki arvo 4 arvojen muutos AUKI ja KIINNI painikkeilla. Arvojen muutoksen jälkeen paina STOP painiketta. (Näytössä lukee RUN ) Kokeile uusia asetuksia ohjaamalla oven AUKI ja KIIN NI suuntaan Paina STOP painiketta tallentaaksesi muutetut arvot ja palataksesi parametri numeron valintaan. (säätöalue max. ± 0,8 % oven liikealueesta) Jos arvon muutoksia ei tehdä, palaa STOP painikkeella takaisin parametri numeron valintaan KIINNIRAJAN SÄÄTÖ (DIGITAALINEN JÄRJES TELMÄ) + KIINNI rajan opettaminen: Paina STOP painiketta kunnes näytössä välkkyy RUN Ohjaa ovi kiinni asentoonsa (yleensä n. 50 mm lattiasta). Paina STOP painiketta uuden KIINNI rajan tallentamiseksi. (Näyttö näyttää KIINNI rajan symbolia n. 2 s ajan ja palautuu sen jälkeen automaattisesti aktiiviseen para KIINNIRAJAN HIENOSÄÄTÖ /2 AUKI raja ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana (parametri 6) Valokenno oven karmissa (parametri 3) ei saa olla aktiivinen rajojen opetuksen aikana Rajojen uudelleen opetuksen aikana parametrit 4 (voimantunnistus) ja 5 (käyntiaika) palautuvat tehdasasetuksiin Hienosäädä KIINNI raja: enemmän auki arvot 6 9 vähemmän auki arvo 4 arvojen muutos AUKI ja KIINNI painikkeilla. Arvojen muutoksen jälkeen paina STOP painiketta. (Näytössä lukee RUN ) Kokeile uusia asetuksia ohjaamalla oven AUKI ja KIINNI suuntaan Paina STOP painiketta tallentaaksesi muutetut arvot ja palataksesi parametri numeron valintaan. (säätöalue max. ± 0,8 % oven liikealueesta) Jos arvon muutoksia ei tehdä, palaa STOP painikkeella takaisin parametri numeron valintaan + Ohjauskeskus DGC / Rev..0 7

8 5. KÄYTTÖÖNOTTO 5.9. PUOLIAUKI RAJAN ASETUKSET Parametrin numero: 6 Parametrin arvot: 00: /2 auki raja ei käytösssä 0: Mekaaniset rajat (arvo 00 parametrissa ) /2 auki rajan mikro kytketään X3:n riviliittimiin 5 ja 6. Oikosulkulenkki liittimiin 5 ja 6, jos mekaanisten rajojen puoliauki toimintoa ei käytetä. Digitaaliset rajat (parametri arvot 5 ja 6) AUKI käskyt ohjataan puoliaukkoon, jos X3 liittimiin 5 ja 6 kytketyllä (ON/OFF) valintakytkimellä on valittu asento ON: 02: Puoliaukko = 4/8 auki (8/8 koko auki) 03: Puoliaukko = 5/8 auki 04: Puoliaukko = 6/8 auki 05: Puoliaukko = 7/8 auki Puoliaukkoon ajetaan erillisellä painikkeella, joka kytketään X3 riviliittimiin 5 ja 6 06: Puoliaukko = 4/8 auki (8/8 koko auki) 07: Puoliaukko = 5/8 auki 08: Puoliaukko = 6/8 auki 09: Puoliaukko = 7/8 auki AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN PUOLIAUKOSTA 00 = Ei automaattista sulkeutumista puoliaukosta 0 = Automaattinen sulkeutuminen puoliaukosta (Automaattinen sulkeutuminen pitää olla aktivoitu parametrilla 32) 6. TUNTOREUNA 0 = Pneumaattinen tuntoreuna 02 = 8k2 sähköinen tuntoreuna 03 = Optinen tuntoreuna 04 = ei käytössä Ovitorin ohjauskeskuksissa 6.. TUNTOREUNAN VALVONTA 00 = Ei tuntoreunan valvontaa >00 = Tuntoreunan valvonta päällä säädettävä aika 0,0 0,3 s Tuntoreunan valvonta ohittaa kiinnirajan ja odottaa pulssia tuntoreunalta. Jos pulssia ei tule parametrilla 22 säädetyn ajan kuluessa, pysäyttää ohjaus oven ja ilmoittaa tuntoreunan vikaantumisesta LISÄTUNTOREUNA 00 = Ei lisätuntoreunaa 0 = Lisätuntoreuna rinnakkain ensisijaisen tuntoreunan kanssa 02 = Lisätuntoreuna pysäyttää AUKI suuntaan HUOM! Lisätuntoreunan pitää olla pneumaattinen tai sähköinen sekä samaa tyyppiä kuin ensisijainen tuntoreuna TUNTOREUNAN HELPOTUS Tuntoreunan helpotuksella säädetään aika, jonka ovi pakittaa tuntoreunan osuttua lattiaan. Tällä estetään tuntoreunan jääminen puristuneeseen tilaan. 00 = Ei tuntoreunan helpotusta 0 = Tuntoreunan helpotus 5 ms Tuntoreuna pitää olla kytkettynä ennen parametrin arvo muutoksia Jos ohjaus havaitsee väärän tuntoreunan, näyttö ilmoittaa siitä ERR tekstillä 02 = Tuntoreunan helpotus 0 ms 03 = Tuntoreunan helpotus 20 ms 04 = Tuntoreunan helpotus 30 ms 8 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

9 8k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA Kuva 3. Pneumaattinen tai sähköinen tuntoreuna kytketään X3 riviliittimiin 23 ja 24 X k2 TAI PNEU. TUNTOREUNA Kuva 4. Parametrin 23 mukainen tuntoreuna kytketään X20 riviliittimiin 3 ja 4 OPTI NEN TUNTOREUNA BROWN RUSKEA GREEN VIHREÄ WHI TE VALK. Kuva 5. Optinen tuntoreuna kytketään X3 riviliittimiin 25,26 ja 27 MUSTA MUSTA LÄHETI N RUSKEA RUSKEA SI NI NEN SI NI NEN LISÄASETUKSET 7.. VALOKENNOTOIMINNOT Valokenno : Plug in moduuli asennetaan liittimeen X2 Valokenno 2: Ulkoinen valokenno, asennetaan X3 riviliittimiin 20,2 ja = Ei valokennoa 0 = Valokenno kytketty 02 = Valokenno 2 kytketty 03 = Valokennot ja 2 kytketty Parametrin arvot käytössä vain käytettäessä digitaalista raja asentojärjestelmää. 04 = Valokenno kytketty ja asennettu oven karmeihin. * 05 = Valokenno 2 kytketty ja asennettu oven karmeihin. * 06 = Valokennot ja 2 kytketty ja valokenno asennettu oven karmeihin * 07 = Valokennot ja 2 kytketty ja valokenno 2 asennettu oven karmeihin. * * RUN tilaan pääsee painamalla STOP painiketta. Ohjauskeskus opettelee valokennojen sijainnin, kun ovea ajetaan KIINNI asennosta AUKI asentoon AUTOMAATTINEN SULKEUTUMINEN 00 = Ei automaattista sulkeutumista xx = sekunnit 990 (luvun 99 jälkeen luvut kerrotaan 0 eli luku 8 = 8 sekuntia ja luku 8 (vilkkuen)=80 sekuntia) VASTAANOTI N Kuva 6. Lähetin vastaanotin tyyppinen valokennon kytketään kuvan mukaisesti X3 riviliittimiin 9, 20, 2 ja 22. Parametrissa 3 arvo 02 pitää olla valittu. Kts. Kappale 7.. Valokennotoiminnot. Jos SEIS tai HÄTÄSEIS aktivoituu pidemmäksi ajaksi kuin 5 s oven ollessa AUKI asennossa, lukittuu automaattinen sulkeutuminen oven sulkeutumisen estämiseksi. Lukitus poistetaan KIINNI käskyllä. Ohjauskeskus DGC / Rev..0 9

10 7. LISÄASETUKSET 7.3. AUTOPESU TOIMINTO HUOM! Automaattinen sulkeutuminen täytyy olla käytössä. 00 = Ei autopesu toimintoa xx = Valokennon aktiivisena olo aika, säätöväli 0, s (5 =,5 s) säätöalue 30 eli 0, 3 s Automaattisen sulkeutuminen aika alkaa vain, jos valokenno ollut vaikutettuna tässä parametrissa määritetyn ajan verran. Ovi suljetaan täysin ennen uuden kierron alkua KÄYNTIAJANRAJOITIN Molempien rajojen täytyy olla asetettu ennen kuin itseoppivaa käyntiaikaa voidaan käyttää! 00 = Ei käyntiajanrajoitinta 0 = Käyntiajanrajoitus 20 s 02 = Käyntiajanrajoitus 40 s 03 = Itseoppiva käyntiaika. Siirry RUN tilaan painamalla STOP painiketta. Liikuta ovea KIINNI asennosta AU KI asentoon ilman pysähdystä. Kun käyntiaika on opetettu, lopettaa RUN vilkkumisen ja näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. Käyntiaika on oven avaamiseen käytetty aika + 2,5 %. Alle 0 s avautumisajoissa lisätään kiinteä s aikaan OVEN SUUNNANVAIHTOHIDASTUKSEN ASETUKSET Tuntoreuna xx = Esim. Valokenno xx = Suunnanvaihtohidastuksen säätöväli /00 s, säätöalue 0,004 0,99 s. 00 = 0,004 s 05 = 0,05 s Suunnanvaihtohidastuksen säätöväli /00 s, säätöalue 0,05 0,99 s. + Esim. 30 = 0,3 s HUOM! Tätä suunnanvaihtohidastusta käytetään myös painettaessa AUKI painiketta oven sulkeutuessa OVEN KÄYNTIKERTALASKURI 00 = Ei huoltovälitarkkailua 0 = Huoltoväli 5 käyntikertaa (vain testikäyttöä varten) 02 = Huoltoväli 5000 käyntikertaa 03 = Huoltoväli käyntikertaa 04 = Huoltoväli käyntikertaa Laskurin resetointi tai huoltovälinvalinta: Paina STOP painiketta parametrin arvon muuttamista varten. Paina AUKI tai KIINNI painiketta arvoa muuttaaksesi. Paina STOP painiketta uudelleen min. 2 s. CLR näkyy näytössä 2 s ilmoittaen uudesta huoltovälivalinnasta. Oven huoltovälitarkkailun reagointi 00 = Näyttö ilmoittaa vikakoodia E:04 0 = Ovi muuttuu pakko ohjatuksi ja näyttö ilmoittaa vikakoodia E:04 Jos LED alusta on asennettu: Huolto LED vilkkuu huoltoväliksi määritetyn käyttömäärän täytyttyä ABSOLUUTTIANTURIN ASENTOVIRHE Toimii vain digitaalisilla rajoilla. Reaktioaika puuttuville asentotiedoille, virhekoodi E:09 00 = s 0 = 2 s 02 = 4 s (virhe resetoidaan pakko ohjauksella opettamalla molemmat rajat uudelleen) 03 = 4 s (virhe näkyy lyhyen ajan, uudelleen asetus automaattisesti) HUOM! Ei rajojen tarkkailua parametrin arvolla 03! 0 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

11 8. LIIKEVOIMAT 8.. LIIKEVOIMIEN SÄÄTÖ 00 = Ei voimantunnistusta Kaikki oven tasapainotukseen ja rajojen säätöön tehtävät toimenpiteet on suoritettava ennen voimantunnistuksen käyttöönottoa 0 = Liikevoimien manuaalinen säätö ( rpm) 02 = Liikevoimien manuaalinen säätö ( rpm) Itseoppiva 03 = Liikevoimien itseoppivuus (Ovitor PNP pulssianturi; kytketään Speed input X3 riviliittimeen 7) 04 = Liikevoimien itseoppivuus(yksikierrosanturi) RUN tila käytössä painamalla STOP painiketta. Ohjaa ovea (käyttämällä AUKI ja KIINNI painikkeita) 2 täyttä kierrosta KIINNI asennosta ilman pysähdystä. Kun opetus on suoritettu, RUN lakkaa vilkkumasta ja näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. Jos opetus halutaan suorittaa uudelleen, paina kaksi kertaa STOP painiketta, kunnes RUN rupeaa uudelleen vilkkumaan LIIKEVOIMIEN MANUAALINEN SÄÄTÖ AUKI SUUNTAAN Parametrilla 4 tulee olla arvo 0 tai 02.. Paina STOP painiketta kunnes parametrin arvo aktivoituu. 2. Jos säädät liikevoimia ensimmäistä kertaa, käännä potentiometri P myötäpäivään maksimi asentoonsa. 3. Paina KIINNI painiketta resetoidaksesi uuden arvon ja ohjaa ovi KIINNI asentoon. 4. Paina AUKI painiketta jatkuvasti ja samalla hitaasti käännä potentiometriä P, kunnes ovi pysähtyy. Oven pysähdyttyä, käännä potentiometriä P hiukan takaisinpäin. Näyttö näyttää suurin piirtein potentiometrin P prosentuaalisen arvon. 5. Paina STOP painiketta tallentaaksesi arvon. Näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. HUOM! Ilman AUKI tai KIINNI painikkeen painamista ei arvo muutu LIIKEVOIMIEN MANUAALINEN SÄÄTÖ KIINNISUUNTAAN Parametrilla 4 tulee olla arvo 0 tai 02.. Paina STOP painiketta kunnes parametrin arvo aktivoituu. 2. Jos säädät liikevoimia ensimmäistä kertaa, käännä potentiometriä P myötäpäivään maksimi asentoonsa. 3. Paina AUKI painiketta resetoidaksesi uuden arvon ja ohjaa ovi AUKI asentoon. 4. Paina KIINNI painiketta jatkuvasti ja samalla hitaasti käännä potentiometri P, kunnes ovi pysähtyy. Oven pysähdyttyä, käännä potentiometriä P hiukan takaisinpäin. Näyttö näyttää suurinpiirtein potentiometrin P prosentuaalisen arvon. 5. Paina STOP painiketta tallentaaksesi arvon. Näyttö palaa näyttämään aktiivisen parametrin numeroa. HUOM! Ilman AUKI tai KIINNI painikkeen painamista ei arvo muutu LIIKEVOIMIEN ITSEOPPIVUU TEEN LIITTYVÄT ASETUKSET Käytettävissä kun parametri 4 = 3 00 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 0,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 0 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 02 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 03 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 2,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 5 % 04 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 2,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 6 % 05 = Viive voimien säädössä 0,8 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 3,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 7 % Asetuspisteen päivitys 0,3 % / 0 oven liikekiertoa Ohjauskeskus DGC / Rev..0

12 Yksikierrosanturi Käytettävissä kun parametri 4 = 4 02 = Viive voimien säädössä 0,4 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 3,5 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 7 % 0 = Viive voimien säädössä 0,4 s Pysäytys hitaassa nopeudessa 7,0 % Kulumisraja (alkuperäisistä arvoista) 4 % Asetuspisteen päivitys Reaktioaika hitaan nopeuden tarkkailulle 0,9 % / 0 oven liikekiertoa n. 2,4 s Oven tarvitsema liikevoima kasvaa ajan kuluessa mm. oven kulumisen ja tasapainotuksen muuttumisen myötä. Kun tarvittava voima on kasvanut niin paljon, että pyörimisnopeus on muuttunut kulumisrajan (kts. yllä) verran, ilmoittaa ohjauskeskus siitä virhekoodilla E:08 9. INVERTTERI HUOM! Vain ohjauskeskuksen DGC invertteriversiolle ja digitaaliselle raja asentojärjestelmälle! Aukiajon hidastuspisteen valinta Valitaan piste jolloin invertteri alkaa hidastaa oven nopeutta. 00 = 0 % ennen aukirajaa 0 = 20 % ennen aukirajaa 02 = 30 % ennen aukirajaa 03 = 40 % ennen aukirajaa Kiinniajon hidastuspisteen valinta Valitaan piste jolloin invertteri alkaa hidastaa oven nopeutta. 00 = 0 % ennen kiinnirajaa 0 = 20 % ennen kiinnirajaa 02 = 30 % ennen kiinnirajaa 03 = 40 % ennen kiinnirajaa 2 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

13 0. LED VIRHEKOODIT (D5) Käytössä digitaalisten rajojen käytön yhteydessä LED välähdyksiä Virhe Ratkaisu Ei vastausta anturilta Tarkista kytkennät RS 485 A ja B saattaneet vaihtaa paikkaa keskenään 2 Rajoja ei opetettu Opeta rajat 3 Ei käytössä Tarkista että parametrin arvo on oikea (pyörimissuunta) 4 Laskuvirhe Tarkista etteivät molemmat rajat ole samat Anturi virhe 5 Ei käytössä 6 Ei käytössä 7 Mekaaninen virhe Vaihda anturi 8 Anturi Virhe käyttöjännitteessä Tarkista syöttöjännite ja kytkennät Vaihda anturi Ohjauskeskus DGC / Rev..0 3

14 . NÄYTÖN ILMOITUKSET RUN TILASSA Näyttö näyttää RUN tilassa rajojen tilanteen, virhekoodeja ja muita oven tilaan liittyviä ilmoituksia. Ilmoitus Merkitys Ei mitään aktiivisena (4 tuolin symboli) Ovi pysähtyneenä rajojen väliin ja virheitä ei ole löytynyt Aukiraja aktiivinen Kiinniraja aktiivinen /2aukiraja aktiivinen SEIS aktiivinen AUKI painike aktiivinen KIINNI painike aktiivinen IMPULSSI aktiivinen Valokenno aktiivinen Valokenno 2 aktiivinen Tuntoreuna aktiivinen Ovi AUKI liikkeessä Ovi KIINNI liikkeessä Ei käytössä Virhekoodi Tuntoreunan valvonnassa tapahtunut virhe Virhekoodi Liikevoimatunnistus on pysäyttänyt oven. Symboli näkyy myös, jos itseoppiva liikevoimien säätö on valittu eikä liikevoimia ole opetettu palattaessa RUN tilaan 4 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

15 Ilmoitus Merkitys Virhekoodi Käyntiajanrajoitin pysäyttänyt oven Huoltovälilaskurille määritetty huoltoväli saavutettu Suorita ovelle huolto ja aseta uusi huoltoväli. Katso parametri 58. Virhe tuntoreunan piiri Tarkista tuntoreuna ja kierrekaapeli, poista mahdolliset esteet tuntoreunan tieltä Virhe pulssianturi kuin voimantunnistus käytössä Virhe kuluminen Oven liikkumiseen tarvittavat liikevoimat kasvaneet kulumisen etc. takia. Tarkista oven kunto ja tasapainotus. Opeta ovelle uudestaan tarvittavat liikevoimat Anturi virhe. Ovi liikkuu, mutta oven asentotiedot eivät muutu Ovi pysähtyy parametrilla 8 säädetyn reaktioajan kuluttua kuluttua ja virhe E:09 näkyy näytössä Rajat opetettava uudestaan Virhe: EEPROM laskuri tai asentotieto Ovea ei voi sulkea kun valokenno tai tuntoreuna on antanut virheilmoituksen Ohituskoodilla STOP (koko ajan pohjassa)+222 (2=KIINNI painike; =AUKI painike) voidaan ovi saada pakko ohjatuksi KIINNI suuntaan yhden KIINNI ajon ajaksi. Ohjauskeskus DGC / Rev..0 5

16 2. KESKUKSEN TILANÄYTTÖ ( RUN TILASSA) Päästäksesi tilanäyttöön sulje ovi ja vaihda S4 DIP SW 2 asentoon ON Ilmoitus ja Merkitys Näyttö näyttää oven avauskerrat Näyttö vaihtelee eniten merkittävien numeroiden ja vähiten merkittävien numeroiden välillä Esim (362 ja 086) = 362* = oven avausta Paina STOP painiketta seuraavaan tilan näyttämiseen siirtyäksesi Viimeiset 0 vikakoodia Paina AUKI painiketta nähdäksesi uudempia virheitä Paina KIINNI painiketta nähdäksesi vanhempia virheitä Jos virheitä ei ole ollut, näyttö näyttää: Kymmenen rekisteröidyn virheen alussa ja lopussa näkyvät: Alussa Lopussa Vaihda S4 DIP SW2 takaisin OFF asentoon poistuaksesi tilanäytöstä 6 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

17 3. VAROITUSVALOKORTIN TOIMINNOT Varoitusvalokorttiin kytkettyjen lamppujen toimintaan säädellään kortilla olevien 4 DIP kytkimen avulla 0 = OFF = ON Nimi SW SW2 SW3 SW4 Toiminto L Punainen valo kun ovi ei ole auki Vihreä valo kun ovi on auki LG Punainen valo kun ovi ei ole auki Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki LR Punainen valo vilkkuu kun ovi ei ole auki Vihreä valo kun ovi on auki LRG 0 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi ei ole auki Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki L Punainen valo kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2G 0 0 Punainen valo kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2R 0 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L2RG 0 Punainen valo vilkkuu kun ovi on AUKI tai KIINNI liikkeessä Vihreä valo vilkkuu kun ovi on auki Oven kiinni ollessa mikään valo ei pala L Punainen valo kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo syttyy ennen sulkeutumista L3G 0 0 Punainen valo kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo vilkuttaa kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo syttyy ennen sulkeutumista L3R 0 0 Punainen valo vilkuttaa kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo alkaa vilkuttaa ennen sulkeutumista L3RG 0 Punainen valo vilkuttaa kun ovi ei ole AUKI eikä KIINNI Vihreä valo vilkuttaa kun ovi on auki Varoitus kun ovi sulkeutuu. Punainen valo alkaa vilkuttaa ennen sulkeutumista Ohjauskeskus DGC / Rev..0 7

18 4. TEKNISET TIEDOT Mitat: 90 x 300 x 0 Asennus: Pystysuoraan asentoon seinässä, vähimmäiskorkeus 00 mm. Syöttö 400 V, 50/60 Hz, ottoteho max 4 kw L, L2, L3, PE: 6,7 A; kytkentäaika 60% käyttöajan ollessa max 20 s. Syötön sulake: Ohjauksen virrankulutus: 0A K tyyppi max. 250 ma Sähkölaitteiden, paristojen ja akkujen hävitys Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on hävitettävä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 27. tammikuuta 2003 annetun sähkö ja elektroniikkalaiteromun direktiivin (2002/96/EY) mukaisesti. Paristot ja akut on toimitettava keräyspisteisiin EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 annetun paristo ja akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaisesti. Ohjausjännite: Ohjauksen tulot: Ohjauslähdöt: 24 VDC, max. 250 ma, ulkoiset ohjauslaitteet suojattu itsepalautuvalla sulakkeella anturijärjestelmälle 24 VDC, kaikkien tuloliitäntöjen on oltava potentiaalivapaita, min. signaalin kesto aika ohjauskomennolle >00 ms 24 VDC, max. 250 ma RS 485 A ja B: Vain elektronisille rajakytkimille RS 485 taso, suljettu 2 Ω Turvapiiri: Tuntoreuna liitin: Relelähdöt: Käyttölämpötila: Varastolämpötila: Ilmankosteus: Tärinät: Suojausluokka: Massa: Kaikkien tuloliitäntöjen oltava potentiaalivapaita, jos turvapiiri ei ole ehjä, minkäänlainen sähkökäyttöinen, edes pakko ohjattu, koneenkäyttö ei ole madollinen Sähköinen tuntoreuna 8,2 kω päätevastuksella, pneumaattinen tuntoreuna tai optinen tuntoreuna Jos lisätään induktiivista kuormaa (esim. lisä releitä tai jarruja), ne pitää sovittaa asianmukaisten häiriötä suodattavien komponenttien kanssa (nolladiodien, varistorien, RC elementti). Potentiaalivapaa NO kosketin; min 0 ma; max 230 VAC / 4A Aikaisemmin tehon kytkentään käytetyt koskettimet eivät pysty johtamaan pieniä virtoja. 0 o C +45 o C 25 o C +70 o C 80 % kondensoimaton Vähätärinäinen asennus, esim. muurattuun seinään IP 65 kiinteä asennus n..8 kg 8 Ohjauskeskus DGC / Rev..0

19 5. EY LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi:ohjauskeskus DGC Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/08/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO 200, EN ISO 200 2, EN A, EN 60335, EN 5504, EN , EN , EN , EN , EN A, EN A+A2, EN 60529, EN 324, EN 60355, EN , EN 324, EN 2453, EN 2445, EN 2978 SFS Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS EN ISO 900:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ohjauskeskus DGC / Rev..0 9

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien merkitykset... 2 3. Yleisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 207 106 600 Fax. +358 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita...2

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127

KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 KÄÄNTÖOVIKONEISTO DFA 127 Käyttöohje FI Sivu 1. Tekniset tiedot 2 2. Toiminnot 2 3. Käyttö 2-4 4. Tila- ja vikatiedot 5 5. Lyhenteet 6 1. Tekniset tiedot Koko: Koneisto 600 x 85 x 124 mm (L x K x S) Toimintajännite:

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21

RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RADIOVASTAANOTTIMET RCL03 RCL04 RCU01 2-KANAVAINEN RADIOLÄHETTIMET RT20 JA RT21 RCL03 JA 04 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO Antenni Antenni CH1 CH2 Kuva 1. RCL03 Impulssi ON/OFF Pakko-ohjaus Kuva 2. RCL04 Painike

Lisätiedot

CS 300 -ohjauskeskuksen käyttöohje FIN. Oven ohjauslaite CS 300 / Rev.B 5.5 1

CS 300 -ohjauskeskuksen käyttöohje FIN. Oven ohjauslaite CS 300 / Rev.B 5.5 1 CS 00 -ohjauskeskuksen käyttöohje FIN Oven ohjauslaite CS 00 / Rev.B. . Sisältö. Yleisiä turvallisuusohjeita. Sisältö. Symbolien selitykset. Yleisiä turvallisuusohjeita. Yleiskuva tuotteista. Käyttöönotto

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Anturi Magneettikytkimet sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Reed tai Hall -tekniikalla Pitkät tunnistusetäisyydet Tunteeton lialle, pölylle ja kosteudelle Tunnistaa myös levyn läpi Toiminta

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje

Code Handle. Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje Code Handle Koodipainikkeen asennus- ja käyttöohje YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje

Asennusohje SLC-16 Tilannevalo-ohjain. ApplyLight SLC-16 Asennusohje ApplyLight SLC-16 Asennusohje 1 TÄRKEÄÄ TIETOA ENNEN ASENTAMISTA Keskusyksikkö toimii suojajännitteellä. Tarkista muuntajan yhteensopivuus (Max 15VAC, suositeltava jännite 12VAC, vähintään 16VA). Keskusyksikössä

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7

-Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7 WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Nokeval. Käyttöohje. Käsiasema 540. No 100497

Nokeval. Käyttöohje. Käsiasema 540. No 100497 No 100497 Nokeval Käyttöohje Käsiasema 540 1 Nokeval Oy Yrittäjäkatu 12 37100 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Käsiasema 532 100.0 Verkkoliitäntä Asetusarvo potentiometri Lähtöviesti: 0..20 ma

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Valvontajärjestemä FICO-2

Valvontajärjestemä FICO-2 Valvontajärjestelmä FICO-2 Valvontajärjestemä FICO-2 Valvontajärjestelmä FICO-2 on tarkoitettu moottoroitujen palopeltien valvontaan ja testaukseen. Järjestelmä voi ohjata yhtä tai kahta palopeltiä sekä

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

TURVALLISUUS VAROITUS

TURVALLISUUS VAROITUS DATA MULTI ANUAL Käyttöohje DIGITAALINEN AJASTIN Lue käyttöohje huolella DATA MULTI ANUAL on digitaalinen ajastin, jossa on 4 itsenäistä potentiaalivapaata kosketinta ja ajastin on suunniteltu ohjaamaan

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot