KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO STA 1 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN HELSINKI FINLAND Tel Fax

2 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö Symbolien selitykset Yleisiä turvallisuusohjeita Tuotevalikoima Asennus Käyttöönotto Käsikäyttö Huolto Tekniset tiedot EY vaatimustenmukaisuusvakuutus YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tuotevastuu Laitteen toiminta ja turvallisuus voidaan taata ainoastaan silloin, kun tämän käyttöohjeen varoituksia ja turvallisuusohjeita noudatetaan. MFZOVITOR ei vastaa henkilö tai ainevahingoista, jotka aiheutuvat varoitusten ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. MFZOVITOR ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat sellaisten varaosien ja lisävarusteiden käytöstä, joita MFZOVITOR ei ole hyväksynyt. Määräysten mukainen käyttö STA1 sarjan ovikoneistot on tarkoitettu yksinomaan ovien, porttien ja vastaavien avaamiseen ja sulkemiseen. Kohderyhmä Käyttölaitteen asennuksen ja mekaanisen huollon saavat suorittaa vain pätevät ja koulutetut ammattiasentajat, joiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: He tietävät ja tuntevat yleisistä ja erityisistä turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevat määräykset He tuntevat määräykset Heillä on koulutus tarvittavien turvavarusteiden käyttöön ja hoitoon He pystyvät tunnistamaan asennukseen liittyvät vaarat. 2. SYMBOLIEN SELITYKSET Henkilövahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Ainevahinkojen vaara! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Tietoa Erityisiä ohjeita Viittaus muihin tietolähteisiin Käyttölaitteen kytkennän ja sen sähkölaitteiden huollon saavat suorittaa vain pätevät ja koulutetut sähköalan ammattilaiset, joiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: He tietävät ja tuntevat sähköturvallisuusmääräykset He tietävät ja tuntevat asennusmääräykset Heillä on koulutus tarvittavien turvavarusteiden käyttöön ja hoitoon He pystyvä tunnistamaan sähkölaitteistoihin liittyvät vaarat. Asennusta ja liitäntää koskevia ohjeita Laite on irrotettava sähköverkosta ennen sähkölaitteistolla työskentelyä. Toimenpiteiden aikana on varmistettava, että laite ei saa sähköä. Paikallisia suojamääräyksiä on noudatettava. Verkko ja ohjausjohdot tulee vetää erikseen. 2 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

3 Tarkastusperusteet ja määräykset Laitteiden liitännässä, ohjelmoinnissa ja huollossa on noudatettava seuraavia määräyksiä (emme vastaa ohjeiden täydellisyydestä). Rakennustuotteita koskevat standardit EN (teollisuus, liike ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: tuotteet joissa ei ole palonkestävyys tai savunhallintaominaisuuksia) EN (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Tarkastusmenettely) EN (konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus Vaatimukset) EN (Ovet Asennus ja käyttö) EN (konekäyttöisten ovien ja porttien suojalaitteet Vaatimukset ja tarkastusmenettely) EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus EN (Kotitalouslaitteiden häiriöpäästöt) EN (Vaikutukset verkkovirralle Yliaallot) EN (Vaikutukset verkkovirralle Jännitehuojunta) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 2: Alan perusstandardit Häiriönsieto Teollisuusympäristö) EN (Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Osa 6 3: Alan perusstandardit Häiriönpäästöt Kotitalous, toimisto ja kevyen teollisuuden ympäristöissä) 4. TUOTEVALIKOIMA 4.1. VAIHTOEHDOT STA1 ovikoneistoa toimitetaan seuraavina vaihtoehtoina: STA/STAW 1 E (ulkopuolinen ohjaus, irrotus koneistossa) STA/STAW 1 KE (ulkopuolinen ohjaus, käsikäyttö ketjulla) STA/STAW 1 KU (ulkopuolinen ohjaus, käsikäyttö veivillä) STA 1 E 80 % ED (ulkopuolinen ohjaus, irrotus koneistossa, 80 % käyttösuhde) STA 1 KE 80 % ED (ulkopuolinen ohjaus, käsikäyttö ketjulla, 80 % käyttösuhde) STA 1 KU 80 % ED (ulkopuolinen ohjaus, käsikäyttö veivillä, 80 % käyttösuhde) STAC 1 E (integroitu ohjaus, irrotus koneistossa) STAC 1 KE (integroitu ohjaus, käsikäyttö ketjulla STAC 1 KU (integroitu ohjaus, käsikäyttö veivillä) Lisäselvitys: STA 3 vaihemoottori STAW 1 vaihemoottori Konedirektiivi EN (Koneturvallisuus, koneiden sähkölaitteistoosa 1: Yleiset vaatimukset) EN (Koneturvallisuus Perusteet, yleiset suunnitteluperusteet osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät) Pienjännite EN (Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus) EN (Erikoisvaatimukset porttien, ovien ja ikkunoiden käyttölaitteille) Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2 3

4 4. TUOTEVALIKOIMA 4.2. YLEISKUVA STA/STAW 1 E STA/STAW 1 KE 4 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

5 STA/STAW 1 KU STA 1 E 80 % ED Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2 5

6 4. TUOTEVALIKOIMA STA 1 KE 80 % STA 1 KU 80 % 6 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

7 STAC 1 E STAC 1 KE Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2 7

8 4. TUOTEVALIKOIMA STAC 1 KU 5. ASENNUS 5.1. VALMISTELU Vaara! Henkilövahinkojen välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita: Koneisto on asennettava jännitteettömänä. Koneisto ei saa siirtyä akselilla. Kaikkien osien oltava mitoitettuja rakenteen ja alustan kuormituksen mukaisesti. Varoitus! Käyttölaitteen ja oven vaurioiden välttämiseksi käyttölaitteen saa asentaa vain, kun koneisto ei ole vaurioitunut ympäristön lämpötila on 10 C +60 C asennuspaikka on enintään 1000 m merenpinnan yläpuolella suojausluokkavaatimukset täyttyvät. Varmista ennen asennusta koneisto on käyttökunnossa koneisto on tarkistettu uudelleen käyttöä varten pidemmän varastointiajan jälkeen liitännät on suoritettu määräysten mukaisesti koneiston pyörimissuunta on oikea kaikki moottorin suojalaitteet ovat käytössä muita vaaralähteitä ei ole olemassa ulkopuolisten pääsy asennuspaikalle on estetty 8 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

9 5.2. KIILAN ASENNUS Umpiakseli 5.3. ASENNUS KIINNITYSALUSTAAN Varoitus! Koneiston ja oven vaurioiden välttämiseksi koneisto on asennettava kiinnitysalustaan tai vääntömomenttitukeen tärinää vaimentavasti. Putkiakseli Tarkista, että kiila vastaa akselin kiilauraa. Asenna vääntömomenttituki/kiinnitysalusta (A) Rasvaa akseli (B) koneiston asennuskohdan alueella Työnnä kiila (C) akselilla (B) Työnnä koneisto (D) akselille (B) Kiinnitä kiila (C) niin, ettei se pääse siirtymään paikaltaan Kiinnitä käyttölaite 4 ruuvilla vääntömomenttitukeen Huom! Kiila voidaan varmistaa kahdella letkukiristimellä tai säätörenkaalla. Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2 9

10 5. ASENNUS 5.4. KÄSIKÄYTTÖKETJUN ASENNUS (VAIN KÄSI KÄYTTÖKETJULLA VARUSTETUISSA KONEIS TOISSA) Huom! Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi, ketjulenkit eivät saa olla vääntyneitä. 6. KÄYTTÖÖNOTTO 6.1. VALMISTELU Varoitus! Koneiston vaurioitumisen välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita: Kaapelit on valittava niin, että ne soveltuvat käytettävään tilaan ja asennustapaan voimassa olevien määräysten mukaisesti Nimellisvirtojen, jännitteiden ja kytkentätapojen on vastattava moottorin tyyppikilven tietoja. Koneiston tietojen on vastattava kytkentää Liitä ketjunpäät ketjulukkoon Huom! Koneiston käytössä ja asennuksessa on noudatettava sitä ohjaavan ohjauskeskuksen käyttöönotto ohjeita ja kytkentäkaavioita. Varoitus! Varmista koneiston jännitteettömyys ennen käsikäyttöketjun käyttöä. 10 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

11 6.2 KYTKENTÄ Moottoriliitäntä 3 x 400 V tähtikytkentä (vakio) Vaara! Henkilövahinkojen välttämiseksi kaikki kytkentätyöt on suoritettava jännitteettöminä. Toimenpiteiden aikana on varmistauduttava, ettei järjestelmää päästetä kytkeytymään A B C Liitin 1 COM Liitin 4 NO Liitin 2 NC Liitinkotelon avaaminen S1 Lisärajakytkin AUKI (varaus) S2 Rajakytkin AUKI S3 Turvarajakytkin AUKI S4 Turvarajakytkin KIINNI S5 Rajakytkin KIINNI S6 Lisärajakytkin KIINNI (varaus) Irrota kotelon kansi Kaapelin asennus Asenna kaapeli kaapelitiivisteen kautta Ovikoneisto STA 1 / Rev

12 6. KÄYTTÖÖNOTTO Moottorin liitäntä 3 x 400 V tähtikytkentä (pikaliitin) Moottori on normaalisti kytketty valmiiksi tähteen, 3 x 400 V. Johdinten merkintä U1 Punainen V1 Sininen W1 Valkoinen V2 W2 U2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 F2 Musta Ruskea Vihreä Lisärajakytkin AUKI Rajakytkin AUKI Turvarajakytkin AUKI Turvarajakytkin KIINNI Rajakytkin KIINNI Lisärajakytkin KIINNI Turvarajakytkin käsikäyttö Irrotusvivun mikro Moottorin lämpösuojaus Rajakortin kytkennät Potentiaalivapaa rajatieto AUKI Moottorin liitäntä 3 x 230 V kolmiokytkentä Jos haluat käyttää koneistoa 3 x 230 V:n verkossa, ota yhteyttä koneiston jälleenmyyjään tai huoltajaan. Potentiaalivapaa rajatieto KIINNI Turvapiirin katkaisu AUKI raja KIINNI raja Sisäinen turvapiiri 12 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

13 6.3 MEKAANISET ASETUKSET A B C D E F G H I J K L Lisärajakytkin AUKI S1 (potentiaalivapaa vaihtokosketin) Rajakytkin AUKI S2 Turvarajakytkin AUKI S3 Turvarajakytkin KIINNI S4 Rajakytkin KIINNI S5 Lisärajakytkin KIINNI S6 (potentiaalivapaa vaihtokosketin) Rajanokka lisärajakytkin AUKI (vihreä) Rajanokka rajakytkin AUKI (vihreä) Rajanokka turvarajakytkin AUKI (punainen) Rajanokka turvarajakytkin KIINNI (punainen) Rajanokka rajakytkin KIINNI (valkoinen) Rajanokka lisärajakytkin KIINNI (valkoinen) M N Hienosäätöruuvi Lukitusruuvi Jokaisessa kytkinnokassa on lukitusruuvi (N) ja hienosäätöruuvi (M). Lukitusruuvilla (N) kytkinnokka lukitaan lähelle oikeaa asentoa. Tarkka säätö tehdään hienosäätöruuvilla (M). Raja asennon KIINNI asetus Aja ovi raja asentoon KIINNI Säädä kytkinnokka (K) niin, että rajakytkin KIINNI (E) aktivoituu Kiristä lukitusruuvi (N) Turvarajakytkin KIINNI (D) on säädettävä niin, että se kytkeytyy heti, kun rajakytkimen KIINNI (E) yli ajetaan. Säädä turvarajakytkin KIINNI (D) Ovikoneisto STA 1 / Rev

14 6. KÄYTTÖÖNOTTO Raja asennon AUKI asetus Absoluuttianturin johtimien järjestys Aja ovi raja asentoon AUKI Säädä kytkinnokka (H) niin, että rajakytkin AUKI (B) aktivoituu Kiristä lukitusruuvi (N) Turvarajakytkin AUKI (C) on säädettävä niin, että se kytkeytyy heti, kun rajakytkimen AUKI (B) yli ajetaan. Säädä turvarajakytkin AUKI (C) 6.4 DIGITAALISET ASETUKSET KONEISTON ABSOLUUTTIANTURI JA TURVAPIIRI Pistokkeessa olevat numerot ovat samalla johtimien numeroita: 4: Turvapiirin alku 5: RS485B 6: GND 7: RS485A 8: Turvapiirin ulostulo 9: VDC Absoluutti anturin turvapiirin liittimet (7 12) Sähköliitäntä A: Anturin (AWG) pistoke B: Turvapiirin liittimet Huom! Raja asennot asetetaan ohjauskeskuksen käyttöohjeen mukaisesti. C: Moottorin lämpösuoja D: Käsikäyttö (veivi tai ketjukäyttölaite) 14 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

15 6.5 LAITTEEN TARKASTUS Kulkusuunnan tarkastus Aja ovea KIINNI suuntaan Koneiston tulee sulkea ovi Aja ovea AUKI suuntaan Koneiston tulee avata ovi Huom! Jos oven kulkusuunta ei vastaa ohjauskäskyjä, pyörimissuuntaa on vaihdettava. Pyörimissuunnan vaihtaminen kuvataan ohjauksen käyttöohjeessa. Muutoksen jälkeen kulkusuunta on tarkastettava uudelleen. 7. KÄSIKÄYTTÖ Sähköisen häiriön tai huoltotoimenpiteiden aikana ovea voidaan liikuttaa käsin auki tai kiinni. Koneiston ketjukäyttölaite Vaara! Henkilövahinkojen välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita: Käsikäyttö on sallittua vain turvallisesta paikasta käsin Käsikäyttö on sallittua vain moottorin ollessa pysäytettynä Syöttö ohjauskeskukselle tai koneistolle on oltava katkaistuna käsikäytön aikana Rajakytkinten asetusten tarkastaminen Aja ovi raja asentoon KIINNI Oven on pysähdyttävä halutussa asennossa Aja ovi raja asentoon AUKI Oven on pysähdyttävä halutussa asennossa Tarkista lukitusruuvien tiukkuus Mekaanisten toimintojen tarkastus Kun kaikki osat on asennettu ja liitetty, laitteen toiminnot on tarkistettava Tarkista laitteen kaikki toiminnot Tarkista koneiston tasainen käynti Tarkista, vuotaako koneistosta öljyä Jos koneistosta kuuluu epätavallisia ääniä tai siitä vuotaa öljyä: Pysäytä koneisto välittömästi Ota yhteyttä asiakaspalveluun Irrota käsikäyttöketju pidikkeestä Liikuta ovea vetämällä käsikäyttöketjua AUKI tai KIIN NI suuntaan. Huom! Jos ovea liikutetaan turvarajakytkimien raja asentojen KIINNI tai AUKI yli, koneistoa ei voi enää ohjata sähköisesti Ovikoneisto STA 1 / Rev

16 7. KÄSIKÄYTTÖ Käsikäyttö veivillä Irrotus käsikäytölle K I Vedä oikeanpuoleisesta (I) silmukasta Ovea voidaan liikuttaa käsin Työnnä veivi koneistoon vasteeseen saakka Liikuta ovea AUKI tai KIINNI suuntaan veiviä kääntämällä Irrota veivi käsikäytön jälkeen Vedä vasemmanpuoleisesta (K) silmukasta Ovea voidaan liikuttaa koneistolla Varoitus! Koneiston irrotus on tehtävä aina oven kiinniasennossa. Epätasapainossa oleva nosto ovi sulkeutuu itsekseen aiheuttaen vaaratilanteen irrotettaessa koneisto oven aukiasennossa. 16 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

17 8. HUOLTO Varoitus! Koneiston ja oven vaurioitumisen välttämiseksi on noudatettava seuraavia ohjeita: Huollon saavat suorittaa vain valtuutetut ja tehtävään koulutetut henkilöt. Kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettava. Vain hyväksyttyjä osia saa käyttää. Huolto on dokumentoitava huoltopäiväkirjaan. Huom! Normaaliolosuhteissa huollon yhteydessä vaihteiston öljynvaihto on tarpeeton. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja Tarkista oven tasapainotus Tarkista jarru (mikäli jarru on asennettu) Tarkista rajat ja turvarajat Tarkista, kuuluuko koneistosta ääniä ja vuotaako siitä öljyä Tarkista, onko koneiston kiinnityksissä ruostetta Tarkista, onko vaihdekotelossa vaurioita Ovikoneisto STA 1 / Rev

18 9. TEKNISET TIEDOT Tyyppi (E/KU/KE) STA STA STA STA STA STA Ulostulovääntömomentti (Nm) Max pidätysmomentti (Nm) Sallittu vääntömomentti (Nm) Ulostulokierrosnopeus (min 1 ) Moottorin teho (kw) 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 0,55 Käyttöjännite (V) 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ Verkkotaajuus (Hz) Ohjausjännite (V) Moottorin nimellisvirta (A) 1,85 2,1 2,4 2,4 3,0 3,0 Moottorin käyttösuhde (%) S3 60 S3 60 S3 60 S3 60 S3 60 S3 60 Syöttökaapeli (mm 2 ) 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 Syötön sulake (A) Kotelointiluokka (IP) Käyttölämpötila ( o C) 10 / / / / / / +60 Jatkuva melutaso (db (A)) <70 <70 <70 <70 <70 <70 Kappalepaino (kg) 13 / 13 / / 13 / / 13 / / 13 / / 13 / / 13 / 15 Ulostuloakselin maksimi kierrokset (rajavälitys) Holkkiakseli (mm) 25,4 25,4 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 Moottorin käämityksen lämpösuoja C1 140 o C Kytkentäkyky AC cos φ=1,0 AC cos φ=0,6 DC resistiivinen DC resistiivinen 2,5 A / 250 V 1,6 A / 250 V 1,6 A / 24 V 1,25 A / 48 V Ainevahinkojen vaara! Lämpösuojaa ei saa kytkeä sarjaan moottorikäämityksen kanssa 18 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

19 Tyyppi (E/KU/KE) STA % STA % STA % STA % STAW Ulostulovääntömomentti (Nm) Max pidätysmomentti (Nm) Sallittu vääntömomentti (Nm) Ulostulokierrosnopeus (min 1 ) Moottorin teho (kw) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,37 Käyttöjännite (V) 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 230 / 1~ Verkkotaajuus (Hz) Ohjausjännite (V) Moottorin nimellisvirta (A) 2,4 1,8 1,75 1,5 4,8 Moottorin käyttösuhde (%) S3 80 S3 80 S3 80 S3 80 S3 25 Syöttökaapeli (mm 2 ) 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 3G1,5 Syötön sulake (A) Kotelointiluokka (IP) Käyttölämpötila ( o C) 10 / / / / / +60 Jatkuva melutaso (db (A)) <70 <70 <70 <70 Kappalepaino (kg) 18 / 18 / / 18 / / 18 / / 18 / / 13 / 15 Ulostuloakselin maksimi kierrokset (rajavälitys) Holkkiakseli (mm) 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 25,4 Ovikoneisto STA 1 / Rev

20 9. TEKNISET TIEDOT Tyyppi (E/KU/KE) STAC STAC STAC STAC Ulostulovääntömomentti (Nm) Max pidätysmomentti (Nm) Sallittu vääntömomentti (Nm) Ulostulokierrosnopeus (min 1 ) Moottorin teho (kw) 0,37 0,37 0,55 0,55 Käyttöjännite (V) 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ Verkkotaajuus (Hz) Ohjausjännite (V) Moottorin nimellisvirta (A) 1,85 2,1 2,4 2,4 Moottorin käyttösuhde (%) S3 60 S3 60 S3 60 S3 60 Syöttökaapeli (mm 2 ) 5G1,5 5G1,5 5G1,5 5G1,5 Syötön sulake (A) Kotelointiluokka (IP) Käyttölämpötila ( o C) 10 / / / / +60 Jatkuva melutaso (db (A)) <70 <70 <70 <70 Kappalepaino (kg) 13 / 13 / / 13 / / 13 / / 13 / 15 Ulostuloakselin maksimi kierrokset (rajavälitys) Holkkiakseli (mm) 25,4 25,4 25,4 / 31,75 25,4 / 31,75 20 Ovikoneisto STA 1 / Rev 1.2

21 17. EY LIITTÄMISVAKUUTUS OSITTAIN VALMIISTA KONEESTA OVITOR OY Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Me vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että alla mainitut koneen osat, jotka eivät kykene toimimaan itsenäisesti, on tarkoitettu liitettäväksi konekäyttöisiin oviin portteihin, puomeihin ja vastaaviin laitteisiin niin, että ne yhdessä muodostavat konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittaman koneen ja, että ne täyttävät kyseisen direktiivin olennaiset vaatimukset. Laitteen tyyppi: Ovikoneisto STA1 eri raja ja vaihdevälityksineen Koneen osat täyttävät myös Euroopan yhteisöjen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat direktiivin (2004/108/EY), pienjännitedirektiivin (LVD) (2006/95/EY), sekä RoHS direktiivin (2002/95/EY) tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä ja rajoittamisesta sähkö ja elektroniikkalaitteissa vaatimukset. Suunnittelussa on käytetty mm. seuraavia standardeja: EN ISO , EN ISO , EN A1, EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN A1, EN A1+A2, EN 60529, EN , EN , EN , EN 13241, EN 12453, EN 12445, EN SFS Inspecta Sertifiointi OY on myöntänyt sertifikaatin joka varmentaa, että valmistajan laatujärjestelmä täyttää standardin SFS EN ISO 9001:2008 ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset, sertifikaatti nro Ovitor Oy sitoutuu toimittamaan osittain valmista konetta koskevat asiakirjat perustellun pyynnön mukaisesti kansalliselle viranomaiselle postitse tai sähköisessä muodossa. Asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Tekniset asiakirjat koonnut ja niistä vastaava: OVITOR OY/Suunnittelupäällikkö Sienitie 24 FI HELSINKI FINLAND Laitteita ei ole tarkoitettu toimimaan itsenäisesti, vaan osana konetta, erityisesti sähkökäyttöisissä ovissa, puomeissa, porteissa tai vastaavissa. Koneen suunnittelussa, rakentamisessa ja huoltamisessa on otettava huomioon, että ovikoneistoon kohdistuvat kuormitukset eivät ylitä laitteiden ohjekirjassa ilmoitettuja arvoja ja että ovikoneiston sallittu käyttöikä on enintään käyttötuntia. Laitteiston asentamisessa, säädöissä ja huoltamisessa on noudatettava kyseessä olevalle tyypille antamiamme ohjeita. Lisäksi ilmoitamme, että laitetta koneen osana ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin siitä koneesta johon se liittyy, on annettu konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen liittyvien muutosten sekä ne voimaansaattavien kansallisten säädösten mukainen EYvaatimuksenmukaisuusvakuutus koneesta. Helsingissä Hannu Pyrhönen Toimitusjohtaja Ovitor Oy Ovikoneisto STA 1 / Rev

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND

OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND OHJAUSKESKUS KV1 3 VAIHE KONEISTOILLE KV2 1 VAIHE KONEISTOILLE FI KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö... 2 2. Symbolien merkitykset... 2 3. Yleisiä

Lisätiedot

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6LDC YHDELLÄ KONEISTOLLA VARUSTETUILLE PALO-OVILLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN-00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358-207 106 600 Fax. +358-207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric fi Asennus- ja käyttöohje 2 539 954-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro 12 100/104 4269 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100.

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100. Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAI

Lisätiedot

Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10

Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10 Danfoss Bauer GmbH Eberhard-Bauer-Strasse 36-60 73734 Esslingen am Neckar Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10 ALKUPERÄINEN VERSIO Sisältö Puoli EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus pienjännitedirektiivin 2006/95/EY

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu

Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu Asennus- ja käyttöopas DULCO flex DFAa Letkupumppu A0380 Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniservomoottorit DFS / CFM Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Päällekkäissaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E2 Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A. 29027

Lisätiedot

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A.

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot