Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh Järjestötoimikunta Jukka Itkonen Itula Oy Paalukatu Lappeenranta Puh Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh FinZEB-hanke hakee suomalaisia tulkintoja lähes nollaenergiarakennusten määritelmiin Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien rakennusten energian kulutuksen on jatkossa oltava erittäin vähäistä ja uusiutuvaa energiaa on hyödynnettävä. Puhutaan lähes nollaenergiarakennuksista. Myös korjausrakentamisessa on tavoiteltava mahdollisimman pientä energian kulutusta. Tulevaisuuden rakennus voi silti olla kustannuksiltaan kohtuullinen, helppokäyttöinen, terve ja viihtyisä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) jättää paljon kansallista tulkintavaraa lähitulevaisuuden lähes nollaenergiarakennuksille (nzeb). Tämä on tuottanut varsin erilaisia linjauksia eri puolilla Eurooppaa. Onkin mahdollista, että komissio joutuu jatkossa yhdenmukaistamaan tulkintoja. On kuitenkin järkevää antaa tämä pelivara, sillä ilmasto-olosuhteet ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut ja hyväksi koetut menetelmät vaihtelevat eri jäsenmaissa. Kansallisesti meidän on otettava koppi ilmaan heitetystä mahdollisuudesta ja laadittava oma, samaan aikaan haastava ja järkevä tulkinta nzebille. Meillä on laajaa ja tasokasta osaamista yhdistää hyvä sisäympäristö ja energiatehokkuus. Tähän tarpeeseen on käynnistetty FInZEB-hanke. Hanke on ympäristöministeriön, Rakennusteollisuuden ja LVI-talotekniikkateollisuuden käynnistämä, mutta toteutukseen osallistuu koko kiinteistö- ja rakentamisala. Hankkeessa haetaan peruslinjauksia nzeb-määrityksille ja laaja osallistuminen ja konsensuksen löytäminen on tärkeää. EPBD:n kolme keskeistä vaatimusta nzebille ovat: Rakennuksella oltava erittäin korkea energiatehokkuus. Energian tarve tulisi kattaa hyvin laajalti uusiutuvalla energialla. Mukaan luetaan paikan päällä tai lähellä tuotettu uusiutuva energia. Viimeistä kohtaa tulkitaan usein niin, että rakennukseen tai tontille on pakko rakentaa omaa uusiutuvaan lähteeseen pohjautuvaa energiantuotantoa. Tätä ei direktiivi edellytä. Mahdollisuus siihen on kuitenkin järkevää jättää. Em. teknisluonteisten vaatimusten lisäksi EPBD antaa päivämäärät nzebin voimaantulolle. Myös näistä on esitetty eri tulkintoja. Joka tapauksessa kansallisilla määrityksillä alkaa olla kiire. FInZEB-hankkeen yksi tärkeä toimintamuoto on teemoitetut workshopit. Niihin on osallistunut jo pari sataa alan ammattilaista. Seuraava workshop on ja siinä testataan jo alustavia kansallisia tulkintoja ja johtopäätöksiä. Varsinainen loppuseminaari on Se on samalla myös laaja katsaus muihinkin nzebiin liittyviin hankkeisiin ja energiatehokkuuteen ja -politiikkaan. Päivä kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tarkempaa tietoa tilaisuuksista, tehdyistä laskentatarkasteluista ja selvityksistä saa hankkeen kotisivuilta Ilkka Salo FInZEB-ohjausryhmän LVI-talotekniikkateollisuus ry, toimitusjohtaja SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2014 w K KVJ w. Epicur Group Oy.fi VILPE / SK FASTENING

2 LVI-alaa eilen Saarron Jussi - kaikkien kaveri LVI-alalla on vuosien mittaan toiminut useita sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet ja jääneet aikakirjoihin sekä oman aikansa tekijöiden muistiin. Eräs tällainen merkkihenkilö oli Suomen LVI-liiton aktiivinen ja pitkäaikainen alan opettaja sekä Teknillisessä korkeakoulussa että Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa. Hänen opetustaan saivat nauttia monet alan tekijät, jotka kyllä taitavat nykyisin olla jo pääosin eläkkeellä. Jussi ja hänen opetuksensa jäivät heille todella mieleen. Professorin arvonimenkin saanut diplomiinsinööri Juho (Jussi) Saarto syntyi Kajaanissa vuonna 1899 vienankarjalaiseen kauppiassukuun. Iloinen ja avoin karjalaisuus pysyi hänen tunnusmerkkinään koko elämän ajan. Kajaanin yhteislyseossa Jussi Saarto oli Urho Kekkosen luokkatoveri. Koulun jälkeen Saarto lähti opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun ja hän valmistui sieltä koneinsinööriosastolta vuonna Hän meni heti kentän LVI-suunnittelutöihin aloittaen Keskuslämpö Oy:n palveluksessa. Tuohon aikaan monet urakoitsijat hoitivat myös vastuun suunnittelusta. Vuoden 1931 hän oli suunnittelijana alan ensimmäisen opettajan lehtori Emil Keson suunnittelutoimistossa. Sittemmin Saarto oli vuosia lämmöntarkkailutoiminnan johdossa useammassa yhteisössä. Lisäksi hän kirjoitti alalle kirjat Lämmityskulut pienemmiksi ja Keskuslämmityskattiloiden polttoaine ja lämmitys. Saarto pyöritti 1920-luvun lopulta alkaen omaa insinööritoimistoaan ja teki suunnitelmat moneen rakennukseen. Hän sai töitä erityisesti SOK:n rakennusten suunnittelussa. Merkittävin SOK:n kohteista on sodan jälkeen valmistunut Helsingin keskustassa sijaitseva Sokos-tavaratalo Vaakuna-ravintoloineen. Viimeisin hänen toimistonsa suunnittelutyö oli Helsingin kaupunginteatteri, joka valmistui 1967, ja jonka arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti Timo Penttilä. Oppilaana kokonainen ammattilaispolvi Jussi Saarto aloitti opetustehtävänsä jo 1930-luvulla Helsingin teollisuuskoulussa ja oli vuodesta 1943 ylimääräinen opettaja vastaperustetussa Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa. Lehtorin viran samasta laitoksesta hän sai vuoden 1945 alusta - joskin hän joutui pian hakemaan virkavapautta, sillä samana vuonna hänet nimitettiin hoitamaan Emil Keson jälkeen vapautunutta korkeakoulun lämmitysopin lehtorin virkaa. Tuota virkaa hän hoiti vakinaisena vuoteen 1957 asti. Opettajan tehtäviä hän hoiti myös teknillisessä oppilaitoksessa eläkkeelle siirtymiseensä asti. Opettaja- ja muista ansioistaan hän sai Tasavallan presidentiltä professori h.c. -arvon. Jussi Saarto oli ihmisenä avoin ja häntä oli helppo lähestyä. Hän meni myös jo varhain aktiivisesti mukaan alan yhdistystoimintaan hoitaen monia luottamustehtäviä. Viime vuosinaan hän toimi pitkään Suomen LVI-liiton na ja sai myös liiton kunniajäsenen arvon. Hänellä oli merkittävä tehtävä myös vuosina toimineen alan silloisia suunnitteluohjeita, normaaliohjeita, valmistelleen toimikunnan na. Toimikunta sai aikaan uudet ajanmukaiset suunnitteluperusteet rakennusten lämmitykselle ja ilmanvaihdolle. Vaikeassa työssä hänen ammattitaitonsa ja sovittelukykynsä oli arvossaan. Opettajana Jussi Saarto oli lämmin ja pidetty. Hänen luentonsa eivät ainakaan olleet kuivia. Oppilaiden kanssa hän tuli hyvin toimeen. Hän järjesti heille monenlaisia jekkuja, mm. antoi tehtävän laskea annettujen pumpunarvojen perusteella, kuinka pitkään putkeen se pystyy työntämään edes tipan vettä. Näistä Jussin opetuksen helmistä saa usein kuulla vielä alan vanhojen partojen tapaamisissa. Esko Kukkonen Näytön paikkana Oktoberfest 2014 Lokakuun alussa Helsingin messukeskukseen Finnbuildmessuille kerääntyi mittava joukko talotekniikka-alan ammattilaisia tutustumaan alan uusiin tuuliin ja tulevaisuuden suuntiin. Jo valmiiden osaajien lisäksi messujoukkoon kuului myös meitä opiskelijoita ympäri maata. Me SuLVIn nykyiset nuoret eli juniorboardilaiset lähdimme samalla kohti ensimmäistä oikeaa haastettamme. Tavoitteenamme oli kerätä yhteen talotekniikan opiskelijoita kaikkialta Suomesta. Jotta meidän nuorten yhdistystoiminta palvelisi jokaista SuLVIn opiskelijajäsentä, on tärkeää, että toiminnastamme kiinnostutaan jokaisessa maakunnassa. Tämän ajatuksen innoittamana lähdimmekin ideoimaan Finnbuildmessujen yhteydessä järjestettävää opiskelijoiden Oktoberfest-tapahtumaa. Itse Oktoberfestiä ovat SuL- VIn opiskelijat juhlineet aikaisemminkin, mutta me nykyiset junnut olimme mukana järjestelyissä nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtuman ideointi aloitettiin jo loppukesän hellepäivinä SuL- VIssa toimiston väen avustamana. Raamien määrittelyn jälkeen ryhdyimme pian tosissamme toimeen. Omana tehtävänäni oli pyrkiä tavoittamaan jokainen talotekniikan korkeakoulutasoista opetusta tarjoava suomalainen oppilaitos ja tiedottaa sekä opiskelijoita että henkilökunnan jäseniä tulevasta tapahtumasta. Olin iloinen siitä, että tapahtumasta kiinnostuttiin monessa oppilaitoksessa. Syksyn aikana otinkin vastaan liudan niin opiskelijoiden kuin opettajienkin ilmoittautumisia ympäri Suomea. SuL- VIn henkilökunta puolestaan piti yhteyttä tapahtuman mahdollistaneisiin sponsoreihin eli talotekniikka-alan yrityksiin. Varsinainen tapahtumapäivä koitti torstaina Ajatuksena oli, että tapahtumaan osallistuvat opettajat ja opiskelijat tutustuvat päivän aikana Finnbuild-messuilla Oktoberfestin sponsoreiden ja SuLVIn toimintaan. Messuilla kävikin kova kuhina, kun hyväntuuliset opiskelijat opettajineen kiertelivät messuosastoilla. Meidän järjestäjienkin keskuudessa hyvä fiilis ja into tekemiseen säilyivät läpi koko päivän. Messupäivän päätyttyä oli aika siirtyä Helsingin keskustaan ravintola Rymy-Eetuun juhlimaan itse Oktoberfestiä. Rymy-Eetuun oli opiskelijoiden ja heidän opettajien lisäksi kutsuttu sponsoriyritysten ja Suomen LVI-liiton edustajia. Illan aikana tapahtumaa sponsoroineet yritykset pitivätkin lyhyitä puheenvuoroja omasta toiminnastaan ja arpoivat mahtavia tuotepalkintoja juhlavieraille. Perinteisen Oktoberfestin hengessä tapahtumassa nautittiin myös oluesta, hapankaalista ja bratwurstista sekä elävästä musiikista ja yhteislaulusta. Varsinaisen ohjelman päätyttyä innokkaimpien juhlijoiden ilta jatkui vielä pitkälle yöhön. Oktoberfest 2014 kokonaisuudessaan oli mahtava lähtölaukaus uudelle ja koko maan kattavalle SuLVIn junioritoiminnalle. Me järjestäjät opimme tästä kerrasta paljon. Uskon, että tulevaisuudessa pystymmekin luomaan entistä paremman tapahtuman. Tärkein oma tavoitteeni kuitenkin on, että seuraavaa Oktoberfestiä järjestämässä on entistä suurempi talotekniikkaalan nuorten joukko. Haluan kiittää jokaista tapahtumassa mukana ollutta opiskelijaa, opettajaa, sulvilaista ja sponsoria. Nähdään taas! Eveliina Junkkari, kuvat Ilkka Ilomäki

3 Rakentamismääräykset uudistuvat Rakentamiseen kohdistuva lainsäädäntö on laajan kokonaisuudistuksen edessä. Nykyiset rakentamismääräykset ja niihin liittyvät ohjeet sovitetaan uuteen kokonaisuuteen, jossa vain velvoittavia määräyksiä voidaan antaa asetuksina. Ohjeita voidaan antaa edelleenkin, mutta ne eivät ole velvoittavia. Muutoksella toivotaan selkiytettävän säädösten käyttöä. Uudisrakentamisen lisäksi tarvitaan uudet määräykset myös korjausrakentamiseen ja muutostöihin. Omat haasteensa uudistukseen tuo Euroopan yhdentymiskehitys. Kansalliset säädökset eivät saa aiheuttaa esteitä tuotteiden ja palveluiden vapaalle liikkumiselle ja kaupalle EU-alueella. E7 ilmanvaihdon paloturvallisuus Rakentamismääräysten kokonaisuudistus edellyttää, että myös E7-aineisto arvioidaan uudelleen ennen sen varsinaisen uusimistyön käynnistämistä. Tämä arviointi on SuLVIn tehtävä. Arviointihankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa vuoden 2014 aikana ilmanvaihdon paloturvallisuutta käsittelevä kokonaisuus, jossa kuvataan E7:n ja SuLVIn julkaiseman E7-oppaan asiasisältöä päivitettynä ja lisättynä korjausrakentamista koskevalla perusaineistolla. Tästä asiakokonaisuudesta tulisi edelleen aikaansaada yhtenäinen valtakunnallinen käytäntö, myös eurooppalainen ja pohjoismainen kehitys huomioon ottaen. D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Viime vuosina sisäilmakysymykset ovat nousseet entistä enemmän pinnalle sekä Euroopassa että USA:ssa. Myös Suomessa arvioidaan RakMK:n osan D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet uusimistarve sekä osoittaa suuntaviivat uusien määräysten ja ohjeiden kehitystyölle. D2-uusimistarveselvitys käynnistyi alkuvuodesta 2014 ympäristöministeriön ja SuLVIn yhteishankkeena. Sekä D2- että E7-selvityshankkeisiin on vielä mahdollisuus päästä vaikuttamaan. SuLVIn sivuilla on hankkeista lisätietoja ja myös yhteystietoja, katso Jorma Railio Messujen lomassa esiteltiin LVI-teknisia laitteita ja järjestelmiä nollaenergiarakennuksissa FINVAC järjesti yhteistyössä REHVAn ja FinnBuildin kanssa torstaina LVI-tekniset laitteet ja järjestelmät nollaenergiarakennuksissa -seminaarin Messukeskuksessa. Seminaari oli kaksikielinen: ensimmäiset kolme esitystä pidettiin englanniksi ja kahvitauon jälkeen pidetyt esitykset suomeksi. Seminaari herätti kiinnostusta ja siihen ilmoittautui lähes 150 asiantuntijaa. Seminaari antoi hyvän kuvan siitä miten rakennusten energiankäyttöä voidaan vähentää ja tehostaa. Ismo Grönroos-Saikkala, EU:n komissiosta esitteli tärkeimmät EU:n säännökset sekä niiden tavoitteet. Professori Jarek Kurnitskin esityksen otsikko oli Development of nearly zero energy buildings in Europe and related European standards ja sitä seurasi Jorma Railion esitys, joka myös käsitteli EU:n säännöksiä, mm. CE- sekä tuotteiden energiamerkinnästä. Englanninkielisien osion jälkeen seurasi palkintojen jako. Ensimmäiseksi julkistettiin vuoden paras putkiremontti kilpailun voittaja, Helsingin Vuoden paras putkiremontti kilpailun voittaja saa palkintonsa. Kuvassa vasemmalta Sami Montonen, Juhani Siikala ja Marjukka Vainio. Kulosaaressa sijaitseva, vuonna 1960 valmistunut As Oy Risto Rytin tie 28. Kilpailutoimikunnan Juhani Siikala (AKHA ry) ja Kiinteistöliiton viestintäpäällikkö Marjukka Vainio luovuttivat palkinnon taloyhtiön hallituksen Sami Montoselle. Seuraavaksi palkittiin Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry:n valitsema Vuoden kouluttaja 2013 Lauri Penttinen. Koska Penttinen oli estynyt osallistumaan seminaarin, esittivät SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand sekä koulutustoimikunnan Jorma Säteri onnittelut hänelle Skype-yhteyden välityksellä. Kahvitauon jälkeen seminaari jatkui tekniikan lisensiaatti Mika Vuolteen esityksellä energiankulutuksen laskennasta ja sen uusista lähtöarvoista. Lähtöarvot löytyvät FINVACin kotisivulta osoitteesta Tekniikan tohtori Pekka Tuomaalan mukaansatempaavassa esityksessä todettiin, että energiatehokkuuteen liittyvät määräykset jatkossakin todennäköisesti vain tiukkenevat, taloudellisuusnäkökulmat korostuvat ja tilojen loppukäyttäjien vaatimustaso kasvaa. Lopuksi Lämmitysenergia Yhdistys LEYn toiminnanjohtaja Arto Hannula halusi tuoda keskusteluun maanläheisen näkökulman, kuinka laitteet ja järjestelmät käytännössä valitaan lähes nollaenergiarakennuksiin. Keskustelua herätti sekä rakennusten energian käytön nykytilanne sekä miten energiatehokkuutta voi parantaa kustannustehokkaasti edelleen. Kaikki seminaariesitykset voi ladata osoitteesta Siru Lönnqvist SuLVI palkitsi vuoden kouluttajan SuLVIn koulutustoimikunta valitsee vuosittain vuoden kouluttajan, joka on ansioitunut eri tavoin. Vuoden 2013 kouluttajaksi valittiin Lauri Penttinen Benet Oy:stä. Penttinen on toiminut SuLVIn energiatodistuksen laatijan koulutuksissa sekä luennoijana että materiaalien tuottajana. Penttinen ei päässyt julkistamistilaisuuteen paikalle, mutta hän vastaanotti toiminnanjohtaja Tiina Strandin ja koulutustoimikunnan Jorma Säterin onnittelut videoyhteydellä LVI-tekniset laitteet ja järjestelmät nollaenergiarakennuksissa -seminaarin yhteydessä FinnBuild-messuilla. SuLVIn Supersiskot edustivat kaatosateessa Elokuussa juostiin puolimaraton Helsingin Kaivopuistossa RunFest-tapahtumassa. SuL- VIn henkilökunta edusti tilaisuudessa omalla joukkueellaan ja osa uhrautui edustustehtävänsä vuoksi juoksemaan ehkä syksyn kovimmassa kaatosateessa. SuLVIn Supersiskojen sijoitus oli 152. Ehkä ensi vuonna päästään kovalla treenauksella jo sadan ensimmäisen joukkoon?

4 EKVÜ-SuLVI-seminaari Tallinnassa Pitkän perinteen omaava yhteisseminaari pidettiin jälleen Tallinnan Meriton Spa -hotellissa Jo 1990-luvulta alkanut tapahtuma oli jälleen menestykäs. Hotellin kauniiseen saliin oli kokoontunut yli 40 EKVÜn jäsentä kuulemaan ja oppimaan kokemuksia Suomesta. Kuulijakunta oli hyvin motivoitunut, koska he saivat mukana olostaan bonuspisteitä ammatillisen pätevyyden kehittymisessä. Tämä järjestelmä on hyvin mielenkiintoinen. SuLVIn rakentama ohjelma koostui neljästä osiosta. Seminaari aloitettiin aiheella LVI-rakennuttaminen Suomessa. Jukka Forsman oli tehnyt erinomaisen esityksen HKR-Rakennuttajasta. Valitettavasti Jukka Horsman oli sairastunut, joten hänen esityksensä piti omilla mausteillaan täydennettynä Kalevi Hyvärinen. Katsauksessa käytiin läpi HKR-Rakennuttajien asema ja rooli Helsingin kaupungin organisaatiossa, laajuus ja henkilöstö, toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Erityinen paino oli LVIA-rakennuttamisen hankeprosessin eri vaiheissa. Kokonaisuutena Forsmanin koostama esitys antoi hyvän kuvan siitä, mitä LVIA-rakennuttaminen Suomessa on. Jorma Railion esitys LVI-laitteiden määritykset ja luokitukset EU:ssa toi hyvin julki sen, kuinka monitahoinen ja osin vaikeaselkoinen Brysselin pykäläviidakko on. Osallistujat saivat läpileikkauksen siitä, mitä LVI-laitteisiin vaikuttavat EU-säädökset ovat. Rakennustuote- ja ekosuunnitteluasetus, ekosuunnitteludirektiivi, CE-merkintä, tuotehyväksyntälaki, tuotehyväksyntä jne. Näitä riittää. Hallituksen Jukka Itkonen ja toiminnanjohtaja Tiina Strand esittelivät SuLVIn tämän päivän toimintaa. Lisäksi kerrottiin SuLVIn tulevasta strategiasta ja siihen liittyen tavoitetilasta Seminaarin päätteeksi Kalevi Hyvärinen esitteli juuri painosta valmistuneen mittavan teoksen Ilmastointitekniikka, osat 1 ja 2. Yhteinen sivumäärä on n sivua ja se on alan perusteos. Kirja on tarkoitettu opiskelijoille, alan kaikille toimijoille ja viranomaisille. EKVÜn Aivar Uutar oli erityisen tyytyväinen tapahtumaan ja toivoi tradition jatkuvan. Ensi vuoden ohjelmaa ryhdytäänkin valmistelemaan jo lähitulevaisuudessa. Kalevi Hyvärinen A jankohtaista n LVI-alan yliopistotasoisen opetuksen tulevaisuus puhuttaa; alalla mahdollisuus vaikuttaa tuleviin opintosuunnitelmiin n LVI-alan toimialajärjestöt ovat antaneet YM:lle yhteisen lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksista koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa. Kts. lausunto osoitteesta n FISEn päätöksellä päättyvien KVV- ja IV-pätevyyksien voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti saakka. Syynä tähän on se, etteivät uuden lain mukaiset asetukset ja ohjeet ole vielä valmiit. Samasta syystä työnjohtaja- ja suunnittelijapätevyyksiä ei käsitellä ennen kuin FISE päivittää hakukriteerit ja hakemuslomakkeet nettisivuilleen (www.fise.fi ). n BuildingSMART Finland Talotekniikan toimialaryhmän teettämän tietomallinnuskyselyn tulokset julkaistiin Finn- Build-messuilla. Voit lukea asiasta lisää osoitteessa n Liittovaltuuston kokous on Tällä kertaa kokoonnutaan Hämeen sydämessä Hämeenlinnassa. Samalla vietetään HäLVIn 40-vuotisjuhlia. n Puheenjohtajapäivät uudistuvat. Ensi vuoden tapahtuma on Tampereella Aiheena on mm. käytännön yhdistystoiminta ja nuorten jäsenten näkökulman huomioon ottaminen. Muista ISH-MESSUT , FRANKFURT ISH-messuille ollaan taas järjestämässä yhteistä matkaa. Lähtö Helsingistä on to ja paluu Frankfurtista la Majoitus on Hotelli Ramada Hotel Frankfurt City Centerissä, joka sijaitsee noin 300 metrin päässä päärautatieasemalta. Hotellissa on ravintola. Standard-luokan huoneissa on satelliitti-tv, tallelokero, teen-/kahvinkeitin ja hiustenkuivaaja. Matkan hinta 789,00/henkilö 2 hengen huoneissa, lisämaksu 1-hengen huoneesta 250,00 (2vrk). Palvelumaksu 15,00 /lasku. Ryhmän minimikoko on 20. Paikat on varattu 26 matkustajalle. Hintaan sisältyy: Lufthansan suorat lennot Helsinki Frankfurt Helsinki, 2 vuorokauden majoitus ko. hotellissa buffet-aamiaisella. Lentohintaan sisältyy 1 matkalaukku ruumassa (maks. 23 kg) Lisätietoja: Mikko Helpiö Varaukset: Eeva Laakso-Sura Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien lounaskokous pidetään joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo Hotelli Arthurin kabinetissa, Vuorikatu 17, Helsinki. Paljon Onnea HäLVI Hämeenlinnan LVI-yhdistys eli HäLVI viettää 21. marraskuuta 40-vuotissyntymäpäiviä. Yhdessä juhlivien HäLVIläisten kanssa SuLVI järjestää liittokokouksen 22.marraskuuta. Puheenjohtajapäivät Tampereella

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. Pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutus, yleisosio Kuopio Hinta: Koulutus tentti 100 Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso Helsinki Tampere Oulu Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 495 Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi Helsinki Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 495 FISE-pätevyystentit: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Energiatodistuksen laatija (ET) Helsinki, Mikkeli, Tampere Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-pätevyyden hakeminen Hinta: Vuonna 2014 pätevyyshakemuksen käsittely 170 ja pätevyyden rekisteröinti 180 muilta paitsi energiatodistuksen laatijoilta 90. Lisätietoa: Energiatodistuksen laatijan FISEpätevyystentti Helsinki, Tampere, Oulu Hinta: Perustaso tai ylempi taso (sisältää perustason) 80. ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. Hybridijärjestelmät ja niiden ohjauksen järjestäminen ½ pv kevät 2015 Hinta: 150, iltapäivätilaisuus Tulevia koulutuksia: IV-laitteiden ja -järjestelmien kuntotutkimuskoulutus LVV-kuntotutkimuskoulutus Rakennusten kaukolämmitys K1 suunnittelijoille Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät Ilmastointilaitoksen mitoitus E7-uudistus D2-uudistus D1-uudistus C2-uudistus Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulutus Lämpöpumppuratkaisut suurissa kohteissa Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin www. sulvi.fi/koulutus kurssikohtaisten ilmoittautumislinkkien kautta tai koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja SuLVIn koulutuksiin liittyy SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö, mikäli ohjelmassa ei muuta mainita. Tarkemmat ohjelmat: Yhteistyössä Amiedun kanssa (hinnat sis. alv 24 %) LVI-automaatiokoulutus Helsinki Hinta: Jäsenille 295, ei-jäsenille 325 CE-merkintä -koulutus LVI-alan suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille klo Helsinki Hinta: Jäsenille 210, ei-jäsenille 240 IV-mittauksen pätevyys - Ilmastointijärjestelmien mittaus, säätö ja kanaviston tarkastaminen 1 4 pv, ja Helsinki Voit osallistua yksittäiseen koulutuspäivään tai suorittaa koko neljän päivän kokonaisuuden ja hakea IV-mittauksen pätevyyttä. Hinta: Neljä päivää jäsenille 1020, ei-jäsenille Yksittäinen päivä jäsenille 275, ei-jäsenille 295. Pätevyyskäsittelymaksu neljän päivän kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille on 186. KVV- ja IV-työnjohtaja (vaativuusluokka tavanomainen) koulutus Hinta: 719 Vesi- ja viemärilaitteistot (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys Ilmanvaihtolaitokset (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IVtyönjohtajan/-suunnittelijan pätevyydet KVV-työnjohtajakoulutus (KVVTY) IV-työnjohtajakoulutus (IVTY) Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Ilmoittautuminen: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Malla Hacklin Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus ja tentti Helsinki, vaativuusluokat a ja b Hinnat: a: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 190. b: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 125. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amiedu, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö,

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä.

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä. SuLVIn sivut Nuori yhdistysaktiivi SuLVIn päivillä Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

Tässä muutamia aloittelevan toiminnanjohtajan ajatuksia kesän kynnyksellä.

Tässä muutamia aloittelevan toiminnanjohtajan ajatuksia kesän kynnyksellä. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Aalto-yliopistossa annetaan LVI-tekniikan koulutusta insinööritieteiden koulun energiatekniikan laitoksella.

Aalto-yliopistossa annetaan LVI-tekniikan koulutusta insinööritieteiden koulun energiatekniikan laitoksella. LVI-alan koulutuksen näkymiä Aalto-yliopistossa SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Puheenjohtajapäiviltä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun

Puheenjohtajapäiviltä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun SuLVIn sivut Puheenjohtajapäiviltä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun Suomen LVI-liiton päivät pidettiin Tallinnassa 11. 13.4.2014. Puheenjohtajapäivien tarkoituksena on kerätä tietoa ja ideoita jäsenyhdistysten

Lisätiedot

SuLVI kasvua ja kehitystä

SuLVI kasvua ja kehitystä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SuLVI haasteiden ytimessä

SuLVI haasteiden ytimessä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Uusi vuosi, uudet tuulet! SuLVIn sivut Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Oy:n pääosin omistaman Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n kanssa Talotekniikka-lehden

Lisätiedot

Heinäkuun lopulla, kun helteitä ja purjehdussäitä vielä oli jäljellä, kerääntyi

Heinäkuun lopulla, kun helteitä ja purjehdussäitä vielä oli jäljellä, kerääntyi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään nyt!

Tulevaisuus tehdään nyt! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. 09 566 0090 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta

Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja hannu.sipila@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Viestintää, koulutusta ja nuoria mukaan teemoitti SuLVIn hallitus vuosi sitten. Näiden ajankohtaisten asioiden

Viestintää, koulutusta ja nuoria mukaan teemoitti SuLVIn hallitus vuosi sitten. Näiden ajankohtaisten asioiden Yllättävän laaja-alainen SuLVI SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Eurooppaa koetteleva talouskriisi on

Eurooppaa koetteleva talouskriisi on LVI -alalla töitä piisaa myös tulevaisuudessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956

Lisätiedot

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Nyt on hyvä hetki tarttua ajatukseen koulutuksen voimasta

Nyt on hyvä hetki tarttua ajatukseen koulutuksen voimasta SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Jäsentoimikunta

Lisätiedot

SuLVI on eturivissä ja etulinjassa Hannu Sipilä Toiminnanjohtaja Ja Pennin, Nupun ja Miilan ukki (kaikki vuosimallia 2013)

SuLVI on eturivissä ja etulinjassa Hannu Sipilä Toiminnanjohtaja Ja Pennin, Nupun ja Miilan ukki (kaikki vuosimallia 2013) Tarvitsetko koulutusta energiatodistusten laadinnassa? Hallitsetko dynaamisen simuloinnin? Tiesitkö, että BIM-mallinnus on tulevaisuuden suunnittelun perusta? SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi FISE-pätevyys Suomen LVI-liitto, SuLVI ry FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

SuLVIn sivut. Tiistaina 8. lokakuuta 2013 kello 14.02. SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2013

SuLVIn sivut. Tiistaina 8. lokakuuta 2013 kello 14.02. SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2013 SuLVIn sivut Tiistaina 8. lokakuuta 2013 kello 14.02 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö ja rakennuslain ja asuntokauppalain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 14 vp Keskustelu viestintäministeri

Lisätiedot

Astuin tammikuussa 2004 Hämeenlinnassa ravintola Piparkakkutalon portaita ja minut ohjattiin

Astuin tammikuussa 2004 Hämeenlinnassa ravintola Piparkakkutalon portaita ja minut ohjattiin SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Talkoiden onnistumisen kannalta keskeistä on pysyvän asennemuutoksen aikaansaaminen. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyksi, eivät vain kuulluksi.

Talkoiden onnistumisen kannalta keskeistä on pysyvän asennemuutoksen aikaansaaminen. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyksi, eivät vain kuulluksi. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-pätevyysjärjestelmä Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. FISEn pätevyyslautakunta toteaa lakiin ja täydentäviin

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Sisäilmaongelma

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Kun vertaa Suomen kehitystä Ruotsiin, niin suunta on sellainen, että vuonna 2030 Suomen velka olisi 91

Kun vertaa Suomen kehitystä Ruotsiin, niin suunta on sellainen, että vuonna 2030 Suomen velka olisi 91 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Kun puhutaan erergiatehokkuudesta, niin se herättää suuria kuohuja puolesta

Kun puhutaan erergiatehokkuudesta, niin se herättää suuria kuohuja puolesta SuLVIn sivut Energiatehokkuus meillä ja muualla SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve

Lisätiedot

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Niin se aika vain kuluu yhä nopeammin ja nopeammin. Minunkin osalta SuLVIn liittovaltuuston

Niin se aika vain kuluu yhä nopeammin ja nopeammin. Minunkin osalta SuLVIn liittovaltuuston SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011

SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 Jäsentiedote 4/2011 Internet osoitteemme www.talvi.info SYKSYN LVI-MESSUMATKA 21.-25.9.2011 TaLVI järjestää jäsenilleen matkan Brysselin LVI-messuille. Samalla reissulla on mahdollisuus päästä tutustumaan

Lisätiedot

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin SuLVIn sivut Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin Keskustelu energiatodistuksesta (ET) käy kuumana juuri nyt. Vaaditaan, että toteutunut kulutus on energiatodistuksen perusta. Jos energiatodistuksessa

Lisätiedot

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Pätevyys - vapaaehtoinen sertifiointi (FISE) www.fise.fi. 2.12.2008 Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto hilkka.peltoharju@sulvi.

Pätevyys - vapaaehtoinen sertifiointi (FISE) www.fise.fi. 2.12.2008 Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto hilkka.peltoharju@sulvi. Pätevyys - vapaaehtoinen sertifiointi (FISE) www.fise.fi 2.12.2008 Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto hilkka.peltoharju@sulvi.fi, 050-490 2543 Pätevyys yhdistää koulutuksen ja ja työkokemuksen helpottaa

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Työhaastattelussa minulle luvattiin, että riittää kun tiedän, mistä kolmesta

Työhaastattelussa minulle luvattiin, että riittää kun tiedän, mistä kolmesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

FInZEB Työpaja 25.11.2014. Avaus ja johdanto. 25.11.2014 Ilkka Salo. Rakennusteollisuus RT ry LVI- talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

FInZEB Työpaja 25.11.2014. Avaus ja johdanto. 25.11.2014 Ilkka Salo. Rakennusteollisuus RT ry LVI- talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö FInZEB Työpaja 25.11.2014 Avaus ja johdanto 25.11.2014 Ilkka Salo 1 EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirekkivi (EPBD) edellynää, enä kaikki uudet viranomaisten omistamat ja käynämät rakennukset ovat 31.12.2018

Lisätiedot

Osaamisen varmistamisesta

Osaamisen varmistamisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

2010. 2012 mitä sitten?

2010. 2012 mitä sitten? SuLVIn sivut 2010. 2012 mitä sitten? Uuden vuosikymmenen alku tarkoitti rakentamismääräysten kiristymistä huomattavasti. Se tarkoittaa sitä, että seiniin on lisättävä eristettä 41 %, yläpohjaan 67 % ja

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen viranomaistoimin

Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen viranomaistoimin Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen viranomaistoimin Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä.

Lisätiedot

Sanotaan, että rakennusala ja kuluttajat korjasivat elvytyksen hyödyn. Jos tämä pitää paikkansa,

Sanotaan, että rakennusala ja kuluttajat korjasivat elvytyksen hyödyn. Jos tämä pitää paikkansa, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Rehvakasta menoa Turkissa!

Rehvakasta menoa Turkissa! Rehvakasta menoa Turkissa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n.

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n. SuLVIn sivut LVI-insinööri katoava luonnonvarako? LVI-tekniikan osaajista on jo nyt pula ja huomenna vielä suurempi. 4-5 vuotta sitten Opetushallitukseen tuotiin selvitys tulevaisuuden LVI-insinööritarpeesta.

Lisätiedot

Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen

Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVIn tavoitettava kaikki LVI-alan ammattilaiset

SuLVIn tavoitettava kaikki LVI-alan ammattilaiset SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan.

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan. Etusivu uusiksi! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Hiilijalanjälkeä pienentämään, yksin ja yhdessä

Hiilijalanjälkeä pienentämään, yksin ja yhdessä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Sulvista entistä parempi jäsenilleen!

Sulvista entistä parempi jäsenilleen! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia,

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia, Pitkästä aikaa tällä palstalla. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556

Lisätiedot

Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus

Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Rakentamismääräysten uudet haasteet TkL Jarkko Heinonen Energiaviisas rakentaminen 26.11.2014 Rakentamisen sääntelyn rakennemuutos ns. normihierarkiauudistus Perustuslaista johtuvat tarkistustarpeet Laissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoitteet ja rakennuksia koskevat

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

Onks tietoo? Vauhdikasta syksyä toivottaen! Jarmo Kuitunen SuLVI Hallituksen puheenjohtaja

Onks tietoo? Vauhdikasta syksyä toivottaen! Jarmo Kuitunen SuLVI Hallituksen puheenjohtaja SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Hankekuvaus lyhyesti 28.10.2014 1 EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että 31.12.2018

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina:

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina: SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen. SuLVIn sivut

SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen. SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen LVI-alan ammattilaisina olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että toiminnallamme on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle sisäilman

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia

Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Kohti lähes nollaenergiarakennusta FInZEB-hankkeen tulokulmia Seminaari 05.02.2015 Erja Reinikainen 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian tarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry 16.10.2013 LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan joka hyväksyttiin liittokokouksessa 21.11.2009 Vantaalla. Strategia

Lisätiedot

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4

E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

SuLVIn sivut. SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2016

SuLVIn sivut. SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2016 SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis?

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivut Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus?

Lisätiedot

LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa?

LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa? LVI-yhdistystoiminnan rooli ajan haasteissa? SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ Ikkunat energiaviisaassa ii korjaamisessa PUU-KÄPYLÄ Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti SAFA Helsingin rakennusvalvontavirasto 2011 Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia EU-tavoite vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla

Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla 1 FinZEB hankkeen esittely Taustaa Tavoitteet Miten maailmalla Alustavia tuloksia Next steps 2 EPBD Rakennusten

Lisätiedot

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1

Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 14.2.2014 ASTA/ RT. P Harsia 1 Kohti nollaenergiarakentamista Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo uusia haasteita rakennusalalle Kehittyvä rakentaminen 2014 seminaari ASTA-messut Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Pätevyyden toteaminen, LVI-alan mahdollisuus SuLVI oli yhtenä kymmenestä rakennusklusteriin

Pätevyyden toteaminen, LVI-alan mahdollisuus SuLVI oli yhtenä kymmenestä rakennusklusteriin Pätevyyden toteaminen, LVI-alan mahdollisuus SuLVI oli yhtenä kymmenestä rakennusklusteriin kuuluvasta järjestöstä perustamassa FISE Oy:tä, yhteistä sertifiointijärjestelmää, joka toteaa rakennus- LVI-

Lisätiedot

Palvelua asiakkaalle

Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivut Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Kokemuksia ja kuulumisia kuvernööritoiminnasta

Kokemuksia ja kuulumisia kuvernööritoiminnasta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE 8.10.2015 Teppo Lehtinen EPBD direktiivin toimeenpano Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 2010 Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus

Syysseminaari. 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energiateollisuus ry:n syysseminaari 11.11.2008 Helsingin Messukeskus Energia politisoituu Ilmasto-ongelmat ja energian toimitusvarmuus kytkevät energia-asiat

Lisätiedot

Mitä odotat SuLVIlta?

Mitä odotat SuLVIlta? Mitä odotat SuLVIlta? Tämän kysymyksen olen esittänyt monelle aloitettuani koulutuspäällikkönä SuLVIssa. Vastaukset olen kirjannut muistioissani sanan odotukset alle. Odotusten täyttäminen on SuLVIn toiminnan

Lisätiedot

SuLVIn koulutus on peruspalvelua jäsenille SuLVI on LVI-alan johtava täydennyskoulutusorganisaatio,

SuLVIn koulutus on peruspalvelua jäsenille SuLVI on LVI-alan johtava täydennyskoulutusorganisaatio, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Lämpöpumput lähes 0-energiataloissa

Lämpöpumput lähes 0-energiataloissa Lämpöpumput lähes 0-energiataloissa Suvi Häkämies Green Net Finland Suomen Lämpöpumppupäivät 30.10.2014 1 Miksi HP4NZEB-projekti tarvittiin? Suomen rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin liittyvä säädösvalmistelu

Lisätiedot

Positiivisuutta osakemarkkinoille voimme kuitenkin jatkossa saada poikkeuksellisen alhaisesta

Positiivisuutta osakemarkkinoille voimme kuitenkin jatkossa saada poikkeuksellisen alhaisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.

Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11. Uudistuvat energiamääräykset uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.28 Uusia energiamääräyksiä v 21 ja 212 21 Tiukennetaan noin

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot