Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh Järjestötoimikunta Jukka Itkonen Itula Oy Paalukatu Lappeenranta Puh Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh FinZEB-hanke hakee suomalaisia tulkintoja lähes nollaenergiarakennusten määritelmiin Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien rakennusten energian kulutuksen on jatkossa oltava erittäin vähäistä ja uusiutuvaa energiaa on hyödynnettävä. Puhutaan lähes nollaenergiarakennuksista. Myös korjausrakentamisessa on tavoiteltava mahdollisimman pientä energian kulutusta. Tulevaisuuden rakennus voi silti olla kustannuksiltaan kohtuullinen, helppokäyttöinen, terve ja viihtyisä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) jättää paljon kansallista tulkintavaraa lähitulevaisuuden lähes nollaenergiarakennuksille (nzeb). Tämä on tuottanut varsin erilaisia linjauksia eri puolilla Eurooppaa. Onkin mahdollista, että komissio joutuu jatkossa yhdenmukaistamaan tulkintoja. On kuitenkin järkevää antaa tämä pelivara, sillä ilmasto-olosuhteet ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut ja hyväksi koetut menetelmät vaihtelevat eri jäsenmaissa. Kansallisesti meidän on otettava koppi ilmaan heitetystä mahdollisuudesta ja laadittava oma, samaan aikaan haastava ja järkevä tulkinta nzebille. Meillä on laajaa ja tasokasta osaamista yhdistää hyvä sisäympäristö ja energiatehokkuus. Tähän tarpeeseen on käynnistetty FInZEB-hanke. Hanke on ympäristöministeriön, Rakennusteollisuuden ja LVI-talotekniikkateollisuuden käynnistämä, mutta toteutukseen osallistuu koko kiinteistö- ja rakentamisala. Hankkeessa haetaan peruslinjauksia nzeb-määrityksille ja laaja osallistuminen ja konsensuksen löytäminen on tärkeää. EPBD:n kolme keskeistä vaatimusta nzebille ovat: Rakennuksella oltava erittäin korkea energiatehokkuus. Energian tarve tulisi kattaa hyvin laajalti uusiutuvalla energialla. Mukaan luetaan paikan päällä tai lähellä tuotettu uusiutuva energia. Viimeistä kohtaa tulkitaan usein niin, että rakennukseen tai tontille on pakko rakentaa omaa uusiutuvaan lähteeseen pohjautuvaa energiantuotantoa. Tätä ei direktiivi edellytä. Mahdollisuus siihen on kuitenkin järkevää jättää. Em. teknisluonteisten vaatimusten lisäksi EPBD antaa päivämäärät nzebin voimaantulolle. Myös näistä on esitetty eri tulkintoja. Joka tapauksessa kansallisilla määrityksillä alkaa olla kiire. FInZEB-hankkeen yksi tärkeä toimintamuoto on teemoitetut workshopit. Niihin on osallistunut jo pari sataa alan ammattilaista. Seuraava workshop on ja siinä testataan jo alustavia kansallisia tulkintoja ja johtopäätöksiä. Varsinainen loppuseminaari on Se on samalla myös laaja katsaus muihinkin nzebiin liittyviin hankkeisiin ja energiatehokkuuteen ja -politiikkaan. Päivä kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. Tarkempaa tietoa tilaisuuksista, tehdyistä laskentatarkasteluista ja selvityksistä saa hankkeen kotisivuilta Ilkka Salo FInZEB-ohjausryhmän LVI-talotekniikkateollisuus ry, toimitusjohtaja SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2014 w K KVJ w. Epicur Group Oy.fi VILPE / SK FASTENING

2 LVI-alaa eilen Saarron Jussi - kaikkien kaveri LVI-alalla on vuosien mittaan toiminut useita sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet ja jääneet aikakirjoihin sekä oman aikansa tekijöiden muistiin. Eräs tällainen merkkihenkilö oli Suomen LVI-liiton aktiivinen ja pitkäaikainen alan opettaja sekä Teknillisessä korkeakoulussa että Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa. Hänen opetustaan saivat nauttia monet alan tekijät, jotka kyllä taitavat nykyisin olla jo pääosin eläkkeellä. Jussi ja hänen opetuksensa jäivät heille todella mieleen. Professorin arvonimenkin saanut diplomiinsinööri Juho (Jussi) Saarto syntyi Kajaanissa vuonna 1899 vienankarjalaiseen kauppiassukuun. Iloinen ja avoin karjalaisuus pysyi hänen tunnusmerkkinään koko elämän ajan. Kajaanin yhteislyseossa Jussi Saarto oli Urho Kekkosen luokkatoveri. Koulun jälkeen Saarto lähti opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun ja hän valmistui sieltä koneinsinööriosastolta vuonna Hän meni heti kentän LVI-suunnittelutöihin aloittaen Keskuslämpö Oy:n palveluksessa. Tuohon aikaan monet urakoitsijat hoitivat myös vastuun suunnittelusta. Vuoden 1931 hän oli suunnittelijana alan ensimmäisen opettajan lehtori Emil Keson suunnittelutoimistossa. Sittemmin Saarto oli vuosia lämmöntarkkailutoiminnan johdossa useammassa yhteisössä. Lisäksi hän kirjoitti alalle kirjat Lämmityskulut pienemmiksi ja Keskuslämmityskattiloiden polttoaine ja lämmitys. Saarto pyöritti 1920-luvun lopulta alkaen omaa insinööritoimistoaan ja teki suunnitelmat moneen rakennukseen. Hän sai töitä erityisesti SOK:n rakennusten suunnittelussa. Merkittävin SOK:n kohteista on sodan jälkeen valmistunut Helsingin keskustassa sijaitseva Sokos-tavaratalo Vaakuna-ravintoloineen. Viimeisin hänen toimistonsa suunnittelutyö oli Helsingin kaupunginteatteri, joka valmistui 1967, ja jonka arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti Timo Penttilä. Oppilaana kokonainen ammattilaispolvi Jussi Saarto aloitti opetustehtävänsä jo 1930-luvulla Helsingin teollisuuskoulussa ja oli vuodesta 1943 ylimääräinen opettaja vastaperustetussa Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa. Lehtorin viran samasta laitoksesta hän sai vuoden 1945 alusta - joskin hän joutui pian hakemaan virkavapautta, sillä samana vuonna hänet nimitettiin hoitamaan Emil Keson jälkeen vapautunutta korkeakoulun lämmitysopin lehtorin virkaa. Tuota virkaa hän hoiti vakinaisena vuoteen 1957 asti. Opettajan tehtäviä hän hoiti myös teknillisessä oppilaitoksessa eläkkeelle siirtymiseensä asti. Opettaja- ja muista ansioistaan hän sai Tasavallan presidentiltä professori h.c. -arvon. Jussi Saarto oli ihmisenä avoin ja häntä oli helppo lähestyä. Hän meni myös jo varhain aktiivisesti mukaan alan yhdistystoimintaan hoitaen monia luottamustehtäviä. Viime vuosinaan hän toimi pitkään Suomen LVI-liiton na ja sai myös liiton kunniajäsenen arvon. Hänellä oli merkittävä tehtävä myös vuosina toimineen alan silloisia suunnitteluohjeita, normaaliohjeita, valmistelleen toimikunnan na. Toimikunta sai aikaan uudet ajanmukaiset suunnitteluperusteet rakennusten lämmitykselle ja ilmanvaihdolle. Vaikeassa työssä hänen ammattitaitonsa ja sovittelukykynsä oli arvossaan. Opettajana Jussi Saarto oli lämmin ja pidetty. Hänen luentonsa eivät ainakaan olleet kuivia. Oppilaiden kanssa hän tuli hyvin toimeen. Hän järjesti heille monenlaisia jekkuja, mm. antoi tehtävän laskea annettujen pumpunarvojen perusteella, kuinka pitkään putkeen se pystyy työntämään edes tipan vettä. Näistä Jussin opetuksen helmistä saa usein kuulla vielä alan vanhojen partojen tapaamisissa. Esko Kukkonen Näytön paikkana Oktoberfest 2014 Lokakuun alussa Helsingin messukeskukseen Finnbuildmessuille kerääntyi mittava joukko talotekniikka-alan ammattilaisia tutustumaan alan uusiin tuuliin ja tulevaisuuden suuntiin. Jo valmiiden osaajien lisäksi messujoukkoon kuului myös meitä opiskelijoita ympäri maata. Me SuLVIn nykyiset nuoret eli juniorboardilaiset lähdimme samalla kohti ensimmäistä oikeaa haastettamme. Tavoitteenamme oli kerätä yhteen talotekniikan opiskelijoita kaikkialta Suomesta. Jotta meidän nuorten yhdistystoiminta palvelisi jokaista SuLVIn opiskelijajäsentä, on tärkeää, että toiminnastamme kiinnostutaan jokaisessa maakunnassa. Tämän ajatuksen innoittamana lähdimmekin ideoimaan Finnbuildmessujen yhteydessä järjestettävää opiskelijoiden Oktoberfest-tapahtumaa. Itse Oktoberfestiä ovat SuL- VIn opiskelijat juhlineet aikaisemminkin, mutta me nykyiset junnut olimme mukana järjestelyissä nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtuman ideointi aloitettiin jo loppukesän hellepäivinä SuL- VIssa toimiston väen avustamana. Raamien määrittelyn jälkeen ryhdyimme pian tosissamme toimeen. Omana tehtävänäni oli pyrkiä tavoittamaan jokainen talotekniikan korkeakoulutasoista opetusta tarjoava suomalainen oppilaitos ja tiedottaa sekä opiskelijoita että henkilökunnan jäseniä tulevasta tapahtumasta. Olin iloinen siitä, että tapahtumasta kiinnostuttiin monessa oppilaitoksessa. Syksyn aikana otinkin vastaan liudan niin opiskelijoiden kuin opettajienkin ilmoittautumisia ympäri Suomea. SuL- VIn henkilökunta puolestaan piti yhteyttä tapahtuman mahdollistaneisiin sponsoreihin eli talotekniikka-alan yrityksiin. Varsinainen tapahtumapäivä koitti torstaina Ajatuksena oli, että tapahtumaan osallistuvat opettajat ja opiskelijat tutustuvat päivän aikana Finnbuild-messuilla Oktoberfestin sponsoreiden ja SuLVIn toimintaan. Messuilla kävikin kova kuhina, kun hyväntuuliset opiskelijat opettajineen kiertelivät messuosastoilla. Meidän järjestäjienkin keskuudessa hyvä fiilis ja into tekemiseen säilyivät läpi koko päivän. Messupäivän päätyttyä oli aika siirtyä Helsingin keskustaan ravintola Rymy-Eetuun juhlimaan itse Oktoberfestiä. Rymy-Eetuun oli opiskelijoiden ja heidän opettajien lisäksi kutsuttu sponsoriyritysten ja Suomen LVI-liiton edustajia. Illan aikana tapahtumaa sponsoroineet yritykset pitivätkin lyhyitä puheenvuoroja omasta toiminnastaan ja arpoivat mahtavia tuotepalkintoja juhlavieraille. Perinteisen Oktoberfestin hengessä tapahtumassa nautittiin myös oluesta, hapankaalista ja bratwurstista sekä elävästä musiikista ja yhteislaulusta. Varsinaisen ohjelman päätyttyä innokkaimpien juhlijoiden ilta jatkui vielä pitkälle yöhön. Oktoberfest 2014 kokonaisuudessaan oli mahtava lähtölaukaus uudelle ja koko maan kattavalle SuLVIn junioritoiminnalle. Me järjestäjät opimme tästä kerrasta paljon. Uskon, että tulevaisuudessa pystymmekin luomaan entistä paremman tapahtuman. Tärkein oma tavoitteeni kuitenkin on, että seuraavaa Oktoberfestiä järjestämässä on entistä suurempi talotekniikkaalan nuorten joukko. Haluan kiittää jokaista tapahtumassa mukana ollutta opiskelijaa, opettajaa, sulvilaista ja sponsoria. Nähdään taas! Eveliina Junkkari, kuvat Ilkka Ilomäki

3 Rakentamismääräykset uudistuvat Rakentamiseen kohdistuva lainsäädäntö on laajan kokonaisuudistuksen edessä. Nykyiset rakentamismääräykset ja niihin liittyvät ohjeet sovitetaan uuteen kokonaisuuteen, jossa vain velvoittavia määräyksiä voidaan antaa asetuksina. Ohjeita voidaan antaa edelleenkin, mutta ne eivät ole velvoittavia. Muutoksella toivotaan selkiytettävän säädösten käyttöä. Uudisrakentamisen lisäksi tarvitaan uudet määräykset myös korjausrakentamiseen ja muutostöihin. Omat haasteensa uudistukseen tuo Euroopan yhdentymiskehitys. Kansalliset säädökset eivät saa aiheuttaa esteitä tuotteiden ja palveluiden vapaalle liikkumiselle ja kaupalle EU-alueella. E7 ilmanvaihdon paloturvallisuus Rakentamismääräysten kokonaisuudistus edellyttää, että myös E7-aineisto arvioidaan uudelleen ennen sen varsinaisen uusimistyön käynnistämistä. Tämä arviointi on SuLVIn tehtävä. Arviointihankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa vuoden 2014 aikana ilmanvaihdon paloturvallisuutta käsittelevä kokonaisuus, jossa kuvataan E7:n ja SuLVIn julkaiseman E7-oppaan asiasisältöä päivitettynä ja lisättynä korjausrakentamista koskevalla perusaineistolla. Tästä asiakokonaisuudesta tulisi edelleen aikaansaada yhtenäinen valtakunnallinen käytäntö, myös eurooppalainen ja pohjoismainen kehitys huomioon ottaen. D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Viime vuosina sisäilmakysymykset ovat nousseet entistä enemmän pinnalle sekä Euroopassa että USA:ssa. Myös Suomessa arvioidaan RakMK:n osan D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet uusimistarve sekä osoittaa suuntaviivat uusien määräysten ja ohjeiden kehitystyölle. D2-uusimistarveselvitys käynnistyi alkuvuodesta 2014 ympäristöministeriön ja SuLVIn yhteishankkeena. Sekä D2- että E7-selvityshankkeisiin on vielä mahdollisuus päästä vaikuttamaan. SuLVIn sivuilla on hankkeista lisätietoja ja myös yhteystietoja, katso Jorma Railio Messujen lomassa esiteltiin LVI-teknisia laitteita ja järjestelmiä nollaenergiarakennuksissa FINVAC järjesti yhteistyössä REHVAn ja FinnBuildin kanssa torstaina LVI-tekniset laitteet ja järjestelmät nollaenergiarakennuksissa -seminaarin Messukeskuksessa. Seminaari oli kaksikielinen: ensimmäiset kolme esitystä pidettiin englanniksi ja kahvitauon jälkeen pidetyt esitykset suomeksi. Seminaari herätti kiinnostusta ja siihen ilmoittautui lähes 150 asiantuntijaa. Seminaari antoi hyvän kuvan siitä miten rakennusten energiankäyttöä voidaan vähentää ja tehostaa. Ismo Grönroos-Saikkala, EU:n komissiosta esitteli tärkeimmät EU:n säännökset sekä niiden tavoitteet. Professori Jarek Kurnitskin esityksen otsikko oli Development of nearly zero energy buildings in Europe and related European standards ja sitä seurasi Jorma Railion esitys, joka myös käsitteli EU:n säännöksiä, mm. CE- sekä tuotteiden energiamerkinnästä. Englanninkielisien osion jälkeen seurasi palkintojen jako. Ensimmäiseksi julkistettiin vuoden paras putkiremontti kilpailun voittaja, Helsingin Vuoden paras putkiremontti kilpailun voittaja saa palkintonsa. Kuvassa vasemmalta Sami Montonen, Juhani Siikala ja Marjukka Vainio. Kulosaaressa sijaitseva, vuonna 1960 valmistunut As Oy Risto Rytin tie 28. Kilpailutoimikunnan Juhani Siikala (AKHA ry) ja Kiinteistöliiton viestintäpäällikkö Marjukka Vainio luovuttivat palkinnon taloyhtiön hallituksen Sami Montoselle. Seuraavaksi palkittiin Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry:n valitsema Vuoden kouluttaja 2013 Lauri Penttinen. Koska Penttinen oli estynyt osallistumaan seminaarin, esittivät SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand sekä koulutustoimikunnan Jorma Säteri onnittelut hänelle Skype-yhteyden välityksellä. Kahvitauon jälkeen seminaari jatkui tekniikan lisensiaatti Mika Vuolteen esityksellä energiankulutuksen laskennasta ja sen uusista lähtöarvoista. Lähtöarvot löytyvät FINVACin kotisivulta osoitteesta Tekniikan tohtori Pekka Tuomaalan mukaansatempaavassa esityksessä todettiin, että energiatehokkuuteen liittyvät määräykset jatkossakin todennäköisesti vain tiukkenevat, taloudellisuusnäkökulmat korostuvat ja tilojen loppukäyttäjien vaatimustaso kasvaa. Lopuksi Lämmitysenergia Yhdistys LEYn toiminnanjohtaja Arto Hannula halusi tuoda keskusteluun maanläheisen näkökulman, kuinka laitteet ja järjestelmät käytännössä valitaan lähes nollaenergiarakennuksiin. Keskustelua herätti sekä rakennusten energian käytön nykytilanne sekä miten energiatehokkuutta voi parantaa kustannustehokkaasti edelleen. Kaikki seminaariesitykset voi ladata osoitteesta Siru Lönnqvist SuLVI palkitsi vuoden kouluttajan SuLVIn koulutustoimikunta valitsee vuosittain vuoden kouluttajan, joka on ansioitunut eri tavoin. Vuoden 2013 kouluttajaksi valittiin Lauri Penttinen Benet Oy:stä. Penttinen on toiminut SuLVIn energiatodistuksen laatijan koulutuksissa sekä luennoijana että materiaalien tuottajana. Penttinen ei päässyt julkistamistilaisuuteen paikalle, mutta hän vastaanotti toiminnanjohtaja Tiina Strandin ja koulutustoimikunnan Jorma Säterin onnittelut videoyhteydellä LVI-tekniset laitteet ja järjestelmät nollaenergiarakennuksissa -seminaarin yhteydessä FinnBuild-messuilla. SuLVIn Supersiskot edustivat kaatosateessa Elokuussa juostiin puolimaraton Helsingin Kaivopuistossa RunFest-tapahtumassa. SuL- VIn henkilökunta edusti tilaisuudessa omalla joukkueellaan ja osa uhrautui edustustehtävänsä vuoksi juoksemaan ehkä syksyn kovimmassa kaatosateessa. SuLVIn Supersiskojen sijoitus oli 152. Ehkä ensi vuonna päästään kovalla treenauksella jo sadan ensimmäisen joukkoon?

4 EKVÜ-SuLVI-seminaari Tallinnassa Pitkän perinteen omaava yhteisseminaari pidettiin jälleen Tallinnan Meriton Spa -hotellissa Jo 1990-luvulta alkanut tapahtuma oli jälleen menestykäs. Hotellin kauniiseen saliin oli kokoontunut yli 40 EKVÜn jäsentä kuulemaan ja oppimaan kokemuksia Suomesta. Kuulijakunta oli hyvin motivoitunut, koska he saivat mukana olostaan bonuspisteitä ammatillisen pätevyyden kehittymisessä. Tämä järjestelmä on hyvin mielenkiintoinen. SuLVIn rakentama ohjelma koostui neljästä osiosta. Seminaari aloitettiin aiheella LVI-rakennuttaminen Suomessa. Jukka Forsman oli tehnyt erinomaisen esityksen HKR-Rakennuttajasta. Valitettavasti Jukka Horsman oli sairastunut, joten hänen esityksensä piti omilla mausteillaan täydennettynä Kalevi Hyvärinen. Katsauksessa käytiin läpi HKR-Rakennuttajien asema ja rooli Helsingin kaupungin organisaatiossa, laajuus ja henkilöstö, toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Erityinen paino oli LVIA-rakennuttamisen hankeprosessin eri vaiheissa. Kokonaisuutena Forsmanin koostama esitys antoi hyvän kuvan siitä, mitä LVIA-rakennuttaminen Suomessa on. Jorma Railion esitys LVI-laitteiden määritykset ja luokitukset EU:ssa toi hyvin julki sen, kuinka monitahoinen ja osin vaikeaselkoinen Brysselin pykäläviidakko on. Osallistujat saivat läpileikkauksen siitä, mitä LVI-laitteisiin vaikuttavat EU-säädökset ovat. Rakennustuote- ja ekosuunnitteluasetus, ekosuunnitteludirektiivi, CE-merkintä, tuotehyväksyntälaki, tuotehyväksyntä jne. Näitä riittää. Hallituksen Jukka Itkonen ja toiminnanjohtaja Tiina Strand esittelivät SuLVIn tämän päivän toimintaa. Lisäksi kerrottiin SuLVIn tulevasta strategiasta ja siihen liittyen tavoitetilasta Seminaarin päätteeksi Kalevi Hyvärinen esitteli juuri painosta valmistuneen mittavan teoksen Ilmastointitekniikka, osat 1 ja 2. Yhteinen sivumäärä on n sivua ja se on alan perusteos. Kirja on tarkoitettu opiskelijoille, alan kaikille toimijoille ja viranomaisille. EKVÜn Aivar Uutar oli erityisen tyytyväinen tapahtumaan ja toivoi tradition jatkuvan. Ensi vuoden ohjelmaa ryhdytäänkin valmistelemaan jo lähitulevaisuudessa. Kalevi Hyvärinen A jankohtaista n LVI-alan yliopistotasoisen opetuksen tulevaisuus puhuttaa; alalla mahdollisuus vaikuttaa tuleviin opintosuunnitelmiin n LVI-alan toimialajärjestöt ovat antaneet YM:lle yhteisen lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksista koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa. Kts. lausunto osoitteesta n FISEn päätöksellä päättyvien KVV- ja IV-pätevyyksien voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti saakka. Syynä tähän on se, etteivät uuden lain mukaiset asetukset ja ohjeet ole vielä valmiit. Samasta syystä työnjohtaja- ja suunnittelijapätevyyksiä ei käsitellä ennen kuin FISE päivittää hakukriteerit ja hakemuslomakkeet nettisivuilleen (www.fise.fi ). n BuildingSMART Finland Talotekniikan toimialaryhmän teettämän tietomallinnuskyselyn tulokset julkaistiin Finn- Build-messuilla. Voit lukea asiasta lisää osoitteessa n Liittovaltuuston kokous on Tällä kertaa kokoonnutaan Hämeen sydämessä Hämeenlinnassa. Samalla vietetään HäLVIn 40-vuotisjuhlia. n Puheenjohtajapäivät uudistuvat. Ensi vuoden tapahtuma on Tampereella Aiheena on mm. käytännön yhdistystoiminta ja nuorten jäsenten näkökulman huomioon ottaminen. Muista ISH-MESSUT , FRANKFURT ISH-messuille ollaan taas järjestämässä yhteistä matkaa. Lähtö Helsingistä on to ja paluu Frankfurtista la Majoitus on Hotelli Ramada Hotel Frankfurt City Centerissä, joka sijaitsee noin 300 metrin päässä päärautatieasemalta. Hotellissa on ravintola. Standard-luokan huoneissa on satelliitti-tv, tallelokero, teen-/kahvinkeitin ja hiustenkuivaaja. Matkan hinta 789,00/henkilö 2 hengen huoneissa, lisämaksu 1-hengen huoneesta 250,00 (2vrk). Palvelumaksu 15,00 /lasku. Ryhmän minimikoko on 20. Paikat on varattu 26 matkustajalle. Hintaan sisältyy: Lufthansan suorat lennot Helsinki Frankfurt Helsinki, 2 vuorokauden majoitus ko. hotellissa buffet-aamiaisella. Lentohintaan sisältyy 1 matkalaukku ruumassa (maks. 23 kg) Lisätietoja: Mikko Helpiö Varaukset: Eeva Laakso-Sura Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien lounaskokous pidetään joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo Hotelli Arthurin kabinetissa, Vuorikatu 17, Helsinki. Paljon Onnea HäLVI Hämeenlinnan LVI-yhdistys eli HäLVI viettää 21. marraskuuta 40-vuotissyntymäpäiviä. Yhdessä juhlivien HäLVIläisten kanssa SuLVI järjestää liittokokouksen 22.marraskuuta. Puheenjohtajapäivät Tampereella

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. Pienpuhdistamohuoltajien pätevöitymiskoulutus, yleisosio Kuopio Hinta: Koulutus tentti 100 Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso Helsinki Tampere Oulu Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 495 Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi Helsinki Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 495 FISE-pätevyystentit: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija Energiatodistuksen laatija (ET) Helsinki, Mikkeli, Tampere Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-pätevyyden hakeminen Hinta: Vuonna 2014 pätevyyshakemuksen käsittely 170 ja pätevyyden rekisteröinti 180 muilta paitsi energiatodistuksen laatijoilta 90. Lisätietoa: Energiatodistuksen laatijan FISEpätevyystentti Helsinki, Tampere, Oulu Hinta: Perustaso tai ylempi taso (sisältää perustason) 80. ET-tenttiin haetaan pätevyydenhakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. Hybridijärjestelmät ja niiden ohjauksen järjestäminen ½ pv kevät 2015 Hinta: 150, iltapäivätilaisuus Tulevia koulutuksia: IV-laitteiden ja -järjestelmien kuntotutkimuskoulutus LVV-kuntotutkimuskoulutus Rakennusten kaukolämmitys K1 suunnittelijoille Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät Ilmastointilaitoksen mitoitus E7-uudistus D2-uudistus D1-uudistus C2-uudistus Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulutus Lämpöpumppuratkaisut suurissa kohteissa Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin www. sulvi.fi/koulutus kurssikohtaisten ilmoittautumislinkkien kautta tai koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja SuLVIn koulutuksiin liittyy SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö, mikäli ohjelmassa ei muuta mainita. Tarkemmat ohjelmat: Yhteistyössä Amiedun kanssa (hinnat sis. alv 24 %) LVI-automaatiokoulutus Helsinki Hinta: Jäsenille 295, ei-jäsenille 325 CE-merkintä -koulutus LVI-alan suunnittelijoille, rakentajille ja valvojille klo Helsinki Hinta: Jäsenille 210, ei-jäsenille 240 IV-mittauksen pätevyys - Ilmastointijärjestelmien mittaus, säätö ja kanaviston tarkastaminen 1 4 pv, ja Helsinki Voit osallistua yksittäiseen koulutuspäivään tai suorittaa koko neljän päivän kokonaisuuden ja hakea IV-mittauksen pätevyyttä. Hinta: Neljä päivää jäsenille 1020, ei-jäsenille Yksittäinen päivä jäsenille 275, ei-jäsenille 295. Pätevyyskäsittelymaksu neljän päivän kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille on 186. KVV- ja IV-työnjohtaja (vaativuusluokka tavanomainen) koulutus Hinta: 719 Vesi- ja viemärilaitteistot (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys Ilmanvaihtolaitokset (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IVtyönjohtajan/-suunnittelijan pätevyydet KVV-työnjohtajakoulutus (KVVTY) IV-työnjohtajakoulutus (IVTY) Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Ilmoittautuminen: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Malla Hacklin Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus ja tentti Helsinki, vaativuusluokat a ja b Hinnat: a: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 190. b: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 125. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amiedu, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 4/2007 Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry

Lisätiedot

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 Suomen paras koulumusikaali Musiikkitalo avasi ovensa Muka-kuoro matkusti Vilnaan Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas Musiklärare rf 10 Kurkkaa Stage - musikaalin

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella.

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. YRITYSMAAILMA 1 Tampere Maaliskuu 1/2010 ST-LIIKUNTAPALVELUT Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. Kari Niskakangas 0400 665 088 Juha-Pekka Keisala

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta palvelleet henkilöt on jälleen palkittu.

10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta palvelleet henkilöt on jälleen palkittu. HENKILÖSTÖLEHTI N:o 1/2014 ISSN 1459-7047 AGCO uusi messuilmeensä Hannoverissa. Tehtaan palokunta täytti 70 vuotta. Marianne Lehtonen kehittäjä. 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta

Lisätiedot

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua.

VAK Huoltopalvelut. SCANIA King of the Offroad! www.vak.fi. raskone. Uutuutena ATPkausitarkastukset! Ammattitaitoista monimerkkipalvelua. 1 SCANIA King of the Offroad! Uutuutena ATPkausitarkastukset! VAK Huoltopalvelut Oulu Voudintie 11 VAK Oulu palvelee arkisin klo 7.00-21.00. Toimipisteessä suoritetaan kaikki kuljetuskalustoa (kuormatilat/perävaunut)

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot