Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen Ins.tsto Jarmo Kuitunen Oy Itsenäisyydenkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! Ensin suunnittelin kirjoittaa otsikolla Vain muutos on pysyvää omia mietelmiäni, mutta luovuin ajatuksesta. Oma elämänmuutokseni on niin tuore siirryin omasta aloitteestani vuodenvaihteessa pois kokopäiväisestä työelämästä, aluksi itse säästetylle eläkkeelle. Omalla kohdallani varmaa on kuitenkin se, että nyt on kunnolla aikaa harrastuksille liikunnallisille ja muille, näiden joukossa myös ammatilliset harrastukset, joiden merkeissä pohdin tässä alan henkilöjärjestöjen kenttää paikallistasolta Euroopan tasolle ja pyrin siinä kentässä esittelemään SuLVIn Teknillisen toimikunnan, TEKTOn roolia. TEKTO on pitkään toiminut, ainakin SuLVIn jäsenistön suuntaan, kovin matalalla profiililla. TEK- TOn toimintasuunnitelmaan on toimikunnan tehtävät kirjattu seuraavasti: TEKTO organisoi ja toteuttaa SuLVIn lausuntojen valmistelun. TEKTO avustaa tarvittaessa jäsenyhdistyksiä, SuLVIn hallitusta, koulutustoimikuntaa sekä muita toimikuntia ja työryhmiä teknisissä kysymyksissä. Tehtäviin kuuluu mm. - hallituksen ja työvaliokunnan antamat erillistehtävät - lausuntojen valmistelu, pyrkimys lausuntoyhteistyöhön alan muiden järjestöjen kanssa - SuLVIn projektien tukeminen ja valvonta teknisten asioiden osalta - SuLVIn muiden toimikuntien ja yhteistyöelinten sekä FINVACin tukeminen teknisissä asioissa - REHVAn Technology and Research Committee n aktiviteettien seuranta ja tiedottaminen sekä vaikuttaminen Suomesta REHVAan teknisissä asioissa - uusien teknologiakysymysten käsittely ja tiedottaminen jäsenistölle - kansallisen LVI-opiskelijakilpailun jatkuvuuden tukeminen - opinnäytetöiden otsikoiden tiedottaminen jäsenistölle Kaikki nämä aiheet ovat TEKTOn kokousten esityslistalla, ja niitä koskevia toimenpiteitä sovitaan tehtäväksi toistuvasti. Jokin näistä asioista on silloin tällöin mm. Talotekniikka-lehden uutisotsikoissa, mutta harvemmin niitä yhdistetään TEKTOon. Alkaneen vuoden aikana on odotettavissa tiedonkulun tehostuminen toimintasuunnitelmaan kirjatulla tavalla, kun SuLVIn uudet wwwsivut valmistuvat. Nettimaailma ei tietenkään sinällään hoida tiedonkulun ongelmia pois päiväjärjestyksestä, mutta sivusto uutisineen, tietoarkistoineen ja linkkeineen voi olla tärkeä helpottaja ja mahdollistaja. Esimerkiksi opinnäytetöistä on julkaisua odottamassa lyhyt uutiskirjoitus Talotekniikka-lehteen, uutisesta on helppo poimia SuLVIn sivuille ja sieltä edelleen jäsenyhdistysten omille sivuille lyhyt tiivistelmä sekä linkki tietokantaan, josta sitten itse opinnäytetyöt ovat kokonaisuudessaan kenen tahansa ladattavissa. TEKTOn profiilin nosto ei ole itsetarkoitus, vaan tärkeintä on huolehtia siitä että asiat hoituvat ja TEKTO, tehtävänsä edellyttämällä tavalla, toimii nimenomaan tiedonvälittäjänä ja mahdollistajana tehokkaasti ainakin neljään suuntaan: jäsenyhdistyksiin, SuLVIn muihin elimiin, alan muihin järjestöihin ja sidosryhmiin, sekä kansainvälisesti mm. REHVAan. Alan jatkuva muutostila ei näy yksittäisen jäsenen arkipäivässä, mutta tuo uusia haasteita SuLVIlle, ja näissä asioissa TEKTOn tehtävänä on toimia työrukkasena ja linkkinä niin tavallisiin jäsenyhdistysten rivijäseniin kuin kansainvälisiin asiantuntijaverkostoihin. Muutoksista otan tässä lopuksi kaksi esimerkkiä, jotka yhdessä kuvaavat väistämätöntä kehityssuuntaa ja myös muutoksen tuomia mahdollisuuksia. Ensinnäkin: alan monipuolistuminen ja laajeneminen. Tästä esimerkkinä alan sanasto: vuonna 1991 kovakantisena kirjana julkaistu REHVAn sanakirja käsitti noin 4500 alan ammattitermiä 11 eurooppalaisella kielellä. Sanakirja rajautui lähes yksinomaan LVI-sanastoon. Edelleenkin valmisteilla oleva sanakirjan uusi nettiversio kattaa lähes koko talotekniikan, tavoitteena on ammattitermiä 25 kielellä sisältävä sanasto. Mutkistuvassa maailmassa on aina vain tärkeämpää, että asioista puhutaan täsmällisesti ja niiden oikeilla nimillä. Toiseksi: Euroopan yhdentymiskehitys. Halusimme tai emme, myös oman ammattialueemme keskeiset pelisäännöt tulevat Brysselistä. Lainausmerkit kirjoitin kuvaamaan sitä mielikuvaa, että meillä ei ole enää mahdollista vaikuttaa asioihimme. Mielikuva ei pidä paikkaansa, kunhan vain käytämme mahdollisuuksiamme. Vaikutusketju on tosin pitkä, mutta silti jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa jäsenyhdistykseemme, joka voi olla aktiivinen SuLVIn toiminnassa. SuLVI on vaikuttamassa REHVAn asioihin useaa reittiä mm. TEKTOn, koulutustoimikunnan ja FINVACin kautta ja REHVAn toiminnassa Suomi on monellakin mittarilla mitattuna aktiivisin maa. REHVAlla järjestönä on suoria kontakteja EU:n toimielimiin ja moniin eurooppalaisiin järjestöihin kuten alan teollisuuteen, standardisointiin, tutkimusyksiköihin, arkkitehteihin jne. Jokaisella meistä on siis mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Muut Brysselissä sanelevat mitä meidän on tehtävä olisi tulevaisuudessakin pelkkä myytti! Hyvää Vuotta 2012 toivottaen Jorma Railio Hämeenlinnan LVI-yhdistyksen hallituksen jäsen, TEKTOn sihteeri, FINVACin hallituksen jäsen, REHVA Technology and Research Committeen jäsen.

2 SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2012 Ahlsell Oy AHS Advanced Heating Solutions Ltd Alfa Laval Nordic Oy Ariterm Oy Aurinkosuojaus ry Bauer Watertechnology Oy Beup Automation Oy, Sauter Oy Caldomix Ab Cupori Oy Oy Danfoss Ab Elpotek Oy Enermix Oy Epicur Group Oy/KKVJ Fläkt Woods Oy Gebwell Oy Oy Grundfos Pumput Ab Halton Oy Honeywell Oy IDO Kylpyhuone Oy Intervent Oy Itula Oy Kaiko Oy Kaukora Oy Koja Oy Kolmeks Oy Oy KWH Pipe Ab Laatukattila Oy LOGSTOR Finland Oy Mako Osakeyhtiö Nereus Oy NIBE Energy Systems Oy NRG International Ltd Oy Oilon Oy Onninen Oy Oras Oy Ostnor Finland Oy Oy C.A.Östberg Ab/Suxess ERV AB Paroc Oy Ab Rej-Design Oy Rettig Lämpö Oy Saint-Gobain Pipe Systems Oy Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Savon koulutuskuntayhtymä Siemens Oy/Building Technologies SK Tuote Oy Suomen Belimo Oy Ab Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy Suomen Lämpöpumppuyhd. SULPU ry Swegon Casa Oy Swegon Oy Ab Temet Oy TA Hydronics Oy/Tour & Andersson Oy Uponor Suomi Oy Vallox Oy Wavin-Labko Oy Wilo Finland Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy

3 Paloturvallisuusopas Uuden oppaan tavoitteena on esitellä ilmanvaihdon paloturvallisuutta koskevat säädökset täyttäviä käytännön toimintamalleja ja ratkaisuja rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille sekä suunnittelijalle ja muille rakennushankkeen osapuolille. Opas noudattelee vuonna 2004 julkaistun E7- ohjeen jäsentelyä. E7-tekstejä on kirjoitettu kunkin kohdan alkuun. Oppaan tekstin on laatinut diplomi-insinööri Risto Oksanen Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:stä. Opastekstejä on laadittu useassa vaiheessa, ja oppaan luonnosaineistoa on käytetty mm. SuLVI ry:n koulutustilaisuuksissa. Näissä tilaisuuksissa ja mm. LVI-talotekniikkateollisuus ry:n koollekutsumassa ns. Sisäilmaryhmässä on erityisesti suunnittelijoiden ja rakennusvalvontaviranomaisten taholta tullut toistuvasti esille tarve sekä käytännön ratkaisujen yhdenmukaistamiseen eri paikkakunnilla että niiden esille tuomiseen opasjulkaisun avulla. Vuoden 2011 aikana Sisäilmaryhmän johdolla ja yhteistyössä keskeisten kohderyhmien kanssa selvitettiin mahdollisuuksia saada opas yleisemminkin alan käyttöön. Näissä keskusteluissa on päädytty julkaisemaan opas SuLVIn toimesta. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä, että opas ja sen esimerkit eivät sido rakennusvalvontaa. Se on ammatillisen yhdistyksen julkaisema opas, jonka sisältöä tulkitaan kunnassa paikallisen viranomaisen itsenäisen harkinnan mukaan. Oppaan viimeistelyä julkaisukuntoon on tukenut ympäristöministeriö. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas FINVAC Opas on käytössä alkuvuodesta Asuinkerrostalon asuntojen yhteinen ilmanvaihtolaitteisto voidaan toteuttaa edellä olevaan perustuen ns. yhteiskanavajärjestelmällä. Asuntoja ei E7/kohdassa 4.1 mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta yhdistetä muita käyttötapoja palveleviin tiloihin. Järjestelmä suunnitellaan käyttäen pääasiassa vähintään A2-luokan tarvikkeita. Kaavio 15 Esimerkki asuinkerrostalon keskitetystä keskusilmanvaihtolaitteistosta, jonka konehuone on palvelemiensa tilojen yläpuolellab. 1. KRS: Tilakohtaiset kuristimet (yhteinen virtausehto ei toteudu), liitekanavassa yhteinen sulkeutuva palonrajoitin (E30). 2. KRS: Roilon seinään kiinnitetty kuristin 3. KRS: Tilakohtainen kuristinpari (mustat pallot; yhteenlaskettu enimmäisilmavirta 42 dm3/s paine-erolla 100 Pa 4. KRS Tilakohtaiset kuristimet, yhteenlaskettu virtaus toteuttaa kuristimen vaatimuksen 5. KRS: Tilakohtaiset kuristimet omine erillisine liitekanavineen Keittiöt on liitetty kuristimia käyttäen omaan erilliseen pystykanavaan. Kuristimen ja roilon välistä kanavaosaa ei eristetä. Ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan palvelemiensa tilojen yläpuolelle. Tulo- ja poistokoneet voidaan sijoittaa samaan ilmanvaihtokonehuoneeseen. Konehuoneen rakenteet, pinnat ja varusteet tehdään kohdan 4.6 mukaisesti SuLVIn syyskokous oli Peurungassa Suomen LVI-liiton ylimmän päättävän elimen, liittovaltuuston syyskokous pidettiin totuttuun tapaan marraskuussa, tällä kertaa Laukaalla, Kylpylähotelli Peurungassa, Keski-Suomen LVI-yhdistyksen vieraana. Kokousta edeltäneessä infossa kerrottiin valtuutetuille liiton tärkeästä toimintamuodosta, koulutuksesta, joka on taantuman jälkeen virkistynyt ja on etenkin rakennusten energia-asioissa erittäin monipuolista ja intensiivistä. Koulutustilaisuuksia järjestetään eri puolilla maata, jotta osanotto niihin olisi helppoa. Aktiivinen yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa on tässä myös tärkeää. Ammattitaito- ja auktorisointivaatimukset tulevaisuudessa ovat kovat, joten koulutukseen kannattaa edelleen panostaa. Netin käyttöä koulutuksessa tullaan myös tehostamaan. Vuodelle 2012 tiukkaa taloutta, mutta myös uusia haasteita Liittovaltuuston kokouksessa, jossa puhetta johti valtuuston Maija Virta, hyväksyttiin tärkeitä asioita, mm. hallituksen ehdottama talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelma ei sisältänyt kovin paljon uutta, sillä jo viime vuonna oli pyritty toimimaan pari vuotta sitten hyväksytyn uusitun strategian mukaisesti. Panostusta uusien jäsenten hankkimiseen toivottiin lisättävän. Tässä on viime vuonna aloittanut Junior board avainasemassa, mutta myös paikallisyhdistysten toivotaan tässä aktivoituvan. Pienten jäsenyhdistysten toimintaan päätettiin myös kiinnittää huomiota ja antaa apua tarvittaessa. Liiton yhteistoimintajäsenten parempaan esilläpitoon ja yhteyksiin heihin päin päätettiin myös panostaa. Internetin käyttöä myös tehostetaan ja liiton nettisivut uusitaan. Tärkeää pätevyyksiä hoitavaa FISE-toimintaa, jossa liitto on ollut jo aiemminkin vahvasti mukana, tullaan tehostamaan. Tulevana vuonna on tarkoitus järjestää mm. erilliset FI- SE-päivät, joissa tulee erityisesti esille rakennusten energiatalouteen liittyvien pätevyyksien vaatimukset ja järjestelyt ja SuLVIn rooli siinä. Kansainvälistä toimintaa jatketaan entiseen tapaan, mutta siitä pyritään tiedottamaan enemmän ja saamaan asia myös nuoremmalle väelle kiinnostavaksi. SuLVIn yhteiskunnallista ja muuta vaikuttamista tullaan myös edistämään ja tuomaan entistä vahvemmin esille LVI-alan yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkittävyys. Myös alan oppikirjatilanne selvitetään ja tutkitaan mahdollisuuksia saada yhteistyöllä aikaan sinne uutta tarjontaa ja mahdollisesti kannattavaa kustannustoimintaa. Tilintarkastajat olivat antaneet vuodelta 2010 vähän moitteita ja tiukkaan taloudenpitoon päätettiin kiinnittää jatkossa lisää huomiota. Liiton kirjanpito on nykyisin ulkoistettu ja toivotaan aiemman kirjanpitäjän aiheuttamien epäselvyyksien olevan pian hoidettuina. Säästöjä pyritään saamaan mm. julkaisemalla toimihenkilöluettelo vain netissä. Talouden pääpiirteet pysyvät entisellään, mutta Talotekniikka-lehden ALVin nousu aiheuttaa sille lisäkustannuksia, minkä vuoksi joudutaan nostamaan jäsenmaksua kahdella eurolla. Hallitukselle luottamuslause ja vastuuvapaus Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitus sai siltä vuodelta pyytämänsä vastuuvapauden. SuLVIn talous on ollut suunnitelmien mukaan lähes tasapainossa, vaikka näyttikin jo toista kertaa tappiota. Hallitusta kovisteltiin tekemään kaikkensa tappiokierteen katkaisemiseksi. Eräs helpotus tässä varmaan tulee olemaan se, että kaikki liiton Kannelmäessä olevat tilat on nyt saatu vuokrattua. Jäsenmäärässä on myös ollut havaittavissa pientä kasvua. Jäsenmaksua päätettiin kuitenkin nostaa kahdella eurolla ja opiskelijajäsenten jäsenmaksuvapautusta jatkaa. Vaalivaliokunta oli tehnyt hyvän ja pitävän ehdotuksen kokouksen valinnoiksi. Hallitus jatkaa edelleen tamperelaisen Jarmo Kuitusen puheenjohdolla. Erovuoroisten sijaan valittiin hallitukseen uusiksi jäseniksi Tiina Strand Espoosta ja Petteri Lausmäki Turusta. Hallituksen varaksi valittiin erovuoroisen Markku Rantaman tilalle Ilkka Paasio, molemmat Espoosta. Maija Virta valittiin edelleen kahdeksi vuodeksi liittovaltuuston ja koko liiton ksi. Liittovaltuuston varapuheenjohtajina jatkavat saman ajan myös Jarek Kurnitski ja Esa Malm. Tilintarkastustoimistoksi valittiin vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaan HTM-yhteisö Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy. Muut valinnat kuten SuLVIn edustajat yhdistyksen ulkopuolelle valittiin pitkälti entisiin kasvoihin luottaen. Lapin LVI-yhdistyksen ehdotus valtuustokokouksen osanottokuluvastuiden muuttamiseksi päätettiin jättää hallitukselle valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Seuraava valtuutettujen kokous pidetään ensi marraskuussa Kotkassa kymenlaaksolaisten vieraana. Tämän vuoden liittovaltuuston kokouksesta saa tätä tarkemman selon mm. oman yhdistyksen valtuutetuilta ja myös liiton toimistosta ja nettisivuilta. EK

4 Energiatodistus ja rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskenta Energiatodistus ja rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskenta RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN Ohjelmaa käytetään ET-todistuksen laadintaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä Ohjelmaa ja perustuu käytetään ET-todistuksen energiantarvelaskentaan. laadintaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu energiantarvelaskentaan. Laskenta on tehty Suomen Rakentamismääräyskokoelman Laskenta on tehty Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMK-D5 RakMK-D5 laskentamenetelmiä noudattaen. Ohjelmalla Ohjelmalla lasketaan lasketaan pientalojen, asuinkerrostalojen ja muiden ja muiden rakennusten rakennusten energiatodistukset liitetietoineen. energiatodistukset liitetietoineen. Ohjelma on rakennuskohtainen ja käsiteltävä rakennustyyppi valitaan Ohjelma perustietojen on rakennuskohtainen valinnan yhteydessä. ja käsiteltävä rakennustyyppi valitaan perustietojen valinnan yhteydessä. Energiatodistus isännöitsijäntodistukseen sisältyvänä Energiatodistus isännöitsijäntodistukseen sisältyvänä ISÄNNÖINTI ISÄNNÖINTI Tätä ET-todistuksen laadintaohjelmaa käytetään lähinnä asuinrakennuksiin sekä talotekniikaltaan Tätä ET-todistuksen vastaaviin laadintaohjelmaa rakennuksiin. käytetään lähinnä asuinrakennuksiin sekä talotekniikaltaan vastaaviin rakennuksiin. Energiatodistus Energiatodistus laaditaan laaditaan toteutuneeseen kulutukseen perustuen. perustuen. Energia ja/tai Energia polttoaine ja/tai polttoaine tulee tulee olla olla kalenterivuoden aikainen kulutus. kulutus. Oman paikkakunnan selta. Oman paikkakunnan lämmitystarveluku saadaan Ilmatieteenlaitok selta. Ohjelma on rakennuskohtainen tai rakennusryhmäkohtainen, mikäli rakennukset Ohjelma kuuluvat on rakennuskohtainen samaan käyttötarkoitukseen tai rakennusryhmäkohtainen, (rakennustyyppi). mikäli rakennukset kuuluvat samaan käyttötarkoitukseen (rakennustyyppi). Isännöitsijätodistuksen liitteeksi tarkoitettu ET-todistus päivitetään vuosittain aina edellisen vuoden kulutustiedoilla. Isännöitsijätodistuksen liitteeksi tarkoitettu ET-todistus päivitetään vuosittain aina edellisen vuoden kulutustiedoilla. Erillinen energiatodistus Erillinen energiatodistus Aurinkosuojausta suomeksi Aurinkosuojaus on tärkeä osa jokaista rakennusprojektia, koska sillä on suuri vaikutus sisäilmaston laadussa ja talotekniikan suunnittelussa. Aurinkosuojauksen valinnan tulisi olla yksi ensimmäisistä askelista taloteknisten järjestelmien suunnittelussa, koska rakennuksen energiankulutus on erittäin riippuvainen käytetystä aurinkosuojauksesta. Suojauksella voidaan estää ylimääräisen auringonsäteilyn tulo rakennukseen ja siten vähentää jäähdytystarvetta, johon muuten kuluisi kallista energiaa. Talvisin auringonsäteilyn ilmainen lämpöenergia on tervetullut lisä vähentämään rakennuksen energiankulutusta. Tulevaisuudessa aurinkosuojauksella on yhä tärkeämpi osa, mitä tulee rakennusten investointi- ja käyttökustannusten pienentämiseen. Ohjekirja tarjoaa vankat perustiedot auringonsäteilyn fysiikasta ja sen käyttäytymisestä aurinkosuojatuissa ikkunoissa. Kirjassa painotetaan aurinkosuojauksen energiansäästövaikutuksia jäähdytyksessä, lämmityksessä ja valaistuksessa sekä annetaan käytännöllisiä ohjeita suojauksen valintaan, asennukseen Muista Aurinkosuojaus Aurinkosuojauksen suunnittelu kestävän kehityksen mukaisiin rakennuksiin rehva Wouter Beck (toim.) Dick Dolmans Gonzague Dutoo Anders Hall Olli Seppänen Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations REHVA OHJEKIRJA NO 12 sekä käyttöön. Lisäksi tarkastellaan aurinkosuojauksen asennuksen tulevaisuusnäkymiä. Ohjekirjan on laatinut REHVA yhdessä ES-SOn kanssa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten kahden ammattikunnan välisellä yhteistyöllä voidaan tuottaa jotain uutta, koko rakennusalaa hyödyttävää tietoa. REHVA:n hallitus kiittää ES-SOa ja kirjan työryhmää arvokkaasta työstä sekä yrityksiä, jotka tukivat tämän ohjekirjan valmistumista. Käännös on toteutettu yhdessä Aurinkosuojaus ry:n ja SuLVIn kanssa ja kirjaa voi tilata SuLVIsta Lisätietoja ERILLINEN ERILLINEN Ohjelmaa käytetään ET-todistuksen laadintaan energiakatselmuksen Ohjelmaa käytetään ET-todistuksen laadintaan energiakatselmuksen tai erillisen tai erillisen tarkastuksen tarkastuksen suorittamisen suorittamisen yhteydessä. yhteydessä. Ohjelma Ohjelma on toteutuneeseen on kulutukseen perustuva. Energia Energia ja/tai polttoaine tulee olla aikainen kulutus. ja/tai polttoaine tulee olla kalenterivuoden aikainen kulutus. Oman paikkakunnan lämmitystarveluku saadaan Ilmatieteenlaitokselta, Oman paikkakunnan Jyväskylän normaali lämmitystarveluku on saadaan ohjelmassa Ilmatieteenlaitokselta, vakiona. Ohjelma on rakennuskohtainen tai rakennusryhmäkohtainen, mikäli rakennukset kuuluvat samaan käyttötarkoitukseen (rakennustyyppi). Ohjelma on rakennuskohtainen tai rakennusryhmäkohtainen, mikäli rakennukset kuuluvat samaan käyttötarkoitukseen (rakennustyyppi). Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien seuraava lounaskokous pidetään joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13 Hotelli Arthurin kabinetissa, Vuorikatu 17, Helsinki SuLVIsta julkaisut edullisesti Koko julkaisuluettelon näet osoitteesta kohdasta julkaisut. Kirjauutuus Aurinkosuojaus jäsenhinta 25.00! Jäsenmaksu 2012 Haluathan olla edelleen yhdistyksesi jäsen. Maksathan 2012 vuoden jäsenmaksusi ajallaan! Verkkolaskutiedote Meillä on mahdollisuus vastaanottaa ja lähettää myös verkkolaskuja. Lisätietoja SuLVIn toimisto Kaija Ruokonen

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 23 %:n arvonlisävero. Korjausrakentaminen Helsinki, Wanha Satama Maksuton tapahtuma RakMK D3 soveltaminen käytäntöön Energiamääräykset suunnittelijan näkökulmasta (D3) * 1.2. Seinäjoki Hyvinkää Lahti Jyväskylä Vantaa Vaasa 4.6. Helsinki RakMK D5 soveltaminen käytäntöön E-luvun laskentaa (D5 + IDA-Indoor Climate and Energy) * Kuopio 7.3. Seinäjoki Hyvinkää 9.5. Lahti Jyväskylä Vaasa Helsinki Hinta D3 ja D5 -koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAMINEN * 8.2. Helsinki Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 450 ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAJAN PÄTEVYYSTENTTI 5.3. Helsinki Hinta: 80 + hakemuksen käsittelymaksu 145. Tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä. ILMANVAIHTOLAITTEISTON Paloturvallisuus (E7 OPAS) ja energiamääräykset (2012) Helsinki Jyväskylä Hinta: Jäsenille 250, ei-jäsenille 290 sisältäen E7-oppaan. ILMANVAIHTOLAITOKSET (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus * Turku Lahti Tampere Hinta D1 ja D2 -koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Erillisen energiatodistuksen antaja (EET) Helsinki, Lahti, Turku ja Tampere Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! EET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 145 ja pätevyyden rekisteröinti 155. Lisätietoa www. fise.fi Rastor ja SuLVI yhteistyössä LVV-KUNTOTUTKIMUSALAN AMMATTIAINEKOULUTUS - Rakennus- ja talotekniikan historia - Talotekniikan järjestelmät - Materiaali- ja korroosiotekniikka - Vesijohtojen ja viemäreiden vaihtoehtoiset saneeraus- ja uusintatekniikat - Esiintymistekniikka ja kirjallinen viestintä - Kuntotutkimusmenetelmät - Toiminnallisten, taloudellisten, terveydellisten ja teknisten riskien arviointi - Raportointi- sekä tutkimustulosten kirjallinen ja suullinen esittäminen Aloitus toukokuussa 2012 Helsingissä. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Heidi Pousár, p TILAUSKURSSEJA vuoden 2012 energiamääräykset * 3 h, pyydä tarjous yritykselle tai yhdistykselle VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus, lämmön- ja ääneneristys * 4 h, pyydä tarjous yritykselle tai yhdistykselle LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE * 8.3. Turku Lahti * Koulutukseen liittyy SuLVIn Moodle verkkooppimisympäristö Tampere Koulutusten tarkemmat ohjelmat: Ilmoittautuminen ja lisätiedot: IIlmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso kurssikohtaisesti viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hilkka Peltoharju p , Ilmamäärien mittauksen ammattilaiseksi 1-3 pv Helsinki ja ja Hinta: Kolme päivää jäsenille 560, ei-jäsenille 600. Yksittäinen päivä jäsenille 200, ei-jäsenille 220. Energiakoulutus urakoitsijoille sekä KVV- ja IV-työnjohtajille 2.3. Helsinki Hinta: 260 LVI-automaatiokoulutus Helsinki Hinta: 260 Ilmamäärien mittauskoulutus IVsuunnittelijoille Helsinki Hinta: Jäsenille 220, ei-jäsenille 260 KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja Helsinki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Helsinki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys * Helsinki ILMANVAIHTOLAITOKSET (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus * Helsinki YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IVtyönjohtajan/-suunnittelijan pätevyydet * Helsinki Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Ilmoittautumiset: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Kirsi Seppänen KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI Vaativuusluokat a ja b: Kuopio, Oulu, Helsinki Hinnat: Vaativuusluokka a: Koulutus pätevyyden haku 150. Vaativuusluokka b: Koulutus pätevyyden haku 100. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amicom Oy, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle

Vesi on voimaa. SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt. Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle Vesi on voimaa Suomalainen kesä vähine lumineen ja hyttysineen alkaa vähitellen siirtyä eteläiselle pallonpuoliskolle. Säätietieteilijöiden monimutkaiset tietokoneohjelmat eivät tänä kesänä ole paljastaneet

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ELVI VantaLVI 5/2013. Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten tiedote

ELVI VantaLVI 5/2013. Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten tiedote HeLVI ELVI VantaLVI 5/2013 Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten tiedote Pääkirjoitus Tervehdys arvoisat HeLVI-lehden lukijat! Taas yksi vuosi lähestyy loppuaan ja toivon, että jokainen on ylpeä tästäkin vuodesta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2010-11. Osaava hallitsee riskit. Lukitus ja paloturvallisuus. Älä unohda äänieristystä. korjaten ja huoltaen TILAA Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2010-11 Osaava hallitsee riskit Lukitus ja paloturvallisuus Älä unohda äänieristystä Vesikatot kuntoon korjaten

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot