Sulvista entistä parempi jäsenilleen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulvista entistä parempi jäsenilleen!"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen Ins.tsto Jarmo Kuitunen Oy Itsenäisyydenkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh Sulvista entistä parempi jäsenilleen! Suomen LVI-liitto SuLVIn päätehtäviksi on määritelty toimialan koulutuspalvelujen suunnittelu ja toteutus, toimialan kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta sekä jäsenpalvelu yhteistoiminnassa jäsenyhdistysten kanssa. Koulutustarjontaan ja edunvalvontaan on viime vuosina satsattu paljon suhteessa resursseihin. Toimialamme on voimakkaan muutoksen kourissa ja sen vuoksi fokus on mielestäni ollut oikea. Sulvin haasteet SuLVIn tulevaisuuden haasteet ovat lähivuosina kansallisella tasolla. Koulutustarjontaa on paljon jo tällä hetkellä, ja koulutukset on hyvin organisoituja. Uudet talotekniikan järjestelmät ja viranomaismääräykset ovat kuitenkin jo kentällä, ja tosiasia on, että keskimääräinen osaaminen kulkee vähintään pari askelta jäljessä. Tämän vuoksi koulutuksen myynnin onnistuminen on meidän kaikkien alalla toimivien yhteinen asia. SuLVI voi tässä onnistua vain yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. SuLVIlla on erinomainen edustus kansainvälisillä areenoilla. Toimialamme edunvalvonta on ihan Euroopan kärkeä. Kansainvälinen vaikuttaminen ja siitä hyötyminen näyttäytyy kuitenkin perusjäsenen näkökulmasta melko vieraalta. Hyvin koulutetut ja kielitaitoiset nuoret olisi saatava mukaan tähän kansainväliseen toimintaan. SuLVIn yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa olisi tarjottava laajemmalle joukolle mahdollisuutta osallistua tähän toimintaan. Koulutus ja muu viestintä SuLVIn ja jäsenten välisen viestinnän kehittäminen on ollut keskeinen vaade kaikilla päivillä. Nykyinen SuLVIn IT-järjestelmä onkin tullut tiensä päähän. Uusi hankinnassa oleva tietojärjestelmä on koko toimintamme kannalta ratkaisevan tärkeä. Järjestelmän tarvemääritykset ja toimittajan valinta on tehtävä huolella, ja asiakkaan (jäsenten) tarpeet ohjauksen johtotähtenä. Lopullisen valinnan tekee ja vastuun valinnasta kantaa asiakas eli SuLVI asiantuntijan avustuksella. Sulvin/jäsenyhdistysten imago/tunnettuus SuLVIn ja jäsenyhdistysten imagojen tunnettuus näyttäytyy mielestäni epäselvänä. Uudet jäsenet usein kertovat liittyneensä SuLVIn jäseneksi vaikkapa Salvin sijaan, koska SuLVI tuntuu tutummalta ja selkeämmältä. Järjestötoimikunta ehdotti päivillä huhtikuussa yhdistysten nimien muuttamista SuLVI-alkuisiksi tai -loppuisiksi. Tässä pari esimerkkiä: SuLVI Etelä-Karjala tai Etelä-Karjalan SuLVI, SuLVI Espoo tai Espoon SuLVI. Nimen muutoksella saisimme todella suuren ja ilmaisen julkisuusarvon. Jäsenkunta liittoutuisi yhteisen nimen taakse etelästä pohjoiseen. Nimessä säilyisi paikallisuus, johon me kaikki jäsenet voisimme edelleen samaistua. Hyvä esimerkki edellä kuvatusta nimen muodostuksesta on Yrittäjillä (esim. Suomen Yrittäjät - Etelä-Karjalan Yrittäjät (alueorganisaatio) - Imatran Yrittäjät). Miltä kuulostaisi? Yhteisen asian puolesta! Jukka Itkonen Järjestötoimikunnan puh.joht. SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2013 w K KVJ w. Epicur Group Oy.fi VILPE / SK FASTENING

2 Metropolian aurinkoenergialaboratorio avattiin Metropolia Ammattikorkeakoulu on rakentanut Leppävaaran kampukselle opiskelija- ja yritysyhteistyönä aurinkoenergian tutkimukseen ja testaukseen ainutlaatuisen ulkoilmalaboratorion, jonka avajaisia vietettiin Leppävaaran kampuksen kattotasanteella sijaitsevassa MetroSol-laboratoriossa on mahdollista tutkia ja testata aurinkopaneeleja ja -keräimiä ja saada arvokasta tutkimusdataa siitä, miten aurinkoenergia Suomen olosuhteissa toimii. Laboratorio on rakennettu yhteistyössä Schneider Electricin, Omnian ammattiopiston sekä FinnWind Oy:n kanssa ja tutkimusta tehdään mm. RYM Oy:n Sisäympäristö-ohjelman puitteissa. Laboratorion avajaisissa Aalto-yliopiston professori Peter Lund totesi puheessaan aurinkolaboratorion olevan ainutlaatuinen pääkaupunkiseudulla. - Laboratorio on suuri satsaus Metropolialta aurinkoenergian tutkimukseen. Metropolialla on katse tulevaisuuden energialähteiden hyödyntämisessä ja se toimii esimerkkinä muille korkeakouluille ja julkiselle sektorille, toteaa Lund. MetroSol ei toimi vain testausympäristönä alan yrityksille ja tutkijoille vaan palvelee myös opetustyötä Metropoliassa. Esimerkiksi energiatehokkuuskoulutuksessa opiskelijat voivat soveltaa teoriaa käytäntöön ja tehdä konkreettisia mittauksia. MetroSol-laboratorioon on helppo kävellä sisään. Opiskelijat voivat tutkia paikan päällä keräimiä, paneeleita, varaajia, inverttereitä ja tehdä omia mittauksia. Metropolian talotekniikan opiskelijat ovat myös tehneet projektin suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kirjallisuusselvityksiä ja opinnäytetöitä aiheesta. Uuteen taloautomaatiojärjestelmään kytkettyä aurinkojärjestelmää voidaan seurata ja ohjata netin välityksellä mistä tahansa. Lisäksi ulko-olosuhteita mitataan Vaisalan sääasemalla ja kolmella pyranometrillä. Auringonsäteilystä lämpöä tai sähköä MetroSol-laboratoriossa auringonsäteilyä keräävät sekä lämpöä tuottavat aurinkokeräimet että sähköä jauhavat aurinkopaneelit. Vaikka teknisesti kyseessä on kaksi erilaista järjestelmää, noudattavat laitteiden sijoittaminen ja suuntaaminen samoja periaatteita. Molemmissa aurinkoenergia saadaan hyötykäyttöön säteilyä vastaanottavan pinnan avulla. MetroSolissa keräimet ja paneelit on asennettu katolle irrallisina omissa kehysrakenteissaan. Aurinkosähköpaneeliryhmät 2 x 5 kpl 240 Wp yksikidepiipaneeleita (Perinteinen aurinkopaneeli, jonka kennot on valmistettu yksikidepiistä. Kaksi viiden sarjaa, molemmat eri kulmassa (säädettävissä), 30 ja 60 astetta. Yhden sarjan nimellisteho on yhteensä noin 1,2 kw 2 x 5 kpl 240 Wp monikidepiipaneeleita (Perinteinen aurinkopaneeli, jonka kennot on valmistettu monikidepiistä. Kaksi viiden sarjaa, molemmat eri kulmassa (säädettävissä), 30 ja 60 astetta. Yhden sarjan nimellisteho on yhteensä noin 1,2 kw 2 x 5 kpl 240 Wp optiotelineryhmää (telineet valmiina vaihtoehtoisille testattaville tuotteille) Kussakin aurinkopaneeliryhmässä, joita yhteensä tällä hetkellä on 4, on omat invertterit, joista energiantuottoa mitataan erikseen ennen ja jälkeen. Aurinkolämpökeräiminä ovat 2x2m 2 tasokeräimiä (Yksi perinteinen noin 2 m 2 kokoinen tasokeräintuote kahdessa eri kulmassa, 2x2m 2 Savosolar-keräimiä (Yksi noin 2 m2 kokoinen tasokeräintuote kahdessa eri kulmassa, 2x2m 2 tyhjiöputkikeräimiä (Yksi noin 2 m2 kokoinen tyhjiöputkikeräin kahdessa eri kulmassa, 2x2m 2 option lisäkeräimille (Telineet valmiina vaihtoehtoisille testattaville tuotteille) Kaikkia keräimiä ja paneeliryhmiä pystytään säätämään ja mittaamaan erikseen. Auringon säteilyä mitataan kolmella first class -luokan pyranometrillä 0, 30 ja 60 asteen kulmissa. Paneelien ja keräimien tuottamaa tehoa verrataan auringon säteilytehoon hyötysuhteen laskemiseksi. Paikallisia ulko-olosuhteita seurataan Vaisalan sääasemalla, joka mittaa tuulen suuntaa ja voimakkuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja sademäärää. Näitä suureita tarvitaan, kun arvioidaan olosuhteiden vaikutuksia hyötysuhteeseen. Tulevaisuuden energialähde, myös Suomessa Suomi on aurinkoenergian suhteen vielä kehityksessä jäljessä. Esimerkiksi Saksa tuottaa auringonvalolla jo noin viisi prosenttia vuotuisesta sähköntarpeestaan. Suomi ei kuitenkaan, vastoin uskomuksia, ole Keski-Eurooppaa huonompi alue aurinkoenergian tuotannon kannalta. Pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä, jolloin aurinkoa riittää lähes vuorokauden ympäri. Vuositasolla energiasaanto on samaa luokkaa kuin Saksassa. Viileämpi ilmasto myös parantaa aurinkopaneelien tuottavuutta, kun paneelit eivät kuumene liiaksi. Aurinkoenergian kysyntä ja tarjonta kasvaa Suomessa hyvää vauhtia. Käytön yleistymisen taustalla on aurinkokennojen hyötysuhteen parantuminen ja niiden hinnan huima lasku. Myös aurinkoenergian hyödyt on tiedostettu: se on ilmaista ja riittävää, sen hyödyntäminen ei saastuta eikä sen tuottaminen synnytä melua. -Vuonna 2050 aurinkosähkön osuus saattaa olla jo neljännes maapallon kaikesta sähköstä, ennakoi Peter Lund. Metropoliasta projekti-insinöörit Harri Hahkala ja Maaria Laukkanen ovat iloisia, että Metropolia päätti investoida juuri aurinkoenergian tutkimuslaboratorioon. -Laboratorio luo erinomaiset puitteet opetusja tutkimusyhteistyölle opiskelijoiden, yritysten sekä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä vahvistaa Metropolian edelläkävijyyttä energiatehokkuuden saralla. Itse olen tyytyväinen rakennusprojektin lopputulokseen muutamista viivästyksistä huolimatta ja nyt se varsinainen työ vasta alkaa järjestelmän hyödyntämisessä ja puolueettoman tiedon jakamisessa, kertoo Harri Hahkala. -Oppilaitosten voidaan oikeutetusti olettaa olevan taho, josta uusinta ja ajantasaisinta tietoa pitäisi olla saatavilla. Kun katsoo, mitä maailmalla tapahtuu ja missä ilmastohaasteessa elämme, on aurinkoenergialaboratorio tismalleen oikea suunta. Näen tässä huikeita yhteistyömahdollisuuksia niin yritysten kuin kuntien kanssa; parempia ja mielenkiintoisempia kuin vanhanaikaisilla energiajärjestelmillä, sanoo Maaria Laukkanen. Teksti: Harri Hahkala, Maaria Laukkanen, Melissa Rask Metropolia Ammattikorkeakoulu Lisätiedot: Harri Hahkala, Projekti-insinööri Metropolia Ammattikorkeakoulu p /

3 Neuvosten kevätretki Porvooseen Kevätretki suuntautui Porvooseen, jossa tutustuttiin Neste Oilin tuotantolaitoksiin, Porvoon uuteen kaavoitukseen sekä Ensto Enervent -yritykseen ja sen tuotantoon. Neste Oilin Porvoon tuotantolaitokset Porvoon tuotantolaitokset sijaitsevat Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemian prosessiteollisuuden keskittymä. Alueella on myös muuta alan teollisuutta. Tuotantolaitoksiin kuuluvat öljynjalostamo, säiliöalue, satama, terminaalit, voimalaitos, palokunta, tutkimustoiminnot sekä insinööritoimisto Neste Jacobs Oy. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan nykyaikaisimpia ja monipuolisimpia jalostamoja. Porvoon tuotantolaitoksilla on laajat maanalaiset öljyvarastot kapasiteetiltaan n. 5 miljoonaa m3. Maanpäällisissä säiliöissä on varastotilaa n. 2 miljoonaa m3. Porvoon jalostamon satama on tonnimääräisesti Suomen suurin satama. Jalostamo aloitti toimintansa Tuotteet Porvoon jalostamo keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Tuotannossa on kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita liikenteen, teollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin: bensiiniä, dieseliä, voiteluaineiden valmistukseen perusöljyä, lentopetrolia, kevyttä ja raskasta polttoöljyä, nestekaasuja ja vetykäsittelyllä tuotettua uusiutuvaa dieseliä. Joustava jalostaja - kaikki Porvoossa jalostetut liikennepolttoaineet ovat rikittömiä - tuotanto on n. 12,5 Mtn vuodessa - raakaöljyn jalostuskapasiteetti on n tynnyriä päivässä - jalostamolla on yli 40 prosessiyksikköä ja valmistuksessa n. 150 eri tuotetta ja tuotekomponenttia - tuotannosta n. 60 % kotimaan markkinoille ja n. 40 % vientiin lähinnä pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan - jakeluterminaalista lähtee päivittäin n. 300 säiliöautoa - satamassa käy vuosittain laivaa Erittäin mielenkiintoisesta opastuksesta vastasi Neste Oilin Porvoon jalostamon viestintäpäällikkö Marjaana Suominen. Jalostamon jälkeen syötiin maittava lounas taidetehtaalla. Lounaan jälkeen Porvoon kaupungin kaavoittaja Pekka Mikkola esitti kysymyksen Voiko kaavoituksella parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä? Esityksessään hän kertoi mielenkiintoisesta kohteesta Porvoossa, nimittäin Skaftskärrin alueesta, jossa kysymykseen vastataan myöntävästi. Skaftkärr-hanke etenee Kevätkummun naapuriin Kevätlaaksoon Kevätlaakson alue sijaitsee Porvoon Kevätkummun itä- ja eteläpuolella ja Toukovuoren asemakaava-alueen pohjoispuolella. Alue on laajuudeltaan noin 100 hehtaaria. Kevätlaakson asemakaavatöiden tavoitteena on tehdä alueesta energia- ja ekotehokas, tulevaisuuden asumisen alue. Pekka Mikkola totesi myös, että Porvoo on saanut rakennusvalvontaan LVI-asiantuntijan käsittelemään taloteknisiä kysymyksiä. Ensto Enerventin esitteli mielenkiintoisesti myyntipäällikkö Teemu Kuusinen. Tämän jälkeen siirryttiin Ensto Enerventin tehtaalle, jossa esiteltiin Enstoa ja Enerventin toimintaa. Tehdaskierroksella saatiin tietoa ilmastointikoneiden valmistuksesta. Mukana olijoille avautui selkeästi Enston visio: Rakennamme parempaa yhteiskuntaa parantamalla energiatehokkuutta ja suuntautumalla kestävään kehitykseen. Mielenkiintoinen päivä päättyi paluukuljetukseen Helsinkiin. Hannu Sipilä Kuvaaja kuvassa

4 Kuva luvun alun kerrostaloille tyypillinen välipohjaratkaisu on ns. alalaattapalkisto. Välipohjan täytteiden sisällä kulkevat vesi- ja viemäriputket aiheuttavat varsinkin orgaanisissa välipohjatäytöissä vuotaessaan joskus laajoja mikrobikasvustoja ja siitä seuraavia sisäilmahaittoja. Kuva 18. Massiivilaattavälipohjassa ylemmän kerroksen kylpyhuoneen lattiakaivon vuoto näkyy alemmassa kerroksessa paikallisena maalipinnoitteen vauriona. Kuva 19. Alalaattavälipohjassa tapahtunut putkivuoto on aiheuttanut maalipinnoitteen kuplimisen. Kuva 20. Välipohjarakenteessa olevan putkivuodon aiheuttamia vaurioita kattopinnoitteessa ja väliseinissä. Kuva 21. Lämmityspatterin kytkentäjohdon pitkään jatkunut vesivuoto on aiheuttanut vakavan kosteusvaurion purutäytteisessä viime vuosisadan alkupuolen välipohjassa. Purkutyöt käynnisti seinien alaosien kosteusvauriot ja sisäilmassa aistittava homeen haju. 18 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Kuva 22. Patteriverkoston nousujohto on vuotanut ja vesi on levinnyt lautaparketin alla. Tämänkaltainen vuoto voi jatkua melko pitkään aiheuttamatta erityisiä viitteitä rakenteissa, koska vesi voi levitä vaivatta ja laajalti lautaparketin alusmaton alla. Ennen pitkää ilmenee kosteusvaurioviitteitä välipohjan nousujohtojen putkiläpivientien ympäristössä sekä seinien alaosien tasoite- ja maalipinnoissa. Vesivuodosta aktivoituva homekasvu on aistittavissa myös huoneen sisäilmassa homeenhajuna. Kuva 23. Märkätilojen putkiläpivientien vedeneristyksissä esiintyy yleisesti tiivistyspuutteita. Kuva 24. Alakautta vesipisteelle tulevien pintaasennettujen putkien kiinnikkeet lävistävät vedeneristyksen ja aiheuttavat vuotoriskejä ja suihkussa kävijä voi irrottaa putkien kannakkeet. Kytkentäjohdot tulee asentaa yläkautta suihkuhanalle. Kuva 25. Viemärin tuuletusputken huolimattomasti toteutettu läpivienti aluskatteesta aiheuttaa vesikatevuodon. LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin sivua täyttä asiaa LVI-Golf SM-kilpailut 2013 perjantaina Rönnäsissä Kilpailu pidetään Sea Golf Rönnäsissä Ruukirannantie 4, Isnäs Viimeinen ilmoittautumispäivä on Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pelattu tasoitus saa olla enintään 32. Tapahtuman aikataulu Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Yhteislähtö n Ruokailu ja palkintojen jako Kilpailumaksu Kilpailumaksu on SuLVIn jäseniltä 70 ja ei-jäseniltä 100. Laskutamme osallistumismaksut etukäteen. Maksu peritään myös, jos mukaan ilmoittautunut pelaaja jää pois ilman pätevää syytä. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kotisivuiltamme Lisätietoja Hannu Sipilä/SuLVI puh tai Pålle Björklund YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Välipohjat Rakennusten välipohjissa esiintyy runsaasti märkätilojen kohdalla kosteusvaurioita, joita on aiheuttanut vuotavat lattiakaivot tai lattiakaivojen vuotavat korokerenkaat tai lattian sisässä sijaitsevat vuotavat kytkentäviemärit. Massiivibetonilaattojen ollessa kyseessä, vauriot näkyvät alemman kerroksen katossa tasoite- ja maalivaurioina. Viime vuosisadan alun rakennuskannassa on välipohjarakenteena käytetty ns. alalaatta- ja kaksoislaattapalkistoja, joissa laattojen palkkivälit oli täytetty yleensä märkätilojen kohdalla kiviainespohjaisella materiaalilla. Täytteenä voi olla myös orgaanisia materiaaleja, kuten kutterilastua, purua ja sammalta. Varsinkin jälkimmäisessä tapauksessa putkivuodot johtavat täytemateriaalien homehtumiseen ja usein sisäilmaongelmiin. Myös tässä rakennetyypissä putkivuodon aiheuttama kosteusvaurio voi ilmetä myös alemman kattopinnoitteen vauriona. Tarvittaessa avustaminen lähtötietojen ja suunnitelma-asiakirjojen hankkimisessa Kohteen asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien tiedottaminen yhdessä tilaajan kanssa - Röntgenkuvien tulkinta - Viemärikuvausten tulokset - Ultraäänipaksuusmittausten tulokset - Näytepalojen laboratoriotutkimusten tulokset - Vesinäytteet - Tutkimustulosten vertailu keskenään - Raportin läpikäyminen tilaajan edustajille niin, että tilaaja varmasti ymmärtää raportin sisällön - Osallistuminen esim. taloyhtiön hallituksen kokoukseen. - Huolellinen valmistautuminen luovutus tilaisuuteen, työ on valmis vasta kun se on luovutettu 26 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Putkiläpiviennit Varsinaisten putkivuotojen lisäksi myös vesikalusteiden ja läpivientien asennukset aiheuttavat runsaasti kosteusvaurioita. Erittäin yleisiä ovat vesikatoissa varsinkin aluskatteen ja viemärin tuuletusputken tai ilmanvaihdon poistohormin puutteellisesti tehdyt läpiviennit. Vaurio ilmenee yläpohjan homevaurioina ja ylimmän kerroksen katon pinnoitevaurioina. Toinen yleinen vauriopaikka ovat märkätilavedeneristeet lävistävät vesijohto- ja lämmitysverkoston putket sekä viemärit. Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin Neuvosten kesäpäivät vietetään Oulussa Neuvokset seuralaisineen joukolla mukaan. Kutsut lähetetään kesäkuussa ilmoittautumisohjeineen. Hannu, Sihteerineuvos Lähtötiedot Tiedottaminen Kenttätyöt Analysointi Kaavio 2. Kuntotutkijan tehtävät, vastuut ja roolit. Raportointi Raportin luovuttaminen Jatkotoimenpiteistä vastaa tilaaja. Jos tilaaja haluaa tutkijan jatkavan hankkeessa, oli se sitten suunnittelua, valvontaa, toteuttamista tai mitä muuta tahansa tutkimuksen luovuttamisen jälkeen tehtävää työtä, on erittäin tärkeää huomata, että tutkija ei ole enää tutkija vaan esim. konsultti. Tässä ohjeessa ei ole jatkotoimenpiteiden prosessikuvausta, vaan ainoastaan tutkimuksen prosessi on käsitelty Tutkimusmallit Tilaajan ja huoltohenkilökunnan haastattelut - Kohteen silmämääräinen ja kokemusperäinen tarkastaminen - Tutkimuskohtien (esim. röntgenkuvaus ja viemärikuvaukset) määrittäminen - Vesinäytteet - Tutkimusten suorittaminen - Tutkimuksen yhteenveto - Tutkimustulosten eritelty esittäminen raportissa - Toimenpide-ehdotukset (kustannusarviot) - Liitteet (esim. vauriokartat jne.) - Oikoluku ja oikeakielisyyden tarkastaminen - Tarvittaessa raportin tai sen osien kääntäminen tilaajan äidinkielelle tai muulle vieraalle kielelle Kuntotutkimus (ensimmäistä kertaa tehtävä kuntotutkimus) Ensimmäinen kuntotutkimus on suositeltavaa tehdä ennen kuin putkistoissa alkaa esiintyä vuotoja tai muita vaurioita. Kun putkistojen kuntotutkimus tehdään ensimmäistä kertaa kiinteistöön, niin on sen sisältö hieman poikkeava seurantatutkimuksesta tai laadunvarmistukseen käytetystä tutkimuksesta. Kuntotutkimukset prosesseina ovat kuitenkin keskenään verrannolliset ja samat työvaiheet seuraavat toisiaan. Ensimmäistä kertaa tehtävässä kuntotutkimuksessa lähtötiedot kartoitetaan huomattavasti laajemmin ja tietolähteitä on useita, verrattuna seurantatutkimukseen. Lähtötiedoista poimitaan tarpeellista tietoa kuntotutkimuksen kenttätöiden suorittamiseksi sekä raportin kirjoittamista varten. Suurin ero seurantatutkimuksen verrattuna on kuitenkin raportoinnissa, koska kuntotutkimuksessa ei ole pohjalla aikaisempaa tutkimustietoa. Raportissa tehdyt johtopäätökset putkistojen kunnosta, jäljellä olevasta käyttöiästä ja toimenpideehdotuksista perustuvat ainoastaan tehtyyn kuntotutkimukseen, jolloin esim. korroosion eteneminen perustuu laskennalliseen malliin. Kuntotutkimuksen perusteella voi olla mahdollista, että tutkittujen järjestelmien kunto on niin huo- no, että uusintatutkimusta ei ole edes järkevää suositella. Jos kuntotutkimuksen tuloksien perusteella putkistojen jäljellä oleva laskennalliset käyttöiät ovat yli 5 vuotta, niin on seurantatutkimuksen suosittaminen tilaajalle perusteltua. Putkistojen kunnon heikkeneminen uusinta- tai korjauskuntoon ei ole välttämättä lineaarista. Ensimmäistä kertaa tehtävässä kuntotutkimuksessa tutkimustulosten perusteella laskennallisesti määritetty käyttöikä tulee olla kuitenkin lineaarinen (Kaavio 3). Rakennuksen valmistumisajankohta Putkiston heikkeneminen Todellinen kunto Putkiston laskennallinen kunto Kuntotutkimuksen ajankohta ja jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen Putkiston ikä Putkistojen korjaamistai uusimisajankohta Lineaarisen mallin uusimisajankohdan ja todellisen uusimisajankohdan erotus (vuosia). Kaavio 3. Laskennallisen kunnon ja todellisen kunnon ero. Seurantatutkimus (putkiston jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen ja kunnon muutosten seuranta) Seurantatutkimuksen tärkein lähtökohta on aikaisemmin tehty kuntotutkimus. Lisäksi tutkimusten välinen historiatieto tulee olla tutkijan tiedossa (vuodot, ongelmat, jne.). Seurantatutkimuksen kulku on pääasiassa sama kuin kuntotutkimuksessa. Lähtötietojen keräysvaihe on tosin suppeampi, koska lähtötietona käytetään aikaisemmin tehtyä tutkimusta. Analysointivaihe on taas laajempi, koska tutkijan tulee tutustua ja analysoida myös ensimmäisen tutkimuksen näytteet. Tästä johtuu, että seurantatutkimus ei ole kustannuksiltaan merkittävästi halvempi, vaikka kenttätyövaihe ja lähtötietojen kerääminen on kevyempi. Seurantatutkimuksen onnistumisen ehtona on, että kuntotutkimus on tehty vähintään ensimmäistä kertaa tehdyn kuntotutkimusotannan mukaisesti. LVV-kuntotutkimusopas 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Ohessa on kuvattu tapauksia, joissa seurantatutkimuksen tulos voi johtaa vääriin johtopäätöksiin putkiston jäljellä olevasta käyttöiästä: Aikaisemmin tehty kuntotutkimus on tehty liian suppeasti tutkimusmäärät eivät alun perinkään ole olleet riittävät jäljellä olevan käyttöiän määrittämiseen samanlaisen tutkimusotannan (suppean) toistaminen ei anna toistettunakaan luotettavaa lopputulosta Aikaisemmin tehty kuntotutkimus on tehty asiallisesti, mutta putkistoa on muutettu tutkituin osin tutkimusotanta voi pienentyä merkittävästi ja luotettava lopputulos kärsii Tilaaja tai tilaajan edustaja haluavat, että seurantatutkimuksen tutkimuskohdat tai - määrät poikkeavat aikaisemmin tehdystä asianmukaisesta tutkimuksesta tutkimusotanta tulisi olla sama kuin aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa Seurantutkimuksen tuloksia analysoitaessa verrataan saatuja tuloksia kuntotutkimuksen tuloksiin ja tämän perusteella on mahdollista muodostaa jäljellä olevan käyttöiän arvio kahden pisteen mukaan, kuten Kaavio 4 esittää. Rakennuksen valmistumisajankohta Putkiston heikkeneminen Todellinen kunto Putkiston laskennallinen kunto Putkiston ikä Putkistojen korjaamistai uusimisajankohta Seurantatutkimuksesta laskettu putkien kunnon todellinen heikkeneminen Todellisen kunnon heikkenemisen mallin Kuntotutkimuksen ajankohta ja jäljellä uusimisajankohdan ja olevan käyttöiän lineaarisen mallin määrittäminen uusimisajankohdan erotus (vuosia) Seurantatutkimuksen ajankohta ja jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen (todellinen kunnon heikkeneminen) Kaavio 4. Putkiston jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen seurantatutkimuksen perusteella. LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin 27 LVV-kuntotutkimusoppaan tavoite on opastaa ja luoda edellytykset putkien kuntotutkijalle tehdä tutkimus oikealla tavalla. Oppaaseen on yhteistyössä alan eri asiantuntijoiden kanssa koottu putkien kuntotutkimusalan viimeisin tieto, tutkimuskokemukset ja -menetelmät luotettavan kuntotutkimuksen suorittamiseksi. Opasta saa ostaa -sivulla olevasta verkkokirjakaupasta hintaan 24 netto. SuLVIn toimisto Kannelmäessä on suljettu viikot 28, 29 sekä 30 eli välisenä aikana. Toimiston väki toivottaa lämmintä kesää!! Majoitusehdotuksia Kukin hoitaa varauksensa itse! Rönnäsin Mökit ja Kokoustilat Sijainti on kävelymatkan päässä kentästä Kokoushotelli Sannäsin Kartano Sijainti noin 15 km golfkentästä. puh. (019) Minimi ryhmäkoko 10 henkilöä. Muista Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien lounaskokoukset jatkuvat syksyllä, syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Jäsenhankintakilpailu, KILPAILUAIKA: Kilpailu on kutakuinkin puolivälissä ja olemme tähän asti saaneet uusia jäseniä 231. Vuonna 2012 liittyi uusia jäseniä 258 koko vuoden aikana. Kilpailuaikaa on vielä hyvin jäljellä, joten olethan sinäkin mukana! Uudet puhelinnumeromme Vaihde Faksinumero Sipilä Hannu sekä Ruokonen Kaija Hoikka Jonna Ruostetsaari Anne Pynnönen Outi

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. Energiatodistuksen laatijan koulutus Jyväskylä Turku Kokkola Helsinki Tampere Lahti Joensuu Oulu syksyllä tulossa myös Vaasa (ruotsinkielinen) Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 495 Energiatodistuksen laatijan FISE-pätevyystentti Helsinki, Oulu Helsinki, Turku, Jyväskylä, Kokkola Hinta: Perustaso 80 ja ylempi taso (sisältää perustason) 120. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 145 ja pätevyyden rekisteröinti 155. Lisätietoa: LÄMPÖPUMPPURATKAISUT 1 pv syyskuu Helsinki Hinta: Jäsenille 395, ei jäsenille 495 KYLMÄSUUNNITTELIJAN KOULUTUS 6 pv (sis. em. lämpöpumppukoulutuspäivän) syys-marraskuu Helsinki Koulutus valmentaa b-vaativuusluokan kylmäsuunnittelijan FISE-pätevyystenttiin. Koulutukseen voi osallistua myös ilman tenttimistä. Hinta: Jäsenille 2370, ei jäsenille 2970 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON SUUNNITTELIJAKOULUTUS ja Pori Hinta: Jäsenille 1580, ei jäsenille 1980 FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Energiatodistuksen laatija (ET) Helsinki, Tampere, Vaasa Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. Tulevia koulutuksia: Hybridijärjestelmät Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus, E7- opas IV-laitteiden ja järjestelmien kuntotutkimusopas Korjausrakentamisen energiamääräykset Uudisrakentamisen energiamääräykset LVV-kuntotutkimusopas Pienpuhdistamohuoltajien laatumerkintäjärjestelmä Yhteistyössä Rastorin kanssa: LVV-kuntotutkimusalan koulutus 8 pv alkaen marraskuu Helsinki Hinta: 1 950, yksittäinen päivä 250 Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Heidi Pousár p tai SuLVIn koulutuksiin liittyy SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö, mikäli ohjelmassa ei muuta mainita. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso kurssikohtaisesti viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja Tilaa energiatodistustietoisku! Laki rakennuksen energiatodistuksesta tuli voimaan Tilaa tietoisku uudesta energiatodistuslaista yhdistyksen tai yrityksen tilaisuuteen: toiminnanjohtaja Hannu Sipilä p tai sähköpostitse Järjestämme tilauskursseja myös muista aiheista räätälöitynä juuri teidän tarpeisiin sopivaksi. Ota yhteyttä! Yhteistyössä Amicomin kanssa (hinnat sis. alv 24 %) KVV- ja IV-työnjohtaja (B-vaativuusluokka) koulutus Helsinki Hinta: 719 KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) ja Helsinki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) ja Helsinki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys Helsinki ILMANVAIHTOLAITOKSET (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus Helsinki YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IV-työnjohtajan/- suunnittelijan pätevyydet Helsinki Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Huom! Mikäli ilmoittaudut mennessä, saat 10 %:n alennuksen osallistumismaksusta. Ilmoittautumiset: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Kirsi Seppänen KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI Helsinki, vaativuusluokat a ja b Hinnat: Vaativuusluokka a: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 190. Vaativuusluokka b: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 120. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amicom Oy, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse Koulutusten tarkemmat ohjelmat:

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Auringosta edullista sähköä kuntiin

Auringosta edullista sähköä kuntiin Ingressi / Leipäteksti Auringosta edullista sähköä kuntiin Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus Mikä aurinkoenergia? Ingressi Passiivinen / Leipäteksti vai aktiivinen Aurinkokeräimet

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa AVATER-hankkeen loppuseminaari 16.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Paavo Kero, projektitutkija TTY, RTEK TP5. Uudet johtamis-

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 Tiedote 25.8.2016 Julkaisuvapaa FISEssä on tähän mennessä todettu MRL-muutoksen mukaisia uusia suunnittelijapätevyyksiä 974 ja työnjohtajapätevyyksiä

Lisätiedot

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET

FISE:N TOTEAMAT PÄTEVYYDET Rakennusalan pätevyysnimikkeet Suomessa. Tilanne keväällä 2009. Yleistä. Rakennusalalla on pääasiassa kolme pätevyyksiä rekisteröivää tahoa: FISE, joka on keskittynyt toimihenkilötasolle rakennus ja LVI-alalla,

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Sain valmiiksi LVI-alan 320-sivuisen historiakoosteen, jota olen puuhastellut

Sain valmiiksi LVI-alan 320-sivuisen historiakoosteen, jota olen puuhastellut Historiakin opettaa SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö 66 kw:n aurinkosähkövoimala Kiilto Oy:llä Lempäälässä Tarkastellaan Kiillon aurinkosähkövoimalan toimintaa olosuhteiltaan erilaisina päivinä. 1 2 NUMEROTIETOA KIILLON VOIMALAN PANEELEISTA

Lisätiedot

Kohtaan monesti työssäni SuLVIn sisaryhdistyksen VVS Föreningen i Finland rf:n eli VSF:n toiminnanjohtajana,

Kohtaan monesti työssäni SuLVIn sisaryhdistyksen VVS Föreningen i Finland rf:n eli VSF:n toiminnanjohtajana, SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi koulutuspäällikkö

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO)

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO) ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO), HELSINKI 1. jakso Tiistai 27.8.2013 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.10 Avaus, ohjelman esittely Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Kestävän energian kierros 16.6.2015 Osa Euroopan unionin kestävän energian viikkoa Viikolla esitellään energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka se siirtyisi tai muuttaisi muotoaan.

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Tervetulloo Porrii! SuLVIn liittokokous Porissa

Tervetulloo Porrii! SuLVIn liittokokous Porissa SuLVIn sivut Tervetulloo Porrii! SuLVIn liittokokous Porissa 25.11.2016 K uluva vuosi 2016 on Satakunnan LVI-yhdistyksen eli SataLVIn 50. toimintavuosi. Yhdistys tai paremminkin LVY-Satakunnan kerho perustettiin

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Vesi vanhin voitehista ja kiinteistön pahin vihollinen

Vesi vanhin voitehista ja kiinteistön pahin vihollinen SuLVIn sivut Vesi vanhin voitehista ja kiinteistön pahin vihollinen SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Porissa puhuttiin jäsenhankinnasta ja päätettiin Tärkeitä Asioita.

Porissa puhuttiin jäsenhankinnasta ja päätettiin Tärkeitä Asioita. SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto SuLVI ry Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi koulutuspäällikkö

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

RAKENNUKSEN JA TILOJEN

RAKENNUKSEN JA TILOJEN RAKENNUKSEN JA TILOJEN TUTKIMINEN SISÄILMAONGELMAN SYIDEN SELVITTÄMISEKSI - Mitä ja miten pitää tutkia? - Minkälaista osaamista ja pätevyyttä tutkijalta edellytetään? - Ketkä näitä tutkimuksia tekevät?,

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot