Sulvista entistä parempi jäsenilleen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulvista entistä parempi jäsenilleen!"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen Ins.tsto Jarmo Kuitunen Oy Itsenäisyydenkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh Sulvista entistä parempi jäsenilleen! Suomen LVI-liitto SuLVIn päätehtäviksi on määritelty toimialan koulutuspalvelujen suunnittelu ja toteutus, toimialan kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta sekä jäsenpalvelu yhteistoiminnassa jäsenyhdistysten kanssa. Koulutustarjontaan ja edunvalvontaan on viime vuosina satsattu paljon suhteessa resursseihin. Toimialamme on voimakkaan muutoksen kourissa ja sen vuoksi fokus on mielestäni ollut oikea. Sulvin haasteet SuLVIn tulevaisuuden haasteet ovat lähivuosina kansallisella tasolla. Koulutustarjontaa on paljon jo tällä hetkellä, ja koulutukset on hyvin organisoituja. Uudet talotekniikan järjestelmät ja viranomaismääräykset ovat kuitenkin jo kentällä, ja tosiasia on, että keskimääräinen osaaminen kulkee vähintään pari askelta jäljessä. Tämän vuoksi koulutuksen myynnin onnistuminen on meidän kaikkien alalla toimivien yhteinen asia. SuLVI voi tässä onnistua vain yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. SuLVIlla on erinomainen edustus kansainvälisillä areenoilla. Toimialamme edunvalvonta on ihan Euroopan kärkeä. Kansainvälinen vaikuttaminen ja siitä hyötyminen näyttäytyy kuitenkin perusjäsenen näkökulmasta melko vieraalta. Hyvin koulutetut ja kielitaitoiset nuoret olisi saatava mukaan tähän kansainväliseen toimintaan. SuLVIn yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa olisi tarjottava laajemmalle joukolle mahdollisuutta osallistua tähän toimintaan. Koulutus ja muu viestintä SuLVIn ja jäsenten välisen viestinnän kehittäminen on ollut keskeinen vaade kaikilla päivillä. Nykyinen SuLVIn IT-järjestelmä onkin tullut tiensä päähän. Uusi hankinnassa oleva tietojärjestelmä on koko toimintamme kannalta ratkaisevan tärkeä. Järjestelmän tarvemääritykset ja toimittajan valinta on tehtävä huolella, ja asiakkaan (jäsenten) tarpeet ohjauksen johtotähtenä. Lopullisen valinnan tekee ja vastuun valinnasta kantaa asiakas eli SuLVI asiantuntijan avustuksella. Sulvin/jäsenyhdistysten imago/tunnettuus SuLVIn ja jäsenyhdistysten imagojen tunnettuus näyttäytyy mielestäni epäselvänä. Uudet jäsenet usein kertovat liittyneensä SuLVIn jäseneksi vaikkapa Salvin sijaan, koska SuLVI tuntuu tutummalta ja selkeämmältä. Järjestötoimikunta ehdotti päivillä huhtikuussa yhdistysten nimien muuttamista SuLVI-alkuisiksi tai -loppuisiksi. Tässä pari esimerkkiä: SuLVI Etelä-Karjala tai Etelä-Karjalan SuLVI, SuLVI Espoo tai Espoon SuLVI. Nimen muutoksella saisimme todella suuren ja ilmaisen julkisuusarvon. Jäsenkunta liittoutuisi yhteisen nimen taakse etelästä pohjoiseen. Nimessä säilyisi paikallisuus, johon me kaikki jäsenet voisimme edelleen samaistua. Hyvä esimerkki edellä kuvatusta nimen muodostuksesta on Yrittäjillä (esim. Suomen Yrittäjät - Etelä-Karjalan Yrittäjät (alueorganisaatio) - Imatran Yrittäjät). Miltä kuulostaisi? Yhteisen asian puolesta! Jukka Itkonen Järjestötoimikunnan puh.joht. SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2013 w K KVJ w. Epicur Group Oy.fi VILPE / SK FASTENING

2 Metropolian aurinkoenergialaboratorio avattiin Metropolia Ammattikorkeakoulu on rakentanut Leppävaaran kampukselle opiskelija- ja yritysyhteistyönä aurinkoenergian tutkimukseen ja testaukseen ainutlaatuisen ulkoilmalaboratorion, jonka avajaisia vietettiin Leppävaaran kampuksen kattotasanteella sijaitsevassa MetroSol-laboratoriossa on mahdollista tutkia ja testata aurinkopaneeleja ja -keräimiä ja saada arvokasta tutkimusdataa siitä, miten aurinkoenergia Suomen olosuhteissa toimii. Laboratorio on rakennettu yhteistyössä Schneider Electricin, Omnian ammattiopiston sekä FinnWind Oy:n kanssa ja tutkimusta tehdään mm. RYM Oy:n Sisäympäristö-ohjelman puitteissa. Laboratorion avajaisissa Aalto-yliopiston professori Peter Lund totesi puheessaan aurinkolaboratorion olevan ainutlaatuinen pääkaupunkiseudulla. - Laboratorio on suuri satsaus Metropolialta aurinkoenergian tutkimukseen. Metropolialla on katse tulevaisuuden energialähteiden hyödyntämisessä ja se toimii esimerkkinä muille korkeakouluille ja julkiselle sektorille, toteaa Lund. MetroSol ei toimi vain testausympäristönä alan yrityksille ja tutkijoille vaan palvelee myös opetustyötä Metropoliassa. Esimerkiksi energiatehokkuuskoulutuksessa opiskelijat voivat soveltaa teoriaa käytäntöön ja tehdä konkreettisia mittauksia. MetroSol-laboratorioon on helppo kävellä sisään. Opiskelijat voivat tutkia paikan päällä keräimiä, paneeleita, varaajia, inverttereitä ja tehdä omia mittauksia. Metropolian talotekniikan opiskelijat ovat myös tehneet projektin suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kirjallisuusselvityksiä ja opinnäytetöitä aiheesta. Uuteen taloautomaatiojärjestelmään kytkettyä aurinkojärjestelmää voidaan seurata ja ohjata netin välityksellä mistä tahansa. Lisäksi ulko-olosuhteita mitataan Vaisalan sääasemalla ja kolmella pyranometrillä. Auringonsäteilystä lämpöä tai sähköä MetroSol-laboratoriossa auringonsäteilyä keräävät sekä lämpöä tuottavat aurinkokeräimet että sähköä jauhavat aurinkopaneelit. Vaikka teknisesti kyseessä on kaksi erilaista järjestelmää, noudattavat laitteiden sijoittaminen ja suuntaaminen samoja periaatteita. Molemmissa aurinkoenergia saadaan hyötykäyttöön säteilyä vastaanottavan pinnan avulla. MetroSolissa keräimet ja paneelit on asennettu katolle irrallisina omissa kehysrakenteissaan. Aurinkosähköpaneeliryhmät 2 x 5 kpl 240 Wp yksikidepiipaneeleita (Perinteinen aurinkopaneeli, jonka kennot on valmistettu yksikidepiistä. Kaksi viiden sarjaa, molemmat eri kulmassa (säädettävissä), 30 ja 60 astetta. Yhden sarjan nimellisteho on yhteensä noin 1,2 kw 2 x 5 kpl 240 Wp monikidepiipaneeleita (Perinteinen aurinkopaneeli, jonka kennot on valmistettu monikidepiistä. Kaksi viiden sarjaa, molemmat eri kulmassa (säädettävissä), 30 ja 60 astetta. Yhden sarjan nimellisteho on yhteensä noin 1,2 kw 2 x 5 kpl 240 Wp optiotelineryhmää (telineet valmiina vaihtoehtoisille testattaville tuotteille) Kussakin aurinkopaneeliryhmässä, joita yhteensä tällä hetkellä on 4, on omat invertterit, joista energiantuottoa mitataan erikseen ennen ja jälkeen. Aurinkolämpökeräiminä ovat 2x2m 2 tasokeräimiä (Yksi perinteinen noin 2 m 2 kokoinen tasokeräintuote kahdessa eri kulmassa, 2x2m 2 Savosolar-keräimiä (Yksi noin 2 m2 kokoinen tasokeräintuote kahdessa eri kulmassa, 2x2m 2 tyhjiöputkikeräimiä (Yksi noin 2 m2 kokoinen tyhjiöputkikeräin kahdessa eri kulmassa, 2x2m 2 option lisäkeräimille (Telineet valmiina vaihtoehtoisille testattaville tuotteille) Kaikkia keräimiä ja paneeliryhmiä pystytään säätämään ja mittaamaan erikseen. Auringon säteilyä mitataan kolmella first class -luokan pyranometrillä 0, 30 ja 60 asteen kulmissa. Paneelien ja keräimien tuottamaa tehoa verrataan auringon säteilytehoon hyötysuhteen laskemiseksi. Paikallisia ulko-olosuhteita seurataan Vaisalan sääasemalla, joka mittaa tuulen suuntaa ja voimakkuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja sademäärää. Näitä suureita tarvitaan, kun arvioidaan olosuhteiden vaikutuksia hyötysuhteeseen. Tulevaisuuden energialähde, myös Suomessa Suomi on aurinkoenergian suhteen vielä kehityksessä jäljessä. Esimerkiksi Saksa tuottaa auringonvalolla jo noin viisi prosenttia vuotuisesta sähköntarpeestaan. Suomi ei kuitenkaan, vastoin uskomuksia, ole Keski-Eurooppaa huonompi alue aurinkoenergian tuotannon kannalta. Pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä, jolloin aurinkoa riittää lähes vuorokauden ympäri. Vuositasolla energiasaanto on samaa luokkaa kuin Saksassa. Viileämpi ilmasto myös parantaa aurinkopaneelien tuottavuutta, kun paneelit eivät kuumene liiaksi. Aurinkoenergian kysyntä ja tarjonta kasvaa Suomessa hyvää vauhtia. Käytön yleistymisen taustalla on aurinkokennojen hyötysuhteen parantuminen ja niiden hinnan huima lasku. Myös aurinkoenergian hyödyt on tiedostettu: se on ilmaista ja riittävää, sen hyödyntäminen ei saastuta eikä sen tuottaminen synnytä melua. -Vuonna 2050 aurinkosähkön osuus saattaa olla jo neljännes maapallon kaikesta sähköstä, ennakoi Peter Lund. Metropoliasta projekti-insinöörit Harri Hahkala ja Maaria Laukkanen ovat iloisia, että Metropolia päätti investoida juuri aurinkoenergian tutkimuslaboratorioon. -Laboratorio luo erinomaiset puitteet opetusja tutkimusyhteistyölle opiskelijoiden, yritysten sekä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä vahvistaa Metropolian edelläkävijyyttä energiatehokkuuden saralla. Itse olen tyytyväinen rakennusprojektin lopputulokseen muutamista viivästyksistä huolimatta ja nyt se varsinainen työ vasta alkaa järjestelmän hyödyntämisessä ja puolueettoman tiedon jakamisessa, kertoo Harri Hahkala. -Oppilaitosten voidaan oikeutetusti olettaa olevan taho, josta uusinta ja ajantasaisinta tietoa pitäisi olla saatavilla. Kun katsoo, mitä maailmalla tapahtuu ja missä ilmastohaasteessa elämme, on aurinkoenergialaboratorio tismalleen oikea suunta. Näen tässä huikeita yhteistyömahdollisuuksia niin yritysten kuin kuntien kanssa; parempia ja mielenkiintoisempia kuin vanhanaikaisilla energiajärjestelmillä, sanoo Maaria Laukkanen. Teksti: Harri Hahkala, Maaria Laukkanen, Melissa Rask Metropolia Ammattikorkeakoulu Lisätiedot: Harri Hahkala, Projekti-insinööri Metropolia Ammattikorkeakoulu p /

3 Neuvosten kevätretki Porvooseen Kevätretki suuntautui Porvooseen, jossa tutustuttiin Neste Oilin tuotantolaitoksiin, Porvoon uuteen kaavoitukseen sekä Ensto Enervent -yritykseen ja sen tuotantoon. Neste Oilin Porvoon tuotantolaitokset Porvoon tuotantolaitokset sijaitsevat Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemian prosessiteollisuuden keskittymä. Alueella on myös muuta alan teollisuutta. Tuotantolaitoksiin kuuluvat öljynjalostamo, säiliöalue, satama, terminaalit, voimalaitos, palokunta, tutkimustoiminnot sekä insinööritoimisto Neste Jacobs Oy. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan nykyaikaisimpia ja monipuolisimpia jalostamoja. Porvoon tuotantolaitoksilla on laajat maanalaiset öljyvarastot kapasiteetiltaan n. 5 miljoonaa m3. Maanpäällisissä säiliöissä on varastotilaa n. 2 miljoonaa m3. Porvoon jalostamon satama on tonnimääräisesti Suomen suurin satama. Jalostamo aloitti toimintansa Tuotteet Porvoon jalostamo keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Tuotannossa on kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita liikenteen, teollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin: bensiiniä, dieseliä, voiteluaineiden valmistukseen perusöljyä, lentopetrolia, kevyttä ja raskasta polttoöljyä, nestekaasuja ja vetykäsittelyllä tuotettua uusiutuvaa dieseliä. Joustava jalostaja - kaikki Porvoossa jalostetut liikennepolttoaineet ovat rikittömiä - tuotanto on n. 12,5 Mtn vuodessa - raakaöljyn jalostuskapasiteetti on n tynnyriä päivässä - jalostamolla on yli 40 prosessiyksikköä ja valmistuksessa n. 150 eri tuotetta ja tuotekomponenttia - tuotannosta n. 60 % kotimaan markkinoille ja n. 40 % vientiin lähinnä pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan - jakeluterminaalista lähtee päivittäin n. 300 säiliöautoa - satamassa käy vuosittain laivaa Erittäin mielenkiintoisesta opastuksesta vastasi Neste Oilin Porvoon jalostamon viestintäpäällikkö Marjaana Suominen. Jalostamon jälkeen syötiin maittava lounas taidetehtaalla. Lounaan jälkeen Porvoon kaupungin kaavoittaja Pekka Mikkola esitti kysymyksen Voiko kaavoituksella parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä? Esityksessään hän kertoi mielenkiintoisesta kohteesta Porvoossa, nimittäin Skaftskärrin alueesta, jossa kysymykseen vastataan myöntävästi. Skaftkärr-hanke etenee Kevätkummun naapuriin Kevätlaaksoon Kevätlaakson alue sijaitsee Porvoon Kevätkummun itä- ja eteläpuolella ja Toukovuoren asemakaava-alueen pohjoispuolella. Alue on laajuudeltaan noin 100 hehtaaria. Kevätlaakson asemakaavatöiden tavoitteena on tehdä alueesta energia- ja ekotehokas, tulevaisuuden asumisen alue. Pekka Mikkola totesi myös, että Porvoo on saanut rakennusvalvontaan LVI-asiantuntijan käsittelemään taloteknisiä kysymyksiä. Ensto Enerventin esitteli mielenkiintoisesti myyntipäällikkö Teemu Kuusinen. Tämän jälkeen siirryttiin Ensto Enerventin tehtaalle, jossa esiteltiin Enstoa ja Enerventin toimintaa. Tehdaskierroksella saatiin tietoa ilmastointikoneiden valmistuksesta. Mukana olijoille avautui selkeästi Enston visio: Rakennamme parempaa yhteiskuntaa parantamalla energiatehokkuutta ja suuntautumalla kestävään kehitykseen. Mielenkiintoinen päivä päättyi paluukuljetukseen Helsinkiin. Hannu Sipilä Kuvaaja kuvassa

4 Kuva luvun alun kerrostaloille tyypillinen välipohjaratkaisu on ns. alalaattapalkisto. Välipohjan täytteiden sisällä kulkevat vesi- ja viemäriputket aiheuttavat varsinkin orgaanisissa välipohjatäytöissä vuotaessaan joskus laajoja mikrobikasvustoja ja siitä seuraavia sisäilmahaittoja. Kuva 18. Massiivilaattavälipohjassa ylemmän kerroksen kylpyhuoneen lattiakaivon vuoto näkyy alemmassa kerroksessa paikallisena maalipinnoitteen vauriona. Kuva 19. Alalaattavälipohjassa tapahtunut putkivuoto on aiheuttanut maalipinnoitteen kuplimisen. Kuva 20. Välipohjarakenteessa olevan putkivuodon aiheuttamia vaurioita kattopinnoitteessa ja väliseinissä. Kuva 21. Lämmityspatterin kytkentäjohdon pitkään jatkunut vesivuoto on aiheuttanut vakavan kosteusvaurion purutäytteisessä viime vuosisadan alkupuolen välipohjassa. Purkutyöt käynnisti seinien alaosien kosteusvauriot ja sisäilmassa aistittava homeen haju. 18 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Kuva 22. Patteriverkoston nousujohto on vuotanut ja vesi on levinnyt lautaparketin alla. Tämänkaltainen vuoto voi jatkua melko pitkään aiheuttamatta erityisiä viitteitä rakenteissa, koska vesi voi levitä vaivatta ja laajalti lautaparketin alusmaton alla. Ennen pitkää ilmenee kosteusvaurioviitteitä välipohjan nousujohtojen putkiläpivientien ympäristössä sekä seinien alaosien tasoite- ja maalipinnoissa. Vesivuodosta aktivoituva homekasvu on aistittavissa myös huoneen sisäilmassa homeenhajuna. Kuva 23. Märkätilojen putkiläpivientien vedeneristyksissä esiintyy yleisesti tiivistyspuutteita. Kuva 24. Alakautta vesipisteelle tulevien pintaasennettujen putkien kiinnikkeet lävistävät vedeneristyksen ja aiheuttavat vuotoriskejä ja suihkussa kävijä voi irrottaa putkien kannakkeet. Kytkentäjohdot tulee asentaa yläkautta suihkuhanalle. Kuva 25. Viemärin tuuletusputken huolimattomasti toteutettu läpivienti aluskatteesta aiheuttaa vesikatevuodon. LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin sivua täyttä asiaa LVI-Golf SM-kilpailut 2013 perjantaina Rönnäsissä Kilpailu pidetään Sea Golf Rönnäsissä Ruukirannantie 4, Isnäs Viimeinen ilmoittautumispäivä on Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pelattu tasoitus saa olla enintään 32. Tapahtuman aikataulu Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Yhteislähtö n Ruokailu ja palkintojen jako Kilpailumaksu Kilpailumaksu on SuLVIn jäseniltä 70 ja ei-jäseniltä 100. Laskutamme osallistumismaksut etukäteen. Maksu peritään myös, jos mukaan ilmoittautunut pelaaja jää pois ilman pätevää syytä. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kotisivuiltamme Lisätietoja Hannu Sipilä/SuLVI puh tai Pålle Björklund YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Välipohjat Rakennusten välipohjissa esiintyy runsaasti märkätilojen kohdalla kosteusvaurioita, joita on aiheuttanut vuotavat lattiakaivot tai lattiakaivojen vuotavat korokerenkaat tai lattian sisässä sijaitsevat vuotavat kytkentäviemärit. Massiivibetonilaattojen ollessa kyseessä, vauriot näkyvät alemman kerroksen katossa tasoite- ja maalivaurioina. Viime vuosisadan alun rakennuskannassa on välipohjarakenteena käytetty ns. alalaatta- ja kaksoislaattapalkistoja, joissa laattojen palkkivälit oli täytetty yleensä märkätilojen kohdalla kiviainespohjaisella materiaalilla. Täytteenä voi olla myös orgaanisia materiaaleja, kuten kutterilastua, purua ja sammalta. Varsinkin jälkimmäisessä tapauksessa putkivuodot johtavat täytemateriaalien homehtumiseen ja usein sisäilmaongelmiin. Myös tässä rakennetyypissä putkivuodon aiheuttama kosteusvaurio voi ilmetä myös alemman kattopinnoitteen vauriona. Tarvittaessa avustaminen lähtötietojen ja suunnitelma-asiakirjojen hankkimisessa Kohteen asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien tiedottaminen yhdessä tilaajan kanssa - Röntgenkuvien tulkinta - Viemärikuvausten tulokset - Ultraäänipaksuusmittausten tulokset - Näytepalojen laboratoriotutkimusten tulokset - Vesinäytteet - Tutkimustulosten vertailu keskenään - Raportin läpikäyminen tilaajan edustajille niin, että tilaaja varmasti ymmärtää raportin sisällön - Osallistuminen esim. taloyhtiön hallituksen kokoukseen. - Huolellinen valmistautuminen luovutus tilaisuuteen, työ on valmis vasta kun se on luovutettu 26 LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Putkiläpiviennit Varsinaisten putkivuotojen lisäksi myös vesikalusteiden ja läpivientien asennukset aiheuttavat runsaasti kosteusvaurioita. Erittäin yleisiä ovat vesikatoissa varsinkin aluskatteen ja viemärin tuuletusputken tai ilmanvaihdon poistohormin puutteellisesti tehdyt läpiviennit. Vaurio ilmenee yläpohjan homevaurioina ja ylimmän kerroksen katon pinnoitevaurioina. Toinen yleinen vauriopaikka ovat märkätilavedeneristeet lävistävät vesijohto- ja lämmitysverkoston putket sekä viemärit. Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin Neuvosten kesäpäivät vietetään Oulussa Neuvokset seuralaisineen joukolla mukaan. Kutsut lähetetään kesäkuussa ilmoittautumisohjeineen. Hannu, Sihteerineuvos Lähtötiedot Tiedottaminen Kenttätyöt Analysointi Kaavio 2. Kuntotutkijan tehtävät, vastuut ja roolit. Raportointi Raportin luovuttaminen Jatkotoimenpiteistä vastaa tilaaja. Jos tilaaja haluaa tutkijan jatkavan hankkeessa, oli se sitten suunnittelua, valvontaa, toteuttamista tai mitä muuta tahansa tutkimuksen luovuttamisen jälkeen tehtävää työtä, on erittäin tärkeää huomata, että tutkija ei ole enää tutkija vaan esim. konsultti. Tässä ohjeessa ei ole jatkotoimenpiteiden prosessikuvausta, vaan ainoastaan tutkimuksen prosessi on käsitelty Tutkimusmallit Tilaajan ja huoltohenkilökunnan haastattelut - Kohteen silmämääräinen ja kokemusperäinen tarkastaminen - Tutkimuskohtien (esim. röntgenkuvaus ja viemärikuvaukset) määrittäminen - Vesinäytteet - Tutkimusten suorittaminen - Tutkimuksen yhteenveto - Tutkimustulosten eritelty esittäminen raportissa - Toimenpide-ehdotukset (kustannusarviot) - Liitteet (esim. vauriokartat jne.) - Oikoluku ja oikeakielisyyden tarkastaminen - Tarvittaessa raportin tai sen osien kääntäminen tilaajan äidinkielelle tai muulle vieraalle kielelle Kuntotutkimus (ensimmäistä kertaa tehtävä kuntotutkimus) Ensimmäinen kuntotutkimus on suositeltavaa tehdä ennen kuin putkistoissa alkaa esiintyä vuotoja tai muita vaurioita. Kun putkistojen kuntotutkimus tehdään ensimmäistä kertaa kiinteistöön, niin on sen sisältö hieman poikkeava seurantatutkimuksesta tai laadunvarmistukseen käytetystä tutkimuksesta. Kuntotutkimukset prosesseina ovat kuitenkin keskenään verrannolliset ja samat työvaiheet seuraavat toisiaan. Ensimmäistä kertaa tehtävässä kuntotutkimuksessa lähtötiedot kartoitetaan huomattavasti laajemmin ja tietolähteitä on useita, verrattuna seurantatutkimukseen. Lähtötiedoista poimitaan tarpeellista tietoa kuntotutkimuksen kenttätöiden suorittamiseksi sekä raportin kirjoittamista varten. Suurin ero seurantatutkimuksen verrattuna on kuitenkin raportoinnissa, koska kuntotutkimuksessa ei ole pohjalla aikaisempaa tutkimustietoa. Raportissa tehdyt johtopäätökset putkistojen kunnosta, jäljellä olevasta käyttöiästä ja toimenpideehdotuksista perustuvat ainoastaan tehtyyn kuntotutkimukseen, jolloin esim. korroosion eteneminen perustuu laskennalliseen malliin. Kuntotutkimuksen perusteella voi olla mahdollista, että tutkittujen järjestelmien kunto on niin huo- no, että uusintatutkimusta ei ole edes järkevää suositella. Jos kuntotutkimuksen tuloksien perusteella putkistojen jäljellä oleva laskennalliset käyttöiät ovat yli 5 vuotta, niin on seurantatutkimuksen suosittaminen tilaajalle perusteltua. Putkistojen kunnon heikkeneminen uusinta- tai korjauskuntoon ei ole välttämättä lineaarista. Ensimmäistä kertaa tehtävässä kuntotutkimuksessa tutkimustulosten perusteella laskennallisesti määritetty käyttöikä tulee olla kuitenkin lineaarinen (Kaavio 3). Rakennuksen valmistumisajankohta Putkiston heikkeneminen Todellinen kunto Putkiston laskennallinen kunto Kuntotutkimuksen ajankohta ja jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen Putkiston ikä Putkistojen korjaamistai uusimisajankohta Lineaarisen mallin uusimisajankohdan ja todellisen uusimisajankohdan erotus (vuosia). Kaavio 3. Laskennallisen kunnon ja todellisen kunnon ero. Seurantatutkimus (putkiston jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen ja kunnon muutosten seuranta) Seurantatutkimuksen tärkein lähtökohta on aikaisemmin tehty kuntotutkimus. Lisäksi tutkimusten välinen historiatieto tulee olla tutkijan tiedossa (vuodot, ongelmat, jne.). Seurantatutkimuksen kulku on pääasiassa sama kuin kuntotutkimuksessa. Lähtötietojen keräysvaihe on tosin suppeampi, koska lähtötietona käytetään aikaisemmin tehtyä tutkimusta. Analysointivaihe on taas laajempi, koska tutkijan tulee tutustua ja analysoida myös ensimmäisen tutkimuksen näytteet. Tästä johtuu, että seurantatutkimus ei ole kustannuksiltaan merkittävästi halvempi, vaikka kenttätyövaihe ja lähtötietojen kerääminen on kevyempi. Seurantatutkimuksen onnistumisen ehtona on, että kuntotutkimus on tehty vähintään ensimmäistä kertaa tehdyn kuntotutkimusotannan mukaisesti. LVV-kuntotutkimusopas 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Ohessa on kuvattu tapauksia, joissa seurantatutkimuksen tulos voi johtaa vääriin johtopäätöksiin putkiston jäljellä olevasta käyttöiästä: Aikaisemmin tehty kuntotutkimus on tehty liian suppeasti tutkimusmäärät eivät alun perinkään ole olleet riittävät jäljellä olevan käyttöiän määrittämiseen samanlaisen tutkimusotannan (suppean) toistaminen ei anna toistettunakaan luotettavaa lopputulosta Aikaisemmin tehty kuntotutkimus on tehty asiallisesti, mutta putkistoa on muutettu tutkituin osin tutkimusotanta voi pienentyä merkittävästi ja luotettava lopputulos kärsii Tilaaja tai tilaajan edustaja haluavat, että seurantatutkimuksen tutkimuskohdat tai - määrät poikkeavat aikaisemmin tehdystä asianmukaisesta tutkimuksesta tutkimusotanta tulisi olla sama kuin aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa Seurantutkimuksen tuloksia analysoitaessa verrataan saatuja tuloksia kuntotutkimuksen tuloksiin ja tämän perusteella on mahdollista muodostaa jäljellä olevan käyttöiän arvio kahden pisteen mukaan, kuten Kaavio 4 esittää. Rakennuksen valmistumisajankohta Putkiston heikkeneminen Todellinen kunto Putkiston laskennallinen kunto Putkiston ikä Putkistojen korjaamistai uusimisajankohta Seurantatutkimuksesta laskettu putkien kunnon todellinen heikkeneminen Todellisen kunnon heikkenemisen mallin Kuntotutkimuksen ajankohta ja jäljellä uusimisajankohdan ja olevan käyttöiän lineaarisen mallin määrittäminen uusimisajankohdan erotus (vuosia) Seurantatutkimuksen ajankohta ja jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen (todellinen kunnon heikkeneminen) Kaavio 4. Putkiston jäljellä olevan käyttöiän määrittäminen seurantatutkimuksen perusteella. LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin 27 LVV-kuntotutkimusoppaan tavoite on opastaa ja luoda edellytykset putkien kuntotutkijalle tehdä tutkimus oikealla tavalla. Oppaaseen on yhteistyössä alan eri asiantuntijoiden kanssa koottu putkien kuntotutkimusalan viimeisin tieto, tutkimuskokemukset ja -menetelmät luotettavan kuntotutkimuksen suorittamiseksi. Opasta saa ostaa -sivulla olevasta verkkokirjakaupasta hintaan 24 netto. SuLVIn toimisto Kannelmäessä on suljettu viikot 28, 29 sekä 30 eli välisenä aikana. Toimiston väki toivottaa lämmintä kesää!! Majoitusehdotuksia Kukin hoitaa varauksensa itse! Rönnäsin Mökit ja Kokoustilat Sijainti on kävelymatkan päässä kentästä Kokoushotelli Sannäsin Kartano Sijainti noin 15 km golfkentästä. puh. (019) Minimi ryhmäkoko 10 henkilöä. Muista Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien lounaskokoukset jatkuvat syksyllä, syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Jäsenhankintakilpailu, KILPAILUAIKA: Kilpailu on kutakuinkin puolivälissä ja olemme tähän asti saaneet uusia jäseniä 231. Vuonna 2012 liittyi uusia jäseniä 258 koko vuoden aikana. Kilpailuaikaa on vielä hyvin jäljellä, joten olethan sinäkin mukana! Uudet puhelinnumeromme Vaihde Faksinumero Sipilä Hannu sekä Ruokonen Kaija Hoikka Jonna Ruostetsaari Anne Pynnönen Outi

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. Energiatodistuksen laatijan koulutus Jyväskylä Turku Kokkola Helsinki Tampere Lahti Joensuu Oulu syksyllä tulossa myös Vaasa (ruotsinkielinen) Hinta: Jäsenille 395, ei-jäsenille 495 Energiatodistuksen laatijan FISE-pätevyystentti Helsinki, Oulu Helsinki, Turku, Jyväskylä, Kokkola Hinta: Perustaso 80 ja ylempi taso (sisältää perustason) 120. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 145 ja pätevyyden rekisteröinti 155. Lisätietoa: LÄMPÖPUMPPURATKAISUT 1 pv syyskuu Helsinki Hinta: Jäsenille 395, ei jäsenille 495 KYLMÄSUUNNITTELIJAN KOULUTUS 6 pv (sis. em. lämpöpumppukoulutuspäivän) syys-marraskuu Helsinki Koulutus valmentaa b-vaativuusluokan kylmäsuunnittelijan FISE-pätevyystenttiin. Koulutukseen voi osallistua myös ilman tenttimistä. Hinta: Jäsenille 2370, ei jäsenille 2970 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON SUUNNITTELIJAKOULUTUS ja Pori Hinta: Jäsenille 1580, ei jäsenille 1980 FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Energiatodistuksen laatija (ET) Helsinki, Tampere, Vaasa Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. Tulevia koulutuksia: Hybridijärjestelmät Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus, E7- opas IV-laitteiden ja järjestelmien kuntotutkimusopas Korjausrakentamisen energiamääräykset Uudisrakentamisen energiamääräykset LVV-kuntotutkimusopas Pienpuhdistamohuoltajien laatumerkintäjärjestelmä Yhteistyössä Rastorin kanssa: LVV-kuntotutkimusalan koulutus 8 pv alkaen marraskuu Helsinki Hinta: 1 950, yksittäinen päivä 250 Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Heidi Pousár p tai SuLVIn koulutuksiin liittyy SuLVIn Moodle verkko-oppimisympäristö, mikäli ohjelmassa ei muuta mainita. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso kurssikohtaisesti viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja Tilaa energiatodistustietoisku! Laki rakennuksen energiatodistuksesta tuli voimaan Tilaa tietoisku uudesta energiatodistuslaista yhdistyksen tai yrityksen tilaisuuteen: toiminnanjohtaja Hannu Sipilä p tai sähköpostitse Järjestämme tilauskursseja myös muista aiheista räätälöitynä juuri teidän tarpeisiin sopivaksi. Ota yhteyttä! Yhteistyössä Amicomin kanssa (hinnat sis. alv 24 %) KVV- ja IV-työnjohtaja (B-vaativuusluokka) koulutus Helsinki Hinta: 719 KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) ja Helsinki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) ja Helsinki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys Helsinki ILMANVAIHTOLAITOKSET (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus Helsinki YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IV-työnjohtajan/- suunnittelijan pätevyydet Helsinki Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Huom! Mikäli ilmoittaudut mennessä, saat 10 %:n alennuksen osallistumismaksusta. Ilmoittautumiset: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Kirsi Seppänen KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI Helsinki, vaativuusluokat a ja b Hinnat: Vaativuusluokka a: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 190. Vaativuusluokka b: Koulutus pätevyyden haku ja tentti 120. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amicom Oy, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse Koulutusten tarkemmat ohjelmat:

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin SuLVIn sivut Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin Keskustelu energiatodistuksesta (ET) käy kuumana juuri nyt. Vaaditaan, että toteutunut kulutus on energiatodistuksen perusta. Jos energiatodistuksessa

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n.

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n. SuLVIn sivut LVI-insinööri katoava luonnonvarako? LVI-tekniikan osaajista on jo nyt pula ja huomenna vielä suurempi. 4-5 vuotta sitten Opetushallitukseen tuotiin selvitys tulevaisuuden LVI-insinööritarpeesta.

Lisätiedot

Palvelua asiakkaalle

Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivut Palvelua asiakkaalle SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut

Olik tää täsä nyt? SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ:

LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin. Suomen LVI-liitto YHTEISTYÖSSÄ: Suomen LVI-liitto The Finnish Association of HVAC societies YHTEISTYÖSSÄ: LVV-KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin Sisällys ESIPUHE... v JOHDANTO... 1 KÄSITTEITÄ

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto 1930-2005

Suomen LVI-liitto 1930-2005 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä

Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa. www.kita.fi. Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää. Matalalämpöratkaisuja. hybridijärjestelmillä Home- ja kosteusvaurio ei katso talon ikää Matalalämpöratkaisuja hybridijärjestelmillä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pankit huomasivat taloyhtiöt Kiinteistöjen turvaksi uuden ajan tekniikkaa Kansainväliset

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut KVKL- KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 Tässä numerossa: Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS tekeminen käytännössä

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU

RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU 4 Suomen suurin betonielementtien tuotantohalli Kärsämäelle Lujatalossa työtyytyväisyys Suomen huippua 12 14 Sisällys 4 8 RINTEELÄN TILAN

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot