Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta"

Transkriptio

1 SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, HELSINKI Puh. (09) Faksi (09) toiminnanjohtaja Puh. (09) Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen Ins.tsto Jarmo Kuitunen Oy Itsenäisyydenkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimikunta Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tekninen toimikunta Miimu Airaksinen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 1000/Lämpömiehenkuja VTT Puh Huoli LVI-alan koulutuksesta ja asioiden totuudenmukaisuudesta Aluksi haluan toivottaa kaikille LVI-alan ihmisille oikein menestyksekästä vuotta Kuten aiemmin tässä lehdessä olen todennut, olen erittäin huolissani LVI-alan koulutusmääristä korkeakoulu- ja AMK-insinööritasolla. Jokainen ymmärtää tämän kun katsoo työpaikalla ympärilleen ja miettii montako kaveria lähtee eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana. Kehotus työurien pidentämiseen on esitetty jo pitkän aikaa valtiovallan taholta. Eläkkeen voi aloittaa 63-vuotiaana, mutta työelämässä voi olla jopa 68-vuotiaaksi. Luulen että niillä, jotka 20 vuoden päästä täyttävät 63 on eläkkeelle pääsyikä jo aivan toinen. Työuran jatkaminen ja mahdollisuus siihen on hyvä asia, sillä valtava määrä osaamista siirtyy liian aikaisin alan ulkopuolelle. Muistan kun aloitin kuusi vuotta sitten tässä tehtävässä, puhuin samasta asiasta. Valitettavasti en näe, että mentorointi tai tutorointi olisi mennyt eteenpäin siten kun silloin ajattelin. Uusi energiatodistuslaki oli viimevuoden lopulla todella kuuma keskusteluaihe. Lobbaaminen kansanedustajien suuntaan jatkui aivan viime metreille. Eduskuntakeskustelu politisoitui ja enää ei välitetty lain sisällöstä, vaan eduskuntakeskustelu meni hallitus vs. oppositio tasolle. Keskusta ja Perussuomalaiset esittivät lain toisessa käsittelyssä lain hylkäämistä ja hallituspuolueet esittivät hallituksen esityksen hyväksymistä ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta. Raja meni siinä, että Keskusta ja Perussuomalaiset esittivät kulutukseen perustuvaa energiatodistusta ja hallitus laskennalliseen, kymmenen vuotta voimassa olevaan energiatodistukseen. Hallituksen esitys voitti eduskunnan toisessa käsittelyssä. Olen lukenut eduskunnan pöytäkirjoista koko käydyn keskustelun, josta ehkä räikeimpänä puheenvuorona oli Antti Kaikkosen (kesk.) puheenvuoro jossa hän kertoi että Omakotiliitto on ilmoittanut, että mittaukseen perustuvan energiatodistuksen hinta kymmenelle vuodelle on 50. Miten tämä on mahdollista, sillä nykyisen voimassaolevan lain mukaan omakotitalon energiatodistus on tehtävä laskennallisena ja se ei ole edes pakollinen. Omakotiliitto antoi pari vuotta sitten lausunnon lehdistölle, että korjauskustannusten urakkahinnat olivat nousseet yli 5 %. Kaleva-lehti uutisoi tämän ja seuraavana päivänä kyseinen uutinen oli Iltasanomien lööpissä. Kun tämän jälkeen alettiin selvittää mistä tämä tieto oli totena saatu, niin Omakotiliiton järjestöpäällikkö ilmoitti, että hänestä tuntui niin joten se siitä totuudesta. Korjausvelka ja siitä johtuvat terveyskustannukset ovat valtavat, selviää eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämästä tutkimuksesta, jota johti professori Kari Reijula. Kosteus- ja hometalkoot teki kaksi vuotta yli 120 asiantuntijan voimin töitä ja selvityksiä, jonka perusteella esitettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin kuntotutkijan laajennetun pätevyyden ottamista lakiin. Taustalla oli, että nyt viimeinkin hyvän suunnittelun ja toteutuksen kautta kosteusja homekorjaukset tehtäisiin kerralla kuntoon. Maankäyttöja rakennuslakiin sitä ei tullut. Asiantuntijaryhmän työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan, sillä sen tuottama tieto ja selvitykset ovat hyvänä apuna jo nyt. SuLVI aloittaa nyt jäsenhankintakilpailun.. jokainen jäsen tuo paikallisyhdistykseen yhden uuden jäsenen.. helppoa eikö totta? Yhteistoimintajäsenetuna liittovaltuusto päätti viime marraskuussa ottaa käyttöön kaikille yhteistoimintajäsenille 500 koulutussetelin. Tämä oikeuttaa yrityksen käyttämään setelin arvon henkilökuntansa koulutukseen. Etu on hyvä esim. suunnittelutoimistoille kun he kouluttavat energiatodistuksen antajia. Toiminnanjohtaja SuLVIn yhteistoimintajäsenet 2013 K KVJ w w. Epicur Group Oy.fi VILPE / SK FASTENING

2 Tässä SuLVIn Ympäristövaliokunnalle antama lausunto energiatodistuslaista. Laki energiatodistuksesta Esityksen mukaan energiatodistuksessa huomioidaan käytettävän energiamuodon ympäristövaikutukset. Todistuksessa otetaan huomioon rakennuksen ominaisuudet siten, että rakennusten vertailtavuus olisi mahdollisimman hyvä. Rakennuksen energiatehokkuus määräytyy rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen perusteella. Tämä tarkoittaa energiamuotojen kertoimilla painotettua rakennuksen vuotuista laskennallista ostoenergiankulutusta rakennuksen standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden. Lisäksi todistuksessa ilmoitetaan tiedot toteutuneesta ostoenergiankulutuksesta, mikäli tiedot ostetusta energiasta ovat saatavilla. Suuria muutoksia on tulossa, sillä todistuksia tulee olemaan vain yhtä mallia, nyt 3 erilaista. Kaikki todistukset on tehtävä laskennallisina ja käyttöön otetaan E-luku. Tämä on hyvä uudistus. Sillä nyt pätevöityminen on kaikille yhtäläinen. Kukaan ei voi saada elinikäistä pätevyyttä vain tehtävänsä puolesta (viite nyt Isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen ja pääsuunnittelija). E-luku on lämmitysmuotokertoimella painotettu luku joka erilaisille rakennusryhmille määrittää energialuokan. Koska muutos on suuri niin on esitetty siirtymäaikoja helpottamaan energiatodistuksen voimaantuloa. Jatkossa energiatodistuksen saa antaa ainoastaan pätevöitynyt energiatodistuksenantaja. Isännöitsijä, hallituksen ja pääsuunnittelija (uudiskohde) ei ole enää virkansa puolesta pätevä energiatodistuksen antajaksi vaan heidän pitää pätevöityä siihen ja suorittaa tentti. Tämä muuttaa uudisrakennuksissa energiatodistusmenettelyä siten, että LVI suunnittelijan merkitys kasvaa ja myös heidän on pätevöidyttävä todistuksen antajaksi. Rakennusten energiatodistusta on kritisoitu voimakkaasti, mutta kuitenkin jo nyt voidaan osoittaa, että se tavoite mikä sille on asetettu on saavutettavissa. Energiatodistus on koko Euroopassa toteutettu kokonaisuus joka perustuu 2010 hyväksyttyyn direktiiviin jonka tavoittaneena on pudottaa rakennusten energiankulutusta Euroopassa. Rakennusten energiakulutuksen osuus Euroopan ja myös Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on 40 %. Suomessa energiatodistuksen vaikutus on merkittävä. Uudisrakennuksissa pientaloissa oli A-energialuokassa vuonna % taloista ja vuonna %. Vastaavasti asuinkerrostaloissa A- luokassa oli v % ja vuonna 2011 jo 37 %. Tämä tarkoittaa sitä, että energiatodistuksen ohjausvaikutus toimii. Suomen LVI-liitto ry Toiminnanjohtaja Energiatodistus laki hyväksyttiin eduskunnan toisessa käsittelyssä Luin Jarek Kurnitskin kirjan Energiamääräykset 2012 (Suomen Rakennusmedia Oy). Kirjassa kerrotaan selkeästi, miksi rakentamismääräyskokoelma D ottaa käyttöön E-luvun tarkastelun. Ostoenergia kerrottuna lämmitysmuotokertoimella on pohja myös uuden energiatodistuksen toteuttamiseen. Tämä antaa suunnittelulle vapautta, koska kompensaatiorajat poistuvat. Samalla se tuo suunnitteluun myös vastuuta ja muuttaa suunnitteluprosessia niin, että LVI-suunnittelijan on oltava hankesuunnittelusta asti prosessissa mukana. E-luvun käyttöönotto mahdollistaa myös jatkossa energiatehokkuuden kehittämisen vuoteen 2020 ja silloin itse peruslaskentamallia ei tarvitse kehittää uudelleen. Kertoimien arvoja tiukentamalla päästään vuodelle 2020 sovittuun tavoitteeseen. Yksi suuri este on syöttötariffi, kun tavoitteeksi asetetaan nollaenergiatalo. Sillä jos ylimääräistä energiaa (tuulisähkö ja aurinkosähkö) ei voi myydä verkkoon, niin nollaenergiatalo on lähes mahdoton toteuttaa. Energiatodistuslaki hyväksyttiin hallituksen esityksen ja ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta. Energiatodistus on aina laskennallinen, ei kulutukseen perustuva. Se on voimassa 10 vuotta. Keskeisiä asioita siinä ovat E-luvun käyttöönotto D3:n pohjalta, ja että energiatodistuksen voi antaa vain pätevöitynyt henkilö, joka on suorittanut tentin. Isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen n mahdollisuus antaa energiatodistus isännöitsijätodistuksen yhteydessä edellisvuoden kulutukseen perustuen poistuu. Pääsuunnittelija ei enää voi antaa uudisrakennuksen energiatodistusta pätevöitymättä. Tämä avaa suuren mahdollisuuden LVI-suunnittelijalle pätevöityä ja ottaa haltuun se työ, mitä jo nyt käytännössä on tehty. Jarekin kirjassa perustellaan hyvin, miksi kulutukseen perustuva energiatodistus ei ole mahdollinen, tosin uuteen energiatodistukseen on laitettava myös kulutusluvut, jos se on mahdollista. Ympäristövaliokunnan kuulemisessa Jarek toi esiin sen, että jos laskennallinen ja kulutus eroaa voimakkaasti, se on merkki jostain epäsuhteesta, jolloin asia on tutkittava. Kirjassa kerrotaan, miten E-luku lasketaan. Uusien määräysten vaatimukset avataan selkokielelle ja havainnollistetaan esimerkein. E-luvun lisäksi vaatimukset koskevat muun muassa kesäajan ylilämpenemisen estämistä, ilmanpitävyyttä ja lämpöhäviötä. Kirjassa tarkastellaan, mistä kaikesta rakennuksen energiankulutus muodostuu ja osoitetaan esimerkein eri tekijöiden merkitys. Esitetyt vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut opastavat energiatehokkaiden pien- ja kerrostalojen suunnitteluun. Lisäksi käydään läpi koulujen ja toimistorakennusten energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja. Kirjan kirjoittaja, professori Jarek Kurnitski on yksi Euroopan tunnetuimpia rakennusten energiatehokkuuden asiantuntijoita. Kansainvälisen lähes nollaenergiarakennusten työryhmän na hän on vaikuttanut rakennusten energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoon monessa jäsenmaassa. Hän on suomalaisten ja virolaisten energiamääräysten yksi keskeinen kirjoittaja. Hän on Tallinnan Teknillisen Yliopiston ja Aalto Yliopiston professori sekä Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n vara.

3 SuLVIn jäsenhankintakilpailu 2013 Hyvät paikallisjärjestön jäsenet, alla kilpailukutsu käyttöönne ja monistettavaksi, kuten järjestötoimikunnan Jukka Itkonen lupasi Kotkassa marraskuussa liittovaltuuston kokouksessa. Uuden varamme Kalevi Hyvärisen kanssa viemme viestiä neuvoksille, jotka aktiivisuudellaan ovat varteen otettavia kilpailijoita jäsenhankinnassa. Mikäli kilpailun säännöistä tai ohjeistuksista syntyy tulkintaa, niin järjestötoimikunta vastaa siitä miten menetellään. Oheinen kilpailukutsu julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa ja tiedottamista siitä tullaan jatkamaan koko vuoden. Silloin kun tätä kilpailua ideoitiin, niin mielestäni hallituksemme Jarmo Kuitunen kiteytti asian hyvin toteamalla että: eihän tässä muuta tarvita kuin se, että jokainen jäsen hoitaa yhden jäsenen lisää yhdistykseen. Sillä asia on ratkaistu, ja kun vielä jäsenetuna tulee alan ainoa ammattilehti Talotekniikka-lehti niin jäsenmaksun saa sekä yritys että yksityinen vähentää verotuksessa. Todetaan kuten Jukka Itkonen: Laitetaan tuulemaan yhdessä niin, että seuraavassa syyskokouksessa Savonlinnassa voimme taputella toisiamme selkään ja onnitella voittajia huikeista suorituksista! SuLVI järjestää vuoden 2013 alussa alkavan jäsenhankintakilpailun, johon jokainen jäsenmaksunsa asianmukaisesti hoitanut paikallisyhdistyksen jäsen voi osallistua. Kilpailun voittaminen on hyvin yksinkertaista sinun tulee vain hankkia mahdollisimman monta uutta jäsentä mukaan paikallisyhdistykseen! KILPAILUN KULKU PÄHKINÄNKUORESSA: Sinä kerrot tu,avillesi LVI- yhdistystoiminnasta ja jäsenyyden eduista sekä kehotat heitäkin lii,ymään jäseniksi Tu,avasi täy,ää SuLVIn ko<sivuilla (www.sulvi.fi) jäsenhakemuksen ja nimeää sinut suosi,elijaksi hakemukseensa Jäsenhakemus käsitellään SuLVIssa ja sinä saat pisteen jokaisesta uudesta jäsenestä, joka on nimennyt sinut suosi,elijakseen. Tu#avasi pääsee nau-maan jäseneduista ja sinä olet askeleen lähempänä voi#oa! Vinkki: SuLVIn / jäsenyhdistyksen esittelyaineiston saat SuLVIn sivuilta tai jäsenyhdistyksesi puh.johtajalta / sihteeriltä. Vinkki: Jäsenhakemuskaavakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa paperisena jäsenyhdistykseen tai SuLVIn. Vinkki: Voit seurata kilpailun kulkua sinulle säännöllisesti lähetettävän sähköisen tiedotteen kautta (jos sähköpostiosoitteesi on tiedossa), Talotekniikka- lehden jäsensivuilta ja SuLVIn kotisivuilta. Huom. Kilpailun kannalta on tärkeää, että uusi jäsen muistaa nimetä hakemukseen suosittelijansa, jotta oikea henkilö saa pisteen! Maineen ja kunnian lisäksi kilpailussa parhaiten menestyneet osallistujat saavat rahanarvoisia palkintoja. Henkilökohtaisena palkintona voit voittaa koulutusseteleitä, joilla pääset osallistumaan SuLVIn koulutuksiin. Henkilökohtaisten jäsenpalkintojen lisäksi palkitaan se yhdistys, johon (suhteessa nykyiseen jäsenmäärään) saatiin eniten uusia jäseniä kilpailun aikana. KILPAILUAIKA: Kilpailussa otetaan huomioon kaikki uudet jäsenhakemukset jotka ovat saapuneet välisenä aikana. KILPAILUSARJAT: 1. Vuosijäsen sarja = Eniten uusia vuosijäseniä hankkinut kilpailija voittaa 2. Opiskelijajäsen sarja = Eniten uusia opiskelijajäseniä hankkinut kilpailija voittaa 3. Yhdistysten välinen sarja =Eniten uusia jäseniä (suhteessa jäsenyhdistyksen kokoon) saanut jäsenyhdistys voittaa (yhdistysten uutta jäsenmäärää verrataan maksaneiden jäsenten lukumäärään) PALKINNOT: 1. Vuosijäsen sarja I palkinto/ Koulutusseteli arvo 700 II palkinto/ Koulutusseteli arvo 500 III palkinto/ Koulutusseteli arvo Opiskelijajäsen sarja I palkinto/ Koulutusseteli arvo 300 II palkinto/ Koulutusseteli Yhdistysten välinen sarja I palkinto/ 500 jonka käytöstä yhdistys voi päättää itse. Koulutusseteleillä voit osallistua mihin tahansa Suomen LVI- liiton järjestämiin koulutuksiin mennessä. Koulutussetelipalkinnot ovat henkilökohtaisia. Voittajat julistetaan Sulvin 2013 vuoden syyskokouksessa jossa myös palkintojen jako tapahtuu.

4 Laulut kaikuivat Kotkassa Marraskuun lopulla tuli taas selväksi, että kyllä Kotkassa osataan muutakin kuin potkasta. Silloin vietti kotkalainen Kymen LVI yhdistys KyLVI ry juhlavasti 50-vuotisjuhliaan. Sinne oli kutsuttu mukaan nykyisen tavan mukaan SuLVIn valtuutetut, sillä juhlien jälkeen pidettiin SuLVIn valtuutettujen vuosikokous, jossa päätettiin yhdistyksemme toiminnan jatkon suuntaviivoista. Kokouksen päätöksiin palataan tarkemmin myöhemmin ja niistä saa tietoja osanottajilta sekä SuLVI:n nettisivuilta. Hallitus jatkaa Jarmo Kuitusen johdolla entisellään, vuotuista jäsenmaksua päätettiin korottaa kahdella eurolla ja päätettiin panostaa eri toimintamuotoihin äskettäin sovitun uuden strategian mukaisesti. Puheenjohtajana jatkaa Maija Virta ja varapuheenjohtajina Jarek Kurnitski ja uutena Kalevi Hyvärinen. Osanottajille kokousta selkeästi merkittävämpi tai ainakin hauskempi tapahtuma oli kuitenkin kotkalaisten juhla, mikä onnistui kotkalaiseen tyyliin loistavasti. Ensin päästiin tutustumaan merikeskus Wellamoon. Todella upea rakennus sisältäen merkittävää merenkulun ja Kotkan historiaa. Onnitteluja juhlivalle yhdistykselle tuli taas pitkän kaavan mukaan. Iltaohjelma oli järjestetty paheelliseen Kairo merimieskapakkaan, ravintolaan, missä hyvä ruoka ja kotkalaisperäinen musiikkianti valtasi mielet ja kielet. Sekä Veikko Lavi että Junnu Vainio tulivat tuttuine iskusävelmineen erinomaisen musikaalisesti esitellyiksi ja esitetyksi. Kotkan ruusua ei kuitenkaan tavattu. Juhlien tiimellyksessä jaettiin ansioituneille kotkalaisille myös nippu SuLVIn ansiomerkkejä. Myös uusia hotorautaneuvoksia saatiin nimitettyä puolen kymmentä. Ohjelmassa oli myös juhlapuheita, mutta ne eivät haitanneet, kun olivat napakoita ja lyhyitä. EK Muista 2013 vuoden jäsenmaksut postitetaan tammikuussa Haluathan olla edelleen yhdistyksesi jäsen. Tarkistathan, että tietosi ovat ajantasalla. Muutokset voi ilmoittaa sähköpostilla tai kotisivuillamme kohdassa Jäsenille-->>Jäsentietojen muutoslomake. Muistathan maksaa 2013 vuoden jäsenmaksusi ajallaan! Neuvoslounas Hotoraudan vääntäjien seuraava lounaskokous pidetään joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13,30 Hotelli Arthurin kabinetissa, Vuorikatu 17, Helsinki.

5 SuLVIn koulutuskalenteri Kaikkiin hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero. Yhteistyössä Amicomin kanssa: Lämmitysjärjestelmäratkaisujen taloudellinen vertailu 7.2. Klo Lappeenranta Hinta: Jäsenille 120, ei-jäsenille 140 kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE) 1.2. Oulu Turku AURINKOSUOJAUS JA OHJELMATYÖKALU 6.2. Tampere 7.2. Helsinki Jyväskylä sisältäen Aurinkosuojaus-kirjan ja ohjelmatyökalun lvv-kuntotutkimusopas Tampere Kuopio Energiatodistuksen antaminen Uuden energiatodistuslain tultua useilla paikkakunnilla: Turku, Kuopio, Helsinki, Oulu, Tampere ja Kokkola FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmanvaihtosuunnittelija (IVSU) Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (KVVSU) Ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (IVTY) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja (KVVTY) Kylmäsuunnittelija (KYL) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS) Energiatodistuksen antaja Helsinki, Turku, Tampere, Oulu Hinta: 80 per tentti. Samana päivänä voi suorittaa max 2 tenttiä. Huom! ET-tenttiin haetaan pätevyyden hakulomakkeella viim. 2 vkoa ennen tenttiä ja hakemuksen käsittelymaksu veloitetaan tenttimaksun yhteydessä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hinta: Pätevyyshakemuksen käsittely 145 ja pätevyyden rekisteröinti 155. Lisätietoa: Tulevia koulutuksia: Energiapäivä 2013 (kevät) Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka, 3 op (kevät) Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka, 3 op (kevät) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulutus (syksy) Hybridijärjestelmät (syksy) IV-laitteiden ja järjestelmien kuntotutkimusopas (syksy) Kylmäsuunnittelijan koulutus (syksy) Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus, E7-opas Korjausrakentamisen energiamääräykset Puhdistamohuoltajien laatumerkintäjärjestelmä Putkieristys, ilmakanavien palosuojaus, CE-merkki Lisätietoa: Toiminnanjohtaja ltä p tai sähköpostitse sulvi.fi. Kysy myös tilauskursse1ja! SuLVIn koulutuksiin liittyy SuLVIn Moodle verkkooppimisympäristö, mikäli ohjelmassa ei muuta mainita. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittautuminen SuLVIn koulutuksiin koulutussihteeri Jonna Hoikalle sähköpostitse Katso kurssikohtaisesti viimeiset ilmoittautumispäivät ja peruutusehdot nettisivuilta tarkemmista kurssiohjelmista. Lisätietoja LVI-automaatiokoulutus Helsinki Hinta: Jäsenille 236, ei-jäsenille 260 KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) ja Helsinki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) ja Helsinki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT (D1) Putkistomateriaalit ja syöpyminen, putkistojen pinnoitus ja ääneneristys Helsinki ILMANVAIHTOLAITOKSET (D2) Turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus Helsinki YSE 1998 Sopimusehtoja sekä KVV- ja IVtyönjohtajan/-suunnittelijan pätevyydet Helsinki Hinta yo. koulutuspäivistä valittaessa: Lähipäivää jäsen ei-jäsen Ilmoittautumiset: koulutushaun kautta Lisätietoa: tai p /Kirsi Seppänen IV-MITTAUKSEN PÄTEVYYS - Ilmastointijärjestelmien mittaus, säätö ja kanaviston tarkastaminen 1-4 pv 14.2., 28.2., Helsinki Voit osallistua yksittäiseen koulutuspäivään tai suorittaa koko neljän päivän kokonaisuuden ja hakea IV-mittauksen pätevyyttä. Hinta: Neljä päivää jäsenille 820, ei-jäsenille 880. Yksittäinen päivä jäsenille 220, ei-jäsenille 240. Pätevyyskäsittelymaksu 4-päivän kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille on 150. KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI 26.4., Helsinki, vaativuusluokat a ja b Hinnat: Vaativuusluokka a: Koulutus pätevyyden haku 150. Vaativuusluokka b: Koulutus pätevyyden haku 100. Hintaan sisältyy koulutus, pätevyystentti, koulutusmateriaali, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä pätevyyden toteaminen ja rekisteröinti. Koulutusten tarkemmat ohjelmat: Ilmoittautuminen: Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake täyttöohjeineen ja pätevyysvaatimuksineen löytyy osoitteesta koulutushaun kautta tai www. sulvi.fi. Hakemus ja todistusjäljennökset tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa osoitteella: Amicom Oy, Kaukolämpötyönjohtaja, PL 151, Helsinki tai sähköpostitse amicom.fi.

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö,

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Uusi vuosi, uudet tuulet! SuLVIn sivut Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Oy:n pääosin omistaman Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n kanssa Talotekniikka-lehden

Lisätiedot

SuLVI kasvua ja kehitystä

SuLVI kasvua ja kehitystä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI haasteiden ytimessä

SuLVI haasteiden ytimessä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan.

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan. Etusivu uusiksi! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta

Lisätiedot

SuLVI on eturivissä ja etulinjassa Hannu Sipilä Toiminnanjohtaja Ja Pennin, Nupun ja Miilan ukki (kaikki vuosimallia 2013)

SuLVI on eturivissä ja etulinjassa Hannu Sipilä Toiminnanjohtaja Ja Pennin, Nupun ja Miilan ukki (kaikki vuosimallia 2013) Tarvitsetko koulutusta energiatodistusten laadinnassa? Hallitsetko dynaamisen simuloinnin? Tiesitkö, että BIM-mallinnus on tulevaisuuden suunnittelun perusta? SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä.

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä. SuLVIn sivut Nuori yhdistysaktiivi SuLVIn päivillä Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Osaamisen varmistamisesta

Osaamisen varmistamisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin SuLVIn sivut Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin Keskustelu energiatodistuksesta (ET) käy kuumana juuri nyt. Vaaditaan, että toteutunut kulutus on energiatodistuksen perusta. Jos energiatodistuksessa

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään nyt!

Tulevaisuus tehdään nyt! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. 09 566 0090 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina:

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina: SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Heinäkuun lopulla, kun helteitä ja purjehdussäitä vielä oli jäljellä, kerääntyi

Heinäkuun lopulla, kun helteitä ja purjehdussäitä vielä oli jäljellä, kerääntyi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen

Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes 14.000 kappaleeseen SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen. SuLVIn sivut

SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen. SuLVIn sivut SuLVIn sivut SuLVI ja FISE, pätevyys ja sen osoittaminen LVI-alan ammattilaisina olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että toiminnallamme on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle sisäilman

Lisätiedot

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia,

On mielenkiintoista, mutta tosin myös haasteellista, joskus palata taaksepäin lähelle hommia, Pitkästä aikaa tällä palstalla. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556

Lisätiedot

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis?

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivut Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Kun puhutaan erergiatehokkuudesta, niin se herättää suuria kuohuja puolesta

Kun puhutaan erergiatehokkuudesta, niin se herättää suuria kuohuja puolesta SuLVIn sivut Energiatehokkuus meillä ja muualla SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n.

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n. SuLVIn sivut LVI-insinööri katoava luonnonvarako? LVI-tekniikan osaajista on jo nyt pula ja huomenna vielä suurempi. 4-5 vuotta sitten Opetushallitukseen tuotiin selvitys tulevaisuuden LVI-insinööritarpeesta.

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot