LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen 16.4.2003"

Transkriptio

1 1 LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen A Articles and reviews in journals with a referee practice 1. Karvinen, Synnöve (2000) Sosiaalityön tutkimuksen jännitekenttä. (Tensions in social work research) Janus 4/ Karvinen, Synnöve (1999) The contemporary reconstruction of Finnish social work expertise. European Journal of Social Work Vol. 2, No 2/1999, (together with Mirja Satka). 3. Karvinen, Synnöve (1998) Yrkeskunnande och självförståelse i socialt arbete. (Professional comptence and self understanding in social work). Nordisk sosialt arbeid. Nr 1/1998, Karvinen, Synnöve (1992) Mary Richmond, G.H. Mead ja sosiaalityön teoria. (Mary Richmond, G.H. Mead and the theory of social work.) Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus, Karvinen, Synnöve (1999) Tanssiharjoituksia tulevaisuuteen. (Dance rehearsals for the Future) Janus 2/1999, (Examination review of the PhD Thesis: Mutka, Ulla (1998) Sosiaalityön neljäs käänne. (Fourth turn of social work profession) Jyväskylän yliopisto: SoPhi.) 6. Karvinen, Synnöve (1999) Stress in Social Work. European Journal of Social Work. (Review/ Davies, Richard (ed.) (1998) Stress in Social work. London and Philadeplphia: Jessica Kingsley.) 7. Karvinen, Synnöve (1997) Tekstuaalisuuden taikaa ja muutoksen koordinaatteja historiasta suuntaa sosiaalityön murrokseen. (The magic of textuality and co-ordinates for the change) Janus 3/1997, (Review/ Satka, Mirja (1995) Making social citizenship. University of Jyväskylä: SoPhi. PhD Thesis.) 8. Karvinen, Synnöve (1995) Läpikotaisin reflektoitu ammatillisuus (The thoroughly reflected professional comptence), Janus 4/1995, (Review/Yellolly, Margaret & Henkel, Mary (ed.) (1995) Learning and teaching in social work. London and Bristol: Jessica Kingsley Publishers.) B Articles in scientific compilation works Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2003) Social work supervision contributing to innovative knowledge production. In Gould,N & Baldwin, J (2003) Supervision and learning organisations. Forthcoming. 9. Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2003) Social work supervison contributing to innovative knowledge production. In Baldwin, M & Gould, N (eds.) Supervision and learning organisations. Forthcoming. 10. Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Tero, Meltti (2002) Eettisesti ristiriitaistuva sosiaalityö - Yhteenkietoutuneita kehityskulkuja kuva sosiaalityöstä yhteiskunnallisena vaikuttajana 1990

2 2 luvun angloamerikkalaisissa keskusteluissa. Teoksessa Pohjola, Anneli & al. (toim.) Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2003, SoPhi painossa. 11. Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Tapola, Maria (2002) Dokumentointi sosiaalityösä perinteitä ja haasteita. Teoksessa Ryynänen, Ulla & Vornanen, Riitta (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seura/talentia lehti, Synnöve Karvinen (2001) Socialt arbete på väg till reflexiv expertis. In Martinsen, Edgar & Tronvoll, Marii (eds.) (2001) Sosialt arbeid. Refleksjoner og nyere forskning. Trondheim: Tapir, Akademisk Forlag, Karvinen, Synnöve (2000) Sosiaalityön tutkimuksen metodologiset jännitteet. Teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim. ) (2000) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (2000) Maamerkkejä lukijalle. Teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve (1999) The methodological tensions in Finnish social work research. In Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Reconstructing Social Work Research. Finnish methodolological adaptations. University of Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) An invitation. In Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Reconstructing Social Work Research. Finnish methodolological adaptations. University of Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve (1999) Sosiaalityön tutkimuksen metodologisia jännitteitä. (Methodological tensions in social work research.) In Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (2000) Suomalainen sosiaalityön tutkimus. Outcoming, Spring Jyväskylän yliopisto: SoPhi. 18. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Kutsu ja käänne: sosiaalityön tutkimuksen haasteita. Esipuhe teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (2000) Suomalainen sosiaalityön tutkimus. Painossa. Jyväskylän yliopisto: SoPhi. 19. Karvinen, Synnöve (1996) Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta refleksiiviseen asiantuntijuuteen. (Social work professional competence from modernity towards reflective expertise). In Karvinen, Synnöve (1996) Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta reflektiiviseen asiantuntijuuteen. (The Ideas of Professional Method and Reflective Practice in Social Work From Modern Professionalism to New Expertise.) Kuopio University Publications E, Social Sciences, Karvinen, Synnöve (1996) Hajoaako sosiaalityö? Havaintoja sosiaalityön asiantuntijuudesta. (Is social work decomposing? Observations on expertise.) In Metteri, Anna (eds.) Moniammatillisuus ja sosiaalityö. (Multiprofessionalism and social work.) Sosiaalityön vuosikirja 1995/96. Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: Edita,

3 3 21. Karvinen, Synnöve (1993) Metodisuus sosiaalityön ammatillisuuden perustana.(professional methods and systematic working process as the basis for the social work profession.) In Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö. (Multifaceted social work.) Sosiaaliturvan keskusliitto.jyväskylä: Gummerus, Karvinen, Synnöve (1993) Reflektiivinen ammatillisuus sosiaalityössä (Reflective professional practice in social work). In Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö (Multifaceted social work). Sosiaaliturvan keskusliitto. Jyväskylä: Gummerus, Karvinen, Synnöve (1991) Työnohjaus sosiaalityön ammatillisuuden vaalijana. (Supervision and professionalism in social work). In Sosiaalityö ja työnohjaus.(social work and supervision.) Sosiaalityön vuosikirja Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: VAPK-Kustannus, Karvinen, Synnöve (1989) Ammatillisuuden ja tieteellisyydenvaatimus sosiaalityössä. (The demand of professional and scientific competence in social work.) In Sinkkonen Sirkka & Niemelä, Pauli: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus Kuopion yliopistossa. (Social science research in the university of Kuopio) Artikkelikooste tutkimushankkeista ja tuloksista. Kaupunginjohtaja Juhani Koskiselle omistettu juhlakirja. Kuopion yliopiston julkaisuja, Yhteiskuntatieteet, Alkuperäistutkimukset 1/1989, Kuopio, C Monographs 25. Karvinen, Synnöve (1993) Kehittävä työnohjaus sosiaalityön reflektiivisen ammatillisuuden edistäjänä työnohjausteorian hahmotusta. (The developmental orientation in social work professional supervision. Outlining the theory for supervision). Osa II Teoksessa Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus, reflektiivisyys, kehitys. Sosiaalityön työnohjaajakoulutuksen perusteita. (Supervision, reflection, development. Theoretical standpoints for the training of social work supervisors.) Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/ Karvinen, Synnöve (1988) Sosiaalityön ajolähtö. Sosiaalityön ohjausprojekti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 21/1987. (The Force Paly of social work. A developmental project of municipal social work services.) Helsinki: Valtion painatuskeskus. D Thesis and dissertations 27. Karvinen, Synnöve (1996) Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta reflektiiviseen asiantuntijuuteen. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 34. (The Ideas of Professional Method and Reflective Practice in Social Work From Modern Professionalism to New Expertise. Kuopio University Publications E, Social Sciences.) 28. Karvinen, Synnöve (1993 ) Metodisuus ja reflektiivisyys sosiaalityön ammatillisuudessa. Lisensiaatin tutkimus. (Systematic methods and reflectivity in social work professional practice. Liceciate s thesis.) Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. 29. Karvinen, Synnöve (1992) G.H. Mead ja Mary Richmond. Sosiologian laudaturtyö. (G.H.Mead and Mary Richmond. Major thesis in sociology.) Kuopion yliopisto. (University of Kuopio.) Kansanterveystieteen laitos.

4 4 30. Karvinen, Synnöve (1984) Työnohjaus ja työn kehittäminen sosiaalitoimistoissa. (Supervision and development of social work.) In Sosiaalityön vuosikirja Helsinki: Sosiaalityöntekijäin liitto, Sosiaalityön työnohjaajakulutuksen lopputyö. (The dissertation essay of an accrediting training fos social work supervisors). E Textbooks 31. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (2000) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi. 32. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Reconstructing Social Work Research. Finnish methodolological adaptations. Jyväskylän yliopisto: SoPhi, Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (1999) Suomalainen sosiaalityön tutkimus. Painossa. Jyväskylän yliopisto: SoPhi. (Finnish edition, forthcomin in Sprong 2000.) 34. Karvinen, Synnöve (1996) Hajoaako sosiaalityö? Havaintoja sosiaalityön asiantuntijuudesta. (Is social work decoposing? Observations on expertise.) In Metteri, Anna (toim.) Moniammatillisuus ja sosiaalityö. (Multiprofessionalism and social work.) Sosiaalityön vuosikirja 1995/96. Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: Edita, Karvinen, Synnöve (toim.) (1993) Sosiaalityön eettiset jänniteet. (Ethical tensions in social work.) Sosiaalityön vuosikirja Helsinki: Painatuskeskus. 36. Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan keskusliitto.jyväskylä: Gummerus. 37. Karvinen, Synnöve (1998) Yrkeskunnande och självförståelse i socialt arbete. (Professional comptence and self understanding in social work). Nordisk sosialt arbeid. Nr 1/1998, Sosiaalityö ja työnohjaus (Social work and supervision) (Editorial team a.o. Karvinen, Synnöve) Sosiaalityön vuosikirja 1991.Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: VAPK-Kustannus. 39. Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Saarnio, Pekka & Suhonen, Heikki (eds.) Suomalainen sosiaalityö.(finnish social work.) Sosiaalipolitiikka 1990:2. Sosiaalipoliittinen yhdistys. Jyväskylä: Gummerus. F Other publications 40. Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Keskinen, Suvi & Anis, Merja (2003) Käytännön opetus sosiaalityötä kehittämässä. Vuoropuhelua käytännön sosiaalityön, opettamisen ja kehittämisen tiimoilta. Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos ja täydennyskoulutuskeskus. 41. Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2002) Itseänsä kunnioittava ja paikkansa ottava sosiaalityö. Vieraskynä artikkeli. Kontra (Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltoyhdistyksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti),

5 5 42. Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2002) Socialt arbete - en disciplin i och för förändring. Talentia Synnöve, Karvinen (2000) Dialogia yli Atlantin. Janus 4/2000, Karvinen, Synnöve (1999) Mistä sosiaalityön puhetapa muodostuu? (What is the social work discourse?) Johdanto/Sosiaalityön tutkimusliite 1. Sosiaalityöntekijä 9/1999. (Introduction/ Social work research attachment) Sosiaalityön tutkimuksen seura ry/ Kemppainen, Tarja & Filppa, Virpi (eds. 1999) Käytäntösuhteen uusia ratkaisuja. Sosiaalityön tutkimuksen liite 1/1999. Sosiaalityöntekijä-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. Sosiaalityöntekijä-lehti 9/1999. (New solutions in social work practice-research relationship. Supplement for social work research. Sosiaalityöntekijä and The society for social work research.) 45. Karvinen, Synnöve (1999) Socialt arbete på egna ben i Finland. (Social work walking on its own feet.) Forsa Nyhetsbulletin. Foreningen for forskning i sosialt arbeid. Norge. Nr 1-2/1999, Karvinen, Synnöve (1997) Epävarmuuden etiikka. (The ethics of uncertainty.) Sosiaalityöntekijä 9/1997, Karvinen, Synnöve (1997) Sosiaalityön eettinen analyysi. (The ethical analyse in social work) Sosiaalityöntekijä 2/1997, Karvinen, Synnöve (1997) Ammattieettisen lautakunnan päätös. (The decision of the Ethical Board) Sosiaalityöntekijä 5/1997, Karvinen, Synnöve (1996) Eettinen analyysi, sosiaalityön arvot ja tulevaisuus. (The ethical analyse, values and future in social work.) Sosiaalityöntekijä 2/1996, Karvinen, Synnöve (1995) Ohjatun kesäharjoittelun satoa. (Collecting harvest from social work field placements.) Sosiaalityöntekijä 9/1995, Dufva, Virpi & Karvinen, Synnöve (1995) Tehokkuutta tapausneuvotteluun. (Effectivity in case conferencing.) Sosiaalityöntekijä 9/1995, Tiihonen, Paula & Karvinen, Synnöve (1995) Miksi mies lyö naistaan? (Why the man beats his wife?) Sosiaalityöntekijä 9/1995, Karvinen, Synnöve (1995) Sosiaalityöntekijöiden maailmankonferenssi Sri Lankassa (Social work world conference in Sri Lanka) Sosiaalityöntekijä 9/1993, Karvinen, Synnöve (1993) Sosiaalityön eettiset jännitteet. Johdanto. (Ethical tensions in social work.) In Karvinen, Synnöve (ed.) Sosiaalityön eettiset jänniteet. (Ethical tensions of the social work profession.) Sosiaalityöntekijäin liitto. Sosiaalityön vuosikirja Helsinki: Painatuskeskus, Karvinen, Synnöve (1993) Koulutuksen suunnittelun taustaa ja teoreettisia lähtökohtia. (Background theories for curriculum planning in social work training for supervisors.) In Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus, reflektiivisyys, kehitys. Sosiaalityön työn-

6 6 ohjaajakoulutuksen perusteita. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/ Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus reflektiivisenä oppimisprosessina. (Social work supervison as a reflective learning process.)teoksessa Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus, reflektiivisyys, kehitys. Sosiaalityön työnohjaajakoulutuksen perusteita. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/ Karvinen, Synnöve (1992) Tapaustutkimus. Strategiat ja sosiaalityön ammattikäytännöt. (Case study. Methodological strategies and social work practice.) Sosiaalityöntekijä 7/1992, Karvinen, Synnöve (1992) Case study. Nordiskt socialt arbete 4/1992, Karvinen, Synnöve (1992) Case management. Sosiaalityöntekijä 8/1992, Karvinen, Synnöve (1991) Metsien maassa. (In the country of the forests.) Review/ Ronnby, Alf (1991) I skogarnas land. Om socialt arbete i glesbygd. (In the country of the forests. Social work in the remote districts.) Byggningsrådet. Stockholm. Sosiaalityöntekijä 6/1991, Karvinen, Synnöve (ed.) (1990) Till diskussionen om social- och hälsovårdens högkonsumenter. (On the discourse on large-scale consumers in social and health care.) Nordiskt socialt arbete 3/1990, Karvinen, Synnöve (1988) (ed.) Sosiaalipolitiikka ja tulevaisuus. Sosiaalipolitiikan valtakunnalliset päivät Kuopiossa , esitelmiä, alustuksia, puheenvuoroja. (Social policy and the future. National conference on Social Policy, Kuopio , papers and posters.) 63. Karvinen, Synnöve (1984) Sosiaalityö sosiaalitoimistossa sosiaalityön sisällön kehittämisestä. Työryhmämuistio/ Ammatin sisällön kehittämistyöryhmä. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin liitto ry. (Social work in the municipal social services. Promemorium on the development of the professional social work. Helsinki. The Federation of Professional Social Workers.)

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN SOSIAALITYÖN OPETUKSEN KÄYTÄNTÖYHTEYDESSÄ

RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN SOSIAALITYÖN OPETUKSEN KÄYTÄNTÖYHTEYDESSÄ RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMAN VAHVISTAMINEN SOSIAALITYÖN OPETUKSEN KÄYTÄNTÖYHTEYDESSÄ MAARIT KAIRALA & SANNA LÄHTEINEN & LAURA TIITINEN LAPIN YLIOPISTO Kipinä tutkimusaiheeseen Sosiaalityön koulutus

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

SOSIAALIALAN MENETELMIEN ARVIOINTI 1/2005

SOSIAALIALAN MENETELMIEN ARVIOINTI 1/2005 Fin S oc SOSIAALIALAN MENETELMIEN ARVIOINTI 1/2005 Kriittisen refl ektion käyttömahdollisuuksista s. 4 Refl ektiivisyys suomalaisessa sosiaalityössä s. 11 Yrityksiä pureutua vaikuttavuuden tutkimukseen

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Asiantuntijuuden muutos ja työhyvinvointi

Asiantuntijuuden muutos ja työhyvinvointi Asiantuntijuuden muutos ja työhyvinvointi Jussi Onnismaa Verkostot kantavat ja kuormittavat löytääkö opettaja tasapainon? 29.10.2008 Arcada amk Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Miten asiantuntijuus

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus terveydenhuollossa Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus Yhteistyö on monitasoinen ja uloitteinen, useista osa-alueista koostuva ilmiö, jonka määrittely vaihtelee

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

Jatkolukemista: Koivunen, Anu & Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere 1996. Moser, Caroline: Gender planning and development. Theory, practice

Lisätiedot

Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011

Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011 Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011 Tiedon hyvä käyttö, 16.11.2011 Taustaa Taustalla 1980-

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö Rakenteellinen sosiaalityö Kommenttipuheenvuoro 21.4.2015 Tampere Sosiaalipalvelujen päällikkö Leila Kankainen, Lahden sosiaali- ja terveystoimiala Kriittinen näkökulma Rakenteellisen sosiaalityön ajattelu

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen Asiantuntijuus yliopistoopetuksen tavoitteena? Anneli Eteläpelto Aikuiskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos e-mail: anneli.etelapelto@cc.jyu.fi (Aikuis)kasvatuksen asiantuntijuuden

Lisätiedot

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2013 haku

Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2013 haku Tiede yhteiskunnassa ohjelman 2013 haku 7. Puiteohjelman infopäivä, Messukeskus 4.9.2012 Risto Alatarvas 2 Tiede yhteiskunnassa -hankkeiden suomalaiset osallistumiset, koordinointi ja rahoitus sekä hakemusten

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Hyvinvoinnin johtamisen malli Vaaka - taustaa What is bullying? Hamarus,

Lisätiedot

List of Publications 2000-15.2.2009

List of Publications 2000-15.2.2009 1(5) Leena M. Matikka List of Publications 2000-15.2.2009 1. Articles in international scientific journals with referee practice Matikka, L. M. (2000). Comparability of quality-of-life studies of the general

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

Uuden äärellä: miten perustutkimus kohtaa innovaatiot pelitutkimuksessa

Uuden äärellä: miten perustutkimus kohtaa innovaatiot pelitutkimuksessa Uuden äärellä: miten perustutkimus kohtaa innovaatiot pelitutkimuksessa Frans Mäyrä Professori, FT Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media SIS, Game Research Lab http://gameresearchlab.uta.fi/ Uudet

Lisätiedot

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi

LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi LAMK tekniikan ala Mekatroniikka (Konetekniikka) Teijo Lahtinen, Senior Lecturer, Mechatronics teijo.lahtinen@lamk.fi Teijo Lahtinen / Mechatronics Mekatroniikkainsinöörin toimenkuva Mekatroniikasta valmistuu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Tutustuminen Kuvastin-menetelmään

Tutustuminen Kuvastin-menetelmään Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Tutustuminen Kuvastin-menetelmään Johtava tutkijasosiaalityöntekijä Laura Yliruka Socca 1 Mikä PKS-Praksiksen oppimisverkosto? 1/2 Pääkaupunkiseudun Praksiksessa

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Sosiaalityön asiantuntijuuden jäsentyminen nuorisopsykiatrian moniammatillisessa

Sosiaalityön asiantuntijuuden jäsentyminen nuorisopsykiatrian moniammatillisessa Sosiaalityön asiantuntijuuden jäsentyminen nuorisopsykiatrian moniammatillisessa työyhteisössä Miina Karu Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalityö 24.3.2016 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa käytännön sosiaalityöntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken, parantaa sosiaalityön tutkimuksen

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa käytännön sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden kesken, parantaa sosiaalityön tutkimuksen asemaa

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN Uskallus kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä 25.3.2013 Päivi Kangas Ammattien filosofinen perusta ammatit ovat yhteiskunnan oikeuttamia ammatit ovat olemassa

Lisätiedot

Työssä oppimisesta ja siitä, miten se huomioidaan opetussuunnitelmassa. Tuire Palonen, Turun yliopisto

Työssä oppimisesta ja siitä, miten se huomioidaan opetussuunnitelmassa. Tuire Palonen, Turun yliopisto Työssä oppimisesta ja siitä, miten se huomioidaan opetussuunnitelmassa Tuire Palonen, Turun yliopisto Aiheeseen liittyviä käsitteitä Sanallinen ja sanaton (tacit) tieto; muodollinen ja epämuodollinen tieto.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS Markku Wilenius, University of Turku LIST OF PUBLICATIONS As of Dec 2012 A. Peer-reviewed scientific articles Wilenius, Markku (2010) Demographic Change as a Challenge for Societies at Large. In From Grey

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.)

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002 Tutkiva sosiaalityö Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) 1 Tutkiva sosiaalityö 2002 Sisältö Sosiaalityön

Lisätiedot

Jussi Onnismaa HY Palmenia i

Jussi Onnismaa HY Palmenia i Miten ohjausvuorovaikutus tehdään? Jussi Onnismaa, dos., HY, Palmenia Asiantuntijaksi kasvu korkea-asteen asteen täydennyskoulutuksessa - löytöretki osaamisen kehittämisen ilmiökenttään 26.10.2010, Futurex

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010 Jyrki Kontio, Ph.D. Principal Consultant, R & D-Ware Oy Risk mgmt consulting and training Software engineering consulting Technical due diligence Process management and improvement Board member at QPR

Lisätiedot

Miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi?

Miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi? Miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi? Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy HTT, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden ISBN-13: 978-951-40-2023-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2023-5 (PDF) ISSN 1795-150X Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden Proceedings of ELAV seminar 23-24 March

Lisätiedot

Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin ja hiljaisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä

Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin ja hiljaisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä Toimijoiden näkökulmia dokumentointiin ja hiljaisen tiedon välittämiseen seudullisessa sosiaalipäivystyksessä SeutuSOS tutkimustulosten esittelyä ja pohdintaa Jenni Mari Räsänen & Anna Metteri Tampereen

Lisätiedot

Kohti vahvempia alueellisia kuntoutuksen toimintaverkostoja?

Kohti vahvempia alueellisia kuntoutuksen toimintaverkostoja? Kohti vahvempia alueellisia kuntoutuksen toimintaverkostoja? Sari Miettinen Yliopettaja TtT HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö Näkökulma 1: Kuntoutusjärjestelmän kehittyminen Näkökulma 2:

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy?

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Niina Nissilä & Suvi Isohella Minä ja tiede Seinäjoki 18.3.2014 Vaasa 20.3.2014 Esityksen rakenne Lähtökohta Järjestelmä,

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan käyttö ja paikka seudullisessa sosiaalipäivystyksessä

Tieto ja viestintätekniikan käyttö ja paikka seudullisessa sosiaalipäivystyksessä Tieto ja viestintätekniikan käyttö ja paikka seudullisessa sosiaalipäivystyksessä SeutuSOS tutkimushankkeen havaintoja ja tuloksia Räsänen Tampereen yliopisto VALTAKUNNALLISET SOSIAALIPÄIVYSTYSPÄIVÄT Tampere

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille

Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 31.8.2012 Haetut ja rahoitetut Leonardo-kumppanuushankkeet Suomessa 2008-2012 HAKEMUKSET 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Koordinaattorit

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Arvot murroksessa. Aikuissosiaalityön päivät 19.1.2011 Lapin yliopisto. Merja Laitinen, Tarja Kemppainen, Pekka Ojaniemi ja Posken kehittäjäasiakkaat

Arvot murroksessa. Aikuissosiaalityön päivät 19.1.2011 Lapin yliopisto. Merja Laitinen, Tarja Kemppainen, Pekka Ojaniemi ja Posken kehittäjäasiakkaat Arvot murroksessa sosiaalityön ja asiakkaan paikka? Aikuissosiaalityön päivät 19.1.2011 Lapin yliopisto Merja Laitinen, Tarja Kemppainen, Pekka j, j pp, Ojaniemi ja Posken kehittäjäasiakkaat Puheenvuoron

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on parantaa sosiaalityön tutkimuksen asemaa, edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa käytännön sosiaalityöntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai klo 15:00 17:00 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, Kokoustila B 3.5 Jäsenet ja varajäsenet: Marjaana Seppänen

Lisätiedot

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland

1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin. 3. Current position Head of degree, Novia University of Applied Sciences, Nunnankatu 4, 20700 Turku, Finland CURRICULUM VITAE, Heli Vaartio-Rajalin 23.4 2013 I PROFESSIONAL RECORD 1. Name Heli Marjaana Vaartio-Rajalin 2. Place and birth date Pertteli, Finland 1968 3. Current position Head of degree, Novia University

Lisätiedot

Agency in social work with the elderly in institutional rehabilitation

Agency in social work with the elderly in institutional rehabilitation Agency in social work with the elderly in institutional rehabilitation Presentation for 2nd International Conference Practice Research in Social Work Producing Robust Knowledge 30.5 2012, Helsinki, Finland

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot