LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen 16.4.2003"

Transkriptio

1 1 LIST OF PUBLICATIONS Synnöve Karvinen A Articles and reviews in journals with a referee practice 1. Karvinen, Synnöve (2000) Sosiaalityön tutkimuksen jännitekenttä. (Tensions in social work research) Janus 4/ Karvinen, Synnöve (1999) The contemporary reconstruction of Finnish social work expertise. European Journal of Social Work Vol. 2, No 2/1999, (together with Mirja Satka). 3. Karvinen, Synnöve (1998) Yrkeskunnande och självförståelse i socialt arbete. (Professional comptence and self understanding in social work). Nordisk sosialt arbeid. Nr 1/1998, Karvinen, Synnöve (1992) Mary Richmond, G.H. Mead ja sosiaalityön teoria. (Mary Richmond, G.H. Mead and the theory of social work.) Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus, Karvinen, Synnöve (1999) Tanssiharjoituksia tulevaisuuteen. (Dance rehearsals for the Future) Janus 2/1999, (Examination review of the PhD Thesis: Mutka, Ulla (1998) Sosiaalityön neljäs käänne. (Fourth turn of social work profession) Jyväskylän yliopisto: SoPhi.) 6. Karvinen, Synnöve (1999) Stress in Social Work. European Journal of Social Work. (Review/ Davies, Richard (ed.) (1998) Stress in Social work. London and Philadeplphia: Jessica Kingsley.) 7. Karvinen, Synnöve (1997) Tekstuaalisuuden taikaa ja muutoksen koordinaatteja historiasta suuntaa sosiaalityön murrokseen. (The magic of textuality and co-ordinates for the change) Janus 3/1997, (Review/ Satka, Mirja (1995) Making social citizenship. University of Jyväskylä: SoPhi. PhD Thesis.) 8. Karvinen, Synnöve (1995) Läpikotaisin reflektoitu ammatillisuus (The thoroughly reflected professional comptence), Janus 4/1995, (Review/Yellolly, Margaret & Henkel, Mary (ed.) (1995) Learning and teaching in social work. London and Bristol: Jessica Kingsley Publishers.) B Articles in scientific compilation works Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2003) Social work supervision contributing to innovative knowledge production. In Gould,N & Baldwin, J (2003) Supervision and learning organisations. Forthcoming. 9. Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2003) Social work supervison contributing to innovative knowledge production. In Baldwin, M & Gould, N (eds.) Supervision and learning organisations. Forthcoming. 10. Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Tero, Meltti (2002) Eettisesti ristiriitaistuva sosiaalityö - Yhteenkietoutuneita kehityskulkuja kuva sosiaalityöstä yhteiskunnallisena vaikuttajana 1990

2 2 luvun angloamerikkalaisissa keskusteluissa. Teoksessa Pohjola, Anneli & al. (toim.) Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2003, SoPhi painossa. 11. Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Tapola, Maria (2002) Dokumentointi sosiaalityösä perinteitä ja haasteita. Teoksessa Ryynänen, Ulla & Vornanen, Riitta (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seura/talentia lehti, Synnöve Karvinen (2001) Socialt arbete på väg till reflexiv expertis. In Martinsen, Edgar & Tronvoll, Marii (eds.) (2001) Sosialt arbeid. Refleksjoner og nyere forskning. Trondheim: Tapir, Akademisk Forlag, Karvinen, Synnöve (2000) Sosiaalityön tutkimuksen metodologiset jännitteet. Teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim. ) (2000) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (2000) Maamerkkejä lukijalle. Teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve (1999) The methodological tensions in Finnish social work research. In Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Reconstructing Social Work Research. Finnish methodolological adaptations. University of Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) An invitation. In Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Reconstructing Social Work Research. Finnish methodolological adaptations. University of Jyväskylä: SoPhi, Karvinen, Synnöve (1999) Sosiaalityön tutkimuksen metodologisia jännitteitä. (Methodological tensions in social work research.) In Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (2000) Suomalainen sosiaalityön tutkimus. Outcoming, Spring Jyväskylän yliopisto: SoPhi. 18. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Kutsu ja käänne: sosiaalityön tutkimuksen haasteita. Esipuhe teoksessa Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (2000) Suomalainen sosiaalityön tutkimus. Painossa. Jyväskylän yliopisto: SoPhi. 19. Karvinen, Synnöve (1996) Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta refleksiiviseen asiantuntijuuteen. (Social work professional competence from modernity towards reflective expertise). In Karvinen, Synnöve (1996) Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta reflektiiviseen asiantuntijuuteen. (The Ideas of Professional Method and Reflective Practice in Social Work From Modern Professionalism to New Expertise.) Kuopio University Publications E, Social Sciences, Karvinen, Synnöve (1996) Hajoaako sosiaalityö? Havaintoja sosiaalityön asiantuntijuudesta. (Is social work decomposing? Observations on expertise.) In Metteri, Anna (eds.) Moniammatillisuus ja sosiaalityö. (Multiprofessionalism and social work.) Sosiaalityön vuosikirja 1995/96. Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: Edita,

3 3 21. Karvinen, Synnöve (1993) Metodisuus sosiaalityön ammatillisuuden perustana.(professional methods and systematic working process as the basis for the social work profession.) In Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö. (Multifaceted social work.) Sosiaaliturvan keskusliitto.jyväskylä: Gummerus, Karvinen, Synnöve (1993) Reflektiivinen ammatillisuus sosiaalityössä (Reflective professional practice in social work). In Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö (Multifaceted social work). Sosiaaliturvan keskusliitto. Jyväskylä: Gummerus, Karvinen, Synnöve (1991) Työnohjaus sosiaalityön ammatillisuuden vaalijana. (Supervision and professionalism in social work). In Sosiaalityö ja työnohjaus.(social work and supervision.) Sosiaalityön vuosikirja Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: VAPK-Kustannus, Karvinen, Synnöve (1989) Ammatillisuuden ja tieteellisyydenvaatimus sosiaalityössä. (The demand of professional and scientific competence in social work.) In Sinkkonen Sirkka & Niemelä, Pauli: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus Kuopion yliopistossa. (Social science research in the university of Kuopio) Artikkelikooste tutkimushankkeista ja tuloksista. Kaupunginjohtaja Juhani Koskiselle omistettu juhlakirja. Kuopion yliopiston julkaisuja, Yhteiskuntatieteet, Alkuperäistutkimukset 1/1989, Kuopio, C Monographs 25. Karvinen, Synnöve (1993) Kehittävä työnohjaus sosiaalityön reflektiivisen ammatillisuuden edistäjänä työnohjausteorian hahmotusta. (The developmental orientation in social work professional supervision. Outlining the theory for supervision). Osa II Teoksessa Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus, reflektiivisyys, kehitys. Sosiaalityön työnohjaajakoulutuksen perusteita. (Supervision, reflection, development. Theoretical standpoints for the training of social work supervisors.) Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/ Karvinen, Synnöve (1988) Sosiaalityön ajolähtö. Sosiaalityön ohjausprojekti. Sosiaalihallituksen julkaisuja 21/1987. (The Force Paly of social work. A developmental project of municipal social work services.) Helsinki: Valtion painatuskeskus. D Thesis and dissertations 27. Karvinen, Synnöve (1996) Sosiaalityön ammatillisuus modernista professionaalisuudesta reflektiiviseen asiantuntijuuteen. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 34. (The Ideas of Professional Method and Reflective Practice in Social Work From Modern Professionalism to New Expertise. Kuopio University Publications E, Social Sciences.) 28. Karvinen, Synnöve (1993 ) Metodisuus ja reflektiivisyys sosiaalityön ammatillisuudessa. Lisensiaatin tutkimus. (Systematic methods and reflectivity in social work professional practice. Liceciate s thesis.) Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. 29. Karvinen, Synnöve (1992) G.H. Mead ja Mary Richmond. Sosiologian laudaturtyö. (G.H.Mead and Mary Richmond. Major thesis in sociology.) Kuopion yliopisto. (University of Kuopio.) Kansanterveystieteen laitos.

4 4 30. Karvinen, Synnöve (1984) Työnohjaus ja työn kehittäminen sosiaalitoimistoissa. (Supervision and development of social work.) In Sosiaalityön vuosikirja Helsinki: Sosiaalityöntekijäin liitto, Sosiaalityön työnohjaajakulutuksen lopputyö. (The dissertation essay of an accrediting training fos social work supervisors). E Textbooks 31. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (2000) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SoPhi. 32. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (1999) Reconstructing Social Work Research. Finnish methodolological adaptations. Jyväskylän yliopisto: SoPhi, Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) (1999) Suomalainen sosiaalityön tutkimus. Painossa. Jyväskylän yliopisto: SoPhi. (Finnish edition, forthcomin in Sprong 2000.) 34. Karvinen, Synnöve (1996) Hajoaako sosiaalityö? Havaintoja sosiaalityön asiantuntijuudesta. (Is social work decoposing? Observations on expertise.) In Metteri, Anna (toim.) Moniammatillisuus ja sosiaalityö. (Multiprofessionalism and social work.) Sosiaalityön vuosikirja 1995/96. Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: Edita, Karvinen, Synnöve (toim.) (1993) Sosiaalityön eettiset jänniteet. (Ethical tensions in social work.) Sosiaalityön vuosikirja Helsinki: Painatuskeskus. 36. Granfelt, Riitta & Jokiranta, Harri & Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Pohjola, Anneli (1993) Monisärmäinen sosiaalityö. Sosiaaliturvan keskusliitto.jyväskylä: Gummerus. 37. Karvinen, Synnöve (1998) Yrkeskunnande och självförståelse i socialt arbete. (Professional comptence and self understanding in social work). Nordisk sosialt arbeid. Nr 1/1998, Sosiaalityö ja työnohjaus (Social work and supervision) (Editorial team a.o. Karvinen, Synnöve) Sosiaalityön vuosikirja 1991.Sosiaalityöntekijäin liitto ry. Helsinki: VAPK-Kustannus. 39. Karvinen, Synnöve & Matthies, Aila-Leena & Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Saarnio, Pekka & Suhonen, Heikki (eds.) Suomalainen sosiaalityö.(finnish social work.) Sosiaalipolitiikka 1990:2. Sosiaalipoliittinen yhdistys. Jyväskylä: Gummerus. F Other publications 40. Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Keskinen, Suvi & Anis, Merja (2003) Käytännön opetus sosiaalityötä kehittämässä. Vuoropuhelua käytännön sosiaalityön, opettamisen ja kehittämisen tiimoilta. Turun yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos ja täydennyskoulutuskeskus. 41. Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2002) Itseänsä kunnioittava ja paikkansa ottava sosiaalityö. Vieraskynä artikkeli. Kontra (Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltoyhdistyksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti),

5 5 42. Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2002) Socialt arbete - en disciplin i och för förändring. Talentia Synnöve, Karvinen (2000) Dialogia yli Atlantin. Janus 4/2000, Karvinen, Synnöve (1999) Mistä sosiaalityön puhetapa muodostuu? (What is the social work discourse?) Johdanto/Sosiaalityön tutkimusliite 1. Sosiaalityöntekijä 9/1999. (Introduction/ Social work research attachment) Sosiaalityön tutkimuksen seura ry/ Kemppainen, Tarja & Filppa, Virpi (eds. 1999) Käytäntösuhteen uusia ratkaisuja. Sosiaalityön tutkimuksen liite 1/1999. Sosiaalityöntekijä-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura. Sosiaalityöntekijä-lehti 9/1999. (New solutions in social work practice-research relationship. Supplement for social work research. Sosiaalityöntekijä and The society for social work research.) 45. Karvinen, Synnöve (1999) Socialt arbete på egna ben i Finland. (Social work walking on its own feet.) Forsa Nyhetsbulletin. Foreningen for forskning i sosialt arbeid. Norge. Nr 1-2/1999, Karvinen, Synnöve (1997) Epävarmuuden etiikka. (The ethics of uncertainty.) Sosiaalityöntekijä 9/1997, Karvinen, Synnöve (1997) Sosiaalityön eettinen analyysi. (The ethical analyse in social work) Sosiaalityöntekijä 2/1997, Karvinen, Synnöve (1997) Ammattieettisen lautakunnan päätös. (The decision of the Ethical Board) Sosiaalityöntekijä 5/1997, Karvinen, Synnöve (1996) Eettinen analyysi, sosiaalityön arvot ja tulevaisuus. (The ethical analyse, values and future in social work.) Sosiaalityöntekijä 2/1996, Karvinen, Synnöve (1995) Ohjatun kesäharjoittelun satoa. (Collecting harvest from social work field placements.) Sosiaalityöntekijä 9/1995, Dufva, Virpi & Karvinen, Synnöve (1995) Tehokkuutta tapausneuvotteluun. (Effectivity in case conferencing.) Sosiaalityöntekijä 9/1995, Tiihonen, Paula & Karvinen, Synnöve (1995) Miksi mies lyö naistaan? (Why the man beats his wife?) Sosiaalityöntekijä 9/1995, Karvinen, Synnöve (1995) Sosiaalityöntekijöiden maailmankonferenssi Sri Lankassa (Social work world conference in Sri Lanka) Sosiaalityöntekijä 9/1993, Karvinen, Synnöve (1993) Sosiaalityön eettiset jännitteet. Johdanto. (Ethical tensions in social work.) In Karvinen, Synnöve (ed.) Sosiaalityön eettiset jänniteet. (Ethical tensions of the social work profession.) Sosiaalityöntekijäin liitto. Sosiaalityön vuosikirja Helsinki: Painatuskeskus, Karvinen, Synnöve (1993) Koulutuksen suunnittelun taustaa ja teoreettisia lähtökohtia. (Background theories for curriculum planning in social work training for supervisors.) In Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus, reflektiivisyys, kehitys. Sosiaalityön työn-

6 6 ohjaajakoulutuksen perusteita. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/ Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus reflektiivisenä oppimisprosessina. (Social work supervison as a reflective learning process.)teoksessa Auvinen, Anja & Karvinen, Synnöve (1993) Työnohjaus, reflektiivisyys, kehitys. Sosiaalityön työnohjaajakoulutuksen perusteita. Kuopion yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/ Karvinen, Synnöve (1992) Tapaustutkimus. Strategiat ja sosiaalityön ammattikäytännöt. (Case study. Methodological strategies and social work practice.) Sosiaalityöntekijä 7/1992, Karvinen, Synnöve (1992) Case study. Nordiskt socialt arbete 4/1992, Karvinen, Synnöve (1992) Case management. Sosiaalityöntekijä 8/1992, Karvinen, Synnöve (1991) Metsien maassa. (In the country of the forests.) Review/ Ronnby, Alf (1991) I skogarnas land. Om socialt arbete i glesbygd. (In the country of the forests. Social work in the remote districts.) Byggningsrådet. Stockholm. Sosiaalityöntekijä 6/1991, Karvinen, Synnöve (ed.) (1990) Till diskussionen om social- och hälsovårdens högkonsumenter. (On the discourse on large-scale consumers in social and health care.) Nordiskt socialt arbete 3/1990, Karvinen, Synnöve (1988) (ed.) Sosiaalipolitiikka ja tulevaisuus. Sosiaalipolitiikan valtakunnalliset päivät Kuopiossa , esitelmiä, alustuksia, puheenvuoroja. (Social policy and the future. National conference on Social Policy, Kuopio , papers and posters.) 63. Karvinen, Synnöve (1984) Sosiaalityö sosiaalitoimistossa sosiaalityön sisällön kehittämisestä. Työryhmämuistio/ Ammatin sisällön kehittämistyöryhmä. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin liitto ry. (Social work in the municipal social services. Promemorium on the development of the professional social work. Helsinki. The Federation of Professional Social Workers.)

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa?

Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Kyösti Raunio: professori, Sosiaalityön tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto kyösti.raunio@uta.fi Janus vol. 18 (4) 2010, 387

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry. 1 Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.n julkaisu KIRJALLISUUTTA Aarnio, P. & Vuorinen, R. (1991):

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Mr. Jukka Matti Lerkkanen

Mr. Jukka Matti Lerkkanen Mr. Jukka Matti Lerkkanen University Address: E-Mail Address: Web Site: Teacher Education College Rajakatu 35 Jyväskylä University of Applied Sciences 40200 Jyväskylä, Finland Phone: +358 400 249643 FAX:

Lisätiedot

Publications List of principal publications

Publications List of principal publications Publications List of principal publications Saku Mantere Papers published in international journals with referee practice 1. Mantere, S., Schildt, H. & Sillince, J.A.A. The Reversal of Strategic Change.

Lisätiedot

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan tiedon näkyväksi tekemisen puolesta

Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan tiedon näkyväksi tekemisen puolesta Sirpa Kuusisto-Niemi ja Aino Kääriäinen Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan puheenvuoro tiedon näkyväksi tekemisen puolesta Tämän puheenvuoron kirjoittamisen ajatus syntyi yhteisestä hämmennyksestä:

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group

Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Publications of the Satakunta UAS Innovations Research Group Papers and presentations Boelius S, Sallinen M, Myllymaa T, Latostenmaa K, Aarola N 2012. Model for work community to support the return-to-work

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010 Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Teija Karttunen & Kati Närhi (toim.)

Lisätiedot

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä

DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 32 Anna Liisa Karjalainen, Paula Koistinen, Marjo Kolkka ja Merja Ylönen (toim.) DIAKpeda kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä Anna Liisa Karjalainen,

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2 SELECTED PUBLICATIONS Janne Hukkinen Helsinki University of Technology, Laboratory of Environmental Protection, PO Box 2300, 02015 TKK (Espoo), Finland, tel +358 50 367 1375, Email janne.hukkinen@hut.fi,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot