Kaakkois-Suomen tiepiiri Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys

2

3 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä Lappeenranta - Nuijamaa Esiselvitys Sito Oy Tiehallinto Kouvola 2007

4 Kannen kuvat: Tukkirekka valtatiellä 7, Sito Oy Pohjakartat: Maanmittauslaitos, Lupanro 20/MYY/07 Genimap Oy, Lupa L4356 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Kauppamiehenkatu KOUVOLA Puhelinvaihde

5 TIIVISTELMÄ Valtatie 13 on tärkeä kansainvälinen yhteys, joka on maan poikki kulkeva päätie Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Sitä käyttää Suomen ja Venäjän välisen liikenteen ja tavarakuljetuksien lisäksi myös alueen seudullinen ja paikallinen liikenne. Nuijamaan rajanylityspaikan kautta Venäjälle suuntautuva tavaraliikenne aiheuttaa yhä useammin toistuvia, pitkiä rekkajonoja valtatien varteen. Jonot heikentävät liikenneturvallisuutta ja aiheuttavat merkittävää haittaa alueen asutukselle sekä valtatien muulle liikenteelle. Valtatie 13 on rakennettu vuonna Tien poikkileikkaus on 8/7 metriä ja luiskien kaltevuus 1:3. Ajoneuvojen käytössä on ainoastaan 7 metrin levyinen ajorata. Jonojen esiintyessä pysähtymään joutuvat rekat jäävät pääosin itäänpäin suuntautuvalle ajokaistalle tukkien sen kokonaan. Muu liikenne joutuu toimimaan yhden ajokaistan varassa. Vastakkaisen suunnan liikenne ja jonoa ohittava liikenne joutuvat kohdattaessa väistämään toisiaan rekkojen välissä ja liittymissä. Nuijamaalle on toteutettu uusi rajanylityspaikka ns. kahden aseman toimintaperiaatteella. Uusi rajanylityspaikka otettiin käyttöön kesällä Rajanylityspaikan rakentamisen yhteydessä rakennettiin valtatielle 13 raskaan liikenteen lisäkaista noin 5 kilometrin matkalle Metsäkansolan maantien ja rajanylityspaikan raskaan liikenteen odotusalueiden väliselle osuudelle. Järjestelyistä huolimatta ovat rekkajonot ulottuneet yhä useammin aina valtatielle 6 asti ja aiheuttaneet etenkin valtatiellä 13 huomattavia ongelmia. Selvitys koskee valtatietä 13 välillä valtatie 6 - Metsäkansolan maantien liittymä. Tarkastelujakson pituus on noin 11,5 kilometriä. Selvityksen tavoitteena oli piennarlevennysten toteuttaminen mahdollisimman pienin kustannuksin samalla periaatteella kuin valtatiellä 7 Haminan ja Vaalimaan välillä. Selvityksen perusteella piennarlevennykset eivät ole toteuttamiskelpoisia, koska nykyisen tien kapeudesta johtuen, tien leventämistarve on lähes yhtä suuri kuin rekkakaistan rakentamisessa. Toimenpide-ehdotus Rekkajonojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä: Raskaan liikenteen lisäkaista rakennetaan Soskuantien liittymän itäpuolelta Karhusjärveltä Metsäkansolan maantien liittymän länsipuolelle. Lisäkaistan pituus on noin 5 kilometriä. Nykyisen tien rakennetta parannetaan lisäkaistan rakentamisen yhteydessä niillä kohdin, joissa tien kantavuus on riittämätön. Yksityistiejärjestelyt ja kevyen liikenteen järjestelyt toteutetaan Karhusjärven, Lempiälän ja Lyytikkälän alueilla. Karhusjärventien ja Sunintien kohdalle rakennetaan kevyen liikenteen alikulku S6 tarvittavine kevyen liikenteen väylineen. Lempieälän kohdalle rakennetaan ajoneuvoliikenteen alikulku S5 ja siihen liittyvät tiejärjestelyt.

6 Valtatien 6 ja Metsäkansolan maantien väliselle osuudelle toteutetaan liikenteenhallintajärjestelmä, joka sisältää vaihtuvat nopeusrajoitukset, vaihtuvat opasteet sekä liikenteen seurannan. Välille valtatie 6 Karhusjärvi lisätään pysähtymiskieltoja. Lisäkaistan sijoittelussa on otettu huomioon tien varren asutus, nykyiset rakenteet, kaiteet, valaistus, liittymät ja niiden näkemäalueet sekä tiealueen riittävyys. Tiheämmän tienvarsiasutuksen kohdalla järjestetään paikalliselle liikenteelle ja kevyelle liikenteelle rinnakkainen väylä valtatien tuntumaan. Lisäkaistan rakentamiseen tarvitaan nykyistä laajempi tiealue, joka samalla tehtävien yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyjen kanssa edellyttää tiesuunnitelman laatimista. Liikenteen hallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa kerralla tai ohjausjaksoittain. Lisäkaistan opastus voidaan toteuttaa vaihtuvilla tai kiinteillä opasteilla. Kustannukset on arvioitu kiinteillä kaistaopasteilla. Hankkeen maarakennustekniset kustannukset ovat noin 5,1 miljoonaa euroa ja liikenteen hallinnan toimenpiteiden noin 1,3 miljoonaa euroa. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 6,4 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden keskeisimmät vaikutukset Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat nykytilanteeseen verrattuna rekkojen jonottaessa kokonaan raskaan liikenteen lisäkaistalla. Tällöin muu liikenne pääsee ajamaan omaa kaistaa rekkajonon ohi. Vaihtuvilla nopeusrajoituksilla pidetään ajonopeudet vapaissa olosuhteissa normaalitasolla ja ongelmatilanteissa matalampana, joka parantaa etenkin liikenneturvallisuutta. Tien varren asukkaiden liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta ja asumismukavuutta parantavat samalla tehtävät tiejärjestelyt. Jonojen ohittaminen autolla, jalan tai polkupyörällä tulee nykyistä helpommaksi lisäkaistan ansiosta. Pysähtymiskielloilla poistetaan rekkajonot asutuksen kohdilta, joka vähentää asutukseen kohdistuvia ympäristöhaittoja. Tieosuuden kunnossapitokustannukset lisääntyvät hieman. Jatkotoimenpiteet Suunnitelmasta haetaan lausunnot maakuntaliitolta, ympäristökeskukselta, tullilta, rajavartiolaitokselta ja Lappeenrannan kaupungilta. Kaakkois-Suomen tiepiiri tekee tämän selvityksen perusteella päätöksen valtatien 13 parantamisen periaatteista. Sen pohjalta voidaan käynnistää tarkemman tiesuunnitelman laatiminen.

7 ESIPUHE Valtatiellä 13 kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja runsaasti lisääntyviä tavarakuljetuksia. Tie on yksi Suomen tärkeimmistä yhteyksistä Venäjälle. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuu säännöllisesti pitkiä rekkajonoja, jotka aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Kesän ja syksyn 2007 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja niitä esiintyy aikaisempaa useammin. Valtatietä 13 on parannettu muun muassa rekkakaistoilla, raja-aseman laajennuksilla ja kevyen liikenteen väylillä, mutta ne eivät ole riittävästi tehonnet rekkajonojen aiheuttamiin ongelmiin. Kaakkois-Suomen tiepiiri käynnisti esiselvityksen laatimisen tammikuussa 2007 selvittääkseen rekkajonojen aiheuttamien ongelmien lieventämiskeinoja. Esiselvityksessä on esitetty valtatien 13 parantamistoimenpiteiden periaatteet rekkajonojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi. Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt tämän esiselvityksen Sito Oy:llä. Selvityksen laatimista on valvonut Juha Laamanen Tiehallinnon Kaakkois- Suomen tiepiiristä. Työn ohjauksesta ja päätöksenteosta on vastannut työryhmä, johon kuuluvat: Juha Laamanen Kaakkois-Suomen tiepiiri Hannu Heinikainen Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Värri Itäinen tullipiiri Leo Talvala Nuijamaan tulli Petri Kukkonen Nuijamaan tulli Harri Malmen Rajavartiosto, Lappeenrannan rajavartioalue Jouni Lauren Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Janne Määttänen Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Pasi Leimi Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi Reino Pusa Sito Oy Heikki Haila Sito Oy Selvitys on tehty Sito Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat Reino Pusa, Markus Väyrynen, Erika Mäisti, Sari Vertola ja Rauno Tuominen. Kouvola joulukuussa 2007 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri

8

9 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys SISÄLTÖ 7 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Selvitysalue ja lähtökohdat Valtatien 13 nykytilanne Nykyisen tien kunto Tavoitteet Aikaisemmat suunnitelmat ja toteutetut hankkeet Valtatie 13 Mustola Suikinsilta toimenpideselvitys Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa yhteysvälin kehittämisselvitys Valtatien 13 parantaminen välillä Metsäkansolan paikallistie Suikinsilta Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Mattila Muukko Mustolan logistiikka- ja teollisuusalueen liikenneverkkoselvitys Maankäyttö ja kaavoitus 11 2 TOIMENPIDE-EHDOTUS Raskaan liikenteen toimenpiteiden vaihtoehdot Piennarlevennykset Raskaan liikenteen lisäkaistat Yksityistiejärjestelyt Tien rakenteen parantaminen Liikenteen hallinnan periaatteet Liikenteen hallintajärjestelmä Liikenteen tiedotus Vaiheittain toteuttaminen ja kustannusarviot 15 3 JOHTOPÄÄTÖKSET, VAIKUTUKSET JA RISKIT Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Ihmisten elinolot Kunnossapito 17 4 JATKOTOIMENPITEET 18 5 LIITTEET 19 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Yleiskartta Suunnitelmakartat, toimenpidesuositus Tyyppipoikkileikkaus, raskaan liikenteen lisäkaista Vaihtuvat nopeusrajoitukset, Liikennetekninen periaatekaavio

10 8 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Selvitysalue ja lähtökohdat Valtatie 13 on osa keskisen Suomen poikittaista tieyhteyttä Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Tiellä kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja tavarakuljetuksia ja se on yksi Suomen tärkeimmistä maayhteyksistä Venäjälle. Selvitysalueena on Lappeenrannan ja Nuijamaan välinen tieosuus valtatiestä 13. Tarkastelualue alkaa valtatieltä 6 Mälkiän eritasoliittymästä ja päättyy Metsäkansolan maantien liittymään. Liittymästä rajan suuntaan on rakennettu aikaisemmin raskaan liikenteen lisäkaista. Selvitysalue on Lappeenrannan kaupungin alueella. Tieosuudella ei ole kapasiteetista johtuvia sujuvuusongelmia. Palvelutaso- ja sujuvuusongelmia syntyy kuitenkin, kun rajan ylittävä liikenne ruuhkautuu. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuvat rekkajonot aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Etenkin nykyisen tien kapeus muodostaa liikenneturvallisuusriskin rekkajonojen aikana toisensa kohtaavalle muulle liikenteelle, koska ajoradalle ei mahdu kolmea ajoneuvoa rinnakkain. Vuosien 2006 ja 2007 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja yleistyneet. Jonot ovat olleet pisimmillään liki 30 kilometrin pituisia ulottuen valtatielle 6 saakka. Tilapäisiä rekkojen pysäköimisalueita on jouduttu tekemään ajoittain myös valtatien 6 leveäpientareisille osuuksille. Vaalimaan rajanylityspaikan ruuhkautuessa yhä pahemmin on Tulli pyrkinyt ohjaamaan osan liikenteestä Nuijamaan rajanylityspaikalle. Tämä aiheuttaa rekkajonojen yleistymisen myös valtatiellä 13. Selvityksen lähtökohtana oli, että toimenpiteiden tulee tapahtua nykyisellä tiealueella ja niiden on oltava kustannuksiltaan edullisia sekä teknisesti nopeasti toteutettavia. 1.2 Valtatien 13 nykytilanne Nykyisen valtatien leveys on koko suunnitteluosuudella 8/7 metriä (tien leveys/ajoradan leveys metreinä). Nuijamaalle toteutettu uusi rajanylityspaikka otettiin käyttöön kesällä Rajanylityspaikan rakentamisen yhteydessä rakennettiin valtatielle 13 raskaan liikenteen lisäkaista noin 5 kilometrin matkalle Metsäkansolan maantien ja Nuijamaan rajanylityspaikan raskaan liikenteen odotusalueiden väliselle osuudelle. Tällä tieosuudella poikkileikkaus on 12,5/10,5 metriä. Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentamisen yhteydessä rakennettiin myös liikenteen hallintajärjestelmä. Ratkaisu sisältää vaihtuvat nopeusrajoitukset, informaatio-opasteet ja muuttuvat kaistaopasteet sekä tarvittavan seurantalaitteiston rekkajonojen pituuden ja liikennetilanteen seurantaan. Nopeusrajoituksia ohjataan kelin ja jonotilanteen mukaan.

11 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 9 Nykyisen tien nopeusrajoitus on valtatien 6 ja Terminaalikadun välillä 60 kilometriä tunnissa ja loppuosalla 80 kilometriä tunnissa. Valtatien 6 ja Hanskantien välillä tie on valaistu. Tien varressa on noin 1,5 kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä välillä valtatie 6 - Heimosilta. Kevyen liikenteen väylä jatkuu osin epäyhtenäisenä Terminaalikadun varressa. Valtatien 13 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan puoleisen pään autosta vuorokaudessa Nuijamaan autoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus % on poikkeuksellisen suuri. Nuijamaan rajanylityspaikka on Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti vuonna 2006 keskimäärin autoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja oli 27 % eli lähes 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nuijamaalla liikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liikennejärjestelyjen myötä. 1.3 Nykyisen tien kunto Nykyisen tien kunnosta on tehty erillinen selvitys vuonna 2002 samana vuonna tehdyn toimenpideselvityksen yhteydessä. Tien kuntoraportti perustuu tie- ja kuntorekisterin tietoihin, maatutka-ajoon ja maastotarkastelun havaintoihin. Raportissa todetaan, että maastotarkastelun perusteella tien kantavuus ei ole niin hyvä kuin rekisteritietojen perusteella on pääteltävissä. Päällysteen ajourat kielivät erityisesti kantavan kerroksen hienonemisesta ja kantavuuden alenemisesta. Urautumista nopeuttaa tien kapeus. Tiessä on paljon routivilla kohdilla pitkittäis- ja poikkihalkeamia maatutkauksen ja sen tulkintojen perusteella on pääteltävissä, että kantava kerros on jauhautunut raskaan liikenteen kuormituksen vaikutuksesta. Kantavan kerroksen paksuus alittaa 100 millimetriä seuraavilla paaluväleillä: alkupaalu loppupaalu pituus yhteensä 6150

12 10 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kantavan kerroksen puutteita on havaittu vuonna 2002 yli 50 % osuudella tarkasteltavasta tiepituudesta (6150 metriä/11500 metriä). Voidaan olettaa, että etenkin raskaan liikenteen kasvu on lisännyt ja tulee lisäämään nykyisen tien kantavuuspuutteita. 1.4 Tavoitteet Työn alussa tavoitteena oli selvittää millaisilla toimenpiteillä, vaikutuksilla ja kustannuksilla rekkajonojen aiheuttamia ongelmia voidaan poistaa tiestön ylläpitoon varatuilla määrärahoilla. Työn ensimmäisen vaiheen johtopäätöksenä todettiin, että valtatiellä 13 ei ole mahdollista toteuttaa pienimuotoista piennarlevennystä ilman tiealueen leventämistä johtuen nykyisen tien kapeista pientareista, jyrkistä sisäluiskista ja tien huonosta kantavuudesta. Jatkossa tavoitteeksi otettiinkin selvittää ne kehittämistoimenpiteet, joilla raskaan liikenteen ongelmia voidaan vähentää pysyvämmin kohtuullisilla kustannuksilla. Samalla toimenpiteiltä edellytetään riittäviä liikenteen turvallisuus- ja sujuvuusvaikutuksia sekä ympäristöön kohdistuvien haittojen lieventämistä. Ratkaisujen tulee olla hyödynnettävissä yhteysvälin kehittämisen tavoitetilanteessa. 1.5 Aikaisemmat suunnitelmat ja toteutetut hankkeet Valtatie 13 Mustola Suikinsilta toimenpideselvitys Toimenpideselvitys on laadittu vuonna Selvityksessä on esitetty: rakennettavaksi välille Metsäkansolan paikallistie - Suikinsilta raskaan liikenteen lisäkaista ja pääliittymien kanavointi välille valtatie 6 Metsäkansolan paikallistie Karhusjärven, Lempiälän ja Lyytikkälän alueille yksityistiejärjestelyjä ja kevyen liikenteen väylien rakentamista tievalaistuksen rakentamista siten, että koko tieosa valtatie 6 Suikinsilta on valaistu kantavuudeltaan heikkojen tieosien parantamista Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa yhteysvälin kehittämisselvitys Pääteiden kehittämisen toimintalinjoja myötäilevä kehittämisselvitys on tehty vuonna Selvityksessä on: arvioitu yhteysvälin ongelmien merkitys ja olemassa olevien suunnitelmien sisältö suhteessa pääteiden kehittämisen toimintalinjoihin määritetty uudet suunnittelu- ja kehittämistarpeet vaiheistettu ja yhdistetty toimenpiteitä pääteiden kehittämisen toimintalinjojen painotuksia toteuttavalla tavalla.

13 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Valtatien 13 parantaminen välillä Metsäkansolan paikallistie Suikinsilta Tieosalle on rakennettu raskaan liikenteen lisäkaista ja liittymäjärjestelyt sekä toteutettu liikenteenhallintajärjestelmä Nuijamaan rajanylityspaikan rakentamisen yhteydessä vuosina Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Mattila Muukko Tiesuunnitelma on laadittu vuonna Suunnitelmassa on esitetty valtatielle 13 rakennettavaksi Mustolan eritasoliittymä. Samalla valtatietä 13 rakennetaan Mälkiän eritasoliittymästä noin 1 kilometrin matkalla ja poistetaan nykyiset tasoliittymät. Eritasoliittymä rakennetaan vuoteen 2011 mennessä Mustolan logistiikka- ja teollisuusalueen liikenneverkkoselvitys Liikenneverkkoselvitys on valmistumassa Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. 1.6 Maankäyttö ja kaavoitus Seutukaava Lappeenranta kuuluu Etelä-Karjalan seutukaava-alueeseen. Seutukaavat on vahvistettu vuosina 1979, 1987 ja Vaihekaavat korvaava seutukaava 4 on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Valtatie 13 sijaitsee pääosin maa- ja metsätalousalueella. Mustolan alueesta osa on varattu teollisuustoimintojen alueeksi ja valtatien 6 ja Teollisuusradan välinen alue taajamatoimintojen alueeksi. Maakuntakaava Maakuntakaavan laatiminen on aloitettu vuonna Kaavan alustavissa tavoitteissa on esitetty valtatien 13 Lappeenranta Nuijamaan kehittäminen rajaliikenneyhteytenä. Yleiskaava Lappeenrannan voimassa olevan, kaupunkimaisen alueen kattavan keskustaajaman yleiskaavan mukaan Mustolan alue yhdessä Pajarilan alueen kanssa muodostuu erääksi keskeiseksi työpaikkarakentamisen kasvusuunnaksi.

14 12 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 2 TOIMENPIDE-EHDOTUS 2.1 Raskaan liikenteen toimenpiteiden vaihtoehdot Rajanylitystä jonottamaan joutuvat rekat jäävät pääosin itäänpäin suuntautuvalle ajokaistalle tukkien sen kokonaan. Muu liikenne joutuu toimimaan yhden ajokaistan varassa. Vastakkaisesta suunnasta toisensa kohtaava liikenne väistää toisiaan rekkojen välissä ja liittymissä. Raskaat ajoneuvot ovat jonotilanteessa ajaneet tien sivuun niin pitkälle kuin on ollut mahdollista. Tästä on aiheutunut päällysteen ja sorapientareiden rikkoutumista ja joissakin kohdissa luiskien yläosien painumista raskaan liikenteen alla. Toimenpidevaihtoehtoina tutkittiin: 1. piennarlevennyksien rakentamista 2. raskaan liikenteen lisäkaistan rakentamista Piennarlevennykset Vaihtoehdossa tarkasteltiin piennarlevennysten sijoitusmahdollisuuksia teknisten ja ympäristönäkökohtien perusteella. Piennarlevennyksen kohteista on rajattu pois asutuksen ja kaiteiden kohdat, näkemäoloiltaan huonot tienkohdat ja pysähtymiskieltoalueet sekä osuudet, jossa on tievalaistus tien oikealla puolella. Pysähtymiskieltoalueita määritettäessä on otettu huomioon sekä toteutetut että ehdotetut uudet kohteet. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon tien luiskassa olevat kaapelit, joiden sijainti on varmistettava ennen rakentamisen aloittamista. Toimiakseen piennarlevennykset tulee toteuttaa lähes raskaan liikenteen lisäkaistan levyisinä johtuen nykyisen ajoradan kapeudesta. Raskaan liikenteen lisäkaistan toteuttamisen kustannukset eivät ajoradan kapeudesta johtuen suuresti poikkea piennarlevennyksien rakennuskustannuksista, mutta hyödyt ovat lisäkaistan rakentamisessa suuremmat. Tässä selvityksessä ei ole esitetty piennarlevennyskohteita vaan ne on arkistoitu suunnitteluaineistona Raskaan liikenteen lisäkaistat Vaihtoehdossa tarkasteltiin raskaan liikenteen lisäkaistan sijoitusmahdollisuuksia sekä pituussuunnassa että poikkisuunnassa. Raskaan liikenteen lisäkaista esitetään rakennettavaksi välille Soskuantie Metsäkansolan maantien liittymä. Lisäkaista on esitetty liitteenä 2 olevilla kartoilla.

15 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 13 Raskaan liikenteen lisäkaista esitetään rakennettavaksi siten, että kaistaa ei viedä liittymäalueen läpi yleisten teiden liittymissä. Kaista esitetään rakennettavaksi ajoradan oikealle puolelle valtatien geometrian pysyessä entisellään. Raskaan liikenteen lisäkaistan peruspoikkileikkaus on esitetty liitteessä Yksityistiejärjestelyt Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentamisen yhteydessä on tarpeen toteuttaa yksityistiejärjestelyt Karhusjärven, Lempiälän ja Lyytikkälän alueella riittävän liikenneturvallisuuden takaamiseksi liittymissä. 1. Karhusjärven alueella ehdotetaan toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet Martinpellontien ja sitä vastapäätä olevan yksityistien liittymien porrastus ja väistötila sekä linja-autopysäkkien järjestelyt Yksityistieyhteys välille Pelkolantie Sunintie Kevyen liikenteen alikulkukäytävä S6 Karhusjärventien liittymään noin paalulle Lempiälän kohdalla Ajoneuvoliikenteen alikulku S5 ja yksityistie noin paalulle Linja-autopysäkit 3. Lyytikkälän kohdalla Väistötila Kaarnan maantien liittymään Silta S2 noin paalulle 8850 ja siihen kuuluvat kevyen liikenteen väylät Linja-autopysäkit Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä on syytä tarkastella kevyen liikenteen yhteyksiä ja niiden tarvetta. Kevyt liikenne voi käyttää valtatien 13 kanssa samansuuntaisia yksityisteitä niiden ollessa lähellä valtatietä. 2.3 Tien rakenteen parantaminen Valtatie 13 esitetään päällystettäväksi uudelleen noin 10,5 kilometrin pituudelta. Tien kantavuutta parannetaan noin 6,2 kilometrin matkalla lisäämällä kantavan kerroksen paksuutta niillä osin, missä kantavuus on puutteellinen. Lisäksi tehdään pienehköjä painuma- ja routakorjauksia ennen päällystämistä. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä on paikallaan selvittää uudelleen nykyisen tien kantavuuspuutteet, koska raskaan liikenteen määrä on kasvanut huomattavasti edellisistä mittauksista.

16 14 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 2.4 Liikenteen hallinnan periaatteet Liikenteen hallintajärjestelmä Vaihtuvien nopeusrajoitusten liikennetekninen periaatekaavio on esitetty liitteessä 4. Laitteiden alustava sijoittelu on esitetty liitteenä 2 olevilla suunnitelmakartoilla. Liikenteen hallinnan ratkaisujen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tukea tien parantamiseen liittyviä ratkaisuja. Nykyisin valtatiellä 13 on telemaattinen liikenteen hallintajärjestelmä välillä Metsäkansolan paikallistie Nuijamaa. Järjestelmää laajennetaan välille Lappeenranta Nuijamaa. Uusien lisäkaistojen opastus voidaan toteuttaa vaihtuvilla tai kiinteillä opasteilla. Suunnitelmassa ja kustannusarviossa on esitetty kiinteät opasteet. Nykyisin laajennuksen alueella on yksi tiesääasema ja yksi liikenteen automaattinen mittauspiste. Lisäkaistojen alkuun ja loppuun on esitetty liikenteen mittauspisteet, joiden avulla voidaan seurata lisäkaistoilla olevan raskaan liikenteen määrää ja jonopituuksia. Pisteiden tarkempi sijoittelu ja jonoseurannan periaatteet tulee tarkentaa jatkosuunnitteluvaiheessa. Metsäkansolan maantien liittymästä noin kilometri Lappeenrannan suuntaan sijaitsee vaihtuva varoitus- ja tiedotusopaste, jossa kerrotaan raskaan liikenteen jonon muodostumisesta. Ennen uusien lisäkaistojen alkua tulisi sijoittaa vastaava opaste Lappeenrannan suunnasta. Nykyinen opaste voidaan siirtää em. paikalle tai voidaan hankkia uusi opaste. Kustannukset on arvioitu opasteen siirrolla. Liikenteen hallintajärjestelmän laajennus sisältää seuraavat ratkaisut: Vaihtuvat nopeusrajoitukset, 12 kappaletta. Vaihtuvan tiedotusopasteen siirto Hurtantien läheisyydestä Soskuantien luoteispuolelle. Liikenteen automaattiset mittauspisteet, 12 kappaletta ja nykyiselle mittauspisteelle lisäilmaisimet. Liikenteen ja kelin seurantakamerat, 5 kappaletta. Laajennus on alustavasti suunniteltu niin, että vaihtuvat nopeusrajoitukset alkavat Lappeenrannan suunnasta nykyisen 80 km/h nopeusrajoitusalueen alusta. Nykyisessä järjestelmässä välillä Metsäkansolan paikallistie Nuijamaa on kolme ohjausjaksoa. Laajennuksen jälkeen ohjausjaksot ovat alustavasti seuraavat: Rekkakaista 1 (Nuijamaa Vortsantie), OJ1 Rekkakaista 2 (Vortsantie Y5), OJ2 Rekkakaista 3 (Y5 Metsäkansolan paikallistie), OJ3 Metsäkansolan paikallistie Kaarnantie (rekkakaista 4), OJ4 Kaarnantie Pajarilantie (rekkakaistat 5-9), OJ5 Pajarilantie - Lappeenranta, OJ6. Nopeusrajoituksia ohjataan tiesääasemalta saatavien kelitietojen mukaan sekä liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä saatavien tietojen mukaan. Käytettävät nopeusrajoitukset ovat 80 kilometriä tunnissa, 60 kilometriä tun-

17 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 15 nissa ja 50 kilometriä tunnissa. Alinta nopeusrajoitusta käytetään, kun rekkajonot yltävät nykyisten rekkakaistojen ulkopuolelle. Liikenteen ohjauksen periaatteet tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä Liikenteen tiedotus Liikenteen tiedottamisella voidaan vaikuttaa liikenteen kysyntään ja reitin valintaan. Tiedottaminen voi olla tiedotusta nykytilanteesta tai lähiajan ennusteesta. Tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat muun muassa: internet teksti tv radio tienvarsiteknologia. Tiedottamisesta ja tiedottamiseen liittyvien peruspalveluiden tarjoamisesta vastaa Tiehallinnon liikennekeskus (muun muassa liikenteen tiedotussivujen ylläpito). Rajaliikenteessä tienkäyttäjät tarvitsevat tietoa liikenteen sujuvuudesta, jonopituuksista sekä mahdollisista odotusajoista rajalla. Tiedottamisen avulla voidaan vaikuttaa jonkin verran sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi voidaan vaikuttaa reitinvalintaan sekä rajanylityspaikkojen keskinäiseen kuormitukseen. Nuijamaan tapauksessa reitinvalinnan kannalta merkittävä tieverkon solmukohtia ovat valtatieltä 7 erkaantuvat valtatiet 6, 15, 26 ja seututie 387. Näissä pisteissä tietoa voitaisiin tarjota myös tienvarsiopastuksen avulla. Luotettavan tiedon tuottaminen vaatii myös luotettavan liikenteen seurantajärjestelmän ja muut tarvittavat tietolähteet. Nykyisiä liikenteen seurantajärjestelmiä tuleekin kehittää niin, että niistä saatava tieto on mahdollisimman helposti ja luotettavasti hyödynnettävissä nykyisissä tiedotuskanavissa. Automaattisesta tiedon keruusta saatavien tietojen lisäksi tiedotuksessa voidaan hyödyntää muitakin tietolähteitä, kuten rajanylityspaikoilla toimivia viranomaisia (Tulli ja Rajavartiolaitos). 2.5 Vaiheittain toteuttaminen ja kustannusarviot Toteuttaminen Tässä selvityksessä esitetyillä toimenpiteillä saadaan helpotusta ja lievennystä akuutteihin ongelmiin. Nuijamaan raja-aseman tuntumaan suunniteltu noin 500 rekan pysäköimisalue on seuraava laajempi kehittämisinvestointi, jolla on myös suurempi vaikutus rekkajonojen vähentämisessä. Raskaan liikenteen lisäkaista sekä siihen liittyvät yksityistiejärjestelyt ja ajoradan rakenteen parantaminen sekä tievalaistuksen rakentaminen esitetään toteutettavaksi yhtenä hankkeena. Liikenteen hallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa kerralla tai ohjausjaksoittain.

18 16 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS Kustannusarviot Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 6,4 miljoonaa euroa. Kustannusarvio jakautuu seuraaviin osakustannuksiin Liikenteen hallinta 1,3 M Raskaan liikenteen lisäkaista 2,0 M Tien rakenteen parantaminen 0,6 M Sillat S2, S5 ja S6 1,0 M Päällystäminen 0,5 M Yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 0,4 M Tievalaistus 0,6 M

19 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys JOHTOPÄÄTÖKSET, VAIKUTUKSET JA RISKIT 17 3 JOHTOPÄÄTÖKSET, VAIKUTUKSET JA RISKIT 3.1 Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Raskaan liikenteen lisäkaista parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Rekkojen mahtuessa jonottamaan kokonaan lisäkaistalla muu liikenne pääsee ajamaan omalla kaistallaan rekkajonon ohi. Jonon kohdalla nopeusrajoitus on korkeintaan 60 kilometriä tunnissa. Ratkaisuilla on pyritty etenkin liikenneturvallisuuden turvaamiseen. Liikenteen hallinnan ratkaisut voidaan toteuttaa vaiheittain esim. ohjausjaksoittain. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon järjestelmän kytkeminen olemassa olevaan järjestelmään niin, että liikenteen hallinta toimii yhtenä kokonaisuutena. Järjestelmä voidaan toteuttaa pelkästään vaihtuvin nopeusrajoituksin tai yhdessä tiedotus- ja varoitusopasteiden kanssa. Riskinä liikenteen hallintajärjestelmän toteutuksessa voidaan pitää liikenteen seurantajärjestelmän luotettavuutta jononpituuden arvioinnissa. Jotta jononpituus ja jonon pään tarkka sijainti olisi luotettavasti tiedossa, vaatisi se huomattavasti tiheämpää liikenteen seurantaverkostoa tai manuaalisesti tapahtuvaa seurantaa liikennekeskuksesta. Nykyistä pahempia ongelmia muodostuu, jos rekkajonot ulottuvat Lappeenrannan kaupungin kohdalle. Tällöin joudutaan käyttämään poliisia yhä suuremmassa määrin liikenteen ohjaukseen, mutta se ei voine olla pitkäkestoista. Uudet pysähtymiskieltoalueet vähentävät tilaa, jossa rekat nykyään jonottavat, tämä saattaa siirtää jonoja valtatielle Ihmisten elinolot Ehdotetuilla toimenpiteillä parannetaan tien varren asukkaiden liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta, koska jonojen ohittaminen autolla, jalan tai polkupyörällä tulee nykyistä helpommaksi. Asutuksen kohdalle esitetyillä pysähtymiskielloilla pyritään poistamaan rekkajonojen aiheuttamat melu-, päästö- ja tärinähaitat tien varressa olevalle asutukselle, jolloin ihmisten asuinviihtyvyys paranee. Pysähtymiskielloilla pyritään poistamaan jonot myös yksityisteiden liittymien kohdalta, jolla on myös positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja liikenneturvallisuuteen. 3.3 Kunnossapito Raskaan liikenteen lisäkaistalla on kunnossapitoon sekä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Rekkajonojen siirtyminen lisäkaistalle helpottaa kunnossapitokaluston liikkumista jonoutuvilla alueilla.

20 18 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys JATKOTOIMENPITEET Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentaminen lisää kunnossapitokustannuksia koska kunnossapidettävä alue kasvaa ja tien hoitoa ja kunnostus on tehtävä nykyistä useammin. 4 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen tiepiiri lähettää selvityksen Etelä-Karjalan liitolle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Tullille, Rajavartiolaitokselle ja Lappeenrannan kaupungille lausunnoille. Tiepiiri tekee selvityksen, palautteen ja lausuntojen perusteella päätöksen valtatien parantamisen periaatteista. Seuraavaksi laaditaan tiesuunnitelma, joka pyritään aloittamaan vuonna Tiehallinnossa on valmistumassa suunnitelma Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmästä. Liikenteen hallinnan toimenpiteiden toteuttamisen osalta tärkeää on jonojen ja liikennemäärien luotettava seuranta tiejaksolla. Tietoja voidaan hyödyntää koko rajaliikenteen hallintajärjestelmässä. Tietojen perusteella pyritään ennakoimaan ylikysyntätilanteita rajanylityspaikoittain sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet rajanylityspaikkojen välisen kuormituksen tasaamiseksi.

21 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LIITTEET 19 5 LIITTEET 1. Yleiskartta 2. Suunnitelmakartat, raskaan liikenteen lisäkaista, toimenpidesuositus 3. Tyyppipoikkileikkaus 4. Vaihtuvat nopeusrajoitukset, liikennetekninen periaatekaavio

22

23 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 1 YLEISKARTTA

24

25 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/1

26

27 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/2

28

29 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/3

30

31 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/4

32

33 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 3 VT13 LAPPEENRANTA - NUIJAMAA, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

34

35 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 4 VT 13 VÄLILLÄ LAPPEENRANTA NUIJAMAA, LIIKENTEEN HALLINTA, LIIKENNETEKNINEN PERIAATEKAAVIO RASKAAN LIIKENTEEN LISÄKAISTALLE

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus A4 Valtatie 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Tiesuunnitelmaselostus Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2009 2(11) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo 25.5.2016 1 (5) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Etelä-Karjalan liitto 2015. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

.,\ 1tOimenpidepaatos. TIEHALLINTO HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS PMTOS: 1 ( 11 ) Jakelun mukaan 02.10.2002 1016/2001/03/13

.,\ 1tOimenpidepaatos. TIEHALLINTO HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS PMTOS: 1 ( 11 ) Jakelun mukaan 02.10.2002 1016/2001/03/13 .,\ TIEHALLINTO 1 ( 11 ) HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS Jakelun mukaan 02.10.2002 1016/2001/03/13.. Suunnitelman Kokkola - Nuijamaa valtatien 13 parantaminen varustamalla tie raskaan Jiikenteen lisakaistalla

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa Kotkassa

Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa Kotkassa Valtatien 15 parantaminen välillä Rantahaka - Kouvola Tiesuunnitelman laatiminen Yleisötilaisuudet Kouvolassa 18.10.2017 Kotkassa 19.10.2017 Laamanen Juha 18.10.2017 Valtatie 15 Rantahaka-Kouvola, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Tiehallinto Kouvola

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

KUNNAN KAAVATEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017

KUNNAN KAAVATEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 REISJÄRVEN KUNTA KUNNAN KAAVATEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 85900 Reisjärvi 08 776 -tunnus: 0189548-3 Sisällysluettelo 1. Perustiedot...3 2. Halosen- ja Toivontie...3 2.1. Lähtötiedot...3 2.2.

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot