Kaakkois-Suomen tiepiiri Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys

2

3 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä Lappeenranta - Nuijamaa Esiselvitys Sito Oy Tiehallinto Kouvola 2007

4 Kannen kuvat: Tukkirekka valtatiellä 7, Sito Oy Pohjakartat: Maanmittauslaitos, Lupanro 20/MYY/07 Genimap Oy, Lupa L4356 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Kauppamiehenkatu KOUVOLA Puhelinvaihde

5 TIIVISTELMÄ Valtatie 13 on tärkeä kansainvälinen yhteys, joka on maan poikki kulkeva päätie Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Sitä käyttää Suomen ja Venäjän välisen liikenteen ja tavarakuljetuksien lisäksi myös alueen seudullinen ja paikallinen liikenne. Nuijamaan rajanylityspaikan kautta Venäjälle suuntautuva tavaraliikenne aiheuttaa yhä useammin toistuvia, pitkiä rekkajonoja valtatien varteen. Jonot heikentävät liikenneturvallisuutta ja aiheuttavat merkittävää haittaa alueen asutukselle sekä valtatien muulle liikenteelle. Valtatie 13 on rakennettu vuonna Tien poikkileikkaus on 8/7 metriä ja luiskien kaltevuus 1:3. Ajoneuvojen käytössä on ainoastaan 7 metrin levyinen ajorata. Jonojen esiintyessä pysähtymään joutuvat rekat jäävät pääosin itäänpäin suuntautuvalle ajokaistalle tukkien sen kokonaan. Muu liikenne joutuu toimimaan yhden ajokaistan varassa. Vastakkaisen suunnan liikenne ja jonoa ohittava liikenne joutuvat kohdattaessa väistämään toisiaan rekkojen välissä ja liittymissä. Nuijamaalle on toteutettu uusi rajanylityspaikka ns. kahden aseman toimintaperiaatteella. Uusi rajanylityspaikka otettiin käyttöön kesällä Rajanylityspaikan rakentamisen yhteydessä rakennettiin valtatielle 13 raskaan liikenteen lisäkaista noin 5 kilometrin matkalle Metsäkansolan maantien ja rajanylityspaikan raskaan liikenteen odotusalueiden väliselle osuudelle. Järjestelyistä huolimatta ovat rekkajonot ulottuneet yhä useammin aina valtatielle 6 asti ja aiheuttaneet etenkin valtatiellä 13 huomattavia ongelmia. Selvitys koskee valtatietä 13 välillä valtatie 6 - Metsäkansolan maantien liittymä. Tarkastelujakson pituus on noin 11,5 kilometriä. Selvityksen tavoitteena oli piennarlevennysten toteuttaminen mahdollisimman pienin kustannuksin samalla periaatteella kuin valtatiellä 7 Haminan ja Vaalimaan välillä. Selvityksen perusteella piennarlevennykset eivät ole toteuttamiskelpoisia, koska nykyisen tien kapeudesta johtuen, tien leventämistarve on lähes yhtä suuri kuin rekkakaistan rakentamisessa. Toimenpide-ehdotus Rekkajonojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä: Raskaan liikenteen lisäkaista rakennetaan Soskuantien liittymän itäpuolelta Karhusjärveltä Metsäkansolan maantien liittymän länsipuolelle. Lisäkaistan pituus on noin 5 kilometriä. Nykyisen tien rakennetta parannetaan lisäkaistan rakentamisen yhteydessä niillä kohdin, joissa tien kantavuus on riittämätön. Yksityistiejärjestelyt ja kevyen liikenteen järjestelyt toteutetaan Karhusjärven, Lempiälän ja Lyytikkälän alueilla. Karhusjärventien ja Sunintien kohdalle rakennetaan kevyen liikenteen alikulku S6 tarvittavine kevyen liikenteen väylineen. Lempieälän kohdalle rakennetaan ajoneuvoliikenteen alikulku S5 ja siihen liittyvät tiejärjestelyt.

6 Valtatien 6 ja Metsäkansolan maantien väliselle osuudelle toteutetaan liikenteenhallintajärjestelmä, joka sisältää vaihtuvat nopeusrajoitukset, vaihtuvat opasteet sekä liikenteen seurannan. Välille valtatie 6 Karhusjärvi lisätään pysähtymiskieltoja. Lisäkaistan sijoittelussa on otettu huomioon tien varren asutus, nykyiset rakenteet, kaiteet, valaistus, liittymät ja niiden näkemäalueet sekä tiealueen riittävyys. Tiheämmän tienvarsiasutuksen kohdalla järjestetään paikalliselle liikenteelle ja kevyelle liikenteelle rinnakkainen väylä valtatien tuntumaan. Lisäkaistan rakentamiseen tarvitaan nykyistä laajempi tiealue, joka samalla tehtävien yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyjen kanssa edellyttää tiesuunnitelman laatimista. Liikenteen hallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa kerralla tai ohjausjaksoittain. Lisäkaistan opastus voidaan toteuttaa vaihtuvilla tai kiinteillä opasteilla. Kustannukset on arvioitu kiinteillä kaistaopasteilla. Hankkeen maarakennustekniset kustannukset ovat noin 5,1 miljoonaa euroa ja liikenteen hallinnan toimenpiteiden noin 1,3 miljoonaa euroa. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 6,4 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden keskeisimmät vaikutukset Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat nykytilanteeseen verrattuna rekkojen jonottaessa kokonaan raskaan liikenteen lisäkaistalla. Tällöin muu liikenne pääsee ajamaan omaa kaistaa rekkajonon ohi. Vaihtuvilla nopeusrajoituksilla pidetään ajonopeudet vapaissa olosuhteissa normaalitasolla ja ongelmatilanteissa matalampana, joka parantaa etenkin liikenneturvallisuutta. Tien varren asukkaiden liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta ja asumismukavuutta parantavat samalla tehtävät tiejärjestelyt. Jonojen ohittaminen autolla, jalan tai polkupyörällä tulee nykyistä helpommaksi lisäkaistan ansiosta. Pysähtymiskielloilla poistetaan rekkajonot asutuksen kohdilta, joka vähentää asutukseen kohdistuvia ympäristöhaittoja. Tieosuuden kunnossapitokustannukset lisääntyvät hieman. Jatkotoimenpiteet Suunnitelmasta haetaan lausunnot maakuntaliitolta, ympäristökeskukselta, tullilta, rajavartiolaitokselta ja Lappeenrannan kaupungilta. Kaakkois-Suomen tiepiiri tekee tämän selvityksen perusteella päätöksen valtatien 13 parantamisen periaatteista. Sen pohjalta voidaan käynnistää tarkemman tiesuunnitelman laatiminen.

7 ESIPUHE Valtatiellä 13 kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja runsaasti lisääntyviä tavarakuljetuksia. Tie on yksi Suomen tärkeimmistä yhteyksistä Venäjälle. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuu säännöllisesti pitkiä rekkajonoja, jotka aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Kesän ja syksyn 2007 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja niitä esiintyy aikaisempaa useammin. Valtatietä 13 on parannettu muun muassa rekkakaistoilla, raja-aseman laajennuksilla ja kevyen liikenteen väylillä, mutta ne eivät ole riittävästi tehonnet rekkajonojen aiheuttamiin ongelmiin. Kaakkois-Suomen tiepiiri käynnisti esiselvityksen laatimisen tammikuussa 2007 selvittääkseen rekkajonojen aiheuttamien ongelmien lieventämiskeinoja. Esiselvityksessä on esitetty valtatien 13 parantamistoimenpiteiden periaatteet rekkajonojen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi. Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt tämän esiselvityksen Sito Oy:llä. Selvityksen laatimista on valvonut Juha Laamanen Tiehallinnon Kaakkois- Suomen tiepiiristä. Työn ohjauksesta ja päätöksenteosta on vastannut työryhmä, johon kuuluvat: Juha Laamanen Kaakkois-Suomen tiepiiri Hannu Heinikainen Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Värri Itäinen tullipiiri Leo Talvala Nuijamaan tulli Petri Kukkonen Nuijamaan tulli Harri Malmen Rajavartiosto, Lappeenrannan rajavartioalue Jouni Lauren Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Janne Määttänen Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Pasi Leimi Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi Reino Pusa Sito Oy Heikki Haila Sito Oy Selvitys on tehty Sito Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat Reino Pusa, Markus Väyrynen, Erika Mäisti, Sari Vertola ja Rauno Tuominen. Kouvola joulukuussa 2007 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri

8

9 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys SISÄLTÖ 7 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Selvitysalue ja lähtökohdat Valtatien 13 nykytilanne Nykyisen tien kunto Tavoitteet Aikaisemmat suunnitelmat ja toteutetut hankkeet Valtatie 13 Mustola Suikinsilta toimenpideselvitys Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa yhteysvälin kehittämisselvitys Valtatien 13 parantaminen välillä Metsäkansolan paikallistie Suikinsilta Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Mattila Muukko Mustolan logistiikka- ja teollisuusalueen liikenneverkkoselvitys Maankäyttö ja kaavoitus 11 2 TOIMENPIDE-EHDOTUS Raskaan liikenteen toimenpiteiden vaihtoehdot Piennarlevennykset Raskaan liikenteen lisäkaistat Yksityistiejärjestelyt Tien rakenteen parantaminen Liikenteen hallinnan periaatteet Liikenteen hallintajärjestelmä Liikenteen tiedotus Vaiheittain toteuttaminen ja kustannusarviot 15 3 JOHTOPÄÄTÖKSET, VAIKUTUKSET JA RISKIT Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Ihmisten elinolot Kunnossapito 17 4 JATKOTOIMENPITEET 18 5 LIITTEET 19 Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Yleiskartta Suunnitelmakartat, toimenpidesuositus Tyyppipoikkileikkaus, raskaan liikenteen lisäkaista Vaihtuvat nopeusrajoitukset, Liikennetekninen periaatekaavio

10 8 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Selvitysalue ja lähtökohdat Valtatie 13 on osa keskisen Suomen poikittaista tieyhteyttä Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Tiellä kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja tavarakuljetuksia ja se on yksi Suomen tärkeimmistä maayhteyksistä Venäjälle. Selvitysalueena on Lappeenrannan ja Nuijamaan välinen tieosuus valtatiestä 13. Tarkastelualue alkaa valtatieltä 6 Mälkiän eritasoliittymästä ja päättyy Metsäkansolan maantien liittymään. Liittymästä rajan suuntaan on rakennettu aikaisemmin raskaan liikenteen lisäkaista. Selvitysalue on Lappeenrannan kaupungin alueella. Tieosuudella ei ole kapasiteetista johtuvia sujuvuusongelmia. Palvelutaso- ja sujuvuusongelmia syntyy kuitenkin, kun rajan ylittävä liikenne ruuhkautuu. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuvat rekkajonot aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Etenkin nykyisen tien kapeus muodostaa liikenneturvallisuusriskin rekkajonojen aikana toisensa kohtaavalle muulle liikenteelle, koska ajoradalle ei mahdu kolmea ajoneuvoa rinnakkain. Vuosien 2006 ja 2007 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja yleistyneet. Jonot ovat olleet pisimmillään liki 30 kilometrin pituisia ulottuen valtatielle 6 saakka. Tilapäisiä rekkojen pysäköimisalueita on jouduttu tekemään ajoittain myös valtatien 6 leveäpientareisille osuuksille. Vaalimaan rajanylityspaikan ruuhkautuessa yhä pahemmin on Tulli pyrkinyt ohjaamaan osan liikenteestä Nuijamaan rajanylityspaikalle. Tämä aiheuttaa rekkajonojen yleistymisen myös valtatiellä 13. Selvityksen lähtökohtana oli, että toimenpiteiden tulee tapahtua nykyisellä tiealueella ja niiden on oltava kustannuksiltaan edullisia sekä teknisesti nopeasti toteutettavia. 1.2 Valtatien 13 nykytilanne Nykyisen valtatien leveys on koko suunnitteluosuudella 8/7 metriä (tien leveys/ajoradan leveys metreinä). Nuijamaalle toteutettu uusi rajanylityspaikka otettiin käyttöön kesällä Rajanylityspaikan rakentamisen yhteydessä rakennettiin valtatielle 13 raskaan liikenteen lisäkaista noin 5 kilometrin matkalle Metsäkansolan maantien ja Nuijamaan rajanylityspaikan raskaan liikenteen odotusalueiden väliselle osuudelle. Tällä tieosuudella poikkileikkaus on 12,5/10,5 metriä. Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentamisen yhteydessä rakennettiin myös liikenteen hallintajärjestelmä. Ratkaisu sisältää vaihtuvat nopeusrajoitukset, informaatio-opasteet ja muuttuvat kaistaopasteet sekä tarvittavan seurantalaitteiston rekkajonojen pituuden ja liikennetilanteen seurantaan. Nopeusrajoituksia ohjataan kelin ja jonotilanteen mukaan.

11 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 9 Nykyisen tien nopeusrajoitus on valtatien 6 ja Terminaalikadun välillä 60 kilometriä tunnissa ja loppuosalla 80 kilometriä tunnissa. Valtatien 6 ja Hanskantien välillä tie on valaistu. Tien varressa on noin 1,5 kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä välillä valtatie 6 - Heimosilta. Kevyen liikenteen väylä jatkuu osin epäyhtenäisenä Terminaalikadun varressa. Valtatien 13 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan puoleisen pään autosta vuorokaudessa Nuijamaan autoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus % on poikkeuksellisen suuri. Nuijamaan rajanylityspaikka on Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti vuonna 2006 keskimäärin autoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja oli 27 % eli lähes 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nuijamaalla liikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liikennejärjestelyjen myötä. 1.3 Nykyisen tien kunto Nykyisen tien kunnosta on tehty erillinen selvitys vuonna 2002 samana vuonna tehdyn toimenpideselvityksen yhteydessä. Tien kuntoraportti perustuu tie- ja kuntorekisterin tietoihin, maatutka-ajoon ja maastotarkastelun havaintoihin. Raportissa todetaan, että maastotarkastelun perusteella tien kantavuus ei ole niin hyvä kuin rekisteritietojen perusteella on pääteltävissä. Päällysteen ajourat kielivät erityisesti kantavan kerroksen hienonemisesta ja kantavuuden alenemisesta. Urautumista nopeuttaa tien kapeus. Tiessä on paljon routivilla kohdilla pitkittäis- ja poikkihalkeamia maatutkauksen ja sen tulkintojen perusteella on pääteltävissä, että kantava kerros on jauhautunut raskaan liikenteen kuormituksen vaikutuksesta. Kantavan kerroksen paksuus alittaa 100 millimetriä seuraavilla paaluväleillä: alkupaalu loppupaalu pituus yhteensä 6150

12 10 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kantavan kerroksen puutteita on havaittu vuonna 2002 yli 50 % osuudella tarkasteltavasta tiepituudesta (6150 metriä/11500 metriä). Voidaan olettaa, että etenkin raskaan liikenteen kasvu on lisännyt ja tulee lisäämään nykyisen tien kantavuuspuutteita. 1.4 Tavoitteet Työn alussa tavoitteena oli selvittää millaisilla toimenpiteillä, vaikutuksilla ja kustannuksilla rekkajonojen aiheuttamia ongelmia voidaan poistaa tiestön ylläpitoon varatuilla määrärahoilla. Työn ensimmäisen vaiheen johtopäätöksenä todettiin, että valtatiellä 13 ei ole mahdollista toteuttaa pienimuotoista piennarlevennystä ilman tiealueen leventämistä johtuen nykyisen tien kapeista pientareista, jyrkistä sisäluiskista ja tien huonosta kantavuudesta. Jatkossa tavoitteeksi otettiinkin selvittää ne kehittämistoimenpiteet, joilla raskaan liikenteen ongelmia voidaan vähentää pysyvämmin kohtuullisilla kustannuksilla. Samalla toimenpiteiltä edellytetään riittäviä liikenteen turvallisuus- ja sujuvuusvaikutuksia sekä ympäristöön kohdistuvien haittojen lieventämistä. Ratkaisujen tulee olla hyödynnettävissä yhteysvälin kehittämisen tavoitetilanteessa. 1.5 Aikaisemmat suunnitelmat ja toteutetut hankkeet Valtatie 13 Mustola Suikinsilta toimenpideselvitys Toimenpideselvitys on laadittu vuonna Selvityksessä on esitetty: rakennettavaksi välille Metsäkansolan paikallistie - Suikinsilta raskaan liikenteen lisäkaista ja pääliittymien kanavointi välille valtatie 6 Metsäkansolan paikallistie Karhusjärven, Lempiälän ja Lyytikkälän alueille yksityistiejärjestelyjä ja kevyen liikenteen väylien rakentamista tievalaistuksen rakentamista siten, että koko tieosa valtatie 6 Suikinsilta on valaistu kantavuudeltaan heikkojen tieosien parantamista Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa yhteysvälin kehittämisselvitys Pääteiden kehittämisen toimintalinjoja myötäilevä kehittämisselvitys on tehty vuonna Selvityksessä on: arvioitu yhteysvälin ongelmien merkitys ja olemassa olevien suunnitelmien sisältö suhteessa pääteiden kehittämisen toimintalinjoihin määritetty uudet suunnittelu- ja kehittämistarpeet vaiheistettu ja yhdistetty toimenpiteitä pääteiden kehittämisen toimintalinjojen painotuksia toteuttavalla tavalla.

13 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Valtatien 13 parantaminen välillä Metsäkansolan paikallistie Suikinsilta Tieosalle on rakennettu raskaan liikenteen lisäkaista ja liittymäjärjestelyt sekä toteutettu liikenteenhallintajärjestelmä Nuijamaan rajanylityspaikan rakentamisen yhteydessä vuosina Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä välillä Mattila Muukko Tiesuunnitelma on laadittu vuonna Suunnitelmassa on esitetty valtatielle 13 rakennettavaksi Mustolan eritasoliittymä. Samalla valtatietä 13 rakennetaan Mälkiän eritasoliittymästä noin 1 kilometrin matkalla ja poistetaan nykyiset tasoliittymät. Eritasoliittymä rakennetaan vuoteen 2011 mennessä Mustolan logistiikka- ja teollisuusalueen liikenneverkkoselvitys Liikenneverkkoselvitys on valmistumassa Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta. 1.6 Maankäyttö ja kaavoitus Seutukaava Lappeenranta kuuluu Etelä-Karjalan seutukaava-alueeseen. Seutukaavat on vahvistettu vuosina 1979, 1987 ja Vaihekaavat korvaava seutukaava 4 on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Valtatie 13 sijaitsee pääosin maa- ja metsätalousalueella. Mustolan alueesta osa on varattu teollisuustoimintojen alueeksi ja valtatien 6 ja Teollisuusradan välinen alue taajamatoimintojen alueeksi. Maakuntakaava Maakuntakaavan laatiminen on aloitettu vuonna Kaavan alustavissa tavoitteissa on esitetty valtatien 13 Lappeenranta Nuijamaan kehittäminen rajaliikenneyhteytenä. Yleiskaava Lappeenrannan voimassa olevan, kaupunkimaisen alueen kattavan keskustaajaman yleiskaavan mukaan Mustolan alue yhdessä Pajarilan alueen kanssa muodostuu erääksi keskeiseksi työpaikkarakentamisen kasvusuunnaksi.

14 12 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 2 TOIMENPIDE-EHDOTUS 2.1 Raskaan liikenteen toimenpiteiden vaihtoehdot Rajanylitystä jonottamaan joutuvat rekat jäävät pääosin itäänpäin suuntautuvalle ajokaistalle tukkien sen kokonaan. Muu liikenne joutuu toimimaan yhden ajokaistan varassa. Vastakkaisesta suunnasta toisensa kohtaava liikenne väistää toisiaan rekkojen välissä ja liittymissä. Raskaat ajoneuvot ovat jonotilanteessa ajaneet tien sivuun niin pitkälle kuin on ollut mahdollista. Tästä on aiheutunut päällysteen ja sorapientareiden rikkoutumista ja joissakin kohdissa luiskien yläosien painumista raskaan liikenteen alla. Toimenpidevaihtoehtoina tutkittiin: 1. piennarlevennyksien rakentamista 2. raskaan liikenteen lisäkaistan rakentamista Piennarlevennykset Vaihtoehdossa tarkasteltiin piennarlevennysten sijoitusmahdollisuuksia teknisten ja ympäristönäkökohtien perusteella. Piennarlevennyksen kohteista on rajattu pois asutuksen ja kaiteiden kohdat, näkemäoloiltaan huonot tienkohdat ja pysähtymiskieltoalueet sekä osuudet, jossa on tievalaistus tien oikealla puolella. Pysähtymiskieltoalueita määritettäessä on otettu huomioon sekä toteutetut että ehdotetut uudet kohteet. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon tien luiskassa olevat kaapelit, joiden sijainti on varmistettava ennen rakentamisen aloittamista. Toimiakseen piennarlevennykset tulee toteuttaa lähes raskaan liikenteen lisäkaistan levyisinä johtuen nykyisen ajoradan kapeudesta. Raskaan liikenteen lisäkaistan toteuttamisen kustannukset eivät ajoradan kapeudesta johtuen suuresti poikkea piennarlevennyksien rakennuskustannuksista, mutta hyödyt ovat lisäkaistan rakentamisessa suuremmat. Tässä selvityksessä ei ole esitetty piennarlevennyskohteita vaan ne on arkistoitu suunnitteluaineistona Raskaan liikenteen lisäkaistat Vaihtoehdossa tarkasteltiin raskaan liikenteen lisäkaistan sijoitusmahdollisuuksia sekä pituussuunnassa että poikkisuunnassa. Raskaan liikenteen lisäkaista esitetään rakennettavaksi välille Soskuantie Metsäkansolan maantien liittymä. Lisäkaista on esitetty liitteenä 2 olevilla kartoilla.

15 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 13 Raskaan liikenteen lisäkaista esitetään rakennettavaksi siten, että kaistaa ei viedä liittymäalueen läpi yleisten teiden liittymissä. Kaista esitetään rakennettavaksi ajoradan oikealle puolelle valtatien geometrian pysyessä entisellään. Raskaan liikenteen lisäkaistan peruspoikkileikkaus on esitetty liitteessä Yksityistiejärjestelyt Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentamisen yhteydessä on tarpeen toteuttaa yksityistiejärjestelyt Karhusjärven, Lempiälän ja Lyytikkälän alueella riittävän liikenneturvallisuuden takaamiseksi liittymissä. 1. Karhusjärven alueella ehdotetaan toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet Martinpellontien ja sitä vastapäätä olevan yksityistien liittymien porrastus ja väistötila sekä linja-autopysäkkien järjestelyt Yksityistieyhteys välille Pelkolantie Sunintie Kevyen liikenteen alikulkukäytävä S6 Karhusjärventien liittymään noin paalulle Lempiälän kohdalla Ajoneuvoliikenteen alikulku S5 ja yksityistie noin paalulle Linja-autopysäkit 3. Lyytikkälän kohdalla Väistötila Kaarnan maantien liittymään Silta S2 noin paalulle 8850 ja siihen kuuluvat kevyen liikenteen väylät Linja-autopysäkit Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä on syytä tarkastella kevyen liikenteen yhteyksiä ja niiden tarvetta. Kevyt liikenne voi käyttää valtatien 13 kanssa samansuuntaisia yksityisteitä niiden ollessa lähellä valtatietä. 2.3 Tien rakenteen parantaminen Valtatie 13 esitetään päällystettäväksi uudelleen noin 10,5 kilometrin pituudelta. Tien kantavuutta parannetaan noin 6,2 kilometrin matkalla lisäämällä kantavan kerroksen paksuutta niillä osin, missä kantavuus on puutteellinen. Lisäksi tehdään pienehköjä painuma- ja routakorjauksia ennen päällystämistä. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä on paikallaan selvittää uudelleen nykyisen tien kantavuuspuutteet, koska raskaan liikenteen määrä on kasvanut huomattavasti edellisistä mittauksista.

16 14 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 2.4 Liikenteen hallinnan periaatteet Liikenteen hallintajärjestelmä Vaihtuvien nopeusrajoitusten liikennetekninen periaatekaavio on esitetty liitteessä 4. Laitteiden alustava sijoittelu on esitetty liitteenä 2 olevilla suunnitelmakartoilla. Liikenteen hallinnan ratkaisujen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tukea tien parantamiseen liittyviä ratkaisuja. Nykyisin valtatiellä 13 on telemaattinen liikenteen hallintajärjestelmä välillä Metsäkansolan paikallistie Nuijamaa. Järjestelmää laajennetaan välille Lappeenranta Nuijamaa. Uusien lisäkaistojen opastus voidaan toteuttaa vaihtuvilla tai kiinteillä opasteilla. Suunnitelmassa ja kustannusarviossa on esitetty kiinteät opasteet. Nykyisin laajennuksen alueella on yksi tiesääasema ja yksi liikenteen automaattinen mittauspiste. Lisäkaistojen alkuun ja loppuun on esitetty liikenteen mittauspisteet, joiden avulla voidaan seurata lisäkaistoilla olevan raskaan liikenteen määrää ja jonopituuksia. Pisteiden tarkempi sijoittelu ja jonoseurannan periaatteet tulee tarkentaa jatkosuunnitteluvaiheessa. Metsäkansolan maantien liittymästä noin kilometri Lappeenrannan suuntaan sijaitsee vaihtuva varoitus- ja tiedotusopaste, jossa kerrotaan raskaan liikenteen jonon muodostumisesta. Ennen uusien lisäkaistojen alkua tulisi sijoittaa vastaava opaste Lappeenrannan suunnasta. Nykyinen opaste voidaan siirtää em. paikalle tai voidaan hankkia uusi opaste. Kustannukset on arvioitu opasteen siirrolla. Liikenteen hallintajärjestelmän laajennus sisältää seuraavat ratkaisut: Vaihtuvat nopeusrajoitukset, 12 kappaletta. Vaihtuvan tiedotusopasteen siirto Hurtantien läheisyydestä Soskuantien luoteispuolelle. Liikenteen automaattiset mittauspisteet, 12 kappaletta ja nykyiselle mittauspisteelle lisäilmaisimet. Liikenteen ja kelin seurantakamerat, 5 kappaletta. Laajennus on alustavasti suunniteltu niin, että vaihtuvat nopeusrajoitukset alkavat Lappeenrannan suunnasta nykyisen 80 km/h nopeusrajoitusalueen alusta. Nykyisessä järjestelmässä välillä Metsäkansolan paikallistie Nuijamaa on kolme ohjausjaksoa. Laajennuksen jälkeen ohjausjaksot ovat alustavasti seuraavat: Rekkakaista 1 (Nuijamaa Vortsantie), OJ1 Rekkakaista 2 (Vortsantie Y5), OJ2 Rekkakaista 3 (Y5 Metsäkansolan paikallistie), OJ3 Metsäkansolan paikallistie Kaarnantie (rekkakaista 4), OJ4 Kaarnantie Pajarilantie (rekkakaistat 5-9), OJ5 Pajarilantie - Lappeenranta, OJ6. Nopeusrajoituksia ohjataan tiesääasemalta saatavien kelitietojen mukaan sekä liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä saatavien tietojen mukaan. Käytettävät nopeusrajoitukset ovat 80 kilometriä tunnissa, 60 kilometriä tun-

17 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS 15 nissa ja 50 kilometriä tunnissa. Alinta nopeusrajoitusta käytetään, kun rekkajonot yltävät nykyisten rekkakaistojen ulkopuolelle. Liikenteen ohjauksen periaatteet tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä Liikenteen tiedotus Liikenteen tiedottamisella voidaan vaikuttaa liikenteen kysyntään ja reitin valintaan. Tiedottaminen voi olla tiedotusta nykytilanteesta tai lähiajan ennusteesta. Tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat muun muassa: internet teksti tv radio tienvarsiteknologia. Tiedottamisesta ja tiedottamiseen liittyvien peruspalveluiden tarjoamisesta vastaa Tiehallinnon liikennekeskus (muun muassa liikenteen tiedotussivujen ylläpito). Rajaliikenteessä tienkäyttäjät tarvitsevat tietoa liikenteen sujuvuudesta, jonopituuksista sekä mahdollisista odotusajoista rajalla. Tiedottamisen avulla voidaan vaikuttaa jonkin verran sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi voidaan vaikuttaa reitinvalintaan sekä rajanylityspaikkojen keskinäiseen kuormitukseen. Nuijamaan tapauksessa reitinvalinnan kannalta merkittävä tieverkon solmukohtia ovat valtatieltä 7 erkaantuvat valtatiet 6, 15, 26 ja seututie 387. Näissä pisteissä tietoa voitaisiin tarjota myös tienvarsiopastuksen avulla. Luotettavan tiedon tuottaminen vaatii myös luotettavan liikenteen seurantajärjestelmän ja muut tarvittavat tietolähteet. Nykyisiä liikenteen seurantajärjestelmiä tuleekin kehittää niin, että niistä saatava tieto on mahdollisimman helposti ja luotettavasti hyödynnettävissä nykyisissä tiedotuskanavissa. Automaattisesta tiedon keruusta saatavien tietojen lisäksi tiedotuksessa voidaan hyödyntää muitakin tietolähteitä, kuten rajanylityspaikoilla toimivia viranomaisia (Tulli ja Rajavartiolaitos). 2.5 Vaiheittain toteuttaminen ja kustannusarviot Toteuttaminen Tässä selvityksessä esitetyillä toimenpiteillä saadaan helpotusta ja lievennystä akuutteihin ongelmiin. Nuijamaan raja-aseman tuntumaan suunniteltu noin 500 rekan pysäköimisalue on seuraava laajempi kehittämisinvestointi, jolla on myös suurempi vaikutus rekkajonojen vähentämisessä. Raskaan liikenteen lisäkaista sekä siihen liittyvät yksityistiejärjestelyt ja ajoradan rakenteen parantaminen sekä tievalaistuksen rakentaminen esitetään toteutettavaksi yhtenä hankkeena. Liikenteen hallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa kerralla tai ohjausjaksoittain.

18 16 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys TOIMENPIDE-EHDOTUS Kustannusarviot Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 6,4 miljoonaa euroa. Kustannusarvio jakautuu seuraaviin osakustannuksiin Liikenteen hallinta 1,3 M Raskaan liikenteen lisäkaista 2,0 M Tien rakenteen parantaminen 0,6 M Sillat S2, S5 ja S6 1,0 M Päällystäminen 0,5 M Yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyt 0,4 M Tievalaistus 0,6 M

19 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys JOHTOPÄÄTÖKSET, VAIKUTUKSET JA RISKIT 17 3 JOHTOPÄÄTÖKSET, VAIKUTUKSET JA RISKIT 3.1 Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Raskaan liikenteen lisäkaista parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Rekkojen mahtuessa jonottamaan kokonaan lisäkaistalla muu liikenne pääsee ajamaan omalla kaistallaan rekkajonon ohi. Jonon kohdalla nopeusrajoitus on korkeintaan 60 kilometriä tunnissa. Ratkaisuilla on pyritty etenkin liikenneturvallisuuden turvaamiseen. Liikenteen hallinnan ratkaisut voidaan toteuttaa vaiheittain esim. ohjausjaksoittain. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon järjestelmän kytkeminen olemassa olevaan järjestelmään niin, että liikenteen hallinta toimii yhtenä kokonaisuutena. Järjestelmä voidaan toteuttaa pelkästään vaihtuvin nopeusrajoituksin tai yhdessä tiedotus- ja varoitusopasteiden kanssa. Riskinä liikenteen hallintajärjestelmän toteutuksessa voidaan pitää liikenteen seurantajärjestelmän luotettavuutta jononpituuden arvioinnissa. Jotta jononpituus ja jonon pään tarkka sijainti olisi luotettavasti tiedossa, vaatisi se huomattavasti tiheämpää liikenteen seurantaverkostoa tai manuaalisesti tapahtuvaa seurantaa liikennekeskuksesta. Nykyistä pahempia ongelmia muodostuu, jos rekkajonot ulottuvat Lappeenrannan kaupungin kohdalle. Tällöin joudutaan käyttämään poliisia yhä suuremmassa määrin liikenteen ohjaukseen, mutta se ei voine olla pitkäkestoista. Uudet pysähtymiskieltoalueet vähentävät tilaa, jossa rekat nykyään jonottavat, tämä saattaa siirtää jonoja valtatielle Ihmisten elinolot Ehdotetuilla toimenpiteillä parannetaan tien varren asukkaiden liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta, koska jonojen ohittaminen autolla, jalan tai polkupyörällä tulee nykyistä helpommaksi. Asutuksen kohdalle esitetyillä pysähtymiskielloilla pyritään poistamaan rekkajonojen aiheuttamat melu-, päästö- ja tärinähaitat tien varressa olevalle asutukselle, jolloin ihmisten asuinviihtyvyys paranee. Pysähtymiskielloilla pyritään poistamaan jonot myös yksityisteiden liittymien kohdalta, jolla on myös positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja liikenneturvallisuuteen. 3.3 Kunnossapito Raskaan liikenteen lisäkaistalla on kunnossapitoon sekä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Rekkajonojen siirtyminen lisäkaistalle helpottaa kunnossapitokaluston liikkumista jonoutuvilla alueilla.

20 18 Valtatien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys JATKOTOIMENPITEET Raskaan liikenteen lisäkaistan rakentaminen lisää kunnossapitokustannuksia koska kunnossapidettävä alue kasvaa ja tien hoitoa ja kunnostus on tehtävä nykyistä useammin. 4 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen tiepiiri lähettää selvityksen Etelä-Karjalan liitolle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Tullille, Rajavartiolaitokselle ja Lappeenrannan kaupungille lausunnoille. Tiepiiri tekee selvityksen, palautteen ja lausuntojen perusteella päätöksen valtatien parantamisen periaatteista. Seuraavaksi laaditaan tiesuunnitelma, joka pyritään aloittamaan vuonna Tiehallinnossa on valmistumassa suunnitelma Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmästä. Liikenteen hallinnan toimenpiteiden toteuttamisen osalta tärkeää on jonojen ja liikennemäärien luotettava seuranta tiejaksolla. Tietoja voidaan hyödyntää koko rajaliikenteen hallintajärjestelmässä. Tietojen perusteella pyritään ennakoimaan ylikysyntätilanteita rajanylityspaikoittain sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet rajanylityspaikkojen välisen kuormituksen tasaamiseksi.

21 Valttien 13 rekkajono-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Esiselvitys LIITTEET 19 5 LIITTEET 1. Yleiskartta 2. Suunnitelmakartat, raskaan liikenteen lisäkaista, toimenpidesuositus 3. Tyyppipoikkileikkaus 4. Vaihtuvat nopeusrajoitukset, liikennetekninen periaatekaavio

22

23 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 1 YLEISKARTTA

24

25 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/1

26

27 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/2

28

29 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/3

30

31 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 2/4

32

33 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 3 VT13 LAPPEENRANTA - NUIJAMAA, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

34

35 Valtatien 13 rekka-ongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa, Toimenpideselvitys LIITTEET Liite 4 VT 13 VÄLILLÄ LAPPEENRANTA NUIJAMAA, LIIKENTEEN HALLINTA, LIIKENNETEKNINEN PERIAATEKAAVIO RASKAAN LIIKENTEEN LISÄKAISTALLE

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo 25.5.2016 1 (5) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Etelä-Karjalan liitto 2015. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

.,\ 1tOimenpidepaatos. TIEHALLINTO HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS PMTOS: 1 ( 11 ) Jakelun mukaan 02.10.2002 1016/2001/03/13

.,\ 1tOimenpidepaatos. TIEHALLINTO HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS PMTOS: 1 ( 11 ) Jakelun mukaan 02.10.2002 1016/2001/03/13 .,\ TIEHALLINTO 1 ( 11 ) HANKE-I TOIMENPIDEPAATOS Jakelun mukaan 02.10.2002 1016/2001/03/13.. Suunnitelman Kokkola - Nuijamaa valtatien 13 parantaminen varustamalla tie raskaan Jiikenteen lisakaistalla

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone.

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone. 4/2010 35 Tekninen lautakunta Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja Buuri

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä,

Tieluokitukset Kuva osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, 10.13.1.2 Tieluokitukset Kuva 10-13-4 osoittaa tien leveyden vaihtelut hankkeen lähialueella. Valtatie 21:n leveys Kolarin eteläpuolella on 9 metriä, Kolarin pohjoispuolella Äkäsjokisuuhun saakka leveys

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen 2015 Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, ehdotusvaihe Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jyrki Suorsa 26.1.2015 1 Niirala Kaupan ja rajaliikenteen

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN

KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 10 VUOTTA VAARALLISEKSI LUOKITELTUJEN TIEOSIEN MÄÄRITTELEMINEN Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot