Kaakkois-Suomen tiepiiri Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys"

Transkriptio

1 Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Esiselvitys

2

3 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Tiehallinto Kouvola 2007

4 Kannen kuva: Autonkuljetusrekkoja Vaalimaan rekkaparkissa Pohjakartat: Genimap Oy lupa L4356, Maanmittauslaitos lupa nro 20/MYY/07 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 ESIPUHE Kaakkois-Suomen tiepiiri on teettänyt tämän esiselvityksen Sito Oy:llä. Työtä on johtanut Kaakkois-Suomen tiepiirissä rajanylityspaikkojen liikennejärjestelyistä vastaava projektipäällikkö Hannu Heinikainen. Tienpidon asiantuntija insinööri Juha Laamanen tiepiiristä on myös osallistunut työhön. Työn aloituskokoukseen osallistuivat seuraavat henkilöt: Hannu Heinikainen Kaakkois-Suomen tiepiiri Ossi Värri Itäinen tullipiiri Leo Talvala Nuijamaan tulli Petri Kukkonen Nuijamaan tulli Harri Malmen Rajavartiosto, Lappeenrannan rajavartioalue Jouni Lauren Rajavartiosto Nuijamaan rajatarkastusasema Janne Määttänen Rajavartiosto, Nuijamaan rajatarkastusasema Pasi Leimi Lappeenrannan kaupunki, tekninen toimi Reino Pusa Sito Oy Heikki Haila Sito Oy Työn aikana on lisäksi oltu yhteydessä Lappeenrannan kaupungilta seuraavien henkilöiden kanssa: tekninen avustaja Sirkku Asikainen, ympäristötarkastaja Minna Korttinen, kaavasuunnittelija Riitta Puurtinen, kaavoitusavustaja Raija Ryhänen, kartastopalvelut mittausteknikko Raimo Suomela ja suunnittelurakennusmestari Unto Äijö. Selvitys on tehty Sito Oy:ssä, jossa työhön osallistuivat dipl.ins. Reino Pusa, dipl.ins. Heikki Haila, dipl.ins. Elina Sala ja FM, geologi Maija Aittola Kouvolassa maaliskuussa 2007 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

6

7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 5 Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lähtökohdat Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat 6 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 7 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa 9 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Suositus 11 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT Pysäköintitapa Alueen alustavat järjestelyluonnokset Jonotusjärjestelmä 12 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 13 7 JATKOTOIMENPITEET 13 8 LIITTEET Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

8 6 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Lähtökohdat Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esitti joulukuussa 2006 julkaisemassa raportissaan Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi Suomen ja Venäjän rajalla useita toimenpiteitä rekkaliikenteen jonojen hallinnan tehostamiseksi. Eräs keskeinen toimenpide on 500 rekan odotusalueen rakentaminen Nuijamaan rajanylityspaikan läheisyyteen. Tiehallinto sai liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana. Tämä esiselvitys käsittelee kaukopysäköinnin järjestämisestä noin 500 rekka-autolle Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Esiselvityksessä selvitetään Nuijamaan rajanylityspaikkaan liittyvän etäparkkipaikan sijoitusvaihtoehtoja ja niiden toiminnallisia edellytyksiä, rakennettavuutta ja alustavia kustannuksia. Kaukopysäköintialueen sijainnille oli selvityksen alussa neljä vaihtoehtoa, joista valittiin kolme vaihtoehtoa tarkempaan tarkasteluun. Pysäköintialueen tie- ja rakennussuunnitelman laadinnasta on tehty ilmoitus Julkiset hankinnat lehdessä ja valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää huhtikuun loppuun mennessä. Esiselvitys on tehty samanaikaisesti Vaalimaan kaukopysäköintialueen selvityksen kanssa ja niissä on käytetty samoja periaateratkaisuja, jotka ovat myös tämän selvityksen liitekuvina. Vaalimaan kaukopysäköintiselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy. 1.2 Valtatien 13 nykytilanne ja sen rekkaliikenteen aiheuttamat ongelmat Valtatie 13 on osa keskisen Suomen poikittaista tieyhteyttä Kokkolasta, Jyväskylän, Mikkelin ja Lappeenrannan kautta Venäjän rajalle. Tarkasteltava tieosuus kulkee Saimaan kanavan tuntumassa ja sen pohjoispäähän on muodostunut jatkuvasti kasvavia logistiikkaterminaaleja. Yhteysväli on EU:n liikennepolitiikassa katsottu strategisesti merkittäväksi ja se onkin osa TENteiden verkkoa. Yhteysväli välittää pääosin Suomen (vt 6) ja Venäjän välistä liikennettä. Valtatien 13 liikennemäärä vaihtelee Lappeenrannan puoleisen pään autoa/vrk Nuijamaan autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus on %. Nuijamaan raja-asema on Suomen toiseksi vilkkain tieyhteys Venäjälle. Rajan ylitti vuonna 2006 keskimäärin autoa/vrk. Nuijamaalla liikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti uuden raja-aseman ja liikennejärjestelyiden myötä. Valtatiellä 13 kulkee paljon kansainvälistä liikennettä ja tavarakuljetuksia. Tie on yksi Suomen tärkeimmistä maayhteyksistä Venäjälle. Tieosuudella ei ole kapasiteetista johtuvia sujuvuusongelmia. Palvelutaso- ja sujuvuusongelmia

9 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 7 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET kuitenkin syntyy, kun rajan ylittävä liikenne ruuhkautuu. Nuijamaan rajanylityspaikalle muodostuvat rekkajonot aiheuttavat ongelmia muulle liikenteelle sekä haittoja tien varren ympäristölle ja asutukselle. Etenkin nykyisen tien kapeus muodostaa rekkajonojen aikana kohtaavassa liikenteessä liikenneturvallisuusriskin, koska ajoradalle ei mahdu kolmea ajoneuvoa rinnakkain. Kesän ja syksyn 2006 aikana rekkajonot ovat pidentyneet ja yleistyneet. Rekkajonot olivat loppuvuonna 2006 pisimmillään liki 30 km pituisia ulottuen valtatielle 6 saakka. 2 PYSÄKÖINTIALUEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Esiselvityksen aloituskokouksessa ja asian tiimoilta käydyissä keskusteluissa on hankkeesta esitettäville kohteille asetettu seuraavia tavoitteita: Alueen sijainti ja koko ta- Liikenteelliset voitteet Riittävän iso, noin 500 autopaikkaa Lähellä nykyistä valtatietä Edullinen maaperä ja topografia Kunnallistekniikka lähellä Sijaitsee valtatien eteläpuolella, ei valtatien risteävää ajoa Mahdollisuus käyttää pysäköintialueena vielä tilanteessa, jossa valtatie on parannettu jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi tai tieksi, jossa on jatkuva rekkakaista. Alueen tasauksessa otetaan huomioon rekkojen liikkeellelähtö etenkin liukkaalla Käyttöaika Alueen suunnittelussa varaudutaan pitkään käyttöaikaan Tulevaisuudessa mahdollista ottaa muuhun käyttötarkoitukseen Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Maankäytön tavoitteet Yksinkertainen, ei vaadi kallista laajamittaista telematiikkajärjestelmää Miehittämätön Maankäytön kannalta mahdollisimman hyvä sijoitus Riittävä etäisyys ja luontainen maastonmuotojen ja puuston muodostama suoja, jotta autojen tyhjäkäynnistä ja melusta ei aiheudu asutukselle kohtuutonta haittaa. Mahdollisuus ottaa alue muuhun käyttöön myöhemmin (yhteiskuntataloudellinen näkökulma) Lieveilmiöiden hallinta Ympäristö Pohja- ja pintavedet suojataan Rekkojen runsas määrä lisää riskiä, että vesien mukana ympäristöön pääsee ongelmajätteitä (polttonestetankkien vuotaminen, öljyvuodot); öljynerotuskaivojen tarpeellisuus ja purkuvesistö Kentän kuivatus pääsääntöisesti avo-ojilla Alueelle varataan imeytysainevarastot Purkukohtien sadevesikaivot varustetaan tarvittaessa suluin

10 8 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Järjestyksenpito ja valvonta helppoja Alueen tulee olla aidattu Muun ajoneuvojen ajo alueelle kielletty Alueen sisällä tulee olla reittejä, joita pitkin pelastus- ja valvontaviranomaiset voivat liikkua esteettä Hätätilanteessa jokainen ajoneuvo on pystyttävä saavuttamaan pelastusajoneuvolla Alueen palvelut Sosiaalitilat, joissa pesu- ja WC-tilat Toimisto, jossa viestintäyhteydet, Tiehallinnon infopiste (sää, keli) Taukotupa, missä keittomahdollisuus Ulkotiloja, joilla pöytä-penkkiyhdistelmiä Kaupallisia palveluja alueelle ei tulla järjestämään. Jätehuolto Alue on tarkoitus ottaa haltuun maantielain mukaisesti valtatien tiealueena. 3 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT Tässä työssä on tutkittu alustavasti neljää keskusteluissa esillä ollutta kaukopysäköinnin sijaintivaihtoehtoa Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa, rajanylityspaikan läheisyydessä Vaihtoehto D, Karhusmäki Karhusmäen vaihtoehdosta luovuttiin jo alkutarkastelujen perusteella, koska vaihtoehdon läheisyydessä sijaitsee asutusta. Vaihtoehtojen A, B ja C, ks liite 1, käyttökelpoisuutta lähipysäköintialueiksi on tutkittu peruskarttojen, kaavakarttojen ja geologisten karttojen perusteella. Lisäksi on työkokouksessa ja tämän jälkeen käydyissä puhelinja sähköpostikeskusteluissa on perusteellisesti keskusteltu alueiden soveltuvuudesta. Kokouksessa olivat edustettuina esipuheessa mainitut tahot. Jäljempänä on kuvattu eri alueiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta kaukopysäköintialueeksi. Kaupunki ei omista maata minkään vaihtoehdon kohdalla. 3.1 Vaihtoehto A, Lyytikkälä Etäisyys raja-asemalta noin 5 kilometriä Alueen koko on noin 18 hehtaaria Mahdollistaa reilun 500 ajoneuvon pysäköinnin Alue ei ole maastollisesti otollisin tasaisen kentän toteuttamiseen: o alue sijaitsee entisellä maa-ainesten (hiekka- ja sora) ottoalueella, jolloin suunnitellulla alueella on korkeuseroja, jotka joudutaan tasaamaan. o Alueella sijaitsee paljon luonnollisia korkeuseroja, joiden tasoittamiseen vaaditaan louhintaa

11 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 9 TUTKITUT SIJAINTIVAIHTOEHDOT o Noin puolet suunnitellusta alueesta vaatii massanvaihtoa. Rikkonainen maapinta lisää pohjaveden pilaantumisriskiä onnettomuus- ja vuototilanteissa Alue on kaavoittamaton Alueella ei ole tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Asutusta alueen läheisyydessä Alueen läheisyydessä ei ole vesi- ja viemäriverkostoa, joten niiden rakentamisesta koituu huomattavia lisäkustannuksia Sisäänajo etäpysäköintialueelle tulee rakentaa valtatieltä, ulosajo voidaan toteuttaa Metsäkansolantie -nimisen yksityistien kautta Edellyttää yksityistien muuttamista yleiseksi tieksi näiltä osin. 3.2 Vaihtoehto B, Jysinmäki Etäisyys raja-asemalta noin 2 kilometriä Alueen koko on 18 hehtaaria Mahdollistaa noin 470 ajoneuvon pysäköinnin Alue sijaitsee kovalla maalla (moreenia); pieni alue suoperäistä, joka vaatii massanvaihtoa Alue luonnostaan tasainen, ei korkeuseroja Maasto mahdollistaa alueen laajentamisen itään päin. Lännessä maaperä on pehmeikköä. Vaihtoehto on maasto- ja pohjaolosuhteiltaan paras tarkastelluista vaihtoehdoista Alue on kaavoittamaton Alueen läheisyydessä on asutusta Hiihtoreitti vieressä Valtatielle rakennettava liittymät sisään - ja ulosajoa varten Liitettävissä nykyiseen liikenteen ohjaukseen. Kohde sijaitsee mäellä, joten pakokaasut tuulettuvat Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta vaihtoehtoon on mahdollisuus järjestää vesihuolto huomattavin lisäkustannuksin. 3.3 Vaihtoehto C, Nuijamaa Alue sijaitsee Nuijamaan rajanylityspaikan tuntumassa nykyisen rekkojen pysäköintialueen kohdalla Alueen koko on 17 hehtaaria Mahdollistaa noin 440 ajoneuvon pysäköinnin Suunniteltavalla alueella on paljon korkeuseroja (noin 10 m) Alue sijaitsee puoliksi moreenimaalla ja puoliksi maa-aines on silttiä, joten toteutus vaatii massanvaihtoa noin 1-2 metrin syvyydeltä Alue on toiseksi paras vaihtoehto maasto- ja pohjaolosuhteiltaan Pintavesien poisjohtamisen kannalta on vaihtoehto C karttatarkastelun perusteella suositeltavin Osayleiskaavan mukainen Maankäytön kannalta paras vaihtoehto Liikenteenohjaus liitettävissä nykyiseen vuoronumerojärjestelmään tai valo-ohjauksella

12 10 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta YHTEENVETO JA SUOSITUS Kuljettajan ei tarvitse siirtää autoa odotusalueelta toiselle kuten muissa vaihtoehdoissa Laaksossa, pakokaasut saattavat jäädä leijumaan alueelle pakkassäällä Ei tiedossa merkittäviä luontokohteita eikä tärkeitä pohjavesialueita Vaihtoehdon yhteyteen on rakentumassa palveluja Vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin vaihto-ehto Viranomaistoiminnot lähellä Aluetta helpompi valvoa rajanylityspaikan läheisyyden takia, lieveilmiöitä vähemmän 4 YHTEENVETO JA SUOSITUS 4.1 Vaihtoehtojen vertailu ja yhteenveto Alueen ja koko sijainti Liikenteelliset tavoitteet Käyttöaika Maankäytön tavoitteet Ympäristö Rajavartioston, Tullin ja pelastusviranomaisten tavoitteet Alueen palvelut Vaihtoehto A, Lyytikkälä Vaihtoehto B, Jysinmäki Vaihtoehto C, Nuijamaa Sopiva Sopiva Edullisin sijainti, koko rajoitettu Ei suunniteltua maankäyttöä Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Toteutuvat, soveltuvuus tien parantamisen jälkeen epävarma Uusiokäyttö epävarma Liikenteenohjaus ja vuoronumerojärjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Rajanylityspaikasta erillinen järjestelmä Suunniteltu metsätalousalueeksi Helppo ottaa muuhun käyttöön myöhemmin Voidaan kytkeä rajanylityspaikan vuoronumerojärjestelmään esim. liikennevaloohjauksella Soveltuu hyvin olevaan ja suunniteltuun maankäyttöön Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu hyvin nykyiseen toimintaan liittyvänä Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu heikoiten Ympäristöhaitat pyritään ehkäisemään Soveltuu varauksin Vaatimaton (tavoite)taso Toteutuvat, soveltuu parhaiten myös tien parannuksen jälkeen Vaatimaton (tavoite)taso. Läheisyyteen on rakentumassa palveluja

13 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 11 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 4.2 Suositus Jatkosuunnittelun pohjaksi valitaan vaihtoehto C Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Alue on maaperäolosuhteiltaan toiseksi paras vaihtoehto tutkituista. Aluetta on helppo valvoa raja-aseman läheisyyden takia ja lieveilmiöitä odotetaan ilmenevän muita vaihtoehtoja vähemmän. Vaihtoehto C on vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisen kannalta suositeltavin. Jonon purkutilanteet aiheuttavat häiriöitä muulle valtatieliikenteelle vaihtoehdossa A. Vaihtoehdossa B rekat ohjautuvat raskaan liikenteen odotuskaistalle. Vaihtoehdossa C jono purkautuu sisäistä tietä, vanhaa Rapattilan tietä, pitkin suoraan rajaasemalle. Vaihtoehto C muodostaa tulevaisuudessa kiinteän osan Nuijamaan rajanylityspaikkaa ja sen muunneltavuus on muita vaihtoehtoja parempi. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen johtoryhmä esittää epävirallisessa kannanotossaan etäparkin sijoittamista nykyisen alueen yhteyteen vaihtoehdon C mukaisesti. Myös Tullin ja Rajavartioston kanta kallistuu vaihtoehdon C kannalle valvonnallisten näkökohtien perusteella. 5 NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.1 Pysäköintitapa Pysäköinti voidaan järjestää joko pitkittäispysäköintinä tai vinopysäköintinä. Molemmat vaihtoehdot ovat toiminnallisesti hyviä. Liitteissä 5 ja 6 on esitetty pysäköinnin periaatekaaviot. Pysäköintialue jaetaan poikkisuunnassa lohkoihin ja välialueisiin. Välialueet toimivat lumitiloina ja pintavesien keräilyalueina. Välialueen leveydeksi on otettu vajaa puolet asfaltoidun alueen leveydestä. Välialuetta voidaan käyttää hyväksi myös taloudellisen tasauksen aikaansaamiseksi ja niukkaan istuttamiseen. Vinopysäköinnissä pyritään tasaamaan asfaltoitu alue siten, että harja on keskellä. Tällä järjestelyllä helpotetaan autojen liikkeellelähtöä. 500 rekka-auton pysäköinnin aluetarve ilmenee oheisesta taulukosta. Lopullista aluetarvetta määrittäessä tulee lisäksi ottaa huomioon sisäiset tiet ja palvelualueiden vaatimat tilat. Pitkittäispysäköintiä 4 riviä Pitkittäispysäköintiä 6 riviä Vinopysäköintiä 2 riviä Pysäköintilohkon leveys 32 m 48 m 69 m Pysäköintilohkon + välialueen (13/20m) leveys 45 m 68 m 104 m Pysäköintilohkojen yhteenlaskettu pituus 3,8 km 2,5 km 1,4 km Asfaltoitu pinta-ala yhteensä 12 ha 12 ha 10 ha Alue yhteensä (ei sisällä alueen sisäisiä teitä eikä palvelu-alueita) 17 ha 17 ha 15 ha

14 12 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta NUIJAMAAN ALUEEN JÄRJESTELYT 5.2 Alueen alustavat järjestelyluonnokset Pysäköinnin ja palvelutoimintojen sijoittamisessa on useita mahdollisuuksia. Keskeinen periaate on liitännäisalueeksi otettavan alueen tehokas hyväksikäyttö. Vaihtoehdon C osalta liitteessä 4 on alustavasti luonnosteltu alueen käyttöä. Pysäköintialueeksi suunnitellun alueen pohjoispuolella on kortteli, joka on käynnissä olevassa asemakaavatyössä määritelty liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten alueeksi (KTT-alue). 5.3 Jonotusjärjestelmä Jonotusjärjestelmä pyritään integroimaan tullin vuorojärjestelmään, jolloin saavutetaan edullinen ja yksiselitteisiä ohjauskäskyjä välittävä kokonaisuus. Yksinkertaisimmillaan jonotusjärjestelmässä yksittäinen rekka-auto ohjataan liikennevaloilla tietylle pysäköintialueen lohkolle, jotka täytetään järjestyksessä. Pysäköidyt rekka-autot ohjataan pysäköintialueelta tarkastukseen lohkoittain liikennevaloilla. Sisään- ja ulosajolaskurien avulla ilmoitetaan jonottavien autojen määrä valvontahuoneeseen. Jonotusjärjestelmää tulee tarkastella tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä.

15 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta 13 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET 6 ALUSTAVAT RAKENTAMISKUSTANNUKSET Kustannusarviossa on käytetty lähtökohtana neljässä rivissä olevaa rekkajonoa. Rekkajonon muodostaman alueen leveys on 32 metriä ja niiden välissä 13 metrin viherkaista. Alueen pinta-ala on noin 17 ha. Kustannusarviossa on käytetty Rapalin hankeosahinnastoa, jota on tarkasteltu myös Nuijamaan rajanylityspaikan toteutuneisiin kokonaiskustannuksiin. Rapalin hinnat ovat työmaakustannuksia, ne eivät sisällä rakennuttamis- eivätkä suunnittelupalveluja. Vaihtoehdon C alustavat rakennuskustannukset on arvioitu liitteen 4 mukaisilla järjestelyillä. Alustava kustannusarvio on esitetty alla olevassa taulukossa. Työ/suorite Määrä yksikköhinta Kustannus M M /yksikkö Pysäköintialue (asfaltti) 12 ha 0,63 7,6 Viheralue 6 ha 0,10 0,6 Tiet 3 km 0,5 1,5 Aluevalaistus 20 ha 0,06 1,2 Palvelurakennus, 1 0,5 0,5 vessat Palvelualueet, ulkoalueet 0,4 ha 0,8 0,3 Liikenteenohjaus, 1 1,5 1,5 telematiikka Yhteensä ilman alv 13,2 Suunnittelu + rakennuttaminen 1,3 10 % Lunastus 20 ha 0,02 0,4 Yhteensä ilman alv 14,9 Yhteensä, alv 22 % 18,2 7 JATKOTOIMENPITEET Kaakkois-Suomen tiepiiri lähettää selvityksen Tullihallitukselle, Rajavartiolaitoksen Esikunnalle, Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, Etelä-Karjalan Liitolle ja Lappeenrannan kaupungille lausunnolle. Esiselvityksessä valitun kohteen tie- ja rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää kevään 2007 kuluessa. Tiehallinto on saanut Liikenne- ja viestintäministeriöltä tehtäväksi valmistella odotusalueen toteuttamista siten, että rahoituspäätös voidaan tehdä vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on, että alue saadaan käyttöön syksyn 2008 aikana.

16 14 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET 8 LIITTEET 1. Yleiskartta 1: Sijoitusvaihtoehto A, Lyytikkälä 1: Sijoitusvaihtoehto B, Jysinmäki 1: Sijoitusvaihtoehto C, Nuijamaa 1: Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti jonossa 6. Pysäköinnin järjestelyperiaatteita, pysäköinti vinopaikoilla 7. Nuijamaan osayleiskaava

17 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 1. YLEISKARTTA 1: Liite 1/7

18 Liite 2/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 2. SIJOITUSVAIHTOEHTO A, LYYTIKKÄLÄ 1: 2 500

19 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 3/7 LIITTEET LIITE 3. SIJOITUSVAIHTOEHTO B, JYSINMÄKI 1: 2 500

20 Liite 4/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 4. SIJOITUSVAIHTOEHTO C, NUIJAMAA 1: 2 500

21 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 5/7 LIITTEET LIITE 5. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI JONOSSA 1: 1 000

22 Liite 6/7 Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta LIITTEET LIITE 6. PYSÄKÖINNIN JÄRJESTELYPERIAATTEITA, PYSÄKÖINTI VINOPAIKOILLA 1:1000

23 LIITE 7. NUIJAMAAN OSAYLEISKAAVA Nuijamaan rajanylityspaikan rekkaliikenteen pysäköinti, Lappeenranta Liite 7/7 LIITTEET

24

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN TEKNINEN KESKUS Ritaportin liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelu ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVOI- TUSTA VARTEN 6.6.2008 Oulun kaupunki Tekninen keskus Ritaportin liikenteen ja ympäristön

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS Kantaverkon 110 kilovoltin voimajohdon uusiminen Tihisenniemi - Katerma Kajaani - Kuhmo 2012 Tihisenniemi - Katerma 110 kv voimajohdon uusiminen YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Lähtöaineistoluettelo 25.5.2016 1 (5) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta-Nuijamaa YLEISSUUNNITELMA Etelä-Karjalan liitto 2015. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Tytyri-Hiidensalmi OYK

Tytyri-Hiidensalmi OYK Lohjan kaupunki Tytyri-Hiidensalmi OYK Meluselvitys 12.10.2004 Viite 82108188 Versio Pvm 12.10.2004 Hyväksynyt Tarkistanut HWe Kirjoittanut TKl Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Tiehallinto Jyväskylä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI 17.1.2017 MULTISILLAN KOULUN ALUE YMPÄRISTÖINEEN: UUSI ASUINKORTTELI JA PÄIVÄKOTI. Asemakaava nro 8647. Diaarinumero: TRE: 6202/10.02.01/2016 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus A4 Valtatie 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Tiesuunnitelmaselostus Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2009 2(11) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot