SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille Työvaliokunta Seutuhallitus Seutuvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YLEISTÄ TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA TALOUSARVION OSAT TALOUSARVION SITOVUUS TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA HENKILÖSTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET JA TAVOITTEET HALLINTO SEUDULLINEN HANKINTATOIMI ELINKEINOPOLITIIKKA Savonlinnan seudun kuntayhtymä Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -palvelut Puutoimialan kehittäminen (Eastwood hanke) Teknologiatoimialan kehittäminen Matkailutoimialan kehittäminen Maaseutuyritysten kehittäminen Lentoliikenne Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Markkinointiviestintä TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMÄN HALLINNOIMAT HANKKEET

3 1 Johdanto Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on vastata erityisesti seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Seudullinen elinkeinostrategia vuosille muodostaa vahvan pohjan vuoden 2010 toiminnalle. Tavoitteena on luoda Savonlinnan seudulle uusia työpaikkoja sekä turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen seudulla. Savonlinnan seudun vahvuuksia ovat mm. puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen, hyvinvointimatkailu. Mahdollisuuksiksi on nostettu mm. vakavaraiset yritykset, Savonlinnan luonto- ja kulttuurimatkailu, osaava työvoima ja Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet. Vuoden 2010 alussa käynnistyvällä Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelmalla (KOKO) tuetaan seudun strategista kehittämistä ja sen yhteyteen resursoidaan uudet elinkeinopoliittiset avaukset. Matkailun ja elämystuotannon sekä puunjalostukseen ja teknologiateollisuuteen liittyvät osaamiskeskusohjelmat sekä Savonlinnan seudun yliopisto- ja korkeakoulutoiminnot luovat vahvan innovaatioympäristön tulevaisuuden toimille. Suhdannetaantuma on aiheuttanut yrityskentässä uhkakuvia, irtisanomisia sekä lomautuksia. Toisaalta suhdannetilanne on avannut ja avaa kehittyvillä markkinoilla myös mahdollisuuksia, joita pyritään hyödyntämään maailmantalouden murroksessa. Tässä tilanteessa niukat kehitysresurssit suunnataan entistä enemmän strategisten kärkien toteuttamiseen. Suhdanne- ja rakennemuutostilanteessa korostuu olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen uusien työpaikkojen luomisen rinnalla. Samalla huolehditaan siitä, että toimitaan tarvittaessa nopealiikkeisesti seudun elinkeinoelämän tukena. Seudullinen hankintatoimi kilpailuttaa tai antaa asiantuntija-apua lähes 80 %:ssa seudun julkisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskittäminen tehokkaaseen hankintayksikköön tuottaa seudun julkisorganisaatioille suoraa hyötyä ja säästöjä. Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy ammattitaitoisesta hankintatoimesta, koska hankinnat toteutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, hankintalakia noudattaen. Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhtymäsuunnitelma ja talousarvio on laadittu Suomen kuntaliiton periaatteiden pohjalta. Kuntayhtymäsuunnitelma sisältää kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille Vuoden 2010 aikana kehitetään tuloskorttijärjestelmää toiminnan suunnittelua ja seurantaa varten

4 2 Yleistä Savonlinnan seudun kuntayhtymä toimii kuntayhteistyötä ja seudun elinkeinostrategiaa toteuttavana organisaationa. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava. Sulkava ei ole mukana elinkeinostrategian toteutuksessa. Savonlinnan seudun kuntayhtymän huolehtii perussopimuksen 2 :n mukaisesti: 1) jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2) kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymän suunnitelman mukaisesti, 3) aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4) yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5) muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää kahden kolmasosan ( 2 / 3 ) määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 :n mukainen toimenpidekokonaisuus. Organisaatio Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 24 jäsentä Tilintarkastaja Työvaliokunta *) Seutuhallitus 9 jäsentä Seutujohtaja Yrityspalvelut Yhtymävirasto Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas *) Jäsenkuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto muodostavat työvaliokunnan, joka vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta. Se käsittelee valmistelevasti seutuhallituksen esityslistalle tulevat merkittävimmät asiat. Työvaliokunnan tehtävänä on pohtia suuria ja seudun kehityksen kannalta merkittäviä, pitkäntähtäimen strategisia suuntia

5 3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 3.1 Talousarvion osat Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa hyväksytään kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. Kuntayhtymän käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalue Hallinto Seudullinen hankintatoimi Elinkeinopolitiikka Kustannuspaikka Yhtymävirasto Hankintatoimi Seudulliset yrityspalvelut Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Lentoliikenne Elektroniikan 3K-tehdas Kuntayhtymän varsinaista toimintaa kuvataan käyttötalousosassa, jonka osalta seutuvaltuusto hyväksyy kuntayhtymän tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosassa esitetään hallinnon, seudullisen hankintatoimen ja elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi tarvittavat määrärahat. Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille. Investointiosan määrärahat seutuvaltuusto hyväksyy erikseen. Rahoitusosassa esitetään kuntayhtymän varsinaisen toiminnan kassavirta. Rahoitusosaan merkitään myös antolainauksen, lainakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvioidaan talousarvion vaikutusta maksuvalmiuteen. 3.2 Talousarvion sitovuus Määrärahat ja tuloarviot voidaan talousarviossa määrätä sitoviksi joko bruttotai nettoperiaatteen mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta. Nettoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että seutuvaltuusto päättää talousarviossa tulojen ja menojen erotuksen määrärahana tai tuloarviona

6 Seutuvaltuustoon nähden sitovia tasoja ovat hallinnon osalta bruttomenot. Muiden tulosalueiden (Seudullinen hankintatoimi ja Elinkeinopolitiikka) sitovuustaso on netto. Seutuvaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Seutuhallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa kustannuspaikkojen ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Seutujohtaja päättää hankkeiden käyttösuunnitelmissa niiden menoista ja tuloista sekä tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. KÄYTTÖTALOUS VUONNA 2010 Tulosalue TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Hallinto yht Seudullinen hankintatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Seudullinen hank. toimi yht Elinkeinopolitiikka Toimintatuotot Toimintakulut Lentoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Elinkeinopolitiikka yht Määrärahat ja tuloarviot Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Talousarvion toteutumista seurataan sekä koko kuntayhtymän että tulosalueiden tasolla toteutettavalla raportoinnilla. Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että strategisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumista raportoidaan seutuhallitukselle kaksi (2) kertaa vuodessa

7 4 Henkilöstö Alla olevassa taulukossa ovat mukana myös ostopalveluna ostetut henkilöresurssit. Henkilöstömäärä tulosalueittain: Tulosalue TP /2009 TA 2010 Hallinto 2 2 1,5 Seudun yleinen kehittäminen - Seudullinen hankintatoimi 4 4 4,5 - Reimari Elinkeinopolitiikka 15, ,5 Yhteensä 23, ,5-7 -

8 Henkilöstömenot koostuvat vuonna 2010 tulosalueittain seuraavasta henkilöstörakenteesta: Hallinto (1,5 htv) Elinkeinopolitiikka Savonlinnan seudun yrityspalvelut (8 htv) Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (1,5 htv) Elektroniikan 3K-tehdas (7 htv) Seudullinen hankintatoimi (4,5 htv) seutujohtaja (1/2 htv) hallintosihteeri 1 yrityspalvelupäällikkö 1 yritysasiamies 1 yrityspalvelusihteeri 1 projektipäällikkö 1 kehittämispäällikkö 1 projektijohtaja 2 yritysneuvojaa (rakennemuutosprojektirahoitus, TE-keskus) seutujohtaja (1/2 htv) tiedottaja yksikönjohtaja testaus- ja suunnittelupäällikkö tutkimuspäällikkö tutkimusinsinööri tuotantopäällikkö elektroniikka-asentaja elektroniikka-ammattityöntekijä hankintapäällikkö 3,5 hankintasihteeriä 5 Käyttötalousosan tulosalueet ja tavoitteet 5.1 Hallinto Hallinnon osalta tavoitteena ovat: tehokas yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin yhteinen edunvalvonta, elinkeinostrategian mukaisen kuntayhteistyön yleinen kehittäminen, yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden mahdollistaminen tehokkaan työskentelyn edellytysten varmistaminen Hallinnon talousarvio käsittää luottamushenkilöhallinnon ja yhtymäviraston kustannukset

9 Hallinnon toimintatuotot muodostuvat kuntayhtymän omistajakuntien asukasmäärien mukaan jaetuista maksuosuuksista. Kuntayhtymän hallinnon osalta jäsenkuntien maksuosuus on 100 % kokonaiskustannuksista. Hallinnon henkilöstömenot muodostuvat seutujohtajan (1/2 htv) ja hallintosihteerin palkka- ja henkilösivukuluista. Kuntayhtymän hallintoon on myös budjetoitu seutuvaltuuston, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot sekä tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ostetaan Savonlinnan kaupungin monipalvelukeskukselta. 5.2 Seudullinen hankintatoimi Seudullinen hankintatoimi on toiminut nykymuodossaan viisi vuotta. Viiden vuoden aikana toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Seudullisen hankintatoimen jäsenorganisaatioita ovat Enonkosken, Joroisten, Juvan, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat, Savonlinnan kaupunki, Itä- Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savonlinna-Säämingin seurakunta, YH Itä-Savo Oy, Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto sekä Tanhuvaaran Säätiö/Tanhuvaaran palvelut Oy. Vuonna 2010 on aiheellista selkeyttää ja päivittää toimintamalleja sekä hahmotella tulevaisuuden tavoitteita. Hankintatoimen tavoitteena on vuoden 2010 aikana käydä neuvottelut jäsenorganisaatioidensa kanssa mihin suuntaan hankintatoimea on tarkoitus kehittää jatkossa. Keskustelua käydään hankintojen lähtökohdista, erityiskysymyksistä ja tavoitteista sekä hankintatoimelle asetettujen tavoitteiden aiheuttamista kustannusvaikutuksista. Lisäksi kehitetään raportointia jäsenorganisaatiolle kustannusten määräytymisestä, toiminnasta saatavista hyödyistä ja hankintojen toteutuksista. Toiminnan laajentumisesta johtuen seudullisen hankintatoimen tehtävät ja työmäärä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Hankintojen määrä on kasvanut ja mukaan on tullut uusia jäsenorganisaatioita. Laajentuminen on ollut myönteistä ja tiivistänyt seutuyhteistyötä hankintojen osalta. Työmäärän lisääntymisen vuoksi vuonna 2010 hankintoja aikataulutetaan, priorisoidaan ja tarvittaessa resursoidaan uudelleen. Toiminta- ja palveluprosesseja selkiytetään ja sitä kautta kehitetään hankintaprosessin tehokkuutta ja laadunhallintaa. Hankinnat ovat muuttuneet entistä vaativimmiksi, joten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on panostettava entistä enemmän. Tavoitteena on vuoden 2010 aikana järjestää sisäistä koulutusta jäsenorganisaatioille

10 5.3 Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikan tavoitteena vuonna 2010 ovat: työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen (kompensoivat toimet, suhdannetilanne) investointien lisääminen (erityisesti matkailu, teknologia ja liikenne) seudun yritystoiminnan kansainvälistäminen, painopisteenä Luoteis-Venäjä osaamisrakenteiden kehittäminen Elinkeinopolitiikan työnjako on määritelty elinkeinostrategia :ssa. Savonlinnan seudun kuntayhtymällä on keskeinen rooli strategian toteuttamisessa. Savonlinnan seudun strategiset päämäärät ovat seuraavat: Savonlinnan seudun talous kasvaa Pietarin alueen kasvun tukemana Itä-Suomen yrittäjämyönteisin seutu, jossa kaikkien kuntien toiminnot on viritetty yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Seudulla on merkittävä paperi- ja selluloosateollisuudelle koneita ja laitteita suunnitteleva ja valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, jonka toimintaympäristön kehittämiseksi on luotu teknologiapuisto Seudulla on yksi Suomen johtavia veneteollisuus- ja palvelukeskittymiä Savonlinnan seudusta on tullut yksi Suomen johtavista ja innovatiivisimmista ympärivuotisista matkailukeskuksista, joka hyödyntää Saimaabrändiä, ainutlaatuista järviluontoa sekä Savonlinnan oopperajuhlien ja muiden seudun kulttuuritoimijoiden korkeatasoista tarjontaa tehokkaasti. Matkailu on voimakkaasti kansainvälistynyt mm. suorien charterlentojen ansiosta Savonlinnan seudulla on vahvistuva kaupallinen keskus sekä kasvavaa hyvinvointialan yritystoimintaa, erityisesti seudun merkittävä wellnesspalvelukeskittymä on voimistunut ja saanut uusia markkinoita Venäjältä Mekaanisen puunjalostuksen jalostusaste on noussut ja alihankintaverkostoitumisen kautta seudulle on syntynyt merkittävä puunjalostuksen keskittymä Savonlinnan seudulla on valmius käynnistää bioetanolitehtaan toiminta, jolloin kotimaisen energian tuotanto ja käyttö lisääntyy seudulla

11 5.3.1 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seudun kuntayhtymä vastaa: Elinkeinostrategian toteuttamisesta Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelusta Yritys-Suomi palveluiden tuottamisesta yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden kanssa Strategian mukaisten hankkeiden hallinnoinnista ja kuntarahoitusosuuksista talousarvionsa puitteissa Savonlinnan seudun kuntayhtymän elinkeinostrategian mukaisten panostusten kohdentamisessa käytetään arviointikriteereitä, joilla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja panostusten kohdentuminen seudun tavoitteiden toteuttamiseen: Työllisyysvaikutukset Yrityksen/muun toimijan oma panostus Katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Vaikutus yritysten toimintaympäristöön Vaikutus seudun kannalta merkittävään osaamiseen Vaikutus yritysten kannattavuuteen ja kasvuun Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -palvelut Yritys-Suomi -palvelut kokoaa julkisrahoitteiset yrityspalvelut yhteiseen palvelukonseptiin. Yritys-Suomi yhdistää eri toimijoiden palveluprosessit sekä tiedotuksen asiakkaiden kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Yritys-Suomi -palvelukonseptia työstetään mm. yhteisellä hankkeella Mikkelin seudun, Pieksämäen ja Juvan kanssa. Asiakastyytyväisyystutkimusta jatketaan palvelutason laadun takaamiseksi ja kehittämiseksi. Alkavat yritykset Osana Yritys-Suomi Savonlinnan seutua Itä-Savon Uusyrityskeskus ry vastaa Savonlinnan seudun alkavien ja alle 2 vuotta toimineiden yritysten neuvonnasta. Määrälliset tavoitteet: Tavoitteena on saada Savonlinnan talousalueelle 90 uutta yritystä, joista 20 kpl naisten perustamia. Uusia työpaikkoja syntyy 100 kpl. Lisäksi toimintaan sisältyy yrittäjyyskoulutusluentoja alueen ammatillisissa oppilaitoksissa, starttirahalausuntojen antaminen työ- ja elinkei

12 notoimistolle sekä jatkajien etsintä sukupolvenvaihdoksessa oleville yrityksille Uusyrityskeskuksen oman asiakasverkoston kautta. 0-2 v Yritykset Käydään lävitse puhelimitse 120 kpl 0-2 vuotiasta yritystä, joista pyritään saamaan jatkokoulutukseen tai muihin edistäviin toimenpiteisiin 36 yritystä. Samalle kohderyhmälle järjestetään tietoiskutyyppisiä koulutuksia. Tavoitteena järjestää keväällä 3-4 kpl ja syksyllä 3-4 kpl ajankohtaista, tarpeenmukaista täsmäkoulutusta. Kehittyvät yritykset Yritysten toteuttamiskelpoiset investointi- ja kehittämishankkeet käynnistyvät tuottamaan uusia työpaikkoja seudulle. Keskeisimpinä työvälineinä ovat yritysasiamiespalvelut, hankkeiden kannalta kriittiset asiantuntijapalvelut sekä yritysverkostojen kehittämishankkeet. Tavoitteena on vähintään 30 investointi- ja kehittämishanketta sekä 300 työpaikkaa strategian mukaisille toimialoille. Kasvuhakuisia yrityksiä kartoitetaan ja yritysten kehittämisprosesseja tuetaan. Yrinet -asiakkuudenhallintaohjelmassa oleviin yli 150 asiakkuuteen ollaan säännöllisessä yhteydessä kasvuavauksia haravoiden. Etsitään jatkuvasti uusia innovaatioita ja kasvuaihioita. Luodaan ja ylläpidetään henkilötason luottamuksellisia suhteita ko. yritysten johtoon ja avainhenkilöstöön. Tuetaan yritysten kasvu- ja kehittämisprosesseja asiantuntija-avulla, kuntasektorin tuella ja koordinoimalla rahoitusta tavoiteohjelmasta. Yrityssiirrot Tavoitteena on 10 onnistunutta sukupolvenvaihdosta, 2-3 yrityksen etabloitumista ja 5 yrittäjän etabloitumista seudulla jo toimivaan yritykseen. Turvataan yritystoiminnan jatkuvuus sukupolvenvaihdoksia edesauttamalla. Yrityssiirtoja tuetaan Yritys-Suomi kokonaispalvelulla yhteistyössä sukupolvenvaihdoksiin osallistuvien toimijoiden (UYK, TE -keskus, Finnvera) kanssa. Yritysten myyntiä edistetään sivustolla, jolta löytyvät Savonlinnan seudun myytävät yritykset. Tietoja seudun vapaista tonteista ja toimitiloista ylläpidetään sivustolla

13 5.3.3 Puutoimialan kehittäminen (Eastwood hanke) Savonlinnan seudun kuntayhtymä vastaa EastWood Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman käytännön toteutuksesta koko Etelä-Savon maakunnan osalta. Keskeisin hankkeen tavoite on tarjota välineitä yritys- ja yritysryhmäkohtaisten kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen. Hankkeen määrälliset tavoitteet Savonlinnan seudun alueella ovat: toimialan kehittämispotentiaali seudulla on kartoitettu, syvällisempiä kehittämisprosesseja on käynnissä 10:ssä eri yrityksessä ja tavoitteena on mahdollisimman monen kehittämisprosessin kypsyminen investointi- ja kehittämishankkeiksi vuoden 2010 aikana. Yritysten vientivalmiuksien kehittäminen Venäjän lähialueen kaupalliset mahdollisuudet valikoidut muut alueet Euroopassa myynti- ja tuotantopotentiaali ulkomaisten toteuttamassa rakentamisessa Kertopuun ja vanerin jatkojalostusverkoston kehittäminen kertopuu- ja vaneritehtaiden kanssa tiivis kehitysyhteistyö jalostusasteen nostamiseksi ja em. tehtävän edellyttämän yritysyhteistyöverkoston kokoaminen ja kehittäminen Rakennustuotteiden ja palveluiden kehittäminen vapaa-ajan rakentaminen tuotekehitysprosessien käynnistäminen Yritysten ekologisen kilpailukyvyn lisääminen tuotantovälineiden, raaka-aineiden ja energian käytön tehostaminen Teknologiatoimialan kehittäminen Teknologiapuisto Noheva Keskeiset tavoitteet. Savonlinnan Teknologiapuisto Oy (Noheva) tuottaa teknologiateollisuudelle ja teknologiatoimialalle asiantuntijapalveluita, kehittämispalveluita ja kehittämisen tukiprosesseja. Toiminnoilla varmistetaan teknologiateollisuuden vahvistuminen käyttäjälähtöisesti kehittyvänä liiketoiminta-alueena, joka tuo alueelle työpaikkoja, investointeja, välillisiä tuottoja, uusia yrityksiä ja verotuloja. Toimenpiteet toimintaympäristön kehittämisen vieminen toteutukseen hautomopalveluiden osalta (myös kasvuyritysten palvelut)

14 Noheva 1: 100 % vuokrausaste kiinteistöliiketoiminnan kannattavuuden varmistaminen 2. rakennusvaiheen valmistelut Kuitu-energia-elinkaari -osaamisala Savonlinnan seudun kuntayhtymä on mukana teknologiatoimialalla Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksessa vastaten Kuitu-energiaelinkaari osaamisalan toteutuksesta. Osallistumme vuonna 2010 Tulevaisuuden innovatiiviset metallituotteet osaamisalan kehittämiseen Lappeenranta Innovation Oy:n sekä Varkauden kaupungin kanssa seuraavien kumppanuussopimuksien puitteissa: Metsäteollisuuden kansainvälinen avainklusteri "Forest Industry Future" ja Älykkäät koneet kansainvälinen avainklusteri. Seudun erikoisosaamista ja yritysyhteistyötä kehitetään varmistamalla teollisuuden osaamiskeskusyhteistyöhön liittyvät EU-tuetut ja sovitut seudulliset kehityshankkeet yhteistyössä yritysten, Lappeenrannan teknillisen yliopiston (FiberLaboratory) sekä Mikkelin AMK:n FiberLaboratoryssa toimivan T&K-asiantuntijaryhmän osalta: Kuitu-energia-elinkaari / FiberLaboratory tutkimusprofessuurit ja ryhmät kärkihankkeella FiberLaboratory 2010 analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminen Teollisuuselektroniikan kärkiosaamisen vahvistaminen ja yritystoiminnan kasvattaminen: teollisuuselektroniikan miniklusterin vahvistaminen, älykkäät koneet ja metsäteollisuuden mittausjärjestelmät hankkeessa vahvistamalla teollisuus-, energia- ja turvateknologian uusien sovellusten kehittämisympäristöä Savonlinnassa Lisäksi varaudutaan yhteistyössä teollisuuden kanssa osallistumaan alueen elinkeinoperustaa vahvistaviin ja kansainvälistäviin di-työprojekteihin, esimerkiksi venäläisten kaksoistutkintoa LUT:ssa suorittavien opiskelijoiden sekä muiden alueen teollisen rakenteen uudistamisen ja vahvistamisen kannalta tärkeissä teknologiaprojekteissa Elektroniikan 3K-tehdas 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Tavoitteena on elektroniikkateollisuuden alueellisen kehittymisen ja kasvun tukeminen palvelujen, tutkimuksen ja toimintaympäristön avulla sekä uusien alan työpaikkojen syntyminen alueelle. 3K-tehtaan toimintaan kuuluvat yrityksille ja oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen

15 ja valmistuksen sektoreilla. 3K-tehtaan asiakastavoite on n. 90 yritystä ja muuta tahoa vuonna Tutkimuksen osalta toteutetaan kahta Tekes:n (Teknologia- ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä valmistellaan uusia hankkeita. Samalla pyritään edelleen kehittämään tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Kehitetään paikallista kehitysyksiköiden välistä yhteistyötä. Koulutuksen sektorilla pyritään luomaan uusia paikallisia yhteistyömalleja alan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Tätä kautta pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saaminen kasvaviin yrityksiin. Vuoden 2010 aikana kehitetään 3K-tehtaan tuotekehitykseen liittyvää osaamista ja palveluja. Em. pohjalta pyritään käynnistämään uusi t&k- (tutkimus ja kehittäminen) ympäristöä kehittävä toimintaympäristöhanke. 3K-tehdas toteuttaa osaltaan seudullista markkinointia uusien elektroniikka-alan yritysten saamiseksi Savonlinnan seudulle Matkailutoimialan kehittäminen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy tuottaa matkailuelinkeinolle asiantuntijapalveluita, kehittämispalveluita ja kehittämisen tukiprosesseja, jotka varmistavat matkailuelinkeinon vahvistumisen käyttäjälähtöisesti kehittyvänä liiketoiminta-alueena. Kehittäminen tuo alueelle työpaikkoja, investointeja, välillisiä tuottoja, uusia yrityksiä ja verotuloja. Innovaatiokeskuksen tehtävänä on Savonlinnan Osaamiskeskuksen toiminnan turvaaminen vuoden 2013 loppuun. Kulttuurikäytävä Karelia hankkeen jatkuvuuden varmistaminen vuoden 2012 loppuun. EDEN hanketta toteutetaan tuloksekkaasti niin, että Savonlinnan alue nostaa profiiliaan vesimatkailun kohdealueena vuonna Yhteistyötä tiivistetään alueen yritysten ja kehittäjien välillä tuottamalla yhteisiä käyttäjälähtöisiä kehittämisprosesseja. Kiinteistöliiketoiminnan kannattavuutta varmistetaan. Innovaatiokeskus on kumppanina KOKO-ohjelman (Koheesio- ja kilpailukykyohjelma) toteuttamisessa. Innovaatiokeskus pyrkii vahvistamaan rahoitusasemaansa

16 Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (MOT) Keskeiset tavoitteet. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksessa (MOT) tutkitaan ja kehitetään matkailua huomioiden itäsuomalaiset erityispiirteet. Lisäksi MOT hallinnoi ja kartuttaa Matkailualan tietokeskusta (MAT), kouluttaa alan osaajia ja järjestää valtakunnallista matkailuopetusta matkailualan verkostoyliopistossa (MAVY). Joensuun yliopisto ( alkaen Itä-Suomen yliopisto) saa osarahoitusta MOTTI Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminannallinen vahvistaminen Itä-Suomessa hankkeelle MOTin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteet ovat matkailun ja vapaa-ajan paikalliset resurssit ja tuotteistamisprosessit, matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset matkailun ja vapaa-ajan e-teknologia (E-Competence Center, sähköiset palveluprosessit ja tietojärjestelmät, matkailun alueelliset tietovarannot) matkailun asiakastietämyksen hallinta (kuluttajakäyttäytyminen, asiakasprofilointi, trendien ennakointi) Toimenpiteet. Koordinointi, tiedotus ja verkostoituminen tiedotussuunnitelman mukainen tiedottaminen esitelmät kansallisissa konferensseissa 2-3 kpl esitelmät kansainvälisissä konferensseissa 1-2 kpl Tutkimus- ja kehittämistoiminta matkailun liiketoimintaosaaminen, johtaminen ja aluetaloudelliset vaikutukset - tutkimus asiakastutkimuksen osalta kvantitatiivista tutkimusta syvennetään fokusryhmähaastatteluilla laatukriteeristön määrittämistyö jatkuu yhdessä yritysten kanssa Saimaan alueen vetovoimaisuutta kartoitetaan laatu- ja ympäristökriteereihin perustuen soveltavan tutkimuksen kautta asiakasprofiilitutkimuksen rinnalla sähköiset palveluprosessit ja tietojärjestelmät -tutkimus matkailun alueelliset tietovarannot -tutkimus alueellinen matkailututkimuksen ja kehittämistoiminnan korkeakoulu-yliopisto yhteistyömallin vakiinnuttaminen Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy) Matkailuneuvontasopimusten päättyessä toimialalla siirrytään selkeämpään kehittämistyön koordinaatioon, josta vastaa kumppanuusperiaatteella Sama Oy. Kuntayhtymä varautuu uuden toimintamallin aikaansaamiseksi toteutettavien kehittämishankkeiden kuntarahoitukseen talousarvionsa puitteissa

17 Toimenpiteet Savonlinnan Matkailu Oy ylläpitää ja kehittää - matkailuportaalia sekä matkailutuotteiden verkkokauppaa. Kotimaan markkinointia varten jatketaan Savonlinnan lomaseudun markkinointipoolia. Poolin tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa seudun kotimaahan suunnattavan kehysmarkkinoinnin toimenpiteitä. Savonlinnan Matkailu Oy vastaa osaltaan Savonlinnan seudun matkailuyritysten kansainvälisestä tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista käynnissä olevan Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishanke hankkeen avulla. Matkailuneuvontaa toteutetaan jatkossa toimialan kokonaisbudjetin puitteissa osana lomaseudun myyntiä ja markkinointia. Keskisen Saimaan retkiluistelu -hanke Keskeiset tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on retkiluisteluverkoston avulla saada seudun matkailua ympärivuotistettua nykyisestä tuottamalla luvulla useita tuhansia asiakkaita seudun ulkopuolelta. Hankkeen keskeisimpinä toimenpiteinä on kehittää luistelureittien ylläpito laadukkaaksi, takuuvarmaksi sekä kustannustehokkaaksi ja tehdä erilaiset retkiluisteluun liittyvät palvelupaketit markkinoille jälleenmyyjien kautta kysytyiksi. Toimenpiteet reittien kehittäminen nykyistä paremmaksi reitistön rakentaminen houkuttelevammaksi hyödyntäen teknologisia mahdollisuuksia ja viihtyisin opaste- sekä taukopaikoin koulutusohjelma kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen reitistön huoltoyhtiöiden vastuullisille reittimestareille laadukkaan ylläpitojärjestelmän tuottaminen retkiluistelureiteille asiakaspalveluun kehitetään erillinen internet retkiluistelupäiväkirja Hankkeen aikana perustetaan retkiluistelupalvelujen kehittämisestä hankkeen jälkeen vastaava pooliyhtiö Maaseutuyritysten kehittäminen Maaseutuyritysten kehittämisen painopisteenä ovat liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtäävät hankkeet sekä liitännäiselinkeinojen kehittäminen maaseudun peruselinkeinojen tueksi

18 Savonlinnan seudun kuntayhtymä osallistuu seuraaviin hankkeisiin: Etelä-Savon metsäkeskus, Maaseudun bioenergiat -hanke Pro-Agria Etelä-Savo, Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke Pro-Agria Etelä-Savo, Voimansiirto hanke Piällysmies ry/itä-savon kalatalousryhmä, Ettei tiputtais venneestä -hanke Piällysmies ry ja RaJuPuSu Leader ry hallinnoivat Savonlinnan seudun maaseutualueet kattavia leader-ohjelmia. Leader-ohjelmat mahdollistavat nyt myös mikroyritysten kehittämishankkeiden rahoittamisen Lentoliikenne Säännöllinen lentoliikenne on turvattu asti Savonlinnan seudun kuntayhtymän, Varkauden kaupungin, liikenne- ja viestintäministeriön ja Finnish Commuter Airlines Oy:n välisellä sopimuksella. Keskeinen tavoite. Lentoliikenteen tukemisen tavoitteena on turvata Savonlinnan seudun elinkeinoelämän kriittisiä tarpeita vastaava palvelutaso. Uuden kauden sopimusneuvottelut on jo käynnistetty syksyllä Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Keskeiset tavoitteet. KOKO:n tavoitteena on tukea Savonlinnan seudun elinkeinostrategiaa. Vaikuttavuustavoitteena on vahvistaa alueen osaamista ja luoda pohjaa seudun innovaatioille. Ohjelma avaa uusia tutkimukseen, tietoon ja osaamiseen liittyviä palvelukonsepteja. Se vahvistaa matkailun ja elämystuotannon sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystyötä ja verkostoitumista. Ohjelma tukee uuden yritystoiminnan syntymistä ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta/kilpailukykyä. Aktiivista yhteistyötä tuetaan kehitysyksikköjen, toteuttajien ja käyttäjien välillä. Toimenpiteet. Savonlinnan seudun yrityspalveluiden vastuulla on seudullisen elinkeinostrategian jalkauttaminen ja kehittämistyön koordinointi. Keskeiset kehittäjäkumppanit kootaan Yritys-Suomi pöydän ääreen analysoimaan ennakointitietoa, luomaan uusia avauksia ja arvioimaan strategian toteuttamista. Osallistumme KOKO -ohjelman Venäjä-Russia kansalliseen teemaverkostoon. Seudun toimijat sitoutuvat toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä (loppuvuodesta 2009) ohjelman toimenpiteisiin vuodelle

19 Toimenpidekokonaisuuksia ovat: Elinkeinostrategian toteuttaminen Innovaatioympäristön tukeminen ja kehittäminen Venäjä Maaseutu Markkinointiviestintä Savonlinnan seudun kuntayhtymän markkinointi suunnataan strategian mukaisiin kohderyhmiin, sidosryhmiin sekä yhteistyökumppaneihin seudulla, Suomessa, kansainvälisesti. Tavoitteena on myös varmistaa merkittävien tapahtumien, seminaarien tms. toteutuminen seudullamme. Toimenpiteissä esiinnytään Savonlinnan seutuna. Markkinoinnilla tässä tarkoitetaan ensisijaisesti markkinointiviestintää. Osa-alueet ovat savonlinnaseutu.fi, Savonlinnan seudun yrityspalvelut ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä. Savonlinnan seudun yrityspalvelun markkinointi kiinnittää meidät vahvemmin osaksi kansallista Yritys-Suomi palvelukonseptia ja tuo esiin yrityspalvelun omat tuotteistetut palvelut. Kuntayhtymän hallinnoimien hankkeiden toteuttama viestintä sovitetaan sisällöllisesti samansuuntaiseksi tässä mainittujen toimintojen kanssa ja toteutetaan ensisijaisesti hankkeiden rahoituksella. Savonlinnan seudun yrityspalveluiden markkinoinnissa esiinnytään mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen Yritys-Suomi brändiohjeistuksen mukaisesti. Toimenpiteet tuotetaan tarvittavaa materiaalia tuotteistetuista palveluista pidetään yllä seudullista näkymäämme osallistutaan kehittämishankkeiden puitteissa kärkitoimialojen messuille yhteistyössä yritysten kanssa olemme mukana seudun yrittäjäjärjestöjen tapahtumissa 6 Tuloslaskelmaosa Tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot on summattu tuloslaskelmaan, joka esitetään tilipääryhmittäin. Seutuvaltuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Käyttötalousmenot ovat yhteensä euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä euroa

20 Rahoitusosaan on varattu lyhytaikaisten lainojen korkokuluihin euroa. Maksuliikennetilin korkokuluja arvioidaan kertyvän euroa. Kuntaosuuksien laskuttaminen hoidetaan etupainotteisesti, koska kehittämishankkeiden hankerahoitus tuloutuu kuntayhtymälle kuukausien viiveellä

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2009 ja Taloussuunnitelma vuosille 2009 2011 Työvaliokunta 5.9.2008 Seutuhallitus 18.9.2008 Seutuvaltuusto 30.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Case Savonlinna Seutujohtaja Marjukka Aarnio 6.5.2010 Seutujohtaja Marjukka Aarnio Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seutu 2. 3.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2008 ja Taloussuunnitelma vuosille 2008-2010 Työvaliokunta 23.10.2007 Seutuhallitus 7.11.2007 Seutuvaltuusto 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Uuden Savonlinnan elinkeinostrategia 2013 2016. Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin puheenjohtajisto 12.12.2011

Uuden Savonlinnan elinkeinostrategia 2013 2016. Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin puheenjohtajisto 12.12.2011 Uuden Savonlinnan elinkeinostrategia 2013 2016 Yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin puheenjohtajisto 12.12.2011 KERIMÄEN, PUNKAHARJUN, PUUMALAN KUNTIEN JA SAVONLINNAN KAUPUNGIN YHDISTYMINEN SEKÄ ELINKEINOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2011 ja Taloussuunnitelma vuosille 2011 2013 Työvaliokunta 20.9.2010 Seutuhallitus 5.10.2010 Seutuvaltuusto 20.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot