Työelämä hanke Sosiaalisen median strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia"

Transkriptio

1 Työelämä hanke Sosiaalisen median strategia Okimo Clinic Oy

2 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen median vastuutus Lisätiedot

3 3 (6) Sosiaalisen median strategia Työelämä hankkeelle Okimo Clinic 2013 Sosiaalinen media nähdään mahdollisuutena Työelämä hankkeelle. Sen avulla voidaan saavuttaa hankkeen kannalta relevantteja kohderyhmiä nopeasti ja laajalti. Sosiaalinen media myös mahdollistaa uudenlaisen tiedon levittämisen ja osallistamisen. Työelämä hankkeen sosiaalisen median strategia on luotu hankkeen ydintoimijoiden ja Okimo Clinicin edustajien yhdessä , ja järjestettyjen sosiaalisen median strategiaworkshopien annin, ennen workshoppeja osallistujille lähetettyjen etukäteiskyselyiden sekä ennen ja jälkeen workshoppeja käytyjen keskusteluiden perusteella. Sosiaalisen median strategian lisäksi on tehty sosiaalisen median toimintasuunnitelma, jossa huomioidaan tarkemmin strategian mukaista toimintamallia. Hankkeen sosiaalisen median toimintasuunnitelmissa on keskitytty konkreettisiin toimenpiteisiin sekä ehdotuksiin eri kanaville huomioiden eri aiheet ja kanavien ominaispiirteet. Tässä strategissa määritellään sosiaalisen median lähtökohdat, pääteemat, kohderyhmät, äänensävy ja vastuutus. Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Sosiaalinen media on luonteeltaan monelta monelle -viestintää internetympäristössä. Se siis eroaa perinteisistä joukkotiedotusvälineistä, joissa viestitään yhdeltä monelle. Esimerkkejä sosiaalisen median palveluista ovat muun muassa yhteisöpalvelut kuten Facebook ja LinkedIn, sisällönjakopalvelut kuten Pinterest, blogit ja mikroblogit kuten Twitter sekä mediapalvelut kuten YouTube. Sosiaalisen median avulla Työelämä hanke voi tehostaa sekä omaa sisäistä viestintäänsä että yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta. Viestinnän tehostuessa hankkeessa mukana olevien henkilöiden omaa ja sidosryhmissä olevaa osaamista pystytään hyödyntämään paremmin. Samalla voidaan paremmin ottaa osaa hankkeesta käytyyn keskusteluun ja vaikuttaa mielikuviin. Sosiaaliseen mediaan liittyy myös haasteita ja riskejä. Nämä on hyvä huomioida toimintaa suunnitellessa. Riskit voivat olla esimerkiksi maineenhallintaan liittyviä, jolloin tehokkaalla verkkoseurannalla voidaan vähentää hankkeeseen kohdistuvaa negatiivista julkisuutta esimerkiksi osallistumalla keskusteluihin sosiaalisessa mediassa tai reagoimalla negatiivisiin kommentteihin. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit on myös hyvä tiedostaa, kun toimitaan verkkoympäristössä. Haasteita voi olla hankkeen resursoinnissa. Läsnäolo ja vuorovaikutus verkossa vaativat aikaa ja tämä on huomioitava työajassa. Verkossa tapahtuviin työtehtäviin on myös asetettava täsmälliset tavoitteet sekä tuloksia on seurattava ja arvioitava. Paine seurata ja vastata esiin nouseviin kysymyksiin myös oman työajan ulkopuolella voi johtaa työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen. Tätä voidaan hallita tarjoamalla riittävästi koulutusta, sopimalla pelisäännöistä sekä järjestämällä hankkeeseen osallistujien kesken vertaistukea.

4 4 (6) Lähtökohdat Työelämä hankkeen sisällöt sopivat hyvin sosiaaliseen mediaan. Sisällöt painottuvat ammatilliseen näkökulmaan niin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin. Työelämä hankkeella on blogi, jossa on jo ensimmäisiä kirjoituksia, Facebook-sivu ja Twitter-tili (tosin Facebook- ja Twitter -tilit ovat nimettyjä aikaisemmin toteutuneen arvoprosessin mukaisesti). Näissä kanavissa täytyy kuitenkin alkuvaiheessa tehdä tarvittavaa optimointia mm. nimen suhteen, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä tilanne tulevaisuutta ajatellen. Pääteemat sosiaaliseen mediaan Työelämä 2020-hankkeen pääteemoina ovat osaava työvoima luottamus ja yhteistyö työhyvinvointi ja terveys sekä innovointi ja tuottavuus. Näitä teemoja korostetaan sosiaalisen median kanavissa ja esimerkiksi sosiaalisen median julkaisukalenteri sidotaan suoraan näihin neljään teemaan. Hankkeen tunnuslause sekä yksi päätavoitteista on Suomeen Euroopan paras työelämä vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta pyritään tuomaan esiin sosiaalisessa mediassa haastamalla positiiviseen sävyyn suomalaisia organisaatioita, yrityksiä ja muita tahoja, jotka ovat onnistuneesti edistämässä tätä tavoitetta. Kanavina tähän käytetään erityisesti blogeja. Kohderyhmät Työelämä hankkeen viestintälinjausten mukaan viestinnän kohderyhmät ovat seuraavat: Työpaikat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työpaikat kaikki toimialat Työikäinen väestö työntekijät kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla erityisryhmät, kuten vammaiset, osatyökykyiset, nuoret, työttömät, maahanmuuttajat Työelämätoimijat hankkeen ydintoimijat hankkeen muut toimijat Muut sidosryhmät

5 5 (6) Media työterveyshuolto työsuojelu muut työelämän parantamiseen tähtäävät hankkeet, projektit, konsultit ja yhdistykset työelämän tutkijat ja tutkimuslaitokset koulutuksen järjestäjät, erityisesti ammattiopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistot kunnanvaltuutetut kansanedustajat Äänensävy Työelämä hankkeen äänensävy on lähtökohtaisesti kaikissa kanavissa asiallinen, koska tavoitteena on tavoittaa ammatillista kohderyhmää, joka koostuu mm. organisaatioista, yrityksistä ja työntekijöistä. Byrokratiakieltä tulisi kuitenkin välttää. Tavoitteena on käyttää kaikissa kanavissa kieltä, joka on helposti ymmärrettävää. Kieleen ja erityisesti äänensävyyn vaikuttavat myös henkilöiden persoonallisuus ja asenne, ja näin ollen äänensävy muodostuu pitkälti myös sosiaalisessa mediassa toimivien henkilöiden kautta. Blogissa äänensävy voi olla myös kantaaottava, jolla herätellään kohderyhmiä potentiaaliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Sosiaalisen median vastuutus Yleisesti suositeltavaa olisi, että sosiaalisesta vastaisi yhdessä määritelty tiimi. Se, kuinka laaja tiimi on ja ketkä siihen kuuluvat, voi vaihdella tapauskohtaisesti. Sosiaalisen median tiimin kokoonpanoon vaikuttavat muun muassa olemassa olevat resurssit, valitut kanavat, tavoitteet sekä yleiset kiinnostuksen kohteet. Hankkeessa ensisijaiseen sosiaalisen median tiimiin kuuluu pienryhmä, johon kuuluvat Margita Klemetti (TEM), Anne Vainio (TEM), Katja Keckman (TEM), Tiina Jäppinen (VATES), Jaana Parkkola (Akava), Tiina Lifländer (Tekes) ja Katariina Harju (SAK). Pienryhmän lisäksi hankkeen muut ydintoimijat ja viestintäryhmä auttavat sisällöntuotannon organisoinnissa sekä edesauttavat sisältöjen jakamista organisaatioiden eri kanavissa. Hanketta koordinoi TEM:ssä Pirkko Jukka. Sisällöllinen vastuu on Katja Keckmanilla ja mittausvastuu Anne Vainiolla.

6 6 (6) Lisätiedot Työelämä hanke (pienviestintäryhmä) Margita Klemetti (TEM), Anne Vainio (TEM), Katja Keckman (TEM), Tiina Jäppinen (VATES), Jaana Parkkola (Akava), Tiina Lifländer (Tekes), Katariina Harju (SAK), Okimo Clinic Helene Auramo, Eetu Karppanen,

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI

ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI ORGANISAATIOIDEN VERKKOPRESENSSI Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Anniina Tauriainen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalisen median ohjeet Sosiaalisen median ohjeet Sisäisiä julkaisuja 4/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot