LUKIJALLE. Arvoisa lukija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. Arvoisa lukija"

Transkriptio

1 LUKIJALLE Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 3 4 tiedottaa Lukijalle... 1 Tilinpäätöksellä tiukka aikataulu... 2 Kirjanpito ja maksuliikenne... 3 Laskutus... 4 Ostolaskut... 5 Palkanlaskenta... 5 Kohti toiminnan kokonaisvaltaista seurantaa... 6 Yhtiöittäminen muuttaa alv-käytäntöä... 7 Uusi asiakasyhteistyön malli käyttöön Talpassa... 8 Millaista on talpalaisten arki asiakasrajapinnassa?... 9 Kerro miten Talpa palvelee? Työharjoittelu hyödyntää kaikkia osapuolia Tilinumero aina IBAN-muodossa Matkustaja, päivitä itsesi mobiilimaailmaan Taloustoimintojen tehokkuusvertailu Tilauksesta maksuun -hanke etenee Ostolaskut BIP:illä ja Tilausrekisteri Laskeen Sonera välittää jatkossa Helsingin kaupungin laskut Talpan asiakaspäivän antia Nimityksiä Arvoisa lukija Tähän Talpa tiedottaa -lehteen olemme koonneet oman osion liittyen lähestyvään tilinpäätökseen. Toivomme näiden yhteenvetojen ja tiivistelmien auttavan meitä kaikkia tulevan tilinpäätöksen kanssa, joka nyt laaditaan nopeutetulla aikataululla. Viikon nipistäminen jo ennestään tiukasta aikataulusta vaatii suurta ponnistusta läpi koko tilinpäätösprosessin. Talpan syksy on ollut työn innoittama, olemme luoneet uutta asiakasyhteistyön mallia ensi vuoteen parantamaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä teidän asiakkaiden kanssa, samalla olemme perehtyneet uusiin tuleviin osakeyhtiöihin ja niiden vaateisiin. Oppilaitosyhteistyötä olemme syventämässä myös tulevaisuutta silmällä pitäen ja siitä uskomme saavamme molemmin puolista hyötyä jatkossa. Talpalaisen osaamisen uudistuminen ja laajeneminen näkyy ja tuntuu varmasti jossain vaiheessa myös asiakkaan päässä. Kaupungin toimintaympäristön muutoksia olemme sisäisesti lähteneet myös pohtimaan, onhan niillä kenties suurikin vaikutus taloushallinnon palvelukeskuksen tulevaisuuteen samalla kuitenkin muistamme, että muutokset ovat aina myös mahdollisuus uuteen! Talpan johtokunnan kanssa lokakuussa pidetty seminaari muovasi Talpan visiota suuntaan, jossa Talpan kaltainen toimija pysyy mahdollisessa myllerryksessä mukana ja asiakkaan tukena: Olemme kustannustehokas kumppani ja aidosti asiakkaalle arvoa tuottava talous- ja palkkahallinnon palvelukeskus. Toivotamme Teille kaikille Rentouttavaa Joulun aikaa! Tuija Kuivalainen ja Talpan väki TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE

2 Tilinpäätöksellä tiukka aikataulu T ämän vuoden tilinpäätöksen koostaminen on alkamassa. Tilinpäätösaikataulua on aiempiin vuosiin verrattuna kiristetty noin viikolla ja tavoitteena on toimittaa tilinpäätös kahta viikkoa aikaisemmin kaupungin johdolle ja päättäjille. Tilinpäätösohje liitteineen: Yhteiset palvelut > Kirjanpitopalvelut > Tilinpäätös > Tilinpäätösohjeet 2014 Talpan osastot ovat koonneet seuraaville sivuille tilinpäätöksessä tärkeimmät huomioitavat asiat ja päivämäärät. Tilinpäätös Tilinpäätös kootaan virastojen ja liikelaitosten sekä konsernin tytäryhteisöjen tiedoista. Kaupunginkanslia tilaa tilinpäätöksen Talpalta. Tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikauden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat n Tuloslaskelma n Rahoituslaskelma n Tase n Konsernitase ja niiden liitetiedot n Talousarvion toteutumisvertailu n Toimintakertomus Lisätietoa > Kaupunki ja hallinto > Strategia ja talous > Tilinpäätös tiedottaa Ta k a i s i n e t u s i v u l l e 2

3 Kirjanpito ja maksuliikenne Talpa ja asiakasvirastot ja -liikelaitokset ovat aloittaneet vuoden 2014 tilinpäätökseen valmistautumisen. Talpassa pidetyssä Tilinpäätösinfossa kävimme läpi tilinpäätösaikataulut ja tilinpäätösohjeistuksen, tase-erittelyjen ja liitetietojen sisältöä. Infossa oli paljon osallistujia paikalla. Infon materiaalin löydät Helmestä Tilinpäätös 2014 sivustolta. Tilinpäätösaikataulu Tilinpäätösaikataulut on laadittu tilinpäätöksen nopeuttamisaikataulun mukaan. Tilinpäätös laaditaan vain ja ainoastaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja Talpan välillä. Tilinpäätös aikaistuu kahdella viikolla. Tämä on ollut tilinpäätöksen nopeuttamisprojektin tavoitteena. Aikaa tilinpäätöksen tekemiseen on nyt huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Asiakasvirastojen aikataulua on nopeutettu viikolla. Helsingin kaupungin tilinpäätöksen on määrä valmistua myös viikkoa nopeammalla aikataululla kuin aiempina vuosina. Yhteensä aikataulua on nopeutettu kahdella viikolla. Olemme jokainen vastuussa siitä, että tilinpäätös valmistuu annetun aikataulun mukaan. Tehdään kaikki mahdollinen työ hyvissä ajoin jo ennen joulua ja huolehditaan siitä, ettei jätetä asioita aikataulujen viimehetkeen, mikäli asiat on mahdollista tehdä jo ennemmin. Huomioitavaa on, että osakeyhtiöksi muuttuvat liikelaitokset Helsingin Satama, Palmia ja Helsingin Energia tekevät tilinpäätöksen siten, että heidän tilinpäätöksensä on valmis mennessä. Tilinpäätösohjeet Tilinpäätösohjeet liitteineen on tallennettu Helmeen Tilinpäätös sivustolla. Ne ovat näin ollen kaikkien tilinpäätökseen osallistuvien saatavilla. Tilinpäätös työtila on käytössä aiempien vuosien tapaan. Työtilasta löytyvät tilinpäätösohjeet liitteineen. Työtilaan tallennetaan valmiit liitetiedot. Tilinpäätös-työtilan käyttöoikeuksia myöntää Mithu Abul Kashem. Toivomme yhteydenotot 8.12.mennessä. Ohjeet mukailevat edellisvuoden ohjetta. Ohjeen alkusivuilla on kerrottu muuttuvat kohdat. Ohjeiden sisällysluettelo auttaa löytämään oikean kohdan pitkästäkin ohjeesta. Ohjeiden liitteistä löytyvät mm. tilinpäätöksen aikataulut sekä tase-erittelymalleja ja -pohjia, yksityiskohtaisempia toimintaohjeita sekä Talpan yhteyshenkilöiden osoiteja yhteystietoja. Jokaisen tilinpäätökseen osallistuvan on tutustuttava ohjeistukseen huolella. Asiakasvirastojen ja -liikelaitosten on huolehdittava, että ohjeistus annetaan tiedoksi kaikille tilinpäätökseen osallistuville. Jaksotukset; tulojen ja menojen suoriteperusteinen kirjaaminen Kaikki olennaiset rahamääräiset tapahtumat on kirjattava tai oikaistava suoriteperusteisiksi viimeistään tilinpäätöksessä. Tavaroiden ja palvelujen myynti kirjataan sen tilikauden tulona, jolloin tavara tai palvelu on luovutettu. Ostolaskut kirjataan menoksi sille tilikaudelle, jolloin tavara tai palvelu on vastaanotettu. Palkat ja palkkiot kirjataan sille tilikaudelle, jonka aikana palkka/palkkio on ansaittu. Sosiaalikuluprosentit määräytyvät kuitenkin maksatuskauden (v.2015) eikä ansaintakauden mukaan. Edellä mainituista kirjanpidon jaksotusperiaatteista käytetään nimitystä suoriteperuste. Jaksotuksissa on kirjattava suoriteperusteisesti valtiolta saatavat korvaukset sekä EUhankkeiden tukiosuudet. Valtionosuustulot kirjataan tuloksi kaudelle, jona oikeus ko. tuloon syntyy. Ulkopuolisten rahoitta- tiedottaa

4 missa projekteissa tuotot kohdistetaan projektin toteutuksen mukaisesti oikealle kaudelle. Jaksotustositteet laaditaan pääsääntöisesti asiakkaan toimesta. Tase-erittelyt Tilinpäätöshetkestä tulee laatia KPA 5 luvun mukainen tase-erittely. Tase-erittely tehdään pääsääntöisesti kaikista taseen tileistä. Tase-erittelyt laaditaan Talpan ja asiakkaiden toimesta sovittujen tasevastuiden mukaan. Tilinpäätöksessä tase-erittelyn tekijöiden on hyvä kiinnittää entistä enemmän huomiota tase-erittelyjen oikeellisuuteen. Tilintarkastajat ovat tehneet aiempina vuosina toistuvia havaintoja hyvin puutteellisista tase-erittelyistä. Jokaisen taseerittelyjä laativan tulee perehtyä tase-erittelyjen laatimisohjeisiin ja noudattaa niitä kirjaimellisesti. Tase-erittelyt on päivättävä, laatijoiden allekirjoitettava ja liitettävä tarpeelliset liitteet. Varmentamisvaatimuksen vuoksi tase-erittelyjä ei tallenneta työtilaan, vaan lähetetään sisäisessä postissa Talpan kirjanpidon yhteyshenkilölle. timisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston Yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ( ). n Tilinpäätöksen määräaika liitetiedoille: keskiviikko n Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot koskevat: tilinpäätöksen laatimista, konsernitilinpäätöksen laatimista, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia ja vastattavia, vakuuksia ja vastuusitoumuksia, henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita ja ympäristövastuita. Tarkempaa ohjeistusta löydät Helmen ohjeista ja Tilinpäätös 2014 työtilasta. Laskutus Tilinpäätöksen nopeuttamiseksi aikataulut ovat myös laskutuksen osalta tulevana vuodenvaihteena totuttua kireämmät. Kaupungin sisäisten laskujen aineistot tulee toimittaa Talpaan maanantaihin mennessä. Muut laskutuspyynnöt ja virastojen omissa järjestelmissä muodostettavat laskutuserät tulee toimittaa Talpaan perjantaihin 2.1. mennessä. Myyntireskontra sulkeutuu maanantaina 5.1., joten aikaa on hyvin rajallisesti. Aineiston Talpaan saapumisen jälkeen laskutusosastolla korjataan mahdollisesti syntyneet idoc-virheet. Yhteistyössä ostolaskujen kanssa perustetaan Laskeen uusia asiakkaita ja laajennetaan olemassa olevia. Talpassa on varauduttu työskentelemään viikonloppuna , minkä takia on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aineisto on lähetetty ajallaan 2.1. mennessä. Jos laskutuspyyntöä ei määräaikaan mennessä toimiteta laskutukseen, tulee viraston sopia mahdollisesta tulon jaksottamisesta. Liitetiedot n Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. n Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. n Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. n Kunnan tilinpäätöksen liitetietojen laa- tiedottaa

5 Ostolaskut Tilinpäätösohjeen liitteenä on ostolaskujen ohje, joka on tarkoitettu ostolaskujen tarkastajille, hyväksyjille ja Kostin käyttäjille. K aikista mennessä vastaanotetuista tavaroista ja palveluista tehdään asianmukainen menokirjaus vuoden 2014 kirjanpitoon. Tavaran tai palvelun toimituspäivä ratkaisee, mille vuodelle meno kuuluu. Laskun päiväys ei vaikuta asiaan. Loppuvuoden hankintoja tehtäessä on jo etukäteen sovittava toimittajan kanssa siitä, että laskut tulevat Talpan ostolaskui- Palkanlaskenta hin viimeistään Vuodelle 2014 kirjattavat ostolaskut tulee olla tarkastettuina ja hyväksyttyinä BIP:ssä perjantaihin mennessä. Mikäli tämän jälkeen laskuja tulee vielä kierrolle, tulee niiden olla tarkastettuina ja hyväksyttyinä viimeistään maanantaina Ostoreskontra suljetaan , minkä jälkeen vuotta 2014 koskevat laskut kirjataan vuodelle Jokaisen laskun tarkastajan ja hyväksyjän on määriteltävä sijainen BIP-järjestelmään lomansa ajaksi. Laskuja ei saa jäädä tarkastamatta tai hyväksymättä lomien takia. Sairastumistapauksissa varahenkilöasetus tehdään Talpan ostolaskuosastolla. Varahenki- tiedottaa löasetus pyydetään soittamalla Helmestä löytyviin asiakaspalvelunumeroihin tai sovellusneuvontaan (p ). Pyynnön voi lähettää myös sähköpostilla Ostolaskuihin liittyviä muistiotositteita tulee tehdä päivittäin sitä mukaa, kun havaitaan oikaisua vaativia virheitä kirjanpidon raporteilta. Muistiot toimitetaan Talpan ostolaskuosastolle tallennettaviksi. Vuodelle 2014 kuuluvat käyttöomaisuushankintoja koskevat muistiot on oltava Talpassa viimeistään keskiviikkona kello mennessä ja muut muistiotositteet viimeistään keskiviikkona Ta k a i s i n e t u s i v u l l e T ammikuun 22. päivän palkka- ja palkkioajoja on aikaistettu viikolla, jotta siirtyvät palkat saadaan raportoitua ennen tilinpäätöstä palkka- ja palkkioajon materiaali (palkkioilmoitukset, lisä- ja ylityöt ym.) on toimitettava Talpaan 2.1. klo mennessä. Vuonna 2015 maksuun menevät palkat ja palkkiot on ilmoitettava vuoden 2015 laskentatunnisteilla 5

6 Kuukausikatkojen seurantaan oma työtila Kohti toiminnan kokonaisvaltaista seurantaa Kaupunginkanslia ja Talpa toteuttivat yhdessä EY:n konsulttien ja virastojen kanssa vuosina projektin, jossa selvitettiin keinoja nopeuttaa tilinpäätösprosessia. Projektissa tunnistettiin erääksi keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi kuukausikatkojen seuranta. Useammalla kaupungin virastolla on toki oma tapansa seurata oman taloutensa toteumaa, mutta kaupunkitason seurantaa täsmäysten ja muiden kuukausittain toistuvien toimenpiteiden sekä tilinpäätöksissä tehtävien jaksotusten toteutumisajankohdista ei tähän saakka ole ollut. Nyt tämä olennainen epäkohta poistetaan Kuukausikatkojen seuranta -työtilan avulla. Kuukausittainen seuranta vuoden 2015 alusta Seurannan tarkoitus on, että sen avulla löydetään mahdollisia pullonkauloja, jotka toistuvat ja hidastavat työtämme sekä heikentävät työn laatua paitsi tilinpäätöksessä, myös tilikauden aikana. Talpan kirjanpito- ja maksuliikenneosasto vastaa yhtenäisen seurannan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kuukausikatkojen seuranta koskee kaupungin kaikkia virastoja ja liikelaitoksia. Nykyiset ja tulevat tytäryhteisöt eivät ainakaan toistaiseksi ole mukana seurannassa. Talpa pilotoi kuukausikatkojen seurannan työtilaa Opevin kanssa yhteistyössä syksyn 2014 aikana. Marraskuussa kuukausikatkojen seuranta lanseerattiin kaikille muille hallintokunnille. Tavoitteenamme on, että kuukausikatkojen varsinainen seuranta alkaa vuoden 2015 tammikuun aineistosta. Jokaiselle virastolle ja liikelaitokselle on avattu Kuukausikatkojen seuranta -työtilaan oma kirjasto. Virastojen ja liikelaitosten yhteyshenkilöillä on pääsy vain oman viraston tai liikelaitoksen tietoihin. Käyttöoikeudet on annettu yhteyshenkilöille seuraavasti: n tallennusoikeus oman viraston tai liikelaitoksen vastuulla oleviin seurantataulukoihin. n katseluoikeus Talpan vastuulla oleviin oman virastonne tai liikelaitoksenne seurantataulukoihin. n katseluoikeus Ohjeistus-sivustolle. Testaa ja muokkaa ennen käyttöönottoa Ennen kuin kaupunkitason seuranta voi alkaa, virastojen ja liikelaitosten yhteyshenkilöiden on testattava pääsy työtilaan. Jos kirjautumisessa on ongelmia tai jotakin vastaavaa teknistä ongelmaa työtilan käytössä tulee esiin, ottakaa Talpaan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla osoitteella YHT Tal- tiedottaa

7 pa Kirjanpito KK-katkojen seuranta. Allekirjoittaneelle voi toki myös soittaa. Talpa kirjanpito on työstänyt alustavat toimenpideluettelot yhdessä Talpan muiden osastojen kanssa. Toimenpideluetteloita ei ole muokattu virasto- tai liikelaitoskohtaisiksi, joten tämä on jokaisen tehtävä itse. Kun toimenpidelistaus on valmis, se muokataan Talpan kirjanpidossa varsinaiseksi seurantataulukoksi muun muassa lisäämällä kuukausikohtaiset välilehdet. Työtilan käyttöönotosta ja seurantataulukon muokkauksesta on lähetetty ohje, joka löytyy myös työtilasta. Mikäli tarvitsette muokkausvaiheessa opastusta, Talpan eri osastojen yhteyshenkilöt auttavat tarvittaessa. Lisäksi, Talpan kirjanpito antaa lisää käyttöoikeuksia toimenpidelistauksiin täyttämienne tietojen mukaisesti. Halutessanne voitte loppuvuoden 2014 aikana koekäyttää toimenpideluetteloa lisäämällä siihen marras- ja joulukuulle omat välilehdet ja merkitsemällä niihin toteumapäivät. Seurannasta tulee juuri niin hyvä kuin miksi me sen teemme! Miettikää ja ideoikaa toimenpiteitä, joiden toteutumista kannattaa seuranta. Yhteistyöllä saamme kuukausikatkojen seurannasta varsin oivan työkalun nykytilan selvittämiseen sekä toimintamme kehittämiseen. Järjestelmällisen seurannan avulla saamme tietää, teemmekö oikeita asioita oikeaan aikaan. Keskitetty ja ajantasainen seuranta helpottaa kokonaistilanteen hallintaa niin yksittäisessä virastossa kuin Talpassakin. Kuukausikatkojen seuranta lisää myös toimintamme läpinäkyvyyttä. Hanna Kuittinen, suunnittelija Kirjanpito- ja maksuliikenneosasto Yhtiöittäminen muuttaa alv-käytäntöä 4-pankkiryhmän rahalaitostunnukset ja BIC:t Edellisessä tiedotteessa (s. 11) esitellyssä 4-pankkiryhmän muutokset -jutun taulukossa oli kirjoitusvirhe, kun säästöpankkien BIC-koodista puuttui yksi kirjain. Oikeat BIC-koodit ovat: Pankkiryhmä Pankkinumeron 3 ensimmäistä numeroa BIC Aktia HELSFIHH POP Pankki -ryhmä POPFFI22 Säästöpankkiryhmä 400; 402; 403; ITELFIHH ; ; ; ; ; ; ; ; 715 Helsingin kaupungin liikelaitokset Satama, Energia ja osa Palmia-liikelaitosta yhtiöitetään alkaen. Virastojen ja liikelaitosten tulee huomata, että uudet osakeyhtiöt eivät alkaen enää ole osa Helsingin kaupunkia, eikä kaupungin ja yhtiöiden välisessä laskutuksessa ole kyse kaupungin sisäisestä laskutuksesta. Yhtiöille lähetettävien laskujen tulee täyttää arvonlisäverolaissa säädetyt pakolliset laskumerkintävaatimukset, laskulla pitää myös muistaa mainita yhtiön kaupparekisteriin merkitty nimi ja yhtiön y-tunnus. n Helen Oy y-tunnus n Helsingin kaupungin Palvelut Oy y- tunnus n Helsingin Satama Oy y-tunnus Koska kyseessä ei enää ole sisäinen veloitus, myyntien oikea arvonlisäverokäsittely tulee huomioida ja aina tarvittaessa varmistaa. Rakentamispalvelun käännetyn verovelvollisuuden soveltumiseen liittyvät kysymykset tulee varmistaa. Huomata tulee myös, että yhtiöt laskuttavat jatkossa Helsingin kaupunkia (y-tunnus ) arvonlisäverollisilla laskuilla, kun kyseessä on verollisen tavaran tai palvelun myynti. Myös uuteen rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen liittyvät asiat tulee jatkossa huomioida. Pasi Rauhaniemi ja Tuija Larjomaa Talpan kirjanpito- ja maksuliikenneosasto tiedottaa

8 Asiakkuudenhallinta, asiakkuuksien johtaminen, asiakkuuden hoito vai asiakasyhteistyö? Uusi asiakasyhteistyön malli käyttöön Talpassa Talpa ottaa uuden asiakasyhteistyön mallin käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on mm. tehostaa yhteisten tapaamisten antia tuomalla saman pöydän ääreen juuri oikeat ihmiset. Uuden yhteistyömallin tavoitteena on edelleen karsia toimintojen ja prosessien päällekkäisyyksiä. Asian eteen on tehty vuosien saatossa paljonkin, mutta yhä edelleen on syytä miettiä, miten saisimme yhdessä koko kaupungin edun ohjaavaksi tekijäksi prosesseja toteuttaessa ja kehittäessä. Vähenevillä resursseilla on jatkossa saatava aikaan enemmän. Kullekin asiakkaalle oma vastuuhenkilö Vastuuhenkilö -ajattelu on ollut käytössä Talpassa sen perustamisen aikoihin. Nyt siis palataan juurille ja hyväksi havaittuun toimintatapaan, jossa jokaiselle asiakkaalle nimetään Talpassa oma vastuuhenkilö (tai -henkilöt), jonka vastuulla on asiakasyhteistyön toteuttaminen käytännössä: n asiakasyhteistyön johdon tapaamisten toteuttaminen n tiedonkulun ja tiedonjakamisen järjestäminen Talpassa n yhteydenpito asiakkaan Talpan puolen asiantuntijoihin ja asiakkaan edustajiin n palvelusopimusten sisältö, työnjaon ja vastuiden kehittäminen n prosessien sujuvoittaminen Vastuuhenkilö huolehtii esimerkiksi siitä, että kaikilla tapaamiseen tulevilla talpalaisilla on ajan tasainen tieto asiakkaan asioista ja että tapaamissa sovitut asiat tulevat tehdyksi aikataulussa. Asiakasyhteistyön tapaamisia kolmella tasolla Asiakasyhteistyön johdon tapaamisissa Talpan edustajina toimii asiakkaan oma Talpan vastuuhenkilö tai -henkilöt. Tapaamisiin kutsutaan tarpeen mukaan myös Talpan muiden prosessien edustajia ja asiantuntijoita. Tavoitteena on, että asiakasvastuullisilla Talpan edustajilla on tapaamisissa viimeisin tieto kaikkien Talpan prosessien osalta. Tärkeää on myös ennakoida asiakkaiden kannalta ajankohtaisia asioita ja toiveita. Aidolla ja oikea-aikaisella viestinnällä parannetaan myös tuottavuutta: tapaamisissa kohtaavat oikeat henkilöt ja asiat! Talpan tavoitteena on tiivistää asiakasyhteistyötä ja -vuorovaikutusta kaikilla organisaation tasoilla. Myös työntekijätason tapaamiset on koettu tarpeellisiksi. Talpalaisten mielestä asioita on helpompi työstää ja kehittää, kun yhteistyökumppanin toiminta ja vastuualue tulee tutummaksi. Talpalaiset ovat kiinnostuneita asiakkaistaan ja haluavat tutustua! Asiakasyhteistapaamisia toteutetaan kolmella tasolla: Asiakasyhteistyön johdon tapaamiset järjestetään kaikkien asiakkaiden kanssa vähintään kerran tai kaksi vuodessa. Suurimpien asiakkaiden kanssa johtotason tapaamiset järjestetään 3 4 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään keskijohdon tapaamisia, joihin osallistuvat Talpan palveluvastaavat ja asiakkaan keskijohdon edustajat. Tapaamisten tavoitteena on pureutua syvemmälle prosessien kehittämiseen yksityiskohtaisemmin sekä ennen kaikkea tiivistää yhteistyötä. Työntekijätason tapaamisten tavoitteena on päästä kiinni tekemiseen, yksityiskohtiin ja aikatauluihin. Tavoitteenamme on, että jokainen talpalainen tapaa asiakkaan yhteistyökumppanin vähintään kerran vuoden 2015 aikana! Päivi Turpeinen hallintopäällikkö tiedottaa

9 Millaista on talpalaisten arki asiakasrajapinnassa? Talpassa toteutettiin keväällä 2014 ensimmäistä kertaa kysely, jolla selvitettiin minkälaista on talpalaisten arki asiakasrajapinnassa ja miten yhteistyö virastojen kanssa sujuu. Kyselyn tuloksia käytettiin pohjana ulkoista asiakastyytyväisyyskyselyä ja asiakkuudenhallintamallia uudistettaessa. Kyselyssä selvitettiin talpalaisten mielipiteitä, kokemuksia ja arvioita yhteydenpidosta asiakkaiden kanssa, omasta osaamisesta, asiakkaan toiminnasta ja osaamisesta sekä yleisiä asioita ja mielipiteitä palvelun laadusta ja asiakastyytväisyydestä talpalaisten näkökulmasta. Kyselyyn vastasi noin neljäsosa talpalaisista, yhteensä 98 henkilöä. Vuonna 2015 jokainen talpalainen tapaa asiakkaan edustajan Kyselyn perusteella talpalaiset tapaavat asiakkaiden edustajista useimmiten taloussihteereitä, esimiehiä ja henkilöstösihteereitä. Tapaamisia toteutui kasvotusten suhteellisen harvoin: vain noin puolet talpalaisista kertoi tapaavansa asiakkaiden edustajia. Tapaamisia todettiin järjestyvän ensisijaisesti kokouksissa, infotilaisuuksissa sekä erillisissä työkokouksissa. Yleisesti ottaen talpalaiset kokivat tapaamisten määrän liian vähäiseksi. Tapaamisia toivottiin enemmän ja erityisesti siten, että käytännön työtä tekevät pääsisivät mukaan nykyistä useammin. Myös järjestelmistä vastaavia toivottiin tapaamisiin mukaan. Henkilökohtaisten tapaamisten hyötynä nähtiin se, että asioita ja yhteydenpitoa on helpompi toteuttaa, kun tuntee yhteistyökumppanin hyvin! Tavoitteena parantaa talpalaisten osaamista palvelusopimusten sisällöstä Talpalaisilta kysyttiin näkemystä siitä, miten hyvin he katsoivat itse tuntevansa Talpan ja asiakkaan välisen palvelusopimuksen sisällön, Talpan tuotteet / oman osaston tuotteet, asiakkaan kanssa sovitun työnjaon sekä ydinprosessien palvelukuvaukset. Valtaosa vastaajista koki tuntevansa em. asiat hyvin. Hieman alle 10 % koki osaavansa erinomaisesti. Noin kolmasosa vastaajista vastasi osaamisensa olevan ok ja reilu 10 % arvioi osaamisessa olevan parantamisen varaa. Oman osaamisen arvioinnissa oli myös osastokohtaisia eroja. Laskutuksessa suhtauduttiin kaikkein kriittisimmin omaan osaamiseen palvelusopimuksen sisällön tuntemisessa. Positiivisimmin omaan osaamiseen suhtautuivat ostolaskujen vastaajat. Kirjanpito- ja maksuliikenteen sekä palkanlaskentaosaston vastaajat olivat lähinnä keskiarvon tuntumassa, joka oli noin 3,5 luokkaa asteikolla 1 5. Arvosana asiakkaalle Mielipidettä kysyttiin myös siitä, miten hyvin asiakkaan edustajat tuntevat ja noudattavat sovittua työnjakoa, toimittavat tarvittavat tiedot Talpaan aikataulussa ja oikeassa muodossa sekä millaisen asiantuntemus asiakkaalla on Talpan rajapinnassa sekä miten hyvä tahtotila asiakkaalla on koko kaupungin etua ajatellen. Eniten haasteita koettiin olevan tiedon toimittamiseen Talpaan oikeassa muodossa ja ajallaan. Asioiden dokumentointi ja seuranta Vastanneista reilu puolet kommentoi, että yhdessä sovitut selvitettävät asiat kirjataan ja dokumentoidaan. Väliaikatietoa selittelyn etenemisestä annetaan useimmiten sähköpostitse, mutta ei aina kuitenkaan systemaattisesti. Talpalaisilla oli myös epäselvää se, miten asiakas toimii omassa organisaatiossaan, esim. välitetäänkö keskeisiä asioita eteenpäin. Talpalaisten oma näkemys hyvästä asiakaspalvelusta Talous- ja palkanlaskentapalveluiden laadukkuuden tekijät olivat samat kuin asiakkailta kysyttäessä: asiantuntemus, oikeellisuus ja täsmällisyys. Mielenkiintoinen oli tulos, jonka mukaan talpalaiset kokivat alipalvelevansa, jos pitivät tiukasti kiinni sovitusta tai jos eivät riittävän hyvin tunteneet asiakkaan toimintaa. tiedottaa

10 Kerro miten Talpa palvelee? Talpa otti kaupunkiyhteisen palautejärjestelmän käyttöön viime vuoden lopussa. Palautejärjestelmällä lähdettiin keräämään kuntalaisilta palautetta heidän saamastaan palvelusta. Palautejärjestelmään ohjautuvat kaikki viestit, jotka on jätetty Talpan internetsivujen palautelomakkeella tai osoitteessa hel.fi/palaute. Talpassa selvästi eniten palautteita tulee kuntalaisilta laskutusosastolle. Nyt Talpassa valmistaudutaan laajentamaan järjestelmän käyttöä ja keräämään sitä kautta myös kaupungin sisäistä palautetta. Näin myös Talpan asiakasvirastojen Talpan palveluista antama palaute ohjautuu järjestelmään ja on entistä paremmin seurattavissa ja raportoitavissa. Tähän asti asiakastyytyväisyyttä on selvitetty kerran vuodessa toteuttavalla kyselyllä, mutta nyt asiakasvirastoilla ja liikelaitoksissa on mahdollista antaa palautetta milloin vain. Sisäinen palautelomake on suunniteltu käytettäväksi Helmi-intran kautta. Kuntalaisilta palautetta laskutuksesta Kaikki palautejärjestelmää käyttävät kaupungin yksiköt voivat järjestelmän sisällä ohjata palautteita käsiteltäväksi toisilleen. Tämä onkin järjestelmän yksi ehdoton vahvuus. Yksittäisen palautteen käsittelyprosessia voidaan seurata loppuun asti, eli vaikka palaute olisi siirretty toiselle henkilölle tai toiseen virastoon, palautteen käsittelijä voi halutessaan seurata miten asia etenee ja onko se käsitelty. Järjestelmään on mahdollista myös kirjata puhelimitse tai kasvokkain saatua palautetta. Carita Bardakci sovellusasiantuntija Talpaan tuleva yhteydenotto sisältää joskus asiakasvirastolle kuuluvia kysymyksiä. Tämän tyyppiset kyselyt voidaan palautejärjestelmällä ohjata oikeaan paikkaan. Esimerkiksi: Talpa vastaa laskun sisällöstä, mutta virasto taas palvelusta, josta laskutetaan. Niinpä Talpan laskutuksessa voidaan vastata vain laskuun liittyviin kysymyksiin (kuten eräpäivän siirrot, maksusuunnitelma, tili- tai osoitteenmuutokset jne.). Virasto taas vastaa esimerkiksi jos laskun saajan mielestä laskutetaan virheellistä palvelua, aikaa, hintaa jne. Muutos Helen Oy:n laskujen maksuun kaupungin yleisökassaan Helsingin Energia on alkaen Helen Oy ja sen uusi Y-tunnus on Sähkö- ja kaukolämpölaskuja ei voi jälkeen maksaa Helsingin kaupungin yleisökassaan Kallion virastotalossa, Toinen Linja 4 A. Henkilöstökassan Inka-palvelun kautta voi maksaa Helen Oy:n ulkoisille pankkitileille. Samoin laskujen maksaminen onnistuu normaalisti pankissa pankkitileille, jotka säilyvät ennallaan: Sähkölaskut FI DABAFIHH FI OKOYFIHH Kaukolämpö- ja jäähdytyslaskut FI DABAFIHH FI OKOYFIHH Kaupungin internet-sivut uudistuvat ja myös Talpan kotisivut siirretään uudelle alustalle vuoden lopussa. Suomenkielisen pääsivun suora osoite on jatkossa Osoitteessa on jo julkaistu sivujen ns. beta-versio, jota kautta sivuja pääsee myös katsomaan. Otamme ilolla vastaan palautetta ja ideoita uusista sivuista, os. Talpa hyödyntää myös kaupungin uutta palvelurekisteriä, johon on tarkoitus tallentaa tiedot kaikista kaupungin tarjoamista palveluista. Talpan osalta rekisteriin on viety mm. palkanlaskennan yhteystietoja ja myös virastojen verkkolaskuosoitteita. tiedottaa

11 Työharjoittelu hyödyntää kaikkia osapuolia Helmi-liiketalouspistossa talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmassa opiskelevat Annu Voipio ja Roni Ollikainen suorittavat Talpassa neljän kuukauden harjoittelujaksoaan. Kaksivuotiset opinnot ovat molemmilla edenneet loppusuoralle. Talouspalveluiden opintojen eri perehtymisalueita ovat mm. asiakaspalvelu, talouspalvelut, kirjanpito, toiminnan kannattavuuden suunnittelu sekä tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus. Annun ja Ronin yhteishaastattelun antia alla. Meitä lähti työharjoitteluun samaan aikaan yhteensä lähes 20 opiskelijaa, ja vaikka töitä tuntuu tällä alalla olevan, oli hyvän harjoittelupaikan löytyminen suhteellisen vaikeaa. Meitä onnisti, kun pääsimme Talpaan, jossa alan työtehtäviä pääsee näkemään paitsi läheltä, myös laajasti. Meidän on harjoittelun loppuun mennessä suoritettava hyväksyttävin kriteerein seuraavat osa-alueet: tilinpäätös, budjetointi, asiakaspalvelu, reskontra ja palkanlaskenta. Jokaisesta osa-alueesta suoritetaan näyttökoe. Muutenkin oleellinen osa harjoittelua on työn jatkuva arviointi. Työssäoppimisjaksoa koulun puolelta ohjaa koulutuksen kehittämispäällikkö Antti Isomäki. Talpassa harjoittelijoiden perehdyttämisestä on vastannut mm. palveluvastaava Pauli Vidgren. Pauli Vidgren kertoo: Harjoittelun alkaessa Antti Isomäen kanssa sovittiin tietyistä tavoitteista työn sisällön suhteen. Käytännössä nämä tavoitteet on täytetty siten, että harjoittelijat ovat tehneet aivan samoja töitä kuin osastomme vakituisetkin työntekijät. Roni Ollikainen ja Pauli Vidgren vaihtavat kuulumisia. Annu Voipio (alh. neljäs vas.) suoritti osan harjoittelustaan myyntireskontra-palvelualueella. Osastomme käytäntöihin kuuluu antaa harjoittelijoille mahdollisimman monipuolisia työtehtäviä ja myös mahdollisuus kiertää eri palvelualueilla. Myös Roni ja Annu aloittivat nyttemmin ostolaskuihin siirtyneellä rekisterit-palvelualueella, minkä jälkeen he ovat työskennelleet myyntireskontran ja perinnän palvelualueilla. Roni ja Annu ovat olleet todella nopeita oppimaan ja ovat muutenkin sopeutuneet työyhteisöön hienosti. Näin taitavia ja innokkaita harjoittelijoita on ollut ilo ohjata ja tämän kokemuksen myötä otamme mielellämme ensikin vuonna Helmi-liiketalousopiston opiskelijoita harjoittelijoiksemme. Harjoittelijan näkökulmasta on todettava, että perehdyttäminen vaatii pitkää pinnaa ja hyvää asennetta. Harjoittelijat varmasti tuovat vaihtelua työhön. Välillä on hyvä kyseenalaistaa vakiintuneita toimintatapoja. Etenkin kun on useampi perehdyttäjä, tiedottaa

12 joudutaan varmasti miettimään, miten ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan! Vasta täällä työn äärellä on tajunnut, että koulussa on ollut esillä vain kapea osa asioista, esimerkiksi järjestelmään perustetaan vain pari vale-asiakasta. Tavallaan onkin ollut yllättävää nähdä, miten isoja kokonaisuuksia taloushallinnon eri prosessit ja niissä liikkuvat tiedot ovat. Työharjoittelusta saatu kokemus on entisestään lisännyt mielenkiintoa alaa kohtaa ja aiommekin jatkaa opintoja merkonomin koulutuksen jälkeen. Controller- ja esimiestason tehtävät, johdon laskentatoimi ja korkeakouluopinnot kiinnostavat. Työn, opintojen ja harjoittelun tiivis yhteys Talpa tekee tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten, kuten Helmi Liiketalousopiston ja Haaga-Helian kanssa. Tästä on esimerkkinä on ensi vuonna alkava laskentatoimen opintokokonaisuus, joka talpalaisilla on mahdollista suorittaa oman työn ohessa Haaga-Heliassa. Opintovalmennus on räätälöity Talpalle ja tavoitteena on, että valmistuneet laskentatoimen tradenomit: n Osaavat hoitaa yrityksen kirjanpitoa ja laatia tilinpäätöksen. n Osaavat tulkita tilinpäätöstietoja. n Tuntevat arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen. n Hallitsevat erilaisia laskentatoimen tietojärjestelmiä. Tilinumero aina IBAN-muodossa Kotimaisen maksun saajan tilinumero on jatkossa annettava IBAN-muodossa. Vanhanmallisia tilinumeroita ei enää hyväksytä eikä niitä muunneta IBAN-muotoon pankkien maksunkäsittelyn yhteydessä. Muutos on osa yhtenäistä euromaksualuetta, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa tilisiirtoja EU: n sisällä. Kansainvälinen tilinumero IBAN (International Bank Account Number, perustuu EU-standardiin) ja pankin yksilöivä BIC-tunnus (Bank Identification Code) ovat tilin tunnistetietoja euromääräisiin maksuihin EU:n ja Euroopan Talousalueen (ETA) maissa sekä Monacossa ja Sveitsissä. IBAN ja BIC yhdessä pienentävät mahdollisuutta, että maksun välitys myöhästyy virheellisten tai epätäydellisten saajatietojen vuoksi. Pankit välittävät maksut pelkästään tilinumeron ja pankkitunnuksen perusteella. Virheellinen IBAN-tilinumero voi johtaa siihen, että maksu ohjautuu väärälle tilille, maksun käsittely viivästyy tai pankki veloittaa maksusta tavanomaista korkeamman palvelumaksun. Pankeilla ei ole oikeutta palauttaa virheellisellä tilinumerolla tehtyä maksua maksajan pyynnöstä. Muutoksia kotimaisten rahalaitosten välisessä maksujenvälityksessä Sekä Säästöpankit että POP Pankit siirtyvät käyttämään omaa keskusluottolaitosta. Tämä tarkoittaa, että Aktia Pankin rooli Säästöpankkien ja POP Pankkien maksuliikennettä hoitavana keskusluottolaitospalvelujen tarjoajana päättyy ja että Säästöpankit, POP Pankit ja Aktia Pankki hoitavat jatkossa jokainen oman maksujenvälityksensä itsenäisesti. Säästöpankkien keskusluottolaitoksena toimii Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy ja POP Pankkien keskusluottolaitoksena Bonum Pankki Oy. Säästöpankkien osalta muutos tapahtuu ja POP Pankkien osalta Yllä mainittujen muutosten keskeisimmät vaikutukset n BIC-koodien muutokset Marraskuun alusta alkaen Säästöpankin BICkoodi on ITELFIHH. POP Pankkien BIC-koodi puolestaan on alkaen POPFFI22. n Ristiin asioinnin loppuminen ja muutokset maksujen käsittelyajoissa Säästöpankkien, POP Pankkien ja Aktia Pankki Oyj:n välinen ristiin asiointi loppuu marraskuun alussa. Eriytymisen jälkeen edellä mainittujen kolmen pankkiryhmän välisten maksujen käsittelyaika muuttuu normaalin pankkikäytännön mukaiseksi eli maksujen käsittely kestää yön yli (pankkipäivä +1). Säästöpankeissa muutos tulee voimaan marraskuun alussa ja POP Pankeissa n Muutokset laskulomakkeille ja verkkolaskuihin Maksujenvälityksen häiriöttömyyden turvaamiseksi muutoksessa mukana olevien pankkien tilille laskuttavien yhteisöjen on suositeltavaa päivittää uusi BIC-koodi laskulomakkeilleen. Vaikka verkkolaskuosoite ei muutu, on BIC-koodin muuttumisella vaikutuksia verkkolaskujen ja suoramaksujen reitittymiseen. Verkkolaskuja vastaanottavan yhteisön tulee ilmoittaa laskuttajalle uusi vastaanottajan BIC. Muutokset voi tehdä Säästöpankkien osalta ja POP Pankkien osalta , muu-toin kaikki ennen kyseistä ajankohtaa uudella BIC-koodilla lähetetyt verkkolaskut hylkääntyvät. n Keskusluottolaitosmuutosten vaikutukset kuntien ja muiden kuntatoimijoiden toimintaan Huolehditaan edellä mainittujen IBAN-ja BIC-koodien muutokset. Varmistetaan, että maksujenvälitysjärjestelmät käsittelevät edellä mainitut tarpeet. Tarvittaessa järjestelmäpäivityksistä on sovittava pankkien ja operaattoreiden kanssa. Mikäli kunnalla on saapuvia tai lähteviä maksuja mainittujen kolmen pankkiryhmän sisällä, on maksuvalmiussuunnittelussa jatkossa varauduttava näiden maksujen nykyistä pidempään käsittelyaikaan, eli pankkipäivä + 1. Joissakin maksuissa (etenkin eräät sosiaalietuudet) on käytäntönä maksun siirtyminen saman päivän sisällä. Mikäli tällaiset maksut ovat liikkuneet mainitun kolmen pankkiryhmän välillä, jatkossa näihinkin maksuihin tulee yhden päivän viive. Tämä voi aiheuttaa tarpeen avata uusi tili tai tilejä johonkin tai joihinkin näistä pankeista maksuviiveiden välttämiseksi. Tilin avaaminen sekä tarvittavan likviditeetin pitäminen uudella tilillä edellyttää luonnollisesti erityistä päätöstä. Lähde: Kuntaliiton tiedote tiedottaa

13 Matkustaja, päivitä itsesi mobiilimaailmaan M2-matkahallinnan mobiiliversiota (M2 Mobiili) käytetään kilometriveloituksissa virka- ja työajoihin käytetyissä yksityisajoneuvoissa. Sillä voi halutessaan korvata manuaalisen ajopäiväkirjan. M2 Mobiilin kautta km-veloitukset lähetään M2- järjestelmään, jossa ne käsitellään ja lähetetään hyväksyjälle. M2-järjestelmän kautta km-veloitukset siirretään ostoreskontran kautta maksettaviksi henkilöiden pankkitilille. M2-matkahallinnan mobiiliversiota pilotoitu syksyllä M2 Mobiili otettiin kesäkuussa koekäyttöön Talpan asiakasvirastoille. Pilotoijina oli yhteensä 42 henkilöä seuraavista hallintokunnista: n Kaupunginkanslia n Kiinteistövirasto n Palmia n Rakennusvalvontavirasto n Sosiaali- ja terveysvirasto n Talpa Ensi vuoden alusta lähtien M2 Mobiili on tuotantokäytössä. M2 Mobiili toimii Android-, ios- ja Windows -käyttöjärjestelmien älypuhelimissa. M2 Mobiilin voi ladata Google Play-, App Storesta ja Marketplacesta. Kuitit kadoksissa? M2 Mobiilisovelluksella M2 käyttäjät voivat kuvata kuitit ja kerätä ajotiedot ja lähettää ne älypuhelimestaan suoraan M2 Matka- ja kuluhallintajärjestelmään kuluveloitusten ja matkalaskujen liitteeksi. Kuitit voi siis jatkossa kuvata heti ostotapahtuman jälkeen ja lähettää ne M2:een joko avoimeksi liitteeksi tai liittää ne keskeneräiselle tai hyväksyttäväksi lähetetylle kuluveloitukselle tai matkalaskulle. Reitti hukassa? M2 Mobiili kerää ajotiedot GPS- tekniikkaa hyväksi käyttäen ja lähettää ne automaattisesti M2:n kilometriveloitukselle. Reitin tallennus voidaan keskeyttää taukojen tai omien ajojen ajaksi laittamalla Ajossa -tila pois päältä. Matka-aika tallentuu joka tapauksessa. Puhelimen näytöstä näkee myös ajetun reitin. Näkymä M2-järjstelmästä, jonne lisätään ainoastaan Selite, kaikki muu tieto tulee suoraan M2- Mobiilin kautta puhelimesta siirtona. tiedottaa

14 Faktaa Talpan prosessien kehittämisen ja hinnoittelun tueksi Taloustoimintojen tehokkuusvertailu Talpan taloustoimintojen benchmarking -tutkimus toteutettiin loppukesällä (ks. Talpa tiedottaa 2/2014, s. 2). Tutkimus toteutettiin yhdessä EY:n kanssa ja mukana oli kymmenen asiakasvirastoa. Tarkasteltavat prosessikokonaisuudet olivat: n Myyntilaskutus ja -saatavat n Pääkirjanpito n Kassanhallinta n Palkkahallinto n Ostolaskujen käsittely Tulokset esitellään tutkimuksessa mukana olleille virastoille. Ensi vuoden aikana tutkimuksen loppuraportti ja siinä ehdotetut kehittämiskohteet käydään läpi yksityiskohtaisesti ja prosesseittain. Asia on esillä myös yhteistyötapaamisissa, Talpa-päivässä ja asiakastiedotteessa. Tehokkuusvertailu tehtiin neljää verrokkiryhmää vasten: n Kaupungin tilitoimen yksiköistä Stara ja HKL. n Kahden muun kaupungin talouspalvelujen tuottajaa. n Kansainvälinen yritystietokanta (APQC), sisältäen sekä julkisen että yksityisen sektorin vertailutiedot. n Otos pohjoismaisista kunnallisista toimijoista. Suurta vaihtelua sekä asiakkaiden että prosessien välillä Tutkimuksen loppuraportti ja siinä ehdotetut kehittämiskohteet käydään tulevan vuoden aikana yksityiskohtaisesti ja prosesseittain läpi. Saatuja tuloksia käytetään hyväksi analysoitaessa Talpan prosessien tehokkaita alueita, pullonkauloja ja kustannustasoa. Alla muutamia vertailussa esille nousseita yleisiä havaintoja Talpan asiakkuuksista: n Asiakkaiden väliset erot ovat huomattavat, mikä viestii osalle asiakkaista tehtävästä manuaalisesta työstä ja erikoistyöstä. n Palvelusopimukset vaihtelevat asiakkaittain ja asiakkaille tehdään yksilöllistä palvelua. n Järjestelmäkustannusten osuus Talpan kustannusrakenteessa on korkeahko. n Kustannuksia nostavat usein tekijät, joihin Talpa ei voi itse vaikuttaa, muun muassa tietojärjestelmien vyörytykset. tiedottaa

15 Tilauksesta maksuun -hanke etenee Ostolaskut BIP:illä ja Tilausrekisteri Laskeen Tilauksesta maksuun -hanke on käynnissä ja edistynyt tämän vuoden aikana suunnitellusti. Kevään aikana toteutettiin ostolaskujen käsittelyjärjestelmän vaatimusmäärittelyt, joka tähtäsi vertailuun nykyisen käsittelyjärjestelmän (BIP) ja Laske-järjestelmään toteutetun käsittelemisen välillä. Toiminnallisen vertailun sekä kustannushyötyanalyysin perusteella päädyttiin jatkamaan ostolaskujen käsittelyä BIP:illä. Tilausrekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon tuodaan eri tietojärjestelmissä tehdyt tilaukset yhteen paikkaan. Näitä ns. tilaavia tietojärjestelmiä ovat mm. Kosti, kirjaston aineistohankinta, tilakeskuksen Haltia sekä HKR:n ja Staran SAP-järjestelmät. Tilausrekisterin tietojen perusteella voidaan tukea ostolaskujen käsittelyä kaupunkiyhteisellä tavalla ja voidaan nostaa ostolaskujen automaattisen täsmäytymisen astetta nykyisestä. Lisäksi Tilausrekisterin avulla voidaan toteuttaa Tilauksesta maksuun -prosessien raportointi nykyistä kattavammin ja täten tukea hankintojen raportoinnin strategista tavoitetta. Tilausrekisteri toteutetaan osaksi samaa SAP-järjestelmäalustaa kuin Laske-järjestelmä. Tilausrekisterin vaatimusmäärittely toteutettiin keväällä ja nyt syksyn myötä on käynnistetty kilpailutuksen valmistelu. Tavoitteena on toteuttaa Tilausrekisteri vuoden 2015 aikana. Loppukäyttäjille Tilausrekisteri ei tule näkymään, vaan tilaukset ja vastaanotot tehdään edelleenkin tilaavissa järjestelmissä. Virastot ja liikelaitokset hyötyvät Tilausrekisteristä mm. Hetaan toteutettavan avointen tilausten raportoinnin sekä automaattisesti täsmäytyvien ostolaskujen kautta. Hankkeessa toteutetaan myös sisäisen laskutuksen automaattinen käsittely. Tässä mallissa muodostuu asiakkaalle kustannuskirjaus automaattisesti samalla hetkellä kun myyjälle muodostuu tulokirjaus. Uuden mallin on suunniteltu kattavan sopimuspohjaiset sisäiset erät eli esimerkiksi Tilakeskuksen vuokralaskutuksen ja Talpan palvelulaskutuksen. Suunniteltuun malliin liittyy tarkistusmenettelyt, joilla virastot valvovat kuukausittain tulleet sisäiset kustannukset. Sisäisen laskutuksen uutta toimintamallia pilotoidaan ensi keväänä Kaupunginkanslian ja Opetusviraston kanssa. Hankkeeseen sisältyy omina osakokonaisuuksina edellä lueteltujen lisäksi myös tilausjärjestelmä ja varastonhallinta. Näiden osalta määrittelyt käynnistetään ensi vuonna. Sami Rantanen Tilauksesta maksuun -hankkeen tavoite Hankkeen kokonaistavoitteena on tilauksesta maksuun -prosessin järjestäminen kaupunkiyhteisellä tavalla sekä tilauksesta maksuun -prosessien raportointi kaupunkitasolla. Tässä huomioidaan erityisesti nykytilanteessa kaupunkiyhteisten järjestelmäratkaisujen ulkopuolelle jääneet hankinnat. Tällaisia hankintoja ovat mm. rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät hankinnat. tiedottaa

16 Sonera välittää jatkossa Helsingin kaupungin laskut Sonera ja Helsingin kaupunki tekivät syyskuussa nelivuotisen sopimuksen myyntilaskujen välityspalvelusta, jonka Sonera toteuttaa Helsingin kaupungille. Sopimuksen arvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. Sonera voitti Helsingin kaupungin järjestämän julkisen tarjouskilpailun laskujenvälityksen kokonaispalvelun toteuttamisesta. Kun välityspalvelu saadaan käyttöön, välittää Sonera vuosittain noin 1,7 miljoonaa Helsingin kaupungin laskua. Kuluttajalaskujen yhteenlaskettu osuus kaupungin laskuista on prosenttia. Olemme tarjonneet e-laskumahdollisuutta ensimmäisten joukossa Suomessa ja nykyisin kaupungin laskuista lähes kaikki on mahdollista saada e-laskuina. Välityspalvelun kilpailutuksessa korostimme erityisesti reaaliaikaisen raportoinnin merkitystä. Erityisesti asiakaspalvelutilanteissa on tärkeää, että pystymme kertomaan laskutusasiakkaallemme luotettavasti, milloin lasku on välitetty vastaanottajan operaattorille tai tulostettu postin kuljetettavaksi. Tavoitteemme on edelleen lisätä sähköisen laskutuksen osuutta, kertoo palvelupäällikkö Elina Tirkkonen. tiedottaa

17 Talpa-päivä T alpa järjesti talous- ja palkkahallinnon asiakaspäivän lokakuun lopussa. Konttori27:ssä kävi kuhina, kun lähes 150 talousalan ammattilaista kuunteli esityksiä ja vieraili osastoilla. Talpa-päivän esitykset on koottu Helmi-intraan > Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut -sivulle. Valokuvat: Pirkko Tiainen ja Kati Toikka. tiedottaa Ta k a i s i n e t u s i v u l l e 17

18 Nimityksiä Hallinto n Liimatainen Tomi, tietohallintopäällikön sijaiseksi tietohallintoon Laskutusosasto n Vidgren Pauli, palveluvastaavaksi yleislaskutuksen palvelualueelle n Ståhl Jarmo, palveluvastaavan sijaiseksi asiakasmaksulaskutuksen palvelualueelle n Paasalo Jari, järjestelmävastaavaksi laskutusosastolle Ostolaskuosasto n Suomela Marja, palveluvastaavaksi rekisterit-palvelualueelle n Hänninen Jukka, järjestelmävastaavaksi rekisterit-palvelualueelle Palkanlaskentaosasto n Lindqvist Kristiina, erityissuunnittelijaksi Hijat-tiimiin n Ahtola Merja, sovellusasiantuntijan sijaiseksi Hijat-tiimiin Talpa verkossa Kaupungin intranetissa l Helmi-intra > Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut l Helmi-intra > Yhteiset palvelut > Palkanlaskentapalvelut Internetissä l tiedottaa Sähköinen julkaisu, ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Julkaisija Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitos Postiosoite: PL 230, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 27 A, Helsinki Toimituskunta Julkaisun vastaava Tuija Kuivalainen Toimitus Kati Toikka Ulkoasu Tovia Design Oy, Olli Turunen Piirrokset Kaisa Penttilä Logot Guassi Oy Toimituksen osoite Jakelu Talpan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Palaute ja yhteystietojen muutokset tiedottaa

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo

Tilinpäätösinfo Tilinpäätösinfo 2016 22.11.2016 23.11.2016 Tervetuloa Tervetuloa /Tuija Kuivalainen, Elina Tirkkonen Tilinpäätös 2016 /Anne Puukko Tilinpäätöksen aikataulu Oleellisimmat muutokset Edellisistä vuosista

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN TILINMUISTIOT 2013 1 (5) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24 Talpa TALOUSHALLINTOPALVELU- LIIKELAITOKSEN TILINAVAUKSEN 2013 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2012 1 (4) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 22.1.2012 Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN Museo 22.5.2012 Julkinen tilintarkastajan 8.6.2012 Julkinen tilintarkastajan 12.6.2012 Julkinen

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Missä mennään ja mitä on tulossa

Missä mennään ja mitä on tulossa Verkkolaskutus: Missä mennään ja mitä on tulossa Tampereen kaupunki 1 Tampereen kaupunki: verkkolaskutus käyttöön Tampereen kaupungin ostolaskut Verkkolaskujen vastaanotto, nykytila Miten Tampereen kaupungille

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014

TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 TILITOIMISTOPALVELUT Tietopyyntö 12.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Organisaation perustiedot... 2 2 Nykytilanteen kuvaus... 2 3 Tietopyyntöön sisältyvän kartoituksen laajuus... 2 4 Tietopyyntöön

Lisätiedot

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (10) 1 Yleistä... 3 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto... 4 2.1 Käytössä olevan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/4 31.5.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/4 31.5.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) 15 Lausuntopyyntö Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle Arviointikertomuksesta 2011 HEL 2012-005554 T 00 03 00 Päätös Johtokunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Välitilinpäätösinfo 2017 Talpa auditorio

Välitilinpäätösinfo 2017 Talpa auditorio Välitilinpäätösinfo 2017 Talpa auditorio Tervetuloa Tervetuloa /Elina Tirkkonen Välitilinpäätös 31.5.2017 Välitilinpäätöksen tavoite, aikataulut, ohjeistus Anne Puukko Talpan terveiset välitilinpäätökseen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus 5..202 Palvelu on tarkoitettu tilin IBAN-tilinumero laskentaan sekä tilinumeroiden voimassaolon tarkistamiseen. Palvelua

Lisätiedot

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Mikä SEPA? Mikä SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE 32 maata Euroopassa: EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco) ja Sveitsi Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

LASKU Sivu 1 (6) Laskun yhteenveto Laskutusjakso Kuukausimaksut 20,00 Käyttömaksut (puhelut, viestit ja netin käyttö) 1,87

LASKU Sivu 1 (6) Laskun yhteenveto Laskutusjakso Kuukausimaksut 20,00 Käyttömaksut (puhelut, viestit ja netin käyttö) 1,87 RANTAKÖMI HILKKA HELENA ETELÄKATU 25 20810 TURKU Telia Finland Oyj Asiakaspalvelu PL 0400 65101 VAASA LASKU Sivu 1 (6) Asiakasnumero 30 0111 3012 Päiväys 15.05.2017 Laskutusryhmä 23 Eräpäivä 01.06.2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaista, verkossa tapahtuvaa markkinointia, jossa ns. julkaisijat välittävät kävijöitä mainostajan sivustolle.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 13.10.2008

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 13.10.2008 ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 13.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

E-TIEDON VALTATIE 2010. Apua agentista, hyötyä yhteistyöstä - miten voit parhaiten hyödyntää välittäjäsi asiantuntemusta

E-TIEDON VALTATIE 2010. Apua agentista, hyötyä yhteistyöstä - miten voit parhaiten hyödyntää välittäjäsi asiantuntemusta E-TIEDON VALTATIE 2010 Apua agentista, hyötyä yhteistyöstä - miten voit parhaiten hyödyntää välittäjäsi asiantuntemusta 23.2.2010 Jyväskylä LM Tietopalvelut Merja Vikgren merja.vikgren@lminfo.fi Sisältö:

Lisätiedot

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA

Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Tk-Pesu Arvonlisäveron muutos ja SEPA Luku T Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvonlisäveron muutos 1.7.2010 2 Veromuutoksen vaikutus Tk-Pesussa 2 Välilaskutuksen rajaukset 3 Arvonlisäveroprosentin

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Jäsenlaskutus Kuksassa

Jäsenlaskutus Kuksassa Jäsenlaskutus Kuksassa SISÄLLYSLUETTELO 1. Jäsenlaskutusaikataulu... 2 Uudet jäsenet... 2 Kevätkaudella (tammikuu-heinäkuu) liittyvät jäsenet... 2 Syyskaudella (elokuu-joulukuu) liittyvät jäsenet... 2

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

M2 Mobiili -käyttöohje (v1.3)

M2 Mobiili -käyttöohje (v1.3) M2 MOBIILI -KÄYTTÖOHJE (1/11) M2 Mobiili -käyttöohje (v1.3) M2 MOBIILI -KÄYTTÖOHJE (2/11) 1 Käyttöönotto Ennen M2 Mobiili -ohjelmiston asentamista varmista, että puhelimessasi on: jokin seuraavista käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

M2 Mobiili -käyttöohje (v1.2)

M2 Mobiili -käyttöohje (v1.2) M2 MOBIILI KÄYTTÖOHJE (1/9) M2 Mobiili -käyttöohje (v1.2) M2 MOBIILI KÄYTTÖOHJE (2/9) 1 Käyttöönotto Ennen M2 Mobiili -ohjelmiston asentamista varmista, että puhelimessasi on: jokin seuraavista käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

Juha Kukko ja Marja Suhonen

Juha Kukko ja Marja Suhonen M2 versio 2.14.1 Juha Kukko ja Marja Suhonen Pankkimaksatus PATU-kanava poistuu käytöstä v. 2014 M2 UNIFI -maksatusliittymä (v2) Ns. 4-pankkiryhmän BIC-koodit muuttuvat Bonum Pankki POPFFI22 (2.8.2014)

Lisätiedot