LUKIJALLE. Arvoisa lukija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIJALLE. Arvoisa lukija"

Transkriptio

1 LUKIJALLE Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 3 4 tiedottaa Lukijalle... 1 Tilinpäätöksellä tiukka aikataulu... 2 Kirjanpito ja maksuliikenne... 3 Laskutus... 4 Ostolaskut... 5 Palkanlaskenta... 5 Kohti toiminnan kokonaisvaltaista seurantaa... 6 Yhtiöittäminen muuttaa alv-käytäntöä... 7 Uusi asiakasyhteistyön malli käyttöön Talpassa... 8 Millaista on talpalaisten arki asiakasrajapinnassa?... 9 Kerro miten Talpa palvelee? Työharjoittelu hyödyntää kaikkia osapuolia Tilinumero aina IBAN-muodossa Matkustaja, päivitä itsesi mobiilimaailmaan Taloustoimintojen tehokkuusvertailu Tilauksesta maksuun -hanke etenee Ostolaskut BIP:illä ja Tilausrekisteri Laskeen Sonera välittää jatkossa Helsingin kaupungin laskut Talpan asiakaspäivän antia Nimityksiä Arvoisa lukija Tähän Talpa tiedottaa -lehteen olemme koonneet oman osion liittyen lähestyvään tilinpäätökseen. Toivomme näiden yhteenvetojen ja tiivistelmien auttavan meitä kaikkia tulevan tilinpäätöksen kanssa, joka nyt laaditaan nopeutetulla aikataululla. Viikon nipistäminen jo ennestään tiukasta aikataulusta vaatii suurta ponnistusta läpi koko tilinpäätösprosessin. Talpan syksy on ollut työn innoittama, olemme luoneet uutta asiakasyhteistyön mallia ensi vuoteen parantamaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä teidän asiakkaiden kanssa, samalla olemme perehtyneet uusiin tuleviin osakeyhtiöihin ja niiden vaateisiin. Oppilaitosyhteistyötä olemme syventämässä myös tulevaisuutta silmällä pitäen ja siitä uskomme saavamme molemmin puolista hyötyä jatkossa. Talpalaisen osaamisen uudistuminen ja laajeneminen näkyy ja tuntuu varmasti jossain vaiheessa myös asiakkaan päässä. Kaupungin toimintaympäristön muutoksia olemme sisäisesti lähteneet myös pohtimaan, onhan niillä kenties suurikin vaikutus taloushallinnon palvelukeskuksen tulevaisuuteen samalla kuitenkin muistamme, että muutokset ovat aina myös mahdollisuus uuteen! Talpan johtokunnan kanssa lokakuussa pidetty seminaari muovasi Talpan visiota suuntaan, jossa Talpan kaltainen toimija pysyy mahdollisessa myllerryksessä mukana ja asiakkaan tukena: Olemme kustannustehokas kumppani ja aidosti asiakkaalle arvoa tuottava talous- ja palkkahallinnon palvelukeskus. Toivotamme Teille kaikille Rentouttavaa Joulun aikaa! Tuija Kuivalainen ja Talpan väki TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE

2 Tilinpäätöksellä tiukka aikataulu T ämän vuoden tilinpäätöksen koostaminen on alkamassa. Tilinpäätösaikataulua on aiempiin vuosiin verrattuna kiristetty noin viikolla ja tavoitteena on toimittaa tilinpäätös kahta viikkoa aikaisemmin kaupungin johdolle ja päättäjille. Tilinpäätösohje liitteineen: Yhteiset palvelut > Kirjanpitopalvelut > Tilinpäätös > Tilinpäätösohjeet 2014 Talpan osastot ovat koonneet seuraaville sivuille tilinpäätöksessä tärkeimmät huomioitavat asiat ja päivämäärät. Tilinpäätös Tilinpäätös kootaan virastojen ja liikelaitosten sekä konsernin tytäryhteisöjen tiedoista. Kaupunginkanslia tilaa tilinpäätöksen Talpalta. Tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikauden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat n Tuloslaskelma n Rahoituslaskelma n Tase n Konsernitase ja niiden liitetiedot n Talousarvion toteutumisvertailu n Toimintakertomus Lisätietoa > Kaupunki ja hallinto > Strategia ja talous > Tilinpäätös tiedottaa Ta k a i s i n e t u s i v u l l e 2

3 Kirjanpito ja maksuliikenne Talpa ja asiakasvirastot ja -liikelaitokset ovat aloittaneet vuoden 2014 tilinpäätökseen valmistautumisen. Talpassa pidetyssä Tilinpäätösinfossa kävimme läpi tilinpäätösaikataulut ja tilinpäätösohjeistuksen, tase-erittelyjen ja liitetietojen sisältöä. Infossa oli paljon osallistujia paikalla. Infon materiaalin löydät Helmestä Tilinpäätös 2014 sivustolta. Tilinpäätösaikataulu Tilinpäätösaikataulut on laadittu tilinpäätöksen nopeuttamisaikataulun mukaan. Tilinpäätös laaditaan vain ja ainoastaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja Talpan välillä. Tilinpäätös aikaistuu kahdella viikolla. Tämä on ollut tilinpäätöksen nopeuttamisprojektin tavoitteena. Aikaa tilinpäätöksen tekemiseen on nyt huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Asiakasvirastojen aikataulua on nopeutettu viikolla. Helsingin kaupungin tilinpäätöksen on määrä valmistua myös viikkoa nopeammalla aikataululla kuin aiempina vuosina. Yhteensä aikataulua on nopeutettu kahdella viikolla. Olemme jokainen vastuussa siitä, että tilinpäätös valmistuu annetun aikataulun mukaan. Tehdään kaikki mahdollinen työ hyvissä ajoin jo ennen joulua ja huolehditaan siitä, ettei jätetä asioita aikataulujen viimehetkeen, mikäli asiat on mahdollista tehdä jo ennemmin. Huomioitavaa on, että osakeyhtiöksi muuttuvat liikelaitokset Helsingin Satama, Palmia ja Helsingin Energia tekevät tilinpäätöksen siten, että heidän tilinpäätöksensä on valmis mennessä. Tilinpäätösohjeet Tilinpäätösohjeet liitteineen on tallennettu Helmeen Tilinpäätös sivustolla. Ne ovat näin ollen kaikkien tilinpäätökseen osallistuvien saatavilla. Tilinpäätös työtila on käytössä aiempien vuosien tapaan. Työtilasta löytyvät tilinpäätösohjeet liitteineen. Työtilaan tallennetaan valmiit liitetiedot. Tilinpäätös-työtilan käyttöoikeuksia myöntää Mithu Abul Kashem. Toivomme yhteydenotot 8.12.mennessä. Ohjeet mukailevat edellisvuoden ohjetta. Ohjeen alkusivuilla on kerrottu muuttuvat kohdat. Ohjeiden sisällysluettelo auttaa löytämään oikean kohdan pitkästäkin ohjeesta. Ohjeiden liitteistä löytyvät mm. tilinpäätöksen aikataulut sekä tase-erittelymalleja ja -pohjia, yksityiskohtaisempia toimintaohjeita sekä Talpan yhteyshenkilöiden osoiteja yhteystietoja. Jokaisen tilinpäätökseen osallistuvan on tutustuttava ohjeistukseen huolella. Asiakasvirastojen ja -liikelaitosten on huolehdittava, että ohjeistus annetaan tiedoksi kaikille tilinpäätökseen osallistuville. Jaksotukset; tulojen ja menojen suoriteperusteinen kirjaaminen Kaikki olennaiset rahamääräiset tapahtumat on kirjattava tai oikaistava suoriteperusteisiksi viimeistään tilinpäätöksessä. Tavaroiden ja palvelujen myynti kirjataan sen tilikauden tulona, jolloin tavara tai palvelu on luovutettu. Ostolaskut kirjataan menoksi sille tilikaudelle, jolloin tavara tai palvelu on vastaanotettu. Palkat ja palkkiot kirjataan sille tilikaudelle, jonka aikana palkka/palkkio on ansaittu. Sosiaalikuluprosentit määräytyvät kuitenkin maksatuskauden (v.2015) eikä ansaintakauden mukaan. Edellä mainituista kirjanpidon jaksotusperiaatteista käytetään nimitystä suoriteperuste. Jaksotuksissa on kirjattava suoriteperusteisesti valtiolta saatavat korvaukset sekä EUhankkeiden tukiosuudet. Valtionosuustulot kirjataan tuloksi kaudelle, jona oikeus ko. tuloon syntyy. Ulkopuolisten rahoitta- tiedottaa

4 missa projekteissa tuotot kohdistetaan projektin toteutuksen mukaisesti oikealle kaudelle. Jaksotustositteet laaditaan pääsääntöisesti asiakkaan toimesta. Tase-erittelyt Tilinpäätöshetkestä tulee laatia KPA 5 luvun mukainen tase-erittely. Tase-erittely tehdään pääsääntöisesti kaikista taseen tileistä. Tase-erittelyt laaditaan Talpan ja asiakkaiden toimesta sovittujen tasevastuiden mukaan. Tilinpäätöksessä tase-erittelyn tekijöiden on hyvä kiinnittää entistä enemmän huomiota tase-erittelyjen oikeellisuuteen. Tilintarkastajat ovat tehneet aiempina vuosina toistuvia havaintoja hyvin puutteellisista tase-erittelyistä. Jokaisen taseerittelyjä laativan tulee perehtyä tase-erittelyjen laatimisohjeisiin ja noudattaa niitä kirjaimellisesti. Tase-erittelyt on päivättävä, laatijoiden allekirjoitettava ja liitettävä tarpeelliset liitteet. Varmentamisvaatimuksen vuoksi tase-erittelyjä ei tallenneta työtilaan, vaan lähetetään sisäisessä postissa Talpan kirjanpidon yhteyshenkilölle. timisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston Yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ( ). n Tilinpäätöksen määräaika liitetiedoille: keskiviikko n Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot koskevat: tilinpäätöksen laatimista, konsernitilinpäätöksen laatimista, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia ja vastattavia, vakuuksia ja vastuusitoumuksia, henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita ja ympäristövastuita. Tarkempaa ohjeistusta löydät Helmen ohjeista ja Tilinpäätös 2014 työtilasta. Laskutus Tilinpäätöksen nopeuttamiseksi aikataulut ovat myös laskutuksen osalta tulevana vuodenvaihteena totuttua kireämmät. Kaupungin sisäisten laskujen aineistot tulee toimittaa Talpaan maanantaihin mennessä. Muut laskutuspyynnöt ja virastojen omissa järjestelmissä muodostettavat laskutuserät tulee toimittaa Talpaan perjantaihin 2.1. mennessä. Myyntireskontra sulkeutuu maanantaina 5.1., joten aikaa on hyvin rajallisesti. Aineiston Talpaan saapumisen jälkeen laskutusosastolla korjataan mahdollisesti syntyneet idoc-virheet. Yhteistyössä ostolaskujen kanssa perustetaan Laskeen uusia asiakkaita ja laajennetaan olemassa olevia. Talpassa on varauduttu työskentelemään viikonloppuna , minkä takia on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki aineisto on lähetetty ajallaan 2.1. mennessä. Jos laskutuspyyntöä ei määräaikaan mennessä toimiteta laskutukseen, tulee viraston sopia mahdollisesta tulon jaksottamisesta. Liitetiedot n Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. n Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. n Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. n Kunnan tilinpäätöksen liitetietojen laa- tiedottaa

5 Ostolaskut Tilinpäätösohjeen liitteenä on ostolaskujen ohje, joka on tarkoitettu ostolaskujen tarkastajille, hyväksyjille ja Kostin käyttäjille. K aikista mennessä vastaanotetuista tavaroista ja palveluista tehdään asianmukainen menokirjaus vuoden 2014 kirjanpitoon. Tavaran tai palvelun toimituspäivä ratkaisee, mille vuodelle meno kuuluu. Laskun päiväys ei vaikuta asiaan. Loppuvuoden hankintoja tehtäessä on jo etukäteen sovittava toimittajan kanssa siitä, että laskut tulevat Talpan ostolaskui- Palkanlaskenta hin viimeistään Vuodelle 2014 kirjattavat ostolaskut tulee olla tarkastettuina ja hyväksyttyinä BIP:ssä perjantaihin mennessä. Mikäli tämän jälkeen laskuja tulee vielä kierrolle, tulee niiden olla tarkastettuina ja hyväksyttyinä viimeistään maanantaina Ostoreskontra suljetaan , minkä jälkeen vuotta 2014 koskevat laskut kirjataan vuodelle Jokaisen laskun tarkastajan ja hyväksyjän on määriteltävä sijainen BIP-järjestelmään lomansa ajaksi. Laskuja ei saa jäädä tarkastamatta tai hyväksymättä lomien takia. Sairastumistapauksissa varahenkilöasetus tehdään Talpan ostolaskuosastolla. Varahenki- tiedottaa löasetus pyydetään soittamalla Helmestä löytyviin asiakaspalvelunumeroihin tai sovellusneuvontaan (p ). Pyynnön voi lähettää myös sähköpostilla Ostolaskuihin liittyviä muistiotositteita tulee tehdä päivittäin sitä mukaa, kun havaitaan oikaisua vaativia virheitä kirjanpidon raporteilta. Muistiot toimitetaan Talpan ostolaskuosastolle tallennettaviksi. Vuodelle 2014 kuuluvat käyttöomaisuushankintoja koskevat muistiot on oltava Talpassa viimeistään keskiviikkona kello mennessä ja muut muistiotositteet viimeistään keskiviikkona Ta k a i s i n e t u s i v u l l e T ammikuun 22. päivän palkka- ja palkkioajoja on aikaistettu viikolla, jotta siirtyvät palkat saadaan raportoitua ennen tilinpäätöstä palkka- ja palkkioajon materiaali (palkkioilmoitukset, lisä- ja ylityöt ym.) on toimitettava Talpaan 2.1. klo mennessä. Vuonna 2015 maksuun menevät palkat ja palkkiot on ilmoitettava vuoden 2015 laskentatunnisteilla 5

6 Kuukausikatkojen seurantaan oma työtila Kohti toiminnan kokonaisvaltaista seurantaa Kaupunginkanslia ja Talpa toteuttivat yhdessä EY:n konsulttien ja virastojen kanssa vuosina projektin, jossa selvitettiin keinoja nopeuttaa tilinpäätösprosessia. Projektissa tunnistettiin erääksi keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi kuukausikatkojen seuranta. Useammalla kaupungin virastolla on toki oma tapansa seurata oman taloutensa toteumaa, mutta kaupunkitason seurantaa täsmäysten ja muiden kuukausittain toistuvien toimenpiteiden sekä tilinpäätöksissä tehtävien jaksotusten toteutumisajankohdista ei tähän saakka ole ollut. Nyt tämä olennainen epäkohta poistetaan Kuukausikatkojen seuranta -työtilan avulla. Kuukausittainen seuranta vuoden 2015 alusta Seurannan tarkoitus on, että sen avulla löydetään mahdollisia pullonkauloja, jotka toistuvat ja hidastavat työtämme sekä heikentävät työn laatua paitsi tilinpäätöksessä, myös tilikauden aikana. Talpan kirjanpito- ja maksuliikenneosasto vastaa yhtenäisen seurannan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kuukausikatkojen seuranta koskee kaupungin kaikkia virastoja ja liikelaitoksia. Nykyiset ja tulevat tytäryhteisöt eivät ainakaan toistaiseksi ole mukana seurannassa. Talpa pilotoi kuukausikatkojen seurannan työtilaa Opevin kanssa yhteistyössä syksyn 2014 aikana. Marraskuussa kuukausikatkojen seuranta lanseerattiin kaikille muille hallintokunnille. Tavoitteenamme on, että kuukausikatkojen varsinainen seuranta alkaa vuoden 2015 tammikuun aineistosta. Jokaiselle virastolle ja liikelaitokselle on avattu Kuukausikatkojen seuranta -työtilaan oma kirjasto. Virastojen ja liikelaitosten yhteyshenkilöillä on pääsy vain oman viraston tai liikelaitoksen tietoihin. Käyttöoikeudet on annettu yhteyshenkilöille seuraavasti: n tallennusoikeus oman viraston tai liikelaitoksen vastuulla oleviin seurantataulukoihin. n katseluoikeus Talpan vastuulla oleviin oman virastonne tai liikelaitoksenne seurantataulukoihin. n katseluoikeus Ohjeistus-sivustolle. Testaa ja muokkaa ennen käyttöönottoa Ennen kuin kaupunkitason seuranta voi alkaa, virastojen ja liikelaitosten yhteyshenkilöiden on testattava pääsy työtilaan. Jos kirjautumisessa on ongelmia tai jotakin vastaavaa teknistä ongelmaa työtilan käytössä tulee esiin, ottakaa Talpaan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla osoitteella YHT Tal- tiedottaa

7 pa Kirjanpito KK-katkojen seuranta. Allekirjoittaneelle voi toki myös soittaa. Talpa kirjanpito on työstänyt alustavat toimenpideluettelot yhdessä Talpan muiden osastojen kanssa. Toimenpideluetteloita ei ole muokattu virasto- tai liikelaitoskohtaisiksi, joten tämä on jokaisen tehtävä itse. Kun toimenpidelistaus on valmis, se muokataan Talpan kirjanpidossa varsinaiseksi seurantataulukoksi muun muassa lisäämällä kuukausikohtaiset välilehdet. Työtilan käyttöönotosta ja seurantataulukon muokkauksesta on lähetetty ohje, joka löytyy myös työtilasta. Mikäli tarvitsette muokkausvaiheessa opastusta, Talpan eri osastojen yhteyshenkilöt auttavat tarvittaessa. Lisäksi, Talpan kirjanpito antaa lisää käyttöoikeuksia toimenpidelistauksiin täyttämienne tietojen mukaisesti. Halutessanne voitte loppuvuoden 2014 aikana koekäyttää toimenpideluetteloa lisäämällä siihen marras- ja joulukuulle omat välilehdet ja merkitsemällä niihin toteumapäivät. Seurannasta tulee juuri niin hyvä kuin miksi me sen teemme! Miettikää ja ideoikaa toimenpiteitä, joiden toteutumista kannattaa seuranta. Yhteistyöllä saamme kuukausikatkojen seurannasta varsin oivan työkalun nykytilan selvittämiseen sekä toimintamme kehittämiseen. Järjestelmällisen seurannan avulla saamme tietää, teemmekö oikeita asioita oikeaan aikaan. Keskitetty ja ajantasainen seuranta helpottaa kokonaistilanteen hallintaa niin yksittäisessä virastossa kuin Talpassakin. Kuukausikatkojen seuranta lisää myös toimintamme läpinäkyvyyttä. Hanna Kuittinen, suunnittelija Kirjanpito- ja maksuliikenneosasto Yhtiöittäminen muuttaa alv-käytäntöä 4-pankkiryhmän rahalaitostunnukset ja BIC:t Edellisessä tiedotteessa (s. 11) esitellyssä 4-pankkiryhmän muutokset -jutun taulukossa oli kirjoitusvirhe, kun säästöpankkien BIC-koodista puuttui yksi kirjain. Oikeat BIC-koodit ovat: Pankkiryhmä Pankkinumeron 3 ensimmäistä numeroa BIC Aktia HELSFIHH POP Pankki -ryhmä POPFFI22 Säästöpankkiryhmä 400; 402; 403; ITELFIHH ; ; ; ; ; ; ; ; 715 Helsingin kaupungin liikelaitokset Satama, Energia ja osa Palmia-liikelaitosta yhtiöitetään alkaen. Virastojen ja liikelaitosten tulee huomata, että uudet osakeyhtiöt eivät alkaen enää ole osa Helsingin kaupunkia, eikä kaupungin ja yhtiöiden välisessä laskutuksessa ole kyse kaupungin sisäisestä laskutuksesta. Yhtiöille lähetettävien laskujen tulee täyttää arvonlisäverolaissa säädetyt pakolliset laskumerkintävaatimukset, laskulla pitää myös muistaa mainita yhtiön kaupparekisteriin merkitty nimi ja yhtiön y-tunnus. n Helen Oy y-tunnus n Helsingin kaupungin Palvelut Oy y- tunnus n Helsingin Satama Oy y-tunnus Koska kyseessä ei enää ole sisäinen veloitus, myyntien oikea arvonlisäverokäsittely tulee huomioida ja aina tarvittaessa varmistaa. Rakentamispalvelun käännetyn verovelvollisuuden soveltumiseen liittyvät kysymykset tulee varmistaa. Huomata tulee myös, että yhtiöt laskuttavat jatkossa Helsingin kaupunkia (y-tunnus ) arvonlisäverollisilla laskuilla, kun kyseessä on verollisen tavaran tai palvelun myynti. Myös uuteen rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen liittyvät asiat tulee jatkossa huomioida. Pasi Rauhaniemi ja Tuija Larjomaa Talpan kirjanpito- ja maksuliikenneosasto tiedottaa

8 Asiakkuudenhallinta, asiakkuuksien johtaminen, asiakkuuden hoito vai asiakasyhteistyö? Uusi asiakasyhteistyön malli käyttöön Talpassa Talpa ottaa uuden asiakasyhteistyön mallin käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Uudistuksen tavoitteena on mm. tehostaa yhteisten tapaamisten antia tuomalla saman pöydän ääreen juuri oikeat ihmiset. Uuden yhteistyömallin tavoitteena on edelleen karsia toimintojen ja prosessien päällekkäisyyksiä. Asian eteen on tehty vuosien saatossa paljonkin, mutta yhä edelleen on syytä miettiä, miten saisimme yhdessä koko kaupungin edun ohjaavaksi tekijäksi prosesseja toteuttaessa ja kehittäessä. Vähenevillä resursseilla on jatkossa saatava aikaan enemmän. Kullekin asiakkaalle oma vastuuhenkilö Vastuuhenkilö -ajattelu on ollut käytössä Talpassa sen perustamisen aikoihin. Nyt siis palataan juurille ja hyväksi havaittuun toimintatapaan, jossa jokaiselle asiakkaalle nimetään Talpassa oma vastuuhenkilö (tai -henkilöt), jonka vastuulla on asiakasyhteistyön toteuttaminen käytännössä: n asiakasyhteistyön johdon tapaamisten toteuttaminen n tiedonkulun ja tiedonjakamisen järjestäminen Talpassa n yhteydenpito asiakkaan Talpan puolen asiantuntijoihin ja asiakkaan edustajiin n palvelusopimusten sisältö, työnjaon ja vastuiden kehittäminen n prosessien sujuvoittaminen Vastuuhenkilö huolehtii esimerkiksi siitä, että kaikilla tapaamiseen tulevilla talpalaisilla on ajan tasainen tieto asiakkaan asioista ja että tapaamissa sovitut asiat tulevat tehdyksi aikataulussa. Asiakasyhteistyön tapaamisia kolmella tasolla Asiakasyhteistyön johdon tapaamisissa Talpan edustajina toimii asiakkaan oma Talpan vastuuhenkilö tai -henkilöt. Tapaamisiin kutsutaan tarpeen mukaan myös Talpan muiden prosessien edustajia ja asiantuntijoita. Tavoitteena on, että asiakasvastuullisilla Talpan edustajilla on tapaamisissa viimeisin tieto kaikkien Talpan prosessien osalta. Tärkeää on myös ennakoida asiakkaiden kannalta ajankohtaisia asioita ja toiveita. Aidolla ja oikea-aikaisella viestinnällä parannetaan myös tuottavuutta: tapaamisissa kohtaavat oikeat henkilöt ja asiat! Talpan tavoitteena on tiivistää asiakasyhteistyötä ja -vuorovaikutusta kaikilla organisaation tasoilla. Myös työntekijätason tapaamiset on koettu tarpeellisiksi. Talpalaisten mielestä asioita on helpompi työstää ja kehittää, kun yhteistyökumppanin toiminta ja vastuualue tulee tutummaksi. Talpalaiset ovat kiinnostuneita asiakkaistaan ja haluavat tutustua! Asiakasyhteistapaamisia toteutetaan kolmella tasolla: Asiakasyhteistyön johdon tapaamiset järjestetään kaikkien asiakkaiden kanssa vähintään kerran tai kaksi vuodessa. Suurimpien asiakkaiden kanssa johtotason tapaamiset järjestetään 3 4 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään keskijohdon tapaamisia, joihin osallistuvat Talpan palveluvastaavat ja asiakkaan keskijohdon edustajat. Tapaamisten tavoitteena on pureutua syvemmälle prosessien kehittämiseen yksityiskohtaisemmin sekä ennen kaikkea tiivistää yhteistyötä. Työntekijätason tapaamisten tavoitteena on päästä kiinni tekemiseen, yksityiskohtiin ja aikatauluihin. Tavoitteenamme on, että jokainen talpalainen tapaa asiakkaan yhteistyökumppanin vähintään kerran vuoden 2015 aikana! Päivi Turpeinen hallintopäällikkö tiedottaa

9 Millaista on talpalaisten arki asiakasrajapinnassa? Talpassa toteutettiin keväällä 2014 ensimmäistä kertaa kysely, jolla selvitettiin minkälaista on talpalaisten arki asiakasrajapinnassa ja miten yhteistyö virastojen kanssa sujuu. Kyselyn tuloksia käytettiin pohjana ulkoista asiakastyytyväisyyskyselyä ja asiakkuudenhallintamallia uudistettaessa. Kyselyssä selvitettiin talpalaisten mielipiteitä, kokemuksia ja arvioita yhteydenpidosta asiakkaiden kanssa, omasta osaamisesta, asiakkaan toiminnasta ja osaamisesta sekä yleisiä asioita ja mielipiteitä palvelun laadusta ja asiakastyytväisyydestä talpalaisten näkökulmasta. Kyselyyn vastasi noin neljäsosa talpalaisista, yhteensä 98 henkilöä. Vuonna 2015 jokainen talpalainen tapaa asiakkaan edustajan Kyselyn perusteella talpalaiset tapaavat asiakkaiden edustajista useimmiten taloussihteereitä, esimiehiä ja henkilöstösihteereitä. Tapaamisia toteutui kasvotusten suhteellisen harvoin: vain noin puolet talpalaisista kertoi tapaavansa asiakkaiden edustajia. Tapaamisia todettiin järjestyvän ensisijaisesti kokouksissa, infotilaisuuksissa sekä erillisissä työkokouksissa. Yleisesti ottaen talpalaiset kokivat tapaamisten määrän liian vähäiseksi. Tapaamisia toivottiin enemmän ja erityisesti siten, että käytännön työtä tekevät pääsisivät mukaan nykyistä useammin. Myös järjestelmistä vastaavia toivottiin tapaamisiin mukaan. Henkilökohtaisten tapaamisten hyötynä nähtiin se, että asioita ja yhteydenpitoa on helpompi toteuttaa, kun tuntee yhteistyökumppanin hyvin! Tavoitteena parantaa talpalaisten osaamista palvelusopimusten sisällöstä Talpalaisilta kysyttiin näkemystä siitä, miten hyvin he katsoivat itse tuntevansa Talpan ja asiakkaan välisen palvelusopimuksen sisällön, Talpan tuotteet / oman osaston tuotteet, asiakkaan kanssa sovitun työnjaon sekä ydinprosessien palvelukuvaukset. Valtaosa vastaajista koki tuntevansa em. asiat hyvin. Hieman alle 10 % koki osaavansa erinomaisesti. Noin kolmasosa vastaajista vastasi osaamisensa olevan ok ja reilu 10 % arvioi osaamisessa olevan parantamisen varaa. Oman osaamisen arvioinnissa oli myös osastokohtaisia eroja. Laskutuksessa suhtauduttiin kaikkein kriittisimmin omaan osaamiseen palvelusopimuksen sisällön tuntemisessa. Positiivisimmin omaan osaamiseen suhtautuivat ostolaskujen vastaajat. Kirjanpito- ja maksuliikenteen sekä palkanlaskentaosaston vastaajat olivat lähinnä keskiarvon tuntumassa, joka oli noin 3,5 luokkaa asteikolla 1 5. Arvosana asiakkaalle Mielipidettä kysyttiin myös siitä, miten hyvin asiakkaan edustajat tuntevat ja noudattavat sovittua työnjakoa, toimittavat tarvittavat tiedot Talpaan aikataulussa ja oikeassa muodossa sekä millaisen asiantuntemus asiakkaalla on Talpan rajapinnassa sekä miten hyvä tahtotila asiakkaalla on koko kaupungin etua ajatellen. Eniten haasteita koettiin olevan tiedon toimittamiseen Talpaan oikeassa muodossa ja ajallaan. Asioiden dokumentointi ja seuranta Vastanneista reilu puolet kommentoi, että yhdessä sovitut selvitettävät asiat kirjataan ja dokumentoidaan. Väliaikatietoa selittelyn etenemisestä annetaan useimmiten sähköpostitse, mutta ei aina kuitenkaan systemaattisesti. Talpalaisilla oli myös epäselvää se, miten asiakas toimii omassa organisaatiossaan, esim. välitetäänkö keskeisiä asioita eteenpäin. Talpalaisten oma näkemys hyvästä asiakaspalvelusta Talous- ja palkanlaskentapalveluiden laadukkuuden tekijät olivat samat kuin asiakkailta kysyttäessä: asiantuntemus, oikeellisuus ja täsmällisyys. Mielenkiintoinen oli tulos, jonka mukaan talpalaiset kokivat alipalvelevansa, jos pitivät tiukasti kiinni sovitusta tai jos eivät riittävän hyvin tunteneet asiakkaan toimintaa. tiedottaa

10 Kerro miten Talpa palvelee? Talpa otti kaupunkiyhteisen palautejärjestelmän käyttöön viime vuoden lopussa. Palautejärjestelmällä lähdettiin keräämään kuntalaisilta palautetta heidän saamastaan palvelusta. Palautejärjestelmään ohjautuvat kaikki viestit, jotka on jätetty Talpan internetsivujen palautelomakkeella tai osoitteessa hel.fi/palaute. Talpassa selvästi eniten palautteita tulee kuntalaisilta laskutusosastolle. Nyt Talpassa valmistaudutaan laajentamaan järjestelmän käyttöä ja keräämään sitä kautta myös kaupungin sisäistä palautetta. Näin myös Talpan asiakasvirastojen Talpan palveluista antama palaute ohjautuu järjestelmään ja on entistä paremmin seurattavissa ja raportoitavissa. Tähän asti asiakastyytyväisyyttä on selvitetty kerran vuodessa toteuttavalla kyselyllä, mutta nyt asiakasvirastoilla ja liikelaitoksissa on mahdollista antaa palautetta milloin vain. Sisäinen palautelomake on suunniteltu käytettäväksi Helmi-intran kautta. Kuntalaisilta palautetta laskutuksesta Kaikki palautejärjestelmää käyttävät kaupungin yksiköt voivat järjestelmän sisällä ohjata palautteita käsiteltäväksi toisilleen. Tämä onkin järjestelmän yksi ehdoton vahvuus. Yksittäisen palautteen käsittelyprosessia voidaan seurata loppuun asti, eli vaikka palaute olisi siirretty toiselle henkilölle tai toiseen virastoon, palautteen käsittelijä voi halutessaan seurata miten asia etenee ja onko se käsitelty. Järjestelmään on mahdollista myös kirjata puhelimitse tai kasvokkain saatua palautetta. Carita Bardakci sovellusasiantuntija Talpaan tuleva yhteydenotto sisältää joskus asiakasvirastolle kuuluvia kysymyksiä. Tämän tyyppiset kyselyt voidaan palautejärjestelmällä ohjata oikeaan paikkaan. Esimerkiksi: Talpa vastaa laskun sisällöstä, mutta virasto taas palvelusta, josta laskutetaan. Niinpä Talpan laskutuksessa voidaan vastata vain laskuun liittyviin kysymyksiin (kuten eräpäivän siirrot, maksusuunnitelma, tili- tai osoitteenmuutokset jne.). Virasto taas vastaa esimerkiksi jos laskun saajan mielestä laskutetaan virheellistä palvelua, aikaa, hintaa jne. Muutos Helen Oy:n laskujen maksuun kaupungin yleisökassaan Helsingin Energia on alkaen Helen Oy ja sen uusi Y-tunnus on Sähkö- ja kaukolämpölaskuja ei voi jälkeen maksaa Helsingin kaupungin yleisökassaan Kallion virastotalossa, Toinen Linja 4 A. Henkilöstökassan Inka-palvelun kautta voi maksaa Helen Oy:n ulkoisille pankkitileille. Samoin laskujen maksaminen onnistuu normaalisti pankissa pankkitileille, jotka säilyvät ennallaan: Sähkölaskut FI DABAFIHH FI OKOYFIHH Kaukolämpö- ja jäähdytyslaskut FI DABAFIHH FI OKOYFIHH Kaupungin internet-sivut uudistuvat ja myös Talpan kotisivut siirretään uudelle alustalle vuoden lopussa. Suomenkielisen pääsivun suora osoite on jatkossa Osoitteessa on jo julkaistu sivujen ns. beta-versio, jota kautta sivuja pääsee myös katsomaan. Otamme ilolla vastaan palautetta ja ideoita uusista sivuista, os. Talpa hyödyntää myös kaupungin uutta palvelurekisteriä, johon on tarkoitus tallentaa tiedot kaikista kaupungin tarjoamista palveluista. Talpan osalta rekisteriin on viety mm. palkanlaskennan yhteystietoja ja myös virastojen verkkolaskuosoitteita. tiedottaa

11 Työharjoittelu hyödyntää kaikkia osapuolia Helmi-liiketalouspistossa talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmassa opiskelevat Annu Voipio ja Roni Ollikainen suorittavat Talpassa neljän kuukauden harjoittelujaksoaan. Kaksivuotiset opinnot ovat molemmilla edenneet loppusuoralle. Talouspalveluiden opintojen eri perehtymisalueita ovat mm. asiakaspalvelu, talouspalvelut, kirjanpito, toiminnan kannattavuuden suunnittelu sekä tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus. Annun ja Ronin yhteishaastattelun antia alla. Meitä lähti työharjoitteluun samaan aikaan yhteensä lähes 20 opiskelijaa, ja vaikka töitä tuntuu tällä alalla olevan, oli hyvän harjoittelupaikan löytyminen suhteellisen vaikeaa. Meitä onnisti, kun pääsimme Talpaan, jossa alan työtehtäviä pääsee näkemään paitsi läheltä, myös laajasti. Meidän on harjoittelun loppuun mennessä suoritettava hyväksyttävin kriteerein seuraavat osa-alueet: tilinpäätös, budjetointi, asiakaspalvelu, reskontra ja palkanlaskenta. Jokaisesta osa-alueesta suoritetaan näyttökoe. Muutenkin oleellinen osa harjoittelua on työn jatkuva arviointi. Työssäoppimisjaksoa koulun puolelta ohjaa koulutuksen kehittämispäällikkö Antti Isomäki. Talpassa harjoittelijoiden perehdyttämisestä on vastannut mm. palveluvastaava Pauli Vidgren. Pauli Vidgren kertoo: Harjoittelun alkaessa Antti Isomäen kanssa sovittiin tietyistä tavoitteista työn sisällön suhteen. Käytännössä nämä tavoitteet on täytetty siten, että harjoittelijat ovat tehneet aivan samoja töitä kuin osastomme vakituisetkin työntekijät. Roni Ollikainen ja Pauli Vidgren vaihtavat kuulumisia. Annu Voipio (alh. neljäs vas.) suoritti osan harjoittelustaan myyntireskontra-palvelualueella. Osastomme käytäntöihin kuuluu antaa harjoittelijoille mahdollisimman monipuolisia työtehtäviä ja myös mahdollisuus kiertää eri palvelualueilla. Myös Roni ja Annu aloittivat nyttemmin ostolaskuihin siirtyneellä rekisterit-palvelualueella, minkä jälkeen he ovat työskennelleet myyntireskontran ja perinnän palvelualueilla. Roni ja Annu ovat olleet todella nopeita oppimaan ja ovat muutenkin sopeutuneet työyhteisöön hienosti. Näin taitavia ja innokkaita harjoittelijoita on ollut ilo ohjata ja tämän kokemuksen myötä otamme mielellämme ensikin vuonna Helmi-liiketalousopiston opiskelijoita harjoittelijoiksemme. Harjoittelijan näkökulmasta on todettava, että perehdyttäminen vaatii pitkää pinnaa ja hyvää asennetta. Harjoittelijat varmasti tuovat vaihtelua työhön. Välillä on hyvä kyseenalaistaa vakiintuneita toimintatapoja. Etenkin kun on useampi perehdyttäjä, tiedottaa

12 joudutaan varmasti miettimään, miten ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan! Vasta täällä työn äärellä on tajunnut, että koulussa on ollut esillä vain kapea osa asioista, esimerkiksi järjestelmään perustetaan vain pari vale-asiakasta. Tavallaan onkin ollut yllättävää nähdä, miten isoja kokonaisuuksia taloushallinnon eri prosessit ja niissä liikkuvat tiedot ovat. Työharjoittelusta saatu kokemus on entisestään lisännyt mielenkiintoa alaa kohtaa ja aiommekin jatkaa opintoja merkonomin koulutuksen jälkeen. Controller- ja esimiestason tehtävät, johdon laskentatoimi ja korkeakouluopinnot kiinnostavat. Työn, opintojen ja harjoittelun tiivis yhteys Talpa tekee tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten, kuten Helmi Liiketalousopiston ja Haaga-Helian kanssa. Tästä on esimerkkinä on ensi vuonna alkava laskentatoimen opintokokonaisuus, joka talpalaisilla on mahdollista suorittaa oman työn ohessa Haaga-Heliassa. Opintovalmennus on räätälöity Talpalle ja tavoitteena on, että valmistuneet laskentatoimen tradenomit: n Osaavat hoitaa yrityksen kirjanpitoa ja laatia tilinpäätöksen. n Osaavat tulkita tilinpäätöstietoja. n Tuntevat arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen. n Hallitsevat erilaisia laskentatoimen tietojärjestelmiä. Tilinumero aina IBAN-muodossa Kotimaisen maksun saajan tilinumero on jatkossa annettava IBAN-muodossa. Vanhanmallisia tilinumeroita ei enää hyväksytä eikä niitä muunneta IBAN-muotoon pankkien maksunkäsittelyn yhteydessä. Muutos on osa yhtenäistä euromaksualuetta, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa tilisiirtoja EU: n sisällä. Kansainvälinen tilinumero IBAN (International Bank Account Number, perustuu EU-standardiin) ja pankin yksilöivä BIC-tunnus (Bank Identification Code) ovat tilin tunnistetietoja euromääräisiin maksuihin EU:n ja Euroopan Talousalueen (ETA) maissa sekä Monacossa ja Sveitsissä. IBAN ja BIC yhdessä pienentävät mahdollisuutta, että maksun välitys myöhästyy virheellisten tai epätäydellisten saajatietojen vuoksi. Pankit välittävät maksut pelkästään tilinumeron ja pankkitunnuksen perusteella. Virheellinen IBAN-tilinumero voi johtaa siihen, että maksu ohjautuu väärälle tilille, maksun käsittely viivästyy tai pankki veloittaa maksusta tavanomaista korkeamman palvelumaksun. Pankeilla ei ole oikeutta palauttaa virheellisellä tilinumerolla tehtyä maksua maksajan pyynnöstä. Muutoksia kotimaisten rahalaitosten välisessä maksujenvälityksessä Sekä Säästöpankit että POP Pankit siirtyvät käyttämään omaa keskusluottolaitosta. Tämä tarkoittaa, että Aktia Pankin rooli Säästöpankkien ja POP Pankkien maksuliikennettä hoitavana keskusluottolaitospalvelujen tarjoajana päättyy ja että Säästöpankit, POP Pankit ja Aktia Pankki hoitavat jatkossa jokainen oman maksujenvälityksensä itsenäisesti. Säästöpankkien keskusluottolaitoksena toimii Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy ja POP Pankkien keskusluottolaitoksena Bonum Pankki Oy. Säästöpankkien osalta muutos tapahtuu ja POP Pankkien osalta Yllä mainittujen muutosten keskeisimmät vaikutukset n BIC-koodien muutokset Marraskuun alusta alkaen Säästöpankin BICkoodi on ITELFIHH. POP Pankkien BIC-koodi puolestaan on alkaen POPFFI22. n Ristiin asioinnin loppuminen ja muutokset maksujen käsittelyajoissa Säästöpankkien, POP Pankkien ja Aktia Pankki Oyj:n välinen ristiin asiointi loppuu marraskuun alussa. Eriytymisen jälkeen edellä mainittujen kolmen pankkiryhmän välisten maksujen käsittelyaika muuttuu normaalin pankkikäytännön mukaiseksi eli maksujen käsittely kestää yön yli (pankkipäivä +1). Säästöpankeissa muutos tulee voimaan marraskuun alussa ja POP Pankeissa n Muutokset laskulomakkeille ja verkkolaskuihin Maksujenvälityksen häiriöttömyyden turvaamiseksi muutoksessa mukana olevien pankkien tilille laskuttavien yhteisöjen on suositeltavaa päivittää uusi BIC-koodi laskulomakkeilleen. Vaikka verkkolaskuosoite ei muutu, on BIC-koodin muuttumisella vaikutuksia verkkolaskujen ja suoramaksujen reitittymiseen. Verkkolaskuja vastaanottavan yhteisön tulee ilmoittaa laskuttajalle uusi vastaanottajan BIC. Muutokset voi tehdä Säästöpankkien osalta ja POP Pankkien osalta , muu-toin kaikki ennen kyseistä ajankohtaa uudella BIC-koodilla lähetetyt verkkolaskut hylkääntyvät. n Keskusluottolaitosmuutosten vaikutukset kuntien ja muiden kuntatoimijoiden toimintaan Huolehditaan edellä mainittujen IBAN-ja BIC-koodien muutokset. Varmistetaan, että maksujenvälitysjärjestelmät käsittelevät edellä mainitut tarpeet. Tarvittaessa järjestelmäpäivityksistä on sovittava pankkien ja operaattoreiden kanssa. Mikäli kunnalla on saapuvia tai lähteviä maksuja mainittujen kolmen pankkiryhmän sisällä, on maksuvalmiussuunnittelussa jatkossa varauduttava näiden maksujen nykyistä pidempään käsittelyaikaan, eli pankkipäivä + 1. Joissakin maksuissa (etenkin eräät sosiaalietuudet) on käytäntönä maksun siirtyminen saman päivän sisällä. Mikäli tällaiset maksut ovat liikkuneet mainitun kolmen pankkiryhmän välillä, jatkossa näihinkin maksuihin tulee yhden päivän viive. Tämä voi aiheuttaa tarpeen avata uusi tili tai tilejä johonkin tai joihinkin näistä pankeista maksuviiveiden välttämiseksi. Tilin avaaminen sekä tarvittavan likviditeetin pitäminen uudella tilillä edellyttää luonnollisesti erityistä päätöstä. Lähde: Kuntaliiton tiedote tiedottaa

13 Matkustaja, päivitä itsesi mobiilimaailmaan M2-matkahallinnan mobiiliversiota (M2 Mobiili) käytetään kilometriveloituksissa virka- ja työajoihin käytetyissä yksityisajoneuvoissa. Sillä voi halutessaan korvata manuaalisen ajopäiväkirjan. M2 Mobiilin kautta km-veloitukset lähetään M2- järjestelmään, jossa ne käsitellään ja lähetetään hyväksyjälle. M2-järjestelmän kautta km-veloitukset siirretään ostoreskontran kautta maksettaviksi henkilöiden pankkitilille. M2-matkahallinnan mobiiliversiota pilotoitu syksyllä M2 Mobiili otettiin kesäkuussa koekäyttöön Talpan asiakasvirastoille. Pilotoijina oli yhteensä 42 henkilöä seuraavista hallintokunnista: n Kaupunginkanslia n Kiinteistövirasto n Palmia n Rakennusvalvontavirasto n Sosiaali- ja terveysvirasto n Talpa Ensi vuoden alusta lähtien M2 Mobiili on tuotantokäytössä. M2 Mobiili toimii Android-, ios- ja Windows -käyttöjärjestelmien älypuhelimissa. M2 Mobiilin voi ladata Google Play-, App Storesta ja Marketplacesta. Kuitit kadoksissa? M2 Mobiilisovelluksella M2 käyttäjät voivat kuvata kuitit ja kerätä ajotiedot ja lähettää ne älypuhelimestaan suoraan M2 Matka- ja kuluhallintajärjestelmään kuluveloitusten ja matkalaskujen liitteeksi. Kuitit voi siis jatkossa kuvata heti ostotapahtuman jälkeen ja lähettää ne M2:een joko avoimeksi liitteeksi tai liittää ne keskeneräiselle tai hyväksyttäväksi lähetetylle kuluveloitukselle tai matkalaskulle. Reitti hukassa? M2 Mobiili kerää ajotiedot GPS- tekniikkaa hyväksi käyttäen ja lähettää ne automaattisesti M2:n kilometriveloitukselle. Reitin tallennus voidaan keskeyttää taukojen tai omien ajojen ajaksi laittamalla Ajossa -tila pois päältä. Matka-aika tallentuu joka tapauksessa. Puhelimen näytöstä näkee myös ajetun reitin. Näkymä M2-järjstelmästä, jonne lisätään ainoastaan Selite, kaikki muu tieto tulee suoraan M2- Mobiilin kautta puhelimesta siirtona. tiedottaa

14 Faktaa Talpan prosessien kehittämisen ja hinnoittelun tueksi Taloustoimintojen tehokkuusvertailu Talpan taloustoimintojen benchmarking -tutkimus toteutettiin loppukesällä (ks. Talpa tiedottaa 2/2014, s. 2). Tutkimus toteutettiin yhdessä EY:n kanssa ja mukana oli kymmenen asiakasvirastoa. Tarkasteltavat prosessikokonaisuudet olivat: n Myyntilaskutus ja -saatavat n Pääkirjanpito n Kassanhallinta n Palkkahallinto n Ostolaskujen käsittely Tulokset esitellään tutkimuksessa mukana olleille virastoille. Ensi vuoden aikana tutkimuksen loppuraportti ja siinä ehdotetut kehittämiskohteet käydään läpi yksityiskohtaisesti ja prosesseittain. Asia on esillä myös yhteistyötapaamisissa, Talpa-päivässä ja asiakastiedotteessa. Tehokkuusvertailu tehtiin neljää verrokkiryhmää vasten: n Kaupungin tilitoimen yksiköistä Stara ja HKL. n Kahden muun kaupungin talouspalvelujen tuottajaa. n Kansainvälinen yritystietokanta (APQC), sisältäen sekä julkisen että yksityisen sektorin vertailutiedot. n Otos pohjoismaisista kunnallisista toimijoista. Suurta vaihtelua sekä asiakkaiden että prosessien välillä Tutkimuksen loppuraportti ja siinä ehdotetut kehittämiskohteet käydään tulevan vuoden aikana yksityiskohtaisesti ja prosesseittain läpi. Saatuja tuloksia käytetään hyväksi analysoitaessa Talpan prosessien tehokkaita alueita, pullonkauloja ja kustannustasoa. Alla muutamia vertailussa esille nousseita yleisiä havaintoja Talpan asiakkuuksista: n Asiakkaiden väliset erot ovat huomattavat, mikä viestii osalle asiakkaista tehtävästä manuaalisesta työstä ja erikoistyöstä. n Palvelusopimukset vaihtelevat asiakkaittain ja asiakkaille tehdään yksilöllistä palvelua. n Järjestelmäkustannusten osuus Talpan kustannusrakenteessa on korkeahko. n Kustannuksia nostavat usein tekijät, joihin Talpa ei voi itse vaikuttaa, muun muassa tietojärjestelmien vyörytykset. tiedottaa

15 Tilauksesta maksuun -hanke etenee Ostolaskut BIP:illä ja Tilausrekisteri Laskeen Tilauksesta maksuun -hanke on käynnissä ja edistynyt tämän vuoden aikana suunnitellusti. Kevään aikana toteutettiin ostolaskujen käsittelyjärjestelmän vaatimusmäärittelyt, joka tähtäsi vertailuun nykyisen käsittelyjärjestelmän (BIP) ja Laske-järjestelmään toteutetun käsittelemisen välillä. Toiminnallisen vertailun sekä kustannushyötyanalyysin perusteella päädyttiin jatkamaan ostolaskujen käsittelyä BIP:illä. Tilausrekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon tuodaan eri tietojärjestelmissä tehdyt tilaukset yhteen paikkaan. Näitä ns. tilaavia tietojärjestelmiä ovat mm. Kosti, kirjaston aineistohankinta, tilakeskuksen Haltia sekä HKR:n ja Staran SAP-järjestelmät. Tilausrekisterin tietojen perusteella voidaan tukea ostolaskujen käsittelyä kaupunkiyhteisellä tavalla ja voidaan nostaa ostolaskujen automaattisen täsmäytymisen astetta nykyisestä. Lisäksi Tilausrekisterin avulla voidaan toteuttaa Tilauksesta maksuun -prosessien raportointi nykyistä kattavammin ja täten tukea hankintojen raportoinnin strategista tavoitetta. Tilausrekisteri toteutetaan osaksi samaa SAP-järjestelmäalustaa kuin Laske-järjestelmä. Tilausrekisterin vaatimusmäärittely toteutettiin keväällä ja nyt syksyn myötä on käynnistetty kilpailutuksen valmistelu. Tavoitteena on toteuttaa Tilausrekisteri vuoden 2015 aikana. Loppukäyttäjille Tilausrekisteri ei tule näkymään, vaan tilaukset ja vastaanotot tehdään edelleenkin tilaavissa järjestelmissä. Virastot ja liikelaitokset hyötyvät Tilausrekisteristä mm. Hetaan toteutettavan avointen tilausten raportoinnin sekä automaattisesti täsmäytyvien ostolaskujen kautta. Hankkeessa toteutetaan myös sisäisen laskutuksen automaattinen käsittely. Tässä mallissa muodostuu asiakkaalle kustannuskirjaus automaattisesti samalla hetkellä kun myyjälle muodostuu tulokirjaus. Uuden mallin on suunniteltu kattavan sopimuspohjaiset sisäiset erät eli esimerkiksi Tilakeskuksen vuokralaskutuksen ja Talpan palvelulaskutuksen. Suunniteltuun malliin liittyy tarkistusmenettelyt, joilla virastot valvovat kuukausittain tulleet sisäiset kustannukset. Sisäisen laskutuksen uutta toimintamallia pilotoidaan ensi keväänä Kaupunginkanslian ja Opetusviraston kanssa. Hankkeeseen sisältyy omina osakokonaisuuksina edellä lueteltujen lisäksi myös tilausjärjestelmä ja varastonhallinta. Näiden osalta määrittelyt käynnistetään ensi vuonna. Sami Rantanen Tilauksesta maksuun -hankkeen tavoite Hankkeen kokonaistavoitteena on tilauksesta maksuun -prosessin järjestäminen kaupunkiyhteisellä tavalla sekä tilauksesta maksuun -prosessien raportointi kaupunkitasolla. Tässä huomioidaan erityisesti nykytilanteessa kaupunkiyhteisten järjestelmäratkaisujen ulkopuolelle jääneet hankinnat. Tällaisia hankintoja ovat mm. rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät hankinnat. tiedottaa

16 Sonera välittää jatkossa Helsingin kaupungin laskut Sonera ja Helsingin kaupunki tekivät syyskuussa nelivuotisen sopimuksen myyntilaskujen välityspalvelusta, jonka Sonera toteuttaa Helsingin kaupungille. Sopimuksen arvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. Sonera voitti Helsingin kaupungin järjestämän julkisen tarjouskilpailun laskujenvälityksen kokonaispalvelun toteuttamisesta. Kun välityspalvelu saadaan käyttöön, välittää Sonera vuosittain noin 1,7 miljoonaa Helsingin kaupungin laskua. Kuluttajalaskujen yhteenlaskettu osuus kaupungin laskuista on prosenttia. Olemme tarjonneet e-laskumahdollisuutta ensimmäisten joukossa Suomessa ja nykyisin kaupungin laskuista lähes kaikki on mahdollista saada e-laskuina. Välityspalvelun kilpailutuksessa korostimme erityisesti reaaliaikaisen raportoinnin merkitystä. Erityisesti asiakaspalvelutilanteissa on tärkeää, että pystymme kertomaan laskutusasiakkaallemme luotettavasti, milloin lasku on välitetty vastaanottajan operaattorille tai tulostettu postin kuljetettavaksi. Tavoitteemme on edelleen lisätä sähköisen laskutuksen osuutta, kertoo palvelupäällikkö Elina Tirkkonen. tiedottaa

17 Talpa-päivä T alpa järjesti talous- ja palkkahallinnon asiakaspäivän lokakuun lopussa. Konttori27:ssä kävi kuhina, kun lähes 150 talousalan ammattilaista kuunteli esityksiä ja vieraili osastoilla. Talpa-päivän esitykset on koottu Helmi-intraan > Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut -sivulle. Valokuvat: Pirkko Tiainen ja Kati Toikka. tiedottaa Ta k a i s i n e t u s i v u l l e 17

18 Nimityksiä Hallinto n Liimatainen Tomi, tietohallintopäällikön sijaiseksi tietohallintoon Laskutusosasto n Vidgren Pauli, palveluvastaavaksi yleislaskutuksen palvelualueelle n Ståhl Jarmo, palveluvastaavan sijaiseksi asiakasmaksulaskutuksen palvelualueelle n Paasalo Jari, järjestelmävastaavaksi laskutusosastolle Ostolaskuosasto n Suomela Marja, palveluvastaavaksi rekisterit-palvelualueelle n Hänninen Jukka, järjestelmävastaavaksi rekisterit-palvelualueelle Palkanlaskentaosasto n Lindqvist Kristiina, erityissuunnittelijaksi Hijat-tiimiin n Ahtola Merja, sovellusasiantuntijan sijaiseksi Hijat-tiimiin Talpa verkossa Kaupungin intranetissa l Helmi-intra > Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut l Helmi-intra > Yhteiset palvelut > Palkanlaskentapalvelut Internetissä l tiedottaa Sähköinen julkaisu, ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Julkaisija Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitos Postiosoite: PL 230, Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 27 A, Helsinki Toimituskunta Julkaisun vastaava Tuija Kuivalainen Toimitus Kati Toikka Ulkoasu Tovia Design Oy, Olli Turunen Piirrokset Kaisa Penttilä Logot Guassi Oy Toimituksen osoite Jakelu Talpan yhteistyökumppanit ja asiakkaat Palaute ja yhteystietojen muutokset tiedottaa

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2012 1 (4) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 22.1.2012 Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN Museo 22.5.2012 Julkinen tilintarkastajan 8.6.2012 Julkinen tilintarkastajan 12.6.2012 Julkinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012

Keminmaan kunta. Tilintarkastus 2012 Tel: +358 (0)9 7711 Fax: +358 (0)20 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Ltd Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Finland Keminmaan kunta Tilintarkastus 2012 Tuula Roininen JHTT 28.5.2013 BDO

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

HTML muotojen lisäksi.

HTML muotojen lisäksi. Sivu 1(5) ProCountor-version 5.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä ProCountorin käyttöliittymää on edelleen parannettu. Näkymien toimintoja on pyritty yhtenäistämään ja painikkeita on ryhmitelty paremmin

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Vero.fi/tilitoimistot 2 Palvelunumero tilitoimistoille 020 697 072 / suomeksi 020 697 073 / ruotsiksi Yksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOPALVELU

TALOUSHALLINTOPALVELU 1 TALOUSHALLINTOPALVELU Viraston toimintaympäristön muutokset Taloushallintopalvelu -liikelaitos on kuntalain tarkoittama kunnallinen liikelaitos, joka toimii johtokunnan alaisuudessa. Liikelaitos käyttää

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

Palmia TILINTARKASTUSMUISTIOT Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto. HelSa HELSINGIN SATAMAN TILINAVAUKSEN TARKASTUS

Palmia TILINTARKASTUSMUISTIOT Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto. HelSa HELSINGIN SATAMAN TILINAVAUKSEN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2011 1(7) 23.5.2011 Julkinen tilintarkastajan 23.5.2011 Julkinen tilintarkastajan 31.5.2011 Julkinen tilintarkastajan 3.6.2011 Julkinen tilintarkastajan 7.6.2011 Salassa pidettävä (JulkL

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen

Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen Tulospalkkiovuosi Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero 2016 Virasto / Liikelaitos, osasto, yksikkö VAKA/Leikkipuistotoiminta Tulospalkkiolomake Luonnos x Lopullinen Kati Mäkäräinen, p. 50648 ja toimistopäällikkö

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä keskustelutilaisuus

Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä keskustelutilaisuus Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä keskustelutilaisuus Valinnanvapauskokeilussa käytettävät järjestelmät tilannekatsaus 16.8.2016 Mia Lindberg 17.8.2016 Valinnanvapauskokeiluun liittyvät Nykytilanne tietojärjestelmät

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015

Valtorin asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Muistio 1 (5) n asiakasneuvottelukunnan kokous 1/2015 Aika ti 3.2.2015 klo 14.05 16.00 Paikka Osallistujat nh Merikotka, Ympyrätalo (9. krs), Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki Jäsenet: tietohallintojohtaja

Lisätiedot

WAKKA PC-OHJELMAN VERKKOPÄIVITYS

WAKKA PC-OHJELMAN VERKKOPÄIVITYS Wakka 2017 WAKKA PC-OHJELMAN VERKKOPÄIVITYS Hyvä asiakkaamme. Verovuoden 2016 tilinpäätöstä koskeva päivitys on ladattavissanne. Lataus onnistuu ilman perinteistä avainkoodin vaihtoa. Uusi päivitys 2016

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot