Talouden ja resurssien suunnittelu osana kunnan johtamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden ja resurssien suunnittelu osana kunnan johtamista"

Transkriptio

1 Talouden ja resurssien suunnittelu osana kunnan johtamista Euroresurssien jako kouluille Vantaa Esko Sainio

2 Esityksen sisältö 1. Opetuksen palkkauskulut 2. Mitkä menot kouluille? 3. Miten euroresurssit määritetään? 4. Miten koulu tekee käyttösuunnitelman? 5. Koulun talouden ennustettavuus ja toteutumien seuranta

3 1. Opetuksen palkkauskulut Opettajien työaika Opettajien palkka koostuu varsinaisesta palkasta ja ylituntien palkasta. Opettajien tuntien viikottainen määrä eli opetusvelvollisuus riippuu kouluasteesta ja virasta/opetusaineesta välillä (luokat 1-6: luokanopettaja 24; erityisluokanopettaja 22, (luokat 7-9: äidinkieli 18 oppituntia; muut kielet 20 oppituntia; mafykeat, mu, ku 21 oppituntia; tn, ts, li, er 24 oppituntia; muut aineet 23 oppituntia) Opetustunnin pituus 45 minuuttia. Osa opettajien tunneista on oppitunteja Osa opettajien tunneista on huojennustunteja, osa erityistehtäviä. (aa noin 2 %, ya noin 10 % oppitunneista) Opettajilla on 3 tuntia yhteissuunnitteluaikaa, jota käytetään mm. vanhempien tapaamisiin ja kokouksiin Oppituntien valmistelu, kokeitten laatiminen ja niiden korjaus tehdään em. tuntien ulkopuolella.

4 1. Opetuksen palkkauskulut Opettajien varsinainen palkka Varsinaiset palkat eivät sisällä ylitunteja. Opettajien varsinainen palkka on määritelty virkaehtosopimuksessa seuraavasti: Varsinaiseen palkkaan kuuluvat seuraavat palkanosat: 1. tehtäväkohtainen palkka, joka on mm. pätevyysriippuvainen (hinnoittelutunnuksen mukainen palkka) 2. henkilökohtaisen lisä 3. vuosisidonnainen lisä (palveluaikalisät) 4. syrjäseutulisä ja yleissivistävän koulun kehitysaluelisä 5. rekrytointilisä 6. koulu- ja oppilaitoskohtainen lisätehtävä ja taito- ja taideaineiden korvaus 7. siirtymäkauden lisä/henkilökohtainen palkanlisä. Varsinainen palkka määrää lomarahan suuruuden (4, 5 tai 6 % kuukaudessa varsinaisesta palkasta)

5 1. Opetuksen palkkauskulut Opettajien palkan rakenne Lähde OAJ

6 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien palkka Sana ylitunti johtaa harhaan. Ylituntipalkka on yleensä 83 % (84 % II kalleusryhmässä) hinnoittelutunnuksen mukaisesta palkasta. Ei palveluajan lisää, joka opettajilla on yleensä 20 vuoden palvelusta noin 30 %. Ei vaikuta lomarahan määrään. 20 vuotta palvelleella ylitunnin hinta on noin 60 % opetusvelvollisuuteen kuuluvan tunnin hinnasta. (toisin laskettuna opetusvelvollisuustunti on lähes 70 % kalliimpi virkatuntiin verrattuna.)

7 1. Opetuksen palkkauskulut Rehtorin ja oppilaanohjaajan palveluaikalisät Palveluaika 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Yhteisvaikutus korkoa korolle Rehtori 5 % 5 % 10% 21,3 % Oppilaanohjaaja 2 % 4 % 5 % 11 % 0 % 23,6 %

8 1. Opetuksen palkkauskulut Muiden opettajien palveluaikalisät Palveluaika 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Korotusprosentti 4 % 5 % 6 % 6 % 6 % Yhteensä Korkoa korolle 4 % 9,2 % 15,8 % 22,7 % 30,1 % Lomarahojen kasvun kanssa yhteisvaikutus noin 32,6 %

9 1. Opetuksen palkkauskulut Palveluajan vaikutus opettajan palkkaan ja lomarahaan Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Palveluaika 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Yhteensä Palveluaikalisäprosentit varsinaisesta kuukausipalkasta 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % 6 % 30,1 % Lomarahan prosenttimäärä varsinaisesta palkasta 4 % 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % Lehtori Palkka, jossa lomaraha mukana Opetusvelvollisuustunnin kuukausihinta, kun opetusvelvollisuus on Ylitunnin hinnan perusteena oleva palkka Ylitunnin kuukausihinta, kun opetusvelvollisuus on Halvennos, kun tunnit ylitunteina -20,2 % -24,0 % -27,6 % -31,7 % -36,2 % -39,8 % Tarkastelut on tehty ilman henkilöstösivukuluja

10 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien kuukausihinta Yksi ylitunti viikossa e/kk, Ylitunneista ei makseta lomarahaa Ylituntipalkkio I kalleusryhmässä HITUpalkka Opetusvelvollisuus Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2 773,19 127,87 115,09 109,61 104,62 95,91 Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 792,45 105,35 96,57 Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa 2 773,19 95,91 Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 567,75 88,80 Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 1 933,37 89,15 80,23 76,41 72,94 66,86

11 1. Opetuksen palkkauskulut Yksittäistuntipalkkio Yksittäistuntipalkkio I kalleusryhmässä Opetusvelvollisuus Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2773,19 40,38 36,34 34,61 33,04 30,29 Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2792,45 33,27 30,50 Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa 2773,19 30,29 Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus- /lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2567,75 28,04 Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu - EPÄPÄTEVÄ 1933,37 28,15 25,34 24,13 23,03 21,11

12 1. Opetuksen palkkauskulut Ylitunteina hoidettu opetus/uuden viranhaltijan palkkaus vertailu luokanopettaja 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Palkattaessa uusi luokanopettaja 24 opetustunnilla yllä olevalla palveluajalla kustannukset ovat samat kuin alla olevalla muiden opettajien ylituntimäärällä. 30,1 31,6 33,2 35,1 37,6 39,9 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Palkattaessa uusi lehtori 21 opetustunnilla yllä olevalla palveluajalla kustannukset ovat samat kuin alla olevalla muiden opettajien ylituntimäärällä. 26,3 27,6 29,0 30,8 32,9 34,9

13 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien vaikutus kustannuksiin Ylituntien määrän vaikutus koulun palkkakustannuksiin, kun opv on 22. Palveluaika Opettajilla keskimäärin 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 0 ylituntia 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 ylitunti -0,9 % -1,0 % -1,2 % -1,4 % -1,6 % -1,7 % 2 ylituntia -1,7 % -2,0 % -2,3 % -2,6 % -3,0 % -3,3 % 3 ylituntia -2,4 % -2,9 % -3,3 % -3,8 % -4,3 % -4,8 % 4 ylituntia -3,1 % -3,7 % -4,2 % -4,9 % -5,6 % -6,1 % 5 ylituntia -3,7 % -4,4 % -5,1 % -5,9 % -6,7 % -7,4 % 6 ylituntia -4,3 % -5,1 % -5,9 % -6,8 % -7,8 % -8,5 % 7 ylituntia -4,9 % -5,8 % -6,7 % -7,7 % -8,7 % -9,6 %

14 1. Opetuksen palkkauskulut 22 oppitunnin hoitaminen maksaa virkaan kuuluvina tunteina/ylitunteina Palkka, jossa lomaraha mukana Ylitunnin hinnan perusteena oleva palkka vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta

15 1. Opetuksen palkkauskulut Opetushenkilöstön palveluajan ja keskimääräisen ylituntimäärän vaikutus palkkakustannuksiin Noin 400 oppilaan yläkoulu, jossa yleisopetuksen tuntimäärä on 700 Henkilöstön palveluaika 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 0 ylituntia ylitunti ylituntia ylituntia ylituntia ylituntia ylituntia ylituntia

16 1. Opetuksen palkkauskulut Tuntikehyksen 700 oppitunnin käyttäminen eri tavoin Kustannukset, kun henkilöstösivukuluiksi oletettu 27 %. Esimerkki yläkoulusta, opv 22 Opettajien palveluaika KOULU 1 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 31 opettajaa joilla yhteensä 18 ylituntia eli noin 0,6 tuntia/opettaja KOULU 2 29 opettajaa joilla yhteensä 62 ylituntia eli noin 2,1 tuntia/opettaja KOULU 3 26 opettajaa joilla yhteensä 128 ylituntia eli noin 4,9 tuntia/opettaja

17 1. Opetuksen palkkauskulut Kaksi erilaista tapaa käyttää euroa palkkoihin koulussa, jossa opettajakunnan keski-palveluaika on 15 vuotta ja keskimääräinen opetusvelvollisuus on 22. Henkilöstösivukuluiksi oletettu 27 %. Koulu A) 31 opettajaa, joilla keskimäärin 0,4 ylituntia Koko koulussa tunteja yhteensä 695 tuntia. Koulu B) 28 opettajaa, joilla keskimäärin 4 ylituntia Koko koulussa tunteja yhteensä 730 tuntia. tuntia

18 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien poistaminen Yhdistetäänkö luokkia vai nostetaanko kustannuksia? A. Luokan B. Luokan Luokka oppilasmäärä Tuntimäärä oppilasmäärä Tuntimäärä 7a b c d e f g h i a b c d e f g h i a b c d e f g h i Nostetaan kustannuksia. Poistetaan ylitunnit, jolloin tulee palkata uusi opettaja, jotta luokkakoko ei kasva sarakkeen A koosta. Vuotuinen kustannuslisäys on noin euroa. Kasvatetaan luokkakokoa sarakkeen B mukaiseksi, jolloin ylitunneista voidaan luopua. Vuotuinen kustannusvähennys on noin euroa.

19 1. Opetuksen palkkauskulut Linkkejä PAKETTI_V_2012_2013.PDF

20 Mitkä menot kouluille Kuntakohtaisia kustannusjakautumia 2011 Lähde: Kouluikkuna Pienet hankkeet euroa/oppilas Sisäisiin vuoksiin sisältyvät pääomakustannukset euroa/oppilas Kiinteistöjen ylläpito euroa/oppilas 5000 Sisäinen hallinto euroa/oppilas 4000 Muu oppilashuolto euroa/oppilas Ruokailu euroa/oppilas kiinteistökustannuksineen Kuljetus euroa/oppilas Opetus euroa/oppilas 0 Yrityksistä huolimatta tiedot eivät ole aina yhteismitallisia.

21 2. Mitkä menot kouluille Vantaan perusopetuksen tilinpäätös vuosi % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7,3 % 9,8 % 24,9 % 52,1 % Muut Johto ja yhteiset to Valmistava opetus Muut keskitetyt meno Oman äidinkielen ope Suomi toisena kielen Aamu- ja iltapäiväto Keskitetyt menot Oppilashuolto, ruoka, osa avustajista, psykologit Kiinteistöt Koulujen käytössä

22 2. Kouluille jaettujen menojen kulurakenne 2011 Vantaalla jossa mukana opetuksen ja hallinnon palkat (ei avustajat) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 40 % 30 % OPETUKSEN HENKILÖSTÖKULUT 20 % 10 % 0 %

23 2. Mitkä menot kouluille Kokemuksia Vantaalta Vantaalla 1990-luvun alun laman aikaan säästettiin ensimmäisenä vuonna tuntikehyksessä. Uskottiin, että koululla voidaan löytää taloudellisesti tehokkaampia ratkaisuja kuin virastosta määräten muutos 1980-luvulta (?) otettiin käyttöön oppilaskohtainen voucher, johon vaikutti mm. oppilaan luokka-aste, koulun koko, erityisopetuspäätökset Alussa ei ollut opettajien palveluajalla vaikutusta Erityisopetuspäätösten huomiointi johti päätösten tehtailuun Epäpätevien jättäminen huomioitta aiheutti sen, että jotkut koulut palkkasivat paljon epäpäteviä opettajia. Päätösten tekijät eivät tienneet mihin rahat riittävät kaikkeen oli vastaus, että koulu päättää rahankäytöstä. Uusilla rehtoreilla oli vaikeata tietää, miten paljon tunteja voi opettajille antaa/minkä kokoisia ryhmiä voi perustaa.

24 3. Miten Vantaalla koulujen euroresurssit määritetään Virkaehtosopimusta tulkiten määritetään oppilasmäärään pohjautuva tuntiresurssi. Tuntiresurssi muutetaan koulun opettajien palkkausprofiilin mukaan euroiksi. Saatuun euromäärään lisätään esim. tarvikkeet ja palvelut

25 3. Resurssien jakoperusteita Vantaalla Rahoituslaskelman perusteet 1 RYHMÄKOOT YLEISOPETUKSESSA Keskimääräinen ryhmäkoko ja minimijakoporras, 1-2. luokat opp Keskimääräinen ryhmäkoko ja minimijakoporras 3-6. luokat 19,8 24 opp Keskimääräinen ja maksimiluokkakoko 7-9. luokat 22,5 25 opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko TN/TS, 5-7. luokat opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko 7. lk KO opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko FY, KE:n oppilastöissä opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko biologian oppilastöissä 22,5 25 opp Keskimääräinen ryhmäkoko valinnaisaineissa 20 opp Tukiopetus yksittäisinä tunteina vuodessa oppilasta kohti 1 Osa-aikainen erityisopetus: oppilaita/opettaja vkt/opettaja Opinto-ohjaus: oppilaita/opettaja/luokkamuotoisessa 150 opp/opettaja 300

26 3. Vantaan perusopetuksen rahanjakomalli Säädetään opetuksen järjestämisen perusteita mahdollisimman optimaalisiksi käytettävissä olevien taloudellisten resurssien mukaan. Perusteita ovat mm. luokka-astekohtaiset/aineittaiset ryhmäkoot erityisopetuksen ryhmäkoot erityisopetuksen määrä* tukiopetuksen tuntimäärä osa-aikaisen erityisopetuksen määrä tukiopetuksen määrä opinto-ohjauksen määrä opettajain koulutuksen määrä sairaslomasijaisten käyttö maahanmuuttajien opetuspanostus vieraitten kielten määrä ja resurssit

27 3. Oppilasmäärätiedot syötetään laskuriin. Esim. Kaikki oppilaat yhteensä Askiston koulu Hakunilan koulu Hakunilanrinteen koulu Havukosken koulu Hevoshaan koulu Hiekkaharjun koulu Hämeenkylän koulu Yleisopetuksen ryhmissä olevien oppilaiden määrä luokkatasoittain Erityisluokat: 9-vuotinen oppivelvollisuus esiluokan oppilasmäärä 1. lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä Esiluokkien määrä Erityisesiluokkien määrä 1-2. er.luokkien määrä 1 0, er.luokkien määrä er.luokkien määrä er.luokkien määrä 2

28 3. Koulun palkkausprofiili syötetään laskuriin

29 3. Jakoperusteiden ja oppilasmäärien sekä palkkausprofiilien muutokset näkyvät heti kustannusvaikutuksina Kaikki yhteensä Laskurin kenttiä nollaamalla voidaan simuloida eri kustannusvaikutuksia.

30 3. Mitkä seikat pitää huomioida, jos siirrytään koulujen euromääräiseen resursointiin? Opettajien palkkausjärjestelmän monimutkaisuus Opettajien palveluaikalisien suuri vaikutus Eri luokkatasoilla eri suuruiset kustannukset johtuen eri tuntimääristä ja eri oppiaineista ja opettajien opetusvelvollisuuksista. Ylituntien määrä vaikuttaa olennaisesti koulun kustannuksiin. Opettajien palkka vaihtelee pätevyyden mukaan huomattavasti. Koulun määrärahat vaihtuvat lukuvuosittain talousarvio tehdään kalenterivuosittain. Kuukausittaiset kustannukset vaihtelevat paljon. Koulun koko vaikuttaa oppilaskohtaiseen hintaan. Oppilasmäärän muutoksista aiheutuvat määrärahamuutostarpeet erisuuruiset kuin oppilaskohtainen keskihinta. Erityisluokat, koulun alueen väestön sosio-ekonominen tausta Opettajakunta saattaa vaihtua lukuvuoden vaihtuessa. Rehtorit tarvitsevat talouskoulutusta. Muutokset pitää osata tehdä niin, että koululla tehtävä työmäärä ei olennaisesti kasva. Ainakin siirtymävaiheessa rehtorit tarvitsevat myös tuntimääräarvioita. Resurssien jaon tulee olla oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Äitiyslomasijaiset viranhaltijan palkallisen sijaisuuden ajalta, pitkät sairaslomat

31 3. Rehtorin suunnittelutyön tueksi on olemassa tuntilaskelma

32 3. Rehtorin suunnittelutyön tueksi on olemassa myös määrärahajaottelu. Rahat eivät ole korvamerkittyjä.

33 3. Määrärahan muutos muutostarpeen mukaan ja oppilaskohtaisen keskihinnan mukaan Alaluokkakoulujen, yhtenäiskoulujen ja yläluokkakoulujen hinnat vaihtelevat Jos lasketaan määrärahan muutos kehysmuutoksen mukaan Jos lasketaan määrärahan muutos jakamalla palkkamääräraha oppilasmäärällä Ekoulu /oppilas YHkoulu /oppilas YHkoulu /oppilas Akoulu /oppilas Akoulu /oppilas Ykoulu /oppilas Ykoulu /oppilas 4 720

34 3. Edellisen ja seuraavan dian perusteella Koulujen määrärahat tulee määrittää jollakin muulla tavalla kuin keskihinnalla. Määrärahojen jaon ja käytön suunnittelussa pitää ottaa huomioon budjettivuoden ja lukuvuoden eriaikaisuus.

35 3. Resurssien jaon Määrärahojen Todellisen kuluman Kuvassa oppilasmäärä kasvaa yhteensovittaminen

36 4. Miten koulu tekee käyttösuunnitelman? Vantaalla rehtorit tekevät annettujen euroresurssien käyttösuunnitelman SAP-taloushallinnon järjestelmään marraskuussa. Ongelmia mm. Resursseista ei ole laadittaessa tarkkaa tietoa Käyttösuunnitelma tehdään vuositasolla ei lukuvuositasolla Käyttösuunnitelma tehdään marraskuussa, jolloin palkkausmenot on kiinnitetty seuraavan heinäkuun loppuun asti jo keväällä. Seurantajärjestelmä ei ole riittävän kehittynyt Rehtori ei näe yksityiskohtaisia kuukausittaisia koulunsa palkkauskustannuksia

37 5. Talouden toteutumien seuranta Onko koulun käyttösuunnitelman toteutumisen ennustaminen mahdollista? A. Sillä koulujen kuukausittaiset palkkamenot muuttuvat 1. lomarahojen takia 2. oppilasmäärän muutosten takia lukuvuoden vaihtuessa 3. ylitunnit maksetaan elo-syyskuulta lokakuun palkanmaksun yhteydessä 4. opettajakunnan vaihtumisen myötä lukuvuoden vaihtuessa B. Tarvikehankinnat keskittyvät kesään

38 5. Koulun lukuvuoden ja kalenterivuoden eriaikaisuus voi aiheuttaa kuminauhailmiön, jos käyttösuunnitelma on laadittu epätarkasti Kuukausikulutus Määrärahat kuukausitasolla kevät 1 syksy 1 kevät 2 syksy 2 kevät 3 syksy 3 kevät 4 syksy 4

39 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstökustannukset koulu A kuukausittain

40 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstökustannukset koulu B kuukausittain

41 5. Talouden toteutumien seuranta Erään koulun kuukausittaiset menot: aineet, tarvikkeet, tavarat , , , , , , , ,00 0, ,00

42 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstökulut, tarvikkeet ja palvelut: kuukausittainen käyttö HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

43 01-yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy Talouden toteutumien seuranta Luokkien 1-6 koulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja

44 01-yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy Talouden toteutumien seuranta Luokkien 1-6 koulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja

45 01-yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy 5. Talouden toteutumien seuranta Yhtenäiskoulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja

46 5. Talouden toteutumien seuranta Yläkoulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy

47 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstösivukulut vaihtelevat kouluittain nuorten ja vanhempien opettajien erilaisista eläkejärjestelmistä johtuen. Henkilöstösivukuluprosentti punaisella

48 5. Mistä koulujen kustannuserot johtuvat? Tuntikehyksessä ei ole kaikkia tunteja esim. opetusvelvollisuuden huojennuksia Yhteisten opettajien kustannusten jako Koulu ei ole käyttänyt kaikkia resursseja/on käyttänyt enemmän Palkkausprofiillit vaihtelevat Henkilöstösivukulut vaihtelevat riippuen opettajakunnan ikärakenteesta, Opettajien ylituntien määrät jos ylitunteja on enemmän koulu halpenee jos vähemmän koulu kalliimpi

49 5. Seuranta Seurantaa vaikeuttaa se, että kuntien käyttämistä palkanhallintaohjelmista ei saada otettua sellaista erittelyä jossa näkyy keille kaikille sijaiset mukaan lukien on maksettu palkkaa ja kuinka paljon. Ennustettavuuden takia koulun käyttösuunnitelma tulee laatia joko kuukausitasolla tai ainakin lukukausitasolla.

50 5. Kuukausiseuranta saattaa helpottaa. Kirjauskausi HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

51 Laadukas johtaminen ministeriön laatukriteereiden mukaan Molemmat Kriteeri tai kuvaus Pedagoginen johtaminen Osallistaminen Vuorovaikutus Kehittäminen Strateginen johtaminen Selkeät tavoitteet Yhteinen suunta Arvot Talousjohtaminen Resurssit ja tarpeet Toiminnan suunnittelu Henkilöstöjohtaminen Rekrytointi Osaamisen johtaminen Vantaan kaupunki, Ilkka Kalo, Tapio Lahtero, Esko Sainio, pojory 51

52 Machiavelli muutoksesta teoksessa Prinssi (1514): Mikään ei olen niin vaikea suunnitella, minkään onnistuminen ei ole niin epävarmaa, ja minkään toteuttaminen ei ole niin vaarallista kuin asioiden uudelleen organisointi.

53 Machiavelli jatkaa Sillä hän, joka muutoksen esittää, saa vihollisekseen kaikki ne, jotka hyötyvät vanhasta mallista ja saa korkeintaan laimeaa tukea niiltä, jotka ehkä hyötyvät uudesta mallista.

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä

Kustannusvertailu uuden suunnitellun ja nykyisen apulaisrehtorijärjestelmän välillä SELVITYS VIRKA-APULAISREHTOREIDEN VIRKOJEN PERUSTAMISTA VARTEN Perusopetuksen hallinnon nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmia Tällä hetkellä Kuhmon perusopetuksessa hallinnollisista asioista vastaavat

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS

SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS SPB-mallin käyttäjät ja pilotit Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Karkkila Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT

VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2015 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit Harvi-

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Perusopetus Jyväskylä Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Ruokapalvelut

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio

Lappeenranta. Hämeenlinna. Jyväskylä. Kuopio 2011 LASTEN PÄIVÄHOIDON VERTAILUTIEDOT Rovaniemi Vaasa Kouvola Lasten päivähoidon 7 117 7 085 6 126 6 116 6 097 5 997 5 659 5 517 6 214 555 nettokustannukset 0-6 vuotiasta kohti Päiväkotipaikan bruttokustannus

Lisätiedot

SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusopetuksessa

SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusopetuksessa TARJOUS 17.5.2011 SPB - Suoriteperusteinen budjetointi perusopetuksessa Tarjouksen vastaanottaja Tarjoaja Perusopetuksesta vastaavat tulosalue- ja toimialajohtajat VERTIKAL OY Simo Pokki puh. 0440 88 55

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Seminaari 27.4. 2006

Seminaari 27.4. 2006 Seminaari 27.4. 2006 Tilinpäätöksen tuloslaskelma 2005 ja 2004 (milj. ) TP 2005 TP 2004 Toimintatuotot 234,5 228,4 Valmistus omaan käyttöön 37,7 29,7 Toimintakulut -964,0-902,7 TOIMINTAKATE -691,9-644,6

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS 1 Määritelmiä PÄIVÄKOULU REHTORIT 1. Soveltamisala Tätä osaa sovelletaan perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, Steinerkouluissa sekä kehitysvammalaitosten ja koulukotien perusopetuksessa.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012

KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 KOULUTUKSEN ARVIOINTI syksy 2012 PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

3-5 515,03 510,01 526,98 6-8 901,29 892,54 922,21 9-1041,74 1031,64

3-5 515,03 510,01 526,98 6-8 901,29 892,54 922,21 9-1041,74 1031,64 OVTES / TVA-soveltamisohjeet 1.8.2015 alkaen 1.4.2015 Perusopetus: 1. Koulun toiminnasta vastaava rehtori (palkkalaji 3605) a. Alakoulu: ppr korvaus/kk hitu 40304030 hitu 40304031 hitu 40304028 3-5 515,03

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32)

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32) KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1 Piekkala 1 (32) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2012 Sopimus

Lisätiedot

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

1 (5) Kiteen kaupungin OVTES-palkkaustyöryhmä 26.2.2014. Kiteen kaupungin OVTES-palkkausjärjestelmän kuvaus 1.8.2014 alkaen

1 (5) Kiteen kaupungin OVTES-palkkaustyöryhmä 26.2.2014. Kiteen kaupungin OVTES-palkkausjärjestelmän kuvaus 1.8.2014 alkaen Kiteen kaupungin OVTES-palkkausjärjestelmän kuvaus 1.8.2014 alkaen 1 (5) Kiteen kaupungin OVTES-palkkaustyöryhmä 26.2.2014 OVTES-palkkausjärjestelmän uudistamiseen on osallistunut työryhmä, jonka jäseninä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen vuoden 2011 tunnuslukujen vertailua

Lukiokoulutuksen vuoden 2011 tunnuslukujen vertailua 1 Lukiokoulutuksen vuoden 2011 tunnuslukujen vertailua 2013 Suomen Kuntaliitto 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lukiokoulutuksen kustannukset... 4 2.1 Lukiokoulutuksen kokonaiskustannukset... 4 2.2 Lukiokoulutuksen

Lisätiedot

YHTEISREHTORIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN TOIMIVAKSI KUORTANEEN JA LEHTIMÄEN KUNNISSA JA OAJ:N HAKUSAARRON PURKAMINEN

YHTEISREHTORIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN TOIMIVAKSI KUORTANEEN JA LEHTIMÄEN KUNNISSA JA OAJ:N HAKUSAARRON PURKAMINEN Kunnanhallitus 35 16.03.2004 YHTEISREHTORIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN TOIMIVAKSI KUORTANEEN JA LEHTIMÄEN KUNNISSA JA OAJ:N HAKUSAARRON PURKAMINEN 59/02/021/2001 KH 35 Kuortaneen ja Lehtimäen kunnanhallitukset

Lisätiedot

LPEA002 Opetussuunnittelu ja arviointi. Mirja Hirvensalo Liikuntatieteiden laitos skylän n yliopisto

LPEA002 Opetussuunnittelu ja arviointi. Mirja Hirvensalo Liikuntatieteiden laitos skylän n yliopisto LPEA002 Opetussuunnittelu ja arviointi Mirja Hirvensalo Liikuntatieteiden laitos Jyväskyl skylän n yliopisto Liikunnanopettajan työ 1) Liikunnanopettajan työ 2) Liikunnanopettajan kelpoisuus ja palkkaus

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus

Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusopetus Tilastotietoja perusopetuksesta lukuvuonna 2014-2015 Henkilöiden määrä 1. Perusopetuksen oppilasmäärä Tilastointipäivä 20.9. lv. 2012-2013 lv.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Jokivarren koulu. Orimattila. Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori

Jokivarren koulu. Orimattila. Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori Jokivarren koulu Orimattila Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori Yhtenäinen peruskoulu Vuosiluokat 1 9 (esiopetusta koulun yhteydessä) Perusopetuksessa oppilaita noin 600 joista erityisluokilla noin 80

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 Sopimuskausi Sopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti työrauhavelvoite Uudet sopimukset 1.2.2017 alkaen Tuleeko taustalle laaja

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6.

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6. OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite). 2 mom. Apulaisrehtorin

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien Sivu 1 / 6 Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2012 lukien Rehtori toimittaa koulun tva-jaosta yhteenvedon henkilöstöpäällikölle, opetuspäällikölle sekä palkkasihteerille

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA

Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA 1 Ehdotus SOPIMUS YHTEISESTÄ KOULUTOIMESTA Loviisan kaupungin, josta jäljempänä käytetään nimitystä sijaintikunta ja Lapinjärven ja Myrskylän kuntien, joista jäljempänä käytetään nimitystä muut sopimuskunnat,

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2/2012 17 Kokousaika Keskiviikko 4.4.2012 klo 18-20.28 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj.

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 1 (4) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

Kouluikkunan käyttö suunnittelun ja päätöksenteon perustana

Kouluikkunan käyttö suunnittelun ja päätöksenteon perustana Kouluikkunan käyttö suunnittelun ja päätöksenteon perustana Kuntamarkkinat 11.9.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mari Routti 13.9.2013 1 Taustaa Kouluikkuna on kuntien opetustoimen johtajien aloitteesta Kuntaliiton

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot