Talouden ja resurssien suunnittelu osana kunnan johtamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden ja resurssien suunnittelu osana kunnan johtamista"

Transkriptio

1 Talouden ja resurssien suunnittelu osana kunnan johtamista Euroresurssien jako kouluille Vantaa Esko Sainio

2 Esityksen sisältö 1. Opetuksen palkkauskulut 2. Mitkä menot kouluille? 3. Miten euroresurssit määritetään? 4. Miten koulu tekee käyttösuunnitelman? 5. Koulun talouden ennustettavuus ja toteutumien seuranta

3 1. Opetuksen palkkauskulut Opettajien työaika Opettajien palkka koostuu varsinaisesta palkasta ja ylituntien palkasta. Opettajien tuntien viikottainen määrä eli opetusvelvollisuus riippuu kouluasteesta ja virasta/opetusaineesta välillä (luokat 1-6: luokanopettaja 24; erityisluokanopettaja 22, (luokat 7-9: äidinkieli 18 oppituntia; muut kielet 20 oppituntia; mafykeat, mu, ku 21 oppituntia; tn, ts, li, er 24 oppituntia; muut aineet 23 oppituntia) Opetustunnin pituus 45 minuuttia. Osa opettajien tunneista on oppitunteja Osa opettajien tunneista on huojennustunteja, osa erityistehtäviä. (aa noin 2 %, ya noin 10 % oppitunneista) Opettajilla on 3 tuntia yhteissuunnitteluaikaa, jota käytetään mm. vanhempien tapaamisiin ja kokouksiin Oppituntien valmistelu, kokeitten laatiminen ja niiden korjaus tehdään em. tuntien ulkopuolella.

4 1. Opetuksen palkkauskulut Opettajien varsinainen palkka Varsinaiset palkat eivät sisällä ylitunteja. Opettajien varsinainen palkka on määritelty virkaehtosopimuksessa seuraavasti: Varsinaiseen palkkaan kuuluvat seuraavat palkanosat: 1. tehtäväkohtainen palkka, joka on mm. pätevyysriippuvainen (hinnoittelutunnuksen mukainen palkka) 2. henkilökohtaisen lisä 3. vuosisidonnainen lisä (palveluaikalisät) 4. syrjäseutulisä ja yleissivistävän koulun kehitysaluelisä 5. rekrytointilisä 6. koulu- ja oppilaitoskohtainen lisätehtävä ja taito- ja taideaineiden korvaus 7. siirtymäkauden lisä/henkilökohtainen palkanlisä. Varsinainen palkka määrää lomarahan suuruuden (4, 5 tai 6 % kuukaudessa varsinaisesta palkasta)

5 1. Opetuksen palkkauskulut Opettajien palkan rakenne Lähde OAJ

6 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien palkka Sana ylitunti johtaa harhaan. Ylituntipalkka on yleensä 83 % (84 % II kalleusryhmässä) hinnoittelutunnuksen mukaisesta palkasta. Ei palveluajan lisää, joka opettajilla on yleensä 20 vuoden palvelusta noin 30 %. Ei vaikuta lomarahan määrään. 20 vuotta palvelleella ylitunnin hinta on noin 60 % opetusvelvollisuuteen kuuluvan tunnin hinnasta. (toisin laskettuna opetusvelvollisuustunti on lähes 70 % kalliimpi virkatuntiin verrattuna.)

7 1. Opetuksen palkkauskulut Rehtorin ja oppilaanohjaajan palveluaikalisät Palveluaika 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Yhteisvaikutus korkoa korolle Rehtori 5 % 5 % 10% 21,3 % Oppilaanohjaaja 2 % 4 % 5 % 11 % 0 % 23,6 %

8 1. Opetuksen palkkauskulut Muiden opettajien palveluaikalisät Palveluaika 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Korotusprosentti 4 % 5 % 6 % 6 % 6 % Yhteensä Korkoa korolle 4 % 9,2 % 15,8 % 22,7 % 30,1 % Lomarahojen kasvun kanssa yhteisvaikutus noin 32,6 %

9 1. Opetuksen palkkauskulut Palveluajan vaikutus opettajan palkkaan ja lomarahaan Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Palveluaika 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Yhteensä Palveluaikalisäprosentit varsinaisesta kuukausipalkasta 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % 6 % 30,1 % Lomarahan prosenttimäärä varsinaisesta palkasta 4 % 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % Lehtori Palkka, jossa lomaraha mukana Opetusvelvollisuustunnin kuukausihinta, kun opetusvelvollisuus on Ylitunnin hinnan perusteena oleva palkka Ylitunnin kuukausihinta, kun opetusvelvollisuus on Halvennos, kun tunnit ylitunteina -20,2 % -24,0 % -27,6 % -31,7 % -36,2 % -39,8 % Tarkastelut on tehty ilman henkilöstösivukuluja

10 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien kuukausihinta Yksi ylitunti viikossa e/kk, Ylitunneista ei makseta lomarahaa Ylituntipalkkio I kalleusryhmässä HITUpalkka Opetusvelvollisuus Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2 773,19 127,87 115,09 109,61 104,62 95,91 Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 792,45 105,35 96,57 Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa 2 773,19 95,91 Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2 567,75 88,80 Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu 1 933,37 89,15 80,23 76,41 72,94 66,86

11 1. Opetuksen palkkauskulut Yksittäistuntipalkkio Yksittäistuntipalkkio I kalleusryhmässä Opetusvelvollisuus Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 2773,19 40,38 36,34 34,61 33,04 30,29 Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 2792,45 33,27 30,50 Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa 2773,19 30,29 Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus- /lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 2567,75 28,04 Vuosiluokkien 1 6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu - EPÄPÄTEVÄ 1933,37 28,15 25,34 24,13 23,03 21,11

12 1. Opetuksen palkkauskulut Ylitunteina hoidettu opetus/uuden viranhaltijan palkkaus vertailu luokanopettaja 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Palkattaessa uusi luokanopettaja 24 opetustunnilla yllä olevalla palveluajalla kustannukset ovat samat kuin alla olevalla muiden opettajien ylituntimäärällä. 30,1 31,6 33,2 35,1 37,6 39,9 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta Palkattaessa uusi lehtori 21 opetustunnilla yllä olevalla palveluajalla kustannukset ovat samat kuin alla olevalla muiden opettajien ylituntimäärällä. 26,3 27,6 29,0 30,8 32,9 34,9

13 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien vaikutus kustannuksiin Ylituntien määrän vaikutus koulun palkkakustannuksiin, kun opv on 22. Palveluaika Opettajilla keskimäärin 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 0 ylituntia 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 ylitunti -0,9 % -1,0 % -1,2 % -1,4 % -1,6 % -1,7 % 2 ylituntia -1,7 % -2,0 % -2,3 % -2,6 % -3,0 % -3,3 % 3 ylituntia -2,4 % -2,9 % -3,3 % -3,8 % -4,3 % -4,8 % 4 ylituntia -3,1 % -3,7 % -4,2 % -4,9 % -5,6 % -6,1 % 5 ylituntia -3,7 % -4,4 % -5,1 % -5,9 % -6,7 % -7,4 % 6 ylituntia -4,3 % -5,1 % -5,9 % -6,8 % -7,8 % -8,5 % 7 ylituntia -4,9 % -5,8 % -6,7 % -7,7 % -8,7 % -9,6 %

14 1. Opetuksen palkkauskulut 22 oppitunnin hoitaminen maksaa virkaan kuuluvina tunteina/ylitunteina Palkka, jossa lomaraha mukana Ylitunnin hinnan perusteena oleva palkka vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta

15 1. Opetuksen palkkauskulut Opetushenkilöstön palveluajan ja keskimääräisen ylituntimäärän vaikutus palkkakustannuksiin Noin 400 oppilaan yläkoulu, jossa yleisopetuksen tuntimäärä on 700 Henkilöstön palveluaika 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 0 ylituntia ylitunti ylituntia ylituntia ylituntia ylituntia ylituntia ylituntia

16 1. Opetuksen palkkauskulut Tuntikehyksen 700 oppitunnin käyttäminen eri tavoin Kustannukset, kun henkilöstösivukuluiksi oletettu 27 %. Esimerkki yläkoulusta, opv 22 Opettajien palveluaika KOULU 1 0 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 31 opettajaa joilla yhteensä 18 ylituntia eli noin 0,6 tuntia/opettaja KOULU 2 29 opettajaa joilla yhteensä 62 ylituntia eli noin 2,1 tuntia/opettaja KOULU 3 26 opettajaa joilla yhteensä 128 ylituntia eli noin 4,9 tuntia/opettaja

17 1. Opetuksen palkkauskulut Kaksi erilaista tapaa käyttää euroa palkkoihin koulussa, jossa opettajakunnan keski-palveluaika on 15 vuotta ja keskimääräinen opetusvelvollisuus on 22. Henkilöstösivukuluiksi oletettu 27 %. Koulu A) 31 opettajaa, joilla keskimäärin 0,4 ylituntia Koko koulussa tunteja yhteensä 695 tuntia. Koulu B) 28 opettajaa, joilla keskimäärin 4 ylituntia Koko koulussa tunteja yhteensä 730 tuntia. tuntia

18 1. Opetuksen palkkauskulut Ylituntien poistaminen Yhdistetäänkö luokkia vai nostetaanko kustannuksia? A. Luokan B. Luokan Luokka oppilasmäärä Tuntimäärä oppilasmäärä Tuntimäärä 7a b c d e f g h i a b c d e f g h i a b c d e f g h i Nostetaan kustannuksia. Poistetaan ylitunnit, jolloin tulee palkata uusi opettaja, jotta luokkakoko ei kasva sarakkeen A koosta. Vuotuinen kustannuslisäys on noin euroa. Kasvatetaan luokkakokoa sarakkeen B mukaiseksi, jolloin ylitunneista voidaan luopua. Vuotuinen kustannusvähennys on noin euroa.

19 1. Opetuksen palkkauskulut Linkkejä PAKETTI_V_2012_2013.PDF

20 Mitkä menot kouluille Kuntakohtaisia kustannusjakautumia 2011 Lähde: Kouluikkuna Pienet hankkeet euroa/oppilas Sisäisiin vuoksiin sisältyvät pääomakustannukset euroa/oppilas Kiinteistöjen ylläpito euroa/oppilas 5000 Sisäinen hallinto euroa/oppilas 4000 Muu oppilashuolto euroa/oppilas Ruokailu euroa/oppilas kiinteistökustannuksineen Kuljetus euroa/oppilas Opetus euroa/oppilas 0 Yrityksistä huolimatta tiedot eivät ole aina yhteismitallisia.

21 2. Mitkä menot kouluille Vantaan perusopetuksen tilinpäätös vuosi % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7,3 % 9,8 % 24,9 % 52,1 % Muut Johto ja yhteiset to Valmistava opetus Muut keskitetyt meno Oman äidinkielen ope Suomi toisena kielen Aamu- ja iltapäiväto Keskitetyt menot Oppilashuolto, ruoka, osa avustajista, psykologit Kiinteistöt Koulujen käytössä

22 2. Kouluille jaettujen menojen kulurakenne 2011 Vantaalla jossa mukana opetuksen ja hallinnon palkat (ei avustajat) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 40 % 30 % OPETUKSEN HENKILÖSTÖKULUT 20 % 10 % 0 %

23 2. Mitkä menot kouluille Kokemuksia Vantaalta Vantaalla 1990-luvun alun laman aikaan säästettiin ensimmäisenä vuonna tuntikehyksessä. Uskottiin, että koululla voidaan löytää taloudellisesti tehokkaampia ratkaisuja kuin virastosta määräten muutos 1980-luvulta (?) otettiin käyttöön oppilaskohtainen voucher, johon vaikutti mm. oppilaan luokka-aste, koulun koko, erityisopetuspäätökset Alussa ei ollut opettajien palveluajalla vaikutusta Erityisopetuspäätösten huomiointi johti päätösten tehtailuun Epäpätevien jättäminen huomioitta aiheutti sen, että jotkut koulut palkkasivat paljon epäpäteviä opettajia. Päätösten tekijät eivät tienneet mihin rahat riittävät kaikkeen oli vastaus, että koulu päättää rahankäytöstä. Uusilla rehtoreilla oli vaikeata tietää, miten paljon tunteja voi opettajille antaa/minkä kokoisia ryhmiä voi perustaa.

24 3. Miten Vantaalla koulujen euroresurssit määritetään Virkaehtosopimusta tulkiten määritetään oppilasmäärään pohjautuva tuntiresurssi. Tuntiresurssi muutetaan koulun opettajien palkkausprofiilin mukaan euroiksi. Saatuun euromäärään lisätään esim. tarvikkeet ja palvelut

25 3. Resurssien jakoperusteita Vantaalla Rahoituslaskelman perusteet 1 RYHMÄKOOT YLEISOPETUKSESSA Keskimääräinen ryhmäkoko ja minimijakoporras, 1-2. luokat opp Keskimääräinen ryhmäkoko ja minimijakoporras 3-6. luokat 19,8 24 opp Keskimääräinen ja maksimiluokkakoko 7-9. luokat 22,5 25 opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko TN/TS, 5-7. luokat opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko 7. lk KO opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko FY, KE:n oppilastöissä opp Keskimääräinen ja maksimiryhmäkoko biologian oppilastöissä 22,5 25 opp Keskimääräinen ryhmäkoko valinnaisaineissa 20 opp Tukiopetus yksittäisinä tunteina vuodessa oppilasta kohti 1 Osa-aikainen erityisopetus: oppilaita/opettaja vkt/opettaja Opinto-ohjaus: oppilaita/opettaja/luokkamuotoisessa 150 opp/opettaja 300

26 3. Vantaan perusopetuksen rahanjakomalli Säädetään opetuksen järjestämisen perusteita mahdollisimman optimaalisiksi käytettävissä olevien taloudellisten resurssien mukaan. Perusteita ovat mm. luokka-astekohtaiset/aineittaiset ryhmäkoot erityisopetuksen ryhmäkoot erityisopetuksen määrä* tukiopetuksen tuntimäärä osa-aikaisen erityisopetuksen määrä tukiopetuksen määrä opinto-ohjauksen määrä opettajain koulutuksen määrä sairaslomasijaisten käyttö maahanmuuttajien opetuspanostus vieraitten kielten määrä ja resurssit

27 3. Oppilasmäärätiedot syötetään laskuriin. Esim. Kaikki oppilaat yhteensä Askiston koulu Hakunilan koulu Hakunilanrinteen koulu Havukosken koulu Hevoshaan koulu Hiekkaharjun koulu Hämeenkylän koulu Yleisopetuksen ryhmissä olevien oppilaiden määrä luokkatasoittain Erityisluokat: 9-vuotinen oppivelvollisuus esiluokan oppilasmäärä 1. lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä lk:n oppilasmäärä Esiluokkien määrä Erityisesiluokkien määrä 1-2. er.luokkien määrä 1 0, er.luokkien määrä er.luokkien määrä er.luokkien määrä 2

28 3. Koulun palkkausprofiili syötetään laskuriin

29 3. Jakoperusteiden ja oppilasmäärien sekä palkkausprofiilien muutokset näkyvät heti kustannusvaikutuksina Kaikki yhteensä Laskurin kenttiä nollaamalla voidaan simuloida eri kustannusvaikutuksia.

30 3. Mitkä seikat pitää huomioida, jos siirrytään koulujen euromääräiseen resursointiin? Opettajien palkkausjärjestelmän monimutkaisuus Opettajien palveluaikalisien suuri vaikutus Eri luokkatasoilla eri suuruiset kustannukset johtuen eri tuntimääristä ja eri oppiaineista ja opettajien opetusvelvollisuuksista. Ylituntien määrä vaikuttaa olennaisesti koulun kustannuksiin. Opettajien palkka vaihtelee pätevyyden mukaan huomattavasti. Koulun määrärahat vaihtuvat lukuvuosittain talousarvio tehdään kalenterivuosittain. Kuukausittaiset kustannukset vaihtelevat paljon. Koulun koko vaikuttaa oppilaskohtaiseen hintaan. Oppilasmäärän muutoksista aiheutuvat määrärahamuutostarpeet erisuuruiset kuin oppilaskohtainen keskihinta. Erityisluokat, koulun alueen väestön sosio-ekonominen tausta Opettajakunta saattaa vaihtua lukuvuoden vaihtuessa. Rehtorit tarvitsevat talouskoulutusta. Muutokset pitää osata tehdä niin, että koululla tehtävä työmäärä ei olennaisesti kasva. Ainakin siirtymävaiheessa rehtorit tarvitsevat myös tuntimääräarvioita. Resurssien jaon tulee olla oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Äitiyslomasijaiset viranhaltijan palkallisen sijaisuuden ajalta, pitkät sairaslomat

31 3. Rehtorin suunnittelutyön tueksi on olemassa tuntilaskelma

32 3. Rehtorin suunnittelutyön tueksi on olemassa myös määrärahajaottelu. Rahat eivät ole korvamerkittyjä.

33 3. Määrärahan muutos muutostarpeen mukaan ja oppilaskohtaisen keskihinnan mukaan Alaluokkakoulujen, yhtenäiskoulujen ja yläluokkakoulujen hinnat vaihtelevat Jos lasketaan määrärahan muutos kehysmuutoksen mukaan Jos lasketaan määrärahan muutos jakamalla palkkamääräraha oppilasmäärällä Ekoulu /oppilas YHkoulu /oppilas YHkoulu /oppilas Akoulu /oppilas Akoulu /oppilas Ykoulu /oppilas Ykoulu /oppilas 4 720

34 3. Edellisen ja seuraavan dian perusteella Koulujen määrärahat tulee määrittää jollakin muulla tavalla kuin keskihinnalla. Määrärahojen jaon ja käytön suunnittelussa pitää ottaa huomioon budjettivuoden ja lukuvuoden eriaikaisuus.

35 3. Resurssien jaon Määrärahojen Todellisen kuluman Kuvassa oppilasmäärä kasvaa yhteensovittaminen

36 4. Miten koulu tekee käyttösuunnitelman? Vantaalla rehtorit tekevät annettujen euroresurssien käyttösuunnitelman SAP-taloushallinnon järjestelmään marraskuussa. Ongelmia mm. Resursseista ei ole laadittaessa tarkkaa tietoa Käyttösuunnitelma tehdään vuositasolla ei lukuvuositasolla Käyttösuunnitelma tehdään marraskuussa, jolloin palkkausmenot on kiinnitetty seuraavan heinäkuun loppuun asti jo keväällä. Seurantajärjestelmä ei ole riittävän kehittynyt Rehtori ei näe yksityiskohtaisia kuukausittaisia koulunsa palkkauskustannuksia

37 5. Talouden toteutumien seuranta Onko koulun käyttösuunnitelman toteutumisen ennustaminen mahdollista? A. Sillä koulujen kuukausittaiset palkkamenot muuttuvat 1. lomarahojen takia 2. oppilasmäärän muutosten takia lukuvuoden vaihtuessa 3. ylitunnit maksetaan elo-syyskuulta lokakuun palkanmaksun yhteydessä 4. opettajakunnan vaihtumisen myötä lukuvuoden vaihtuessa B. Tarvikehankinnat keskittyvät kesään

38 5. Koulun lukuvuoden ja kalenterivuoden eriaikaisuus voi aiheuttaa kuminauhailmiön, jos käyttösuunnitelma on laadittu epätarkasti Kuukausikulutus Määrärahat kuukausitasolla kevät 1 syksy 1 kevät 2 syksy 2 kevät 3 syksy 3 kevät 4 syksy 4

39 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstökustannukset koulu A kuukausittain

40 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstökustannukset koulu B kuukausittain

41 5. Talouden toteutumien seuranta Erään koulun kuukausittaiset menot: aineet, tarvikkeet, tavarat , , , , , , , ,00 0, ,00

42 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstökulut, tarvikkeet ja palvelut: kuukausittainen käyttö HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

43 01-yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy Talouden toteutumien seuranta Luokkien 1-6 koulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja

44 01-yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy Talouden toteutumien seuranta Luokkien 1-6 koulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja

45 01-yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy 5. Talouden toteutumien seuranta Yhtenäiskoulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja

46 5. Talouden toteutumien seuranta Yläkoulujen kuukausittaiset palkkakulut ilman lomapalkkajaksotusta ja henkilösivukuluja yy 02-yy 03-yy 04-yy 05-yy 06-yy 07-yy 08-yy 09-yy 10-yy 11-yy 12-yy 01-yy 02-yy 03-yy

47 5. Talouden toteutumien seuranta Henkilöstösivukulut vaihtelevat kouluittain nuorten ja vanhempien opettajien erilaisista eläkejärjestelmistä johtuen. Henkilöstösivukuluprosentti punaisella

48 5. Mistä koulujen kustannuserot johtuvat? Tuntikehyksessä ei ole kaikkia tunteja esim. opetusvelvollisuuden huojennuksia Yhteisten opettajien kustannusten jako Koulu ei ole käyttänyt kaikkia resursseja/on käyttänyt enemmän Palkkausprofiillit vaihtelevat Henkilöstösivukulut vaihtelevat riippuen opettajakunnan ikärakenteesta, Opettajien ylituntien määrät jos ylitunteja on enemmän koulu halpenee jos vähemmän koulu kalliimpi

49 5. Seuranta Seurantaa vaikeuttaa se, että kuntien käyttämistä palkanhallintaohjelmista ei saada otettua sellaista erittelyä jossa näkyy keille kaikille sijaiset mukaan lukien on maksettu palkkaa ja kuinka paljon. Ennustettavuuden takia koulun käyttösuunnitelma tulee laatia joko kuukausitasolla tai ainakin lukukausitasolla.

50 5. Kuukausiseuranta saattaa helpottaa. Kirjauskausi HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

51 Laadukas johtaminen ministeriön laatukriteereiden mukaan Molemmat Kriteeri tai kuvaus Pedagoginen johtaminen Osallistaminen Vuorovaikutus Kehittäminen Strateginen johtaminen Selkeät tavoitteet Yhteinen suunta Arvot Talousjohtaminen Resurssit ja tarpeet Toiminnan suunnittelu Henkilöstöjohtaminen Rekrytointi Osaamisen johtaminen Vantaan kaupunki, Ilkka Kalo, Tapio Lahtero, Esko Sainio, pojory 51

52 Machiavelli muutoksesta teoksessa Prinssi (1514): Mikään ei olen niin vaikea suunnitella, minkään onnistuminen ei ole niin epävarmaa, ja minkään toteuttaminen ei ole niin vaarallista kuin asioiden uudelleen organisointi.

53 Machiavelli jatkaa Sillä hän, joka muutoksen esittää, saa vihollisekseen kaikki ne, jotka hyötyvät vanhasta mallista ja saa korkeintaan laimeaa tukea niiltä, jotka ehkä hyötyvät uudesta mallista.

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT

VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT VUODEN 2015 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2015 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit Harvi-

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

VUODEN 2016 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT

VUODEN 2016 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT VUODEN 2016 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2016 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit Harvi-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy

SPB -malli / Vertikal Oy Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Perusopetus Jyväskylä Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Ruokapalvelut

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 Sopimuskausi Sopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti työrauhavelvoite Uudet sopimukset 1.2.2017 alkaen Tuleeko taustalle laaja

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

1 (5) Kiteen kaupungin OVTES-palkkaustyöryhmä 26.2.2014. Kiteen kaupungin OVTES-palkkausjärjestelmän kuvaus 1.8.2014 alkaen

1 (5) Kiteen kaupungin OVTES-palkkaustyöryhmä 26.2.2014. Kiteen kaupungin OVTES-palkkausjärjestelmän kuvaus 1.8.2014 alkaen Kiteen kaupungin OVTES-palkkausjärjestelmän kuvaus 1.8.2014 alkaen 1 (5) Kiteen kaupungin OVTES-palkkaustyöryhmä 26.2.2014 OVTES-palkkausjärjestelmän uudistamiseen on osallistunut työryhmä, jonka jäseninä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja.

Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja sekä toimintaan ja vaikuttavuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kuopion tilastotiedote 2/2016 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2014 2 / 2016 Raportti perustuu: - Kouluikkuna-raporttiin Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia. Pääluo'amusmies Jaana Alaja Yhteysope'ajaseminaari 4.- 6.3.2016 HOAY

Kysymyksiä ja vastauksia. Pääluo'amusmies Jaana Alaja Yhteysope'ajaseminaari 4.- 6.3.2016 HOAY Kysymyksiä ja vastauksia Pääluo'amusmies Jaana Alaja Yhteysope'ajaseminaari 4.- 6.3.2016 HOAY Kysymys 1: Onko to'a, e'ä OAJ ajaa vain virassa olevien ope'ajien asiaa? (Näin on vasta'u, kun on Gva'u sijaisten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet lukien Sivu 1 / 6 Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2012 lukien Rehtori toimittaa koulun tva-jaosta yhteenvedon henkilöstöpäällikölle, opetuspäällikölle sekä palkkasihteerille

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2/2012 17 Kokousaika Keskiviikko 4.4.2012 klo 18-20.28 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2008

VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2008 OPETU SHALLITUS UTBI LDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2009 3.3.2009 Suomen ulkomaankoulujen ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2008 Oppilaitosten ylläpitäjiä

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Kouluikkunan käyttö suunnittelun ja päätöksenteon perustana

Kouluikkunan käyttö suunnittelun ja päätöksenteon perustana Kouluikkunan käyttö suunnittelun ja päätöksenteon perustana Kuntamarkkinat 11.9.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mari Routti 13.9.2013 1 Taustaa Kouluikkuna on kuntien opetustoimen johtajien aloitteesta Kuntaliiton

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Ohjelmistojen kustannusten hallinta Assignment 3 Niko Hämäläinen To07 m

Ohjelmistojen kustannusten hallinta Assignment 3 Niko Hämäläinen To07 m Ohjelmistojen kustannusten hallinta Assignment 3 Niko Hämäläinen To07 m0701849 Optimoimaton Taksien LKM 30 Km / d / taksi 200 työpäiviä / vuosi 170 kilometrikustannus 1,25 tuntikustannus 60 Tuotto-odotus

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika 14.4.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot