Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus"

Transkriptio

1 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville vuosiluokilla 7 9 ja lisäopetukseen ( 10 luokka ) erityisopetukseen perusopetuslain 17 :ssä tarkoitetun opetuksen mukaisesti Soveltamisohje Sekaryhmä on joko vuosiluokkien 1-6 ryhmä tai vuosiluokkien 7 9 ryhmä sen mukaan onko ryhmässä enemmän 1 6 vuosiluokkien oppilaita vai 7 9 vuosiluokkien oppilaita. Jos eri vuosiluokkaryhmän oppilaita on yhtä paljon, sovelletaan vuosiluokkia 7 9 koskevia määräyksiä. II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka Alla 2 5 pykälien euromääriä käytetään alkaen. Henkilökohtaisen lisän laskennassa käytettävät hinnoittelukohtien euromäärät ovat osion B 25 :ssä. 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen, luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Palkka, /kk alkaen I 2 284,49 II 2 231,61 I 2 150,64 II 2 100, Ylempi korkeakoulututkinto I 1 885,10 II 1 841, Korkeakoulututkinto I 1 804,39 II 1 762,65

2 OSIO B, LIITE Muu kuin edellä mainittu I 1 705,46 II 1 666,01 3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus Palkka, /kk I 2 282,25 II 2 229,45 I 2 224,04 II 2 172, Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus I 2 152,73 II 2 102, Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus I 2 098,62 II 2 050,06 I 2 031,06 II 1 984, Muu kuin edellä mainittu I 1 775,21 II 1 734,14 4 Luokanopettajan (luokanopetus) peruspalkka Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraissa kielissä Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin muussa kuin edellä mainitussa peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus Palkka, /kk I 2 232,64 II 2 180,99 I 2 158,99 II 2 109,04 I 2 098,62 II 2 050, Perus-/lukio-opetusta antavan opettajankelpoisuus I 2 050,76 II 2 003, Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto I 1 673,10 II 1 634,53

3 3 OSIO B, LIITE 1 Palkka, /kk Muu kuin edellä mainittu I 1 595,62 II 1 559,42 5 Esiluokanopettajan peruspalkka 1 mom. Esiluokanopettajan peruspalkka Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus Palkka, /kk I 1 837,22 II 1 794,72 I 1 837,22 II 1 794, Asetuksen 986/ :n mukainen kelpoisuus I 1 799,01 II 1 757, Muu kuin edellä mainittu I 1 546,32 II 1 511,25 2 mom. Jos 1 momentin esiluokanopettaja opettaa sekä erillistä esiluokkaa että muussa perusopetuksessa, lasketaan opettajalle painotettu peruspalkka esiopetustuntien ja muiden opetustuntien mukaisessa suhteessa. Soveltamisohje Painotetun euromääräisen peruspalkan laskentakaavio sekä pyöristysohjeet ovat osio A:n 48 :ssä. II/2 Lisäpalkkiot 6 Alkuopetus 1 mom. Jos luokanopettajanviran haltijan opetusryhmään kuuluu yhteensä vähintään 2/3 esiopetuksen oppilaita tai I ja/tai II luokan oppilaita, alkuopetuksen lisä saadaan kertomalla 4 :n hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,04. Alkuopetuksen lisää ei makseta hinnoittelutunnuksen ja opettajille (ns. kaksoiskelpoisuuden omaavat opettajat). 2 mom. Edellytyksenä luokanopettajan alkuopetuksen lisän maksamiselle on, että opettaja opettaa vähintään puolet 1 momentissa tarkoitetun opetusryhmän oppitunneista.

4 OSIO B, LIITE mom. Erityisluokanopettajalle maksetaan 1 2 momentin mukaisesti alkuopetuksen lisää. Vaikeimmin kehitysvammaisille annettavassa opetuksessa sitä ei kuitenkaan makseta. 7 Yhteisyys Pöytäkirjamerkintä Hinnoittelutunnuksen mukaan palkkansa saavalle luokanopettajalle ja erityisluokanopettajalle, joille maksettiin erikoistumislisäpalkkiota , maksetaan sitä edelleen niin kauan kuin hänen palvelussuhteensa tässä tehtävässä keskeytyksettä jatkuu. Jos peruskoulun aineenopettajanviran haltijan opetusvelvollisuuteen luetaan vähintään yksi lukion/aikuislukion vuosiviikkotunti, yhteisyyslisä saadaan kertomalla 2 :n hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,04. Soveltamisohje Yhteisyyslisää määriteltäessä käytetään huojentamatonta opetusvelvollisuutta. 8 Kuulovammaisten luokan/koulun erityisopetus Kuulovammaisten luokan/koulun erityisopetuksen opettajanviran haltijan lisä saadaan kertomalla 3 :n hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka kertoimella 0,04. 9 Koulunjohtajan tehtävät 1 mom. Jos opettajanviran haltija määrätään hoitamaan koulunjohtajan tehtävät, tehtävästä maksettava lisä saadaan kertomalla 2, 3, 4 tai 5 :n hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka seuraavasta taulukosta ilmenevällä kertoimella. Koulun palkkaperusteryhmät Kerroin 1 2 0, , ,35 9 0,40 Pöytäkirjamerkintä POISTETTU 2 mom. Jos kahdella tai useammalla vuosiluokkia 1 6 käsittävällä koululla tai erityiskoululla on yhteinen koulunjohtaja, lasketaan koulujen palkkaperusteryhmien lukumäärä yhteen ja koulunjohtajalisä mää-

5 5 OSIO B, LIITE 1 räytyy yhteen laskettujen palkkaperusteryhmien lukumäärän perusteella. Kuitenkin jos vuosiluokkia 1 6 käsittävällä koululla ja erityiskoululla on yhteinen johtaja, em. lisä lasketaan kertoimella 0, Apulaisjohtajan tehtävät Kokonaistyöaikaan ja -palkkaukseen otetun apulaisrehtorin työaika- ja palkkausmääräykset on osio B:n 5 ja 12 :ssä. 1 mom. Jos opettajanviran haltijalle määrätään yhden tai useamman 1 6 vuosiluokkia käsittävän koulun apulaisjohtajan tehtävät, tehtävästä maksettava lisä saadaan kertomalla 2, 3, 4 tai 5 :n hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka seuraavasta taulukosta ilmenevällä kertoimella. Koulun/koulujen palkkaperusteryhmät Kerroin 29 0,04 0, , ,28 2 mom. Jos opettajaviran haltija määrätään muun kuin 1 momentissa mainitun peruskoulun/peruskoulujen apulaisjohtajaksi, tehtävästä maksettava lisä saadaan kertomalla 2, 3, 4 tai 5 :n hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka seuraavasta taulukosta ilmenevällä kertoimella. Koulun/koulujen palkkaperusteryhmät Kerroin 14 0,04 0, , , ,32 III III/1 VIRANHALTIJOIDEN TYÖAIKA Yhteissuunnittelutyöaika, opetusvelvollisuudet 11 Yhteissuunnittelutyöaika Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.

6 OSIO B, LIITE Opetusvelvollisuus 1 mom. Luokanopetuksen ja erityisopetuksen opettaja: esiluokanopettajan virassa/esiluokanopetuksessa 23 luokanopettajan virassa/luokanopetuksessa 24 erityisopettajan virassa/erityisopetuksessa 24 erityisluokanopettajan virassa/erityisluokanopetuksessa 22 2 mom. Aineenopettaja: äidinkieli ja kirjallisuus 18 (myös suomi/ruotsi toisena kielenä) toinen kotimainen ja vieras kieli 20 myös vieraskielisten oppilaiden äidinkieli (oppilaan kotikieli) matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, 21 kuvataide ja musiikki uskonto, elämänkatsomustieto, historia, 23 yhteiskuntaoppi, kotitalous, kaupalliset aineet, terveystieto, biologia ja maantieto tekstiilityö, tekninen työ, liikunta, 24 maa- ja metsätalous ja puutarhanhoito, oppilaanohjaus muut aineet 23 3 mom. Jos aineenopettajanviran haltija opettaa kahta tai useampaa ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. 4 mom. Jos erillisen esiluokan opettajan virassa oleva viranhaltija opettaa esiopetuksen lisäksi muussa perusopetuksessa, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. Soveltamisohje Painotetun opetusvelvollisuuden laskentakaavio sekä pyöristysohjeet ovat osio A:n 49 :ssä. 5 mom. Opetusvelvollisuus voidaan määrätä vuotuisena kertomalla viikoittainen opetusvelvollisuus luvulla mom. Sellaisen peruskoulun ja lukion yhteisen viranhaltijan tai peruskoulun viranhaltijan, joka joutuu opetusvelvollisuutensa täytteeksi opettamaan luokattomassa lukiossa, lukion luokkaopetustunnit kerrotaan opettajakohtaisella lukiokertoimella, ja nämä kerrointunnit voi-

7 7 OSIO B, LIITE 1 daan lukea opettajan opetusvelvollisuuteen. Jos peruskoulun opettajalle on määrätty lukiossa tehtävä, johon on osoitettu lukioresurssitunteja, luetaan nämä tarvittaessa opetusvelvollisuuteen. III/2 Opetusvelvollisuuden huojennukset 13 Koulun johtajan tai apulaisjohtajan tehtävät hoitamaan määrätyn opettajanviran haltijan opetusvelvollisuuden huojennukset 1 mom. Yhden tai useamman vuosiluokkia 1 6 käsittävän koulun ja erityiskoulun (myös vuosiluokkien 1 6 koulun ja erityiskoulun yhteisen) johtajan huojennettu opetusvelvollisuus saadaan kertomalla opettajan opetusvelvollisuus alla määritellyllä opetusvelvollisuuskertoimella: Koulun palkkaperusteryhmien lukumäärä 1 2 0, , , , ,60 Opetusvelvollisuuskerroin 2 mom. Jos vuosiluokkien 1 6 koululla ja erityiskoululla on yhteinen johtaja, määräytyy opetusvelvollisuus edellä olevan taulukon mukaan kunkin koulun osalta erikseen, kuitenkin niin, että johtajalle jää opetustyötä vähintään neljä tuntia viikossa. 3 mom. 1 ja 2 momenttien lisäksi, vuosiluokkien 1 6 koulun ja erityiskoulun johtajan opetusvelvollisuutta huojennetaan seuraavasti: Koulun/koulujen palkkaperusteryhmien lukumäärä viikkotunti 8 2 viikkotuntia 4 mom. Kahden tai useamman vuosiluokkien 1 6 koulun toimiessa yhteisen johtajan alaisena, työnantaja voi huojentaa koulunjohtajan opetusvelvollisuutta enintään kahdella viikkotunnilla. 5 mom. Yhden tai useamman vuosiluokkien 1 6 koulun apulaisjohtajana toimivan opettajan huojennettu opetusvelvollisuus saadaan kertomalla opettajan opetusvelvollisuus alla mainitulla opetusvelvollisuuskertoimella:

8 OSIO B, LIITE 1 8 Koulun/koulujen palkkaperusteryhmien Opetusvelvollisuuskerroin lukumäärä , , ,60 6 mom. Muun kuin 5 momentissa mainitun peruskoulun/peruskoulujen apulaisjohtajaksi määrätyn opettajan huojennettu opetusvelvollisuus saadaan kertomalla opettajan opetusvelvollisuus alla mainitulla opetusvelvollisuuskertoimella: Koulun/koulujen palkkaperusteryhmien Opetusvelvollisuuskerroin lukumäärä , , , ,50 7 mom. Jos johtajan/apulaisjohtajan opetusvelvollisuus on määrätty eri aineiden painotettuna keskiarvona, lasketaan huojennus tasoittamattomasta painotetusta opetusvelvollisuudesta. Jos johtajan ja apulaisjohtajan opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, opetusvelvollisuus pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Opetusvelvollisuuden ollessa yhtä lähellä kahta eri kokonaislukua pyöristetään opetusvelvollisuus pienempään kokonaislukuun. 8 mom. Jos peruskoululla ja lukiolla on yhteinen rehtori ja apulaisjohtajaksi on määrätty peruskoulun opettaja, peruskoulun ja lukion palkkaperusteryhmät lasketaan yhteen määriteltäessä 6 momentin mukaista huojennusta. 14 Muut opetusvelvollisuuden huojennukset Muista opetusvelvollisuuden huojennuksista ks. osio B:n 23 4 momentti. 1 mom. Harjaantumisluokkaa opettavan erityisluokanopettajanviran haltijan taikka luokanopettajanviran haltijan tai erityisluokanopettajanviran haltijan, jonka luokkaan kuuluu kahden tai useamman vuosiluokan oppilaita viikoittaista opetusvelvollisuutta huojennetaan yksi viikkotunti. Opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan huojenneta vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa. 2 mom. Kun perusopetusryhmässä on yksi tai useampi esiopetuksen oppilas, luokanopettajan- tai erityisluokanopettajanviran haltijan ope-

9 9 OSIO B, LIITE 1 tusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä viikkotunnilla. Opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan huojenneta silloin, jos opetusryhmässä on vain pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia esiopetuksen oppilaita. Soveltamisohje Opetusvelvollisuuden huojennus edellyttää, että luokanopettaja tai erityisluokan opettaja opettaa yhdysluokalla vähintään puolet koko opetusryhmän opetuksesta. 1 ja 2 momenttien molempien täyttyessä saa opettaja kaksi tuntia huojennusta. 3 mom. Jos aineenopettajanviran haltija tai (aineenopetuksen) tuntiopettaja poikkeuksellisesti määrätään huolehtimaan vuosiluokkien 1 6 luokasta ja kyseisellä luokalla ei ole omaa luokanopettajaa, hänen opetusvelvollisuuttaan huojennetaan yhdellä viikkotunnilla. III/3 Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat erityistehtävät 15 Opetusvelvollisuuteen luettavissa olevat erityistehtävät 16 Kirjaston hoitotyö Jos opettajanviran haltijalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvollisuutensa edellyttämää tuntimäärää, luetaan osio A:n 21 :n 2 momentin (oppilaanohjaustyö), osio B:n 17 (demonstraatioiden valmistelutunnit) sekä jäljempänä lueteltavat erityistehtävät tarpeellisilta osin opettajan opetusvelvollisuuteen. 1 mom. Koulun kirjaston hoidosta saa asianomainen opettajanviran haltija 1 yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen, jos kirjastoa pidetään avoinna lukuvuoden työaikana yksi tunti viikossa 2 kahta vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen, jos kirjastoa pidetään avoinna vähintään kaksi tuntia viikossa ja edellisen lukuvuoden kirjalainausten määrä on ollut vähintään sekä 3 kolmea vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen, jos kirjastoa pidetään avoinna vähintään kolme tuntia viikossa ja edellä tarkoitettu lainausten määrä on ollut vähintään mom. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on määrätty, saa vuosiluokkien 7 9 sekä vähintään kuusiopettajaisen vuosiluokkia 1-6 käsittävän kou-

10 OSIO B, LIITE 1 10 lun, asianomainen opettaja (käsi)kirjaston hoidosta yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. 17 Kokoelmien hoitotyö Biologian sekä fysiikan ja kemian kokoelmien hoidosta saa asianomainen aineenopettajanviran haltija yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. 18 Musiikkiesitysten hoitotyö 19 Luokanvalvontatyö Koulun musiikkiesitysten hoitamisesta saa asianomainen aineenopettajanviran haltija yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. Jos koulussa, jossa on vähintään kuusi opettajaa, koulun musiikkiesitysten hoitaminen on määrätty luokanopettajan, erityisluokanopettajan tai erityisopettajan tehtäväksi, saa hän niin ikään yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. Vuosiluokkien 7 9 luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle maksetaan tehtävästä yhden viikkotunnin suuruinen korvaus, joka määräytyy opettajan oman viran ylituntipalkkioperusteen mukaan. 20 Ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja valvontatyö 1 mom. Ruokapalvelutoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta maksetaan tehtävään määrätylle kotitalousopettajanviran haltijalle yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus kutakin alkavaa kahdeksaa peruskoulua kohden. Korvaus voi kuitenkin olla enintään kuusi vuosiviikkoylituntia. 2 mom. Jos ruokapalvelutoiminnan ohjaus ja valvonta on määrätty useamman kotitalousopettajan tehtäväksi, jaetaan 1 momentissa tarkoitettu viikkotuntikiintiö kotitalousopettajien kesken työmäärän mukaisessa suhteessa. 21 AV-välineiden hoitotyö ja tietotekniikkavastaavan työ 1 mom. Audiovisuaalisten välineiden hoidosta maksetaan tehtävään määrätylle opettajanviran haltijalle seuraava korvaus:

11 11 OSIO B, LIITE vuosiluokkien koulu 1 11 palkkaperusteryhmää 1 vuosiviikkotunti 12 " 1 ½ vuosiviikkotuntia 1 6 vuosiluokkien koulu ja erityiskoulu alle 12 palkkaperusteryhmää ½ vuosiviikkotuntia " 1 vuosiviikkotunti 20 " 1 ½ vuosiviikkotuntia Jos vuosiluokilla 7 9 ja lukiolla on yhteinen AV-välineistö, jota peruskoulun opettaja on määrätty hoitamaan, luetaan palkkaperusteryhmiin myös lukion palkkaperusteryhmät. 2 mom. Tietokonelaitteiston hoidosta ja valvonnasta maksetaan tehtävään määrätylle tietotekniikan vastuuhenkilölle yhden viikkotunnin korvaus opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaan ja vuosiluokilla 7 9, jossa luetaan tietotekniikkaa valinnaisaineena, kahden viikkotunnin suuruinen korvaus. 22 Oppilaskunnan ohjaustyö Vuosiluokkien 7 9 oppilaskunnan ohjaajan tehtävästä maksetaan tehtävään määrätylle opettajanviran haltijan puolen viikkotunnin suuruinen korvaus oman ylituntipalkkioperusteen mukaan kun koulussa on 1 6 palkkaperusteryhmää ja yhden viikkotunnin suuruinen korvaus kun koulussa on 7 14 palkkaperusteryhmää ja puolentoista viikkotunnin korvaus tätä suuremmissa kouluissa. 23 Eräiden korvausten ristikkäiskäyttö 24 Kerhotyö Jos työnantaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan 16 :n (kirjaston hoitotyö), 17 :n (kokoelmien hoitotyö), 21 :n (av-välineiden hoitotyö ja tietotekniikkavastaavan työ) ja 22 :n (oppilaskunnan ohjaustyö) mainituista korvauksista muodostaa yhteistuntimäärä. Työnantaja voi jakaa enintään tämän tuntimäärän näiden tehtävien hoitamiseksi toisin kuin em. pykälissä on määrätty. Työsuunnitelmassa hyväksytyn kerhotunnin korvaus on kerhoa pitävän opettajan oma ylituntipalkkioperuste jaettuna luvulla 24. Jos kerhoa pitää henkilö, joka ei ole peruskoulun/lukion viranhaltija tai tuntiopettaja, maksetaan hänelle korvaus, joka saadaan jakamalla

12 OSIO B, LIITE 1 12 vuosiluokkien 1 6 sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio luvulla 24. Korvaus on kuitenkin vähintään 18,30 euroa/tunti. 25 Koulumatkakuljetusta odottavien ohjaustyö Koulumatkakuljetusta odottaville oppilaille ohjattua toimintaa järjestävälle opettajanviran haltijalle maksetaan valvontatunnista luokanopettajan ( ) yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus. Korvausta ei makseta, jos työ tehdään jonkin muun palkatun tehtävän yhteydessä. 26 Oppilaskodin oppilaiden ohjaustyö Oppilaskodin oppilaiden vapaa-ajan ohjaustunnista maksetaan ao. opettajanviran haltijalle luokanopettajan ( ) yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus 27 Opetuksen ohjaustyö Opetuksen ohjaustunnilta maksetaan opettajan oman viran ylituntipalkkioperusteen mukainen korvaus. III/4 Muut erityistehtävät Kohdan III/4 erityistehtäviä ei lueta opetusvelvollisuuteen. Muita erityistehtäviä alla mainittujen lisäksi ovat osio A:n 21 1 mom. (tukiopetus), 22 (toisen opettajan tunnin hoitopalkkio) ja 23 (yksityisopiskelijan kuulustelu). 28 Taito- ja taideaineet Vuosiluokilla 7 9 taito- ja taideaineita opettavalle aineenopettajanviran haltijalle maksetaan korvaus, jonka suuruus määräytyy alla olevasta taulukosta, jos opettajan tehtäviin kuuluu keskimääräistä enemmän raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintaa sekä välineistön kunnossapitoa. Määräystä sovelletaan myös em. vaatimukset täyttävään lukion ja peruskoulun yhteiseen opettajaan. Tarkoitukseen on käytettävä yhteensä seuraava rahamäärä. Vuosiluokkien 7 9 palkkaperusteryhmien lukumäärä Rahamäärä, /kk

13 13 OSIO B, LIITE 1 29 Kielistudion esimies Kielistudion esimiehen tehtävien tekemisestä maksetaan asianomaiselle tehtävään määrätylle opettajanviran haltijalle korvaus, joka saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla Kuulolaitteiden huoltotyö Kuulovammaisten koulun opettajanviran haltijalle maksetaan oppilaiden henkilökohtaisten kuulolaitteiden huollosta yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaava korvaus kutakin koulun alkavaa 25 oppilasta kohti. III/5 Ylituntipalkkio 31 Ylituntipalkkio 1 mom. Opettajanviran haltijalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osio A:n 24 :n mukaisesti. 2 mom. Jos luokanopettajanviran haltijalla on ylitunteja vuosiluokkien 7 9 opetuksessa, erityisopetuksessa tai lukiossa, ylituntipalkkioperuste on näiden tuntien osalta sama kuin vastaavan opetuksen tuntiopettajalla. 3 mom. Jos erityisopetuksen opettajanviran haltijalla on ylitunteja peruskoulun yleisopetuksessa tai lukiossa, ylituntipalkkioperuste on näiden tuntien osalta sama kuin vastaavan opetuksen tuntiopettajalla. 4 mom. Jos aineenopettajanviran haltijalla on ylitunteja vuosiluokilla 1 6 tai erityisopetuksessa, ylituntipalkkioperuste näiden tuntien osalta on oman viran mukainen ylituntipalkkio. 5 mom. Jos aineenopettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/erityistehtäviä lukiosta, maksetaan ne lukion tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan. Jos lukion opettajanviran haltijalle määrätään ylitunteja/ erityistehtäviä peruskoulusta, maksetaan ne peruskoulun tuntiopetuspalkkioperusteen mukaan. 6 mom. Ylituntipalkkioperuste on aineenopettajanviran haltijalla 2 :n, erityisopetuksen opettajanviran haltijalla 3 :n, luokanopettajanviran haltijalla 4 :n ja esiluokanopettajanviran haltijalla 5 :n mukaan määräytyvä ao. kalleusluokan mukainen peruspalkka, jossa otetaan lisäksi huomioon 6 10 :n mukaiset lisät. Ylituntipalkkio laske-

14 OSIO B, LIITE 1 14 taan em. perusteesta, joka kerrotaan I kalleusluokassa luvulla 0,83 ja II kalleusluokassa luvulla 0,85. Soveltamisohje 7 :n mukainen yhteisyyslisä vaikuttaa ainoastaan satunnaiseen erikseen korvattavaan opetustuntiin tai opetusvelvollisuuden huojennuksen tuottamiin opetustunteihin omassa koulumuodossa. Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste on hinnoittelutunnusten painotettu peruspalkka, jos hänelle on laskettu osio A:n 48 :n mukaan painotettu euromääräinen palkka ja/tai osio A:n 49 :n mukaan painotettu opetusvelvollisuus. Ylituntipalkkioperuste lasketaan alkaen tehtäväkohtaisesta peruspalkasta. IV TUNTIOPETTAJIEN PALKKA JA TYÖAIKA Alla 1 8 momenttien euromääriä ja sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkiokerrointa käytetään alkaen. Päätoimisen tuntiopettajan henkilökohtaisen lisän laskennassa käytettävät hinnoittelukohtien euromäärät ovat osion B 25 :ssä. Sivutoimiselle tuntiopettajalle ei lasketa henkilökohtaista palkanlisää. 32 Tuntiopettajan palkka, yhteissuunnittelutyöaika ja opetusvelvollisuus 1 mom. Tuntiopettajan peruspalkka ja opetusvelvollisuus määräytyvät vastaavan viran haltijan peruspalkan ja viikoittaisen opetusvelvollisuuden mukaan, ellei jäljempänä ole toisin sovittu. 2 mom. Tuntiopettajan peruspalkat ovat seuraavat: Vuosiluokkien 7 9 opetus Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen, luokanopetuksen, erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Palkka, /kk I 2 284,49 II 2 231,61 I 2 150,64 II 2 100, Ylempi korkeakoulututkinto I 1 885,10 II 1 841,49

15 15 OSIO B, LIITE 1 Palkka, /kk Korkeakoulututkinto I 1 804,39 II 1 762, Muu kuin edellä mainittu I 1 705,46 II 1 666,01 Erityisopetus Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus I 2 282,25 II 2 229,45 I 2 224,04 II 2 172, Erityisopettajan kelpoisuus I 2 152,73 II 2 102, Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta I 2 098,62 antavana opettajan kelpoisuus II 2 050, Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus I 2 031,06 II 1 984, Muu kuin edellä mainittu I 1 775,21 II 1 734,14 Vuosiluokkien 1 6 opetus Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus matematiikassa, äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraissa kielissä Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin muussa kuin edellä mainitussa peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus I 2 232,64 II 2 180,99 I 2 158,99 II 2 109,04 I 2 098,62 II 2 050,06 I 2 050,76 II 2 003,31

16 OSIO B, LIITE Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto Palkka, /kk I 1 673,10 II 1 634, Muu kuin edellä mainittu I 1 595,62 II 1 559,42 Erillisen esiopetusryhmän opetus Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus Asetuksen 986/ :n mukainen kelpoisuus I 1 837,22 II 1 794,72 I 1 837,22 II 1 794,72 I 1 799,01 II 1 757, Muu kuin edellä mainittu I 1 546,32 II 1 511,25 3 mom. Jos vuosiluokkien 1 6 tai erityisopetuksen opetusta antavalla tuntiopettajalla on aineenopettajan kelpoisuus opettamassaan aineessa, tuntipalkkio määräytyy tämän aineen osalta vuosiluokkien 7 9 opetuksen tuntipalkkion mukaisena. Muiden tuntien palkkio määräytyy vuosiluokkien 1 6 tai erityisopetuksen tuntipalkkion mukaisesti. Soveltamisohje Useamman aineen opetusta antavan tuntiopettajan kelpoisuuteen opettamiinsa aineisiin sovelletaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 :ä ja 22 :ä sellaisina kun ne ovat mom. Vuosiluokilla 1 6 opettavaan päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan mitä momentissa on määrätty. Erityisluokanopettajana toimivaan päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan 6 3 momenttia. 5 mom. Päätoimisen tuntiopettajan työaikaan kuuluu 11 :n mukainen yhteissuunnittelutyöaika. 6 mom. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 31 :n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti edellä 2 momentin mukaan määräytyvästä peruspalkasta ja 12 :n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Koska sivutoimisella tuntiopettajalla ei

17 17 OSIO B, LIITE 1 ole yhteissuunnitteluvelvoitetta eikä sitä vastaavaa työaikaa, kerrotaan näin saatu tuntipalkkio luvulla 0,94. Soveltamisohje Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio saadaan kertomalla tuntiopettajan hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka ao. kalleusluokan mukaisella kertoimella (I/0,83 ja II/0,85). Tulos jaetaan huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Tämä luku kerrotaan luvulla 12 ja tulos jaetaan luvulla 38. Näin saatu kertatuntipalkkio (1/38) kerrotaan luvulla 0,94, jolloin tuloksena on sivutoimiselle tuntiopettajalle maksettava tuntipalkkio. Tätä sivutoimisen tuntiopettajan tuntiopetuspalkkion laskentatapaa ei sovelleta sellaisen saman kunnan lukion viranhaltijaan, jolla on yli opetusvelvollisuuden meneviä tunteja peruskoulussa. 7 mom. Vieraskielisten oppilaiden äidinkieltä (oppilaan kotikieltä) opettavalle tuntiopettajalle maksetaan 24,37 euroa/tunti. Mikäli opettajan peruspalkka olisi 2 momentin mukaan korkeampi, tuntipalkkio määräytyy ko. kelpoisuuskohdan mukaan. 8 mom. Suomea/ruotsia toisena kielenä (S2) opettavalle tuntiopettajalle maksetaan 27,04 euroa/tunti. Mikäli opettajan peruspalkka olisi 2 momentin mukaan korkeampi, tuntipalkkio määräytyy ko. kelpoisuuskohdan mukaan. Soveltamisohje Vieraskielisten oppilaiden äidinkieltä opettavan päätoimisen tuntiopettajan (32 7 mom.) tuntipalkkioperuste on hinnoittelukohdan mukainen ja opetusvelvollisuus 20. Suomea/ruotsia toisena kielenä opettavan päätoimisen tuntiopettajan (32 8 mom.) tuntipalkkioperuste on samoin hinnoittelukohdan mukainen, mutta opetusvelvollisuus Erinäisiä määräyksiä 1 mom. Tuntiopettajan palkkaukseen sovelletaan osio A:n 21 :n ja 22 :n, osio B:n 19 :n sekä tämän liitteen 8, :n määräyksiä. Päätoimisen tuntiopettajan palkkaukseen sovelletaan lisäksi osio B:n 8 ja 17 :n ja tämän liitteen 31 :n määräyksiä. 2 mom. Jos tuntiopettajalla ei peruskoulussa ole oppitunteja, mutta hän hoitaa sellaista erityistehtävää, jonka palkkion määrittelemiseen ei ole vahvistettu opetusvelvollisuutta, on se mom. Koko lukuvuoden työajaksi otetulla päätoimisella tuntiopettajalla on osio B:n 14 :n tarkoittama velvollisuus osallistua opettajatyöpäiviin.

18 OSIO B, LIITE mom. Sellaisen sivutoimisen tuntiopettajan, jolla on virka lukiossa, tuntiopetustunnit määräytyvät virantoimituksen keskeytyksen ajalta osio B:n :n mukaan. 34 Eräät poikkeavat tuntipalkkiot OVTES:n liitteen 1 59 :n 6 momentissa tarkoitetun opettajan tuntipalkkioihin sovelletaan em. määräystä niin kauan kuin hän on siinä virassa, johon hänet on siirretty ja jonka siirron yhteydessä oikeus kyseiseen tuntipalkkioon on syntynyt.

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka

3 Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) peruspalkka 1 OSIO B, LIITE 1 OSIO B PERUSKOULU II II/1 VIRANHALTIJOIDEN PALKKA Tehtäväkohtainen palkka 2 Lehtorin (aineenopettajan) peruspalkka 4 03 04 00 5 Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta tai

Lisätiedot

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka

OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B Liite 1 Peruskoulu Palkka OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU I MÄÄRITELMIÄ 1 Perusopetuksen jaottelu Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen: 1 Vuosiluokilla 1 6 ja esiopetukseen,

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79

OSIO B LUKIO VIRANHALTIJOIDEN PALKKA. I/1 Tehtäväkohtainen palkka. 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka. Palkka, /kk I 2 327,63 II 2 273,79 1 OSIO B, LIITE 2 OSIO B LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA I/1 Tehtäväkohtainen palkka 1 Lehtorin ( aineenopettajan ) peruspalkka Palkka, /kk 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan

Lisätiedot

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51)

luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ( alkaen C51) YLEISKIRJEEN 3/2001 LIITE 2 1 (7) PERUSKOULUN, LUKION JA AIKUISLUKION 1.8.2001 ALKAEN TOTEUTETTAVAT SOPIMUSMUUTOKSET PERUSKOULU Palkkauksen perusteet muuttuvat lehtorin, erityisopetuksen opettajan ja luokanopettajan

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus OSIO B LIITE 2 LUKIO I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) 4 04 04 01 7 Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49

A B C 4 03 04 01 2 Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus 49 49 49 1 LIITE 1 PERUSKOULU 5 Oppilaanohjauksen lehtori 2 mom. Jos oppilaanohjauksen lehtorilla on oppilaanohjaajan koulutus, korotetaan liukuman ylärajaa yhdellä palkkaluokalla. 6 Erityisopetuksen opettajan

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT

REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT KAUPPAOPPILAITOKSET REHTORIT, APULAISREHTORIT JA AIKUISKOULUTUSJOHTAJAT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta. Työssäoloehto: keskeytymättä Luottamusmiestiedote 1/2018 OVTES 1.2.2018-31.3.2020 1. Palkankorotukset noudattelevat yleistä palkankorotusten linjaa osa korotuksista päätetty siirtää tekstimuutoksiin 1.5.2018 yleiskorotus 1,17% 1.4.2019

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS.2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 27 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 35 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 39 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ. 1 Sovellettavat sopimusmääräykset

OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ. 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1 OSIO B OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMISALA JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset Toistaiseksi tai määräajaksi otetun rehtorin ja opettajaviran

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

2 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS 1 Määritelmiä PÄIVÄKOULU REHTORIT 1. Soveltamisala Tätä osaa sovelletaan perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, Steinerkouluissa sekä kehitysvammalaitosten ja koulukotien perusopetuksessa.

Lisätiedot

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21

antavan opettajan kelpoisuus 2 769, ,21 Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2018 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 779,88-4 499,99 3 675,79-4 376,03 011065 Lukion rehtori 3 940,06-4 941,76 3

Lisätiedot

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien

Sivistystyöantajien opetusalan palkat lukien Sivistystyöantajien opetusalan palkat 1.5.2019 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi I 011064 Peruskoulun rehtori 3 821,46-4 549,49 3 716,22-4 424,17 011065 Lukion rehtori 3 983,40-4 996,12 3

Lisätiedot

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien

MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT. 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä. 1. Peruspalkat 1.4.2013 lukien MUSIIKKIOPPILAITOKSET REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetustuntimäärä Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on koodi, jota

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 2 1 (45) KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) SOVELTAMISOHJEET OSIO A Yleinen osa II luku Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 5 Palkka eri

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016)

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 3 1 (5) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen muuttuneet sopimusmääräykset (OVTES 2014 2016) Tulkintaa muuttamattomat muutokset 1.1.2016 voimaan

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.12.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.5.2018 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,47 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta

OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot lukien. OSIO A Yleinen osa Palkkiot Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OVTES vähimmäispalkat ja palkkiot 1.4.2019 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,83 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Piekkala (17)

Piekkala (17) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 34/2005 LIITE 1 Piekkala 9.12.2005 1 (17) OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) MUUTOKSET PERUSKOULU PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN PERUSPALKKA ERÄISSÄ

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS. 2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 24

LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS. 2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 24 SISÄLLYSLUETTELO LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS. 2 AIKUISLUKIO JA LUKION AIKUISLINJA... 24 Vapaan sivistystyön oppilaitokset KANSANOPISTOT... 32 KOKONAISTYÖAJASSA OLEVAT KANSANOPISTOT.. 36 KANSALAIS JA TYÖVÄENOPISTOT..

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset

OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 3 OVTES:n liitekohtaiset tekstimuutokset yleiskirje0424vpliite3.doc OSIO A 2 YLEINEN OSA OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 6 Varsinainen palkka

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6.

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6. OSIO F LIITE 10 MUSIIKKIOPPILAITOS I VIRANHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 08 01 00 2) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite). 2 mom. Apulaisrehtorin

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia.

V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia. V Vaihtoehtojen A D taloudellisten vaikutusten arviointia. Syksyllä 2017 kun Keskuskoulun tiloissa Perälän koulun kokoinen yksikkö. Vaihtoehdot eivät ole seuraavilla laskelmilla helposti saatettavissa

Lisätiedot

Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T

Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON. tarkentavalla virkaehtosopimuksella. sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T Osa II YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINNON tarkentavalla virkaehtosopimuksella sovitut palvelussuhteen ehdot; H A R J O I T T E L U K O U L U T 26.11.2002-15.2.2005 + liittoeräsopimus 12.3.2003 + liittoeräsopimus

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32)

KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1. Piekkala 1 (32) KT Yleiskirjeen 27/2011 liite 1 Piekkala 1 (32) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirja Vuosi 2012 Sopimus

Lisätiedot

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä.

1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion eri liitteitä. OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET 1 Monialainen ammatillinen oppilaitos 1 mom. Monialaisella ammatillisella oppilaitoksella tarkoitetaan oppilaitosta, jonka opetushenkilöstöön

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET

TÄRKEIMMÄT VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET KT YLEISKIRJEEN 2/2003 LIITE 1 1 (28) TÄRKEIMMÄT 1.3.2003 VOIMAAN TULEVAT SOPIMUSMUUTOKSET OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 20 Ylituntipalkkio 1 mom. Opettajalle maksetaan

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Ammatillisten vuosityöaika

Ammatillisten vuosityöaika 1 Ammatillisten vuosityöaika Markku Perttunen OAJ 2 1 Palkka 3 Opettajan palkka Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka on vähintään sopimuksen palkkaliitteen mukainen Palkkataso: OVTES

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS

HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSHENKILÖSTÖN HALLINNONALAKOHTAINEN TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS päivitetty 27.3.2014 Opetushallituksen ja JUKO ry:n välinen virkaehtosopimus Opetushallituksen toimialaan kuuluvien korkeakoulutasoa

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Yleiskorotetut palkat

Yleiskorotetut palkat Yleiskorotetut palkat 1.10.2007 Osio B 40301101 1 Ala-asteen rehtori, 12 23 2998,05 2928,43 3219,75 3145,00 Osio B 40301201 2 Ala-asteen rehtori, 24 30 3096,90 3025,01 3349,46 3271,68 Osio B 40301301 3

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä

REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA. 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS REHTORI, APULAISREHTORI, AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 1 Rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan palkka ja opetustuntimäärä (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

VESOT, KIKY JA YS

VESOT, KIKY JA YS VESOT, KIKY JA YS Tämän diasarjan tarkoitus on avata mahdollisimman kattavasti yleissivistävässä opetuksessa toimivien opettajien VESO-KOULUTUSPÄIVIÄ KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN mukaisia lisäyksiä työaikaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1)

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 2008 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet Sopimuskirja (OVTES 2007 2009)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 1 1 (4) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014 2016 toista jaksoa 1.1.2016 31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset

Lisätiedot

OVTES voimaan tulevat sopimusmuutokset

OVTES voimaan tulevat sopimusmuutokset Yleiskirjeen 17/2007 liite 2 1 (1) OVTES 2007 2009 1.10.2007 voimaan tulevat sopimusmuutokset OSIO A YLEINEN OSA II LUKU VIRKASUHTEISEN OPETUSHENKILÖSTÖN PALKKAUS 5 Palkka eri kalleusluokissa 1 mom. Viranhaltijan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman Muutokset luku 1 2019 perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) Freund. OVTES osio A. 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma

KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) Freund. OVTES osio A. 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) OVTES osio A 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma 1 mom. Jos opetushenkilöstöön kuuluvalla viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus vuosilomaan, tästä on sopimusmääräys

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET

SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET KT YLEISKIRJEEN 5/2003 LIITE 1 1 (17) SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET YLEISTÄ Tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa todetaan, että mahdollisuuksien mukaan pyritään välttämään alle neljän tunnin työvuoroja.

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1)

KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1) KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 5 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 1.10.2007 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet OSIO A Yleinen osa II luku

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Tilastotietoja perusopetuksesta

Tilastotietoja perusopetuksesta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 7. Painotettu opetus 8. Perusopetuksen iltapäivätoiminta 9.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 1 (12) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset Sopimusmuutosten voimaantulo

Lisätiedot

1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä Yleistä Palkkausjärjestelmä...

1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä Yleistä Palkkausjärjestelmä... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Harjoittelukouluja koskevat määräykset (kirja 2) 1 luku Yliopistojen harjoittelukoulujen opetushenkilöstön työsuhteen ehdot ja palkkausjärjestelmä...

Lisätiedot