(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR Sony Corporation

2 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Älä säilytä paristoja tai niitä sisältäviä laitteita auringonvalossa tai avotulen tai muun lämmönlähteen lähettyvillä. Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI. LUOKAN 1 LASERLAITE -merkintä on laitteen takapaneelissa. VAARA Optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Tässä CD-/ DVD-soittimessa käytettävä lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symoli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symoli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (P) ilmaisevat symolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minatoku Tokyo, Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon. Varotoimet Turvallisuus Tämä laite toimii voltin vaihtovirralla, jonka taajuus on 50 tai 60 Hz. Tarkista, että laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan. Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Asentaminen Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle. Se on tarkoitettu sijoitettavaksi vaakasuoraan asentoon. Älä sijoita laitetta tai levyjä mikroaaltouunin, kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle. Älä sijoita painavia esineitä laitteen päälle. Ukonilma Irrota laite varmuuden vuoksi seinäpistorasiasta ukonilmalla tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Tämä estää laitteen vaurioitumisen salaman tai jännitepiikin vuoksi.

3 Huomautuksia levyistä Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa. Pöly, sormenjäljet ja naarmut voivat vioittaa levyä. Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin korkeaksi. Sijoita levy omaan koteloonsa toiston jälkeen. Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti. Älä käytä puhdistamiseen ensiiniä, tinneriä, kaupoissa myytäviä puhdistusaineita äläkä LP-vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Jos olet tulostanut levyn pintaan, anna tekstin kuivua ennen levyn toistoa. Varotoimet Turvallisuus Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään, irrota verkkovirtajohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Virtalähteet Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun verkkovirtajohto on kytketty pistorasiaan. Näin on, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta. Laitteen sijoittaminen Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten maton päälle. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle, pölylle tai iskuille. Älä aseta soitinta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan paikkaan. Asenna tämä soitin siten, että verkkovirtajohto voidaan irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa viivytyksettä. Käyttö Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi moitteettomasti. Poista tällöin laitteesta levy ja kytke laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu. Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät laitetta. Muutoin levy voi vahingoittua. Äänenvoimakkuuden säätäminen Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet voivat vahingoittua, jos toistettavaksi tulee kohta, jonka äänenvoimakkuus on suuri. Puhdistaminen Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauheita tai liuottimia, kuten alkoholia tai ensiiniä. Levyjen puhdistaminen, levyn- tai linssinpuhdistusaineet Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin puhdistusainetta (juoksevaa nestettä tai sumutetta). Ne voivat vioittaa laitetta. Tietoa osien vaihtamisesta Jos laitteeseen tehdään korjauksia, siitä irrotettuja osia voidaan ehkä käyttää uudelleen tai kierrättää. TÄRKEÄ HUOMAUTUS Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai kuvaruutunäyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Plasmatelevisiot ja projektiotelevisiot ovat herkkiä tälle. Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään. 3

4 Sisällysluettelo VAROITUS Varotoimet Tietoja tästä käyttöohjeesta Osat ja säätimet Liittäminen Vaihe 1: Kytkeminen televisioon Vaihe 2: Verkkovirtajohdon kytkeminen Vaihe 3: Kaukosäätimen valmisteleminen Television ohjaaminen mukana toimitetulla kaukosäätimellä Vaihe 4: Pika-asetukset Toistaminen Levyjen toistaminen Ohjausvalikkonäyttö (Magic Pad) Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo Eri toistotoiminnot Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) Toisto satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) Toistaminen toistuvasti (toistuva toisto) Tietyn osuuden toistuva toisto (A-B-jakson toistuva toisto) Toistoasetusten mukauttaminen Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS) Levyjen lukitseminen (KÄYTÖNVALVONTA) MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen toistaminen JPEG-kuvatiedoston valitseminen Kuvaesityksen nopeuden asettaminen (VAIHTOVÄLI) Kuvaesityksen tyylin valitseminen (TEHOSTE) DivX-videotiedostojen toistaminen Asetukset ja säädöt Asetusnäytön käyttäminen KIELEN ASETUS NÄYTTÖASETUKSET MUKAUTETUT ASETUKSET AUDIOASETUKSET Digitaalisen lähtösignaalin valitseminen

5 Lisätietoja Vianmääritys Automaattinen vianmääritystoiminto (kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) Toistettavat levyt Tekniset tiedot Kielikoodien luettelo Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo Hakemisto Tietoja tästä käyttöohjeesta Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimen painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimessä. Termiä DVD voidaan käyttää puhuttaessa kaupallisista DVD-levyistä, DVD+RW-/ DVD+R-/DVD+R DL (+VR-tila) -levyistä sekä DVD-RW-/DVD-R-/DVD-R DL -levyistä (VR-tila, videotila). TÄRKEÄT tiedot (väärinkäytön estämiseksi) on merkitty -kuvakkeella. HYÖDYLLISET tiedot (vihjeet ja muut ohjeet) on merkitty z-kuvakkeella. Tässä käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symoleja: Symoli Merkitys Toiminto koskee kaupallisia DVD-levyjä, +VR-tilassa olevia DVD+RW-, DVD+R-, DVD+R DL -levyjä sekä videotilassa olevia DVD-RW-, DVD- R- ja DVD-R DL-levyjä. Toiminto koskee VR (Video Recording) -tilassa olevia DVD-RW-, DVD- R-, DVD-R DL -levyjä. VIDEO-CD-levyjen (mukaan lukien Super VCD -levyt tai CD- tai Super VCD -muodossa olevat CD-R/CD-RW-levyt) kanssa käytettävissä olevat toiminnot. Toiminto koskee musiikki-cd-levyjä tai musiikki-cd-muotoisia CD-R/ CD-RW-levyjä. MP3 *1 -ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja ja DivX *2 -videotiedostoja sisältävien DATA-levyjen kanssa käytettävissä olevat toiminnot *1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG-standardin määrittämä tekniikka, jota käytetään äänidatan pakkaamisessa. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta. *2 DivX on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka. DivX, DivX Certified ja asianomaiset logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. 5

6 Osat ja säätimet Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla. Kaukosäädin PICTURE NAVI CLEAR TOP MENU RETURN FAST/SLOW PLAY TV AUDIO TIME/TEXT SUBTITLE MENU DISPLAY Painikkeissa 2 (äänenvoimakkuus) +, numero 5, AUDIO ja N on kosketuspiste. Voit käyttää kosketuspistettä soittimen käytön apuna. A PICTURE NAVI (25) Jakaa näytön yhdeksään pieneen näyttöön, joista haluttu kohtaus on helppo valita. Näyttö muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti: JAKSOJEN NÄYTTÖ NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ RAITOJEN NÄYTTÖ Alumin JPEG-kuvatiedostot näkyvät 16 pikkukuvana. TV t (signaalilähteen valinta) (11) Television signaalilähteen vaihtaminen television ja muiden lähteiden välillä. TV TV [/1 (virta/valmiustila) (11) Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen. [/1 (virta/valmiustila) (13) Kytkee soittimen virran tai siirtää sen valmiustilaan. 2 (äänenvoimakkuus) +/ (11) Television äänenvoimakkuuden säätäminen. B Numeropainikkeet Esimerkiksi nimikkeiden ja jaksojen numeroiden syöttäminen. CLEAR (18) Tyhjentää syöttökentän. C TIME/TEXT (24, 27) Tuo näkyviin toistoajan ja jäljellä olevan ajan. Muuttaa näyttötietoja toistuvasti painettaessa. CD-/DVD-tekstit näkyvät vain, jos levylle on tallennettu tekstiä. Jos MP3-ääniraita sisältää ID3- tunnisteen, soitin tuo näkyviin alumin tai raidan nimen ID3- tunnistetiedoista. Tämä soitin tulee ID3-versioita 1.0/1.1 ja 2.2/2.3. AUDIO ( ) Muuttaa ääniraidan kielen tai äänikanavan. Näytössä näkyvä 4-numeroinen koodi on kielikoodi. Kohdassa Kielikoodien luettelo sivulla 39 on kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Käytössä oleva äänisignaali (esim. Doly Digital, DTS tai PCM) näkyy sivulla 7 olevassa muodossa. 6

7 Toistettaessa DVD VIDEO -levyä Esimerkki: 5.1-kanavainen Doly Digital Taka (V/O) 1: ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3 / 2.1 Etu (V/O) + keski LFE (matalat tehosteäänet) Toistettaessa DATA-levyllä olevaa DivX-videotiedostoa Esimerkki: MP3-ääni 1: MP3 128k Bittinopeus SUBTITLE ( ) (26) Vaihtaa tekstityksen. D TOP MENU Tuo näkyviin DVD-levyn päävalikon. MENU (24) Tuo näkyviin valikon. O RETURN (16) Paluu edelliseen näyttöön. DISPLAY (17) Tuo toistotiedot näyttöön. C/X/x/c (13) Valitsee näkyvissä olevan vaihtoehdon korostamalla sen. Keskipainike (ENTER) (13) Vahvistaa valinnan. E./> (edellinen/seuraava) / (uudelleentoisto/ siirto/siirto/eteenpäin) m/m (selaus/hidastus) N (toisto) X (tauko) x (pysäytys) FAST/SLOW PLAY Lisätietoja painikkeiden toiminnoista on kohdassa Perustoiminnot (sivulla 7). Perustoiminnot Toiminto Käyttö Toisto Paina N. Pysäytys Paina x. Tauko Paina X. Siirtyminen Paina >. seuraavaan jaksoon, raitaan tai kohtaukseen normaalissa toistossa Siirtyminen edelliseen jaksoon, raitaan tai kohtaukseen normaalissa toistossa Selaaminen taakse-/ eteenpäin Edellisen kohtauksen uudelleentoisto* 1 * 3 Toistettavan kohtauksen hetkellinen pikasiirto eteenpäin* 2 * 3 Hidastettu toisto taaksepäin* 4 / eteenpäin* 5 Toisto kuva kuvalta taaksepäin* 4 / eteenpäin* 5 Äänellinen toisto eri nopeuksilla* 6 Paina.. Paina m/ M. Voit muuttaa nopeutta painamalla painiketta toistuvasti. Paina (uudelleentoisto) toiston aikana. Paina (siirto eteenpäin) toiston aikana. Paina X toiston aikana, ja paina sitten toistuvasti m/ M. Paina X toiston aikana, ja paina sitten /. Paina toistuvasti FAST/SLOW PLAY toiston aikana. * 1 Kaikki DVD-levyt lukuun ottamatta DVD+RW-, DVD+R-, DVD+R DL -levyjä ja DivX-videotiedostoja. * 2 Vain DVD-levyt ja DivX-videotiedostot. * 3 Nämä toiminnot eivät ehkä toimi kaikissa kohtauksissa. * 4 Vain DVD VIDEO -levyt DVD-VR-tilassa. * 5 Vain DVD- ja VIDEO CD -levyt sekä DivXvideotiedostot. * 6 Vain DVD- ja VIDEO CD -levyt.,jatkuu 7

8 Etupaneeli A [/1 (virta/valmiustila) -painike (13) B Levylokero (15) C Etupaneelin näyttö (16) E Z (avaus/sulkeminen) -painike (15) F N (toisto) -painike (15) G x (pysäytys) -painike (15) D (kaukosäätimen tunnistin) (11) Takapaneeli AUDIO OUT DIGITAL OUT COAXIAL L R LINE (RGB) -TV A DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä (10) C LINE (RGB) - TV -liitäntä (9) B AUDIO OUT L/R -liitännät (10) 8

9 COAXIAL L R Liittäminen Tarkasta pakkausta purkaessasi mukana toimitettavat osat sivulla 38 olevasta luettelosta. Kytke kaapelit huolellisesti, jotta vältyt häiriöiltä. Lisätietoja on kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa. Irrota laitteiden verkkovirtajohdot pistorasiasta ennen laitteiden kytkemistä. Vaihe 1: Kytkeminen televisioon Liittäminen Kytke soitin televisioon tai projektoriin A/V-kaapelilla (SCART). Tätä kytkentätapaa käytettäessä ääni toistetaan television kaiuttimista. CD-/DVD-soitin AUDIO OUT DIGITAL OUT LINE (RGB) -TV LINE (RGB)-TV -liitäntään SCART-kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin) Televisio : Signaalin kulkusuunta Kytke kaapelit huolellisesti, sillä löysästi kytketyt kaapelit voivat aiheuttaa häiriöitä. Jos käytät tätä kytkentätapaa, varmista, että televisio tukee RGB-signaaleja. Lisätietoja on kytkettävän television käyttöoppaassa. Jos valitset asetusnäytön (sivulla 29) NÄYTTÖASETUKSET -valikon LINE - asetukseksi RGB, käytä SCART-kaapelia, joka tukee RGB-signaalia. Kytkeminen tavalliseen 4:3-kuvasuhteiseen televisioon Kuva ei ehkä mahdu television kuvaruutuun levystä riippuen. Lisätietoja kuvasuhteesta on sivulla 29. Älä kytke esimerkiksi videonauhuria television ja soittimen väliin. Jos soittimen signaali kulkee videonauhurin kautta, television kuvassa voi olla häiriöitä. Jos kytket soittimen televisioon SCART-liitännän kautta, soitin valitaan automaattisesti television signaalilähteeksi, kun toisto alkaa. Paina tällöin kaukosäätimen TV t (signaalilähteen valinta) -painiketta, jos haluat palauttaa television signaalilähteeksi. Kun toistat NTSC-värijärjestelmän mukaista levyä, soitin välittää esimerkiksi videosignaalin tai asetusnäytön NTSCvärijärjestelmän mukaisena, jolloin kuva ei ehkä näy PAL-värijärjestelmän mukaisissa televisioissa. Avaa tällöin levylokero ja poista levy.,jatkuu 9

10 COAXIAL L R Kytkeminen äänilaitteisiin Valitse menetelmä A tai B äänilaitteen tuloliitännän mukaan. A DIGITAL OUT COAXIAL AUDIO OUT DIGITAL OUT L R AUDIO OUT Äänilaite, jossa on dekooderi koaksiaaliseen digitaalituloliitäntään Koaksiaalinen digitaalikaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin) DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntään (valkoinen) (punainen) AUDIO OUT L/R -liitäntään Äänikaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin) CD-/DVD-soitin LINE (RGB) -TV A Digitaalisen äänen tuloliitäntä Jos äänilaiteessa on Doly* 1 Digital-, DTS* 2 - tai MPEG-äänidekooderi ja digitaalinen tuloliitäntä, käytä tätä kytkentää. Voit kuunnella surround-ääntä muodossa Doly Digital (5.1-kanavaa), DTS (5.1- kanavaa) tai MPEG-ääni (5.1-kanavaa). *1 Valmistettu Doly Laoratoriesin lisenssillä. Doly, Pro Logic ja kaksois-d-symoli ovat Doly Laoratoriesin tavaramerkkejä. *2 Valmistettu lisenssillä yhdysvaltalaisen patentin (numero 5,451,942) ja muiden USA:ssa sekä muualla maailmassa voimassa ja haettavana olevien patenttien nojalla. DTS ja DTS-symoli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS Digital Out- ja DTSlogo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on DTS, Inc. Tuote sisältää ohjelmiston. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kun olet liittänyt laitteet, valitse pika-asetuksissa oikeat asetukset (sivulla 13). Jos äänilaitteessa on MPEG-äänen dekooderi, valitse AUDIOASETUKSET -valikon MPEG - asetukseksi MPEG (sivulla 32). Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas häiriöääni. Soittimen omia TVS-tehosteita ei voi käyttää tätä liitäntätapaa käytettäessä. DTS-ääniraitojen kuunteleminen edellyttää tämän liitäntätavan käyttämistä. DTS-ääniraitojen signaalit eivät kulje LINE (RGB)-TV (SCART)- tai AUDIO OUT L/R -liitäntöjen kautta, vaikka pika-asetusten DTS -asetukseksi on valittu KÄYTÖSSÄ (sivulla 13). B Audio L/R (vasen/oikea) -tuloliitännät Tätä kytkentää käytettäessä ääni toistetaan äänilaitteiston kahden kaiuttimen kautta. Ääniliitäntään (V/O) B Äänilaite : Signaalin kulkusuunta z Katso kytkettyjen laitteiden käyttöohjeista lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta. 10

11 Vaihe 2: Verkkovirtajohdon kytkeminen Kytke soittimen ja television verkkovirtajohdot pistorasiaan. Television ohjaaminen mukana toimitetulla kaukosäätimellä Voit ohjata Sony-television äänenvoimakkuutta, signaalilähteen valintaa ja virtakytkintä vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä. TVt PICTURE NAVI TV TV TV Liittäminen Vaihe 3: Kaukosäätimen valmisteleminen Numeropainikkeet CLEAR TOP MENU TIME/TEXT AUDIO SUBTITLE MENU 2 +/ Soittimen toimintoja voi ohjata sen mukana tulevan kaukosäätimen avulla. Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen. Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan. Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä. Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö. Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä. Voit ohjata televisiota seuraavilla painikkeilla. Painike TV [/1 2 (äänenvoimakkuus) +/ TV t (signaalilähteen valinta) RETURN DISPLAY Toiminto Television virran kytkentä tai katkaisu. Television äänenvoimakkuuden säätäminen. Television signaalilähteen vaihtaminen television ja muiden lähteiden välillä. Televisiota ei ehkä voi ohjata joillakin tai millään vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen painikkeilla kytkettävästä laitteesta riippuen.,jatkuu 11

12 Muiden televisioiden ohjaaminen kaukosäätimellä Voit ohjata myös muun kuin Sony-television äänenvoimakkuutta, signaalilähteen valintaa ja virtakytkintä. Jos televisio on mainittu seuraavassa taulukossa, valitse sitä vastaava valmistajan koodi. 1 Pidä TV [/1 -painike painettuna ja syötä television valmistajan koodi numeropainikkeilla (ks. alla oleva taulukko). 2 Vapauta TV [/1 -painike. Ohjattavien televisioiden koodinumerot Jos luettelossa on enemmän kuin yksi koodinumero, syötä numerot yksi kerrallaan, kunnes löydät koodin, joka toimii televisiosi kanssa. Valmistaja Koodinumero Sony 01 (oletusasetus) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshia 38 Asettamasi koodinumero voi palautua oletusasetuksen mukaiseksi, kun vaihdat kaukosäätimen paristot. Aseta oikea koodinumero uudelleen. Televisiota ei ehkä voi ohjata joillakin tai millään vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen painikkeilla kytkettävästä laitteesta riippuen. 12

13 Vaihe 4: Pika-asetukset Seuraavien vaiheiden avulla voit tehdä soittimen käytön edellyttämät perusasetukset. Jos haluat ohittaa jonkin asetuksen, paina >. Jos haluat palata edelliseen asetukseen, paina.. PICTURE NAVI TV TV Liittäminen TIME/TEXT CLEAR AUDIO SUBTITLE TOP MENU MENU RETURN DISPLAY ENTER FAST/SLOW PLAY 1 Kytke televisioon virta. 2 Paina [/1. Soittimen virta kytkeytyy päälle. 3 Valitse televisiosta soittimen signaalilähde, niin että soittimen kuva näkyy televisiossa. Ilmoitus Press [ENTER] to run QUICK SETUP (Käynnistä PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER]) tulee näytön alareunaan. Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, siirry pika-asetuksiin valitsemalla ohjausvalikon SETUP (ASETUKSET) -kohdasta QUICK (PIKA) (sivulla 18). 4 Paina ENTER asettamatta soittimeen levyä. Kuvaruutunäyttöjen kielen asetusnäyttö tulee näkyviin. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA 5 Valitse kieli painamalla X/x. Soitin näyttää asetusvalikon ja tekstityksen valitsemasi kielen mukaisena. 6 Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee liitettävän television kuvasuhteen asetusnäyttö. NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: 16:9 NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: 16:9 TAUSTA: 4:3 LETTER BOX LINE: 4:3 PAN SCAN 7 Valitse television tyyppiä vastaava asetus painamalla X/x. Jos käytössäsi on laajakuvatelevisio tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen televisio, jossa on laajakuvatila 16:9 (sivulla 29) Jos käytössäsi on tavallinen 4:3- kuvasuhteinen televisio 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN SCAN (sivulla 29),jatkuu 13

14 8 Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee LINE (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyypin asetusnäyttö. NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: TAUSTA: LINE: 9 Valitse haluamasi LINE (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyyppi painamalla X/x. Videosignaalit VIDEO (sivulla 29) RGB-signaalit RGB (sivulla 29) 16:9 KÄYTÖSSÄ KANSIKUVA VIDEO VIDEO RGB 10Paina ENTER-painiketta. Näkyviin tulee äänilaitteen, esimerkiksi vahvistimen (vastaanottimen), liittämiseen käytettävän liitännän tyypin asetusnäyttö. Onko soitin liitetty vahvistimeen (vastaanottimeen)? Valitse käyttämäsi liitännän tyyppi. KYLLÄ AUDIO OUTPUT L/R DIGITAL OUTPUT EI 11Valitse X/x-painikkeilla äänilaitteen liittämiseen käytetty liitännän tyyppi, jos liitäntä on tehty, ja paina sitten ENTER. Jos äänilaitetta ei ole liitetty, valitse asetukseksi EI ja siirry vaiheeseen 15. Jos olet kytkenyt äänilaitteen pelkällä audiokaapelilla, valitse KYLLÄ: AUDIO OUTPUT L/R ja siirry sitten vaiheeseen 15. Jos olet kytkenyt äänilaitteen koaksiaalisella digitaalikaapelilla, valitse KYLLÄ: DIGITAL OUTPUT. 12Valitse X/x-painikkeilla Doly Digital -signaalityyppi, jonka haluat ohjata äänilaitteeseen. Jos äänilaitteessa on Doly Digital -dekooderi, valitse asetukseksi DOLBY DIGITAL. Muutoin valitse D-PCM. AUDIOASETUKSET AUDIO DRC: ÄÄNIMIKSAUS: VAKIO DOLBY SURROUND DIGITAALILÄHTÖ: DOLBY DIGITAL: KÄYTÖSSÄ DOLBY DIGITAL MPEG: DOLBY DIGITAL DTS: D-PCM 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16it 13Paina ENTER-painiketta. DTS on valittuna. AUDIOASETUKSET AUDIO DRC: VAKIO ÄÄNIMIKSAUS: DOLBY SURROUND DIGITAALILÄHTÖ: KÄYTÖSSÄ DOLBY DIGITAL: DOLBY DIGITAL MPEG: PCM DTS: EI KÄYT. 48kHz/96kHz PCM: EI KÄYT. KÄYTÖSSÄ 14Valitse X/x-painikkeilla, ohjataanko DTS-signaali äänilaitteeseen. Jos äänilaitteessa on DTS-dekooderi, valitse KÄYTÖSSÄ. Muutoin valitse EI KÄYT.. 15Paina ENTER-painiketta. Pika-asetukset ja kytkennät on tehty. Jos äänilaitteessa on MPEG-äänen dekooderi, valitse MPEG -asetukseksi MPEG (sivulla 32). 14

15 Toistaminen Levyjen toistaminen Joidenkin DVD- tai VIDEO CD -levyjen toiminnot voivat erota toisistaan tai olla rajoitettuja. Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta. Toiston pysäyttäminen Paina x-painiketta. Toiston keskeyttäminen Paina X. z Voit asettaa soittimen virran katkeamaan automaattisesti silloin, kun soitin on ollut pysäytettynä yli 30 minuuttia. Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon AUTOM. VIRRANKATK. -asetukseksi KÄYTÖSSÄ tai EI KÄYT. (sivulla 30). Toistaminen Numeropainikkeet PICTURE NAVI CLEAR TV TV TIME/TEXT AUDIO SUBTITLE DVD-tallentimilla luodut levyt on viimeisteltävä asianmukaisesti, ennen kuin niitä voi toistaa. Katso viimeistelystä lisätietoja DVD-tallentimen käyttöohjeesta. RETURN TOP MENU RETURN FAST/SLOW PLAY DISPLAY 1 Paina soittimen Z-painiketta ja aseta levy levykelkkaan. MENU ENTER Tietoja DVD VIDEO -levyjen DTSääniraitojen toistamisesta DTS-äänisignaaleja lähetetään vain DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä. Levyn toiston jatkaminen pysäytyskohdasta Kun N-painiketta painetaan uudelleen toiston pysäyttämisen jälkeen, soitin jatkaa toistoa siitä kohdasta, jossa x-painiketta painettiin. z Voit aloittaa levyn toiston alusta painamalla x kahdesti ja painamalla sitten N. Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston eikä ohjelmoidun toiston aikana. Toistettava puoli alaspäin 2 Paina N. Levykelkka sulkeutuu. Soitin aloittaa toiston (normaali toisto). Säädä television tai äänilaitteen äänenvoimakkuutta. Television kuvaruutuun voi tulla näkyviin valikko levystä riippuen. Lisätietoja DVD VIDEO -levyistä on sivulla 7. Lisätietoja VIDEO CD -levyistä on sivulla 16.,jatkuu 15

16 PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen (PBC-toisto) PBC (Playack Control) -toistotoimintojen ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä vuorovaikutteisesti television kuvaruudussa näkyvän valikon avulla. Valikko tulee näkyviin, kun toistetaan VIDEO CD -levyä, jossa on PBC-toimintoja. Valitse kohde numeropainikkeella ja paina ENTER. Noudata sitten interaktiivisten toimintojen valikon ohjeita (paina N, kun näytössä on teksti Paina SELECT ). Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO CD -levyjen käyttötavat vaihtelevat. Palaaminen valikkoon Paina O RETURN. z Jos haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita./> -painikkeilla tai numeropainikkeilla laitteen ollessa pysäytettynä ja paina sitten N tai ENTER. Televisioruutuun tulee näkyviin teksti Soitto ilman PBC-toimintoa ja soitin aloittaa normaalin toiston. Pysäytyskuvia, kuten valikkoa, ei voi näyttää. Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja painamalla sitten N. Levykelkan lukitseminen (lapsilukko) Voit lukita levykelkan, niin että lapset eivät voi avata sitä. Kun soitin on valmiustilassa, paina O RETURN ja ENTER ja kaukosäätimen [/1- painiketta. Soittimeen kytkeytyy virta, ja etupaneelin näyttöön tulee sana (LOCKED). Soittimen Z-painike ei toimi, kun lapsilukko on käytössä. Voit poistaa levykelkan lukituksen painamalla uudelleen O RETURN, ENTER ja [/1, kun soitin on valmiustilassa. Vaikka valitsisit ohjausvalikon ASETUKSET - kohdasta NOLLAUS -vaihtoehdon (sivulla 18), levykelkka pysyy lukittuna. 16

17 Ohjausvalikkonäyttö (Magic Pad) Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Voit tuoda ohjausvalikkonäytön näkyviin ja vaihtaa näyttöä painamalla toistuvasti DISPLAY seuraavasti:, Ohjausvalikkonäyttö 1 m Ohjausvalikkonäyttö 2 (ei koske CD-levyjä) m Ohjausvalikkonäyttö pois käytöstä Ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot vaihtelevat levytyyppien mukaan. Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä. Valitse ohjausvalikkonäytön vaihtoehto X/x-painikkeilla ja paina sitten ENTER. Lisätietoja vaihtoehdosta on kohdassa Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo (sivuilla 18 ja 19). Toistaminen Ohjausvalikon kohdat Valittu kohta 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. ASETA KÄYTÖSSÄ Toistettavan jakson numero* 2 Toistettavan nimikkeen numero* 1 Nimikkeiden kokonaismäärä* 1 Jaksojen kokonaismäärä* 2 PLAY DVD VIDEO Toistotila (N toisto, X tauko, x pysäytys jne.) Toistettavan levyn tyyppi* 3 Toistoaika* 4 Nykyinen asetus Vaihtoehdot Ohjausvalikosta valitun kohdan nimi Toimintaohje OHJELMOITU ENTER Lopeta: DISPLAY * 1 Tässä näkyy VIDEO CD -levyn kohtauksen numero (PBC-toiminto käytössä), VIDEO CDtai CD-levyn raidan numero ja DATA-levyn alumin numero. * 2 Tässä näkyy VIDEO CD -levyn indeksinumero, MP3-ääniraidan numero tai DATA CD -levyllä olevan JPEG-kuvatiedoston tai DivXvideotiedoston numero. * 3 Super VCD -levyt näkyvät muodossa SVCD. * 4 Näyttää JPEG-tiedostojen päivämäärän.,jatkuu 17

18 Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo Kohta Nimi, toiminto NIMIKE/KOHTAUS/RAITA JAKSO/INDEKSI RAITA Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen, raidan, jakson tai indeksin. 1 Valitse hakutapa painamalla X/x. ** (**) valitaan (** tarkoittaa numeroa). 2 Paina ENTER-painiketta. ** (**) muuttuu muotoon -- (**). 3 Valitse etsittävä numero numeropainikkeilla. 4 Paina ENTER-painiketta. AIKA/TEKSTI Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan. Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten (vain DVDlevyt ja DivX-videotiedostot). 1 Paina ENTER-painiketta. 2 Anna aikakoodi numeropainikkeilla ja paina ENTER. Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka on 2 tuntia 10 minuuttia 20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna aika 2:10:20. Kohtauksia ei voi etsiä DVD+RW-, DVD+R- tai DVD+R DL -levyiltä aikakoodin avulla. ORIGINAL/PLAY LIST Valitsee toistettavien nimikkeiden tyypiksi (DVD-VR-tila) joko alkuperäisen ORIGINAL tai muokatun PLAY LIST -vaihtoehdon. OHJELMOITU (sivulla 20) Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai raitojen toistojärjestyksen. SATUNNAIS (sivulla 21) Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat satunnaisessa järjestyksessä. TOISTUVA (sivulla 22) Toistaa toistuvasti koko levyä (kaikkia nimikkeitä, raitoja tai alumeita) tai yhtä nimikettä, jaksoa, raitaa, alumia tai tiedostoa. A-B TOISTUVA (sivulla 22) Määrittää toistuvasti toistettavat osat. TERÄVYYS (sivulla 23) Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia ääriviivoja. KÄYTÖNVALVONTA (sivulla 23) Tällä asetuksella voit rajoittaa soittimen käyttöä. ASETUKSET (sivuilla 13 ja 28) PIKA: Pika-asetusten avulla voi valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen ja äänilähtösignaalin. MUKAUTETTU: Pika-asetusten lisäksi monia muitakin asetuksia voi muuttaa. NOLLAUS: Palauttaa ASETUKSET -valikon asetukset tehdasasetusten mukaisiksi. ZOOM Suurentaa kuvan enintään 4- kertaiseksi alkuperäiseen verrattuna ja vierittää kuvaa C/X/x/cpainikkeilla. Palaa normaaliin näkymään painamalla CLEAR. Tätä toimintoa voi käyttää kaikissa kuvissa taustakuvaa lukuun ottamatta. KULMA Muuttaa kuvakulmaa. KUVANSÄÄTÖTILA (sivulla 23) Säätää soittimesta tulevaa videosignaalia. Voit valita katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopivan kuvanlaadun. 18

19 TVS Ottaa surround-äänitehosteet käyttöön, kun soittimeen kytketään stereotelevisio tai kaksi etukaiutinta. Tämä toimii ainoastaan, kun toistettavana on monikanavainen Doly-ääniraita. Jos soitin on asetettu välittämään signaali DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä, surround-tehosteet kuuluvat vain, kun AUDIOASETUKSET -valikon DOLBY DIGITAL -asetuksena on D-PCM ja MPEG - asetuksena PCM (sivulla 31). Oletusasetus näkyy alleviivattuna. EI KÄYT. Peruuttaa asetuksen. TVS DYNAAMINEN TILA TVS DYNAAMINEN TVS LAAJA Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman (L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on pieni (esimerkiksi stereotelevision sisäiset kaiuttimet). TVS YÖ Tämä toiminto on kätevä, kun haluat kuulla puheäänen ja nauttia TVS LAAJA -toiminnon tuottamista surround-tehosteista pienellä äänenvoimakkuudella. TVS VAKIO Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää TVS-toimintoa kahden erillisen kaiuttimen kanssa. Kun valitset jonkin TVS-tilan, poista käytöstä kytketyn television tai äänilaitteen surround-asetus. TVS-toiminto ei toimi nopeutetun tai hidastetun toiston aikana, vaikka TVS-tilaa voikin vaihtaa. z Ohjausvalikon vihreä ilmaisinkuvake syttyy t, kun vaihtoehto valitaan lukuun ottamatta vaihtoehtoa EI KÄYT. (vain OHJELMOITU, SATUNNAIS, TOISTUVA, A-B TOISTUVA, TERÄVYYS, ZOOM, TVS ). Vihreä ORIGINAL/PLAY LIST -ilmaisin tulee näkyviin, kun valitset vaihtoehdon PLAY LIST (oletusasetus). KULMA -ilmaisin palaa vihreänä, kun kulmaa muutetaan. KUVANSÄÄTÖTILA - ilmaisin palaa vihreänä, kun jokin muu asetus kuin VAKIO on valittuna. DATA-levyjen valikkovaihtoehdot Vaihtoehto Nimi, toiminto ALBUMI Valitsee alumin, joka sisältää toistettavat MP3-ääniraidat ja JPEGkuvatiedostot. TIEDOSTO Valitsee toistettavan JPEGkuvatiedoston. ALBUMI Valitsee toistettavan DivXvideotiedoston sisältävän alumin. TIEDOSTO Valitsee toistettavan DivXvideotiedoston. PÄIVÄMÄÄRÄ Näyttää digitaalikameralla otetun kuvan kuvauspäivämäärän. VAIHTOVÄLI (sivulla 26) Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy kuvaruudussa. TEHOSTE (sivulla 26) Valitsee kuvaesityksen kuvanvaihdossa käytettävän tehosteen. TILA (MP3, JPEG) Valitsee DATA-levyltä toistettavien tietojen tyypin: MP3-ääniraita (AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (KUVA) tai molemmat (AUTO). Toistaminen 19

20 Eri toistotoiminnot Voit valita seuraavat toistotilat: ohjelmoitu toisto (sivulla 20) satunnaistoisto (sivulla 21) toistuva toisto (sivulla 22) A-B-jakson toistuva toisto (sivulla 22). Toistotila peruuntuu, kun levykelkka avataan [/1-painiketta painetaan ja soitin siirtyy valmiustilaan. Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä. Voit ohjelmoida enintään 99 nimikettä, jaksoa ja raitaa. 1 Kun olet valinnut ohjausvalikosta (OHJELMOITU) (sivulla 17), valitse ASETA t painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER. Näkyvissä on teksti RAITA, kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai raita. Toistettaessa DVD VIDEO -levyä Valitse esimerkiksi nimikkeen 02 jakso 03. Valitse T -sarakkeesta 02 painamalla X/x-painikkeita ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T C Valitse seuraavaksi C -sarakkeesta 03 painamalla X/x-painikkeita ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T Valittu nimike ja jakso Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä Valitse esimerkiksi raita 02. Valitse T -sarakkeesta 02 painamalla X/x-painikkeita ja paina sitten ENTER. Valittu raita Levyllä olevat raidat tai nimikkeet 2 Paina c. Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan kohdalle sarakkeessa T (tässä esimerkissä kohtaan 01 ). OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1.RAITA 02 2.RAITA 3.RAITA 4.RAITA 5.RAITA 6.RAITA 7.RAITA 0:15:30 T OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T C Levyllä olevat jaksot Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä 4 Jos haluat ohjelmoida muita nimikkeitä, jaksoja tai raitoja, toista vaiheita 2 ja 3. Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat näkyvät valitussa järjestyksessä. 20

21 5 Paina N. Ohjelmoitu toisto alkaa. Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla N. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 1. Jos haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, valitse KÄYTÖSSÄ vaiheessa 1 ja paina ENTER. Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen 1 Noudata kohdan Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) vaihetta 1. 2 Valitse muutettavan nimikkeen, jakson tai raidan numero X/x-painikkeilla ja paina sitten c. Jos haluat poistaa ohjelmasta nimikkeen, jakson tai raidan, paina CLEAR. 3 Tee uusi ohjelma kohdan Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) vaiheen 3 mukaan. Jos haluat peruuttaa ohjelman, valitse T -sarakkeesta -- ja paina sitten ENTER. Toisto satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) Voit antaa soittimen toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Jos käytät satunnaistoistotoimintoa uudelleen, soittojärjestys muuttuu uudelleen. 1 Kun olet valinnut ohjausvalikosta (sivulla 17) (SATUNNAIS) -asetuksen, valitse satunnaistoiston kohde X/x-painikkeilla. Toistettaessa DVD VIDEO -levyä NIMIKE JAKSO Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä RAITA Otettaessa ohjelmoitu toisto käyttöön KÄYTÖSSÄ: soitin järjestää ohjelmoitua toistoa varten valitut nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraiseen järjestykseen. 2 Paina ENTER-painiketta. Satunnaistoisto alkaa. Toistaminen Kaikkien nimikkeiden, jaksojen tai raitojen peruuttaminen ohjelmointijärjestyksessä Paina X, valitse KAIKKI TYHJENNETTY kohdan Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) vaiheessa 2 ja paina sitten ENTER. z Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai raitoja toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa käyttämällä. Noudata ohjelmoidun toiston aikana kohdassa Toistuva toisto (sivulla 22) tai Satunnaistoisto (sivulla 21) kuvattuja vaiheita. Kun ohjelmoit Super VCD -levyn raitoja, kokonaistoistoaika ei tule näkyviin. Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 1. z Voit asettaa satunnaistoiston, kun soitin on pysäytettynä. Valitse SATUNNAIS ja paina sitten N. Satunnaistoisto alkaa. Kun JAKSO on valittuna asetukseksi, soitin voi toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä olevaa jaksoa. Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa.,jatkuu 21

22 Toistaminen toistuvasti (toistuva toisto) Voit toistaa toistuvasti levyn kaikkia nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa. Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun toiston yhdistelmää. 1 Kun olet valinnut ohjausvalikosta (sivulla 17) (TOISTUVA) -asetuksen, valitse satunnaistoiston kohde X/x-painikkeilla. LEVY: soitin toistaa kaikkia nimikkeitä, raitoja tai alumeja toistuvasti. (Valitse ORIGINAL- tai PLAY LIST -vaihtoehto DVD-VRtilassa.) NIMIKE: soitin toistaa levyn nykyistä nimikettä toistuvasti. JAKSO: soitin toistaa nykyistä jaksoa toistuvasti. RAITA: soitin toistaa nykyistä raitaa toistuvasti. TIEDOSTO (vain DivXvideotiedostot): soitin toistaa nykyistä tiedostoa toistuvasti. ALBUMI: soitin toistaa nykyistä alumia toistuvasti. Kun ohjelmoitu toisto tai satunnaistoisto on käytössä KÄYTÖSSÄ: soitin toistaa ohjelmoitua toistoa tai satunnaistoistoa toistuvasti. 2 Paina ENTER-painiketta. Toistuva toisto alkaa. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 1. Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Tietyn osuuden toistuva toisto (A-B-jakson toistuva toisto) Voit toistaa haluamaasi nimikkeen, jakson tai raidan osuutta toistuvasti. 1 Kun olet valinnut ohjausvalikosta (sivulla 17) (A-B TOISTUVA), valitse ASETA t painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER. A-B TOISTUVA -asetusnäyttö tulee näkyviin. A 18-1:32:30 2 Kun toiston aikana saavutat toistuvasti toistettavan osuuden aloituskohdan (kohta A), paina ENTER-painiketta. Aloituskohta (kohta A) on asetettu. A 18-1:32:55 B 18-1:33:05 3 Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina ENTER-painiketta uudelleen. Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta jatkuvasti. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 1. A-B-jakson toistuva toisto ei toimi eri nimikkeiden välillä. A-B-jakson jatkuvaa toistoa ei voi asettaa yksittäiskuvia sisältävälle levylle DVD-VRtilassa. B 22

23 Toistoasetusten mukauttaminen Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) Saat haluamasi kuvanlaadun säätämällä videosignaalia soittimesta käsin. 1 Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17) ensin (KUVANSÄÄTÖTILA) ja valitse sitten haluamasi asetus X/xpainikkeilla. Oletusasetus näkyy alleviivattuna. VAKIO: näyttää normaalin kuvan. DYNAAMINEN 1: tuottaa dynaamisen kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä. DYNAAMINEN 2: tuottaa DYNAAMINEN 1 -asetusta dynaamisemman kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä vielä enemmän. ELOKUVA 1: selkeyttää tummien alueiden yksityiskohtia nostamalla mustan tasoa. ELOKUVA 2: parantaa valkoisten alueiden kirkkautta, mustien alueiden täyteläisyyttä ja värien kontrasteja. MUISTI: säätää kuvaa tarkasti. KUVA KIRKKAUS VÄRI VÄRISÄVY Kontrastin muuttaminen. Kirkkauden muuttaminen. Värien syvyyden säätäminen. Väritasapainon muuttaminen. 2 Paina ENTER-painiketta. Valittu asetus tulee voimaan. z Kun katsot elokuvaa, ELOKUVA 1 tai ELOKUVA 2 on suositeltava asetus. Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS) Voit terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia ääriviivoja. 1 Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17) ensin (TERÄVYYS) ja valitse sitten taso X/x-painikkeilla. Oletusasetus näkyy alleviivattuna. EI KÄYT.: poistaa toiminnon käytöstä. 1: terävöittää ääriviivoja. 2: terävöittää ääriviivoja enemmän kuin taso 1. 2 Paina ENTER-painiketta. Valittu asetus tulee voimaan. Levyjen lukitseminen (KÄYTÖNVALVONTA) Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän mukaan. KÄYTÖNVALVONTA - toiminnolla voit määrittää toiston rajoitustason. 1 Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17) ensin (KÄYTÖNVALVONTA) ja valitse sitten SOITIN t painamalla X/x-painikkeita ja paina ENTER. Toiminto edellyttää salasanaa. 2 Anna tai anna uudelleen numeropainikkeilla nelinumeroinen salasana ja paina ENTER. Näkyviin tulee näyttö, jossa voit asettaa toiston rajoitustason. 3 Valitse VAKIO painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER. VAKIO -valikon vaihtoehdot tulevat näyttöön. 4 Valitse toistonrajoitustasoksi haluamasi maantieteellinen alue X/x-painikkeilla ja paina sitten ENTER. Alue on valittu. Jos valitset vaihtoehdon MUUT t, valitse vakiokoodi ja syötä se sivulla 39 olevaan taulukkoon numeronäppäimillä. 5 Valitse TASO painamalla X/xpainikkeita ja paina sitten ENTER. Toistaminen,jatkuu 23

24 TASO -valikon vaihtoehdot tulevat näyttöön. 6 Valitse haluamasi taso X/xpainikkeilla ja paina sitten ENTER. Käytönvalvonnan asetukset on määritetty. Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat rajoitukset. Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä Valitse TASO -asetukseksi EI KÄYT. vaiheessa 6. Salasanan asettaminen tai muuttaminen Kun olet valinnut ohjausvalikosta KÄYTÖNVALVONTA -vaihtoehdon, valitse SALASANA t ja paina sitten ENTER. z Jos olet unohtanut salasanan, poista levy ja toimi kohdan Levyjen lukitseminen (KÄYTÖNVALVONTA) vaiheen 1 mukaan. Kun näytössä kehotetaan syöttämään salasana, kirjoita numeropainikkeilla ja paina sitten ENTER. Näytössä kehotetaan syöttämään nelinumeroinen salasana. Kun olet syöttänyt nelinumeroisen salasanan, vaihda soittimeen toinen levy ja paina N. Kun salasanan syöttönäyttö tulee näkyviin, anna uusi salasana. Laite voi antaa kehotuksen vaihtaa käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun toistonjatkamistila peruutetaan, taso palaa edellisen asetuksen mukaiseksi. MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen toistaminen Voit toistaa DATA-levyillä oleva MP3- ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja. Voit toistaa JPEG-kuvia kuvaesityksenä. PICTURE NAVI CLEAR RETURN PICTURE NAVI CLEAR TOP MENU RETURN FAST/SLOW PLAY TV TIME/TEXT z Voit tuoda levyn tiedot näkyviin MP3-ääniraitojen ja JPEG-kuvatiedostojen toiston aikana TIME/ TEXT-toiminnolla (sivulla 6). Kun soittimeen asetetaan KODAK Picture CD -muodossa oleva DATA CD -levy, soitin aloittaa automaattisesti levyn toiston. 1 Paina MENU-painiketta. Levyn sisältämien alumien luettelo tulee näkyviin. Kun soitin toistaa alumia, alumin nimi näkyy varjostettuna. TV AUDIO SUBTITLE MENU DISPLAY TIME/TEXT SUBTITLE MENU ENTER DISPLAY 1 ( 15) Alumi 1 Alumi 2 Alumi 3 Alumi 4 Alumi 5 Alumi 6 Alumi 7 Alumi 8 2 Valitse alumi X/x-painikkeilla. 24

25 3 Paina N. Toisto alkaa valitusta alumista. Valitussa alumissa olevien JPEGkuvien toisto kuvaesityksenä alkaa. Jos haluat valita jonkin tietyn MP3- ääniraidan, paina ENTER, valitse raita X/x-painikkeilla ja paina sitten ENTER. Lisätietoja tietyn JPEG-kuvatiedoston valitsemisesta on kohdassa JPEGkuvatiedoston valitseminen (sivulla 25). Toiston pysäyttäminen Paina x-painiketta. JPEG-kuvatiedoston valitseminen 1 Paina MENU-painiketta. Levyn sisältämien alumien luettelo tulee näkyviin. 2 Valitse alumi X/x-painikkeilla ja paina sitten PICTURE NAVI. Alumin kuvatiedostot tulevat näkyviin 16 pienoisnäyttöön. Näytössä oikealla näkyy vieritysruutu Toistaminen Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle sivulle Paina c tai C. Palaaminen edelliseen näyttöön Paina O RETURN. Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan MP3-ääniraitaan Paina toiston aikana > tai.. Voit valita seuraavan alumin ensimmäisen raidan painamalla > nykyisen alumin viimeisen raidan toiston aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen alumiin painamalla.. Valitse edellinen alumi alumiluettelosta. Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen näkyvistä Paina MENU toistuvasti. z Valitusta alumista voi TILA (MP3, JPEG) -asetuksen avulla valita toistettaviksi MP3- ääniraidat, JPEG-kuvatiedostot tai molemmat (sivulla 19) Saat lisää kuvia näkyviin valitsemalla alarivin kuvan ja painamalla x. Voit palata edelliseen kuvaan valitsemalla ylärivin kuvan ja painamalla X. 3 Valitse haluamasi kuva painamalla C/X/x/c ja paina sitten ENTER. Valittu kuva tulee näkyviin. Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen JPEG-kuvatiedostoon Paina toiston aikana C tai c. Voit valita seuraavan alumin ensimmäisen tiedoston painamalla c nykyisen alumin viimeisen tiedoston toiston aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen alumiin painamalla C. Valitse edellinen alumi alumiluettelosta. JPEG-kuvan kiertäminen Paina kuvan katselun aikana X/x. Aina kun painat X, kuva kiertyy 90 astetta vastapäivään. Palaa normaaliin näkymään painamalla CLEAR. Huomaa, että näkymä palaa normaaliksi myös, kun siirryt seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla C/c.,jatkuu 25

26 JPEG-kuvien tietojen tarkasteleminen Paina SUBTITLE, kun katselet JPEGkuvatiedostoja. Näyttöön tulevat mm. tiedoston nimi, kameran valmistaja/malli, päivämäärä, aika, kuvan tarkkuus, tiedoston koko ja tiedot kameran asetuksista (ISO-nopeusasetus, valotusaika, F-luku, valotuksen korjausarvo tai polttoväli). Näytössä näkyy, jos kuvaa otettaessa on käytetty salamavaloa. Näytössä näkyy, jos kuvaa on kierretty automaattisesti. Jos haluat poistaa tiedot näkyvistä, paina SUBTITLE. Huomaa, että edellä mainittujen tietojen näkyminen riippuu digitaalikamerasta. JPEG-kuvan katselun lopettaminen Paina x-painiketta. PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun TILA (MP3, JPEG) -asetuksena on AUDIO (MP3) (sivulla 19). Kuvaesityksen tyylin valitseminen (TEHOSTE) Voit valita kuvaesityksen kuvien esitystyylin. 1 Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17) ensin (TEHOSTE) ja valitse sitten asetus X/x-painikkeilla. Oletusasetus näkyy alleviivattuna. TILA 1: kuvien tehoste vaihtelee sattumanvaraisesti. TILA 2: seuraava kuva liukuu edellisen päälle. TILA 3: kuva liukuu näkyviin ylhäältä alas. TILA 4: kuva liukuu näkyviin vasemmalta oikealle. TILA 5: kuva tulee näkyviin kuvaruudun keskeltä. EI KÄYT.: toiminto ei ole käytössä. 2 Paina ENTER-painiketta. Kuvaesityksen nopeuden asettaminen (VAIHTOVÄLI) Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva on näkyvissä. 1 Valitse ohjausvalikosta (sivulla 17) ensin (VAIHTOVÄLI) ja valitse sitten asetus X/x-painikkeilla. Oletusasetus näkyy alleviivattuna. NORMAALI: asettaa näyttöajaksi normaalin keston. NOPEA: asettaa näyttöajan NORMAALI-asetusta lyhyemmäksi. HIDAS 1: asettaa näyttöajan NORMAALI-asetusta pidemmäksi. HIDAS 2: asettaa näyttöajan HIDAS 1 -asetusta pidemmäksi. 2 Paina ENTER-painiketta. 26

27 DivX-videotiedostojen toistaminen DivX on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka. Tämä tuote on virallinen DivX Certified -tuote. Voit toistaa DivX-videotiedostoja sisältäviä DATA-levyjä. RETURN PICTURE NAVI CLEAR TOP MENU RETURN TV TV AUDIO TIME/TEXT SUBTITLE MENU DISPLAY TIME/ TEXT MENU ENTER 1 Paina MENU-painiketta. Näkyviin tulee luettelo levyllä olevista alumeista. Luettelossa ovat vain DivXvideotiedostoja sisältävät alumit. Jos haluat toistaa koko alumin, valitse alumi ja paina N. 2 Valitse alumi X/x-painikkeilla ja paina sitten ENTER. 3 Paina N. Toisto alkaa valitusta alumista. Voit valita jonkin tietyn tiedoston X/xpainikkeilla ja painamalla ENTER. Valitun tiedoston toisto alkaa. Toiston pysäyttäminen Paina x-painiketta. Toistaminen FAST/SLOW PLAY Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle sivulle Paina C tai c. z Voit tuoda levyn tiedot näkyviin DivXvideotiedoston toiston aikana TIME/TEXTtoiminnolla (sivulla 6). Jos DATA-levylle ei ole tallennettu DivXvideotiedostoja, soitin ilmoittaa, että levyä ei voi toistaa. Soitin ei toista DivX-videotiedostoja, joiden koko on suurempi kuin 720 (leveys) 576 (korkeus) tai 2 Gt. Soitin ei toista joitakin yli 3 tuntia kestäviä DivXvideotiedostoja. Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi pysähtyä tai olla epäselvä. Tällöin on suositeltavaa luoda tiedosto uudelleen käyttämällä pienempää ittinopeutta. Jos äänessä esiintyy häiriöitä, MP3 on suositeltava tallennusmuoto. Huomaa kuitenkin, että tämä soitin ei ole yhteensopiva WMA (Windows Media Audio) -muodon kanssa. DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi kuvan esiintulo voi kestää jonkin aikaa, kun N- painiketta on painettu. Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä vastaa näkyvää kuvaa. Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen näkyvistä. Paina MENU toistuvasti. Palaaminen edelliseen näyttöön Paina O RETURN. Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen DivX-videotiedostoon käymättä tiedostoluettelossa Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta alumista painamalla > tai.. Voit myös valita seuraavan alumin ensimmäisen tiedoston painamalla > nykyisen alumin viimeisen tiedoston toiston aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen alumiin painamalla.. Voit palata edelliseen alumiin valitsemalla sen alumiluettelosta. z Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty, voit toistaa DivX-videotiedoston näin monta kertaa. Seuraavat tapahtumat lasketaan mukaan: Levylokeron avaaminen. Toisen tiedoston toisto. Soittimen virran katkaiseminen. Tämä sisältää automaattisen virrankatkaisun. Paina X- painiketta x-painikkeen sijaan, jos haluat lopettaa katselemisen. 27

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation

2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation 2-665-742-32(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS15 2006 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

3-283-146-31(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-146-31(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-146-31(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation 2-021-509-72(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-LS755P 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS36

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS36 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation 2-895-899-22(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-LS755P

Käyttöoppaasi. SONY DVP-LS755P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

DVD-kotiteatterijärjestelmä

DVD-kotiteatterijärjestelmä 4-262-748-11(1) (FI) DVD-kotiteatterijärjestelmä Käyttöohje DAV-DZ340/DAV-DZ740 VAROITUS Varoitus Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Älä sijoita laitetta suljettuun

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-550-51 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct PAL

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation 3-067-118-41(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS300 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

(3) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS76H Sony Corporation

(3) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS76H Sony Corporation 2-666-956-31(3) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS76H 2006 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS Sony Corporation 3-080-581-82(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS433 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766 Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-585-816-34 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-D995P E SLV-D990P E SLV-D980P D SLV-D975P E SLV-D970P E 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F35P Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F35P Sony Corporation 2-021-510-52(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F35P 2004 Sony Corporation VAARA Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T

KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T KÄYTTÖOPAS (Suomi) TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöopas ennen vastaanottimen liittämistä. DIGIALITY CX 302 T 1 2 DIGIALITY CX 302 T PERUSKÄYTTÖ JA PERUSTOIMINNOT SISÄLLYSLUETTEKO 1. Yleistietoja Digiality CX 302

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS400D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS400D Sony Corporation 3-067-121-41(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS400D 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-083-975-91(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F250 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-GX120/GX220. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-GX120/GX220. Käyttöohjeet 2-672-060-91(2) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-GX120/GX220 RDR-GX120 RDR-GX220

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS Sony Corporation 3-074-263-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS410 2002 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa

Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa BeoRemote One Sisällys Siirry haluamaasi osioon napsauttamalla sen otsikkoa Päivittäinen käyttö BeoRemote Onen ja opaskirjan esittely, 3 BeoRemote Onen käyttö, 4 BeoRemote One -kaukosäätimen tarkemmat

Lisätiedot

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). XL-E171DVH DVD Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-E171DVH (pääyksikkö) ja CP-E171 (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-070-343-71(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F21 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CMT-WS2D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2153532

Käyttöoppaasi. SONY CMT-WS2D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2153532 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD962SA/001 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982101 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY TAV-L1

Käyttöoppaasi. SONY TAV-L1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V Sony Corporation 2-059-563-63(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HX650. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HX650. Käyttöohjeet 3-100-905-93(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX650 2007 Sony Corporation

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-91(3) DVD Recorder Käyttöohjeet RDR-HX1010 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation 2-548-698-53(1) DVD Recorder Käyttöohje RDR-GX210 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla

Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla STANDBY-ON E7B23ED_.book Page 1 Tuesday, January 31, 2006 3:24 PM Käyttöohje Tallentava DVD-soitin DR-A3835 Ennen aloittamista Aloittaminen Tallentaminen OPEN/CLOSE PROG. REV REC SPEED REC/OTR FWD STOP

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HX1020. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HX1020. Käyttöohjeet 2-895-171-41(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

LAITTEEN KÄYTTÖ PARISTOILLA

LAITTEEN KÄYTTÖ PARISTOILLA LAITTEEN KÄYTTÖ PARISTOILLA Avaa paristokotelo ja pane koteloon kaksi LR6- (AA-koko) alkaliparistoa. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat oikeinpäin. A A Paristojen vaihtaminen Näytön pariston

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player FIN. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S715 DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player FIN. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S715 DVP-S by Sony Corporation 3-862-99-83 (1) CD/DVD Player Käyttöohje Bruksanvisning FIN S C2 C2 DVP-S715 DVP-S315 1998 by Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Sähköiskuvaaran

Lisätiedot

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS700V Sony Corporation

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS700V Sony Corporation 3-070-606-82(1) SACD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS700V 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S by Sony Corporation 3-864-941-72 (1) CD/DVD Player Käyttöohje Bruksanvisning FI SE C2 C2 DVP-S7700 1998 by Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Sähköiskuvaaran

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S370/S373 4-260-328-91(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S370/S373 4-260-328-91(1) 4-260-328-91(1) Tämän soittimen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietoja saatavina olevista päivityksistä on seuraavassa osoitteessa: http://support.sony-europe.com/ z Seuraavasta osoitteesta

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-32 (1) FI Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot