Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla"

Transkriptio

1 STANDBY-ON E7B23ED_.book Page 1 Tuesday, January 31, :24 PM Käyttöohje Tallentava DVD-soitin DR-A3835 Ennen aloittamista Aloittaminen Tallentaminen OPEN/CLOSE PROG. REV REC SPEED REC/OTR FWD STOP PLAY S-VIDEO VIDEO L(MONO) - AUDIO - R Levyjen toistaminen Muokkaaminen Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet Kaukosäädin kahdella RF-kaapeli Scart-kaapeli Käyttöohje Nopean käyttöönoton opas R6 (AA)-paristolla Setting-valikon muuttaminen Muut Liitännät on tehtävä ennen tämän laitteen käyttöä. Katso lisätietoja kohdasta Liitännät sivuilta

2 E7B23ED_.book Page 2 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Ennen aloittamista Varotoimet VAARA: VÄLTTÄÄKSESI TULIPALOVAARAN JA SÄHKÖISKUT, SUOJAA TÄMÄ LAITE SATEELTA JA KOSTEUDELTA. VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUT, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KANTTA (TAI TAKAPANEELIA). KOTELON SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄN TULISI HUOLTAA. VIE LAITE VALUTUUTETUN HENKILÖSTÖN HUOLLETTAVAKSI. Tasakylkisen kolmion sisällä on nuolenkärjellä varustettu salamasymboli. Se varoittaa tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä kytkennästä, jonka vaarallisen korkea jännite aiheuttaa sähköiskuvaaran. Tasakylkisen kolmion sisällä olevan huutomerkki huomauttaa, että käyttäjän tulee tutustua laitteen mukana toimitettuihin käyttö-, ylläpito ja huoltoohjeisiin. Laserturvallisuus Tämän laitteen sisällä on laser. Laitteen kotelon saa avata ja laitetta huoltaa vain koulutettu huoltohenkilö. Laser voi aiheuttaa silmävaurioita. HUOMAUTUS: LAITTEEN SÄÄTÖJEN MUUTTAMINEN TAI SELLAISTEN TOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN, JOITA EI OLE KUVATTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASSA, SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN VAARALLISELLE LASERSÄTEILYLLE. HUOMAUTUS: LAITTEEN SISÄLTÄ SAATTAA PÄÄSTÄ NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, JOS KOTELO AVATAAN. ÄLÄ KATSO SUORAAN SÄTEESEEN. SIJAINTI: LAITTEEN SISÄLLÄ, LÄHELLÄ LATAUSMEKANISMIA. Jännitteensyöttö Laitteen syöttöjännite on kytketty ja laitteen sisällä on jännite, kun verkkojohto on liitetty verkkovirtaan V, 50 Hz AC. Laitteen virta kytketään painamalla painiketta [STANDBY-ON]. VAARA: SISÄLTÄÄ JÄNNITTEELLISIÄ OSIA. ÄLÄ IRROTA RUUVEJA. autus 1. Älä yritä avata laitteen koteloa. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Kun laite tarvitsee huoltoa, toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 2. Laitteen kotelon sivuilla ja alla olevat aukot ovat tuuletusaukkoja. Aukkoja ei saa tukkia eikä peittää, jotta laite toimisi oikein eikä kuumenisi liikaa. Vältä laitteen asentamista ahtaaseen paikkaan kuten kirjahyllyyn. Ilmankierto laitteen ympärillä on varmistettava. 3. Älä asenna laitetta lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen. 4. Vältä laitteen käyttöä voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä. 5. Älä työnnä laitteen kotelon aukoista sisään mitään esineitä, koska ne saattavat koskettaa jännitteellisiä osia ja aiheuttaa oikosulun. Oikosulusta saattaa seurata sähköisku tai tulipalo. 6. Älä kaada mitään nestettä laitteen päälle. Jos nestettä kaatuu laitteen sisään, toimita se valtuutettuun huoltoon. 7. Älä aseta laitetta pystysuoraan asentoon. Käytä laitetta vain vaakasuorassa asennossa tasaisella pinnalla. 8. Varmista ennen laitteen käyttöä, että ajastinnauhoitustila ei ole päällä. 9. Laite on valmiustilassa, kun sen virta katkaistaan ja virtajohto on pistorasiassa. 10. Älä aseta laitteen päälle syttyviä esineitä (kuten esimerkiksi kynttilöitä jne.). 11. Poista levy laitteesta ja irrota verkkojohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. 12. Irrota laitteen pistotulppa ongelmanratkaisun ajaksi tai kun laite ei ole käytössä. 13. Sijoita pistotulppa niin, että se on helppo irrottaa tarvittaessa. 14. Lue kaikkien käyttöohjekirjojen ohjeet, jotta laite toimisi oikein ja turvallisesti osana multimediajärjestelmää. 15. Laitteen tuuletusaukkojen ympärillä on aina oltava vähintään 20 cm vapaata tilaa. 2

3 E7B23ED_.book Page 3 Tuesday, January 31, :24 PM KIERRÄTYS Tämän tuotteen pakkausmateriaalit sopivat kierrätykseen ja uudelleen käyttöön. Materiaalit tulee hävittää paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Tässä tuotteessa on materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudestaan, jos tuote toimitetaan kierrätysyritykseen purettavaksi. Paristoja ja akkuja ei saa heittää roskiin eikä polttaa, vaan ne tulee hävittää paikallisten kemiallisia jätteitä koskevien määräysten mukaisesti. Tietoja tekijänoikeuksista Levyjen luvaton kopiointi, käyttö radio ja tvlähetystoimintaan, niiden julkinen esittäminen sekä lainaaminen on kielletty. Tämä tuote sisältää tekijänoikeuksien suojeluun tarkoitettua teknologiaa, joka on suojattu Yhdysvalloissa myönnetyillä patenteilla ja muilla henkistä omistusoikeutta koskevilla säädöksillä. Tämän teknologian käytöllä tekijänoikeuksien suojeluun täytyy olla Macrovisionin hyväksyntä. Tämä tekijänoikeuksien suojeluun tarkoitettu teknologia on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun esittelykäyttöön, ellei Macrovision ole sallinut muunlaista käyttöä. Takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty. Ennen aloittamista Pidä huoli ympäristöstäsi!!! Loppuun käytetyt paristot eivät kuulu jäteastiaan. Voit viedä ne paristojen tai ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Saat lisätietoja esimerkiksi kunnallisilta jäteneuvojilta. Asiakkaan omaan käyttöön: Tarkista laitteen malli- ja sarjanumero laitteen takaa ja kirjoita ne muistiin alla olevaan tilaan. Säilytä nämä tiedot tulevaisuutta varten. Mallinumero Sarjanumero Laitteen sijoittaminen Jotta laite toimisi oikein ja turvallisesti: Aseta laite vaakasuoraan asentoon tasaiselle pinnalle. Älä aseta mitään suoraan laitteen päälle. Älä aseta laitetta suoraan television päälle. Suojaa laite suoralta auringonvalolta ja muilta voimakkailta lämmönlähteiltä. Vältä pölyisiä ja kosteita paikkoja. Vältä paikkoja, joissa ilmankierto ei ole riittävä laitteen tuuletuksen varmistamiseksi. Älä peitä tai tuki laitteen sivuilla olevia tuuletusaukkoja. Vältä paikkoja, joissa on voimakasta tärinää tai magneettikenttiä. Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara Älä käsittele verkkojohtoa märillä käsillä. Älä irrota verkkojohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta. Tartu pistotulppaan. Jos kaadat vahingossa nestettä laitteen päälle, irrota verkkojohto välittömästi ja toimita laite valtuutettuun huoltoon. Kosteuden tiivistymisvaroitus Laitteen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, kun se siirretään kylmästä paikasta lämpimämpään paikkaan, kun kylmää huonetta lämmitetään tai kun ilma on hyvin kosteaa. Älä käytä laitetta vähintään 2 tuntiin, jotta se ehtii kuivua sisältä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Dolby Digital Recording Dolby Digital Recordingin ansiosta kuluttajat voivat tallentaa korkealaatuista videokuvaa ja stereoääntä tallennettaville DVD-levyille. Tämä teknologia säästää levytilaa, videoresoluutio on hyvä ja DVD-levyn tallennusaika pitkä verrattuna PCM-tallennukseen. Dolby Digital Recordingin avulla tallennetut DVD-levyt toimivat kaikissa DVD-soittimissa. : Tämä koskee soittimia, jotka pystyvät käyttämään tallennettavia DVD-levyjä. DTS ja DTS Digital Out ovat Digital Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä. Kodak Picture CD COMPATIBLE on Eastman Kodak Companyn tavaramerkki. DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license. 3

4 E7B23ED_.book Page 4 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Huolto LAITTEEN PUHDISTAMINEN Puhdista laite hieman kostealla pyyhkeellä ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuoksia, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hionta-aineita. LEVYJEN PUHDISTAMINEN Jos levy likaantuu, puhdista se puhdistuspyyhkeellä. Pyyhi levy keskeltä ulospäin. Älä pyyhi levyä ympyrämäisin liikkein. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä tai ohenninta, kaupallisia puhdistusaineita, hiovia aineita tai analogisille levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. LEVYJEN KÄSITTELEMINEN Käsittele levyjä niin, ettei levyjen pintaan tule sormenjälkiä tai pölyä. Säilytä levyjä aina omassa kotelossaan. HUOLTO Jos laitteeseen tulee vika, älä yritä korjata sitä itse. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettaviksi tarkoitettuja osia. Sammuta laite, irrota verkkojohto ja toimita laite valtuutettuun huoltoon. LUKUPÄÄN LINSSIN PUHDISTAMINEN Jos laite ei toimi oikein osassa Ongelmanratkaisu ja muualla tässä Käyttöohjeessa annettujen neuvojen kokeilemisen jälkeen, saattaa lukupään linssi olla likainen. Toimita laite valtuutettuun huoltoon lukupään linssin puhdistusta varten. 4

5 E7B23ED_.book Page 5 Tuesday, January 31, :24 PM Sisällysluettelo Ennen aloittamista... 2 Varotoimet... 2 Ominaisuudet... 6 Tietoa Käyttöohjeesta... 7 Yleistä toiminnasta... 8 Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Opas Kuvaruutunäyttöihin Etupaneelin näyttö Aloittaminen Liitännät Alkuasetukset Kanavien asettaminen Kuvaruutunäytön (OSD) kielen valinta Kellon asettaminen TV:n kuvasuhteen valinta Tallentaminen Tietoja DVD-tallentamisesta Levyn formatoiminen Äänitilan valinta Perustallennus Yhden painikkeen tallennus (OTR) Ajastintallennus Satelliittilinkki Ulkoisten laitteiden asetukset Levyn suojaaminen Levyjen sulkeminen Muokkaaminen...48 Levyn muokkaaminen Levyn muokkaaminen videotilassa Levyn muokkaaminen -tilassa Original-nimikkeiden muokkaaminen -tilassa Playlist muokkaaminen -tilassa Setting-valikon muuttaminen...57 Setting-valikon sisältö Kieliasetus Näyttöasetus Ääniasetus DVD-videoiden lukitustasot järjestelmän vaihtaminen Muut...63 Ongelmanratkaisu Kielikoodi Sanasto Tekniset tiedot Yhdenmukaisuusvakuutus...Takakansi Ennen aloittamista Levyjen toistaminen Tietoja DVD-levyjen toistamisesta Perustoisto CD-levyjen PBC-toiminto Erityistoisto Haku Toistotoiminto / Satunnainen toisto / Ohjelmoitu toisto / Diaesitys Äänen ja kuvan muodon valinta

6 E7B23ED_.book Page 6 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Ominaisuudet CD-levyjen toiston sekä DVD-levyjen toiston, muokkaamisen ja tallennuksen lisäksi tässä laitteessa on seuraavat ominaisuudet. Tallentaminen Laite on yhteensopiva moneen kertaan tallennettavien -levyjen sekä kerran tallennettavien DVD-R-levyjen kanssa. Jopa 8 ohjelman tallennuksen ohjelmointi: Voit ajastaa laitteen tallentamaan 8 ohjelmaa yhden kuukauden ajaksi etukäteen. Myös päivittäiset tai viikoittaiset tallennukset ovat mahdollisia. Yhden painikkeen tallennus: Voit asettaa haluamasi tallennusajan helposti. Tallennusaika kasvaa 30 minuutilla 8 tuntiin saakka joka kerta, kun painat painiketta [REC / OTR] tallennuksen aikana. Tallennus päättyy automaattisesti, kun tallennusaika on kulunut loppuun. Automaattinen kohtauksen merkin asetus: Kohtausmerkit lisätään tallennuksiin automaattisesti siten, kuin olet määrittänyt ne valikossa Setting ennen tallennuksen aloittamista. Automaattinen nimikevalikon teko (videotila): Laite luo nimikevalikot automaattisesti, kun levyn tallennus lopetetaan. Automaattinen Playlist teko (-tila): Laite luo Playlist automaattisesti tallennuksen jälkeen. Automaattinen levyn sulkeminen (videotila): Valikosta Setting voit asettaa laitteen sulkemaan levyn automaattisesti levytilan loputtua. Vasemman kanavan stereotallennus: Laite pystyy automaattisesti tallentamaan Vasemman kanavan monoäänen pseudostereoääneksi (samat Vasen ja Oikea kanava). (Tämä toiminto ei ole käytössä, jos äänilähde on liitetty takapaneelin AV3- liittimiin.) Muokkaaminen Kohtausmerkkien asettaminen ja poistaminen (-tila): Voit lisätä kohtausmerkkejä minne tahansa kohtaan tallennusta muokkaamisen helpottamiseksi. Oman Playlist teko (-tila): Voit luoda oman Playlist ja muokata nimikkeitä muuttamatta Original-luetteloa. Nimikkeiden muokkaaminen Esikatselukuvien asettaminen Kohtausmerkkien asettaminen / poistaminen Nimikkeiden jakaminen / yhdistäminen Nimikkeen osan poistaminen Nimikkeiden suojaaminen (-tila): Voit suojata nimikkeen asettamalla suojaustoiminnon tilaksi ON Original-luetteloon. Tällöin nimikettä ei voi poistaa tai muokata. Yhteensopivuus Toistettaessa millä tahansa tavallisella DVDsoittimella videotilassa tallennettuja levyjä: tilassa tallennettuja levyjä voidaan toistaa tavallisilla DVD-soittimilla mukaan lukien tietokoneiden DVD--toistoa tukevat DVDasemat. Levy on suljettava tilassa, jotta sitä voidaan toistaa muilla DVD-soittimilla. * DVD--muoto (videotila) on uusi / R- levyjen tallennusmuoto, jonka DVD Forum on hyväksynyt vuonna Laitevalmistajille tämän muodon käyttäminen on vapaaehtoista, joten kaikki DVD--soittimet, DVD-ROM-asemat ja muut DVD-toistolaitteet eivät välttämättä pysty toistamaan DVD--muodossa tallennettuja / R- levyjä. Toistaminen Teatterimainen surround-ääni: Kun laite liitetään DTS- tai Dolby Digitalyhteensopivaan vahvistimeen tai dekooderiin, voit nauttia surround-äänestä, jos tällainen ääni on tallennettu levylle. Pikahaku: Löydät haluamasi kohdan levystä helposti hakutoiminnolla. Voit hakea haluamasi kohdan nimikkeen, kohtauksen tai ajan perusteella. Toisto Original-luettelosta tai Playlist (-tila): Voit toistaa nimikkeitä joko Original-luetteloon tai Playlist. Virtual Surround -järjestelmä: Voit nauttia stereofonisesta tilavaikutelmasta kaksikanavaisen stereojärjestelmäsi ansiosta. MP3-levyn toistaminen: Voit toistaa CD-RW/R-levylle tallennettuja MP3- tiedostoja. 6

7 E7B23ED_.book Page 7 Tuesday, January 31, :24 PM Tietoa Käyttöohjeesta Tässä Käyttöohjeessa käytetyt symbolit Kunkin kohdan alussa on esitetty seuraavat symbolit, jotka ilmoittavat mihin tallennustilaan tai levytyyppiin kohta liittyy. Symboli Kuvaus Ennen aloittamista DVD-V DVD-R DVD+RW DVD+R CD VCD Käytettävissä DVD--levyillä Käytettävissä -levyillä videotilassa Käytettävissä -levyillä tilassa Käytettävissä DVD-R-levyillä videotilassa Käytettävissä DVD+RW-levyillä* Käytettävissä DVD+R-levyillä* Käytettävissä Audio CD-levyillä Käytettävissä CD-levyillä MP3 JPEG DivX Käytettävissä CD-RW / R-levyillä, joilla on MP3-tiedostoja Käytettävissä CD-RW / R-levyillä, joilla on JPEG-tiedostoja Käytettävissä / R- ja CD-RW / R-levyillä, joilla on DivX -tiedostoja * Kaikki levyt eivät välttämättä toimi. Käyttöohjeessa olevat painikkeiden nimet Tämän käyttöohjeen ohjeet liittyvät pääasiassa laitteen käyttöön kaukosäätimen avulla. Jotkin toiminnot voidaan tehdä myös laitteen etupaneelin painikkeilla. 7

8 E7B23ED_.book Page 8 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Yleistä toiminnasta Etupaneeli 1 2 3* * 9 OPEN/CLOSE PROG. REV FWD STOP PLAY STANDBY-ON REC SPEED REC/OTR S-VIDEO VIDEO L(MONO) - AUDIO - R ( * ) Voit laittaa laitteen päälle myös painamalla näitä painikkeita. 1 Levykelkka Aseta levy tähän kelkan ollessa auki. 2 Näyttö Katso lisätietoja kohdasta Etupaneelin näyttö sivulta OPEN / CLOSE O-painike* Levykelkka avautuu ja sulkeutuu, kun painat tätä painiketta. 4 PROG. U / D-painikkeet Kanava vaihtuu näillä painikkeilla. 5 REV r-painike Pääset edelliseen kohtaukseen tai raitaan kun painat tätä painiketta toiston aikana. Kun painat painiketta toiston aikana 1,5 sekuntia, laite siirtyy nopeaan toistoon taaksepäin. Pääset kuva kuvalta taaksepäin, kun painat tätä toistotauon aikana. Pääset hitaaseen toistoon taaksepäin, kun painat tämän pohjaan 1,5 sekunnin ajaksi toistotauon aikana. 6 FWD f-painike Pääset seuraavaan kohtaukseen tai raitaan kun painat tätä painiketta toiston aikana. Kun painat painiketta toiston aikana 1,5 sekuntia, laite siirtyy nopeaan toistoon eteenpäin. Pääset kuva kuvalta eteenpäin, kun painat tätä toistotauon aikana. Kun painat ja pidät tämän painettuna 1,5 sekunnin ajan toiston taukotilan aikana, laite siirtyy hitaaseen toistoon eteenpäin. 7 STOP S-painike Toisto tai tallennus pysähtyy, kun painat tätä painiketta. Ajastinnauhoitus pysähtyy tällä painikkeella. 8 PLAY P-painike* Toisto alkaa tai jatkuu, kun painat tätä painiketta. 9 STANDBY-ON -painike Laite menee päälle ja sammuu, kun painat tätä painiketta. Jos ajastintallennuksia on ohjelmoitu, paina tätä painiketta ja laite siirtyy ajastimen valmiustilaan. 10 AUDIO-tuloliittimet (AV4) Näihin liittimiin voit liittää ulkoisen laitteen tavallisilla Audiokaapeleilla. 11 VIDEO-tuloliittin(AV4) Tähän liittimeen voit liittää ulkoisen laitteen tavallisella kaapelilla. 12 S-VIDEO-tuloliittin (AV4) Tähän liittimeen voit liittää ulkoisen S-laitteen S--kaapelilla. 13 REC / OTR-painike Paina kerran, kun haluat aloittaa tallennuksen. Paina toistuvasti, kun haluat aloittaa yhden painikkeen tallennuksen. 14 REC SPEED-painike Tällä painikkeella voit asettaa tallennusnopeuden. 15 Kaukosäätimen anturi Vastaanottaa signaalit kaukosäätimeltä, jolla laitetta ohjataan. Käyttöohjeessa olevat painikkeiden nimet Tämän käyttöohjeen ohjeet liittyvät pääasiassa laitteen käyttöön kaukosäätimen avulla. Jotkin toiminnot voidaan tehdä myös laitteen etupaneelin painikkeilla. 8

9 E7B23ED_.book Page 9 Tuesday, January 31, :24 PM Takapaneeli IN OUT ANTENNA AV2 (DECODER) AV1 (TV) S-VIDEO OUT IN (AV3) AUDIO IN ANALOG (AV3) AUDIO OUT L L DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM R R COAXIAL OPTICAL Ennen aloittamista ANTENNA IN Liitä antennikaapeli tähän liittimeen. 2 ANTENNA OUT Liitä tähän liittimeen televisiolle tai kaapelivirittimelle menevä antennikaapeli. Käytä laitteen mukana toimitettua RF-kaapelia. 3 AV2 (DECODER) Tähän liittimeen voit liittää videonauhurin, videokameran tai muun Audio--laitteen. Käytä laitteen mukana toimitettua Scartkaapelia. 4 AV1 (TV) Liitä tähän televisiolle menevä Scart-kaapeli. Käytä laitteen mukana toimitettua Scartkaapelia. 5 S-VIDEO OUT-liitin Liitä tähän televisiolle menevä S--kaapeli. Sopivan S--kaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. 7 AUDIO IN (AV3)-liittimet Liitä tähän videonauhurin, videokameran tai muun laitteen äänilähtöliittimiin menevät kaapelit. Sopivan Audiokaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. 8 ANALOG AUDIO OUT-liittimet Liitä tähän television äänituloliittimiin menevät kaapelit. Sopivan Audiokaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. 9 DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/ BITSTREAM (OPTICAL, COAXIAL)-liittimet Liitä tähän vahvistimen tuloliittimeen Dolby Digital decoder tai DTS decoder menevä kaapeli. Sopivan Optisen tai Koaksiaalikaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. 10 Verkkojohto Liitä verkkojohto pistorasiaan. 6 S-VIDEO IN (AV3)-liitin Liitä tähän videonauhurin, videokameran tai muun laitteen S--lähtöliittimeen menevä kaapeli. Sopivan S--kaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. Älä koske takapaneelin liittimien nastoihin. Staattinen sähkö saattaa vaurioittaa laitetta. Tässä laitteessa ei ole RF-modulaattoria. 9

10 E7B23ED_.book Page 10 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Kaukosäädin STANDBY-ON OPEN/CLOSE TIMER ZOOM PROG. 1 A 13* ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ DISPLAY TOP MENU MENU/LIST REC SPEED Bx1.3/0.8 REC/OTR SPACE 0 REV h SKIP H K CLEAR RETURN { B L PLAY B PAUSE F STOP C PROG. AUDIO SETUP ENTER FWD g SKIP G CM SKIP * DISPLAY-painike Kuvaruutunäyttö avataan painamalla tätä painiketta. 5 TOP MENU-painike Paina tätä, kun haluat avata nimikevalikon. 6 MENU / LIST-painike Levyvalikko avautuu, kun painat tätä painiketta toiston aikana. Original-luettelo ja Playlist vaihtuvat, kun painat tätä painiketta. (Koskee vain -tilaa) 7 Osoitin U / D / L / P-painikkeet Näillä painikkeilla pääset valitsemaan komentoja ja tekemään asetuksia. 8 REV r-painike Pääset nopeasti taaksepäin, kun painat tätä painiketta toiston aikana. Hitaasti taaksepäin pääset painamalla tätä painiketta toistotauon aikana. 9 REC SPEED-painike Tällä painikkeella voit asettaa tallennusnopeuden. 10 P x1.3/0.8-painike Paina tätä toiston aikana, kun haluat lisätä tai vähentää toistonopeutta. Äänenlaatu säilyy nopeuden muuttumisesta huolimatta. ( * ) Voit laittaa laitteen päälle myös painamalla näitä painikkeita. 1 STANDBY-ON-painike Laite menee päälle ja sammuu, kun painat tätä painiketta. Jos ajastintallennuksia on ohjelmoitu, paina tätä painiketta ja laite siirtyy ajastimen valmiustilaan. 2 ZOOM-painike Voit suurentaa näkyvää kuvaa painamalla tätä painiketta toiston aikana. 3 Numeropainikkeet Näillä painikkeilla valitaan kanavanumero. Näillä painikkeilla valitaan haluttu nimike / kohtaus / raita. Näillä painikkeilla muutetaan valikkokohtien arvoja. Näillä painikkeilla syötetään kirjainmerkkejä muokkaustilassa. 11 REC / OTR-painike Paina kerran, kun haluat aloittaa tallennuksen. Paina toistuvasti, kun haluat aloittaa yhden painikkeen tallennuksen. 12 SKIP B-painike Pääset edelliseen kohtaukseen tai raitaan kun painat tätä painiketta toiston aikana. Pääset kuva kuvalta taaksepäin, kun painat tätä painiketta toistotauon aikana. SKIP F-painike Pääset seuraavaan kohtaukseen tai raitaan kun painat tätä painiketta toiston aikana. Pääset kuva kuvalta eteenpäin, kun painat tätä painiketta toistotauon aikana. 13 OPEN / CLOSE O-painike* Levykelkka avautuu ja sulkeutuu, kun painat tätä painiketta. 14 TIMER PROG.-painike Pääset ajastimen asetusvalikkoon painamalla tätä painiketta. 15 PROG. U / D-painikkeet Kanava vaihtuu näillä painikkeilla. 10

11 V PLAY SPACE 0 RETURN CLEAR ZOOM ENTER TIMER PROG. AUDIO PROG. PROG. REV FWD STOP STANDBY-ON E7B23ED_.book Page 11 Tuesday, January 31, :24 PM 16 AUDIO-painike Kun lähetys on kaksikielinen, voit valita äänen tilaksi joko Main, Sub tai Main/Sub painamalla tätä painiketta. Tällä painikkeella voit vaihtaa ulkoisesta laitteesta tulevan kaksikielisen äänen tilaksi joko Main, Sub tai Main/Sub. (Käytössä vain, kun DVD-valikon kohdan External input Audio asetukseksi on etukäteen määritetty Bilingual.) Äänivalikko avautuu, kun painat tätä painiketta toiston aikana. Valitse äänitila painamalla tätä painiketta. Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Aseta kaksi laitteen mukana toimitettua R6 (AA)- paristoa oikeinpäin kaukosäätimeen. Paristojen napaisuus on esitetty paristokotelossa olevassa kuvassa Ennen aloittamista 17 SETUP-painike Pääset asetusvalikkoon, kun painat tätä painiketta pysäytystilassa. 18 CLEAR-painike Voit poistaa salasanan tällä painikkeella. Voit peruuttaa levyn ohjelmoinnin tällä painikkeella. Voit poistaa merkin tällä painikkeella merkkien asetustilassa. Voit poistaa ohjelmoidun tallennuksen tällä painikkeella ajastimen ohjelmointitilassa. 19 ENTER-painike Vahvistat tai valitset valikkokohdan painamalla tätä painiketta. 20 RETURN R-painike Pääset takaisin edelliseen valikkoon painamalla tätä painiketta. 21 PLAY P-painike* Toisto alkaa tai jatkuu, kun painat tätä painiketta. 22 FWD f-painike Pääset nopeasti eteenpäin, kun painat tätä painiketta toiston aikana. Hitaasti eteenpäin pääset painamalla tätä painiketta toistotauon aikana. 23 PAUSE p-painike Toisto- tai tallennustauko alkaa, kun painat tätä painiketta toiston tai tallennuksen aikana. 24 CM SKIP-painike Toiston aikana pääset 30 sekuntia eteenpäin painamalla tätä painiketta. (Katso lisätietoja sivulta 41.) 25 STOP S-painike Toisto tai tallennus pysähtyy, kun painat tätä painiketta. Käyttöohjeessa olevat painikkeiden nimet Tämän käyttöohjeen ohjeet liittyvät pääasiassa laitteen käyttöön kaukosäätimen avulla. Jotkin toiminnot voidaan tehdä myös laitteen etupaneelin painikkeilla. autus Paristojen väärä käyttö saattaa aiheuttaa paristojen vuotamista tai jopa räjähdyksen. Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja samassa laitteessa. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat samoinpäin kuin paristokotelossa olevassa kuvassa. Jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen, poista paristot säätimestä. Noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita kun hävität loppuun käytetyt paristot. Älä lataa, oikosulje, kuumenna, polta tai avaa paristoja. Tietoja kaukosäätimestä Kaukosäätimen ja laitteen kaukosäätimen tunnistimen välissä ei saa olla esteitä. Käytä kaukosäädintä kuvan mukaisella toimintaalueella. Toimintamatka n. 7 m Kaukosäädin TOP MENU MENU/LIST DISPLAY SETUP ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ OPEN/CLOSE 60 OPEN/CLOSE PLAY REC SPEED REC/OTR S-VIDEO VIDEO L - AUDIO - R Toimintamatka n. 5 m Suurin käyttöetäisyys on: Suoraan laitteen edessä: noin 7 m (23 jalka) Laitteen keskikohdan molemmilla puolilla: noin 5 m (16 jalka) korkeintaan 30 asteen kulmassa Yläpuolella: noin 5 m (16 jalka) korkeintaan 15 asteen kulmassa Alapuolella: noin 3 m (10 jalka) korkeintaan 30 asteen kulmassa Kaukosäätimen toiminta saattaa olla epävarmaa, jos voimakas auringonvalo tai muu valo osuu laitteessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen. Eri laitteiden kaukosäätimet saattavat aiheuttaa häiriöitä toisiin laitteisiin. Käytä muiden laitteiden kaukosäätimiä varovasti. Kun kaukosäätimen toimintamatka pienenee, vaihda paristot uusiin. 11

12 E7B23ED_.book Page 12 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Opas Kuvaruutunäyttöihin DISPLAY-valikko Kun laitteessa on levy, paina [DISPLAY] ja Kuvaruutunäyttö avautuu. Näytössä on tietoa levyn sisällöstä :00:00 DVD-R mode 1 P08 2 Asetusvalikot Avaa asetusvalikko painamalla [SETUP]. Valikon kohdat avautuvat, kun painat [ENTER] valittuasi kohdan painamalla [Osoitin U / D]. Näistä valikoista muutetaan laitteen useimpien toimintojen asetuksia Setup Required Setting Playback Display Recording Clock Channel Disc 6 2H 1: Required Setting: Välttämättömien asetusten määrittäminen. Tämä on selventävä esimerkki kuvaruutunäytöstä. Näytön rakenne vaihtelee laitteen toimintatilan mukaan. 1 Levytyyppi ja tallennusmuoto Tämän käyttöohjeen joissakin kohdissa on esitetty esimerkkinä vain yksi levytyyppi. 2 Ohjelman kanavanumero ja äänitila 3 Levyn nimikenumero, kohtausnumero ja kulunut aika 4 Kuvakkeiden merkitykset: : Haku : Ääni : Tekstitys : Kulma (ei koske -tilaa) : Toisto : Merkit : Häiriöiden vaimennus : Suurennus : Surround 2 Playback: Levyjen toistoasetusten määrittäminen. 3 Display: Kuvaruutunäytön ja laitteen etupaneelin näytön asetusten määrittäminen. 4 Recording: Levyjen tallennusasetusten määrittäminen. 5 Clock: Laitteen kellon asetusten määrittäminen. 6 Channel: Laitteen kanava-asetusten määrittäminen. 7 Disc / CD Playback Mode: Disc on käytössä vain, kun laitteessa on /R-levy. Kun laitteessa on DVD- (ostettu levy) tai uusi DVD-Rlevy, valinta Disc ei ole käytössä. CD Playback Mode on käytössä vain, kun laitteessa on Audio CD tai CD-RW/R-levy, joka sisältää MP3 / JPEG / KODAK PICTURE CD -tiedostoja. 5 Tallennustila ja jäljellä oleva aika 6 Laitteessa olevan levyn tila 12

13 E7B23ED_.book Page 13 Tuesday, January 31, :24 PM <DVD-R, (tila)> 1 2 Disc Format Finalise 7 Slide Show (koskee vain JPEG/KODAK PICTURE CD -tiedostoja): Valitsee yhden kuvan näyttöajan diaesityksessä. Ennen aloittamista < (-tila)> Disc Format Finalise Disc Protect OFF ON <CD, MP3, JPEG, KODAK PICTURE CD, CD> CD Playback Mode Random Play Program Play PBC( CD only) Slide Show ON 5sec. 1 Format (koskee vain -levyjä): Tällä toiminnolla voit poistaa kaiken levylle tallennetun sisällön. Levy tyhjenee täysin. Poistettua sisältöä ei voi palauttaa. Tässä laitteessa alustettua -levyä ei voi käyttää muissa DVD-laitteissa, jos levylle ei tallenneta mitään tällä laitteella. Jos haluat käyttää tässä laitteessa alustettua tallentamatonta DVD-levyä toisessa laitteessa, levy on alustettava uudelleen kyseisellä laitteella. 2 Finalise: Tämä toiminto sulkee levyn, jolle on jo tallennettu nimikkeitä. 3 Disc Protect (koskee vain -tilaa): Tällä toiminnolla voit suojata levyn ja estää sen muokkaamisen ja sille tallentamisen. 4 Random Play: Ottaa satunnaisen toiston käyttöön. 5 Program Play (koskee vain Audio CD -levyjä): Ottaa ohjelmoidun toiston käyttöön. 6 PBC ( CD only): Ottaa PBC-toiminnon joko käyttöön ON tai pois käytöstä OFF. 13

14 E7B23ED_.book Page 14 Tuesday, January 31, :24 PM Ennen aloittamista Etupaneelin näyttö Laitteen tila p : Palaa, kun toisto on taukotilassa. Palaa myös kuva kuvalta-toiston aikana. P : Palaa toiston aikana. p P : Palaa hitaan taakse- tai eteenpäintoiston aikana. : Palaa ajastetun tallennuksen tai yhden painikkeen tallennuksen (OTR) aikana. Näkyy, kun laite on satelliittilinkin valmiustilassa. Vilkkuu, kun kaikki ajastetut tallennukset on tehty. Vilkkuu kun ajastimen asetuksissa on virhe. REC: Palaa tallennuksen aikana. Vilkkuu, kun tallennus on taukotilassa. REPEAT: Palaa kun toistotoiminto on käytössä. 2 Levyn tyyppi ja laitteen tila CD: Palaa, kun laitteessa on Audio CD tai levy, joka sisältää MP3- / JPEG- / DivX - / KODAK PICTURE CD-tiedostoja. VCD: Palaa, kun laitteessa on CD. DVD: Palaa, kun laitteessa on DVD- / DivX - levy ja myös tallennuksen aikana. DVD R: Palaa, kun laitteessa on DVD-R-levy. DVD RW: Palaa, kun laitteessa on -levy. 3 Tallennusnopeus Valittu tallennusnopeus tulee näkyviin. 4 Nimike / raita ja kohtausmerkki : Nimikkeen / raidan numero : Kohtauksen numero 5 Tässä kohdassa näkyvät seuraavat tiedot Toistoaika Nimikkeen / kohtauksen / raidan numero Tallennusaika / jäljellä oleva aika Kello Kanavanumero Yhden painikkeen tallennuksen (OTR) jäljellä oleva aika Näytön viestit Laite on päällä. Levykelkka sulkeutuu. Laite on sammutettu. Laitteessa on levy. Levykelkka on auki. Sisältöä tallennetaan levylle. CD-levyn PBC-toiminto on käytössä. 14

15 (AV3) (AV3) E7B23ED_.book Page 15 Tuesday, January 31, :24 PM Aloittaminen Kaapeli Signaali Antenni Antenniliittimeen Audio/kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) tai 2 RF-kaapeli (toimitetaan laitteen mukana) Scart-sovitin (ei toimiteta laitteen mukana) Scart/RCA-kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) 3 Scart-kaapeli (toimitetaan laitteen mukana) 3 Aloittaminen 1 Liitännät RF-kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) Liittäminen televisioon ANTENNA AV2 (DECODER) AV1 (TV) Selvitä ensin järjestelmäsi ominaisuudet ja liitä laite sitten televisioon. Sammuta televisio ja tämä laite ennen asentamista. Käyttäen Scart-liitäntää 1 Liitä tuleva antennijohto tämän laitteen liittimeen ANTENNA IN. 2 Liitä television antenniliittimeen menevä antennijohto tämän laitteen liittimeen ANTENNA OUT. Käytä laitteen mukana toimitettua RF-kaapelia. 3 Liitä television Scart-liittimeen menevä Scart-kaapeli tämän laitteen liittimeen AV1 (TV). Käytä laitteen mukana toimitettua Scart-kaapelia. Jos televisiossasi ei ole Scart-liitintä, hanki Scartsovitin tai Scart / RCA-kaapeli. Käyttäen liittimiin S-VIDEO OUT ja ANALOG AUDIO OUT Jos televisiossasi on S--tuloliitin, käytä liittämiseen S-- ja Audiokaapeleita. 1 Noudata yllä olevia vaiheita 1 ja 2. 2 Liitä television S--tuloliittimeen menevä kaapeli tämän laitteen liittimeen S-VIDEO OUT. Sopivan S--kaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. IN OUT S-VIDEO OUT IN (AV3) AUDIO IN (AV3) L R ANALOG AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM R COAXIAL OPTICAL 3 Liitä television analogisen äänen tuloliittimiin menevät kaapelit tämän laitteen liittimiin ANALOG AUDIO OUT. Sopivan audiokaapelin saat kaapeleita myyvästä liikkeestä. S--kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) IN OUT ANTENNA AV2 (DECODER) AV1 (TV) S-VIDEO IN AUDIO IN S-VIDEO OUT IN (AV3) Jos televisiossasi ei ole S--tuloliittimiä eikä Scart-liitintä: Tässä laitteessa ei ole RF-modulaattoria, joten laitetta ei voi liittää tällaiseen televisioon. Liittäminen ulkoisiin laitteisiin Tässä laitteessa on neljä tuloliitintä, takapaneelin AV1, AV2 ja AV3 sekä etupaneelin AV4. Sammuta kaikki laitteet ennen kaapeleiden liittämistä. Toisesta Scart-liittimellä (AV2) varustetusta DVD-soittimesta, videonauhurista tai muusta ulkoisesta laitteesta tulevan kuvan tallentaminen IN OUT ANTENNA AV2 (DECODER) AV1 (TV) AUDIO IN L R S-VIDEO OUT ANALOG AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM IN (AV3) Audiokaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) R COAXIAL OPTICAL AUDIO IN L R ANALOG AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM R COAXIAL OPTICAL AV-lähtöliitin (Scart) Scart-kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) AV2 (DECORDER) 15

16 E7B23ED_.book Page 16 Tuesday, January 31, :24 PM Aloittaminen Jos liittimeen AV2 liitetty ulkoinen laite antaa ohjaussignaalin tämän laitteen Scart-liittimen nastaan 8, kaukosäätimen näytölle tulevat valikot eivät näy TV-ruudulla. Sammuta ulkoisen laitteen virta, jolloin ohjaussignaali katoaa tai käytä Scartkaapelia, jossa nastaa 8 ei ole kytketty. Kuvan tallentaminen videokamerasta tai muusta laitteesta, jossa ei ole Scartlähtöliitintä (AV3 tai AV4) Jos S--tuloliitäntää ei ole, liitä laite etupaneelin tuloliitäntään VIDEO tavallisella RCA-videokaapelilla. Halutessasi voit käyttää myös S-VIDEO-tuloliitäntää. (Katso lisätietoja sivulta 31.) AV3 (Takapaneelissa) AV4 (Etupaneelissa) ECODER) (TV) S-kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) S-VIDEO OUT S-VIDEO OUT IN (AV3) AUDIO IN (AV3) L R AUDIO OUT ANALOG AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM R COAXIAL OPTICAL Parempi äänenlaatu digitaalisella äänellä LOSE REC SPEED PROG. Audiokaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) REC/OTR S-- kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) Dolby Digital-dekooderi, DTS-dekooderi tai MPEG-dekooderi jne. REV FWD S-VIDEO OUT STOP PLAY STANDBY-ON S-VIDEO VIDEO L(MONO) - AUDIO - R AUDIO OUT OPTICAL Audiokaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) Digitaalisen äänen liittimiin COAXIAL Jos vastaanottava laite ei ymmärrä digitaalisen lähdön äänimuotoa, se tuottaa voimakkaan vääristyneen äänen tai ei ääntä lainkaan. Liittäminen Dolby Digital -dekooderiin, DTS-dekooderiin tai MPEG-dekooderiin Kun liität laitteen monikanavaiseen Dolby Digitaldekooderiin, pääset nauttimaan monikanavaiseen Dolby Digital-surround-äänestä. DTS-dekooderilla päästään myös monikanavaiseen surround-ääneen. Kun olet liittänyt laitteen Dolby Digital-dekooderiin, aseta valikon AUDIO kohdan DOLBY DIGITAL asetukseksi Stream. (Katso lisätietoja sivulta 60.) Kun olet liittänyt laitteen DTS-dekooderiin, aseta valikon AUDIO kohdan DTS asetukseksi ON. (Katso lisätietoja sivulta 60.) Kun olet liittänyt laitteen MPEG-dekooderiin, aseta valikon AUDIO kohdan MPEG asetukseksi Stream. (Katso lisätietoja sivulta 60.) Liittäminen MD- tai DAT-soittimeen Dolby Digital monikanavimoudossa tallennettua digitaalista ääntä ei voi nauhoittaa MD- tai DATsoittimella digitaalisena äänenä. Jos laitetta ei ole liitetty Dolby Digital-dekooderiin, aseta valikon AUDIO kohdan DOLBY DIGITAL asetukseksi PCM. Jos asetukset ovat väärin, saattaa ääni toistua vääristyneenä ja voimakkaana ja vaurioittaa kaiuttimia. Jos liität laitteen MD- tai DAT-soittimeen, aseta valikon AUDIO kohtien DOLBY DIGITAL ja MPEG asetukseksi PCM ja kohdan DTS asetukseksi OFF. Voit liittää laitteen äänentoistojärjestelmään myös analogisten ANALOG AUDIO OUT-liittimien kautta. Kun olet tehnyt liitännät Vaihda televisiosi kanava sille ulkoiselle tulokanavalle, johon tämä laite on liitetty. Katso lisätietoja televisiosi käyttöohjeista. DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM Optinen kaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) tai Liitä tämä laite suoraan televisioon. Jos AV-kaapelit liitetään videonauhuriin, kuvan laatu saattaa heikentyä kopiointisuojausjärjestelmän takia. COAXIAL OPTICAL S-VIDEO OUT IN (AV3) AUDIO IN ANALOG (AV3) AUDIO OUT L L DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM Koaksiaalikaapeli (ei toimiteta laitteen mukana) R R COAXIAL OPTICAL Yllä olevalla liitäntätavalla saadaan parempi äänenlaatu. 1 Kirkkaan digitaalisen äänen saat, kun liität tämän laitteen äänentoistojärjestelmääsi liittimiin DIGITAL AUDIO OUTPUT PCM/BITSTREAM (OPTICAL tai COAXIAL) kautta. 16

17 E7B23ED_.book Page 17 Tuesday, January 31, :24 PM Alkuasetukset Kun kytket laitteen virran ensimmäistä kertaa päälle, sinun on noudatettava näitä ohjeita. 1 Paina [STANDBY-ON]. 2 Laita TV päälle. Valitse se ulkoinen tulokanava, johon tämä laite on liitetty. Ruudulle avautuu automaattisesti aloitusvalikko Initial Setting. 3 Valitse kuvaruutunäytölle haluamasi kieli painamalla [Osoitin U / D]. Siirry sitten seuraavaan kohtaan painamalla Initial Disc Setting Menu Language English Français Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands Kanavien asettaminen Tämän laitteen kanavahaku voidaan tehdä kahdella tavalla. Automaattinen kanavahaku Automaattinen haku etsii automaattisesti kaikki alueellasi näkyvät kanavat. 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. Ruudulle avautuu kanavavalikko. 2 Valitse Channel painikkeilla 3 Valitse Auto Tuning painikkeilla Laite alkaa hakea alueellasi näkyviä kanavia ja tallentaa ne muistiin. Aloittaminen 4 Aloita kanavahaku painamalla Laite alkaa hakea alueellasi näkyviä kanavia ja tallentaa ne muistiin. Auto Tuning Now P 01 Auto Tuning Now P 01 Kanavahaku kestää muutamia minuutteja. 4 Poistu painamalla [SETUP]. Nyt voit valita jonkin laitteen löytämistä ja tallentamista kanavista painikkeilla [PROG. U / D]. 5 Kun kanavat on tallennettu, ruudulle avautuu kellon asetusvalikko Clock Setting. Paina sitten Initial Setting Clock Setting Kanavan valinta Voit valita kanavan painikkeilla [PROG. U / D] tai antaa kanavanumeron suoraan kaukosäätimen [Numeropainikkeilla]. Automaattisen kanavahaun peruuttaminen Paina kanavahaun aikana painiketta [RETURN R] tai [SETUP]. Löytyneiden kanavien määrä riippuu siitä, miten hyvä signaali alueellasi on. Jos automaattinen kanavahaku peruutetaan haun aikana, laite ei ehkä ehdi löytää kaikkia kanavia. 6 Noudata ohjeita sivun 20 vaiheesta 4 asettaessasi kelloa valikossa Kellon asettaminen. 17

18 E7B23ED_.book Page 18 Tuesday, January 31, :24 PM Aloittaminen Manuaalinen kanavahaku Kanavien virittäminen käsin. 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Channel painikkeilla 3 Valitse Manual Tuning painikkeilla Manual Tuning Position P01 Channel 12 Decoder OFF Skip ON 4 Valitse Position painikkeilla [Osoitin P]. Kohta P01 näkyy korostettuna. 5 Valitse kanavapaikkanumero, jota haluat käyttää joko [Numeropainikkeilla] tai painikkeella [Osoitin L]. Voit valita kanavapaikkanumeron väliltä Valitse Channel painikkeilla [Osoitin P]. 7 Paina [Osoitin U / D] ja kanavan haku alkaa. Viritin alkaa hakea kanavaa ylös- tai alaspäin automaattisesti. Kun kanava löytyy, laite lopettaa hakemisen ja kanavan kuva alkaa näkyä TV-ruudussa. Voit valita haluamasi kanavanumeron [Numeropainikkeilla]. Katso lisätietoja seuraavasta kanavataulukosta ja valitse kanavanumero antamalla se kolminumeroisena. (Jos haluat valita kanavan 4, paina ensin [0] ja sitten peräkkäin [0] ja [4]. Tai paina [4], ruudulla näkyy 4 ja odota 2 sekuntia.) Jos tämä on haluamasi kanava, paina [Osoitin L]. Kanavataulukko Kanavanumero TV-kanava E2 - E A - H (koskee vain ITALIAA) E21 - E X, Y, Z, Z+1, Z , 100 S1 - S20, GAP S21 - S41 Tämä laite pystyy vastaanottamaan Hyper- ja Oscar-taajuuskaistat. Jos kohdan Skip asetus on ON, valitse Skip painikkeilla [Osoitin P]. Valitse OFF painikkeilla [Osoitin L]. Jos haluat dekoodata salatun kanavan, valitse Decoder painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina sitten [Osoitin P]. Valitse ON painikkeilla [Osoitin L]. Jos haluat tallentaa toisen kanavan, toista vaiheet Kun olet valmis, poistu painamalla [SETUP]. Kanavan valinta Ohjeita [Numeropainikkeiden] käyttöön: Nopein tapa vaihtaa kanava on antaa sen numero kaksinumeroisena. Jos esimerkiksi haluat valita kanavan 6, paina ensin [0] ja sitten [6]. Jos painat vain painiketta [6], kanava 6 valitaan 2 sekunnin kuluttua. Voit valita kanavat väliltä Voit valita myös ulkoisen tulokanavan AV1, AV2, AV3 tai AV4. Jos haluat valita kanavan AV1, paina [0], [0], [1]. Jos haluat valita kanavan AV2, paina [0], [0], [2]. Jos haluat valita kanavan AV3, paina [0], [0], [3]. Jos haluat valita kanavan AV4, paina [0], [0], [4]. Ohjelmoidun kanavan yli hyppääminen Voit asettaa laitteen hyppäämään harvoin katsellun kanavan yli, kun kanavanvalintaan käytetään painikkeita [PROG. U / D]. 1 Noudata kohdan Manuaalinen kanavahaku vaiheita Valitse Position painikkeilla [Osoitin P]. 3 Valitse se kanavapaikkanumero, jonka yli haluat hypätä joko [Numeropainikkeilla] tai painikkeilla [Osoitin L]. 4 Valitse Skip painikkeilla [Osoitin P]. 5 Valitse ON painikkeilla [Osoitin L]. Jos haluat hypätä toisenkin kanavan yli, toista vaiheet Poistu painamalla [SETUP]. 18

19 E7B23ED_.book Page 19 Tuesday, January 31, :24 PM Siirtäminen Tällä toiminnolla voit vaihtaa kahden kanavan paikkaa. 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Channel painikkeilla 3 Valitse Move painikkeilla 4 Valitse kanavapaikkanumero, jolle tallennetun kanavan paikkaa haluat vaihtaa painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina sitten Et voi valita kanavapaikkanumeroa, jonka vieressä on symboli, koska kyseisen kanavan asetuksen Skip arvo on ON. 5 Siirrä kanava toiseen kanavapaikkaan painikkeilla Jos haluat siirtää toisenkin kanavan, toista vaiheet Poistu painamalla [SETUP]. Kuvaruutunäytön (OSD) kielen valinta 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Display painikkeilla 3 Valitse OSD Language painikkeilla 4 Valitse haluamasi kieli painikkeilla OSD Language 5 Poistu painamalla [SETUP]. Aloittaminen 19

20 E7B23ED_.book Page 20 Tuesday, January 31, :24 PM Aloittaminen Kellon asettaminen Kellon asettaminen 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Clock painikkeilla 3 Valitse Clock Setting painikkeilla 4 Paina uudelleen Ruudulle ilmestyy oletuspäiväys. TV:n kuvasuhteen valinta Voit valita television kuvasuhteen katselemasi ohjelman ja televisiosi ruutukoon (vakio 4:3 tai laajakulma-tv 16:9) mukaiseksi. 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Required Setting painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina sitten Ruudulle avautuu välttämättömien asetusten asetusvalikko. 3 Valitse TV Aspect painikkeilla Clock Setting Playback Required Setting 01 / 01/ 2006(SUN) 0: 00 TV Select Aspect TV Aspect Disc Menu Language Audio Language Subtitle Language Digital Out Dynamic Range Control Fast Forward with Audio Out 4:3 In Letter Box 4:3 Letter Box English Original OFF ON OFF 5 Anna päiväys (päivä / kuukausi / vuosi) painikkeilla [Osoitin U / D]. Siirrä osoitin seuraavaan kenttään painamalla [Osoitin P]. Jos haluat palata takaisin edelliseen kenttään, paina [Osoitin L]. 6 Anna aika (tunnit / minuutit) painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina sitten Kello alkaa käydä. Vaikka sekunteja ei näy, ne alkavat nollasta. 7 Poistu painamalla [SETUP]. Kellonaika katoaa, jos tapahtuu sähkökatko tai jos laitteen verkkojohto irrotetaan yli 30 sekunnin ajaksi. 4 Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina sitten TV Aspect 4:3 Letter Box 4:3 Pan & Scan 16:9 Wide 5 Poistu painamalla [SETUP]. Vihje Jos sinulla on vakiomallinen televisio: Valitse 4:3 Letter Box, jos haluat täysleveän kuvan, jossa on mustat palkit ylhäällä ja alhaalla. Valitse 4:3 Pan & Scan, jos haluat täyskorkean kuvan, joka on leikkaantunut sivuistaan. Jos sinulla on laajakulmatelevisio: Valitse 16:9 Wide. 20

21 21_33_Recording_.fm Page 21 Tuesday, January 31, :09 PM Tallentaminen Tietoja DVD-tallentamisesta Levytyypit Tämä laite pystyy tallentamaan DVD-R- ja levyille. DVD-R-levylle voi tallentaa vain kerran. DVD- RW-levylle voi tallentaa ja sen voi tyhjentää monta kertaa. DVD-R-levylle voi tallentaa vain videotilassa. DVD- RW-levylle voi tallentaa sekä video- että -tilassa. Logo Ominaisuudet Levytyyppi Levyformaatti Toiminnot tila -tila tila DVD-R Toistaminen, tallentaminen rajoitetusti, muokkaaminen rajoitetusti Toistaminen, tallentaminen, Original-luettelon / Playlist muokkaaminen Toistaminen, tallentaminen rajoitetusti, muokkaaminen rajoitetusti 8 cm / 12 cm, yksipuolinen, yksikerroksinen levy Suurin tallennusaika (10H-tila, noin): 600 minuuttia (4,7 GB) (12 cm:n levylle) 180 minuuttia (1,4 GB) (8 cm:n levylle) Jos haluat tallentaa ohjelmaa useasti samalle levylle tai jos haluat muokata levyä tallentamisen jälkeen, käytä uudelleenkirjoitettavaa -levyä. Jos haluat säästää tallennukset muuttamatta niitä, voit käyttää kerran kirjoitettavaa DVD-R-levyä. Tallennusnopeus Voit valita haluamasi 6 tallennusnopeudesta. Tallennusaika riippuu valitsemastasi tallennusnopeudesta seuraavasti. Tallennusnopeus TVruudulla Etupanee lin näytössä Tallennusaika 12 cm 8 cm 1H XP 60 min 18 min 2H SP 120 min 36 min Kuvan ja äänen laatu Tallentaminen Tallennettavat levyt Tähän laitteeseen sopivat ja sopimattomat levyt: DVD-R 8x voidaan käyttää, 16x saattaa aiheuttaa tallennusvirheitä. 4x voidaan käyttää, 6x saattaa aiheuttaa tallennusvirheitä. Levyt, jotka on testattu ja havaittu yhteensopiviksi laitteen kanssa: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA DVD-R 8x MITSUBISHI KAGAKU MEDIA 2x tila ja (tallennus)-tila tila on tallennusmuoto, jota käytetään kaupallisissa myytävissä DVD-videoissa. Tässä tilassa tehtyjä tallenteita voi toistaa useimmissa DVDsoittimissa. Tällaiset levyt on suljettava (katso lisätietoja sivulta 33), jotta niitä voitaisiin toistaa muissa DVD-soittimissa. Kun videotilassa tallennettua levyä ei ole suljettu, voit lisätä sille sisältöä ja muokata sitä tässä laitteessa. (tallennus)-tila on -levyjen perustallennusmuoto. Voit tallentaa ja muokata materiaalia uudelleen ja uudelleen. Jos levy on formatoitu -tilassa ja sille on jo tallennettu materiaalia muussa kuin PAL-järjestelmässä (esimerkiksi NTSC:ssä), sille ei voi lisätä materiaalia myöhemmin. -tilassa tallennettuja -levyjä voidaan toistaa DVD-soittimissa, joissa on logo. 4H LP 240 min 72 min 6H EP 360 min 108 min 8H SLP 480 min 144 min 10H SEP 600 min 180 min Tämä taulukko koskee vakiomallisia yksipuolisia 12 cm:n levyjä. Tallennusajat ovat arvioita ja todelliset ajat saattavat vaihdella. Kuvan ja äänen laatu heikkenevät kun tallennusaika kasvaa. Tallentamista koskevat rajoitukset Tällä laitteella ei voi tallentaa kopiointisuojattua materiaalia. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi DVD-videot ja jotkin satelliittilähetykset. Jos laite tunnistaa kopiointisuojatun materiaalin, tallentaminen loppuu automaattisesti ja ruudulle tulee virheilmoitus. Voit tallentaa kerran kopioitavaa materiaalia DVD- RW-levylle -tilassa Content Protection for Recordable Median (CPRM) avulla. Voit katsoa kopiointisuojaustietoja ruudulla kun tallennat TV-lähetystä tai ohjelmaa ulkoisesta lähteestä. CPRM on kopiointisuojausjärjestelmä kerran kopioitavien lähetysten suojaamiseksi. Tämä laite on CPRM-yhteensopiva. Tämä merkitsee sitä, että voit tallentaa kerran kopioitavaa ohjelmaa, mutta et voi tehdä kopioita tallenteista. CPRMtallenteita voidaan toistaa vain DVD-soittimilla, jotka ovat CPRM-yhteensopivia. 21

22 E7B23ED_.book Page 22 Tuesday, January 31, :24 PM Tallentaminen Tietoa kopiointisuojauksesta Joissakin satelliittilähetyksissä on kopiointisuojaustietoja. Jos haluat tallentaa niitä, lue lisätietoja seuraavasta. Levytyyppi / formaatti DVD-R ver.1.1 / ver. 1.2 ver.1.1 / ver. 1.2 CPRM-yhteensopiva ver.1.1 / ver. 1.2 ver.1.1 / ver. 1.2 CPRM-yhteensopiva ver.2.0 : Tallennettava : Ei tallennettava Vapaa Kerran Kopiointi kopiointi kopioitava kielletty Tämä laite ei pysty tallentamaan CD-RW- ja CD-Rlevyille. Tämä laite ei välttämättä toista tietokoneella tai DVD- tai CD-tallentimella tehtyjä / R tai CD-RW / R-levyjä, jos levy on vaurioitunut tai likainen tai jos soittimen linssiin on tiivistynyt vettä. Jos teet levyn tietokoneella, sen toisto saattaa epäonnistua vaikka levytyyppi olisikin oikea. Tämä johtuu levyn tekemiseen käytetyn ohjelmiston asetuksista. (Lisätietoja saat ohjelmiston valmistajalta.) Tällä laitteella videotilassa tallennetuille levyille ei voi lisätä materiaalia myöhemmin toisilla DVDlaitteilla. Tällä laitteella alustettua -levyä ei voi käyttää toisessa DVD-laitteessa paitsi jos levyn sisältökin on tallennettu tällä laitteella. Koska tallennus tehdään muuttuvalla bittinopeudella (VBR), saattaa jäljellä oleva tallennusaika olla lyhyempi kuin kuvaruudulla näkyvä aika riippuen siitä, millaista kuvaa levylle tallennetaan. Muissa DVD-laitteissa käytettävien levyjen tekeminen (Sulkeminen) Jos haluat käyttää levyä toisessa DVD-laitteessa, se on suljettava tallentamisen jälkeen. (Katso lisätietoja sivulta 33.) Levyä ei voi sulkea toisessa DVD-laitteessa. Sulkemisen jälkeen Kun DVD-R-levy suljetaan: - Nimikevalikko luodaan automaattisesti. - Sulkemisen peruuttaminen ei ole mahdollista. - Levyä ei voi muokata ja sille ei voi tallentaa sulkemisen jälkeen. Kun (videotila) -levy suljetaan: - Nimikevalikko luodaan automaattisesti. - Sulkemisen peruuttaminen on mahdollista. (Katso lisätietoja sivulta 33.) - Levylle voi tallentaa ja sitä voi muokata, jos sulkeminen peruutetaan. (Katso lisätietoja sivulta 33.) Kun (-tila) -levy suljetaan: - Nimikevalikkoa ei luoda. - Sulkemisen peruuttaminen on mahdollista. (Katso lisätietoja sivulta 33.) - Levylle voi tallentaa ja sitä voi muokata, sulkemista ei tarvitse peruuttaa. Käytettävät levyt : Soveltuu parhaiten, : Voidaan käyttää, : Jotkin toiminnot ovat rajoitettuja, : Ei voida käyttää. Sovellukset VIDEO DVD-R TV-ohjelmien tallentaminen Uudelleenkäyttö poistamalla nykyinen sisältö Sisällön muokkaaminen Muokkaaminen ja tallentaminen ulkoisesta ohjelmalähteestä Levyjen kopiointi jakelua varten * Toisto muilla DVD-laitteilla * Ominaisuudet Uudelleenkirjoitettava Kyllä Kyllä Ei Kohtausten luominen säännöllisin väliajoin (automaattinen) Kohtausten luominen haluttuihin paikkoihin (manuaalinen) Voi tallentaa 16:9-kuvasuhteen kuvaa Voi tallentaa kerran kopioitavia ohjelmia Voi suorittaa perusmuokkaustoimintoja Voi suorittaa muita muokkaustoimintoja (Playlist muokkaaminen) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei * Voit toistaa vain -levyjä, jotka on tallennettu -tilassa ja jotka ovat -yhteensopivia. Lisätietoja yllä mainituista toiminnoista ja rajoituksista saat muualta tästä Käyttöohjeesta. 22

23 E7B23ED_.book Page 23 Tuesday, January 31, :24 PM Levyn formatoiminen Tyhjän -levyn tallennusmuodon valitseminen Kun asetat laitteeseen tyhjän levyn, laite alkaa formatoimaan levyä automaattisesti. Voit myös käynnistää jo käytössä olleen -levyn formatoinnin käsin. 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Disc painikkeilla Ruudulle avautuu levyvalikko. 3 Valitse Format painikkeilla Ruudulle avautuu alustusvalikko. 4 Valitse Format Mode painikkeilla 5 Valitse mode tai mode painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina sitten Format-Format Recording Mode Format mode mode Kohtauksien automaattinen asettaminen DVD-R Laite lisää automaattisesti levylle kohtausmerkin tietyin väliajoin (oletuksena 10 minuutin välein). Voit ottaa tämän toiminnon pois käytöstä tai muuttaa aikaväliä valikosta Auto Chapter. 1 Paina [SETUP] laitteen ollessa pysäytystilassa. 2 Valitse Recording painikkeilla 3 Valitse Auto Chapter painikkeilla Recording Auto Chapter Auto Finalise Satellite Link Bilingual Recording Audio External Input Audio 10 minutes OFF Main Stereo 4 Jos haluat ottaa toiminnon Auto Chapter pois käytöstä, valitse OFF painikkeilla [Osoitin U / D] ja paina lopuksi Tallentaminen mode DVD Player Compatibility mode. mode Editing possibility mode. 6 Poistu painamalla [SETUP]. 7 Aseta laitteeseen tyhjä levy. Levyn alustus alkaa. 8 Formatointi on tehty loppuun. 100% levystä on formatoitu. Tallennusmuotoasetus koskee vain -levyjä. Et voi muuttaa DVD-R-levyn tallennusmuotoa. DVD- R-levyjen tallennus tapahtuu aina videotilassa. Yhdellä -levyllä ei voi olla sekaisin kahta tallennusmuotoa. Kun asetat laitteeseen levyn, jolle on aikaisemmin tallennettu, levyn tallennusmuotoa ei voi muuttaa, vaikka se vaihdettaisiinkin valikosta Setting. Laite ei ole yhteensopiva DVD+RW / R-levyjen kanssa. Jos asetat laitteeseen tyhjän DVD+R- tai DVD+RW-levyn, ruudulle ilmestyy virheilmoitus ( Disc Error ). Auto Chapter OFF 5 minutes 10 minutes 15 minutes 30 minutes 60 minutes Jos haluat muuttaa Auto Chaptertoiminnon aikaväliä, valitse haluamasi aikaväli painikkeilla 5 Poistu painamalla [SETUP]. DVD-R-levyjen kohtausmerkkejä ei voi lisätä tai poistaa manuaalisesti. 23

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöohje Tallentava DVD-soitin ja videonauhuri

Käyttöohje Tallentava DVD-soitin ja videonauhuri STANDBY-ON PAL E9G03ED_FI.book Page 1 Monday, April 2, 2007 2:21 PM Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje HUOM! Mikäli tuotetta käytettäessä ilmenee

Lisätiedot

Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje HUOM!

Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje HUOM! PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, 2007 2:56 PM OPEN / CLOSE STANDBY-ON STOP/EJECT REW F.FWD PLAY RECORD DUBBING STOP PLAY RECORD PROG. VCR DVD VCR DVD DVD Käyttöohje DVD / videonauhuri

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Käyttöohje DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI DPVR-6830. Sisällysluettelo. Mallin numero: Sarjanumero:

Käyttöohje DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI DPVR-6830. Sisällysluettelo. Mallin numero: Sarjanumero: DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI DPVR-6830 Käyttöohje PAL Sisällysluettelo Varotoimet... 2 Laserturvallisuus... 2 Tärkeää... 2 Jännitteensyöttö... 2 Kosteusvaroitus... 2 Varoitus... 2 Sijoittaminen... 2 Kierrätys...

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/785179 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72

Sisällysluettelo. 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 Huomautus 68. 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 68 Turvallisuus 68 68 2 Tuote 71 Aluekoodit 71 Tuotteen esittely 72 3 Liitännät 75 Laitteen sijoittaminen 75 Antennin liittäminen 75 Ääni-/videokaapelien liittäminen 76 Muiden

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200 HUOM!

merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200 HUOM! E6BJ0ED(FI).fm Page 1 Monday, May 29, 2006 6:43 PM DVD-SOITIN Käyttöohje Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje merkki: FUNAI mallinumero: DVP-7200

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

PAL. merkki: FUNAI mallinumero: DPVR-7530D HUOM!

PAL. merkki: FUNAI mallinumero: DPVR-7530D HUOM! E8BA6ED(FI).fm Page 1 Monday, April 10, 2006 4:14 PM DVD/CD-SOITIN JA VIDEONAUHURI Käyttöohje PAL Onnea hankintanne johdosta! Kiitos, että valitsitte tuotteemme! Tallettakaa tämä käyttöohje merkki: FUNAI

Lisätiedot

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-34(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/784907

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-V6600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/784907 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-GX120/GX220. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-GX120/GX220. Käyttöohjeet 2-672-060-91(2) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-GX120/GX220 RDR-GX120 RDR-GX220

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX

CRC-1400 ALOITUSOPAS. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX CRC-1400 ALOITUSOPAS HD Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX * Kokonainen käyttöohje ladattavissa osoitteesta www.topfield.fi * Vakioasetus henkilökohtaiselle tunnistenumerolle on 0000. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

Ennen päivityksen tekemistä

Ennen päivityksen tekemistä 10UPGRADEUMFin24462F1 10-10-2002 16:32 Pagina 67 Johdanto Oheisella CD-ROM:lla voidaan päivittää DVDR980 ja DVDR985* -malliset eurooppalaiset tallentavat DVD-laitteet tasolle DVDR990, johon sisältyvät

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-550-51 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct PAL

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 4 2 233 33147.042 Käyttöohje Viewvision DR+ DVB-T Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-585-816-34 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-D995P E SLV-D990P E SLV-D980P D SLV-D975P E SLV-D970P E 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä Oppimateriaali 9/2005 VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ROXIO TOAST LITE 6 2 ROXIO

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-R150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/784992

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-R150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/784992 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten

Pakkauksen sisältö. Ominaisuudet. - PSP MP5-soitin. - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Pakkauksen sisältö - PSP MP5-soitin - USB-kytkentäkaapeli - kuulokkeet - englanninkielinen pikaopas - seinäadapteri latausta varten Ominaisuudet - Integroitu 1GB muisti - lisämuistipaikka microsd-kortille

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA.

Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. Tärkeää VAROITUKSIA ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. SEURAUKSENA ON SÄHKÖISKUVAARA. TYÖNNÄ PISTOKE KUNNOLLA PISTORASIAAN NIIN SYVÄLLE KUIN SE MENEE. Kolmion sisällä oleva salama varoittaa

Lisätiedot

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351 Multimedia Asiakirjan osanumero: 419465-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan, miten tietokoneen multimedialaitteita ja ohjelmistoja käytetään. Multimediaominaisuudet vaihtelevat tietokoneen mallin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Käyttöohjeet DMR-EX87. DVD-tallennin 2 ALL 3 5

Käyttöohjeet DMR-EX87. DVD-tallennin 2 ALL 3 5 Käyttöohjeet DVD-tallennin Mallinumero DMR-EX77 DMR-EX87 DVD-audioon liittyvät ohjeet/huomautukset soveltuvat vain mallille DMR-EX87. Tämän laitteen tukema aluenumero DVD-tallentimille ja DVD-videolaitteille

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY MZ-R410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/681569

Käyttöoppaasi. SONY MZ-R410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/681569 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolella oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 LAITTEEN SÄÄTIMET LCD-näyttö Kaiutin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI DV-DS81E http://fi.yourpdfguides.com/dref/1273109

Käyttöoppaasi. HITACHI DV-DS81E http://fi.yourpdfguides.com/dref/1273109 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HX1020. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HX1020. Käyttöohjeet 2-895-171-41(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/787999

Käyttöoppaasi. SAMSUNG DVD-HD935 http://fi.yourpdfguides.com/dref/787999 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation

2-635-893-91(3) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX1010. 2005 Sony Corporation 2-635-893-91(3) DVD Recorder Käyttöohjeet RDR-HX1010 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 1000. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 1000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HX650. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HX650. Käyttöohjeet 3-100-905-93(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX650 2007 Sony Corporation

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV2017EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV2017EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Drive Letter Access. Pikaopas

Drive Letter Access. Pikaopas Drive Letter Access Pikaopas elokuu 2002 Sisällys Luku 1: Johdanto.......................................................5 Drive Letter Access -ohjelman asentaminen......................................

Lisätiedot

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38

02-FIN-1424-T10UK-02-DVD-AK46-MEDIATECH-COST-yenidvd7500.p65 38 DVD DVD-SOITTIMEN KÄYTTÖ Kun TV on päällä, paina kaukosäätimen DVD-painiketta ja sen jälkeen playpainiketta. Voit myös painaa heti etupanelin play-painiketta. Jos levykelkassa ei ole levyä, avaa pesä painamalla

Lisätiedot