Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä."

Transkriptio

1 Tiedostot Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. C-kielessä syöttö ja tulostus kuvataan laiteriippumattomasti abstraktilla tietovirralla (data stream). Tietovirta kuvaa laitteita kuten päätettä, näppäimistöä tai levytiedostoa. 463

2 Tietovirtoja on kahdenlaisia tekstimuotoisia binäärimuotoista 464

3 Tekstitiedostot Tekstitiedosto sisältää ASCII-merkkejä, joista muodostetaan yhtä tekstiriviä kuvaavia jonoja, jotka erotetaan toisistaan rivinvaihtomerkillä '\n' (newline). Rivi voi olla tyhjä, mutta silloinkin perässä on rivinvaihtomerkki (riippuu ympäristöstä: Windows/UNIX, tarvitaanko viimeisen rivin lopussa rivinvaihtomerkkiä). 465

4 Esimerkiksi tekstitiedostosta Tässä<return> on<return> 3 riviä <tiedoston lopetus> Ohjelma näkee tiedoston tietovirtana Tässä\non\n3 riviä<eof> Jokainen rivinvaihto lisää merkin '\n' ja tiedoston loppuun lisätään tunnus EOF (End Of File) merkiksi tiedoston loppumisesta. 466

5 Tekstitiedoston sisältökin on binäärisessä muodossa, mutta ohjelmat tulkitsevat niiden sisällön eri tavalla. Jos tekstitiedostoon talletetaan luku 593, ei lukua talleteta yhtenä binäärilukuna. Luku talletetaan siten että luvun jokainen symboli talletetaan erillisenä merkkinä '5', '9' ja '3'. Merkit talletetaan ASCII-koodeina '53', ' 57' ja '51'. 467

6 Koodit muunnetaan ennen lopullista talletusta binäärisiksi '5' -> > '9' -> > '3' -> > Tiedoston sisältö olisi nyt: <EOF> '5' '9' '3' 468

7 Tekstitiedostoa voidaan käsitellä myös binääritiedostona esimerkiksi kopioitaessa tiedoston sisältö toiseen tiedostoon. Binääritiedostoa ei voi käsitellä tekstitiedostona, tekstiedostojen käsittelyohjelmat eivät osaa tulkita sisältöä oikealla tavalla ja tuloksena on "siansaksaa". Esimerkiksi Unix/Linux -komennolla less voidaan tulostaa valitun tekstitiedoston sisältöä kuvaruudulle. Jos ohjelmalla yrittää avata suoritettavaa ohjelmatiedostoa (=binääritiedosto), ohjelma ilmoittaa käyttäjälle että "tiedosto voi olla binäärimuotoista, katsotaanko kuitenkin?" Tuloksena on tällaista: 469

8 470

9 Tiedostojen käsittely voi olla peräkkäiskäsittelyä, jossa ohjelman on luettava tiedostoa sen alusta alkaen vaikka tarvittava tieto sijaitsisi tiedoston lopussa. suorasaantityyppistä, jolloin on mahdollista hakea tietty paikka tiedostosta, tarvitsematta lukea kaikkea edellä olevaa tietoa. 471

10 Tiedoston käsittelemiseksi ohjelmassa tarvitaan tiedoston osoitin, joka kertoo ohjelmalle tiedoston sijainnin (osoitteen). Tiedoston osoitin viittaa tiedoston kuvaajaan, joka on tyyppiä FILE. FILE -tietorakenne on kuvattu tiedostossa stdio.h. 472

11 FILE -tietorakenne sisältää mm: tiedosto-osoittimen, joka osoittaa tiedostossa paikkaa, johon seuraava tiedostonkäsittelyoperaatio kohdistuu osoittimen puskurialueeseen indikaattoreita, jotka kertovat mm. onko tapahtunut syöttö- tai tulostusvirheitä ja onko tiedosto loppunut Puskurialue on tietoalue (keskusmuistissa), jonne tiedoston tiedot väliaikaisesti tallentuvat tiedostoa luettaessa tai tiedostoon kirjoitettaessa. Puskurialueen käyttö nopeuttaa tiedostojen käsittelyä, koska 473

12 keskusmuisti on nopeampaa kuin esimerkiksi kiintolevy. Tiedoston osoitin -muuttuja määritellään FILE *tiedosto; Ennen kuin tiedostoa voidaan käyttää kirjoittamiseen tai lukemiseen on tiedosto avattava fopen -funktiolla. Avaamisessa tietovirta liitetään ulkoiseen tiedostoon. Yleinen muoto: FILE * fopen (const char tiednimi, const char "moodi"); Esimerkki. Seuraavat lauseet määrittelevät kaksi muuttujaa, jotka ovat osoittimia FILE -tietorakenteeseen ja avaavat tiedostot 474

13 käsittelyä varten. FILE * infilep; FILE * outfilep; intfilep = fopen ( "c:\\data.txt", "r"); outfilep = fopen ( "c:\\results.txt", "w"); Windows/Dos-ympäristössä voidaan tiedoston nimen määrittelyn yhteydessä määritellä koko hakemistopolku ('\'- merkki on kuitenkin annettava kaksinkertaisena '\\'). Unix/Linux ympäristössä hakemistoerotin on '/' ja sitä ei tarvitse antaa kaksinkertaisena. Lisäksi levyasematunnuksia ei ole kuten Windows -maailmassa. 475

14 FILE * infilep; FILE * outfilep; intfilep = fopen ( "Users/ilkka/demot/data.dat", "r"); outfilep = fopen ( "Users/ilkka/demot/results.dat", "w"); Tiedoston osoittimen tyyppi FILE * (huomaa isot kirjaimet), fopen palauttaa osoittimen muistialueeseen, joka toimii puskurina. 476

15 Muuttuja intfilep osoittaa puskurialueeseen, jonne on luettu tekstiä tiedostosta data.txt (tai data.dat). Tiedosto on avattu lukemista varten (r = read). Muuttuja outfilep osoittaa puskurialueeseen, jonne tiedostoon results.txt (tai results.dat) talletettavaksi tarkoitettu teksti ensin talletetaan ja josta se myöhemmin kirjoitetaan tiedostoon, joka on avattu kirjoittamista varten ( w = write ). Tiedostoja käsitellään tämän jälkeen muuttujien intfilep ja outfilep avulla. 477

16 Jos tiedostojen avaus jostakin syystä epäonnistuu, palauttaa fopen arvon NULL. NULL on symbolinen vakio, joka on määritelty stdio.h - kirjastossa, tämä on eri kuin merkkijonon lopetusmerkki '\0' (NUL) Tiedoston c:\\data.txt (tai Users/ilkka/demot/data.dat) avauksen onnistuminen on testattava ennen kuin tiedostoa aletaan käsitellä. if ( infilep == NULL ) printf("virhe tiedoston a:\data.txt avaamisessa\n"); 478

17 Tiedostojen sisällön käsittelyyn vastaavat funktiot kuin tavalliseen I/O-käsittelyyn. tavallinen I/O tiedosto I/O scanf ("%d", &luku); fscanf(infilep, "%d", &luku); printf("luku=%d\n",luku); fprintf(outfilep,"arvo=%d\n",luku); ch = getchar(); ch = fgetc(infilep); putchar(ch); fputc(ch, outfilep); 479

18 Tiedostot on käsittelyn lopuksi suljettava funktiolla fclose. tiedosto voidaan avata myöhemmin samassa ohjelmassa uudelleen, jos tarve vaatii fclose vapauttaa tiedoston puskurialueelle varatun tilan ja kirjoittaa puskurin sisällön tiedostoon, jos tietoa ei vielä ole talletettu. fclose (infilep); fclose (outfilep); 480

19 Tekstitiedoston käsittelyssä voidaan erottaa kolme eri tyyliä merkeittäin: fgetc, fputc riveittäin: fgets, fputs formatoidusti: fscanf, fprintf 481

20 Esimerkkiohjelma, joka kopioi tekstitiedoston #include <stdio.h> #define KOKO 80 int main ( void ) { char inname[koko], outname[koko]; /* nimet */ FILE *inp, *outp; int ch; /* merkin ASCII-koodin lukemiseen */ printf("\nanna kopioitavan tiedoston nimi >"); scanf("%s",inname); if( (inp=fopen(inname, "r")) == NULL){ printf("tiedoston %s avaaminen lukemista varten epäonnistui\n", inname); return 0; } 482

21 printf("\nanna kopiotiedoston nimi >"); scanf("%s", outname); outp = fopen(outname, "w"); for ( ch = fgetc( inp ); ch!= EOF; ch = fgetc ( inp )){ fputc ( ch, outp); } } fclose( inp ); fclose( outp ); printf("\nkopioitiin tiedosto %s tiedostoksi %s\n", inname, outname); return ( 0 ); 483

22 484

23 Tiedoston avauksessa olennaista avausmoodi r avaa olemassa olevan tiedoston lukemista varten w luo uuden tiedoston kirjoitusta varten, jos tiedosto on jo olemassa, tuhoutuu sen vanha sisältö a avaa olemassa olevan tiedoston lisäämistä varten, jos tiedostoa ei ole se luodaan r+ avaa olemassa olevan tiedoston sekä lukemista että kirjoitusta varten w+ avaa tiedoston lukemista ja kirjoittamista varten, jos tiedosto on jo olemassa, tuhoutuu sen vanha sisältö a+ avaa olemassa olevan tiedoston sekä lukemista että lisäämistä varten, jos tiedostoa ei ole niin se luodaan. 485

24 Esimerkkifunktio, joka ylläpitää asiakkaiden tilitietoja tekstitiedostossa tilinumero nimi saldo Suunnittelussa on otettava huomioon miten tiedostossa erotetaan toisistaan tilinumero, nimi, saldo ja miten eri tilirivit erotetaan toisistaan. 486

25 Esiteltävässä ohjelmassa tilinumero erotetaan nimestä välilyönnillä ja nimi erotetaan saldosta välilyönnillä tilirivit erotetaan toisistaan rivinvaihdolla '\n' eli tiedosto on muotoa: Kalle \n91928 Ville \n12001 Liisa \n99999 Erkki 0.000<EOF> #include<stdio.h> void lisaatileja( void ); int main(void){ } lisaatileja(); return 0; 487

26 void lisaatileja ( void ) { int tilinro; char nimi[40]; double saldo; FILE *ptr; if ( ( ptr = fopen ("roskapankki.dat", "a" ) ) == NULL ) printf("\ntiedoston avaaminen epäonnistui\n"); else { do { printf("\nanna tilinumero, nimi, saldo. \n"); printf("anna - 1 tilinumeroksi, kun haluat lopettaa.\n"); printf("\ntilinumero?"); scanf("%d", &tilinro); if ( tilinro < 0 ) break; /* ulos silmukasta */ 488

27 printf("\nnimi? "); scanf("%s", nimi ); printf("\nsaldo? "); scanf("%lf", &saldo); fprintf(ptr, "%d %s %.2lf\n", tilinro, nimi, saldo); }while( 1 ); /* näennäisesti ikuinen silmukka */ fclose( ptr ); } } /* else */ 489

28 490

29 Vastaavasti kun halutaan lukea tekstitiedostosta ja tiedoston tarkka muoto tiedetään, voidaan käyttää funktiota fscanf 491

30 #include<stdio.h> int main(void){ FILE * ptr; int tilinro; double saldo; char nimi[40]; if (( ptr = fopen ("roskapankki.dat", "r" )) == NULL ) printf("\ntiedoston avaaminen avaaminen epäonnistui"); else { printf("%-12s%-13s%s\n","tilinumero", "Nimi","Saldo"); fscanf(ptr, "%d%s%lf", &tilinro, nimi, &saldo); 492

31 while(!feof( ptr)) { printf("%-12d%-13s%9.2lf\n", tilinro, nimi, saldo); fscanf(ptr, "%d%s%lf", &tilinro, nimi, &saldo); } fclose ( ptr ); } /* else */ return 0; } 493

32 494

33 Binääritiedostot Tekstitiedostoja lukiessa ohjelma muuttaa tietovirran merkit tietokoneen sisäiseen binääriesitykseen ja vastaavasti kirjoitettaessa toisinpäin. Usein ohjelmat tuottavat tiedostoja, jotka annetaan suoraan syöttötietona jollekin toiselle ohjelmalle eikä tiedoston sisältöä ole tarkoitus näyttää ihmiselle. Binääritiedostossa tieto talletetaan nimensä mukaisesti binäärisessä eli koneen ymmärtämässä muodossa. 495

34 Esimerkiksi luvun 593 tallettaminen käyttää 4 tavua (32 bittiä ), luku talletetaan binäärilukuna: Vältetään turha muunnos kun käsittely tapahtuu koko ajan binäärisenä. Seuraava ohjelmakoodi luo binääritiedoston "nums.bin", joka sisältää parilliset kokonaisluvut

35 #include<stdio.h> int main(void){ FILE *binfile; int i; binfile = fopen ("nums.bin", "wb"); if(null!= binfile){ for ( i = 2; i <=500; i += 2) fwrite(&i, sizeof(int), 1, binfile); } fclose (binfile); } return 0; 497

36 Ero tekstitiedoston käsittelyyn fwrite-kirjastofunktio Funktiolla fwrite on neljä parametria 1. ensimmäisen kirjoitettavan tietoalkion osoite ( & ) 2. tietoalkion koko ( sizeof ) 3. yhdellä kertaa kirjoitettavien tietoalkioiden lukumäärä ( 1 ) 4. tiedoston osoite, jonne tiedot kirjoitetaan (binfile) 498

37 Jos taulukko score on 10 kokonaisluvun taulukko, kirjoittaisi seuraava lause koko taulukon binfile -osoittimen osoittamaan tiedostoon. fwrite( score, sizeof(int), 10, binfile ); 499

38 Lukemiseen vastaavasti funktio fread, jolla on neljä parametria 1. muuttujan osoite, jonne luettu tieto talletetaan ( & ) 2. luettavan tietoalkion koko (sizeof) 3. yhdellä kertaa luettavien tietoalkioiden maksimi lukumäärä 4. tiedoston osoite, josta tiedot luetaan fread ja fwrite palauttavat luettujen ja vastaavasti kirjoitettujen tietoalkioiden lukumäärän. 500

39 Tiedostotyyppejä ei kannata sekoittaa binäärit luetaan ja kirjoitetaan funktioilla fread ja fwrite tekstitiedostot luetaan ja kirjoitetaan funktioilla fscanf, fprintf sekä fgetc ja fputc 501

40 Suorasaantitiedostot Tiedostojen käsittelyssä suorasaanti mahdollistaa tietueen poimimisen mistä tahansa kohtaa tiedostoa. Suorasaanti perustuu tiedon fyysiseen sijaintikohtaan tiedostossa. Jos tiedostoon sijoitetaan peräkkäin neljä 20 tavun mittaista tietuetta, sijoittuvat ne seuraavasti tietue 2. tietue 3. tietue 4. tietue 502

41 Käsittelyssä olennaista tiedosto-osoitin, joka näyttää kulloisenkin tiedoston fyysisen käsittelykohdan osoittimen siirtoon funktiot fseek ja rewind Suorasaantia käytetään yleensä binääritiedostojen yhteydessä, koska ei tarvitse tehdä muunnoksia. 503

42 Seuraavassa ohjelmassa tehdään suorasaantitiedosto tilikirjanpitoa varten. Oletetaan että kirjanpitoon riittää sadan tietueen tiedosto, jossa jokainen tietue koostuu kentistä int tilinro char sukunimi[15] char etunimi[15] double saldo #include <stdio.h> typedef struct asiakas_s { int tilinro; char sukunimi[15]; char etunimi[15]; double saldo; } Asiakas_t; 504

43 int main (void) { Asiakas_t tyhja = {0, "", "", 0.0 }; FILE * tiedosto; if (( tiedosto = fopen ("saldot.dat", "w")) == NULL ) printf("\ntiedoston avaaminen epäonnistui"); else { fwrite (&tyhja, sizeof(asiakas_t), 100, tiedosto); } fclose(tiedosto); return (0); } 505

44 Edellinen ohjelma loi suorasaantitiedoston "saldot.dat" ( oletushakemistoon ) ja alusti siihen sata tyhjää tietuetta, joita voidaan käyttää asiakastietueina. Seuraavana esiteltävä funktio lisää em. tiedostoon halutulle tilinumerolle ( = tietuenumero ) uudet asiakastiedot. Kirjoituksessa on löydettävä annettua tietueen numeroa vastaava paikka tiedostosta, jonne tiedot talletetaan. Paikka saadaan kaavalla ( tietueen järjestysnumero - 1 ) * tietueen koko Funktiota fseek käyttämällä voidaan käsittelykohta asettaa 506

45 kolmannelle tietueelle tyyppiä Asiakas_t tietovirtaan tiedosto fseek ( tiedosto, ( 3-1 ) * sizeof( Asiakas_t ), SEEK_SET ); Olennaista on huomata, että tiedoston osoitin tarkoittaa eri asiaan kuin tiedosto-osoitin. tiedoston osoitin näyttää käsiteltävän tiedoston tiedosto-osoitin näyttää käsittelykohdan tiedoston sisällä Funktiolla fseek asetetaan käsittelykohta, joka siirtyy yhdellä (Huom. osoitinaritmetiikka!) eteenpäin jokaisen fread -operaation 507

46 seurauksena. Funktion fseek kolmas parametri kertoo alkupisteen, josta siirtymisen laskenta alkaa. Vakion nimi Arvo Alkupiste SEEK_SET 0 Tiedoston alku SEEK_CUR 1 Nykyinen sijainti SEEK_END 2 Tiedoston loppu 508

47 #include <stdio.h> typedef struct asiakas_s { int tilinro; char sukunimi[15]; char etunimi[15]; double saldo; } Asiakas_t; void uusi ( FILE * tiedosto); void LueRoskat(void); int main (void) { int i; FILE * tiedosto; 509

48 if (( tiedosto = fopen ("saldot.dat", "r+")) == NULL ) printf("\ntiedoston avaaminen epäonnistui"); else { for(i=0; i<4;i ++) uusi( tiedosto ); //4 asiakasta talteen } fclose( tiedosto ); } return 0; 510

49 void uusi( FILE *tiedosto ) { Asiakas_t asiakas; int tili; printf("\nanna tilinumero ( 1-100): "); scanf("%d", &tili); lueroskat(); fseek(tiedosto,( tili - 1 ) * sizeof( Asiakas_t), SEEK_SET ); fread( &asiakas, sizeof( Asiakas_t), 1, tiedosto); 511

50 if( asiakas.tilinro!= 0 ) printf("\ntilinumero %d on jo käytössä!\n",asiakas.tilinro); else { printf("\nanna sukunimi, etunimi, saldo >\n"); scanf("%s%s%lf", asiakas.sukunimi, asiakas.etunimi, &asiakas.saldo); lueroskat(); asiakas.tilinro = tili; } fseek(tiedosto,(asiakas.tilinro-1)*sizeof(asiakas_t), SEEK_SET ); fwrite(&asiakas, sizeof(asiakas_t), 1, tiedosto); } void LueRoskat(void){ while(fgetc(stdin)!='\n'); } 512

51 Funktio lukee asiakastietoja binääritiedostosta ja kirjoittaa tiedot tekstimuodossa toiseen tiedostoon. Funktiolla rewind siirretään käsittelykohta tiedoston alkuun. 513

52 void teksti ( FILE *luku) { FILE *kirjoitus; Asiakas_t asiakas; } if( (kirjoitus = fopen ("saldot.dat", "w")) == NULL) printf("\ntiedostoa ei voitu avata\n"); else{ rewind( luku ); fprintf(kirjoitus,"%-6s%-16s%-16s%-10s\n","tili", "Sukunimi","Etunimi","Saldo"); fread (&asiakas, sizeof( Asiakas_t), 1, luku ); while(!feof( luku ) ) { if( asiakas.tilinro!= 0 ) fprintf( kirjoitus, "%-6d%-16s%-16s%10.2lf\n", asiakas.tilinro, asiakas.sukunimi, asiakas.etunimi, asiakas.saldo); fread (&asiakas, sizeof( Asiakas_t), 1, luku ); } } 514

53 Funktiolla ftell saadaan selville tiedosto-osoittimen senhetkinen arvo, tavuina tiedoston alusta. Tämän avulla voidaan laskea esim. montako asiakastietuetta tiedostossa on. #include <stdio.h> typedef struct asiakas_s { int tilinro; char sukunimi[15]; char etunimi[15]; double saldo; } Asiakas_t; 515

54 int main(void){ FILE * tiedosto; int kokotavuina; int tietueidenlukumaara; tiedosto = fopen("saldot.dat", "r"); if( NULL!= tiedosto ){ fseek( tiedosto, 0, SEEK_END ); /* tiedoston loppuun */ kokotavuina = ftell( tiedosto ); tietueidenlukumaara = kokotavuina / sizeof( Asiakas_t ); } printf("\ntiedosto \"saldot.dat\" sisältää %d\n tietuetta\n",tietueidenlukumaara ); fclose( tiedosto ); } return 0; 516

55 517

56 Taulukot ja tiedostot #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define ITEMS 7 int main ( void ) { char filename [85] ="taulukko.dat"; int count; FILE *fileptr; int data[items] = {8, 57, 5, 309, 33, 87, 55 }; int data2[items]={0}; 518

57 if((fileptr = fopen ( filename, "w"))!= NULL){ printf("\nkirjoitan tietoalkioita tiedostoon %s...\n", filename); fwrite ( data, sizeof(data), 1, fileptr ); fclose ( fileptr ); if((fileptr = fopen ( filename, "r"))!= NULL) { printf ("\nluetaan tietoalkioita tiedostosta %s...\n", filename ); fread( &data2, sizeof(data), 1, fileptr ); fclose(fileptr); } printf("\ntaulukon tietoalkiot ovat:\n\n"); for ( count = 0; count < ITEMS; count++) { printf("data2[%d] arvo on %d\n", count, data2[count]); } } } return ( 0 ); 519

58 520

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valinta:

Ohjausrakenteet. Valinta: Ohjausrakenteet Luento antaa yleiskuvan siitä kuinka ohjelmassa suorittaan vaihtoehtoisia tehtäviä valintarakenteiden avulla ja kuinka samanlaisia ohjelma-askeleita toistetaan toistorakenteiden avulla

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

13. Pintaa syvemmältä 233

13. Pintaa syvemmältä 233 13. Pintaa syvemmältä 233 OPPITUNTI 13 Pintaa syvemmältä Tällä tunnilla tutkimme joitakin funktioita, joilla saamme informaatiota ympäristöstä tai kommunikoimme ulkoisen maailman kanssa. Tämän tunnin aiheita

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto

Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Esimerkki luokkahierarkiasta: C++-kielen IOstream-kirjasto Tässä materiaalissa tutustutaan tarkemmin C++:n luokkahierarkiaan. Koska kyseessä on oliopohjainen kieli, C++:n luokat on järjestetty hierarkisesti

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 1 OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ www.naturalprogramming.com Ohjelmointityylillä tarkoitetaan sääntöjä lähdekielisten ohjelmien kirjoittamiseen. Kääntäjähän hyväksyy varsin monella

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause...

Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause... Ohjelmoinnin perusteet...6 Muuttuja...6 Taulukkoalkio...6 Ohjelmamoduulit...6 Lyhyt kassaohjelma...7 X=X+1...7 PHP-ohjelmointi...8 Asetuslause...9 Tehtävä (PHP/1)...10 If then else-rakenne...12 Tehtävä:...12

Lisätiedot

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9)

fix e e (fix e). fix = λf.(λx.f (x x)) (λx.f (x x)) (9) Käytännön funktionaaliset ohjelmointikielet esittävät rekursion tällä tavalla. Teorian näkökulmasta olisi kuitenkin eleganttia, jos oikean puolen Termissä ei tarvittaisi vasemman puolen Muuttujannimeä,

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot