Ohjausrakenteet. Valinta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjausrakenteet. Valinta:"

Transkriptio

1 Ohjausrakenteet Luento antaa yleiskuvan siitä kuinka ohjelmassa suorittaan vaihtoehtoisia tehtäviä valintarakenteiden avulla ja kuinka samanlaisia ohjelma-askeleita toistetaan toistorakenteiden avulla Valinta: 1. Loogiset lausekkeet if -valintarakenne a. Esimerkki if -valintarakenteen käytöstä b. if -valintarakenne ja peräkkäisyys c. Sisäkkäiset if -valintarakenteet 2. switch -valintarakenne useille vaihtoehdoille 124

2 Toisto: 1. while -toistorakenne 2. do-while -toistorakenne 3. for -toistorakenne 4. sisäkkäiset rakenteet 125

3 Loogiset lauseet ja if -valintarakenne if -valintarakenteen ehto ilmaistaan yleensä loogisen lausekkeen avulla, tulokseksi saadaan totuusarvo totuusarvo. epätosi, jota kuvataan luvulla 0 tosi, jota kuvataan luvulla 1 (kaikki nollasta poikkeavat arvot tulkitaan arvoksi tosi) 126

4 C-kielen vertailuoperaattorit: Operaattori merkitys == yhtäsuuri!= erisuuri < aidosti pienempi <= pienempi tai yhtäsuuri > aidosti suurempi >= suurempi tai yhtäsuuri 127

5 Seuraava esimerkki selvittää ehtolausekkeiden käyttöä Oletetaan että muuttujilla on seuraavanlaiset arvot: x = -5, MIN = , NUM = 999, exp = 1024, y = 7, MAX = 1024, kirjain ='J', alkio = 1.5, num = 999 Operaattori Ehto tulkinta Arvo <= x <= 0 x pien, tai yhtäs. kuin 0 1 < eksp < MAX eksp pienempi kuin MAX 0 >= x >= y x suur. tai yhtäs. kuin y 0 > alkio > MIN alkio suurempi kuin MIN 1 == kirjain == 'J' kirjain yhtä kuin 'J' 1!= num!= NUM num erisuuri kuin NUM 0 128

6 if valintarakenteen perusmuoto C-kielessä if (ehto) lause1; else lause2; Joskus else osan voi jättää pois if (ehto) lause1; 129

7 Esimerkki if- valintarakenteen käytöstä Tehtävä: Valitse kolmesta annetusta numerosta suurin ja tulosta se. 130

8 Suunnittelu: Karkean tason algoritmi: 1. Lue kolme lukua num1, num2, num3 2. Talleta suurin luku muuttujaan suurin 3. Tulosta suurin luku Askel 2. tarkennettuna 2.1. Talleta suurempi luvuista num1, num2, muuttujaan suurin 2.2. Talleta suurempi luvuista suurin, num3 muuttujaan suurin 131

9 Tarkennetaan askel 2.1 Jos num1 on suurempi kuin num2 niin suurin on num1 muutoin suurin on num2 Tarkennetaan askel 2.2 Jos num3 on suurempi kuin suurin niin suurin on num3 Sama suunnittelu karkean tason rakennekaaviona, jossa on esitetty myös tietovirta. 132

10 Lue kolme lukua ja ilmoita mikä niistä on suurin num1 num2 num3 num1 num2 num3 suurin suurin Lue kolme lukua Etsi suurin luvuista Tulosta suurin Rakennekaavio suurimman luvun etsimiselle 133

11 Toteutus #include <stdio.h> int main(void) { int num1, num2, num3; /* kolme lukua */ int suurin; /* suurin kolmesta */ /* Käyttäjältä luvut */ printf("anna ensimmäinen luku > "); scanf("%d", &num1); printf("anna toinen luku > "); scanf("%d", &num2); printf("anna kolmas luku > "); scanf("%d", &num3); 134

12 /* etsitään suurin luku */ if(num1 > num2) suurin = num1; else suurin = num2; if(num3 > suurin) suurin = num3; /* tulostetaan suurin luku */ printf("suurin luku on %d\n", suurin); } return(0); 135

13 136

14 if -valintarakenne ja peräkkäisyys Yleinen muoto oli if (ehto) lause1; else lause2; Käyttäen sisäkkäisyyttä eo. lauseet voidaan korvata muilla rakenteilla esim. peräkkäisyys lohkorakenteen avulla. 137

15 Esimerkkinä kahden muuttujan x ja y arvon vaihto siten, että pienempi arvo talletetaan muuttujaan x. if (x > y) { temp = x; x = y; y = temp; } Peräkkäisyys if-valintarakenteen sisällä saavutetaan kirjoittamalla suoritettavat lauseet aaltosulkeiden { ja } sisään, tyyli on vapaa, mutta sisennys on tärkeää. 138

16 Sisäkkäiset if-valintarakenteet Esimerkki. Oletetaan kolme kokonaislukumuuttujaa nimeltään numpos, numneg ja numnolla, joiden arvoa kasvatetaan yhdellä riippuen siitä onko muuttujan x arvo suurempi, pienempi tai yhtä suuri kuin nolla (versio1). if(x > 0) numpos = numpos + 1; else if(x < 0) numneg = numneg + 1; else numnolla = numnolla + 1; 139

17 Sama tehtävä voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa peräkkäisillä ifrakenteilla seuraavasti (versio2): if(x > 0) numpos = numpos + 1; if(x < 0) numneg = numneg + 1; if(x == 0) numnolla = numnolla + 1; Kumpi on parempi vaihtoehto? 140

18 x > 0 tosi numpos = numpos +1 epätosi x < 0 tosi numneg = numneg +1 epätosi numnolla = numnolla

19 Switch -valintarakenne Valintarakenne, jonka avulla ehtolausekkeen arvon perusteella voidaan valita yksi useammasta vaihtoehtoisesta toiminnasta. Yleinen muoto: 142

20 switch (lause) { case tunnus1: lauseet; break; } case tunnus2: lauseet; break;... case tunnusn: lauseet; break; default: lauseet; 143

21 1. Lauseen arvoa (tyyppiä char tai int) verrataan ylhäältä lähtien case-rivien tunnuksiin kunnes arvot täsmäävät, tunnukset ovat vakioita, kaksoispiste ei kuulu tunnuksen nimeen. 2. Täsmäävän vaihtoehdon case-rivin jälkeiset lauseet suoritetaan järjestyksessä ensimmäiseen break-riviin saakka, jonka kohdalla poistutaan rakenteesta. 3. Jos täsmäävää vaihtoehtoa ei löydy suoritetaan defaultvaihtoehdon lauseet mikäli sellainen on ja poistutaan rakenteesta. 144

22 Esimerkki: switch-rakenne, joka määrittää lampun odotetun eliniän lampun tehonkulutuksen (wattimäärän) perusteella. #include <stdio.h> int main(void){ int lampunteho; int elinika; printf("syötä lampun teho > "); scanf("%d", &lampunteho); 145

23 switch (lampunteho) { case 40: elinika = 2400; break; case 60: case 80: elinika = 2000; break; case 100: elinika = 1800; break; } default: elinika =1500; break; } printf("lampun elinika on %d tuntia\n", elinika); 146

24 147

25 148

26 Esimerkki: switch-valintarakenne, joka tulostaa muuttujan vari arvoa vastaavan värin: arvo 'P' -> punainen, 'S' -> sininen, 'K' - > keltainen. #include <stdio.h> int main(void){ char vari; printf("syötä väriä kuvava kirjain "); scanf("%c", &vari); 149

27 } switch (vari){ case 'P': printf("punainen\n"); break; case 'S': printf("sininen\n"); break; case 'K': printf("keltainen\n"); break; } return 0; 150

28 Jos käyttäjä syöttää jonkun muun kirjaimen tai vaikka oikean kirjaimen pienaakkosilla, niin ohjelma ei tulosta mitään! 151

29 Muista tunnus voi olla vain tyyppiä char tai int, ei double eikä merkkijono jokaisen vaihtoehdon loppuun yleensä break, paitsi poikkeustilanteissa default -tunnus loppuun aina kun mahdollista 152

30 while -toistorakenne Toiston käytön algoritmissa määrää tehtävän luonne. Ratkaise tehtävä jossain erityistapauksessa ja selvitä: 1. Onko ongelmanratkaisussa askeleita joita toistetaan? 2. Tiedetäänkö etukäteen kuinka monta kertaa askel suoritetaan? 3. Mistä tiedetään kuinka monta kertaa askel toistetaan? 153

31 Yleinen muoto: ohjausmuuttujan alustus while(toistoehto) lause; 154

32 Toiminta: 1.Ohjausmuuttujalle annetaan alkuarvo 2.Toistoehdossa tutkitaan onko ohjausmuuttujan arvoa. Jos arvo on haluttu, arvoksi tulee tosi, jolloin runko-osan lause suoritetaan. lauseen suorittamisen täytyy muuttaa ohjausmuuttujan arvoa. 3.Runko-osan lause suoritetaan uudelleen niin kauan kuin while - toistoehto on tosi. 4.Kun toistoehto on epätosi poistutaan silmukasta ja ohjelman suoritus jatkuu while -rakennetta seuraavasta lauseesta. 155

33 #include <stdio.h> int main(void) { int n; /* haluttu merkkien lukumäärä */ int laskuri; /* laskee montako a-kirjainta on tulostettu */ /* pyydetään käyttäjältä a-kirjainten lukumäärä */ printf("anna tulostettavien a-kirjainten lukumäärä >"); scanf("%d", &n); 156

34 laskuri = 0; /* laskuri on ohjausmuuttuja */ /* käynnistetöön toistorakenne, joka tulostaa a-kirjaimet toistetaan kunnes ehto laskuri < n muuttuu epätodeksi */ while( laskuri < n){ printf("a"); laskuri = laskuri + 1; /* kirjataan yksi a-kirjain tulostetuksi */ } } printf("\n\n"); /* rivinvaihtoja loppuun */ return(0); 157

35 158

36 do-while toistorakenne ohjausmuuttujan alustus do lause; while (toistoehto); 159

37 Toiminta: 1. Ohjausmuuttujan alustaminen 2.Runko-osan lause suoritetaan (ainakin yhden kerran). 3.Testataan toistoehto. Jos se on tosi, niin runko-osan lause suoritetaan uudelleen. Lauseen suorittaminen muuttaa ohjausmuuttujan arvoa. 4.Runko-osan lauseen suoritusta jatketaan, kunnes toistoehto saa arvon epätosi. 5.Kun toistoehto on epätosi poistutaan toistorakenteesta 160

38 Esimerkki: Jälleen ohjelma, joka tulostaa käyttäjän haluaman määrän a-kirjaimia peräkkäin. #include <stdio.h> int main(void) { int n; /* haluttu merkkien lukumäärä */ int laskuri; /* laskee montako a-kirjainta on tulostettu */ /* pyydetään käyttäjältä a-kirjainten lukumäärä */ printf("anna tulostettavien a-kirjainten lukumäärä >"); scanf("%d", &n); 161

39 laskuri = 0; /* nollataan ohjausmuuttuja, joka laskee tulostettujen kirjainten lukumäärää */ /* käynnistetöön toistorakenne, joka tulostaa a-kirjaimet toistetaan kunnes ehto laskuri < n muuttuu epätodeksi */ do{ printf("a"); laskuri = laskuri + 1; /* kirjataan yksi a-kirjain tulostetuksi */ }while( laskuri < n) printf("\n\n"); /* rivinvaihtoja loppuun */ return(0); 162

40 163

41 Huomaa olennainen ero if-rakenteeseen, jossa lohko suoritetaan korkeintaan kerran. #include <stdio.h> int main(void) { int n; /* haluttu merkkien lukumäärä */ int laskuri; /* laskee montako a-kirjainta on tulostettu */ /* pyydetään käyttäjältä a-kirjainten lukumäärä */ printf("anna tulostettavien a-kirjainten lukumäärä >"); scanf("%d", &n); 164

42 laskuri = 0; /* nollataan toistolaskuri */ if (laskuri < n){ printf("a"); laskuri = laskuri + 1; } } printf("\n\n"); /* rivinvaihtoja loppuun */ return(0); 165

43 166

44 Toinen esimerkki: while-silmukka, joka laskee käyttäjän antamien kokonaislukujen tuloa niin kauan kuin lukujen tulo on pienempi kuin Muuttuja tulo kahdessa roolissa, kertolaskun lopputuloksen säilyttäjänä ja ohjausmuuttujana (tulo < 1000) Ohjelmassa luku-muuttujan vanha arvo tuhoutuu jokaisella toistokerralla. Ohjelma jää "ikuiseen silmukaan" jos käyttäjä syöttää luvun 0! 167

45 #include <stdio.h> int main(void) { int tulo = 1; /* alustus tulo 1, kertolaskun takia */ int luku = 0; /* alustetaan luku */ /* toistetaan silmukkaan niin kauan kuin tulo on alle 1000 */ while(tulo < 1000) { /* luetaan käyttäjän syöttämä kokonaisluku */ printf("anna kokonaisluku > "); scanf("%d", &luku); } /* lasketaan uusi tulon arvo */ tulo = tulo * luku; /* tulostetaan tulon arvo lopuksi */ printf("tulo on: %d\n\n", tulo); return(0); } 168

46 169

47 for -toistorakenne Toistorakenteen toiminnassa olennaista on ohjausmuuttujan rooli. Esimerkeissä ohjausmuuttujia laskuri ja tulo. Toistorakenteen ohjausmuuttujan alustus, toistoehto ja ohjausmuuttujan päivitys (arvon muuttaminen) 170

48 for -toistorakenne sisältää ennaltamäärätyt paikat näille komponenteille: Yleinen muoto: for(alustus; toistoehto; päivitys) lause; 171

49 1. Aluksi suoritetaan alustuksen lause 2. Testataan toistoehto 2.1 Jos toistoehto on tosi niin suoritetaan runko-osan lause ja päivityksen lause 3. Tämän jälkeen jatketaan testaamalla toistoehtoa uudestaan ja suorittamalla runko-osan lause ja päivitys uudestaan niin kauan kuin toistoehto on tosi. 4. Kun toistoehto tulee epätodeksi poistutaan silmukasta ja toiminta jatkuu for -rakennetta seuraavasta lauseesta. 172

50 Esimerkki: Versio a-kirjaimia tulostavasta ohjelmasta toteutettuna for -toistorakenteella #include <stdio.h> int main(void) { int n; /* haluttu merkkien lukumäärä */ int laskuri; /* laskee montako a-kirjainta on tulostettu */ /* pyydetään käyttäjältä a-kirjainten lukumäärä */ printf("anna tulostettavien a-kirjainten lukumäärä >"); scanf("%d", &n); 173

51 /* käynnistetään toistorakenne, joka tulostaa a-kirjaimia toistetaan kunnes ehto laskuri < n muuttuu epätodeksi */ for( laskuri = 0; laskuri < n; laskuri = laskuri + 1){ printf("a"); } printf("\n\n"); /* rivinvaihtoja loppuun */ return(0); } 174

52 175

53 Sisäkkäiset rakenteet Useissa ohjelmointitehtävissä ohjausrakenteita täytyy sijoittaa sisäkkäin, silmukka silmukassa jne. Esimerkki: Ohjelma, joka laskee nollasta poikkeavien käyttäjän antamien reaalilukujen tulon. Tulon laskennasta eli silmukasta poistutaan, kun käyttäjä antaa lopetusmerkin (-999.9). #include <stdio.h> #define LOPETUS int main(void) { double tulo = 1; /* alustetaan tulo */ double luku; 176

54 printf("anna reaaliluku (%lf lopettaa) > ", LOPETUS); for(scanf("%lf", &luku); luku!= LOPETUS; scanf("%lf", &luku)){ } /* lasketaan uusi tulon arvo, nollalla ei kertolaskua */ if( 0!= luku ) tulo = tulo * luku; /* luetaan käyttäjän syöttämä kokonaisluku */ printf("anna reaaliluku (%lf lopettaa) > ", LOPETUS); /* tulostetaan tulon arvo lopuksi */ printf("tulo on: %d\n\n", tulo); return(0); } 177

55 178

56 Edellä olevassa ohjelmassa ei tiedetty etukäteen montako kertaa silmukka suoritetaan -> pyydetään käyttäjältä lopetusmerkki. Silmukan suoritus päättyy kun käyttäjä syöttää näppäimistöltä lopetusmerkin (edellisessä tehtävässä luvun merkin ). Yleinen muoto: Lue sisään rivi Niin kauan kuin ei lueta lopetusmerkkiä Käsittele rivi Lue sisään seuraava rivi Seuraava ohjelma laskee positiivisten kokonaislukujen summaa. 179

57 #include <stdio.h> #define LOPETUS 0 int main(void) { int summa = 0; int luku; printf("anna kokonaisluku (%d lopettaa) > ", LOPETUS); scanf("%d", &luku); while(luku!= LOPETUS){ summa = summa + luku; } printf("anna kokonaisluku (%d lopettaa) > ", LOPETUS); scanf("%d", &luku); } /* tulostetaan summan arvo lopuksi */ printf("summa on: %d\n\n", summa); return(0); 180

58 Seuraavilla sivuilla esimerkkiohjelmat tulostavat kertotaulu-matriisin käyttäen eri toistorakenteita. 181

59 #include <stdio.h> int main(void) { int i,j; for(i=1; i <= 10; i=i+1){ for(j=1; j <= 10; j=j+1){ printf("%4d", (i * j)); } printf("\n"); } printf("\n\n"); } return(0); 182

60 183

61 #include <stdio.h> int main(void) { int i,j; i = 1; while( i <= 10 ){ j=1; while( j <= 10 ){ printf("%4d", (i * j)); j = j+1; } } i= i+1; printf("\n"); } printf("\n\n"); return(0); 184

62 185

63 #include <stdio.h> int main(void) { int i,j; i = 1; do { j=1; do{ printf("%4d", (i * j)); j = j+1; }while( j <= 10 ); i= i+1; printf("\n"); } }while( i <= 10 ); printf("\n\n"); return(0); 186

64 187

65 #include <stdio.h> int main(void) { int i,j; for(i = 0; i < 4; i = i+1){ printf("i: %d\n", i); } for(j=0; j < i; j = j+1){ printf(" j: %d\n", j); } } return(0); 188

66 189

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) on suuniteltu lievien kognitiivisten vaikeuksien nopeaksi seulontamenetelmäksi. Sillä arvioidaan tiedonkäsittelyn

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot