Java-kielen perusteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Java-kielen perusteita"

Transkriptio

1 Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1

2 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja rivinvaihto System.out.println("Hei maailma"); } public static void main(string[] args) { HeiMaailma ohjelma = new HeiMaailma(); ohjelma.aja(); } } 2

3 Kirjoittaminen konsolinäkymään, jatkuu.. HeiMaailma -ohjelma tulostaa tekstin Hei Maailma Eclipsen Consolekansioon: 3

4 Muotoiltu tulostus (5.4.3) Java-kielen versioon 5.0:ssa lisättiin printf-tulostusmetodi: public PrintStream printf( String format,tulostettava_tieto) Metodin avulla voidaan tulostaminen muokata tiettyyn muotoon Esim. double luku = ; // Varataan 5 merkin levyinen kenttä, tulostetaan kahdella // desimaalilla ja rivinvaihto System.out.printf( luku=%5.2f%n,luku); tulostaa: luku= 3,79 4

5 %konversio %d, lisää kokonaislukuna %f, lisää desimaalilukuna %c, lisää merkkinä %s, lisää merkkijonona %%, lisää %-merkin %n, lisää rivinvaihdon Esim. int kluku = 78; System.out.printf( "1) %8d%n", kluku); // kenttä 8 merkkiä 1) 78 double dluku = ; System.out.printf( "2) %9.3f%n", dluku); // kenttä 9 merkkiä 3 desim. 2) -45,678 5 Ohjelmointi - Irene Vilpponen, Seija Lahtinen

6 Hienosäätöä, flag -, tasaa vasempaan laitaan +, lisää aina etumerkin välilyönti, lisää positiivisilla luvuilla alkuun välilyönnin 0, lisää etunollat,, käytetään ryhmittelyä Esim. double dluku = ; System.out.printf( "3) %-8.3f%n", dluku); 3) -45,678 long lluku= ; System.out.printf( "4) %,d%n", lluku); 4)

7 double pos = ; double neg = ; double iso = ; // desimaaliluku System.out.printf("1) %f%n", pos); // 2 desimaalia ja 0 desimaalia System.out.printf("2) %.2f%n",pos); System.out.printf("3) %.0f%n",pos); // kentän leveys 8 desimaaleja 2 System.out.printf("4) %8.2f%n", pos); System.out.printf("4) %8.2f%n", neg); // vasen tasaus System.out.printf("5) %-8.2f%n",pos); // etumerkki System.out.printf("6) %+8.2f%n",pos); System.out.printf("7) %+8.2f%n",neg); // välilyönti System.out.printf("8) %- 8.2f%n",neg); System.out.printf("8) %- 8.2f%n",pos); // etunollat System.out.printf("9) %08.2f%n", neg); System.out.printf("9) %08.2f%n", pos); // ryhmittely System.out.printf("10) %,8.2f%n",iso); 1) 3, ) 3,46 3) 3 4) 4) 3,46-234,79 5) 3,46 6) 7) +3,46-234,79 8) -234,79 8) 3,46 9) -0234,79 9) 00003,46 10) ,46 7

8 Tiedon luku näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa näppäimistöä varten ns. syöttöpuskuri eli muistialue, johon menevät käyttäjän kuvaruudulle kirjoittamat merkit, kun käyttäjä painaa enter-näppäintä. Ohjelma saa käyttöönsä syöttöpuskurin esimerkiksi Scanner-luokan avulla. Esimerkki Ohjelma tulostaa käyttäjälle seuraavaa: Anna henkilön etunimi ja sukunimi: Käyttäjä kirjoittaa tekstin: Tarmo Manninen ja painaa enter-näppäintä syöttöpuskurin sisältö on: Tarmo Manninen\n Indeksi osoittaa kirjainta T Viimeinen merkki, \n, on rivinvaihtomerkki eli enter 8

9 Scanner-luokka Kun Scanner-luokkaa käytetään, se on ilmoitettava kääntäjälle ohjelmatiedoston alussa seuraavasti: import java.util.scanner;. Scanner-olion määrittely: Scanner muuttuja; muuttuja= new Scanner (System.in); tai Scanner muuttuja= new Scanner (System.in); 9

10 Scanner-luokka, kokonaisluvun lukeminen public int nextint() palauttaa arvonaan syöttöpuskurista seuraavana olevan kokonaisluvun nextint-metodi ohittaa kaikki tyhjät (välilyönnit, tabuloinnit ja rivinvaihdot) kunnes vastaan tulee numero tai muu merkki kuin tyhjä 1) Jos syöttöpuskurissa on seuraavana numero, metodi lukee numerot, kunnes vastaan tulee tyhjä, ja muodostaa lukemistaan numeroista kokonaisluvun, jonka palauttaa arvonaan. 2) jos syöttöpuskurissa on seuraava merkki muu kuin tyhjä tai numero, tapahtuu ajoaikainen poikkeus (virhe) 3) jos syöttöpuskuri on tyhjä tai siellä ei ole muuta kuin tyhjää, nextintmetodi ohittaa kaikki tyhjät ja jää odottamaan puskurin täyttymistä. 10

11 Scanner-luokka, kokonaisluvun lukeminen, jatkuu.. Esimerkki: int luku; Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.print("Anna kokonaisluku: "); luku = input.nextint(); tulostuu: Anna kokonaisluku: 78 Muuttujan luku arvoksi tulee luku 78 11

12 Scanner-luokka, desimaaliluvun lukeminen public double nextdouble() ja public float nextfloat() palauttaa arvonaan syöttöpuskurista seuraavana olevan desimaaliluvun ohittaa kaikki tyhjät (välilyönnit, tabuloinnit ja rivinvaihdot) kunnes vastaan tulee numero, desimaalierotin tai muu merkki kuin tyhjä 1) jos syöttöpuskurissa on seuraavana numero, metodi lukee numerot. Jos seuraava merkki ei ole desimaalierotin vaan tyhjämerkki, metodi muodostaa luetuista numeroista desimaaliluvun, jonka palauttaa arvonaan. 2) Jos syöttöpuskurissa on numeroita ja desimaalierotin tai vain desimaalierotin, metodi lukee numerot ja erottimen ja jatkaa numeroiden lukemista, kunnes vastaan tulee tyhjä ja muodostaa lukemistaan numeroista desimaaliluvun, jonka palauttaa arvonaan. 3) Jos syöttöpuskurissa on vain desimaalierottimen, jota ei seuraa numero, tai muuta kuin tyhjää ja numeroita, tapahtuu ajoaikainen poikkeus (virhe). 4) jos syöttöpuskuri on tyhjä tai siellä ei ole muuta kuin tyhjää, metodi ohittaa kaikki tyhjät ja jää odottamaan puskurin täyttymistä 12

13 Scanner-luokka, desimaaliluvun lukeminen, jatkuu Esim. double luku; Scanner input = new Scanner (System.in); System.out.print( Anna desimaaliluku: ); luku = input.nextdouble(); tulostuu Anna desimaaliluku: 6,5 Muuttujan luku arvon tulee luku Ohjelmointi - Irene Vilpponen, Seija Lahtinen

14 Scanner-luokka, desimaaliluvun lukeminen, jatkuu Kun käytettävän tietokoneen näppäimistömme on asetettu Suomen kielelle sopivaksi, desimaalierotin on desimaalipilkku, kuitenkin kun Javaohjelmasta tulostetaan desimaaliluku, se tulostuu desimaalipisteellä ristiriita. Ristiriita voidaan korjata, kutsumalla Scanner-luokan metodia: public Scanner uselocale ( Locale locale ) Esimerkki // Muutetaan desimaalierotin desimaalipisteeksi. import java.util.locale; Scanner input = new Scanner (System.in); // ota käyttöön Locale-luokka input.uselocale ( Locale.US ); 14

15 Scanner-luokka, desimaaliluvun lukeminen, jatkuu Esim. double dluku; System.out.print("Anna desimaaliluku desimaalipilkuin + dluku = input.nextdouble(); varustettuna:"); System.out.println( Annoit " + dluku); input.uselocale ( Locale.US ); System.out.print("Anna desimaaliluku desimaalipistein + dluku = input.nextdouble(); varustettuna:"); System.out.println( Annoit " + dluku); toiminta: Anna desimaaliluku desimaalipilkuin varustettuna:2,3 Annoit 2.3 Anna desimaaliluku desimaalipistein varustettuna:2.3 Annoit

16 Scanner-luokka, totuusarvon lukeminen public boolean nextboolean() palauttaa arvonaan totuusarvon true tai false jos syöttöpuskurissa on seuraavana sana true tai false, jota seuraa vähintään yksi tyhjä (välilyönti, tabulointi, rivinvaihto), metodi palauttaa arvonaan ko. boolean arvon, jos kuitenkin puskurissa ei ole em. arvoja tai em. sanan jälkeen ei ole tyhjää, tapahtuu ajoaikainen poikkeus (virhe). Esimerkki: boolean totuus; Scanner input = new Scanner (System.in); tulostuu: System.out.print( Kerro totuus (true/false): ); totuus = input.nextboolean(); Kerro totuus (true/false): true totuus = true 16

17 Scanner-luokka, sanan lukeminen public String next() palauttaa arvonaan syöttöpuskurista löytyvän ensimmäisen sanan, joka päättyy tyhjään (välilyönti, tabulointi, rivinvaihto) metodi ohittaa puskurin alusta tyhjät, kunnes löytää merkin, joka ei ole tyhjä. Tämän jälkeen se lukee merkkejä, kunnes vastaan tulee tyhjä, jota se ei lue, eli syöttöpuskurin indeksi jää osoittamaan luetusta sanasta seuraavaa tyhjää merkkiä. Esim. String sana; Scanner input = new Scanner (System.in); System.out.print( Anna sana: ); sana = input.next(); tulostuu: Anna sana: kissa istui puussa muuttujan sana arvoksi tulee sana kissa 17

18 Scanner-luokka, rivin lukeminen public String nextline() palauttaa arvonaan syöttöpuskurin koko sisällön metodi lukee merkkejä syöttöpuskurin indeksistä alkaen rivinvaihtomerkkiin saakka ja sijoittaa lukemansa String-olioon, jonka palauttaa arvonaan. metodi lukee rivinvaihtomerkin, mutta ei vie sitä String-olioon. 18

19 Scanner-luokka, rivin lukeminen, jatkuu Esimerkki: String rivi; Scanner input = new Scanner (System.in); System.out.print( Anna lause: ); rivi = input.nextline(); Tulostuu: Ohjelma tulostaa: Anna Lause: Käyttäjä kirjoittaa: Tama on lause, joka sisaltaa valilyonteja. Muuttujan rivi arvoksi tulee Tama on lause, joka sisaltaa valilyonteja. 19

20 Scanner-luokka, syöttöpuskurin tutkiminen ilman lukemista public boolean hasnextint() tutkii, onko seuraava luettava kokonaisluku, ja palauttaa arvonaan true-arvon, jos on public boolean hasnextdouble() public boolean hasnextfloat() tutkii, onko seuraava luettava desimaaliluku, ja palauttaa arvonaan true-arvon, jos on 20

21 Scanner-luokka, syöttöpuskurin tutkiminen ilman lukemista, jatkuu public boolean hasnextboolean() tutkii, onko seuraava luettava boolean arvo true tai false, ja palauttaa arvonaan true-arvon, jos on public boolean hasnextline() tutkii, onko syöttöpuskurissa merkkijono, joka päättyy rivinvaihtomerkkiin, ja palauttaa arvonaan true-arvon, jos on 21

22 Harjoitus Tee ohjelmaluokka LukemisHarjoitus, joka pyytää ensin kokonaisluvun, sitten lukee ja tulostaa sen. Seuraavaksi ohjelma pyytää sanan, lukee sen ja tulostaa sen. Tämän jälkeen ohjelma pyytää desimaaliluvun, lukee sen ja tulostaa sen. Lopuksi ohjelma pyytää rivin tekstiä, lukee sen ja tulostaa. 22 Ohjelmointi - Irene Vilpponen, Seija Lahtinen

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA

OHJELMOINTITEKNIIKKA OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667 Ohjelmointityö 3 Mikko Laamanen 185667 Sisällysluettelo Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate... 1 Tehtävän määrittely... 1 Ratkaisuperiaate... 1 Ohjelman käyttöohje... 1 Syötteet ja tulosteet... 1 Ohjelman

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä.

Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. Tiedostot Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. C-kielessä syöttö ja tulostus kuvataan laiteriippumattomasti

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 1 OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ www.naturalprogramming.com Ohjelmointityylillä tarkoitetaan sääntöjä lähdekielisten ohjelmien kirjoittamiseen. Kääntäjähän hyväksyy varsin monella

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1 Kurssin suoritus Javan perusteet 2004 1,5 ov Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan maisterikoulutus, Varkaus Tomi Keinonen tkeinone@cs.uku.fi Luennot 18 h Harjoitukset

Lisätiedot

Datatähti-alkukilpailu 2005

Datatähti-alkukilpailu 2005 1 Taikaneliö 0 5 7 4 6 2 8 1 3 Kuva 1: Eräs kokoa N = 3 oleva taikaneliö. Datatähti-alkukilpailu 2005 Kokoa N oleva taikaneliö on N rivin ja N sarakkeen ruudukko, jonka ruutuihin on sijoiteltu luvut 0,

Lisätiedot

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet Ohjelmointi Matlab-komentoja voidaan koota ns. M-tiedostoon. Nimi tulee tiedoston tarkentimesta.m. Matlabilla voidaan ohjelmoida kahdella eri tavalla: Skriptit eli komentojonot eli makrot Funktiot eli

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot