TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT"

Transkriptio

1 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT Timo Harju typedef link List; /* Vaihtoehtoisia nimiä */ typedef link Stack; /* nodepointterille */ typedef link Queue typedef struct node Node; /* itse nodelle */ 2 KOODILIITE /* Funktioiden prototyypit */ Tässä liitteessä esitetään tietorakenteiden ja algoritmien kooditoteutuksia. Pääosin koodit on otettu alan tunnustetuista kirjoista. Toki ne on kirjoittajan toimesta implementoitu ja vähäisiltä osin modifioitu. 1. Linkitetty lista, C-toteutus Toteutus perustuu Weissin kirjaan Data Structures and Algorithm Analysis in C. /* */ /* LIST.H - linkitetyn listan ja pinon käyttöön liittyviä */ /* määrittelyjä. */ /* Käyttö: */ /* - omaan ohjelmaan #include "list.h", jonka on oltava */ /* hakemistossa, mistä kääntäjä sen löytää */ /* - tiedosto list.c linkitettävä mukaan ohjelmaan */ /* Sisältö: */ /* crealist() : luo listan headerin, palauttaa pointterin alkuun */ /* isempty() : palauttaa tiedon, onko lista pelkkä headeri */ /* islast() : palauttaa tiedon, onko annettu node viimeinen */ /* insnode() : lisää noden listaan annettuun paikkaan */ /* push() : lisää noden pinona käytetyn listan alkuun */ /* enqueue() : lisää noden jonona käytetyn listan loppuun */ /* find() : etsii noden paikan listassa */ /* findprev() : etsii nodea edellisen noden paikan */ /* pop() : poistaa pinosta ens. noden ja pauttaa datan */ /* dequeue() : poistaa jonosta ens. noden ja palauttaa datan */ /* delnode() : poistaa noden listasta */ /* dellist() : tuhoaa koko listan paitsi headerin */ /* printlist() : tulostaa listan sisällön */ /* Timo Harju , */ /* */ #ifndef _LIST.H #define _LIST.H typedef int item_type; /* Listan datan tyyppi */ List crealist( void ); int isempty( List L ); int islast( link p ); void insnode( link p, item_type a ); void push( Stack S, item_type a ); void enqueue( Queue S, item_type a ); link find( List L, item_type x); link findprev( List L, item_type x); void delnode( List L, item_type x); item_type pop( Stack S ); item_type dequeue( Queue S ); void dellist( List L ); void printlist( List p ); #endif /* */ /* LIST.C - linkitetyn listan ja pinon käyttöön liittyviä */ /* funktioita. */ /* Käyttö: */ /* - omaan ohjelmaan #include "list.h", jonka on oltava */ /* hakemistossa, mistä kääntäjä sen löytää */ /* - tämä tiedosto list.c linkitettävä mukaan ohjelmaan */ /* Sisältö: */ /* crealist() : luo listan headerin, palauttaa pointterin alkuun */ /* isempty() : palauttaa tiedon, onko lista pelkkä headeri */ /* islast() : palauttaa tiedon, onko annettu node viimeinen */ /* insnode() : lisää noden listaan annettuun paikkaan */ /* push() : lisää noden pinona käytetyn listan alkuun */ /* enqueue() : lisää noden jonona käytetyn listan loppuun */ /* find() : etsii noden paikan listassa */ /* findprev() : etsii nodea edellisen noden paikan */ /* pop() : poistaa pinosta ens. noden ja pauttaa datan */ /* dequeue() : poistaa jonosta ens. noden ja palauttaa datan */ /* delnode() : poistaa noden listasta */ /* dellist() : tuhoaa koko listan paitsi headerin */ /* printlist() : tulostaa listan sisällön */ /* Timo Harju , */ /* */ typedef struct node *link; /* Pointteri nodeen */ struct node /* Node: */ item_type item; /* data */ link next; /* pointteri seuraavaan nodeen */ ; #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include "list.h"

2 /* Luo linkitetyn listan headerin (noden + NULL-linkin ) */ List crealist( void ) List L; L = ( link ) malloc( sizeof ( Node ) ); if ( L == NULL ) printf( "crealist: muistin varaaminen epäonnistui\n" ); exit( 1 ); L->next = NULL; return L; /* Testaa, onko lista tyhjä */ int isempty( List L ) return ( L->next == NULL ); /* Testaa, onko parametrina oleva paikka listan viimeinen */ int islast( link p ) return ( p->next == NULL ); /* Lisää alkion listaan parametrina olevan paikan perään */ void insnode( link p, item_type a ) link t; t = ( link ) malloc( sizeof ( Node ) ); if ( t == NULL ) printf( "inslist: muistin varaaminen epäonnistui\n" ); exit( 1 ); t->item = a; t->next = p->next; p->next = t; /* Sijoittaa alkion pinona käytetyn listan ensimmäiseksi */ void push( Stack S, item_type a ) insnode( S, a ); 3 /* Etsii annettua alkiota listasta */ link find( List L, item_type x) p = L->next; while ( ( p!= NULL ) && ( p->item!= x ) ) return p; /* Etsii annettua alkiota edellisen alkion paikan listassa */ link findprev( List L, item_type x) p = L; while ( ( p->next!= NULL ) && ( p->next->item!= x ) ) return p; /* Poistaa annetun alkion listasta */ void delnode( List L, item_type x) link p, t; p = findprev( L, x); if ( p->next!= NULL ) t = p->next; p->next = t->next; free( t ); /* Poistaa päällimmäisen alkion pinona käytetystä listasta */ item_type pop ( Stack S ) item_type a; if ( isempty( S ) ) printf( "Pino tyhjä\n" ); return -1; else p = S->next; a = p->item; S->next = p->next; free( p ); return a; 4

3 /* Tuhoaa listan kaikki alkiot paitsi Headerin */ void dellist( List L ) link p, t; p = L->next; L->next = NULL; while ( p!= NULL ) t = p->next; free( p ); p = t; /* Tulostaa lista sisällön näytölle */ void printlist( List p ) while ( p->next!= NULL ) printf( "%d\n", p->item ); 5 2 Linkitetty lista, Java-toteutus /* / / LINKITETTY LISTA: Luokka List / / Sisältää tunnussolullisen linkitetyn listan osittaisen / / toteutuksen. / / Listan solu: sisäluokka Node / / Ilmentymämuuttujat: / / Node head : viite tunnussoluun / / Node iterator : iteraatttori eli "kulkuriviite" / / Konstuktori List(): luo tyhjän listan eli pelkän tunnussolun / / Julkiset metodit: / / Node gethead() : palauttaa tunnussolun viitteen / / boolean isempty() : onko lista tyhjä / / void makeempty : tyhjää listan / / void resetit() : iteraattori osoittamann tunnussoluun/ / Node getit() : palauttaa iteraattorin paikan / / void advanceit() : edistää iteraattoria yhdellä / / void makecircular() : tekee listasta rengaslistan / / void insert() : lisää solun haluttuun paikkaan / / void insertatend() : lisää solun listan loppuun / / void delete() : poistaa solun halutusta paikasta / / void deletenexttoit(): poistaa iteraattorin osoittamaa / / seuraavan solun / / void reverse() : kääntää listan / / String tostring() : listan sisällön merkkiesitys / / TH / / */ public class List //Listaluokka class Node //Listan solu sisäluokkana: Object item; // solun data Node next; // viite seuraavaan soluun public Node() // solun konstruointi item = null; next = null; public Object getitem() // palauttaa solun datan return item; public Node getnext() // palauttaa solun next-viitteen return next; private Node head; //Viite listan headeriin private Node iterator; //Iteraattori eli "kulkuri" 6

4 public List() //Konstruktori luo headerin head = new Node(); head.next = null; iterator = head; // ja alustaa kulkurin public Node gethead() //Palauttaa viitteen tunnussoluun return head; public boolean isempty() //Onko lista tyhjä return head.next == null; public void makeempty() //Tyhjentää listan head.next = null; // käy näin helposti Javassa public void resetit() //Alustaa kulkurin uudestaan iterator = head; iterator.next = head.next; public Node getit() //Palauttaa kulkurin paikan return iterator; public void advanceit() //Edistää kulkuria yhden askeleen if ( iterator.next!= null ) iterator = iterator.next; public void makecircular() //Tekee listasta rengaslistan if( head.next!= null ) Node current = head.next; while ( current.next!= null ) current.next = head.next; //Lisää solun paikan index perään public void insert( Object x, int index ) int i = 0; while ( current.next!= null && i < index ) ++i; if ( i == index ) Node newnode = new Node(); newnode.item = x; newnode.next = current.next; current.next = newnode; 7 public void insertatend( Object x ) //Lisää solun loppuun while ( current.next!= null ) Node newnode = new Node(); newnode.item = x; current.next = newnode; public void delete( int index ) //Poistaa solun paikasta index if ( index == 0 ) return; int count = 0; while ( current.next!= null && count < index -1 ) ++count; if ( current.next!= null ) current.next = current.next.next; public void deletenexttoit() //Poistaa kulkurin osoittamaa if ( iterator.next!= null ) //seuraavan solun if ( iterator.next == head.next ) head = head.next; iterator.next = iterator.next.next; public void reverse() //Kääntää listan: "nuolten" Node p, q, r; //suunta päinvastaiseksi if ( head.next == null head.next.next == null ) return; // Jos lista on tyhjä tai // 1-soluinen, ei tehdä mitään p = null; q = head.next; r = head.next.next; while ( r.next!= null ) // Nuoli käännetään tässä. q.next = p; // Edetään pitkin listaa p = q; // koko ajan 3 peräkkäistä q = r; // solua muistissa r = r.next; r.next = q; // Tultiin loppuun. q.next = p; // 2 nuolta oli vielä head.next = r; // kääntämättä. public String tostring() //Merkkiesitys String str = "[]->"; while ( current.next!= null ) str = str + "[" + current.next.item + "]->"; 8

5 str = str + " "; return str; 9 public static void main( String[] args ) //Kokeillaan List test = new List(); for ( int i = 1; i <= 9; ++i ) test.insert( new Integer( i ), 0 ); test.insertatend( new Integer( 10 ) ); test.reverse(); test.delete(1); test.delete(9); test.advanceit(); test.deletenexttoit(); test.makecircular(); System.out.print( "Jatko: paina Enter... " ); Lue.rivi(); test.resetit(); for ( int i = 1; i <= 20; ++i ) test.advanceit(); System.out.println( (Integer)(test.getIt().getItem()) ); test.makeempty();

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto Java kahdessa tunnissa Jyry Suvilehto Ohjelma Ohjelmointiasioita alkeista nippelitietoon n. 45 min Tauko 10 min Oliot, luokat ja muut kummajaiset n. 45 min Kysykää Sisältöä ei oikeasti ole 2x45 min täytteeksi,

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä.

Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. Tiedostot Tiedosto on yhteenkuuluvien tietojen joukko, joka tavallisimmin sijaitsee kiintolevyllä, muistitikulla tai jollakin muulla fyysisellä tietovälineellä. C-kielessä syöttö ja tulostus kuvataan laiteriippumattomasti

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA

OHJELMOINTITEKNIIKKA OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1 Kurssin suoritus Javan perusteet 2004 1,5 ov Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan maisterikoulutus, Varkaus Tomi Keinonen tkeinone@cs.uku.fi Luennot 18 h Harjoitukset

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

Web järjestelmän ohjelmointi Kevät 2012 Hans Nieminen

Web järjestelmän ohjelmointi Kevät 2012 Hans Nieminen Harjoitus 1 Käsiteltävät aiheet: C# kielen kertaus luokat, oliot ja periytyminen poikkeukset ja niiden käsittely tapahtumat ja niiden käsittely C# 3.0 uudet ominaisuudet Visual Studio projektin kansiot

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Periytymisen käyttö C++:ssa

Periytymisen käyttö C++:ssa 19 Periytymisen käyttö C++:ssa Periytymisessä voi osoitin tai viittaus kantaluokkatyyppiin viitata johdetun luokkatyypin olioon. Ohjelmamme voidaan sitten kirjoittaa käsittelemään näitä osoittimia tai

Lisätiedot

Metadatan kyseleminen Reflection-metodeilla

Metadatan kyseleminen Reflection-metodeilla 16 Metadatan kyseleminen Reflection-metodeilla Luvussa 2, Johdanto Microsoft.NETiin, kerroin, miten kääntäjä generoi Win32 Portable Executable (PE)-tiedoston, joka sisältää MSIL:n ja metadatan. Yksi.NETin

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

Ohjeet. Jaa vastauksesi konsepteille siten, etta:

Ohjeet. Jaa vastauksesi konsepteille siten, etta: / AS-0.1103/4 C~ohjelmoinnin peruskurssi Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tentti 12.05.2010, Raimo Nikkilii Ohjeet Kaikki ohjelmointitehtavat tulee toteuttaa C-kielella hyvaa ohjelmointityylia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa OSA VII 679 LUKU 28 28 LUKU Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa Opi, kuinka käytetään Visual C++-ohjelmoijille tarkoitettuja eri API-rajapintoja ja SDK-kehitysympäristöjä Tosi nopeiden ääni- ja grafiikkasovellusten

Lisätiedot

14. oppitunti. Operaattorin ylikuormitus. Osa. Operaattorin ylikuormittaminen

14. oppitunti. Operaattorin ylikuormitus. Osa. Operaattorin ylikuormittaminen Osa IV 14. oppitunti Operaattorin ylikuormitus Edellisessä luvussa opit ylikuormittamaan metodeita ja luomaan kopiomuodostimen, joka tekee syvän kopion. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Kuinka

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho

Haskell 98. Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa. Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98 Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Haskell 98: Puhdasta funktionalismia nonstriktissä paketissa Antti-Juhani Kaijanaho Copyright 1999 Antti-Juhani Kaijanaho

Lisätiedot