EGLO-OHJELMAAN KUULUVA REALGAME- PROJEKTI VUONNA 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EGLO-OHJELMAAN KUULUVA REALGAME- PROJEKTI VUONNA 2005"

Transkriptio

1 EGLO-OHJELMAAN KUULUVA REALGAME- PROJEKTI VUONNA 2005 Loppuraportti Turun kauppakorkeakoulu / Logistiikka Rehtorinpellonkatu 3, TURKU Timo Lainema Jani Uusihannu Jari Gröhn, erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö, Kuljetus- ja logistiikkayksikkö PL 31, VALTIONEUVOSTO

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 REALGAME-TUTKIMUKSEN TAUSTAA PROJEKTIN ALKUPERÄISET TAVOITTEET PROJEKTIN KULKU PROJEKTIN JATKUMINEN PROJEKTIN TULOSTEN ANALYSOINTI... 9

3 3 1 REALGAME-TUTKIMUKSEN TAUSTAA EGLO-hankkeen tukema REALGAME-tutkimus vuonna 2005 perustui Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 2003 valmistuneen väitöskirjan tuloksille. Väitöskirjaprojektissa (Lainema, 2003) syntyi maailmanluokassakin erittäin kehittynyt valmistavan yrityksen koko liiketoimintaa kuvaava opetuskokonaisuus, REALGAME. REALGAME-opetuskokonaisuutta on aiemmin testattu useissa suomalaisyrityksissä (mm. Wallac, Patria, Teleste). Oppimistulokset ovat olleet erinomaisia; tuloksia on julkaistu myös akateemisissa aikakauslehdissä (Lainema & Makkonen, 2003; Lainema, 2004; Lainema & Hilmola, 2004). Ennen EGLO-hanketta REALGAMEkoulutusvälineen ympärillä oli siis tehty perusteellinen taustatyö ja perustutkimusta, joka tarjosi hyvän pohjan toteutetun koulutusvälineen räätälöintiin.

4 4 2 PROJEKTIN ALKUPERÄISET TAVOITTEET Ennen EGLO-projektin alkamista REALGAME-koulutusvälinettä käytettiin enimmäkseen isohkojen yritysten sisäisissä koulutuksissa. Koulutusvälineen käyttö oli kehittäjänsä, KTT Timo Laineman, rajallisten resurssien varassa eikä siitä ollut tuotteistettu koulutusvälinettä laajempaan käyttöön. Myöskään REALGAMEkoulutusvälineen logistiikkaan kuuluvien ominaisuuksien potentiaalia ei ollut täysin hyödynnetty. Opetusvälineen suurta potentiaalia pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämisessä haluttiin kehittää. Hankkeen päätavoitteena oli siis kehittää tuotteistettu logistiikan koulutusväline jo aiemmin kehitetystä ratkaisusta. Tämä koulutusväline loisi hyvin kohdennetun ja tehokkaan oppimisympäristön yrityksille räätälöityjen kurssien muodossa. Opetuskokonaisuuden viemisessä yritysten käyttöön oli tarkoitus tehdä yhteistyötä mm. Suomen Logistiikkayhdistyksen (SLY) alaisen Logistiikan Koulutuskeskus ECL:n kanssa. Hankkeen osatavoitteena oli kehittää logistiikan koulutusväline käytettäväksi AMKsekä yliopisto-opetuksen osana. Tätä tavoitetta pyrittiin tukemaan kehittämällä logistiikan oheisopetusmateriaalia sekä suunnitella opetuskäyttöön vaadittava luentomateriaali. Tärkeänä yhteistyökumppanina tämän tavoitteen saavuttamisessa oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jossa oli alustavasti sovittu koekoulutustilaisuuksista. Toisena osatavoitteena oli saada aikaiseksi 2 Pro Gradu-tutkimusta sekä konferenssijulkaisuja. Näiden lisäksi hankkeen tuloksista pyritään julkaisemaan 1-3 tieteellistä aikakauslehtijulkaisua vuoden 2006 aikana.

5 5 3 PROJEKTIN KULKU Projekti alkoi jo vuoden 2004 syksyllä TuKKK:n rahoituksen avulla, ja jatkui LVM:n rahoittamana EGLO-hankkeen osana vuoden 2005 alusta lähtien. Syksyn aikana tapahtui projektin koordinointiin ja suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä. Tämän lisäksi luotiin alustavia yhteyksiä ja kontakteja mm. esittelemällä REALGAME-koulutusväline Seinäjoen Ammattikorkeakoulun järjestämillä Logistiikan Opettajien ja Tutkijoidenpäivillä Seuraavassa on esitelty lyhyesti vuonna 2005 järjestetyt koulutustilaisuudet ja demotilaisuudet , järjestettiin demotilaisuus Liikenne- ja Viestintäministeriössä EGLOhankeryhmälle. Demotilaisuudesta saadun palautteen perusteella REALGAMEkoulutusvälinettä kehitetään eteenpäin , järjestettiin demotilaisuus Riikassa, IVETTA-koulutustapahtuman yhteydessä. Paikalla Latvian liikenneministeriön, Transport un Sakariu Institutin, Riga Management Schoolin, sekä useiden Baltian maissa logistiikkaa harjoittavien yritysten edustajia , järjestettiin demotilaisuus Turun alueen peruskoulujen suunnittelemaan Talous- ja yrittäjyystiedon ohjelmaan liittyen. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun Seudun Yrittäjät Ry ja sen hallituksen jäsen Pekka Koivisto , järjestettiin ensimmäinen AMK-koulutustilaisuus Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Liikenne- ja Logistiikkayksikön insinööriopiskelijoille. Jyväskylässä järjestetyssä koulutustilaisuudessa testattiin myös AMKkoulutuspaketin toimivuus. Tilaisuudesta saadun palautteen perusteella koulutuspakettia muokattiin paremmin AMK-koulutustarpeita vastaavaksi. Yleisesti ottaen koulutustilaisuudesta saatu palaute oli erinomaista ja antoi hyvän lähtökohdan muokata AMK- sekä yliopisto-opetusvälinettä. Yhteistyö Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu tulevaisuudessa , järjestettiin toinen demotilaisuus Turun alueen peruskoulujen suunnittelemaan Talous- ja yrittäjyystiedon ohjelmaan liittyen. Kaksipäiväiseen koulutukseen osallistui n. 40 lukion oppilasta ja tilaisuudesta saadun palautteen yhteenvetona todettiin, että REALGAME-koulutusväline on sovellettavissa myös lukioiden yrittäjyyskasvatukseen. Tämä hanke jatkuu kuitenkin erillisenä EGLOhankkeesta, koska keskeisenä lukioiden opetusohjelman teemana ei ole logistiikka, vaan yrittäjyys.

6 , järjestettiin koulutustilaisuus Viitasaarella, yhteistyössä Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun aikuiskoulutusohjelman kanssa. Koulutustilaisuuteen osallistui 26 tuotantotalousinsinööriä, jotka osallistuvat Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun järjestämään TUJATINS täydennyskoulutusohjelmaan. Koulutustilaisuudesta saatu palaute oli positiivista, ja yhteistyö jatkunee tulevaisuudessa , järjestettiin demopelitilaisuus Arnhemissa, Alankomaissa, Hogeschool van Arnhem en Nijmegenissä. Tilaisuuteen osallistui opettajia useasta oppilaitoksesta ympäri Alankomaita. Demotilaisuuden herättämä mielenkiinto oli suurta, mutta neuvottelut yhteistyön jatkumisesta ovat vielä toistaiseksi kesken. Mahdollinen yhteistyö jatkuisi joko koulutusten tai lisenssisopimuksen muodossa järjestettiin pelin demokoulutustilaisuus Turun kauppakorkeakoululla. Demotilaisuuteen osallistui yhteensä 10 henkilöä eri oppilaitoksista. Demotilaisuuden pyrkimyksenä oli esitellä ja keskustella pelin käyttömahdollisuuksista kyseisten oppilaitosten opetuksessa. Demotilaisuuden jälkeen sovittiin koulutuksista Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun, sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Demotilaisuuden jälkeen jatkettiin ammattikorkeakoulujen käyttöön suunnitellun koulutuskokonaisuuden kehitystyötä järjestettiin koulutustilaisuus Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Koulutustilaisuuteen osallistui ryhmä, joka koostui 4. vuoden AMK-opiskelijoista. Tulevaisuudessa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Reaalipeliä tullaan käyttämään jatkossa mahdollisesti opiskeluidensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden koulutuksessa Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulussa & järjestettiin koulutustilaisuus Turun Ammattikorkeakoulussa, Uudenkaupungin yksikössä. Yhteistyötä todennäköisesti jatketaan Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Tällä hetkellä Turku AMK:n kanssa neuvotellaan REALGAME-lisenssisopimuksen solmimisesta. REALGAME-projektin tavoitteissa mainittu avoin yrityskoulutus yhteistyössä ECL:n jouduttiin siirtämään vuodelle 2006 ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi. REALGAME on kuitenkin ECL:n koulutusohjelmassa vuodelle 2006 nimellä Dynamic SCM Game. Yritykset ovat ilmaisseet kiinnostusta koulutukseen, mutta toistaiseksi ollaan vielä neuvotteluiden asteella. Avoimena kurssina valmennus ei varmastikaan tule ole volyymeiltään kovin merkittävä, mutta yritysten sisäisenä koulutusohjelman osana

7 7 potentiaalia on olemassa. Liite 1: ECL:n koulutustarjonta esite, s. 18, Dynamic SCM Game. Oppilaitos- ja yrityskoulutusvälineen kehittämisen lisäksi REALGAME:n tekninen kehittäminen jatkui koko ajanjakson ajan. Mukaan on tarkoitus tuoda mm. lisää elementtejä reaalimaailman materiaalihallintaan ja kv. logistiikkaan liittyen, kuten alihankkijayhteistyö, jakelukeskus-malli, sekä toisistaan maantieteellisesti erillään olevien ryhmien kouluttaminen verkkoympäristön avulla. Näistä alihankkijamallia on koekäytetty syksyn 2005 aikana ja voidaan todeta, että ominaisuus tuo simulaatioon hyvin mielenkiintoisen lisän. Myös hajautettua pelaamista on testattu yhdessä Itävaltalaisen Johannes Kepler yliopiston kanssa. Testissä opiskelijaryhmät Linzissä ja Turussa pelasivat reaaliajassa toisiaan vastaan. Kuten alihankkijamalli myös hajautettu pelaaminen tuo simulaatioon erittäin mielenkiintoisen lisäominaisuuden, jolla saattaa isoissa yrityksissä olla oma arvonsa (esim. globaalien yritysten koulutuksissa, joissa kaikkien osallistujien siirtäminen yhteen koulutuspaikkaan tulee hyvin kalliiksi). EGLO-projektiin liittyneet Pro Gradu työt eivät ole vielä joulukuussa 2005 valmistuneet. EGLO:n projektin piirissä tapahtunut graduihin liittyvä empirian kerääminen ja välineen muokkaus on kuitenkin saatu vietyä loppuun. Gradujen ohjaaminen ei ole ollut EGLO-projektin tutkijoiden vastuulla, joten emme tässä pysty ottamaan kantaa gradujen valmistumisen viivästymiseen. Gradujen valmistuttua pohditaan kahden julkaisun julkaisemista niiden pohjalta. EGLO-projektin pohjalta on tekeillä myös ainakin yksi muu tieteellinen aikakausilehtijulkaisu. Tämä on Timo Lainemalla työn alla ja empiria on tutkimusta varten kerätty valmiiksi. Julkaisu lähtenee arviointiprosessiin talven 2006 aikana.

8 8 4 PROJEKTIN JATKUMINEN EGLO-projektin tavoitteisiin kirjattiin projektin jatkuminen omarahoitteisena vuoden 2006 alusta lähtien. Näin tuleekin tapahtumaan. EGLO-projektin aikana syntynyt liiketoiminta siirtyy vuoden 2006 alusta Magisys Oy:lle (yritys, jossa Timo Lainemalla on osake-enemmistö). Magisys Oy tulee siis hoitamaan sekä ammattikorkeakoulujen, ECL:n että yritysten sisäisiä koulutuksia. Turun kauppakorkeakoulu toimii tällöin lähinnä positiivista imagoa lisäävänä taustaorganisaationa (Timo Lainema jatkaa osapäiväisenä tutkijana Turun kauppakorkeakoulussa). Magisys Oy:n organisaatiossa tai alihankkijoina toimivat jatkossa EGLO-tutkijat Timo Lainema ja Jani Uusihannu ja Magisys Oy:hyn on palkattu myös uutena työntekijänä Bryan Roberts, jonka rooli liittyy nimenomaan REALGAME:n kansainväliseen potentiaaliin. EGLO-projektin aikana tapahtunut tuotekehitys on ollut tärkeä kv. potentiaalin luomisessa, kun välinettä on voitu terävöittää vielä yksi vuosi ilman raskaita kaupallisia paineita. Uskomme, että lyhyen organisoitumisvaiheen jälkeen REALGAME-välineestä on syntynyt hyvinkin kannattavaa liiketoimintaa, jolla on myös merkittävää kansainvälistä menestyspotentiaalia. EGLO:n tarjoama tuki on ollut tämän potentiaalin synnyttämisessä erittäin tärkeää, kun alun perin akateemisesta tutkimuksesta on syntynyt hyvin lupaavaa jo näyttöjä antanutta liiketoimintaa.

9 9 5 PROJEKTIN TULOSTEN ANALYSOINTI Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet seuraavilta osin: - Oppilaitosten käyttöön tarkoitettu opetusväline saatiin kehitettyä ja sitä testattiin useammissa yhteyksissä. Yhteistyön on suunniteltu jatkuvan kyseisissä oppilaitoksissa. Tarjontaa oppilaitoksille on tarkoitus lisätä jatkossa resurssien mukaan ja vireillä on koulutusten lisäksi myös lisenssiyhteistyöhanke Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. - Yritysten käyttöön tarkoitettu opetusväline saatiin kehitettyä, huolimatta siitä että yhteistyö ECL:n kanssa ei lähtenyt käyntiin aiotulla nopeudella. REALGAME-valmennuksia on vuoden 2005 aikana vedetty useassa yritysorganisaatiossa (mm. Lännen Tehtaat, Patria ja maailmanlaajuinen telekommunikaatiolaitteita valmistava suomalainen yritys) ja näissä koulutuksissa on hyödynnetty EGLO-hankkeessa tehtyä tuotekehitystä. - Journaaliartikkeleiden ja pro gradu-tutkielmien osalta hanke jatkuu vielä vuoden 2006 aikana, mutta tähän ei tarvita lisärahoitusta. Sekä oppilaitos- että yrityskoulutuskonsepteja tullaan kehittämään vielä jatkossa, mutta ennen kaikkea tarkoituksena on vakiinnuttaa REALGAME osaksi useiden oppilaitosten sekä yritysten koulutustarjontaa. Nykyprospektien valossa tähän tavoitteeseen tullaan pääsemään vuoden 2006 aikana.

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TEEMANA MATKAILUALAN KOULUTUS 3-4/2001

MUUTTUVA MATKAILU TEEMANA MATKAILUALAN KOULUTUS 3-4/2001 MUUTTUVA MATKAILU TEEMANA MATKAILUALAN KOULUTUS 3-4/2001 1 2 3 Sisällysluettelo MATKAILUALAN OPETUS kiinnostus matkailuun on synnyttänyt laajan ja monitasoisen koulutustarjonnan Riitta Kangas... 5 EUROOPAN

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti

Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Pelastusopiston harjoitusalueen kehittämistarpeet ja liiketoiminta SELKO hankkeen loppuraportti Marko Hassinen Jani Bergström Pelastusopisto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 1/2015 ISBN:

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

YES -KESKuS loppuraportit

YES -KESKuS loppuraportit YES -Keskus loppuraportit YES -Keskus loppuraportit kansallinen loppuraportti... 4 Etelä-Pohjanmaan loppuraportti... 10 itä-uusimaan loppuraportti... 22 kanta-hämeen loppuraportti... 40 keski-pohjanmaan

Lisätiedot

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Biotyöpajat tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10

Sisällysluettelo. Esipuhe 7. 1 Alkusanat 8. 2 Johdanto kaupallistamisajatteluun 10 Sisällysluettelo Esipuhe 7 1 Alkusanat 8 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot