Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 23.11.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet: Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Raili Kerola varapuheenjohtaja Armi Hietala Elli Juusola Terttu Lehtola Aaro Lehtoniemi Raimo Miettunen Asko Peuraniemi Riitta Toivonen Paavo Tuomaala Simo Rahtu varajäsen (Ahokas) Aune Mäkitiura varajäsen (Ollila) Riku Tapio Antti Paananen Antti Jääskeläinen Pirkko-Aliisa Rytilahti Kari Yliräisänen kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapj. hallintojohtaja sihteeri tiedotuspäällikkö Poissa Pertti Ahokas jäsen Marko Ollila jäsen Kimmo Niukkanen jäsen 1 asia 153 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 162:1,3. Kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Vesa-Pekka Koivuranta avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 154 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Marko Ollila ja Asko Peuraniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aune Mäkitiura ja Asko Peuraniemi.

2 Kirkkoneuvosto asia 155 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että merkitään tiedoksi ilmoitusasia ja kohdassa Muut asiat kuullaan Raili Kerolan asia. 4 asia 156 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. 5 asia 157 Koulutussuunnitelma vuodelle 2011 Koulutussuunnitelmaan on koottu varsinaisten koulutustapahtumien lisäksi myös eri työalojen neuvottelupäivät. (LIITE 1). Pastoraalitutkinnoista ja muista yli 10 päivää kestävistä koulutuksista, jotka liittyvät suoraan työntekijän työtehtäviin tai työnantaja katsoo ne muuten työtehtäviä hyödyttäväksi, korvataan matka-, koulutus- ja majoituskuluja enintään 1700 euroa, ellei ole perusteltua syytä korvata kaikkia koulutuskustannuksia. Tällaiseen varsinaiseen koulutukseen osallistumisesta, lukuun ottamatta tutkinto- tai tenttipäiviä, palkalliseksi virkavapaaksi/työlomaksi voidaan lukea enintään 21 työpäivää. Ulkomaiset koulutusmatkat kirkkoneuvosto päättää erillisten anomusten perusteella. Tukholmaan ja Tallinnaan suuntautuvat koulutusmatkat (laivaseminaarit) eivät vaadi erillistä kirkkoneuvoston hyväksyntää. Hiljaisuuden retriittien osalta hyväksytään työajaksi käytettävän enintään 5 päivää. Ehdotus, khra / hntoj. Kirkkoneuvosto vahvistaa koulutussuunnitelman vuodelle 2011.

3 Kirkkoneuvosto asia 158 Määräaikaisen nuorisomuusikon viran haettavaksi julistaminen Kirkkovaltuusto on kokouksessaan perustanut Rovaniemen seurakuntaan kolmen vuoden määräaikaisen nuorisomuusikon viran ajalle Nuorisomuusikon tehtävänä on seurakunnan nuorisomusiikkitoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaaminen, nuorten jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen yhteistyössä nuorisopapin, kanttoreiden ja nuorisotyön tiimin kanssa ja evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Virka kuuluu nuorisotyön tiimiin. Viranhaltijan lähin esimies on nuorisopastori. Kelpoisuusvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja musiikkialan perustutkinto tai soveltuva kirkollinen vähintään AMKtasoinen musiikkitutkinto, nuorisomusiikin alan kokemus ja osaaminen sekä musiikin sovittamisen taito nuorten musiikkiryhmiä varten. Pop/jazzmusiikin erityiskoulutus katsotaan eduksi. Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto julistaa nuorisomuusikon viran haettavaksi ilmestyvässä Kotimaa - lehdessä, Internetissä työvoimahallinnon sivulla mol.fi ja sivulla Hakuaika päättyy klo asia 159 Seurakunnan vakuutukset Edellisen kerran Rovaniemen seurakunnan vakuutukset on kilpailutettu keväällä Pohjoisen alueen seurakunnat ovat perinteisesti kilpailuttaneet vakuutukset yhdessä neljän vuoden välein. Tänä vuonna yhteiskilpailuun lähti mukaan ennätykselliset 19 seurakuntaa. Kilpailutuksen hoiti vakuutusmeklari Salme Niemelä Vakuutusvälitys Arktia Oy:stä. Kilpailuun on osallistuneet ne seurakunnat, jotka ovat antaneet vakuutusasioiden hoidon vakuutusmeklarin tehtäväksi ja tavoitelleet massaetua vakuutusmaksuihin. Mukana olivat Rovaniemen seurakunnan lisäksi seuraavat seurakunnat: Tornio, Tervola, Kemijärvi, Sodankylä, Kittilä, Pello, Muonio, Enontekiö, Kolari, Ylitornio, Kemi, Ranua, Haukipudas, Taivalkoski, Salla, Posio, Pelkosenniemi ja Pudasjärvi. Lisäksi mukana oli myös seurakunnan omistamat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kelta-kangas ja Kiinteistö Oy Pappilantie 52. Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä palveluhankinta ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa ja TED-tietokannassa. Hankinnasta on lähetetty erikseen tarjouspyynnöt Pohjola Vakuutus Oy:lle, IF-Vahinkovakuutus Oy:lle ja Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistykselle ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalle. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan kullakin seurakunnalla on tarkoitus keskittää vakuutuskokonaisuus samaan vakuutusyhtiöön.

4 Kirkkoneuvosto (7 asia 159 Seurakunnan vakuutukset ) Tarjoukset on tullut jättää klo mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin pidetyssä tarjousten avaamistilaisuudessa, josta on laadittu erillinen pöytäkirja. Tänä vuonna kilpailuttaminen oli vaativa, sillä vakuutusyhtiöillä on kirkkojen osalta tullut ehtoihin seurakuntia velvoittavia suojeluohjeita. Omaisuuden osalta pyydettiin vertaileva tarjous kirkkojen osalta myös ensiriskinä. Tarjouksen jättivät Pohjola Vakuutus Oy, Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistys. IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola eivät jättäneet tarjousta. Vakuutusvälitys Arktia on tehnyt vakuutusmaksuvertailusta mm. seurakuntakohtaiset taulukot. Lisäksi kilpailusta on tehty hankintalain mukainen pisteytystaulukko. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön täydennyksessä esitetyllä tavalla. Vertailussa oli mukana niin vahinkovakuutukset kuin Lakisääteiset tapaturmavakuutukset. Koko Pohjoisen alueen seurakuntien vakuutusmaksut yhteensä olivat seuraavat: Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen Lähivakuutusyhdistys Liitteessä (LIITE 2) Rovaniemen seurakunnan yhteenveto vakuutustarjousten hintavertailusta sekä taulukko vertailupisteistä. Vertailu osoittaa, että Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous on hinnaltaan halvin ja kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouspyyntöasiakirjat, avaamispöytäkirja ja saapuneet tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kirkkoneuvosto toteaa, suoritetun tarjousvertailun perusteella, että hinnaltaan halvimman ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Pohjola Vakuutus Oy ja päättää hankkia vakuutukset lähtien toistaiseksi Pohjola Vakuutus Oy:stä.

5 Kirkkoneuvosto asia 160 Hautainhoitorahaston hoitohinnat vuonna 2011 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Hautainhoitorahaston lisäpalveluhinnastosta on huomioitu myös inflaatioennuste ja korotettu hintoja 1, paitsi lisäkynttilänhinta 1,50 :sta 2,00 :on. Muistomerkkien oikaisusta ja kukkapesien kunnostamisesta perittävää tuntiveloitusta on korotettu vastaamaan todellisia kustannuksia. Tilattuja (ei hautauksiin liittyviä) haudankunnostusmaksuja on korotettu myös 1 hautapaikkakohtaisissa laskelmissa. Lisäveloituksia kunnostuksissa huomioitiin nykyhetken kustannukset, jotka ovat 3,5 suodatinkankaasta ja 12,50 /m 3 hiekasta. (Liite 7) Huomioitavaa on, että hinnat on pyöristetty mahdollisimman tasaisiin euromääriin asiakkaiden tekemien virheellisten laskujenmaksujen (pyöristykset) vuoksi. Ehdotus, va. ylip. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä hautainhoitorahaston hautojen hoitohinnat liitteiden 3, 4, 5, 6 ja 7 mukaisesti hoitokaudelle 2011 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto (LIITE 3). Kirkkoneuvosto vahvistaa hautainhoitorahaston palveluhinnaston hautaja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla. 9 asia 161 Hautapaikkamaksut vuonna 2011 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Hautapaikkamaksuja ei ole korotettu vuoden 2007 jälkeen. Hautapaikkamaksuja tulee korottaa (Liite 8). Ehdotus, va. ylip Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen 8 mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2011 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto (LIITE 4). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.

6 Kirkkoneuvosto asia 162 Hautaamiseen liittyvät maksut vuonna 2011 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Hautaamiseen liittyviä maksuja ei ole tullut kuin yksittäisiä hinnan muutoksia vuoden 2006 jälkeen. Hintoja tulee korottaa inflaatioennusteen mukaisesti 2,5 % vuodelle Lisäksi vainajan ylipitkää säilytysmaksua on tarkennettu. Tavivaaran hautausmaan muistolehdon laatan hinta muutetaan samalle tasolle IV hautausmaan vastaavan laatan hinnan kanssa. Tavivaaran hautausmaan luonnonkiven hintaa tulee korottaa vastaamaan hankintahintaa. (Liite 9.) Ehdotus, va. ylip. Hauta - ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen 9 mukaiset hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2011 ja lähettää asian kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto (LIITE 5). Kirkkoneuvosto vahvistaa hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2011 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla, paitsi lapsen haudan avaamisesta ja peittämisestä maksua ei peritä (arkku pienempi kuin 160 cm). 11 asia 163 Kokouspalkkiosääntö Seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkioista päättää kirkkovaltuusto. Nykyinen palkkio-ohjesääntö on tullut voimaan vuoden 2008 alusta. Tuolloin palkkiosääntöön otettiin määräykset vaalilautakunnan jäsenten palkkioista myös heidän toimiessaan vaalitoimitsijana ennakko- ja kotiäänestyksessä. Palkkioiden suuruuden määräämisessä on noudatettu käytäntöä, että kirkkovaltuusto toimikautensa viimeisenä vuotenaan määrää seuraavan valtuustokauden palkkioiden suuruuden. Näin kirkkovaltuusto on tehnytkin vuoden 2006 viimeisessä kokouksessaan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy oheisen kokouspalkkiosäännön lukien (LIITE 6) ja samalla kumoaa nykyisin voimassa olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Simo Rahtu esitti Raimo Miettusen kannattamana, että kokouspalkkioita ei esitetä korotettavaksi lukien. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Simo Rahtun esitystä, sanoivat EI. Äänin 6-6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

7 Kirkkoneuvosto asia 164 Taloustoimiston määräaikaisen toimistosihteerin työsuhteen jatkaminen Taloustoimistossa työskentelee tällä yhteensä talouspäällikkö, kirjanpitäjä, palkanlaskija, neljä vakinaista toimistosihteeriä ja yksi määräaikainen toimistosihteeri. Seurakunnan taloudenhoitoon liittyvien tehtävien lisäksi taloustoimistossa hoidetaan hautainhoitorahaston, kahden kiinteistö-osakeyhtiön ja yhden säätiön kirjanpidot, reskontrat ja tilinpäätökset. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva toimistosihteeri Raija Riikola tekee lähes koko työaikansa ostoreskontraan kuuluvia tehtäviä. Ostolaskujen määrä seurakunnassa on hieman yli vuosittain. Osittain Riikola osallistuu myös keskuksen ja neuvonnan hoitamiseen. Riikola on ollut yhtäjaksoisesti seurakunnan palveluksessa lähtien. Viimeisin työsopimus on tehty ajalle Vuoden 2007 alusta lähtien kirkkohallitus käynnisti kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisprojektin (HeTa). Tarkoituksena on perustaa kirkkoon palkanlaskenta- ja kirjanpitotehtäviin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jolla on alueellisia toimipisteitä. Todennäköistä on, että aikaisintaan vuoden 2012 aikana Rovaniemen seurakunnan taloushallinnon tehtäviä siirretään kirkkohallituksen alaiselle palvelukeskukselle. Kirkkoneuvosto päättää, että merkonomi Raija Riikola otetaan kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen toimistosihteerin tehtäviin ajalle Pääasiallisiin tehtäviin kuuluu ostolaskujen käsittely ja ostoreskontran hoitaminen sekä keskuksen ja neuvonnan hoitajan sijaisena toimiminen. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on 1.797,89 euroa.

8 Kirkkoneuvosto asia 165 Talousarvion muuttaminen/ Investointiosa Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Norvajärven traktoritarve koostuu lumitöistä, puuajoista sekä kesäisin pihan ja pelikenttien huoltoajoista. Nykyinen traktori Valmet 602 (vuosimalli 1980) on siirretty sisäisenä siirtona vuonna 1997 Tavivaaran hautausmaalta. Nykyisen traktorin Valmet 602 kunto on huono ja vaihtotarve on kiireellinen. Korjauksiin jouduttaisiin käyttämään tuhansia euroja eikä korjauksia pystyttäisi tekemään omalla korjauspajalla. Uuden traktorin hankintahinta on noin euroa ja nykyisen traktorin arvioitu vaihtohintahyvitys euroa. Norvajärven traktori tarveajot huomioon ottaen voitaisiin uusi hankittava traktori sijoittaa Tavivaaran hautausmaalle ja siellä oleva New Holland TN 75 (vm. 2005) siirtää sisäisenä siirtona Norvajärvelle. Isännöitsijän ja va. ylipuutarhurin käymässä keskustelussa Miia Ylipulli arvioi Tavivaaran nykyisen työmäärän mukaan traktorin vaihtotarpeen tulevan 2-3 vuoden sisällä tehtäväksi. Isännöitsijän ja rakennusmestarin välisessä keskustelussa määrärahan siirrosta Korkalovaaran kappelin vuoden 2010 perusparannustöistä oli rakennusmestarin kanta traktorin hankintaan myönteinen. Perusteena on, että kappelin julkisivutöitä ja kaikkia vesikattotöitä ei tälle vuodelle keritä toteuttamaan, joten työt siirtyy ensi vuodelle, ja jolle hankkeelle on tulevassa talousarviossa esitetty varattavaksi Ehdotus, rkm ja isänn Johtokunta päättää, että hauta- ja kiinteistötoimen traktorihankinta rahoitetaan määrärahasiirtona Korkalovaaran kappelin vapautuvista korjausmäärärahoista. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto Talousarvion muuttaminen uusia investointikohteita lisäämällä kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että investointiosaan tehdään seuraava muutos: Korkalovaaran kappelin peruskorjaukseen varattua euron määrärahaa pienennetään eurolla euroon ja investointiosaan otetaan uusi euron määräraha traktorin hankintaa varten. Traktori ostetaan Tavivaaran hautausmaalle, josta siirretään vuonna 2005 hankittu New Holland TN 75 -merkkinen traktori Norvajärven leirikeskukseen.

9 Kirkkoneuvosto asia 166 Seurakunnan strategia ja hallintosääntötyöryhmän ehdotukset vuosille Kirkkoneuvosto perusti strategia- ja hallintosääntötyöryhmän kokouksessaan Strategia- ja hallintosääntötyöryhmän jäseniä ovat olleet Riku Tapio (pj), Vesa-Pekka Koivuranta, Antti Paananen, Raili Kerola, Aaro Lehtoniemi, Marko Ollila, Asko Peuraniemi, Kimmo Niukkanen, Raimo Miettunen, Antti Jääskeläinen, Miia Ylipulli ja Minna Laakko. Työryhmän kutsumana sihteerinä on toiminut Ilari Kinnunen. Työryhmä on kokoontunut 12 kertaa ja se on kuullut työnsä aikana työaloja ja seurakuntapiirejä. Strategia sisältää keskeiset ehdotukset seurakunnan toimenpiteiksi ja painopisteiksi vuosille Ehdotus pitää sisällään myös investointisuunnitelman vuosille Työryhmä on käsitellyt keskeisiä johto- ja ohjesääntöjä ja esittää vahvistettavaksi uudet piirineuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt, taloussäännön ja taloushallinnon johtosäännön. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi strategia- ja hallintosääntötyöryhmän laatiman Rovaniemen seurakunnan 1. strategia asiakirjan investointisuunnitelmineen (LIITE 7) 2. piirineuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt (LIITE 8) 3. taloussäännön (LIITE 9) 4. taloushallinnon johtosäännön (LIITE 10) Asko Peuraniemi esitti Aaro Lehtoniemen kannattamana, että investointisuunnitelman kohta Krematorio: hankesuunnittelu esitetään siirrettäväksi vuodelle 2012, YVA-lausunto/pääsuunnittelu vuodelle 2013, rakennussuunnittelu vuodelle 2014 ja rakentaminen vuodelle Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Asko Peuraniemen esitystä, sanoivat EI. Äänin 3-9 kirkkoneuvosto hyväksyi Asko Peuraniemen esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Asko Peuraniemi esitti Aaro Lehtoniemen kannattamana, että investointisuunnitelman kohta Napapiirin hiljainen huone esitetään muutettavaksi Napapiirin kappeliksi ja hankeselvitystä varten vuodelle 2011 esitetään varattavaksi euron määräraha ja vuodelle euron ehdollinen määräraha mahdollista osakkuutta varten, riippuen hankeselvityksen lopputuloksesta. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Asko Peuraniemen esitystä, sanoivat EI. Äänin 3-9 kirkkoneuvosto hyväksyi Asko Peuraniemen esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Rovaniemen seurakunnan strategian investointisuunnitelmineen, piirineuvostojen ja johtokuntien johtosäännöt, taloussäännön sekä taloushallinnon johtosäännön.

10 Kirkkoneuvosto asia 167 Virkanimikkeiden muuttaminen Taloushallinnon johtosäännössä esitetään muutettavaksi 1. ylipuutarhurin virkanimike hautaustoimen päälliköksi 2. rakennusmestarin virkanimike rakennuspäälliköksi ja 3. isännöitsijän virkanimike kiinteistöpalvelupäälliköksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi yllä mainitut virkanimikkeiden muutokset alkaen. Kyseisten virkojen haltijat ovat antaneet suostumuksensa muutoksiin. 16 asia 168 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden taantuma näyttää väistyneen, mutta talouden elpymiseen suhtaudutaan vielä varovaisesti. Suomen ulkomaanvienti on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana, mutta monilla suurilla valtioilla talousongelmat jatkuvat taikka ne ovat jopa lisääntyneet viime aikoina. Suomessa työttömyys on huomattavasti vähäisempää kuin mitä syksyllä 2009 ennustettiin. Maan hallituksen talousarvioesityksen 2011 mukaan työttömyysasteen arvioidaan olevan 8,6 % vuonna 2010 ja 8,2 % vuonna Bruttokansantuote kasvanee 2 % kuluvana vuonna ja vajaa kolme prosenttia vuonna Maan hallituksen talousarvioesityksen mukaan kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan lähivuosina keskimäärin 3,5 %, mikä tarkoittanee seurakunnissa noin 2 %:n verotulojen kasvua keskimäärin vuosittain. Talousarviota 2011 suunniteltaessa yhteisöverotilitysten arvioidaan lisääntyvän 10 % kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Toimintamenojen kehitys Vuoden 2010 toimintamäärärahat ovat syyskuun lopun tilanteen mukaan kuluneet ennakoidusti ja toimintakate on 74,8 %. Vuoden 2011 toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus on 1,8 % pienempi kuin vuoden 2010 talousarvion mukainen toimintakate. Tämä on mahdollista siksi, että vuoden 2011 talousarvioraameista on poistettu vuoden 2010 toteutuvat kertaluonteiset erät. Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2011 talousarvioksi pohjautuu merkittävältä osin seurakunnan työalojen, johtokuntien ja seurakuntapiirien talousarvioesityksiin. Kirkkoneuvoston esitys kasvattaa toimintamenoja kaikkiaan 0,2 %:lla 10,310 miljoonasta eurosta 10,332 miljoonaan euroon. Palkoissa varaudutaan 1,5 %:n korotuksiin kesällä 2011.

11 Kirkkoneuvosto (16 asia 168 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ) Vuoden 2011 talousarvioesityksessä vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Investointimenot ovat kaikkiaan euroa. Rahoitusalijäämää muodostuu euroa, mikä katetaan rahoitusarvopapereiden realisoinnilla. Taloussuunnitelma vuosiksi lähtee siitä, että talous saadaan suunnitelmakauden kuluessa jälleen tasapainoon. Suunnitelmavuosien laskelmissa on otettava huomioon syksyn 2010 kirkosta eroamisbuumin vaikutukset kirkollisverokertymään. Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille (LIITE ) kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Raili Kerola esitti Paavo Tuomaalan kannattamana, että talousarvioesityksen kohta Tavivaaran krematorio esitetään vuodelle 2011, vuodelle 2012 ja vuodelle Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Raili Kerolan esitystä, sanoivat EI. Äänin 9-3 kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Raili Kerola esitti Paavo Tuomaalan kannattamana, että talousarvioesityksen investointiosasta kohdasta Napapiirin kappeli esitetään poistettavaksi euron määräraha vuodelta Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanoivat JAA, ja ne, jotka kannattivat Raili Kerolan esitystä, sanoivat EI. Äänin 9-3 kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Raili Kerola jätti asiasta eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto päätti esittää vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

12 Kirkkoneuvosto asia 169 Ilmoitusasiat 1. Uusien luottamushenkilöiden koulutuspäivä pidetään lauantaina Rovaniemen seurakuntakeskuksessa. 2. Merkittiin tiedoksi salassa pidettävä asia, erillinen pöytäkirja (JulkL 621/ :n 23 k) verohuojennusasia. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 18 asia 170 Pöytäkirjoja tiedoksi Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: - kirkkovaltuusto , Korkalovaaran - Ylikylän piirineuvosto 22.9., Saarenkylän-Nammankylien piirineuvosto 16.9., Viirin kappelin rakennustoimikunta 1-3 /2010, ystävyysseurakuntatoimikunta Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 19 asia 171 Muut asiat Keskusteltiin Raili Kerolan puheenvuoron pohjalta Rovaniemen kirkossa pidetystä saarnasta. 20 asia 172 Seuraavat kokoukset Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään ja seuraava kirkkovaltuuston kokous asia 173 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

13 Kirkkoneuvosto asia 174 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 548 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Pirkko-Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Aune Mäkitiura Asko Peuraniemi

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.04.2013 pöytäkirja 43 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 44 Järjestäytymisasiat... 2 45 Ilmoitusasiat... 4 46 Yhteisen kirkkovaltuuston 9.4.2013 tekemät päätökset... 5 47 Vuoden 2013 kirjaamismuutoksista

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot