ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili Kerola Samuli Korteniemi Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Aino Paananen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Leena Pernu Anni Tolppi Heikki Salo Antti Jääskeläinen Pirkko Rytilahti kirkkoherra, pj vpj varajäsen (Sarajärvi-Nuorti) poissa :n 67 käsittelyn ajan kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja sihteeri Poissa Maisa Sarajärvi-Nuorti jäsen Kari Yliräisänen viestintäpäällikkö 1 asia 59 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 375:1,2 Kirkkoherra Jouni Riipinen toimitti alkuhartauden, hiljennyttiin rukoukseen Puheenjohtaja Jouni Riipinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 60 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kimmo Niukkanen ja Asko Peuraniemi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

2 Kirkkoneuvosto asia 61 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat puheenvuoron käyttävät Kimmo Niukkanen, Asko Peuraniemi ja Terttu Luoma-aho 4 asia 62 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat Ehdotus, khra / hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden lomajärjestyksen liitteen mukaan (LIITE 1) Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 5 asia 63 Varajäsenen nimeäminen julistustyön johtokuntaan vuoden 2018 loppuun saakka Julistustyön johtokunnan 1 varajäsen Leena Järventie eroaa varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi (LIITE 2) Julistustyön johtokuntaan kuuluvat jäsenet: Tuija Hiltunen Janne Kaisanlahti Hilkka Kotila-Martti Jarmo Koivuranta Mirja Mäntymäki Iida Niva Heikki Salo Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1 Leena Järventie 2 Rosa Vetri 3 Eeva Yliniemi Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 1 myöntää eron alkaen julistustyön johtokunnan varajäsen Leena Järventielle vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta (KL 23:7) 2 valitsee julistustyön johtokuntaan uuden 1 varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2018 loppuun saakka Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

3 Kirkkoneuvosto asia 64 Erityisdiakonian ja diakonian virkojen julistaminen haettavaksi Erityisdiakonian virka Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan erityisdiakonian virkaan diakoni Pekka Marttalan Hän on ilmoittanut, että ei ota virkaa vastaan Diakonian virka Diakonissa Tuula Kivinen on irtisanoutunut diakonian virasta alkaen Palvelutyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että erityisdiakonian virka (päihde- kriminaali- ja katulähetystyö) ja diakonian virka (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki, näkövammaistyö tai muu erikseen sovittava erityisvastuutyö) julistetaan haettavaksi Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto Erityisdiakonian virkaan päihde- ja kriminaalityöhön liittyvä osaaminen ja työkokemus katsotaan eduksi Virkojen hoitajilta edellytetään evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä Erityisdiakonian viran vaativuusryhmä on 503 ja diakonian viran vaativuusryhmä on 502 Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää, että 1 diakoniatyön virat julistetaan haettavaksi klo 1500 mennessä Viranhakuilmoitus julkaistaan Kotimaa -lehdessä, työvoimahallinnon ja kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla kotisivuilla 2 virkojen täyttöä valmistelee kirkkoherran ja johtavan diakonianviranhaltijan lisäksi palvelutyön johtokunnan pj Asko Peuraniemi ja kirkkoneuvoston edustaja palvelutyön johtokunnassa Aino Paananen Muutettu ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää, että 1 diakoniatyön virat julistetaan haettavaksi klo 1500 mennessä Viranhakuilmoitus julkaistaan Kotimaa -lehdessä, työvoimahallinnon ja kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla kotisivuilla 2 virkojen täyttöä valmistelee kirkkoherran ja johtavan diakonianviranhaltijan lisäksi palvelutyön johtokunnan pj Asko Peuraniemi ja kirkkoneuvoston edustaja palvelutyön johtokunnassa Aino Paananen Haastattelutilanteeseen voivat osallistua myös kirkkoneuvoston ja palvelutyön johtokunnan jäsenet Kirkkoneuvosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 65 IT-johtokunnan nimeäminen vuosiksi Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT-yhteistyöalueen johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunta nimetään kirkkovaltuustokaudeksi Yhteistyöseurakunnat nimeävät johtokuntaan jäseniä rovastikunnittain, että kunkin rovastikunnan alueelta nimetään kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Isäntäseurakunta Rovaniemen seurakunta nimeää kaksi jäsentä varajäsenineen Kirkkoneuvosto myös nimeää toisen Rovaniemen seurakunnan varsinaisista jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi Rovastikuntien lääninrovastit ovat ilmoittaneet nimettävät henkilöt seuraavasti: Lapin rovastikunta: kirkkoherra Jaakko Knuutila Kolarista varajäsenenään kirkkoherra Mika Niskanen Kittilästä ja talouspäällikkö Kristiina Mätäsaho Kittilästä varajäsenenään talouspäällikkö Janne Haurinen Sodankylästä Rovaniemen rovastikunta: talouspäällikkö Kati Hannula Ranualta varajäsenenään talouspäällikkö Päivi Roininen Sallasta sekä kirkkoherra Pentti Tepsa Kemijärveltä varajäsenenään kirkkoherra Leena Pudas Posiolta Kemi-Tornion rovastikunta: talousjohtaja Matti Aho Kemistä varajäsenenään talouspäällikkö Juha Nykänen Keminmaasta sekä talouspäällikkö Reijo Kiviharju Tervolasta varajäsenenään talouspäällikkö Teija Onkalo Simosta Koillismaan rovastikunta: talousjohtaja Marko Pudas Kuusamosta, varajäsenenään hallintosihteeri Juha Tervo Kuusamosta sekä talouspäällikkö Maire Puhakka Pudasjärveltä, varajäsenenään talouspäällikkö Kari Jaakkola Taivalkoskelta Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston nimeäminä jäseninä edellisenä kautena ovat olleet hallintojohtaja Antti Jääskeläinen varajäsenenään talouspäällikkö Tarja Ahopelto sekä kirkkoherra Vesa- Pekka Koivuranta varajäsenenään kappalainen Ilari Kinnunen Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Antti Jääskeläinen Johtokunnassa esittelijänä ja sihteerinä toimii johtosäännön mukaan tietohallintopäällikkö Kristian Mustonen Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 nimeää johtokuntaan kaksi Rovaniemen seurakunnan edustajaa varajäsenineen vuosiksi nimeää toisen Rovaniemen seurakunnan edustajan johtokunnan puheenjohtajaksi vuosiksi sekä 3 vahvistaa muut nimitykset rovastikuntaneuvostojen/ lääninrovastien esittämällä tavalla vuosiksi

5 Kirkkoneuvosto (7 asia 65 IT-johtokunnan nimeäminen vuosiksi ) Kirkkoneuvosto päätti, että 1 Rovaniemen seurakunnan edustajina vuosina toimivat hallintojohtaja Antti Jääskeläinen varajäsenenään kirjanpitäjä Raija Perkkiö sekä kirkkoherra varajäsenenään yhteisen seurakuntatyön kappalainen 2 johtokunnan puheenjohtajana vuosina toimii hallintojohtaja Antti Jääskeläinen 3 muut nimitykset vahvistetaan rovastikuntien lääninrovastien esittämällä tavalla vuosiksi

6 Kirkkoneuvosto asia 66 Sähkön hankintasopimus Rovaniemen, Sodankylän, Kemin, Tornion, Kemijärven, Inarin ja Utsjoen seurakunnat ovat kilpailuttaneet sähköntoimittajan vuosina 2003, 2006 ja 2009 ja 2011 Tällä hetkellä voimassa oleva sopimuskausi koskee vuosia Nykyinen sähköntoimittaja on KSS Energia Oy Sähkön hankinnassa mukana olevat seurakunnat ovat pyrkineet yhteiskilpailutuksella kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun Yhteisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen on laatinut Energiakolmio Oy Hankintailmoitus on julkaistu HILMAtietokannassa Tarjouspyyntö on lähetetty 25 sähkön myyjälle, joista 8 jätti tarjouksen hinnankiinnitysmallin mukaisesta sähkön toimituksesta Tarjouspyynnössä on huomioitu Rovaniemen seurakunnan ympäristöohjelman vaatimukset, jonka pohjalta ekosähkön vähimmäisosuudeksi on määritelty 25 % Liitteenä on Energiakolmio Oy:n koostama tarjousvertailu liitteineen sähköyhtiöitten jättämistä tarjouksista (LIITE 3) Saatujen tarjousten perusteella Energiakolmio Oy suosittelee, että sähköntoimittajaksi valittaisiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Porvoon Energia Kilpailutuksessa mukana olevien seurakuntien taloushallinnon johtavien viranhaltijoiden palaverissa päätettiin esittää kunkin seurakunnan sopimuskaudeksi joko kaksi- tai kolmivuotista sopimusta, sen mukaan kumpi sopimuskausi on kiinnityshetkellä edullisempi, jolloin sopimuskaudeksi muodostuisi tai Samalla päätettiin esittää kirkkoneuvostoille, että sähköntoimituksen hinnan kiinnittämisen ajankohta tehtäisiin Energiakolmio Oy:n suosituksen mukaisesti mahdollisimman edullisena ajankohtana Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1 hyväksyy Porvoon Energian jättämän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 2 valitsee sähkön toimituksen sopimuskaudeksi joko 2 tai 3 vuotta alkaen sen mukaan kumpi sopimuskausi on hinnankiinnitysajankohdan perusteella edullisempi 3 valtuuttaa Energiakolmio Oy:n sopimaan tarkemman hinnankiinnitysajankohdan Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

7 Kirkkoneuvosto asia 67 Avustusanomukset Kirkkolain 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen Kirkkoneuvosto on myöntänyt käyttövaroistaan seurakuntatyötä tukeville hankkeille avustuksia, jotka käsitellään kaksi kertaa vuodessa Esitys myönnettävistä avustuksista on liitteessä (LIITE 4) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto myöntää avustukset käyttövaroistaan liitteessä kerrotulla tavalla Leena Pernu poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi Terttu Luoma-aho esitti mm Raimo Miettusen kannattamana, että päätösehdotuksesta poiketen Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry/ Neuvokkaan avustussumma on 2250 ja Santa Claus jalkapalloturnausta varten ehdotettua 1500 euron avustusta ei myönnetä Asiasta äänestettiin Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys Ne, jotka olivat hallintojohtajan päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Terttu Luoma-ahon esityksen kannalla, sanoivat EI Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi JAA ääni ja yhdeksän EI -ääntä Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt Terttu Luoma-ahon esityksen Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 10 asia 68 Rovaniemen seurakunnan tilintarkastus vuosina Kirkkoneuvosto tutustui kirkkohallituksen antamaan ohjeeseen koskien tilintarkastuspalveluiden hankintaa ja hyväksyi tarjouspyyntöasiakirjan kokouksessaan Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA- tietokannassa ja tarjoukset tuli jättää kello 1500 mennessä Tarjousten avauksesta ja tarjousten käsittelystä on laadittu erillinen muistio (LIITE 5) Tilintarkastaja Rauno Lohen kirkkoneuvostolle osoittama kirje luettiin kokouksessa Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan tilintarkastajaksi vuosiksi nimetään Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastaja toimii HTM, JHTT Pentti Malinen Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

8 Kirkkoneuvosto asia 69 Hyvän johtamisen kriteerien testaus Rovaniemen seurakunnassa Rovaniemen seurakunta osallistui huhtikuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana Työterveyslaitoksen järjestämään hyvän johtamisen kriteerien testaukseen Hanke on valtakunnallinen ja kuuluu osana sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää hyvä työelämä 2020 hanketta Testauksen hyödyistä kerrottiin osallistuville tahoille seuraavaa: 1 Testauksen avulla saadaan käyttötietoa hyvän johtamisen kriteereiden toimivuudesta, arviointityökalusta sekä kriteereiden sisällöllisestä osuvuudesta Näin kriteereitä voidaan edelleen kehittää 2 Prosessin aikana organisaatio saa tukea johtamisen arvioinnin ja kehittämisen käynnistämiseen sekä mahdollisuuden saada virikkeitä muiden kokemuksista, oivalluksista ja käytännöistä 3 Osallistuvat organisaatiot ovat mukana vaikuttamassa johtamisen kehittämiseen suomalaisilla työpaikoilla Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto kuulee hyvän johtamisen kriteerien testauksen tuloksista Rovaniemen seurakunnassa Kirkkoneuvosto kuuli hallintojohtaja Antti Jääskeläisen selostuksen hyvän johtamisen kriteerien testauksen tuloksista Rovaniemen seurakunnassa

9 Kirkkoneuvosto asia 70 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: palvelutyön johtokunta 253, julistustyön johtokunta 193, Ounasvaara- Alakemijoki alueneuvosto 252, Keskikaupungin alueneuvosto 14, hautaustoimen päällikkö 14, johtava diakonianviranhaltija 16, lapsityön pastori 13-15, kiinteistöpäällikkö 15, hallintojohtaja 13-15, kirkkoherra Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen 13 asia 71 Muut asiat Kimmo Niukkanen kertoi partiolaisten ja vanhempien aktiivisesta toiminnasta partiokämppien kunnostuksessa Leena Pernu kertoi partioviikosta sekä kansallisesta kirkkopyhästä Rovaniemen kirkossa 264, mukana piispa Samuel Salmi Asko Peuraniemi tiedusteli kirkonmäen saneeraussuunnitelmista sekä aikataulusta Terttu Luoma-aho tiedusteli säästötyöryhmän seurantatyöryhmän perustamisesta ja KirVesTes:n kertapalkkiosta sekä osakehuoneistoista 14 asia 72 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 73 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla

10 Kirkkoneuvosto asia 74 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Terttu Luoma-aho esitti kirkkoneuvoston kiitokset ja ojensi kukat kirkkoherra Jouni Riipiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1945 Laulettiin virsi 182 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen Kokouksen puolesta Jouni Riipinen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Kimmo Niukkanen Asko Peuraniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 sivu 32. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 33. Kemin seurakunnan taloudellinen tilanne... 6 34. Sähkön hankintasopimus...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot