Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 16.2.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet: Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Raili Kerola varapuheenjohtaja Pertti Ahokas Armi Hietala Elli Juusola Terttu Lehtola Aaro Lehtoniemi Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Asko Peuraniemi (saapui klo 17.30) Paavo Tuomaala Riku Tapio Antti Paananen Tarja Ahopelto Pirkko-Aliisa Rytilahti Kari Yliräisänen kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapj. vs. hallintojohtaja sihteeri tiedotuspäällikkö Poissa Marko Ollila jäsen Riitta Toivonen jäsen Ennen kokousta seurakunnan uudet työntekijät diakonissa Tuula Kuosmanen ja kanttori Ruusu Tervaskanto esittäytyivät. 1 asia 22 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 55:1-3 ja kirkkoherra Vesa-Pekka Koivurannan johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Vesa-Pekka Koivuranta avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 23 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Elli Juusola ja Terttu Lehtola.

2 Kirkkoneuvosto asia 24 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään määräaikainen tilinkäyttövaltuutus. 4 asia 25 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. 5 asia 26 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen Nuorisotyönohjaaja Kari Niukkanen siirtyy eläkkeelle alkaen. Virka on julistettu haettavaksi klo mennessä Kotimaa - lehdessä, Internetissä työvoimahallinnon sivulla mol.fi ja sivulla Virkaan kuuluu seurakuntapiirin nuoriso- ja varhaisnuorisotyöstä vastaaminen ja osallistuminen rippikoulutyöhön sekä yhteiseen nuoriso- ja varhaisnuorisotyöhön, erityisesti poikatyöhön. Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut neljä hakijaa, Kati Hattukangas, Nina Heikkilä, Saara Mrcela ja Katariina Rautio. Hakijoista Mrcelalla ja Rautiolla on pätevyys kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto. Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Kooste hakijoista liitteenä (LIITE 1). Saara Mrcela on perunut hakemuksensa Viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään nimettiin kirkkoherra Vesa- Pekka Koivuranta, kappalainen Ilari Kinnunen, Alakemijoen - Ranuantien piirineuvoston puheenjohtaja Airi Haapala, kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Samuli Korteniemi, kirkkoneuvoston edustaja kasvatustyön johtokunnassa Riitta Toivonen ja nuorisopastori Ari Jarva. Haastattelutilanteessa muilla kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Katariina Rautio. Kasvatustyön johtokunnan jäsenet ovat sähköpostin välityksellä ilmoittaneet pj. Samuli Korteniemelle, että kannattavat Katariina Raution valitsemista nuorisotyönohjaajan virkaan. Alakemijoen - Ranuantien piirineuvosto esittää , että nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan Katariina Rautio. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää, että Rovaniemen seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan lukien Katariina Rautio. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

3 Kirkkoneuvosto asia 27 IT- yhteistyöalueen johtokunnan johtosääntö Kirkkoneuvosto IT - yhteistyösopimukset Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ollaan perustamassa 13 IT - yhteistyöaluetta. IT - yhteistyöalueiden perustaminen on tarpeen kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönottamista ja käyttäjäidentiteetin hallintaa varten. Oulun hiippakunnan pohjoisosassa IT - yhteistyöalue isäntäseurakuntanaan Rovaniemen seurakunta on toiminut jo vuodesta 1995 lähtien. Vuoden 2010 alusta lähtien yhteistyöalueen seurakuntia on 26. Uutena yhteistyöseurakuntana mukaan tulee Pudasjärven seurakunta ja Iin seurakunta siirtyy Oulun seurakuntayhtymän isännöimään yhteistyöalueeseen. Kirkkohallitus on laatinut kaikille IT - yhteistyöalueille uuden mallisopimuksen, jonka pohjalta nykyiset yhteistyösopimukset on tarkoitus yhdenmukaistaa. Nykyisin IT - yhteistyötä on johtanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin perustama ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Rovaniemen seurakunnan hallintojohtaja. Vuoden 2010 alusta lähtien on tarkoitus, että IT - yhteistyötä johtaa Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston alainen kyseistä toimintaa varten perustettava johtokunta. Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT - yhteistyöalueen johtokunnan johtosääntö on lähetetty yhteistyöseurakuntien kirkkoneuvostoille lausunnolle. Kirkkojärjestyksen 11 luvun 2 :n mukaan yhteistoimintaa johtavan johtokunnan johtosäännön hyväksyy Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy IT - yhteistyöaluetta koskevan sopimuksen Rovaniemen seurakunnan osalta (liite). 2. esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi IT - yhteistyöalueen johtokunnan johtosäännön sen jälkeen kun sopimuskumppanien kirkkoneuvostojen lausunnot asiasta on saatu. Kirkkoneuvosto Vastaukset on saatu kaikilta 26 seurakunnalta. Seurakunnat ovat hyväksyneet IT - yhteistyöaluetta koskevan sopimuksen eikä sopimusseurakunnilla ole huomautettavaa johtosäännöstä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi IT - yhteistyöalueen johtokunnan johtosäännön (LIITE 2, Oulun hiippakunnan pohjoisosan IT - yhteistyöalueen johtokunnan johtosääntö). Asko Peuraniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo

4 Kirkkoneuvosto asia 28 Muutosehdotus IT - toiminnan vuoden 2010 talousarvioon Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia yleiskirjeessään 45/2009 IT - yhteistyöalueiden toimintaan liittyvän kirjanpidon ja tilastoinnin hoitamisesta. Annetun ohjeistuksen mukaan isäntäseurakuntana toimivan seurakunnan on pääluokkaan Yleishallinto (1 pääluokka) avattava oma tehtäväalue IT- aluetta varten ja siihen merkitään keskuksen toimintatuotot - kulut jne. Mikäli isäntäseurakunnalla on yhteistyöalueen toimintaan kuulumattomia tietotekniikan menoja ja tuloja, niitä ei merkitä tehtäväalueelle, joka on varattu yhteistyöaluetta varten. Koska kirkkovaltuuston hyväksymässä vuoden 2010 talousarviossa on sekä IT - yhteistyöalueen että Rovaniemen isäntäseurakunnan tietotekniikan budjetointi samalla tehtäväalueella atkhallinto (110 19), on tarpeellista perustaa budjetointia ja kirjanpitoa varten uusi tehtäväalue IT - palvelukeskus (111) ja siirtää IT -palvelukeskuksen toimintaan kuuluvat määrärahat uudelle tehtäväalueelle (111) tehtäväalueelta atk-hallinto (110 19) ja tehtäväalueelta taloustoimisto (105 12). (LIITE 3, IT - toiminnan talousarviomuutos). Tehtävällä määrärahamuutoksella ei ole vaikutusta yleishallinnon pääluokan talousarvion nettomenoon. Hyväksytyn talousarviovarojen käyttämisohjeen mukaan kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia talousarvioon pääluokan sisällä käyttötalousosassa, jos koko pääluokan nettomeno ei ylity. Kirkkoneuvosto hyväksyy IT - toiminnan talousarviomuutoksen oheisen liitteen mukaisesti.

5 Kirkkoneuvosto asia 29 Muutosehdotus kiinteistötoimen vuoden 2010 talousarvioon Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Vennivaara-Ylikylä mahdollisen uuden vuokratilan esittely Seurakunnan lapsityön perhekerhotoimilla on ollut vuokralla Ylikylässä Ylläri Kivikangas 1 noin 40 m² tila. Tila sanottiin irti (epäpuhtauden, muurahaisten sekä muun käyttäjänkunnan vuoksi) 2008 ja perhekerhotoiminta siirrettiin väliaikaisesti toimimaan seurakuntakodin ja Korkalovaaran kappelin toiminnan yhteyteen. Uuden tilan hankinnassa kartoitettiin seurakunnan muiden työalojen tarpeet ja mahdolliset käyttäjät sekä huomioitiin Vennivaaran uudet asuntoalueet joiden vuoksi uutta vuokratilaan on haettu Vennivaaran alueelta. Esittely vuokratilasta: (Tarkempi esittely kokouksessa ) Vennivaaran alueelta uudeksi vuokratilaksi on tarjolla Vennikota os. Kevätportti 2, joka palvelee Ylikylän, Vennivaaran sekä Lapinrinteen asukkaita keskeisen sijaintinsa johdosta. - n. 60 m² - aidattu piha-alue n. 70 m² - kotikeittiö - 2 kpl wc Alustavissa neuvotteluissa käyty läpi seuraavaa: - tila remontoidaan käyttäjille valmiiksi - käyttäjillä mahdollisuus vaikuttaa tilan järjestelyihin - vuokra 480,00 /kk + käyttökustannukset (vesi /sähkö) - vuokrasopimus 3 vuotta alkaen 2010 helmikuu Muita huomioitavia kustannuksia: - vakuutus - kiinteistöhuolto (talvi kunnossapito ulkoistetaan, kesä hautatoimi) - vartiointi - kalustus Ehdotus, isänn. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta saa tiedoksi uuden vuokratilan hankinnan valmistelun etenemisen. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto Arviolaskelmien mukaan kiinteistötoimen vuoden 2010 talousarvioon tarvitaan 8600 euron lisämääräraha Vennivaaran toimintatilan käyttöä varten. Määräraha sisältää toimitilan vuokrakulujen lisäksi sähkömaksut sekä varauksen muihin pienhankintoihin. Vuokra 4300 euroa Sähkö 1800 Alueiden kunnossapito 1000 Muut tarvikkeet 1500 Yhteensä 8600 euroa Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistötoimen vuoden 2010 talousarvioon lisämäärärahan 8600 euroa Vennivaaran toimitilan käyttöä varten.

6 Kirkkoneuvosto asia 30 Viirin kappelin perusparannushankkeen rakennustoimikunnan perustaminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Viirin kappeli on rakennettu 1952 ja on siten seurakunnan toiseksi vanhin kappeli heti Viirinkankaan siunauskappelin jälkeen. Rakennuksella ei ole kaavoittajan tai museoviraston historiakohde statusta, mutta Rovaniemen seurakunnalle kyse on kulttuurikohteesta. Kappeli on puurakenteinen ja osa rakennuksen varusteista on peräisin Rovaniemen vanhasta ristikirkosta. Rakennushankkeen pitkä ajallinen kesto tukee rakennustoimikunnan perustamista. Suunnittelutyöt toteutetaan vuosina , ja varsinaiset rakennustyöt on tavoitteena aloittaa keväällä -11 ja vastaanottaa loppuvuodesta 11. Rakennustoimikunta kokoontuisi virka-aikoina, joko tarvittaessa rakennuskohteessa tai seurakuntakeskuksen tiloissa. Rakennustoimikunta koostuisi kohteen käyttäjistä, tilaajan edustajista, hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan edustajista sekä kirkkoneuvoston valitsemista edustajista. Rakennustoimikunta valmistelee rakennushankkeeseen liittyvät asiat talousarvion ja suunnitelmien puitteissa. Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta vaadittavat tavanomaiset suunnittelua ohjaavat valmistelut viedään kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kaikki kustannus- ja hankepäätökset alistetaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Ehdotus, rkm Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää edellä esitetyin perustein ja mukaisesti, että kirkkoneuvosto nimeää Viirin kappelin perusparannushankkeelle rakennustoimikunnan, jossa kirkkoneuvoston valitsemien jäsenten lisäksi varsinaisiksi jäseniksi nimetään: Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan edustajat: Lauri Alaraudanjoki Merja Mustonen-Juopperi Sulo Kemppe Simo Rahtu Käyttäjän edustajina: Mirja-Liisa Lindström, kappalainen Arto Harjuautti, piirineuvoston edustaja Pentti Puuronen, isännöitsijä Juha Ruonakoski, kappelin suntio Tilaajan edustajana: Vesa-Pekka Koivuranta, kirkkoherra Antti Jääskeläinen, hallintojohtaja Heikki Rötkönen, rakennusmestari Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen ja lähettää asian kirkkoneuvostolle.

7 Kirkkoneuvosto (9 asia 30 Viirin kappelin perusparannushankkeen rakennustoimikunnan perustaminen) Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto perustaa Viirin kappelin perusparannushankkeen rakennustoimikunnan ja nimeää siihen hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan nimeämien jäsenten lisäksi kaksi kirkkoneuvoston edustajaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esityksen. Kirkkoneuvoston edustajiksi rakennustoimikuntaan nimettiin Raimo Miettunen ja Pertti Ahokas. 10 asia 31 Ilmoitusasiat 1. Julistustyön johtokunta / Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat 2015 Kirkkoneuvosto on pyytänyt julistustyön johtokunnalta lausuntoa lähetysseuran esityksestä järjestää valtakunnalliset lähetysjuhlat Rovaniemellä Lausuntonaan julistustyön johtokunta ilmoittaa, että asiaan palataan seurakuntatapahtuman 2010 jälkeen joulukuun kokouksessa Väestötilasto (LIITE 4). 3. Pappien, lehtorin ja kanttoreiden vapaa-aikasuunnitelmat 2-5/2010 (LIITE 5). Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. 11 asia 32 Pöytäkirjoja tiedoksi Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: - kirkkovaltuusto hauta- ja kiinteistötoimen jk kasvatustyön jk palvelutyön jk julistustyön jk Alakemijoen - Ranuantien piirineuvosto Keskikaupungin piirineuvosto Korkalovaaran - Ylikylän piirineuvosto Ounasjoen piirineuvosto Ounasvaaran piirineuvosto ylipuutarhuri vk 2-5, hallintojohtaja vk 3-4, kirkkoherra vk 3-6 Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi pöytäkirjat tiedokseen.

8 Kirkkoneuvosto asia 33 Määräaikainen tilinkäyttövaltuutus Seurakunnan taloussäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan pankkitilien käyttövaltuudet ovat hallintojohtaja Antti Jääskeläisellä ja hänen estyneenä ollessaan talouspäällikkö Tarja Ahopellolla. Ehdotus, khra. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö Tarja Ahopellon vuosiloman ajaksi tilinkäyttövaltuudet myönnetään kirjanpitäjä Raija Perkkiölle. 13 asia 34 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo asia 35 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 15 asia 36 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 54 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja Pirkko-Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Elli Juusola Terttu Lehtola