POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma Henna Konttinen SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Opinnäytetyö Kevät 2008

2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2008 Kuvataiteen ja muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12 A JOENSUU p. (013) Tekijä Henna Konttinen Nimeke SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Toimeksiantaja Hannu Koistinen Tiivistelmä Opinnäytetyö on osa soitinlaukkujen tuotekehitysprosessia, jonka tavoitteena on parantaa yhteistyöyrityksen, Koistinen Kantele Oy:n kantelelaukkuja. Tarkoituksena on lisätä tietoutta soitinlaukkujen suunnittelusta ja käyttäjistä. Kantelelaukkujen parantamiselle on ilmennyt tarve, koska käytettävyydessä on puutteita ja yrityskuva oli muuttunut. Uuden laukkumalliston suunnittelua käsitellään käyttäjälähtöisesti. Tutkimus aloitetaan tuotemarkkinoiden selvittämisellä ja määrittelemällä kohderyhmä. Käyttäjien tarpeita ja haluja tutkitaan haastattelujen, havainnoinnin ja kyselyjen avulla. Tärkeimpänä tutkimuskohteena ovat Suomen kanteleensoiton harrastajat, opiskelijat ja ammattilaiset. Lisäksi yrityskuvaa eritellään sen muutoksen ymmärtämiseksi, ja edellisiä tuotteita tutkitaan havainnoimalla ongelmien löytämiseksi. Tuotemarkkinoilla havaitaan mahdollisuus paremmin muotoilluille soitinlaukuille. Tutkimustuloksista selviää, että kantelelaukkujen ergonomia, kestävyys ja toiminnallisuus olivat huonoja. Käyttäjien kiinnostus tuotteen ulkonäköä ja yksilöintiä kohtaan ovat vähäiset. Tutkimusten pohjalta suunnitellaan uusi kantelelaukkumalliston konsepti, jossa parannetaan tuotteiden toiminnallisuutta, teknisiä ominaisuuksia ja ulkonäköä huomioiden yrityskuva sekä nykyiset ja tulevat käyttäjät. Kieli suomi Asiasanat Teollinen muotoilu, tuotekehitys, laukut, soittimet Sivuja 96 Liitteet 7 Liitesivumäärä 16

3 THESIS May 2008 Degree Programme in design Sirkkalantie 12 A JOENSUU Tel Author Henna Konttinen Title DESIGNING CASES AND BAGS FOR MUSICAL INSTRUMENTS- PRODUCT DEVELOPMENT FOR KOISTINEN KANTELE OY Commissioned by Hannu Koistinen Abstract This thesis is part of product development process of musical instrument cases and bags. The aim is to design better kantele bags and cases in co-operation with company Koistinen Kantele Oy. Intention is to increase knowledge of instrument cases and the users of bags. There has occurred demand for improved carrying appliances for kantele among company s customers. Also image of the company has changed. Approach to designing is basing on product users. Enquiring market situation and defining target group are the first steps of research. Interviews, observations and questionings are the tools to investigate needs and desires of the users. Most important research targets are Finish kantele players, students and professionals. Brand image of the company is analyzed to understand changes that has taken place after launching earlier product line. Former bags, cases and kanteles are observed and their problems are specified. Potential demand for better designed carrying appliances for instruments is discovered. Results reveale evident need for better ergonomy, durability and functionality of kantele bags and cases. Users interest for appearance and customising products is remote. New product line for kantele bags and cases is designed. Collection consist of four slightly different concepts which improve products functional and aesthetic characteristics. It merges demands and offers solution for company, current and prospective users alike. Language Finnish Keywords Pages 96 Appendices 7 Pages of Appendices 16 Industrial design, product development, cases, bags, musical instruments

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA TOIMINTA-ASETELMA Viitekehys Toiminta-asetelma KOISTINEN KANTELEEN YRITYSKUVA Brandin määrittely Yrityksen tyyli Logo TUOTEPERUSTA Kuljetusväline Kanteleet Aikaisemmat Koistinen-laukut Kilpailijat Kantelelaukut Sellolaukut Kitaralaukut KÄYTTÄJÄKESKEISYYS Markkinoiden segmentointi Käyttäjätiedon kerääminen Haastattelu ja havainnointi Kysely Tutkimustulosten hyödyntäminen IDEOINTIPROSESSI Ideointimenetelmät Luonnostelu ja piirtäminen Kommunikointi KONSEPTIN ANALYYSI Muotokielen haku Tuotteen väri Materiaalit Kovien laukkujen runko Iskunvaimennus Verhoilu Pehmeät laukut Lisäosat Käytettävyyden testaus Tuotantoon siirtäminen POHDINTA...79

5 LÄHTEET...81 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Brief: Koistinen Kantele Kantelelaukun suunnittelun asiakartta Kanteleiden erot ja yksityiskohdat Teemahaastattelu laukkuliikkeessä Kovien laukkujen kyselyn tulokset Wing-15: teemahaastattelu ja havainnointi Kuvia kantelelaukku-tuoteperheen konseptista

6 6 1 JOHDANTO Soitinlaukku on käyttöesine, jonka tarkoituksena on kuljettaa turvallisesti usein kallisarvoinen instrumentti paikasta toiseen. Sen toisena tärkeänä tehtävänä on suojata toista tuotetta. Soitinlaukku on myös muiden laukkujen tavoin näkyvä asuste, joka kertoo laukun käyttäjästä ja valmistajasta ilmiasullaan (kuva 1). Se antaa viitteitä käyttäjänsä varakkuudesta, sosiaalisesta asemasta, tyylistä ja käyttötilanteesta. Soitinlaukulla viestitään omaa osaamista ja asemaa muusikkona sekä kenties jopa vahvistetaan omaa identiteettiä. (Luutonen 2002, 8.) Instrumentit vaativat herkkinä musiikin tekemisen välineinä laukuilta vahvaa suojausta niin kolhuja kuin varkaitakin vastaan. Soitinlaukut eroavat toisistaan kuitenkin melko paljon niissä säilytettävän instrumentin mukaisesti niin käytöltään kuin tyyliltäänkin. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kanteleiden laukkuihin, mutta suunnittelun periaatteita voi hyödyntää myös muiden samankaltaisten instrumenttien, kuten sellojen ja kitaroiden kantovälineissä. Kuva 1. Soitinlaukku kertoo käyttäjänsä persoonasta samoin kuin vaatteet.

7 7 Kantele on Suomen kansansoitin, joka yhdessä runonlaulun kanssa on symboloinut koko muinaisrunoutta ja sen kertomaa suomalaista menneisyyttä. Soitinta on tavattu myös muualla Itämeren alueella. Perinteisessä kanteleessa on viisi kieltä, ja ne on kiinnitetty koverrettuun runkoon, joka on alapuolelta avoin. Suomen kansalliseepoksen Kalevalan tietäjäsankarin Väinämöisen hauen leukaluusta valmistama soitin perustui muinaisiin kanteleisiin, ja se on edelleen nykyisten kanteleiden esikuva. Kansallisromantiikan 1900-luvun alussa kanteleen symboliksi nostanut innostus laantui. Perinteiden kunnioitus meinasi koitua kanteleiden jäämiseksi menneisyyteen. Maailmalla yhdisteltiin musiikin lajeja ja soittimia sekä liitettiin uudella tavalla kulttuureja, perinnettä ja nykyisyyttä. Myös suomalaiset perinnesoittimet nähtiin uudessa valossa. (Asplund 1983, 9-13.) Viime vuosikymmeninä kantele on laajentunut käsittämään soitinperhettä, johon kuuluu erikokoisia akustisia ja sähkövahvisteisia malleja. Tällä hetkellä kantele on Suomessa laajasti käytössä koulusoittimena ja sitä voi opiskella konservatorioissa ja ammattikorkeakouluissa sekä Sibelius Akatemiassa. (Koistinen Kantele Oy.) Kanteleesta on tullut ja edelleen muodostumassa modernimpi ja popularistisempi soitin Koistinen Kantele Oy:n tekemän kehitystyön tuloksena. Yrityksen kanteleiden laukut ovat kuitenkin jääneet nopeasta kehityksestä jälkeen. Opinnäytetyössäni on kysymys jo olemassa olevien laukkujen jatkokehittämisestä ajantasaiseksi yrityksen brandin kanssa. Tähän ryhdytään selkeyttämällä brandin määrittelyä ja nykyisten tuotteiden havainnoinnilla. Tuotekehitystä käsitellään käyttäjälähtöisesti. Kanteleen soittajilta on saatu paljon palautetta laukkujen käytettävyydessä havaituista ongelmista. Tarkoituksena on uusilla ja toimivilla muotoilullisilla ratkaisuilla vastata käyttäjien tarpeisiin ja haluihin laukkujen suunnittelussa ja toteutuksessa yrityksen brandin määrittelemien raamien mukaisesti. Soitinlaukkujen tuotekehitys on osa suurempaa Koistinen Kantele Oy:n kehityshanketta, johon kuuluu yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman kanssa. Tähän kehityshankkeeseen sisältyy rock-kantelesuunnittelua, graafista brandi- ja markkinointikehitystä sekä Jamkids-musiikkiseikkailuklubin tuotekehitystä. Viimeisin sijoittuu opinnäytetyön kanssa samaan ajankohtaan ja on siksi dialogissa laukkujen suunnittelun kanssa, vaikka kumpikin projekti toteutetaan itsenäisenä kokonaisuutena.

8 8 Opinnäytetyö edistää Itä-Suomen yritystoimintaa, sillä kehitysprosessista ja sen tuloksena syntyvistä laukkumallistoista hyötyy Rääkkylässä toimiva Koistinen Kantele Oy. Tuotteet päätyvät valmistukseen ja myyntiin, jolloin yrityksen asiakkaat saavat parempia tuotteita. Tutkimuksen tuloksena syntyy tietoutta laukkusuunnittelusta, josta ei ennestään ole paljoa aineistoa. Oppilaitokseni tarjosi aihetta ja tiedusteli kiinnostustani suunnitella kantelelaukkuja sekä samalla osoittaa ja kehittää muotoilun ammattitaitoani opinnäytetyönä. Kiinnostuin haasteellisesta tehtävästä sekä mahdollisuudesta suunnitella tuotteita useista erilaisista materiaaleista ja työskennellä yhteistyössä yrityksen kanssa. Aiempaa kokemusta kanteleista tai laukkusuunnittelusta minulla ei ollut, mutta uskoin kykeneväni koulutukseni avulla toteuttamaan tuotekehityksen muotoiluprosessin.

9 9 2 OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA TOIMINTA- ASETELMA 2.1 Viitekehys Tuotekehitys on tuotteiden suunnittelua teollisessa toimintaympäristössä (Kettunen 2000, 46). Tuotekehitykselle on ominaista yhteisyö monien osapuolien välillä. Teollisen muotoilun lisäksi yhteistyön osa-alueita ovat valmistus, markkinointi ja tekninen kehitys. Suunnittelu tapahtuu asiakkaan eli yrityksen, muotoilijan ja käyttäjän arvojen pohjalta ja vuorovaikutus tapahtuu valmiin tuotteen kautta (Slack 2006, 6). Yhdistämällä nämä kaikki alueet alusta lähtien innovaatioprosessiin varmistetaan, että kehitetyt tuotteet vastaavat johonkin tarpeeseen tai kysyntään. Tuotekehityksen visualisoitu viitekehys (kuvio 2) pohjautuu Pirkko Anttilan (2005, 169) malliin, jossa tutkimuskohde käsitteellistyy usean erilaisen toiminta- ja käyttökentän yhteiselle alueelle. Crawfordin (1996) mukaan tuotekehitysprosessi alkaa mahdollisuudesta ja päättyy voittoa tuottavaan liiketoimintaan (Kettunen 2000, 46). Koistinen Kantele-laukkujen yhteydessä havaittiin markkinamahdollisuus parempien kantelelaukkujen tarpeessa ja opinnäytetyössäni pyritään löytämään keinoja tuotteen toimittamiseen asiakkaalle kannattavaan hintaan onnistuneen tuotekehityksen kautta. Tuotekehityksen tuloksena syntyy uusi tuote. Uudet tuotteet voidaan luokitella Booz- Allen & Hamiltonin (Kettusen mukaan 2002, 49) täysin uusiksi tuotteiksi, uusiksi tuotantolinjoiksi, tuoteperheiden lisäyksiksi, tuoteparannuksiksi, kustannuksia vähentäviksi tuotteiksi ja uudelleen suunnatuiksi tuotteiksi. Tässä opinnäytetyössä on kysymys nykyisille kantelelaukuille tehtävästä tuoteparannuksesta, jonka seurauksena syntyy myös täysin uusia tuotteita. Laukkuja kehitetään pienillä muutoksilla käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Tuotantokustannuksia ei kuitenkaan välttämättä karsita paremman tuoton saamiseksi, vaan niitä voidaan jopa lisätä tuotteiden saattamiseksi laadukkaammiksi. Tuotteen päähyödyksi, jossa tuotteet ovat parhaita, asemoidaan käyttäjäryhmä ja yrityksen johtoasema kantelelaukkujen tarjoajana sekä tuotteen hinta-laatusuhde. Muutokset ovat kuitenkin niin suuria, että voidaan ennemmin puhua uudesta tuoteperheestä kuin pelkästä parannuksesta.

10 10 Kuva 2. Kantelelaukkujen tuotekehityksen viitekehys. Muotoilija on tuotekehityksen yksi osapuoli ja hallitsee muotoiluprosessin, jolla määritellään tuotteiden muotoon liittyvät ominaisuudet (Häti-Korkeila ja Kähönen 1981, 23). Muut vaiheet etenevät muotoilun rinnalla ja lomittuvat siihen. Opinnäytetyössäni olen osallisena myös teknisessä suunnittelussa, tuotannon valmistelussa ja markkinoinnissa, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa. Muotoiluprosessi jakautuu Kettusen mukaan kolmeen vaiheeseen, joita ovat tuotehaku, konseptimuotoilu ja tuotemuotoilu (Kettunen 2000, 57). Tässä projektissa tuotehaku on jo tapahtunut, se on kiteytynyt kantelelaukuiksi. Työskentely keskittyy konseptimuotoiluun, jossa haetaan tietoa suunnittelua varten, ideoidaan vaihtoehtoisia konsepteja, valitaan ja testataan ideoita päätyen yhteen konseptiin tuotteesta. Mahdollisuuksien mukaan osallistun myös tuotemuotoiluun, joka päättyy tuotteen lanseeraukseen. Tuotekehityksen lähtökohdat vaihtelevat projektikohtaisesti teknologia-, suunnittelija-, tuotanto- ja käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Koistinen Kanteleen asiakkaiden tyytymättömyys nykyisiin tuotteisiin on tämän projektin lähtökohtana. Opinnäytetyössä pyritään selvittämään käyttäjien tarpeita ja haluja laukkujen osalta ja löytämään teknologia niiden tyydyttämiseksi.

11 11 Kettunen (2000, 50) siteeraa Kotleria: Mahdollisuuksia uusille tuotteille syntyy, kun jostakin on pulaa, tarjotaan olemassa olevaa tuotetta tai palvelua uudella tai ylivertaisella tavalla tai tarjotaan uutta tuotetta tai palvelua. Kanteleita valmistavalle yritykselle on muodostunut ongelmaksi nykyisten arvokkaiden soitinten kuljetus- ja säilytysvälineiden huono laatu. Koistinen Kantele Oy:lle tämä merkitsee laukkujen jääneen yrityksen kasvaessa jälkeen sen toteuttamasta imagosta, minkä vuoksi ne jarruttavat liiketoiminnan kehitystä. Yritys haluaa päivittää laukut sisältöään vastaavaan laatuluokkaan ja siten brandiin kuuluviksi. Tuotekehityksessä huomioitavaa on ympäristö, jossa markkinoihin kuuluvat merkittävimpinä asiakkaat, kumppanit ja kilpailijat. Yritys toimii tässä ympäristössä tiiviinä osana ja tuotteet joutuvat selviämään siinä. Ympäristön tarkkailun seurauksena kantelelaukkujen tarjoajia eli kilpailijoita ei juuri ole. Koistinen Kantele Oy on ainoa yritys, joka tarjoaa valmistamilleen soittimille tehdasvalmisteisia laukkuja. Muiden soitinlaukkujen tarjoajia on hieman runsaammin, mutta niidenkään tarjonta ei ole muotoilullisesti edistynyttä, joitakin harvoja valmistajia lukuun ottamatta (Ilonen 2006, liite 3). Kumppaneiksi tässä yhteydessä luetaan tuotannosta vastaava tuotteen valmistaja, jota etsitään kotimaan lisäksi kansainvälisiltä markkina-alueilta Euroopasta ja Aasiasta. Tuotannossa huomioidaan myös valmistusmenetelmät ja logistiikka. Ympäristö vaikuttaa kulttuurisena muuttuvana tekijänä kaikkiin tuotekehityksen osapuoliin ja vaiheisiin. Ajan ilmiöinä huomioitavia ovat muoti, trendit ja perinteet. Tämän hetkisten maailmankäsitysten lisäksi tuotekehityksessä pyritään huomioimaan tulevaisuuden skenaarioita ja niiden vaikutus tuotteen suunnitteluun.

12 Toiminta-asetelma Tuotekehitysprosessi alkaa tuotehausta, siirtyy konsepti- ja tuotemuotoiluun ja päättyy valmiiseen tuotteeseen. Opinnäytetyö on osa tätä prosessia sisältäen tuotteen konseptimuotoilun, joka alkaa tuoteideasta ja päättyy täsmennettyyn konseptiin (kuva 3). Konseptimuotoilulla tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnitteluvaihetta muotoilubriefista jatkokehitykseen päätyvän konseptin valintaan. Lähtökohtana on tuoteidea hyvästä kantelelaukkuperheestä. Perustana ovat vanhat jo olemassa olevat parannusta kaipaavat laukut ja niihin sijoitettavat kanteleet. Tuoteidean on synnyttänyt käyttäjien tarpeet toimivalle kanto- ja säilytysvälineelle sekä yrityksen toive imagoon sopivista tuotteista. Molempien tahojen tarpeet ja toiveet ovat ajankohtaistuneet ja saavuttaneet pisteen, jolloin tuotekehitysprosessi laitetaan liikkeelle. Prosessin toteuttajaksi on etsitty valmistuva teollisen muotoilun opiskelija, joka pyrkii paitsi konkretisoimaan erilaiset tavoitteet tuotekonseptiksi, myös kehittymään ja oppimaan ammatissaan. Muotoilubriefista (liite 1) ja lähtökohdista on vielä pitkä matka lopulliseen tuotteeseen ja useat kysymykset tarvitsevat vastausta. Joitakin kysymyksiä ei vielä osata edes arvata ja mielikuva lopputuotteesta on epämääräinen, avoin. Tiedonhankinnalla lisätään tietoutta lähestyen ongelmaa erilaisista kulmista. Kokonaisuuden käsittämiseksi yleistä tietoa laukuista, soittamisesta, yrityksestä ja sen asiakkaista haetaan laajasti erilaisista dokumenteista, kuten kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista. Nämä toimivat lähteinä myös teknisille tuotantoon ja materiaaleihin liittyville tiedoille. Saavutetaan ymmärrys asioista, joita kannattaa tutkia tarkemmin. Markkinoita selvitetään havainnoimalla alaan liittyviä kauppoja, haastattelemalla myyjiä ja suodattamalla internetin tarjonnasta oleelliset kilpailijat. Kyselyillä ja observoinnin avulla tutkitaan lähemmin laukkujen käyttäjiä ja käyttötilanteita, jotta saavutettaisiin tietoa toiminnoista, joita muut kuin käyttäjä eivät voi tietää. Haastattelulla pyritään saamaan entistä syvällisempää tietoa myös käyttäjän sisäisistä haluista ja tuotteeseen liittämistä tunteista. Tuoteperustaan kuuluvia artefakteja vertaillaan luvussa neljä. Tuoteperustaan kuuluvat kanteleet, vanhat laukut ja tulevan valmistajan tuotteet, tarkastellaan analysoimalla erityisesti ongelmakohtia niiden korjaamiseksi.

13 13 Kuva 3. Opinnäytetyön osuus alkaa tuoteideasta ja päättyy täsmennettyyn konseptiin koko tuotekehitystä kuvaavassa kaaviossa.

14 14 Pohjatietojen keräämisen jälkeen ja ymmärryksen lisäännyttyä siirrytään etsimään erilaisia tuotevaihtoehtoja ideoimalla käyttäen tiedonkeruuta pohjana. Saavutettua tietoa on paljon, mutta se on edelleen hajanaista. Ajatuksia jäsennetään vapaan ideoinnin ja erilaisten ideointimenetelmien avulla. Piirtäminen kuuluvat oleellisena osana niin tietoa yhdisteleviin ideointimenetelmiin kuin ideoiden esittämiseenkin. Luonnostelun aikana hankittu tieto sisäistetään, minkä jälkeen on mahdollista löytää sopiva ratkaisu ongelmaan. Tarkoituksena on synnyttää mahdollisimman paljon erilaisia konsepteja, joista kiertyvän valinnan ja karsinnan kautta poimitaan parhaat, kunnes on saavutettu yksi tai kaksi potentiaalista konseptia. Mallinnusvaiheessa konseptit esitetään selkeästi kaksiulotteisina ja kolmiulotteisina malleina. Yksityiskohtia täsmennetään ja tuotearkkitehtuuria esitetään. Mallinteet toimivat myös kommunikoinnin välineinä tuotteeseen asiakkaan, kuluttajat, valmistajan ja muotoilijan välillä. Konsepti ja tietous tuotteen ominaisuuksista ovat täsmentynyttä. Mallinnuksen huipennus on prototyyppi, joka on ensimmäinen oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla valmistettu kappale tuotteesta (Kettunen 2000, 46 89). Prototyyppien valmistus saattaa jäädä opinnäyteyön ulkopuolelle riippuen, kuinka ongelmalliseksi valmistusprosessit muodostuvat, mihin vaikuttavat muiden muassa valitut materiaalit ja valmistusmenetelmät. Opinnäytetyön aikataulu on kolme kuukautta, eikä tässä ajassa ehditä suorittaa konseptin testausta käyttäjillä, minkä vuoksi tämä tapahtuu opinnäytetyön ulkopuolella samoin kuin varsinainen tuotanto. Prosessin aikana muotoilijan tietämys aiheesta kasvaa aluksi räjähdysmäisesti, minkä jälkeen se tarkentuu ja tiivistyy koko ajan. Samalla vaihtoehdot vähenevät ja kustannukset kasvavat, mitä lähemmä valmista tuotetta päästään. Dialogi ja yhteistyö kaikkien osapuolien välillä ovat jatkuvaa. Markkinointi huomioidaan kaikissa vaiheissa yrityspolitiikan mukaisesti. Opinnäytetyön puitteissa kehitetään täysin toimiva tuotekonsepti kantelelaukkumallistosta, ja se on suoraan sovellettavissa tuotannon aloittamiseksi. Laukkujen on tarkoitus olla myynnissä vuoden 2008 talvella. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on erikokoisten Koistinen kantelelaukkujen suunnittelu ja tuotantoon siirtäminen yhteistyössä Hannu Koistisen kanssa. Tähän pyritään löytämällä ratkaisuja tyylin ja käytettävyyden lisäksi tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin ja

15 15 tuotantoon materiaali- ja markkinaselvitysten avulla. Tuloksena on todennäköisesti kaksi laukkumallistoa koville ja pehmeille laukuille erikseen. Ne kattavat mahdollisesti kaksi kovaa pyörällistä laukkua, yhden kovan laukun ilman pyöriä, yhden gig-bag tyyppisen (kiertuekäyttöön tarkoitettu pehmeän ja kovan laukun välimuoto) laukun sekä tyylillisesti ja materiaalillisesti hieman kovista laukuista eroavan Wing- kantelemalliston erikokoisia pehmeitä laukkuja noin viisi kappaletta. Pyrkimyksenä on esittää mallistot sellaisessa muodossa, että niitä voidaan lähteä mallinnuksen ja tuotetestauksen kautta viemään tuotantoon. Ratkaistavaksi jää, mikä tällainen esitysmuoto on, onko se kaksiulotteinen rakennepiirustus, 3D-mallinne vai protomalli.

16 16 3 KOISTINEN KANTELEEN YRITYSKUVA Tuotekehitystä voidaan lähestyä usealla tavalla, jonka monesti määrää tarve tai idea, josta tuotekehitys on saanut alkunsa. Käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä yritys aloittaa tuotteen suunnittelun havaitessaan markkinoilla tarpeen uudelle tuotteelle. Kantelelaukku-suunnittelussa yritys havaitsi asiakkaiden tarvitsevan uusia parempia laukkuja, joiden valmistamiseksi etsitään sopiva muotoilu ja teknologia tutkimalla ja vastaamalla käyttäjien vaatimuksiin. Luvussa viisi syvennytään tarkemmin käyttäjälähtöisyyteen. Sitä ennen määritellään muita soitinlaukun suunnittelussa huomioitavia asioita aloittaen yrityksen brandin hahmottamisesta. Lähtökohtana voi olla lisäksi uuden teknologian kehittäminen, suunnittelijan idea tai jo olemassa olevan tuotannon määräämä systeemi. Yksilöidyissä tuotteissa tehdään pieniä muutoksia standardituotteisiin asiakkaan toiveiden mukaisesti. (Kettunen 2000, 49.) 3.1 Brandin määrittely Yrityksen toiminta-ajatus näkyy selvimmin tuotteissa, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että tuotteet kuvastavat ja viestivät brandin sanomaa. Tuotevalikoimaan ei pitäisi hyväksyä sellaista tuotteita, jotka eivät sovi yrityksen tuotantolinjaan ja olemassa oleviin markkinoihin. Pystyäkseen suunnittelemaan yritykselle sen imagon mukaisia tuotteita on muotoilijan ensin selvitettävä itselleen, mikä yrityksen brandi on. Pienen kasvavan yrityksen ollessa kyseessä ei brandia ole vielä välttämättä määritelty tarkasti, jolloin muotoilijan tuotekehityksen yhteydessä tehtävästä imagon kiteytyksestä on yrityksellekin hyötyä. Koistinen kanteleen tapauksessa yritys on jatkuvassa muutostilassa ja asiakaskuntakin on mahdollisesti laajenemassa, minkä vuoksi brandin tarkastelu on tärkeää. (Häti-Korkeila ja Kähönen 1981, ) Brandi on kattava kokonaisuus, joka tuo tuotteeseen tai palveluun lisäarvoa ja erottaa ne kilpailijoista luodun mielikuvan kautta. Se ei ole kuitenkaan yrityksestä irrallinen viesti, vaan se on tiukasti kiinni yrityksen lähtökohdissa ja toiminnassa. Brandia voi lähteä määrittelemään yrityksen totuuksien kautta. Kirkas Brandi -kirjassa totuuksiksi kuvataan yrityksen tarina, tuotteiden ominaisuudet, yrityksen arvot, kohderyhmä ja oma näkemys yrityksen tehtävästä. Brandin ydinmerkitys kirkastuu yrityksen antaman ratkai-

17 17 sun ja asiakkaan odotusten keskelle ja se toimii ohjenuorana kaikessa yrityksen toiminnassa (kuva 4). (Lindroos 2005.) Tarina Koistinen Kanteleelle löytyy yrityksen historiasta ja filosofiasta. Toiminnan kulmakivenä on suvun pian viisikymmentä vuotta jatkunut kanteleiden valmistamisen perinne. Kanteleiden valmistus tapahtuu pienessä tiiviissä työyhteisössä. Tavoitteena on ollut alusta saakka kehittää ja valmistaa parhaita kanteleita. Yrityksen perustanut Otto Koistinen on kanteleen soinnin kehittämisen edelläkävijä, jonka ansiosta syntynyt jäljittelemätön kantelesoundi on edelleen jokaisen kanteleen tärkein ominaisuus. Siinä on säilynyt perinnesoittimen äänen herkkyys ja intensiteetti, vaikka sitä on samalla monipuolistettu ja voimistettu eri käyttötarkoituksiin sekä käyttäjäryhmille. Hannu Koistisen tekemä laaja kanteleiden modernisointi on laajentanut kanteleiden soittajakuntaa jo nyt merkittävästi ja avannut mahdollisuuksia soittimen tulevaisuudelle. (Koistinen Kantele Oy.) Kuva 4. Brandin ydinmerkitys muodostuu yrityksen ratkaisusta asiakkaan odotuksiin. Yrityksen filosofisena tavoitteena on tehdä perinnesoittimesta uuden kulttuurin luomisen väline. Yrityksen arvoihin kuuluvat perinteen säilyttäminen, elämänilo, uuden oppiminen ja kehittyminen sekä kulttuurin edistäminen mahdollistamalla musiikin luomisen. Halutaan tukea muusikoiden persoonallisuutta ja taiteellista ilmaisuvoimaa. Tuot-

18 18 teiden tarkoituksena on tarjota täysipainoinen soittonautinto sekä saada ihmiset irtoamaan hetkeksi kiireestä ja stressistä musiikin avulla. (Koistinen Kantele Oy.) Keskeinen oivallus on ymmärtää erilaisten kantelemuusikoiden muuttuneet tarpeet ja ottaa ne suunnittelun lähtökohdaksi kulloisenkin sointi-ihanteen rinnalle. Soittimen tulee auttaa soittajaa tulkitsemaan musiikkiaan parhaalla mahdollisella tavalla esiintymispaikasta tai soitettavasta musiikista riippumatta, akustisesti tai sähköllä vahvistettuna. Soitin voi myös muotoilullaan ja värityksellään olla osa soittajan persoonaa. (Hannu Koistinen) Koistinen-kanteleiden tuoteominaisuuksiin kuuluvat toistensa vastakohdat perinne ja uuden innovointi. Yrityksen kanteleet ovat lähes vallankumouksellisia vauhdikkaan muotoilunsa ja käyttötapansa vuoksi. Kantelemallisto on alan laajin ja edistyksellisin. Kanteleesta on tullut myös suurten areenojen vahva, visuaalinen ja rokkaavakin instrumentti. Kohderyhmään on aikaisemmin kuulunut harvat kansanmusiikin ammattilaiset ja harrastajat. Uuden tuoteperheen myötä kohderyhmää on laajennettu kaikenikäisiin soittajiin vasta-alkajista ammattimuusikoihin, säveltäjiin, musiikin kouluttajiin ja kuluttajiin. Yhä suuremman kohderyhmän toivotaan löytävän kantelemusiikin uudet jännittävät mahdollisuudet. Yritys on kiinnostunut kanteleen pedagogisista mahdollisuuksista, minkä vuoksi erityisesti nuoret ja lapset ovat tulevaisuudessa toivottua asiakaskuntaa. Asiakkaiden kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä ja lähes jokainen asiakas tunnetaan henkilökohtaisesti. Asiakkaan odotuksiin yrityksen tuottamasta palvelusta tai tuotteesta vaikuttavat tilanteet ja tavoitteet. Koistinen Kanteleen asiakkaat tarvitsevat hyvän soittimen voidakseen soittaa musiikkia erilaisissa tilanteissa. Elämänvaihe, identiteetti ja arvot ohjaavat kuluttajan käyttäytymistä. Kansansoittimen instrumentikseen valinneen voidaan arvopohjaltaan olettaa kunnioittavan perinteitä (onko näin tulevaisuudessakin). Valitakseen juuri tietyn yrityksen ja sen tarjoaman tuotteen on niiden vastattava kuluttajan tarpeisiin, haluihin ja odotuksiin. Asiakkaat hakevat tiettyjä ominaisuuksia tuotteista ja jotkin niistä ovat ensimmäisenä listalla. Tärkeää on millaisen tulkinnan kuluttaja tekee yrityksestä ja että se vastaa lähetettyä viestiä ja todellisuutta. Koistinen kantele tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita ja moderneja tuotteita.

19 Yrityksen tyyli Tässä yhteydessä tyylillä tarkoitetaan yksittäiselle tapaukselle ominaista tapaa muotoilla tuotetta. Tyylin määrittely eli tyylittely on tietoista tuotteen piirteiden ja tyylin hakemista tiettyä muotokieltä käyttäen (Kettunen 2000, 17). Ilkka Kettunen kuvailee tyylin teollisessa muotoilussa olevan visuaalinen kokonaisuus, joka muodostuu käytetyn muotokielen elementeistä ja käyttäjien tunnistamista symbolisista elementeistä. Tyylin on siis muoto yhdistettynä symboliin. Parhaimmillaan tuotteen tyyli houkuttelee esteettisillä ansioilla, ajattomalla eleganssilla ja karismalla. Pahimmillaan tyyli ei välitä tuotteen toimivuudesta, se dominoi tuotetta ja tekee siitä jopa vaarallisen, typerän tai epärehellisen. Ihmisten tapa hahmottaa visuaalista ympäristöä suosii kohtuullisen yksinkertaista tyyliä. (Kettunen 2000, 19.) Hahmopsykologisia perusteita voimakkaampia ovat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikutteet. Seuraavaksi määritellään sanallisesti Koistinen Kantele-laukkuihin yrityksen haluamaa tyyliä erittelemättä vielä muotoilullisia ratkaisuja. Athavankarin ohjeiden mukaan konseptin kokoaminen aloitetaan luomalla kirjallinen selostus tuotteen merkityksestä, käyttötarkoituksesta ja yhteydestä. Sanallisessa määrittelyssä voidaan Reinhart Butterin vaihemallin kolmen ensimmäistä ja tärkeintä sääntöä seuraten luonnehtia tuotteen yleisilmettä, käytön kontekstia sekä laatia lyhyt lista sanoista, jotka kuvaavat tuotteeseen haluttuja ominaisuuksia ja merkityksiä. (Pulkkinen 2001, ) Laukkujen haluttaisiin viestivän kanteleiden tavoin uutuudesta, kiinnostavuudesta ja makeudesta. Niiden tulisi henkiä sähköisyyttä, rock-tyyliä ja hyvää meininkiä (kuva 5). Termit ovat summittaisia ja niillä voidaan ymmärtää laajasti monia asioita. Mitä toimeksiantaja ymmärtää halutessaan tuotteisiin rokkifiilistä ja makeeta tyyliä? Keskusteluissa kävi ilmi, että näitä termejä käytettiin kuvaamaan kaikkea, mikä toimeksiantajan mielestä oli nuorekasta ja suosittua, trendikästä. Tyyliä tarkentaviksi sanoiksi löytyivät vahvempi, vaikuttavampi ja rankempi. Halutaan eroon kansanmusiikkiin liittyvästä vanhanaikaisuudesta ja huomiotta jäämisestä. Eron vanhojen ja uusien laukkujen välillä halutaan olevan verrattavissa eroon kansanmusiikin ja pop-rockin välillä. Esikuviksi nousivat suomalaisen musiikin kansainvälisesti tunnetut bändit HIM ja Nightwish.

20 20 Kuva 5. Yrityksen edustama tyyli. Nuorekasta tyyliä ei kuitenkaan haluta rajoittaa vain musiikkiin, vaan siihen katsotaan kuuluvan myös yksilöllisyyden ja oman persoonan korostaminen. Populaarikulttuuriin on viimeaikoina kuulunut vahvasti yksilöinti ja tuotteiden personointi, mistä on tullut osa Koistinen-kanteleitakin. Tuunauksen mahdollisuus haluttaisiin huomioida myös laukuissa osana muotoilua ja ilmettä. Laukusta ei itseisarvollisesti tarvitse näkyä, että se on tarkoitettu kanteleille. Voidaan ennemminkin hakea urheiluvälineen tuntua. Laukut ovat kuljetukseen tarkoitettuja välineitä ja siten yhdistyvät luonnollisesti liikkumiseen ja paikasta toiseen siirtymiseen. Kanteleista ollaan kuvainnollisesti Hannu Koistisen sanoin luomassa musiikinlautalajia. Lautailukulttuuriin kuuluu yleisesti tiedettyinä piir-

21 21 teinä graffitit, räväkkyys, vauhti ja voima. Laukkujen tyyliin tästä nuorisokulttuurin osasta kiteytetään lennokkuus, johon lautailijat pääsevät ilmahypyillä ja kanteleen soittajat uudenlaisella soittotavalla. Ilme ei saisi olla liian trendejä seuraava ja ohimenevä, vaan muotoilun tulisi myös kestää aikaa. Yrityksen toiminta pohjautuu perinteisiin ja toimii niiden ehdoilla. Toisin sanoen tyylin tulee olla riittävän ajatonta ja klassista, mutta iskeä myös tässä ajassa. Liian räikeää harppausta edellisiin tuotteisiin verrattuna ei saa ottaa. Laukkujen tyylissä huomioidaan yrityksen arvopohja. Laukut toimisivat tulevaisuudessa sekä yrityksen mainoksina eroten ympäristöstään mielenkiintoa herättävinä kappaleina, että laadukkaina ja haluttuina suojina kallisarvoisille soittimille. 3.3 Logo Prosessin alussa logojen käyttöä graafisena materiaalina pidettiin mahdollisena. Koistinen-tekstilogon tulisi olla isona ja näkyvänä laukuissa, jotta valmistaja tunnistettaisiin vaikeuksitta. Kaikuaukkologon (kuva 6) käyttö laukkujen muotoilun perustana selkiytyi vasta myöhemmin ja siitä tuli oleellinen osa muotoilua. Kaikuaukko on kanteleen symbolinen äänen poistumisreitti. Perinteisesti se on veistetty eri muotoon valmistajan mukaan (Asplund 1983, 16) ja näin on myös Acoustic-kanteleissa. Kaikuaukkomallin suunnitteli 1990-luvulla Otto Koistinen ja Hannu edelleen kehitti siitä nykyisten akustisten kanteleiden detaljin. Sama ornamentti esiintyy myös Wing-kanteleiden hihnan kiinnityshelan koristeessa ja siitä on tullut kanteleiden ainutlaatuisen soinnin symboli. Yritys ei ole aikaisemmin tehnyt itse symbolista taustatutkimusta ja sellaista kaivattiin laukkujen muotoilun pohjaksi, koska symbolista tehdään luultavasti entistä näkyvämpi logo tulevaisuudessa. Risti on erittäin voimakas symboli ja sillä on vahvoja merkityksiä erilaisille ryhmille, minkä vuoksi sitä täytyy käyttää harkiten, ettei yrityksestä lähetetä väärää viestiä. Symbolin tutkimisella löytyi useita merkityksiä, joita ei haluta korostaa yrityksessä, mutta jotka on hyvä tiedostaa niiden välttämiseksi viestinnässä.

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana Katja Soini TaiK 28.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140

Holmberg Cases Sweden AB / Företagsvägen 1 / 953 33 Haparanda / Sweden / +46 922 14690 / info@hbc.se / www.hbc.se Holmberg Cases SYD / +46 8 54902140 Pyrkimyksemme on koko ajan kehittää tuotteitamme sekä myöskin valmistusprosessiamme ja luoda uusia ratkaisuja jotka ovat monessa tapauksessa klassisia mutta tulevat täyttämään nykyaikaiset vaatimukset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille.

Esitystapa: Piirrä suunnitelma lyijykynällä, kuulakärkikynällä ja/tai puuväreillä yhdelle vaakasuuntaiselle A3-paperille. tehtävä 1. ideointi Suomen kesä tarjoaa useita festivaalitapahtumia moneen makuun. Tällä kertaa vaihtoehtoinasi ovat metallimusiikkiin keskittyvä Tuska, musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaali Flow tai

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Tiedonhankinta tehtiin avoimella kyselyllä syksyllä 2011. Kyselyyn vastasi 97 kone ja

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys

AUTOTALLIN NOSTO-OVET. Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys AUTOTALLIN NOSTO-OVET Kestävyys ja turvallisuus Energiatehokkuus Mukavuus ja käytännöllisyys OVI JOKAISEEN TYYLIIN Door Master ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan piditpä sitten ultramodernista tai

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana. Eila Lindfors /KASOPE /Oulun yliopisto

Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana. Eila Lindfors /KASOPE /Oulun yliopisto Oppilaalle tärkeä ongelma suunnittelun lähtökohtana 1 Esityksen sisältö 1) Mikä on ongelman tehtävä? 2) Tutkivan oppimisen tunnuspiirteitä? 3) Mistä ja millainen ongelma? 4) Miten ratkaisu toimii? 5) Arvioinnista!

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Uusi Kia Molempien parhaat puolet. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut näin tyylikästä ja jännittävää. Uusi Kia Niro on aivan uudenlainen hybridi-crossover, joka todistaa, että voit saada kaiken tinkimättä

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Ketteryydestä muutamien esimerkkien kautta eli mitä voimme

Ketteryydestä muutamien esimerkkien kautta eli mitä voimme Ketteryydestä muutamien esimerkkien kautta eli mitä voimme oppia Tarzanista ja jazz-yhtyeestä Ketterä toiminta on aina ihmisten toimintaa. Kehitettäessä ketteryyttä on hyvä tarkastella prosessien takana

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Reiluus Eettisyys Ekologisuus Luotettavuus Laadukkuus

Reiluus Eettisyys Ekologisuus Luotettavuus Laadukkuus TEKSTIILIEN TILAUSTUOTEKATALOGI 2015 2016 KAIKU ETHICAL OY KAIKU ETHICAL OY Kaiku Ethical Oy on Suomen merkittävin asiakkaille räätälöityjen Reilun kaupan tekstiilituotteiden maahantuoja. Olemme toimineet

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot