POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma Henna Konttinen SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Opinnäytetyö Kevät 2008

2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2008 Kuvataiteen ja muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12 A JOENSUU p. (013) Tekijä Henna Konttinen Nimeke SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Toimeksiantaja Hannu Koistinen Tiivistelmä Opinnäytetyö on osa soitinlaukkujen tuotekehitysprosessia, jonka tavoitteena on parantaa yhteistyöyrityksen, Koistinen Kantele Oy:n kantelelaukkuja. Tarkoituksena on lisätä tietoutta soitinlaukkujen suunnittelusta ja käyttäjistä. Kantelelaukkujen parantamiselle on ilmennyt tarve, koska käytettävyydessä on puutteita ja yrityskuva oli muuttunut. Uuden laukkumalliston suunnittelua käsitellään käyttäjälähtöisesti. Tutkimus aloitetaan tuotemarkkinoiden selvittämisellä ja määrittelemällä kohderyhmä. Käyttäjien tarpeita ja haluja tutkitaan haastattelujen, havainnoinnin ja kyselyjen avulla. Tärkeimpänä tutkimuskohteena ovat Suomen kanteleensoiton harrastajat, opiskelijat ja ammattilaiset. Lisäksi yrityskuvaa eritellään sen muutoksen ymmärtämiseksi, ja edellisiä tuotteita tutkitaan havainnoimalla ongelmien löytämiseksi. Tuotemarkkinoilla havaitaan mahdollisuus paremmin muotoilluille soitinlaukuille. Tutkimustuloksista selviää, että kantelelaukkujen ergonomia, kestävyys ja toiminnallisuus olivat huonoja. Käyttäjien kiinnostus tuotteen ulkonäköä ja yksilöintiä kohtaan ovat vähäiset. Tutkimusten pohjalta suunnitellaan uusi kantelelaukkumalliston konsepti, jossa parannetaan tuotteiden toiminnallisuutta, teknisiä ominaisuuksia ja ulkonäköä huomioiden yrityskuva sekä nykyiset ja tulevat käyttäjät. Kieli suomi Asiasanat Teollinen muotoilu, tuotekehitys, laukut, soittimet Sivuja 96 Liitteet 7 Liitesivumäärä 16

3 THESIS May 2008 Degree Programme in design Sirkkalantie 12 A JOENSUU Tel Author Henna Konttinen Title DESIGNING CASES AND BAGS FOR MUSICAL INSTRUMENTS- PRODUCT DEVELOPMENT FOR KOISTINEN KANTELE OY Commissioned by Hannu Koistinen Abstract This thesis is part of product development process of musical instrument cases and bags. The aim is to design better kantele bags and cases in co-operation with company Koistinen Kantele Oy. Intention is to increase knowledge of instrument cases and the users of bags. There has occurred demand for improved carrying appliances for kantele among company s customers. Also image of the company has changed. Approach to designing is basing on product users. Enquiring market situation and defining target group are the first steps of research. Interviews, observations and questionings are the tools to investigate needs and desires of the users. Most important research targets are Finish kantele players, students and professionals. Brand image of the company is analyzed to understand changes that has taken place after launching earlier product line. Former bags, cases and kanteles are observed and their problems are specified. Potential demand for better designed carrying appliances for instruments is discovered. Results reveale evident need for better ergonomy, durability and functionality of kantele bags and cases. Users interest for appearance and customising products is remote. New product line for kantele bags and cases is designed. Collection consist of four slightly different concepts which improve products functional and aesthetic characteristics. It merges demands and offers solution for company, current and prospective users alike. Language Finnish Keywords Pages 96 Appendices 7 Pages of Appendices 16 Industrial design, product development, cases, bags, musical instruments

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA TOIMINTA-ASETELMA Viitekehys Toiminta-asetelma KOISTINEN KANTELEEN YRITYSKUVA Brandin määrittely Yrityksen tyyli Logo TUOTEPERUSTA Kuljetusväline Kanteleet Aikaisemmat Koistinen-laukut Kilpailijat Kantelelaukut Sellolaukut Kitaralaukut KÄYTTÄJÄKESKEISYYS Markkinoiden segmentointi Käyttäjätiedon kerääminen Haastattelu ja havainnointi Kysely Tutkimustulosten hyödyntäminen IDEOINTIPROSESSI Ideointimenetelmät Luonnostelu ja piirtäminen Kommunikointi KONSEPTIN ANALYYSI Muotokielen haku Tuotteen väri Materiaalit Kovien laukkujen runko Iskunvaimennus Verhoilu Pehmeät laukut Lisäosat Käytettävyyden testaus Tuotantoon siirtäminen POHDINTA...79

5 LÄHTEET...81 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Brief: Koistinen Kantele Kantelelaukun suunnittelun asiakartta Kanteleiden erot ja yksityiskohdat Teemahaastattelu laukkuliikkeessä Kovien laukkujen kyselyn tulokset Wing-15: teemahaastattelu ja havainnointi Kuvia kantelelaukku-tuoteperheen konseptista

6 6 1 JOHDANTO Soitinlaukku on käyttöesine, jonka tarkoituksena on kuljettaa turvallisesti usein kallisarvoinen instrumentti paikasta toiseen. Sen toisena tärkeänä tehtävänä on suojata toista tuotetta. Soitinlaukku on myös muiden laukkujen tavoin näkyvä asuste, joka kertoo laukun käyttäjästä ja valmistajasta ilmiasullaan (kuva 1). Se antaa viitteitä käyttäjänsä varakkuudesta, sosiaalisesta asemasta, tyylistä ja käyttötilanteesta. Soitinlaukulla viestitään omaa osaamista ja asemaa muusikkona sekä kenties jopa vahvistetaan omaa identiteettiä. (Luutonen 2002, 8.) Instrumentit vaativat herkkinä musiikin tekemisen välineinä laukuilta vahvaa suojausta niin kolhuja kuin varkaitakin vastaan. Soitinlaukut eroavat toisistaan kuitenkin melko paljon niissä säilytettävän instrumentin mukaisesti niin käytöltään kuin tyyliltäänkin. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kanteleiden laukkuihin, mutta suunnittelun periaatteita voi hyödyntää myös muiden samankaltaisten instrumenttien, kuten sellojen ja kitaroiden kantovälineissä. Kuva 1. Soitinlaukku kertoo käyttäjänsä persoonasta samoin kuin vaatteet.

7 7 Kantele on Suomen kansansoitin, joka yhdessä runonlaulun kanssa on symboloinut koko muinaisrunoutta ja sen kertomaa suomalaista menneisyyttä. Soitinta on tavattu myös muualla Itämeren alueella. Perinteisessä kanteleessa on viisi kieltä, ja ne on kiinnitetty koverrettuun runkoon, joka on alapuolelta avoin. Suomen kansalliseepoksen Kalevalan tietäjäsankarin Väinämöisen hauen leukaluusta valmistama soitin perustui muinaisiin kanteleisiin, ja se on edelleen nykyisten kanteleiden esikuva. Kansallisromantiikan 1900-luvun alussa kanteleen symboliksi nostanut innostus laantui. Perinteiden kunnioitus meinasi koitua kanteleiden jäämiseksi menneisyyteen. Maailmalla yhdisteltiin musiikin lajeja ja soittimia sekä liitettiin uudella tavalla kulttuureja, perinnettä ja nykyisyyttä. Myös suomalaiset perinnesoittimet nähtiin uudessa valossa. (Asplund 1983, 9-13.) Viime vuosikymmeninä kantele on laajentunut käsittämään soitinperhettä, johon kuuluu erikokoisia akustisia ja sähkövahvisteisia malleja. Tällä hetkellä kantele on Suomessa laajasti käytössä koulusoittimena ja sitä voi opiskella konservatorioissa ja ammattikorkeakouluissa sekä Sibelius Akatemiassa. (Koistinen Kantele Oy.) Kanteleesta on tullut ja edelleen muodostumassa modernimpi ja popularistisempi soitin Koistinen Kantele Oy:n tekemän kehitystyön tuloksena. Yrityksen kanteleiden laukut ovat kuitenkin jääneet nopeasta kehityksestä jälkeen. Opinnäytetyössäni on kysymys jo olemassa olevien laukkujen jatkokehittämisestä ajantasaiseksi yrityksen brandin kanssa. Tähän ryhdytään selkeyttämällä brandin määrittelyä ja nykyisten tuotteiden havainnoinnilla. Tuotekehitystä käsitellään käyttäjälähtöisesti. Kanteleen soittajilta on saatu paljon palautetta laukkujen käytettävyydessä havaituista ongelmista. Tarkoituksena on uusilla ja toimivilla muotoilullisilla ratkaisuilla vastata käyttäjien tarpeisiin ja haluihin laukkujen suunnittelussa ja toteutuksessa yrityksen brandin määrittelemien raamien mukaisesti. Soitinlaukkujen tuotekehitys on osa suurempaa Koistinen Kantele Oy:n kehityshanketta, johon kuuluu yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman kanssa. Tähän kehityshankkeeseen sisältyy rock-kantelesuunnittelua, graafista brandi- ja markkinointikehitystä sekä Jamkids-musiikkiseikkailuklubin tuotekehitystä. Viimeisin sijoittuu opinnäytetyön kanssa samaan ajankohtaan ja on siksi dialogissa laukkujen suunnittelun kanssa, vaikka kumpikin projekti toteutetaan itsenäisenä kokonaisuutena.

8 8 Opinnäytetyö edistää Itä-Suomen yritystoimintaa, sillä kehitysprosessista ja sen tuloksena syntyvistä laukkumallistoista hyötyy Rääkkylässä toimiva Koistinen Kantele Oy. Tuotteet päätyvät valmistukseen ja myyntiin, jolloin yrityksen asiakkaat saavat parempia tuotteita. Tutkimuksen tuloksena syntyy tietoutta laukkusuunnittelusta, josta ei ennestään ole paljoa aineistoa. Oppilaitokseni tarjosi aihetta ja tiedusteli kiinnostustani suunnitella kantelelaukkuja sekä samalla osoittaa ja kehittää muotoilun ammattitaitoani opinnäytetyönä. Kiinnostuin haasteellisesta tehtävästä sekä mahdollisuudesta suunnitella tuotteita useista erilaisista materiaaleista ja työskennellä yhteistyössä yrityksen kanssa. Aiempaa kokemusta kanteleista tai laukkusuunnittelusta minulla ei ollut, mutta uskoin kykeneväni koulutukseni avulla toteuttamaan tuotekehityksen muotoiluprosessin.

9 9 2 OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA TOIMINTA- ASETELMA 2.1 Viitekehys Tuotekehitys on tuotteiden suunnittelua teollisessa toimintaympäristössä (Kettunen 2000, 46). Tuotekehitykselle on ominaista yhteisyö monien osapuolien välillä. Teollisen muotoilun lisäksi yhteistyön osa-alueita ovat valmistus, markkinointi ja tekninen kehitys. Suunnittelu tapahtuu asiakkaan eli yrityksen, muotoilijan ja käyttäjän arvojen pohjalta ja vuorovaikutus tapahtuu valmiin tuotteen kautta (Slack 2006, 6). Yhdistämällä nämä kaikki alueet alusta lähtien innovaatioprosessiin varmistetaan, että kehitetyt tuotteet vastaavat johonkin tarpeeseen tai kysyntään. Tuotekehityksen visualisoitu viitekehys (kuvio 2) pohjautuu Pirkko Anttilan (2005, 169) malliin, jossa tutkimuskohde käsitteellistyy usean erilaisen toiminta- ja käyttökentän yhteiselle alueelle. Crawfordin (1996) mukaan tuotekehitysprosessi alkaa mahdollisuudesta ja päättyy voittoa tuottavaan liiketoimintaan (Kettunen 2000, 46). Koistinen Kantele-laukkujen yhteydessä havaittiin markkinamahdollisuus parempien kantelelaukkujen tarpeessa ja opinnäytetyössäni pyritään löytämään keinoja tuotteen toimittamiseen asiakkaalle kannattavaan hintaan onnistuneen tuotekehityksen kautta. Tuotekehityksen tuloksena syntyy uusi tuote. Uudet tuotteet voidaan luokitella Booz- Allen & Hamiltonin (Kettusen mukaan 2002, 49) täysin uusiksi tuotteiksi, uusiksi tuotantolinjoiksi, tuoteperheiden lisäyksiksi, tuoteparannuksiksi, kustannuksia vähentäviksi tuotteiksi ja uudelleen suunnatuiksi tuotteiksi. Tässä opinnäytetyössä on kysymys nykyisille kantelelaukuille tehtävästä tuoteparannuksesta, jonka seurauksena syntyy myös täysin uusia tuotteita. Laukkuja kehitetään pienillä muutoksilla käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Tuotantokustannuksia ei kuitenkaan välttämättä karsita paremman tuoton saamiseksi, vaan niitä voidaan jopa lisätä tuotteiden saattamiseksi laadukkaammiksi. Tuotteen päähyödyksi, jossa tuotteet ovat parhaita, asemoidaan käyttäjäryhmä ja yrityksen johtoasema kantelelaukkujen tarjoajana sekä tuotteen hinta-laatusuhde. Muutokset ovat kuitenkin niin suuria, että voidaan ennemmin puhua uudesta tuoteperheestä kuin pelkästä parannuksesta.

10 10 Kuva 2. Kantelelaukkujen tuotekehityksen viitekehys. Muotoilija on tuotekehityksen yksi osapuoli ja hallitsee muotoiluprosessin, jolla määritellään tuotteiden muotoon liittyvät ominaisuudet (Häti-Korkeila ja Kähönen 1981, 23). Muut vaiheet etenevät muotoilun rinnalla ja lomittuvat siihen. Opinnäytetyössäni olen osallisena myös teknisessä suunnittelussa, tuotannon valmistelussa ja markkinoinnissa, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa. Muotoiluprosessi jakautuu Kettusen mukaan kolmeen vaiheeseen, joita ovat tuotehaku, konseptimuotoilu ja tuotemuotoilu (Kettunen 2000, 57). Tässä projektissa tuotehaku on jo tapahtunut, se on kiteytynyt kantelelaukuiksi. Työskentely keskittyy konseptimuotoiluun, jossa haetaan tietoa suunnittelua varten, ideoidaan vaihtoehtoisia konsepteja, valitaan ja testataan ideoita päätyen yhteen konseptiin tuotteesta. Mahdollisuuksien mukaan osallistun myös tuotemuotoiluun, joka päättyy tuotteen lanseeraukseen. Tuotekehityksen lähtökohdat vaihtelevat projektikohtaisesti teknologia-, suunnittelija-, tuotanto- ja käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Koistinen Kanteleen asiakkaiden tyytymättömyys nykyisiin tuotteisiin on tämän projektin lähtökohtana. Opinnäytetyössä pyritään selvittämään käyttäjien tarpeita ja haluja laukkujen osalta ja löytämään teknologia niiden tyydyttämiseksi.

11 11 Kettunen (2000, 50) siteeraa Kotleria: Mahdollisuuksia uusille tuotteille syntyy, kun jostakin on pulaa, tarjotaan olemassa olevaa tuotetta tai palvelua uudella tai ylivertaisella tavalla tai tarjotaan uutta tuotetta tai palvelua. Kanteleita valmistavalle yritykselle on muodostunut ongelmaksi nykyisten arvokkaiden soitinten kuljetus- ja säilytysvälineiden huono laatu. Koistinen Kantele Oy:lle tämä merkitsee laukkujen jääneen yrityksen kasvaessa jälkeen sen toteuttamasta imagosta, minkä vuoksi ne jarruttavat liiketoiminnan kehitystä. Yritys haluaa päivittää laukut sisältöään vastaavaan laatuluokkaan ja siten brandiin kuuluviksi. Tuotekehityksessä huomioitavaa on ympäristö, jossa markkinoihin kuuluvat merkittävimpinä asiakkaat, kumppanit ja kilpailijat. Yritys toimii tässä ympäristössä tiiviinä osana ja tuotteet joutuvat selviämään siinä. Ympäristön tarkkailun seurauksena kantelelaukkujen tarjoajia eli kilpailijoita ei juuri ole. Koistinen Kantele Oy on ainoa yritys, joka tarjoaa valmistamilleen soittimille tehdasvalmisteisia laukkuja. Muiden soitinlaukkujen tarjoajia on hieman runsaammin, mutta niidenkään tarjonta ei ole muotoilullisesti edistynyttä, joitakin harvoja valmistajia lukuun ottamatta (Ilonen 2006, liite 3). Kumppaneiksi tässä yhteydessä luetaan tuotannosta vastaava tuotteen valmistaja, jota etsitään kotimaan lisäksi kansainvälisiltä markkina-alueilta Euroopasta ja Aasiasta. Tuotannossa huomioidaan myös valmistusmenetelmät ja logistiikka. Ympäristö vaikuttaa kulttuurisena muuttuvana tekijänä kaikkiin tuotekehityksen osapuoliin ja vaiheisiin. Ajan ilmiöinä huomioitavia ovat muoti, trendit ja perinteet. Tämän hetkisten maailmankäsitysten lisäksi tuotekehityksessä pyritään huomioimaan tulevaisuuden skenaarioita ja niiden vaikutus tuotteen suunnitteluun.

12 Toiminta-asetelma Tuotekehitysprosessi alkaa tuotehausta, siirtyy konsepti- ja tuotemuotoiluun ja päättyy valmiiseen tuotteeseen. Opinnäytetyö on osa tätä prosessia sisältäen tuotteen konseptimuotoilun, joka alkaa tuoteideasta ja päättyy täsmennettyyn konseptiin (kuva 3). Konseptimuotoilulla tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnitteluvaihetta muotoilubriefista jatkokehitykseen päätyvän konseptin valintaan. Lähtökohtana on tuoteidea hyvästä kantelelaukkuperheestä. Perustana ovat vanhat jo olemassa olevat parannusta kaipaavat laukut ja niihin sijoitettavat kanteleet. Tuoteidean on synnyttänyt käyttäjien tarpeet toimivalle kanto- ja säilytysvälineelle sekä yrityksen toive imagoon sopivista tuotteista. Molempien tahojen tarpeet ja toiveet ovat ajankohtaistuneet ja saavuttaneet pisteen, jolloin tuotekehitysprosessi laitetaan liikkeelle. Prosessin toteuttajaksi on etsitty valmistuva teollisen muotoilun opiskelija, joka pyrkii paitsi konkretisoimaan erilaiset tavoitteet tuotekonseptiksi, myös kehittymään ja oppimaan ammatissaan. Muotoilubriefista (liite 1) ja lähtökohdista on vielä pitkä matka lopulliseen tuotteeseen ja useat kysymykset tarvitsevat vastausta. Joitakin kysymyksiä ei vielä osata edes arvata ja mielikuva lopputuotteesta on epämääräinen, avoin. Tiedonhankinnalla lisätään tietoutta lähestyen ongelmaa erilaisista kulmista. Kokonaisuuden käsittämiseksi yleistä tietoa laukuista, soittamisesta, yrityksestä ja sen asiakkaista haetaan laajasti erilaisista dokumenteista, kuten kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista. Nämä toimivat lähteinä myös teknisille tuotantoon ja materiaaleihin liittyville tiedoille. Saavutetaan ymmärrys asioista, joita kannattaa tutkia tarkemmin. Markkinoita selvitetään havainnoimalla alaan liittyviä kauppoja, haastattelemalla myyjiä ja suodattamalla internetin tarjonnasta oleelliset kilpailijat. Kyselyillä ja observoinnin avulla tutkitaan lähemmin laukkujen käyttäjiä ja käyttötilanteita, jotta saavutettaisiin tietoa toiminnoista, joita muut kuin käyttäjä eivät voi tietää. Haastattelulla pyritään saamaan entistä syvällisempää tietoa myös käyttäjän sisäisistä haluista ja tuotteeseen liittämistä tunteista. Tuoteperustaan kuuluvia artefakteja vertaillaan luvussa neljä. Tuoteperustaan kuuluvat kanteleet, vanhat laukut ja tulevan valmistajan tuotteet, tarkastellaan analysoimalla erityisesti ongelmakohtia niiden korjaamiseksi.

13 13 Kuva 3. Opinnäytetyön osuus alkaa tuoteideasta ja päättyy täsmennettyyn konseptiin koko tuotekehitystä kuvaavassa kaaviossa.

14 14 Pohjatietojen keräämisen jälkeen ja ymmärryksen lisäännyttyä siirrytään etsimään erilaisia tuotevaihtoehtoja ideoimalla käyttäen tiedonkeruuta pohjana. Saavutettua tietoa on paljon, mutta se on edelleen hajanaista. Ajatuksia jäsennetään vapaan ideoinnin ja erilaisten ideointimenetelmien avulla. Piirtäminen kuuluvat oleellisena osana niin tietoa yhdisteleviin ideointimenetelmiin kuin ideoiden esittämiseenkin. Luonnostelun aikana hankittu tieto sisäistetään, minkä jälkeen on mahdollista löytää sopiva ratkaisu ongelmaan. Tarkoituksena on synnyttää mahdollisimman paljon erilaisia konsepteja, joista kiertyvän valinnan ja karsinnan kautta poimitaan parhaat, kunnes on saavutettu yksi tai kaksi potentiaalista konseptia. Mallinnusvaiheessa konseptit esitetään selkeästi kaksiulotteisina ja kolmiulotteisina malleina. Yksityiskohtia täsmennetään ja tuotearkkitehtuuria esitetään. Mallinteet toimivat myös kommunikoinnin välineinä tuotteeseen asiakkaan, kuluttajat, valmistajan ja muotoilijan välillä. Konsepti ja tietous tuotteen ominaisuuksista ovat täsmentynyttä. Mallinnuksen huipennus on prototyyppi, joka on ensimmäinen oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla valmistettu kappale tuotteesta (Kettunen 2000, 46 89). Prototyyppien valmistus saattaa jäädä opinnäyteyön ulkopuolelle riippuen, kuinka ongelmalliseksi valmistusprosessit muodostuvat, mihin vaikuttavat muiden muassa valitut materiaalit ja valmistusmenetelmät. Opinnäytetyön aikataulu on kolme kuukautta, eikä tässä ajassa ehditä suorittaa konseptin testausta käyttäjillä, minkä vuoksi tämä tapahtuu opinnäytetyön ulkopuolella samoin kuin varsinainen tuotanto. Prosessin aikana muotoilijan tietämys aiheesta kasvaa aluksi räjähdysmäisesti, minkä jälkeen se tarkentuu ja tiivistyy koko ajan. Samalla vaihtoehdot vähenevät ja kustannukset kasvavat, mitä lähemmä valmista tuotetta päästään. Dialogi ja yhteistyö kaikkien osapuolien välillä ovat jatkuvaa. Markkinointi huomioidaan kaikissa vaiheissa yrityspolitiikan mukaisesti. Opinnäytetyön puitteissa kehitetään täysin toimiva tuotekonsepti kantelelaukkumallistosta, ja se on suoraan sovellettavissa tuotannon aloittamiseksi. Laukkujen on tarkoitus olla myynnissä vuoden 2008 talvella. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on erikokoisten Koistinen kantelelaukkujen suunnittelu ja tuotantoon siirtäminen yhteistyössä Hannu Koistisen kanssa. Tähän pyritään löytämällä ratkaisuja tyylin ja käytettävyyden lisäksi tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin ja

15 15 tuotantoon materiaali- ja markkinaselvitysten avulla. Tuloksena on todennäköisesti kaksi laukkumallistoa koville ja pehmeille laukuille erikseen. Ne kattavat mahdollisesti kaksi kovaa pyörällistä laukkua, yhden kovan laukun ilman pyöriä, yhden gig-bag tyyppisen (kiertuekäyttöön tarkoitettu pehmeän ja kovan laukun välimuoto) laukun sekä tyylillisesti ja materiaalillisesti hieman kovista laukuista eroavan Wing- kantelemalliston erikokoisia pehmeitä laukkuja noin viisi kappaletta. Pyrkimyksenä on esittää mallistot sellaisessa muodossa, että niitä voidaan lähteä mallinnuksen ja tuotetestauksen kautta viemään tuotantoon. Ratkaistavaksi jää, mikä tällainen esitysmuoto on, onko se kaksiulotteinen rakennepiirustus, 3D-mallinne vai protomalli.

16 16 3 KOISTINEN KANTELEEN YRITYSKUVA Tuotekehitystä voidaan lähestyä usealla tavalla, jonka monesti määrää tarve tai idea, josta tuotekehitys on saanut alkunsa. Käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä yritys aloittaa tuotteen suunnittelun havaitessaan markkinoilla tarpeen uudelle tuotteelle. Kantelelaukku-suunnittelussa yritys havaitsi asiakkaiden tarvitsevan uusia parempia laukkuja, joiden valmistamiseksi etsitään sopiva muotoilu ja teknologia tutkimalla ja vastaamalla käyttäjien vaatimuksiin. Luvussa viisi syvennytään tarkemmin käyttäjälähtöisyyteen. Sitä ennen määritellään muita soitinlaukun suunnittelussa huomioitavia asioita aloittaen yrityksen brandin hahmottamisesta. Lähtökohtana voi olla lisäksi uuden teknologian kehittäminen, suunnittelijan idea tai jo olemassa olevan tuotannon määräämä systeemi. Yksilöidyissä tuotteissa tehdään pieniä muutoksia standardituotteisiin asiakkaan toiveiden mukaisesti. (Kettunen 2000, 49.) 3.1 Brandin määrittely Yrityksen toiminta-ajatus näkyy selvimmin tuotteissa, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että tuotteet kuvastavat ja viestivät brandin sanomaa. Tuotevalikoimaan ei pitäisi hyväksyä sellaista tuotteita, jotka eivät sovi yrityksen tuotantolinjaan ja olemassa oleviin markkinoihin. Pystyäkseen suunnittelemaan yritykselle sen imagon mukaisia tuotteita on muotoilijan ensin selvitettävä itselleen, mikä yrityksen brandi on. Pienen kasvavan yrityksen ollessa kyseessä ei brandia ole vielä välttämättä määritelty tarkasti, jolloin muotoilijan tuotekehityksen yhteydessä tehtävästä imagon kiteytyksestä on yrityksellekin hyötyä. Koistinen kanteleen tapauksessa yritys on jatkuvassa muutostilassa ja asiakaskuntakin on mahdollisesti laajenemassa, minkä vuoksi brandin tarkastelu on tärkeää. (Häti-Korkeila ja Kähönen 1981, ) Brandi on kattava kokonaisuus, joka tuo tuotteeseen tai palveluun lisäarvoa ja erottaa ne kilpailijoista luodun mielikuvan kautta. Se ei ole kuitenkaan yrityksestä irrallinen viesti, vaan se on tiukasti kiinni yrityksen lähtökohdissa ja toiminnassa. Brandia voi lähteä määrittelemään yrityksen totuuksien kautta. Kirkas Brandi -kirjassa totuuksiksi kuvataan yrityksen tarina, tuotteiden ominaisuudet, yrityksen arvot, kohderyhmä ja oma näkemys yrityksen tehtävästä. Brandin ydinmerkitys kirkastuu yrityksen antaman ratkai-

17 17 sun ja asiakkaan odotusten keskelle ja se toimii ohjenuorana kaikessa yrityksen toiminnassa (kuva 4). (Lindroos 2005.) Tarina Koistinen Kanteleelle löytyy yrityksen historiasta ja filosofiasta. Toiminnan kulmakivenä on suvun pian viisikymmentä vuotta jatkunut kanteleiden valmistamisen perinne. Kanteleiden valmistus tapahtuu pienessä tiiviissä työyhteisössä. Tavoitteena on ollut alusta saakka kehittää ja valmistaa parhaita kanteleita. Yrityksen perustanut Otto Koistinen on kanteleen soinnin kehittämisen edelläkävijä, jonka ansiosta syntynyt jäljittelemätön kantelesoundi on edelleen jokaisen kanteleen tärkein ominaisuus. Siinä on säilynyt perinnesoittimen äänen herkkyys ja intensiteetti, vaikka sitä on samalla monipuolistettu ja voimistettu eri käyttötarkoituksiin sekä käyttäjäryhmille. Hannu Koistisen tekemä laaja kanteleiden modernisointi on laajentanut kanteleiden soittajakuntaa jo nyt merkittävästi ja avannut mahdollisuuksia soittimen tulevaisuudelle. (Koistinen Kantele Oy.) Kuva 4. Brandin ydinmerkitys muodostuu yrityksen ratkaisusta asiakkaan odotuksiin. Yrityksen filosofisena tavoitteena on tehdä perinnesoittimesta uuden kulttuurin luomisen väline. Yrityksen arvoihin kuuluvat perinteen säilyttäminen, elämänilo, uuden oppiminen ja kehittyminen sekä kulttuurin edistäminen mahdollistamalla musiikin luomisen. Halutaan tukea muusikoiden persoonallisuutta ja taiteellista ilmaisuvoimaa. Tuot-

18 18 teiden tarkoituksena on tarjota täysipainoinen soittonautinto sekä saada ihmiset irtoamaan hetkeksi kiireestä ja stressistä musiikin avulla. (Koistinen Kantele Oy.) Keskeinen oivallus on ymmärtää erilaisten kantelemuusikoiden muuttuneet tarpeet ja ottaa ne suunnittelun lähtökohdaksi kulloisenkin sointi-ihanteen rinnalle. Soittimen tulee auttaa soittajaa tulkitsemaan musiikkiaan parhaalla mahdollisella tavalla esiintymispaikasta tai soitettavasta musiikista riippumatta, akustisesti tai sähköllä vahvistettuna. Soitin voi myös muotoilullaan ja värityksellään olla osa soittajan persoonaa. (Hannu Koistinen) Koistinen-kanteleiden tuoteominaisuuksiin kuuluvat toistensa vastakohdat perinne ja uuden innovointi. Yrityksen kanteleet ovat lähes vallankumouksellisia vauhdikkaan muotoilunsa ja käyttötapansa vuoksi. Kantelemallisto on alan laajin ja edistyksellisin. Kanteleesta on tullut myös suurten areenojen vahva, visuaalinen ja rokkaavakin instrumentti. Kohderyhmään on aikaisemmin kuulunut harvat kansanmusiikin ammattilaiset ja harrastajat. Uuden tuoteperheen myötä kohderyhmää on laajennettu kaikenikäisiin soittajiin vasta-alkajista ammattimuusikoihin, säveltäjiin, musiikin kouluttajiin ja kuluttajiin. Yhä suuremman kohderyhmän toivotaan löytävän kantelemusiikin uudet jännittävät mahdollisuudet. Yritys on kiinnostunut kanteleen pedagogisista mahdollisuuksista, minkä vuoksi erityisesti nuoret ja lapset ovat tulevaisuudessa toivottua asiakaskuntaa. Asiakkaiden kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä ja lähes jokainen asiakas tunnetaan henkilökohtaisesti. Asiakkaan odotuksiin yrityksen tuottamasta palvelusta tai tuotteesta vaikuttavat tilanteet ja tavoitteet. Koistinen Kanteleen asiakkaat tarvitsevat hyvän soittimen voidakseen soittaa musiikkia erilaisissa tilanteissa. Elämänvaihe, identiteetti ja arvot ohjaavat kuluttajan käyttäytymistä. Kansansoittimen instrumentikseen valinneen voidaan arvopohjaltaan olettaa kunnioittavan perinteitä (onko näin tulevaisuudessakin). Valitakseen juuri tietyn yrityksen ja sen tarjoaman tuotteen on niiden vastattava kuluttajan tarpeisiin, haluihin ja odotuksiin. Asiakkaat hakevat tiettyjä ominaisuuksia tuotteista ja jotkin niistä ovat ensimmäisenä listalla. Tärkeää on millaisen tulkinnan kuluttaja tekee yrityksestä ja että se vastaa lähetettyä viestiä ja todellisuutta. Koistinen kantele tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita ja moderneja tuotteita.

19 Yrityksen tyyli Tässä yhteydessä tyylillä tarkoitetaan yksittäiselle tapaukselle ominaista tapaa muotoilla tuotetta. Tyylin määrittely eli tyylittely on tietoista tuotteen piirteiden ja tyylin hakemista tiettyä muotokieltä käyttäen (Kettunen 2000, 17). Ilkka Kettunen kuvailee tyylin teollisessa muotoilussa olevan visuaalinen kokonaisuus, joka muodostuu käytetyn muotokielen elementeistä ja käyttäjien tunnistamista symbolisista elementeistä. Tyylin on siis muoto yhdistettynä symboliin. Parhaimmillaan tuotteen tyyli houkuttelee esteettisillä ansioilla, ajattomalla eleganssilla ja karismalla. Pahimmillaan tyyli ei välitä tuotteen toimivuudesta, se dominoi tuotetta ja tekee siitä jopa vaarallisen, typerän tai epärehellisen. Ihmisten tapa hahmottaa visuaalista ympäristöä suosii kohtuullisen yksinkertaista tyyliä. (Kettunen 2000, 19.) Hahmopsykologisia perusteita voimakkaampia ovat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikutteet. Seuraavaksi määritellään sanallisesti Koistinen Kantele-laukkuihin yrityksen haluamaa tyyliä erittelemättä vielä muotoilullisia ratkaisuja. Athavankarin ohjeiden mukaan konseptin kokoaminen aloitetaan luomalla kirjallinen selostus tuotteen merkityksestä, käyttötarkoituksesta ja yhteydestä. Sanallisessa määrittelyssä voidaan Reinhart Butterin vaihemallin kolmen ensimmäistä ja tärkeintä sääntöä seuraten luonnehtia tuotteen yleisilmettä, käytön kontekstia sekä laatia lyhyt lista sanoista, jotka kuvaavat tuotteeseen haluttuja ominaisuuksia ja merkityksiä. (Pulkkinen 2001, ) Laukkujen haluttaisiin viestivän kanteleiden tavoin uutuudesta, kiinnostavuudesta ja makeudesta. Niiden tulisi henkiä sähköisyyttä, rock-tyyliä ja hyvää meininkiä (kuva 5). Termit ovat summittaisia ja niillä voidaan ymmärtää laajasti monia asioita. Mitä toimeksiantaja ymmärtää halutessaan tuotteisiin rokkifiilistä ja makeeta tyyliä? Keskusteluissa kävi ilmi, että näitä termejä käytettiin kuvaamaan kaikkea, mikä toimeksiantajan mielestä oli nuorekasta ja suosittua, trendikästä. Tyyliä tarkentaviksi sanoiksi löytyivät vahvempi, vaikuttavampi ja rankempi. Halutaan eroon kansanmusiikkiin liittyvästä vanhanaikaisuudesta ja huomiotta jäämisestä. Eron vanhojen ja uusien laukkujen välillä halutaan olevan verrattavissa eroon kansanmusiikin ja pop-rockin välillä. Esikuviksi nousivat suomalaisen musiikin kansainvälisesti tunnetut bändit HIM ja Nightwish.

20 20 Kuva 5. Yrityksen edustama tyyli. Nuorekasta tyyliä ei kuitenkaan haluta rajoittaa vain musiikkiin, vaan siihen katsotaan kuuluvan myös yksilöllisyyden ja oman persoonan korostaminen. Populaarikulttuuriin on viimeaikoina kuulunut vahvasti yksilöinti ja tuotteiden personointi, mistä on tullut osa Koistinen-kanteleitakin. Tuunauksen mahdollisuus haluttaisiin huomioida myös laukuissa osana muotoilua ja ilmettä. Laukusta ei itseisarvollisesti tarvitse näkyä, että se on tarkoitettu kanteleille. Voidaan ennemminkin hakea urheiluvälineen tuntua. Laukut ovat kuljetukseen tarkoitettuja välineitä ja siten yhdistyvät luonnollisesti liikkumiseen ja paikasta toiseen siirtymiseen. Kanteleista ollaan kuvainnollisesti Hannu Koistisen sanoin luomassa musiikinlautalajia. Lautailukulttuuriin kuuluu yleisesti tiedettyinä piir-

21 21 teinä graffitit, räväkkyys, vauhti ja voima. Laukkujen tyyliin tästä nuorisokulttuurin osasta kiteytetään lennokkuus, johon lautailijat pääsevät ilmahypyillä ja kanteleen soittajat uudenlaisella soittotavalla. Ilme ei saisi olla liian trendejä seuraava ja ohimenevä, vaan muotoilun tulisi myös kestää aikaa. Yrityksen toiminta pohjautuu perinteisiin ja toimii niiden ehdoilla. Toisin sanoen tyylin tulee olla riittävän ajatonta ja klassista, mutta iskeä myös tässä ajassa. Liian räikeää harppausta edellisiin tuotteisiin verrattuna ei saa ottaa. Laukkujen tyylissä huomioidaan yrityksen arvopohja. Laukut toimisivat tulevaisuudessa sekä yrityksen mainoksina eroten ympäristöstään mielenkiintoa herättävinä kappaleina, että laadukkaina ja haluttuina suojina kallisarvoisille soittimille. 3.3 Logo Prosessin alussa logojen käyttöä graafisena materiaalina pidettiin mahdollisena. Koistinen-tekstilogon tulisi olla isona ja näkyvänä laukuissa, jotta valmistaja tunnistettaisiin vaikeuksitta. Kaikuaukkologon (kuva 6) käyttö laukkujen muotoilun perustana selkiytyi vasta myöhemmin ja siitä tuli oleellinen osa muotoilua. Kaikuaukko on kanteleen symbolinen äänen poistumisreitti. Perinteisesti se on veistetty eri muotoon valmistajan mukaan (Asplund 1983, 16) ja näin on myös Acoustic-kanteleissa. Kaikuaukkomallin suunnitteli 1990-luvulla Otto Koistinen ja Hannu edelleen kehitti siitä nykyisten akustisten kanteleiden detaljin. Sama ornamentti esiintyy myös Wing-kanteleiden hihnan kiinnityshelan koristeessa ja siitä on tullut kanteleiden ainutlaatuisen soinnin symboli. Yritys ei ole aikaisemmin tehnyt itse symbolista taustatutkimusta ja sellaista kaivattiin laukkujen muotoilun pohjaksi, koska symbolista tehdään luultavasti entistä näkyvämpi logo tulevaisuudessa. Risti on erittäin voimakas symboli ja sillä on vahvoja merkityksiä erilaisille ryhmille, minkä vuoksi sitä täytyy käyttää harkiten, ettei yrityksestä lähetetä väärää viestiä. Symbolin tutkimisella löytyi useita merkityksiä, joita ei haluta korostaa yrityksessä, mutta jotka on hyvä tiedostaa niiden välttämiseksi viestinnässä.

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle

Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle Riikka Välimaa Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin yksikkö Muotoilun tutkinto-ohjelma 1(36) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Sirja Westman Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Minna Syrjäkari & Helena Väliaho HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET RAPORTIN NIMIÖSIVU HAMMASLÄÄKÄRIASEMA AARIAN DIGITAALISEN MARKKINNOINNIN MAHDOLLISUUDET Helena Väliaho

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Pauliina Haapasalo TIIVISTELMÄ Hämeenlinna Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot