POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE. Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kuvataiteen- ja muotoilun koulutusohjelma Henna Konttinen SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Opinnäytetyö Kevät 2008

2 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2008 Kuvataiteen ja muotoilun koulutusohjelma Sirkkalantie 12 A JOENSUU p. (013) Tekijä Henna Konttinen Nimeke SOITINLAUKUN MUOTOILUPROSESSI- TUOTEKEHITYS KOISTINEN KANTELE OY:LLE Toimeksiantaja Hannu Koistinen Tiivistelmä Opinnäytetyö on osa soitinlaukkujen tuotekehitysprosessia, jonka tavoitteena on parantaa yhteistyöyrityksen, Koistinen Kantele Oy:n kantelelaukkuja. Tarkoituksena on lisätä tietoutta soitinlaukkujen suunnittelusta ja käyttäjistä. Kantelelaukkujen parantamiselle on ilmennyt tarve, koska käytettävyydessä on puutteita ja yrityskuva oli muuttunut. Uuden laukkumalliston suunnittelua käsitellään käyttäjälähtöisesti. Tutkimus aloitetaan tuotemarkkinoiden selvittämisellä ja määrittelemällä kohderyhmä. Käyttäjien tarpeita ja haluja tutkitaan haastattelujen, havainnoinnin ja kyselyjen avulla. Tärkeimpänä tutkimuskohteena ovat Suomen kanteleensoiton harrastajat, opiskelijat ja ammattilaiset. Lisäksi yrityskuvaa eritellään sen muutoksen ymmärtämiseksi, ja edellisiä tuotteita tutkitaan havainnoimalla ongelmien löytämiseksi. Tuotemarkkinoilla havaitaan mahdollisuus paremmin muotoilluille soitinlaukuille. Tutkimustuloksista selviää, että kantelelaukkujen ergonomia, kestävyys ja toiminnallisuus olivat huonoja. Käyttäjien kiinnostus tuotteen ulkonäköä ja yksilöintiä kohtaan ovat vähäiset. Tutkimusten pohjalta suunnitellaan uusi kantelelaukkumalliston konsepti, jossa parannetaan tuotteiden toiminnallisuutta, teknisiä ominaisuuksia ja ulkonäköä huomioiden yrityskuva sekä nykyiset ja tulevat käyttäjät. Kieli suomi Asiasanat Teollinen muotoilu, tuotekehitys, laukut, soittimet Sivuja 96 Liitteet 7 Liitesivumäärä 16

3 THESIS May 2008 Degree Programme in design Sirkkalantie 12 A JOENSUU Tel Author Henna Konttinen Title DESIGNING CASES AND BAGS FOR MUSICAL INSTRUMENTS- PRODUCT DEVELOPMENT FOR KOISTINEN KANTELE OY Commissioned by Hannu Koistinen Abstract This thesis is part of product development process of musical instrument cases and bags. The aim is to design better kantele bags and cases in co-operation with company Koistinen Kantele Oy. Intention is to increase knowledge of instrument cases and the users of bags. There has occurred demand for improved carrying appliances for kantele among company s customers. Also image of the company has changed. Approach to designing is basing on product users. Enquiring market situation and defining target group are the first steps of research. Interviews, observations and questionings are the tools to investigate needs and desires of the users. Most important research targets are Finish kantele players, students and professionals. Brand image of the company is analyzed to understand changes that has taken place after launching earlier product line. Former bags, cases and kanteles are observed and their problems are specified. Potential demand for better designed carrying appliances for instruments is discovered. Results reveale evident need for better ergonomy, durability and functionality of kantele bags and cases. Users interest for appearance and customising products is remote. New product line for kantele bags and cases is designed. Collection consist of four slightly different concepts which improve products functional and aesthetic characteristics. It merges demands and offers solution for company, current and prospective users alike. Language Finnish Keywords Pages 96 Appendices 7 Pages of Appendices 16 Industrial design, product development, cases, bags, musical instruments

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA TOIMINTA-ASETELMA Viitekehys Toiminta-asetelma KOISTINEN KANTELEEN YRITYSKUVA Brandin määrittely Yrityksen tyyli Logo TUOTEPERUSTA Kuljetusväline Kanteleet Aikaisemmat Koistinen-laukut Kilpailijat Kantelelaukut Sellolaukut Kitaralaukut KÄYTTÄJÄKESKEISYYS Markkinoiden segmentointi Käyttäjätiedon kerääminen Haastattelu ja havainnointi Kysely Tutkimustulosten hyödyntäminen IDEOINTIPROSESSI Ideointimenetelmät Luonnostelu ja piirtäminen Kommunikointi KONSEPTIN ANALYYSI Muotokielen haku Tuotteen väri Materiaalit Kovien laukkujen runko Iskunvaimennus Verhoilu Pehmeät laukut Lisäosat Käytettävyyden testaus Tuotantoon siirtäminen POHDINTA...79

5 LÄHTEET...81 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Brief: Koistinen Kantele Kantelelaukun suunnittelun asiakartta Kanteleiden erot ja yksityiskohdat Teemahaastattelu laukkuliikkeessä Kovien laukkujen kyselyn tulokset Wing-15: teemahaastattelu ja havainnointi Kuvia kantelelaukku-tuoteperheen konseptista

6 6 1 JOHDANTO Soitinlaukku on käyttöesine, jonka tarkoituksena on kuljettaa turvallisesti usein kallisarvoinen instrumentti paikasta toiseen. Sen toisena tärkeänä tehtävänä on suojata toista tuotetta. Soitinlaukku on myös muiden laukkujen tavoin näkyvä asuste, joka kertoo laukun käyttäjästä ja valmistajasta ilmiasullaan (kuva 1). Se antaa viitteitä käyttäjänsä varakkuudesta, sosiaalisesta asemasta, tyylistä ja käyttötilanteesta. Soitinlaukulla viestitään omaa osaamista ja asemaa muusikkona sekä kenties jopa vahvistetaan omaa identiteettiä. (Luutonen 2002, 8.) Instrumentit vaativat herkkinä musiikin tekemisen välineinä laukuilta vahvaa suojausta niin kolhuja kuin varkaitakin vastaan. Soitinlaukut eroavat toisistaan kuitenkin melko paljon niissä säilytettävän instrumentin mukaisesti niin käytöltään kuin tyyliltäänkin. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kanteleiden laukkuihin, mutta suunnittelun periaatteita voi hyödyntää myös muiden samankaltaisten instrumenttien, kuten sellojen ja kitaroiden kantovälineissä. Kuva 1. Soitinlaukku kertoo käyttäjänsä persoonasta samoin kuin vaatteet.

7 7 Kantele on Suomen kansansoitin, joka yhdessä runonlaulun kanssa on symboloinut koko muinaisrunoutta ja sen kertomaa suomalaista menneisyyttä. Soitinta on tavattu myös muualla Itämeren alueella. Perinteisessä kanteleessa on viisi kieltä, ja ne on kiinnitetty koverrettuun runkoon, joka on alapuolelta avoin. Suomen kansalliseepoksen Kalevalan tietäjäsankarin Väinämöisen hauen leukaluusta valmistama soitin perustui muinaisiin kanteleisiin, ja se on edelleen nykyisten kanteleiden esikuva. Kansallisromantiikan 1900-luvun alussa kanteleen symboliksi nostanut innostus laantui. Perinteiden kunnioitus meinasi koitua kanteleiden jäämiseksi menneisyyteen. Maailmalla yhdisteltiin musiikin lajeja ja soittimia sekä liitettiin uudella tavalla kulttuureja, perinnettä ja nykyisyyttä. Myös suomalaiset perinnesoittimet nähtiin uudessa valossa. (Asplund 1983, 9-13.) Viime vuosikymmeninä kantele on laajentunut käsittämään soitinperhettä, johon kuuluu erikokoisia akustisia ja sähkövahvisteisia malleja. Tällä hetkellä kantele on Suomessa laajasti käytössä koulusoittimena ja sitä voi opiskella konservatorioissa ja ammattikorkeakouluissa sekä Sibelius Akatemiassa. (Koistinen Kantele Oy.) Kanteleesta on tullut ja edelleen muodostumassa modernimpi ja popularistisempi soitin Koistinen Kantele Oy:n tekemän kehitystyön tuloksena. Yrityksen kanteleiden laukut ovat kuitenkin jääneet nopeasta kehityksestä jälkeen. Opinnäytetyössäni on kysymys jo olemassa olevien laukkujen jatkokehittämisestä ajantasaiseksi yrityksen brandin kanssa. Tähän ryhdytään selkeyttämällä brandin määrittelyä ja nykyisten tuotteiden havainnoinnilla. Tuotekehitystä käsitellään käyttäjälähtöisesti. Kanteleen soittajilta on saatu paljon palautetta laukkujen käytettävyydessä havaituista ongelmista. Tarkoituksena on uusilla ja toimivilla muotoilullisilla ratkaisuilla vastata käyttäjien tarpeisiin ja haluihin laukkujen suunnittelussa ja toteutuksessa yrityksen brandin määrittelemien raamien mukaisesti. Soitinlaukkujen tuotekehitys on osa suurempaa Koistinen Kantele Oy:n kehityshanketta, johon kuuluu yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman kanssa. Tähän kehityshankkeeseen sisältyy rock-kantelesuunnittelua, graafista brandi- ja markkinointikehitystä sekä Jamkids-musiikkiseikkailuklubin tuotekehitystä. Viimeisin sijoittuu opinnäytetyön kanssa samaan ajankohtaan ja on siksi dialogissa laukkujen suunnittelun kanssa, vaikka kumpikin projekti toteutetaan itsenäisenä kokonaisuutena.

8 8 Opinnäytetyö edistää Itä-Suomen yritystoimintaa, sillä kehitysprosessista ja sen tuloksena syntyvistä laukkumallistoista hyötyy Rääkkylässä toimiva Koistinen Kantele Oy. Tuotteet päätyvät valmistukseen ja myyntiin, jolloin yrityksen asiakkaat saavat parempia tuotteita. Tutkimuksen tuloksena syntyy tietoutta laukkusuunnittelusta, josta ei ennestään ole paljoa aineistoa. Oppilaitokseni tarjosi aihetta ja tiedusteli kiinnostustani suunnitella kantelelaukkuja sekä samalla osoittaa ja kehittää muotoilun ammattitaitoani opinnäytetyönä. Kiinnostuin haasteellisesta tehtävästä sekä mahdollisuudesta suunnitella tuotteita useista erilaisista materiaaleista ja työskennellä yhteistyössä yrityksen kanssa. Aiempaa kokemusta kanteleista tai laukkusuunnittelusta minulla ei ollut, mutta uskoin kykeneväni koulutukseni avulla toteuttamaan tuotekehityksen muotoiluprosessin.

9 9 2 OPINNÄYTETYÖN TIETOPERUSTA JA TOIMINTA- ASETELMA 2.1 Viitekehys Tuotekehitys on tuotteiden suunnittelua teollisessa toimintaympäristössä (Kettunen 2000, 46). Tuotekehitykselle on ominaista yhteisyö monien osapuolien välillä. Teollisen muotoilun lisäksi yhteistyön osa-alueita ovat valmistus, markkinointi ja tekninen kehitys. Suunnittelu tapahtuu asiakkaan eli yrityksen, muotoilijan ja käyttäjän arvojen pohjalta ja vuorovaikutus tapahtuu valmiin tuotteen kautta (Slack 2006, 6). Yhdistämällä nämä kaikki alueet alusta lähtien innovaatioprosessiin varmistetaan, että kehitetyt tuotteet vastaavat johonkin tarpeeseen tai kysyntään. Tuotekehityksen visualisoitu viitekehys (kuvio 2) pohjautuu Pirkko Anttilan (2005, 169) malliin, jossa tutkimuskohde käsitteellistyy usean erilaisen toiminta- ja käyttökentän yhteiselle alueelle. Crawfordin (1996) mukaan tuotekehitysprosessi alkaa mahdollisuudesta ja päättyy voittoa tuottavaan liiketoimintaan (Kettunen 2000, 46). Koistinen Kantele-laukkujen yhteydessä havaittiin markkinamahdollisuus parempien kantelelaukkujen tarpeessa ja opinnäytetyössäni pyritään löytämään keinoja tuotteen toimittamiseen asiakkaalle kannattavaan hintaan onnistuneen tuotekehityksen kautta. Tuotekehityksen tuloksena syntyy uusi tuote. Uudet tuotteet voidaan luokitella Booz- Allen & Hamiltonin (Kettusen mukaan 2002, 49) täysin uusiksi tuotteiksi, uusiksi tuotantolinjoiksi, tuoteperheiden lisäyksiksi, tuoteparannuksiksi, kustannuksia vähentäviksi tuotteiksi ja uudelleen suunnatuiksi tuotteiksi. Tässä opinnäytetyössä on kysymys nykyisille kantelelaukuille tehtävästä tuoteparannuksesta, jonka seurauksena syntyy myös täysin uusia tuotteita. Laukkuja kehitetään pienillä muutoksilla käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Tuotantokustannuksia ei kuitenkaan välttämättä karsita paremman tuoton saamiseksi, vaan niitä voidaan jopa lisätä tuotteiden saattamiseksi laadukkaammiksi. Tuotteen päähyödyksi, jossa tuotteet ovat parhaita, asemoidaan käyttäjäryhmä ja yrityksen johtoasema kantelelaukkujen tarjoajana sekä tuotteen hinta-laatusuhde. Muutokset ovat kuitenkin niin suuria, että voidaan ennemmin puhua uudesta tuoteperheestä kuin pelkästä parannuksesta.

10 10 Kuva 2. Kantelelaukkujen tuotekehityksen viitekehys. Muotoilija on tuotekehityksen yksi osapuoli ja hallitsee muotoiluprosessin, jolla määritellään tuotteiden muotoon liittyvät ominaisuudet (Häti-Korkeila ja Kähönen 1981, 23). Muut vaiheet etenevät muotoilun rinnalla ja lomittuvat siihen. Opinnäytetyössäni olen osallisena myös teknisessä suunnittelussa, tuotannon valmistelussa ja markkinoinnissa, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa. Muotoiluprosessi jakautuu Kettusen mukaan kolmeen vaiheeseen, joita ovat tuotehaku, konseptimuotoilu ja tuotemuotoilu (Kettunen 2000, 57). Tässä projektissa tuotehaku on jo tapahtunut, se on kiteytynyt kantelelaukuiksi. Työskentely keskittyy konseptimuotoiluun, jossa haetaan tietoa suunnittelua varten, ideoidaan vaihtoehtoisia konsepteja, valitaan ja testataan ideoita päätyen yhteen konseptiin tuotteesta. Mahdollisuuksien mukaan osallistun myös tuotemuotoiluun, joka päättyy tuotteen lanseeraukseen. Tuotekehityksen lähtökohdat vaihtelevat projektikohtaisesti teknologia-, suunnittelija-, tuotanto- ja käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Koistinen Kanteleen asiakkaiden tyytymättömyys nykyisiin tuotteisiin on tämän projektin lähtökohtana. Opinnäytetyössä pyritään selvittämään käyttäjien tarpeita ja haluja laukkujen osalta ja löytämään teknologia niiden tyydyttämiseksi.

11 11 Kettunen (2000, 50) siteeraa Kotleria: Mahdollisuuksia uusille tuotteille syntyy, kun jostakin on pulaa, tarjotaan olemassa olevaa tuotetta tai palvelua uudella tai ylivertaisella tavalla tai tarjotaan uutta tuotetta tai palvelua. Kanteleita valmistavalle yritykselle on muodostunut ongelmaksi nykyisten arvokkaiden soitinten kuljetus- ja säilytysvälineiden huono laatu. Koistinen Kantele Oy:lle tämä merkitsee laukkujen jääneen yrityksen kasvaessa jälkeen sen toteuttamasta imagosta, minkä vuoksi ne jarruttavat liiketoiminnan kehitystä. Yritys haluaa päivittää laukut sisältöään vastaavaan laatuluokkaan ja siten brandiin kuuluviksi. Tuotekehityksessä huomioitavaa on ympäristö, jossa markkinoihin kuuluvat merkittävimpinä asiakkaat, kumppanit ja kilpailijat. Yritys toimii tässä ympäristössä tiiviinä osana ja tuotteet joutuvat selviämään siinä. Ympäristön tarkkailun seurauksena kantelelaukkujen tarjoajia eli kilpailijoita ei juuri ole. Koistinen Kantele Oy on ainoa yritys, joka tarjoaa valmistamilleen soittimille tehdasvalmisteisia laukkuja. Muiden soitinlaukkujen tarjoajia on hieman runsaammin, mutta niidenkään tarjonta ei ole muotoilullisesti edistynyttä, joitakin harvoja valmistajia lukuun ottamatta (Ilonen 2006, liite 3). Kumppaneiksi tässä yhteydessä luetaan tuotannosta vastaava tuotteen valmistaja, jota etsitään kotimaan lisäksi kansainvälisiltä markkina-alueilta Euroopasta ja Aasiasta. Tuotannossa huomioidaan myös valmistusmenetelmät ja logistiikka. Ympäristö vaikuttaa kulttuurisena muuttuvana tekijänä kaikkiin tuotekehityksen osapuoliin ja vaiheisiin. Ajan ilmiöinä huomioitavia ovat muoti, trendit ja perinteet. Tämän hetkisten maailmankäsitysten lisäksi tuotekehityksessä pyritään huomioimaan tulevaisuuden skenaarioita ja niiden vaikutus tuotteen suunnitteluun.

12 Toiminta-asetelma Tuotekehitysprosessi alkaa tuotehausta, siirtyy konsepti- ja tuotemuotoiluun ja päättyy valmiiseen tuotteeseen. Opinnäytetyö on osa tätä prosessia sisältäen tuotteen konseptimuotoilun, joka alkaa tuoteideasta ja päättyy täsmennettyyn konseptiin (kuva 3). Konseptimuotoilulla tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnitteluvaihetta muotoilubriefista jatkokehitykseen päätyvän konseptin valintaan. Lähtökohtana on tuoteidea hyvästä kantelelaukkuperheestä. Perustana ovat vanhat jo olemassa olevat parannusta kaipaavat laukut ja niihin sijoitettavat kanteleet. Tuoteidean on synnyttänyt käyttäjien tarpeet toimivalle kanto- ja säilytysvälineelle sekä yrityksen toive imagoon sopivista tuotteista. Molempien tahojen tarpeet ja toiveet ovat ajankohtaistuneet ja saavuttaneet pisteen, jolloin tuotekehitysprosessi laitetaan liikkeelle. Prosessin toteuttajaksi on etsitty valmistuva teollisen muotoilun opiskelija, joka pyrkii paitsi konkretisoimaan erilaiset tavoitteet tuotekonseptiksi, myös kehittymään ja oppimaan ammatissaan. Muotoilubriefista (liite 1) ja lähtökohdista on vielä pitkä matka lopulliseen tuotteeseen ja useat kysymykset tarvitsevat vastausta. Joitakin kysymyksiä ei vielä osata edes arvata ja mielikuva lopputuotteesta on epämääräinen, avoin. Tiedonhankinnalla lisätään tietoutta lähestyen ongelmaa erilaisista kulmista. Kokonaisuuden käsittämiseksi yleistä tietoa laukuista, soittamisesta, yrityksestä ja sen asiakkaista haetaan laajasti erilaisista dokumenteista, kuten kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista. Nämä toimivat lähteinä myös teknisille tuotantoon ja materiaaleihin liittyville tiedoille. Saavutetaan ymmärrys asioista, joita kannattaa tutkia tarkemmin. Markkinoita selvitetään havainnoimalla alaan liittyviä kauppoja, haastattelemalla myyjiä ja suodattamalla internetin tarjonnasta oleelliset kilpailijat. Kyselyillä ja observoinnin avulla tutkitaan lähemmin laukkujen käyttäjiä ja käyttötilanteita, jotta saavutettaisiin tietoa toiminnoista, joita muut kuin käyttäjä eivät voi tietää. Haastattelulla pyritään saamaan entistä syvällisempää tietoa myös käyttäjän sisäisistä haluista ja tuotteeseen liittämistä tunteista. Tuoteperustaan kuuluvia artefakteja vertaillaan luvussa neljä. Tuoteperustaan kuuluvat kanteleet, vanhat laukut ja tulevan valmistajan tuotteet, tarkastellaan analysoimalla erityisesti ongelmakohtia niiden korjaamiseksi.

13 13 Kuva 3. Opinnäytetyön osuus alkaa tuoteideasta ja päättyy täsmennettyyn konseptiin koko tuotekehitystä kuvaavassa kaaviossa.

14 14 Pohjatietojen keräämisen jälkeen ja ymmärryksen lisäännyttyä siirrytään etsimään erilaisia tuotevaihtoehtoja ideoimalla käyttäen tiedonkeruuta pohjana. Saavutettua tietoa on paljon, mutta se on edelleen hajanaista. Ajatuksia jäsennetään vapaan ideoinnin ja erilaisten ideointimenetelmien avulla. Piirtäminen kuuluvat oleellisena osana niin tietoa yhdisteleviin ideointimenetelmiin kuin ideoiden esittämiseenkin. Luonnostelun aikana hankittu tieto sisäistetään, minkä jälkeen on mahdollista löytää sopiva ratkaisu ongelmaan. Tarkoituksena on synnyttää mahdollisimman paljon erilaisia konsepteja, joista kiertyvän valinnan ja karsinnan kautta poimitaan parhaat, kunnes on saavutettu yksi tai kaksi potentiaalista konseptia. Mallinnusvaiheessa konseptit esitetään selkeästi kaksiulotteisina ja kolmiulotteisina malleina. Yksityiskohtia täsmennetään ja tuotearkkitehtuuria esitetään. Mallinteet toimivat myös kommunikoinnin välineinä tuotteeseen asiakkaan, kuluttajat, valmistajan ja muotoilijan välillä. Konsepti ja tietous tuotteen ominaisuuksista ovat täsmentynyttä. Mallinnuksen huipennus on prototyyppi, joka on ensimmäinen oikeilla menetelmillä ja materiaaleilla valmistettu kappale tuotteesta (Kettunen 2000, 46 89). Prototyyppien valmistus saattaa jäädä opinnäyteyön ulkopuolelle riippuen, kuinka ongelmalliseksi valmistusprosessit muodostuvat, mihin vaikuttavat muiden muassa valitut materiaalit ja valmistusmenetelmät. Opinnäytetyön aikataulu on kolme kuukautta, eikä tässä ajassa ehditä suorittaa konseptin testausta käyttäjillä, minkä vuoksi tämä tapahtuu opinnäytetyön ulkopuolella samoin kuin varsinainen tuotanto. Prosessin aikana muotoilijan tietämys aiheesta kasvaa aluksi räjähdysmäisesti, minkä jälkeen se tarkentuu ja tiivistyy koko ajan. Samalla vaihtoehdot vähenevät ja kustannukset kasvavat, mitä lähemmä valmista tuotetta päästään. Dialogi ja yhteistyö kaikkien osapuolien välillä ovat jatkuvaa. Markkinointi huomioidaan kaikissa vaiheissa yrityspolitiikan mukaisesti. Opinnäytetyön puitteissa kehitetään täysin toimiva tuotekonsepti kantelelaukkumallistosta, ja se on suoraan sovellettavissa tuotannon aloittamiseksi. Laukkujen on tarkoitus olla myynnissä vuoden 2008 talvella. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on erikokoisten Koistinen kantelelaukkujen suunnittelu ja tuotantoon siirtäminen yhteistyössä Hannu Koistisen kanssa. Tähän pyritään löytämällä ratkaisuja tyylin ja käytettävyyden lisäksi tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin ja

15 15 tuotantoon materiaali- ja markkinaselvitysten avulla. Tuloksena on todennäköisesti kaksi laukkumallistoa koville ja pehmeille laukuille erikseen. Ne kattavat mahdollisesti kaksi kovaa pyörällistä laukkua, yhden kovan laukun ilman pyöriä, yhden gig-bag tyyppisen (kiertuekäyttöön tarkoitettu pehmeän ja kovan laukun välimuoto) laukun sekä tyylillisesti ja materiaalillisesti hieman kovista laukuista eroavan Wing- kantelemalliston erikokoisia pehmeitä laukkuja noin viisi kappaletta. Pyrkimyksenä on esittää mallistot sellaisessa muodossa, että niitä voidaan lähteä mallinnuksen ja tuotetestauksen kautta viemään tuotantoon. Ratkaistavaksi jää, mikä tällainen esitysmuoto on, onko se kaksiulotteinen rakennepiirustus, 3D-mallinne vai protomalli.

16 16 3 KOISTINEN KANTELEEN YRITYSKUVA Tuotekehitystä voidaan lähestyä usealla tavalla, jonka monesti määrää tarve tai idea, josta tuotekehitys on saanut alkunsa. Käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä yritys aloittaa tuotteen suunnittelun havaitessaan markkinoilla tarpeen uudelle tuotteelle. Kantelelaukku-suunnittelussa yritys havaitsi asiakkaiden tarvitsevan uusia parempia laukkuja, joiden valmistamiseksi etsitään sopiva muotoilu ja teknologia tutkimalla ja vastaamalla käyttäjien vaatimuksiin. Luvussa viisi syvennytään tarkemmin käyttäjälähtöisyyteen. Sitä ennen määritellään muita soitinlaukun suunnittelussa huomioitavia asioita aloittaen yrityksen brandin hahmottamisesta. Lähtökohtana voi olla lisäksi uuden teknologian kehittäminen, suunnittelijan idea tai jo olemassa olevan tuotannon määräämä systeemi. Yksilöidyissä tuotteissa tehdään pieniä muutoksia standardituotteisiin asiakkaan toiveiden mukaisesti. (Kettunen 2000, 49.) 3.1 Brandin määrittely Yrityksen toiminta-ajatus näkyy selvimmin tuotteissa, minkä vuoksi on ehdottoman tärkeää, että tuotteet kuvastavat ja viestivät brandin sanomaa. Tuotevalikoimaan ei pitäisi hyväksyä sellaista tuotteita, jotka eivät sovi yrityksen tuotantolinjaan ja olemassa oleviin markkinoihin. Pystyäkseen suunnittelemaan yritykselle sen imagon mukaisia tuotteita on muotoilijan ensin selvitettävä itselleen, mikä yrityksen brandi on. Pienen kasvavan yrityksen ollessa kyseessä ei brandia ole vielä välttämättä määritelty tarkasti, jolloin muotoilijan tuotekehityksen yhteydessä tehtävästä imagon kiteytyksestä on yrityksellekin hyötyä. Koistinen kanteleen tapauksessa yritys on jatkuvassa muutostilassa ja asiakaskuntakin on mahdollisesti laajenemassa, minkä vuoksi brandin tarkastelu on tärkeää. (Häti-Korkeila ja Kähönen 1981, ) Brandi on kattava kokonaisuus, joka tuo tuotteeseen tai palveluun lisäarvoa ja erottaa ne kilpailijoista luodun mielikuvan kautta. Se ei ole kuitenkaan yrityksestä irrallinen viesti, vaan se on tiukasti kiinni yrityksen lähtökohdissa ja toiminnassa. Brandia voi lähteä määrittelemään yrityksen totuuksien kautta. Kirkas Brandi -kirjassa totuuksiksi kuvataan yrityksen tarina, tuotteiden ominaisuudet, yrityksen arvot, kohderyhmä ja oma näkemys yrityksen tehtävästä. Brandin ydinmerkitys kirkastuu yrityksen antaman ratkai-

17 17 sun ja asiakkaan odotusten keskelle ja se toimii ohjenuorana kaikessa yrityksen toiminnassa (kuva 4). (Lindroos 2005.) Tarina Koistinen Kanteleelle löytyy yrityksen historiasta ja filosofiasta. Toiminnan kulmakivenä on suvun pian viisikymmentä vuotta jatkunut kanteleiden valmistamisen perinne. Kanteleiden valmistus tapahtuu pienessä tiiviissä työyhteisössä. Tavoitteena on ollut alusta saakka kehittää ja valmistaa parhaita kanteleita. Yrityksen perustanut Otto Koistinen on kanteleen soinnin kehittämisen edelläkävijä, jonka ansiosta syntynyt jäljittelemätön kantelesoundi on edelleen jokaisen kanteleen tärkein ominaisuus. Siinä on säilynyt perinnesoittimen äänen herkkyys ja intensiteetti, vaikka sitä on samalla monipuolistettu ja voimistettu eri käyttötarkoituksiin sekä käyttäjäryhmille. Hannu Koistisen tekemä laaja kanteleiden modernisointi on laajentanut kanteleiden soittajakuntaa jo nyt merkittävästi ja avannut mahdollisuuksia soittimen tulevaisuudelle. (Koistinen Kantele Oy.) Kuva 4. Brandin ydinmerkitys muodostuu yrityksen ratkaisusta asiakkaan odotuksiin. Yrityksen filosofisena tavoitteena on tehdä perinnesoittimesta uuden kulttuurin luomisen väline. Yrityksen arvoihin kuuluvat perinteen säilyttäminen, elämänilo, uuden oppiminen ja kehittyminen sekä kulttuurin edistäminen mahdollistamalla musiikin luomisen. Halutaan tukea muusikoiden persoonallisuutta ja taiteellista ilmaisuvoimaa. Tuot-

18 18 teiden tarkoituksena on tarjota täysipainoinen soittonautinto sekä saada ihmiset irtoamaan hetkeksi kiireestä ja stressistä musiikin avulla. (Koistinen Kantele Oy.) Keskeinen oivallus on ymmärtää erilaisten kantelemuusikoiden muuttuneet tarpeet ja ottaa ne suunnittelun lähtökohdaksi kulloisenkin sointi-ihanteen rinnalle. Soittimen tulee auttaa soittajaa tulkitsemaan musiikkiaan parhaalla mahdollisella tavalla esiintymispaikasta tai soitettavasta musiikista riippumatta, akustisesti tai sähköllä vahvistettuna. Soitin voi myös muotoilullaan ja värityksellään olla osa soittajan persoonaa. (Hannu Koistinen) Koistinen-kanteleiden tuoteominaisuuksiin kuuluvat toistensa vastakohdat perinne ja uuden innovointi. Yrityksen kanteleet ovat lähes vallankumouksellisia vauhdikkaan muotoilunsa ja käyttötapansa vuoksi. Kantelemallisto on alan laajin ja edistyksellisin. Kanteleesta on tullut myös suurten areenojen vahva, visuaalinen ja rokkaavakin instrumentti. Kohderyhmään on aikaisemmin kuulunut harvat kansanmusiikin ammattilaiset ja harrastajat. Uuden tuoteperheen myötä kohderyhmää on laajennettu kaikenikäisiin soittajiin vasta-alkajista ammattimuusikoihin, säveltäjiin, musiikin kouluttajiin ja kuluttajiin. Yhä suuremman kohderyhmän toivotaan löytävän kantelemusiikin uudet jännittävät mahdollisuudet. Yritys on kiinnostunut kanteleen pedagogisista mahdollisuuksista, minkä vuoksi erityisesti nuoret ja lapset ovat tulevaisuudessa toivottua asiakaskuntaa. Asiakkaiden kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä ja lähes jokainen asiakas tunnetaan henkilökohtaisesti. Asiakkaan odotuksiin yrityksen tuottamasta palvelusta tai tuotteesta vaikuttavat tilanteet ja tavoitteet. Koistinen Kanteleen asiakkaat tarvitsevat hyvän soittimen voidakseen soittaa musiikkia erilaisissa tilanteissa. Elämänvaihe, identiteetti ja arvot ohjaavat kuluttajan käyttäytymistä. Kansansoittimen instrumentikseen valinneen voidaan arvopohjaltaan olettaa kunnioittavan perinteitä (onko näin tulevaisuudessakin). Valitakseen juuri tietyn yrityksen ja sen tarjoaman tuotteen on niiden vastattava kuluttajan tarpeisiin, haluihin ja odotuksiin. Asiakkaat hakevat tiettyjä ominaisuuksia tuotteista ja jotkin niistä ovat ensimmäisenä listalla. Tärkeää on millaisen tulkinnan kuluttaja tekee yrityksestä ja että se vastaa lähetettyä viestiä ja todellisuutta. Koistinen kantele tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita ja moderneja tuotteita.

19 Yrityksen tyyli Tässä yhteydessä tyylillä tarkoitetaan yksittäiselle tapaukselle ominaista tapaa muotoilla tuotetta. Tyylin määrittely eli tyylittely on tietoista tuotteen piirteiden ja tyylin hakemista tiettyä muotokieltä käyttäen (Kettunen 2000, 17). Ilkka Kettunen kuvailee tyylin teollisessa muotoilussa olevan visuaalinen kokonaisuus, joka muodostuu käytetyn muotokielen elementeistä ja käyttäjien tunnistamista symbolisista elementeistä. Tyylin on siis muoto yhdistettynä symboliin. Parhaimmillaan tuotteen tyyli houkuttelee esteettisillä ansioilla, ajattomalla eleganssilla ja karismalla. Pahimmillaan tyyli ei välitä tuotteen toimivuudesta, se dominoi tuotetta ja tekee siitä jopa vaarallisen, typerän tai epärehellisen. Ihmisten tapa hahmottaa visuaalista ympäristöä suosii kohtuullisen yksinkertaista tyyliä. (Kettunen 2000, 19.) Hahmopsykologisia perusteita voimakkaampia ovat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikutteet. Seuraavaksi määritellään sanallisesti Koistinen Kantele-laukkuihin yrityksen haluamaa tyyliä erittelemättä vielä muotoilullisia ratkaisuja. Athavankarin ohjeiden mukaan konseptin kokoaminen aloitetaan luomalla kirjallinen selostus tuotteen merkityksestä, käyttötarkoituksesta ja yhteydestä. Sanallisessa määrittelyssä voidaan Reinhart Butterin vaihemallin kolmen ensimmäistä ja tärkeintä sääntöä seuraten luonnehtia tuotteen yleisilmettä, käytön kontekstia sekä laatia lyhyt lista sanoista, jotka kuvaavat tuotteeseen haluttuja ominaisuuksia ja merkityksiä. (Pulkkinen 2001, ) Laukkujen haluttaisiin viestivän kanteleiden tavoin uutuudesta, kiinnostavuudesta ja makeudesta. Niiden tulisi henkiä sähköisyyttä, rock-tyyliä ja hyvää meininkiä (kuva 5). Termit ovat summittaisia ja niillä voidaan ymmärtää laajasti monia asioita. Mitä toimeksiantaja ymmärtää halutessaan tuotteisiin rokkifiilistä ja makeeta tyyliä? Keskusteluissa kävi ilmi, että näitä termejä käytettiin kuvaamaan kaikkea, mikä toimeksiantajan mielestä oli nuorekasta ja suosittua, trendikästä. Tyyliä tarkentaviksi sanoiksi löytyivät vahvempi, vaikuttavampi ja rankempi. Halutaan eroon kansanmusiikkiin liittyvästä vanhanaikaisuudesta ja huomiotta jäämisestä. Eron vanhojen ja uusien laukkujen välillä halutaan olevan verrattavissa eroon kansanmusiikin ja pop-rockin välillä. Esikuviksi nousivat suomalaisen musiikin kansainvälisesti tunnetut bändit HIM ja Nightwish.

20 20 Kuva 5. Yrityksen edustama tyyli. Nuorekasta tyyliä ei kuitenkaan haluta rajoittaa vain musiikkiin, vaan siihen katsotaan kuuluvan myös yksilöllisyyden ja oman persoonan korostaminen. Populaarikulttuuriin on viimeaikoina kuulunut vahvasti yksilöinti ja tuotteiden personointi, mistä on tullut osa Koistinen-kanteleitakin. Tuunauksen mahdollisuus haluttaisiin huomioida myös laukuissa osana muotoilua ja ilmettä. Laukusta ei itseisarvollisesti tarvitse näkyä, että se on tarkoitettu kanteleille. Voidaan ennemminkin hakea urheiluvälineen tuntua. Laukut ovat kuljetukseen tarkoitettuja välineitä ja siten yhdistyvät luonnollisesti liikkumiseen ja paikasta toiseen siirtymiseen. Kanteleista ollaan kuvainnollisesti Hannu Koistisen sanoin luomassa musiikinlautalajia. Lautailukulttuuriin kuuluu yleisesti tiedettyinä piir-

21 21 teinä graffitit, räväkkyys, vauhti ja voima. Laukkujen tyyliin tästä nuorisokulttuurin osasta kiteytetään lennokkuus, johon lautailijat pääsevät ilmahypyillä ja kanteleen soittajat uudenlaisella soittotavalla. Ilme ei saisi olla liian trendejä seuraava ja ohimenevä, vaan muotoilun tulisi myös kestää aikaa. Yrityksen toiminta pohjautuu perinteisiin ja toimii niiden ehdoilla. Toisin sanoen tyylin tulee olla riittävän ajatonta ja klassista, mutta iskeä myös tässä ajassa. Liian räikeää harppausta edellisiin tuotteisiin verrattuna ei saa ottaa. Laukkujen tyylissä huomioidaan yrityksen arvopohja. Laukut toimisivat tulevaisuudessa sekä yrityksen mainoksina eroten ympäristöstään mielenkiintoa herättävinä kappaleina, että laadukkaina ja haluttuina suojina kallisarvoisille soittimille. 3.3 Logo Prosessin alussa logojen käyttöä graafisena materiaalina pidettiin mahdollisena. Koistinen-tekstilogon tulisi olla isona ja näkyvänä laukuissa, jotta valmistaja tunnistettaisiin vaikeuksitta. Kaikuaukkologon (kuva 6) käyttö laukkujen muotoilun perustana selkiytyi vasta myöhemmin ja siitä tuli oleellinen osa muotoilua. Kaikuaukko on kanteleen symbolinen äänen poistumisreitti. Perinteisesti se on veistetty eri muotoon valmistajan mukaan (Asplund 1983, 16) ja näin on myös Acoustic-kanteleissa. Kaikuaukkomallin suunnitteli 1990-luvulla Otto Koistinen ja Hannu edelleen kehitti siitä nykyisten akustisten kanteleiden detaljin. Sama ornamentti esiintyy myös Wing-kanteleiden hihnan kiinnityshelan koristeessa ja siitä on tullut kanteleiden ainutlaatuisen soinnin symboli. Yritys ei ole aikaisemmin tehnyt itse symbolista taustatutkimusta ja sellaista kaivattiin laukkujen muotoilun pohjaksi, koska symbolista tehdään luultavasti entistä näkyvämpi logo tulevaisuudessa. Risti on erittäin voimakas symboli ja sillä on vahvoja merkityksiä erilaisille ryhmille, minkä vuoksi sitä täytyy käyttää harkiten, ettei yrityksestä lähetetä väärää viestiä. Symbolin tutkimisella löytyi useita merkityksiä, joita ei haluta korostaa yrityksessä, mutta jotka on hyvä tiedostaa niiden välttämiseksi viestinnässä.

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Teollinen muotoilu on teollisuusjärjestelmien tai tuotejärjestelmien

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

clique SpOrtBAG 040208 clique BAckpAck ii 040207 bags

clique SpOrtBAG 040208 clique BAckpAck ii 040207 bags BAGS Hyvät ideat leviävät nopeasti. Varsinkin jos kuljetat niitä matkalaukussa - tai pienemmässä työlaukussa tai urheilukassissa. Painatuksella varustettu laukku huomataan aina. Laukkumme ovat ergonomisia

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi

Muotoilualan määritelmät - Tuotesuunnitteluprosessi TEOLLISEN MUOTOILUN PÄÄMÄÄRIÄ Tuotteiden käyttöarvon kohottaminen - käytettävyys - turvallisuus - huollettavuus - ergonomia - viihtyvyys - käyttömukavuus - ymmärrettävyys Esteettisen laadun kohottaminen

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI Jarkko Lohilahti Jarkko.lohilahti@maker3d.fi +358400565641 Konetekniikan insinööri Yrittäjä: 3D-tulostuspalvelu Maker3D Oy Tutkimusta ja toimintaa 3D-tulostuksen parissa

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Tyylikästä tilan hallintaa

Tyylikästä tilan hallintaa Tyylikästä tilan hallintaa Säilytysjärjestelmät mittojesi mukaan www.iskukeittiot.fi Modernit tarpeet ja halu uudistaa suomalaista sisustusta. Isku Keittiöissä. Miksi komeron pitäisi näyttää komerolta?

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

LATE- lajittelijat, lajittelun uusi aikakausi. "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!"

LATE- lajittelijat, lajittelun uusi aikakausi. Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin! LATE- lajittelijat, lajittelun uusi aikakausi "Asiakaskeskeiset ratkaisut - Palvelemme paremmin!" Useita malleja tarpeiden mukaan LATET "pähkinänkuoressa" Olemme kehittäneet uudenlaiseen ajatteluun perustuvat

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana Katja Soini TaiK 28.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Käytettävyys ja sen merkitys

Käytettävyys ja sen merkitys Kuvat kirjasta Sinkkonen, Nuutila, Törmä. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu, 2009 Käytettävyys ja sen merkitys Irmeli Sinkkonen Adage Oy irmeli.sinkkonen@adage.fi www.adage.fi www.adage.fi Sisältö

Lisätiedot

Housut / Paidat HOUSUT > IMPACT 08 VÄRI KOKO TUOTE HINTA

Housut / Paidat HOUSUT > IMPACT 08 VÄRI KOKO TUOTE HINTA Housut / Paidat HOUSUT > IMPACT 08 Oranssi 28 0010904.010.028 205,00 Oranssi 30 0010904.010.030 205,00 Oranssi 32 0010904.010.032 205,00 Oranssi 34 0010904.010.034 205,00 Oranssi 36 0010904.010.036 205,00

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

SEISMO FACTORY SEISMO FACTORY www.seismo.fi Hiidenkatu 9, 20360 Turku puh. (02) 275 4040 fax. (02) 236 0061

SEISMO FACTORY SEISMO FACTORY www.seismo.fi Hiidenkatu 9, 20360 Turku puh. (02) 275 4040 fax. (02) 236 0061 SEISMO FACTORY Seismo? Seismo Factory tarjoaa tuotteita ja palveluita, joilla parannetaan asiakkaan näkyvyyttä ja myyntiä. Seismon päätuoteryhmät: kuvavuota-, esite- sekä erilaiset tuotetelineet, tuloste-

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu.

Pesualtaat. teknologia ja moderni muotoilu. Pesualtaat Olkoonpa altaasi valinnan lähtökohta säilytystilojen maksimointi, altaan helppohoitoisuus, ulkonäkö tai vaikka seinän rakenne, löytyy sinulle valikoimastamme sopiva ratkaisu. Runsas tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

ota rento asento ja nauti kokemuksesta

ota rento asento ja nauti kokemuksesta Savo s3 ota rento asento ja nauti kokemuksesta Istu uuteen Savo S3 -työtuoliin. Säädä istuinkorkeus itsellesi sopivaksi ja nojaa taaksepäin. Tuolin selkänoja mukailee selkäsi kaarta ja tukee luontevasti

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen.

Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen. Digimyrsky ja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä 6.6.2017 Reetta Kerola, Hanna Yli-Korpela Maarit Heikkinen http://contentunion.net/ Päivän pähkinät 9.00-9.30 Opetellaan palvelumuotoilun yhteisöllisten

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Evoluutiopuu Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Välineet: loogiset palat, paperia, kyniä Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan bakteerien evoluutiota.

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com

rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com rajatonta visuaalisuutta SEISMO FACTORY www.seismo.fi www.panoramic-display.com Isoa, upeaa, sau TÄYTTÄ KUVAA Panoramic on modulaarinen näyttely- ja sisustusratkaisu, jossa rakenteet piiloutuvat täysin

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

YLITEIPPAUKSET AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATUMMENNUKSET

YLITEIPPAUKSET AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATUMMENNUKSET AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATUMMENNUKSET Erottautuminen, yksilöllisyys, estetiikka ja käytännöllisyys. Nämä ovat sanoja, jotka meidän mielestämme liittyvät parhaiten työmme tarkoituksiin. Esimerkiksi autoteippaukset

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku. luontokeskus

Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku. luontokeskus Palvelumuotoilun perusteet ja palvelupolku 4.10.2016 @Limingan luontokeskus GOFORE Muotoilemme kokemuksia ja palveluita, joista ihmiset saavat merkittävää lisäarvoa. Muutamme maailmaa digitalisaation keinoin

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti Diplomityö esitys Kari Kammonen Tutkimuskysymykset Alakysymyksillä pyrittiin saavuttamaan tutkimuksen tavoite sekä pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan.

Lisätiedot

Lahti is a green-clean-event -design city. Riikka Salokannel Muotoilun kehitysjohtaja www.designlahti.fi Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy

Lahti is a green-clean-event -design city. Riikka Salokannel Muotoilun kehitysjohtaja www.designlahti.fi Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy Lahti is a green-clean-event -design city Riikka Salokannel Muotoilun kehitysjohtaja www.designlahti.fi Lahden alueen kehitysyhtiö Ladec Oy Lahti is a green-clean-event -design city Riikka Salokannel Muotoilun

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee?

Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? Pakkausten kehittäminen kuluttajien ehdoilla Millaisia kuluttajan tarpeita elintarvikepakkaus palvelee? EasyFairs Pakkaus 2011 Messukeskus, Helsinki 5.10.2011 Markkina- ja kuluttajatutkimuspäällikkö Aimo

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN

Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 1 FIN Tyllis-esite 2004 17.8.2004 13:19 Page 2 Suunnittelu & tuotanto Kuljetustoiminnassa erikoistuminen tuo säästöjä. Oikein suunniteltu kalusto tehostaa merkittävästi

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden)

Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) TAVOITE TÄNÄÄN Jalostaminen ja kehittäminen Yhdisteleminen (osaamisten, näkökulmien ja ideoiden) Jalostamista tukevan tutkimuksen suunnittelua Pohdimme esillä olevien terveysliikuntakonseptien kautta tutkimuskentältä

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja Reaalikokeiden rakenne Äidinkielen suunnitelmia Matematiikan suunnitelmia Vieraidenkielten suunnitelmia ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Reaalikokeet Osaamisen eri

Lisätiedot