Hyv.ltk , liite 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5"

Transkriptio

1 Hyv.ltk , liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille

2 2 Sisältö 1. Yleistä Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot TVT-taitojen tavoitteet lukiossa TVT-taitojen arviointi Laitteistoympäristö Nykytila Verkot ja palvelimet Laitteet Ohjelmisto Visio Verkot ja palvelimet Laitteet Ohjelmat Opettajien osaaminen ja koulutus Nykytila Visio Toimenpiteet TVT kodin ja koulun yhteistyövälineenä Wilma Peda.net TVT-tukipalvelut Nykytila Visio ja toimenpiteet Toimenkuvat / vastuualueet vuoteen 2013 mennessä Kiimingin TVT-tiimi Liite 1 Perusopetuksen taitotasot taulukossa 19 Liite 2 TVT-tarpeet 23 Liite 3 Hankintasuunnitelma Liite 4 Ohjelmistot...25

3 3 1. Yleistä Suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisen edellytys on, että suomalainen perusopetus tuottaa maailman parasta oppimista. Parhaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi meidän tulee kehittää, ottaa käyttöön ja soveltaa uusimpia teknologioita jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 8-9) Tieto- ja viestintätekniikan avulla tuetaan oppilaiden kasvua ja edistetään kansalaisen taitoja. Se on oppimisen apu oppilaiden opiskellessa yksin tai yhdessä. Suomen säilyminen opetuksen huippumaana edellyttää tieto- ja viestintätekniikan sekä median monipuolista hyödyntämistä kouluissa. (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 17.) Opetushallituksen suositus koulutuksen järjestäjille edellyttää laatimaan oppilaitosten toimintaa tukevan opetusalan tietostrategian, jossa huomiota kiinnitetään opettajien koulutukseen oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto- ja viestintätekniikan (= TVT:n) käytössä sekä tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustuksen ajan tasalla pitämiseen. Edellä mainittujen lisäksi erityisesti tulee painottaa niitä toimenpiteitä, joilla turvataan oppilaiden osaaminen. Kiimingin kunnan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia päivitys on tullut tarpeelliseksi, koska edellinen strategia on vanhentunut ja toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittävä muutos tapahtuvan kuntaliitoksen myötä. Lähtökohtana tämän uuden strategian valmistelussa on ollut vuoden vaihteessa ilmestynyt Kansallinen tietoja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. TVT:n opetukselliset tavoitteet sisältyvät v annettuihin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja oppilailta edellytettävät osaamistavoitteet on kirjattu Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmassa (OPH 2005). Strategian laadinnassa, erityisesti oppilaiden taitotasoja kirjatessamme, on tutkittu tarkasti myös Oulun vastaavaa asiakirjaa silmälläpitäen Uuden Oulun muodostamista ja toimintojen harmonisointia. Hankintasuunnitelmaan kirjatut laitteistohankintamäärät pohjautuvat edellä mainittuihin valtakunnallisiin asiakirjoihin ja niiden määrittämiin tavoitetasoihin. Koulujen TVTlaitemääriä laskettaessa (Liite 1) on huomioitu myös kunkin koulun erityispiirteet, eli laitteistoja on tarkoitus hankkia vain todelliseen tarpeeseen ja aktiiviseen käyttöön. Johtoajatuksenamme on varmistaa niin oppilaille kuin opettajillekin Kiimingissä tasa-arvoinen mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa.

4 4 Tämän strategian laatimiseen on nimetty edustajat Kiimingin kouluilta sekä varhaiskasvatuksesta. Työryhmä: Sirpa Tikkala (Jäälin koulu) Eeva-Liisa Pietiläinen ja Hannu Goman (Kiiminkijoen koulu) Anu Porkola (Alakylän ja Tirinkylän koulut) Lassi Heikkilä (Huttukylän ja Ylikylän koulut) Terhi Juuso ja Teuvo Ojala (Laivakankaan koulu) Anne Mertala ja Jussi Paukkeri (Jokirannan koulu) Aini Yli-Pyky (lukio) Satu Vesala (varhaiskasvatus)

5 5 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot Perusopetuksessa ja lukiossa oppilaiden tulee saada tieto- ja viestintätekniikan osaamisen perustaidot, eli valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Nämä taidot luovat perustan tietoyhteiskuntapalvelujen hyödyntämiselle. Oppilailta edellytettävät perustaidot on määritelty Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmassa. Kyseinen suunnitelma määrittelee oppilaan TVTperustaidoiksi: * käytännön työtaidot * tiedonhallintataidot * yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä * tietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taidot. Näiden suositusten pohjalta on laadittu Kiimingin perusopetukseen seuraavat Oulun kaupungin Opetustoimen tietostrategian kanssa samansuuntaiset taitotasotavoitteet: luokkien taitotasot Työvälineet Teksti Grafiikka Muut Tekstitiedoston tuottaminen, tulostaminen, tallentaminen ja avaaminen. o Esim. 1. tason otsikot Käyttöliittymän perusteita Tiedostojen lataus, tallennus ja tulostus. Tutustuminen kymmensormijärjestelmään, esim. valmiin ohjelman avulla. Tutustuminen piirto-ohjelmaan, esim. Paint -ohjelmaan. Oppilas käyttää hiirtä ja näppäimistöä. Oppilas käynnistää ja sulkee tietokoneen. Oppilas käynnistää ja sulkee ohjelman. Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus, tallennus ja tulostus. Tutustutaan esitysgrafiikan käyttöön.

6 6 Tietoverkot Sosiaalinen media Tiedonhallinta Vastuut Pelisäännöt (tietoverkot ja kännykät) Tiedon etsintää ohjatusti (tietoverkot, kännykät) Mikä on totta ja mikä ei ole totta (lähdekritiikki) Mikä on omaa ja mikä on toisen (tekijänoikeudet) Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Tiedon alkuperän kertominen luokkien taitotasot Työvälineet Teksti: Tekstinkäsittelyohjelman käyttö Tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto, välilyönti välimerkin jälkeen yms.) Leikepöydän käyttö Grafiikka: Kuvan liittäminen asiakirjaan ja tekstin rivittäminen kuvan ympärille Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan: o Kuvakoon muuttaminen o Rajaaminen o Pakkaaminen o Kuvan laadun parantaminen (kirkkaus, kontrasti, värit) o Kuvan suoristaminen, kuvan rajaus Digitaalinen kuvaus ja kuvien siirtäminen tietokoneelle sekä tallentaminen Tutustuminen animaatioiden tekemiseen: esim. tarinat, ilmiöiden simulointi (kuvakäsikirjoitus) Muut: Leikepöydän käytön hallinta: leikkaa, kopioi ja liitä Tiedostojen ja kansioiden hallinta, tallentaminen verkkoympäristöön Tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan, yksinkertaisten laskutoimitusten tekeminen: soluihin kirjoittaminen, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku

7 7 Yksinkertaisen esitysgrafiikkaesityksen valmistaminen (esim. PowerPoint) Harkittu tulostaminen Tietoverkot Sosiaalinen media: Peda.net: sisältöjen tuottaminen, keskustelut Tiedonhallinta: Hakua kirjastotietokannasta Hakukoneiden ohjattu käyttö ja hakutulosten luotettavuuden arviointi Vastuut: Nettietiketin perussääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen) Kuvan julkaisemiseen liittyvät vastuut: Musiikki, kuvat, videot, teksti Tekijänoikeudet, esim. Kopiraitti (musiikki, kuvat, videot, teksti) Tiedon alkuperä, sen merkitseminen ja luotettavuuden arviointi Huomio työskentelyasentoon luokkien taitotasot Työvälineet Teksti: Sujuva kirjoittamisen tekninen taito, esim. Wordia käyttäen Monipuolinen tekstinkäsittelytaito o Kappalemuotoilut: sisentäminen, tasaaminen, luettelot o Tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä (sisällysluettelot) o Sivunumerointi (ylä- ja alatunnisteiden käyttö) Grafiikka: Muut: Ideasta videoksi - kuvauksen periaatteet esim. idea ja käsikirjoitus, kuvasuunnittelu, kamera ja kuvaus, leikkaus, ääni ja videon viimeistely Videointi, editoinnin alkeet sekä tallentaminen Äänenkäsittelyn perusteet Tiedon kokoaminen ja sen esittäminen esim. PowerPointin avulla

8 8 Tietoverkot Sosiaalinen media: Tiedonhallinta: Vastuut: Sähköpostin käyttö Ymmärrettävä ja vastaanottajan saavuttava viestintä Peda.net: sisällön tuottaminen Asiallinen vertaisarviointi verkossa, verkkotoimijan eri roolit (virallinen ja epävirallinen verkkoviestintä). Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen. Arviointikulttuuriin opastaminen. Nettietiketin perussääntöjen kertaaminen Henkilöllisyyden valehtelu, esim. yhteisöpalvelut Asiallinen kielenkäyttö luokkien taitotasot Yläluokille tullessa oppilaan tulisi hallita monipuolisesti tietokoneiden käyttö. Tietokonetta ja tietoverkkoja pyritään käyttämään säännöllisesti opiskeluvälineenä. Perustaidot pyritään varmistamaan 7-luokan aikana. Työvälineet Teksti: varmistetaan tekstinkäsittelyohjelman hallinta (MSWord, OpenOffice ) lisäksi erilaisten objektien lisääminen asiakirjaan (esim. taulukot ja kaavat ) ja sisäistetään monipuolinen tekstikäsitys (multimedia) Grafiikka: Muut: esitysgrafiikan monipuolinen käyttö kuvankäsittelyn mahdollisuudet eri ohjelmien yhteisten toimintaperiaatteiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen uusiin ohjelmiin tutustuttaessa taulukkolaskentaohjelman monipuolinen käyttö tietojen esittäminen graafisessa muodossa multimedian käyttö ilmaisun välineenä harkittu tulostaminen

9 9 Tietoverkot Sosiaalinen media: vastuullinen yhteisöllinen työskentely, esim. oppimisympäristötyöskentely Peda.net: sisältöjen tuottaminen, keskustelut Tiedonhallinta: tiedonhankinnan suunnittelu eri tietolähteiden käyttäminen sanahakupalvelut, aihehakemistot ja portaalit hakutulosten luotettavuuden arviointi tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen (Wilma): Oppilas osaa kirjautua, lukea poissaolot, arvioinnit ja viestit. Vastuut: aktiivinen ja vastuullinen työskentely erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä tietoturva-asioiden sisäistäminen, esim. o suojautuminen tietoverkoissa o laittomat palvelut o henkilöllisyyden valehtelu o internetin koukkuun jääminen o salasanakäytännöt o henkilötietojen luovuttaminen tekijänoikeuksien sisäistäminen, lähdeviitteiden ja lähdeluetteloiden käyttö tietoturva-asioiden kertaus tietoturvaviikolla

10 TVT- taitojen tavoitteet lukiossa Lukiossa vahvistetaan opiskelijan peruskoulussa opittuja taitoja. Tietotekniikkaa ei opiskella lukiossa erillisenä oppiaineena vaan tietotekniikan kurssit ovat lukiossa koulukohtaisia soveltavia kursseja. Näitä kursseja valitsee lukiossa vain pieni osa opiskelijoista. TVT- taitojen harjoittaminen sisältyy tämän vuoksi muihin lukion kursseihin. Tietotekniikasta kiinnostuneilla opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus perusteellisempaan asioihin perehtymiseen sisällyttämällä Avoimen yliopiston tietotekniikan kursseja lukio-opintoihinsa. Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus saada riittävät tiedot ja taidot tietokoneen ja tarvittavien ohjelmistojen käyttöön siihen mennessä, kun tietokoneen käyttömahdollisuus ylioppilaskirjoituksissa on ajankohtainen. Lukion taitotavoitteita määriteltäessä yhtenä lähtökohtana on ollut se, että lukion päättävällä opiskelijalla tulisi olla korkea-asteen opinnoissa tarvittavat TVT- taidot. Lukiokoulutuksessa tavoiteltavat TVT- taidot ovat: lukion tutkielmanteko-ohjeiden mukaisen tutkielman tuottaminen (muotoiltu teksti, muokatut kuvat, taulukot, kaaviot) esitysgrafiikan monipuolinen käyttäminen Internet-lähteiden oikea käyttö lähdekriittisyys tekijänoikeuksien ja tietoturvan perusteiden tunteminen median monipuolinen ja analyyttinen tulkitseminen tietoteknisten laitteiden hyötyjen, haittojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen (esim. Wilma) verkkokursseilla sekä etä- ja virtuaaliopetuksessa tarvittavien kommunikointitaitojen hallitseminen (esim. oppimisympäristöjen kuten Moodle, WordPress käyttö opiskelussa) mahdollisuuksien mukaan uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan tutustuminen (esim. e- kirjojen lukulaitteet) 3. TVT- taitojen arviointi Aina vuodenvaihteessa toteutetaan kysely opettajille, jossa kartoitetaan miten tavoitteet ovat toteutuneet tai milloin on tarkoitus varmistaa taitojen hallinta. Kyselyn teettämisestä vastaa rehtori. Kyselyssä huomioidaan kunkin vuosiluokan TVT- taitotasotavoitteet. Kyselyn tarkoituksena on varmistaa, että kullekin vuosiluokalle asetetut TVT- sisällöt tulevat käsitellyiksi.

11 11 4. Laitteistoympäristö 4.1. Nykytila Kaikilla Kiimingin kouluilla on toimivat verkkoyhteydet. Verkon nopeus vaihtelee kouluittain. Koulujen palvelimet muodostavat kiiminki.opetus verkon. Palvelimina toimivat noin seitsemän vuotta vanhat koneet. Tietokoneita kouluille on viime vuosina hankittu todella vähän. Yhdellä koululla saattaa olla käytössä jopa 8 erilaista konetyyppiä, koska koneita on hankittu vain muutama kerrallaan. Käytössä olevat koneet alkavat olla uusimisen tarpeessa. Kaikkien oppilasverkossa olevien tietokoneiden ja palvelinkoneiden ylläpito on pääosin koulujen TVT- vastaavien tehtävänä. Laivakankaan koulu muodostaa poikkeuksen TVT- ympäristönsä osalta: Laivakankaalla on käytössä Linux-verkko, jossa koneet ovat enimmäkseen ns. tyhmiä päätteitä, jotka eivät vaadi varsinaista ylläpitoa. Linux-palvelimen ylläpito ostetaan siihen erikoistuneelta yritykseltä (Opinsys). Dataprojektoreiden ja dokumenttikameroiden katsotaan nykyisin kuuluvan toimivan tietokoneen ohella luokkien perusvarustukseen. Näiden laitteiden määrissä on isoja eroja koulujen välillä. Nykyaikaisiin oppimisympäristöihin kuuluvia interaktiivisia tauluja Kiimingin kouluilla on yhteensä 18 kpl Verkot ja palvelimet Kouluverkon nopeus eri kouluilla: Kiimingin lukio - kuitu 1G Kiiminkijoen koulu - kuitu 100M Jokirannan koulu - kuitu 1G Laivakankaan koulu - kuitu 1G Jäälin koulu - kuitu 1G Alakylän koulu - kupari 2M Tirinkylän koulu - kupari 2M Huttukylän koulu - kupari 2M Ylikylän koulu - kupari 2M

12 12 Jokirannan koululla, Kiiminkijoen koululla, Lukiolla ja Jäälin koululla on omat noin seitsemän vuotta vanhat palvelimet. Laivakankaalla on uusi Linux-palvelin. Näillä palvelimilla hallitaan oppilasverkon kirjautumiset ja tiedostojen tallennus. Oppimisympäristönä ja koulujen www-sivujen alustana on käytössä Peda.net Laitteet Koulujen laitekanta on pääosin vanhentunutta, niin oppilas- kuin opettajakäytössä. Nykyinen laitekanta ja hankintatarpeet on luetteloitu liitteessä 2 ja hankintasuunnitelma tavoitetasoon pääsemiseksi liitteessä Ohjelmisto Kaikissa koneissa (Laivakankaan Linux-työasemia lukuun ottamatta) on Microsoft Officeohjelmisto. Lisäksi kouluilla on käytössä opetusohjelmia (liite 4) Visio Vuoteen 2013 mennessä kiiminkiläisillä oppilailla on tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää tietoja viestintätekniikan suomia mahdollisuuksia osana omaa oppimistaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö osana opetusta mahdollistaa osaltaan lasten ja nuorten yhteiskunnan jäsenenä kehittymiseen. Opetustoimen toimintaympäristö kehittyy siten, että se huomioi tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet sekä nykyisen Kiimingin, että uuden Oulun näkökulmasta. Henkilöstön täydennyskoulutuksen (kts. kappale 7.2) avulla tuetaan tätä päämäärää Verkot ja palvelimet Vähintään 100 M yhteys jokaiselle koululle. Jokaisella koululla on kaikissa tiloissa toimiva langaton verkko. Alakylän ja Huttukylän koulujen yhteysnopeudet nostetaan samalle tasolle muiden oppilaitoksien kanssa (väh. 100 M). Kouluilla on yhteinen palvelinympäristö, joka on atk-tuen ylläpitämä. Atk-vastaavilla on oikeus tunnusten hallintaan.

13 13 Ohjelmien asennus ja päivitys työasemille keskitetysti palvelimien kautta. Oppimisympäristönä ja koulujen www-sivujen alustana Peda.net. Koulujen ja luokkien kotisivut ajantasalla Laitteet Jokaiseen kouluun riittävä määrä tietokoneita oppilaskäyttöön, jotta oppilaiden oma TVTtaitojen opiskelu ja koneen luonteva käyttö toteutuu. Valtakunnallinen suositus on, että oppilaskäytössä olevia tietokoneita olisi 1 kone/6 oppilasta. Koulujen TVT-vastaavat ovat kartoittaneet koulun tarpeet, joiden mukaan hankintasuunnitelma on laadittu. Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa on tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera ja suurimmassa osassa luokista (2/3 vuoden 2013 loppuun mennessä) käytössä aktiivitaulu. Laitekannan yhtenäistäminen leasing-koneiden käyttöön siirtymisen myötä. Suunnitelma laitteiden hankintaan on liitteessä Ohjelmat Kaikissa koneissa (Laivakankaan linux-työasemia lukuun ottamatta ) on käytössä Microsoft Officeohjelmisto. Kaikilla kouluilla on Peda.net jäsenyys. Muita ohjelmistoja hankitaan keskitetysti silloin, kun se on tarpeen ja taloudellisesti järkevää. TVT-ryhmässä käsitellään koulujen ehdotukset keskitetysti hankittavista ohjelmista. Mikäli ohjelmalle ei ole muilla kouluilla tarvetta, voi kukin koulu hankkia omien resurssiensa ja käyttösuunnitelmansa puitteissa niitä opetusohjelmia, joita se itse katsoo tarpeelliseksi Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman mukaan tavoitteena on, että vuonna 2015 noin puolet käytettävästä oppimateriaaleista tulisi olla verkkomuodossa. Opettajien ja oppilaiden käytössä tulisi olla laadukkaita, oppikirjoja tukemaan rakennettuja materiaaleja. Opetushallituksen Linkkiapaja-sivustosta (http://linkkiapaja.edu.fi) on rakentumassa palvelu, josta löytyy oppikirjakustantajien maksullisten materiaalien lisäksi linkkejä myös maksuttomaan sähköiseen materiaaliin.

14 14 Kaikkiin oppilasverkon koneisiin asennettavat / käyttöön tulevat ohjelmat Alakouluille - Microsoft Office / Open Office - Matematiikan verkkopohjainen opetusohjelma (Moppi) - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - Hot Potatoes (Open Source verkko-oppimateriaalin tuottamisohjelmisto) - kymmensormijärjestelmäohjelma (esim. K-Touch, Typing Master) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft Yläkouluille - Microsoft Office / Open Office - Photoshop - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - Matematiikan verkkopohjainen opetusohjelma (Moppi) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft Lukio - Microsoft Office / Open Office - Photoshop - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft

15 15 5. Opettajien osaaminen ja koulutus 5.1. Nykytila Koska TVT:n opetuskäyttöön soveltuvien laitteiden ja sovellusten kehittyminen on ollut nopeaa, myös koulutustarpeet ovat lisääntyneet. Opettajien TVT- osaamisessa on nykyisellään suuria eroja Visio Tavoitteena on, että opettaja on motivoitunut käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan ja hallitsee tarvittavat perustaidot: sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolinen käyttö työvälineohjelmien ja opetussovellusten käyttö opetuksessa oman sisältöalueen digitaalisen oppimateriaalin tuntemus ja käyttö opetuksessa oppimateriaalin tuottamisen periaatteet tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset taito seurata välineiden ja ohjelmistojen kehittymistä tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden, mahdollisuuksien ja ongelmien tuntemus. (Ope.fi 2011: Opettajalla tulee olla mahdollisuus saada koulutusta pitääkseen TVT- taitonsa ajan tasalla. Opettajalla on ajantasainen tieto internetin mahdollisuuksista ja vaaroista Toimenpiteet Opettajat tutustutetaan TVT- strategiaan ja sen taitotasotavoitteisiin lukuvuoden aikana. Keväisin (tammi-helmikuulla) kehityskeskusteluiden yhteydessä kartoitetaan kunkin opettajan koulutustarpeet (opettajien itsearviointi), laaditaan opetushenkilöstön koulutussuunnitelma ja tehdään varaukset budjettiin. Kukin rehtori huolehtii, että itsearviointi ja koulutussuunnitelma tulee tehdyksi. Koulujen toiminnan laadun itsearvioinnin yhteydessä huomioidaan myös TVT:n kehittämis- ja täydennyskoulutustarpeet ja painopistealueet. Veso-päivien käyttö koulutukseen; Vuosittain TVT-koulutuksiin varataan ainakin puolikas VESO-päivä. Yleisistä ja Oulun kaupungin järjestämistä TVT-koulutuksista ilmoittamista tehostetaan. TVT-vastaavat ja rehtorit välittävät tietoa koulutuksista opettajien sähköpostiin. Rehtori suosittelee osallistumista TVT-koulutuksiin erityisesti koulutustarvekartoituksen perusteella koulutuksen tarpeessa oleville

16 16 Järjestetään opettajille koulutusta TVT- taitotavoitteiden opettamiseen Hyödynnetään Oulun kaupungin koulutustarjontaa Laitteiden ja ohjelmien oston yhteydessä huolehditaan riittävästä käytönopastuksesta tai koulutuksesta Tehostetaan vertaistuen käyttämistä TVT- vastaavien osaamisesta huolehditaan mahdollistamalla osallistuminen koulutuksiin myös työajalla 6. TVT kodin ja koulun yhteistyövälineenä Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on tarjota sekä huoltajille, opettajille että oppilaille monipuolisia, ajasta ja paikasta riippumattomia välineitä ja tapoja yhteistyöhön, sekä saada huoltajat entistä paremmin sitoutettua yhteistyöhön Wilma Wilma on kouluhallintojärjestelmän WWW-liittymä, joka tarjoaa luotettavan ja monipuolisen välineen kodin- ja koulun väliseen yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. Sitä käyttävät huoltajat, oppilaat, opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Opettajat kirjaavat Wilmaan oppilaiden poissaolot, arvioinnit, koenumerot ja tietoa päivittäisistä koulun tapahtumista. Lisäksi Wilma tarjoaa vaivattoman tavan viestiä kodin ja koulun välillä. Syksystä 2011 Wilma otetaan laajemmin käyttöön koko perusopetuksessa, jolloin myös alakoulujen oppilaiden huoltajille tehdään Wilma-tunnukset. Lukiossa vain opiskelijalla on käyttäjätunnus. Syksyllä 2012 Wilman käyttöä lukiossa laajennetaan mm. siten, että myös alaikäisen opiskelijan huoltajille annetaan omat tunnukset Peda.net Perusopetuksen koulujen ja luokkien kotisivut on laadittu Peda.net alustalle. Koulujen kotisivut ovat julkinen tiedotuskanava, johon on mahdollista tehdä suljettuja sivuja. Sivusto on helposti päivitettävissä ja tieto pyritään pitämään ajan tasalla. Koulukohtaisesti sovitaan kenelle kuuluu ylläpitovastuu eri osista. Peda.netin työvälineet tarjoavat mm. mahdollisuuden oppimateriaalin jakamiseen, viestien suoraan lähettämiselle opettajalle ja keskustelujen käymiseen.

17 17 7. TVT-tukipalvelut 7.1. Nykytila TVT- tukipalvelut koostuvat pääosin koulun TVT-vastaavan palveluista. Tarvittaessa TVTvastaava konsultoi kunnan teknisen tuen henkilökuntaa. Koulun TVT-vastaava saa pääsääntöisesti korvauksena töistään 1-2 vuosiviikkotuntia OVTES:n mukaisesti. TVT-vastaavien tehtävät kouluissa ovat hyvin moninaiset ja kouluissa hoidetaan työnjako eri tavoin. TVT-vastaavan tekemiä töitä koulussa ovat mm. Tietokoneiden kunnostukset (osa tehdään itse, osa tekniselle tuelle) Ohjelmistojen asennus oppilastyöasemiin laitteiden käyttöönotto ja käyttöopastus koneiden siivoukset, levyjen eheytykset palvelimen tietojen päivittäminen laitteiden asennus koulun tilaisuuksiin kollegoiden ohjaus TVT-asioissa 7.2. Visio ja toimenpiteet Tavoitteena on saada selkeä työnjako ja järkeistää tehtäviä. Laitteen käyttäjän tulee tietää, mihin ottaa yhteyttä, kun laite ei toimi oikein, tarvitsee käyttöönsä tietyn ohjelman, tarvitsee koulutusta TVT-asioissa yms. Leasingkoneiden yleistyessä tietohallinto huolehtii pääosin verkon, palvelimien ja tietokoneiden asentamisesta ja ylläpidosta (keskitetty hallinta). Koulujen TVT-vastaavien toiminta painottuu teknisestä asiantuntijasta enemmän kohti TVT-opetuskäytön pedagogista tukihenkilöä. Koulujen TVT-vastaavista ja teknisestä tuesta koottu TVT-tiimi kokoontuu tarvittaessa, esimerkiksi koulutuksia suunnittelemaan. Koulun TVT-vastaava huolehtii TVT-asioihin liittyvästä tiedottamisesta niin kouluihin kuin Oulun tietohallinnonkin suuntaan Toimenkuvat / vastuualueet vuoteen 2013 mennessä Kunnan tekninen tuki / tietohallinto palvelimet ohjelmien asennus, päivitys, virustorjunta, palomuurit

18 18 sähköpostitunnukset oppilastunnukset o tunnus säilyy koko kouluajan 1. luokasta lukioon saakka Koulun tvt-vastaava Oman koulun laitekokonaisuuksien kehittäminen Oman koulun opettajien tukeminen ja opastaminen TVT:n käytössä (pedagoginen tuki) Toimii teknisenä neuvonantajana opettajille Toimii yhteyshenkilönä kouluttajiin ja tietohallintoon/kunnan tekniseen tukeen Asentaa tarvittaessa yksittäislisenssiohjelmat Luo yksittäiset käyttäjätunnukset (esim. sijaisille) Päivittää omat TVT-tietonsa osallistumalla alan koulutuksiin. Kunta vastaa tvt-vastaavien koulutuksesta työajalla. Osallistuu kunnan TVT-tiimin tapaamisiin. TVT-vastaavalle maksetaan yllä olevista tehtävistä korvaus OVTES:n mukaisesti. Koska varsinaisten koulutusten pitäminen on TVT-vastaavalle lisätyötä, niistä sovitaan erikseen ja ne korvataan laskutuksen mukaan Rehtori ja rehtorin apuna koulun tvt-vastaava laitehankintojen ja ohjelmien budjetointi opetushenkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja budjetointi huolehtivat, että opettajat tiedostavat eri vuosiluokkien TVT-taitotavoitteet Koulukohtaisesti sovittavia asioita koulun verkkosivujen ylläpito Wilman ylläpito kodin ja koulun yhteistyön tekninen tuki Kiimingin TVT-tiimi Perustetaan Kiiminkiin TVT-tiimi. TVT-tiimin tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen. Tiimin jäseninä ovat sivistystoimen palvelujohtaja, aluerehtorit ja koulujen TVTvastaavat. Tarvittaessa kutsutaan kunnan teknisen tuen/tietohallinnon ja Oulun tietotekniikan edustajia mukaan. Tiimi kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Tiimin tehtäviä: Tekee esityksen hankittavista laitteista ja ohjelmistoista sekä niiden sijoittamisesta Esitys opettajille järjestettävistä TVT-koulutuksista (koulutustarvekartoitusten pohjalta) TVT-strategian päivittämiseen osallistuminen osana uutta Oulua Koulujen TVT-suunnitelmista vastaaminen

19 luokilla luokilla 19 Liite 1 Perusopetuksen taitotasot taulukossa Työvälineet Teksti Grafiikka Muut Tekstitiedoston tuottaminen, tulostaminen, tallentaminen ja avaaminen. Esim. 1. tason otsikot, leipäteksti Tutustuminen piirto-ohjelmaan, esim. Paint-ohjelmaan Oppilas käyttää hiirtä ja näppäimistöä Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus ja tallennus, tulostaminen Oppilas käynnistää ja sulkee koneen Tutustuminen kymmensormijärjestelmään, esim. valmiin ohjelman avulla Oppilas käynnistää ja sulkee ohjelman Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus ja tallennus, tulostaminen Tutustutaan esitysgrafiikan käyttöön Tekstinkäsittelyohjelman käyttö Tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto, välilyönti välimerkin jälkeen yms.) Leikepöydän käyttö Kuvan liittäminen asiakirjaan ja tekstin rivittäminen kuvan ympärille Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan (esim. kuvakoon muuttaminen, rajaaminen) Digitaalinen kuvaus ja kuvien siirtäminen tietokoneelle sekä tallentaminen Tutustuminen animaatioiden tekemiseen Esim. tarinat, ilmiöiden simulointi (kuvakäsikirjoitus) Leikepöydän käytön hallinta: leikkaa, kopioi, liitä Tiedostojen ja kansioiden hallinta, tallentaminen verkkoympäristöön Tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan, yksinkertaisten laskutoimitusten tekeminen (esim. soluihin kirjoittaminen, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) Yksinkertaisen esitysgrafiikkaesityksen valmistaminen (esim. PowerPoint) Harkittu tulostaminen

20 luokilla luokilla 20 Sujuva kirjoittamisen tekninen taito, esim. Wordia käyttäen Monipuolinen tekstinkäsittelytaito (Kappalemuotoilut: sisentäminen, tasaaminen, luettelot. Tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä (sisällysluettelot) ja sivunumerointi (ylä- ja alatunnisteiden käyttö)) Objektin lisääminen asiakirjaan (Esim. matemaattinen kaava tai Excel-taulukko) Ideasta videoksi - kuvauksen periaatteet esim. idea ja käsikirjoitus, kuvasuunnittelu, kamera ja kuvaus, leikkaus, ääni ja videon viimeistely Videointi, editoinnin alkeet sekä tallentaminen Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan esim. kuvakoon muuttaminen, rajaaminen, pakkaaminen, kuvan laadun parantaminen (kirkkaus, kontrasti, värit), kuvan suoristaminen, kuvan rajaus Äänenkäsittelyn perusteet Tiedon kokoaminen ja sen esittäminen esim. PowerPointin avulla Eri ohjelmien yhteisten toimintaperiaatteiden tunnistaminen ja niidenhyödyntäminen uusiin ohjelmiin tutustuttaessa Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen käyttö (kaavat, monipuoliset laskutoimitukset, tiedon kerääminen taulukoihin, soluviittausten käyttö kaavoissa, täyttökahvan käyttö) Tietojen esittäminen graafisessa muodossa Ilmaisua median välineillä (blogit, wikit, digitarinat, kuvallinen viestintä) Esityslaitteiden ja av-välineiden käyttö Eri tiedostotyyppien tunnistaminen

21 luokilla luokilla 21 Tietoverkot Sosiaalinen media Tiedonhallinta Vastuut Pelisäännöt (tietoverkot, kännykät) Tiedon etsintää ohjatusti (sanahaku ja kuvahaku) Mikä on totta ja mikä ei ole totta (lähdekritiikki) Mikä on omaa ja mikä on toisen (tekijänoikeudet) Käyttäjätunnus on oma Tiedon alkuperän kertominen Peda.net: sisältöjen tuottaminen ja keskustelut Hakua kirjastotietokannasta Nettietiketin perussääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen Hakukoneiden ohjattu käyttö ja hakutulosten luotettavuuden arviointi Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen) Kuvan julkaisemiseen liittyvät vastuut: musiikki, kuvat, videot, teksti Tekijänoikeudet, esim. Kopiraitti (musiikki, kuvat, videot, teksti) Tiedon alkuperä, sen merkitseminen ja luotettavuuden arviointi Huomio työskentelyasentoon

22 luokilla luokilla 22 Sähköpostin käyttö Asiallinen vertaisarviointi verkossa, verkkotoimijan eri roolit (virallinen ja epävirallinen verkkoviestintä) Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen. Arviointikulttuuriin opastaminen. Asiallinen kielenkäyttö. Ymmärrettävä ja vastaanottajan saavuttava viestintä Peda.net: sisällön tuottaminen Vastuullinen yhteisöllinen työskentely, esim. oppimisympäristötyöskentely, Wikit Tiedonhankinnan suunnittelu, eri tietolähteiden käyttäminen Aktiivinen ja vastuullinen työskentely erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä Sähköpostin monipuolinen käyttö Sanahakupalvelut, aihehakemistot ja portaalit Tietosuoja Tietolähteiden kriittinen arviointi Oikeat lähdeviitteet ja lähdeluettelot, kts lähteen merkitseminen (kirjojen lisäksi lehdet, nettisivut, kuvapankit, sähköposti, asiantuntijalausunnot) Saadun palautteen hyödyntäminen Työergonomia Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen)

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Tilannekatsaus kevät 2015

Tilannekatsaus kevät 2015 Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2012-2016 SIVISTYSTOIMIALA 5. toukokuuta 2015 Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Helsingin normaalilyseon tämänhetkinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.05) Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne syksyllä

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07)

Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) Tieto- ja viestintäteknologian strategia 2013-2016 (v.1.07) 15.4.2015 Alanurmon koulu Vierulantie 1 62100 LAPUA Sisällys Johdanto Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio Tietotekniikan laitetilanne

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot