Hyv.ltk , liite 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5"

Transkriptio

1 Hyv.ltk , liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille

2 2 Sisältö 1. Yleistä Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot TVT-taitojen tavoitteet lukiossa TVT-taitojen arviointi Laitteistoympäristö Nykytila Verkot ja palvelimet Laitteet Ohjelmisto Visio Verkot ja palvelimet Laitteet Ohjelmat Opettajien osaaminen ja koulutus Nykytila Visio Toimenpiteet TVT kodin ja koulun yhteistyövälineenä Wilma Peda.net TVT-tukipalvelut Nykytila Visio ja toimenpiteet Toimenkuvat / vastuualueet vuoteen 2013 mennessä Kiimingin TVT-tiimi Liite 1 Perusopetuksen taitotasot taulukossa 19 Liite 2 TVT-tarpeet 23 Liite 3 Hankintasuunnitelma Liite 4 Ohjelmistot...25

3 3 1. Yleistä Suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisen edellytys on, että suomalainen perusopetus tuottaa maailman parasta oppimista. Parhaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi meidän tulee kehittää, ottaa käyttöön ja soveltaa uusimpia teknologioita jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 8-9) Tieto- ja viestintätekniikan avulla tuetaan oppilaiden kasvua ja edistetään kansalaisen taitoja. Se on oppimisen apu oppilaiden opiskellessa yksin tai yhdessä. Suomen säilyminen opetuksen huippumaana edellyttää tieto- ja viestintätekniikan sekä median monipuolista hyödyntämistä kouluissa. (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 17.) Opetushallituksen suositus koulutuksen järjestäjille edellyttää laatimaan oppilaitosten toimintaa tukevan opetusalan tietostrategian, jossa huomiota kiinnitetään opettajien koulutukseen oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto- ja viestintätekniikan (= TVT:n) käytössä sekä tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustuksen ajan tasalla pitämiseen. Edellä mainittujen lisäksi erityisesti tulee painottaa niitä toimenpiteitä, joilla turvataan oppilaiden osaaminen. Kiimingin kunnan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia päivitys on tullut tarpeelliseksi, koska edellinen strategia on vanhentunut ja toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittävä muutos tapahtuvan kuntaliitoksen myötä. Lähtökohtana tämän uuden strategian valmistelussa on ollut vuoden vaihteessa ilmestynyt Kansallinen tietoja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. TVT:n opetukselliset tavoitteet sisältyvät v annettuihin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja oppilailta edellytettävät osaamistavoitteet on kirjattu Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmassa (OPH 2005). Strategian laadinnassa, erityisesti oppilaiden taitotasoja kirjatessamme, on tutkittu tarkasti myös Oulun vastaavaa asiakirjaa silmälläpitäen Uuden Oulun muodostamista ja toimintojen harmonisointia. Hankintasuunnitelmaan kirjatut laitteistohankintamäärät pohjautuvat edellä mainittuihin valtakunnallisiin asiakirjoihin ja niiden määrittämiin tavoitetasoihin. Koulujen TVTlaitemääriä laskettaessa (Liite 1) on huomioitu myös kunkin koulun erityispiirteet, eli laitteistoja on tarkoitus hankkia vain todelliseen tarpeeseen ja aktiiviseen käyttöön. Johtoajatuksenamme on varmistaa niin oppilaille kuin opettajillekin Kiimingissä tasa-arvoinen mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa.

4 4 Tämän strategian laatimiseen on nimetty edustajat Kiimingin kouluilta sekä varhaiskasvatuksesta. Työryhmä: Sirpa Tikkala (Jäälin koulu) Eeva-Liisa Pietiläinen ja Hannu Goman (Kiiminkijoen koulu) Anu Porkola (Alakylän ja Tirinkylän koulut) Lassi Heikkilä (Huttukylän ja Ylikylän koulut) Terhi Juuso ja Teuvo Ojala (Laivakankaan koulu) Anne Mertala ja Jussi Paukkeri (Jokirannan koulu) Aini Yli-Pyky (lukio) Satu Vesala (varhaiskasvatus)

5 5 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot Perusopetuksessa ja lukiossa oppilaiden tulee saada tieto- ja viestintätekniikan osaamisen perustaidot, eli valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Nämä taidot luovat perustan tietoyhteiskuntapalvelujen hyödyntämiselle. Oppilailta edellytettävät perustaidot on määritelty Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmassa. Kyseinen suunnitelma määrittelee oppilaan TVTperustaidoiksi: * käytännön työtaidot * tiedonhallintataidot * yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä * tietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taidot. Näiden suositusten pohjalta on laadittu Kiimingin perusopetukseen seuraavat Oulun kaupungin Opetustoimen tietostrategian kanssa samansuuntaiset taitotasotavoitteet: luokkien taitotasot Työvälineet Teksti Grafiikka Muut Tekstitiedoston tuottaminen, tulostaminen, tallentaminen ja avaaminen. o Esim. 1. tason otsikot Käyttöliittymän perusteita Tiedostojen lataus, tallennus ja tulostus. Tutustuminen kymmensormijärjestelmään, esim. valmiin ohjelman avulla. Tutustuminen piirto-ohjelmaan, esim. Paint -ohjelmaan. Oppilas käyttää hiirtä ja näppäimistöä. Oppilas käynnistää ja sulkee tietokoneen. Oppilas käynnistää ja sulkee ohjelman. Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus, tallennus ja tulostus. Tutustutaan esitysgrafiikan käyttöön.

6 6 Tietoverkot Sosiaalinen media Tiedonhallinta Vastuut Pelisäännöt (tietoverkot ja kännykät) Tiedon etsintää ohjatusti (tietoverkot, kännykät) Mikä on totta ja mikä ei ole totta (lähdekritiikki) Mikä on omaa ja mikä on toisen (tekijänoikeudet) Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Tiedon alkuperän kertominen luokkien taitotasot Työvälineet Teksti: Tekstinkäsittelyohjelman käyttö Tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto, välilyönti välimerkin jälkeen yms.) Leikepöydän käyttö Grafiikka: Kuvan liittäminen asiakirjaan ja tekstin rivittäminen kuvan ympärille Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan: o Kuvakoon muuttaminen o Rajaaminen o Pakkaaminen o Kuvan laadun parantaminen (kirkkaus, kontrasti, värit) o Kuvan suoristaminen, kuvan rajaus Digitaalinen kuvaus ja kuvien siirtäminen tietokoneelle sekä tallentaminen Tutustuminen animaatioiden tekemiseen: esim. tarinat, ilmiöiden simulointi (kuvakäsikirjoitus) Muut: Leikepöydän käytön hallinta: leikkaa, kopioi ja liitä Tiedostojen ja kansioiden hallinta, tallentaminen verkkoympäristöön Tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan, yksinkertaisten laskutoimitusten tekeminen: soluihin kirjoittaminen, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku

7 7 Yksinkertaisen esitysgrafiikkaesityksen valmistaminen (esim. PowerPoint) Harkittu tulostaminen Tietoverkot Sosiaalinen media: Peda.net: sisältöjen tuottaminen, keskustelut Tiedonhallinta: Hakua kirjastotietokannasta Hakukoneiden ohjattu käyttö ja hakutulosten luotettavuuden arviointi Vastuut: Nettietiketin perussääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen) Kuvan julkaisemiseen liittyvät vastuut: Musiikki, kuvat, videot, teksti Tekijänoikeudet, esim. Kopiraitti (musiikki, kuvat, videot, teksti) Tiedon alkuperä, sen merkitseminen ja luotettavuuden arviointi Huomio työskentelyasentoon luokkien taitotasot Työvälineet Teksti: Sujuva kirjoittamisen tekninen taito, esim. Wordia käyttäen Monipuolinen tekstinkäsittelytaito o Kappalemuotoilut: sisentäminen, tasaaminen, luettelot o Tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä (sisällysluettelot) o Sivunumerointi (ylä- ja alatunnisteiden käyttö) Grafiikka: Muut: Ideasta videoksi - kuvauksen periaatteet esim. idea ja käsikirjoitus, kuvasuunnittelu, kamera ja kuvaus, leikkaus, ääni ja videon viimeistely Videointi, editoinnin alkeet sekä tallentaminen Äänenkäsittelyn perusteet Tiedon kokoaminen ja sen esittäminen esim. PowerPointin avulla

8 8 Tietoverkot Sosiaalinen media: Tiedonhallinta: Vastuut: Sähköpostin käyttö Ymmärrettävä ja vastaanottajan saavuttava viestintä Peda.net: sisällön tuottaminen Asiallinen vertaisarviointi verkossa, verkkotoimijan eri roolit (virallinen ja epävirallinen verkkoviestintä). Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen. Arviointikulttuuriin opastaminen. Nettietiketin perussääntöjen kertaaminen Henkilöllisyyden valehtelu, esim. yhteisöpalvelut Asiallinen kielenkäyttö luokkien taitotasot Yläluokille tullessa oppilaan tulisi hallita monipuolisesti tietokoneiden käyttö. Tietokonetta ja tietoverkkoja pyritään käyttämään säännöllisesti opiskeluvälineenä. Perustaidot pyritään varmistamaan 7-luokan aikana. Työvälineet Teksti: varmistetaan tekstinkäsittelyohjelman hallinta (MSWord, OpenOffice ) lisäksi erilaisten objektien lisääminen asiakirjaan (esim. taulukot ja kaavat ) ja sisäistetään monipuolinen tekstikäsitys (multimedia) Grafiikka: Muut: esitysgrafiikan monipuolinen käyttö kuvankäsittelyn mahdollisuudet eri ohjelmien yhteisten toimintaperiaatteiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen uusiin ohjelmiin tutustuttaessa taulukkolaskentaohjelman monipuolinen käyttö tietojen esittäminen graafisessa muodossa multimedian käyttö ilmaisun välineenä harkittu tulostaminen

9 9 Tietoverkot Sosiaalinen media: vastuullinen yhteisöllinen työskentely, esim. oppimisympäristötyöskentely Peda.net: sisältöjen tuottaminen, keskustelut Tiedonhallinta: tiedonhankinnan suunnittelu eri tietolähteiden käyttäminen sanahakupalvelut, aihehakemistot ja portaalit hakutulosten luotettavuuden arviointi tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen (Wilma): Oppilas osaa kirjautua, lukea poissaolot, arvioinnit ja viestit. Vastuut: aktiivinen ja vastuullinen työskentely erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä tietoturva-asioiden sisäistäminen, esim. o suojautuminen tietoverkoissa o laittomat palvelut o henkilöllisyyden valehtelu o internetin koukkuun jääminen o salasanakäytännöt o henkilötietojen luovuttaminen tekijänoikeuksien sisäistäminen, lähdeviitteiden ja lähdeluetteloiden käyttö tietoturva-asioiden kertaus tietoturvaviikolla

10 TVT- taitojen tavoitteet lukiossa Lukiossa vahvistetaan opiskelijan peruskoulussa opittuja taitoja. Tietotekniikkaa ei opiskella lukiossa erillisenä oppiaineena vaan tietotekniikan kurssit ovat lukiossa koulukohtaisia soveltavia kursseja. Näitä kursseja valitsee lukiossa vain pieni osa opiskelijoista. TVT- taitojen harjoittaminen sisältyy tämän vuoksi muihin lukion kursseihin. Tietotekniikasta kiinnostuneilla opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus perusteellisempaan asioihin perehtymiseen sisällyttämällä Avoimen yliopiston tietotekniikan kursseja lukio-opintoihinsa. Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus saada riittävät tiedot ja taidot tietokoneen ja tarvittavien ohjelmistojen käyttöön siihen mennessä, kun tietokoneen käyttömahdollisuus ylioppilaskirjoituksissa on ajankohtainen. Lukion taitotavoitteita määriteltäessä yhtenä lähtökohtana on ollut se, että lukion päättävällä opiskelijalla tulisi olla korkea-asteen opinnoissa tarvittavat TVT- taidot. Lukiokoulutuksessa tavoiteltavat TVT- taidot ovat: lukion tutkielmanteko-ohjeiden mukaisen tutkielman tuottaminen (muotoiltu teksti, muokatut kuvat, taulukot, kaaviot) esitysgrafiikan monipuolinen käyttäminen Internet-lähteiden oikea käyttö lähdekriittisyys tekijänoikeuksien ja tietoturvan perusteiden tunteminen median monipuolinen ja analyyttinen tulkitseminen tietoteknisten laitteiden hyötyjen, haittojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen (esim. Wilma) verkkokursseilla sekä etä- ja virtuaaliopetuksessa tarvittavien kommunikointitaitojen hallitseminen (esim. oppimisympäristöjen kuten Moodle, WordPress käyttö opiskelussa) mahdollisuuksien mukaan uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan tutustuminen (esim. e- kirjojen lukulaitteet) 3. TVT- taitojen arviointi Aina vuodenvaihteessa toteutetaan kysely opettajille, jossa kartoitetaan miten tavoitteet ovat toteutuneet tai milloin on tarkoitus varmistaa taitojen hallinta. Kyselyn teettämisestä vastaa rehtori. Kyselyssä huomioidaan kunkin vuosiluokan TVT- taitotasotavoitteet. Kyselyn tarkoituksena on varmistaa, että kullekin vuosiluokalle asetetut TVT- sisällöt tulevat käsitellyiksi.

11 11 4. Laitteistoympäristö 4.1. Nykytila Kaikilla Kiimingin kouluilla on toimivat verkkoyhteydet. Verkon nopeus vaihtelee kouluittain. Koulujen palvelimet muodostavat kiiminki.opetus verkon. Palvelimina toimivat noin seitsemän vuotta vanhat koneet. Tietokoneita kouluille on viime vuosina hankittu todella vähän. Yhdellä koululla saattaa olla käytössä jopa 8 erilaista konetyyppiä, koska koneita on hankittu vain muutama kerrallaan. Käytössä olevat koneet alkavat olla uusimisen tarpeessa. Kaikkien oppilasverkossa olevien tietokoneiden ja palvelinkoneiden ylläpito on pääosin koulujen TVT- vastaavien tehtävänä. Laivakankaan koulu muodostaa poikkeuksen TVT- ympäristönsä osalta: Laivakankaalla on käytössä Linux-verkko, jossa koneet ovat enimmäkseen ns. tyhmiä päätteitä, jotka eivät vaadi varsinaista ylläpitoa. Linux-palvelimen ylläpito ostetaan siihen erikoistuneelta yritykseltä (Opinsys). Dataprojektoreiden ja dokumenttikameroiden katsotaan nykyisin kuuluvan toimivan tietokoneen ohella luokkien perusvarustukseen. Näiden laitteiden määrissä on isoja eroja koulujen välillä. Nykyaikaisiin oppimisympäristöihin kuuluvia interaktiivisia tauluja Kiimingin kouluilla on yhteensä 18 kpl Verkot ja palvelimet Kouluverkon nopeus eri kouluilla: Kiimingin lukio - kuitu 1G Kiiminkijoen koulu - kuitu 100M Jokirannan koulu - kuitu 1G Laivakankaan koulu - kuitu 1G Jäälin koulu - kuitu 1G Alakylän koulu - kupari 2M Tirinkylän koulu - kupari 2M Huttukylän koulu - kupari 2M Ylikylän koulu - kupari 2M

12 12 Jokirannan koululla, Kiiminkijoen koululla, Lukiolla ja Jäälin koululla on omat noin seitsemän vuotta vanhat palvelimet. Laivakankaalla on uusi Linux-palvelin. Näillä palvelimilla hallitaan oppilasverkon kirjautumiset ja tiedostojen tallennus. Oppimisympäristönä ja koulujen www-sivujen alustana on käytössä Peda.net Laitteet Koulujen laitekanta on pääosin vanhentunutta, niin oppilas- kuin opettajakäytössä. Nykyinen laitekanta ja hankintatarpeet on luetteloitu liitteessä 2 ja hankintasuunnitelma tavoitetasoon pääsemiseksi liitteessä Ohjelmisto Kaikissa koneissa (Laivakankaan Linux-työasemia lukuun ottamatta) on Microsoft Officeohjelmisto. Lisäksi kouluilla on käytössä opetusohjelmia (liite 4) Visio Vuoteen 2013 mennessä kiiminkiläisillä oppilailla on tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää tietoja viestintätekniikan suomia mahdollisuuksia osana omaa oppimistaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö osana opetusta mahdollistaa osaltaan lasten ja nuorten yhteiskunnan jäsenenä kehittymiseen. Opetustoimen toimintaympäristö kehittyy siten, että se huomioi tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet sekä nykyisen Kiimingin, että uuden Oulun näkökulmasta. Henkilöstön täydennyskoulutuksen (kts. kappale 7.2) avulla tuetaan tätä päämäärää Verkot ja palvelimet Vähintään 100 M yhteys jokaiselle koululle. Jokaisella koululla on kaikissa tiloissa toimiva langaton verkko. Alakylän ja Huttukylän koulujen yhteysnopeudet nostetaan samalle tasolle muiden oppilaitoksien kanssa (väh. 100 M). Kouluilla on yhteinen palvelinympäristö, joka on atk-tuen ylläpitämä. Atk-vastaavilla on oikeus tunnusten hallintaan.

13 13 Ohjelmien asennus ja päivitys työasemille keskitetysti palvelimien kautta. Oppimisympäristönä ja koulujen www-sivujen alustana Peda.net. Koulujen ja luokkien kotisivut ajantasalla Laitteet Jokaiseen kouluun riittävä määrä tietokoneita oppilaskäyttöön, jotta oppilaiden oma TVTtaitojen opiskelu ja koneen luonteva käyttö toteutuu. Valtakunnallinen suositus on, että oppilaskäytössä olevia tietokoneita olisi 1 kone/6 oppilasta. Koulujen TVT-vastaavat ovat kartoittaneet koulun tarpeet, joiden mukaan hankintasuunnitelma on laadittu. Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa on tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera ja suurimmassa osassa luokista (2/3 vuoden 2013 loppuun mennessä) käytössä aktiivitaulu. Laitekannan yhtenäistäminen leasing-koneiden käyttöön siirtymisen myötä. Suunnitelma laitteiden hankintaan on liitteessä Ohjelmat Kaikissa koneissa (Laivakankaan linux-työasemia lukuun ottamatta ) on käytössä Microsoft Officeohjelmisto. Kaikilla kouluilla on Peda.net jäsenyys. Muita ohjelmistoja hankitaan keskitetysti silloin, kun se on tarpeen ja taloudellisesti järkevää. TVT-ryhmässä käsitellään koulujen ehdotukset keskitetysti hankittavista ohjelmista. Mikäli ohjelmalle ei ole muilla kouluilla tarvetta, voi kukin koulu hankkia omien resurssiensa ja käyttösuunnitelmansa puitteissa niitä opetusohjelmia, joita se itse katsoo tarpeelliseksi Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman mukaan tavoitteena on, että vuonna 2015 noin puolet käytettävästä oppimateriaaleista tulisi olla verkkomuodossa. Opettajien ja oppilaiden käytössä tulisi olla laadukkaita, oppikirjoja tukemaan rakennettuja materiaaleja. Opetushallituksen Linkkiapaja-sivustosta (http://linkkiapaja.edu.fi) on rakentumassa palvelu, josta löytyy oppikirjakustantajien maksullisten materiaalien lisäksi linkkejä myös maksuttomaan sähköiseen materiaaliin.

14 14 Kaikkiin oppilasverkon koneisiin asennettavat / käyttöön tulevat ohjelmat Alakouluille - Microsoft Office / Open Office - Matematiikan verkkopohjainen opetusohjelma (Moppi) - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - Hot Potatoes (Open Source verkko-oppimateriaalin tuottamisohjelmisto) - kymmensormijärjestelmäohjelma (esim. K-Touch, Typing Master) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft Yläkouluille - Microsoft Office / Open Office - Photoshop - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - Matematiikan verkkopohjainen opetusohjelma (Moppi) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft Lukio - Microsoft Office / Open Office - Photoshop - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft

15 15 5. Opettajien osaaminen ja koulutus 5.1. Nykytila Koska TVT:n opetuskäyttöön soveltuvien laitteiden ja sovellusten kehittyminen on ollut nopeaa, myös koulutustarpeet ovat lisääntyneet. Opettajien TVT- osaamisessa on nykyisellään suuria eroja Visio Tavoitteena on, että opettaja on motivoitunut käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan ja hallitsee tarvittavat perustaidot: sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolinen käyttö työvälineohjelmien ja opetussovellusten käyttö opetuksessa oman sisältöalueen digitaalisen oppimateriaalin tuntemus ja käyttö opetuksessa oppimateriaalin tuottamisen periaatteet tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset taito seurata välineiden ja ohjelmistojen kehittymistä tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden, mahdollisuuksien ja ongelmien tuntemus. (Ope.fi 2011: Opettajalla tulee olla mahdollisuus saada koulutusta pitääkseen TVT- taitonsa ajan tasalla. Opettajalla on ajantasainen tieto internetin mahdollisuuksista ja vaaroista Toimenpiteet Opettajat tutustutetaan TVT- strategiaan ja sen taitotasotavoitteisiin lukuvuoden aikana. Keväisin (tammi-helmikuulla) kehityskeskusteluiden yhteydessä kartoitetaan kunkin opettajan koulutustarpeet (opettajien itsearviointi), laaditaan opetushenkilöstön koulutussuunnitelma ja tehdään varaukset budjettiin. Kukin rehtori huolehtii, että itsearviointi ja koulutussuunnitelma tulee tehdyksi. Koulujen toiminnan laadun itsearvioinnin yhteydessä huomioidaan myös TVT:n kehittämis- ja täydennyskoulutustarpeet ja painopistealueet. Veso-päivien käyttö koulutukseen; Vuosittain TVT-koulutuksiin varataan ainakin puolikas VESO-päivä. Yleisistä ja Oulun kaupungin järjestämistä TVT-koulutuksista ilmoittamista tehostetaan. TVT-vastaavat ja rehtorit välittävät tietoa koulutuksista opettajien sähköpostiin. Rehtori suosittelee osallistumista TVT-koulutuksiin erityisesti koulutustarvekartoituksen perusteella koulutuksen tarpeessa oleville

16 16 Järjestetään opettajille koulutusta TVT- taitotavoitteiden opettamiseen Hyödynnetään Oulun kaupungin koulutustarjontaa Laitteiden ja ohjelmien oston yhteydessä huolehditaan riittävästä käytönopastuksesta tai koulutuksesta Tehostetaan vertaistuen käyttämistä TVT- vastaavien osaamisesta huolehditaan mahdollistamalla osallistuminen koulutuksiin myös työajalla 6. TVT kodin ja koulun yhteistyövälineenä Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on tarjota sekä huoltajille, opettajille että oppilaille monipuolisia, ajasta ja paikasta riippumattomia välineitä ja tapoja yhteistyöhön, sekä saada huoltajat entistä paremmin sitoutettua yhteistyöhön Wilma Wilma on kouluhallintojärjestelmän WWW-liittymä, joka tarjoaa luotettavan ja monipuolisen välineen kodin- ja koulun väliseen yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. Sitä käyttävät huoltajat, oppilaat, opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Opettajat kirjaavat Wilmaan oppilaiden poissaolot, arvioinnit, koenumerot ja tietoa päivittäisistä koulun tapahtumista. Lisäksi Wilma tarjoaa vaivattoman tavan viestiä kodin ja koulun välillä. Syksystä 2011 Wilma otetaan laajemmin käyttöön koko perusopetuksessa, jolloin myös alakoulujen oppilaiden huoltajille tehdään Wilma-tunnukset. Lukiossa vain opiskelijalla on käyttäjätunnus. Syksyllä 2012 Wilman käyttöä lukiossa laajennetaan mm. siten, että myös alaikäisen opiskelijan huoltajille annetaan omat tunnukset Peda.net Perusopetuksen koulujen ja luokkien kotisivut on laadittu Peda.net alustalle. Koulujen kotisivut ovat julkinen tiedotuskanava, johon on mahdollista tehdä suljettuja sivuja. Sivusto on helposti päivitettävissä ja tieto pyritään pitämään ajan tasalla. Koulukohtaisesti sovitaan kenelle kuuluu ylläpitovastuu eri osista. Peda.netin työvälineet tarjoavat mm. mahdollisuuden oppimateriaalin jakamiseen, viestien suoraan lähettämiselle opettajalle ja keskustelujen käymiseen.

17 17 7. TVT-tukipalvelut 7.1. Nykytila TVT- tukipalvelut koostuvat pääosin koulun TVT-vastaavan palveluista. Tarvittaessa TVTvastaava konsultoi kunnan teknisen tuen henkilökuntaa. Koulun TVT-vastaava saa pääsääntöisesti korvauksena töistään 1-2 vuosiviikkotuntia OVTES:n mukaisesti. TVT-vastaavien tehtävät kouluissa ovat hyvin moninaiset ja kouluissa hoidetaan työnjako eri tavoin. TVT-vastaavan tekemiä töitä koulussa ovat mm. Tietokoneiden kunnostukset (osa tehdään itse, osa tekniselle tuelle) Ohjelmistojen asennus oppilastyöasemiin laitteiden käyttöönotto ja käyttöopastus koneiden siivoukset, levyjen eheytykset palvelimen tietojen päivittäminen laitteiden asennus koulun tilaisuuksiin kollegoiden ohjaus TVT-asioissa 7.2. Visio ja toimenpiteet Tavoitteena on saada selkeä työnjako ja järkeistää tehtäviä. Laitteen käyttäjän tulee tietää, mihin ottaa yhteyttä, kun laite ei toimi oikein, tarvitsee käyttöönsä tietyn ohjelman, tarvitsee koulutusta TVT-asioissa yms. Leasingkoneiden yleistyessä tietohallinto huolehtii pääosin verkon, palvelimien ja tietokoneiden asentamisesta ja ylläpidosta (keskitetty hallinta). Koulujen TVT-vastaavien toiminta painottuu teknisestä asiantuntijasta enemmän kohti TVT-opetuskäytön pedagogista tukihenkilöä. Koulujen TVT-vastaavista ja teknisestä tuesta koottu TVT-tiimi kokoontuu tarvittaessa, esimerkiksi koulutuksia suunnittelemaan. Koulun TVT-vastaava huolehtii TVT-asioihin liittyvästä tiedottamisesta niin kouluihin kuin Oulun tietohallinnonkin suuntaan Toimenkuvat / vastuualueet vuoteen 2013 mennessä Kunnan tekninen tuki / tietohallinto palvelimet ohjelmien asennus, päivitys, virustorjunta, palomuurit

18 18 sähköpostitunnukset oppilastunnukset o tunnus säilyy koko kouluajan 1. luokasta lukioon saakka Koulun tvt-vastaava Oman koulun laitekokonaisuuksien kehittäminen Oman koulun opettajien tukeminen ja opastaminen TVT:n käytössä (pedagoginen tuki) Toimii teknisenä neuvonantajana opettajille Toimii yhteyshenkilönä kouluttajiin ja tietohallintoon/kunnan tekniseen tukeen Asentaa tarvittaessa yksittäislisenssiohjelmat Luo yksittäiset käyttäjätunnukset (esim. sijaisille) Päivittää omat TVT-tietonsa osallistumalla alan koulutuksiin. Kunta vastaa tvt-vastaavien koulutuksesta työajalla. Osallistuu kunnan TVT-tiimin tapaamisiin. TVT-vastaavalle maksetaan yllä olevista tehtävistä korvaus OVTES:n mukaisesti. Koska varsinaisten koulutusten pitäminen on TVT-vastaavalle lisätyötä, niistä sovitaan erikseen ja ne korvataan laskutuksen mukaan Rehtori ja rehtorin apuna koulun tvt-vastaava laitehankintojen ja ohjelmien budjetointi opetushenkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja budjetointi huolehtivat, että opettajat tiedostavat eri vuosiluokkien TVT-taitotavoitteet Koulukohtaisesti sovittavia asioita koulun verkkosivujen ylläpito Wilman ylläpito kodin ja koulun yhteistyön tekninen tuki Kiimingin TVT-tiimi Perustetaan Kiiminkiin TVT-tiimi. TVT-tiimin tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen. Tiimin jäseninä ovat sivistystoimen palvelujohtaja, aluerehtorit ja koulujen TVTvastaavat. Tarvittaessa kutsutaan kunnan teknisen tuen/tietohallinnon ja Oulun tietotekniikan edustajia mukaan. Tiimi kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Tiimin tehtäviä: Tekee esityksen hankittavista laitteista ja ohjelmistoista sekä niiden sijoittamisesta Esitys opettajille järjestettävistä TVT-koulutuksista (koulutustarvekartoitusten pohjalta) TVT-strategian päivittämiseen osallistuminen osana uutta Oulua Koulujen TVT-suunnitelmista vastaaminen

19 luokilla luokilla 19 Liite 1 Perusopetuksen taitotasot taulukossa Työvälineet Teksti Grafiikka Muut Tekstitiedoston tuottaminen, tulostaminen, tallentaminen ja avaaminen. Esim. 1. tason otsikot, leipäteksti Tutustuminen piirto-ohjelmaan, esim. Paint-ohjelmaan Oppilas käyttää hiirtä ja näppäimistöä Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus ja tallennus, tulostaminen Oppilas käynnistää ja sulkee koneen Tutustuminen kymmensormijärjestelmään, esim. valmiin ohjelman avulla Oppilas käynnistää ja sulkee ohjelman Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus ja tallennus, tulostaminen Tutustutaan esitysgrafiikan käyttöön Tekstinkäsittelyohjelman käyttö Tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto, välilyönti välimerkin jälkeen yms.) Leikepöydän käyttö Kuvan liittäminen asiakirjaan ja tekstin rivittäminen kuvan ympärille Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan (esim. kuvakoon muuttaminen, rajaaminen) Digitaalinen kuvaus ja kuvien siirtäminen tietokoneelle sekä tallentaminen Tutustuminen animaatioiden tekemiseen Esim. tarinat, ilmiöiden simulointi (kuvakäsikirjoitus) Leikepöydän käytön hallinta: leikkaa, kopioi, liitä Tiedostojen ja kansioiden hallinta, tallentaminen verkkoympäristöön Tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan, yksinkertaisten laskutoimitusten tekeminen (esim. soluihin kirjoittaminen, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) Yksinkertaisen esitysgrafiikkaesityksen valmistaminen (esim. PowerPoint) Harkittu tulostaminen

20 luokilla luokilla 20 Sujuva kirjoittamisen tekninen taito, esim. Wordia käyttäen Monipuolinen tekstinkäsittelytaito (Kappalemuotoilut: sisentäminen, tasaaminen, luettelot. Tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä (sisällysluettelot) ja sivunumerointi (ylä- ja alatunnisteiden käyttö)) Objektin lisääminen asiakirjaan (Esim. matemaattinen kaava tai Excel-taulukko) Ideasta videoksi - kuvauksen periaatteet esim. idea ja käsikirjoitus, kuvasuunnittelu, kamera ja kuvaus, leikkaus, ääni ja videon viimeistely Videointi, editoinnin alkeet sekä tallentaminen Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan esim. kuvakoon muuttaminen, rajaaminen, pakkaaminen, kuvan laadun parantaminen (kirkkaus, kontrasti, värit), kuvan suoristaminen, kuvan rajaus Äänenkäsittelyn perusteet Tiedon kokoaminen ja sen esittäminen esim. PowerPointin avulla Eri ohjelmien yhteisten toimintaperiaatteiden tunnistaminen ja niidenhyödyntäminen uusiin ohjelmiin tutustuttaessa Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen käyttö (kaavat, monipuoliset laskutoimitukset, tiedon kerääminen taulukoihin, soluviittausten käyttö kaavoissa, täyttökahvan käyttö) Tietojen esittäminen graafisessa muodossa Ilmaisua median välineillä (blogit, wikit, digitarinat, kuvallinen viestintä) Esityslaitteiden ja av-välineiden käyttö Eri tiedostotyyppien tunnistaminen

21 luokilla luokilla 21 Tietoverkot Sosiaalinen media Tiedonhallinta Vastuut Pelisäännöt (tietoverkot, kännykät) Tiedon etsintää ohjatusti (sanahaku ja kuvahaku) Mikä on totta ja mikä ei ole totta (lähdekritiikki) Mikä on omaa ja mikä on toisen (tekijänoikeudet) Käyttäjätunnus on oma Tiedon alkuperän kertominen Peda.net: sisältöjen tuottaminen ja keskustelut Hakua kirjastotietokannasta Nettietiketin perussääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen Hakukoneiden ohjattu käyttö ja hakutulosten luotettavuuden arviointi Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen) Kuvan julkaisemiseen liittyvät vastuut: musiikki, kuvat, videot, teksti Tekijänoikeudet, esim. Kopiraitti (musiikki, kuvat, videot, teksti) Tiedon alkuperä, sen merkitseminen ja luotettavuuden arviointi Huomio työskentelyasentoon

22 luokilla luokilla 22 Sähköpostin käyttö Asiallinen vertaisarviointi verkossa, verkkotoimijan eri roolit (virallinen ja epävirallinen verkkoviestintä) Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen. Arviointikulttuuriin opastaminen. Asiallinen kielenkäyttö. Ymmärrettävä ja vastaanottajan saavuttava viestintä Peda.net: sisällön tuottaminen Vastuullinen yhteisöllinen työskentely, esim. oppimisympäristötyöskentely, Wikit Tiedonhankinnan suunnittelu, eri tietolähteiden käyttäminen Aktiivinen ja vastuullinen työskentely erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä Sähköpostin monipuolinen käyttö Sanahakupalvelut, aihehakemistot ja portaalit Tietosuoja Tietolähteiden kriittinen arviointi Oikeat lähdeviitteet ja lähdeluettelot, kts lähteen merkitseminen (kirjojen lisäksi lehdet, nettisivut, kuvapankit, sähköposti, asiantuntijalausunnot) Saadun palautteen hyödyntäminen Työergonomia Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen)

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Sosiaalinen media opintoohjauksen. Anne Rongas Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media opintoohjauksen tukena Anne Rongas 20.4.2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Sosiaalinen media ja... työ- ja toimintakulttuurin muutos opinto-ohjaajan työ tiedotuskanavat henkilökohtainen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Syksyllä 2016 alakoulujen osalta voimaan tullut uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. TVT:stä ei tule omaa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot