Hyv.ltk , liite 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5"

Transkriptio

1 Hyv.ltk , liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille

2 2 Sisältö 1. Yleistä Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot luokkien taitotasot TVT-taitojen tavoitteet lukiossa TVT-taitojen arviointi Laitteistoympäristö Nykytila Verkot ja palvelimet Laitteet Ohjelmisto Visio Verkot ja palvelimet Laitteet Ohjelmat Opettajien osaaminen ja koulutus Nykytila Visio Toimenpiteet TVT kodin ja koulun yhteistyövälineenä Wilma Peda.net TVT-tukipalvelut Nykytila Visio ja toimenpiteet Toimenkuvat / vastuualueet vuoteen 2013 mennessä Kiimingin TVT-tiimi Liite 1 Perusopetuksen taitotasot taulukossa 19 Liite 2 TVT-tarpeet 23 Liite 3 Hankintasuunnitelma Liite 4 Ohjelmistot...25

3 3 1. Yleistä Suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisen edellytys on, että suomalainen perusopetus tuottaa maailman parasta oppimista. Parhaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi meidän tulee kehittää, ottaa käyttöön ja soveltaa uusimpia teknologioita jokapäiväiseen opetukseen ja oppimiseen. (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 8-9) Tieto- ja viestintätekniikan avulla tuetaan oppilaiden kasvua ja edistetään kansalaisen taitoja. Se on oppimisen apu oppilaiden opiskellessa yksin tai yhdessä. Suomen säilyminen opetuksen huippumaana edellyttää tieto- ja viestintätekniikan sekä median monipuolista hyödyntämistä kouluissa. (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010, 17.) Opetushallituksen suositus koulutuksen järjestäjille edellyttää laatimaan oppilaitosten toimintaa tukevan opetusalan tietostrategian, jossa huomiota kiinnitetään opettajien koulutukseen oppilaitosten tekniseen ja pedagogiseen tukeen tieto- ja viestintätekniikan (= TVT:n) käytössä sekä tietoliikenneyhteyksien ja laitevarustuksen ajan tasalla pitämiseen. Edellä mainittujen lisäksi erityisesti tulee painottaa niitä toimenpiteitä, joilla turvataan oppilaiden osaaminen. Kiimingin kunnan opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia päivitys on tullut tarpeelliseksi, koska edellinen strategia on vanhentunut ja toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittävä muutos tapahtuvan kuntaliitoksen myötä. Lähtökohtana tämän uuden strategian valmistelussa on ollut vuoden vaihteessa ilmestynyt Kansallinen tietoja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. TVT:n opetukselliset tavoitteet sisältyvät v annettuihin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja oppilailta edellytettävät osaamistavoitteet on kirjattu Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmassa (OPH 2005). Strategian laadinnassa, erityisesti oppilaiden taitotasoja kirjatessamme, on tutkittu tarkasti myös Oulun vastaavaa asiakirjaa silmälläpitäen Uuden Oulun muodostamista ja toimintojen harmonisointia. Hankintasuunnitelmaan kirjatut laitteistohankintamäärät pohjautuvat edellä mainittuihin valtakunnallisiin asiakirjoihin ja niiden määrittämiin tavoitetasoihin. Koulujen TVTlaitemääriä laskettaessa (Liite 1) on huomioitu myös kunkin koulun erityispiirteet, eli laitteistoja on tarkoitus hankkia vain todelliseen tarpeeseen ja aktiiviseen käyttöön. Johtoajatuksenamme on varmistaa niin oppilaille kuin opettajillekin Kiimingissä tasa-arvoinen mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa.

4 4 Tämän strategian laatimiseen on nimetty edustajat Kiimingin kouluilta sekä varhaiskasvatuksesta. Työryhmä: Sirpa Tikkala (Jäälin koulu) Eeva-Liisa Pietiläinen ja Hannu Goman (Kiiminkijoen koulu) Anu Porkola (Alakylän ja Tirinkylän koulut) Lassi Heikkilä (Huttukylän ja Ylikylän koulut) Terhi Juuso ja Teuvo Ojala (Laivakankaan koulu) Anne Mertala ja Jussi Paukkeri (Jokirannan koulu) Aini Yli-Pyky (lukio) Satu Vesala (varhaiskasvatus)

5 5 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot Perusopetuksessa ja lukiossa oppilaiden tulee saada tieto- ja viestintätekniikan osaamisen perustaidot, eli valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Nämä taidot luovat perustan tietoyhteiskuntapalvelujen hyödyntämiselle. Oppilailta edellytettävät perustaidot on määritelty Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmassa. Kyseinen suunnitelma määrittelee oppilaan TVTperustaidoiksi: * käytännön työtaidot * tiedonhallintataidot * yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä * tietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taidot. Näiden suositusten pohjalta on laadittu Kiimingin perusopetukseen seuraavat Oulun kaupungin Opetustoimen tietostrategian kanssa samansuuntaiset taitotasotavoitteet: luokkien taitotasot Työvälineet Teksti Grafiikka Muut Tekstitiedoston tuottaminen, tulostaminen, tallentaminen ja avaaminen. o Esim. 1. tason otsikot Käyttöliittymän perusteita Tiedostojen lataus, tallennus ja tulostus. Tutustuminen kymmensormijärjestelmään, esim. valmiin ohjelman avulla. Tutustuminen piirto-ohjelmaan, esim. Paint -ohjelmaan. Oppilas käyttää hiirtä ja näppäimistöä. Oppilas käynnistää ja sulkee tietokoneen. Oppilas käynnistää ja sulkee ohjelman. Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus, tallennus ja tulostus. Tutustutaan esitysgrafiikan käyttöön.

6 6 Tietoverkot Sosiaalinen media Tiedonhallinta Vastuut Pelisäännöt (tietoverkot ja kännykät) Tiedon etsintää ohjatusti (tietoverkot, kännykät) Mikä on totta ja mikä ei ole totta (lähdekritiikki) Mikä on omaa ja mikä on toisen (tekijänoikeudet) Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Tiedon alkuperän kertominen luokkien taitotasot Työvälineet Teksti: Tekstinkäsittelyohjelman käyttö Tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto, välilyönti välimerkin jälkeen yms.) Leikepöydän käyttö Grafiikka: Kuvan liittäminen asiakirjaan ja tekstin rivittäminen kuvan ympärille Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan: o Kuvakoon muuttaminen o Rajaaminen o Pakkaaminen o Kuvan laadun parantaminen (kirkkaus, kontrasti, värit) o Kuvan suoristaminen, kuvan rajaus Digitaalinen kuvaus ja kuvien siirtäminen tietokoneelle sekä tallentaminen Tutustuminen animaatioiden tekemiseen: esim. tarinat, ilmiöiden simulointi (kuvakäsikirjoitus) Muut: Leikepöydän käytön hallinta: leikkaa, kopioi ja liitä Tiedostojen ja kansioiden hallinta, tallentaminen verkkoympäristöön Tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan, yksinkertaisten laskutoimitusten tekeminen: soluihin kirjoittaminen, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku

7 7 Yksinkertaisen esitysgrafiikkaesityksen valmistaminen (esim. PowerPoint) Harkittu tulostaminen Tietoverkot Sosiaalinen media: Peda.net: sisältöjen tuottaminen, keskustelut Tiedonhallinta: Hakua kirjastotietokannasta Hakukoneiden ohjattu käyttö ja hakutulosten luotettavuuden arviointi Vastuut: Nettietiketin perussääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen) Kuvan julkaisemiseen liittyvät vastuut: Musiikki, kuvat, videot, teksti Tekijänoikeudet, esim. Kopiraitti (musiikki, kuvat, videot, teksti) Tiedon alkuperä, sen merkitseminen ja luotettavuuden arviointi Huomio työskentelyasentoon luokkien taitotasot Työvälineet Teksti: Sujuva kirjoittamisen tekninen taito, esim. Wordia käyttäen Monipuolinen tekstinkäsittelytaito o Kappalemuotoilut: sisentäminen, tasaaminen, luettelot o Tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä (sisällysluettelot) o Sivunumerointi (ylä- ja alatunnisteiden käyttö) Grafiikka: Muut: Ideasta videoksi - kuvauksen periaatteet esim. idea ja käsikirjoitus, kuvasuunnittelu, kamera ja kuvaus, leikkaus, ääni ja videon viimeistely Videointi, editoinnin alkeet sekä tallentaminen Äänenkäsittelyn perusteet Tiedon kokoaminen ja sen esittäminen esim. PowerPointin avulla

8 8 Tietoverkot Sosiaalinen media: Tiedonhallinta: Vastuut: Sähköpostin käyttö Ymmärrettävä ja vastaanottajan saavuttava viestintä Peda.net: sisällön tuottaminen Asiallinen vertaisarviointi verkossa, verkkotoimijan eri roolit (virallinen ja epävirallinen verkkoviestintä). Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen. Arviointikulttuuriin opastaminen. Nettietiketin perussääntöjen kertaaminen Henkilöllisyyden valehtelu, esim. yhteisöpalvelut Asiallinen kielenkäyttö luokkien taitotasot Yläluokille tullessa oppilaan tulisi hallita monipuolisesti tietokoneiden käyttö. Tietokonetta ja tietoverkkoja pyritään käyttämään säännöllisesti opiskeluvälineenä. Perustaidot pyritään varmistamaan 7-luokan aikana. Työvälineet Teksti: varmistetaan tekstinkäsittelyohjelman hallinta (MSWord, OpenOffice ) lisäksi erilaisten objektien lisääminen asiakirjaan (esim. taulukot ja kaavat ) ja sisäistetään monipuolinen tekstikäsitys (multimedia) Grafiikka: Muut: esitysgrafiikan monipuolinen käyttö kuvankäsittelyn mahdollisuudet eri ohjelmien yhteisten toimintaperiaatteiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen uusiin ohjelmiin tutustuttaessa taulukkolaskentaohjelman monipuolinen käyttö tietojen esittäminen graafisessa muodossa multimedian käyttö ilmaisun välineenä harkittu tulostaminen

9 9 Tietoverkot Sosiaalinen media: vastuullinen yhteisöllinen työskentely, esim. oppimisympäristötyöskentely Peda.net: sisältöjen tuottaminen, keskustelut Tiedonhallinta: tiedonhankinnan suunnittelu eri tietolähteiden käyttäminen sanahakupalvelut, aihehakemistot ja portaalit hakutulosten luotettavuuden arviointi tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen (Wilma): Oppilas osaa kirjautua, lukea poissaolot, arvioinnit ja viestit. Vastuut: aktiivinen ja vastuullinen työskentely erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä tietoturva-asioiden sisäistäminen, esim. o suojautuminen tietoverkoissa o laittomat palvelut o henkilöllisyyden valehtelu o internetin koukkuun jääminen o salasanakäytännöt o henkilötietojen luovuttaminen tekijänoikeuksien sisäistäminen, lähdeviitteiden ja lähdeluetteloiden käyttö tietoturva-asioiden kertaus tietoturvaviikolla

10 TVT- taitojen tavoitteet lukiossa Lukiossa vahvistetaan opiskelijan peruskoulussa opittuja taitoja. Tietotekniikkaa ei opiskella lukiossa erillisenä oppiaineena vaan tietotekniikan kurssit ovat lukiossa koulukohtaisia soveltavia kursseja. Näitä kursseja valitsee lukiossa vain pieni osa opiskelijoista. TVT- taitojen harjoittaminen sisältyy tämän vuoksi muihin lukion kursseihin. Tietotekniikasta kiinnostuneilla opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus perusteellisempaan asioihin perehtymiseen sisällyttämällä Avoimen yliopiston tietotekniikan kursseja lukio-opintoihinsa. Kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus saada riittävät tiedot ja taidot tietokoneen ja tarvittavien ohjelmistojen käyttöön siihen mennessä, kun tietokoneen käyttömahdollisuus ylioppilaskirjoituksissa on ajankohtainen. Lukion taitotavoitteita määriteltäessä yhtenä lähtökohtana on ollut se, että lukion päättävällä opiskelijalla tulisi olla korkea-asteen opinnoissa tarvittavat TVT- taidot. Lukiokoulutuksessa tavoiteltavat TVT- taidot ovat: lukion tutkielmanteko-ohjeiden mukaisen tutkielman tuottaminen (muotoiltu teksti, muokatut kuvat, taulukot, kaaviot) esitysgrafiikan monipuolinen käyttäminen Internet-lähteiden oikea käyttö lähdekriittisyys tekijänoikeuksien ja tietoturvan perusteiden tunteminen median monipuolinen ja analyyttinen tulkitseminen tietoteknisten laitteiden hyötyjen, haittojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen tarpeellisten koulun hallinnon ohjelmien tunteminen (esim. Wilma) verkkokursseilla sekä etä- ja virtuaaliopetuksessa tarvittavien kommunikointitaitojen hallitseminen (esim. oppimisympäristöjen kuten Moodle, WordPress käyttö opiskelussa) mahdollisuuksien mukaan uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan tutustuminen (esim. e- kirjojen lukulaitteet) 3. TVT- taitojen arviointi Aina vuodenvaihteessa toteutetaan kysely opettajille, jossa kartoitetaan miten tavoitteet ovat toteutuneet tai milloin on tarkoitus varmistaa taitojen hallinta. Kyselyn teettämisestä vastaa rehtori. Kyselyssä huomioidaan kunkin vuosiluokan TVT- taitotasotavoitteet. Kyselyn tarkoituksena on varmistaa, että kullekin vuosiluokalle asetetut TVT- sisällöt tulevat käsitellyiksi.

11 11 4. Laitteistoympäristö 4.1. Nykytila Kaikilla Kiimingin kouluilla on toimivat verkkoyhteydet. Verkon nopeus vaihtelee kouluittain. Koulujen palvelimet muodostavat kiiminki.opetus verkon. Palvelimina toimivat noin seitsemän vuotta vanhat koneet. Tietokoneita kouluille on viime vuosina hankittu todella vähän. Yhdellä koululla saattaa olla käytössä jopa 8 erilaista konetyyppiä, koska koneita on hankittu vain muutama kerrallaan. Käytössä olevat koneet alkavat olla uusimisen tarpeessa. Kaikkien oppilasverkossa olevien tietokoneiden ja palvelinkoneiden ylläpito on pääosin koulujen TVT- vastaavien tehtävänä. Laivakankaan koulu muodostaa poikkeuksen TVT- ympäristönsä osalta: Laivakankaalla on käytössä Linux-verkko, jossa koneet ovat enimmäkseen ns. tyhmiä päätteitä, jotka eivät vaadi varsinaista ylläpitoa. Linux-palvelimen ylläpito ostetaan siihen erikoistuneelta yritykseltä (Opinsys). Dataprojektoreiden ja dokumenttikameroiden katsotaan nykyisin kuuluvan toimivan tietokoneen ohella luokkien perusvarustukseen. Näiden laitteiden määrissä on isoja eroja koulujen välillä. Nykyaikaisiin oppimisympäristöihin kuuluvia interaktiivisia tauluja Kiimingin kouluilla on yhteensä 18 kpl Verkot ja palvelimet Kouluverkon nopeus eri kouluilla: Kiimingin lukio - kuitu 1G Kiiminkijoen koulu - kuitu 100M Jokirannan koulu - kuitu 1G Laivakankaan koulu - kuitu 1G Jäälin koulu - kuitu 1G Alakylän koulu - kupari 2M Tirinkylän koulu - kupari 2M Huttukylän koulu - kupari 2M Ylikylän koulu - kupari 2M

12 12 Jokirannan koululla, Kiiminkijoen koululla, Lukiolla ja Jäälin koululla on omat noin seitsemän vuotta vanhat palvelimet. Laivakankaalla on uusi Linux-palvelin. Näillä palvelimilla hallitaan oppilasverkon kirjautumiset ja tiedostojen tallennus. Oppimisympäristönä ja koulujen www-sivujen alustana on käytössä Peda.net Laitteet Koulujen laitekanta on pääosin vanhentunutta, niin oppilas- kuin opettajakäytössä. Nykyinen laitekanta ja hankintatarpeet on luetteloitu liitteessä 2 ja hankintasuunnitelma tavoitetasoon pääsemiseksi liitteessä Ohjelmisto Kaikissa koneissa (Laivakankaan Linux-työasemia lukuun ottamatta) on Microsoft Officeohjelmisto. Lisäksi kouluilla on käytössä opetusohjelmia (liite 4) Visio Vuoteen 2013 mennessä kiiminkiläisillä oppilailla on tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää tietoja viestintätekniikan suomia mahdollisuuksia osana omaa oppimistaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö osana opetusta mahdollistaa osaltaan lasten ja nuorten yhteiskunnan jäsenenä kehittymiseen. Opetustoimen toimintaympäristö kehittyy siten, että se huomioi tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet sekä nykyisen Kiimingin, että uuden Oulun näkökulmasta. Henkilöstön täydennyskoulutuksen (kts. kappale 7.2) avulla tuetaan tätä päämäärää Verkot ja palvelimet Vähintään 100 M yhteys jokaiselle koululle. Jokaisella koululla on kaikissa tiloissa toimiva langaton verkko. Alakylän ja Huttukylän koulujen yhteysnopeudet nostetaan samalle tasolle muiden oppilaitoksien kanssa (väh. 100 M). Kouluilla on yhteinen palvelinympäristö, joka on atk-tuen ylläpitämä. Atk-vastaavilla on oikeus tunnusten hallintaan.

13 13 Ohjelmien asennus ja päivitys työasemille keskitetysti palvelimien kautta. Oppimisympäristönä ja koulujen www-sivujen alustana Peda.net. Koulujen ja luokkien kotisivut ajantasalla Laitteet Jokaiseen kouluun riittävä määrä tietokoneita oppilaskäyttöön, jotta oppilaiden oma TVTtaitojen opiskelu ja koneen luonteva käyttö toteutuu. Valtakunnallinen suositus on, että oppilaskäytössä olevia tietokoneita olisi 1 kone/6 oppilasta. Koulujen TVT-vastaavat ovat kartoittaneet koulun tarpeet, joiden mukaan hankintasuunnitelma on laadittu. Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa on tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera ja suurimmassa osassa luokista (2/3 vuoden 2013 loppuun mennessä) käytössä aktiivitaulu. Laitekannan yhtenäistäminen leasing-koneiden käyttöön siirtymisen myötä. Suunnitelma laitteiden hankintaan on liitteessä Ohjelmat Kaikissa koneissa (Laivakankaan linux-työasemia lukuun ottamatta ) on käytössä Microsoft Officeohjelmisto. Kaikilla kouluilla on Peda.net jäsenyys. Muita ohjelmistoja hankitaan keskitetysti silloin, kun se on tarpeen ja taloudellisesti järkevää. TVT-ryhmässä käsitellään koulujen ehdotukset keskitetysti hankittavista ohjelmista. Mikäli ohjelmalle ei ole muilla kouluilla tarvetta, voi kukin koulu hankkia omien resurssiensa ja käyttösuunnitelmansa puitteissa niitä opetusohjelmia, joita se itse katsoo tarpeelliseksi Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman mukaan tavoitteena on, että vuonna 2015 noin puolet käytettävästä oppimateriaaleista tulisi olla verkkomuodossa. Opettajien ja oppilaiden käytössä tulisi olla laadukkaita, oppikirjoja tukemaan rakennettuja materiaaleja. Opetushallituksen Linkkiapaja-sivustosta (http://linkkiapaja.edu.fi) on rakentumassa palvelu, josta löytyy oppikirjakustantajien maksullisten materiaalien lisäksi linkkejä myös maksuttomaan sähköiseen materiaaliin.

14 14 Kaikkiin oppilasverkon koneisiin asennettavat / käyttöön tulevat ohjelmat Alakouluille - Microsoft Office / Open Office - Matematiikan verkkopohjainen opetusohjelma (Moppi) - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - Hot Potatoes (Open Source verkko-oppimateriaalin tuottamisohjelmisto) - kymmensormijärjestelmäohjelma (esim. K-Touch, Typing Master) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft Yläkouluille - Microsoft Office / Open Office - Photoshop - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - Matematiikan verkkopohjainen opetusohjelma (Moppi) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft Lukio - Microsoft Office / Open Office - Photoshop - Art Weaver ja Irfanview (Open Source kuvankäsittelyohjelmat) - oppikirjakustantajien verkkomateriaalit - kielten opiskeluun verkkopohjainen opetusohjelma, esim. Alfa Soft

15 15 5. Opettajien osaaminen ja koulutus 5.1. Nykytila Koska TVT:n opetuskäyttöön soveltuvien laitteiden ja sovellusten kehittyminen on ollut nopeaa, myös koulutustarpeet ovat lisääntyneet. Opettajien TVT- osaamisessa on nykyisellään suuria eroja Visio Tavoitteena on, että opettaja on motivoitunut käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan ja hallitsee tarvittavat perustaidot: sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolinen käyttö työvälineohjelmien ja opetussovellusten käyttö opetuksessa oman sisältöalueen digitaalisen oppimateriaalin tuntemus ja käyttö opetuksessa oppimateriaalin tuottamisen periaatteet tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset taito seurata välineiden ja ohjelmistojen kehittymistä tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden, mahdollisuuksien ja ongelmien tuntemus. (Ope.fi 2011: Opettajalla tulee olla mahdollisuus saada koulutusta pitääkseen TVT- taitonsa ajan tasalla. Opettajalla on ajantasainen tieto internetin mahdollisuuksista ja vaaroista Toimenpiteet Opettajat tutustutetaan TVT- strategiaan ja sen taitotasotavoitteisiin lukuvuoden aikana. Keväisin (tammi-helmikuulla) kehityskeskusteluiden yhteydessä kartoitetaan kunkin opettajan koulutustarpeet (opettajien itsearviointi), laaditaan opetushenkilöstön koulutussuunnitelma ja tehdään varaukset budjettiin. Kukin rehtori huolehtii, että itsearviointi ja koulutussuunnitelma tulee tehdyksi. Koulujen toiminnan laadun itsearvioinnin yhteydessä huomioidaan myös TVT:n kehittämis- ja täydennyskoulutustarpeet ja painopistealueet. Veso-päivien käyttö koulutukseen; Vuosittain TVT-koulutuksiin varataan ainakin puolikas VESO-päivä. Yleisistä ja Oulun kaupungin järjestämistä TVT-koulutuksista ilmoittamista tehostetaan. TVT-vastaavat ja rehtorit välittävät tietoa koulutuksista opettajien sähköpostiin. Rehtori suosittelee osallistumista TVT-koulutuksiin erityisesti koulutustarvekartoituksen perusteella koulutuksen tarpeessa oleville

16 16 Järjestetään opettajille koulutusta TVT- taitotavoitteiden opettamiseen Hyödynnetään Oulun kaupungin koulutustarjontaa Laitteiden ja ohjelmien oston yhteydessä huolehditaan riittävästä käytönopastuksesta tai koulutuksesta Tehostetaan vertaistuen käyttämistä TVT- vastaavien osaamisesta huolehditaan mahdollistamalla osallistuminen koulutuksiin myös työajalla 6. TVT kodin ja koulun yhteistyövälineenä Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on tarjota sekä huoltajille, opettajille että oppilaille monipuolisia, ajasta ja paikasta riippumattomia välineitä ja tapoja yhteistyöhön, sekä saada huoltajat entistä paremmin sitoutettua yhteistyöhön Wilma Wilma on kouluhallintojärjestelmän WWW-liittymä, joka tarjoaa luotettavan ja monipuolisen välineen kodin- ja koulun väliseen yhteistyöhön ja tiedonkulkuun. Sitä käyttävät huoltajat, oppilaat, opettajat sekä koulun muu henkilökunta. Opettajat kirjaavat Wilmaan oppilaiden poissaolot, arvioinnit, koenumerot ja tietoa päivittäisistä koulun tapahtumista. Lisäksi Wilma tarjoaa vaivattoman tavan viestiä kodin ja koulun välillä. Syksystä 2011 Wilma otetaan laajemmin käyttöön koko perusopetuksessa, jolloin myös alakoulujen oppilaiden huoltajille tehdään Wilma-tunnukset. Lukiossa vain opiskelijalla on käyttäjätunnus. Syksyllä 2012 Wilman käyttöä lukiossa laajennetaan mm. siten, että myös alaikäisen opiskelijan huoltajille annetaan omat tunnukset Peda.net Perusopetuksen koulujen ja luokkien kotisivut on laadittu Peda.net alustalle. Koulujen kotisivut ovat julkinen tiedotuskanava, johon on mahdollista tehdä suljettuja sivuja. Sivusto on helposti päivitettävissä ja tieto pyritään pitämään ajan tasalla. Koulukohtaisesti sovitaan kenelle kuuluu ylläpitovastuu eri osista. Peda.netin työvälineet tarjoavat mm. mahdollisuuden oppimateriaalin jakamiseen, viestien suoraan lähettämiselle opettajalle ja keskustelujen käymiseen.

17 17 7. TVT-tukipalvelut 7.1. Nykytila TVT- tukipalvelut koostuvat pääosin koulun TVT-vastaavan palveluista. Tarvittaessa TVTvastaava konsultoi kunnan teknisen tuen henkilökuntaa. Koulun TVT-vastaava saa pääsääntöisesti korvauksena töistään 1-2 vuosiviikkotuntia OVTES:n mukaisesti. TVT-vastaavien tehtävät kouluissa ovat hyvin moninaiset ja kouluissa hoidetaan työnjako eri tavoin. TVT-vastaavan tekemiä töitä koulussa ovat mm. Tietokoneiden kunnostukset (osa tehdään itse, osa tekniselle tuelle) Ohjelmistojen asennus oppilastyöasemiin laitteiden käyttöönotto ja käyttöopastus koneiden siivoukset, levyjen eheytykset palvelimen tietojen päivittäminen laitteiden asennus koulun tilaisuuksiin kollegoiden ohjaus TVT-asioissa 7.2. Visio ja toimenpiteet Tavoitteena on saada selkeä työnjako ja järkeistää tehtäviä. Laitteen käyttäjän tulee tietää, mihin ottaa yhteyttä, kun laite ei toimi oikein, tarvitsee käyttöönsä tietyn ohjelman, tarvitsee koulutusta TVT-asioissa yms. Leasingkoneiden yleistyessä tietohallinto huolehtii pääosin verkon, palvelimien ja tietokoneiden asentamisesta ja ylläpidosta (keskitetty hallinta). Koulujen TVT-vastaavien toiminta painottuu teknisestä asiantuntijasta enemmän kohti TVT-opetuskäytön pedagogista tukihenkilöä. Koulujen TVT-vastaavista ja teknisestä tuesta koottu TVT-tiimi kokoontuu tarvittaessa, esimerkiksi koulutuksia suunnittelemaan. Koulun TVT-vastaava huolehtii TVT-asioihin liittyvästä tiedottamisesta niin kouluihin kuin Oulun tietohallinnonkin suuntaan Toimenkuvat / vastuualueet vuoteen 2013 mennessä Kunnan tekninen tuki / tietohallinto palvelimet ohjelmien asennus, päivitys, virustorjunta, palomuurit

18 18 sähköpostitunnukset oppilastunnukset o tunnus säilyy koko kouluajan 1. luokasta lukioon saakka Koulun tvt-vastaava Oman koulun laitekokonaisuuksien kehittäminen Oman koulun opettajien tukeminen ja opastaminen TVT:n käytössä (pedagoginen tuki) Toimii teknisenä neuvonantajana opettajille Toimii yhteyshenkilönä kouluttajiin ja tietohallintoon/kunnan tekniseen tukeen Asentaa tarvittaessa yksittäislisenssiohjelmat Luo yksittäiset käyttäjätunnukset (esim. sijaisille) Päivittää omat TVT-tietonsa osallistumalla alan koulutuksiin. Kunta vastaa tvt-vastaavien koulutuksesta työajalla. Osallistuu kunnan TVT-tiimin tapaamisiin. TVT-vastaavalle maksetaan yllä olevista tehtävistä korvaus OVTES:n mukaisesti. Koska varsinaisten koulutusten pitäminen on TVT-vastaavalle lisätyötä, niistä sovitaan erikseen ja ne korvataan laskutuksen mukaan Rehtori ja rehtorin apuna koulun tvt-vastaava laitehankintojen ja ohjelmien budjetointi opetushenkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja budjetointi huolehtivat, että opettajat tiedostavat eri vuosiluokkien TVT-taitotavoitteet Koulukohtaisesti sovittavia asioita koulun verkkosivujen ylläpito Wilman ylläpito kodin ja koulun yhteistyön tekninen tuki Kiimingin TVT-tiimi Perustetaan Kiiminkiin TVT-tiimi. TVT-tiimin tehtävänä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen. Tiimin jäseninä ovat sivistystoimen palvelujohtaja, aluerehtorit ja koulujen TVTvastaavat. Tarvittaessa kutsutaan kunnan teknisen tuen/tietohallinnon ja Oulun tietotekniikan edustajia mukaan. Tiimi kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Tiimin tehtäviä: Tekee esityksen hankittavista laitteista ja ohjelmistoista sekä niiden sijoittamisesta Esitys opettajille järjestettävistä TVT-koulutuksista (koulutustarvekartoitusten pohjalta) TVT-strategian päivittämiseen osallistuminen osana uutta Oulua Koulujen TVT-suunnitelmista vastaaminen

19 luokilla luokilla 19 Liite 1 Perusopetuksen taitotasot taulukossa Työvälineet Teksti Grafiikka Muut Tekstitiedoston tuottaminen, tulostaminen, tallentaminen ja avaaminen. Esim. 1. tason otsikot, leipäteksti Tutustuminen piirto-ohjelmaan, esim. Paint-ohjelmaan Oppilas käyttää hiirtä ja näppäimistöä Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus ja tallennus, tulostaminen Oppilas käynnistää ja sulkee koneen Tutustuminen kymmensormijärjestelmään, esim. valmiin ohjelman avulla Oppilas käynnistää ja sulkee ohjelman Käyttöliittymän perusteita, tiedostojen lataus ja tallennus, tulostaminen Tutustutaan esitysgrafiikan käyttöön Tekstinkäsittelyohjelman käyttö Tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto, välilyönti välimerkin jälkeen yms.) Leikepöydän käyttö Kuvan liittäminen asiakirjaan ja tekstin rivittäminen kuvan ympärille Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan (esim. kuvakoon muuttaminen, rajaaminen) Digitaalinen kuvaus ja kuvien siirtäminen tietokoneelle sekä tallentaminen Tutustuminen animaatioiden tekemiseen Esim. tarinat, ilmiöiden simulointi (kuvakäsikirjoitus) Leikepöydän käytön hallinta: leikkaa, kopioi, liitä Tiedostojen ja kansioiden hallinta, tallentaminen verkkoympäristöön Tutustuminen taulukkolaskentaohjelmaan, yksinkertaisten laskutoimitusten tekeminen (esim. soluihin kirjoittaminen, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku) Yksinkertaisen esitysgrafiikkaesityksen valmistaminen (esim. PowerPoint) Harkittu tulostaminen

20 luokilla luokilla 20 Sujuva kirjoittamisen tekninen taito, esim. Wordia käyttäen Monipuolinen tekstinkäsittelytaito (Kappalemuotoilut: sisentäminen, tasaaminen, luettelot. Tyylien käyttö tekstinkäsittelyssä (sisällysluettelot) ja sivunumerointi (ylä- ja alatunnisteiden käyttö)) Objektin lisääminen asiakirjaan (Esim. matemaattinen kaava tai Excel-taulukko) Ideasta videoksi - kuvauksen periaatteet esim. idea ja käsikirjoitus, kuvasuunnittelu, kamera ja kuvaus, leikkaus, ääni ja videon viimeistely Videointi, editoinnin alkeet sekä tallentaminen Yksinkertainen kuvan käsittely käyttötarkoituksen mukaan esim. kuvakoon muuttaminen, rajaaminen, pakkaaminen, kuvan laadun parantaminen (kirkkaus, kontrasti, värit), kuvan suoristaminen, kuvan rajaus Äänenkäsittelyn perusteet Tiedon kokoaminen ja sen esittäminen esim. PowerPointin avulla Eri ohjelmien yhteisten toimintaperiaatteiden tunnistaminen ja niidenhyödyntäminen uusiin ohjelmiin tutustuttaessa Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen käyttö (kaavat, monipuoliset laskutoimitukset, tiedon kerääminen taulukoihin, soluviittausten käyttö kaavoissa, täyttökahvan käyttö) Tietojen esittäminen graafisessa muodossa Ilmaisua median välineillä (blogit, wikit, digitarinat, kuvallinen viestintä) Esityslaitteiden ja av-välineiden käyttö Eri tiedostotyyppien tunnistaminen

21 luokilla luokilla 21 Tietoverkot Sosiaalinen media Tiedonhallinta Vastuut Pelisäännöt (tietoverkot, kännykät) Tiedon etsintää ohjatusti (sanahaku ja kuvahaku) Mikä on totta ja mikä ei ole totta (lähdekritiikki) Mikä on omaa ja mikä on toisen (tekijänoikeudet) Käyttäjätunnus on oma Tiedon alkuperän kertominen Peda.net: sisältöjen tuottaminen ja keskustelut Hakua kirjastotietokannasta Nettietiketin perussääntöjen tuntemus ja niiden noudattaminen Hakukoneiden ohjattu käyttö ja hakutulosten luotettavuuden arviointi Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen) Kuvan julkaisemiseen liittyvät vastuut: musiikki, kuvat, videot, teksti Tekijänoikeudet, esim. Kopiraitti (musiikki, kuvat, videot, teksti) Tiedon alkuperä, sen merkitseminen ja luotettavuuden arviointi Huomio työskentelyasentoon

22 luokilla luokilla 22 Sähköpostin käyttö Asiallinen vertaisarviointi verkossa, verkkotoimijan eri roolit (virallinen ja epävirallinen verkkoviestintä) Kannustavan ja rakentavan palautteen antaminen. Arviointikulttuuriin opastaminen. Asiallinen kielenkäyttö. Ymmärrettävä ja vastaanottajan saavuttava viestintä Peda.net: sisällön tuottaminen Vastuullinen yhteisöllinen työskentely, esim. oppimisympäristötyöskentely, Wikit Tiedonhankinnan suunnittelu, eri tietolähteiden käyttäminen Aktiivinen ja vastuullinen työskentely erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä Sähköpostin monipuolinen käyttö Sanahakupalvelut, aihehakemistot ja portaalit Tietosuoja Tietolähteiden kriittinen arviointi Oikeat lähdeviitteet ja lähdeluettelot, kts lähteen merkitseminen (kirjojen lisäksi lehdet, nettisivut, kuvapankit, sähköposti, asiantuntijalausunnot) Saadun palautteen hyödyntäminen Työergonomia Tietoturva (suojautuminen tietoverkoissa, laittomat palvelut, henkilöllisyyden valehtelu, internetin koukkuun jääminen, salasanakäytännöt, henkilötietojen luovuttaminen)

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Nakkilan kunnan M -suunnite lma alkae n. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. M -str ategia Nakkilan kunnan M -suunnite lma 1.8. 2017 alkae n VISIO Oppimisympäristö antaa mahdollisuuden ja innostaa oppimaan ajasta ja paikasta riippumatta. TAVOITETI LA Tieto-ja v iestintäte kniikka

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA Kokemä PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2017-2020 Kokemäen kaupunki Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.3.2017 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

Tieto- ja. viestintätekniikan opetuskäytön strategia Karvian kunta

Tieto- ja. viestintätekniikan opetuskäytön strategia Karvian kunta Tieto- ja 30.3.2017 viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2017-2020 Karvian kunta Sisällysluettelo Johdanto... 2 Karvian tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 2 Tavoitteet ja toteuttaminen...

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla

Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla 1.- 6. Suunnitelmassa on ehdotuksia eri oppiaineisiin soveltuvista projekteista joiden avulla vuosiluokkien TVT -tavoitteet voidaan saavuttaa. Taulukossa

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati

TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO. Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN LUKIO Työryhmä Hedlund Leena Ihamäki Jussi Kirkanen Toni Niiniviita Sirpa Rajahalme Kati Toukokuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto 3 Visio ja tavoitteet 3 Informaatioteknologian

Lisätiedot

Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos

Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos enorssin oppimisympäristöseminaari, Turun normaalikoulu Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos Office365- ja Teamsympäristön käyttöönotto Ari Myllyviita, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010

TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010 TURUN OPETUSHENKILÖSTÖN TVT-OPETUSKÄYTÖN KARTOITUS 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Keväällä 2010 toteutettiin Turun opetustoimen TVT-strategian arviointiin liittyvä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

KONVERKKO KONTIOLAHDEN LUKION VERKKOPEDAGOGINEN HANKE 2011 15

KONVERKKO KONTIOLAHDEN LUKION VERKKOPEDAGOGINEN HANKE 2011 15 1 KONVERKKO KONTIOLAHDEN LUKION VERKKOPEDAGOGINEN HANKE 2011 15 Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on Opetushallituksen ohjelman ja suunnitelmien ( Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

ORIPÄÄN KOULUN TIETO-

ORIPÄÄN KOULUN TIETO- ORIPÄÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Liite Oripään koulun opetussuunnitelmaan 1.8.2017 Tämä asiakirja sisältää opetussuunnitelman 1.-6. luokille tieto- ja viestintästrategiasta:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa TVT-SUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VISIO 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 4. INFRASTUKTUURI JA LAITEHANKINNAT 5. VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

ICT-toimintasuunnitelma

ICT-toimintasuunnitelma ICT-toimintasuunnitelma Tiivistelmä 3.6.2014 19.6.2014 1 ICT-johtoryhmä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen ICT-jory: Pasi Pohjola, Esa Jaakkola, Maija Juoperi, Petri Kainulainen, Riina Sutinen,

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot