Palvelulinjaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelulinjaukset 2015 2018"

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista järjestetään 71 % kunnallisena palveluna ja 29 % yksityisenä palveluna. Kunnallisia päiväkoteja on 19 ja yksityisiä 14. Kunnallinen perhepäivähoidon määrä on supistunut hoitajien eläköityessä (hoitajia nyt 26). Yksityinen perhepäivähoito on pysynyt ennallaan (hoitajia 44). Uusi kunnallinen Seminaarin päiväkoti on aloittanut Normaalikouluun peruskorjatuissa tiloissa elokuussa Lisäksi järjestetään leikkikerhotoimintaa (8 kerhoa), esiopetusta päiväkotien kokopäiväryhmissä (yhteensä 48 esiopetusryhmää) ja esiopetusta 4 h/pv koulujen tiloissa toimivissa ryhmissä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään eri yhdistysten, seurakunnan tai omana toimintana. Toiminnan piirissä on noin 450 lasta. Vaihtoehtona on järjestää päivähoito kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen turvin. Perusopetuksen oppilasmäärä on hienoisesti kasvava ja kasvaa ainakin vuoteen 2018 saakka. Hauhola- Lehtikankaan monitoimitalon suunnittelutyö saadaan valmiiksi vuoden 2014 aikana ja rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2015 aikana. Kiinteistökantaa on saatu peruskorjattua viime vuosina (Keskuskoulu, Kätönlahti). Kouluverkkosuunnittelua on tehtävä peruskorjaustarpeet huomioiden ja pitkällä aikajänteellä, joka ulottuu 2020-luvun puoliväliin. Opetusryhmien ryhmäkoot on saatu pidettyä maltillisina (ka. noin 20 oppilasta) valtion erityisavustuksen turvin. Lisäksi erityisavustuksia on saatu opetuksen tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Avustuksen avulla on perustettu kolme maahanmuuttajien tukiluokkaa Kajaaniin. Kajaanissa toimivat kulttuurin tulosalueella Kainuun Museo, taidemuseo, kirjastot (pääkirjasto, kolme sivukirjastoa, potilaskirjasto ja kirjastoauto), Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, jonka yhteydessä toimivat Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto sekä kulttuuri- ja kokouspalvelut tulosyksikkö. Kulttuuritoimijat tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään sekä muiden toimijoiden kanssa sisällön tuottamiseksi sekä toimivan palvelujen markkinoinnin aikaansaamiseksi. Kulttuuripalvelujen piirissä käy vuosittain noin kävijää. Tulosalue tekee tiivistä yhteistyötä toimialan muiden tulosalueiden kanssa ja erityisenä painotuksena on lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta tukeva kulttuuripolkutoiminta. Kansalaisopistossa opetustarjonta on laajaa ja se vastaa hyvin alueen kysyntään. Lisäksi kansalaisopisto osallistuu keskeisenä toimijana maahanmuuttajien kotouttamiseen maksupalvelutoimintana. Nykyinen kulttuurin palvelutaso (henkilöstö ja toiminnalliset tavoitteet) on mitoitettu laajuuteensa nähden minimiin. Keskeiset kaupungin kulttuuripalvelujen tuottamat tapahtumat ovat Kajaanin Runoviikko, Kajaani tanssii - tapahtuma, Barokki soi -festivaali sekä Kekriviikko. Liikunta- ja nuorisopalvelut tulosalue vastaa kaupungin nuorisotyöstä (perusnuorisotyö, erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö). Kaupungissa on kuusi nuorisotaloa. Liikennepuiston toimintaa toteuttaa Spartak. Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä kansalaisopiston, sote-kuntayhtymän sekä seurojen ja järjestöjen kanssa. Seura- ja nuorisotyön avustuksia tulosalue jakaa vuosittain noin euroa. Toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus laki uudistuu vuoden 2015 aikana. Oletuksena on ollut, että uudistus lisää palvelun kysyntää (alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa kasvaa) ja sitä kautta tilojen käyttöä. Perheet haluavat entistä useammin lapsensa päiväkotihoitoon joko kunnalliselle tai yksityiselle toimijalle, mikä näkyy perhepäivähoidon kysynnän laskuna. Perusopetuksen lainsäädäntö uudistui opiskelijahuollon osalta Opetussuunnitelman on päivitetty vastaamaan uudistettua laki niin perus- kuin esiopetuksessa lukuvuoden alkuun. Suurempi

2 perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman uudistus on käynnissä ja kuntien odotetaan toimivan uuden opetussuunnitelman mukaisesti alkaen. Uudistus lisää painetta opetustuntien määrään kasvattamiseen mutta maltillisesti. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on edistää koulutyön mielekkyyden rakentumista sekä lasten ja nuorten valmiuksia toimia 2000-luvun globaalissa tietoyhteiskunnassa ja myöhemmässä työelämässä. Kulttuuripalvelujen osalta toimintaympäristössä ei tapahdu muutoksia mutta toiminnan rahoituksessa on tapahtunut heikentymistä (valtionosuuksien jäädytys vuoden 2013 tasoon) ja museoitten henkilöperusteisissa valtionosuuksissa on isompiin museoihin kohdistettu leikkauksia jo vuoden 2013 aikana. Kansalaisopiston valtionosuuksiin suunnitellaan valtakunnallisesti leikkauksia noin 10 miljoonaa euroa. Kajaanin valtionosuuksiin oikeuttavien opetustuntien määrä on kuitenkin kasvanut edellisvuosiin nähden. Vapaan sivistystyön valtionosuuksien leikkauksella kuntien opistoja ohjataan nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön sekä keskitettyihin hallintoratkaisuihin. Musiikkiopiston toiminnan valtionosuudet kasvavat hienoisesti vuoteen Väestönkehityksessä suhteessa palvelutarpeen arviointiin on huomioitava, että lasten ja nuorten lukumäärä on hienoisesti kasvava ja ikääntyvien suhteellinen osuus kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palvelujen tarve on sivistystoimialalla kasvava. Kuntalaiset arvioivat kaupunginpalveluja tarkasti ja toimivat palvelut vaikuttavat perheitten ratkaisuihin muun muassa paluumuuttajien osalta. Sivistystoimialan tuottamat palvelut ovat keskeinen vetovoimatekijä kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi. Palvelulinjaukset Sivistyslautakunta Tiedolla johtamisen käytänteiden sekä paremman asiakastuntemuksen kehittäminen yhteistyössä keskushallinnon sekä Sote-kuntayhtymän kanssa (2015). IVA-arvioinnin (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) käyttöön ottaminen vuoteen 2016 mennessä sivistystoimialan päätöksenteossa. Ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävien toimintamallien kehittäminen yhteistyössä sivistystoimialan, koulutusliikelaitoksen sekä sote-kuntayhtymän kesken. Tavoitteena on kehittää kunnallisia matalan kynnyksen tehostetun tuen toimintamalleja, joiden käyttöön ottamisella vähennetään erityisesti perhepalveluille kustannuksia kasvattavien korjaavien, erityisen tuen palvelujen käyttöä. ( ). Varataan kaupungin sisäiseen laskutukseen palvelujen ostoon euroa vuodelle Varhaiskasvatus Perusopetus Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välinen suhde pidetään 30 % yksityistä, 70 % kunnallista päivähoitoa. Yksityisen päivähoidon osalta siirrytään palveluseteliin vuoden 2016 alusta, mikäli sähköinen järjestelmä saadaan käyttöön. Päiväkotiverkkoselvityksen laadinta vastaamaan Hauhola-Lehtikankaalle valmistuvaa koulukeskusta, jossa periaatteena on, että kunnallisen päiväkodin vapautuneita tiloja tarjotaan yksityiseen päiväkotitoimintaan. Jos lasten määrä ei merkittävästi kasva vuoteen 2017, on uuden Hauhola-Lehtikaan monitoimitalon rakentaminen näyttävä vastaavan suuruisena neliöitten vähentymänä kunnallisessa päivähoidossa. Tilajärjestelyt Lyseon sekä Lohtajan koulujen tilanahtauden selvittämiseksi (lukion tilat, Huuhkajanvaaran osittainen koulukäyttöön ottaminen) Otetaan kaupungin omia tiloja käyttöön Vienankadulta, Pohjolankadulta ja Vuorikadulta huomioitava kuitenkin turvallisuuteen ja oikeusturvaan liittyvät kysymykset / riskit ennen päätösten tekemistä.

3 Koulujen liikuntasalien maksut poistetaan alle 18-vuotiaiden ohjatun toiminnan lisäksi koskemaan perheliikuntaa sekä erityisryhmien liikuntaa (ikäihmisten liikunta, potilas- ja vammaisjärjestöt). Jopo-opetuksen aloittaminen Harjoittelijoiden palkkaaminen perusopetukseen varhaiskasvatuksen mallin mukaisesti. Tuetaan nuorten työllistymistä sekä nuorisotakuun toteuttamista. Kouluverkkoselvityksen päivittäminen vastaamaan kiinteistöjen kunnostuspaineita sekä tukemaan opetuksen kehittämistä (yhtenäinen perusopetus, eheä koulupäivä, tvt:n käyttöönotto). Kulttuurilaitokset Museoitten pääsymaksujen poistaminen kahden vuoden kokeiluna ( ). Ratkaisulla tuetaan kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä ja erityisesti erityisryhmien mahdollisuutta osallistua kulttuuriin. Opistojen kurssimaksujen hinnoittelussa toimitaan maltillisesti ja maksuja nostetaan noin joka toinen lukuvuosi indeksin mukaisesti. Omatoimi- / automaattikirjaston perustamisen arviointi Otanmäkeen sekä Lehtikankaalle palvelujen parantamiseksi. Otanmäessä pyritään turvaamaan kirjasto alueella ja säästämään henkilöstöresurssia, ja Lehtikankaan koulukeskuskusen osalta pidennetään kirjastopalvelun saatavuutta olemassa olevalla henkilöstöresurssilla. Liikunta- ja nuorisopalvelut Nuorisotyön opetussuunnitelman laadinta toiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi Ikäihmisten omatoiminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Harjoittelijoiden palkkaaminen nuorisotyöhön varhaiskasvatuksen mallin mukaisesti (kaksi harjoittelijaa). Tuetaan nuorten työllistymistä sekä nuorisotakuun toteuttamista. Uuden liikuntaorganisaation muodostaminen kaupunkiin yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan sekä keskeisten liikuntatoimijoiden kanssa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa sivistysjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua: Sivistystoimialan palvelujen järjestämisessä toimitaan yrittäjämyönteisesti Kouluissa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta ja tuetaan siten yritteliäisyyteen kasvua opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti Koulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa (oppilasmäärä; yhteistyön muodot) Kummiyritysten määrä (3) Yrityskontaktien määrä (vierailut, yrittäjien järj. oppitunnit ) Kummiyritysten määrä (>5) Yrityskontaktien määrä (vierailut, yrittäjien järj. oppitunnit ) Kummiyritysten määrä (>8) Yrityskontaktien määrä (vierailut, yrittäjien järj. oppitunnit ) Mahdollistetaan yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Yksityisten päiväkotien määrä / % toiminnasta 14 / 27 % 14 / 27 % 15 / 30 % Valtakunnalliset tapahtumat Kävijämäärät , joista puolet Kainuun ulkopuolelta (Kajaani Tanssii ja Runoviikko) Kajaani Tanssii -> kansainvälistyy

4 Osaavan työvoiman saatavuus turvataan: Sivistystoimialalla luodaan osaamisen perusta ja mahdollistetaan elinikäinen oppiminen Kehitetään esi- ja peruskoululaisten sekä työikäisten tvt- taitoja Asiakaslähtöisten koulutusten järjestäminen yrityksille ja yhteisöille TVT -opetukseen panostaminen / v Kansalaisopiston tietotekniikan opetuksen määrä ja opiskelijat Tvt startegia tehty ja valmis toteutettavaksi, valtionavustus saatu ( e vv ) Kansalaisopisto koulutukset:20 opiskelijat:200 Tvt- strategian toteuttaminen ( /v) Kansalaisopisto koulutukset:25 opiskelijat:250 Tvt- strategian toteuttaminen ( /v) Kansalaisopisto koulutukset:35 opiskelijat:350 Järjestetään koulutettua väestöä houkuttelevat maakuntakeskuksen hyvät perus-, kulttuurija vapaa-ajan palvelut Palvelujen arvioinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen kulttuurin ja vapaaajan palvelujen kustannusten, toiminnan kehittämisen ja palvelujen käytön osalta. Rakennetaan vuosittainen kuntakohtainen arviointijärjestelmä: Kaupunki on ollut vuodesta 2008 mukana Kuntaliiton kustannusvertailuss a. Yksiköt keräävät asiakas- ja palvelutietoa säännöllisesti. Otetaan arviointijärjestelmä käyttöön, niin että tunnuslukutieto on sujuvasti saatavilla ja tehokkaasti palvelujen arvioinnin käytössä. Numeerinen arviointijärjestelmä vakiintuneessa käytössä -vertailu, verrokkikunnat Palvelujen arvioinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen kustannusten, toiminnan kehittämisen ja palvelun käytön osalta. Rakennetaan vuosittainen kuntakohtainen arviointijärjestelmä: Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on kerännyt esi- ja perusopetuksen kustannus- ja vertailutietoa. Tulosaluekohtaista tietoa on koottu säännöllisesti. Otetaan arviointijärjestelmä käyttöön, niin että tunnuslukutieto on sujuvasti saatavilla ja tehokkaasti palvelujen arvioinnin käytössä. Numeerinen arviointijärj. vakiintuneessa käytössä -vertailu, verrokkikunnat

5 Saavutettavuuden parantaminen: Kehitetään palvelujen saavutettavuutta Kehitetään edelleen sähköisen asioinnin muotoja Sähköisten omatoimipalvelujen käyttömäärät ja käyttöönottamisen toteutuminen tulosalueilla Ei mitata Mittarin muodostus palvelujen käyttö / saatavuus Sähköiset palvelut ovat kuntalaisten aktiivisessa käytössä Edistetään langattomien verkkojen rakentumista perusopetukseen Langattomien verkkojen kattavuus perusopetuksessa Mittaus; Kattavuus, 60 % opetustiloista Kattavuus, 80 % opetustiloista Kattavuus, 100 % opetustiloista Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta palvelujen ja palvelutarpeeseen kytkeytyvän tarpeen paremmaksi tiedostamiseksi Kehitetään asiakas- ja tunnuslukutietojen keräämistä sekä taltiointia paremman tiedolla johtamisen aikaansaamiseksi Henkilöstön osaamisen tukeminen kehityskeskustelut, työyhteisökäytänteet Yksikkö- ja tulosaluekohtaiset asiakastyytyväisyysky selyt Keskeinen toimintaa kuvaava tieto (talouden ja toiminnan indikaattorit) ovat jäsennettynä tietokantana hallinnon strategisen suunnittelutyön käytössä Kehityskeskustelut käydään vuosittain jokaisen kanssa Työpaikkakokoukset toteutetaan säännöllisesti Säännöllistä, liikunta- ja nuorisopalvelut ei numeerista mittausta mutta nuorten kuuleminen toimialan palveluista toteutuu säännöllisesti Ei ole Toteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyyden mittausta ja laaditaan kyselyihin yhteismitallinen osuus Kehitetään aihetta yhteistyössä muiden toimialojen kanssa 85 % 90 % 100 % Jokaisessa työyhteisössä kokouskäytänteet ovat säännölliset Säännöllisesti 1-4 krt / kk Toimialan palvelujen asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja kerätty tietoa on yhteismitallista Keskeisesti eri tulosalueiden toiminnan vaikuttavuutta ja taloudellisuutta kuvaavat mittarit ovat kootusti saatavilla ja strategisen suunnittelutyön perustana Säännöllisesti 1-4 krt / kk Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista

6 Huomioidaan asiakasnäkökulma palvelujen järjestämisessä Vaalitaan työyhteisöissä hyvää työyhteisön ilmapiiriä Otetaan käyttöön IVAarviointi (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) Kehitetään yhteistyötä median kanssa ja tehostetaan viestintää Asiakastyytyväisyysky selyt Työyhteisön toimivuuskyselyn tulos Asiakastyytyväisyysky selyt Kuulemistilaisuuksien määrä Arvioinnin laajuus päätöksenteossa Mediayhteistyön määrä tulosalueilla Mitataan tulosalueittain Kehitetään kyselyjen yhteismitallinen perusta Asiakaspalautteen kerääminen on säännöllistä, yhteismitallista ja sitä käytetään palvelujen suunnittelun pohjalla Keskiarvo 3,33 Keskiarvo 3,40 Keskiarvo 3,50 käytössä satunnaisesti satunnaista Arvioinnin prosessi kuvataan ja määritetään alueet, joissa arviointia hyödynnetään Viestintäsuunnitelm a osana kaupungin viestintäsuunnitelm aa päivitetty koskee asianmukaisia päätöksiä koko toimialalla Toimitaan viestintäsuunnitelm an mukaisesti Valtakunnalliset tapahtumat Näkyminen tiedotusvälineissä Hyvä Hyvä Hyvä Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Tehdään säännöllistä ja suunniteltua yhteistyötä sivistystoimen tulosalueiden, sotekuntayhtymän, yritysten sekä järjestöjen kesken kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi edistetään palvelujen käyttöä Edistetään (lasten ja nuorten) liikkumista sekä terveitten elämäntapojen muodostumista Kulttuuri-, liikunta- ja Kulttuuri nuorisotilojen kävijät 1 Kansalaisopiston opiskelijatunnit Liikunta Nuoriso Yhteensä (2013) Tuen piirissä olevien lasten ja nuorten määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: tiedostetaan tarve ja mahdollisuudet perheiden ja lasten kasvun tukemisessa Varhaisnuorten päihteiden käyttö 2 (kouluterveyskysely: 8 9 lk.) Perusopetus Erityinen tuki: 211 tehostettu tuki: 160 Varhaiskasvatus Erityinen tuki: 55 Tehostettu tuki: 176 Tupakointi 17% Humalakokeilut 13% Huumekokeilut 8% (2013) Kävijämäärät ovat kasvaneet Perusopetus Erityinen tuki: 200 tehostettu tuki: 180 Varhaiskasvatus Erityinen tuki: 45 Tehostettu tuki: % 5% 5% Kävijämäärät ovat kasvaneet Perusopetus Erityinen tuki: 190 tehostettu tuki: 200 Varhaiskasvatus Erityinen tuki: 40Tehostettu tuki: 195 0% 0% 0% Sivistystoimen tilat

7 ovat mahdollisuuksien mukaan kaupunkiin saatavien isojen tapahtumien käytössä Koulujen tilojen ulkopuolinen käyttö Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia Ikäihmisten omatoimisuuden tukeminen Liikuntasalien ulkopuolinen käyttö (ei sis. koulukerhot) ja käytössä olevien salien määrä 275 h / viikko; käytössä 12 salia 300 h / viikko; käytössä 12 salia 400 h / viikko; käytössä 12 salia 7 päivänä viikossa Vertaisohjaajien vesiliikuntaryhmiin osallistuminen; 70+ liikuntapassin käyttö; omaehtoisten erityisliikuntaryhmien tukeminen osallistujia Toimintaa tuetaan ja kehitetään yhteistyössä järjestöjen, soten ja muiden toimijoiden kanssa Omatoiminen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen lisääntyy ja osallistumismäärä tuettuun toimintaan kasvaa; verkostotyö on toimivaa ja aktiivista Riskit Kuvaus Kiinteistökantaa rapistuu, turvallinen ja terveellinen työympäristö vaarantuu. Päivähoidossa tai perusopetuksessa mahdollisia kiinteistöverkkoa koskevia sopeuttamistoimia ei saada toteutettu lasten / oppilaiden määrää vastaavaksi. Toimintaan liittyvät riskit Talouteen liittyvät riskit Henkilöstöön liittyvät riskit Valtio leikkaa sekä kuntien peruspalvelujen rahoitusta että erityisavustuksia, mikä heikentää peruspalvelujen laatua merkittävästi (mm. opetusryhmien koon merkittävä kasvu) tai vaarantaa palvelutuotantoa (kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut). Merkittävimmät talousarvioriskit vuoden 2015 talousarviossa: 1. varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä kasvaa ja henkilöstön palkkaustarve kasvaa 2. Valtio ei tue perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä arvioidulla euron avustuksella 3. Kulttuurin tulosalueella ostopalvelutoiminta ei toteudu edellisvuosien mukaisesti, jolloin tulojen kertymä jää arvioitua pienemmäksi Eri elämänvaiheissa olevan henkilöstön sairastavuus kasvaa, mikä lisää henkilöstökustannuksia erityisesti lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Ei-lakisääteisissä tehtävissä ei pystytä vastaamaan palvelujen kysyntään tai toteuttamaan asetettuja tavoitteita, kun sijaishenkilöstöä ei voida palkata.

8 HTV2 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Perusopetus Kulttuurilaitokset museot 14,79 museot 14,3 museot 14,8 museot 14,8 museot 14,8 kirjasto 33,13 kirjasto 32,5 kirjasto 32 kirjasto 32 kirjasto 31 Kaukametsä 112, Liikunta- ja nuorisopalvelut 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Yhteensä 873,48 868,80 876,80 885,80 890,80

9 Varhaiskasvatus Palveluryhmän kuvaus Lakisääteisten varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkikerhotoimintana. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen. Nykytila Päivähoitopalveluista järjestetään 71 % kunnallisena palveluna ja 29 % yksityisenä palveluna. Kunnallinen perhepäivähoito hoitomuotona on supistunut viime vuosien aikana hoitajien eläkkeelle jäännin myötä. Yksityinen perhepäivähoito on pysynyt ennallaan. Tällä hetkellä kunnallisia perhepäivähoitajia on 26 ja yksityisiä 36. Kunnallisia päiväkoteja on 19 ja yksityisiä 14. Uusi kunnallinen Seminaarin päiväkoti aloitti entisen Normaalikoulun tiloissa elokuussa Leikkikerhotoimintaa järjestetään niille lapsille, jotka eivät tarvitse päivähoitolain mukaisia päivähoitopalveluita. Järjestämme palvelut 1973 valmistuneen päivähoitolain mukaisesti ja seuraamme tiiviisti uuden varhaiskasvatuslain valmistelua. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana päiväkotien kokopäiväryhmissä niille lapsille, jotka tarvitsevat päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Niille lapsille. jotka tarvitsevat vain esiopetusta 4h/pv, toiminta on järjestetty pääsääntöisesti koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään eri yhdistysten, seurakunnan tai omana toimintana. Vaihtoehtona päivähoidon järjestämiselle on järjestää päivähoito kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen turvin. Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Vuonna 2015 on tulossa useita muutoksia, jotka koskevat lapsiperheitä. Kotihoidon tuen muuttuminen jaettavaksi vanhempien kesken aiheuttaa arvioimme mukaan palvelutarpeen kasvua alle kolmen vuoden ikäisten lasten osalta. Vaikutus alkanee kuitenkin vasta Esiopetuksen tulo velvoittavaksi ei aiheuttane suuria muutoksia, koska esiopetukseen osallistuu jo lähes koko ikäluokka. Varhaiskasvatuslaki tulee eduskunnan käsittelyyn syksyn 2014 aikana budjettilakina. Lakiin kaavaillut muutokset aiheuttavat kunnille kasvavaa palvelun ja tilojen tarvetta ja kustannusten kasvua. Tavoitteenamme on pitää kunnallisen ja yksityisen palvelun suhde 70 %/30 %:ssa ja tarjota edelleen leikkikerhotoimintaa lakisääteisen päivähoidon vaihtoehtona. Yksityisen päivähoidon osalta siirrytään palveluseteliin vuoden 2016 alusta, mikäli sähköinen järjestelmä saadaan. Perustelut Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Linjaukset ovat entisten tavoitteiden mukaiset. Pidättäydymme uusista linjauksista ennen kuin tiedämme enemmän varhaiskasvatuslain vaikutuksista. Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin Resurssi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate, HTV Toimitilat, m 2 8,5 8,7 8,8 8,8 9,4 Tehdyt/tarvittavat selvitykset

10 Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistetaan yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Otetaan käyttöön palveluseteli Mahdollistetaan yritysten toiminta tarjoamalla varhaiskasvatuspalvelu ja tarpeen mukaisesti. Yrittäjyyskasvatus alkaa jo päiväkodissa. Yksityisten päiväkotien määrä sähköinen valmius saavutetaan vuoden 2015 aikana päivähoitopaikka pystytään tarjoamaan lakisääteisessä ajassa. Päiväkotien yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyömuodot Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Saavutettavuuden parantaminen palveluraha palveluseteli käyttöön v alussa 100% 100% 100% satunnaista Yrityskontaktien määrä palveluseteli on käytössä kaikissa yksityisissä yksiköissä. Yrityskontaktien määrä Tiedotustilaisuuksia alan oppilaitoksissa Päiväkotiharjoittelijat palkataan jatkossakin Olemme houkutteleva työnantaja, henkilökunnan koulutus Kehitetään esikoululaisten sekä henkilöstön TVTtaitoja tiedotustilaisuuksien määrä harjoittelijoiden määrä monitahoarviointi koulutuspäivien määrä TVT- opetukseen panostaminen /vuosi pv/henkilö 2-3 pv/henkilö 3-4 pv/henkilö jokaisessa esiopetusryhmässä on tietokone Jokaiseen esiopetusryhmään hankitaan tabletteja jokaisella esioppilaalla on käytössään tablettitietokone Sähköisen asioinnin kehittäminen Sähköinen tiedotus on toimivaa Toimivat tietoliikenne yhteydet Päiväkoteihin hankitaan päiväkodin oman sähköposti palautteen ja tiedottamisen parantamiseksi kolmessa päiväkodissa 15 päiväkodissa 19 päiväkodissa Päivitetään kotisivut vaiheessa päivitetty päivitetty Ohjelmat täydentävät toisiaan sähköisen asioinnin kehittäminen on käynnissä: Wilma, sähköinen kirjautuminen, www-sivut TVT- laitteisto ja langattomat yhteydet kaikissa yksiköissä Hoitoaikaperusteine n laskutus ohjelmistot ja tietojärjestelmät kehitetty yhteentoimiviksi.

11 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa sähköinen asiakaspalute Lapsilta saatavan palaute Henkilöstön osaamisen tukeminen - kehityskeskustelut, työyhteisökäytänteet Monitahoarviointi tehdään joka toinen vuosi Mittarin kehittäminen Kehityskeskustelut käydään vuosittain jokaisen kanssa Työpaikkakokoukset toteutetaan säännöllisesti tehty keväällä 2014 ei tehdä tehty joka toinen vuosi 4- vuotiaiden haastattelu joka toinen vuosi 85% Kokouskäytänteet ovat jokaisessa yksikössä säännölliset Mittari on valmis vuonna % 1-4 krt/kk mittauksen tulos 100% 1-4 krt/kk Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Huomioidaan asiakasnäkökulma palveluita järjestämisessä Tiedotetaan positiivisista tapahtumista Kulttuuripolku Vaalitaan työyhteisössä hyvää työyhteisön ilmapiiriä Asiakastyytyväisyysky selyt Positiivisten viestien määrä Lasten kulttuuritapahtumien määrä työyhteisön toimivuuskyselyn tulos kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja sitä käytetään toiminnan suunnittelun pohjana Juhlavuotena positiivisia julkaisuja on ollut runsaasti Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen kyselyn kehittäminen julkaisujen määrä Asiakaspalautteen kerääminen on säännöllistä ja yhteismitallista satunnaisesti 1-2/vuosi 1-2/vuosi KA 3,48 KA 3,49 KA 3,5 julkaisujen määrä on lisääntynyt Hyvä yhteistyö keskeisiin yhteistyökumppaneihi n Edistetään lasten liikkumista sekä terveitten elämäntapojen,uodostumista Kaupungin, soten, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyön määrä ja laatu Tuen piirissä olevien lasten määrä Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat Liikuntatapahtumien määrä Varhaiskasvatuksella on toimivat yhteistyökäytännöt keskeisiin toimijoihin Erityinen tuki: 55 Tehostettu tuki 176 Jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaavat, toiminnan pohjalla lasten liikuntasuositukset Yhteistyökäytännöt ovat säilyneet ja niitä on kehitetty Erityinen tuki: 45 Tehostettu tuki: 185 Lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta liikunnasta huolehditaan, järjestetään kaksi liikuntatapahtumaa ja jokaisessa päiväkodissa järjestetään 1-2 perheliikuntatapaht Yhteistyökäytännöt ovat vakiintuneet ja toimivat Erityinen tuki : 40 Tehostettu tuki: 195 Lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta liikunnasta huolehditaan, järjestetään kaksi liikuntatapahtumaa ja jokaisessa päiväkodissa järjestetään 1-2 perheliikuntatapaht

12 Perheiden kasvatustehtävän tukeminen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Lapsen varhaiskasvatussuunn itelmat tehdään ja niiden toteutuminen arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa Sairauspäivät umaa vuosittain n. 88% 100% 100% henkilökuntakortin etuudet, liikuntailtapäivät kaupunki tarjoaa liikunta-, kulttuurija hyvinvointipalveluid en seteleitä henkilöstön käyttöön umaa vuosittain sairauspäivien määrä

13 Perusopetus Palveluryhmän kuvaus Perustehtävät ovat 7 16-vuotiaiden lasten ja nuorten opetus ja kasvatus. Nykytila Palvelu tuotetaan lainsäädännön perustella 100 % omana toimintana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulujen kerhoja voidaan järjestää myös kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Palvelujen piirissä ovat kaikki Kajaanissa asuvat 7 16-vuotiaat lapset Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Perusopetus toteutetaan kunnan järjestämänä oppilaan lähikoulussa. Palvelujen laatu pidetään korkeatasoisena takaamalla riittävät henkilöstö- ja aineelliset resurssit ja kehittämällä palvelujen laatua koko ajan paremmaksi. Palvelun saatavuuden ja laadun on oltava hyvä. Perusopetus toimii yhteistoiminnassa kuntalaisten, kunnan muiden toimialojen, soten, toisen asteen koulutusliikelaitoksen, kolmannen sektorin toimijoiden ym. kanssa. Palvelujen laajuus on oppilasmäärän mukainen. Kajaanin peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa hiljalleen. Perustelut Perusopetus on lakisääteinen palvelu, johon kaikilla oppivelvollisilla on subjektiivinen oikeus. Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhotyö voidaan järjestää muidenkin tahojen toimintana. Hyvä perusopetus, ammattitaitoinen ja kehittävä henkilöstö sekä nykyaikaiset, turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt ovat kunnan vetovoimatekijä mikäli kuntaan halutaan työikäistä väestöä, elinkeinojen kehittymistä ja yrittäjyyttä. Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Palvelu kohdistuu suoraan kuntalaisiin, perheisiin ja lapsiin lisäten kunnan hyvinvointia ja parempaa tulevaisuutta. Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin Resurssi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate, HTV Toimitilat, m Tehdyt/tarvittavat selvitykset

14 Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa Halu auttaa yritysten kasvua Koulut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Saavutettavuuden parantaminen Kummiyritysten määrä Opintokäyntien määrä Opetus- ja lukuvuosisuunnitelmat ovat ajanmukaisia Kehitetään oppilaiden ja henkilöstön tvt-taitoja Itsearviointi, mahd. ulkopuolinen arviointi Hyvä Uusi ops 2016 Uuden ops:n käyttönotto Laitteiden määrä Välttävä Hyvä Kiitettävä Langattomien Heikko Hyvä Kiitettävä verkkojen saatavuus Henkilöstön osaaminen Tvt-strategian osaamiskartoitus on tehty Tvt-taitojen kehittäminen strategian mukaisesti Kaikilla tvt:n pedagogisessa käytössä perus- tai hyvät taidot Luodaan uusia mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin Varmistetaan langattomien verkkojen käyttömahdollisuus kaikilla kouluilla Sähköisten palvelujen määrä Perustaso Otetaan käyttöön vähintään yksi uusi sähköinen palvelu Kattavuus 10 % 50% 100 % Sähköisten palvelujen käyttö vakiintunut Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kerätään järjestelmällisesti palautetta oppilailta ja heidän huoltajiltaan Asiakaskyselyt Heikko Tehdään asiakaskysely oppilaiden huoltajille, tavoite: hyvä taso Palautejärjestelmä on vakiintunut, tulokset analysoidaan ja kehittämistoimet kohdennetaan tulosten mukaisina Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Pidetään kouluverkko toimivana ja koulukiinteistöt hyvässä kunnossa Parannetaan henkilöstön osaamista ja asennetta Koulutilaa m 2 /oppilas 15,8 15,8 14 Kiinteistöjen Osin tehty kuntoarviointi Täydennyskoulutuksen kattavuus ja määrä e/hlö Kiinteistöjen investointisuunnitelma tehty, Nakertaja-Teppanan alueen kouluinvestoinnit ratkaistu ei mitattu mitataan v taso joulukuussa Lehtikangas valmis, Nakertajan laajennus tehty, Teppanan suunnittelu, lyseon tarvekartoitus mitataan, taso riittävä

15 Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Järjestetään oppilaille ja heidän huoltajilleen koulutilojen vapaa-ajan käyttömahdollisuuksia Kouluajan ulkopuolinen käyttöaste perheliikuntaan Osin käytössä Perheliikuntamahdollisuuksia erityisesti viikonloppuina lisätään Käyttö lisääntynyt ja vakiintunut

16 Kulttuuripalvelut Palveluryhmän kuvaus Kajaanin kaupungin kulttuurin tulosalueen toiminnat ovat: Kainuun Museo (historiallinen museo), Kajaanin taidemuseo, Kirjastot ja Kainuun maakuntakirjasto sekä Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus (toimijoina Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto, kulttuuri- ja kokouspalvelut). Toimiala vastaa kulttuuripalvelujen sekä kulttuuriperusteisen opetustehtävän toteuttamisesta ja tukee tätä kautta alueen vetovoimaisuuden edistämistä ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymistä. Nykytila Museot järjestävät vuosittain neljästä viiteen vaihtuvaa näyttelyä ja lisäksi Kainuun Museossa on historiaa esittelevä perusnäyttely. Kävijämäärät ovat Kainuun Museossa noin 5000 kävijää vuodessa, ja Taidemuseossa noin 8000 kävijää vuodessa. Kajaanissa on pääkirjasto sekä kolme sivukirjastoa, KAKS:n potilaskirjasto ja kirjastoauto. Kävijöitä kirjastopalvelujen piirissä on noin vuosittain. Kajaani vastaa maakuntakirjastotoiminnasta ja saa tätä varten noin euron vuosittaisen avustuksen. Kaukametsän opiston vuotuinen opetusmäärä on noin vuodessa ja asiakkaita on noin Kainuun musiikkiopisto järjestää opetusta Kajaanin lisäksi Suomussalmen, Vaalan sekä Puolangan toimipisteissä. Opiskelijoita on noin 1200 ja valtionosuuksiin oikeuttavia opetustunteja Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskuksen vuotuinen kävijämäärä on noin kävijää ja tilaisuuksia (kokous- ja kulttuuritilaisuudet) on noin 400 vuosittain. Kulttuurin tulosalue tekee tiivistä markkinointiyhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lasten kulttuurikasvatus (kulttuuri- ja kirjastopolku) on keskeinen yhteistyön kohde toimialan sisäisesti. Merkittävimmät kulttuuritapahtumat ovat Kajaanin Runoviikko, Kajaani Tanssii tapahtuma sekä Barokki Soi festivaali. Kulttuurin tulosalue osallistuu vuosittain Taiteiden yön sekä Kekri-viikon toteuttamiseen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Museoitten pääsymaksut poistetaan kahden vuoden kokeiluna. Tavoitteena on edistää kulttuuripalvelujen käyttöä ja tukea kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä. Tulojen menetys vuodessa on noin euroa mutta oletettavasti muut myyntituotot kasvavat kävijämäärien kasvun myötä (kirjojen ja matkailutuotteiden oheismyynti) Selvitetään omatoimi / automaattikirjastopalvelun järjestäminen Otanmäessä sekä Lehtikankaan uuden koulukeskuksen yhteydessä. Tavoitteena noin 1 htv:n säästö. Selvitetään KAKS:n potilaskirjaston jatko koskien viimeistään Uusi sairaala -hanketta, koska samassa kiinteistössä toimii kaksi kirjastoa (potilaskirjasto, ammatillinen käsikirjasto) Tutkitaan mahdolliset päällekkäiset opetusjärjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ja Kaukametsän opistossa. Tuetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä ja selvitetään yhteistyötavat sote-kuntayhtymän kanssa Perustelut Taataan muutoksilla mahdollisuus laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamiselle ja sitä kautta tuetaan Kajaanin houkuttelevuutta ja elinvoimaisuuden kehittymistä. Elinvoimaisuuden edistämisen tärkein vaikuttava taustatekijä on, että kulttuuripalveluilla voidaan tukea osaltaan myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Palvelujen hyvä taso voidaan ylläpitää talouden heikkenemisestä huolimatta. Opistojen päällekkäisen musiikin opetuksen tarjonnan purkamisessa on mietittävä, että mahdollistetaan myös edullisempi ja tavoitteeltaan kevyempi musiikkiharrastus. Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin

17 Museoitten pääsymaksulinjaukset heikentävät tulokertymää. Palvelujen parempi saavutettavuus sekä mahdollisten yhteistyömuotojen kehittäminen sote-kuntayhtymän kanssa edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kirjaston automaation kehittäminen noin yhden henkilötyövuoden säästö. Mahdolliset kaupungin ja kuntayhtymän pienet päällekäisyydet ja niiden purkaminen tukevat toimintojen yleistä tuottavuutta ja resursseja voidaan kohdentaa paremmin. Kulttuurilla on merkittävät mahdollisuudet olla tukemassa kuntalaisten hyvinvointia, edistää sosiaalisten kontaktien ja tilanteiden muodostumista erityisryhmille sekä yleisesti tukea luovan ja suvaitsevaisen ilmapiirin rakentumista alueelle, mikä kokonaisuudessaan tukee hyvinvoinnin ja osaamisen kasvua. Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa: sivistysjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua Valtakunnalliset tapahtumat ovat kiinnostavia Korkeatasoiset ja laadukkaat tilat ja palvelut kokouksille ja tapahtumille Kaukametsässä yhteistyössä Kaukaveden ja hotellin kanssa Runoviikon kävijät vuonna 2014 / Kajaani Tanssii - kävijät Tilaisuuksien määrä Kävijämäärä Kaukametsässä Isot kokoustilaisuudet vuonna 2014/ Puitteet hyvät, laman aiheuttamaa tilaisuuksien vähenemistä 2013/ / / v Tilaisuuksien määrää pyritään kasvattamaan (markkinointi, tiedotus) / v Kaukametsän tilat mahdollisimman hyvässä käytössä / v Elinikäisen oppimisen viitekehyksessä Kaukametsän opiston koulutus ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen tukee hyvinvointia ja perheiden harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Musiikkiopiston monipuolinen opetus ja kulttuuritoiminta koko toiminta-alueellamme Oppilaiden ikäjakauma ja määrä, soitinvalikoima ja toteutuneet tapahtumat Kiitettävä/ erinomainen Lisänäkyvyyden saavuttaminen kaikissa toimipisteissä Lisänäkyvyyden saavuttaminen kaikissa toimipisteissä Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Hyvät kulttuuripalvelut tukevat osaltaan osaavan ja koulutetun väestön hakeutumista Kajaaniin Kulttuuripalvelujen käyttö / asiakasmäärät Kirjasto: Kaukametsä: Museot: Kirjasto: Kaukametsä: Museot: Kirjasto: Kaukametsä: Museot:

18 Saavutettavuuden parantaminen Kehitetään edelleen sähköisen asioinnin ja tiedottamisen muotoja; laskutus, tilavaraukset, kurssimaksujen maksaminen Kirjastoverkko Museonäyttelyihin vapaa pääsy Sähköisten omatoimipalvelujen käyttömäärät ja käyttöönottamisen toteutuminen Ei käytössä Opiston kurssimaksut voi maksaa internetissä Kussimaksujen 0 % 50 % 100 % nettimaksaminen % Netti-ilmoittautuminen kursseille, % 50 % 60 % 90 % Palvelupisteet ja 5 kiinteää kirjastoa ja yli 90 % yli 90 % niiden etäisyys kirjastoauto, (kiinteä kirjasto 2 km yli 90 % tavoitteen ja 1 km etäisyydellä) sisällä Kasvava kävijämäärä Ei käytössä Sähköiset palvelut ovat kuntalaisten aktiivisessa käytössä Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta palvelujen kehittämisen tueksi Markkinointiyhteistyö kulttuuritoimijoiden kesken Asiakastyytyväisyys mittaus Markkinointiin käytetyt eurot/vuosi Yhteisten näkyvyyksien määrä / vuosi Erittäin hyvä tai hyvä 4,5 Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista 4,5 4, / v / v / vuosi 25 isoa mainosta 25 yhteismainosta 25 yhteismainosta Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kulttuuripalvelujen hyvinvointipalvelun luonteen edistämiseksi (huomioidaan erityisryhmät) Museoitten pääsymaksujen poistaminen palvelun käytön kynnysten madaltamiseksi Tilaisuudet ja näyttelyt Erityisryhmien osuus palvelujen käytöstä Kulttuuripolun käytön laajuus Kävijämäärät museoissa, erityisesti erityisryhmien osuus Tilaisuuksien ja näyttelyiden määrä Ei selkeää kuvaa Opetussuunnitelma muodostettu ja toimitaan sen mukaisesti Pääsymaksut käytössä, kävijöitä vuosittain noin yhteensä Kerätään tieto yksikkökohtaisesti mittari muodostettu Kerätään käyttäjätietoa palveluittain Erityisryhmien mahdollisuudet palvelujen käytössä ovat kasvaneet 100 % oppilaista on kulttuuripolkutoiminn an aktiivisia käyttäjiä kävijää kävijää Yhteinen mittari laadittu Näyttelyjen ja tilaisuuksien määrä 2014 tasolla Kulttuuri- ja Käyttäjien määrä ei selkeää mittausta mittari muodostettu Käyttö aktiivista liikuntaseteli VIP 9 käytössä käytössä, laajuutta ei ole mitattu mittari muodostettu Käyttö aktiivista ja laajaa

19

20 Kirjasto Palveluryhmän kuvaus Kirjaston tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto edistää myös vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittymistä. Perustehtävät: ruokkii kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua, tukee omaehtoista oppimista, tarjoaa perusinformaatiota ja aineksia henkilökohtaiseen kehitykseen, tukee medialukutaitoa ja muita tietoyhteiskuntataitoja, on tie kulttuuriperinnön tuntemukseen, tarjoaa tilan kulttuurien kohtaamiselle Nykytila Palvelut tuotetaan omana tuotantona. Kirjasto tarjoaa: painetun aineiston käyttö kirjastossa ja maksuton lainaus, seutu- ja kaukolainat, kirjastonkäytön ohjaus, mm. Kirjastopolku koululaisille; netti kaikkien ulottuvilla, langaton verkko kirjastotilassa; työskentely tiloja, näyttelytoimintaa, yhteinen tietokanta Kainet 7 Kainuun kunnissa Laajuus, saavutettavuus, saatavuus: pääkirjasto, 3 lähikirjastoa, kirjastoauto ja potilaskirjasto; 90 %:lla väestöstä kirjaston kiinteä toimipiste on alle 2 kilometrin tai kirjastoautopysäkki alle 1 kilometrinpäässä kotoa, yli 40 % väestöstä lainaajia; aukiolotunteja yhteensä eri pisteissä, lehtisali avoinna myös sunnuntaisin Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Suurimmat muutokset aiheuttavat sähköiset palvelut, joita tulee kehittää alueellisena yhteistyönä. Väestön muutokset: koulutustaso nousee, väestö ikääntyy, maahanmuutto kasvaa, on huomioitava palveluissa ja kokoelmissa. Verkkopalveluita on kehitettävä. Tutkitaan mahdollisuus omatoimipalvelujen perustamiseen, kirjastoautomaatio. Lisätään tiloja oleskelulle, viihtymiselle ja asiakkaiden työskentelylle, mutta myös hiljaisuudelle. Kouluyhteistyön kehittäminen. Alueellisen yhteistyö tiivistäminen Kainuun kirjasto! Hiipuvat palvelumuodot uuteen tarkasteluun. Perustelut Kirjastolain mukaan kirjastopalvelut on järjestettävä joko omana tai muiden kuntien kanssa yhteistyössä. Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Kävijämäärä vähenee, kun sähköiset palvelut lisääntyvät (sähköisen aineiston lainaus, kirjalainojen uusinnat), tilat painetulta aineistolta? Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin Hankintamäärärahat kohdistuvat sähköiseen aineistoon. Jos palveluja vähennetään, tiloja käytetään muihin kirjastopalveluihin tai vapautuu muuhun. Omatoimikirjasto vähentää henkilöstön tarvetta. Resurssi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate, HTV2 33,13 32, Toimitilat, m Tehdyt/tarvittavat selvitykset

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014 Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014 Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014

Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä Turvata hyvinvoinnin perusta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen. Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.

Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen. Kaupunginhallituksen seminaari 3.10. Sivistystoimialan talousarvio 2018 Palvelut, talous, kasvutekijät, säästöt, liikkumavara ja kehittäminen Kaupunginhallituksen seminaari 3.10.2017 Palveluohjelma 2018 Toimintaympäristön muutokset: Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta voidaan todeta, että asetetut toiminnalliset tavoitteet on pääosin saavutettu. SIVISTYSOSASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta Sivistyslautakunta on johtanut kunnan koulutointa ja vastannut kuntalaisten koulutuspalvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen esiopetuksen,

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten talousarvioesitysten tekstiosat. seminaariohjelman mukaisessa järjestyksessä

Lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten talousarvioesitysten tekstiosat. seminaariohjelman mukaisessa järjestyksessä Lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten talousarvioesitysten tekstiosat seminaariohjelman mukaisessa järjestyksessä Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 29.10.2014 1 1. Kaupunkistrategia... 3 2. Sivistystoimiala...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

Strategisen sopimuksen raportti tilanne

Strategisen sopimuksen raportti tilanne SIVISTYSTOIMIALAN STRATEGISEN SOPIMUKSEN 31.7.2014 RAPORTTI Tällä raportilla raportoidaan heinäkuun lopun tilanteen mukaan TAE 2014 luvun alle tai viereen punaisella värillä. 1. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot