Palvelulinjaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelulinjaukset 2015 2018"

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista järjestetään 71 % kunnallisena palveluna ja 29 % yksityisenä palveluna. Kunnallisia päiväkoteja on 19 ja yksityisiä 14. Kunnallinen perhepäivähoidon määrä on supistunut hoitajien eläköityessä (hoitajia nyt 26). Yksityinen perhepäivähoito on pysynyt ennallaan (hoitajia 44). Uusi kunnallinen Seminaarin päiväkoti on aloittanut Normaalikouluun peruskorjatuissa tiloissa elokuussa Lisäksi järjestetään leikkikerhotoimintaa (8 kerhoa), esiopetusta päiväkotien kokopäiväryhmissä (yhteensä 48 esiopetusryhmää) ja esiopetusta 4 h/pv koulujen tiloissa toimivissa ryhmissä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään eri yhdistysten, seurakunnan tai omana toimintana. Toiminnan piirissä on noin 450 lasta. Vaihtoehtona on järjestää päivähoito kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen turvin. Perusopetuksen oppilasmäärä on hienoisesti kasvava ja kasvaa ainakin vuoteen 2018 saakka. Hauhola- Lehtikankaan monitoimitalon suunnittelutyö saadaan valmiiksi vuoden 2014 aikana ja rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuoden 2015 aikana. Kiinteistökantaa on saatu peruskorjattua viime vuosina (Keskuskoulu, Kätönlahti). Kouluverkkosuunnittelua on tehtävä peruskorjaustarpeet huomioiden ja pitkällä aikajänteellä, joka ulottuu 2020-luvun puoliväliin. Opetusryhmien ryhmäkoot on saatu pidettyä maltillisina (ka. noin 20 oppilasta) valtion erityisavustuksen turvin. Lisäksi erityisavustuksia on saatu opetuksen tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Avustuksen avulla on perustettu kolme maahanmuuttajien tukiluokkaa Kajaaniin. Kajaanissa toimivat kulttuurin tulosalueella Kainuun Museo, taidemuseo, kirjastot (pääkirjasto, kolme sivukirjastoa, potilaskirjasto ja kirjastoauto), Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, jonka yhteydessä toimivat Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto sekä kulttuuri- ja kokouspalvelut tulosyksikkö. Kulttuuritoimijat tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään sekä muiden toimijoiden kanssa sisällön tuottamiseksi sekä toimivan palvelujen markkinoinnin aikaansaamiseksi. Kulttuuripalvelujen piirissä käy vuosittain noin kävijää. Tulosalue tekee tiivistä yhteistyötä toimialan muiden tulosalueiden kanssa ja erityisenä painotuksena on lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta tukeva kulttuuripolkutoiminta. Kansalaisopistossa opetustarjonta on laajaa ja se vastaa hyvin alueen kysyntään. Lisäksi kansalaisopisto osallistuu keskeisenä toimijana maahanmuuttajien kotouttamiseen maksupalvelutoimintana. Nykyinen kulttuurin palvelutaso (henkilöstö ja toiminnalliset tavoitteet) on mitoitettu laajuuteensa nähden minimiin. Keskeiset kaupungin kulttuuripalvelujen tuottamat tapahtumat ovat Kajaanin Runoviikko, Kajaani tanssii - tapahtuma, Barokki soi -festivaali sekä Kekriviikko. Liikunta- ja nuorisopalvelut tulosalue vastaa kaupungin nuorisotyöstä (perusnuorisotyö, erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö). Kaupungissa on kuusi nuorisotaloa. Liikennepuiston toimintaa toteuttaa Spartak. Liikuntapalvelut vastaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä kansalaisopiston, sote-kuntayhtymän sekä seurojen ja järjestöjen kanssa. Seura- ja nuorisotyön avustuksia tulosalue jakaa vuosittain noin euroa. Toimintaympäristön muutokset Varhaiskasvatus laki uudistuu vuoden 2015 aikana. Oletuksena on ollut, että uudistus lisää palvelun kysyntää (alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa kasvaa) ja sitä kautta tilojen käyttöä. Perheet haluavat entistä useammin lapsensa päiväkotihoitoon joko kunnalliselle tai yksityiselle toimijalle, mikä näkyy perhepäivähoidon kysynnän laskuna. Perusopetuksen lainsäädäntö uudistui opiskelijahuollon osalta Opetussuunnitelman on päivitetty vastaamaan uudistettua laki niin perus- kuin esiopetuksessa lukuvuoden alkuun. Suurempi

2 perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman uudistus on käynnissä ja kuntien odotetaan toimivan uuden opetussuunnitelman mukaisesti alkaen. Uudistus lisää painetta opetustuntien määrään kasvattamiseen mutta maltillisesti. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on edistää koulutyön mielekkyyden rakentumista sekä lasten ja nuorten valmiuksia toimia 2000-luvun globaalissa tietoyhteiskunnassa ja myöhemmässä työelämässä. Kulttuuripalvelujen osalta toimintaympäristössä ei tapahdu muutoksia mutta toiminnan rahoituksessa on tapahtunut heikentymistä (valtionosuuksien jäädytys vuoden 2013 tasoon) ja museoitten henkilöperusteisissa valtionosuuksissa on isompiin museoihin kohdistettu leikkauksia jo vuoden 2013 aikana. Kansalaisopiston valtionosuuksiin suunnitellaan valtakunnallisesti leikkauksia noin 10 miljoonaa euroa. Kajaanin valtionosuuksiin oikeuttavien opetustuntien määrä on kuitenkin kasvanut edellisvuosiin nähden. Vapaan sivistystyön valtionosuuksien leikkauksella kuntien opistoja ohjataan nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön sekä keskitettyihin hallintoratkaisuihin. Musiikkiopiston toiminnan valtionosuudet kasvavat hienoisesti vuoteen Väestönkehityksessä suhteessa palvelutarpeen arviointiin on huomioitava, että lasten ja nuorten lukumäärä on hienoisesti kasvava ja ikääntyvien suhteellinen osuus kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että palvelujen tarve on sivistystoimialalla kasvava. Kuntalaiset arvioivat kaupunginpalveluja tarkasti ja toimivat palvelut vaikuttavat perheitten ratkaisuihin muun muassa paluumuuttajien osalta. Sivistystoimialan tuottamat palvelut ovat keskeinen vetovoimatekijä kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi. Palvelulinjaukset Sivistyslautakunta Tiedolla johtamisen käytänteiden sekä paremman asiakastuntemuksen kehittäminen yhteistyössä keskushallinnon sekä Sote-kuntayhtymän kanssa (2015). IVA-arvioinnin (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) käyttöön ottaminen vuoteen 2016 mennessä sivistystoimialan päätöksenteossa. Ennaltaehkäisevän ja terveyttä edistävien toimintamallien kehittäminen yhteistyössä sivistystoimialan, koulutusliikelaitoksen sekä sote-kuntayhtymän kesken. Tavoitteena on kehittää kunnallisia matalan kynnyksen tehostetun tuen toimintamalleja, joiden käyttöön ottamisella vähennetään erityisesti perhepalveluille kustannuksia kasvattavien korjaavien, erityisen tuen palvelujen käyttöä. ( ). Varataan kaupungin sisäiseen laskutukseen palvelujen ostoon euroa vuodelle Varhaiskasvatus Perusopetus Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välinen suhde pidetään 30 % yksityistä, 70 % kunnallista päivähoitoa. Yksityisen päivähoidon osalta siirrytään palveluseteliin vuoden 2016 alusta, mikäli sähköinen järjestelmä saadaan käyttöön. Päiväkotiverkkoselvityksen laadinta vastaamaan Hauhola-Lehtikankaalle valmistuvaa koulukeskusta, jossa periaatteena on, että kunnallisen päiväkodin vapautuneita tiloja tarjotaan yksityiseen päiväkotitoimintaan. Jos lasten määrä ei merkittävästi kasva vuoteen 2017, on uuden Hauhola-Lehtikaan monitoimitalon rakentaminen näyttävä vastaavan suuruisena neliöitten vähentymänä kunnallisessa päivähoidossa. Tilajärjestelyt Lyseon sekä Lohtajan koulujen tilanahtauden selvittämiseksi (lukion tilat, Huuhkajanvaaran osittainen koulukäyttöön ottaminen) Otetaan kaupungin omia tiloja käyttöön Vienankadulta, Pohjolankadulta ja Vuorikadulta huomioitava kuitenkin turvallisuuteen ja oikeusturvaan liittyvät kysymykset / riskit ennen päätösten tekemistä.

3 Koulujen liikuntasalien maksut poistetaan alle 18-vuotiaiden ohjatun toiminnan lisäksi koskemaan perheliikuntaa sekä erityisryhmien liikuntaa (ikäihmisten liikunta, potilas- ja vammaisjärjestöt). Jopo-opetuksen aloittaminen Harjoittelijoiden palkkaaminen perusopetukseen varhaiskasvatuksen mallin mukaisesti. Tuetaan nuorten työllistymistä sekä nuorisotakuun toteuttamista. Kouluverkkoselvityksen päivittäminen vastaamaan kiinteistöjen kunnostuspaineita sekä tukemaan opetuksen kehittämistä (yhtenäinen perusopetus, eheä koulupäivä, tvt:n käyttöönotto). Kulttuurilaitokset Museoitten pääsymaksujen poistaminen kahden vuoden kokeiluna ( ). Ratkaisulla tuetaan kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä ja erityisesti erityisryhmien mahdollisuutta osallistua kulttuuriin. Opistojen kurssimaksujen hinnoittelussa toimitaan maltillisesti ja maksuja nostetaan noin joka toinen lukuvuosi indeksin mukaisesti. Omatoimi- / automaattikirjaston perustamisen arviointi Otanmäkeen sekä Lehtikankaalle palvelujen parantamiseksi. Otanmäessä pyritään turvaamaan kirjasto alueella ja säästämään henkilöstöresurssia, ja Lehtikankaan koulukeskuskusen osalta pidennetään kirjastopalvelun saatavuutta olemassa olevalla henkilöstöresurssilla. Liikunta- ja nuorisopalvelut Nuorisotyön opetussuunnitelman laadinta toiminnan vaikuttavuuden edistämiseksi Ikäihmisten omatoiminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Harjoittelijoiden palkkaaminen nuorisotyöhön varhaiskasvatuksen mallin mukaisesti (kaksi harjoittelijaa). Tuetaan nuorten työllistymistä sekä nuorisotakuun toteuttamista. Uuden liikuntaorganisaation muodostaminen kaupunkiin yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan sekä keskeisten liikuntatoimijoiden kanssa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa sivistysjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua: Sivistystoimialan palvelujen järjestämisessä toimitaan yrittäjämyönteisesti Kouluissa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta ja tuetaan siten yritteliäisyyteen kasvua opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti Koulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa (oppilasmäärä; yhteistyön muodot) Kummiyritysten määrä (3) Yrityskontaktien määrä (vierailut, yrittäjien järj. oppitunnit ) Kummiyritysten määrä (>5) Yrityskontaktien määrä (vierailut, yrittäjien järj. oppitunnit ) Kummiyritysten määrä (>8) Yrityskontaktien määrä (vierailut, yrittäjien järj. oppitunnit ) Mahdollistetaan yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Yksityisten päiväkotien määrä / % toiminnasta 14 / 27 % 14 / 27 % 15 / 30 % Valtakunnalliset tapahtumat Kävijämäärät , joista puolet Kainuun ulkopuolelta (Kajaani Tanssii ja Runoviikko) Kajaani Tanssii -> kansainvälistyy

4 Osaavan työvoiman saatavuus turvataan: Sivistystoimialalla luodaan osaamisen perusta ja mahdollistetaan elinikäinen oppiminen Kehitetään esi- ja peruskoululaisten sekä työikäisten tvt- taitoja Asiakaslähtöisten koulutusten järjestäminen yrityksille ja yhteisöille TVT -opetukseen panostaminen / v Kansalaisopiston tietotekniikan opetuksen määrä ja opiskelijat Tvt startegia tehty ja valmis toteutettavaksi, valtionavustus saatu ( e vv ) Kansalaisopisto koulutukset:20 opiskelijat:200 Tvt- strategian toteuttaminen ( /v) Kansalaisopisto koulutukset:25 opiskelijat:250 Tvt- strategian toteuttaminen ( /v) Kansalaisopisto koulutukset:35 opiskelijat:350 Järjestetään koulutettua väestöä houkuttelevat maakuntakeskuksen hyvät perus-, kulttuurija vapaa-ajan palvelut Palvelujen arvioinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen kulttuurin ja vapaaajan palvelujen kustannusten, toiminnan kehittämisen ja palvelujen käytön osalta. Rakennetaan vuosittainen kuntakohtainen arviointijärjestelmä: Kaupunki on ollut vuodesta 2008 mukana Kuntaliiton kustannusvertailuss a. Yksiköt keräävät asiakas- ja palvelutietoa säännöllisesti. Otetaan arviointijärjestelmä käyttöön, niin että tunnuslukutieto on sujuvasti saatavilla ja tehokkaasti palvelujen arvioinnin käytössä. Numeerinen arviointijärjestelmä vakiintuneessa käytössä -vertailu, verrokkikunnat Palvelujen arvioinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen kustannusten, toiminnan kehittämisen ja palvelun käytön osalta. Rakennetaan vuosittainen kuntakohtainen arviointijärjestelmä: Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on kerännyt esi- ja perusopetuksen kustannus- ja vertailutietoa. Tulosaluekohtaista tietoa on koottu säännöllisesti. Otetaan arviointijärjestelmä käyttöön, niin että tunnuslukutieto on sujuvasti saatavilla ja tehokkaasti palvelujen arvioinnin käytössä. Numeerinen arviointijärj. vakiintuneessa käytössä -vertailu, verrokkikunnat

5 Saavutettavuuden parantaminen: Kehitetään palvelujen saavutettavuutta Kehitetään edelleen sähköisen asioinnin muotoja Sähköisten omatoimipalvelujen käyttömäärät ja käyttöönottamisen toteutuminen tulosalueilla Ei mitata Mittarin muodostus palvelujen käyttö / saatavuus Sähköiset palvelut ovat kuntalaisten aktiivisessa käytössä Edistetään langattomien verkkojen rakentumista perusopetukseen Langattomien verkkojen kattavuus perusopetuksessa Mittaus; Kattavuus, 60 % opetustiloista Kattavuus, 80 % opetustiloista Kattavuus, 100 % opetustiloista Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta palvelujen ja palvelutarpeeseen kytkeytyvän tarpeen paremmaksi tiedostamiseksi Kehitetään asiakas- ja tunnuslukutietojen keräämistä sekä taltiointia paremman tiedolla johtamisen aikaansaamiseksi Henkilöstön osaamisen tukeminen kehityskeskustelut, työyhteisökäytänteet Yksikkö- ja tulosaluekohtaiset asiakastyytyväisyysky selyt Keskeinen toimintaa kuvaava tieto (talouden ja toiminnan indikaattorit) ovat jäsennettynä tietokantana hallinnon strategisen suunnittelutyön käytössä Kehityskeskustelut käydään vuosittain jokaisen kanssa Työpaikkakokoukset toteutetaan säännöllisesti Säännöllistä, liikunta- ja nuorisopalvelut ei numeerista mittausta mutta nuorten kuuleminen toimialan palveluista toteutuu säännöllisesti Ei ole Toteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyyden mittausta ja laaditaan kyselyihin yhteismitallinen osuus Kehitetään aihetta yhteistyössä muiden toimialojen kanssa 85 % 90 % 100 % Jokaisessa työyhteisössä kokouskäytänteet ovat säännölliset Säännöllisesti 1-4 krt / kk Toimialan palvelujen asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja kerätty tietoa on yhteismitallista Keskeisesti eri tulosalueiden toiminnan vaikuttavuutta ja taloudellisuutta kuvaavat mittarit ovat kootusti saatavilla ja strategisen suunnittelutyön perustana Säännöllisesti 1-4 krt / kk Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista

6 Huomioidaan asiakasnäkökulma palvelujen järjestämisessä Vaalitaan työyhteisöissä hyvää työyhteisön ilmapiiriä Otetaan käyttöön IVAarviointi (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) Kehitetään yhteistyötä median kanssa ja tehostetaan viestintää Asiakastyytyväisyysky selyt Työyhteisön toimivuuskyselyn tulos Asiakastyytyväisyysky selyt Kuulemistilaisuuksien määrä Arvioinnin laajuus päätöksenteossa Mediayhteistyön määrä tulosalueilla Mitataan tulosalueittain Kehitetään kyselyjen yhteismitallinen perusta Asiakaspalautteen kerääminen on säännöllistä, yhteismitallista ja sitä käytetään palvelujen suunnittelun pohjalla Keskiarvo 3,33 Keskiarvo 3,40 Keskiarvo 3,50 käytössä satunnaisesti satunnaista Arvioinnin prosessi kuvataan ja määritetään alueet, joissa arviointia hyödynnetään Viestintäsuunnitelm a osana kaupungin viestintäsuunnitelm aa päivitetty koskee asianmukaisia päätöksiä koko toimialalla Toimitaan viestintäsuunnitelm an mukaisesti Valtakunnalliset tapahtumat Näkyminen tiedotusvälineissä Hyvä Hyvä Hyvä Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Tehdään säännöllistä ja suunniteltua yhteistyötä sivistystoimen tulosalueiden, sotekuntayhtymän, yritysten sekä järjestöjen kesken kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi edistetään palvelujen käyttöä Edistetään (lasten ja nuorten) liikkumista sekä terveitten elämäntapojen muodostumista Kulttuuri-, liikunta- ja Kulttuuri nuorisotilojen kävijät 1 Kansalaisopiston opiskelijatunnit Liikunta Nuoriso Yhteensä (2013) Tuen piirissä olevien lasten ja nuorten määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: tiedostetaan tarve ja mahdollisuudet perheiden ja lasten kasvun tukemisessa Varhaisnuorten päihteiden käyttö 2 (kouluterveyskysely: 8 9 lk.) Perusopetus Erityinen tuki: 211 tehostettu tuki: 160 Varhaiskasvatus Erityinen tuki: 55 Tehostettu tuki: 176 Tupakointi 17% Humalakokeilut 13% Huumekokeilut 8% (2013) Kävijämäärät ovat kasvaneet Perusopetus Erityinen tuki: 200 tehostettu tuki: 180 Varhaiskasvatus Erityinen tuki: 45 Tehostettu tuki: % 5% 5% Kävijämäärät ovat kasvaneet Perusopetus Erityinen tuki: 190 tehostettu tuki: 200 Varhaiskasvatus Erityinen tuki: 40Tehostettu tuki: 195 0% 0% 0% Sivistystoimen tilat

7 ovat mahdollisuuksien mukaan kaupunkiin saatavien isojen tapahtumien käytössä Koulujen tilojen ulkopuolinen käyttö Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia Käytössä mikäli vapaina ja käyttötarkoituksen sopivia Ikäihmisten omatoimisuuden tukeminen Liikuntasalien ulkopuolinen käyttö (ei sis. koulukerhot) ja käytössä olevien salien määrä 275 h / viikko; käytössä 12 salia 300 h / viikko; käytössä 12 salia 400 h / viikko; käytössä 12 salia 7 päivänä viikossa Vertaisohjaajien vesiliikuntaryhmiin osallistuminen; 70+ liikuntapassin käyttö; omaehtoisten erityisliikuntaryhmien tukeminen osallistujia Toimintaa tuetaan ja kehitetään yhteistyössä järjestöjen, soten ja muiden toimijoiden kanssa Omatoiminen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen lisääntyy ja osallistumismäärä tuettuun toimintaan kasvaa; verkostotyö on toimivaa ja aktiivista Riskit Kuvaus Kiinteistökantaa rapistuu, turvallinen ja terveellinen työympäristö vaarantuu. Päivähoidossa tai perusopetuksessa mahdollisia kiinteistöverkkoa koskevia sopeuttamistoimia ei saada toteutettu lasten / oppilaiden määrää vastaavaksi. Toimintaan liittyvät riskit Talouteen liittyvät riskit Henkilöstöön liittyvät riskit Valtio leikkaa sekä kuntien peruspalvelujen rahoitusta että erityisavustuksia, mikä heikentää peruspalvelujen laatua merkittävästi (mm. opetusryhmien koon merkittävä kasvu) tai vaarantaa palvelutuotantoa (kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut). Merkittävimmät talousarvioriskit vuoden 2015 talousarviossa: 1. varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä kasvaa ja henkilöstön palkkaustarve kasvaa 2. Valtio ei tue perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä arvioidulla euron avustuksella 3. Kulttuurin tulosalueella ostopalvelutoiminta ei toteudu edellisvuosien mukaisesti, jolloin tulojen kertymä jää arvioitua pienemmäksi Eri elämänvaiheissa olevan henkilöstön sairastavuus kasvaa, mikä lisää henkilöstökustannuksia erityisesti lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Ei-lakisääteisissä tehtävissä ei pystytä vastaamaan palvelujen kysyntään tai toteuttamaan asetettuja tavoitteita, kun sijaishenkilöstöä ei voida palkata.

8 HTV2 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Perusopetus Kulttuurilaitokset museot 14,79 museot 14,3 museot 14,8 museot 14,8 museot 14,8 kirjasto 33,13 kirjasto 32,5 kirjasto 32 kirjasto 32 kirjasto 31 Kaukametsä 112, Liikunta- ja nuorisopalvelut 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Yhteensä 873,48 868,80 876,80 885,80 890,80

9 Varhaiskasvatus Palveluryhmän kuvaus Lakisääteisten varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkikerhotoimintana. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen. Nykytila Päivähoitopalveluista järjestetään 71 % kunnallisena palveluna ja 29 % yksityisenä palveluna. Kunnallinen perhepäivähoito hoitomuotona on supistunut viime vuosien aikana hoitajien eläkkeelle jäännin myötä. Yksityinen perhepäivähoito on pysynyt ennallaan. Tällä hetkellä kunnallisia perhepäivähoitajia on 26 ja yksityisiä 36. Kunnallisia päiväkoteja on 19 ja yksityisiä 14. Uusi kunnallinen Seminaarin päiväkoti aloitti entisen Normaalikoulun tiloissa elokuussa Leikkikerhotoimintaa järjestetään niille lapsille, jotka eivät tarvitse päivähoitolain mukaisia päivähoitopalveluita. Järjestämme palvelut 1973 valmistuneen päivähoitolain mukaisesti ja seuraamme tiiviisti uuden varhaiskasvatuslain valmistelua. Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana päiväkotien kokopäiväryhmissä niille lapsille, jotka tarvitsevat päivähoitoa esiopetuksen lisäksi. Niille lapsille. jotka tarvitsevat vain esiopetusta 4h/pv, toiminta on järjestetty pääsääntöisesti koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään eri yhdistysten, seurakunnan tai omana toimintana. Vaihtoehtona päivähoidon järjestämiselle on järjestää päivähoito kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen turvin. Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Vuonna 2015 on tulossa useita muutoksia, jotka koskevat lapsiperheitä. Kotihoidon tuen muuttuminen jaettavaksi vanhempien kesken aiheuttaa arvioimme mukaan palvelutarpeen kasvua alle kolmen vuoden ikäisten lasten osalta. Vaikutus alkanee kuitenkin vasta Esiopetuksen tulo velvoittavaksi ei aiheuttane suuria muutoksia, koska esiopetukseen osallistuu jo lähes koko ikäluokka. Varhaiskasvatuslaki tulee eduskunnan käsittelyyn syksyn 2014 aikana budjettilakina. Lakiin kaavaillut muutokset aiheuttavat kunnille kasvavaa palvelun ja tilojen tarvetta ja kustannusten kasvua. Tavoitteenamme on pitää kunnallisen ja yksityisen palvelun suhde 70 %/30 %:ssa ja tarjota edelleen leikkikerhotoimintaa lakisääteisen päivähoidon vaihtoehtona. Yksityisen päivähoidon osalta siirrytään palveluseteliin vuoden 2016 alusta, mikäli sähköinen järjestelmä saadaan. Perustelut Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Linjaukset ovat entisten tavoitteiden mukaiset. Pidättäydymme uusista linjauksista ennen kuin tiedämme enemmän varhaiskasvatuslain vaikutuksista. Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin Resurssi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate, HTV Toimitilat, m 2 8,5 8,7 8,8 8,8 9,4 Tehdyt/tarvittavat selvitykset

10 Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistetaan yksityisten päiväkotien elinvoimaisuus Otetaan käyttöön palveluseteli Mahdollistetaan yritysten toiminta tarjoamalla varhaiskasvatuspalvelu ja tarpeen mukaisesti. Yrittäjyyskasvatus alkaa jo päiväkodissa. Yksityisten päiväkotien määrä sähköinen valmius saavutetaan vuoden 2015 aikana päivähoitopaikka pystytään tarjoamaan lakisääteisessä ajassa. Päiväkotien yhteistyö paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyömuodot Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Saavutettavuuden parantaminen palveluraha palveluseteli käyttöön v alussa 100% 100% 100% satunnaista Yrityskontaktien määrä palveluseteli on käytössä kaikissa yksityisissä yksiköissä. Yrityskontaktien määrä Tiedotustilaisuuksia alan oppilaitoksissa Päiväkotiharjoittelijat palkataan jatkossakin Olemme houkutteleva työnantaja, henkilökunnan koulutus Kehitetään esikoululaisten sekä henkilöstön TVTtaitoja tiedotustilaisuuksien määrä harjoittelijoiden määrä monitahoarviointi koulutuspäivien määrä TVT- opetukseen panostaminen /vuosi pv/henkilö 2-3 pv/henkilö 3-4 pv/henkilö jokaisessa esiopetusryhmässä on tietokone Jokaiseen esiopetusryhmään hankitaan tabletteja jokaisella esioppilaalla on käytössään tablettitietokone Sähköisen asioinnin kehittäminen Sähköinen tiedotus on toimivaa Toimivat tietoliikenne yhteydet Päiväkoteihin hankitaan päiväkodin oman sähköposti palautteen ja tiedottamisen parantamiseksi kolmessa päiväkodissa 15 päiväkodissa 19 päiväkodissa Päivitetään kotisivut vaiheessa päivitetty päivitetty Ohjelmat täydentävät toisiaan sähköisen asioinnin kehittäminen on käynnissä: Wilma, sähköinen kirjautuminen, www-sivut TVT- laitteisto ja langattomat yhteydet kaikissa yksiköissä Hoitoaikaperusteine n laskutus ohjelmistot ja tietojärjestelmät kehitetty yhteentoimiviksi.

11 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa sähköinen asiakaspalute Lapsilta saatavan palaute Henkilöstön osaamisen tukeminen - kehityskeskustelut, työyhteisökäytänteet Monitahoarviointi tehdään joka toinen vuosi Mittarin kehittäminen Kehityskeskustelut käydään vuosittain jokaisen kanssa Työpaikkakokoukset toteutetaan säännöllisesti tehty keväällä 2014 ei tehdä tehty joka toinen vuosi 4- vuotiaiden haastattelu joka toinen vuosi 85% Kokouskäytänteet ovat jokaisessa yksikössä säännölliset Mittari on valmis vuonna % 1-4 krt/kk mittauksen tulos 100% 1-4 krt/kk Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Huomioidaan asiakasnäkökulma palveluita järjestämisessä Tiedotetaan positiivisista tapahtumista Kulttuuripolku Vaalitaan työyhteisössä hyvää työyhteisön ilmapiiriä Asiakastyytyväisyysky selyt Positiivisten viestien määrä Lasten kulttuuritapahtumien määrä työyhteisön toimivuuskyselyn tulos kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja sitä käytetään toiminnan suunnittelun pohjana Juhlavuotena positiivisia julkaisuja on ollut runsaasti Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen kyselyn kehittäminen julkaisujen määrä Asiakaspalautteen kerääminen on säännöllistä ja yhteismitallista satunnaisesti 1-2/vuosi 1-2/vuosi KA 3,48 KA 3,49 KA 3,5 julkaisujen määrä on lisääntynyt Hyvä yhteistyö keskeisiin yhteistyökumppaneihi n Edistetään lasten liikkumista sekä terveitten elämäntapojen,uodostumista Kaupungin, soten, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyön määrä ja laatu Tuen piirissä olevien lasten määrä Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset toteutuvat Liikuntatapahtumien määrä Varhaiskasvatuksella on toimivat yhteistyökäytännöt keskeisiin toimijoihin Erityinen tuki: 55 Tehostettu tuki 176 Jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaavat, toiminnan pohjalla lasten liikuntasuositukset Yhteistyökäytännöt ovat säilyneet ja niitä on kehitetty Erityinen tuki: 45 Tehostettu tuki: 185 Lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta liikunnasta huolehditaan, järjestetään kaksi liikuntatapahtumaa ja jokaisessa päiväkodissa järjestetään 1-2 perheliikuntatapaht Yhteistyökäytännöt ovat vakiintuneet ja toimivat Erityinen tuki : 40 Tehostettu tuki: 195 Lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta liikunnasta huolehditaan, järjestetään kaksi liikuntatapahtumaa ja jokaisessa päiväkodissa järjestetään 1-2 perheliikuntatapaht

12 Perheiden kasvatustehtävän tukeminen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Lapsen varhaiskasvatussuunn itelmat tehdään ja niiden toteutuminen arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa Sairauspäivät umaa vuosittain n. 88% 100% 100% henkilökuntakortin etuudet, liikuntailtapäivät kaupunki tarjoaa liikunta-, kulttuurija hyvinvointipalveluid en seteleitä henkilöstön käyttöön umaa vuosittain sairauspäivien määrä

13 Perusopetus Palveluryhmän kuvaus Perustehtävät ovat 7 16-vuotiaiden lasten ja nuorten opetus ja kasvatus. Nykytila Palvelu tuotetaan lainsäädännön perustella 100 % omana toimintana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulujen kerhoja voidaan järjestää myös kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Palvelujen piirissä ovat kaikki Kajaanissa asuvat 7 16-vuotiaat lapset Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Perusopetus toteutetaan kunnan järjestämänä oppilaan lähikoulussa. Palvelujen laatu pidetään korkeatasoisena takaamalla riittävät henkilöstö- ja aineelliset resurssit ja kehittämällä palvelujen laatua koko ajan paremmaksi. Palvelun saatavuuden ja laadun on oltava hyvä. Perusopetus toimii yhteistoiminnassa kuntalaisten, kunnan muiden toimialojen, soten, toisen asteen koulutusliikelaitoksen, kolmannen sektorin toimijoiden ym. kanssa. Palvelujen laajuus on oppilasmäärän mukainen. Kajaanin peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa hiljalleen. Perustelut Perusopetus on lakisääteinen palvelu, johon kaikilla oppivelvollisilla on subjektiivinen oikeus. Aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhotyö voidaan järjestää muidenkin tahojen toimintana. Hyvä perusopetus, ammattitaitoinen ja kehittävä henkilöstö sekä nykyaikaiset, turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt ovat kunnan vetovoimatekijä mikäli kuntaan halutaan työikäistä väestöä, elinkeinojen kehittymistä ja yrittäjyyttä. Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Palvelu kohdistuu suoraan kuntalaisiin, perheisiin ja lapsiin lisäten kunnan hyvinvointia ja parempaa tulevaisuutta. Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin Resurssi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate, HTV Toimitilat, m Tehdyt/tarvittavat selvitykset

14 Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa Halu auttaa yritysten kasvua Koulut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Saavutettavuuden parantaminen Kummiyritysten määrä Opintokäyntien määrä Opetus- ja lukuvuosisuunnitelmat ovat ajanmukaisia Kehitetään oppilaiden ja henkilöstön tvt-taitoja Itsearviointi, mahd. ulkopuolinen arviointi Hyvä Uusi ops 2016 Uuden ops:n käyttönotto Laitteiden määrä Välttävä Hyvä Kiitettävä Langattomien Heikko Hyvä Kiitettävä verkkojen saatavuus Henkilöstön osaaminen Tvt-strategian osaamiskartoitus on tehty Tvt-taitojen kehittäminen strategian mukaisesti Kaikilla tvt:n pedagogisessa käytössä perus- tai hyvät taidot Luodaan uusia mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin Varmistetaan langattomien verkkojen käyttömahdollisuus kaikilla kouluilla Sähköisten palvelujen määrä Perustaso Otetaan käyttöön vähintään yksi uusi sähköinen palvelu Kattavuus 10 % 50% 100 % Sähköisten palvelujen käyttö vakiintunut Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kerätään järjestelmällisesti palautetta oppilailta ja heidän huoltajiltaan Asiakaskyselyt Heikko Tehdään asiakaskysely oppilaiden huoltajille, tavoite: hyvä taso Palautejärjestelmä on vakiintunut, tulokset analysoidaan ja kehittämistoimet kohdennetaan tulosten mukaisina Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Pidetään kouluverkko toimivana ja koulukiinteistöt hyvässä kunnossa Parannetaan henkilöstön osaamista ja asennetta Koulutilaa m 2 /oppilas 15,8 15,8 14 Kiinteistöjen Osin tehty kuntoarviointi Täydennyskoulutuksen kattavuus ja määrä e/hlö Kiinteistöjen investointisuunnitelma tehty, Nakertaja-Teppanan alueen kouluinvestoinnit ratkaistu ei mitattu mitataan v taso joulukuussa Lehtikangas valmis, Nakertajan laajennus tehty, Teppanan suunnittelu, lyseon tarvekartoitus mitataan, taso riittävä

15 Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Järjestetään oppilaille ja heidän huoltajilleen koulutilojen vapaa-ajan käyttömahdollisuuksia Kouluajan ulkopuolinen käyttöaste perheliikuntaan Osin käytössä Perheliikuntamahdollisuuksia erityisesti viikonloppuina lisätään Käyttö lisääntynyt ja vakiintunut

16 Kulttuuripalvelut Palveluryhmän kuvaus Kajaanin kaupungin kulttuurin tulosalueen toiminnat ovat: Kainuun Museo (historiallinen museo), Kajaanin taidemuseo, Kirjastot ja Kainuun maakuntakirjasto sekä Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus (toimijoina Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto, kulttuuri- ja kokouspalvelut). Toimiala vastaa kulttuuripalvelujen sekä kulttuuriperusteisen opetustehtävän toteuttamisesta ja tukee tätä kautta alueen vetovoimaisuuden edistämistä ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymistä. Nykytila Museot järjestävät vuosittain neljästä viiteen vaihtuvaa näyttelyä ja lisäksi Kainuun Museossa on historiaa esittelevä perusnäyttely. Kävijämäärät ovat Kainuun Museossa noin 5000 kävijää vuodessa, ja Taidemuseossa noin 8000 kävijää vuodessa. Kajaanissa on pääkirjasto sekä kolme sivukirjastoa, KAKS:n potilaskirjasto ja kirjastoauto. Kävijöitä kirjastopalvelujen piirissä on noin vuosittain. Kajaani vastaa maakuntakirjastotoiminnasta ja saa tätä varten noin euron vuosittaisen avustuksen. Kaukametsän opiston vuotuinen opetusmäärä on noin vuodessa ja asiakkaita on noin Kainuun musiikkiopisto järjestää opetusta Kajaanin lisäksi Suomussalmen, Vaalan sekä Puolangan toimipisteissä. Opiskelijoita on noin 1200 ja valtionosuuksiin oikeuttavia opetustunteja Kaukametsän kulttuuri- ja kongressikeskuksen vuotuinen kävijämäärä on noin kävijää ja tilaisuuksia (kokous- ja kulttuuritilaisuudet) on noin 400 vuosittain. Kulttuurin tulosalue tekee tiivistä markkinointiyhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lasten kulttuurikasvatus (kulttuuri- ja kirjastopolku) on keskeinen yhteistyön kohde toimialan sisäisesti. Merkittävimmät kulttuuritapahtumat ovat Kajaanin Runoviikko, Kajaani Tanssii tapahtuma sekä Barokki Soi festivaali. Kulttuurin tulosalue osallistuu vuosittain Taiteiden yön sekä Kekri-viikon toteuttamiseen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Museoitten pääsymaksut poistetaan kahden vuoden kokeiluna. Tavoitteena on edistää kulttuuripalvelujen käyttöä ja tukea kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä. Tulojen menetys vuodessa on noin euroa mutta oletettavasti muut myyntituotot kasvavat kävijämäärien kasvun myötä (kirjojen ja matkailutuotteiden oheismyynti) Selvitetään omatoimi / automaattikirjastopalvelun järjestäminen Otanmäessä sekä Lehtikankaan uuden koulukeskuksen yhteydessä. Tavoitteena noin 1 htv:n säästö. Selvitetään KAKS:n potilaskirjaston jatko koskien viimeistään Uusi sairaala -hanketta, koska samassa kiinteistössä toimii kaksi kirjastoa (potilaskirjasto, ammatillinen käsikirjasto) Tutkitaan mahdolliset päällekkäiset opetusjärjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ja Kaukametsän opistossa. Tuetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä ja selvitetään yhteistyötavat sote-kuntayhtymän kanssa Perustelut Taataan muutoksilla mahdollisuus laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamiselle ja sitä kautta tuetaan Kajaanin houkuttelevuutta ja elinvoimaisuuden kehittymistä. Elinvoimaisuuden edistämisen tärkein vaikuttava taustatekijä on, että kulttuuripalveluilla voidaan tukea osaltaan myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Palvelujen hyvä taso voidaan ylläpitää talouden heikkenemisestä huolimatta. Opistojen päällekkäisen musiikin opetuksen tarjonnan purkamisessa on mietittävä, että mahdollistetaan myös edullisempi ja tavoitteeltaan kevyempi musiikkiharrastus. Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin

17 Museoitten pääsymaksulinjaukset heikentävät tulokertymää. Palvelujen parempi saavutettavuus sekä mahdollisten yhteistyömuotojen kehittäminen sote-kuntayhtymän kanssa edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kirjaston automaation kehittäminen noin yhden henkilötyövuoden säästö. Mahdolliset kaupungin ja kuntayhtymän pienet päällekäisyydet ja niiden purkaminen tukevat toimintojen yleistä tuottavuutta ja resursseja voidaan kohdentaa paremmin. Kulttuurilla on merkittävät mahdollisuudet olla tukemassa kuntalaisten hyvinvointia, edistää sosiaalisten kontaktien ja tilanteiden muodostumista erityisryhmille sekä yleisesti tukea luovan ja suvaitsevaisen ilmapiirin rakentumista alueelle, mikä kokonaisuudessaan tukee hyvinvoinnin ja osaamisen kasvua. Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa: sivistysjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua Valtakunnalliset tapahtumat ovat kiinnostavia Korkeatasoiset ja laadukkaat tilat ja palvelut kokouksille ja tapahtumille Kaukametsässä yhteistyössä Kaukaveden ja hotellin kanssa Runoviikon kävijät vuonna 2014 / Kajaani Tanssii - kävijät Tilaisuuksien määrä Kävijämäärä Kaukametsässä Isot kokoustilaisuudet vuonna 2014/ Puitteet hyvät, laman aiheuttamaa tilaisuuksien vähenemistä 2013/ / / v Tilaisuuksien määrää pyritään kasvattamaan (markkinointi, tiedotus) / v Kaukametsän tilat mahdollisimman hyvässä käytössä / v Elinikäisen oppimisen viitekehyksessä Kaukametsän opiston koulutus ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen tukee hyvinvointia ja perheiden harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kurssitarjonta Musiikkiopiston monipuolinen opetus ja kulttuuritoiminta koko toiminta-alueellamme Oppilaiden ikäjakauma ja määrä, soitinvalikoima ja toteutuneet tapahtumat Kiitettävä/ erinomainen Lisänäkyvyyden saavuttaminen kaikissa toimipisteissä Lisänäkyvyyden saavuttaminen kaikissa toimipisteissä Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Hyvät kulttuuripalvelut tukevat osaltaan osaavan ja koulutetun väestön hakeutumista Kajaaniin Kulttuuripalvelujen käyttö / asiakasmäärät Kirjasto: Kaukametsä: Museot: Kirjasto: Kaukametsä: Museot: Kirjasto: Kaukametsä: Museot:

18 Saavutettavuuden parantaminen Kehitetään edelleen sähköisen asioinnin ja tiedottamisen muotoja; laskutus, tilavaraukset, kurssimaksujen maksaminen Kirjastoverkko Museonäyttelyihin vapaa pääsy Sähköisten omatoimipalvelujen käyttömäärät ja käyttöönottamisen toteutuminen Ei käytössä Opiston kurssimaksut voi maksaa internetissä Kussimaksujen 0 % 50 % 100 % nettimaksaminen % Netti-ilmoittautuminen kursseille, % 50 % 60 % 90 % Palvelupisteet ja 5 kiinteää kirjastoa ja yli 90 % yli 90 % niiden etäisyys kirjastoauto, (kiinteä kirjasto 2 km yli 90 % tavoitteen ja 1 km etäisyydellä) sisällä Kasvava kävijämäärä Ei käytössä Sähköiset palvelut ovat kuntalaisten aktiivisessa käytössä Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta palvelujen kehittämisen tueksi Markkinointiyhteistyö kulttuuritoimijoiden kesken Asiakastyytyväisyys mittaus Markkinointiin käytetyt eurot/vuosi Yhteisten näkyvyyksien määrä / vuosi Erittäin hyvä tai hyvä 4,5 Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista 4,5 4, / v / v / vuosi 25 isoa mainosta 25 yhteismainosta 25 yhteismainosta Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kulttuuripalvelujen hyvinvointipalvelun luonteen edistämiseksi (huomioidaan erityisryhmät) Museoitten pääsymaksujen poistaminen palvelun käytön kynnysten madaltamiseksi Tilaisuudet ja näyttelyt Erityisryhmien osuus palvelujen käytöstä Kulttuuripolun käytön laajuus Kävijämäärät museoissa, erityisesti erityisryhmien osuus Tilaisuuksien ja näyttelyiden määrä Ei selkeää kuvaa Opetussuunnitelma muodostettu ja toimitaan sen mukaisesti Pääsymaksut käytössä, kävijöitä vuosittain noin yhteensä Kerätään tieto yksikkökohtaisesti mittari muodostettu Kerätään käyttäjätietoa palveluittain Erityisryhmien mahdollisuudet palvelujen käytössä ovat kasvaneet 100 % oppilaista on kulttuuripolkutoiminn an aktiivisia käyttäjiä kävijää kävijää Yhteinen mittari laadittu Näyttelyjen ja tilaisuuksien määrä 2014 tasolla Kulttuuri- ja Käyttäjien määrä ei selkeää mittausta mittari muodostettu Käyttö aktiivista liikuntaseteli VIP 9 käytössä käytössä, laajuutta ei ole mitattu mittari muodostettu Käyttö aktiivista ja laajaa

19

20 Kirjasto Palveluryhmän kuvaus Kirjaston tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto edistää myös vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittymistä. Perustehtävät: ruokkii kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua, tukee omaehtoista oppimista, tarjoaa perusinformaatiota ja aineksia henkilökohtaiseen kehitykseen, tukee medialukutaitoa ja muita tietoyhteiskuntataitoja, on tie kulttuuriperinnön tuntemukseen, tarjoaa tilan kulttuurien kohtaamiselle Nykytila Palvelut tuotetaan omana tuotantona. Kirjasto tarjoaa: painetun aineiston käyttö kirjastossa ja maksuton lainaus, seutu- ja kaukolainat, kirjastonkäytön ohjaus, mm. Kirjastopolku koululaisille; netti kaikkien ulottuvilla, langaton verkko kirjastotilassa; työskentely tiloja, näyttelytoimintaa, yhteinen tietokanta Kainet 7 Kainuun kunnissa Laajuus, saavutettavuus, saatavuus: pääkirjasto, 3 lähikirjastoa, kirjastoauto ja potilaskirjasto; 90 %:lla väestöstä kirjaston kiinteä toimipiste on alle 2 kilometrin tai kirjastoautopysäkki alle 1 kilometrinpäässä kotoa, yli 40 % väestöstä lainaajia; aukiolotunteja yhteensä eri pisteissä, lehtisali avoinna myös sunnuntaisin Palvelujen kehittämisen ja järjestämisen linjaukset Suurimmat muutokset aiheuttavat sähköiset palvelut, joita tulee kehittää alueellisena yhteistyönä. Väestön muutokset: koulutustaso nousee, väestö ikääntyy, maahanmuutto kasvaa, on huomioitava palveluissa ja kokoelmissa. Verkkopalveluita on kehitettävä. Tutkitaan mahdollisuus omatoimipalvelujen perustamiseen, kirjastoautomaatio. Lisätään tiloja oleskelulle, viihtymiselle ja asiakkaiden työskentelylle, mutta myös hiljaisuudelle. Kouluyhteistyön kehittäminen. Alueellisen yhteistyö tiivistäminen Kainuun kirjasto! Hiipuvat palvelumuodot uuteen tarkasteluun. Perustelut Kirjastolain mukaan kirjastopalvelut on järjestettävä joko omana tai muiden kuntien kanssa yhteistyössä. Arvio linjausten vaikutuksista palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen Kävijämäärä vähenee, kun sähköiset palvelut lisääntyvät (sähköisen aineiston lainaus, kirjalainojen uusinnat), tilat painetulta aineistolta? Arvio linjausten vaikutuksista resursseihin Hankintamäärärahat kohdistuvat sähköiseen aineistoon. Jos palveluja vähennetään, tiloja käytetään muihin kirjastopalveluihin tai vapautuu muuhun. Omatoimikirjasto vähentää henkilöstön tarvetta. Resurssi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate, HTV2 33,13 32, Toimitilat, m Tehdyt/tarvittavat selvitykset

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot