Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008"

Transkriptio

1 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166, Helsinki) Helsinki Puhelin: ISSN

2 Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuonna 2008 yhteensä henkilöä. Viime vuosina henkilöstömäärä ja samalla myös palvelujen kysyntä on kasvanut. Vuosina henkilöstömäärä kasvoi 11,5 prosenttia. Terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon sairaalapalvelujen henkilöstömäärä on hieman suurempi kuin kunnallisten terveyskeskusten. Sosiaalipalvelujen henkilöstö koostuu valtaosin lasten päivähoidosta sekä vanhusten palveluista (vanhainkodit, palvelukodit ja kotipalvelu). Yhteensä niissä työskentelee melkein 80 prosenttia sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö kunnissa on erittäin naisvaltaista, miesten osuus koko henkilöstöstä on 8,5 prosenttia. Osuus on 5 prosenttia sosiaalipalveluissa ja 12 prosenttia terveyspalveluissa. Henkilöstön keski-ikä on hieman alle 45 vuotta. Henkilöstöstä runsas viidennes saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 67 vuoden iän. Sairaanhoitajat ja lastentarhaopettajat ovat nuorimpia ammattiryhmiä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattiryhmärakenne on muuttunut viime vuosikymmenten aikana. Vuoteen 1990 verrattuna sairaanhoitajien ja lähihoitajien (tai vastaavan koulutuksen saaneiden) määrä ja osuus henkilöstöstä on kasvanut. Myös lääkäreiden, lastentarhaopettajien sekä erilaisten asiantuntijoiden osuus on kasvanut. Asiantuntijatehtävissä on kasvanut erityisesti sosiaalialan ohjaajien (jotka pääsääntöisesti ovat usein sosionomikoulutuksen saaneita), sosiaalityöntekijöiden ja it-henkilöstön määrä. Perhepäivähoitajien, hoito- ja laitosapulaisten sekä muun avustavan henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi. Kuvio 1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömäärät kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja Terveydenhuoltopalvelut Sosiaalipalvelut Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 1

3 Henkilöstön määrä on kasvanut sekä sosiaali- että terveyspalveluissa Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä oli vuonna 2008 yhteensä noin henkeä. Henkilöstömäärä on kasvanut suhteellisen tasaisesti 2000-luvulla eikä 1990 luvun laman aikainen notkahdus jäänyt pysyväksi. Vuosina henkilöstö määrän kasvoi henkeä (11,5 %). Vuosina kasvu on ollut 12,4 prosenttia. Sosiaalipalveluista valtaosan, melkein 80 prosenttia, muodostavat lasten päivähoito sekä erilaiset vanhusten palvelut (vanhainkodit, palvelukodit ja kotipalvelu). Sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä onkin noussut pääasiassa niiden kasvavan kysynnän takia. Sosiaalipalvelujen henkilöstömäärä kasvoi vuosina yhteensä hengellä. Lasten päivähoidon osuus tästä kasvusta oli noin viidesosa, ja runsas kolmasosa johtui vanhusten palveluiden henkilöstömäärän kasvusta. Lasten päivähoidon henkilöstömäärän kasvu alkoi jo 1990-luvulla. Vanhuspalveluissa vanhainkotien osuus on laskenut palvelukotien henkilöstömäärän kasvaessa. Sosiaalipalveluiden osuus alan koko henkilöstömäärästä oli vuonna 2008 noin 47 prosenttia (Liitetaulukko 1) Taulukko 1. Sosiaali ja terveyspalveluiden eri toimialojen henkilöstön jakauma Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä % Terveyspalvelut ,4 % 100 % Erikoissairaanhoito ,5 % 58,9 % Terveyskeskukset ,9 % 41,1 % Sosiaalipalvelut ,6 % 100 % Vanhusten sosiaalipalvelut ,4 % 33,0 % Lasten päivähoito ,1 % 45,3 % Kaikki muu sosiaalitoiminta ,1 % 21,6 % Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakautuminen eri toimialoille vuosina 1990, 1995, 2000 ja Varsinaiset sairaalapalvelut Kunnalliset terveyskeskukset Vanhusten palvelut Lasten päivähoito muu sosiaalitoimi Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 2

4 Sosiaali- ja terveyspalveluissa on vähän miehiä Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö koostuu pääosin naisista. Vuonna 2008 vain 8,5 prosenttia henkilöstöstä oli miehiä. Terveyspalveluissa miesten osuus on suurempi (11,6 %) kuin sosiaalipalveluissa joissa se oli vain 5,0 prosenttia (Liitetaulukko 2) Terveydenhuollossa miehiä oli eniten lääkäreinä (miehiä vuonna 2008 noin 42,4 % kaikista lääkäreistä, vuonna 1990 osuus oli 56,8 %) ja hammaslääkäreinä (vuonna ,4 %, vuonna ,4 %). Sairaanhoitajista miehiä oli hieman alle 6 prosenttia, lähihoitajista alle 5 prosenttia. Erityisen vähän miehiä oli lasten päivähoidossa; lastentarhaopettajista miehiä oli vuonna 2008 alle 3 prosenttia ja perhepäivähoitajista alle puoli prosenttia. Sosiaalityöntekijöistäkin miesten osuus on pieni, hieman alle 9 prosenttia. (Liitetaulukko 3) Alan keskimääräisen iän nousu tasaantunut Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön keskiarvoikä nousi 1990-luvulla nopeasti, mutta viimeisten vuosien aikana sen kasvu on tasaantunut. Osittain tämä johtuu lastentarhaopettajien (keskiarvoikä vuonna ,4 vuotta) ja sairaanhoitajien (keskiarvoikä vuonna ,6 vuotta) määrän kasvusta. Keskiarvoikää nostavat ammatit, joihin ei enää palkata runsaasti uutta henkilöstöä. Näitä ammatteja ovat muun muassa erilaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen avustavat ammatit kuten sairaala-apulaiset ja perhepäivähoitajat. Hammaslääkärit ovat myös suhteellisen iäkäs ammattiryhmä, vuonna 2008 heidän keskiarvoikänsä oli 47,2 vuotta. (Liitetaulukko 3) Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakauma miehiin ja naisiin sekä keskiarvoiän kehitys lkm keskiarvoikä , ,3 44,5 44,6 44, , , miehet - Men naiset - Women Keskiarvo ikä - Average age 36 Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat Lähivuosina sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä siirtyy eläkkeellä runsaasti Vuoteen 2020 mennessä eläkkeelle siirtynee viidennes nykyisestä henkilöstöstä, joissakin ammateissa kaksi viidesosaa. Koko henkilöstöstä runsas viidennes (22 %) saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 67 vuoden iän ja suurin osa heistä siirtyy eläkkeellä. Lastentarhaopettajista vain 9 ja sairaanhoitajista 13 prosenttia on 55 vuotta täyttäneitä. Myös lääkärit ovat keskimäärin hieman keskiarvoa nuorempia. "Iäkkäimpiä" ammatteja ovat sairaala- ja hoitoapulaiset sekä perhepäivähoitajat. Heistä kaksi viidestä täyttää 67 vuotta vuoteen 2020 mennessä. (Taulukko 3) 3

5 Taulukko 2. Yli 55 vuotiaiden osuus eräissä ammateissa %-osuus lkm lkm yht Sairaala- ja hoitoapulaiset 38, Perhepäivähoitajat 36, Sosiaali- ja terveystoimen johto 29, Hammaslääkärit 22, Sosiaalityöntekijät 22, Hammashoitajat 22, Lääkärit 19, Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat 16, Lähihoitajat ja vastaavat 20, Suuhygienistit 14, Sairaanhoitajat 13, Lastentarhanopettajat 8, kaikki yhteensä 21, Rakennemuutoksia ammattiryhmien välillä Vuodesta 1990 vuoteen 2008 sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattiryhmärakenne on muuttunut. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien (tai vastaavan koulutuksen saaneiden) määrä ja osuus henkilöstöstä on kasvanut. Myös lääkäreiden, lastentarhaopettajien sekä erilaiset asiantuntijoiden osuus on kasvanut. Asiantuntijatehtävissä on kasvanut erityisesti sosiaalialan ohjaajien (jotka ovat usein sosionomikoulutuksen saaneita), sosiaalityöntekijöiden ja it-henkilöstön määrä. Ammattiryhmiä, joissa henkilöstömäärä on laskenut, ovat perhepäivähoitajat, hoito- ja laitosapulaiset sekä monet muut avustavan henkilöstön ammatit. Näihin kuuluvat toimistotehtävät. Kuvio 4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön jakauma eri ammattiryhmiin lääkärit lastentarhaopettajat asiantuntijat sairaanhoitajat perhepäivähoitajat lähihoitajat ja vast sos terv alan avust työt muut työt Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 4

6 Taulukko 3. Eräiden ammattiryhmien prosenttiosuuksia koko henkilöstöstä Lääkärit 3,9 4,5 4,8 4,7 Lastentarhanopettajat 3,4 3,8 4,2 4,7 Asiantuntijat 16,2 16,9 17,6 18,5 Sairaan- ja terveydenhoitajat sekä kätilöt 10,8 12,6 14,7 18,1 Perhepäivähoitajat 8,5 7,9 7,4 5,5 Lähihoitajat ja vastaavat 23,5 25,3 26,6 30,1 Sosiaali- ja terveysalan avustavat työt 15,8 13,3 10,9 7,7 Kaikki muut työntekijät 17,9 15,8 13,9 10,7 Yhteensä - Total Lääkäreiden määrä kasvanut Lääkäreiden määrä kuntien terveyspalveluissa yhteensä on noussut tasaisesti. Erikoissairaanhoidossa, määrä on kasvanut selvästi. Terveyskeskuksissa kunnan palkkalistoilla olevien lääkäreiden määrä kasvoi vuoteen 2000 saakka mutta tämän jälkeen määrä on jonkin verran vähentynyt. Lääkäreitä oli kuntien palveluksessa vuonna 1990 noin ja vuonna 2008 lähes Sosiaalipalveluissa lääkäreitä on varsin vähän. Kuvio 5. Lääkärit sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja sosiaalipalvelut terveyskeskukset sairaalapalvelut Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 5

7 Sairaanhoitajia entistä enemmän Sairaan- ja terveydenhoitajien sekä kätilöiden määrä kuntien terveyspalveluissa on noussut viime vuosikymmenien ajan. Kasvu selittyy pääosin erikoissairaanhoidossa tapahtuneella nousulla. Terveyskeskuksissa hoitajien ja kätilöiden määrä on pysynyt melko vakaan. Sairaanhoitajista lähes 10 prosenttia työskentelee sosiaalipalvelujen toimialalla ja heidän määränsä on kasvanut. Vuonna 1990 sosiaalipalveluissa oli sairaanhoitajaa, vuonna 2000 heitä oli ja vuonna 2008 jo sairaanhoitajaa. Yhteensä sairaan- ja terveydenhoitajia sekä kätilöitä oli kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 1990 noin ; vuonna 2008 lähes Näiden ammattiryhmien osuus henkilöstöstä on kasvanut koska samaan aikaan on vähennetty paljon alan avustavaa henkilöstön määrää. Kuvio 6. Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja sosiaalipalvelut terveyskeskukset sairaalapalvelut erikoissairaanhoito Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat Lähihoitajat suurin ammattiryhmä 'Lähihoitajat ja vastaavat'-ammattiryhmä sisältää useita samantasoisen koulutuksen saaneita ammatteja ja -ryhmiä. Näitä ovat lastenhoitajat, avo- perushoitajat ja lähihoitajat, mielenterveyshoitajat lääkintävahtimestarit ja sairaankuljettajat, kehitysvammaisten hoitajat, hammashoitajat, sosiaalialan hoitajat, välinehuoltajat, kodinhoitajat ja kuntohoitajat. Lähihoitajia ja vastaavia oli kunnissa ja kuntayhtymissä vuonna 1990 yhteensä runsaat ja vuonna 2008 lähes Ammattiryhmän osuus on kasvanut erityisesti sosiaalipalveluissa, mutta pysynyt melko vakaan terveyspalveluissa. Lähihoitajien osuuden kasvu liittyy avustavan vähemmän koulutusta saaneen henkilöstön (hoito-, sairaala-, laitos-, ja päiväkotiapulaisten sekä kotiavustajien) määrän laskuun. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien osuuden kasvu on nostanut nostaa alan keskimääräistä koulutustasoa. Poistuneet avustavat ammatit edellyttävät lyhyempää koulutusta. 6

8 Kuvio 7. Lähihoitajat (ja vastaavat) sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnissa 1990, 1995, 2000 ja sairaalapalvelut erikoissairaanhoito terveyskeskukset sosiaalipalvelut Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat Päiväkotihenkilöstön määrä kasvaa ja perhepäivähoitajien määrä laskee Lasten päivähoidossa on päiväkotihoito kasvanut merkittävästi ja samaan aikaan perhepäivähoidon osuus on laskenut. Hoidossa olevien lasten ja päivähoidon henkilöstön suhde on pysynyt suhteellisen vakiona molemmissa hoitomuodoissa. Lasten päivähoidossa työskentelevien miesten osuus on erittäin pieni. (Liitetaulukko 6 ) Kuvio 8. Lasten päivähoito kunnissa 1990, 1995, 2000 ja Perhepäivähoito Päiväkotihoito Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 7

9 Kuvio 9 Lasten päivähoidon henkilöstö kunnissa ja hoidettavat lapset Henkilöstö Hoidossa olevat lapset Perhepäivähoito Päiväkotihoito Perhepäivähoito Päiväkotihoito Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL- Sotka-tietokanta Vanhusten laitoksissa palvelukotien henkilöstö kasvaa Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana kuntien henkilöstön määrä on kasvanut selvästi vanhusten palvelutaloissa sekä hieman vanhainkodeissa. Kotipalvelun henkilöstömäärä on luvulla pysynyt suhteellisen vakiona. (Liitetaulukko 7). Kuvio 10. Vanhusten palvelujen toimialoittain kunnissa vuosina 1990, 1995, 2000 ja Vanhainkoti Vanhusten palvelutalot Kotipalvelu Terveyskeskukset Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 8

10 Kuntien sosiaalipalvelujen vanhusten palvelujen henkilöstö on noussut suhteessa palvelujen piirissä olevien määrään jonkin verran tai pysynyt ainakin suhteellisen vakiona. (Kuvio 11) Kuvio 11. Kuntien vanhustenhuollon henkilöstöä per asiakasryhmä toimialoittain vuosina 2000 ja per 1000 vanhainkodin asiakasta (kunnalliset palvelut) Henkilöstöä per 1000 kotihoidon piirissä olevia yhteensä yli 75 vuotiaat per 1000 palvelutalon asiakasta (kunnalliset palvelut) Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL, Hoitoilmoitustiedot HILMO Kuntien hammaslääkärien määrä laskee Noin puolet koko maan hammaslääkäreistä työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa. Hammaslääkäreiden määrä kunnissa on kääntynyt viime vuosina selvään laskuun. Samalla suuhygienistien määrä on kasvanut, ja hammashoitajien määrä pysynyt jokseenkin samana. Kuvio 12 Kuntien terveyskeskusten hammashuollon ammattiryhmät suuhygienistit hammaslääkärit hammashoitajat Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat 9

11 Henkilöstön määrä suhteessa asukkaisiin on noussut 2000-luvulla Vuodesta 2000 vuoteen 2008 on kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö asukasta kohden kasvanut koko maassa keskimääräin ja sama kehitys on tapahtunut kaikissa sairaanhoitopiirissä. Henkilöstön suhteutus väestöön ei ota huomioon ikä- ja sukupuolijakauman vaikutusta palvelujen tarpeeseen joten laskutapa on viitteellinen indikaattori henkilöstön riittävyyteen. (Liitetaulukot 8 ja 9). Kartassa alue näkyy sitä tummempana mitä enemmän henkilöstöä on asukasta kohden (Kuvio 13). Terveyspalveluissa muutos kahdeksassa vuodessa on selvä. Kuvio 13 Terveyspalvelujen henkilöstö asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin vuosina 2000 ja 2008 Terveyspalvelujen henkilöstö asukasta kohti vuonna ,1-338,0 (1) 276,1-299,0 (1) 256,1-276,0 (2) 215,0-256,0 (16) Terveyspalvelujen henkilöstö asukasta kohti vuonna ,1-338,0 (4) 276,1-299,0 (6) 256,1-276,0 (5) 215,0-256,0 (5) Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL, Sotkanet väestötiedot 10

12 Sosiaalipalvelujen henkilöstöä asukasta kohden oli vuonna 2008 enemmän kuin vuonna 2000 koko maassa keskimäärin. Muutamassa sairaanhoitopiirissä tämä henkilöstösuhde näyttäisi vähentyneen. Nämä sairaanhoitopiirit ovat Päijät-Häme, Kainuu, Itä-Savo ja Helsinki-Uusimaa. Näilläkin alueilla yhteenlaskettu sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön määrä suhteessa väestö määrään on noussut ja tämä viittaa siihen että siitä osa toiminnoista ja henkilöstöstä on siirtynyt teknisesti terveyspalvelujen piiriin. (Liitetaulukot 8 ja 9) Kuvio 14. Sosiaalipalvelujen henkilöstö asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin vuosina 2000 ja 2008 Sosiaalipalvelujen henkilöstö asukasta kohti vuonna ,1-291,0 (0) 246,1-268,0 (1) 211,1-246,0 (10) 154,0-211,0 (9) Sosiaalipalvelujen henkilöstö asukasta kohti vuonna ,1-291,0 (3) 246,1-268,0 (5) 211,1-246,0 (9) 154,0-211,0 (3) Lähde: Tilastokeskus, Kuntapalkat ja THL, Sotkanet väestötiedot 11

13 Käsitteet ja määritelmät Toimialaluokitus Tässä raportissa on käytetty toimialaluokituksena "Toimialaluokitus 2002* niiltä osin kuin se kuntien ja kuntayhtymistä löytyy. Määritelmä löytyy Tilastokeskuksen internet-sivulta: Pääluokat - Toimialaluokitus Terveys- ja sosiaalipalvelut 851 Terveyspalvelut Varsinaiset sairaalapalvelut Kunnalliset terveyskeskukset 853 Sosiaalipalvelut 8531 Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten laitokset Kehitysvammalaitokset Vanhusten laitokset Päihdehuoltolaitokset Palvelutalot ja ryhmäkodit Ensi- ja turvakodit Muut laitokset ja asumispalvelut 8532 Sosiaaliset avopalvelut Lasten päivähoito Päivätoiminta Kotipalvelut Työtoiminta ja työhön kuntoutus Neuvolat Avomuotoinen päihdekuntoutus Muu sosiaalitoiminta Tässä raportissa "85111 Varsinaiset sairaalapalvelut" termi on korvattu termillä "Erikoissairaanhoito" ja termi Kunnalliset terveyskeskukset" termillä "Terveyskeskukset" Ammattiluokitus Tässä raportissa on käytetty ammattiluokituksena "Ammattiluokitus 2001* niiltä osin kuin se kuntien ja kuntayhtymistä löytyy sovellettuna erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Osa ammattiryhmistä ja - luokista on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ainoastaan selkeästi alalle sopivat nimikkeet ovat käytössä. Ammattiryhmitys Tilastokeskuksen aineistossa perustuu kuntien virkanimikkeisiin. Yleisesti ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Luokitus perustuu kansainvälinen työjärjestön (ILO) ammattiluokitukseen ISCO-88. Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Pääryhmät 2-9 on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan. Määritelmä löytyy Tilastokeskusen internet-sivulta: 12

14 Liitetaulukot 1 Lukumäärät toimialoittain 2 Miesten ja naisten lukumäärät, prosenttiosuudet 3 Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin 4 Lukumäärät ammattiryhmittäin prosenttiosuudet sukupuolen mukaan 5 Ammattiryhmittäinen jakauma terveys jka sosiaalipalvelujen välillä 6 Lasten päivähoidon toimiala tarkemmin 7 Vanhusten palveluiden toimiala tarkemmin 8 Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä asukasta kohti sairaanhoitopiireittäin 9 Sairaanhoitopiireittäin asukkaita per yksi sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilö

15 Taulu 1 Lukumäärät toimialoittain Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät toimialoittain lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä Sociala tjänster och Hälso- och sjukvård totalt - Social services and Health Care total Terveydenhuoltopalvelut - Hälso- och sjukvård - Health Care Sairaalapalvelut - Sluten sjukvård - Hospital care Kunnalliset terveyskeskukset - Kommunal hälsövårdscentralen Municipal health-centres Sosiaalipalvelut - Sociala tjänster - Social services Majoituksen sisältävät sosiaalipalvelut - Sociala tjänster med boende Social services with accommodation Lasten ja nuorten laitokset - Institutionsvård för barn och ungdomar Institutions for children and young people Kehitysvammalaitokset - Institutionsvård för pers. med utv.störning Institutions for people with intellectual disabilities Vanhusten laitokset - Institutionsvård för äldre - Institutions for older people Päihdehuoltolaitokset - Institutionsvård för missbrukare Institutions for substance abusers Palvelutalot ja ryhmäkodit - Servicehus och grupphem Sheltered housing and group homes Muut laitokset ja asumispalvelut Sosiaaliset avopalvelut - Sociala tjänster i öppenvård Community-based social services Lasten päivähoito - Barndagvård - Child day care Päivätoiminta - Dagverksamhet - Day centres Kotipalvelut - Hemservice - Home-help services Työtoiminta ja työhön kuntoutus - Arbetsverksamhet och arbetsrehabilitering Sheltered work and vocational rehabilitation Avomuotoinen päihdekuntoutus - Rehabilitering i öppenvård för missbrukare Community-based rehabilitation for substance abusers Muu sosiaalitoiminta - Övriga sociala tjänster - Other social care

16 Taulu 2. Miesten ja naisten lukumäärät, prosenttiosuudet Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto yhteensä Miesten ja naisten lukumäärät lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm miehet - Men naiset - Women Yhteensä kaikki - Total Prosenttiosuudet - Percentages %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus miehet - Men 85 8,9 % 9,0 % 9,0 % 8,7 % 8,7 % 8,6 % 8,5 % naiset - Women 85 91,1 % 91,0 % 91,0 % 91,3 % 91,3 % 91,4 % 91,5 % yhteensä Keskiarvo ikä - Avarage age ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä miehet 85 38,4 40,4 42,2 43,5 43,8 43,9 44,0 naiset 85 38,3 41,2 43,2 44,4 44,6 44,7 44,7 yhteensä 85 38,3 41,1 43,1 44,3 44,5 44,6 44,7 Terveydenhuolto Miesten ja naisten lukumäärät 851 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm miehet naiset yhteensä Prosenttiosuudet - Percentages 851 %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus Miehet - men ,3 % 12,2 % 12,6 % 11,8 % 11,8 % 11,7 % 11,6 % Naiset - women ,7 % 87,8 % 87,4 % 88,2 % 88,2 % 88,3 % 88,4 % yhteensä Keskiarvo ikä 851 ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä Miehet - men ,9 40,9 42,7 43,8 44,1 44,2 44,3 Naiset - women ,6 41,3 43,5 44,5 44,6 44,8 44,7 yhteensä ,6 41,3 43,4 44,4 44,5 44,7 44,8 Sosiaalihuolto Miesten ja naisten lukumäärät 853 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Miehet - men Naiset - women yhteensä Sosiaalihuolto Prosenttiosuudet - Percentages 853 %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus %-osuus Miehet - men 853 4,7 % 5,2 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % 5,0 % Naiset - women ,3 % 94,8 % 95,1 % 95,2 % 95,2 % 95,1 % 95,0 % yhteensä Sosiaalihuolto Keskiarvo ikä 853 ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä ka-ikä Miehet - men ,0 38,9 40,6 42,5 42,9 43,1 43,3 Naiset - women ,9 41,0 42,9 44,3 44,6 44,6 44,6 yhteensä ,9 40,9 42,8 44,3 44,5 44,6 44,5 Lähde: Kuntasektorin palkat. SVT. Tilastokeskus - Källa: Löner inom kommunsektorn.fos. Statistikcentralen - Souce: Loval Government Sector Wages and Salaries. OSF. Statistics Finland.

17 Taulu 3. Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin lkm keskiarvo-ikä Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers ,5 43,9 46,4 48,3 48,9 49,2 49,5 Lääkärit - Medical doctors ,2 40,9 42,4 43,7 43,9 44,1 44,2 Hammaslääkärit - Dentists ,4 41,4 43,9 45,8 46,3 46,7 47,2 Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward sisters ,2 47,0 49,1 50,1 50,2 50,3 50,3 Ylihoitajat - Matrons ,4 50,0 51,7 51,6 51,9 52,0 52,3 Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a ,0 44,3 47,4 48,6 48,8 48,8 48,7 Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o ,1 47,7 49,5 50,4 50,5 50,6 50,8 Lastentarhanopettajat ,5 35,3 37,7 40,3 40,8 41,1 41,4 Sosiaalityöntekijät - Social workers ,8 41,5 43,5 44,6 44,7 44,8 45,0 psykologit ,9 42,1 43,3 42,4 42,4 42,1 41,9 Muut erityisasiantuntijat - Other professionals 2xxxx ,8 43,5 44,6 45,3 45,7 45,7 45,8 Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists ,7 38,1 41,5 42,6 42,9 43,0 43,2 Fysioterapeutit - Physiotherapists ,6 36,5 39,4 41,4 41,5 42,0 42,0 Toimintaterapeutit - Occupational therapists ,3 34,6 35,8 37,6 38,1 38,5 39,0 Sairaa-, terveydenhoitajat ja kätilöt ,8 39,6 41,0 41,1 41,3 41,5 41,6 Sairaanhoitajat - Nurses ,7 38,9 40,3 40,5 40,7 41,0 41,2 Terveydenhoitajat - Public health nurses ,7 42,8 44,1 44,9 45,0 44,9 45,0 Kätilöt - Midwives ,1 40,4 41,6 40,0 39,9 39,9 40,0 Röntgenhoitajat - Radiographers ,3 41,3 43,2 43,9 43,5 43,4 43,1 Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists ,1 40,6 43,3 45,4 45,7 45,7 45,9 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators ,8 39,8 41,7 42,5 42,8 42,9 42,8 Muut asiantuntijat - Other associate professionals 3xxxx ,6 42,9 44,7 46,4 46,5 46,9 46,9 Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks 4xxxx ,6 41,3 44,9 47,4 47,9 48,2 48,7 Perhepäivähoitajat - Family childminders ,1 43,4 45,5 47,7 48,1 48,0 48,1

18 Taulu 3. Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja keskiarvoiät ammattiryhmittäin lkm keskiarvo-ikä Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent groups ,8 40,1 42,3 43,8 43,9 44,0 44,0 Lastenhoitajat - Children's nurses ,7 38,8 40,0 42,3 42,4 42,5 42,2 Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses ,2 40,7 43,1 43,5 43,6 43,6 43,6 Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses ,1 40,4 43,0 45,0 45,2 45,5 45,7 Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital and ambulance attendants ,3 38,7 41,3 42,8 43,0 43,6 43,5 Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses ,6 39,0 41,4 42,0 41,9 42,0 42,4 Hammashoitajat - Dental assistants ,0 39,1 43,1 45,6 46,0 46,5 46,9 Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants ,0 40,0 40,5 42,1 42,4 42,8 42,9 Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants ,8 44,2 46,8 48,0 48,4 48,5 48,9 Kodinhoitajat - Home care nurses ,8 40,9 43,3 46,8 47,6 48,4 48,9 kuntohoitajat ,9 36,6 41,6 46,1 46,8 47,5 48,1 Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and care workers 5xxxx ,3 42,3 43,4 44,2 44,5 44,6 44,6 Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant work in social welfare and health care 91321a ,8 43,0 45,8 48,1 48,5 48,8 49,0 Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants ,3 36,6 41,5 44,0 44,7 45,2 44,9 Kotiavustajat - Home care assistants ,6 44,5 47,0 50,7 51,0 51,3 51,7 Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants ,4 43,5 46,0 48,2 48,5 48,9 49,2 Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary occupations 9786x ,3 40,3 43,3 45,3 45,5 45,7 45,8 Yhteensä - Total yht ,6 41,3 43,4 44,4 44,5 44,7 44,8

19 Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin lkm % osuus Miehet - Men - Män Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers ,0 % 15,7 % 14,6 % 12,9 % 13,3 % 12,9 % 12,6 % Lääkärit - Medical doctors ,8 % 52,7 % 48,5 % 44,7 % 44,0 % 43,3 % 42,4 % Hammaslääkärit - Dentists ,4 % 25,8 % 25,9 % 24,6 % 24,0 % 23,7 % 23,4 % Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward sisters ,4 % 3,6 % 4,0 % 4,7 % 4,9 % 5,1 % 5,4 % Ylihoitajat - Matrons ,9 % 3,6 % 4,2 % 5,2 % 5,2 % 5,6 % 4,9 % Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a ,7 % 3,4 % 3,8 % 4,7 % 5,1 % 5,6 % 6,1 % Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o ,7 % 3,7 % 4,0 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 5,2 % Lastentarhanopettajat ,6 % 3,8 % 3,5 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % Sosiaalityöntekijät - Social workers ,2 % 11,2 % 10,7 % 9,4 % 8,9 % 9,0 % 8,8 % psykologit ,7 % 18,1 % 15,8 % 13,7 % 13,1 % 13,1 % 12,3 % Muut erityisasiantuntijat - Other professionals 2xxxx ,9 % 32,2 % 29,6 % 25,8 % 26,1 % 26,3 % 26,2 % Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % Fysioterapeutit - Physiotherapists ,6 % 6,1 % 7,8 % 8,5 % 8,1 % 8,5 % 8,7 % Toimintaterapeutit - Occupational therapists ,1 % 4,3 % 5,2 % 2,9 % 3,2 % 2,9 % 2,6 % Sairaa-, terveydenhoitajat ja kätilöt ,6 % 3,7 % 5,2 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % Sairaanhoitajat - Nurses ,2 % 4,6 % 6,4 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % Terveydenhoitajat - Public health nurses ,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % Kätilöt - Midwives ,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Röntgenhoitajat - Radiographers ,6 % 7,9 % 9,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,9 % Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists ,6 % 1,5 % 2,1 % 2,3 % 2,2 % 2,5 % 2,4 % Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators ,2 % 16,0 % 16,1 % 14,6 % 14,0 % 13,4 % 12,8 % Muut asiantuntijat - Other associate professionals 3xxxx ,2 % 24,5 % 22,9 % 21,7 % 21,5 % 21,8 % 21,3 % Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks 4xxxx ,0 % 4,1 % 4,2 % 4,2 % 4,4 % 4,6 % 4,7 % Perhepäivähoitajat - Family childminders ,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %

20 Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin lkm % osuus Miehet - Men - Män Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent groups ,0 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % Lastenhoitajat - Children's nurses ,8 % 1,1 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses ,5 % 1,5 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 3,1 % Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses ,8 % 38,4 % 41,0 % 41,1 % 40,4 % 40,1 % 40,2 % Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital and ambulance attendants ,4 % 81,6 % 80,7 % 77,7 % 78,6 % 77,9 % 77,0 % Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses ,4 % 9,3 % 10,6 % 10,0 % 10,0 % 10,2 % 9,8 % Hammashoitajat - Dental assistants ,2 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants ,0 % 10,1 % 6,6 % 4,8 % 5,3 % 4,2 % 4,6 % Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants ,9 % 1,0 % 1,8 % 2,2 % 2,3 % 3,0 % 3,3 % Kodinhoitajat - Home care nurses ,5 % 0,3 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % kuntohoitajat ,3 % 8,7 % 7,2 % 7,4 % 7,3 % 7,4 % 7,0 % Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and care workers 5xxxx ,6 % 2,8 % 3,8 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,4 % Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant work in social welfare and health care 91321a ,8 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants ,9 % 4,6 % 2,5 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % Kotiavustajat - Home care assistants ,2 % 1,3 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,3 % 2,5 % Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants ,9 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary occupations 9786x ,9 % 31,3 % 32,4 % 35,9 % 36,2 % 36,9 % 38,9 % Yhteensä - Total yht ,9 % 9,0 % 9,0 % 8,7 % 8,7 % 8,6 % 8,5 %

21 Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin lkm % osuus Naiset - Women - Kvinnor Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers ,0 % 84,3 % 85,4 % 87,1 % 86,7 % 87,1 % 87,4 % Lääkärit - Medical doctors ,2 % 47,3 % 51,5 % 55,3 % 56,0 % 56,7 % 57,6 % Hammaslääkärit - Dentists ,6 % 74,2 % 74,1 % 75,4 % 76,0 % 76,3 % 76,6 % Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward sisters ,6 % 96,4 % 96,0 % 95,3 % 95,1 % 94,9 % 94,6 % Ylihoitajat - Matrons ,1 % 96,4 % 95,8 % 94,8 % 94,8 % 94,4 % 95,1 % Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a ,3 % 96,6 % 96,2 % 95,3 % 94,9 % 94,4 % 93,9 % Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o ,3 % 96,3 % 96,0 % 95,4 % 95,2 % 95,1 % 94,8 % Lastentarhanopettajat ,4 % 96,2 % 96,5 % 97,0 % 97,2 % 97,2 % 97,4 % Sosiaalityöntekijät - Social workers ,8 % 88,8 % 89,3 % 90,6 % 91,1 % 91,0 % 91,2 % psykologit ,3 % 81,9 % 84,2 % 86,3 % 86,9 % 86,9 % 87,7 % Muut erityisasiantuntijat - Other professionals 2xxxx ,1 % 67,8 % 70,4 % 74,2 % 73,9 % 73,7 % 73,8 % Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists ,0 % 98,7 % 98,4 % 98,4 % 98,5 % 98,2 % 98,1 % Fysioterapeutit - Physiotherapists ,4 % 93,9 % 92,2 % 91,5 % 91,9 % 91,5 % 91,3 % Toimintaterapeutit - Occupational therapists ,9 % 95,7 % 94,8 % 97,1 % 96,8 % 97,1 % 97,4 % Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt ,4 % 96,3 % 94,8 % 94,4 % 94,4 % 94,4 % 94,4 % Sairaanhoitajat - Nurses ,8 % 95,4 % 93,6 % 93,3 % 93,3 % 93,3 % 93,3 % Terveydenhoitajat - Public health nurses ,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,7 % Kätilöt - Midwives ,0 % 99,9 % 99,8 % 99,7 % 99,7 % 99,8 % 99,8 % Röntgenhoitajat - Radiographers ,4 % 92,1 % 90,5 % 88,6 % 88,9 % 88,9 % 89,1 % Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists ,4 % 98,5 % 97,9 % 97,7 % 97,8 % 97,5 % 97,6 % Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators ,8 % 84,0 % 83,9 % 85,4 % 86,0 % 86,6 % 87,2 % Muut asiantuntijat - Other associate professionals 3xxxx ,8 % 75,5 % 77,1 % 78,3 % 78,5 % 78,2 % 78,7 % Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks 4xxxx ,0 % 95,9 % 95,8 % 95,8 % 95,6 % 95,4 % 95,3 % Perhepäivähoitajat - Family childminders ,7 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,5 % 99,6 % 99,6 %

22 Taulu 4. Lukumäärät ammattiryhmittäin, prosenttiosuudet sukupuolen mukaan Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin lkm % osuus Naiset - Women - Kvinnor Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent groups ,0 % 94,6 % 94,8 % 95,1 % 95,1 % 95,2 % 95,2 % Lastenhoitajat - Children's nurses ,2 % 98,9 % 98,2 % 98,3 % 98,3 % 98,3 % 98,1 % Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses ,5 % 98,5 % 97,8 % 97,4 % 97,4 % 97,2 % 96,9 % Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses ,2 % 61,6 % 59,0 % 58,9 % 59,6 % 59,9 % 59,8 % Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital and ambulance attendants ,6 % 18,4 % 19,3 % 22,3 % 21,4 % 22,1 % 23,0 % Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses ,6 % 90,7 % 89,4 % 90,0 % 90,0 % 89,8 % 90,2 % Hammashoitajat - Dental assistants ,8 % 99,8 % 99,7 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants ,0 % 89,9 % 93,4 % 95,2 % 94,7 % 95,8 % 95,4 % Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants ,1 % 99,0 % 98,2 % 97,8 % 97,7 % 97,0 % 96,7 % Kodinhoitajat - Home care nurses ,5 % 99,7 % 99,3 % 99,4 % 99,5 % 99,4 % 99,4 % kuntohoitajat ,7 % 91,3 % 92,8 % 92,6 % 92,7 % 92,6 % 93,0 % Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and care workers 5xxxx ,4 % 97,2 % 96,2 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 94,6 % Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant work in social welfare and health care 91321a ,2 % 98,1 % 98,3 % 98,1 % 98,0 % 97,9 % 97,8 % Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants ,1 % 95,4 % 97,5 % 98,8 % 98,6 % 98,6 % 98,4 % Kotiavustajat - Home care assistants ,8 % 98,7 % 98,2 % 98,2 % 98,1 % 97,7 % 97,5 % Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants ,1 % 98,3 % 98,4 % 98,0 % 98,0 % 97,8 % 97,8 % Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary occupations 9786x ,1 % 68,7 % 67,6 % 64,1 % 63,8 % 63,1 % 61,1 % Yhteensä - Total yht ,1 % 91,0 % 91,0 % 91,3 % 91,3 % 91,4 % 91,5 %

23 Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Terveydenhuolto lkm % osuus sosiaali- ja terveydenhuollosta Terveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers ,7 % 1,8 % 2,1 % 4,7 % 5,7 % 7,8 % 8,4 % Lääkärit - Medical doctors ,8 % 98,7 % 98,5 % 98,7 % 98,9 % 98,7 % 98,9 % Hammaslääkärit - Dentists ,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,4 % 96,9 % Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward sisters ,4 % 92,1 % 90,8 % 91,0 % 91,0 % 90,7 % 90,6 % Ylihoitajat - Matrons ,6 % 94,3 % 93,6 % 94,8 % 95,1 % 94,0 % 94,5 % Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a ,8 % 98,2 % 98,1 % 98,8 % 98,4 % 98,3 % 97,9 % Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o ,2 % 88,0 % 86,7 % 86,9 % 87,2 % 86,8 % 86,7 % Lastentarhanopettajat ,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % Sosiaalityöntekijät - Social workers ,6 % 20,7 % 21,1 % 22,3 % 22,8 % 24,7 % 25,5 % Psykologit ,2 % 71,9 % 73,1 % 72,0 % 75,3 % 73,4 % 75,8 % Muut erityisasiantuntijat - Other professionals 2xxxx ,6 % 69,7 % 69,2 % 71,3 % 72,2 % 70,7 % 69,7 % Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists ,4 % 98,4 % 98,8 % 99,3 % 99,4 % 95,9 % 95,8 % Fysioterapeutit - Physiotherapists ,4 % 95,3 % 94,9 % 94,3 % 94,3 % 91,1 % 92,4 % Toimintaterapeutit - Occupational therapists ,2 % 85,9 % 88,7 % 88,3 % 89,9 % 86,3 % 88,0 % Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt ,7 % 94,4 % 93,6 % 92,5 % 92,1 % 91,4 % 90,8 % Sairaanhoitajat - Nurses ,3 % 93,1 % 92,5 % 91,4 % 90,9 % 90,3 % 89,6 % Terveydenhoitajat - Public health nurses ,8 % 99,0 % 98,0 % 97,0 % 96,9 % 96,2 % 95,6 % Kätilöt - Midwives ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Röntgenhoitajat - Radiographers ,8 % 99,7 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 99,8 % 99,9 % Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists ,6 % 99,7 % 99,7 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators ,5 % 4,1 % 5,2 % 7,5 % 7,6 % 7,2 % 7,6 % Muut asiantuntijat - Other associate professionals 3xxxx ,1 % 63,7 % 62,3 % 60,0 % 58,5 % 56,8 % 55,1 % Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks 4xxxx ,0 % 77,5 % 78,5 % 82,1 % 82,3 % 81,8 % 82,6 % Perhepäivähoitajat - Family childminders ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 0,6 %

24 Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Terveydenhuolto lkm % osuus sosiaali- ja terveydenhuollosta Terveydenhuolto Lähihoitajat ja vastaavat - Practical nurses and equivalent groups ,3 % 47,4 % 38,8 % 37,9 % 37,1 % 36,4 % 35,3 % Lastenhoitajat - Children's nurses ,5 % 12,7 % 7,6 % 5,8 % 5,5 % 5,3 % 4,8 % Perushoitajat ja lähihoitajat - Practical nurses ,7 % 70,9 % 57,0 % 48,1 % 45,7 % 44,9 % 43,2 % Mielenterveyshoitajat - Practical mental nurses ,4 % 97,5 % 97,6 % 96,3 % 96,9 % 97,3 % 97,3 % Lääkintävahtimestarit, -sairaankuljettajat - Hospital and ambulance attendants ,3 % 98,4 % 99,2 % 99,6 % 99,6 % 98,6 % 99,7 % Kehitysvammaisten hoitajat - Mental handicap nurses ,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,8 % Hammashoitajat - Dental assistants ,9 % 99,9 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % 96,7 % 96,7 % Sosiaalialan hoitajat - Social work assistants ,9 % 2,1 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 4,6 % 4,4 % Välinehuoltajat - Equipment maintenance assistants ,9 % 99,7 % 99,8 % 99,9 % 99,9 % 99,5 % 99,4 % Kodinhoitajat - Home care nurses ,1 % 2,2 % 4,4 % 10,5 % 8,4 % 7,7 % 8,7 % kuntohoitajat ,2 % 73,7 % 74,6 % 78,6 % 80,1 % 77,4 % 78,2 % Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät - Other service and care workers 5xxxx ,8 % 42,4 % 35,2 % 31,1 % 30,2 % 28,1 % 27,8 % Sosiaali ja terveydenhuollon avustavat työt - Assistant work in social welfare and health care 91321a ,6 % 40,2 % 43,0 % 50,5 % 51,1 % 51,1 % 51,1 % Päiväkotiapulaiset - Kindergarten assistants ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,6 % Kotiavustajat - Home care assistants ,9 % 2,2 % 8,5 % 15,4 % 14,2 % 9,9 % 12,1 % Sairaala- ja hoitoapulaiset - Assistant nurses and hospital ward assistants ,6 % 54,8 % 54,7 % 60,2 % 60,9 % 61,4 % 61,5 % Muut (avustavat) työntekijät - Other elementary occupations 9786x ,8 % 54,3 % 56,7 % 61,6 % 62,3 % 60,3 % 59,1 % Yhteensä - Total yht ,2 % 53,9 % 52,9 % 54,9 % 55,0 % 54,1 % 53,4 %

25 Taulu 5. Ammattiryhmittäinen jakauma terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä Tilastoraportti/Statistikrapport/Statistical Report 23/2009 Lukumäärät ja prosenttiosuudet ammattiryhmittäin Sosiaalihuolto lkm % osuus sosiaali- ja terveydenhuollosta Sosiaalihuolto Sosiaali- ja terveystoimen johto - Health and Social Services Managers ,3 % 98,2 % 97,9 % 95,3 % 94,3 % 92,2 % 91,6 % Lääkärit - Medical doctors ,2 % 1,3 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % Hammaslääkärit - Dentists ,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,6 % 3,1 % Yli- ja osastonhoitajat - Matrons and ward sisters ,6 % 7,9 % 9,2 % 9,0 % 9,0 % 9,3 % 9,4 % Ylihoitajat - Matrons ,4 % 5,7 % 6,4 % 5,2 % 4,9 % 6,0 % 5,5 % Apulaisosastonhoitajat - Assistant ward sisters 22302a ,2 % 1,8 % 1,9 % 1,2 % 1,6 % 1,7 % 2,1 % Osastonhoitajat - Ward sisters 22302o ,8 % 12,0 % 13,3 % 13,1 % 12,8 % 13,2 % 13,3 % Lastentarhanopettajat ,6 % 99,7 % 99,8 % 99,7 % 99,6 % 99,2 % 99,3 % Sosiaalityöntekijät - Social workers ,4 % 79,3 % 78,9 % 77,7 % 77,2 % 75,3 % 74,5 % Psykologit ,8 % 28,1 % 26,9 % 28,0 % 24,7 % 26,6 % 24,2 % Muut erityisasiantuntijat - Other professionals 2xxxx ,4 % 30,3 % 30,8 % 28,7 % 27,8 % 29,3 % 30,3 % Hammashuoltajat, suuhygienistit - Dental hygienists ,6 % 1,6 % 1,2 % 0,7 % 0,6 % 4,1 % 4,2 % Fysioterapeutit - Physiotherapists ,6 % 4,7 % 5,1 % 5,7 % 5,7 % 8,9 % 7,6 % Toimintaterapeutit - Occupational therapists ,8 % 14,1 % 11,3 % 11,7 % 10,1 % 13,7 % 12,0 % Sairaan-, terveydenhoitajat ja kätilöt ,3 % 5,6 % 6,4 % 7,5 % 7,9 % 8,6 % 9,2 % Sairaanhoitajat - Nurses ,7 % 6,9 % 7,5 % 8,6 % 9,1 % 9,7 % 10,4 % Terveydenhoitajat - Public health nurses ,2 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 3,1 % 3,8 % 4,4 % Kätilöt - Midwives ,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Röntgenhoitajat - Radiographers ,2 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % Laboratoriohoitajat - Medical laboratory technologists ,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat - Social work instructors and educators ,5 % 95,9 % 94,8 % 92,5 % 92,4 % 92,8 % 92,4 % Muut asiantuntijat - Other associate professionals 3xxxx ,9 % 36,3 % 37,7 % 40,0 % 41,5 % 43,2 % 44,9 % Toimisto- ja asiakaspalveluhenkilöstö - Office and customer service clerks 4xxxx ,0 % 22,5 % 21,5 % 17,9 % 17,7 % 18,2 % 17,4 % Perhepäivähoitajat - Family childminders % 100 % 100 % 99,8 % 99,8 % 99,5 % 99,4 %

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2010 Personal inom kommunernas sociala tjänster och hälso- och sjukvård 2010 Personnel in Municipal

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2009 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkomaalainen henkilöstö ja suomalaiset ulkomailla Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö ja toimipaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä Arja Jolkkonen, Virpi Lemponen ja Joona Rissanen Toukokuu 2017 Ennakoiva työmarkkina- ja toimialatieto kasvualojen

Lisätiedot

RAI-vertailukehittäminen

RAI-vertailukehittäminen RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi 72 Opas

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI

TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Toimittanut Marketta Saarinen SUB Göttlngen 206129 53X 97 A 4630 TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN TUTKINTOJEN KUVAUKSIA SUOMEKSI, RUOTSIKSI, ENGLANNIKSI, SAKSAKSI JA RANSKAKSI Julkaisu sisältää vuosina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2009

Tehy tilastoina 2009 TEHYN JULKAISUSARJA 1 09 D TILASTOJA JA KARTOITUKSIA Tehy tilastoina 2009 Tehyn tutkimusryhmä Toim. Kirsi Markkanen Vuosi Kunta/ Valtio Kirkko Yksityinen Ahvenankuntayhtymä sektori maa * % % % %

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon henkilöstörakenne, eläköityminen ja sosiaalityöntekijätilanne - valtakunnallinen tarkastelu

Sosiaalihuollon henkilöstörakenne, eläköityminen ja sosiaalityöntekijätilanne - valtakunnallinen tarkastelu Sosiaalihuollon henkilöstörakenne, eläköityminen ja sosiaalityöntekijätilanne - valtakunnallinen tarkastelu Esiselvitys 30.12.2016 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sivi Talvensola Marja Heikkilä

Lisätiedot

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen Palkat ja työvoimakustannukset 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2012 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2011 Personal inom kommunernas

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 KATSAUS 12.6.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on touko - kesäkuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto Haasteena sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus Alalla työskentelevät eläköityvät Palvelutarpeen lisääntyminen kysynnän kasvu väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 MISSÄ SOTE ALALLA MENNÄÄN? Ulla Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö SOTE alan yritystoiminnan kehitys (Lith 2015) Työvoimakysymys

Lisätiedot

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee?

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Eeva Aarnio Henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2013 Terveydenhuollon työvoimapoistuma ja työlliset

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

!#$%$%&'#()*(%&(+,&*&'#-$(*# (!.(( %/!0#11!##(+,&*&'#-$(*# (!.(( 2 1& &!1#!!(#-$(*# (!.(( 3 3 )4#!,##!$(0&, (!. "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#"

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Tehy tilastoina 2007

Tehy tilastoina 2007 Tehyn julkaisusarja D: Tilastoja 1/2007 Tehy tilastoina 2007 Tehyn tutkimusryhmä Kirsi Markkanen Rainer Elvilä Tanu Heikkinen Tarja Honkalampi Tuula Kupari Jukka Maarianvaara Tove Savonen Katriina Vasama

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja D

Tehyn julkaisusarja D Tehyn julkaisusarja D Tilastoja ja kartoituksia 1/2016 D Tehy tilastoina 2016 Tehyn tutkimustyöryhmä Sisältö Tehyn tutkimustyöryhmä Tehyn julkaisusarja D: 1/2016 Tehy ry ISBN 978-952-6667-46-1 (nid.) 978-952-6667-47-8

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä Hyvinvointialan toimialatietopäivä Joensuu 2.2.2011 Sosiaalipalveluyritysten kehitysnäkymiä Riitta Kettunen Asiantuntija, yritysten kehittäminen Etelä-Savon ELY-keskus Esityksen sisältö Toimialan kehityksestä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 1 2018 25.1.2018 Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 Päälöydökset Vuonna 2014 työssä käyvästä väestöstä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli 17 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Kuntien työvoimatarve 2010-2025

Kuntien työvoimatarve 2010-2025 Kuntien työvoimatarve 2010-2025 Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnat Jyrki Käppi http://www.immigratum.fi/doc/kuntaselvitys.pdf Sisällysluettelo Kuntien työvoimatarve 2010-2025 Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! VOIKO SOTE-UUDISTUS ONNISTUA? Kyllä voi, mutta vain tietyillä ehdoilla. TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Tuomo Varis Sirpa Virtanen 22.12.2014 1 Alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965 2013, litraa Litraa 14 12 10 Anniskelukulutus

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet

Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet Aineistokuvaus Yritysten/toimipaikkojen ammattirakenteet Sisältökuvaus Occu_tt_xxyy-aineistot kuvaavat henkilökunnan ammattirakenteita yritys- (tt=yr) ja toimipaikkatasolla (tt=tp) sekä niiden muutoksia

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 2 2017 14.02.2017 Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 Päälöydökset Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten ympärivuorokautinen hoiva järjestetään useimmiten palveluasumisena laitoshoidon sijaan. Yhteensä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2016

Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2016 42 2017 20.11.2017 Kotihoito ja sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2016 Päälöydökset Yhteensä kotihoitoa ja laitosja asumispalveluja sai vuoden 2016 lopussa noin 21 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015

Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 2 2017 14.02.2017 Sosiaalihuollon laitos ja asumispalvelut 2015 Päälöydökset Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten ympärivuorokautinen hoiva järjestetään useimmiten palveluasumisena laitoshoidon sijaan. Yhteensä

Lisätiedot

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus

Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Peruspalvelujen kustannukset ja vaikuttavuus Ismo Linnosmaa, THL/CHESS, ismo.linnosmaa@thl.fi Jutta Järvelin THL/CHESS, jutta.jarvelin@thl.fi Unto Häkkinen THL/CHESS, unto.hakkinen@thl.fi 1 Teemat I. CHESS:n

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006

Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 8/2008 Psykiatrian erikoisalan laitoshoito 2006 15.2.2008 Institutionsvård inom specialiteten psykiatri 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat maaliskuu helmikuu maaliskuu maaliskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 26.4.2016 Maaliskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.3.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen jatkui Pirkanmaan TE-toimistossa oli maaliskuun

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 7 TOUKOKUU 2016 Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 Ydinviestit Terveydenhuollon järjestäjiä oli Suomessa 151 kappaletta vuonna 2015.

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu

Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 LT erikoistutkija Riitta Luoto Kansanterveyslaitos Väestön hoitotarpeiden ennustaminen Terveyderihuollon ikävakioitu kustannusvertailu

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2017 Agronomiliitto 5 964 Akavan Erityisalat 26 581 Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 1 519 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 739 Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 753 DIFF

Lisätiedot

Trends and challenges in Home Care in Finland

Trends and challenges in Home Care in Finland Trends and challenges in Home Care in Finland Leena Lähdesmäki, lecturer Soile Tikkanen, lecturer Oulainen Vocational College, Social and Health Care Unit Finland Introductions In Finland, the municipalities

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot