!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!."

Transkriptio

1

2 "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#" "#$%$%&$0("#*#"" (."((" %/"&'#"%/*##" -$,#,.(-""#*#"" (."((" 1& &"1#(""#(+,"&*&"" (."((" 2 5

3 " -*#%/0%**"#,#.# #11,#"($'&" " # " $ %& ' (& ' )&

4 *& +&,& -&.& /(00,& 1& %0& %%& 2 3

5 ($1/,"/$$#, &&)& )%%((00,(.)+ # (00+ #-1-$$($1/,"/ &&)& 6 -, 2 -, 6 4 %%(00, )%%((00, # %1)1 (*1 (%.. ((0( ((,) * (+ +,+ * (*() )** (-,- (-)* (.)+ # -1.5 #,% *0 #-1-$$ ($1/,"/ &&)& 6"%/#'#'#.#1*(1-,,-0"((1-"(( -$## # %11- -1* (,,.(1 ((,) -1. +%* (0* +% %+1 +,+ %11 ) 0( * %( - 0) 4 (+%* %000 )(% %000 (.)+ %000 #..-5 #-1-$$#$#,(0($1/,"/,##$#"%/ 6 %0, %,0 1+ ' % - +- )) *- (, #-1-$$#$#,(0($1/,"/,##$#"%/,-$-.-1( -$## %% 1+ %0, %( %*. %,0,.1 1+ ' % % - -, +% +-

6 ($1/,"/,-$-.-1)#$((.)( 5 %,.5 #-1-$$2($1/$-"#,-$-.-1( -$##*-# 6 Naiset Miehet lkm % lkm % Yhteensä Lääkärit Vakinaiset 65 45, ,9 144 Määräaikaiset 46 66, ,3 69 Yhteensä , ,9 213 Erityistyöntekijät Vakinaiset 80 92,0 7 8,0 87 Määräaikaiset 19 86,4 3 13,6 22 Yhteensä 99 90,8 10 9,2 109 Hoito ja hoiva; amk-aste Vakinaiset , , Määräaikaiset ,4 21 9,6 218 Yhteensä , , Hoito ja hoiva; toinen aste Vakinaiset , ,3 300 Määräaikaiset 76 78, ,6 97 Yhteensä , ,2 397 Hoitoa ja tutkimusta avustavat Vakinaiset ,6 7 3,4 203 Määräaikaiset 53 91,4 5 8,6 58 Yhteensä ,4 12 4,6 261 Huoltohenkilökunta Vakinaiset , ,6 352 Määräaikaiset 46 82, ,9 56 Yhteensä , ,5 408 Hallinto ja atk Vakinaiset 76 73, ,2 103 Määräaikaiset 16 76,2 5 23,8 21 Yhteensä 92 74, ,8 124 Koulun henkilökunta Vakinaiset Määräaikaiset 12 92,3 1 7,7 13 Yhteensä 12 92,3 1 7,7 13 Harjoittelijat ja amanuenssit Vakinaiset 14 93,3 1 6,7 15 Määräaikaiset 16 76,2 5 23,8 21 Yhteensä 30 83,3 6 16,7 36 Kaikki yhteensä Vakinaiset , , Määräaikaiset , ,3 575 Yhteensä , , )%%((00, (%) %%% %0(.,,1./%%)5&%(1,/*-5& "*%,/%*,5&%0(-/,15& -% )* /*-1 5& (0+ )(

7 /%+,5&%.)((,,--/%0*5&.(+/,%5& 8,) %+ #-1-$$6($1/,"/,-$-.-1)#$((#,( # -$## Henkilöstön sukupuolirakenne Naiset Miehet Yhteensä aseman mukaan lkm % lkm % lkm Johto ja yksiköiden esimiehet 22 45, ,2 48 Työnjohto , ,1 127 Esimiestehtävät yhteensä , ,0 175 Lääkärit 99 54, ,3 181 Muu henkilöstö, ryhmä , ,5 108 Muu henkilöstö, ryhmä , , Muu henkilöstö, ryhmä , ,1 147 Työntekijät yhteensä , , Kaikki yhteensä , , Ryhmä 1 Toimistotyöt, atk Ryhmä 2 Sairaanhoito, keh.vammahuolto, osastonsihteerit Ryhmä 3 Tekniikka, logistiikka, ruokahuolto +*5 #-1-$$3(,"('##,"(,'""- (7()"#,11(,--),,## #"")%0,,& Vaativat hoitoalan ammattitehtävät Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso ,7 2 2,1 17 1,8 TVA taso , ,3 TVA taso , ,0 TVA taso , , ,3 TVA taso ,2 6 6,5 34 3,6 Yhteensä , , ,0 Hoitoalan ammattitehtävät Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso 1 8 2,7 1 1,8 9 2,6 TVA taso 2 1 0,3 2 3,8 3 0,8 TVA taso ,2 1 1, ,4 TVA taso ,6 8 14, ,4 TVA taso , , ,5 TVA taso 6 5 1,7 3 5,6 8 2,3 Yhteensä , , ,0 Sosiaalihuollon vaativat ammattiteht. Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso 1 1 4,8 1 3,2 TVA taso ,6 2 20, ,7 TVA taso ,0 7 22,6 TVA taso 4 1 4,8 1 3,2 TVA taso ,8 1 10, ,3 Yhteensä , , ,0

8 Sosiaalihuollon ammattitehtävät Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso 1 7 7,1 3 13,6 10 8,3 TVA taso 2 6 6,1 2 9,1 8 6,7 TVA taso ,3 1 4, ,7 TVA taso ,8 5 22, ,5 TVA taso , , ,8 Yhteensä , , ,0 6 #$ # /0)690)08 & /0)690*08& #$ /0*60,8 & #$ ($1/,"/$&)#$(( vakinaiset määräaikaiset *# ($1/$-"#,%"% &*-+( -$## # %110 %110 %1-0

9 miehet naiset *#(0("'##,(",%"% &*-+( -$## 6 #-1-$$8($1/,"/$&'#$#- # 6 #11( (,$ %16 $& -, %*1 -(,%,-,% )0 %+ ) )+- # -.+ %,( (%( )+* )1+ )1) )().% *-% #$$%0" **- *-%)+-#(00, **- *% ($1/,"/*#0"-*--, :(00,%+) )%%((00+ %%*-*+5 /&(* (00,

10 #-1-$$5#$#,"(.#1*(1-,,-0"(+(#1$# ( #-1-$$#$#,"(.#1*(1-,,-0"(+(.&&""% ( 6 #$#,(.#1*(1-,,-0+(.&&""%%" 9 ** 9 % 9 ) ;,, &0"/*#0"-*--,:;< * 5 ' ;,, **/-+ 5& %. #(00+ / & #$#,((.#1*(1-,,-0"((,((%0" #-1-$$1&$$((11(,)"% ((1&$(1#'(""# 6 2 %%* %0 (* + -1*#0"-*--,:;<698 * 2 * 6 # *, ** # 0 % %, %. 4 0 % 0"((,& &$(.,"- #:;< 95 (, %. %. /,)5& # # (00,(+**#

11 ($1/,"/=-+'("" (00,.%) ),*- 5 0, /*)& )) )*5$+,(00, )%0(00, /& *+%0000+5$ Talousarvio Toteutunut V V V V V V V V V V *#--"(1"-'#""(-"--""%/.#,,#)##0".),,&*-,# &$$((11(,)"% (.00 ' )05 #(00+ #,. ; ( <) (00,

12 vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke *#21&$$((11(,)"% ($-"#%0"% &,,&*-,# 8 2/(00-& Toimistohenkilökunta 18,4 Ammattimiehet yms. Laitoshuoltajat Ruokahuollon henkilökunta 22,4 23,8 25,6 Välinehuoltajat Osastonsihteerit 13,1 30,6 Henkilökohtaiset avustajat Ohjaajat Kehitysvammaisten hoitajat 3,6 9,5 12,4 Lääkintävahtimestarit Mielenterveyshoitajat Lastenhoitajat Perushoitajat Röntgenhoitajat Fysioterapeutit Kätilöt Laboratoriohoitajat Sairaanhoitajat Osastonhoitajat 6,5 17,8 15,9 7,4 7,8 12,8 9,4 25,3 25,6 29,8 Sosiaalityöntekijät Psykologit 16,4 19,4 Erikoislääkärit Ylilääkärit 5,3 11, *#6-"#%0"% &,"&(1&$$((11('&&*&"# #"")%0 ""&*-,# 8 2:(*#9 3< %

13 /(00.(0%(& /)05& ( v *#3-"#%0"% &,"&(1&$$((11(,)"%(("& -$##*-# 6:(*#9 3< #0"(0","(.#1*(1- -"'(,(1*""& ( #(00, (00, 9 %%( (00- (00- #

14 "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/"()*(%,0-11(#1"#(0$&,(*&"%/ 4 (00, #-1-$$ %/#'#$&%""/"%/"()*(%,0-11,,#* 6 %= %%= ' *(5 +.5 *-* )%0,,5 )*5 1(( %%.( > 1(5.5 )0+ *,+ "/& %005 *) )% /=&(00, *(-- ; > "? 7 >*), 7 %)0> " #-1-$$%/"()*(%,0-11$-,"#-$,(" 6 7 # #-1-$$%/"()*(%,0-11$-,"#-$,("0($1/ $-,"#-$,(">0($1/ 6 %(% %)* %0"((,& 22

15 ($1/,"/("--+(" $ 973,00 ) %,( (00, %((1++ ; 976' 4 9)000' ($1/,"/)-$#1- $ (00,%%,,,%,05 * #$#,"#*()"-, #(00*#(00,,0 *$-")( """ "# # 7$ 9 ;7 > 7 >

16 #/*0& /)& %00)0 &%+(%,$-1-"-, %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" #(00*( (00, :3 #-1-$$21$,(($-1-"-$,((,#11,"-(("# #"")%0 ""& (0* %1* %,().0 ' %%0% +1) (0-0 %1 ' ((+.. (*0 %% * +- * * %+ ). %0 %0 +* +* '.* *1 %(0 %* ' %+( *( 1* 0, +% (0 -- %+ -*) %1( *1) 0- (,,) %(,1 +(10 (0

17 #-1-$$6*(,"0($1/,"/$-1-"-$,((..-,+0 5 %% +*+(1% 5 0- %/0'#-, +0 : # 6 #-1-$$3-"#%0"% &0($1/,"/,## #"%/0'#-,,&,"("%/0'##'(#"# #0'#-, 4 +.( %-. 0"((,& 36 1$.-1,"("%/0'##'(#"# #0'#-, 4 )% (0, 0"((,& 3 %/0'#-,"-"%0"((,& 553 =*+ /%%-)& *+ " /' &)-5 ' 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" ()0('# --"*#.##" # '

18 #*- (00, %+(. 6, (00,#(00, ))' #-1-$$8()0('# --"*#.##" * 6 01/.* )4#,##"$(0""&," (."((" -#11,(.#1$$#-,'&)'(,"(1 &$(0""&,0'(1 # #(00( 4 / & #(00, *0 %+00,+5-1,.#1$$#-, (00* /& "

19 " " "" $ 7 ;" " " #(00,)+ ',+5 (0$ '0+*5))5 %-%5(-.000 %0%)%((00, #$,("-".#1$#"'#0($1/,"/$-1-" (00+ *-5$ 0+ 5$ #-1-$$5#$,("-".#1$#"* 2? 6 #1$#" *-$-1-" 0"((,& > ; ; > ; (+*-, > (+*-, (+*-, * *

20 #-1-$$ (,$.#1$#":*#),#(.#1$$#$$<,--),,#.#1$$#)%0,,&,-$-.-1( -$## Vaativat hoitoalan ammattitehtävät (03HOI030) Varsinainen palkka Naisten keskipalkka Miesten keskipalkka Naiset/ Miehet % TVA taso , ,91 97,8 TVA taso ,45 TVA taso , ,96 103,9 TVA taso , ,43 100,0 TVA taso , ,31 101,9 Yhteensä 2 103, ,15 99,9 Hoitoalan ammattitehtävät (03HOI040) Varsinainen palkka Naisten keskipalkka Miesten keskipalkka Naiset/ Miehet % TVA taso , ,36 105,5 TVA taso , ,60 100,0 TVA taso , ,32 93,9 TVA taso , ,22 102,3 TVA taso , ,00 98,9 TVA taso , ,96 101,2 Yhteensä 1 892, ,41 100,2 Sosiaalihuollon ammattitehtävät (04SOS06A) Varsinainen palkka Naisten keskipalkka Miesten keskipalkka Naiset/ Miehet % TVA taso , ,25 98,31 TVA taso , ,45 101,7 TVA taso , ,83 98,5 TVA taso , ,60 103,51 TVA taso , ,51 101,25 Yhteensä 1 859, ,60 101,70 2#$ ($)%"" A $ 7(00+%% (00, # (0 # 7

21 7 $ Työvuorojen määriä, joihin työhönotto on hankkinut hoitotyön tekijän tammi helmi -*#8%/0/",'#,0#$"#* maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KON OPE PSY KAIKKI YHT. %+ %*. %0052 # (00, 3 $

22 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/%0"(,/"%/0'#-$,(" #-1-$$ -"#%0"% &"%/%0"(,/11(#(""-"%/0'#-,"-"(# * 6 %-. (0, %0"((,& 8 ", (,*#1 (-, #(00, " 7 $ - " / & $ (+0%(00, 0%0)(00, (10)(00, 0)0+(00, ; " (.01(00, (,%0(00, 3 < %+%%(00, 3 (1%%(00, 3 (1%%(00,

23 %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/,-'(1- (00, ": " ; < " $ $ ).(+' $ *' (*5 7 %+ 2 10

24 *4;;26#9#69;2 9;; %/"($'&"%/'#" "#$%$%&$0("#*#"" (."((" #)##0+11("%/"()*(%,0-1" --%+ ),)% )..+ >%1. "%,1#$'#"%/$%$%&%11&."&*&'#.#)#"#*#$-"-"-, 7B#(00, '/& 7 %/"&'#"%/*##" -$,#,.(-""#*#"" (."((" -+(11((,'"-," "# # #,0( () #1--."$&1"&,#)#-,1 #1"# /)0& )0$ (,1,) (+

25 ),#.- 1& &"1#(""#(+,"&*&"" (."((" 2 (+1 %),- %/$%$%.()-,"(,("(1&$$((" 3 #-1-$$ %/$%$%.()-,"(,("(1&$$((" 4 6 4,--,*#$#,,"#; 6 %. % %. %0 (%%0 *- 98 )#"'#" (" # #-1-$$ )#"'#" (" 6 7 (000 ;.1+ 8 % )0+0 (0*+ ),+0 %0-0 %+0 0"((,& 892 #1)1%5

26 &%"(""&*,,&11-""%/#$# #-1-$$ 7(0"%"%/#$#:"-"(#< 2006 % Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ,00 - vuosilomat Säännöllinen vuosityöaika ,75 - sairauslomat aktiivivapaat muut virkavapaat osa-aikatyö Tehty säännöllinen vuosityöaika ,62 + päivystyksen aktiivityöt lisä- ja ylityöt Tehty vuosityöaika # / & #)#,"#*--, ' (00, (00+ *1000+)+001, Miehet Naiset Yhteensä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuosina ,00 20,00 21,10 19,93 25,00 20,00 17,82 17,50 19,57 20,39 19,00 18,70 15,00 14,20 15,00 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 Miehet Naiset Yhteensä 0, *#5#)#-,.&*&""%/"($'&&$0"

27 / &%11)2(%%0%*(0 8((,%' %1+.' 7 #(00+ %.-0 (00, 6 (0 Sosiaalipalvelut Röntgenliikelaitos Laboratorioliikelaitos Kiinteistöliikelaitos Siivous- ja vaatepalvelut Ruokahuolto Tietopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Patologia Leikkaustoiminta ja anestesia Kliininen fysiologia Fysiatria Ensiapu ja tarkkailu Sairaala-apteekki Psykiatrian hoitotyö Operatiivinen hoitotyö Konservatiivinen hoitotyö Sisätaudit Kirurgia Aikuispsykiatria 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 -*##)#-,.&*( &&)&"%/%$,$/""&

28 05 06 OIREET, SAIR.MERKIT&LÖYDÖKSET IHOTAUDIT RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUO VIRTSA&SUKUP.ELINSA IRAUDET V ERENKIERTOELINTEN SA IRAUDET TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA HERMOSTON SA IRAUDET KASV AIMET VAMMAT, MY RKYTYKSET YMS PSYKIATRIA HENGITYSELINTEN SA IRAUDET TUKI&LIIKUNTAELIN JA SIDEK.SA IR *##)#-,.&*&""#-")%0 ""& )0 56 (00+2 ' #-1-$$ #)#-,1 #.&*&*-+(,,#9;,--,$$0($1/,"/,"&. 0 päivää 1-3 päivää 4-10 päivää päivää päivää päivää yli 181 päivää 25,6 18,1 20,1 29,1 3,1 2,7 1,4 (+,5,(0 6CC (00,' +0

29 sairauspvt pvt/hlö ,0 35,0 30, ,1 25,0 25, ,0 16,6 15,5 17,9 17,5 20,0 15, ,1 10, , ,0 -*# #)#-,.&*($()"% &'#,#)#-,.&*&""%/"($'&$&)%0 ""&*-# 6 %/"#.#"-) #" (00, #-1-$$ 2%/"#.#"-) #"*-# 6 6 +* %%% 2 (0 # )*.1 4 )0. ' 0%% %% &$*#1"#"1#"((" (00,#(00-

30 %1119 /((-(00,& %%.((00,9 -+5>7 # ' /(00,)*(00+%+& %/$%$%"%/$%$%+($,*#1,,# -(-=(.),=)-*)=***1= #-1-$$ 67%/$%$%+($, *-, () #( 0%*& $0"#1#( 0- %0"((,& %%* (* (0, ** 11 (% +) %% *-(.15 ; (*5 7

31 "( (1(,"&,"#,##)*""(-"--$-"#%0"% &,,& %,% %$,((*#,"#(("7 1("$0#*#-"(.&"#,##)*,--""# (,"('##,"($0"(1-,,#$-"#%0"% &,,&A/$(*& ()""&*&0&"#(1#$## (1$*&0& '$*())# (1$.#1' 9 ; )*- 98; *-0 89; *0, 92; %+0 ()""&.#1' 9; +1 1("$0#*#-"(.&"#,##)*,--""#*#0(.('#-)(.("%/"($'/+($0"(1-,,#$-"#%0 "% &,,&A/$(+& ()""&*&0&"#(1#$## (1$*&0& '$*())# (1$.#1' 295; ((. 393; +*0 9; *,) 92; %+% ()""&.#1' 92; +0 ; ; (00, (00-; 6(00- ##"$"#)*""#(,,#"-$(#'##.-#1&0(, (0(1"&,A/$),8$%*)+& ()""&0#)*"#($,$## 692; 1) (1$0#)* ; %-(,11"&11/ (1$-,( ;)* )*,"##$1&0(, (0(,,##*-"-$,#"%/,,&,A/$)*8$%*)+& 9; )(0 296; +%% ()""&0#)*"#($,$## 89 ; %%- (1$0#)* 98; %1.,11"&11/ 6; )-) (1$-,( 98; +00 0%*-,("### 39 ; (* ;))

32 0$#,(($1&0(, (0(,,-#,#11,"- ##"&)$(,.&&"/$,A/$)(8$%*)+& ()""&0#)*"#($,$## (1$0#)*,11"&11/ (1$-,( 598; %*0 393; (+* 393; )1. 98; **( 0%*-,("### ; (0% ;)0 -""##$1&0(, (0(,,-#$(0""& &&"#"'#,A/$))8$%*)+& ()""&0#)*"#($,$## 89; %(0 (1$0#)*,11"&11/ (1$-,( 0%*-,("### ;)( 69; ()% 592; *(* 9 ; *)* 293; ((, (00, ; CC # > B%%,("%/$%$%*#,"##0%*"%/)-- 11,#*##" -$,#/$*%8$%*)(& "&%,() (1"& 96; () (1"& 93;,.,1"&*&11"& 1 9 ; (0* 1&0(,,# ## (1"& ; +.- "&%,,# ## (1"& 59; +,*,%%$$("%/$%$%*#,"##0%*"%/0($,&*##" -$,#/$*(8$%*)(& "&%,() (1"& 95; %) () (1"& 9; )),1"&*&11"& 95; %-% 1&0(,,# ## (1"& 8;,.. "&%,,# ## (1"& 698; +(- (00, CC

33 (00- " /%)& C C"

34 Sosiaalipalvelut Muu kuntayhtymä Töiden ruuhkautuminen Liikaa töitä Työtehtävien vaikeus Liian vähän koulutusta Tietojen ja taitojen käyttö työssä Työn haasteellisuus Työssä on määritetty tavoitteet Tietoisuus odotuksista työssä Ristiriitaisten määräysten saaminen V aikuttaminen työmäärään Työtahdin määrittäminen Taukojen pitäminen Vaikuttaminen päätöksiin Tietoisuus tulevista töistä Muutoksia koskevia huhuja Tyytyväisyys kykyyn ratkoa ongelmia Tuen ja avun saanti työtovereilta Tuen ja avun saanti esimieheltä Esimiehen osoittama arvostus Esimihen rohkaisu osallistua päätöksiin Esimiehen tuki taitojen kehittämiseen Tuen saanti läheisiltä Työyksikön ilmapiirin kannustavuus Työyksikön ilmapiirin leppoisuus Työyksikön ilmapiirin jäykkyys Jäsenyyden arvostus omassa ryhmässä Ryhmän/tiimin ongelmanratkaisukyky Kannustaminen työn kehittämiseen Tiedonkulun riittävyys työyksikössä Häiritseviä ristoriitoja työkarien välillä Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu Eri ikäisten tasa-arvoinen kohtelu Hyvistä työsuorituksista palkitseminen Johdon kiinnostuneisuus henkilöstön hyvinvoinnista Uppoutuminen työhön Työ tyydytyksen lähteenä Stressin kokeminen Fyysinen työkyky Psyykkinen työkyky Yhteneväiset arvot kuntayhtymän kanssa Työn tarjoamat kehittymismahdollisuudet Riittävästi työn hallintaa tukevia keinoja 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Positiivinen kokemus > -*#()"#1-#,,##1.#1*(1-'('# --$-"#%0"% &)4#,##"$-1""--)(*&111&

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ- KERTOMUS

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ- KERTOMUS Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2003 2 (31) KATSAUS HENKILÖSTÖÖN - henkilöstön tilasta ja sen kehityksestä Henkilöstövoimavarojen raportointia on viime vuosina yleisesti

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 06/2015-06/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017 Henkilöstö palvelualueittain 03/2016-03/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 10/2015-10/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 09/2015-09/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 07/2015-07/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/214 Katsaus kaupungin ja seudun kehitykseen 213 [2] Syntyneet Tämän vuoden tammikuun aikana on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

ESIPUHE.. 3 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 5. Henkilöstön sukupuolirakenne... 8 II HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 15 III TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA TYÖPANOS..

ESIPUHE.. 3 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 5. Henkilöstön sukupuolirakenne... 8 II HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 15 III TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA TYÖPANOS.. 1 2 Sisällysluettelo ESIPUHE.. 3 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 5 Palvelussuhteen luonne. 5 Henkilöstön sukupuolirakenne... 8 Henkilöstön ikärakenne. 12 II HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 15 Tulovaihtuvuus. 15 Lähtövaihtuvuus..

Lisätiedot

JOHDANTO 2 I KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 3 II TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 9 1. ULKOISET OLOSUHTEET 9

JOHDANTO 2 I KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 3 II TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 9 1. ULKOISET OLOSUHTEET 9 JOHDANTO 2 1 I KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 3 - henkilöstön kokonaismäärä - sukupuoli- ja ikärakenne - henkilöstön vaihtuvuus II TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 9 1. ULKOISET

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys...

Lisätiedot

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Tiedustelut Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390 14.2.2002 s-posti pirjo.ylostalo@kela.memonet.fi ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Joulu- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. joulukuusta 2001 2001 kuusta,%

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.1.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.1. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.1.2016 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian. Avaus Lappeenrannan Kasino, 5.-6.6.2008

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian. Avaus Lappeenrannan Kasino, 5.-6.6.2008 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija-työseminaari tij t i i Avaus Lappeenrannan Kasino, 5.-6.6.28 Irmeli Vuoriluoto, TTK:n kuntaryhmän asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ergonomiaverkoston vaikuttavuus,

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu 2011

Osavuosikatsaus tammikuu 2011 Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 5 726 191 7,5 78 19 216 5 91 381 6,5 1, 42 431 784 3 234 478 7,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 2 75 41 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 12/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 15/216 [1] Syntyneet Vuonna 216 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN- HENKILÖSTÖKERTOMUS 2002 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN- HENKILÖSTÖKERTOMUS 2002 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 1 Johdanto Suomen Kuntaliitto antoi yleiskirjeellään 23.4.1997 suosituksen Henkilöstötalous hallintaan, jossa korostetaan henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja arvioinnin merkitystä kunnallisten palvelujen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 10/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita Pohjois-Karjalassa 7,8 % enemmän kuin vuosi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 Julkaisuvapaa 23.4.2015 kello 9.00 Kesätyöpaikat lisäsivät avoimien työpaikkojen määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 07.12.2015 LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 15024,673 48682,819 17820,113 SAHATAVARA 0,000 FLUTING 0,000 KONEET, LAITTEET 94,450 383,402 0,000 0,000 82005,457 NESTEMÄISET POLTTOAINEET 28082,931

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko

Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Talousarvio 2012 Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Voi8oa tavoi8elematon yleishyödyllinen yhteisö Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa 2012

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.4.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.4. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.4.2015 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto Mestaruussarja 1971-1972, digitoitujen ottelupöytäkirjojen numerohakemisto Numero Päivä Koti Vieras

Suomen Jääkiekkoliitto Mestaruussarja 1971-1972, digitoitujen ottelupöytäkirjojen numerohakemisto Numero Päivä Koti Vieras Suomen Jääkiekkoliitto Mestaruussarja 1971-1972, digitoitujen ottelupöytäkirjojen numerohakemisto Digitoitu 17.12.2013 Tekijä: Kalle Rantala, Suomen Urheiluarkisto. Laite: Epson GT-20000 Tarkkuus: 300

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstöraportti vuosi 2012 LIITELUETTELO Liitteet 1-21 / Henkilöstöpanostukset ja työvoimakustannukset Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä... Liite 1 Kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.8.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.8. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.8.2015 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

Mitattua Puhtautta hanke

Mitattua Puhtautta hanke HELSINGIN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Hallinto ja palvelukeskus LOPPURAPORTTI Tukipalveluyksikkö Laitoshuoltoyksikkö 6.8.2012 Mitattua Puhtautta hanke Hygieniakartoitukset kaupunginsairaaloissa 2011 Hankkeen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto 28.7.2015 Kaija Lappalainen 17.8.2015 Määräaikaiset ja TA2015 sijaismäärärahat (tili 4025) MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ (AMK JA II ASTE) 2014 JA 2015

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus, 3. vuosineljännes 2012 DIA-työttömyys jatkanut nousua kolmannella vuosineljänneksellä Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana työttömien tekniikan

Lisätiedot