!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!."

Transkriptio

1

2 "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#" "#$%$%&$0("#*#"" (."((" %/"&'#"%/*##" -$,#,.(-""#*#"" (."((" 1& &"1#(""#(+,"&*&"" (."((" 2 5

3 " -*#%/0%**"#,#.# #11,#"($'&" " # " $ %& ' (& ' )&

4 *& +&,& -&.& /(00,& 1& %0& %%& 2 3

5 ($1/,"/$$#, &&)& )%%((00,(.)+ # (00+ #-1-$$($1/,"/ &&)& 6 -, 2 -, 6 4 %%(00, )%%((00, # %1)1 (*1 (%.. ((0( ((,) * (+ +,+ * (*() )** (-,- (-)* (.)+ # -1.5 #,% *0 #-1-$$ ($1/,"/ &&)& 6"%/#'#'#.#1*(1-,,-0"((1-"(( -$## # %11- -1* (,,.(1 ((,) -1. +%* (0* +% %+1 +,+ %11 ) 0( * %( - 0) 4 (+%* %000 )(% %000 (.)+ %000 #..-5 #-1-$$#$#,(0($1/,"/,##$#"%/ 6 %0, %,0 1+ ' % - +- )) *- (, #-1-$$#$#,(0($1/,"/,##$#"%/,-$-.-1( -$## %% 1+ %0, %( %*. %,0,.1 1+ ' % % - -, +% +-

6 ($1/,"/,-$-.-1)#$((.)( 5 %,.5 #-1-$$2($1/$-"#,-$-.-1( -$##*-# 6 Naiset Miehet lkm % lkm % Yhteensä Lääkärit Vakinaiset 65 45, ,9 144 Määräaikaiset 46 66, ,3 69 Yhteensä , ,9 213 Erityistyöntekijät Vakinaiset 80 92,0 7 8,0 87 Määräaikaiset 19 86,4 3 13,6 22 Yhteensä 99 90,8 10 9,2 109 Hoito ja hoiva; amk-aste Vakinaiset , , Määräaikaiset ,4 21 9,6 218 Yhteensä , , Hoito ja hoiva; toinen aste Vakinaiset , ,3 300 Määräaikaiset 76 78, ,6 97 Yhteensä , ,2 397 Hoitoa ja tutkimusta avustavat Vakinaiset ,6 7 3,4 203 Määräaikaiset 53 91,4 5 8,6 58 Yhteensä ,4 12 4,6 261 Huoltohenkilökunta Vakinaiset , ,6 352 Määräaikaiset 46 82, ,9 56 Yhteensä , ,5 408 Hallinto ja atk Vakinaiset 76 73, ,2 103 Määräaikaiset 16 76,2 5 23,8 21 Yhteensä 92 74, ,8 124 Koulun henkilökunta Vakinaiset Määräaikaiset 12 92,3 1 7,7 13 Yhteensä 12 92,3 1 7,7 13 Harjoittelijat ja amanuenssit Vakinaiset 14 93,3 1 6,7 15 Määräaikaiset 16 76,2 5 23,8 21 Yhteensä 30 83,3 6 16,7 36 Kaikki yhteensä Vakinaiset , , Määräaikaiset , ,3 575 Yhteensä , , )%%((00, (%) %%% %0(.,,1./%%)5&%(1,/*-5& "*%,/%*,5&%0(-/,15& -% )* /*-1 5& (0+ )(

7 /%+,5&%.)((,,--/%0*5&.(+/,%5& 8,) %+ #-1-$$6($1/,"/,-$-.-1)#$((#,( # -$## Henkilöstön sukupuolirakenne Naiset Miehet Yhteensä aseman mukaan lkm % lkm % lkm Johto ja yksiköiden esimiehet 22 45, ,2 48 Työnjohto , ,1 127 Esimiestehtävät yhteensä , ,0 175 Lääkärit 99 54, ,3 181 Muu henkilöstö, ryhmä , ,5 108 Muu henkilöstö, ryhmä , , Muu henkilöstö, ryhmä , ,1 147 Työntekijät yhteensä , , Kaikki yhteensä , , Ryhmä 1 Toimistotyöt, atk Ryhmä 2 Sairaanhoito, keh.vammahuolto, osastonsihteerit Ryhmä 3 Tekniikka, logistiikka, ruokahuolto +*5 #-1-$$3(,"('##,"(,'""- (7()"#,11(,--),,## #"")%0,,& Vaativat hoitoalan ammattitehtävät Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso ,7 2 2,1 17 1,8 TVA taso , ,3 TVA taso , ,0 TVA taso , , ,3 TVA taso ,2 6 6,5 34 3,6 Yhteensä , , ,0 Hoitoalan ammattitehtävät Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso 1 8 2,7 1 1,8 9 2,6 TVA taso 2 1 0,3 2 3,8 3 0,8 TVA taso ,2 1 1, ,4 TVA taso ,6 8 14, ,4 TVA taso , , ,5 TVA taso 6 5 1,7 3 5,6 8 2,3 Yhteensä , , ,0 Sosiaalihuollon vaativat ammattiteht. Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso 1 1 4,8 1 3,2 TVA taso ,6 2 20, ,7 TVA taso ,0 7 22,6 TVA taso 4 1 4,8 1 3,2 TVA taso ,8 1 10, ,3 Yhteensä , , ,0

8 Sosiaalihuollon ammattitehtävät Naisia % Miehiä % Yhteensä % TVA taso 1 7 7,1 3 13,6 10 8,3 TVA taso 2 6 6,1 2 9,1 8 6,7 TVA taso ,3 1 4, ,7 TVA taso ,8 5 22, ,5 TVA taso , , ,8 Yhteensä , , ,0 6 #$ # /0)690)08 & /0)690*08& #$ /0*60,8 & #$ ($1/,"/$&)#$(( vakinaiset määräaikaiset *# ($1/$-"#,%"% &*-+( -$## # %110 %110 %1-0

9 miehet naiset *#(0("'##,(",%"% &*-+( -$## 6 #-1-$$8($1/,"/$&'#$#- # 6 #11( (,$ %16 $& -, %*1 -(,%,-,% )0 %+ ) )+- # -.+ %,( (%( )+* )1+ )1) )().% *-% #$$%0" **- *-%)+-#(00, **- *% ($1/,"/*#0"-*--, :(00,%+) )%%((00+ %%*-*+5 /&(* (00,

10 #-1-$$5#$#,"(.#1*(1-,,-0"(+(#1$# ( #-1-$$#$#,"(.#1*(1-,,-0"(+(.&&""% ( 6 #$#,(.#1*(1-,,-0+(.&&""%%" 9 ** 9 % 9 ) ;,, &0"/*#0"-*--,:;< * 5 ' ;,, **/-+ 5& %. #(00+ / & #$#,((.#1*(1-,,-0"((,((%0" #-1-$$1&$$((11(,)"% ((1&$(1#'(""# 6 2 %%* %0 (* + -1*#0"-*--,:;<698 * 2 * 6 # *, ** # 0 % %, %. 4 0 % 0"((,& &$(.,"- #:;< 95 (, %. %. /,)5& # # (00,(+**#

11 ($1/,"/=-+'("" (00,.%) ),*- 5 0, /*)& )) )*5$+,(00, )%0(00, /& *+%0000+5$ Talousarvio Toteutunut V V V V V V V V V V *#--"(1"-'#""(-"--""%/.#,,#)##0".),,&*-,# &$$((11(,)"% (.00 ' )05 #(00+ #,. ; ( <) (00,

12 vanhuuseläke työkyvyttömyyseläke *#21&$$((11(,)"% ($-"#%0"% &,,&*-,# 8 2/(00-& Toimistohenkilökunta 18,4 Ammattimiehet yms. Laitoshuoltajat Ruokahuollon henkilökunta 22,4 23,8 25,6 Välinehuoltajat Osastonsihteerit 13,1 30,6 Henkilökohtaiset avustajat Ohjaajat Kehitysvammaisten hoitajat 3,6 9,5 12,4 Lääkintävahtimestarit Mielenterveyshoitajat Lastenhoitajat Perushoitajat Röntgenhoitajat Fysioterapeutit Kätilöt Laboratoriohoitajat Sairaanhoitajat Osastonhoitajat 6,5 17,8 15,9 7,4 7,8 12,8 9,4 25,3 25,6 29,8 Sosiaalityöntekijät Psykologit 16,4 19,4 Erikoislääkärit Ylilääkärit 5,3 11, *#6-"#%0"% &,"&(1&$$((11('&&*&"# #"")%0 ""&*-,# 8 2:(*#9 3< %

13 /(00.(0%(& /)05& ( v *#3-"#%0"% &,"&(1&$$((11(,)"%(("& -$##*-# 6:(*#9 3< #0"(0","(.#1*(1- -"'(,(1*""& ( #(00, (00, 9 %%( (00- (00- #

14 "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/"()*(%,0-11(#1"#(0$&,(*&"%/ 4 (00, #-1-$$ %/#'#$&%""/"%/"()*(%,0-11,,#* 6 %= %%= ' *(5 +.5 *-* )%0,,5 )*5 1(( %%.( > 1(5.5 )0+ *,+ "/& %005 *) )% /=&(00, *(-- ; > "? 7 >*), 7 %)0> " #-1-$$%/"()*(%,0-11$-,"#-$,(" 6 7 # #-1-$$%/"()*(%,0-11$-,"#-$,("0($1/ $-,"#-$,(">0($1/ 6 %(% %)* %0"((,& 22

15 ($1/,"/("--+(" $ 973,00 ) %,( (00, %((1++ ; 976' 4 9)000' ($1/,"/)-$#1- $ (00,%%,,,%,05 * #$#,"#*()"-, #(00*#(00,,0 *$-")( """ "# # 7$ 9 ;7 > 7 >

16 #/*0& /)& %00)0 &%+(%,$-1-"-, %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" #(00*( (00, :3 #-1-$$21$,(($-1-"-$,((,#11,"-(("# #"")%0 ""& (0* %1* %,().0 ' %%0% +1) (0-0 %1 ' ((+.. (*0 %% * +- * * %+ ). %0 %0 +* +* '.* *1 %(0 %* ' %+( *( 1* 0, +% (0 -- %+ -*) %1( *1) 0- (,,) %(,1 +(10 (0

17 #-1-$$6*(,"0($1/,"/$-1-"-$,((..-,+0 5 %% +*+(1% 5 0- %/0'#-, +0 : # 6 #-1-$$3-"#%0"% &0($1/,"/,## #"%/0'#-,,&,"("%/0'##'(#"# #0'#-, 4 +.( %-. 0"((,& 36 1$.-1,"("%/0'##'(#"# #0'#-, 4 )% (0, 0"((,& 3 %/0'#-,"-"%0"((,& 553 =*+ /%%-)& *+ " /' &)-5 ' 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" ()0('# --"*#.##" # '

18 #*- (00, %+(. 6, (00,#(00, ))' #-1-$$8()0('# --"*#.##" * 6 01/.* )4#,##"$(0""&," (."((" -#11,(.#1$$#-,'&)'(,"(1 &$(0""&,0'(1 # #(00( 4 / & #(00, *0 %+00,+5-1,.#1$$#-, (00* /& "

19 " " "" $ 7 ;" " " #(00,)+ ',+5 (0$ '0+*5))5 %-%5(-.000 %0%)%((00, #$,("-".#1$#"'#0($1/,"/$-1-" (00+ *-5$ 0+ 5$ #-1-$$5#$,("-".#1$#"* 2? 6 #1$#" *-$-1-" 0"((,& > ; ; > ; (+*-, > (+*-, (+*-, * *

20 #-1-$$ (,$.#1$#":*#),#(.#1$$#$$<,--),,#.#1$$#)%0,,&,-$-.-1( -$## Vaativat hoitoalan ammattitehtävät (03HOI030) Varsinainen palkka Naisten keskipalkka Miesten keskipalkka Naiset/ Miehet % TVA taso , ,91 97,8 TVA taso ,45 TVA taso , ,96 103,9 TVA taso , ,43 100,0 TVA taso , ,31 101,9 Yhteensä 2 103, ,15 99,9 Hoitoalan ammattitehtävät (03HOI040) Varsinainen palkka Naisten keskipalkka Miesten keskipalkka Naiset/ Miehet % TVA taso , ,36 105,5 TVA taso , ,60 100,0 TVA taso , ,32 93,9 TVA taso , ,22 102,3 TVA taso , ,00 98,9 TVA taso , ,96 101,2 Yhteensä 1 892, ,41 100,2 Sosiaalihuollon ammattitehtävät (04SOS06A) Varsinainen palkka Naisten keskipalkka Miesten keskipalkka Naiset/ Miehet % TVA taso , ,25 98,31 TVA taso , ,45 101,7 TVA taso , ,83 98,5 TVA taso , ,60 103,51 TVA taso , ,51 101,25 Yhteensä 1 859, ,60 101,70 2#$ ($)%"" A $ 7(00+%% (00, # (0 # 7

21 7 $ Työvuorojen määriä, joihin työhönotto on hankkinut hoitotyön tekijän tammi helmi -*#8%/0/",'#,0#$"#* maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KON OPE PSY KAIKKI YHT. %+ %*. %0052 # (00, 3 $

22 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/%0"(,/"%/0'#-$,(" #-1-$$ -"#%0"% &"%/%0"(,/11(#(""-"%/0'#-,"-"(# * 6 %-. (0, %0"((,& 8 ", (,*#1 (-, #(00, " 7 $ - " / & $ (+0%(00, 0%0)(00, (10)(00, 0)0+(00, ; " (.01(00, (,%0(00, 3 < %+%%(00, 3 (1%%(00, 3 (1%%(00,

23 %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/,-'(1- (00, ": " ; < " $ $ ).(+' $ *' (*5 7 %+ 2 10

24 *4;;26#9#69;2 9;; %/"($'&"%/'#" "#$%$%&$0("#*#"" (."((" #)##0+11("%/"()*(%,0-1" --%+ ),)% )..+ >%1. "%,1#$'#"%/$%$%&%11&."&*&'#.#)#"#*#$-"-"-, 7B#(00, '/& 7 %/"&'#"%/*##" -$,#,.(-""#*#"" (."((" -+(11((,'"-," "# # #,0( () #1--."$&1"&,#)#-,1 #1"# /)0& )0$ (,1,) (+

25 ),#.- 1& &"1#(""#(+,"&*&"" (."((" 2 (+1 %),- %/$%$%.()-,"(,("(1&$$((" 3 #-1-$$ %/$%$%.()-,"(,("(1&$$((" 4 6 4,--,*#$#,,"#; 6 %. % %. %0 (%%0 *- 98 )#"'#" (" # #-1-$$ )#"'#" (" 6 7 (000 ;.1+ 8 % )0+0 (0*+ ),+0 %0-0 %+0 0"((,& 892 #1)1%5

26 &%"(""&*,,&11-""%/#$# #-1-$$ 7(0"%"%/#$#:"-"(#< 2006 % Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika ,00 - vuosilomat Säännöllinen vuosityöaika ,75 - sairauslomat aktiivivapaat muut virkavapaat osa-aikatyö Tehty säännöllinen vuosityöaika ,62 + päivystyksen aktiivityöt lisä- ja ylityöt Tehty vuosityöaika # / & #)#,"#*--, ' (00, (00+ *1000+)+001, Miehet Naiset Yhteensä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuosina ,00 20,00 21,10 19,93 25,00 20,00 17,82 17,50 19,57 20,39 19,00 18,70 15,00 14,20 15,00 10,00 10,00 5,00 5,00 0,00 Miehet Naiset Yhteensä 0, *#5#)#-,.&*&""%/"($'&&$0"

27 / &%11)2(%%0%*(0 8((,%' %1+.' 7 #(00+ %.-0 (00, 6 (0 Sosiaalipalvelut Röntgenliikelaitos Laboratorioliikelaitos Kiinteistöliikelaitos Siivous- ja vaatepalvelut Ruokahuolto Tietopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Patologia Leikkaustoiminta ja anestesia Kliininen fysiologia Fysiatria Ensiapu ja tarkkailu Sairaala-apteekki Psykiatrian hoitotyö Operatiivinen hoitotyö Konservatiivinen hoitotyö Sisätaudit Kirurgia Aikuispsykiatria 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 -*##)#-,.&*( &&)&"%/%$,$/""&

28 05 06 OIREET, SAIR.MERKIT&LÖYDÖKSET IHOTAUDIT RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUO VIRTSA&SUKUP.ELINSA IRAUDET V ERENKIERTOELINTEN SA IRAUDET TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA HERMOSTON SA IRAUDET KASV AIMET VAMMAT, MY RKYTYKSET YMS PSYKIATRIA HENGITYSELINTEN SA IRAUDET TUKI&LIIKUNTAELIN JA SIDEK.SA IR *##)#-,.&*&""#-")%0 ""& )0 56 (00+2 ' #-1-$$ #)#-,1 #.&*&*-+(,,#9;,--,$$0($1/,"/,"&. 0 päivää 1-3 päivää 4-10 päivää päivää päivää päivää yli 181 päivää 25,6 18,1 20,1 29,1 3,1 2,7 1,4 (+,5,(0 6CC (00,' +0

29 sairauspvt pvt/hlö ,0 35,0 30, ,1 25,0 25, ,0 16,6 15,5 17,9 17,5 20,0 15, ,1 10, , ,0 -*# #)#-,.&*($()"% &'#,#)#-,.&*&""%/"($'&$&)%0 ""&*-# 6 %/"#.#"-) #" (00, #-1-$$ 2%/"#.#"-) #"*-# 6 6 +* %%% 2 (0 # )*.1 4 )0. ' 0%% %% &$*#1"#"1#"((" (00,#(00-

30 %1119 /((-(00,& %%.((00,9 -+5>7 # ' /(00,)*(00+%+& %/$%$%"%/$%$%+($,*#1,,# -(-=(.),=)-*)=***1= #-1-$$ 67%/$%$%+($, *-, () #( 0%*& $0"#1#( 0- %0"((,& %%* (* (0, ** 11 (% +) %% *-(.15 ; (*5 7

31 "( (1(,"&,"#,##)*""(-"--$-"#%0"% &,,& %,% %$,((*#,"#(("7 1("$0#*#-"(.&"#,##)*,--""# (,"('##,"($0"(1-,,#$-"#%0"% &,,&A/$(*& ()""&*&0&"#(1#$## (1$*&0& '$*())# (1$.#1' 9 ; )*- 98; *-0 89; *0, 92; %+0 ()""&.#1' 9; +1 1("$0#*#-"(.&"#,##)*,--""#*#0(.('#-)(.("%/"($'/+($0"(1-,,#$-"#%0 "% &,,&A/$(+& ()""&*&0&"#(1#$## (1$*&0& '$*())# (1$.#1' 295; ((. 393; +*0 9; *,) 92; %+% ()""&.#1' 92; +0 ; ; (00, (00-; 6(00- ##"$"#)*""#(,,#"-$(#'##.-#1&0(, (0(1"&,A/$),8$%*)+& ()""&0#)*"#($,$## 692; 1) (1$0#)* ; %-(,11"&11/ (1$-,( ;)* )*,"##$1&0(, (0(,,##*-"-$,#"%/,,&,A/$)*8$%*)+& 9; )(0 296; +%% ()""&0#)*"#($,$## 89 ; %%- (1$0#)* 98; %1.,11"&11/ 6; )-) (1$-,( 98; +00 0%*-,("### 39 ; (* ;))

32 0$#,(($1&0(, (0(,,-#,#11,"- ##"&)$(,.&&"/$,A/$)(8$%*)+& ()""&0#)*"#($,$## (1$0#)*,11"&11/ (1$-,( 598; %*0 393; (+* 393; )1. 98; **( 0%*-,("### ; (0% ;)0 -""##$1&0(, (0(,,-#$(0""& &&"#"'#,A/$))8$%*)+& ()""&0#)*"#($,$## 89; %(0 (1$0#)*,11"&11/ (1$-,( 0%*-,("### ;)( 69; ()% 592; *(* 9 ; *)* 293; ((, (00, ; CC # > B%%,("%/$%$%*#,"##0%*"%/)-- 11,#*##" -$,#/$*%8$%*)(& "&%,() (1"& 96; () (1"& 93;,.,1"&*&11"& 1 9 ; (0* 1&0(,,# ## (1"& ; +.- "&%,,# ## (1"& 59; +,*,%%$$("%/$%$%*#,"##0%*"%/0($,&*##" -$,#/$*(8$%*)(& "&%,() (1"& 95; %) () (1"& 9; )),1"&*&11"& 95; %-% 1&0(,,# ## (1"& 8;,.. "&%,,# ## (1"& 698; +(- (00, CC

33 (00- " /%)& C C"

34 Sosiaalipalvelut Muu kuntayhtymä Töiden ruuhkautuminen Liikaa töitä Työtehtävien vaikeus Liian vähän koulutusta Tietojen ja taitojen käyttö työssä Työn haasteellisuus Työssä on määritetty tavoitteet Tietoisuus odotuksista työssä Ristiriitaisten määräysten saaminen V aikuttaminen työmäärään Työtahdin määrittäminen Taukojen pitäminen Vaikuttaminen päätöksiin Tietoisuus tulevista töistä Muutoksia koskevia huhuja Tyytyväisyys kykyyn ratkoa ongelmia Tuen ja avun saanti työtovereilta Tuen ja avun saanti esimieheltä Esimiehen osoittama arvostus Esimihen rohkaisu osallistua päätöksiin Esimiehen tuki taitojen kehittämiseen Tuen saanti läheisiltä Työyksikön ilmapiirin kannustavuus Työyksikön ilmapiirin leppoisuus Työyksikön ilmapiirin jäykkyys Jäsenyyden arvostus omassa ryhmässä Ryhmän/tiimin ongelmanratkaisukyky Kannustaminen työn kehittämiseen Tiedonkulun riittävyys työyksikössä Häiritseviä ristoriitoja työkarien välillä Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu Eri ikäisten tasa-arvoinen kohtelu Hyvistä työsuorituksista palkitseminen Johdon kiinnostuneisuus henkilöstön hyvinvoinnista Uppoutuminen työhön Työ tyydytyksen lähteenä Stressin kokeminen Fyysinen työkyky Psyykkinen työkyky Yhteneväiset arvot kuntayhtymän kanssa Työn tarjoamat kehittymismahdollisuudet Riittävästi työn hallintaa tukevia keinoja 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Positiivinen kokemus > -*#()"#1-#,,##1.#1*(1-'('# --$-"#%0"% &)4#,##"$-1""--)(*&111&

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014.

Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014. Organisaatioon ei esitetä muutoksia vuodelle 2014. Yhtymähallitus 191 16.12.2013 Kuntayhtymän organisaatio ja esimiesten määrääminen vuodelle 2014 356/1.12.120/2013 Yhtymähallitus 191 Kuntayhtymän johtosäännön 2 :n mukaan yhtymähallitus määrää kuntayhtymän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ- KERTOMUS

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ- KERTOMUS Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2003 2 (31) KATSAUS HENKILÖSTÖÖN - henkilöstön tilasta ja sen kehityksestä Henkilöstövoimavarojen raportointia on viime vuosina yleisesti

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito

Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Nykyiset henkilöstöpanokset / Työvoimakustannukset Osaaminen ja ammattitaito Turun kaupungin sosiaalitoimen henkilöstöraportti vuosi 27 SISÄLLYS Nykyiset henkilöstöpanokset / Määrä ja rakenne Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä...1 Kuukausipalkkaisen työvoiman määrän kehitys...

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

ESIPUHE.. 3 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 5. Henkilöstön sukupuolirakenne... 8 II HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 15 III TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA TYÖPANOS..

ESIPUHE.. 3 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 5. Henkilöstön sukupuolirakenne... 8 II HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 15 III TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA TYÖPANOS.. 1 2 Sisällysluettelo ESIPUHE.. 3 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 5 Palvelussuhteen luonne. 5 Henkilöstön sukupuolirakenne... 8 Henkilöstön ikärakenne. 12 II HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 15 Tulovaihtuvuus. 15 Lähtövaihtuvuus..

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

JOHDANTO 2 I KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 3 II TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 9 1. ULKOISET OLOSUHTEET 9

JOHDANTO 2 I KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 3 II TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 9 1. ULKOISET OLOSUHTEET 9 JOHDANTO 2 1 I KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA -RAKENNE 3 - henkilöstön kokonaismäärä - sukupuoli- ja ikärakenne - henkilöstön vaihtuvuus II TYÖHYVINVOINNIN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMINEN 9 1. ULKOISET

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.1.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.1. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.1.2016 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian. Avaus Lappeenrannan Kasino, 5.-6.6.2008

Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian. Avaus Lappeenrannan Kasino, 5.-6.6.2008 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija-työseminaari tij t i i Avaus Lappeenrannan Kasino, 5.-6.6.28 Irmeli Vuoriluoto, TTK:n kuntaryhmän asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ergonomiaverkoston vaikuttavuus,

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 07.12.2015 LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 15024,673 48682,819 17820,113 SAHATAVARA 0,000 FLUTING 0,000 KONEET, LAITTEET 94,450 383,402 0,000 0,000 82005,457 NESTEMÄISET POLTTOAINEET 28082,931

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 Julkaisuvapaa 23.4.2015 kello 9.00 Kesätyöpaikat lisäsivät avoimien työpaikkojen määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN- HENKILÖSTÖKERTOMUS 2002 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1

POHJOIS-KARJALAN SAIRAAN- HENKILÖSTÖKERTOMUS 2002 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 1 Johdanto Suomen Kuntaliitto antoi yleiskirjeellään 23.4.1997 suosituksen Henkilöstötalous hallintaan, jossa korostetaan henkilöstövoimavarojen suunnittelun ja arvioinnin merkitystä kunnallisten palvelujen

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto Mestaruussarja 1971-1972, digitoitujen ottelupöytäkirjojen numerohakemisto Numero Päivä Koti Vieras

Suomen Jääkiekkoliitto Mestaruussarja 1971-1972, digitoitujen ottelupöytäkirjojen numerohakemisto Numero Päivä Koti Vieras Suomen Jääkiekkoliitto Mestaruussarja 1971-1972, digitoitujen ottelupöytäkirjojen numerohakemisto Digitoitu 17.12.2013 Tekijä: Kalle Rantala, Suomen Urheiluarkisto. Laite: Epson GT-20000 Tarkkuus: 300

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.4.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.4. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.4.2015 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.8.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.8. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.8.2015 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Toimenpidejonon ohjausmalli. Jarkko Pajarinen LT, dos. Klinikkaylilää HYKS, ortopedia ja traumatologia

Toimenpidejonon ohjausmalli. Jarkko Pajarinen LT, dos. Klinikkaylilää HYKS, ortopedia ja traumatologia Toimenpidejonon ohjausmalli Jarkko Pajarinen LT, dos. Klinikkaylilää ääkäri HYKS, ortopedia ja traumatologia Hoitoonpää ääsyn prosessi Lähete Pkl arvio Leikkaus

Lisätiedot

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista?

Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Täyttyvätkö tiet ikäautoilijoista? Ajokortin haltijaryhmät ja niiden kehitys vuosina 2008-2040 Ajoneuvohallintokeskus 10.12.2009 Tampereen teknillinen yliopisto erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkimusapulainen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin ylläpitoa ja kehittämistä Atrialla

Työhyvinvoinnin ylläpitoa ja kehittämistä Atrialla Työhyvinvoinnin ylläpitoa ja kehittämistä Atrialla Timo Kinnunen Johtava työterveyslääkäri Atria Suomi 2015-12-02 1 Konsernin rakenne 2014 Atria Oyj Liikevaihto 1 426 milj. Henkilöstö 4 715 (keskimäärin)

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Henkilöstöraportti vuosi 2012 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstöraportti vuosi 2012 LIITELUETTELO Liitteet 1-21 / Henkilöstöpanostukset ja työvoimakustannukset Kuukausipalkkaisten vakanssien lukumäärä... Liite 1 Kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Kotikäyttökokeilut Etäpalveluhanke, kevät 2015 Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä

Kainuun maakunta kuntayhtymä Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Yhteiset palvelut, Ympäristöterveydenhuolto, Sairaanhoidolliset palvelut, Terveyden- ja sairaudenpalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtym ä Henkilöstökertomus

Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtym ä Henkilöstökertomus Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtym ä Henkilöstökertomus 2011 Hallitus 23.4.2012 Valtuusto 11.6.2012 1 1 Sisällysluettelo ESIPUHE.. 2 I HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE. 4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015. Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 13.6.2014 Hallituksen kokous 18.6.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Hyväksytyt siirtoprojektit Määräaikaiset rekrytoinnit Johdon

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Löner och arbetskraftskostnader 2015 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 Personalen inom hälso- och socialvården

Lisätiedot

Kalastuksenvalvonnan kustannustehokkuuden selvitys Pohjois- Pohjois Karjalassa

Kalastuksenvalvonnan kustannustehokkuuden selvitys Pohjois- Pohjois Karjalassa Kalastuksenvalvonnan kustannustehokkuuden selvitys Pohjois-Karjalassa kuva: Risto Vesa P-K Kalatalouskeskus valvojana Ensimmäisen valvontaveneen hankinta v.1993 Valvonnan hiipuminen 2000-luvulle siirryttäessä

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Tutkimusmäärät SeKS:n radiologian vastuuyksikössä 2004-2014

Tutkimusmäärät SeKS:n radiologian vastuuyksikössä 2004-2014 Määrä Tutkimusmäärät SeKS:n radiologian vastuuyksikössä 24-214 88 86 84 86 299 86 623 82 8 78 76 74 74 952 72 7 68 66 68 793 71 799 71 679 72 916 72 41 7 372 7 348 71 683 K-rtg; 61 83 Y-rtg; 13 869 K-rtg;

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

23.5.2012. Orientaatio-hanke Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluiden yhteisen hankkeen organisointi Merja Kivistö

23.5.2012. Orientaatio-hanke Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluiden yhteisen hankkeen organisointi Merja Kivistö Orientaatio-hanke Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluiden yhteisen hankkeen organisointi Merja Kivistö HYVINKÄÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT Varhaiskasvatuskeskus Hallintosihteeri VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM Hyksin tuottavuusohjelma Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto TUOTTAVUUS = Tuotos Panos» Hoitoepisodi Mikä panos» DRG-piste Mikä panos» Euroa Asukas

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

Sami Kalaja 12.9.2012. Kokemuksia liikuntainterventiosta koetun fyysisen pätevyyden merkityksestä

Sami Kalaja 12.9.2012. Kokemuksia liikuntainterventiosta koetun fyysisen pätevyyden merkityksestä Sami Kalaja 12.9.2012 Kokemuksia liikuntainterventiosta koetun fyysisen pätevyyden merkityksestä Taustaa Itsemääräämisteoria (Deci & Ryan) Koettu pätevyys Koettu autonomia Sosiaalinen yhteenkuuluvuus Erilaiset

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet -varausjärjestelmä Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet- varausjärjestelmän toiminnot: Tuotetiedot Asiakasrekisteri Online hallinta Yhteydenpito Sähköinen markkinointi

Lisätiedot

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Eila Erkkilä, hyl Terveydenhuollon laatupäivä 25.3.2015 Suomen nuorin väestö Keski-ikä on 37,4 vuotta Asukasluku 196 361 (1.1.2015) alle 18 23 % 18-64 63 % yli

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

25 TAULUKKO 3: Osastojen hoitohenkilöstö (nettomäärä) Osasto (ss) Minimi Maksimi Keskiarvo Moodi Keskihajonta 2101 (26) 17,8 21,3 19,5 18,9 1,13 2102 (30) 21,5 25,1 22,6 21,6 1,17 2103 (18) 14,1 18,1 16,2

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla 1 (8) Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Kainuun työttömyys pysytteli kuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla Hyvä työllisyys jatkuu, vaikka kausivaihtelu pyrkii taas kohottamaan

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 14: HOTELLIN HINNOITTELU JA BUDJETOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Mitä hintakilpailutilanteessa

Lisätiedot

Koulutusta ja valmennusta EGR -tuella 9.6.2014

Koulutusta ja valmennusta EGR -tuella 9.6.2014 5.6.2014 Koulutusta ja valmennusta EGR -tuella Salon seudun sanomat 15.1.2013 Etunimi Sukunimi, Organisaatio Video-ohjaaja, kampaaja, keikkatalkkari... Linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvokuljettaja,

Lisätiedot

JÄÄHALLIEN TAPAHTUMAT 2011-2012

JÄÄHALLIEN TAPAHTUMAT 2011-2012 JÄÄHALLIEN TAPAHTUMAT 2011-2012 aika Tapahtuma paikka klo aika järjestäjä yhteyshenkilö puh. sähköposti Vuosi 2011 elo 12.-14.8.2011 LIONS 98 CUP Matinkylä II ja III 8:00-21:00 Matinkylän Blues ry 12.-14.8.2011

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Liittokokouskausi 2009-2013 tunnuslukuina. Palkkakehitys Jäsenmäärän kehitys Jäsenten ja suuren yleisön mielikuvat Tehystä

Liittokokouskausi 2009-2013 tunnuslukuina. Palkkakehitys Jäsenmäärän kehitys Jäsenten ja suuren yleisön mielikuvat Tehystä Liittokokouskausi 2009-2013 tunnuslukuina Palkkakehitys Jäsenmäärän kehitys Jäsenten ja suuren yleisön mielikuvat Tehystä Tehyn VIII varsinainen liittokokous 3.-6.6.2013 Koulutetun hoitohenkilöstön tehtäväkohtaisen

Lisätiedot

% & & ' 3 ""4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B

% & & ' 3 4 % $ G?!?& %% $ K &&7 S&& & &7 #B !" $! " # % & & ' ())*+, -.))/0,. 12 3 ""4 &!" 5 3 ""4 % $ 6"&!7 8 9:0;0/)

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot