Synnytyskeskustelu EPSHP malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Synnytyskeskustelu EPSHP malli"

Transkriptio

1 Synnytyskeskustelu EPSHP malli Riikka Västi Kätilö, TtM Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila

2 Kuka olen? Näiden äiti Maanviljelijän vaimo Kätilö Suunnittelusihteeri

3 Taustaa Aaltonen S & Västi R Asiakkaiden ja kätilöiden kokemuksia synnytyspelon hoidosta. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Aikaisemmat synnytyskokemukset nousivat vahvasti esille synnytyspelkoon johtavina tekijöinä Synnytyspelkopoliklinikan asiakkaiden jaottelu jopa lamauttavasti pelkääviin (pieni osa) ja vain edellisen synnytyksen läpikäyntiä tarvitseviin (ylivoimaisesti suurin osa) Haastatellut synnytyspelkopoliklinikan kätilöt toivat esiin kautta linjan synnytyskeskustelun tärkeyden

4 Seinäjoen keskussairaalassa Vuonna 2009 synnytyspelkopoliklinikkakäyntejä (82%) uudelleensynnyttäjiä 20 (18%) ensisynnyttäjiä Synnytyskeskustelun käy synnytyksen hoitanut kätilö, jos ehtii Vuonna 2012 synnytyspelkopoliklinikkakäyntejä 190 määrä on aloituksesta lähtien koko ajan hienoisessa nousussa synnytysten määrä myös noussut hieman kahtena päivänä viikossa kaksi aikaa tarjolla (klö-lri/klö) synnytyskeskustelu käydään kaikkien äitien kanssa

5 Synnytyskeskustelu-projekti Tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä TUKE-hanke Projektin asetti naistentautien ja synnytysten toimintayksikkö TUKE-rahoitusta saatiin 3700e Toteutus tammi-kesäkuussa 2010 Osittain TtM opintoihin liittyvä, työtä myös omalla ajalla Projektirahoituksella 8 viikkoa 50% työajalla Projektityöntekijänä allekirjoittanut, apuna aoh Arja Korkeamäki Ohjausryhmässä toimintayksikön ylihoitaja, vs. ylilääkäri, aoh ja oh

6 Projektin kulku Kirjallisuuskatsaus Synnytyskeskustelun määrittely Yhteys eri sairaaloiden synnytyspelkotoiminnasta vastaaviin henkilöihin tai synnyttäneiden vuodeosastojen osastonhoitajiin Suunnittelupalaveri ohjausryhmän kanssa Keskustelurungon muotoileminen kirjallisuuden pohjalta Jatkoseurantamallin kehittäminen

7 Projektin kulku Toiminnan juurruttaminen käytäntöön -osastotunnit, aoh, raportilla sk:+/- Kirjaamisen kehittäminen -Kehitettiin fraasit potilastietojärjestelmään kirjaamista helpottamaan

8 SYNNYTYSKESKUSTELU FRAASI EFFICAN HOITOTYÖN LEHDELLE Keskustelussa läsnä: Äidin arviointi synnytyksestään ja mieliala: Annettu tieto: Tulevaisuus: Perheen tukiverkot: Kätilön näkemys keskustelusta ja jatkohoidon tarve:

9 Jatkoseurantajärjestelmän kehittäminen Traumaattisen synnytyksen (imukuppi, hätäsektio, verenvuoto, istukan käsinirrotus, vauva keskolaan tms.) kokeneiden äitien kanssa käydään kiireetön synnytyskeskustelu SEKÄ tarjotaan soittoa sairaalasta 1-2 kuukautta synnytyksestä. Juuri toisen intervention katsottiin kirjallisuudessa olevan merkittävä (vrt. Gamble, Creedy, Moyle, Webster, Mc Allister & Dickson 2005)

10 Jatkoseuranta käytännössä Tiedot soittoa odottavista äideistä välitetään viikoittain synnytyssaliin. Osastonsihteeri tilaa paperit valmiiksi. Synnytyksen hoitanut kätilö soittaa etukäteen sovitun viikon aikana iltavuorosta.

11 LIITE 1. RUNKO SYNNYTYSKESKUSTELUJEN POHJAKSI Keskustelu on tärkeää käydä jokaisen äidin kanssa. Yksilöllisiä eroja on kuitenkin paljon, toinen kokee tarvetta puhua kätilön silmiin hienosti menneestä synnytyksestäkin kovasti, toiselle kaikki on selvää. Erityisen tärkeää keskustelun käyminen kuitenkin on, jos äidin synnytykseen on liittynyt toimenpiteitä, esimerkiksi hätä- tai kiireellinen sektio, imukuppi, runsasta verenvuotoa tmv. Seuraava keskustelurunko onkin muotoiltu erityisesti näiden äitien tarpeita silmälläpitäen. Synnytyskeskustelu on osa synnyttäneen äidin hyvää hoitoa. Hyvin läpikäyty synnytyskokemus auttaa äitiä pääsemään hyvään alkuun vauvan kanssa, suuntautumaan luottavaisemmin tulevaisuuteen ja seuraaviin raskauksiin ja synnytyksiin sekä edesauttaa myös imetyksen onnistumista. Ellei synnytyksen hoitanut kätilö ehdi käymään keskustelua, osaston kätilö käy sen. Keskustelu voidaan hyvin liittää kotihoito-ohjauksen yhteyteen. Että keskustelulla päästäisiin tavoitteisiin ja se olisi täysin luottamuksellinen, tulisi se mieluiten käydä kahden äidin kanssa, ilman huonekaverin läsnäoloa. Isä voi olla mukana, jos äiti haluaa. Kirjaus efficaan, kun keskustelu on käyty. (Fraasi, johon vastaamalla avainkohdat tulevat kirjatuiksi.) Merkintä myös, kun keskustelua on tarjottu, mutta äiti ei ole halunnut. Erityisesti traumaattisen tai paljon toimenpiteitä (hätäsektio, verenvuoto, vauva keskolaan tms.) sisältäneen synnytyksen kokeneilta äideiltä sekä psyykkisistä ongelmista kärsiviltä äideiltä kysytään keskustelun yhteydessä, haluaako hän, että sairaalasta soitetaan n.1-2 kuukauden kuluttua ja jutellaan lisää synnytyksestä. Jos äiti haluaa soiton, välitä tiedot synnytyssaliin. Osastonsihteeri tilaa äidin paperit ja synnytyksen hoitanut kätilö soittaa sovitun viikon aikana. Tarvittaessa puhelinkeskustelun perusteella äiti voidaan kutsua käynnille sairaalaan (sypeklö ja/tai lri). Näissä tapauksissa välitä äidin tiedot synnytyspelkopoliklinikan vastuuhenkilölle. Tarjoa kaikille äideille mahdollisuutta rauhassa käytävään keskusteluun. Jos äiti ei kertakaikkiaan halua jutella, ok. Emme voi kuitenkaan kysymättä päättää kuka ei halua tai tarvitse synnytyskeskustelua. Synnytyskeskusteluksi ei kuitenkaan riitä, jos kysyy ovenraosta, onko sinulla jotain kysyttävää synnytyksestä. Synnytyskeskustelun käyminen ja tämä runko ei ole mitään uutta tai ihmeellistä, vaan asia, jonka kaikki jo osaavat ja jota kaikki jo tekevät. Onnistuneen keskustelun edellytyksenä on hyvä ja tarkka kirjaus synnytyksen tapahtumista!

12 1. OLE YSTÄVÄLLINEN Kysy vaikka, juteltaisiinko vähän synnytyksestäsi. Avoimia kysymyksiä, oikeaa kuuntelua ja äidin näkemysten hyväksyminen. 2. ROHKAISE ÄITIÄ KERTOMAAN OMA KOKEMUKSENSA SYNNYTYKSESTÄÄN Miten meni. Alusta loppuun. Anna äidin puhua, älä keskeytä! Kuuntele, voit kysyä tarkentavia kysymyksiä. Rohkaise äitiä kertomaan tunteistaan. Miltä se tuntui? Mikä oli vaikeinta? 3. ANNA TIETOA Täytä puuttuvat kohdat äidin tiedoissa, varmista kysymällä, että hän on ymmärtänyt. Älä puolustele annettua hoitoa. 4. MIELIALA Kysy, millainen äidin mieliala on nyt. Liittyvätkö tunteet synnytyksen tapahtumiin. Äiti voi olla nyt esim. korostuneen huolissaan vauvasta, koska on pelännyt tämän hengen puolesta synnytyksessä. Anna tilaa mahdollisille surun ja epäonnistumisen tunteille, mutta rohkaise positiiviseen ajatteluun ja kerro esim. että synnytyksen tapahtumat eivät olleet äidin vika. 5. ARVIOINTI Kysy äidiltä, olisiko hän toivonut jotain tehtäväksi toisin synnytyksen aikana. Perustele, miksi jotain on tehty, jos äiti ei ymmärrä. Hyväksy äidin tunteet. Jos et tiedä, miksi jotain on tehty, myönnä se. 6. TUKIVERKOT Jutelkaa äidin ja perheen tukiverkoista ja kotona pärjäämisestä, isän roolista. Kerro, mistä tukea voi saada (neuvola, sairaala) ja kysy äidiltä, haluaako hän, että sairaalasta soitetaan 1-2kk kuluttua ja jutellaan lisää synnytyksen tapahtumista. 7. TULEVAISUUS Vahvista äidin positiivisia kokemuksia synnytyksestä ja vauvasta. Anna tietoa, miten tämä raskaus ja synnytys voi vaikuttaa mahdollisiin seuraaviin synnytyksiin ja raskauksiin. 8. KIRJAAMINEN Keskustelun kävijä kirjaa äidin papereihin synnytyskeskustelun kulun (fraasi, johon vastaamalla pääkohdat tulevat kirjatuiksi) Jos äiti haluaa soiton, tieto saliin. Mukaillen Gamble & Creedy 2009, Koskela 2008, Gamble, Creedy, Moyle, Webster, McAllister & Dickson 2005.

13 Testaus Kätilöiden kokemuksia kehitetystä mallista kysyttiin jo projektin aikana, mallin oltua käytössä n. 2kk Synnytyssalissa keskustelu koettiin pystyttävän järjestämään vain traumaattisen synnytyksen kokeneille äideille Normaalin synnytyksen kokeneille ei koettu tarpeelliseksi järjestää keskusteluaikaa Synnyttäneiden osastolla koettiin, että iltavuoroissa on riittävästi aikaa käydä keskusteluja Yleensä keskustelu vei 5-30 minuuttia Fraasia käytettiin kirjaamisessa ja keskustelun apuna

14 Mitä kuuluu nyt: synnytyskeskustelu Synnytyskeskustelu jäi rutiininomaiseksi käytännöksi projektin myötä Käydään kaikkien kanssa Yleensä synnyttäneiden osaston kätilö käy - keskeistä hyvä kirjaaminen synnytyksen tapahtumista Synnytyssalista synnytyksen hoitanut kätilö pyrkii käymään traumaattiset/poikkeavat synnytykset, parantamisen varaa on ->tulisi olla kone käytössä, että pääsisi keskustelun aikana äidin papereihin

15 Mitä kuuluu nyt: kirjaaminen Kirjaamiseen käytetään fraasia Keskustelurunkoa käytetään kätilöopiskelijoiden perehdytyksessä ja joskus jutun juureksi On tärkeää kertoa äidille, että "nyt me käymme synnytyskeskustelun" Kirjaamisen perusteella käydyt keskustelut -> äidillä ja kätilöllä saattaa olla aivan eri näkemykset synnytyksen kulusta Jos "kova kokemus", äidille suositellaan soittoa Jos tyytyväisiä kovasta kokemuksesta huolimatta, soittoa ei tarjota -> Tulisi ehkä vain todeta, että täältä soitetaan

16 Mitä kuuluu nyt: soitot Viikossa n soittoa Yhden kätilön kohdalle osuu suht harvoin, ei joka viikko Soitto iltavuorosta Papereihin tutustuminen+ soitto vie aikaa max tunnin, yleensä vähemmän

17 Jatkossa Synnytyspelkopoliklinikan lisääntyneet käynnit ->tutkimusta synnytyskeskustelujen ja soittojen vaikuttavuudesta tarvitaan

18 Kiitos!

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen

Hyvä alku monikko vanhemmuuteen. Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen Hyvä alku monikko vanhemmuuteen Vertaisohjaajien opas monikkoperhe valmennukseen 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1 Monikkoperhevalmennus 4 Ohjeita perhevalmennuksen ohjaajalle 6 Monikkoperhevalmennuksen

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit

LAPSEMME. Kun lapsi on yksin. Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä. Isä yksinhuoltajana. Rennosti Terhokerhossa. Pois turhat kemikaalit Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 4/2014 LAPSEMME Rennosti Terhokerhossa Pois turhat kemikaalit Unohtuiko uskontokasvatus? Kiperiä kysymyksiä Isä yksinhuoltajana Kun lapsi on yksin Disney Toimituskulut

Lisätiedot

Luovutettuja siittiöitä on käytetty hedelmöityshoidoissa

Luovutettuja siittiöitä on käytetty hedelmöityshoidoissa Oma lapsi luovutettujen Raskauden alkamiseen tarvitaan terveitä, toimintakykyisä munasoluja. Kun naisen munasarjatoiminta hiipuu ennenaikaisesti, luovutettujen munasolujen käyttö lapsettomuushoidossa on

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The Structured Interview for Pregnancy-related Disorders (1995;1996)

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1

Mul ois ongelma. www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 Mul ois ongelma. 2013 0800 94 884 www.poikienpuhelin.fi Joka arkipäivä kello 13 18 Puhelu on maksuton. 1 HALOO! MUL OIS ONGELMA. Poikien Puhelin 2013 SISÄLLYS 3 4 7 8 10 12 13 14 POIKIEN PUHELIN LYHYESTI

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot