Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon tunnistamiseen ja hoitoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon tunnistamiseen ja hoitoon"

Transkriptio

1 Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon tunnistamiseen ja hoitoon Tyks Naistenklinikka raskauden ja synnytysten toimialue Turun kaupunki äitiysneuvolatoiminta

2 Kehittämisprojektin toteutus Projekti toteutettiin Tyks:n Naistenklinikan raskauden ja synnytysten toimialueen ja Turun kaupungin Hirvensalon äitiysneuvolan henkilökunnan yhteistyönä. Potilaslähtöisyyteen liittyi tutkimuksellinen osuus Projektiryhmä: Tyks Kliininen opettaja/dosentti ja viisi sype kätilöä Hirvensalon äitiysneuvolan terveydenhoitaja Työelämämentori Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 2

3 Kehittämisprojektin lähtökohta Tyks Naistenklinikan raskauden ja synnytysten toimialueen tarve kehittää synnytyspelon hoitoa, koska erityisäitiysvalmennukseen perustettiin 9/2012 äitiyspoliklinikan lääkärinvastaanoton rinnalle sype kätilöiden pitämä hoitajavastaanotto Synnytyspelon hoito tulisi toteutua äitiysneuvolan ja sairaalan moniammatillisena yhteistyönä, minkä vuoksi projektiin pyydettiin mukaan Hirvensalon äitiysneuvola Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 3

4 Kehittämisprojektin tavoite ja Tavoite: tarkoitus Tuottaa ajan tasalla oleva potilaslähtöinen toimintamalli, olemassa olevaa synnytyspelon hoidon toimintamallia hyödyntäen. Tarkoitus: Yhdenmukaistaa Turun kaupungin äitiysneuvoloiden ja Tyks:n synnytyspelon hoitoa Täydentää nykyistä toimintamallia äitiysneuvolan osuudella sekä selkiyttää ja vahvistaa siihen sisältyvän sype hoitajavastaanoton toimintaa Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 4

5 Miksi synnytyspelon hoito on tärkeää? Voimakas synnytyspelko on lisääntynyt 6-10% raskaana olevista kokee voimakasta pelkoa Synnytyspelkosynnyttäjillä on enemmän äitiysneuvola- ja päivystyskäyntejä sairaalassa sekä sairausloman tarvetta Synnytyspelko lisää komplikaatioriskiä Synnytyspelkoon liittyy usein sektiotoive Synnytyspelko voi vaikuttaa synnyttäjän jokapäiväiseen elämään, jaksamiseen, äidin/perheen ja vauvan vuorovaikutuksen syntymiseen Pelon käsittelyyn omat voimavarat ja kyvyt eivät riitä Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 5

6 Pelko synnytystä kohtaan on synnyttäjän oma kokemus ovat yksilöllisiä alhainen koulutustaso sosiaalisen tuen puute parisuhdeongelmat todettu psyykkinen sairaus mieliala, asenne, alhainen stressin sietokyky seksuaalisuuteen liittyvät ongelma aiempaan ja tulevaan synnytykseen liittyviä aiempi vaikea synnytyskokemus synnytyksen kulku, pitkittyminen itsehallinnan menettäminen kivun tunteen kokeminen henkilöstökemioihin muiden kauhutarinat syntyvään lapseen liittyviä pelko lapsen terveydestä lapsi juuttuu kiinni lapsi vahingoittuu Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 6

7 Mikä synnytyspelon hoidossa on tärkeää? Äitiysneuvolassa Varhainen tunnistaminen Yksilöllinen hoito: Lupa pelätä Tuen ja kohdennetun tiedon antaminen Vaikeaa synnytyspelkoa kokevan ohjaaminen sairaalan synnytyspelkopoliklinikalle Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 7

8 Sairaalassa: Erityisohjaus synnytyspelon hoitoon perehtyneessä tiimissä: Yksilöllinen pelon käsittely Yhdenmukaiset toimintaperiaatteet Hoitoprosessin ja tiedonkulun jatkuvuus: Synnytyspelon hoito Synnytyksen hoito Synnytysvuodeosaston hoito ja synnytyksen jälkikäsittely Moniammatillisuus/psykologin konsultaatio: Komplisoitunut synnytyspelko Psykiatrinen tausta Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 8

9 Mitä on olennaista synnytyspelon hoidossa? Pelko otetaan tosissaan Ohjaaja on aito, rehellinen ja ottaa vastuuta Yksilöllinen pelon käsittely: Läsnäolo, kuunteleva ja kunnioittava työskentelytapa Luottamuksellinen suhde Keskustelu, tuen antaminen ja tiedon välittäminen Kannustus ja positiivisen tiedon antaminen Hoidon jatkuvuus, joustavuus Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 9

10 Mikä on synnytyspelon hoidon Synnytyspelkosynnyttäjä: uskaltaa kohdata pelkonsa ja käsitellä sitä luottamus itseensä ja synnytyssairaalaa kohtaan vahvistuu voimavarat ja myönteiset ajatukset synnyttämistä kohtaan lisääntyvät hallinnantunne vahvistuu tavoite? henkinen hyvinvointi paranee osallistuu hoitoonsa ja synnytyksen suunnitteluun synnytystavasta on päästy yhteisymmärrykseen Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 10

11 Nykyinen toimintamalli Äitiysneuvola - Tunnistaminen - Lievän pelon hoito Äitiyspoliklinikka Lääkärinvo - Erikoislääkäri - Äitiyspkl kätilö Synnytyssairaalaan tutustumiskäynti - Synnytysos. kätilö Erityisäitiysvalmennus Konsultaatio Yleissairaalapsykiatria Psykologinvo Rentoutusvalmennus - Sype -kätilö Synnytysosasto Sype hoitajavo - Sype -kätilöt Synnytysvuodeosasto Synnytyksen hoito Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 11

12 Tutkimuksellinen osuus Toimintamallikokeilu Hirvensalon äitiysneuvolassa: PelkoVAS mittarin (vrt. kipuvas) käytettävyyden kokeilu raskausviikon määräaikaistarkastuksen yhteydessä kaikille raskaana oleville (N=27) Tavoite: Arvioida PelkoVAS mittarin avulla synnytyspelon voimakkuutta ja laatua raskauden ajalta. Kokemus mittarin käytöstä: Mittaria oli helppo käyttää, se oli riittävän yksinkertainen Mittaustulokset auttoivat lähetteen tekemistä sairaalaan Soveltui myös synnytyskokemuksen arviointiin Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 12

13 Kyselylomaketutkimus Kyselylomaketutkimus: Vuonna 2013 Tyks:ssä synnyttäneille äideille, joilla oli synnytyspelkodiagnoosi (N=227), kyselyyn vastasi 88 (39%) Tavoite: Selvittää äitien kokemuksia synnytyspelon lieventämisestä ja hoidosta eri vastaanotoilla ja heidän näkemyksiään synnytyskokemuksen jälkikäsittelystä. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 13

14 Kokemukset synnytyspelon hoidosta (N=88) Kokemus. Äitiysneuvolan terveydenhoitajan antamasta tuesta Sype hoitajavastaanoton hoidosta Kätilön vastaanoton hoidosta Lääkärinvastaanoton hoidosta Psykologin vastaanoton hoidosta Rentoutusvalmennuksesta Synnytysosastoon tutustumisesta Synnytyksen jälkikäsittelystä Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 14

15 Kokemus äitiysneuvolasta saadun tuen määrästä n=88 Ensi- ja uudelleensynnyttäjistä noin 50% koki saaneensa tukea vähän tai erittäin vähän Ensisynnyttäjät kokivat saaneensa hieman vähemmän tukea kuin uudelleensynnyttäjät Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 15

16 Mihin petyttiin? Pelon käsittely aloitettiin liian myöhään Pelkoa vähäteltiin Lähetteen saaminen perustui omaan aktiivisuuteen Lähete laitettiin liian myöhään laskettuun aikaan nähden Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 16

17 Mikä auttoi? Terveydenhoitajan Ammattitaito Vuorovaikutustaidot Asiantunteva keskustelu Pelko otettiin tosissaan Riittävä tuen saaminen Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 17

18 Mielipiteet sairaalan eri vastaanotoista Sype hoitajavastaanotto (n=18) Käynnit yksinomaan sype -hoitajavastanotolla Ei käyntejä lääkärin vastaanotolla Kätilön vastaanotto (n=47) Käyntejä aina lääkärin vastaanotolla Hoitajavo:n käynti oli joko tutustumiskäynti synnytysosastolla tai käynti sype hoitajavastaanotolla Lääkärin vastaanotto (n=22 ja 47) Käynnit yksinomaan lääkärin vastaanotolla (n=22) Käyntejä myös kätilön vastaanotolla (n=47) Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 18

19 Mielipiteet eri vastaanotoille pääsemisestä Sype hoitajavo:lle n. 70% pääsi riittävän ajoissa Lääkärinvo:lle n. 75% liian myöhään Kätilön- ja lääkärinvo:lle n. 50% pääsi riittävän ajoissa ja 50% liian myöhään Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 19

20 Vastaanottokäyntien määrä ja niiden riittävyys Sype hoitaja-, kätilön- ja lääkärin vastaanotolla käytiin pääsääntöisesti kerran Sype hoitajavo:lla käyneistä 40% ja kätilönvo:lla 60% olisi halunnut enemmän käyntejä hoitajavo:lle Lääkärin vo:lla käyneistä n. 25% olisi halunnut enemmän käyntejä lääkärinvo:lle Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 20

21 Mikä auttoi hoitajavastaanotolla Kätilön kokemus ja vuorovaikutustaidot Synnytyspelon yksilöllinen käsittely Hallinnantunteen vahvistaminen Aiemman synnytyksen ja synnytyskokemuksen käsittely Tulevan synnytyksen käsittely ja tieto kohtelusta synnytyksessä Tutustuminen synnytysosastoon Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 21

22 Mikä auttoi lääkärin vastaanotolla Synnytystavan ja synnytyksen suunnittelu, päätösten tekeminen Tieto tulevasta synnytyksestä ja riskeistä Ultraäänitutkimus ja vauvan painoarvio Synnytyspelon käsittely ja lähetteen saaminen psykologille Lääkärin vuorovaikutustaidot Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 22

23 Kokemus vastaanotoista Kokemus keskustelusta : Vastaajat olivat tyytyväisempiä yksinomaan sype hoitajavo:lla kuin lääkärinvo:lla käytyyn keskusteluun Sype ja kätilövastaanottojen vertailussa tulos oli samansuuntainen Keskustelun hyöty liittyen tulevaan synnytykseen: Vastaajat kokivat sype hoitajavo:lla käyden keskustelun hyödyn itselleen paremmaksi kuin lääkärin vastaanotolla käyneet Sype- ja kätilönvastaanottojen vertailussa ero ei ollut suuri Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 23

24 Sype hoitaja-, kätilön- ja lääkärin vastaanotoilla häirinneet asiat Ennakkotiedon puute Keskusteluympäristö/vastaanoton rauhattomuus Synnytyspelon riittämätön käsittely/paneutuminen Kätilön: ammattitaidon ja vuorovaikutustaitojen puute Lääkärin: asenne/vuorovaikutustaitojen puute itsemääräämisoikeuden toteutumattomuus huono kohtelu/ tunteiden huomiotta jättäminen Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 24

25 Johtopäätökset keskustelusta eri vastaanotoilla Sype hoitajavo:lla keskityttiin paremmin itse synnytyspelon käsittelyyn ja käsittelytapa vastasi synnyttäjien odotuksia Lääkärinvo:lla keskityttiin enemmän konkreettisiin asioihin (äidin/vauvan hyvinvointi, synnytystapa, päätösten tekeminen, ajan saaminen) Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 25

26 Psykologin vastaanotto (n=20) Vastaajat kävivät pääsääntöisesti kerran vo:lla ja olivat tyytyväisiä käyntien määrään Mikä auttoi psykologin vastaanotolla? Ammattitaito ja vuorovaikutustaidot Synnytyspelon kokonaisvaltainen käsittely Hallinnantunteen vahvistaminen Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 26

27 Kokemus rentoutusvalmennuksesta (n=24) Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 27

28 Vastaajat olivat tyytyväisiä: Ohjaaja oli ammattitaitoinen Ilmapiiri oli hyvä Rentoutusharjoitukset helpottivat oloa Riittävä tieto rentoutumisen merkityksestä olon helpottamisen Epäselväksi jäivät rentoutusharjoitusten Merkitys kivun hallintaan Luottamus kykyyn synnyttää Selviytymiskeino raskauden ja synnytyksen aikana Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 28

29 Synnytysosastoon tutustuminen (n=27) Ensisynnyttäjistä 54% ja uudelleensynnyttäjistä 14% kävi tutustumassa synnytysosastoon Ensisynnyttäjistä 22% ja Uudelleensynnyttäjistä 26% olisi halunnut käydä tutustumassa Synnytyssairaalaan tutustuminen ja kätilön tapaaminen lievitti synnytyspelkoa Synnytysvalmennus synnytyssairaalassa varsinkin ensisynnyttäjien kohdalla koettiin tarpeelliseksi Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 29

30 Synnytyskokemus (n=85) 20% 15% 14% 18% 16% 16% 14% 10% 9% 5% 6% 6% 0% 1% 0% Synnytyskokemus jakautui ääripäihin, k.a 6.5 Vastaanottojen välillä ei ollut eroja Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 30

31 Synnytyksen jälkikäsittely Synnytyspelkosynnyttäjät keskustelivat synnytyskokemuksesta: Pääsääntöisesti puolison kanssa (80%) Ystävien kanssa n. 60% Synnytyksen hoitanut kätilön/ terveydenhoitajan/ oman äidin kanssa n. 40% Synnytysvuodeosaston kätilön kanssa keskusteli n. 30% Synnytyspelkosynnyttäjät olisivat halunneet keskustella synnytyksestä synnytyksen hoitaneen kätilön kanssa! Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 31

32 Milloin olisi paras aika synnytyskeskusteluun? Heti tai muutaman päivän sisällä synnytysvuodeosastolla Toisen kerran kuukauden puolen vuoden sisällä tai ennen seuraavan raskauden alkamista Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 32

33 Potilaslähtöinen toimintamalli Äitiysneuvola: Synnytyspelon tunnistaminen ja hoito Lähete sairaalan erityisäitiysvalmennukseen Erityisäitiysvalmennus: Lähetteen käsittely, kriteerit sype hoitaja ja lääkärinvo:lle Vastaanottokäyntien järjestäminen, konsultaatio sairaalassa Synnytysosastoon tutustuminen ja rentoutusvalmennus Synnytyksen hoito ja synnytyksen jälkikäsittely synnytysvo:lla Synnytyksen jälkikäsittely äitiysneuvolassa Moniammatillinen työryhmä, yhteistyö äitiysneuvolan ja sairaalan välillä Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 33

34 Äitiysneuvola (Turku) Tausta, perhesuhteet, aiempi synnytys ja synnytyskokemus/ äiti ilmaisee pelontunteita Laaja määräaikaistarkastus (22-24rv) Terveydenhoitaja ja lääkäri Ensi- ja uudelleensynnyttäjät Keskustelu mielialasta/synnytyspelosta PelkoVAS 5 Lisäkeskustelu <30 rv PelkoVAS -mittaus Lähetetiedot** Perussairaudet Taustatiedot, laskettu aika Synnyttäneisyys, ed. synnytys ja synnytyskokemus Miten äiti ilmaiseen pelon PelkoVAS mittaustulokset Voimakas synnytyspelko Konsultaatio erikoislääkärin- /sype-hoitajavo Lähete ** erityisäitiysvalmennukseen Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 34

35 Erityisäitiysvalmennus Lähetteen käsittely : Erityisäitiysvalmennuksen vastuulääkäri ja sype kätilö yhdessä Sype hoitajavastaanotto: (synnytyspelon hoitoon perehtyneet kätilöt) Ensisijaisesti kaikki synnytys-pelkosynnyttäjät, myös sektiota toivoneet Ne, jotka eivät täytä erikoislääkärin vastaanoton kriteereitä Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 35 Erikoislääkärin vastanotto: (synnytyspelon hoitoon perehtyneet erikoislääkärit) Synnytystapa-arvio (epäily/todettu ahdas lantio) Aiemmin 2 sektiosynnytystä Perussairaus (edellyttää lääkärin arvioita) Muu perusteltu syy

36 Ajanvaraus ja käynnit vastaanotoilla Sype hoitajavo: Synnytysosaston osastosihteeri varaa ja lähettää ajan Erikoislääkärinvo Äitiyspoliklinikan osastosihteeri varaa ja lähettää ajan 1. käynti rv:lle 1.Käynti 30 rv:n jälkeen Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 36 Uusintakäynnit yksilöllisesti Sektio-/ käynnistysaika 39 rv:n jälkeen Tiedonkulku: synnytyspelon hoidosta äitiysnla:aan Määräaikaistarkastuksista sairaalaan

37 Sype - hoitajavo Erikoislääkärinvo Erikoislääkärinvo Konsultaatio Vahva sektiotoive Raskausajan vaivat /ongelmat Esiin tullut perussairaus Synnyttäjän toive Vaikea pelko, masennus, ahdistus Psykososiaalisen tuen tarve Voimavarojen vahvistaminen Hallinnantunteen vahvistaminen Synnytyspelon käsittely Sype - hoitajavo Psykologinvastaanotto Psykiatrinen sairaus, masennus, aiempi kontakti psykologiin Traumaattinen kokemus Keskustelun tarve psykologin kanssa Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 37

38 Synnytysosastoon tutustuminen ja rentoutusvalmennus Äitiysneuvola: Lievä synnytyspelko Sype -hoitajavo Erikoislääkärinvo Synnytysosastoon tutustuminen sype kätilö Lievä synnytyspelko/sairaalapelko Synnytysosaston /sairaalan näkeminen Kätilön tapaaminen Keskustelu : aiempi synnytyskokemus tulevasta synnytyksestä synnytyksen kulusta kivunlievityksestä Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 38 Rentoutusvalmennus Sype kätilö Voimavarojen herättely Luottamuksen vahvistaminen Ymmärryksen vahvistaminen Hengitysharjoitukset Mielikuvaharjoitukset Rentoutusharjoitteet

39 Synnytyksen hoito Synnytyksen hoitajana sype kätilö: Läsnäolo Tukeminen, kannustaminen Ohjaaminen mm. rentoutustekniikat Riittävä kivunlievitys Toiveiden huomiointi ja toteuttaminen (jos mahdollista) Päätösten tekeminen yhdessä Tukihenkilön huomiointi Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 39

40 Synnytyksen hoitanut kätilö Lääkäri : Synnytyksen jälkikäsittely synnytysvuodeosastolla Kiireellinen- tai hätäsektio Vaikea imukuppisynnytys Vaikea repeämä Vauvan huonokuntoisuus Synnytysvuodeosaston kätilö kotiutusohjaus: Erityishuomio: imetykseen, varhaiseen vuorovaikutukseen, äitiyden ja vanhemmuuden tukemiseen sekä tarvittaessa synnytyksen jälkikäsittelyyn Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 40

41 Synnytyksen jälkikäsittely äitiysneuvolassa Synnytyksen jälkikäsittely Noin kuukausi synnytyksestä Tarvittaessa ajan varaamien sype hoitaja- tai erikoislääkärinvo:lle Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 41

42 Moniammatillinen työryhmä sairaalassa Erikoislääkärit, sype kätilöt, psykologi Säännölliset tapaamisen kerran kuukaudessa Tarvittaessa puhelin konsultaatiot Potilastapauksien käsittely Toiminnan kehittäminen Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen Ammatillisen tiedon jakaminen Ammatillisen osaamisen vahvistaminen Koulutustarpeiden arviointi Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 42

43 Yhteistyö äitiysneuvolan ja sairaalan välillä Alueellisen koulutuspäivät x2 vuodessa Synnytyspelkoon liittyvän koulutuksen järjestäminen Tiedote synnyttäjille sairaalan synnytyspelon hoidosta Konsultaatiot suoraan erityisäitiysvalmennukseen Tutustumiskäynnit Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 43

44 Toimintamallin toteutumisen haasteet Johdon tuki Luopuminen vanhasta mallista, totutuista tavoista Moniammatillinen sitoutuminen Sype hoitajavastaanotolle riittävät resurssit Sype kätilöiden työvuorosuunnittelun kehittäminen: Mahdollisuus varata aika samalle sype kätilölle Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 44

45 Kiitos Leena-Kaisa Kääriä Kätilö/Yamk -opiskelija 45

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Kehittämisprojekti: Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon lieventämiseen ja hoitoon Turun ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO. Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS

SYNNYTYSPELKO. Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS SYNNYTYSPELKO Luento Lapin Lääkäriseuran syyskokouksessa 9.10.2009 Tuula Tervonen Kätilö LKS Pelko on eräs ihmisen perustunteista, liittyy ihmisen puolustusmekanismeihin Synnytyspelosta kärsii Suomessa

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS)

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä

Lisätiedot

POTILASLÄHTÖINEN TOIMINTAMALLI SYNNYTYSPELON TUNNISTAMISEEN JA HOITOON

POTILASLÄHTÖINEN TOIMINTAMALLI SYNNYTYSPELON TUNNISTAMISEEN JA HOITOON Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Kliininen asiantuntijuus 2016 Leena-Kaisa Kääriä POTILASLÄHTÖINEN TOIMINTAMALLI SYNNYTYSPELON TUNNISTAMISEEN JA HOITOON OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK Hyvä Syntymä Eija Raussi-Lehto Vieraileva tutkija, THL Lehtori, Metropolia AMK Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 Edistä, ehkäise, vaikuta Tavoitteena edistää seksuaalija lisääntymisterveyttä:

Lisätiedot

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen 27.9.2011 OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Perustettu vuonna 1998 Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Mielenterveyden keskusliiton

Lisätiedot

Synnytyskeskustelu EPSHP malli

Synnytyskeskustelu EPSHP malli Synnytyskeskustelu EPSHP malli Riikka Västi Kätilö, TtM Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 27.9.2013 Kuka olen? Näiden äiti Maanviljelijän

Lisätiedot

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kätilöiden operatiivinen täydennyskoulutus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa moniammatilliset simulaatiot Kellomäki Marjaana, TtM, kliinisen hoitotyön opettaja, hoitotyön kehittämis-, opetus ja tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

HELSINGIN ENSIKODIN DOULA TUEKSI RASKAUTEEN JA SYNNYTYKSEEN

HELSINGIN ENSIKODIN DOULA TUEKSI RASKAUTEEN JA SYNNYTYKSEEN HELSINGIN ENSIKODIN DOULA TUEKSI RASKAUTEEN JA SYNNYTYKSEEN OSA KANSALAISJÄRJESTÖÄ Lähes kaikki Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistykset ovat aloittaneet toimintansa vapaaehtoisten, aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma ja synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin

Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma ja synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma ja synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Eija Raussi-Lehto Lehtori, Metropolia AMK (eija.raussi-lehto@metropolia.fi) Vieraileva tutkija,

Lisätiedot

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen?

Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Miksi osallistuisin perhevalmennukseen? Opas esikoista odottaville vanhemmille Emma Baqiri, Jenna Jarhio & Niina Laaksonen Kuva 1 Mitä perhevalmennus on? Neuvolan tarjoamaa moniammatillista toimintaa lähinnä

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ

KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ Synnytyksestä ja synnyttäjistä v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Seurantatutkimus ViVa-hankkeen aikana

Lisätiedot

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äiti on tärkeä Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äitiys on Vaistonvaraista Opittua Muuttuvaa Yksilöllistä Osa naisen elämää osa naiseutta Millainen äiti olen? mielikuvat äitiydestä oma äitisuhde

Lisätiedot

Normaalin tukeminen rakenteiden avulla Lapsivuodeosastohoitoa potilashotellissa Marika Mettälä

Normaalin tukeminen rakenteiden avulla Lapsivuodeosastohoitoa potilashotellissa Marika Mettälä Normaalin tukeminen rakenteiden avulla Lapsivuodeosastohoitoa potilashotellissa Marika Mettälä v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala 9.11.2016 Esityksen kulku taustaa tavoitteet kriteerit riskiarvio synnytyksen eteneminen synnytyksen hoidosta

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Lataa Äitiysneuvolaopas - Kansallinen Äitiyshuollon Asiantuntijaryhmä. Lataa

Lataa Äitiysneuvolaopas - Kansallinen Äitiyshuollon Asiantuntijaryhmä. Lataa Lataa Äitiysneuvolaopas - Kansallinen Äitiyshuollon Asiantuntijaryhmä Lataa Kirjailija: Kansallinen Äitiyshuollon Asiantuntijaryhmä ISBN: 9789522459718 Sivumäärä: 354 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 23.20

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE

ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE ISÄKSI KASVAMASSA ISÄN JA VAUVAN VÄLINEN SUHDE Tieto isäksi tulemisesta Isän ja vauvan välinen suhde saa alkunsa jo silloin kun pariskunta suunnittelee vauvaa ja viimeistään silloin kun isä saa tiedon

Lisätiedot

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti

Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa. Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskeytyneen raskauden ja kohtukuoleman puheeksi ottaminen neuvolassa Marjo Flykt, PsT, psykoterapeutti Keskenmeno Raskauden keskeytyminen ennen 22. raskausviikon täyttymistä tai vauvan ollessa alle 500g

Lisätiedot

Tervetuloa synnyttämään!

Tervetuloa synnyttämään! 1 Tervetuloa synnyttämään! Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen yliopistollinen sairaala Naistentautien ja synnytysten vastuualue Hyvät vanhemmat! 2 Tässä vihkosessa saatte tietoa synnytykseen liittyvistä

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa .. Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa Opinnäytetyön esitys.. Rosa Lehtomäki & Silja Rentola Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimeksiantona

Lisätiedot

Vauvan Taika projektin loppuseminaari 10.10.2014

Vauvan Taika projektin loppuseminaari 10.10.2014 Vauvan Taika projektin loppuseminaari 10.10.2014 Dila Timantit vauvaperheiden vuorovaikutusyksikkö taustaorganisaatio Diakonialaitos Lahti kehittämisprojekti päihdeperheiden kuntouttavaa työtä v. 1998-2012

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi (14.3.2011) Peräaukon sulkijalihaksen repeämän riskitekijöiden huomiointi Kätilön tulisi tietää

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Synnytykseen liittyvä kipu ei lääkkeellinen hoito

Synnytykseen liittyvä kipu ei lääkkeellinen hoito Synnytykseen liittyvä kipu ei lääkkeellinen hoito Pia Laitio, kätilö, Tyks, sype-poliklinikka, rentoutusvalmennukset, Kätilön kammari / synnytyspelon hoito Naisen Kipu 13.3 2014. Kokonaiskivun muodostuminen

Lisätiedot

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 3. lokakuuta 2012 Miessakit ry ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 Isätyöntekijä Ilmo Saneri Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5. Päivähoidon palvelukykykysely keväällä 2009 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.2009 Päivähoidon laadunhallinta Keväällä 2009 kysely toteutettiin

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

MUISTIO. KYSin JA ISSHP:N YHTEISTYÖTAPAAMINEN SYNNYTYSTOIMINNAN SUUNNITTELEMISEKSI

MUISTIO. KYSin JA ISSHP:N YHTEISTYÖTAPAAMINEN SYNNYTYSTOIMINNAN SUUNNITTELEMISEKSI MUISTIO KYSin JA ISSHP:N YHTEISTYÖTAPAAMINEN SYNNYTYSTOIMINNAN SUUNNITTELEMISEKSI Aika: To 31.10.2013, klo 11.30 15 Paikka: Neuvotteluhuone / KYS Läsnä: Mirja Syrjänen, Ylihoitaja, KYS Anna-Kaisa Kokkonen,

Lisätiedot

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi

Osasto-opas. Synnytysvuodeosasto. www.eksote.fi Osasto-opas Synnytysvuodeosasto www.eksote.fi Synnytysvuodeosasto sijaitsee sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa C-siivessä. Sisäänkäynti pääovesta. Osastolla hoidetaan raskaana olevia ja

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012 Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo UUPUMUS /MASENNUS/AHDISTUS SYNNYTYKSEN JÄLKEEN n. 10% synnyttäjistä alkaa ensimmäisen vuoden kuluessa synnytyksestä tai ulottuu raskauden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM

KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM 10. maaliskuuta 2009 Miessakit ry KOKEMUKSIA ISÄRYHM RYHMÄN INTEGROIMISESTA OSAKSI PERHEVALMENNUSTA MÄNTSM NTSÄLÄSSÄ Ilmo Saneri Isyyden tueksi hanke Jarna Elomaa Neuvolatoiminnan vastaava Mäntsälä Annankatu

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja

TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja TIEDON TARVE HETI 24/7 Jouni Tuomi FT, yliopettaja v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Mitä ja miksi? Ahtiainen H. & Muola

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Monimuotoinen perhevalmennus

Monimuotoinen perhevalmennus Monimuotoinen perhevalmennus Terveydenhoitajapäivät 2012 Terveydenhoitaja, fasilitaattori, imetysohjaajakouluttaja, työnohjaaja Anni Mäkinen Perhevalmennuksen ydinajatukset Perhevalmennus on parisuhteen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

KUINKA AUTTAA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄÄ ÄITIÄ?

KUINKA AUTTAA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄÄ ÄITIÄ? KUINKA AUTTAA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄÄ ÄITIÄ? 14.3.16 Th Hanne Immonen ja Aija Kauppinen, JYTE Päihdeongelmaisen äidin kiintymistä lapseensa voidaan vahvistaa hoitamalla suhdetta jo raskausaikana. HAL-HOITOKETJU.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

PERHEPESÄ Jorvin sairaala

PERHEPESÄ Jorvin sairaala PERHEPESÄ Jorvin sairaala Tervetuloa Perhepesään ONNEA UUDESTA VAUVASTA JA TERVETULOA PERHEPESÄÄN! Perhepesässä koko perhe saa olla yhdessä ja tutustua rauhassa toisiinsa ympäri vuorokauden. Perhepesässä

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry VUOROVAIKUTUSKYLPY Saara Jaskari Turun ensi- ja turvakoti ry Yleistä Turun ensi- ja turvakoti ry organisoima projekti. Raha-automaattiyhdistyksen kehittämisavustus vuosille 2010-2013 Projektin tavoite

Lisätiedot

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Profiam Sosiaalipalvelut Oy Profiam Sosiaalipalvelut - Lastensuojelun erikoisosaamisen keskus MONIAMMATILLISUUS LASTENSUOJELUN AVOPALVELUISSA Systeeminen lastensuojelu yhteiskehittämispäivä 1.9.2017, Lupa auttaa -hanke 31.8.2017

Lisätiedot

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Perätila ja -tarjonta 3-4 % täysaikaisista sikiöistä KSKS v. 2015 17 perätilan ulosauttoa Perätarjonnan syyt Ei selkeää syytä Laskeutumista estävät syyt

Lisätiedot

Miten sinä voit? Miten

Miten sinä voit? Miten VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2- VUOTISRYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 30.8.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä kokeilu:

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET

SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET SYNNYTYSPELKO TAUSTATIEDOT JA HOIDON TULOKSET Veera Karvonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Elokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KARVONEN

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa

Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa Itsetuhoisuuden kohtaaminen ja itsemurhan tehneiden läheisten tuki kriisikeskuksessa Päihde- ja mielenterveyspäivät Tamperetalo 12.10.2011 Vt. Toiminnanjohtaja Karolina Bechinsky Sivu 1 Organisaatio Kattojärjestönä

Lisätiedot

Terveyskioski Terveydenhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta myös virka-ajan ulkopuolella. Ylöjärven kaupunki

Terveyskioski Terveydenhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta myös virka-ajan ulkopuolella. Ylöjärven kaupunki Terveyskioski Terveydenhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta myös virka-ajan ulkopuolella vastaava terveydenhoitaja Laura Tyyskänen 24.2.2017 Terveyskioskin lähtökohtia SITRA:n kuntahanke

Lisätiedot

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä.

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä. HIV ja raskaus Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN Asiakasohje 1 (5) TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN Nyt täyttyy koti nutuista ja somista pikku jutuista. Sormet pienet, varpaatkin, peittyy hellin suukkosin. Asiakasohje 2 (5) Onko aika lähteä sairaalaan? Tuntemukset

Lisätiedot

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen PSYKOLOGI- PALVELUT Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen Psykologipalveluiden vauvaperhetyö on suunnattu lastaan odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille. Se on yhtäaikaa ennaltaehkäisevää

Lisätiedot

Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan

Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan HIV ja raskaus 1 Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO

LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO LÄÄKKELLINEN RASKAUDENKESKEYTYS / KESKENMENO POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Aidon kohtaamisen kautta ihmiset voivat ymmärtää toisiaan ja itseään paremmin. Kohdatuksi tullessaan ihminen saa henkäyksen kokonaisesta

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin

Lisätiedot

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi 9.10.2013 Tuovi Hakulinen-Viitanen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus käytännössä

Itsemääräämisoikeus käytännössä Itsemääräämisoikeus käytännössä Koulutuspäivä 6.11.2017 Helsinki johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Itsemääräämisoikeus Henkilön oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä valintoja.

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot