1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6"

Transkriptio

1 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE PÄIVÄHOIDON JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ LAPSEN VIIHTYVYYS PÄIVÄHOIDOSSA TERVEISET ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSELLE ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN VERTAILUA... 15

3 3 1 JOHDANTO Alavuden kaupunki on teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyjä vuodesta 2002 lähtien. Kyselyt pyritään toteuttamaan parin vuoden välein ja edellinen kysely oli vuonna Vuonna 2011 oli ensimmäinen kerta, kun kysely toteutettiin sähköisenä webropol kyselynä ja tänä vuonna se toteutettiin myös sähköisenä. Kyselyyn sai vastata välisenä aikana. Kyselyistä jaettiin tiedotteet joka kotiin päivähoidon välityksellä ja linkki kyselyyn oli Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla. Kyselyyn vastasi noin 400:sta perheestä 58 eli vastausprosentti oli 14,5%. Vastausprosentti oli melkein sama kuin vuonna Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan päivähoidon laatua asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyssä kysyttiin vastaajien taustatietoja, päivähoitopaikan hakua koskevia asioita, Alavuden varhaiskasvatuksesta yleisesti, perheiden omasta päivähoitopaikasta, kodin ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä sekä lapsen viihtyvyydestä päiväkodissa.

4 4 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajista suurin osa eli 60% oli vuotiaita. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli noin 30% vastaajista. Vähiten vastaajia oli vuotiaiden ikäryhmästä eli vajaa 10%. Kukaan vastaajista ei ollut yli 50-vuotias. Päivähoidossa 60% lapsista on 3-5-vuotiaita ja alle 3-vuotiaita hoidossa oli noin 35%. Esikoululaisia vastaajien perheistä oli lähes yhtä paljon kuin alle 3- vuotiaita eli 30%. Vastaajista 50% käyttää päiväkotia ja hieman vähemmän, 40%, käyttää perhepäivähoitoa tai hoitajaa lasten kotona. Ryhmäperhepäivähoitoa käyttää vajaa 20% perheistä. Päivähoitopaikka sijaitsi enemmistöllä, 60%, keskustan alueella. Loppujen vastaajien hoitopaikat sijaitsivat tasaisesti Aseman seudulla, Töysässä, Tuurissa tai muissa kylissä, kuten Sapsalammella tai Sydänmaalla. Monella vastaajalla on vain yksi lapsi hoidossa, eli vastanneista 60%:lla. Kahta ja kolmea lasta on 40%:lla hoidossa ja vain noin 1%:lla vastaajista oli enemmän kuin kolme lasta hoidossa. Heillä joilla on kaksi tai enemmän lasta hoidossa, on järjestetty hoito samassa paikassa sisarusten kanssa eli 80% vastasi, että hoito on samassa paikassa sisarusten kanssa. Vain vajaa 20% vastasi, että hoito ei ole järjestetty samassa paikassa ja 10% vastasi, että hoito on osittain järjestetty samassa paikassa sisarusten kanssa. Vanhemmat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä sisarusten kesken järjestettyyn hoitopaikkaan, yli 60% vastasi, että hoitojärjestelyt ovat toteutuneet erinomaisesti. 30% prosenttia koki, että hoitojärjestelyt ovat toteutuneet hyvin ja noin 5% koki, että huonosti tai kohtalaisesti.

5 5 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU Sähköisesti päivähoitopaikkaa oli hakenut huomattava enemmistö vastaajista. 70% vanhemmista oli hakenut hoitopaikkaa sähköisellä hakemuksella kun paperisella oli hakenut vain noin 30%. Hakemus ylipäätään oli koettu melko selkeäksi. 70% vastasi, että melko selkeä hakemus ja 30%:n mielestä hakemus oli erittäin selkeä. Ainoastaan 1% vastaajista oli kokenut, että hakemus ei ollut lainkaan selkeä. Selvän enemmistön, yli 60%:n, mielestä hakuprosessin nopeus oli melko nopea ja jopa 20% koki, että hakuprosessi oli erittäin nopea. Hieman yli 10% mielestä haku prosessi ei ollut lainkaan nopea. Vanhempien tarpeet oli otettu hyvin huomioon hoitopaikkaa hakiessa. Reilusti yli 50% vastasi, että heidän tarpeensa hakuprosessissa oli otettu hyvin huomioon ja erittäin hyvin tarpeet oli otettu huomioon vajaalla 40%:lla. Taas vain noin 1% vastaajista koki, että heidän tarpeitaan ei ollut otettu huomioon. Avoimissa vastauksissa vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä sähköiseen hakulomakkeeseen, joka koettiin selkeäksi ja helpoksi. Muutaman vastaajan mielestä hakulomake oli epäselvä ja paperilomake oli nopeampia ja helpompi tapa täyttää kuin sähköinen. Haku oli helppo ja olin tyytyväinen kun sai lähettää sähköisesti eikä tarvinnut kiikuttaa postiin papereita. Olisin kyllä kaivannut, että olisi tullut esim. sähköpostiin tai puhelimeen viesti, että hakemus on mennyt perille Hakulomake on vaikeaselkoinen kun hoitoa haetaan sekä päiväkotiin että aamu- ja iltapäivätoimintaan

6 6 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI Kysyimme vanhemmilta, miten heidän mielestään kaupunki tiedottaa varhaiskasvatusta koskevista asioista. Yleisesti tiedottaminen koettiin hyväksi, noin puolet vastaajista koki sen hyväksi kun taas vajaa 40% koki, että tiedottaminen tapahtuu kohtalaisesti. Erinomaisesti ja huonosti vaihtoehdot saivat molemmat vajaa 10% vastauksia. Eniten tiedottamisen toivottiin tapahtuvan hoitopaikan välityksellä eli yli 60% toivoi tätä tapaa. Seuraavaksi suosituimmat tavat tiedottamiseen olivat kotiin kirjeitse ja sähköpostilla, jotka molemmat saivat noin 50% vastauksista. Noin 20% toivoi tiedottamisen tapahtuvan kaupungin nettisivuilla, varhaiskasvatuksen facebook-sivuilla, töysätiedotteessa tai paikallislehdessä. Avoimiin vastauksiin oli joku ehdottanut myös, että tekstiviestillä puhelimeen. Päivähoitotoimintaan mielestään yli 50% pystyi vaikuttamaan kohtalaisesti ja huonosti tunsi voivansa vaikuttaa jopa 35% vastaajista. Vain 15% koki, että pystyy vaikuttamaan hyvin ja alle 5% mielestään erinomaisesti. Vapaassa sanassa sai antaa palautetta Alavuden kaupungin päivähoitotoiminnan järjestämisestä. Päivähoitotoiminta oli järjestetty hyvin vanhempien mielestä ja monet kokivat, että päivähoitopaikka on hyvä ja lapset viihtyvät. Huolta nousi perhepäivähoitajien vähyydestä alueella ja että hoito keskittyy liika Alavuden keskustaan. Vanhemmat kokivat myös, että esikoululaisilla on liian monta paikkaa päivän aikana. Toivottiin siis esikoululaisille yhtenäisempiä tiloja Erot päiväkotien suhteen nousivat myös avoimista vastauksista. Aikuiset kokivat, että päiväkotien välillä on eroja. Toiset päiväkodit tekevät lasten kanssa enemmän kuin toiset. Erot päiväkotien välillä ovat suuret!! toiset päiväkodit tekevät lasten kanssa paljon enemmän kuin toiset sama maksu kuitenkin Keskittyy liikaa Alavuden keskustaan

7 7 Eskarilaisilla monta paikkaa päivän aikana ja eri tila! Aamulla päiväkotiin, sieltä aamuodotukseen, ulkoilun kautta eskariin ja sieltä taas eri tilaan iltapvtoimintaan, vielä illan puolella takaisin päiväkotiin. Ja aikuisia yhtä paljon.

8 8 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE 60% vastasi, että heidän päivähoitopaikkansa sijainti on erinomainen ja 20% mielestä hyvä. Ainoastaan 10% mielsi päivähoitopaikan sijainnin kannaltaan kohtalaiseksi ja huono sijainti oli onneksi oli vain alle 10%:lla. Päivähoitopaikan tiloihin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä, melkein 50% koki tilojen olevan erinomaiset ja hieman vajaa 50% sanoi tilojen olevan hyvät. Kohtalaisiksi tilat kokivat vain noin 15% ja huonoksi vajaa 2%. Päivähoitopaikan aukioloaikoihin oltiin erittäin tyytyväisiä, reilusti yli 60% koki, että aukioloajat olivat erinomaiset ja 30% sanoi niiden olevan hyvät. Aukioloaikoihin tyytymättömiä löytyi vain 1% vastaajista. Hoitoajat olivat vajaalla 100 %:lla päivisin ja iltaisin. Viikonloppuisin hoitoa tarvitsee vain noin 5%. Iltahoidontarvitsijoiden mielestä iltahoito oli järjestetty erinomaisesti. Vara- ja sijaishoitojärjestelyistä oltiin montaa mieltä. Melko tasaisessa rintamassa olivat vastaukset erinomaisesti, hyvin ja kohtalaisesti. Pääsääntöisesti vara- ja sijaishoitojärjestelyt oli koettu hyväksi, vajaa 30 % oli tätä mieltä. Erinomaiseksi järjestelyt kokivat n. 20 % ja kohtalaiseksi 25%. Avoimiin vastauksiin oli eniten kommentoitu, että ei ole ollut vara-/sijaishoidon tarvetta. Joillakin varahoitopaikka oli järjestynyt hyvin kun taas toisilla järjestelyt olivat sujuneet huonosti ja lapset olivat aina eri paikassa varahoidossa. Varahoitopaikka on aina järjestynyt nopeasti, mutta valitettavasti se on ollut lähes joka kerta eri paikka Päivähoitopaikkojen sisäisen ilmapiirin vastaajat kokivat enimmäkseen erinomaiseksi. Hyväksi koki noin 50 % ja kohtalaiseksi tai huonoksi ilmapiirin koki onneksi vain vajaa 3 %. Vastaajista 50 % antaisi päivähoitopaikalle arvosanaksi 10 ja 40 % antaisi puolestaan 8-9. Alle 10 % antaisi huonomman arvosanan kuin 7. Lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen päivähoidossa oltiin todella tyytyväisiä. 50 % vastasi, että tuki kasvulle ja kehitykselle oli hyvää ja hieman yli

9 9 40 % sanoi sen olevan jopa erinomaista. Kohtalaiseksi tuen koki vain 10 % ja kukaan ei kokenut huonoksi lapsen saamaa tukea. Erittäin tyytyväisiä päivähoitoon vastaajista oli yli 60 % ja hyvin tyytyväisiä vajaa 30 %. Kohtalaisen tyytyväisiä hoitoon oli ainoastaan vajaa 10 % ja ei ollenkaan tyytyväisiä löytyi vain 1 %. Vapaassa sanassa sai sanoa hyvää/kehittämistä lapsen hoitopaikasta. Tähän kohtaan tuli hyvinkin paljon vastauksia ja vastaukset koskivat melkein aina eri asiaa. Eli mitään suurempaa yhtenäistä kehittämistä ei tullut. Moni vastaajista oli aivan tyytyväinen päivähoitopaikkaan tällä hetkellä. Kehittämisen tarpeita nousi esille muun muassa ruuan suhteen. Vanhemmat kokivat, että muualta tuleva ruoka on päiväkotilapsille liian erikoista tai mausteista. Muutamat vanhemmat taas toivoivat, että heille kerrottaisiin miten lapsen päivä on mennyt eli enemmän kerrottaisiin päivän kulusta. Hienot uudet tilat, niin sisällä kuin pihalla. kaikki mainiosti Ryhmien ruoka tulee Lukkarinhovista eikä se oikein meinaa maistua. Tavallista ruokaa lapset kyllä syövät mielellään, mutta välillä ruoka ollut mausteista tai muuten turhan erikoista lasten ruuaksi. Lapset ovat siis itse kertoneet ja myös hoitajat. Meillä siis toinen lapsi ei syö toisinaan hoidossa mitään oikein mitään. Toiveena siis tavallista ruokaa Enemmän hoitajilta palautetta siitä, kuinka hoitopäivä mennyt. Että ei tarttisi aina itse olla tenttaamassa päivän sujumisesta

10 10 6 PÄIVÄHOIDON JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ Tässä tämän vuoden kyselyssä kysyimme, että millaisena kotikäynnit lapsen hoitosuhteen alussa nähtiin. Yli 60 %:lla ei ollut ollut kotikäyntiä. Vastaajista kuitenkin noin 15 % koki kotikäynnin olevan erittäin hyödyllinen tai melko hyödyllinen. Ei lainkaan hyödylliseksi kotikäynnin koki vain vajaa 10 %. Nämä luvut selittyvät sillä, että kotikäynti on käytössä vain Töysässä ja vastaajista vain noin 10 % oli Töysästä. Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö sujui enimmäkseen erinomaisesti tai hyvin. Näin oli vastannut n. 40 %. Kohtalaisesti se sujuu 10 %:n mielestä ja kenenkään mielestä yhteistyö ei sujunut huonosti. Lapset otettiin päivähoitopaikoissa 60 %:n mielestä erinomaisesti vastaan ja hyvin koettiin otettavan vastaan n. 30 %. Ainoastaan 10 % koki, että lapsi otettiin kohtalaisesti vastaan päivähoitopaikassa. Lapsen päivähoitoon noin puolet koki voivansa vaikuttaa hyvin ja erinomaisesti sanoi voivansa vaikuttaa 30 % vastaajista. 20 % sanoi voivansa vaikuttaa kohtalaisesti ja jälleen vain 1 % vastasi, että huonosti. Vanhemmat kokivat, että päivähoidon kasvatus tukee kotikasvatusta hyvin. Yli puolet vastasi, että hyvin ja vajaan 40 %:n mielestä erinomaisesti. Kohtalaisesti tai huonosti kasvatus tuki vain alle 10 %:n mielestä. Vanhempien tarpeet ja toiveet otettiin päivähoidossa hyvin ja erinomaisesti huomioon. Vain alle 10 % mielsi, että huonosti tai kohtalaisesti. Luottamus päiväkodin henkilökuntaan vanhemmilla on erinomainen. 60 % sanoi luottamuksen olevan erinomaista ja 30% hyvää. Kohtalaista luottamusta nauttii vain alle 10 % päivähoidon henkilökunnasta. Päivähoitopaikan yleiseen tiedottamiseen oltiin aika tyytyväisiä. Hyvin tyytyväisiä vastaajia oli melkein 60 % ja erinomaiseksi tiedottamisen koki 30 %. Lasta koskevissa tiedotusasioissa prosentit olivat melkein samat, eli hyvin tyytyväisiä oli n. 50 % ja erinomaiseksi sen koki 40 %. Kohtalaiseksi tai huonoksi tiedottamisen koki alle 10 %.

11 11 Varhaiskasvatussuunnitelmasta kysyttäessä, 60 % vastasi, että päivähoitopaikassa tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle ja alle 10 % vastasi, että ei tehdä. Hieman yli 10 % vastasi, että ei osaa sanoa tehdäänkö lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman koki hyödylliseksi yli 40 % ja melko hyödyllinen se oli 50 % mielestä. Noin 5 % vastasi, että se ei ole lainkaan hyödyllinen. Vanhemmille järjestetyt tilaisuudet, kuten vanhempainillat tai vartit, koettiin 30%:n mielestä erittäin hyödylliseksi tai melko hyödylliseksi. Ei lainkaan hyödylliseksi tilaisuudet koki alle 5 % ja yli 30% vastasi, että vanhempain vartteja tai iltoja ei ole ollut. Vapaassa sanassa sai kommentoida päivähoidon ja kodin yhteistyötä, miten sitä haluaisi mahdollisesti kehittää. Tähän kohtaan todella moni vanhempi oli kommentoinut, että he toivovat enemmän avoimuutta päivähoidon suunnasta. Kerrottaisiin miten se lapsen päivä on mennyt ja jos jotain erikoista on, niin otettaisiin se rohkeasti puheeksi vanhempien kanssa. Kun sitä avoimuutta saisi enemmän, sanotaan jos jotain sanottavaa on, eikä mutista hoitajien kesken vanhempien selän takana esim. puutteellisesta ulkovaatetuksesta tms. sellaista on ikävä kuunnella vierestä. Vuorovaikutus toimii kaikin puolin! luottamus hyvä VASU-keskustelutuokiot ovat hyviä ja ehkä tällaisia pienempiäkin keskustelun mahdollisuuksia voisi olla enemmän, koska hoitoonvienti- ja haku tilanteet ovat monesti tosi kiireisiä sekä vanhemmille että hoitajille. Ehkä myös joku reissuvihko systeemi

12 12 7 LAPSEN VIIHTYVYYS PÄIVÄHOIDOSSA Vanhemmat kokevat, että lapset suhtautuvat erinomaisesti päivähoidon henkilökuntaan. 60 % vanhemmista koki, että lapset suhtautuvat erinomaisesti ja vajaa 40% sanoi, että hyvin. Kohtalaisesti henkilökuntaan suhtautuu vain alle 10 % ja kenenkään vanhemman mielestä lapsi ei suhtaudu huonosti henkilökuntaan. Kavereita lapsilla koettiin olevan melko paljon, 60 % vastasi melko paljon ja erittäin paljon. Vähän kavereita oli 20 %:lla lapsista ja ei lainkaan kavereita ei ollut kuin 1 %. Kiusaamista lapset eivät onneksi ole paljon kokeneet päivähoidossa. 70 % lapsista on säästynyt kiusaamiselta, mutta 10 % on tullut kiusatuksi ja 20 % vanhemmista ei osaa sanoa, onko lasta kiusattu. Jos lasta oli kiusattu päivähoidossa, se oli yleensä tullut ilmi joko lapsen itsensä kertomana tai hoitajan välityksellä. Asiaan on onneksi puututtu hoitajan toimesta. Vapaassa sanassa sai kertoa mitä lapsi itse on kertonut päivähoidosta tai mitä vanhemmat haluaisivat sanoa lapsensa viihtyvyydestä päivähoidossa. Vanhemmat vastasivat, että lapset viihtyvät hyvin päivähoidossa. Lapset lähtevät mielellään hoitoon ja hoitokavereita jopa ikävöidään lomilla. Kavereiden merkityksen vanhemmat nostivat suureksi ja toivoivat, että hoidossa olisi samanikäistä seuraa. Lapset myös tykkäävät todella paljon erilaisista retkistä ja tekemisestä, kuten askartelusta, ulkoleikeistä, retkistä luontoon tai jäähallille. Viihtyy tosi hyvin ja tykkää, kun on paljon uusia kavereita. Luistelukerrat jäähallissa ovat mukavia. Ruokakin maistuu ja tilat ovat hyvät. Ei ole valittanut mistään. Yhteisen tekemisen hetkiä, esim. askartelu- ja musiikkihetket ovat ainakin vanhemmalle lapsellemme tärkeitä. Toinen lapsista valitellut, ettei ole kavereita. Hän onkin hoitopaikan vanhin lapsi, ainoa ikäisensä. Kaikki retket ja muut yhteiset jutut ovat todella paljon lapsen mieleen.

13 13

14 14 8 TERVEISET ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSELLE Ei kohdisteta säästöjä lapsiin/nuoriin. Ryhmäkokoja ei isonneta Joustavuutta aukioloihin enemmän. Tärkeintä ei välttämättä olisi uudet hienot tilat, vaan hienoa olisi, että saisi viedä lapset hoitoon lähemmäs kotia. Miksi vuoro/viikonloppuhoitoa täytyy keskittää, ja vielä juuri Alavuden keskustaan? Teette hyvää työtä. Toivomme että taso pysyy samana, taloustilanteesta huolimatta. Lapsiin ja nuoriin säästötoimet eivät saa vaikuttaa!!! Pitäkää huolta siitä, että hoitotilat olisivat aina mahdollisimman hyvässä kunnossa, vessat toimii, lämmitys toimii jne. Että olis ns. peruspuitteet kunnossa, ettei tarvitsis huolehtia, onko lapsilla lämmin jne. Ja että kaikilla hoitajilla olis kyky ja motivaatio huolehtia lapsista, esim. pukemisesta jne. Ja että tieto esim. vanhempi toiveista kulkisi hoitajien välillä. Perhepäivähoitajia tarpeeksi tai edes ryhmiksiä. Jatkakaa hyvää työtä! Arvokasta työtä teette :) Voimia ja tsemppiä peliin! Sekä resursseja arkipäivän piristysten järjestämiseen! :) Mielestäni aivan pienen lapsen paikka kotona joskus 2-3v, kun hoitoon niin ensin mielestäni perhepäivähoito paras paikka, mutta näin eskarilaiselle päiväkoti hyvä paikka. Arvostakaa myös teidän perhepäivähoitajia; he tekevät hyvää työtä, hyvää hoitoa kyllä saa päiväkodistakin. Alavudella asiat mielestäni melko hyvin! olen ollut tyytyväinen hoitopaikkaan ja tietenkin hoitopaikan järjestelijöille. Olen saanut sellaisen hoitopaikan mitä halusin.

15 15 9 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN VERTAILUA Vertailtaessa vuoden 2011 ja 2013 asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Suurimmilta osin vastaukset ja tulokset olivat samoissa prosenttiluvuissa, muutaman prosenttiyksikön heitolla. Muutamassa kohdassa oli tullut joko parannusta tai takapakkia. Ensimmäinen ero löytyi hoitomuodosta, eli vuonna % vanhemmista käytti perhepäivähoitoa tai hoitajaa lasten kotona kun tänä vuonna prosentti oli 40%. Vuonna 2011 päiväkotia puolestaan käytti vain 20 % vastaajista kun tänä vuonna päiväkotia hoitomuotona käytti hieman yli 50 %. Seuraavaksi huomasin, että hakuprosessin nopeus oli hidastunut tähän vuoteen mennessä hieman. Erittäin nopeaksi hakuprosessin koki vuonna % kun taas tänä vuonna 20 % sanoi sen olevan erittäin nopeaa. Melko nopeaksi hakuprosessin koki vuonna % kun taas tänä vuonna prosentti oli yli 60 %. Eli hakuprosessi on asiakkaiden mielestä hieman hidastunut vuoteen 2011 verrattuna. Tiedottamisessa oli myös tapahtunut muutosta. Eli vuonna 2011 vanhemmat halusivat 70 %:n enemmistöllä tiedottamisen tapahtuvan kirjeitse kotiin, kun taas tänä vuonna sitä tapaa halusi enää vajaa 50 %. Hoitopaikan välityksellä tapahtuvaa tiedotusta vuonna 2011 vanhemmista halusi 20 % ja tänä vuonna sama tapa sai yli 60 % äänistä. Sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedotusta toivoi vuonna % ja luku oli 2013 n. 50 %. Yhteenvetona voisi siis sanoa, että vanhemmat haluavat luopua kirjeitse kotiin tavasta ja suosivat enemmin hoitopaikan tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedottamista. Henkilökunta sai myös parempia arvosanoja tänä vuonna vuonna 50 % antoi henkilökunnalle arvosanaksi 8-9, tänä vuonna prosentti oli vajaa 40. Sen sijaan tänä vuonna arvosanan 10 antoi 50 % vuonna 2011 sen ollessa 40 %. Henkilökunnan arvosana on siis hieman parantunut. Viimeisenä erona kyselyjen välillä oli lasten kiusaamisen kokeminen. Lasten kiusaaminen oli prosentuaalisesti lievässä laskussa eli vuonna %

16 16 lapsista koki kiusaamista kun taas 2013 kiusaamista koki 10 %. Tänä vuonna 70 % ei siis ollut kokenut kiusaamista kun vuonna 2011 kiusaamista ei ollut kokenut 80 %. Nämä luvut toki vaihtelevat sen vuoksi, että tänä vuonna kyseisessä kyselyn kohdassa oli vastausvaihtoehdoksi lisätty en osaa sanoa. Joten 20 % vanhemmista tänä vuonna ei osannut sanoa, oliko lapsi kokenut kiusaamista päivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely 2016 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 2 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 3 2 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 4 3 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 5 4 OMASTA

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5. Päivähoidon palvelukykykysely keväällä 2009 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.2009 Päivähoidon laadunhallinta Keväällä 2009 kysely toteutettiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12. Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.2008 Päivähoidon laadunhallinta Päivähoidon laadunarviointi perustuu

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 2012

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 2012 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 12 Lasten piirustuksia kivasta hoitopäivästä Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 15.5.12 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI (LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Laadukasta päivähoitoa on perheen ja päivähoidon yhteinen sopimus, johon tarvitaan perheen asiantuntemus omasta lapsesta sekä päivähoitohenkilöstön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Oletteko tyytyväinen: 1 1. Saamanne tiedon määrään kerhopaikkaa hakiessanne?

Oletteko tyytyväinen: 1 1. Saamanne tiedon määrään kerhopaikkaa hakiessanne? Tammelan kunnan iltapäivätoiminta Lasten vanhempien kyselyn yhteenvetolomake 2016 Toiminnan arviointi 1/5 Oletteko : 1 1. Saamanne tiedon määrään kerhopaikkaa hakiessanne? Ei eikä Kirkonkylä1 1 3 2 3 9

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa 2014. Sähköiseen kyselyyn vastasivat päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhotoiminnan

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 15.12.2015 HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Helsingin varhaiskasvatusvirastossa kysyttiin lasten vanhempien tyytyväisyyttä loka-marraskuun vaihteessa (Opetusviraston ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen alakoulun vanhemmille Yhteenvetoraportti N=155 Julkaistu: 19.2010 1/21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 1. luokalla 28 18,06% 2. 2. luokalla 36 23,23% 3. 3. luokalla

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2012-2013

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2012-2013 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2012-2013 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 25.11.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 45 / 65,2

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011 Yhteenvetoraportti 12.1.2012 Sisältö: 1. Johdanto 2. Kyselyn kohderyhmä 3. Saadut vastaukset 3.1. Vastausmäärät 3.2. Vastausprosentit 4. Tulosyhteenveto

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 06 Västankvarns skola/ toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 06. Vuoden 06

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen vs. suunnittelija 27.1.2009 Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan kokonaisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot