1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6"

Transkriptio

1 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE PÄIVÄHOIDON JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ LAPSEN VIIHTYVYYS PÄIVÄHOIDOSSA TERVEISET ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSELLE ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN VERTAILUA... 15

3 3 1 JOHDANTO Alavuden kaupunki on teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyjä vuodesta 2002 lähtien. Kyselyt pyritään toteuttamaan parin vuoden välein ja edellinen kysely oli vuonna Vuonna 2011 oli ensimmäinen kerta, kun kysely toteutettiin sähköisenä webropol kyselynä ja tänä vuonna se toteutettiin myös sähköisenä. Kyselyyn sai vastata välisenä aikana. Kyselyistä jaettiin tiedotteet joka kotiin päivähoidon välityksellä ja linkki kyselyyn oli Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla. Kyselyyn vastasi noin 400:sta perheestä 58 eli vastausprosentti oli 14,5%. Vastausprosentti oli melkein sama kuin vuonna Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan päivähoidon laatua asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyssä kysyttiin vastaajien taustatietoja, päivähoitopaikan hakua koskevia asioita, Alavuden varhaiskasvatuksesta yleisesti, perheiden omasta päivähoitopaikasta, kodin ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä sekä lapsen viihtyvyydestä päiväkodissa.

4 4 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajista suurin osa eli 60% oli vuotiaita. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli noin 30% vastaajista. Vähiten vastaajia oli vuotiaiden ikäryhmästä eli vajaa 10%. Kukaan vastaajista ei ollut yli 50-vuotias. Päivähoidossa 60% lapsista on 3-5-vuotiaita ja alle 3-vuotiaita hoidossa oli noin 35%. Esikoululaisia vastaajien perheistä oli lähes yhtä paljon kuin alle 3- vuotiaita eli 30%. Vastaajista 50% käyttää päiväkotia ja hieman vähemmän, 40%, käyttää perhepäivähoitoa tai hoitajaa lasten kotona. Ryhmäperhepäivähoitoa käyttää vajaa 20% perheistä. Päivähoitopaikka sijaitsi enemmistöllä, 60%, keskustan alueella. Loppujen vastaajien hoitopaikat sijaitsivat tasaisesti Aseman seudulla, Töysässä, Tuurissa tai muissa kylissä, kuten Sapsalammella tai Sydänmaalla. Monella vastaajalla on vain yksi lapsi hoidossa, eli vastanneista 60%:lla. Kahta ja kolmea lasta on 40%:lla hoidossa ja vain noin 1%:lla vastaajista oli enemmän kuin kolme lasta hoidossa. Heillä joilla on kaksi tai enemmän lasta hoidossa, on järjestetty hoito samassa paikassa sisarusten kanssa eli 80% vastasi, että hoito on samassa paikassa sisarusten kanssa. Vain vajaa 20% vastasi, että hoito ei ole järjestetty samassa paikassa ja 10% vastasi, että hoito on osittain järjestetty samassa paikassa sisarusten kanssa. Vanhemmat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä sisarusten kesken järjestettyyn hoitopaikkaan, yli 60% vastasi, että hoitojärjestelyt ovat toteutuneet erinomaisesti. 30% prosenttia koki, että hoitojärjestelyt ovat toteutuneet hyvin ja noin 5% koki, että huonosti tai kohtalaisesti.

5 5 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU Sähköisesti päivähoitopaikkaa oli hakenut huomattava enemmistö vastaajista. 70% vanhemmista oli hakenut hoitopaikkaa sähköisellä hakemuksella kun paperisella oli hakenut vain noin 30%. Hakemus ylipäätään oli koettu melko selkeäksi. 70% vastasi, että melko selkeä hakemus ja 30%:n mielestä hakemus oli erittäin selkeä. Ainoastaan 1% vastaajista oli kokenut, että hakemus ei ollut lainkaan selkeä. Selvän enemmistön, yli 60%:n, mielestä hakuprosessin nopeus oli melko nopea ja jopa 20% koki, että hakuprosessi oli erittäin nopea. Hieman yli 10% mielestä haku prosessi ei ollut lainkaan nopea. Vanhempien tarpeet oli otettu hyvin huomioon hoitopaikkaa hakiessa. Reilusti yli 50% vastasi, että heidän tarpeensa hakuprosessissa oli otettu hyvin huomioon ja erittäin hyvin tarpeet oli otettu huomioon vajaalla 40%:lla. Taas vain noin 1% vastaajista koki, että heidän tarpeitaan ei ollut otettu huomioon. Avoimissa vastauksissa vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä sähköiseen hakulomakkeeseen, joka koettiin selkeäksi ja helpoksi. Muutaman vastaajan mielestä hakulomake oli epäselvä ja paperilomake oli nopeampia ja helpompi tapa täyttää kuin sähköinen. Haku oli helppo ja olin tyytyväinen kun sai lähettää sähköisesti eikä tarvinnut kiikuttaa postiin papereita. Olisin kyllä kaivannut, että olisi tullut esim. sähköpostiin tai puhelimeen viesti, että hakemus on mennyt perille Hakulomake on vaikeaselkoinen kun hoitoa haetaan sekä päiväkotiin että aamu- ja iltapäivätoimintaan

6 6 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI Kysyimme vanhemmilta, miten heidän mielestään kaupunki tiedottaa varhaiskasvatusta koskevista asioista. Yleisesti tiedottaminen koettiin hyväksi, noin puolet vastaajista koki sen hyväksi kun taas vajaa 40% koki, että tiedottaminen tapahtuu kohtalaisesti. Erinomaisesti ja huonosti vaihtoehdot saivat molemmat vajaa 10% vastauksia. Eniten tiedottamisen toivottiin tapahtuvan hoitopaikan välityksellä eli yli 60% toivoi tätä tapaa. Seuraavaksi suosituimmat tavat tiedottamiseen olivat kotiin kirjeitse ja sähköpostilla, jotka molemmat saivat noin 50% vastauksista. Noin 20% toivoi tiedottamisen tapahtuvan kaupungin nettisivuilla, varhaiskasvatuksen facebook-sivuilla, töysätiedotteessa tai paikallislehdessä. Avoimiin vastauksiin oli joku ehdottanut myös, että tekstiviestillä puhelimeen. Päivähoitotoimintaan mielestään yli 50% pystyi vaikuttamaan kohtalaisesti ja huonosti tunsi voivansa vaikuttaa jopa 35% vastaajista. Vain 15% koki, että pystyy vaikuttamaan hyvin ja alle 5% mielestään erinomaisesti. Vapaassa sanassa sai antaa palautetta Alavuden kaupungin päivähoitotoiminnan järjestämisestä. Päivähoitotoiminta oli järjestetty hyvin vanhempien mielestä ja monet kokivat, että päivähoitopaikka on hyvä ja lapset viihtyvät. Huolta nousi perhepäivähoitajien vähyydestä alueella ja että hoito keskittyy liika Alavuden keskustaan. Vanhemmat kokivat myös, että esikoululaisilla on liian monta paikkaa päivän aikana. Toivottiin siis esikoululaisille yhtenäisempiä tiloja Erot päiväkotien suhteen nousivat myös avoimista vastauksista. Aikuiset kokivat, että päiväkotien välillä on eroja. Toiset päiväkodit tekevät lasten kanssa enemmän kuin toiset. Erot päiväkotien välillä ovat suuret!! toiset päiväkodit tekevät lasten kanssa paljon enemmän kuin toiset sama maksu kuitenkin Keskittyy liikaa Alavuden keskustaan

7 7 Eskarilaisilla monta paikkaa päivän aikana ja eri tila! Aamulla päiväkotiin, sieltä aamuodotukseen, ulkoilun kautta eskariin ja sieltä taas eri tilaan iltapvtoimintaan, vielä illan puolella takaisin päiväkotiin. Ja aikuisia yhtä paljon.

8 8 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE 60% vastasi, että heidän päivähoitopaikkansa sijainti on erinomainen ja 20% mielestä hyvä. Ainoastaan 10% mielsi päivähoitopaikan sijainnin kannaltaan kohtalaiseksi ja huono sijainti oli onneksi oli vain alle 10%:lla. Päivähoitopaikan tiloihin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä, melkein 50% koki tilojen olevan erinomaiset ja hieman vajaa 50% sanoi tilojen olevan hyvät. Kohtalaisiksi tilat kokivat vain noin 15% ja huonoksi vajaa 2%. Päivähoitopaikan aukioloaikoihin oltiin erittäin tyytyväisiä, reilusti yli 60% koki, että aukioloajat olivat erinomaiset ja 30% sanoi niiden olevan hyvät. Aukioloaikoihin tyytymättömiä löytyi vain 1% vastaajista. Hoitoajat olivat vajaalla 100 %:lla päivisin ja iltaisin. Viikonloppuisin hoitoa tarvitsee vain noin 5%. Iltahoidontarvitsijoiden mielestä iltahoito oli järjestetty erinomaisesti. Vara- ja sijaishoitojärjestelyistä oltiin montaa mieltä. Melko tasaisessa rintamassa olivat vastaukset erinomaisesti, hyvin ja kohtalaisesti. Pääsääntöisesti vara- ja sijaishoitojärjestelyt oli koettu hyväksi, vajaa 30 % oli tätä mieltä. Erinomaiseksi järjestelyt kokivat n. 20 % ja kohtalaiseksi 25%. Avoimiin vastauksiin oli eniten kommentoitu, että ei ole ollut vara-/sijaishoidon tarvetta. Joillakin varahoitopaikka oli järjestynyt hyvin kun taas toisilla järjestelyt olivat sujuneet huonosti ja lapset olivat aina eri paikassa varahoidossa. Varahoitopaikka on aina järjestynyt nopeasti, mutta valitettavasti se on ollut lähes joka kerta eri paikka Päivähoitopaikkojen sisäisen ilmapiirin vastaajat kokivat enimmäkseen erinomaiseksi. Hyväksi koki noin 50 % ja kohtalaiseksi tai huonoksi ilmapiirin koki onneksi vain vajaa 3 %. Vastaajista 50 % antaisi päivähoitopaikalle arvosanaksi 10 ja 40 % antaisi puolestaan 8-9. Alle 10 % antaisi huonomman arvosanan kuin 7. Lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen päivähoidossa oltiin todella tyytyväisiä. 50 % vastasi, että tuki kasvulle ja kehitykselle oli hyvää ja hieman yli

9 9 40 % sanoi sen olevan jopa erinomaista. Kohtalaiseksi tuen koki vain 10 % ja kukaan ei kokenut huonoksi lapsen saamaa tukea. Erittäin tyytyväisiä päivähoitoon vastaajista oli yli 60 % ja hyvin tyytyväisiä vajaa 30 %. Kohtalaisen tyytyväisiä hoitoon oli ainoastaan vajaa 10 % ja ei ollenkaan tyytyväisiä löytyi vain 1 %. Vapaassa sanassa sai sanoa hyvää/kehittämistä lapsen hoitopaikasta. Tähän kohtaan tuli hyvinkin paljon vastauksia ja vastaukset koskivat melkein aina eri asiaa. Eli mitään suurempaa yhtenäistä kehittämistä ei tullut. Moni vastaajista oli aivan tyytyväinen päivähoitopaikkaan tällä hetkellä. Kehittämisen tarpeita nousi esille muun muassa ruuan suhteen. Vanhemmat kokivat, että muualta tuleva ruoka on päiväkotilapsille liian erikoista tai mausteista. Muutamat vanhemmat taas toivoivat, että heille kerrottaisiin miten lapsen päivä on mennyt eli enemmän kerrottaisiin päivän kulusta. Hienot uudet tilat, niin sisällä kuin pihalla. kaikki mainiosti Ryhmien ruoka tulee Lukkarinhovista eikä se oikein meinaa maistua. Tavallista ruokaa lapset kyllä syövät mielellään, mutta välillä ruoka ollut mausteista tai muuten turhan erikoista lasten ruuaksi. Lapset ovat siis itse kertoneet ja myös hoitajat. Meillä siis toinen lapsi ei syö toisinaan hoidossa mitään oikein mitään. Toiveena siis tavallista ruokaa Enemmän hoitajilta palautetta siitä, kuinka hoitopäivä mennyt. Että ei tarttisi aina itse olla tenttaamassa päivän sujumisesta

10 10 6 PÄIVÄHOIDON JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ Tässä tämän vuoden kyselyssä kysyimme, että millaisena kotikäynnit lapsen hoitosuhteen alussa nähtiin. Yli 60 %:lla ei ollut ollut kotikäyntiä. Vastaajista kuitenkin noin 15 % koki kotikäynnin olevan erittäin hyödyllinen tai melko hyödyllinen. Ei lainkaan hyödylliseksi kotikäynnin koki vain vajaa 10 %. Nämä luvut selittyvät sillä, että kotikäynti on käytössä vain Töysässä ja vastaajista vain noin 10 % oli Töysästä. Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö sujui enimmäkseen erinomaisesti tai hyvin. Näin oli vastannut n. 40 %. Kohtalaisesti se sujuu 10 %:n mielestä ja kenenkään mielestä yhteistyö ei sujunut huonosti. Lapset otettiin päivähoitopaikoissa 60 %:n mielestä erinomaisesti vastaan ja hyvin koettiin otettavan vastaan n. 30 %. Ainoastaan 10 % koki, että lapsi otettiin kohtalaisesti vastaan päivähoitopaikassa. Lapsen päivähoitoon noin puolet koki voivansa vaikuttaa hyvin ja erinomaisesti sanoi voivansa vaikuttaa 30 % vastaajista. 20 % sanoi voivansa vaikuttaa kohtalaisesti ja jälleen vain 1 % vastasi, että huonosti. Vanhemmat kokivat, että päivähoidon kasvatus tukee kotikasvatusta hyvin. Yli puolet vastasi, että hyvin ja vajaan 40 %:n mielestä erinomaisesti. Kohtalaisesti tai huonosti kasvatus tuki vain alle 10 %:n mielestä. Vanhempien tarpeet ja toiveet otettiin päivähoidossa hyvin ja erinomaisesti huomioon. Vain alle 10 % mielsi, että huonosti tai kohtalaisesti. Luottamus päiväkodin henkilökuntaan vanhemmilla on erinomainen. 60 % sanoi luottamuksen olevan erinomaista ja 30% hyvää. Kohtalaista luottamusta nauttii vain alle 10 % päivähoidon henkilökunnasta. Päivähoitopaikan yleiseen tiedottamiseen oltiin aika tyytyväisiä. Hyvin tyytyväisiä vastaajia oli melkein 60 % ja erinomaiseksi tiedottamisen koki 30 %. Lasta koskevissa tiedotusasioissa prosentit olivat melkein samat, eli hyvin tyytyväisiä oli n. 50 % ja erinomaiseksi sen koki 40 %. Kohtalaiseksi tai huonoksi tiedottamisen koki alle 10 %.

11 11 Varhaiskasvatussuunnitelmasta kysyttäessä, 60 % vastasi, että päivähoitopaikassa tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle ja alle 10 % vastasi, että ei tehdä. Hieman yli 10 % vastasi, että ei osaa sanoa tehdäänkö lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman koki hyödylliseksi yli 40 % ja melko hyödyllinen se oli 50 % mielestä. Noin 5 % vastasi, että se ei ole lainkaan hyödyllinen. Vanhemmille järjestetyt tilaisuudet, kuten vanhempainillat tai vartit, koettiin 30%:n mielestä erittäin hyödylliseksi tai melko hyödylliseksi. Ei lainkaan hyödylliseksi tilaisuudet koki alle 5 % ja yli 30% vastasi, että vanhempain vartteja tai iltoja ei ole ollut. Vapaassa sanassa sai kommentoida päivähoidon ja kodin yhteistyötä, miten sitä haluaisi mahdollisesti kehittää. Tähän kohtaan todella moni vanhempi oli kommentoinut, että he toivovat enemmän avoimuutta päivähoidon suunnasta. Kerrottaisiin miten se lapsen päivä on mennyt ja jos jotain erikoista on, niin otettaisiin se rohkeasti puheeksi vanhempien kanssa. Kun sitä avoimuutta saisi enemmän, sanotaan jos jotain sanottavaa on, eikä mutista hoitajien kesken vanhempien selän takana esim. puutteellisesta ulkovaatetuksesta tms. sellaista on ikävä kuunnella vierestä. Vuorovaikutus toimii kaikin puolin! luottamus hyvä VASU-keskustelutuokiot ovat hyviä ja ehkä tällaisia pienempiäkin keskustelun mahdollisuuksia voisi olla enemmän, koska hoitoonvienti- ja haku tilanteet ovat monesti tosi kiireisiä sekä vanhemmille että hoitajille. Ehkä myös joku reissuvihko systeemi

12 12 7 LAPSEN VIIHTYVYYS PÄIVÄHOIDOSSA Vanhemmat kokevat, että lapset suhtautuvat erinomaisesti päivähoidon henkilökuntaan. 60 % vanhemmista koki, että lapset suhtautuvat erinomaisesti ja vajaa 40% sanoi, että hyvin. Kohtalaisesti henkilökuntaan suhtautuu vain alle 10 % ja kenenkään vanhemman mielestä lapsi ei suhtaudu huonosti henkilökuntaan. Kavereita lapsilla koettiin olevan melko paljon, 60 % vastasi melko paljon ja erittäin paljon. Vähän kavereita oli 20 %:lla lapsista ja ei lainkaan kavereita ei ollut kuin 1 %. Kiusaamista lapset eivät onneksi ole paljon kokeneet päivähoidossa. 70 % lapsista on säästynyt kiusaamiselta, mutta 10 % on tullut kiusatuksi ja 20 % vanhemmista ei osaa sanoa, onko lasta kiusattu. Jos lasta oli kiusattu päivähoidossa, se oli yleensä tullut ilmi joko lapsen itsensä kertomana tai hoitajan välityksellä. Asiaan on onneksi puututtu hoitajan toimesta. Vapaassa sanassa sai kertoa mitä lapsi itse on kertonut päivähoidosta tai mitä vanhemmat haluaisivat sanoa lapsensa viihtyvyydestä päivähoidossa. Vanhemmat vastasivat, että lapset viihtyvät hyvin päivähoidossa. Lapset lähtevät mielellään hoitoon ja hoitokavereita jopa ikävöidään lomilla. Kavereiden merkityksen vanhemmat nostivat suureksi ja toivoivat, että hoidossa olisi samanikäistä seuraa. Lapset myös tykkäävät todella paljon erilaisista retkistä ja tekemisestä, kuten askartelusta, ulkoleikeistä, retkistä luontoon tai jäähallille. Viihtyy tosi hyvin ja tykkää, kun on paljon uusia kavereita. Luistelukerrat jäähallissa ovat mukavia. Ruokakin maistuu ja tilat ovat hyvät. Ei ole valittanut mistään. Yhteisen tekemisen hetkiä, esim. askartelu- ja musiikkihetket ovat ainakin vanhemmalle lapsellemme tärkeitä. Toinen lapsista valitellut, ettei ole kavereita. Hän onkin hoitopaikan vanhin lapsi, ainoa ikäisensä. Kaikki retket ja muut yhteiset jutut ovat todella paljon lapsen mieleen.

13 13

14 14 8 TERVEISET ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSELLE Ei kohdisteta säästöjä lapsiin/nuoriin. Ryhmäkokoja ei isonneta Joustavuutta aukioloihin enemmän. Tärkeintä ei välttämättä olisi uudet hienot tilat, vaan hienoa olisi, että saisi viedä lapset hoitoon lähemmäs kotia. Miksi vuoro/viikonloppuhoitoa täytyy keskittää, ja vielä juuri Alavuden keskustaan? Teette hyvää työtä. Toivomme että taso pysyy samana, taloustilanteesta huolimatta. Lapsiin ja nuoriin säästötoimet eivät saa vaikuttaa!!! Pitäkää huolta siitä, että hoitotilat olisivat aina mahdollisimman hyvässä kunnossa, vessat toimii, lämmitys toimii jne. Että olis ns. peruspuitteet kunnossa, ettei tarvitsis huolehtia, onko lapsilla lämmin jne. Ja että kaikilla hoitajilla olis kyky ja motivaatio huolehtia lapsista, esim. pukemisesta jne. Ja että tieto esim. vanhempi toiveista kulkisi hoitajien välillä. Perhepäivähoitajia tarpeeksi tai edes ryhmiksiä. Jatkakaa hyvää työtä! Arvokasta työtä teette :) Voimia ja tsemppiä peliin! Sekä resursseja arkipäivän piristysten järjestämiseen! :) Mielestäni aivan pienen lapsen paikka kotona joskus 2-3v, kun hoitoon niin ensin mielestäni perhepäivähoito paras paikka, mutta näin eskarilaiselle päiväkoti hyvä paikka. Arvostakaa myös teidän perhepäivähoitajia; he tekevät hyvää työtä, hyvää hoitoa kyllä saa päiväkodistakin. Alavudella asiat mielestäni melko hyvin! olen ollut tyytyväinen hoitopaikkaan ja tietenkin hoitopaikan järjestelijöille. Olen saanut sellaisen hoitopaikan mitä halusin.

15 15 9 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN VERTAILUA Vertailtaessa vuoden 2011 ja 2013 asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Suurimmilta osin vastaukset ja tulokset olivat samoissa prosenttiluvuissa, muutaman prosenttiyksikön heitolla. Muutamassa kohdassa oli tullut joko parannusta tai takapakkia. Ensimmäinen ero löytyi hoitomuodosta, eli vuonna % vanhemmista käytti perhepäivähoitoa tai hoitajaa lasten kotona kun tänä vuonna prosentti oli 40%. Vuonna 2011 päiväkotia puolestaan käytti vain 20 % vastaajista kun tänä vuonna päiväkotia hoitomuotona käytti hieman yli 50 %. Seuraavaksi huomasin, että hakuprosessin nopeus oli hidastunut tähän vuoteen mennessä hieman. Erittäin nopeaksi hakuprosessin koki vuonna % kun taas tänä vuonna 20 % sanoi sen olevan erittäin nopeaa. Melko nopeaksi hakuprosessin koki vuonna % kun taas tänä vuonna prosentti oli yli 60 %. Eli hakuprosessi on asiakkaiden mielestä hieman hidastunut vuoteen 2011 verrattuna. Tiedottamisessa oli myös tapahtunut muutosta. Eli vuonna 2011 vanhemmat halusivat 70 %:n enemmistöllä tiedottamisen tapahtuvan kirjeitse kotiin, kun taas tänä vuonna sitä tapaa halusi enää vajaa 50 %. Hoitopaikan välityksellä tapahtuvaa tiedotusta vuonna 2011 vanhemmista halusi 20 % ja tänä vuonna sama tapa sai yli 60 % äänistä. Sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedotusta toivoi vuonna % ja luku oli 2013 n. 50 %. Yhteenvetona voisi siis sanoa, että vanhemmat haluavat luopua kirjeitse kotiin tavasta ja suosivat enemmin hoitopaikan tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedottamista. Henkilökunta sai myös parempia arvosanoja tänä vuonna vuonna 50 % antoi henkilökunnalle arvosanaksi 8-9, tänä vuonna prosentti oli vajaa 40. Sen sijaan tänä vuonna arvosanan 10 antoi 50 % vuonna 2011 sen ollessa 40 %. Henkilökunnan arvosana on siis hieman parantunut. Viimeisenä erona kyselyjen välillä oli lasten kiusaamisen kokeminen. Lasten kiusaaminen oli prosentuaalisesti lievässä laskussa eli vuonna %

16 16 lapsista koki kiusaamista kun taas 2013 kiusaamista koki 10 %. Tänä vuonna 70 % ei siis ollut kokenut kiusaamista kun vuonna 2011 kiusaamista ei ollut kokenut 80 %. Nämä luvut toki vaihtelevat sen vuoksi, että tänä vuonna kyseisessä kyselyn kohdassa oli vastausvaihtoehdoksi lisätty en osaa sanoa. Joten 20 % vanhemmista tänä vuonna ei osannut sanoa, oliko lapsi kokenut kiusaamista päivähoidossa.

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Perheiden saaman tuen kartoitus

Perheiden saaman tuen kartoitus Perheiden saaman tuen kartoitus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Auta Lasta ry Koonti: Mervi Väisänen ja Tuomo Mulari, Auta Lasta ry 18.6.2015 Sisällysluettelo Yhteenveto: diat 3-4 Perheiden kokemukset

Lisätiedot