1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6"

Transkriptio

1 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE PÄIVÄHOIDON JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ LAPSEN VIIHTYVYYS PÄIVÄHOIDOSSA TERVEISET ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSELLE ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN VERTAILUA... 15

3 3 1 JOHDANTO Alavuden kaupunki on teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyjä vuodesta 2002 lähtien. Kyselyt pyritään toteuttamaan parin vuoden välein ja edellinen kysely oli vuonna Vuonna 2011 oli ensimmäinen kerta, kun kysely toteutettiin sähköisenä webropol kyselynä ja tänä vuonna se toteutettiin myös sähköisenä. Kyselyyn sai vastata välisenä aikana. Kyselyistä jaettiin tiedotteet joka kotiin päivähoidon välityksellä ja linkki kyselyyn oli Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla. Kyselyyn vastasi noin 400:sta perheestä 58 eli vastausprosentti oli 14,5%. Vastausprosentti oli melkein sama kuin vuonna Kyselyllä pyrittiin kartoittamaan päivähoidon laatua asiakkaiden näkökulmasta. Kyselyssä kysyttiin vastaajien taustatietoja, päivähoitopaikan hakua koskevia asioita, Alavuden varhaiskasvatuksesta yleisesti, perheiden omasta päivähoitopaikasta, kodin ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä sekä lapsen viihtyvyydestä päiväkodissa.

4 4 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaajista suurin osa eli 60% oli vuotiaita. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joita oli noin 30% vastaajista. Vähiten vastaajia oli vuotiaiden ikäryhmästä eli vajaa 10%. Kukaan vastaajista ei ollut yli 50-vuotias. Päivähoidossa 60% lapsista on 3-5-vuotiaita ja alle 3-vuotiaita hoidossa oli noin 35%. Esikoululaisia vastaajien perheistä oli lähes yhtä paljon kuin alle 3- vuotiaita eli 30%. Vastaajista 50% käyttää päiväkotia ja hieman vähemmän, 40%, käyttää perhepäivähoitoa tai hoitajaa lasten kotona. Ryhmäperhepäivähoitoa käyttää vajaa 20% perheistä. Päivähoitopaikka sijaitsi enemmistöllä, 60%, keskustan alueella. Loppujen vastaajien hoitopaikat sijaitsivat tasaisesti Aseman seudulla, Töysässä, Tuurissa tai muissa kylissä, kuten Sapsalammella tai Sydänmaalla. Monella vastaajalla on vain yksi lapsi hoidossa, eli vastanneista 60%:lla. Kahta ja kolmea lasta on 40%:lla hoidossa ja vain noin 1%:lla vastaajista oli enemmän kuin kolme lasta hoidossa. Heillä joilla on kaksi tai enemmän lasta hoidossa, on järjestetty hoito samassa paikassa sisarusten kanssa eli 80% vastasi, että hoito on samassa paikassa sisarusten kanssa. Vain vajaa 20% vastasi, että hoito ei ole järjestetty samassa paikassa ja 10% vastasi, että hoito on osittain järjestetty samassa paikassa sisarusten kanssa. Vanhemmat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä sisarusten kesken järjestettyyn hoitopaikkaan, yli 60% vastasi, että hoitojärjestelyt ovat toteutuneet erinomaisesti. 30% prosenttia koki, että hoitojärjestelyt ovat toteutuneet hyvin ja noin 5% koki, että huonosti tai kohtalaisesti.

5 5 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU Sähköisesti päivähoitopaikkaa oli hakenut huomattava enemmistö vastaajista. 70% vanhemmista oli hakenut hoitopaikkaa sähköisellä hakemuksella kun paperisella oli hakenut vain noin 30%. Hakemus ylipäätään oli koettu melko selkeäksi. 70% vastasi, että melko selkeä hakemus ja 30%:n mielestä hakemus oli erittäin selkeä. Ainoastaan 1% vastaajista oli kokenut, että hakemus ei ollut lainkaan selkeä. Selvän enemmistön, yli 60%:n, mielestä hakuprosessin nopeus oli melko nopea ja jopa 20% koki, että hakuprosessi oli erittäin nopea. Hieman yli 10% mielestä haku prosessi ei ollut lainkaan nopea. Vanhempien tarpeet oli otettu hyvin huomioon hoitopaikkaa hakiessa. Reilusti yli 50% vastasi, että heidän tarpeensa hakuprosessissa oli otettu hyvin huomioon ja erittäin hyvin tarpeet oli otettu huomioon vajaalla 40%:lla. Taas vain noin 1% vastaajista koki, että heidän tarpeitaan ei ollut otettu huomioon. Avoimissa vastauksissa vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä sähköiseen hakulomakkeeseen, joka koettiin selkeäksi ja helpoksi. Muutaman vastaajan mielestä hakulomake oli epäselvä ja paperilomake oli nopeampia ja helpompi tapa täyttää kuin sähköinen. Haku oli helppo ja olin tyytyväinen kun sai lähettää sähköisesti eikä tarvinnut kiikuttaa postiin papereita. Olisin kyllä kaivannut, että olisi tullut esim. sähköpostiin tai puhelimeen viesti, että hakemus on mennyt perille Hakulomake on vaikeaselkoinen kun hoitoa haetaan sekä päiväkotiin että aamu- ja iltapäivätoimintaan

6 6 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI Kysyimme vanhemmilta, miten heidän mielestään kaupunki tiedottaa varhaiskasvatusta koskevista asioista. Yleisesti tiedottaminen koettiin hyväksi, noin puolet vastaajista koki sen hyväksi kun taas vajaa 40% koki, että tiedottaminen tapahtuu kohtalaisesti. Erinomaisesti ja huonosti vaihtoehdot saivat molemmat vajaa 10% vastauksia. Eniten tiedottamisen toivottiin tapahtuvan hoitopaikan välityksellä eli yli 60% toivoi tätä tapaa. Seuraavaksi suosituimmat tavat tiedottamiseen olivat kotiin kirjeitse ja sähköpostilla, jotka molemmat saivat noin 50% vastauksista. Noin 20% toivoi tiedottamisen tapahtuvan kaupungin nettisivuilla, varhaiskasvatuksen facebook-sivuilla, töysätiedotteessa tai paikallislehdessä. Avoimiin vastauksiin oli joku ehdottanut myös, että tekstiviestillä puhelimeen. Päivähoitotoimintaan mielestään yli 50% pystyi vaikuttamaan kohtalaisesti ja huonosti tunsi voivansa vaikuttaa jopa 35% vastaajista. Vain 15% koki, että pystyy vaikuttamaan hyvin ja alle 5% mielestään erinomaisesti. Vapaassa sanassa sai antaa palautetta Alavuden kaupungin päivähoitotoiminnan järjestämisestä. Päivähoitotoiminta oli järjestetty hyvin vanhempien mielestä ja monet kokivat, että päivähoitopaikka on hyvä ja lapset viihtyvät. Huolta nousi perhepäivähoitajien vähyydestä alueella ja että hoito keskittyy liika Alavuden keskustaan. Vanhemmat kokivat myös, että esikoululaisilla on liian monta paikkaa päivän aikana. Toivottiin siis esikoululaisille yhtenäisempiä tiloja Erot päiväkotien suhteen nousivat myös avoimista vastauksista. Aikuiset kokivat, että päiväkotien välillä on eroja. Toiset päiväkodit tekevät lasten kanssa enemmän kuin toiset. Erot päiväkotien välillä ovat suuret!! toiset päiväkodit tekevät lasten kanssa paljon enemmän kuin toiset sama maksu kuitenkin Keskittyy liikaa Alavuden keskustaan

7 7 Eskarilaisilla monta paikkaa päivän aikana ja eri tila! Aamulla päiväkotiin, sieltä aamuodotukseen, ulkoilun kautta eskariin ja sieltä taas eri tilaan iltapvtoimintaan, vielä illan puolella takaisin päiväkotiin. Ja aikuisia yhtä paljon.

8 8 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE 60% vastasi, että heidän päivähoitopaikkansa sijainti on erinomainen ja 20% mielestä hyvä. Ainoastaan 10% mielsi päivähoitopaikan sijainnin kannaltaan kohtalaiseksi ja huono sijainti oli onneksi oli vain alle 10%:lla. Päivähoitopaikan tiloihin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä, melkein 50% koki tilojen olevan erinomaiset ja hieman vajaa 50% sanoi tilojen olevan hyvät. Kohtalaisiksi tilat kokivat vain noin 15% ja huonoksi vajaa 2%. Päivähoitopaikan aukioloaikoihin oltiin erittäin tyytyväisiä, reilusti yli 60% koki, että aukioloajat olivat erinomaiset ja 30% sanoi niiden olevan hyvät. Aukioloaikoihin tyytymättömiä löytyi vain 1% vastaajista. Hoitoajat olivat vajaalla 100 %:lla päivisin ja iltaisin. Viikonloppuisin hoitoa tarvitsee vain noin 5%. Iltahoidontarvitsijoiden mielestä iltahoito oli järjestetty erinomaisesti. Vara- ja sijaishoitojärjestelyistä oltiin montaa mieltä. Melko tasaisessa rintamassa olivat vastaukset erinomaisesti, hyvin ja kohtalaisesti. Pääsääntöisesti vara- ja sijaishoitojärjestelyt oli koettu hyväksi, vajaa 30 % oli tätä mieltä. Erinomaiseksi järjestelyt kokivat n. 20 % ja kohtalaiseksi 25%. Avoimiin vastauksiin oli eniten kommentoitu, että ei ole ollut vara-/sijaishoidon tarvetta. Joillakin varahoitopaikka oli järjestynyt hyvin kun taas toisilla järjestelyt olivat sujuneet huonosti ja lapset olivat aina eri paikassa varahoidossa. Varahoitopaikka on aina järjestynyt nopeasti, mutta valitettavasti se on ollut lähes joka kerta eri paikka Päivähoitopaikkojen sisäisen ilmapiirin vastaajat kokivat enimmäkseen erinomaiseksi. Hyväksi koki noin 50 % ja kohtalaiseksi tai huonoksi ilmapiirin koki onneksi vain vajaa 3 %. Vastaajista 50 % antaisi päivähoitopaikalle arvosanaksi 10 ja 40 % antaisi puolestaan 8-9. Alle 10 % antaisi huonomman arvosanan kuin 7. Lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen päivähoidossa oltiin todella tyytyväisiä. 50 % vastasi, että tuki kasvulle ja kehitykselle oli hyvää ja hieman yli

9 9 40 % sanoi sen olevan jopa erinomaista. Kohtalaiseksi tuen koki vain 10 % ja kukaan ei kokenut huonoksi lapsen saamaa tukea. Erittäin tyytyväisiä päivähoitoon vastaajista oli yli 60 % ja hyvin tyytyväisiä vajaa 30 %. Kohtalaisen tyytyväisiä hoitoon oli ainoastaan vajaa 10 % ja ei ollenkaan tyytyväisiä löytyi vain 1 %. Vapaassa sanassa sai sanoa hyvää/kehittämistä lapsen hoitopaikasta. Tähän kohtaan tuli hyvinkin paljon vastauksia ja vastaukset koskivat melkein aina eri asiaa. Eli mitään suurempaa yhtenäistä kehittämistä ei tullut. Moni vastaajista oli aivan tyytyväinen päivähoitopaikkaan tällä hetkellä. Kehittämisen tarpeita nousi esille muun muassa ruuan suhteen. Vanhemmat kokivat, että muualta tuleva ruoka on päiväkotilapsille liian erikoista tai mausteista. Muutamat vanhemmat taas toivoivat, että heille kerrottaisiin miten lapsen päivä on mennyt eli enemmän kerrottaisiin päivän kulusta. Hienot uudet tilat, niin sisällä kuin pihalla. kaikki mainiosti Ryhmien ruoka tulee Lukkarinhovista eikä se oikein meinaa maistua. Tavallista ruokaa lapset kyllä syövät mielellään, mutta välillä ruoka ollut mausteista tai muuten turhan erikoista lasten ruuaksi. Lapset ovat siis itse kertoneet ja myös hoitajat. Meillä siis toinen lapsi ei syö toisinaan hoidossa mitään oikein mitään. Toiveena siis tavallista ruokaa Enemmän hoitajilta palautetta siitä, kuinka hoitopäivä mennyt. Että ei tarttisi aina itse olla tenttaamassa päivän sujumisesta

10 10 6 PÄIVÄHOIDON JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ Tässä tämän vuoden kyselyssä kysyimme, että millaisena kotikäynnit lapsen hoitosuhteen alussa nähtiin. Yli 60 %:lla ei ollut ollut kotikäyntiä. Vastaajista kuitenkin noin 15 % koki kotikäynnin olevan erittäin hyödyllinen tai melko hyödyllinen. Ei lainkaan hyödylliseksi kotikäynnin koki vain vajaa 10 %. Nämä luvut selittyvät sillä, että kotikäynti on käytössä vain Töysässä ja vastaajista vain noin 10 % oli Töysästä. Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö sujui enimmäkseen erinomaisesti tai hyvin. Näin oli vastannut n. 40 %. Kohtalaisesti se sujuu 10 %:n mielestä ja kenenkään mielestä yhteistyö ei sujunut huonosti. Lapset otettiin päivähoitopaikoissa 60 %:n mielestä erinomaisesti vastaan ja hyvin koettiin otettavan vastaan n. 30 %. Ainoastaan 10 % koki, että lapsi otettiin kohtalaisesti vastaan päivähoitopaikassa. Lapsen päivähoitoon noin puolet koki voivansa vaikuttaa hyvin ja erinomaisesti sanoi voivansa vaikuttaa 30 % vastaajista. 20 % sanoi voivansa vaikuttaa kohtalaisesti ja jälleen vain 1 % vastasi, että huonosti. Vanhemmat kokivat, että päivähoidon kasvatus tukee kotikasvatusta hyvin. Yli puolet vastasi, että hyvin ja vajaan 40 %:n mielestä erinomaisesti. Kohtalaisesti tai huonosti kasvatus tuki vain alle 10 %:n mielestä. Vanhempien tarpeet ja toiveet otettiin päivähoidossa hyvin ja erinomaisesti huomioon. Vain alle 10 % mielsi, että huonosti tai kohtalaisesti. Luottamus päiväkodin henkilökuntaan vanhemmilla on erinomainen. 60 % sanoi luottamuksen olevan erinomaista ja 30% hyvää. Kohtalaista luottamusta nauttii vain alle 10 % päivähoidon henkilökunnasta. Päivähoitopaikan yleiseen tiedottamiseen oltiin aika tyytyväisiä. Hyvin tyytyväisiä vastaajia oli melkein 60 % ja erinomaiseksi tiedottamisen koki 30 %. Lasta koskevissa tiedotusasioissa prosentit olivat melkein samat, eli hyvin tyytyväisiä oli n. 50 % ja erinomaiseksi sen koki 40 %. Kohtalaiseksi tai huonoksi tiedottamisen koki alle 10 %.

11 11 Varhaiskasvatussuunnitelmasta kysyttäessä, 60 % vastasi, että päivähoitopaikassa tehdään varhaiskasvatussuunnitelma lapselle ja alle 10 % vastasi, että ei tehdä. Hieman yli 10 % vastasi, että ei osaa sanoa tehdäänkö lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman koki hyödylliseksi yli 40 % ja melko hyödyllinen se oli 50 % mielestä. Noin 5 % vastasi, että se ei ole lainkaan hyödyllinen. Vanhemmille järjestetyt tilaisuudet, kuten vanhempainillat tai vartit, koettiin 30%:n mielestä erittäin hyödylliseksi tai melko hyödylliseksi. Ei lainkaan hyödylliseksi tilaisuudet koki alle 5 % ja yli 30% vastasi, että vanhempain vartteja tai iltoja ei ole ollut. Vapaassa sanassa sai kommentoida päivähoidon ja kodin yhteistyötä, miten sitä haluaisi mahdollisesti kehittää. Tähän kohtaan todella moni vanhempi oli kommentoinut, että he toivovat enemmän avoimuutta päivähoidon suunnasta. Kerrottaisiin miten se lapsen päivä on mennyt ja jos jotain erikoista on, niin otettaisiin se rohkeasti puheeksi vanhempien kanssa. Kun sitä avoimuutta saisi enemmän, sanotaan jos jotain sanottavaa on, eikä mutista hoitajien kesken vanhempien selän takana esim. puutteellisesta ulkovaatetuksesta tms. sellaista on ikävä kuunnella vierestä. Vuorovaikutus toimii kaikin puolin! luottamus hyvä VASU-keskustelutuokiot ovat hyviä ja ehkä tällaisia pienempiäkin keskustelun mahdollisuuksia voisi olla enemmän, koska hoitoonvienti- ja haku tilanteet ovat monesti tosi kiireisiä sekä vanhemmille että hoitajille. Ehkä myös joku reissuvihko systeemi

12 12 7 LAPSEN VIIHTYVYYS PÄIVÄHOIDOSSA Vanhemmat kokevat, että lapset suhtautuvat erinomaisesti päivähoidon henkilökuntaan. 60 % vanhemmista koki, että lapset suhtautuvat erinomaisesti ja vajaa 40% sanoi, että hyvin. Kohtalaisesti henkilökuntaan suhtautuu vain alle 10 % ja kenenkään vanhemman mielestä lapsi ei suhtaudu huonosti henkilökuntaan. Kavereita lapsilla koettiin olevan melko paljon, 60 % vastasi melko paljon ja erittäin paljon. Vähän kavereita oli 20 %:lla lapsista ja ei lainkaan kavereita ei ollut kuin 1 %. Kiusaamista lapset eivät onneksi ole paljon kokeneet päivähoidossa. 70 % lapsista on säästynyt kiusaamiselta, mutta 10 % on tullut kiusatuksi ja 20 % vanhemmista ei osaa sanoa, onko lasta kiusattu. Jos lasta oli kiusattu päivähoidossa, se oli yleensä tullut ilmi joko lapsen itsensä kertomana tai hoitajan välityksellä. Asiaan on onneksi puututtu hoitajan toimesta. Vapaassa sanassa sai kertoa mitä lapsi itse on kertonut päivähoidosta tai mitä vanhemmat haluaisivat sanoa lapsensa viihtyvyydestä päivähoidossa. Vanhemmat vastasivat, että lapset viihtyvät hyvin päivähoidossa. Lapset lähtevät mielellään hoitoon ja hoitokavereita jopa ikävöidään lomilla. Kavereiden merkityksen vanhemmat nostivat suureksi ja toivoivat, että hoidossa olisi samanikäistä seuraa. Lapset myös tykkäävät todella paljon erilaisista retkistä ja tekemisestä, kuten askartelusta, ulkoleikeistä, retkistä luontoon tai jäähallille. Viihtyy tosi hyvin ja tykkää, kun on paljon uusia kavereita. Luistelukerrat jäähallissa ovat mukavia. Ruokakin maistuu ja tilat ovat hyvät. Ei ole valittanut mistään. Yhteisen tekemisen hetkiä, esim. askartelu- ja musiikkihetket ovat ainakin vanhemmalle lapsellemme tärkeitä. Toinen lapsista valitellut, ettei ole kavereita. Hän onkin hoitopaikan vanhin lapsi, ainoa ikäisensä. Kaikki retket ja muut yhteiset jutut ovat todella paljon lapsen mieleen.

13 13

14 14 8 TERVEISET ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSELLE Ei kohdisteta säästöjä lapsiin/nuoriin. Ryhmäkokoja ei isonneta Joustavuutta aukioloihin enemmän. Tärkeintä ei välttämättä olisi uudet hienot tilat, vaan hienoa olisi, että saisi viedä lapset hoitoon lähemmäs kotia. Miksi vuoro/viikonloppuhoitoa täytyy keskittää, ja vielä juuri Alavuden keskustaan? Teette hyvää työtä. Toivomme että taso pysyy samana, taloustilanteesta huolimatta. Lapsiin ja nuoriin säästötoimet eivät saa vaikuttaa!!! Pitäkää huolta siitä, että hoitotilat olisivat aina mahdollisimman hyvässä kunnossa, vessat toimii, lämmitys toimii jne. Että olis ns. peruspuitteet kunnossa, ettei tarvitsis huolehtia, onko lapsilla lämmin jne. Ja että kaikilla hoitajilla olis kyky ja motivaatio huolehtia lapsista, esim. pukemisesta jne. Ja että tieto esim. vanhempi toiveista kulkisi hoitajien välillä. Perhepäivähoitajia tarpeeksi tai edes ryhmiksiä. Jatkakaa hyvää työtä! Arvokasta työtä teette :) Voimia ja tsemppiä peliin! Sekä resursseja arkipäivän piristysten järjestämiseen! :) Mielestäni aivan pienen lapsen paikka kotona joskus 2-3v, kun hoitoon niin ensin mielestäni perhepäivähoito paras paikka, mutta näin eskarilaiselle päiväkoti hyvä paikka. Arvostakaa myös teidän perhepäivähoitajia; he tekevät hyvää työtä, hyvää hoitoa kyllä saa päiväkodistakin. Alavudella asiat mielestäni melko hyvin! olen ollut tyytyväinen hoitopaikkaan ja tietenkin hoitopaikan järjestelijöille. Olen saanut sellaisen hoitopaikan mitä halusin.

15 15 9 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYJEN VERTAILUA Vertailtaessa vuoden 2011 ja 2013 asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Suurimmilta osin vastaukset ja tulokset olivat samoissa prosenttiluvuissa, muutaman prosenttiyksikön heitolla. Muutamassa kohdassa oli tullut joko parannusta tai takapakkia. Ensimmäinen ero löytyi hoitomuodosta, eli vuonna % vanhemmista käytti perhepäivähoitoa tai hoitajaa lasten kotona kun tänä vuonna prosentti oli 40%. Vuonna 2011 päiväkotia puolestaan käytti vain 20 % vastaajista kun tänä vuonna päiväkotia hoitomuotona käytti hieman yli 50 %. Seuraavaksi huomasin, että hakuprosessin nopeus oli hidastunut tähän vuoteen mennessä hieman. Erittäin nopeaksi hakuprosessin koki vuonna % kun taas tänä vuonna 20 % sanoi sen olevan erittäin nopeaa. Melko nopeaksi hakuprosessin koki vuonna % kun taas tänä vuonna prosentti oli yli 60 %. Eli hakuprosessi on asiakkaiden mielestä hieman hidastunut vuoteen 2011 verrattuna. Tiedottamisessa oli myös tapahtunut muutosta. Eli vuonna 2011 vanhemmat halusivat 70 %:n enemmistöllä tiedottamisen tapahtuvan kirjeitse kotiin, kun taas tänä vuonna sitä tapaa halusi enää vajaa 50 %. Hoitopaikan välityksellä tapahtuvaa tiedotusta vuonna 2011 vanhemmista halusi 20 % ja tänä vuonna sama tapa sai yli 60 % äänistä. Sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedotusta toivoi vuonna % ja luku oli 2013 n. 50 %. Yhteenvetona voisi siis sanoa, että vanhemmat haluavat luopua kirjeitse kotiin tavasta ja suosivat enemmin hoitopaikan tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa tiedottamista. Henkilökunta sai myös parempia arvosanoja tänä vuonna vuonna 50 % antoi henkilökunnalle arvosanaksi 8-9, tänä vuonna prosentti oli vajaa 40. Sen sijaan tänä vuonna arvosanan 10 antoi 50 % vuonna 2011 sen ollessa 40 %. Henkilökunnan arvosana on siis hieman parantunut. Viimeisenä erona kyselyjen välillä oli lasten kiusaamisen kokeminen. Lasten kiusaaminen oli prosentuaalisesti lievässä laskussa eli vuonna %

16 16 lapsista koki kiusaamista kun taas 2013 kiusaamista koki 10 %. Tänä vuonna 70 % ei siis ollut kokenut kiusaamista kun vuonna 2011 kiusaamista ei ollut kokenut 80 %. Nämä luvut toki vaihtelevat sen vuoksi, että tänä vuonna kyseisessä kyselyn kohdassa oli vastausvaihtoehdoksi lisätty en osaa sanoa. Joten 20 % vanhemmista tänä vuonna ei osannut sanoa, oliko lapsi kokenut kiusaamista päivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely 2016 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 2 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 3 2 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 4 3 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 5 4 OMASTA

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 21.3.2012 Sisällys 1 JOHDANTO...1 1.1 TAK-arviointijärjestelmä

Lisätiedot

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015: TULOKSET. Kysely suoritettiin 16.3.-17.4.2015 niiden hoitolasten vanhemmille, joiden lapset ovat kunnallisessa päivä- ja vuorohoidossa Kuhmoisten kunnassa. Kyselyyn eivät

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

(015)348 714 www.psliikunta.com

(015)348 714 www.psliikunta.com iltapäivätoiminta palautekyselyt lapsille ja vanhemmille 15.11.2011 Pieksämäen Seudun Liikunta ry. on Pieksämäen kaupungin vastaava iltapäivätoiminnan organisaattori ja järjestäjä kolmella ala-koululla.

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI

(LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI (LAPSI-VASU) LAPSEN NIMI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Laadukasta päivähoitoa on perheen ja päivähoidon yhteinen sopimus, johon tarvitaan perheen asiantuntemus omasta lapsesta sekä päivähoitohenkilöstön

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa 2014. Sähköiseen kyselyyn vastasivat päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhotoiminnan

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011 Yhteenvetoraportti 12.1.2012 Sisältö: 1. Johdanto 2. Kyselyn kohderyhmä 3. Saadut vastaukset 3.1. Vastausmäärät 3.2. Vastausprosentit 4. Tulosyhteenveto

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2012-2013

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2012-2013 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2012-2013 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 25.11.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 45 / 65,2

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo Te r vetuloa Palometsän päiväkotiin! Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo T u l e m u k a a n Tervetuloa Palometsän päiväkotiin niin tutut kuin uudetkin perheet! Palometsän päiväkodissa on viisi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA ADOPTIOLAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Adoptioperheet ry www.adoptioperheet.fi 5.9.2013 Sanna Mäkipää, TtM, terveydenhoitaja Tmi Capacitas Familia www.capacitasfamilia.fi Luennon aiheita Adoptoitu lapsi aloittaa päivähoidon

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Kouluelämää lasten näkökulmasta kysely oppilaille

Kouluelämää lasten näkökulmasta kysely oppilaille Kouluelämää lasten näkökulmasta kysely oppilaille Kysely jaettiin kaikille Hämeenkosken koulun oppilaille (eskarit-6.lk). Vastauksia saimme runsaasti, yhteensä 125 kpl. Kiitos aktiivisuudesta oppilaille.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 15.12.2015 HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Helsingin varhaiskasvatusvirastossa kysyttiin lasten vanhempien tyytyväisyyttä loka-marraskuun vaihteessa (Opetusviraston ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA

KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA Uudistuneen sosiaalihuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämätön

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot