Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007"

Transkriptio

1 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä

2 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Sisällysluettelo: Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys Johdanto Tulokset Yrityksen kehittämiskohteet Koulutustarpeet Johdon koulutustarpeet Toimihenkilöiden koulutustarpeet Työntekijöiden koulutustarpeet Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet Osallistuminen kehittämisohjelmaan Kasvu Yritysten kasvuhalu Kasvusuunnitelmat liikevaihdon mukaan Kasvusuunnitelmat henkilökunnan mukaan Arvio kasvunedellytyksistä Miten taloudelliset resurssit turvataan Toivomukset yrityskehittäjille kasvun tukemiseksi Tarve toimitilojen laajennukselle Eläkkeelle jäävien määrä Kansainvälistymissuunnitelmat Minkälaisille kansainvälistymispalveluille yrityksellänne on tarvetta? Omistajanvaihdos, lopettaminen InnoDiileri-palvelu Oppilaitosten palvelutarjonnan kehittäminen Toiveita Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle Yhteenveto ja johtopäätökset Suositukset...17 Liitteet Liite 1. Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet Liite 2. Miten oppilaitosten nykyistä palvelutarjontaa tulisi kehittää, jotta se paremmin vastaisi yrityksenne työvoimatarpeita?... 20

3 2 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys Johdanto Forssan seudulla on käynnistetty klusteriohjelma, joka osaltaan linjaa ja ohjaa seudun yritystoiminnan kehittämistä vuosina Hankkeen eri vaiheissa kartoitettiin elintarvike-, elektroniikka-, ympäristö-, metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialat. Tämän hankkeen tavoitteena oli kartoittaa potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä kerätä tietoa niiden tavoitteista, kehittämistarpeista ja toimenpiteistä, joilla yritysten ja toimialojen kasvua voidaan edistää. Samalla kerätään myös tietoa henkilöstön koulutus- ja osaamistarpeita, jotta koulutustoimintaa voidaan kehittää yritysten tarpeiden mukaan. Koulutustarve- ja kasvuyritysselvityksen on laatinut BN Consulting Oy:n ja Innolink Research Oy:n yhteenliittymä. Käytännön työstä ovat vastanneet Kari Ventola BN Consulting Oy:stä ja Mikko Kesä Innolink Research Oy:stä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Katja Rantakeisu ja Mejiu Mäkelä Innolink Research Oy:stä. Forssan seudun kehittämiskeskuksen puolesta työtä ovat ohjanneet Timo Lindvall, Kirsi Sippola, Esa Sairanen ja Ossi Stenholm. Kysymysten suunnittelussa hyödynnettiin aikaisemmassa klusteriselvityksessä saatuja kokemuksia (Ventola & al. 2007). Koska osa kysymyksistä oli samoja kuin metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvityksessä, siihen kyselyyn vastanneille laadittiin oma lyhennetty vastauslomake. Tutkimukseen valittiin FSKK:n toimesta n. 220 yritystä, joista ensisijaisiksi kohteiksi, joilta toivottiin vastausta, nimettiin 96 yritystä. Haastattelut tehtiin puhelimitse ja suunnattiin toimitusjohtajille tai yksikönvetäjille. Kysely tehtiin elosyyskuussa Vastauksia saatiin 100 kpl. Vastanneitten yritysten toimialajakautuma on esitetty taulukossa 1. Pääosa vastanneista yrityksistä on metalli- ja rakennustuoteteollisuudesta. Elintarvike-, elektroniikka- ja ympäristöalan yritysten lukumäärä on alhainen, mutta se on suhteessa alan yritysten kokonaismäärään. Otos vastaa siten hyvin Forssan seudun yritysten toimialajakautumaa. Muut-ryhmässä on eri toimialojen, mm. erilaisia rakennusalan ja puutuotealan yrityksiä.

4 3 Yritykset toimialoittain N = 100 kpl Elintarviketeollisuus Elektro niikkateollisuus Ra kennustuo teteo ll. Metalliteollisuus Taulukko 1. Vastanneet yritykset toimialoittain 2. Tulokset 2.1. Yrityksen kehittämiskohteet Kehittämiskohteita mainitsi 37 vastaaja eli vajaat 40 % yrityksistä. Kiinnostus ja tarve yritystoiminnan kehittämiseen on siten korkea. Kehittämiskohde Kpl tuotanto 16 myynti 15 markkinointi 13 taloushallinto 9 henkilöstöhallinto 8 vienti 8 viestintä 8 johtaminen 6 tuotekehitys 6 muut 5 toimitusketjun hallinta 5 projektihallinta 4 asiakaspalvelu 2 strategia 2 tutkimus 2

5 4 Kehittämistarpeet Kpl tuotanto myynti markkinointi taloushallinto vienti johtaminen tuotekehitys muut toimitusketjun projektihallinta asiakaspalvelu strate gia tutkimus Kehittämiskohteet voidaan ryhmittää eri toimintoihin, jolloin huomataan, että suurimmat kehittämistarpeet koetaan olevan asiakasrajapinnassa. Tuotantotoiminnan ja yleisjohtamisen kehitystarpeet ovat samaa suuruusluokkaa. Kehittämiskohde Kpl Kehittämiskohde Kpl vienti 8 tuotanto 16 myynti 15 toimitusketjun hallinta 5 markkinointi 13 projektihallinta 4 viestintä 8 Tuotanto yht. 25 asiakaspalvelu 2 Asiakastyö yht. 46 taloushallinto 9 henkilöstöhallinto 8 tutkimus 2 johtaminen 6 tuotekehitys 6 strategia 2 Kehitys yht. 8 Yleisjohtaminen yht. 25 Muut Koulutustarpeet Johdon koulutustarpeet Avoimessa kysymyksessä vastaajat saattoivat mainita erilaisia koulutustarpeita: - ATK opetusta. - Johtamiskoulutusta. - Kansainvälisestä liiketoiminnasta puuttuu tietoa.

6 - Kielikoulutuksia. - Projektipäällikölle projektijohtamisen koulutus. Työnjohtajalle koulutusta. - Talouspuolen koulutusta. - Turvallisuuskoulutus. - Yrittäjille enemmän ajankohtaista täsmäkoulutusta, esimerkiksi jos muutoksia muun muassa verotuksessa, kirjanpidossa, yhtiömuodoissa, yritysjuridiikassa, työsuhdekuvioissa Toimihenkilöiden koulutustarpeet Vastaajat luettelivat erilaisia koulutustarpeita: - Kielikoulutuksia. - Markkinointi, myynti, kielitaito. - Sähkösuunnittelujärjestelmät, 3D-suunnittelua. - Taloushallinnon ohjelmien koulutuspalveluita hankitaan ohjelman toimittajalta. - Tietotekniikan sovellusohjelmien koulutus. Liikunnan ohjausta erimuodoissa, jotta saataisiin ihmiset liikkumaan enemmän. Yleisen hyvinvoinnin kehittämistä ja elämäntapahallintaa. - Tuotannonohjausta ja työelämänkehitys TYKES koulutusta ollaan ostamassa täsmäkoulutuksena. - Turvallisuuskoulutus, englannin kielen koulutusta. - Työsopimusasiat, myynti. - Työturvallisuus, palokoulutus, trukkikoulutus, taloushallinto Työntekijöiden koulutustarpeet Usea haastateltava mainitsi, että koulutus on jo menossa. Esimerkkeinä koulutustarpeista mainittiin: - Asennuksiin liittyvää koulutusta. - Työntekijöille eli asentajapareille voisi olla vastuun kantajana toimimiskoulutusta. - CNS-ohjemointia. - Esimieskoulutus - Hitsausluokkien ajo. - Höyläyskurssi. - Koko ajan koulutetaan, mm. tuoteturvallisuus, ympäristöasiat ja laatu. - Tietotekniikan sovellusohjelmien koulutus. - Liikunnan ohjausta erimuodoissa, jotta saataisiin ihmiset liikkumaan enemmän. Yleisen hyvinvoinnin kehittämistä ja elämäntapahallintaa. - Tulityökortti. - Turvallisuuskoulutus. - Työstökoneiden käyttökoulutusta hankitaan koneen toimittajalta. - Työturvallisuus, palokoulutus, trukkikoulutus

7 Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet Vastaajat saivat mainita tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeita. Kovin tarkasti ei vaatimuksia pystytty määrittelemään. Kun huomattava osa haastatelluista yrityksistä oli metallialalta, metallialan peruskoulutus mainittiin 13 vastauksessa. Yhdeksässä yrityksessä vaatimuksena oli joku rakennusalan tutkinto. Tehtävien mukaan koulutustasovaatimus vaihteli ammattikoulun tutkinnosta ammattikorkeakoulun tutkintoon. Muina valmiuksina mainittiin työkokemus ja aktiivisuus, kuorma-autokortti, kielitaito, ja kyky lukea piirustuksia. Avoimet vastaukset on esitetty liitteessä Osallistuminen kehittämisohjelmaan Osallistuminen kehittämisohjelmaan Kpl Kyllä Ei Yrityksistä 44 eli lähes puolet ilmoitti kiinnostuksensa osallistua kehittämisohjelmaan. Yritykset eivät kuitenkaan osanneet arvioida summaa tai työpanosta, jolla ne osallistuisivat kehittämisohjelmaan.

8 Kasvu Yritysten kasvuhalu Kasvuhalu Kpl Kyllä Ei Yrityksistä 44 kpl ilmoitti kasvuhalustaan. Kasvuhalu on erittäin suuri, sillä normaalisti kasvuhaluisia on vain muutaman prosentin verran. Korkeaan lukuun on osin ehkä vaikuttanut otannan suuntaaminen potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Kasvuhalukkuuspotentiaali on niin korea, että se tarjoaa hyvän mahdollisuuden rakentaa hanketoimintaa kasvuyritysten ympärille. Kasvun realistisuuteen kannattaa suhtautua varauksella. Kasvu mielletään ehkä vastaajien keskuudessa eri tavalla, sillä vastaajista suurin osa ilmoittaa liikevaihdon ja henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kasvu on ehkä vain inflaation mukanaan tuomaa kasvua, ei reaalista Kasvusuunnitelmat liikevaihdon mukaan Liikevaihdon muutos (kpl) v v Kasvaa Ennallaan Vähenee 3 3

9 8 Liikavaihdon muutos Kpl Kasvaa Ennallaan Vähenee v v Kasvusuunnitelmat henkilökunnan mukaan Henkilökunnan muutos (kpl) v v Kasvaa Ennallaan Vähenee 6 6

10 9 Henkilökunnan muutos Kpl Kasvaa Ennallaan Vähenee v v Arvio kasvunedellytyksistä Arvio kasvun edellytyksistä Markkinamahdollisuuksia Sitoutuminen Riskinottokyky Taloudelliset resurssit Osaaminen Henkilöstöresurssit Kpl kyllä ei Heikoimmaksi yritykset arvioivat hyödyntämättömät markkinointimahdollisuudet (27 kpl) eli näiden kasvuyritysten on etsittävä uusia markkinointimahdollisuuksia. Osaamisen ja henkilöresurssit (32 / 31 kpl) yritykset arvioivat hieman paremmiksi. Taloudelliset resurssit, riskinottokyvyn ja sitoutumisen (39 /

11 39 / 40 kpl) yritykset arvioivat useimmiten riittäväksi. Haastatelluista 16 vastaisi kaikkiin kysymyksiin resurssien riittävyydestä myönteisesti Miten taloudelliset resurssit turvataan Kasvun vaatiman liikepääoman kasvuun on varauduttu, joskaan suunnitelmat eivät ole kovin selvät vapaiden kommenttien mukaan. - Ei investoida liikoja. - Ei ole vielä suunnitelmaa. - En ole tähän vielä ehtinyt perehtyä. Tämä on toiminut oman rahoitukseni varassa. Alkaa vaan rahkeet loppumaan kohta. Tietysti verkostoitumisesta olisi varmasti hyötyä tai jos ottaa tähän osakkaita. - En ole valmis kertomaan tarkemmista suunnitelmista. - Olemme melko vakavarainen yritys. Meidän on kuitenkin turvattava riittävä kasvu ja kate koviin kasvupyrkimyksiimme päästäksemme. Meillä on hyvin tiukasti ohjatut hankintaresurssit. - Olemme suuri kansainvälinen pörssiyhtiö. - Teemme parempia ostosopimuksia sekä pankit on saatu mukaan ja sitä kautta on myös rahoitusvaihtoehdot kunnossa. - Tämähän se ongelma on ollutkin, yritämme kokoajan neuvotella näistä asioista monella eri taholla, mitä kannattaisi tehdä Toivomukset yrityskehittäjille kasvun tukemiseksi Esimerkkejä toiveista yrityskehittäjille: - Apua Forssan seudun yrittäjien EU-määräraha tukihakemusten hakuun ja täyttämiseen. - Kanssakäyminen on ollut melko vähäistä. Aktiivisesti sieltä on toimintaa tarjottu, eikä heitä voi ainakaan moittia mistään. Ei ole mitään konkreettista tarvetta, mutta uskallan sanoa, että tuotannon puoli on se, missä kehitystä eniten kaivataan. - Hyötyisimme kaikille yrityksille järjestettävistä yleishyödyllisistä koulutuksista ja kursseista. Kiinnostavia aiheita ovat muun muassa liike-elämää yleisesti koskettavat aiheet, kunto ja terveys. Apua kaipaamme myös kausiluonteisen henkilöstön löytymiseen. Kesällä oli vaikea löytää opiskelijoita kesätöihin. - Maakaasuputki Forssaan. - Mahdollisimman auttavaista toimintaa, neuvoa mitä ja miten kannattaa tehdä. - Markkinointipuoleen ei itsellä resursseja ole. - Minua kiinnostaa verkostoituminen. Olisi hienoa saada asiakkaat saman pöydän ääreen. - Tuntuisi siltä, että suunniteltu metallialan klusteri olisi hyvä juttu. Saisi astetta syvällisemmin paikallista alihankinta toimintaa ja verkostoitumista ajettua. - Yhteistyö verkostoitumisen ja alihankinta verkoston parantamiseksi.

12 Tarve toimitilojen laajennukselle Vastaajista seitsemän ilmoitti toimitilojen laajennuksen tarpeelliseksi vuonna Laajennustarpeen arveltiin ajoittuvan vuoteen 2013 kuudessa yrityksessä. Runsaat 10 % yrityksistä on investoimassa ja pääosa investoinneista tulee nopealla aikataululla Eläkkeelle jäävien määrä Yrityksistä noin kolmannes osasi ottaa kantaa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrään ja uuden henkilökunnan tarpeeseen. Eläkkeelle 2013 Uutta henkilöstöä 2013 Yht. henkilöä N Yht. henkilöä N Työntekijöitä Toimihenkilöitä Yhteensä Lukuja ei voida suhteuttaa yritysten nykyiseen henkilöstömäärään, kun sitä ei kysytty tässä selvityksessä Kansainvälistymissuunnitelmat Yhdeksän yritystä halusi laajentaa vientiään. Neljä halusi käynnistää viennin ja kaksi yritystä valmisti alihankkijoina tuotteita vientimarkkinoille. Puolet yrityksistä toimii kahdella tai kolmella markkina-alueella. Maa Kpl Pietari 5 muu Venäjä 6 Viro 4 Latvia 3 Liettua 3 Iso-Britannia 2 Eurooppa 2 Kiina 1 Saksa 1 USA 1 Espanja. 1 Kanada 1 Pohjoismaat 1

13 12 Vientialueet muu Venäjä Pietari Viro Liettua Latvia Iso-Britannia Eurooppa USA Saksa Pohjoismaat Kiina Kanada Espanja Kpl Pääosa vientiponnistuksista suunnataan luonnollisesti lähimarkkina-alueille, mutta osa kohdemaista on etäämmälläkin Minkälaisille kansainvälistymispalveluille yrityksellänne on tarvetta? Kymmenen yritystä vastasi tähän kohtaan. Konkreettisina asioina nousi esille syvällisemmän tiedon saanti markkinoista (3 kpl): - 50 % tuotannostamme menee jo vientiin ja näin on toimittu jo 25 vuotta. Jotain tukea kai asiaan olisi hyvä saada, muttei välttämättä koulutusta. - Kansainvälisellä puolella homma on melko hyvin hanskassa. Ainoa, että varahenkilöitä kaivataan siihen puoleen välillä. - Ongelma on, ettei tavara riitä. - Messuilla ja muilla tutustumiskäynneillä on ainakin tarpeeksi jo käyty. - On saatukin palveluja ja apua, messuilta esimerkiksi. Lähinnä kaipaisin rekistereitä eri maista, eri jälleenmyyjistä ja muista. - Tuntuu, että tarjolla on vain pintatietoa. Kaivattaisiin syvällisempää palvelua ja keskittymistä asiaan.

14 Omistajanvaihdos, lopettaminen Omistajanvaihdos Kpl yrityksen lopettaminen yrityksen myyminen sukupolvenvaihdos kyllä ei Yrittäjät kaavailevat lopettavansa toiminnan kolmen vuoden sisällä. Myyntiä kaavailevat suunnittelevat toimenpidettä kolmen vuoden sisällä ja vain pari yritystä tähtää 4-7 vuoden päähän. Sukupolven vaihdosta suunnittelee kahdeksan yrittäjää, joista puolet arvelee sen tapahtuvan kolmen vuoden sisällä. Omistajanvaihdos tulee suunnitella hyvissä ajoin, jotta toimenpide on hallittu ja veroseuraamukset voidaan minimoida. Suunnittelutoimenpiteiden käynnistämisellä on siten kiire InnoDiileri-palvelu Innovaatiosetelin käyttö N Ostaa patentteja / tuoteideoita 16 Toimii rahoittajana 2 Myy patentteja / tuoteideoita 6

15 14 Innovaatioseteli Kpl Ostaa patentteja / tuoteideoita Toimii rahoittajana Myy patentteja / tuoteideoita 2.9. Oppilaitosten palvelutarjonnan kehittäminen Vastaajat saivat avoimissa vastauksissa antaa palautetta. Vastaukset luokiteltiin eräiden avainsanojen mukaan: Aihe Kpl Työmoraali, vastuunkanto, työelämän pelisäännöt 7 Metallimiehet, hitsarit, peltiseppä 7 Ammattitaito, piirustusten luku 6 Oppilaitos-yritys-yhteistyö 4 Työelämän tarpeet 2 Työlainsäädäntö 1 Asiakaspalvelu 1 Täydennyskoulutus 1 ATK 1 Hitsarit 1 Peltiseppä 1 Piirustusten luku 1 Maalaus. ruiskumaalaus 1 Koneteknikko 1 Trukkikuski 1 Elintarvikesiivooja 1 Automaation, konetekniikan ja prosessitekniikan opetusohjelmat 1 Tietotekniikan osaajia, logistiikkainsinöörejä liikaa 1 Rakennuspuoli 1

16 Vastauksissa korostui työmoraalin ja työelämän pelisääntöjen tuntemisen merkitys. Parempaa ammattitaitoa kaivattiin. Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön tärkeyttä korostettiin. Toisaalta Hamkin toimintaa ja erikoistöiden tekemistä kiitettiin parissa vastauksessa. Etenkin ammattitaitoisten metallimiesten saannista oltiin huolissaan, mutta myös muilta ammattialoilta ilmoitettiin koulutustarpeita. Vastaukset on esitetty liitteessä 2. Esimerkkejä avoimista vastauksista: -. Tärkeää olisi oppilaitoksissa opettaa työelämän pelisääntöjä myös niitä kirjoittamattomia asioita. Työlainsäädännön perusteet pitäisi olla selvillä, samoin joka päiväinen töihin saapuminen, vastuun kanto ja ilmoittamisasiat.. - Asiakaspalvelua tulisi opettaa nuorille ihmisille lisää. Tärkeää olisi myös saada nuoret ymmärtämään, että palkka ei ole mikään etuoikeus eli se ei riitä, että työpaikalle vaan tullaan; työt täytyy myös tehdä! - Ei ole nykyisillä kuljettajilla ammattitaitoa. Työmoraali myös heikko, ei olla selvin päin. Kalliit koneet eivät voi vaan seistä ja odottaa, koska kuljettajat selviävät humalastaan. - Meillä on ollut ammattikoululaisia työharjoittelussa ja heillä on kyllä aika huonot eväät ohutlevypuolelle. Koulutus on keskittynyt enemmän järeämpään metalliin. - Oppilaitosten pitäisi tarkemmin seurata tulevaisuuden työelämän tarpeita. Poistumaa on tietyillä aloilla, mutta koulutusvaihtoehdot eivät välttämättä aina seuraa tarpeita ennakoivasti. - Oppilasaineksesta seulonta on nykyään tärkeämpää. Varteenotettavien hakijoiden määrä pienenee. Syynä on metallialan likainen imago ja nuorten mielikuvat alasta vähän houkuttelevana. Se on pitkän linjan prosessi sitä parantaa Toiveita Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle. Poimintoja avoimista vastauksista: - Forssan Seudun Yrittäjien hallituksessa olemme asiaa pohtineet ja on koettu, että koulutus on jäänyt vähemmälle. Kaivataan juuri ajankohtaista täsmäkoulutusta, eikä pintapuolista asiaa. Forssan Seudun Kehittämiskeskus on vähän kaikessa mukana, joten tieto ja osaaminen jää melko pintapuoliseksi. Pitäisi hankkia syvällisempää tietoa ja keskittyä asiaan. Määrä ei korvaa laatua. Yleensä osallistumme mielellämme toiminnan kehittämiseen ja toimintaan, mutta en tiedä on syksy meille oikea ajankohta. Talven aikana palaset vasta loksahtelevat kohdillensa. - Kaikki on aina mahdollista. Raha ratkaisee monta projektia. Monella yrityksellä voi olla pelko siitä, että homma on itseltä pois, jos asioita aletaan yhdessä kehittelemään. - Kunhan tästä päästään ensin jaloilleen, voi alkaa miettiä muutakin toimintaa, esimerkiksi tuotekehitystä. - Materiaalia palvelutarjonnasta saa lähettää. Kiinnostuminen riippuu ihan tarjonnasta. - Otamme kyllä itse yhteyttä, jos tarvitsemme apua/neuvoa. Emme halua osallistua tällaisiin kyselyihin nimellä. - Otan itse yhteyttä, jos näen tarvetta palveluille tai neuvonnalle.

17 - Verkostoitumista on jo lähinnä sanattomina sopimuksina, joista molemmat hyötyvät. Verkostoituminen on hyvä idea, mutta käytännössä hankalaa, koska raha ratkaisee niin paljon. - Yrittäjille rahallista tukea henkilöstön koulutuksiin Yhteenveto ja johtopäätökset 1. Yritykset ovat tiedostaneet tarpeen kehittää liiketoimintaansa. Keittämistarve ja halu on suuri. 2. Kehittämistarpeita on kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, mutta eniten niitä on asiakasrajapinnassa. 3. Osallistumishalukkuus kehittämishankkeisiin on suuri, 44 yritystä. 4. Kasvuhalukkaiksi ilmoittautuu 44 % kaikista yrityksistä. Reaalinen kasvu on kuitenkin pienempää sillä vain vajaat 20 % yrityksistä ilmoittaa liikevaihtonsa ja noin 15 % henkilöstömääränsä kasvavan. 5. Markkinointimahdollisuudet on hyödynnetty melko hyvin. Osaaminen ja henkilöresurssit koetaan melko hyviksi. Taloudelliset resurssit ja sitoutuminen kasvuun koettiin vahvimmiksi. Yritysjoukosta on löydettävissä yrityksen kasvuyritysjoukko. 6. Kasvun vaatima pääomatarve on tiedostettu. Rahoitusvaihtoehdot ovat kuitenkin avoinna. 7. Yrityksistä noin 10 % tarvitsee toimitilalaajennuksia, jotka tulevat lyhyellä aikaviiveellä. 8. Henkilöstön rekrytointitarve on arvioitu n. 150 henkilöksi vuoteen 2013 mennessä, mikä sisältää eläkkeelle siirtyvän henkilöstön ja yrityskasvun vaatiman tarpeen. 9. Yhdeksän yritystä haluaa laajentaa vientiään ja neljä yritystä aloittaa viennin. Vienti suuntautuu pääasiassa lähialueille. Viennin edistämiseksi kaivataan konkreettista markkina ym. tietoa. 10.Omistajanvaihdoksia on tulossa n. 10 % yrityksistä, pääosin kolmen vuoden sisällä. 11. InnoDiileri-palvelu kiinnostaa yrityksiä. Valmiuksia on sekä ostaa että myydä patentteja tai tuoteideoita. 12.Oppilaitosten palvelutarjonnan kehittämiseksi nostettiin ammattinimikkeiden osalta erityisesti metallialan osaajat. Oppilaitosten ja työelämän yhteistyön tiivistämistä korostettiin. Erittäin voimakkaasti vastauksissa nousi esille työmoraali, vastuunkanto ja työelämän pelisääntöjen tuntemus.

18 17 4. Suositukset 1. Suuri kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä klusteriohjelmalla tarjoaa hyvän pohjan kehittämishankkeiden rakentamiseen. 2. Yrityskannasta joukosta on määritettävissä yrityksen kasvuyritysten ydinjoukko, joilla on halu kasvaa ja resurssit kunnossa. 3. Klusteripohjalta liiketoiminnan kehittäminen tukee hyvin kasvuyritystoimintaa. Kehittämistarpeita on kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, mutta erityisesti asiakasrajapinnassa. 4. FSKK selvittää kyselyn tulosten perusteella yrityskohtaisesti onko yrityksillä erityistarpeita toimitilalaajennusten kohdalla. 5. FSKK selvittää kyselyn tulosten perusteella yrityskohtaisesti ovatko omistajan- tai sukupolvenvaihdosta suunnitelleet yritykset erityisneuvonnan tarpeessa. 6. Kansainvälistyvien yritysten kanssa kannattaa laatia konkreettinen kansainvälistymissuunnitelma, jossa kartoitetaan yrityksen resurssien riittävyys, osaaminen, tuotteen sopivuus markkinoille, asiakaskohderyhmä, jakelukanavat yms.. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen kehittämisessä kannattaa arvioida liittymistä maakunnallisen kansainvälistymisohjelmaan. Yritykset kaipaavat konkreettisia räätälöityjä kansainvälistymispalveluita. 7. Yrityksillä oli kiinnostusta ostaa tuoteideoita. Monet yritykset ilmoittivat olevansa valmiit myymään ideansa tai patenttinsa. Jotkut yritykset olivat valmiit toimiaan rahoittajina. Useiden yritysten kiinnostus luo hyvän pojan Innodiileri-toiminnan kehittämiseen. 8. Koulu- ja oppilaitosten kanssa järjestetään neuvottelu, miten oppilaitosten koulutusohjelmat saadaan paremmin vastaamaan yrityselämän tarpeita. Erityisesti on tarvetta parantaa työmoraaliin ja motivaatioon liittyviä valmiuksia. 9. Luodaan käytäntö, jolla oppilaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta tiivistetään sekä luodaan tapaamisista pysyvä käytäntö.

19 18 Liitteet Liite 1. Tulevaisuuden työntekijöiden koulutustarpeet - Meillä on hyvin järjestetty yhtiön sisäinen koulutus. Muovialan osaajat ovat etusijalla. Päätoimipaikassa teemme paljon yhteistyötä alan oppilaitoksen kanssa. Lvi-alan koulutus on hyödyksi, putkia kun teemme. - Ruiskumaalari. - Kädentaitaja. - Seuraajaa kaivataan jossain vaiheessa itseni tilalle. Pieni yrityshän tämä on, isä ja poika. Pojanpoikaa yritetään kovasti tähän houkutella ja kouluttaa. Metallipuolen osaajia konepajapuolelle tarvitaan. CAD- ohjelma on meillä käytössä. - Koulutuksella ei ole niin suurta väliä. Täytyisi osata paria vierasta kieltä ja olla jonkin asteista korkeampaa puualan koulutusta kuten metsäteknikon koulutusta. Tytäryhtiöstä löytyy kyllä tarpeen tullen enemmän oppia. - Hitsareita ja muita tekniikan alan osaajia tarvitaan. Toimihenkilöillä, joilla on viennin kanssa tekemistä tarvitaan kielitaitoa. - Autokoulu täytyy olla käytynä ja kuorma-autokortti. - Puupuolen koulutus. - Kielitaitoa tulee olla. - Tärkeintä on työkokemus ja aktiivisuus. - Tuotannon puolella ei ole juuri vaatimuksia. Tekninen koulutus, esimerkiksi rakennusinsinööri on hyödyksi tuotannon johdossa ja myynnissä. Laboratorio puolella laboratorioteknikon koulutuksesta on etua. - Insinööristä ylöspäin. - Suunnitteluohjelman hallinta. - Vankka pohja hitsareille ja koneistajille. - Automaation, konetekniikan ja prosessitekniikan osaajia kaivataan. - Ei ole vielä ollut ajankohtaista pohtia asiaa. - Teoriassa toiveena on rakennusalan ammattitutkinto. - Insinööri. - Toimihenkilöille ammattikorkeakoulututkinto tai vähintään teknikon koulutus. Työntekijöillä arvostetaan ammatillista koulutusta, vaikkei se välttämättömyys olekaan. - Oppisopimusoppilaita meillä on paljon. - Metallialan koulutus, hitsari. - Ammattikorkea koulusta ylöspäin, insinööritason osaamista toimihenkilöille. - Metallialan koulutus. - Meillä on yli 250 työntekijää, joten vaatimukset riippuvat aivan työtehtävästä. Jokaiseen tehtävään on omat kriteerinsä. Alaan sopivasta pohjakoulutuksesta on apua. - Ei ole mitään erityisvaatimuksia. Itse olemme työntekijöitä kouluttaneet. - Metallimies. - LVI-suunnittelija, insinööri, projektipäällikkö. - Metallin peruskoulutus. - Metallialan koulutus. - Tekniskaupallisen koulutuksen saanutta väkeä aiomme tulevaisuudessa palkata, seuraavan vuoden sisällä. - Meillä ei ole mitään pohjakoulutusvaatimusta, kunhan osaa työnsä ja myös tekee sen. - Jonkuntyyppinen metallialan tuntemus olisi hyvä olla. - Asentajakoulutus, myynti- ja markkinointipuolen koulutusta ja osaamista.

20 - Auton-ja koneasentajan ammattitutkinto - Leikkaajat ja teurastajat. - Elintarvike osaaminen, ammattikoulupohjainen, sekä elintarvikeinsinööri. - Katsotaan aina tilanteen mukaan. - Tietotekniikka mekaanikko. - Tekninen koulu. - Että osaisi lukea piirustuksia! Oppilaitoksista valmistuvat eivät osaa. - Tämä on niin spesiaali ala, ettei ole valmista koulutusta. Pitää tietää kunnossapidossa ja tietokoneista samaan aikaan. - Metalliala. - Metallialan koulutus. - Insinööri. - Panostajan pätevyys. - Metallipuoli ammattikoulussa. - Sähköasentaja. - Ei löydy osaavia henkilöitä lainkaan. - Katsotaan aina tilanne kohtalaisesti. - Riippuu niin ihmisestä, pitää kohdata henkilökemiat. - Höyläystaito. - Putkimies. - Rakennuspuoli ammattikoulussa. - Raskaan kaluston ajokortti. - Tietokonehuolto ja ammattikoulun metallipuoli. - Ammattikoulun rakennuspuoli - Vaihtelee niin paljon, kun on monta eri työtehtävää. - Ammattikoulun sähköasentaja puoli. - Rakennus-, metalli- ja puuteollisuus puolet ammattikoulussa. 19

21 20 Liite 2. Miten oppilaitosten nykyistä palvelutarjontaa tulisi kehittää, jotta se paremmin vastaisi yrityksenne työvoimatarpeita? - Forssan seudulla on vaikea löytää henkilökuntaa. Asia tulee ajankohtaiseksi ajan mittaan, kun henkilöstö vanhenee. Olisi hyvä hyödyntää oppilaitosten pitkiä harjoittelujaksoja työelämässä. Yhteistyötä olisi hyvä lisätä tässä suhteessa. Osaavalle porukalle löytyisi tulevaisuudessa helpommin töitä. - Oppilaat ovat niin nuoria ja kokemattomia, ettei siinä vaiheessa koulu ja työelämän tarpeet välttämättä kohtaa. Täytyy muistaa, että mahtaako sellaista opiskelemaansa työtä edes valmistumisen jälkeen olla tarjolla. Uskon, että työ tekijänsä opettaa. Harjoittelijoiden käyttö ja yhteistyö oppilaitosten kanssa on joskus mielessä käynyt. - Suurin puute on, ettei Forssan alueella ole eikä järjestetä maalaus- eikä ruiskumaalauskoulutusta eikä -kursseja. - En ole huomannut sellaisia puutteita, joihin osaisin ottaa kantaa. - Paljonhan siellä oppia saa. Niin paljon riippuu oppilaasta itsestään ja kyvystä omaksua asioita. - Tämä on niin uniikki ala, etten osaa sanoa. - Jokamiehen ATK-taidot korostuvat nykypäivänä. - Kyllä työ opettaa. Paljon meillä on ollut harjoittelijoita käsityöoppilaitoksesta. - Ammatillisiin valmiuksiin tulee panostaa. - Nykynuoriso on liian laiskaa. Pitäisi kannustaa aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Laittaa nuoret itse asialle. Vaikea mainostaa hyviä työntekijöitä, kun nuoret vaan itse odottaa passausta ja polttelee tupakkaa. - Teknistä koulutusta kaivataan rakennuspuolelle. Esimerkiksi rakennusmestarikoulutus olisi meille hyödyksi. Koneteknikon ja trukkikuskin koulutusta saaneita kaivattaisiin myös. Ylipäänsä olisi hyvä, jos ymmärrettäisiin koneiden päälle, eikä heti tarvitsisi soittaa erikoismiestä paikalle. - Itse olen insinööriksi valmistunut ja aikaisemmin on voinut luottaa, että koulu on huolehtinut osaamisesta. Nyt tuntuu, että sen porukan osaamiseen, joka on juttusilla käynyt, ei voi enää ollenkaan luottaa. Mietityttää miten ja miksi opiskellaan. Onko oppilaat oikeasti kiinnostuneita. Töitä olisi. Eihän sitä koulusta valmista odotakaan, mutta kun valmiuksia ei ole lainkaan. - Oppilasaineksesta seulonta on nykyään tärkeämpää. Varteenotettavien hakijoiden määrä pienenee. Syynä on metallialan likainen imago ja nuorten mielikuvat alasta vähän houkuttelevana. Se on pitkän linjan prosessi sitä parantaa. - Forssan seudun koulutuspalveluista on häipynyt vallan automaation, konetekniikan ja prosessitekniikan opetusohjelmat. Sen sijaan tietotekniikan osaajia on Forssan seudulla enemmän kuin töitä tarjolla. Ja logistiikkainsinöörejä on aivan muissa töissä. Lopputyöntekijöitä meillä käy paljon ja se toimii hyvin. - Ylipäätään täytyy sanoa, että tieto tarpeista ja tarjonnasta liikkuu huonosti koulujen ja työnantajien välillä. - Ei ole toiveita siihen suuntaan. - Ammatilliset asiat kyllä oppii täälläkin. Paljon kuitenkin palkkaamme nuoria työntekijöitä ja tämä on monille ensimmäinen työpaikka. Tärkeää olisi oppilaitoksissa opettaa työelämän pelisääntöjä myös niitä kirjoittamattomia asioita. Työlainsäädännön perusteet pitäisi olla selvillä, samoin joka päiväinen töihin saapuminen, vastuun kanto ja ilmoittamisasiat. Ne eivät nuorilla ole ihan hanskassa. - Ei ole mitään erityistä mielessä. - Kyllä Forssan seudulla varmasti ollaan tietoisia, että hitsareista ja metallimiehistä on pulaa.

22 - Meidän alalle ei ole mitään erityistä koulutusta, kun on niin speciaaliala. - Kyllä sieltä peruskoulutuksen saa. Innokkuus onkin sitten aivan eri asia. - En tunne oppilaitosten tarjontaa tarpeeksi vastatakseni kysymykseen. - Parhaansa he varmasti yrittävät tehdä. Ei ole mitään yhtä selkeää tarvetta. - Metallimiehiä saisi kouluttaa enemmän. Niistä on pulaa tällä alueella ja koko Etelä- Suomessakin. - Teemme jo tiiviisti yhteistyötä Forssan ammattikoulun kanssa. Harjoittelijoita tulee paljon. Tärkeintä olisi saada nuorisoa kiinnostumaan metallialasta. - Oppilaitosten pitäisi tarkemmin seurata tulevaisuuden työelämän tarpeita. Poistumaa on tietyillä aloilla, mutta koulutusvaihtoehdot eivät välttämättä aina seuraa tarpeita ennakoivasti. - Paljonkin on kehittämistä, etenkin Forssan metallipuolella. Muualla asiat ovat paremmin. - Meillä on ollut ammattikoululaisia työharjoittelussa ja heillä on kyllä aika huonot eväät ohutlevypuolelle. Koulutus on keskittynyt enemmän järeämpään metalliin. Peltisepän koulutus olisi hyvä. - Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä ja mielestäni resursseihin nähden palvelutarjonta on aika hyvä. - Asiakaspalvelua tulisi opettaa nuorille ihmisille lisää. Tärkeää olisi myös saada nuoret ymmärtämään, että palkka ei ole mikään etuoikeus eli se ei riitä, että työpaikalle vaan tullaan; työt täytyy myös tehdä! - Mielestäni on ihan riittävät nämä nykyiset, pitkällä aikavälillä ainakin. Aikuiskoulutuksen kanssa jotain yhteistyötä ollutkin. - Kunhan kouluttavat myös aloille, joille oikeasti on tarvetta, eikä vain "seksikkäille" aloille. - Jo valmiille työntekijöille enemmän koulutusmahdollisuuksia. - Elintarvikesiivoojille ei löydy koulutusta Forssan seudulla. Tämä on kuitenkin ala, jossa on tiukat vaatimukset. Itse käytämme ulkopuolisia elintarvikesiivoojia, mutta ongelma on se, ettei löydy ammattitaitoisia ihmisiä. - Tällä seudulla ei oikein ole tämän alan oppilaitoksia. Jos olisi esimerkiksi oppisopimus opiskelijan ottaminen kiinnostaisi. - Opetettaisiin piirrustusten luku. - Ei ole nykyisillä kuljettajilla ammattitaitoa. Työmoraali myös heikko, ei olla selvinpäin. Kalliit koneet eivät voi vaan seistä ja odottaa, koska kuljettajat selviävät humalastaan. - Vääristynyt käsitys arjesta. Ajatukset eivät koossa nykyihmisillä. 21

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013

Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys. Kevät 2013 Energia-alan osaamis- ja työvoimatarpeet yritysselvitys Kevät 2013 Yritysvastaajia 22 yli kolmannes vastaajista edusti yli 500 työntekijän yritystä Yrityksen toimintaympäristö energia-alalla 45,00 % 4

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kymenlaakson kauppakamarin kesätyökysely 2017 Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kohentunut taloustilanne näkyy Kymenlaakson yrityksissä myös kesätyöntekijärintamalla. Kymenlaakson yritykset ottavat

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT

METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT METSÄ- JA PUUALAN YRITYSTEN OSAAMISTARVEKARTOITUS VIRROILLA JA LÄHIKUNNISSA SINIKKA PIITTA LA OPISKELIJA TA M K, LIIKETA LOUS, V IRRAT Haastatteluraportti Toteutettiin keväällä 2017 Haastatteluja tehtiin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille

Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudellamaalla tarvitaan vuoropuhelua yritysten ja oppilaitosten välille Itä-Uudenmaan osaamistarvekysely alueen yrityksille ja organisaatioille 2016 Oikeaa osaamista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa

AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa Sokos Hotelli Torni, Tampere 23.4.2015 Mikko Järvinen Tekninen johtaja Autokauppaa vuodesta 1960

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Yrityskenttä polarisoitunut suhteessa digitalisaatioon Ei tärkeää yritykselle 8 % Suunnannäyttäjä 7 % EOS 5 % Strategian ytimessä

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Ennakointityön tulokset 05.04.2016 Minna Heikkinen YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ MIKSI? Kehittämistyössä tarve ennakoida yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Mirja Hannula 6.9.2017 TAITO-ohjelman hakuinfo 87% Lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on tuonut tai tuomassa

Lisätiedot

Osaamispolut - digitaalinen itsearviointiväline rakennusinsinöörin osaamisen tunnistamiseen

Osaamispolut - digitaalinen itsearviointiväline rakennusinsinöörin osaamisen tunnistamiseen Osaamispolut - digitaalinen itsearviointiväline rakennusinsinöörin osaamisen tunnistamiseen Taustat välineen kehittämisessä Valtakunnallisessa hankkeessa, "Urareitti korkeasti koulutetun maahan muuttaneen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 1.10.2012 Osaaminen Laaja-alainen osaaminen Monialainen osaaminen Huippuosaaminen Erikoisosaaminen Onko realistista saavuttaa

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Kenet palkkaamme vai palkkaammeko ketään?

Kenet palkkaamme vai palkkaammeko ketään? Kenet palkkaamme vai palkkaammeko ketään? 1.2.2012 Päivi Kuntze tavaratalojohtaja 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä:

Lisätiedot

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Rohkeasti uuteen ammattiin Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Miten toimittava, jotta rohkeus kasvaisi? 1. Tunnustettava aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TIMO METSÄ-TOKILA http://www.temtoimialapalvelu.fi/ Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TOL 2008 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA 35 Etelä-Pohjanmaa 34 Pohjanmaa 35 4 5 Saldoluku (paranee-huononee, ).11.17 1 SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Henkilökunnan määrä KOKO MAA Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutuksen uudet suuntaukset Jarmo Perttula 1. Suhdanteiden vaikutus Hakijoiden määrä lisääntyy jopa moninkertaistuu Lomautusten sijaan lomautuskoulutus esim. telakka

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla

Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Osaamis- ja koulutustarpeet tekniikan alalla Turun Kauppakorkeakoulu Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus Sari Stenvall-Virtanen Esityksen kohdentuminen ja eteneminen Esityksen taustana ESR-ennakointihankkeissa

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

NUORI LUOTTAA OMAAN PERSOONAAN JA VERKOSTOIHIN

NUORI LUOTTAA OMAAN PERSOONAAN JA VERKOSTOIHIN Suomalaisille työmarkkinoille onnellisia uutisia: NUORI LUOTTAA OMAAN PERSOONAAN JA VERKOSTOIHIN Suomen talouskurimuksesta ja tahmaisesta työllisyystilanteesta huolimatta meillä on erinomaisia uutisia:

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot