Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007"

Transkriptio

1 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä

2 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys Johdanto Tulokset Yrityksen perustamisvuosi Liikevaihto Henkilöstön määrä Vienti Klusteriohjelman kiinnostus Palvelujen käyttö Toimialan verkostoitumisen alueet Yrityksen kehittämistarpeet Strategiset päätökset Tulevaisuuden suunnitelmat Yrityksen tavoitteet vuosille 2010 ja Tuotantokapasiteetin käyttö Eläkkeelle siirtyvät henkilöt / rekrytointitarpeet Välittömät rekrytointitarpeet Kansainvälinen toiminta Innodiileri-toiminta Vertailua aikaisempaan klusteriselvitykseen Toimialojen vertailu Henkilöstön tarve Verkostoitumisen tarve Johtopäätökset ja suositukset Lähteet:...15 Liitteet:...16

3 2 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys Johdanto Forssan seudulla on käynnistetty klusteriohjelma, joka osaltaan linjaa ja ohjaa seudun yritystoiminnan kehittämistä vuosina Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin elintarvike-, elektroniikka- ja ympäristötoimialat. Tämän hankkeen tavoitteena oli tehdä peruskartoitus metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys klusteritoiminnan käynnistämiseksi. Klusteriselvityksen on laatinut BN Consulting Oy:n ja Innolink Research Oy:n yhteenliittymä. Käytännön työstä ovat vastanneet Kari Ventola BN Consulting Oy:stä ja Mikko Kesä Innolink Research Oy:stä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Katja Rantakeisu ja Mejiu Mäkelä Innolink Research Oy:stä. Forssan seudun kehittämiskeskuksen puolesta työtä ovat ohjanneet Timo Lindvall, Kirsi Sippola, Esa Sairanen ja Ossi Stenholm. Kysymysten suunnittelussa hyödynnettiin aikaisemmassa klusteriselvityksessä saatuja kokemuksia (Ventola & al. 2007). Forssan seudun yrityskannassa on n. 130 metallialan yritystä ja n. 120 rakennustuotealan yritystä. Tutkimukseen valittiin FSKK:n toimesta ensisijaisiksi kohteiksi 96 metallialan yritystä ja 52 rakennustuotealan yritystä. Edelliset klusteriselvitykset tehtiin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Suuren yrityskannan vuoksi se ei olisi ollut kustannustehokasta, joten menetelmäksi valittiin puhelinaktivoitu kirjelomaketutkimus. Yrityksille lähetettiin kyselylomake, joka pyydettiin palauttamaan postissa. Puhelinaktivoinnilla varmistettiin riittävä määrä vastauksia suorittamalla haastattelu puhelimitse. Kysely tehtiin elosyyskuussa Vastauksia saatiin 125 kpl, joista oli 64 kpl (51 %) metallisteollisuudesta ja 55 kpl (44 %) rakennustuoteteollisuudesta. Kuusi yritystä ilmoitti muun toimialan. Kyseessä oli lähinnä rakennusalan tarkemmasta toimialajaosta. Korkea vastausprosentti parantaa tulosten luotettavuutta ja luo hyvän pohjan klusterihankkeen suunnittelulle.

4 3 2. Tulokset 2.1. Yrityksen perustamisvuosi Taulukko 1. Yritysten perustamisvuosi Yrityksiä Keski-ikä v. 16,9 14,6 Mediaani v alan yritykset ovat n. vuoden vanhempia kuin rakennustuotealan yritykset. Yrityksillä on keskimäärin n. 15 vuoden historia takanaan Liikevaihto Taulukko 2. Yritysten liikevaihto Yritysten ikäluokittelu Perustamisvuosi Liikevaihto (M ) Yhteensä 246,8 500,2 *) Keskiarvo 6,3 17,2 Yrityksiä *) Haastattelussa liikevaihtonsa ilmoittaneiden yritysten liikevaihto Haastattelussa liikevaihtonsa ilmoittaneiden yritysten tietojen mukaan rakennustuoteala on metalliin verrattuna kaksi kertaa suurempi liikevaihdolla mitaten. Todellisuudessa luku on suurempi, koska suurten konsernien paikallisyksiköt eivät halunneet ilmoittaa toimipistekohtaisia lukujaan. Rakennustuotealan alalla yritysten keskimääräinen liikevaihto on myös kolme kertaa suurempi kuin metallialan yrityksissä.

5 Henkilöstön määrä Taulukko 3. Yritysten henkilöstö Henkilökunta Yhteensä n n Keskiarvo n. 22 n. 20 Yrityksiä Kaikki rakennustuoteteollisuusyritykset eivät ilmoittaneet henkilöstömääriään. Näiden osalta luvut on kerätty muista lähteistä ja osin arvioitu. alan yrityksissä työskentelee n. 200 henkeä enemmän. Keskimäärin metallialan yrityksissä on 22 henkilöä ja rakennusteollisuudessa pari henkilöä vähemmän. Henkilöstö on rakennustuoteteollisuudessa voimakkaasti keskittynyt, 10 % yrityksistä työllistää 79 % alan henkilöstöstä. ssa 10 % yrityksistä työllistää 63 % henkilöstöstä. Henkilöstön keskittyminen Kumulat. henk yrityksiä kpl Rakennust. Kuva 1. Henkilöstön jakautuma yrityksiin Henkilöstömääriä tarkasteltaessa on huomattava, että Fenestran ja Pilkingtonin yhteistyön tuloksena seudulle on investoitu ja työpaikat tulevat kasvamaan Vienti teollisuuden yrityksistä 17 ja yksi rakennustuotealan yritys ilmoitti viennin osuuden liikevaihdosta. tuotteiden vienti oli 33,7 M eli keskimäärin 32 %

6 näiden yritysten liikevaihdosta. Koko metallitoimialan liikevaihdosta tulee ulkomailta n. 13 % Klusteriohjelman kiinnostus Yrityksistä 49 vastasi olevansa kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä klusteriohjelmalla. Kiinnostuneista 31 oli metalliteollisuudesta ja 18 rakennustuoteteollisuudesta. Yrityksillä ei kuitenkaan ollut valmiutta sanoa kuinka monta henkilötyöpäivää ne olisivat valmiit käyttämään hankkeeseen tai paljonko investoimaan hankkeeseen Palvelujen käyttö Yrityksistä 42 % sanoi käyttävänsä melko vähän ja 12 % erittäin vähän seudun palveluita. Erittäin runsaasti palveluita käytti 7 % yrityksistä. Palveluitten puute ei haitannut toimintaa (86 %). Toivomuksia palveluitten parantamisesta esitti 17 vastaajaa. Niistä osaan löytynee ratkaisu, kun seudun toimijat verkostoituvat paremmin keskenään. Julkisten palvelujen osalta puutteita ei ollut. Pari vastaajaa kritisoi Forssan liikenneyhteyksiä.

7 Toimialan verkostoitumisen alueet Taulukko 4. Yritysten verkostoitumisen mahdollisuudet Yhteensä Tuotannossa Hankinnoissa Henkilöstön osaamisen kehittämisessä Jakelujärjestelmissä Tuotekehityksessä Muissa, missä? Tutkimuksessa Verkostoitumisen tarve Kpl Tuotannossa Hankinnoissa Henk. osaamisen keh. Tutkimuksessa Kuvio 2. Yritysten verkostoitumisen mahdollisuudet

8 Yrityksen kehittämistarpeet Taulukko 5. Yritysten kehittämistarpeet Yhteensä Myynti Tuotanto Markkinointi Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tuotekehitys Vienti Johtaminen Viestintä Toimitusketjun hallinta Strategia Projektihallinta Asiakaspalvelu Tutkimus 2 1 3

9 8 Kehittämistarpeet Kpl Myynti Tuotanto Markkinointi Taloushallinto Tuotekehitys Vienti Johtaminen Toimitusketjun hallinta Strategia Projektihallinta Asiakaspalvelu Tutkimus Kuvio 3. Yritysten kehittämistarpeet Vastaajista 30 % mainitsi toimenpiteitä, joita yritys voi tehdä itse. Listalla oli henkilökunnan osaamisen nostoa, tuotannon kehittämistä, investointeja, myynnin kehittämistä, laatu- ja ympäristösertifikaatti jne.. Vastausten lukumäärä ja kirjo viestii yritysten dynamiikasta.

10 Strategiset päätökset Vastaajista 7 (6 %) ilmoitti, että strategiset päätökset tehdään Fo0rssan seudun ulkopuolella. Suurten yritysten konsernijohto sijaitsee muualla ja Forssassa on paikallinen toimipiste Tulevaisuuden suunnitelmat Vastaajista 12 aikoo lopettaa yrityksen. Sukupolven vaihdos on edessä 13 yrityksellä ja saman verran on suunnitelmissa yrityskauppoja. Sukupolven vaihdoksen ja myynnin ajankohtaa eivät kaikki ilmoittaneet, mutta selvä enemmistö sanoi muutoksen ajoittuvan kolmen vuoden sisälle Yrityksen tavoitteet vuosille 2010 ja 2013 Viidennes antoi liikevaihdon kasvutavoitteen vuodelle Vuoden 2013 tilanne on vielä hämärämpi. Vastaajista 29 arvioi yrityksen henkilöstömäärää lähivuosina. Vain yksi ennakoi henkilöstömäärän supistuvan. Runsas 10 % antoi arvion viennin osuudesta liikevaihdossa. Toimitilojen osalta 19 yritystä ilmoitti laajennustarpeen vuoteen 2010 ja 11 yritystä vuonna Alhaiset vastaajalukumäärät kertovat, että yritysten toiminnan tavoiteasetanta ei ulotu kovin pitkälle. Pienet yritykset elävät hyvin lyhyellä suunnitteluperiodilla. Annettujen vastausten perusteella ei pystytä vetämään johtopäätöksiä toimialojen kehityksestä Tuotantokapasiteetin käyttö Taulukko 6. Yritysten tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Yhteensä Myy kapasiteettia Ostaa kapasiteettia

11 10 Tuotantokapasiteetti Myy kapasiteettia Rakentaminen Ostaa kapasiteettia Kuva 4. Tuotantokapasiteetin hyödyntäminen alan suhdannetilanne näkyy siinä, että monet yritykset haluavat ostaa enemmän tuotantokapasiteettia kuin myydä Eläkkeelle siirtyvät henkilöt / rekrytointitarpeet Taulukko 7. Yritysten rekrytointitarpeet Yhteensä Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä % alan henkilöstöstä 8 % 3 % 8 % Vain suurimmissa yrityksissä osattiin sanoa arviot eläkkeelle siirtyjistä. Todellisuudessa tarve on vielä suurempi Välittömät rekrytointitarpeet alan yrityksistä 23 ja rakennustuoteteollisuudesta 10 yritystä ilmoitti tarvitsevansa välittömästi työvoimaa. Esimerkkejä ammattinimikkeistä: - Ammattitaitoisia hitsareita ja asentajia - - tai ajoneuvoteollisuuden osaaja - Suunnittelija - Ruiskumaalareita - Hitsari (useita)

12 11 - Myynti, osto, tuotantotehtävät, suunnittelu - Reipas työntekijä - Projekti-insinöörejä - CNC-koneistajia - Tuotannon työntekijöitä - metalli. - Osaavia mekatroniikan taitajia - Koneistajalle - Autosähköasentajille - Työnjohtajalle - Maalari, yleismies, metallityöt ja kokoonpano - Sähkömiehille ja asentajille - Ohutlevy peltiseppä Tulevaisuuden osaajien kohdalla korotettiin ammattitaidon ja motivaation merkitystä. Henkilöiden pitäisi olla monitaitoisia ja kyetä itsenäiseen työskentelyyn. Eräät yritykset olivat valmiit rekrytoimaan henkilöitä alihankintasuhteeseen tai työskentelemään yrityksen tiloissa osassa yrityksessään Kansainvälinen toiminta Yrityksistä 6 ilmoitti tarpeen kehittää kansainvälistä liiketoimintaa. Joukossa on vientiä harjoittavia yrityksiä, jotka siten haluavat vahvistaa asemiaan vientimarkkinoilla. Yritykset, jotka ilmoittivat mahdollisesti haluavansa kehittää, ovat pääasiassa yrityksiä, jotka miettivät kansainvälistymismahdollisuuksia. Yrityksillä ei ole selvää kuvaa toimenpiteistä, jotka voisivat auttaa niitä kansainvälisillä markkinoilla Innodiileri-toiminta Taulukko 7. Halukkuus Innodiileri-toimintaan Yhteensä Ostaa patentteja / tuoteideoita Toimii rahoittajana Myy patentteja / tuoteideoita

13 12 3. Vertailua aikaisempaan klusteriselvitykseen 3.1. Toimialojen vertailu Taulukko 8. Toimialojen kokovertailu *) N=54 Elektroniikka *) N=12 Elintarvike N=10 Ympäristö N=10 N=63 Liikevaihto M Henkilöstö 1415 n Vienti M 33,7.. 6,7 11,7 2,2 Viennin osuus % 13,6 %.. 27 % 3,4 % 7,3 *) Ei sisällä kaikkia yrityksiä Kokovertailu perustuu yritysten haastatteluissa antamiin tietoihin. Kun kaikki yritykset eivät halunneet tai osanneet antaa kaikkia tietoja, luvut eivät ole absoluuttisesti oikeita, mutta osoittanevat toimialojen välisiä suhteita. on suurin toimiala liikevaihdolla mitaten. Seuraavina tulevat elintarvike ja metalli. työllistää eniten. Seuraavaksi suurin työllistäjä on rakennustuoteteollisuus. teollisuuden vienti on rahamääräisesti suurinta, mutta suhteellisesti suurin viennin osuus on elektroniikkateollisuudessa Henkilöstön tarve Elektroniikka- ja ympäristötoimialoilla yritykset arvioivat tarvitsevansa uutta työvoimaa erityisesti toiminnan kasvun johdosta. Tarve on elektroniikka-alalla lähes 200 henkilöä ja 60 henkilöä ympäristöalalla. Myös elintarvikealalla arvioitiin toiminnan kasvun vaativan lisää työvoimaa, mutta merkittävä osa uusista henkilöistä korvaa eläkkeelle siirtyjiä. Kokonaistarpeeksi arvioitiin 235 henkilöä. - ja rakennustuotetoimialoilla ei henkilöstön vaihtuvuutta oltu pohdittu yhtä tarkasti. Rekrytointitarpeeksi arvioitiin vain 7-8 % henkilöstömäärästä, mutta todennäköisesti tarve on selvästi suurempi Verkostoitumisen tarve Elektroniikka-, elintarvike- ja ympäristöaloilla tuotanto- ja markkinointikysymyksissä arvioitiin olevan verkostoistuimisesta toimialalla hyötyä. Vastaavat alueet nousivat esille myös metalli- ja elintarviketeollisuudessa. Näillä toimialoilla eivät haastateltavat nähneet juuri mahdollisuuksia tutkimuksen ja tuotekehityksen alueilla toisin kuin elektroniikka-, elintarvike- ja ympäristöaloilla.

14 13 4. Johtopäätökset ja suositukset 1. Laaja selvitys alan yritysten keskuudessa kiinnostuksesta klusterikehittämiseen palveli tulevien hankkeitten markkinointia. Yrityksistä 49 vastasi olevansa kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä klusteriohjelmalla. Tämä tarjoaa vankan pohjan hankkeiden rakentamiseen. Klusteritoiminnan rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii useita vuosia. Kehittämistyössä kannattaa lähteä konkreettisista asioista, joista yritykset kokevat saavansa nopeasti hyötyä. Kuva 5. Klusterin kehittäminen (Ffowcs-Williams 2006) 2. Palvelujen puute vaikeutti 17 yrityksen toimintaa. Yritykset näkivät mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen verkostoitumalla. Klusteritoimintaa käynnistettäessä kannatta yritykset tutustuttaa toisiinsa ja rakentaa yhteistyöverkostoja Verkostosensseillä eli tapahtumilla, joissa yritykset tutustuvat toistensa toimintaan ja voivat myydä ja ostaa palveluita. 3. Yritykset potevat ammattityövoiman puutetta. Välittömiä rekrytointitarpeita oli 33 yrityksellä. Käynnistetään työvoimatoimiston ja koulutusorganisaatioiden kesken toimenpiteet ammattiosaajien kouluttamiseksi. 4. Selvitetään mahdollisuudet tasata kausivaihteluita yhteisen ammattityövoiman avulla, jotka siirtyvät kapasiteettitilanteen mukaan kulloinkin työvoimaa tarvitseviin yrityksiin.

15 5. Yritykset määrittelivät kehittämistarpeita liiketoiminnan eri osa-alueilla. Toiminnan kehittämiseen sopii ehdotettu klusteri aktivaattorin toimintamalli, jossa yhteistyötä voidaan tehdä muiden klustereitten kanssa. 14 Kuva 6. Klusteriaktivaattori toimintamalli. 5. Useat yritykset ilmoittivat kehitystarpeita tuotannon ja tuotekehityksen alueilla. toimialalla kannattaa arvioida yhteistyömahdollisuudet InnoSteelin kanssa. 6. Yrityksistä kuusi ilmoitti tarpeen kehittää kansainvälistä liiketoimintaa. Jotkut yritykset ilmoittivat mahdollisesti haluavansa kehittää kansanvälistä liiketoimintaa mutta, niillä ei ole selvää kuvaa toimenpiteistä, jotka voisivat auttaa niitä kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten kanssa kannattaa laatia kansainvälistymissuunnitelma, jossa kartoitetaan yrityksen resurssien riittävyys, osaaminen, tuotteen sopivuus markkinoille, asiakaskohderyhmä, jakelukanavat yms.. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen kehittämisessä kannattaa arvioida liittymistä maakunnallisen kansainvälistymisohjelmaan. 7. Yrityksillä oli kiinnostusta ostaa tuoteideoita. Monet yritykset ilmoittivat olevansa valmiit myymään ideansa tai patenttinsa. Jotkut yritykset olivat valmiit toimiaan rahoittajina. Useiden yritysten kiinnostus luo hyvän pohjan Innodiileri-toiminnan kehittämiseen. 8. Luopuvien yritysten (sukupolvenvaihdos, myynti) kanssa kannattaa välittömästi käynnistää ohjelma, jolla suunnitellaan luopumisvaihe kunnolla.

16 15 Lähteet: Ffowcs-Williams, I Clusters regional resource / national navigator. Competitiveness Forum Helsinki. Kari Ventola K., Hallikas J., Kandelin N., Raimovaara M., Kleemola A Forssan seudun klusteriohjelma

17 ARVOISA METALLI- JA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN YRITTÄJÄ / YRITYSJOHTAJA! Toimialaselvitys 2007 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy tekee klusteriselvityksen valikoiduille metalli- ja rakennustuoteteollisuuden yrityksille. Selvityksen tarkoituksena on kerätä tietoja metalli- ja rakennustuoteteollisuuden tavoitteista, kehittämistarpeista ja toimenpiteistä, joilla yritysten ja toimialojen kasvua voidaan edistää. Selvitys valmistuu syksyllä Vuoden 2008 alussa käynnistämme klusterihankkeen ja liiketoiminnan kehittämisohjelman. Tulevissa kehittämistoimissa toteutetaan yritysten selvityksessä esille nostamia tarpeita. Selvityksen toteutuksesta vastaa Innolink Research Oy. Yksittäisen yrityksen tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia. Niitä käytetään vain kehittämistyön suunnitteluun. Kyselystä tullaan julkistamaan vain yhteenvetotietoja. Tiedotamme tuloksista yrityksille myöhemmin. On erittäin tärkeää, että myös teidän yrityksenne vastaa tähän toimialaselvitykseen! Vastauksellanne voitte vaikuttaa suoraan tulevien kehittämisohjelmien sisältöön. Vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Voitte palauttaa vastauksen maksutta oheisessa palautuskuoressa tai faksilla numeroon Pyydämme vastauksia viikon kuluessa. Lisätietoja Lisätietoja selvityksestä saatte soittamalla: Meiju Mäkelä, Innolink Research Oy p tai Esa Sairanen, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy p Kiitos arvokkaasta tiedosta! Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Timo Lindvall Toimitusjohtaja

18 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy: - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys Taustatiedot Vastatkaa seuraaviin taustakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan. Organisaatio: Postiosoite: Vastaajan nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: WWW-sivut: Tehtävä/asema: 1. toimitusjohtaja 3. muu, mikä? 2. yksikön vetäjä Toimiala: 1. rakennustuoteteollisuus 3. muu, mikä? 2. metalliteollisuus 2. Yrityksenne / Forssan seudulla sijaitsevan yksikkönne (jos ison yrityksen paikallinen yksikkö) taustatiedot vuodelta Liikevaihto (1000 ) 2. Henkilöstön lukumäärä (henkilöä) 3. Viennin osuus liikevaihdosta (%) 4. Perustamisvuosi 3.A. Mitkä ovat yrityksenne omat tuotteet, alihankintatuotteet sekä palvelutuotteet? Omat tuotteet: Alihankintatuotteet: Palvelutuotteet: 3.B. Mitkä edellä mainitsemistanne tuotteista ovat vientituotteitanne? YRITYS JA FORSSAN SEUTU INFO Klusteriohjelma on yritysten liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä hanke, joka käynnistyy vuoden 2008 alusta. Hankkeen avulla parannetaan yritysten toimintaympäristöä, yritysyhteistyötä, liiketoimintaedellytyksiä ja kasvua. 4. Kiinnostaako Teitä yrityksenne liiketoiminnan kehittäminen klusteriohjelman kautta? 1. kyllä 2. ei Perustelut: Jos kyllä, kuinka monta henkilötyöpäivää vuodessa yrityksenne voisi olla mukana tällaisessa kehittämisohjelmassa? Entä, kuinka paljon olisitte valmis sijoittamaan siihen rahallisesti vuodessa? 5. Kuinka paljon hankitte yrityksenne tarvitsemia tuotteita/palveluja Forssan seudulta? 1. erittäin paljon 3. melko vähän 2. melko paljon 4. ei lainkaan

19 6. Haittaako jonkun palvelun puute Forssan seudulla merkittävästi toimintaanne? Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 1. ei 1. ei 2. kyllä, minkä? 2. kyllä, minkä? 7. Onko yrityksenne toimialalla/-aloilla mielestänne tarvetta/hyötyä verkostoitumisesta / yhteistyöstä muiden Forssan seudulla sijaitsevien yritysten kanssa? KYLLÄ EI 1. tuotannossa 2. jakelujärjestelmissä 3. tutkimuksessa 4. tuotekehityksessä 5. hankinnoissa 6. muissa, missä? YRITYKSEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ 8.A. Mitä seuraavista asioita yrityksessänne tulisi kehittää? Rastittakaa kaikki kehittämistä vaativat kokonaisuudet. 1. strategia 8. markkinointi 2. johtaminen 9. myynti 3. henkilöstöhallinto 10. viestintä 4. taloushallinto 11. tutkimus 5. projektihallinta 12. tuotekehitys 6. vienti 13. tuotanto 7. asiakaspalvelu 14. toimitusketjun hallinta 8.B. Millä toimenpiteillä yrityksenne aikoo kehittää kilpailukykyään lähivuosina? Toimenpiteet, jotka yritys voi tehdä itse Toimenpiteet, joihin yritys tarvitsee erilaisia verkostoja 9. Tehdäänkö yritystänne koskevat strategiset päätökset Forssan seudulla? 1. kyllä 2. ei 10. Onko yrityksenne omistuksessa suunnitteilla tulevaisuudessa jokin/jotkin seuraavista? Mikäli vastasitte kyllä johonkin/joihinkin seuraavista, niin millä aikavälillä se voisi tapahtua? ei kyllä 0-3 vuotta 4-7 vuotta 1. yrityksen lopettaminen Jos kyllä, millä aikavälillä? 2. yrityksen myyminen Jos kyllä, millä aikavälillä? 3. sukupolvenvaihdos Jos kyllä, millä aikavälillä? 11. Mitkä ovat yrityksenne tavoitteet vuosina 2010 ja 2013 verrattuna vuoteen 2006? Yrityksenne liikevaihdon muutos (+ tai - %) 2. Henkilökunnan määrän muutos (+ tai - %) 3. Toiminnasta (%) suuntautuu vientiin 4. Yritys toimii uusilla markkinoilla (esim. maantieteellinen, tuote- tai markkinasegmentti yms.) Millä? kyllä ei kyllä ei 5. Toimitilojen laajennustarve 12. Mikä on tuotantokapasiteettinne käyttö tällä hetkellä? kyllä ei Haluan myydä tuotantokapasitettia muille? Haluan ostaa tuotantokapasiteettia muilta? INNOLINK RESEARCH OY 2007

20 13.A. Paljonko yrityksenne henkilökunnasta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2013 mennessä? Toimihenkilöitä: henkilöä Työntekijöitä: henkilöä 13.B. Paljonko tarvitsette uutta henkilökuntaa vuoteen 2013 mennessä? Toimihenkilöitä: henkilöä Työntekijöitä: henkilöä 14.A. Onko yrityksellänne nyt välittömiä rekrytointitarpeita? 1. kyllä 2. ei Jos kyllä, minkä alan ammattilaisille on tarvetta? 14.B. Minkälaisia osaajia haluatte tulevaisuudessa palkata yritykseenne? 15.A. Onko yrityksellänne tarvetta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen? 1. kyllä 3. ei 2. mahdollisesti Jos vastasitte kyllä tai mahdollisesti, niin mitkä ovat yrityksenne käytettävissä olevat resurssit kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen? 15.B. Voisiko jokin seuraavista vaihtoehdoista auttaa yritystänne kehittämään kansainvälistä liiketoimintaanne? 1. yhteiset toimialaan sidonnaiset 3. kansainvälistymispalvelut tutustumismatkat 4. markkinatutkimukset 2. yhteiset messuosastot 5. jokin muu, mikä? INNODIILERI INFO InnoDiileri-palvelu yhdistää uudet keksinnöt, yrittäjät sekä sijoittajat. InnoDiilerin tavoitteena on löytää uusille patenteille tai ideoille ulkopuolinen yrittäjä, joka ottaa tuotteen/palvelun valikoimiinsa keksinnön tekijältä. Uutta palvelussa on nimenomaan keksintöjen aktiivinen etsiminen ja arvioiminen sekä yrittäjäkandidaattien ja rahoittajien löytäminen. 16. Onko yrityksellänne KYLLÄ EI 1. ideoita/patentteja, joita voisitte antaa enteenpäin korvausta vastaan (esim. ideoita, joita ei ole kaupallistettu ja jotka eivät sovi ydinliiketoimintaan) 2. kiinnostusta ottaa vastaan uusia ideoita tai patentteja muilta toimijoilta 3. halua toimia uusien ideoiden rahoittajana/sijoittajana 17. Terveisenne, kehittämisehdotuksenne ja toiveenne Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle? KIITOS VASTAUKSESTANNE! INNOLINK RESEARCH OY 2007

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Ennakointityön tulokset 05.04.2016 Minna Heikkinen YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ MIKSI? Kehittämistyössä tarve ennakoida yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kanta-Häme (N=176) 26 Hämeenlinnan seutu (n=90) 33 (n=45) 27 Forssan seutu (n=41) 7 0

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Suomi (n=218) 28 Jyväskylän seutu (n=125) 34 Pohjoinen Keski-Suomi (n=48) 29 7 0 10 20 30 40 50 60 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT n=kaikki vastaajat LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Pohjois-Karjala (n=129) 21 2 Keski-Karjala (n=34) 24 Pielisen Karjala (n=35) 2 1 2 3 4

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=381) -25 Keski-Pohjanmaa (n=117) -9 Kaustisen seutu (n=37) 8 Kokkolan seutu (n=8) -18-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 27.2.29

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pirkanmaa (n=426) 19 Luoteis-Pirkanmaa (n=48) Kaakkois-Pirkanmaa (n=35) 17 Etelä-Pirkanmaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) Pohjois-Savo (n=189) 24 23 Ylä-Savo (n=39) -3 Kuopion seutu (n=57) 3 3 Varkauden seutu (n=33)

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Keski-Suom i (n=213) -18 Jyväskylän seutu (n=6) -16 Pohjoinen Keski-Suom i (n=52) Eteläinen Keski-Suom i (n=45) -44-5 -4-3 -2-1 1 2 3

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat KOKO MAA (n=3668) -8 Lappi (n=146) -1 Rovaniemen seutu (n=43) -9 Kemi-Tornion seutu -4 Muu Lappi (n=58) -16-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Stratox Oy Heikki Nummelin

Stratox Oy Heikki Nummelin Stratox Oy Heikki Nummelin www.stratox.fi Veneteknologian kehittämisohjelman aktivointi Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämishankkeisiin ja tukea niitä sekä rahallisesti, että teknisesti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Uusimaa (N=313) -6 Länsi-Uusimaa (n=2) -17 Keski-Uusimaa (N=13) -4 Itä-Uusimaa (n=71) -1-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 09:40:22 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 12:00:01 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3810) -25 Uusimaa (N=323) -30 Länsi-Uusimaa (n=116) -34 Keski-Uusimaa (N=135) Itä-Uusimaa (n=72) -29-27 -40-30 - -10 0 10 30 40 50 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot