Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007"

Transkriptio

1 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä

2 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys Johdanto Tulokset Yrityksen perustamisvuosi Liikevaihto Henkilöstön määrä Vienti Klusteriohjelman kiinnostus Palvelujen käyttö Toimialan verkostoitumisen alueet Yrityksen kehittämistarpeet Strategiset päätökset Tulevaisuuden suunnitelmat Yrityksen tavoitteet vuosille 2010 ja Tuotantokapasiteetin käyttö Eläkkeelle siirtyvät henkilöt / rekrytointitarpeet Välittömät rekrytointitarpeet Kansainvälinen toiminta Innodiileri-toiminta Vertailua aikaisempaan klusteriselvitykseen Toimialojen vertailu Henkilöstön tarve Verkostoitumisen tarve Johtopäätökset ja suositukset Lähteet:...15 Liitteet:...16

3 2 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys Johdanto Forssan seudulla on käynnistetty klusteriohjelma, joka osaltaan linjaa ja ohjaa seudun yritystoiminnan kehittämistä vuosina Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin elintarvike-, elektroniikka- ja ympäristötoimialat. Tämän hankkeen tavoitteena oli tehdä peruskartoitus metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys klusteritoiminnan käynnistämiseksi. Klusteriselvityksen on laatinut BN Consulting Oy:n ja Innolink Research Oy:n yhteenliittymä. Käytännön työstä ovat vastanneet Kari Ventola BN Consulting Oy:stä ja Mikko Kesä Innolink Research Oy:stä. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Katja Rantakeisu ja Mejiu Mäkelä Innolink Research Oy:stä. Forssan seudun kehittämiskeskuksen puolesta työtä ovat ohjanneet Timo Lindvall, Kirsi Sippola, Esa Sairanen ja Ossi Stenholm. Kysymysten suunnittelussa hyödynnettiin aikaisemmassa klusteriselvityksessä saatuja kokemuksia (Ventola & al. 2007). Forssan seudun yrityskannassa on n. 130 metallialan yritystä ja n. 120 rakennustuotealan yritystä. Tutkimukseen valittiin FSKK:n toimesta ensisijaisiksi kohteiksi 96 metallialan yritystä ja 52 rakennustuotealan yritystä. Edelliset klusteriselvitykset tehtiin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Suuren yrityskannan vuoksi se ei olisi ollut kustannustehokasta, joten menetelmäksi valittiin puhelinaktivoitu kirjelomaketutkimus. Yrityksille lähetettiin kyselylomake, joka pyydettiin palauttamaan postissa. Puhelinaktivoinnilla varmistettiin riittävä määrä vastauksia suorittamalla haastattelu puhelimitse. Kysely tehtiin elosyyskuussa Vastauksia saatiin 125 kpl, joista oli 64 kpl (51 %) metallisteollisuudesta ja 55 kpl (44 %) rakennustuoteteollisuudesta. Kuusi yritystä ilmoitti muun toimialan. Kyseessä oli lähinnä rakennusalan tarkemmasta toimialajaosta. Korkea vastausprosentti parantaa tulosten luotettavuutta ja luo hyvän pohjan klusterihankkeen suunnittelulle.

4 3 2. Tulokset 2.1. Yrityksen perustamisvuosi Taulukko 1. Yritysten perustamisvuosi Yrityksiä Keski-ikä v. 16,9 14,6 Mediaani v alan yritykset ovat n. vuoden vanhempia kuin rakennustuotealan yritykset. Yrityksillä on keskimäärin n. 15 vuoden historia takanaan Liikevaihto Taulukko 2. Yritysten liikevaihto Yritysten ikäluokittelu Perustamisvuosi Liikevaihto (M ) Yhteensä 246,8 500,2 *) Keskiarvo 6,3 17,2 Yrityksiä *) Haastattelussa liikevaihtonsa ilmoittaneiden yritysten liikevaihto Haastattelussa liikevaihtonsa ilmoittaneiden yritysten tietojen mukaan rakennustuoteala on metalliin verrattuna kaksi kertaa suurempi liikevaihdolla mitaten. Todellisuudessa luku on suurempi, koska suurten konsernien paikallisyksiköt eivät halunneet ilmoittaa toimipistekohtaisia lukujaan. Rakennustuotealan alalla yritysten keskimääräinen liikevaihto on myös kolme kertaa suurempi kuin metallialan yrityksissä.

5 Henkilöstön määrä Taulukko 3. Yritysten henkilöstö Henkilökunta Yhteensä n n Keskiarvo n. 22 n. 20 Yrityksiä Kaikki rakennustuoteteollisuusyritykset eivät ilmoittaneet henkilöstömääriään. Näiden osalta luvut on kerätty muista lähteistä ja osin arvioitu. alan yrityksissä työskentelee n. 200 henkeä enemmän. Keskimäärin metallialan yrityksissä on 22 henkilöä ja rakennusteollisuudessa pari henkilöä vähemmän. Henkilöstö on rakennustuoteteollisuudessa voimakkaasti keskittynyt, 10 % yrityksistä työllistää 79 % alan henkilöstöstä. ssa 10 % yrityksistä työllistää 63 % henkilöstöstä. Henkilöstön keskittyminen Kumulat. henk yrityksiä kpl Rakennust. Kuva 1. Henkilöstön jakautuma yrityksiin Henkilöstömääriä tarkasteltaessa on huomattava, että Fenestran ja Pilkingtonin yhteistyön tuloksena seudulle on investoitu ja työpaikat tulevat kasvamaan Vienti teollisuuden yrityksistä 17 ja yksi rakennustuotealan yritys ilmoitti viennin osuuden liikevaihdosta. tuotteiden vienti oli 33,7 M eli keskimäärin 32 %

6 näiden yritysten liikevaihdosta. Koko metallitoimialan liikevaihdosta tulee ulkomailta n. 13 % Klusteriohjelman kiinnostus Yrityksistä 49 vastasi olevansa kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä klusteriohjelmalla. Kiinnostuneista 31 oli metalliteollisuudesta ja 18 rakennustuoteteollisuudesta. Yrityksillä ei kuitenkaan ollut valmiutta sanoa kuinka monta henkilötyöpäivää ne olisivat valmiit käyttämään hankkeeseen tai paljonko investoimaan hankkeeseen Palvelujen käyttö Yrityksistä 42 % sanoi käyttävänsä melko vähän ja 12 % erittäin vähän seudun palveluita. Erittäin runsaasti palveluita käytti 7 % yrityksistä. Palveluitten puute ei haitannut toimintaa (86 %). Toivomuksia palveluitten parantamisesta esitti 17 vastaajaa. Niistä osaan löytynee ratkaisu, kun seudun toimijat verkostoituvat paremmin keskenään. Julkisten palvelujen osalta puutteita ei ollut. Pari vastaajaa kritisoi Forssan liikenneyhteyksiä.

7 Toimialan verkostoitumisen alueet Taulukko 4. Yritysten verkostoitumisen mahdollisuudet Yhteensä Tuotannossa Hankinnoissa Henkilöstön osaamisen kehittämisessä Jakelujärjestelmissä Tuotekehityksessä Muissa, missä? Tutkimuksessa Verkostoitumisen tarve Kpl Tuotannossa Hankinnoissa Henk. osaamisen keh. Tutkimuksessa Kuvio 2. Yritysten verkostoitumisen mahdollisuudet

8 Yrityksen kehittämistarpeet Taulukko 5. Yritysten kehittämistarpeet Yhteensä Myynti Tuotanto Markkinointi Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tuotekehitys Vienti Johtaminen Viestintä Toimitusketjun hallinta Strategia Projektihallinta Asiakaspalvelu Tutkimus 2 1 3

9 8 Kehittämistarpeet Kpl Myynti Tuotanto Markkinointi Taloushallinto Tuotekehitys Vienti Johtaminen Toimitusketjun hallinta Strategia Projektihallinta Asiakaspalvelu Tutkimus Kuvio 3. Yritysten kehittämistarpeet Vastaajista 30 % mainitsi toimenpiteitä, joita yritys voi tehdä itse. Listalla oli henkilökunnan osaamisen nostoa, tuotannon kehittämistä, investointeja, myynnin kehittämistä, laatu- ja ympäristösertifikaatti jne.. Vastausten lukumäärä ja kirjo viestii yritysten dynamiikasta.

10 Strategiset päätökset Vastaajista 7 (6 %) ilmoitti, että strategiset päätökset tehdään Fo0rssan seudun ulkopuolella. Suurten yritysten konsernijohto sijaitsee muualla ja Forssassa on paikallinen toimipiste Tulevaisuuden suunnitelmat Vastaajista 12 aikoo lopettaa yrityksen. Sukupolven vaihdos on edessä 13 yrityksellä ja saman verran on suunnitelmissa yrityskauppoja. Sukupolven vaihdoksen ja myynnin ajankohtaa eivät kaikki ilmoittaneet, mutta selvä enemmistö sanoi muutoksen ajoittuvan kolmen vuoden sisälle Yrityksen tavoitteet vuosille 2010 ja 2013 Viidennes antoi liikevaihdon kasvutavoitteen vuodelle Vuoden 2013 tilanne on vielä hämärämpi. Vastaajista 29 arvioi yrityksen henkilöstömäärää lähivuosina. Vain yksi ennakoi henkilöstömäärän supistuvan. Runsas 10 % antoi arvion viennin osuudesta liikevaihdossa. Toimitilojen osalta 19 yritystä ilmoitti laajennustarpeen vuoteen 2010 ja 11 yritystä vuonna Alhaiset vastaajalukumäärät kertovat, että yritysten toiminnan tavoiteasetanta ei ulotu kovin pitkälle. Pienet yritykset elävät hyvin lyhyellä suunnitteluperiodilla. Annettujen vastausten perusteella ei pystytä vetämään johtopäätöksiä toimialojen kehityksestä Tuotantokapasiteetin käyttö Taulukko 6. Yritysten tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Yhteensä Myy kapasiteettia Ostaa kapasiteettia

11 10 Tuotantokapasiteetti Myy kapasiteettia Rakentaminen Ostaa kapasiteettia Kuva 4. Tuotantokapasiteetin hyödyntäminen alan suhdannetilanne näkyy siinä, että monet yritykset haluavat ostaa enemmän tuotantokapasiteettia kuin myydä Eläkkeelle siirtyvät henkilöt / rekrytointitarpeet Taulukko 7. Yritysten rekrytointitarpeet Yhteensä Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä % alan henkilöstöstä 8 % 3 % 8 % Vain suurimmissa yrityksissä osattiin sanoa arviot eläkkeelle siirtyjistä. Todellisuudessa tarve on vielä suurempi Välittömät rekrytointitarpeet alan yrityksistä 23 ja rakennustuoteteollisuudesta 10 yritystä ilmoitti tarvitsevansa välittömästi työvoimaa. Esimerkkejä ammattinimikkeistä: - Ammattitaitoisia hitsareita ja asentajia - - tai ajoneuvoteollisuuden osaaja - Suunnittelija - Ruiskumaalareita - Hitsari (useita)

12 11 - Myynti, osto, tuotantotehtävät, suunnittelu - Reipas työntekijä - Projekti-insinöörejä - CNC-koneistajia - Tuotannon työntekijöitä - metalli. - Osaavia mekatroniikan taitajia - Koneistajalle - Autosähköasentajille - Työnjohtajalle - Maalari, yleismies, metallityöt ja kokoonpano - Sähkömiehille ja asentajille - Ohutlevy peltiseppä Tulevaisuuden osaajien kohdalla korotettiin ammattitaidon ja motivaation merkitystä. Henkilöiden pitäisi olla monitaitoisia ja kyetä itsenäiseen työskentelyyn. Eräät yritykset olivat valmiit rekrytoimaan henkilöitä alihankintasuhteeseen tai työskentelemään yrityksen tiloissa osassa yrityksessään Kansainvälinen toiminta Yrityksistä 6 ilmoitti tarpeen kehittää kansainvälistä liiketoimintaa. Joukossa on vientiä harjoittavia yrityksiä, jotka siten haluavat vahvistaa asemiaan vientimarkkinoilla. Yritykset, jotka ilmoittivat mahdollisesti haluavansa kehittää, ovat pääasiassa yrityksiä, jotka miettivät kansainvälistymismahdollisuuksia. Yrityksillä ei ole selvää kuvaa toimenpiteistä, jotka voisivat auttaa niitä kansainvälisillä markkinoilla Innodiileri-toiminta Taulukko 7. Halukkuus Innodiileri-toimintaan Yhteensä Ostaa patentteja / tuoteideoita Toimii rahoittajana Myy patentteja / tuoteideoita

13 12 3. Vertailua aikaisempaan klusteriselvitykseen 3.1. Toimialojen vertailu Taulukko 8. Toimialojen kokovertailu *) N=54 Elektroniikka *) N=12 Elintarvike N=10 Ympäristö N=10 N=63 Liikevaihto M Henkilöstö 1415 n Vienti M 33,7.. 6,7 11,7 2,2 Viennin osuus % 13,6 %.. 27 % 3,4 % 7,3 *) Ei sisällä kaikkia yrityksiä Kokovertailu perustuu yritysten haastatteluissa antamiin tietoihin. Kun kaikki yritykset eivät halunneet tai osanneet antaa kaikkia tietoja, luvut eivät ole absoluuttisesti oikeita, mutta osoittanevat toimialojen välisiä suhteita. on suurin toimiala liikevaihdolla mitaten. Seuraavina tulevat elintarvike ja metalli. työllistää eniten. Seuraavaksi suurin työllistäjä on rakennustuoteteollisuus. teollisuuden vienti on rahamääräisesti suurinta, mutta suhteellisesti suurin viennin osuus on elektroniikkateollisuudessa Henkilöstön tarve Elektroniikka- ja ympäristötoimialoilla yritykset arvioivat tarvitsevansa uutta työvoimaa erityisesti toiminnan kasvun johdosta. Tarve on elektroniikka-alalla lähes 200 henkilöä ja 60 henkilöä ympäristöalalla. Myös elintarvikealalla arvioitiin toiminnan kasvun vaativan lisää työvoimaa, mutta merkittävä osa uusista henkilöistä korvaa eläkkeelle siirtyjiä. Kokonaistarpeeksi arvioitiin 235 henkilöä. - ja rakennustuotetoimialoilla ei henkilöstön vaihtuvuutta oltu pohdittu yhtä tarkasti. Rekrytointitarpeeksi arvioitiin vain 7-8 % henkilöstömäärästä, mutta todennäköisesti tarve on selvästi suurempi Verkostoitumisen tarve Elektroniikka-, elintarvike- ja ympäristöaloilla tuotanto- ja markkinointikysymyksissä arvioitiin olevan verkostoistuimisesta toimialalla hyötyä. Vastaavat alueet nousivat esille myös metalli- ja elintarviketeollisuudessa. Näillä toimialoilla eivät haastateltavat nähneet juuri mahdollisuuksia tutkimuksen ja tuotekehityksen alueilla toisin kuin elektroniikka-, elintarvike- ja ympäristöaloilla.

14 13 4. Johtopäätökset ja suositukset 1. Laaja selvitys alan yritysten keskuudessa kiinnostuksesta klusterikehittämiseen palveli tulevien hankkeitten markkinointia. Yrityksistä 49 vastasi olevansa kiinnostunut liiketoimintansa kehittämisestä klusteriohjelmalla. Tämä tarjoaa vankan pohjan hankkeiden rakentamiseen. Klusteritoiminnan rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii useita vuosia. Kehittämistyössä kannattaa lähteä konkreettisista asioista, joista yritykset kokevat saavansa nopeasti hyötyä. Kuva 5. Klusterin kehittäminen (Ffowcs-Williams 2006) 2. Palvelujen puute vaikeutti 17 yrityksen toimintaa. Yritykset näkivät mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen verkostoitumalla. Klusteritoimintaa käynnistettäessä kannatta yritykset tutustuttaa toisiinsa ja rakentaa yhteistyöverkostoja Verkostosensseillä eli tapahtumilla, joissa yritykset tutustuvat toistensa toimintaan ja voivat myydä ja ostaa palveluita. 3. Yritykset potevat ammattityövoiman puutetta. Välittömiä rekrytointitarpeita oli 33 yrityksellä. Käynnistetään työvoimatoimiston ja koulutusorganisaatioiden kesken toimenpiteet ammattiosaajien kouluttamiseksi. 4. Selvitetään mahdollisuudet tasata kausivaihteluita yhteisen ammattityövoiman avulla, jotka siirtyvät kapasiteettitilanteen mukaan kulloinkin työvoimaa tarvitseviin yrityksiin.

15 5. Yritykset määrittelivät kehittämistarpeita liiketoiminnan eri osa-alueilla. Toiminnan kehittämiseen sopii ehdotettu klusteri aktivaattorin toimintamalli, jossa yhteistyötä voidaan tehdä muiden klustereitten kanssa. 14 Kuva 6. Klusteriaktivaattori toimintamalli. 5. Useat yritykset ilmoittivat kehitystarpeita tuotannon ja tuotekehityksen alueilla. toimialalla kannattaa arvioida yhteistyömahdollisuudet InnoSteelin kanssa. 6. Yrityksistä kuusi ilmoitti tarpeen kehittää kansainvälistä liiketoimintaa. Jotkut yritykset ilmoittivat mahdollisesti haluavansa kehittää kansanvälistä liiketoimintaa mutta, niillä ei ole selvää kuvaa toimenpiteistä, jotka voisivat auttaa niitä kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten kanssa kannattaa laatia kansainvälistymissuunnitelma, jossa kartoitetaan yrityksen resurssien riittävyys, osaaminen, tuotteen sopivuus markkinoille, asiakaskohderyhmä, jakelukanavat yms.. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen kehittämisessä kannattaa arvioida liittymistä maakunnallisen kansainvälistymisohjelmaan. 7. Yrityksillä oli kiinnostusta ostaa tuoteideoita. Monet yritykset ilmoittivat olevansa valmiit myymään ideansa tai patenttinsa. Jotkut yritykset olivat valmiit toimiaan rahoittajina. Useiden yritysten kiinnostus luo hyvän pohjan Innodiileri-toiminnan kehittämiseen. 8. Luopuvien yritysten (sukupolvenvaihdos, myynti) kanssa kannattaa välittömästi käynnistää ohjelma, jolla suunnitellaan luopumisvaihe kunnolla.

16 15 Lähteet: Ffowcs-Williams, I Clusters regional resource / national navigator. Competitiveness Forum Helsinki. Kari Ventola K., Hallikas J., Kandelin N., Raimovaara M., Kleemola A Forssan seudun klusteriohjelma

17 ARVOISA METALLI- JA RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN YRITTÄJÄ / YRITYSJOHTAJA! Toimialaselvitys 2007 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy tekee klusteriselvityksen valikoiduille metalli- ja rakennustuoteteollisuuden yrityksille. Selvityksen tarkoituksena on kerätä tietoja metalli- ja rakennustuoteteollisuuden tavoitteista, kehittämistarpeista ja toimenpiteistä, joilla yritysten ja toimialojen kasvua voidaan edistää. Selvitys valmistuu syksyllä Vuoden 2008 alussa käynnistämme klusterihankkeen ja liiketoiminnan kehittämisohjelman. Tulevissa kehittämistoimissa toteutetaan yritysten selvityksessä esille nostamia tarpeita. Selvityksen toteutuksesta vastaa Innolink Research Oy. Yksittäisen yrityksen tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia. Niitä käytetään vain kehittämistyön suunnitteluun. Kyselystä tullaan julkistamaan vain yhteenvetotietoja. Tiedotamme tuloksista yrityksille myöhemmin. On erittäin tärkeää, että myös teidän yrityksenne vastaa tähän toimialaselvitykseen! Vastauksellanne voitte vaikuttaa suoraan tulevien kehittämisohjelmien sisältöön. Vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Voitte palauttaa vastauksen maksutta oheisessa palautuskuoressa tai faksilla numeroon Pyydämme vastauksia viikon kuluessa. Lisätietoja Lisätietoja selvityksestä saatte soittamalla: Meiju Mäkelä, Innolink Research Oy p tai Esa Sairanen, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy p Kiitos arvokkaasta tiedosta! Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Timo Lindvall Toimitusjohtaja

18 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy: - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys Taustatiedot Vastatkaa seuraaviin taustakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan. Organisaatio: Postiosoite: Vastaajan nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: WWW-sivut: Tehtävä/asema: 1. toimitusjohtaja 3. muu, mikä? 2. yksikön vetäjä Toimiala: 1. rakennustuoteteollisuus 3. muu, mikä? 2. metalliteollisuus 2. Yrityksenne / Forssan seudulla sijaitsevan yksikkönne (jos ison yrityksen paikallinen yksikkö) taustatiedot vuodelta Liikevaihto (1000 ) 2. Henkilöstön lukumäärä (henkilöä) 3. Viennin osuus liikevaihdosta (%) 4. Perustamisvuosi 3.A. Mitkä ovat yrityksenne omat tuotteet, alihankintatuotteet sekä palvelutuotteet? Omat tuotteet: Alihankintatuotteet: Palvelutuotteet: 3.B. Mitkä edellä mainitsemistanne tuotteista ovat vientituotteitanne? YRITYS JA FORSSAN SEUTU INFO Klusteriohjelma on yritysten liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä hanke, joka käynnistyy vuoden 2008 alusta. Hankkeen avulla parannetaan yritysten toimintaympäristöä, yritysyhteistyötä, liiketoimintaedellytyksiä ja kasvua. 4. Kiinnostaako Teitä yrityksenne liiketoiminnan kehittäminen klusteriohjelman kautta? 1. kyllä 2. ei Perustelut: Jos kyllä, kuinka monta henkilötyöpäivää vuodessa yrityksenne voisi olla mukana tällaisessa kehittämisohjelmassa? Entä, kuinka paljon olisitte valmis sijoittamaan siihen rahallisesti vuodessa? 5. Kuinka paljon hankitte yrityksenne tarvitsemia tuotteita/palveluja Forssan seudulta? 1. erittäin paljon 3. melko vähän 2. melko paljon 4. ei lainkaan

19 6. Haittaako jonkun palvelun puute Forssan seudulla merkittävästi toimintaanne? Yksityiset palvelut Julkiset palvelut 1. ei 1. ei 2. kyllä, minkä? 2. kyllä, minkä? 7. Onko yrityksenne toimialalla/-aloilla mielestänne tarvetta/hyötyä verkostoitumisesta / yhteistyöstä muiden Forssan seudulla sijaitsevien yritysten kanssa? KYLLÄ EI 1. tuotannossa 2. jakelujärjestelmissä 3. tutkimuksessa 4. tuotekehityksessä 5. hankinnoissa 6. muissa, missä? YRITYKSEN TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ 8.A. Mitä seuraavista asioita yrityksessänne tulisi kehittää? Rastittakaa kaikki kehittämistä vaativat kokonaisuudet. 1. strategia 8. markkinointi 2. johtaminen 9. myynti 3. henkilöstöhallinto 10. viestintä 4. taloushallinto 11. tutkimus 5. projektihallinta 12. tuotekehitys 6. vienti 13. tuotanto 7. asiakaspalvelu 14. toimitusketjun hallinta 8.B. Millä toimenpiteillä yrityksenne aikoo kehittää kilpailukykyään lähivuosina? Toimenpiteet, jotka yritys voi tehdä itse Toimenpiteet, joihin yritys tarvitsee erilaisia verkostoja 9. Tehdäänkö yritystänne koskevat strategiset päätökset Forssan seudulla? 1. kyllä 2. ei 10. Onko yrityksenne omistuksessa suunnitteilla tulevaisuudessa jokin/jotkin seuraavista? Mikäli vastasitte kyllä johonkin/joihinkin seuraavista, niin millä aikavälillä se voisi tapahtua? ei kyllä 0-3 vuotta 4-7 vuotta 1. yrityksen lopettaminen Jos kyllä, millä aikavälillä? 2. yrityksen myyminen Jos kyllä, millä aikavälillä? 3. sukupolvenvaihdos Jos kyllä, millä aikavälillä? 11. Mitkä ovat yrityksenne tavoitteet vuosina 2010 ja 2013 verrattuna vuoteen 2006? Yrityksenne liikevaihdon muutos (+ tai - %) 2. Henkilökunnan määrän muutos (+ tai - %) 3. Toiminnasta (%) suuntautuu vientiin 4. Yritys toimii uusilla markkinoilla (esim. maantieteellinen, tuote- tai markkinasegmentti yms.) Millä? kyllä ei kyllä ei 5. Toimitilojen laajennustarve 12. Mikä on tuotantokapasiteettinne käyttö tällä hetkellä? kyllä ei Haluan myydä tuotantokapasitettia muille? Haluan ostaa tuotantokapasiteettia muilta? INNOLINK RESEARCH OY 2007

20 13.A. Paljonko yrityksenne henkilökunnasta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2013 mennessä? Toimihenkilöitä: henkilöä Työntekijöitä: henkilöä 13.B. Paljonko tarvitsette uutta henkilökuntaa vuoteen 2013 mennessä? Toimihenkilöitä: henkilöä Työntekijöitä: henkilöä 14.A. Onko yrityksellänne nyt välittömiä rekrytointitarpeita? 1. kyllä 2. ei Jos kyllä, minkä alan ammattilaisille on tarvetta? 14.B. Minkälaisia osaajia haluatte tulevaisuudessa palkata yritykseenne? 15.A. Onko yrityksellänne tarvetta kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen? 1. kyllä 3. ei 2. mahdollisesti Jos vastasitte kyllä tai mahdollisesti, niin mitkä ovat yrityksenne käytettävissä olevat resurssit kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen? 15.B. Voisiko jokin seuraavista vaihtoehdoista auttaa yritystänne kehittämään kansainvälistä liiketoimintaanne? 1. yhteiset toimialaan sidonnaiset 3. kansainvälistymispalvelut tutustumismatkat 4. markkinatutkimukset 2. yhteiset messuosastot 5. jokin muu, mikä? INNODIILERI INFO InnoDiileri-palvelu yhdistää uudet keksinnöt, yrittäjät sekä sijoittajat. InnoDiilerin tavoitteena on löytää uusille patenteille tai ideoille ulkopuolinen yrittäjä, joka ottaa tuotteen/palvelun valikoimiinsa keksinnön tekijältä. Uutta palvelussa on nimenomaan keksintöjen aktiivinen etsiminen ja arvioiminen sekä yrittäjäkandidaattien ja rahoittajien löytäminen. 16. Onko yrityksellänne KYLLÄ EI 1. ideoita/patentteja, joita voisitte antaa enteenpäin korvausta vastaan (esim. ideoita, joita ei ole kaupallistettu ja jotka eivät sovi ydinliiketoimintaan) 2. kiinnostusta ottaa vastaan uusia ideoita tai patentteja muilta toimijoilta 3. halua toimia uusien ideoiden rahoittajana/sijoittajana 17. Terveisenne, kehittämisehdotuksenne ja toiveenne Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:lle? KIITOS VASTAUKSESTANNE! INNOLINK RESEARCH OY 2007

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04 % % % % % % % % Satakunta Teollisuus (D) - - - - 14 14 14 14 14 Rakentaminen (F) - - - - 13 13 14 14 14 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:56:40 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:13:53 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto JÄSENKYSELY 2014 HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut eivät ole henkilöstöpalvelualan kokonaislukuja, vaan ainoastaan

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) Kauppa (G) 15 17 19 19 KOKO MAA Etelä-Karjala Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 1 1 1 2 3 4 5 6 7 9 1 % 27.2.29 1 1. YRITYSTEN OSUUDET

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 17 KOKO MAA Lappi Palvelut (H, I, K, O) 45 5 Muut 8 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ

YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖ EHDOTUS NUORI YRITTÄJÄ -palkinnon saajaksi 1 (5) EHDOTUKSEN TEKIJÄ (Muu kuin palkintoehdokas itse, ks. hakuohje ) Nimi/organisaatio Ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 9 1 15 15 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Kauppa (G) 19 19 Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 1 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 5 9 Rakentaminen (F) 8 16 KOKO MAA Helsinki Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 69 Muut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Mirja Hannula 6.9.2017 TAITO-ohjelman hakuinfo 87% Lähes 90 prosenttia yrityksistä kokee, että digitalisaatio on tuonut tai tuomassa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kymenlaakso Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Etelä-Karjala Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Ennakointityön tulokset 05.04.2016 Minna Heikkinen YRITYSTEN NÄKYMIÄ KARTOITTAVA ENNAKOINTITYÖ MIKSI? Kehittämistyössä tarve ennakoida yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017

Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa. EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Henkilöstön osaamistarpeet digitaloudessa EK:n yrityskyselyn tulokset 2017 Yrityskenttä polarisoitunut suhteessa digitalisaatioon Ei tärkeää yritykselle 8 % Suunnannäyttäjä 7 % EOS 5 % Strategian ytimessä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Keski-Pohjanmaa (n=117) 44 Kaustisen seutu (n=34) 38 Kokkolan seutu (n=83) 47 Pietarsaaren

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 18 21 Palvelut (H, I, K, O) 51 56 Muut 1 2 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Häme Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 52 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2.

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3747) 24 Kanta-Häme (N=176) 26 Hämeenlinnan seutu (n=90) 33 (n=45) 27 Forssan seutu (n=41) 7 0

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Häme (N=177) -8 Hämeenlinnan seutu (n=91) -8-4 -12-2 -1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi) % 26.8.29 1 SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot