OUTOKUMPU OY. TV %, Fl/F2=3/0.05, 20 m x 100 m 0 K MALMINETSINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OUTOKUMPU OY. TV %, Fl/F2=3/0.05, 20 m x 100 m 0 K MALMINETSINTA"

Transkriptio

1

2 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KISKO, IILIJXRVI ; CP-MITTAUKSET JA YHTEENVETO MUUSTA GEOFYSIIKASTA. YHTEENVETO Iilijarven Cu, Zn, Pb, Ag, Au-mineralisaatio kuuluu Aijala-Orijarvi-jaksoon ja on tunnettu jo 1800-luvulla. Sen pintaosia on louhittu muutamasta pienestä louhoksesta. Kohteeseen on kairattu v viiteen eri otteeseen yhteensä 62 reikää, joista 15 on vielä auki. Kohteella on tehty seuraavat geofysikaaliset mittaukset: magneettinen, slingram, painovoima, IP, CP, sirotem ja EM-37. Ominaisvakiotietoja on 16 kairareiasta. Mineraiisaatiot liittyvät kohtalaisesti johtavaan (20- On), paikoin sivukiveä hieman raskaampaan (O,1 g/cm 3 ) ja vain heikosti tai ei ollenkaan magnetoituneeseen ( X ~O-~SI) kerrospat jaan. Muodostumaan liittyy useita mineralisaatioita, joista Malmström 1:lla on puhkeama. Se aiheuttaa selvän IP-anomalian ja näkyy pullistumana painovoimakartassa. Latauspotentiaalimenetelma, jota tässä raportissa erityisesti kasitellaan, on ollut käyttökelpoinen selvitettäessä mineralisaatioiden jatkuvuutta ja rakennetta. GEOFYSIIKAN MITTAUKSET Suomen Malmi Oy Magneettinen ja sähköinen mittaus v OKME KL-koordinaatistossa 420 magn.vertik.komp., Askania 20 m x 50 m 430, 431 Slingram 60 m/1775 Hz 20 m x 50 m 450 painovoimami ttaus 20 m x 100 m Sirotem 1982 CP EM magn.vertik.komp., Askania 20 m x 50 m 460, 461 IP Geoscience, Schlumberger-elektrodijarjestelma TV %, Fl/F2=3/0.05, 20 m x 100 m (a= 20 ml Lentomittaukset 422 magn.totaalikomp. Geometrix 20 m x 50 m OKME 1962, kak.sikonesys teemi, linjaväli 250 m, 1entokor.k.eus 80 m,

3 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA TULOKSET MENETELMITTXIN Ominaisvakiomaaritykset magneettinen Jalander fluxgate, sahköinen ABEM rotary field säteily GTK matalalento 1983 Vastus-, suskeptibiliteetti-, tiheys-, IP- ja remanenssimaärityksia on tehty 16 kairanreiasta (taulukko 1 ja liitteet 20-35). - Taulukko 1 Ominaisvakiomaaritykset tih. susk. vastus IP Rem. VTT NORMA Iilijarven mineralis atio isantakivineen on vain heikosti ( x 10'! SI) tai ei ollenkaan magnetoitunut. GRA-, BI-, KRD-, ATF-pitoisten kivien vyöhyke rei'issa IL-60 syv m ja IL-59 syv m on ympäristöä hieman selvemmin magnetoitunut. Nama lavistykset eivät ole malmiutuneita. IL-61 lavistaa saman vyöhykkeen syv m. Tämä lavistys on malmiutunut, mutta ei magnetoitunut. Muodostumaa leikkaavat useat 5-25 m paksut AFB-juonet, otka ovat selvemmin magnetoituneet ( x 10-2S1). Fem-pitoisuus nostaa satunnaisesti suskeptibiliteetin x 10-~~1-~ksikköön. Tiheys kayttaytyy rei 'issä IL-59, -60 ja -61 samalla tavalla kuin suskeptibiliteetti. Lavistykset rei 'issa IL-60 ja -59 ovat viereista KVPF-, SERL- ja SERGNvyöhykettä 0,l g/m3 painavammat. IL-61: ssa tällaista eroa ei voida havaita. AFB-juonien tiheys on n. 3.0.

4 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Magneettinen mittaus Slingram -mittaus Painovoimami ttaus IP-mi ttaus EM-37 mittaus Iili jarven muodostumassa ei ole hyviä johteita. Pienin mitattu Norma-vastus on 15a. Mineralisoituneet osat ovat kuitenkin useita dekadeja parempia johteita kuin sivukivi. Mineralisaatiot liittyvät johtavampaan horisonttiin. Parhaiten tamä nakyy reiässä IL-61 syv m. IP-efekti on mitattu reiän IL-61 sydänpaloista 2 m välein. Vastusmittauksessa syv m oleva johtava horisontti nakyy anomaalisena myös TV%-arvoissa (liite 35). Remanenssi on mitattu reikien IL-59, -61, -62 viidestätoista suuntaamattomasta sydänpalasta. Ainoastaan IL-62:n paloista tehdyt mäaritykset ovat kelvolliset. Muissa suskeptibiliteetti on liian pieni 0KME:n mittauskalustolle. Q-arvo vaihtelee IL-62:n neljässä palassa Keskiarvo on 6.2. Malmström 1 -mineralisaation puhkeama liittyy heikkoon magneettiseen anomaliajaksoon. Jos töitä vielä jatketaan kohteella, on syytä harkita tiheämagnetometrausta paremman kuvan saamiseksi (liitteet Sekä Re- että Im-komponentissa on puhkeaman kohdalla heikko 2 % anomalia muutamalla pisteellä (liitteet 5-6). Puhkeaman kohdalla on heikko anomalia, joka nakyy pullistumana Bouguer-kartassa. Anomalia aiheutunee rei'illä IL-60 ja -59 lävistetystä GRA-, BI-, KRD-, ATF-gneissipatjasta. Kyseisen malmikriittisen kivilajivyöhykkeen seuraamiseksi on painovoimamittauksen laajentaminen perusteltua (liitteet Magneettinen-, slingram- ja painovoima-anomaliat ovat niin heikot, että niiden avulla tuskin olisi löydetty Iili jarven mineralisaatiota. IP-mittaus sensijaan antaa puhkeaman kohdalle selvän ja silmiinpistävan varautuvuusanomalian (liite 9 1. Kohteella tehtiin toukokuussa 1985 EM-37 mittaus tarkoituksena selvittää, löytyisikö mineralisaation jatkeilta, noin m syvyydeltä, massiivisempaa lähinnä Cu-valtaista mineralisaatiota. Lahetinluupin sijainti, mittauslin jat ja alueen poikki kulkeva sähkölinja on merkitty varautuvuuskarttaan (liite 9 ). Mine- ralisoi tuneen vyöhykkeen kaade on etelään ja pienimmät mitatut vastusarvot ovat luokkaa 20x1. Sähkölinjan vaikutus anomaliakuvaan oli odottamattoman voi-

5

6 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Yleistä Muodostumaan ja sen jatkeille on kairattu 62 reikää (liite 19). Aukiolevissa 15 reiässä on vuosina tehty latauspotentiaalimittauksia kaikkiaan kolmellatoista virtamaadoituksella (taulukko 2 edell.sivu). Mittausten perusteella (liitteet ) voidaan muodostumassa erottaa kolme melko yhtenäistä mineralisaatiota: Malmström 1 ja 2 sekä ns. norjalaisten malmi. Lisäksi muodostumaan liittyy useita epäyhtenäisiä mineralisaatioi ta. Malmströmin kuilun luona pintaan puhkeava Malmström 1 -mineralisaatio näyttää jatkuvan yhtenaisena johteena leikkauksen L = tienoolle, jossa se on lavistetty reiällä IL-35. Pidemmälle itään sillä ei nayta olevan jatkeita. Ko. mineralisaatio on rajattu kairauksin varsin hyvin. IL-61:ssä syv m olevan kolmen erillisen linssin muodostama mineralisaatio on nimetty Malmström 2:ksi. Sen harjaosa näyttäisi lävistetyn leikkausten L = ja L = rei'illä IL-39 ja -40. ~ineralisaation jatkeet ovat auki itaan, länteen ja osin ylöspäinkin, mutta varsinkin alaspäin. CP- ja vastusmittausten mukaan on mahdollista, että johdevyöhyke paksuuntuu itaan ja alaspäin mentäessä. IL-59:lla syv. 140 m lävistetty 6 m paksu mineralisaatio on nimetty kairaa jien mukaan "Norjalaisten malmiksi". Se näyttää jatkuvan yhtenaisena putkena maanpintaan terävän pyöreämuotoisen CP-minimin osoittamaan kohtaan. Muilla maadoi tuksilla ei tähän kohtaan tule minimiä. Pitkät reiät IL-48, -59, -60, -61 ja -62 lävistävät kerrospat jan loppuosassa Zn, Ag, Pb -mineralisaatioita, joi ta yhtä poikkeus ta lukuunottamatta ei CP-mi ttauksin voida seurata reiasta toiseen. Niillä ei nayta olevan puhkeamaa. Näiden mineralisaatioiden jatkeet ovat auki. Muodostumaan kairatuista 62 reiasta on 15 aukiolevaa CP- ja vastusmitattu. Vanhimmat naista, IL-35 ja -39 ovat vuosilta Reiän mittaamatta jättämisen syy onkin yleensä maaputken puuttuminen, ei reiän sortuminen. Maanpintatulokset on tallennettu ATK:lle ja tasokuvat on voitu piirtää piirturilla. Kairaleikkaukset on piirretty käsin. Mineralisaatiot liittyvät kohtalaisesti johtavaan parhaimmillaan 200 m paksuun vyöhykkeeseen, jossa ne erottuvat paremmin johtavina kerroksina. Johtavuus on paras kerrostasossa akselikaateen suuntaan; melko hyvä myös kaateen suuntaan. Kohtisuoraan kerrosrakennetta vastaan johtavuus on huono. Mineralisaatiot ovat tämän mukaan akselikaateen suuntaisia pitkänomaisia levyjä. Nämä ovat kuitenkin usein epäyhtenäisiä ja niihin liittyvien johdevyöhykkeiden yhdistämisessä reiasta toiseen ja maan pinnalle täytyy olla varovainen.

7

8

9

10 OUTOKUMPU OY MALMINETSINTA - IL-39 syv m 60 Mineralisaatio jatkuu melko hyvänä johteena länteenpäin nousten pintaan maanpintamittauksen CP-minimin osoittamassa paikassa (liite 36). Mineralisaatiolla voidaan erottaa maanpinnalla kaksi vain vahan toisistaan eroavaa minimiä, joista lännenpuoleinen lähempänä maadoituspisteen potentiaaliarvoa oleva osuu vanhaan Malmströmin kuiluun. Toinen minimi saattaa olla IL-35 alemman mineralisaation puhkeama. Maanpintami ttauksesta voidaan todeta siirroksen ka tkaisevan johtavan vyöhykkeen ja siirtävän sen jatkeet n m etelään (liite 36). Kairaustulosten mukaan siirros liittyy n. 10 m paksuun kerrosrakennetta lei kkaavaan AFB-juoneen. Muodostuman länsipäässä mineralisaatiot ovat siirroksen alapuolella, mutta itäpäässä niitä tavataan sen molemmin puolin. Jos kairauksia vielä jatketaan itäpäässä, on siirroksen olemassaolo muistettava CP-mittausten tulkinnoissa. Mineralisaatio näyttää rajatun melko tarkasti, eikä sen kasvattaminen lisäkairauksin näytä todennäköiseltä. Maadoituspiste on IL-35:n alemman mineralisaation oletetulla jatkeella olevassa heikossa ja ohuessa johdevyöhykkeessä, johon ei liity mineralisaatiota. Johteen jatkeita ei ole tavoitettu muilla mi tatuilla rei.illä. Tällä maadoituksella saadut potentiaalileikkaukset ja maanpintakuva vastaavat IL-35:n maadoituksella saatuja. Kyseessä lienee heij~stusvaikutus. Mainittakoon, että IL-61:n Malmström ki:n maadoituksella IL-39 saatava minimi on 20 m maadoi tuspisteen yläpuolella. - IL-40 syv. 163 m 15 Cu 0,57 % Potentiaalikenttä muuttuu vain vahan maadoituspisteen läheisyydestä (-317 mv/a) viereisen leikkauksen reikiin IL-35 (-292) ja IL-39 (-299). Toisinpäin mitattaessa eli maadoitettaessa IL-35:n ja IL-39:n potentiaalikentta muuttuu selvästi IL-40:en >-2 ja (liitteet 38, 39, 49, 50, 55, 56). Saatu tulos voidaan selittää, siten että johdevyöhyke, johon IL-40:ssa on maadoitettu, on kooltaan selvästi suurempi. Kairausleikkauksiin ja maanpinnalle saadut potentiaalikuvat ovat IL-35 maadoituksella saatujen kaltaiset. Kuten - 4 IL-39 : n tapauksessakin on kyseessä hei jastusvaikutus. Kaikkien edelläkäsiteltyjen maadoitusten antamat tulokset tukevat käsitystä Malmström 1 -mineralisaation päättymisestä hyvänä johteena leikkauksen L = tienoolla; vyöhyke kuroutuu umpeen tai siiros katkaisee ja tkeet.

11 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA IL-35, -39 maadoi tuksilla mitattaessa ei IL-40: ssä saavutetan potentiaaliminimiä. Reiän jatkeelta löytynee johdevyöhyke ja ehkä mineralisaatio. IL-39 ja -40:llä lävistetyt mineralisaatiot näyttävät myöhempien, lähinnä IL-61 maadoituksen mukaan, liittyvän todennäköisemmin alempana olevaan i&lmström 2 mineralisaatioon. Itäreuno jen tulkintoja olisi auttanut merki ttävasti, jos reiät IL-41, -42 ja -58 olisivat olleet mitattavissa. - IL-48 syv m/cu 0.26, Zn 0.77 %/ \'5 2,:3.2 "bp Au 0.3, Ag 60 g/tn. Tällä maadoituksella on mitattu kaikki leikkaukset. Maadoitus ja sen itäpuoleiset leikkaukset seka maanpinta on mitattu KP-1: 11a. Länsipuolen leikkaukset ja maanpinta on mitattu KP-2: lla. Tällöin ei valitettavasti uusittu IL-48 mittausta, mika vaikeuttaa KP-1: 11a ja KP-2:lla saatujen tulosten vertailua. IL-61 ja -62 jäivät tässä vaiheessa mi ttaama tta maaputken tukkeutumisen ja puuttumisen vuoksi. Mineralisaatio ei jatku yhtenäisenä hyvänä johteena maan pinnalle eikä muihin reikiin. Potentiaali maadoituspisteen välittömassä läheisyydessä on Pienin mitattu arvo muualla eli IL-6l:ssa on -481, joten kentän muutos on nopea. Mineralisaatio lienee kooltaan pieni. Maadoituspiste on n. 7 m leveässä erillisessa johdevyöhykkeessa. Maadoituksilla IL-35, -39, -40 ja -61 tehdyissä mittauksissa ei IL-48 saavuta minimia, mika viittaa siihen, että johtava ja mineralisoitunut horisontti, johon em. maadoitukset liittyvät, löytyy reiän jatkeelta. Potentiaali pysyy tähän vyöhykkeeseen saavuttuaan useassa leikkauksessa jokseenkin vakiona, n. arvossa -210, -230, joka leikkauksessa lähes koko johtavan vyöhykkeen leveydellä (kuva 4 1

12

13 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA - IL-52 syv IL-54 syv a - IL-54 syv lisaatio ulotu IL-62:en. IL-48:n alapuolella ei ole reikiä, joten jatkeet sinne ovat auki. Mineralisaatio saattaa jatkua lanteen päin, silla leikkauksen L = reikään IL-55 saadaan selvä terävä minimi syvyydelle 180 m. Samaan kohtaan saadaan tosin myös minimi IL-62:n ylemmällä maadoituksella. IL-55 ei ko. kohdassa lävista johdetta eika mineralisaatiota. IL-55 lienee kairattu johdevyöhykkeen yli. Näissä maadoituspisteissä olevia heikkoja mineralisaatioita ei ole lävistetty muilla rei'illä. Potentiaalikentän jyrkästi muuttuvan pallomaisen muodon perusteella johdevyöhykkeet ovat pienialaisia. Maadoituspisteen projektien ja maanpintaminimin keskinäisestä sijainnista päätellen on kerrosrakenne näiden rei kien kohdalla Pysty - IL-59 syv m, 3 5L 5.9 m/cu 0,27, N 1.85, Pb 1.65 % "Norjalaisten malmi" Oma erillinen mineralisaatio, jota ei ole lävistetty muilla mitatuilla rei'illä. Siihen liittyvä johdevyöhyke jatkuu hyvänä johteena maanpintaan. Mineralisaation mahdollinen puhkeaman paikka näkyy terävänä potentiaaliminiminä maanpintamittauksessa. Aikaisemmin käsitellyillä maadoituksilla saatiin potentiaaliminimi Malmströmin kuilun tienoolle. IL-59 maadoituksella minimi saadaan siitä 200 m lanteen. Muilla maadoituksilla ei saada minimiä tähän kohtaan. Potentiaaliminimin muodosta päätellen mineralisaatio on piippumainen. Reiässä IL-61, joka lävistää sen oletetun jatkeen, ei mineralisaatiota tavata. Jos oletetaan IL-59 lavistävän mineralisaation sen alareunasta, mahtuu se kulkemaan puhkeamaan IL-61:n yläpuolelta. Tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä, sillä tällöin se joutuisi kulkemaan läheltä IL-61 mineralisaatioita, eika reiän potentiaalikuva tue tätä ajatusta. Näin ollen mineralisaatio loppunee leikkausten L = ja L = välissä tai se painuu jyrkasti alas. - IL-61 syv m, 1 8n,3.40 m/cu 2.50, Zn 0.11 %, ag 20 g/tn 4.30 m/cu 2.21, Zn 0.69 %, Ag 22 g/tn 6.35 m/cu 0.86, Zn , Ag 8 g/tn Malmström 2 Malmström 2 muodostuu n. 40 m paksusta kolmiosaisesta mineralisaatiosta. Maadoitus on tehty keskimmäiseen. Mineralisaatiot ovat n. 180 m leveän kauttaaltaan lievästi mineralisoituneen johdevyöhykkeen yläosassa.

14 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Johdevyöhyke nayttaa jatkuvan itään päin potentiaalin pienentymättä ainakin leikkauksiin L = ja L = , joissa se tavataan rei'issä IL-39 syv. 165 m ja IL-40 syv m. Molemmissa tapauksissa vyöhyke nayttaa lävistetyn yläreunasta. Valitettavasti IL-40 alapuolelle kairattua reikaa IL-41 ja taman itäpuolelle (L = ) olevaa reikaa IL-42 ei paasty mittaamaan. Näissä tavatut mineralisaatiot sopivat olemaan mineralisaation jatkeita. Länteenpäin lähimpään mitattuun leikkaukseen L = on maadoituspisteestä matkaa 150 m. Täällä ei mineraiisaatiota enää tavata. Se tavataan ehkä syv m, reiässa IL-43, jota ei paasty mittaamaan. Mineralisaatio ei jatku yhtenäisenä hyvana johteena maanpintaan. Potentiaaliminimi tulee maanpinnalla Malmströmin mineralisaation kohdalle heijastusvaikutuksesta. Mineralisaatio loppuu lännessä leikkauksen L = reiän IL-43 tienoolle. Itäpuoleisten tukossa olevien reikien IL-41 ja -42 lävistykset saattavat olla Malmström 2-mineralisaatiota. Jatkeet ovat auki vähän joka suuntaan, varsinkin alaspäin. Muodostuman itäpäässä oleva AFB-juoni siirtanee mineralisaation jatkeet joitakin kymmeniä metrejä etelään. Vastusmi ttausten mukaan johdevyöhyke on leveimmillään IL-61:ssä. - IL-61, syv. 355 m, 31h,30.3 m/cu 0.09 %, Zn 0.29 %, Pb 0.34 %, Ag 25 g/tn (sis. osan 2.50 m/zn 2.29 %, Pb 0.69 %, Ag 22 g/tn.) Mineralisaatio ei jatku hyvana johteena muihin reikiin eika maan pinnalle. IL-48 ja -60 ovat jääneet lyhyiksi. IL-62 ei taman mittauksen aikana ollut auki. Myöhemmin IL-62 saatiin auki ja sen kahteen mineralisaatioon maadoitettiin. Näiden jatkeet eivät ulotu IL-61:en. - IL-62, syv , 35-n, 7 m/cu 0,17 %, Zn 0,66 %, Pb 0,29 %, Au 0,4, Ag 7 g/tn. IL-60:en saadaan terävä potentiaaliminimi syv m. Tämä saattaa olla samaa mineralisaatiota. IL-48 on kairattu ali. Mineralisaation jatkeet idässä saattavat painua IL-61:n alle. Lännessä saadaan potentiaaliminimi leikkauksen L = reikään IL-55 syv. 160 m, kohtaan, jossa ei ole mineralisaatiota eika kunnon johdevyöhykettä. Samaan kohtaan saatiin potentiaaliminimi IL-48:lla. IL-55 sivuuttaa syv. 160 m läheltä jonkin johdevyöhykkeen. Onko kyseessä jommankumman mineralisaa tion jatkeet vai kokonaan uusi johdevyöhyke?. Tähän ei CPmittaus anna vastausta. Mineralisaatio ei jatku hyvana johteena maan pintaan.

15 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA - IL-62, syv ml 5011 Tämä vaatimaton Cu-mineralisaatio on heikon johdevyöhykkeen alakontaktissa. Sen jatkeita ei tavata muissa rei'issä eikä se ulotu maan pintaan. Reiät IL-48, -59 ja -60 ovat jääneet lyhyiksi, eivätkä tavoita potentiaaliminimiä, eivätkä siis johdevyöhykettä, johon maadoitus on tehty. LI ITTEET lin joituskartta magn. kartat Slingram-kar ta t painovoima-kartat IP-kartat EM-37 -profiilit kairareiät ominaisvakiolei kkaukset IL-61, TV % CP-tasokar tat ja -leikkaukset

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Outokumpu Oy Malminetsinta. Yhteenveto Maliasalmella nrofiileilla v =

Outokumpu Oy Malminetsinta. Yhteenveto Maliasalmella nrofiileilla v = Outokumpu Oy Malminetsinta Yhteenveto Maliasalmella nrofiileilla v = 174.50. 176.00. Outokumpu-jaksossa ja Maljasalmella suoritettujen potentiaali- mittausten antamia tuloksia ja potentiaalimittauksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

N:o KUPAR!-RAUTUVAARAN TUTKIMUKSET ou 1/83. 'Tutkilnuulue laatija Jakelu

N:o KUPAR!-RAUTUVAARAN TUTKIMUKSET ou 1/83. 'Tutkilnuulue laatija Jakelu N:o KUPAR!-RAUTUVAARAN TUTKIMUKSET 1981-1982 ou 1/83 'Tutkilnuulue laatija Jakelu ~UPARI-RAUTUVAARA E. Korvuo/A. Hattula OU mal 2 kpl Kunb leat. 'pvm. HY V. KOL~RI 26.1.1 983 'KerttaJehti liitekertat ja

Lisätiedot

Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen Malmi

Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen Malmi ARkI,I, i dc,,.=t= i E 7i71T M 19/2333 Kivijärvi A. L onka 21. 11. 7 2 Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä 1970-72 HISTORIA : Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX 9 0 K MALMINETSINTX VIHANNIN KAIVOKSEN YMPARISTON KAIRAUKSET VUONNA 1985 Sysäyksen Vihannin alueen tutkimuksille on tuonut kesällä 1983 lennetty matalalentomittaus, jonka tulokset saatiin käyttöön keväällä

Lisätiedot

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1:

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1: 001/2434 08/ UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, "ULKOKAARI" Sijainti 1: 400 000 0 OMALMINETSINTA U~O~U~PU U Kuronen, T ~hokas/phm 001/2434 08/ UOK, TA/86 - - Sijainti Kohde sijaitsee Vilmingon kylän

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä 0 = OKANOSTEOWSUUS U~O~U~PU J.Eeronheimo, R. Pietilä 01.09.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI - SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. ALKUTIEDOT 3 2. AIKAISEMMAT RAPORTIT 3 3.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Espoo 93/2016 Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY VIHANNIN KAIVOS J. Vesanto/TSL (3)

OUTOKUMPU OY VIHANNIN KAIVOS J. Vesanto/TSL (3) Q OUTOKUMPU OY 001/2434, 0 K ~ ~ I ~ / J J v / ~ I VIHANNIN KAIVOS J. Vesanto/TSL 10.12.1981 1(3) TUTKIMUSWPORTTI RANTSILA, '~äsäl3n~erä Jatkotbtklmukset v. 1981 sekä tutkimusohjelma mineralisaation inventoimiseksi

Lisätiedot

OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ

OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ Risto Sarikkola/MMS OY 001/4222 07C/RIS-1981 30.4.1981 1(8) SCHEELIITTI-aihe Outokumpu, Lösmä 4222 07C Sijanti 1:400 000 OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ OY. 2 Sisältö 1. 2. 3. 4 5. 6. 7

Lisätiedot

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM )

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM ) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM 5.10.1984 1 84) ARKISTOKAPPAL~ PYHASALMEN KAIVOKSEN POHJOISPUOLELLA SIJAITSEVAN GRAVIMETHISEN ANOMALIAN TUTKIMUKSISTA Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Kun

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

OUTOMUMPU OY 040/2113 01/~~~/1983

OUTOMUMPU OY 040/2113 01/~~~/1983 OUTOMUMPU OY 040/2113 01/~~~/1983 0 K MALMINETSINTX ENLKI IPU GEOFYSIIKAN TESTIPROFIILI JOKIOISTEN KIIPUSSA TARKOITUS TIIVISTELMA Ta11a raportilla kootaan yhteen eri menetelmin saadut testinittaukset profiililta

Lisätiedot

- 0,8 $I N&) 3, Kiillegneissi 2,

- 0,8 $I N&) 3, Kiillegneissi 2, Telkkalgn malmiesiintyma soveltuu erittain hyvin geofysikaalis2lla malminetsintamenete1mi11~ tutkittavaksi, koska melmilla on puh- keama, puhkeaman kohdalla irtomaakerroksen paksuus on pieni ja malmin

Lisätiedot

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989 Seppo Penninkilampi/KET 17.2.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 02/SEP/1989 Jakelu OKME, Outokumpu Hyv..2.5.83/&~ - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA ZN-CU Karttalehti 4244 02 Sijainti 1 : 400 000 - -

Lisätiedot

Tutkimuskohteen sijainti: Eli järvi 1 :

Tutkimuskohteen sijainti: Eli järvi 1 : Tutkimuskohteen sijainti: K E M I Eli järvi 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy - Malminetsinta HUMUSTUTKIMUSKOKEILU KEMI, ELIJARVI Tutkimusalueen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Näytteenoton suoritus Preparointi

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote 2017-31-07 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER: KORKEITA HOPEA- JA KULTAPITOISUUKSIA HOPEAKAIVOKSEN TÄYDENNYSKAIRAUKSESSA Sotkamo Hopeakaivoksella

Lisätiedot

Martti Liimatainen. OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTA SP-MITTAUS, KARSÄMÄKI VUOHTOJOKI,

Martti Liimatainen. OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTA SP-MITTAUS, KARSÄMÄKI VUOHTOJOKI, OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTA SP-MITTAUS, KARSÄMÄKI VUOHTOJOKI, 3322 04 Kairaamalla tavattu malmi aiheuttaa erittain selvät anomaliat SL- ja magneettisessa mittauksessa. Rei1- issa suoritettu vastusmittaus

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS

Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS Valtaa ja Valtaus Lääni Kunta Rautaruukki Oy Outokumpu Oy ja Rautaruukki Oy Värriöjoki l/kaivrekno 2866/1 Värriöjoki S/kaivrekno 3395/1 Lapin lääni

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. V T Koistinen suoritti alueella rakennegeologisen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. V T Koistinen suoritti alueella rakennegeologisen OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX Q Taustaa Geologiasta Petrofysiikasta Esiintymää voidaan pitää yhtenä harvoista aerosähköisen menetelmän (Rotary field) löydöistä vuodelta 1959, vaikka lähistöltä oli jo

Lisätiedot

., 2808 ARKISTOKAPPALE TALLENNETTU. Avainsanat: malminetsinta, sinkkimalmi, Lampinsaari-, RAPORTTI 001/ /LP, TPR/89. OKME, 2 kpl.

., 2808 ARKISTOKAPPALE TALLENNETTU. Avainsanat: malminetsinta, sinkkimalmi, Lampinsaari-, RAPORTTI 001/ /LP, TPR/89. OKME, 2 kpl. L pekkarinen, T Rekola 3.10.1989 RAPORTTI 001/2434 05/LP, TPR/89 TALLENNETTU I., 2808 Jakelu OKME, 2 kpl VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUONNA 1989 2434 05 ARKISTOKAPPALE Sijainti Avainsanat: malminetsinta,

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS. TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva Sijainti 1 :

OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS. TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva Sijainti 1 : Q OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS TUTKIMUSRAPORTTI RANTSILA, Peuraneva 2434 08 Sijainti 1 : 400 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K VIHANNIN KAIVOS TUTKIMUSRAPORT'I' 1 RANTSILA, Peur,ineva 2434 08 Suoritetut tutkimukset

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

Kairareika VT-1 lävisti seuraavia kivilajeja. 0 - l,8o m

Kairareika VT-1 lävisti seuraavia kivilajeja. 0 - l,8o m Q OUTOK-UMPU 0)' 0 K MALMINETSINTA KAIRAUKSET MARTTILASSA KESALLA 1977 Yleistä Fil.lis. A Huhman alunperin kansannäytteen perusteella alulle panemat scheeliittitutkirnukset Martti1an.kunnan alueella edistyiv3.t

Lisätiedot

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek. M 06/3312/-83/1/10 Keitele Kangasjärvi Jarmo Nikander 31.10.1983 KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.n :o 3535/1) 2

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

/&* RAPORTTI 001/ /TA, UOK/87 OKME/K~~ LAMPINSAAREN KOILLISPUOLEN ( "LAMPINSAARI N" ) GRAVIMETRISEN ANOMALIAN TUTKINUKSISTA. Hyv.

/&* RAPORTTI 001/ /TA, UOK/87 OKME/K~~ LAMPINSAAREN KOILLISPUOLEN ( LAMPINSAARI N ) GRAVIMETRISEN ANOMALIAN TUTKINUKSISTA. Hyv. RAPORTTI 001/2434 05/TA, UOK/87 Jakelu OKME/K~~ Vihannin kaivos Hyv. k/6-/7 /&* LAMPINSAAREN KOILLISPUOLEN ( "LAMPINSAARI N" ) GRAVIMETRISEN ANOMALIAN TUTKINUKSISTA 0 m OMALMINETSINTA U~O~U~PU RAPORTTI

Lisätiedot

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi TUTKIMUSRAPORTTI 2 (6) 060/3234 08, ll/umv/1989 NAYTTEENOTON TULOKSET KOHTEITTAIN 4.1 Homeselka 3234 08B 4.2 Perhonlaht i 3234 08B 4.3 Lamsniemi 3234 08C, D 4.4 Loskunvuori 3234 11B 4.5 Menginniemi 3234

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi 8.10.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA KIIMALA 1, KAIV. REK. N:o 4125/1, JA KIIMALA 2,

Lisätiedot

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti OKME Roi mlk 6/Vinsa 001/2633/PR/71 Täydennysraportti TALLENNETTU 1 6. 09. 2010 GTK Tämä raportti on yhteenveto kaikista niistä töistä, joita Vinsan kohteessa on tehty 15. 12. 1967 päivätyn tutkimusraportin

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3144/-93/1/10 Sulkava Sarkalahti Hannu Makkonen 11.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA 1990-1992 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V

KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V M19/2131/1998/10/1 Hyrvälä-Ilveskallio Hattula N. Kärkkäinen, K. Karttunen, B Lindmark 15.12.1998 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4487 KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V. 1997-1998.

Lisätiedot

0 outoiampu. 7 Kurki, 8. Pietilä. Ii, O#NI TUTKIMUSRAPORTTI 020/ /J~K,RMP/1995. Jakelu : OKME/OKU 4 kpl

0 outoiampu. 7 Kurki, 8. Pietilä. Ii, O#NI TUTKIMUSRAPORTTI 020/ /J~K,RMP/1995. Jakelu : OKME/OKU 4 kpl 0 outoiampu 7 Kurki, 8. Pietilä TUTKIMUSRAPORTTI 020/2344 05/J~K,RMP/1995 Jakelu : OKME/OKU 4 kpl Ii, O#NI NIVALAN JAKONMUTKAN SERPENTINIITTIMUODOSTUMAN TUTKIMUKSET 2344 05 Sijainti 1:400 000 Y LEISKARTTA

Lisätiedot

Selvittää, onnistuuko latauspotentiaalimittaus erottelemaan tai yhdistämään kahdessa malmiossa, N ja S, saatu ja, hajanaisia lävistyksiä.

Selvittää, onnistuuko latauspotentiaalimittaus erottelemaan tai yhdistämään kahdessa malmiossa, N ja S, saatu ja, hajanaisia lävistyksiä. Q OUTOKUMPU OY 040/OKHM/~NL/1982 0 K MALMINETSINTA ENLCPOKHM LATAUSPOTEPITI AALIKOKEI LU HAM14ASLAHDEN KAIVOKSELLA TARKOITUS Selvittää, onnistuuko latauspotentiaalimittaus erottelemaan tai yhdistämään

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA SU01\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Espoo HANNU SILVENNOINEN, Dl

TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA SU01\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Espoo HANNU SILVENNOINEN, Dl TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLA 1 9 8 SU1\1JEN 1\7IAll\7J[ OY FINNEXPLORATION & Esp 12.2.1981 HANNU SILVENNOINEN, Dl 2 TEM-MENETELMIEN TESTAUSTA SYKSYLLÄ 198 1. YLEISTÄ 2. MITTAUKSISTA 2.1 SIROTEM 2.2

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA

KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4523/-90/1/10 Kuusamo Vitikkolampi Erkki Vanhanen 15.10.1990 KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1989 1990 2 YHTEENVETO Aihe malminetsintöiden

Lisätiedot

M 06/3741/-79/1 Malmiosasto

M 06/3741/-79/1 Malmiosasto GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS TUTKIMUSTYÖSELOSTUS M 06/3741/-79/1 Malmiosasto 18.12.1979 SODANKYLÄN KUNNAN VALTAUSALUEILLA BONANZA 1 KAIV. REK. N : O 2513, KAITASELKÄ 1-6 ja 8-9 KAIV. REK. N:O 2553 JA KARINKISELKÄ

Lisätiedot

Ominaisvakioarvojen ja n?agneettj.kiisupitoisuuden vertailusta Vihannin kaivokseen kairatussa rei2.ssa 586.

Ominaisvakioarvojen ja n?agneettj.kiisupitoisuuden vertailusta Vihannin kaivokseen kairatussa rei2.ssa 586. Outokumpu Oy, Malminetsinta ARKISTOKAPPALE * Ominaisvakioarvojen ja n?agneettj.kiisupitoisuuden vertailusta Vihannin kaivokseen kairatussa rei2.ssa 586. Jatkotutkimuksena ominaisvakioarvojen ji analyysitulosten

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06 / 3231 / -85 / / 10 JUVA Lumpeinen Hannu Makkonen 5.12.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3722/-81/1/10 Kittilä Jalkajoki Markku Rask 30.11.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Ooutckumpu. KAIVOSLAIN 19 :n MUK. 080/421106BjJJE/1988 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI Jorma Eeronheimo. Kauppa- ja teollisuusministeriö OKME

Ooutckumpu. KAIVOSLAIN 19 :n MUK. 080/421106BjJJE/1988 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI Jorma Eeronheimo. Kauppa- ja teollisuusministeriö OKME Ooutckumpu - KAIVOSTEOLUSUUS Jorma Eeronheimo KAIVOSLAIN 9 :n MUK. 080/4206BjJJE/988 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI 8.2.988 JAKELU Kauppa- ja teollisuusministeriö OKME kpl kpl KAIVOSLAIN 9 :N MUKAINEN TUTKIMUST~ÖSELOSTUS

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimusaineiston tallentaminen 6

Johdanto 1. Tutkimusaineiston tallentaminen 6 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Syväkairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset reikäluotaukset 2 Petrofysikaaliset laboratoriomittaukset

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINT~ ARKis~x~,tp~~ JXTEAWEEN SOIJATUTK IMUS Kf SRO AIJALA. Sijainti: 1:'lObOOO

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINT~ ARKis~x~,tp~~ JXTEAWEEN SOIJATUTK IMUS Kf SRO AIJALA. Sijainti: 1:'lObOOO 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINT~ JXTEAWEEN SOIJATUTK IMUS Kf SRO AIJALA ARKis~x~,tp~~ Sijainti: 1:'lObOOO 9 OUTOMUMPU 0Y 0 K MALMINETSINTX MKSOJAI Tutkimusalueen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Aijalan

Lisätiedot

KAOLIINI- JA SULFIDITUTKIMUKSET TERVOLAN YMPÄRISTÖSSÄ, KL , 07, O8, , 03, JA 08 VUONNA 1992

KAOLIINI- JA SULFIDITUTKIMUKSET TERVOLAN YMPÄRISTÖSSÄ, KL , 07, O8, , 03, JA 08 VUONNA 1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/2631/-93/2/82 (Liittyy 2633 ja 2732) Tervolan ympäristö Teollisuusmineraalit Antero Karvinen 17.12.1993 KAOLIINI- JA SULFIDITUTKIMUKSET TERVOLAN

Lisätiedot

Outokumpu Miniug Oy:n kiii-inostus Lunastettujen tutkimusraporttien mukaan arvioitiin esiintymien hyödyntamismahdollisuuksia

Outokumpu Miniug Oy:n kiii-inostus Lunastettujen tutkimusraporttien mukaan arvioitiin esiintymien hyödyntamismahdollisuuksia RAPORTTI 080131 44 051LG11998 Leo Grundström Johdanto Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättanyt 17 päivänä joulukuuta 1996 kaivoslain (503165) 13, 53 ja 54S:n nojalla merkitä kaivosrekisteriin valtausalueiden

Lisätiedot

Haapajärvi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2344/-86/1/10. Kopsa Jarmo Nikander

Haapajärvi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2344/-86/1/10. Kopsa Jarmo Nikander GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2344/-86/1/10 Haapajärvi Kopsa Jarmo Nikander 1.4.1986 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KOPSA 1, KAIV. REK. N:O 3665/1 SUORITETUISTA KUPARIMALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

KARSAP~KI, Vuohtojoki

KARSAP~KI, Vuohtojoki OUTOKUMPU Oy Malminetsintö KARSAP~KI, Vuohtojoki 3322 09 D Väliraportti esiintymän tutkimuksista 1. Tutkimusvaiheet 2. '~almiarvio 3. Muita havaintoja 4. Jatkomahdollisuudet 5. Luettelo aikaisemmista raporteista

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTÄ

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTÄ OUTOKUMPU OY MALMINETSINTÄ 040/0MINAISVASTUSMITTARI RROY/TPR/78 T Rekola!LY 13 12. 1978 KAIRAREIÄN OMINAISVASTUSMITTARIN/RROY TESTIMITTAUS LIHALAWffilELLA 7. 11 1978.. Yleistä Mi ttauskohde Rautaruukki

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SUURI- KUUSIKKO 1, KAIV. REK. N:O 4283/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SUURI- KUUSIKKO 1, KAIV. REK. N:O 4283/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2743/-92/1/10 Kittilä Suurikuusikko Ilkka Härkönen 24.11.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SUURI- KUUSIKKO 1, KAIV. REK. N:O 4283/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4613/-91/1/10 Kuusamo Hangaslampi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA POHJASVAARA II, KAIV. REK. N:O 4432/2 TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

ARKISTOKAPPALE OUTOKUMPU OY VIHANN!N KAIVOS. T. Makela/TS 6.11.1979 001/2441/~~~/79 J. Vesanto/TS 7.8.1981 001/7441/~~~/81

ARKISTOKAPPALE OUTOKUMPU OY VIHANN!N KAIVOS. T. Makela/TS 6.11.1979 001/2441/~~~/79 J. Vesanto/TS 7.8.1981 001/7441/~~~/81 OUTOKUMPU OY VIHANN!N KAIVOS T. Makela/TS 6.11.1979 001/2441/~~~/79 J. Vesanto/TS 7.8.1981 001/7441/~~~/81 TUTKIMUSRAPORTTI RUUKKI, Turtaneva 2441 10 ARKISTOKAPPALE Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOKUMPU OY

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANUAN JA ROVANIEMEN KUNNISSA, SAARIAAVAN - KILVENJÄRVEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANUAN JA ROVANIEMEN KUNNISSA, SAARIAAVAN - KILVENJÄRVEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANUAN JA ROVANIEMEN KUNNISSA, SAARIAAVAN - KILVENJÄRVEN VALTAUSALUEILLA VUOSINA 2000-2010 SUORITETUISTA MALMINETSINTÄTÖISTÄ 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUKSEN YHTEENVETO Valtauksen nimi Valtauksen

Lisätiedot

1,53 ,`ALE M 19/4241/-72/2/20. Pyhäselkä. Lauri Eskola Selostus Pyhäselässä suoritetuista geofysikaalisista töistä.

1,53 ,`ALE M 19/4241/-72/2/20. Pyhäselkä. Lauri Eskola Selostus Pyhäselässä suoritetuista geofysikaalisista töistä. ,`ALE M 19/4241/-72/2/20 1,53 Pyhäselkä Lauri Eskola 16.3. 1972 Selostus Pyhäselässä suoritetuista geofysikaalisista töistä Sisällys Yleistä : sijainti ja linjoitus Magneettiset- ja slingrammittaukset

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA KIVENNEVA 1, KAIV.REK. NRO 4673/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA KIVENNEVA 1, KAIV.REK. NRO 4673/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2221/-93/1/10 Nurmo Ylijoki Niilo Kärkkäinen 25.11.1993 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3424 TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA

Lisätiedot

M 06/3311/87/2 VIITASAARI. Esko Sipilä SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782

M 06/3311/87/2 VIITASAARI. Esko Sipilä SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782 M 06/3311/87/2 VIITASAARI Niinilahti - Pyydysmäki Esko Sipilä 3.12.1987 SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782 - 2 - JOHDANTO Alueen sijainti Tutkimusalue on nelostien välittömässä

Lisätiedot

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI

--- 0 U T 0 K U M P U Oy Ma1minetsinta 0625/ /HK/76. M Kokko1a/PAL ( 2) MOREENITUTKIMUS ROVANIEMEN MAALAISKUNTA, KUOHUNKI TALLENNETTU 0625/3613 02/MK/76 1 R 11 1010 Tutkimuskohteen sijainti Rovani e mi mlk, Kuohunki Kartan mittakaava 1:400 000 GTK "'':.I.-."$'>,... ',..I l Hirv ss8lk I ' Saun;? \ ukkc: """'\ V\IOsUmojt,....

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10 Lestijärvi Syri Kaj J. Västi 30.1.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LESTIJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSA- LUEELLA SYRI 1, KAIV. REK. N:o 4512/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GTK-FrEM reikämittaukset Suhangon kerrosintruusiolla 2017

GTK-FrEM reikämittaukset Suhangon kerrosintruusiolla 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geofysiikan sovellukset Arkistotunnus: 73/2017 GTK-FrEM reikämittaukset Suhangon kerrosintruusiolla 2017 Matti Niskanen ja Jarkko Jokinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Heikkinen Eero Kaan tc.e Pekka. Mursu Juha. Geofysiikan laitos. Oulun yliopisto OULU

Heikkinen Eero Kaan tc.e Pekka. Mursu Juha. Geofysiikan laitos. Oulun yliopisto OULU Heikkinen Eero Kaan tc.e Pekka Mursu Juha Geofysiikan laitos Oulun yliopisto 90570 OULU MITTAUSTEN TARKOITUS Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Outokumpu Oy:n malminetsinnän kayttööii, voidaanko vastakkaisilla

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS

KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS / E Sandberg KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Ilomantsi Pahakala, kaiv.rek.n:o 7576/1 Ktl. 4244 08 Sijanti 1:800 000 Pahakala 7576/1 1 (8) / E Sandberg 2 (8) / E Sandberg 3 (8) / E Sandberg

Lisätiedot

GEOF YSI~LZSET MALMINETSINTATUTKIMUKSET

GEOF YSI~LZSET MALMINETSINTATUTKIMUKSET 7,. Q 19/4522/199511 KUUSAMO Kouvervaara Pertti Turunen 13.10.1995 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti GEOF YSI~LZSET MALMINETSINTATUTKIMUKSET KUUSAMON KOUVERVAARASSA VUOSINA

Lisätiedot

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI

BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI OUTOKUMPU Oy Malminetsinta BIOGEOKEMIALLISEN HUMUSTUTKIMUSTULOKSEN KORJAUS SUOMUSSALMI AITTOJARVI Johdanto Tulosten tarkastelua Suomussalmen Aittojärven Mo-aiheella suoritettiin tammi-helmikuussa 1974

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

0 outokumpu mining KULTAESIINTYI& PIINERAALI- Jakelu. OMF / R. Anttonen OKME / J. Nuutilainen KUUSAMO, JUOMASUO

0 outokumpu mining KULTAESIINTYI& PIINERAALI- Jakelu. OMF / R. Anttonen OKME / J. Nuutilainen KUUSAMO, JUOMASUO 0 outokumpu mining RNNMINES Jakelu OMF / R. Anttonen OKME / J. Nuutilainen LM / Arkisto KUUSAMO, JUOMASUO KULTAESIINTYI& PIINERAALI- VARANTOARVIO 20.8.91 Kasilla oleva arvio on valiaikaisarvio tilanteessa,

Lisätiedot